Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH"

Transkript

1 1 (7) Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 72,24 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 6,44 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin 6,99 kr Pt(U) Albumin 8,84 kr U Albumin/Kreatinin index 11,14 kr P/S ALP 6,27 kr P/S ALP-isoenzymer 345,89 kr U Amf/Extacy screen* 31,11 kr P Ammoniumjon 54,86 kr S Androstendion 227,56 kr S anti-tpo 39,61 kr P Antitrombin 87,47 kr S Antitrypsin 16,67 kr P ApoB / ApoA-1 21,62 kr P APTT 23,82 kr P ASAT 6,47 kr S Barbiturater 132,54 kr U Barbiturat,screen* U Bencejones proteinuri 462,82 kr Bm Benmärgsundersökning 1 871,94 kr S Benzodiazepiner 169,50 kr U Benzodiazepiner,screen* ab,vb Bikarbonat std P, Vätska, Ple Bilirubin 6,51 kr P Bilirubin Konj 10,61 kr B Blodstatus Pt Blödningstid 181,72 kr U Buprenorfin, screen* S C3 42,97 kr S C4 41,09 kr P Calcium 6,46 kr Pt(U) Calcium uts 6,33 kr S Calcium-jon, fri 58,48 kr S Calcium jon, fri (ej korrigerad) U Cannabis,screen* S CCP IgG Ak 79,47 kr S CDT 107,72 kr B Celler diff (maskinell) B Celler diff (manuell) 366,36 kr S Ceruloplasmin 72,85 kr P CG 28,95 kr U CG 44,76 kr P CK 9,84 kr P CK-MB 34,32 kr Utfärdare: Bertil Ohlsson Godkänd av: Ingvar Eliasson Skapad:

2 2(7) fs C-Peptid 69,75 kr P CRP 10,53 kr P D-dimer 81,33 kr S DHEAS 203,77 kr S Digoxin 24,90 kr S Disopyramid 216,39 kr U Efedrin Csv Erytrocyter 27,42 kr B Erytrocyter S, U Etanol 23,69 kr S Etylenglykol 378,32 kr B EVF U Fencyklidin,screen* S Fenobarbital 148,16 kr U Fentanyl, screen* S Fenytoin 129,88 kr S Ferritin 22,71 kr P Fibrinmonomer 306,66 kr P Fibrinogen 44,65 kr P Folat 20,13 kr P Fosfat 9,84 kr S FSH 38,94 kr fs Gastrin 77,08 kr S Gentamicin 51,38 kr U GHB, screen* S Gliadin-ak IgA 90,84 kr S Gliadin-ak IgG 98,53 kr ab Glukos kp/p, Dia, Ledv, Csv, Ple Glukos 6,89 kr P GT 6,73 kr S Haptoglobin 23,93 kr ab Hb B Hb Vätska Hb 86,38 kr F Hb, immunologisk 79,55 kr F Hb, peroxidas 74,93 kr B HbA1c 35,57 kr Ery HbF-erytrocyter 896,04 kr P HDL-Kolesterol 12,44 kr Hematologi maskinell (Blodstatus, B-Celler maskinell diff, enskilt beställda B-Leukocyter, B-Erytrocyter, B-Hb, B-EVF, B-Trombocyter) 16,12 kr P Hemoglobin, fritt 316,43 kr S, Csv Homocystein 92,50 kr S htg-ak-iga 90,84 kr S htg-ak-igg 98,53 kr S IgA 22,14 kr S IgE screen, paneler 68,05 kr S IgE singel allergen 49,50 kr S IgE Totalt 51,18 kr S, Csv, U IgG 26,01 kr

