Skelettscintigrafi vid metastassjukdom, BSI - Vad vill klinikern veta?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skelettscintigrafi vid metastassjukdom, BSI - Vad vill klinikern veta?"

Transkript

1 Skelettscintigrafi vid metastassjukdom, BSI - Vad vill klinikern veta? Anders Bjartell Professor, överläkare Urologiska kliniken, SUS Malmö-Lund Nuklearmedicinskt vårmöte 2015 Helsingborg

2 Agenda Diagnostik och stadieindelning av prostatacancer Monitorering av patienter med metastaserande/kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) Kvantifiering av skelettscintigrafi

3 Prostatacancerns naturalförlopp > 20 år? PIN Lokalt avancerad Lymfkörtel spridning Kastrations resistent Lokaliserad PSA Skelettspridning

4 Var sjätte man i Sverige kommer att få diagnosen prostatacancer Fler än nya fall i år Ca dör i prostatacancer

5 Nationella Prostata Cancer Registret Inrapportering via internet Fler än patienter redan 2012 Inrapportering av ca 98%

6 PSA vid diagnos PSA 4-10 PSA >

7 Effekt av PSA provtagning i Sverige Ca 2000 färre dödsfall

8 Nationellt vårdprogram april 2014 Det första nationella vårdprogrammet Målsättning: Gemensam handläggning Minimera variation mellan olika landsting och sjukhus Nivåstrukturering Mer detaljerade anvisningar än Socialstyrelsens riktlinjer

9 Ultraljudsundersökning av prostata Bra att mäta prostata storlek men inte att hitta tumör

10 MR för att hitta små tumörer y z x 1mm 3 of the tissue can be defined three dimensionally in the prostate Navigational minimal invasive surgery

11 MR Fusion

12 Stadieindelning USA % har fjärrmetstaser vid diagnos (M1) 10-20% blir kastrationsresistenta inom 5 år efter initial behandling > 80% har skelettmetastaser då de blir kastrationsresistenta Siegel et al, Cancer Statistics 2015, CA CANCER J CLIN 2015;65:5 29

13 Nationella riktlinjerna 2014 avancerad sjukdom Riskbedömning vid nyupptäckt prostatacancer Intermediär risk ct2b and/or Gleason 7 and/or PSA = 10-19,9 Hög risk ct2c-t3 and/or Gleason 8-10 and/or PSA 20

14 Utredning vid prostatacancer i högrisk eller intermediärrisk grupp Skelettscintigrafi Lymfkörtelspridning? (CT), (MR), PET/CT, operation

15 PET-CT Spridning? Primärutredning metastaser Recidiv lokalt eller spridning? Cholin bättre än FDG vid PCa F-18, C-11

16 Riktlinjer i Sverige 2014 Skelettscint är golden standard vid M-staging Hög-risk patienter: alltid Intermediär risk: före behandling >73% av dessa grupper genomgår skelettscint

17 Internationella guidelines Bone scan is indicated for staging in high-risk patients at any stage with symptoms suggestive of bone metastases at recurrent disease 18F-NaF as the tracer for a PET scan appears to have greater sensitivity. However, there is controversy about how the results should be acted upon More studies needed

18 EAU GUIDELINES PROSTATE CANCER - UPDATE MARCH Guidelines for staging of prostate cancer Bone scan is still the golden standard for staging of bone metastases MRI and PET/CT are more sensitive and can be used in unclear cases. Costs!

19 EAU GUIDELINES PROSTATE CANCER - UPDATE MARCH 2015

20 Behandling vid spridd sjukdom Kastrering (Golden standard) GNRH (syntetiskt hormon) (injektion) ev + anti-androgen (tabletter, bicalutamid) Kemoterapi (docetaxel, cabazitaxel) Palliativ strålbehandling, förhindra skelettkomplikationer (bifosfonater, Xgeva) Nya mediciner på väg

21 Översikt av behandlingar idag Tumör volym Kastrering Anti-androgen Docetaxel Enzalutamide Cabazitaxel Abiraterone Radium-223 GNRH Bilateral orchiectomy Bicalutamide Flutamide Nilutamide Sipuleucel-T Abiraterone Lokal terapi Inga symptom Inga metastaser Hormonkänslig Metastaser Symptom Kastrationsresistent Tid 21

22 Xtandi (enzalutamide, MDV-3100) Effektivare hormonbehandling Blockerar androgenreceptorn på tre olika sätt Efter (före) cytostatika ca 4,8 mån överlevnadsvinst

23 Radium-223 (Xofigo ) En radioaktiv isotop som binder till skelettet Alfa-strålning intensiv men kort räckvidd Godkänd i Europa 15 november 2013 Tillgänglig sedan våren 2014 Ges en gång per månad, 6 gånger