3 3(7) S IgG, enstaka subklasser 111,45 kr S IgM 32,90 kr fs Insulin 36,60 kr P Interleukin-6 97,68 kr Pt Iohexolclearence 206,16 kr P Järn 7,05 kr ab Kalium P, Dia, Vätska Kalium 6,11 kr Pt(U) Kalium 9,31 kr S Kappakedja. fri 168,10 kr Pt(U) Kappakedja 46,58 kr S Karbamazepin 54,01 kr U Kationin P, Dia Klorid 5,57 kr ab Klorid P Kobalaminer 19,57 kr U Kokain,screen* P, Vätska Kolesterol 6,43 kr Hb(B) KolmonoxidHb S Kortisol 18,33 kr Pt(U) Kortisol uts 115,44 kr P, Dia, Vätska Kreatinin 7,04 kr Pt(U) Kreatinin-uts 6,53 kr Ledv Kristaller 129,88 kr ab, P, Csv, Ledv Laktat 14,90 kr S Lambdakedja, fri 107,37 kr Pt(U) Lambdakedja 47,06 kr P, Vätska, Ple LD 6,43 kr fp LDL-Kolesterol 7,65 kr Csv, Ledv,Ple,Vätska Leukocyt 204,02 kr S LH 41,28 kr S Litium 22,41 kr U LSD, screen* P Magnesium 8,55 kr U MDPV U Mefedron U Metadon,screen* Hb(B) Methemoglobin S Metotrexat 477,11 kr U Metylfenidat Csv, S Metylmalonat 206,37 kr S,U M-Komponent klassning 298,98 kr P/B Mononukleostest 77,89 kr ab Natrium P, Dia, Vätska Natrium 6,23 kr Pt(U) Natrium 9,18 kr P NT-proBNP 167,37 kr U Opiater,screen* S Orosomukoid 22,91 kr S,U Osmolalitet 92,74 kr U Oxikodon, screen* P, Vätska, Ple Pankreasamylas 13,20 kr

4 4(7) S Paracetamol 48,80 kr ab, vb ph U, Vätska ph 22,59 kr kp, P PK (INR) 25,77 kr P Procalcitonin 223,77 kr S Progesteron 52,87 kr S Prolaktin 40,33 kr Ple,U Protein, fraktion 462,82 kr S Protein, fraktion 369,25 kr Csv Protein, fraktion isoelektrisk fokuserin 1 854,16 kr U PBG 198,59 kr P PSA 29,79 kr P,Vätska PTH 34,13 kr ab Respirationsstatus ab Respirationsstatus+elektrolyter ab Respirationsstatus+elektrolyter+laktat B Retikulocyter 16,12 kr Bm Retikulärt järn 256,22 kr S RF IgM Ak 56,68 kr S Salicylat 56,72 kr U Sediment 113,80 kr S SHBG 54,70 kr Csv Spektrofotometri 350,30 kr Sperma Spermaanalys 193,06 kr U Spice (syntetiska cannabinoider) B SR 14,90 kr B Tacrolimus 218,63 kr S Teofyllin 82,12 kr S Testosteron, total 42,39 kr U Tramadol, screen* P Transferrin 12,05 kr fp,vätska Triglycerider 7,62 kr S Trijodtyronin (T3) 16,10 kr B Trombocyter P Troponin T 34,95 kr P TSH 17,00 kr P Tyroxin, fritt 17,11 kr S Tyroxin, total 18,00 kr P, Dia, Vätska Urat 7,50 kr P, Dia, Vätska Urea 7,62 kr U Urea 9,29 kr U Urinanalyser, testremsa 19,20 kr S Valproat 41,07 kr S Vankomycin 103,47 kr U Zolpidem U Zopiklon S Östradiol 64,56 kr

5 5(7) Provtagning funktionsundersökning Provtagning förlängd funktionsundersökning Provtagning på avdelning Provtagning på laboratoriet Mätning av patients längd, vikt, bukomfång i samband med provtagning Verifiering av drogscreen* * Drogscreen omfattar kreatininutsöndring. Vid positivt resultat i drogscreen kommer laboratoriet även att utföra verifiering. Vidareförmedling av prov till externt laboratorium Stöd av instruktörer för kvalitetssäkring av provtagning, transporter och kundens lokala analyserande 235,10 kr 473,01 kr 148,23 kr 60,76 kr