24 Hur handlägger vi patienter med metastaserande kastrations-resistent prostatacancer (CRPC)? Diskussion på multidisciplinär team konferens (MDT) Finns symptom? Gör skelettscint och CT (MR) Finns någon lämplig klinisk prövning? On-line registrering i NPCR (pilotförsök pågår) Personalized Medicine - Quality-of-Life

25 Monitorering av CPRC Vid symptom eller vid tilläggsbehandling: Blodprov: PSA, ALP, LD, Hb, CTC Imaging: Skelettscint (PCWG2) CT (RECIST 1.1) QoL PSA ska inte användas som ensam biomarkör

26 Kliniska prövningar Idag: 150 studier kastrationsresistent prostatacancer 66 av dessa är öppna för nya patienter

27 PCWG2 To update eligibility and outcome measures in trials that evaluate systemic treatment for patients with progressive prostate cancer and castrate levels of testosterone. Bone scans are reported as new lesions or no new lesions, changes in soft-tissue disease assessed by RECIST, and pain using validated scales. Progression = appearance of 2 or more new lesions Confirm ambiguous results by other imaging modalities (eg, CT or MRI)

28 Imaging (i st f OS) som end-point i kliniska studier rpfs was defined as two new lesions on an 8-week bone scan plus two additional lesions on an assignment, and/or progression in nodes or viscera on cross-sectional imaging, or death. Conclusion rpfs was highly consistent and highly associated with OS, providing initial prospective evidence on further developing rpfs as an intermediate end point in mcrpc trials.

29 Kvantifiering vid skelettscintigrafi Bone Scan index (BSI) A manual method for quantification of whole-body bone scans was presented by a group at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York Bone Scan Index (BSI) reflects the skeletal involvement by tumor Imbriaco et al Clin Cancer Res 1998, Erdi et al. J Nucl Med 1997; 38:1401

30 BSI som prognostisk biomarkör 1999 n=191 BSI was associated with survival in patients with prostate cancer* Their BSI method was manual, time-consuming, and not suitable for use in the clinical routine * Sabbatini et al. J Clin Oncol 1999;17:948

31 Prognostiskt värde av skelettscintigrafi lokalisation av metastaser Classifying bone scans according to the site of metastases (axial versus appendicular) had many advantages. Axial metastases carries a better prognosis than appendicular metastasis.

32 Automated Bone Scan Index Automatic lesion detection and classification based on ANN Automatic tracking of old and new lesion and its location Automatic calculation of BSI Electronic Reports

33 Automated Bone Scan Index Analytical validation study, 2009 When compared to manual methods, the automated reads improve the accuracy, sensitivity, and specificity of detecting metastatic lesion to 92%, 90%, and 88%, respectively. The inter-observer variation among 595 pairs of bone scan, when compared with one another, improved significantly with IASassisted reads. Sadik, M., et al., Improved classifications of planar whole-body bone scans using a computer-assisted diagnosis system: a multicenter, multiple-reader, multiple-case study. J Nucl Med, (3): p

34 Värdet av absi som tillägg till andra kliniska parametrar 2012 n=795 Conclusions Predictive accuracy increased from to by adding automated BSI to the base model. Patients with a baseline BSI above 1.0 had reduced prostate cancer specific survival This predictive imaging biomarker may prove complementary to PSA and ALP for an objective treatment response evaluation and prediction of survival in the management of patients with prostate cancer

35 absi som biomarkör för effekt och prognos vid hormonell behandling Design: BSI at baseline and follow-up were calculated using an automated software package (EXINIbone bsi ). Associations between BSI, other prognostic biomarkers and overall survival (OS) were evaluated N=146 Results and conclusions: Both at baseline and during ADT, BSI was significantly associated with OS When BSI was added to a prognostic base model including age, prostatespecific antigen, clinical tumour stage and Gleason score, the CI increased from 0.73 to 0.77 (p =0.0005) at baseline and from 0.77 to 0.82 (p <0.0001) during ADT.

36 absi som biomarkör för effekt och prognos vid kemoterapi Objective: To value of automated BSI to indicate chemotherapy response and to predict prognosis in patients with CRPC with bone metastasis Design: The absis were retrospectively calculated at the diagnosis of CRPC and 16 weeks after starting chemotherapy, n=42 Conclusions: The automated BSI method detected small changes with strong prognostic value that reflected the chemotherapy response in CPRC patient with bone metastasis.