6 6(7) Klinisk mikrobiologi Undersökning Aerob odling (ytliga sår) Aerob och anaerobodling Amöba, maskägg anti-hbc ** anti-hcv ** anti-hiv / HIV-Ag ** anti-htlv I / II ** Blododling Borreliaserologi Chlamydia SDA-teknik ** Clostridium difficile toxin A och B Csv-odling (likvorodling) ESBL-screen Fecesodling ** Fecesodling + EHEC ** Gc-odling ** HbsAg ** Helicobacter pyloriantigen i feces Helicobacter pyloriodling Infektionsscreen gravida (HBsAg, anti-hiv, Syfilis TP) Influensa A/B PCR Jästsvampodling Legionellaodling Legionellaantigen i urin Luft (nasopharynx) odling Malaria Snabbtest Malaria, tjock droppe utstryk Miljöundersökning MRSA screen ** Mykoplasma pneumonie ak Norovirus (PCR) Pertussisodling Preumokockantigen i urin och csv Punktat Rota/Adeno-virus RS virus Rubella IgG Specialodling (borstprov, sputum, kolvar) Steriltester (autoklavkontroll) Svalgodling Syfilis ak ** Urinodling Urinodling utökad VRE-undersökning ** Debiteras Smittskyddsenheten i VGR vid utredning av bärarskap enligt smittskyddslagen 202,00 kr 274,43 kr 77,10 kr 83,74 kr 60,19 kr 93,67 kr 217,00 kr 229,00 kr 225,00 kr 508,00 kr ,00 kr 51,87 kr 369,00 kr 151,76 kr ,00 kr 152,00 kr 318,78 kr 553,70 kr 184,00 kr 139,00 kr 981,00 kr 139,00 kr 308,00 kr 308,00 kr ,61 kr 118,89 kr 56,00 kr 108,00 kr 39,70 kr 102,00 kr 167,00 kr 483,00 kr

7 7(7) Transfusionsmedicin Undersökning Blodgruppering exkl screening DAT Monospecifik DAT Antikroppsscreen Antikroppsidentifiering/panel Akut Blodgruppering Titrering BAS-test BK(s)-test MG-test Antigentypning Transfusionsutredning Genomisk typning Komponent Erytrocyter leukocytbefriade Erytrocyter leukocytbefriade delad Erytrocyter leukocytbefriade tvättade Erytrocyter leukocytbefriade bestrålade Erytrocyter leukocytbefriade bestrålade delad Erytrocyter leukocytbefriade autolog Plasma färskfryst Plasma leukocytbefriad färskfryst Plasma autolog Plasma leukocytbefriad bestrålad Erytrocyter utbytes transfusion Erytrocyter utbytes transfusion bestrålad Trombocvter leukocytbefriade Trombocyter leukocytbefriade delad Trombocyter leukocytbefriade patogeninaktiverade Tromb delad leukocytbefriad patogeninaktiverade Tromb leukocyt patogeninaktiverad tvättad Trombocyter leukocytbefriade bestrålad Trombocyter leukocytbefriade bestrålad delad Trombocyter aferes leukocytbefriade Trombocyter aferes leukocytbefriade bestrålad Trombocyter aferes leukocytbefriade bestrålad delad Trombocyter leukocytbefriade tvättade Tromb leukocytbefriad bestrålad tvättad 52,00 kr 67,00 kr 136,00 kr 74,00 kr 672,00 kr 12 86,00 kr 188,00 kr 188,00 kr 148,00 kr 166,00 kr 904,00 kr 1 892,00 kr 1 235,00 kr 1 168,00 kr 2 916,00 kr 1 448,00 kr 1 381,00 kr 2 916,00 kr 676,00 kr 727,00 kr 727,00 kr 837,00 kr 2 226,00 kr ,00 kr 3 607,00 kr ,00 kr 3 826,00 kr 3 826,00 kr 4 512,00 kr 4 425,00 kr 4 425,00 kr 7 071,00 kr 7 434,00 kr Övriga tjänster Dubblettsvar Returavgift

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN ADA HSN 0905-0475 1(19) Bilaga 1 AVTAL OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS FÖRVALTNING och KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET LS 0809-0845

Läs mer

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning

Kvalitativ aerob odling av biologiska indikatorer: MesaLabs. indikatorer: Simicon. Semikvantitativ aerob+anaerob odling inkl anrikning Prislista Mikrobiologi den 14 april 2014 Sida 1 av 9 BAKTERIEODLING MIKROBIOLOGISK KONTROLL AV BASSÄNGVATTEN Bassängvatten J Aerob odling - ingjutning + membranfiltrering STERILISERINGSKONTROLL - BIOLOGISKA

Läs mer

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101

Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Prislista 2014 Klinisk mikrobiologi för invånarna i Blekinge och Kronoberg 140101 Priset baserat på kostnader för material och arbetstid, men inkluderar också overheadkostnader. Det betyder att priset

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 HEMATOLOGI 2 Anemi 2 Blödarsjuka - akut omhändertagande 3 Blödningsjukdomar 4 Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling 5 Disseminerad intravasal

Läs mer

Anvisningar för Blodcentralen

Anvisningar för Blodcentralen 1(26) 2011-02-03 Anvisningar för Blodcentralen Innehållsförteckning Sidan 1. Kontakta oss 2 2. Allmän information 3 3. Provtagningsföreskrifter 4-5 4. Hur säkert är svaret från blodcentralen? 6 5. Blodgruppering

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare Global Siemens Headquarters Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 München Germany Global Siemens Healthcare Headquarters Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Tel: +49 9131

Läs mer

Transfusionsanvisningar

Transfusionsanvisningar Transfusionsmedicin Sid: 1 (1) Förberedelser Blodgruppering utförs inför ev. transfusion av erytrocyter, plasma och trombocyter. Kontrollera om patienten är blodgrupperad innan provtagning sök information

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Ny anemidiagnostik i Skåne

Ny anemidiagnostik i Skåne Ny anemidiagnostik i Skåne Sven Björnsson, Klinisk kemi 1. Nya synsätt på anemi 2. Anemirutan 3. Anemiprojektet i Skåne Vad är anemi? Anemi är ett symptom Orsakerna många (nästan alla sjukdomar) Vad för

Läs mer

VERSION V 2015. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

VERSION V 2015. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister VERSION V 2015 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Version IV 2013 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Mini-vårdprogram för thalassemi

Mini-vårdprogram för thalassemi Mini-vårdprogram för thalassemi Andra reviderade versionen 2009 06 01 Rolf Ljung Barn- och ungdomscentrum, Universitetssjukhuset MAS för vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH). Målsättningen

Läs mer

INITIAL HANDLÄGGNING AV FEBRIL NEUTROPENI HOS BARNCANCERPATIENTER

INITIAL HANDLÄGGNING AV FEBRIL NEUTROPENI HOS BARNCANCERPATIENTER Febril neutropeni v 141021 1 INITIAL HANDLÄGGNING AV FEBRIL NEUTROPENI HOS BARNCANCERPATIENTER INLEDNING Febril neutropeni är en utmaning för barncancervården och handläggningen är intimt förknippad med

Läs mer

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL

PM Medicinskt. Pneumokocker- Akut sjukdomsdebut, hållsmärta och LPK>15x10 9. Ses i alla åldrar. Haemophilus influenzae- Vanlig hos patienter med KOL Specialitet: Infektionsmedicin PM Medicinskt Text författare: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Jon Olinder/Anna-Karin Larsson Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2008-01-22 Reviderat: 2013-04-04

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning Varberg 7/10 2014 Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning -Hur utreder vi anemi? -Hur vet vi om det är järnbrist? -Hur skall vi ge järn? -När kan det vara behov av blodtransfusion?

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

Svensk Förening för Transfusionsmedicin Version 1.3. Handbok för Blodcentraler Datum 2002-02-01 KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA

Svensk Förening för Transfusionsmedicin Version 1.3. Handbok för Blodcentraler Datum 2002-02-01 KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA KAP 14. TRANSFUSIONSÖVERFÖRD SMITTA Revision av kap 14, version 1.2. utgiven 2001-02-21 Version Datum Avsnitt Ändringar Ansvarig 1.3. 2002-02-01 Hela kapitlet Indelning i numrerade avsnitt BE 12, syfilis

Läs mer