37 Annan kvantifiering av skelettmetastaser aktuella publikationer BJU Int 2014; 114: E70 E73

38 Annan kvantifiering av skelettmetastaser aktuella publikationer The number of bone metastases and response in the Alsympca trial

39 Annan kvantifiering av skelettmetastaser aktuella publikationer Extent of bone metastases and response in the CHAARTED study

40 Bone Scan index (BSI) pågående studier Bone scan index as a biomarker to predict outcome in real-life mcrpc patients on abiraterone acetate: A multicenter study (Reza et al, Abstract # 217 GU-ASCO 2015) Quantitative imaging by automated bone scan index (BSI) as a response biomarker in standard clinical care of patients with mcrpc treated with enzalutamide (Anand et al, Abstract # 288 GU-ASCO 2015) absi and ODM-201 Phase 2 trial (Reza et al, manuscript to be submitted ) absi and Ra-223 Early Access Program (Anand et al, ongoing

41 Analytical validation study (submitted) Anand et al, Accepted for ASCO Simulation study (n=50) SIMIND MONTE CARLO program on XCAT Phantom 2. Repeat Bone Scan Study (n=35) Bland-Altman plot 3. Manual comparison study (n=173) Pairwise Cohen s Kappa agreement

42 PSA values (ng/dl) ALP and BSI values Patientfall - ALP och PSA svar på Radium PSA ALP Time (months) Jun 2009: diagnosis GnRH-agonist + bicalutamide Jul 2010: CRPC Docetaxel + RT Feb 2012 Abiraterone Jan Aug 2013 Radium 223 study BSI, bone scan index; GnRH, gonadotropin-releasing hormone; RT, radiotherapy

43 BSI (%) BSI före och efter Radium 223 behandling Oct 2012: 3 months prior to Radium 223 Jul 2013: during Radium 223 treatment Nov 2013: 4 months after Radium 223 Oct 2012 Jul 2013 Nov 2013 BSI (%) Number of highprobability hotspots Patient ANN Time (years) ANN, artificial neural network Bone posterior images; Automated BSI (Exini Bone ) performed by Exini Diagnostics, Lund, Sweden

44 BSI fram tills idag: BSI före behandling och förändring av BSI under behandling är associerat med överlevnad BSI är ett objektivt effektmått på behandlingssvar hos patienter med skelettmetastaser BSI är en prediktiv biomarkör och ett komplement till PSA och ALP för prognos och för att välja lämpligaste behandling vid skelettmestataserande prostatacancer

45 Sammanfattning Skelettscintigrafi är fortfarande golden standard men MRI och PET- CT kommer allt mer Ett paradigm skifte: Nya behandlingar vid CRPC kräver bättre utvärdering av terapisvar: kvantifiering av bilder! BSI är ett första steg i denna riktning genom kvantifiering av skelettmetastaser BSI bör integreras i prediktionsmodeller (nomogram) tillsammans med kliniska variabler och andra biomarkörer Genom pågående retro- och prospektiva multicenterstudier kan vi bedöma det reella värdet av BSI

46 Tack

Tumörmarkörer och klinisk relevans

Tumörmarkörer och klinisk relevans SLMF:s Vårmöte Linköping 14 16 april 2010 Tumörmarkörer och klinisk relevans Leif Johansson VO Klinisk Patologi Universitetssjukhuset Lund Labmedicin Skåne Prognostiska faktorer vid NSCLC studerade i metaanalyser!

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-04-15 Fastställd version,

Läs mer

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:58 Pseudomyxoma peritonei uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för tjock-

Läs mer

Medicinteknikdagarna Göteborg, 14-16 oktober, 2014 SAMMANFATTNINGAR

Medicinteknikdagarna Göteborg, 14-16 oktober, 2014 SAMMANFATTNINGAR Medicinteknikdagarna Göteborg, 14-16 oktober, 2014 SAMMANFATTNINGAR SAMMANFATTNINGAR Neuroteknik Session A Moderator: Anders Eklund och Karin Wårdell 2 3 A-1 Human stem cell neuronal cultures and activity

Läs mer

Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015

Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015 Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015 Ljuset kommer från Norr! Norrland är känt för ljuset under sommarhalvåret då alla samlar energi för framtiden. Det är så vi hoppas

Läs mer

Aging Research Center

Aging Research Center Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms Universitet ANNUAL REPORT 2002 This Annual Report presents the scientific output from the Aging Research Center and the Stockholm Gerontology Research

Läs mer

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad Pernilla Dahm Kähler 1, Christian Staf 2, Maria Bjurberg 3, Christer Borgfeldt 4, Henrik Falconer 5, Erik Holmberg 2, Preben Kjölhede 6, Karin Stålberg 7, Per Rosenberg 8, Thomas Högberg 9 and Elisabeth

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för bröstcancer Vetenskapligt underlag Bilaga 1 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för bröstcancer. Underlaget

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Årliga lönestatistiken 5. Tema: Lön. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Årliga lönestatistiken 5. Tema: Lön. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetareförbundet Nr 1 MARS 2008 Årliga lönestatistiken 5 Tema: Lön 2 3 5 6 7 8 9 11 14 15 18 19 Möte: SSFF och N

Läs mer

Fördjupad beskrivning av Itrims program

Fördjupad beskrivning av Itrims program Fördjupad beskrivning av Itrims program - för kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om viktminskningskedjan Itrim. Dokumentet beskriver Itrim-programmet och dess

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 1 MARS 2010 Body scanners påp flygplatser Stråls lsäkerhetsproblem? 5 2 Lönestatistik

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 2 Juni 2014 Landet runt - ny reportageserie 2 3 4 5 6 9 13 14 16 SSM rapport Ledaren

Läs mer

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKER

Läs mer

Health Technology Assessment 2009:22. HTA-rapport Pseudomyxoma peritonei

Health Technology Assessment 2009:22. HTA-rapport Pseudomyxoma peritonei Health Technology Assessment 2009:22 HTA-rapport Pseudomyxoma peritonei Tidigare publicerade HTA-rapporter Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009:21 SNS Sakralnervstimulering

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 2. Kurs i Sigtuna 9 www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 2. Kurs i Sigtuna 9 www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 2 JUNI 2012 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Notiser / Nytt från AAPM Ledaren Dosimetri

Läs mer

September 2010- augusti 2011

September 2010- augusti 2011 Årsrapport Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neurologiregister September 2010- augusti 2011 1 / 45 1. Bakgrund och syfte; SMSreg och Svenskt Neurologiregister Från MS-register till Neurologiregister

Läs mer

Sjukhusfysikern. Foto: Henrik Karlsson. Sidan 16. Tel: 08-466 24 80. Hemsida: http://www.sjukhusfysiker.se. ISSN 0281-7659 Upplaga: 260

Sjukhusfysikern. Foto: Henrik Karlsson. Sidan 16. Tel: 08-466 24 80. Hemsida: http://www.sjukhusfysiker.se. ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Sjukhusfysikern Nummer 2 Juli 2007 Årgång 30 Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetareförbundet Tillsatta tjänster Sidan 4 Knep o knåp Sidan 5 Aktuella avhandlingar

Läs mer

Fas I//IIa AdCD40L immunstimmulerande genterapi för patienter med metastaserad malignt melanom.

Fas I//IIa AdCD40L immunstimmulerande genterapi för patienter med metastaserad malignt melanom. Fas I//IIa AdCD40L immunstimmulerande genterapi för patienter med metastaserad malignt melanom. SAMMANFATTNING Denna studie är en läkarinitierad studie finansierad genom anslag från flera olika forskningsfonder.

Läs mer

Nummer 1 2010. Målriktad behandling möjlighet och utmaning för patienter och personal Inför SSF 100 år

Nummer 1 2010. Målriktad behandling möjlighet och utmaning för patienter och personal Inför SSF 100 år Nummer 1 2010 Målriktad behandling möjlighet och utmaning för patienter och personal Inför SSF 100 år i n n e h å l l n r 1 2 0 1 0 Ledaren 4 6 Utvecklandet och användandet av målstyrda läkemedel, targeted

Läs mer

EXAMENSARBETE. Magnetresonanstomografins roll i tidig upptäckt av bröstcancer hos kvinnor som är BRCA1 eller BRCA2 genbärare

EXAMENSARBETE. Magnetresonanstomografins roll i tidig upptäckt av bröstcancer hos kvinnor som är BRCA1 eller BRCA2 genbärare EXAMENSARBETE Magnetresonanstomografins roll i tidig upptäckt av bröstcancer hos kvinnor som är BRCA1 eller BRCA2 genbärare Hasiba Sheko Helena Sångberg Röntgensjuksköterskeexamen Röntgensjuksköterska

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör Åke Berglund, med dr, överläkare, onkologkliniken ake.berglund@onkologi.uu.se Peter Nygren, professor, överläkare, onkologkliniken Hans Hagberg, docent, överläkare, onkologkliniken Lars Påhlman, professor,

Läs mer

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige

19e nordiska kongressen i allmänmedicin. Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige 19e nordiska kongressen i allmänmedicin Svensk För-Kongress 15 Juni, 2015 Göteborg, Sverige Välkommen till årets kongress i Göteborg! Svensk Förening för Allmänmedicins, SFAM, står bakom årets Nordiska

Läs mer

Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM

Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM Sammanställt av Boel Ragnarsson-Olding Mukosala melanom 1. Bakgrund Mukosala maligna melanom (MMM) är definitionsmässigt tumörer som utgår från slemhinnor, men oftast inkluderas

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer