Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012"

Transkript

1 Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012 Skrivtid: 9:00-13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner skall läggas uppochned på bänken (avstängda), väskor och ytterkläder skall hängas upp/läggas utmed väggarna eller där skrivningsvakt anger. 2. Skrivningen består av två delar; totalt 25 sidor. Del 1: Fallrelaterade frågor 1-3 (18 p). Läs noga instruktionerna på baksidan av detta blad. Del 2: Utökade flervalsfrågor UF1-UF2 (16 p) samt Kortsvarsfrågor K1-K29 (62 p). Du får ta upp hela häftet. Maxpoäng: 96 p 3. Skriv tydligt! Endast det som kan läsas kommer att bedömas. 4. Inga hjälpmedel är tillåtna. Skrivvakt tillhandahåller kladdpapper. 5. Du får inte lämna lokalen förrän 60 min efter skrivtidens början. 6. Alla måste lämna in sina skrivningar senast vid skrivtidens slut. Även blanka skrivningar måste lämnas in och vara påskrivna med namn. 7. Samtal får inte förekomma i skrivsal eller vid toalettbesök. 8. Ditt kodnummer är : Ta loss sista sidan och ta med hem så att du kommer ihåg din kod. Skrivningsresultatet läggs ut på hemsidan under denna kod. Lycka till! Tentamen Patobiologi 2, (25)

2 INSTRUKTIONER DEL 1 FALLRELATERADE FRÅGOR 1 3 Ta upp det översta papperet från bunten som ligger till höger om dig på golvet. Besvara genom att ringa in rätt svar på varje fråga. När du har besvarat frågorna på en sida placeras denna uppochnervänd på golvet till vänster om din plats. Lagt pappersark får inte tas upp igen! Tentamen Patobiologi 2, (25)

3 FALLFRÅGA 1 (6 p) Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. F1.1) Den sammantagna bilden får dig att tänka på en diagnos mer än andra. Vilken? A. Ileus B. Akut gallstensanfall C. Akut kolecystit D. Ulcerös colit E. MbCrohn F1.2) Vilken av följande provserier har Du störst nytta av för att ställa rätt diagnos? A. B-Hb, P-K, P-Na, P-CRP B. P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT C. P-Proteinprofil D. P-ASAT, P-ALAT, P-AFP E. P-ALP, P-CA125 Tentamen Patobiologi 2, (25)

4 Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. Du bedömer att den mest sannolika diagnosen är akut kolecystit och beställer P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT. Såväl CRP som ALP och GT är rejält förhöjda, medan ASAT endast är lätt förhöjt. F1.3) Innan Du sätter upp Anna för akut operation vill Du verifiera din diagnos. Vilken av följande undersökningsmetoder är mest lämplig i denna akuta situation? A. Ultraljud av lever och gallvägar B. MR-undersökning av gallvägar och pancreas C. Röntgen, buköversikt D. Finnålspunktion med cytologi E. Röntgen av hjärta lungor I väntan på undersökningen, medan Du dikterar, funderar Du på patogenesen till akut kolecystit, som ju ofta är kopplad till gallsten. Du kommer väl ihåg att det finns flera riskfaktorer för gallstensrelaterade sjukdomar. F1.4) Vilken av följande är INTE en riskfaktor för att drabbas av gallstensrelaterade sjukdomar? A. Övervikt B. Snabb viktnedgång C. Manligt kön D. Användning av p-piller E. Kronisk hemolytisk sjukdom Tentamen Patobiologi 2, (25)

5 Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. Du bedömer att den mest sannolika diagnosen är akut kolecystit och beställer P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT. Såväl CRP som ALP och GT är rejält förhöjda, medan ASAT endast är lätt förhöjt. Du beställer ultraljud av lever och gallvägar. Undersökningen visar en förtjockad/ödematös vägg i gallblåsan samt rikligt med förekomst av gallstenar. Manligt kön är inte en riskfaktor för gallstenssjukdomar. Anna blir opererad för sin kolecystit inom ett dygn med laparoskopisk kolecystektomi (s.k. titthålsoperation eller lap-galla). Den uttagna gallblåsan skickas i sin helhet till histopatologisk undersökning. F1.5) Vilka mikroskopiska förändringar förväntar Du dig att patologen ser i gallblåsans vägg? Ringa in det svar som passar bäst! A. Jättecellsgranulom B. Massiva lymfocytära infiltrat C. Massiva infiltrat av neutrofila granulocyter D. Cellfattig fibros E. Dysplastiskt epitel På vissa sjukhus är det tradition att patienten får med sig sina gallstenar hem i en burk. Så sker i detta fall. När Anna dagen efter operationen får se sina gallstenar frågar hon dig vad de består av. F1.6) Vilken av följande substanser är sannolikt huvudbeståndsdelen i Annas stenar? A. Kolesterol B. Bilirubin C. Kalcium D. Kalium E. Bikarbonat Tentamen Patobiologi 2, (25)

6 Vid akut kolecystit ser man förstås rikligt med neutrofiler i gallblåsans vägg. Anna är en typisk patient för den vanliga typen av gallsten i Sverige, som består till >50% av kolesterol. Anna mår fint efter operationen och skrivs ut efter några dagars eftervård. Tentamen Patobiologi 2, (25)

7 Fallfråga 2 (6p) Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. F2.1) Vilket av nedanstående tillstånd är det mest sannolikt att Tobias drabbats av? A. Akut pyelonefrit B. Njurcancer C. Njurstensanfall D. Hjärtinfarkt E. Ileus F2.2) Vilket av nedanstående prover hjälper dig mest i din akuta diagnostik? A. Urinsticka med testning för blod B. Mätning av S-CRP C. Mätning av B-Hb D. Urinsticka med testning för glukos E. Mätning av f-hb x 3 Tentamen Patobiologi 2, (25)

8 Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. Du misstänker i första hand ett akut njurstensanfall. I 80% av fallen föreligger då mikrohematuri, varför Du beställer en urinsticka med testning för blod. Urinstickan utfaller positivt och Du bestämmer dig att agera som om det vore ett njurstensanfall. Tobias får 75 mg Voltaren (NSAID) i.m. Redan efter 30 min blir han mycket bättre och vill gå hem. F2.3) Hur resonerar Du nu utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet? A. De flesta njurstenar avgår spontant. Han kan gå hem utan uppföljning eftersom diagnosen är klar. B. De flesta stenar avgår spontant. Dock är diagnosen inte helt klar, så en uppföljande undersökning bör göras för att utesluta andra orsaker till anfallet. C. De flesta stenar avgår spontant, men njursten är tecken på en allvarlig underliggande sjukdom som måste utredas direkt och han måste stanna kvar på sjukhuset. D. Stenarna avgår i regel inte spontant och man bör förbereda för operation till i morgon. E. Stenarna avgår i regel inte spontant och man bör operera direkt (=NU) för att förhindra akut njursvikt. F2.4) Eftersom Du redan funderar över njursvikt vilket av följande tillstånd är i regel INTE förknippat med detta tillstånd? A. Perifera ödem B. Hypokalemi C. Hyperfosfatemi D. Metabol acidos E. Anemi Tentamen Patobiologi 2, (25)

9 Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. Du misstänker i första hand ett akut njurstensanfall. I 80% av fallen föreligger då mikrohematuri, varför Du beställer en urinsticka med testning för blod. Urinstickan utfaller positivt och Du bestämmer dig att agera som om det vore ett njurstensanfall. Tobias får 75 mg Voltaren (NSAID) i.m. Redan efter 30 min blir han mycket bättre och vill gå hem. De flesta stenar avgår spontant och därför får Tobias gå hem, men han behöver följas upp med vidare undersökningar för att säkra diagnosen och utesluta allvarligare tillstånd såsom malignitet i njurar-urinvägar. Njursvikt är förknippat med hyperkalemi, i regel, snarare än hypokalemi. Du skriver en remiss till urolog för uppföljning, men vill också se till att de viktigaste undersökningarna redan är gjorda när Tobias träffar urologen. F2.5) Vilken av följande undersökningar lämpar sig bäst för att påvisa eventuell kvarvarande sten i urinvägarna och samtidigt med tillräcklig precision utesluta tumörsjukdom? A. Gammakamerarenografi B. Mätning av Iohexol-clearance C. Urografi D. Mätning av Kalciumhalten i urin E. Ingen av ovanstående F2.6) Med tanke på att njursten kan vara kopplad till vissa underliggande sjukdomar är det klokt att även ta några blodprover för att utesluta dessa. Vilka blodprover är mest lämpliga? A. S-Kalciumjon, P-Urat B. B-Hb, B-SR, C. P-Cystatin C, P-K D. P-Na, P-PTH E. P-TSH, P-PTH Tentamen Patobiologi 2, (25)

10 Inför urologbesöket beställer Du S-Kalciumjon, P-Urat samt en urografi. Tentamen Patobiologi 2, (25)

11 Fallfråga 3 (6p) Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. F3.1) Vilket av följande undersökningar tillför MINST i den vidare utredningen? A. Vidare intervju med psykiatriskt status B. Mätning av B-Hb C. Mätning av P-TSH D. Mätning av P-Kortisol E. Mätning av S-Kalciumjon Medan Du beställer labprover kom Inga på att hon faktiskt varit inlagd på sjukhus en gång i barndomen. Hon berättade att hon vid 5 års ålder hade någon sorts njursjukdom som gjorde henne svullen i hela kroppen och att det skummade när hon gick på toaletten. Hon fick behandling och blev helt återställd. F3.2) Vilken sjukdom misstänker Du i första hand att det rörde sig om? A. IgA-nefrit B. Pyelonefrit C. Njursten D. Minimal change disease E. SLE-/lupusnefropati Tentamen Patobiologi 2, (25)

12 Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. Du beställer bland annat B-Hb, P-TSH, och S-Kalciumjon. P-Kortisol har föga värde eftersom det är så stor dygnsvariation i kortisolhalterna i blodet. Därtill gör Du ett s.k. psyk-status eftersom trötthet kan vara en manifestation av olika psykiatriska sjukdomar. Med tanke på hennes ålder och sjukdomens förlopp är det mest sannolikt att hon hade minimal change disease i barndomen. Av de blodprover Du tog är endast TSH avvikande det är rejält förhöjt. F3.3) Hur skulle Du nu bäst klassificera Ingas tillstånd? A. Primär hypotyreos B. Sekundär hypotyreos C. Primär hypertyreos D. Sekundär hypertyreos E. Inget av ovanstående F3.4) Vad är den mest sannolika diagnosen statistiskt sett? A. Graves sjukdom B. Kolloidstruma C. Hashimotos sjukdom D. Akut tyreoidit E. Inget av ovanstående Tentamen Patobiologi 2, (25)

13 Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. Du beställer bland annat B-Hb, P-TSH, och S-Kalciumjon. P-Kortisol har föga värde eftersom det är så stor dygnsvariation i cortisolhalterna i blodet. Därtill gör Du ett s.k. psyk-status eftersom trötthet kan vara en manifestation av olika psykiatriska sjukdomar. Med tanke på hennes ålder och sjukdomens förlopp är det mest sannolikt att hon hade minimal change disease i barndomen. Av de blodprover Du tog är endast TSH avvikande det är rejält förhöjt. Baserat på dina statusfynd och det förhöjda TSH-värdet är det mest sannolikt att Inga har en primär hypotyreos, dvs en hypotyreos som beror på sänkt produktion av T3 och T4 i tyreoidea. Rent statistiskt är den vanligaste orsaken till detta i Ingas åldersgrupp Hashimotos sjukdom. F3.5) Hur förväntar Du dig att Ingas thyroidea hade tett sig mikroskopiskt om man hade kunnat studera dess histologi? A. Infiltrat av neutrofila granulocyter. B. Infiltrat av lymfocyter/plasmaceller med bildning av germinalcentra. C. Genomsatt av icke-nekrotiserande jättecellsgranulom D. Genomsatt av nekrotiserande jättecellsgranulom E. Normal histologisk bild av tyreoidea. Du vill nu utreda Inga vidare för att se om det verkligen rör sig om Hashimotos sjukdom. F3.6) Vilket av följande serologiska prover hjälper dig att ställa diagnosen? A. Anti-TSH-receptor-antikroppar B. Anti-streptolysin-antikroppar C. Anti-TPO-antikroppar D. Anti-T3-antikroppar E. Anti-T4-antikroppar Tentamen Patobiologi 2, (25)

14 Den klassiska histologiska bilden av Hashimotos sjukdom är dominerad av lymfocyter/plasmaceller med bildning av germinalcentra. Det är också vanligt med inslag av fibros. Av de angivna antikropparna är det främst de mot TPO som är associerade med Hashimotos sjukdom Tentamen Patobiologi 2, (25)

15 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF2 (16p) UF1) De kvinnliga organens patobiologi (8p) Para ihop följande korta beskrivningar (A-H) med den mest sannolika diagnosen (1-16) nedan. Varje diagnos får endast användas en gång. A B C D E F G H Cysta i ett borttaget ovarium från en 33-årig kvinna. Vid uppsnittning visar sig cystan ha ett karakteristiskt chokladlikt innehåll makroskopiskt. Den vanligaste maligna tumören i uterus. Den vanligaste benigna tumören i uterus. 25-årig tjej med ovarialtumör som makroskopiskt ses innehålla talg och några enstaka tandanlag. Benign, väl avgränsad brösttumör som består av proliferativt stroma som trycker ihop kanaler med enradigt gångepitel. Den vanligaste typen av invasiv/malign brösttumör. Spridning till areolas hud av duktal cancer in situ. Bilateralt svullna bröst hos äldre man med känt alkoholmissbruk. 1. Leiomyom 2. Gynekomasti 3. Lipom 4. Adenocarcinom av endometroid typ 5. Lobulär invasiv cancer 6. Endometrios 7. Adenomyos 8. Duktal invasiv cancer 9. Pagets bröstsjukdom 10. Moget teratom 11. Fibroadenom 12. Papillom 13. Adenocarcinom av klarcellig typ 14. Klarcellscancer 15. Lymfogranuloma venerum 16. Leydigcellstumör Tentamen Patobiologi 2, (25)

16 UF2) Molekylär diagnostik (8 p) Para ihop följande korta beskrivningar (A-H) med den närmsta associerade genen/molekylen/ämnet (1-16) nedan. Varje gen/molekyl/ämne får endast användas en gång. A B C D E F G H Anses vara en av de viktigaste målgenerna för den deletion som ofta ses i tumörceller från klarcellig njurcancer. Kvinna med ovarialcancer vid 58 års ålder, vars dotter fått bröstcancer vid 32 års ålder och vars syster fick bröstcancer vid 42 års ålder. Amplifiering av denna gen styr såväl behandling som prognos vid bröstcancer. Genen anses vara inaktiverad i majoriteten av adenocarcinom. Inlagras vid hemokromatos. Inlagras vid Wilsons sjukdom. Finns ofta i ökad förekomst vid epitelets basalmembran vid mikroskopisk kolit. Tjocktarm med multipla polyper hos 12-årig pojke. 1. VHL 2. CDKN2A (p16) 3. MEN1 4. RET 5. Zink 6. Koppar 7. Järn 8. Kvicksilver 9. APC 10. Kollagen 11. Elastin 12. TP53 (p53) 13. BRCA1 14. MLH1 15. Östrogenreceptor 16. HER2/ NEU/ERBB2 Tentamen Patobiologi 2, (25)

17 KORTSVARSFRÅGOR K1-K29 (62p) skriv kortfattat och tydligt K1) Utdrag ur obduktionsremiss: 62-årig man med esofageal skivepitelcancer med misstänkt metastasering till lymfkörtlar och lungor. Behandlas med palliativ vård på patienthotellet när akut försämring med diffusa epigastriella smärtor infaller. Pat blir medvetslös - sjunker kraftigt i blodtryck och förlorar puls. Hjärtlungräddning påbörjas men avbryts efter 20 minuter utan framgång. a) Nämn en riskfaktor för esofageal skivepitelcancer och en riskfaktor för esofagealt adenocarcinom. b) Nämn två rimliga orsaker, utifrån obduktionsremissen, som kan ha lett till patientens plötsliga död. Motivera mycket kort! c) Vid obduktion bekräftas multipla metastaser till lungor samt maligna förändringar i mediastinala lymfkörtlar. Ge ett förslag på sannolik stadieindelning av patientens cancer enligt TNMklassifikationen. d. Nämn tre sätt en malignitet kan metastasera på. 3 rätt =1p, 2 rätt = 0.5 p, 0 el. 1 rätt = 0p Tentamen Patobiologi 2, (25)

18 K2) En viss typ av glomerulonefrit utgör delkomponent i Henoch-Schönleins syndrom (HSS), vilken? Vilket nyckelfynd är oundgängligt för patologisk anatomisk diagnos och var i njuren hittas detta? K3) Vilka andra komponenter ser man vid HSS? (3p) K4) På intensivvårdsavdelningen ser du en patient som ligger för akut dialys efter att ha drabbats av akut tubulär nekros (ATN). Vilka är de två huvudsakliga principiella orsakerna till ATN? K5) Vad är den viktigaste prognostiska faktorn som anges vid histologisk undersökning av malignt melanom? K6) Vilken är den lämpligaste terapeutiska åtgärden vid misstanke om malignt melanom (åtgärd, tid)? K7) Vilken är den vanligaste exogena faktor som orsakar skivepitelcancer i huden? Tentamen Patobiologi 2, (25)

19 K8) Vilken hudcancer svarar bäst mot följande histologiska beskrivning: lesionen utgöres av multipla noduli av basaloida celler som ses infiltrera genom ett fibröst stroma där det ställvis ses spaltbildning. Dessutom, vad menar man egentligen med att cellerna är basaloida? 2p) K9) Erik var tidigare njurfrisk, hans GFR var 100 ml/min/1.73 m 2, och han utsöndrade med normal kost c:a 700 mosmol per dag. Erik är numera njursjuk och hans GFR har det senaste året legat stabilt på c:a 20 ml/min/1.73 m 2. Hur många mosmol per dag utsöndrar han nu (med oförändrad kosthållning)? Motivera Ditt svar mycket kortfattat. K10) Vad är Bence-Jones proteinuri? K11) Vilken klinisk kemisk analys beställer Du i första hand för att diagnostisera celiaki hos vuxna? Tentamen Patobiologi 2, (25)

20 K12) Vilken klinisk kemisk analys beställer Du vid uppföljning av en patient som behandlas för tyreoideacancer i synnerhet efter total tyreoidektomi? K13) Vilken analys beställer Du för att fastställa diagnosen Graves sjukdom? Skriv ut analysens fullständiga namn. K14) John F. Kennedy diagnostiserades 1947 med Addisons sjukdom. Patienter med Addison kan ibland kännas igen på hudkostymen beskriv med några få ord förändringen och förklara mekanismen. (3p) K15) Koncentrationen tyroxinbindande globulin kan öka 3-400% under graviditet. Hur förändras totalt T4 resp. fritt T4 hos en eutyroid, gravid kvinna? Tentamen Patobiologi 2, (25)

21 K16) Du misstänker att en patient under de senaste månaderna druckit mycket stora mängder etanol, han är dock helt nykter då Du träffar honom och frun intygar att han den senaste veckan inte druckit en droppe alkohol. a) Vilka två alkoholmarkörer kan övervägas för att påvisa missbruket? b) Hur skulle Du beskriva deras specificitet för alkoholmissbruk? (Ange specificitet för resp. analys som hög eller låg). c) Vilken analys har som regel högst sensitivitet? K17) För att bedöma den biologiska aktiviteten av testosteron beställer man ofta, förutom S-Testosteron, ytterligare en analys vilken? K18) En garanterat fullt frisk individ visar sig ligga klart över referensområdet för S-Amylas. Vad kallas tillståndet? Förklara kortfattat mekanismen. Tentamen Patobiologi 2, (25)

22 K19) Vad är kalprotektin och vilken diagnostisk nytta kan man ha av molekylen? K20) För bedömning av urinutsöndringen av albumin kvantiterar man ibland mängden albumin i en dygnsmängd urin. Det finns ett för patienten betydligt enklare sätt att mäta urinutsöndringen av albumin (ett slags index). Vad avses? Förklara kortfattat principen. K21) Vilken analys beställer Du i första hand vid misstanke på karcinoid? Ange fullständigt namn och vilken kroppsvätska som analyseras. K22) Hos patienter med uttalat nefrotiskt syndrom beräknas ibland s.k. albuminjusterat eller fritt kalcium, dvs kalciumkoncentrationen relateras till patientens P-Albumin. Varför är det av intresse hos dessa patienter och hur bör deras P-Ca-konc. ligga jämfört med P-Ca hos friska individer för att de inte skall ha några symptom på hypoeller hyperkalcemi? Med P-Ca avses patientens totala kalciumkonc. i plasma. Tentamen Patobiologi 2, (25)

23 K23) Vilka är de huvudsakliga konsekvenserna av släktgiften ur ett medicinskt-genetiskt perspektiv? K24) Inför operationer i anslutning till njurar och urinvägar kan det vara bra att bestämma sidofördelningen av njurfunktionen. Hur görs det? K25) Cancermetastaser i skelettet påvisas ofta med skelettscintigrafi. Vad är det för en process i metastaserna som metoden avspeglar? K26) Venprover ska tas efter att patienten suttit ned i 15 min. Vilka av följande analyter påverkas märkbart av förändringar i kroppsläget? Ange + (ökar), - (minskar) eller 0 (förändras ej) när patienten suttit ned en stund efter att dessförinnan varit uppegående. (3p) 7 rätt 3p, 6 rätt = 2p, 5 rätt 1p, 4rätt = 0p P-Kreatinin P-Albumin P-Na P-Triglycerider B-Hb P-IgG P-Urat Tentamen Patobiologi 2, (25)

24 K27) En tumörmarkör kan vara ett värdefullt verktyg vid handläggning av patienter vid t ex onkologisk klinik men oanvändbara för screening. Förklara kortfattat varför de kan vara användbara på onkologen respektive varför de inte lämpar sig för screening. K28) Ge två exempel på undersökningar som används för att belysa njurarnas tubulära funktion! K29) P-Kalcium är en relativt vanlig analys inom primärvården. Vilka är de två vanligaste orsakerna till förhöjt P-Kalcium? Tentamen Patobiologi 2, (25)

25 TA MED DENNA MINNESLAPP! Skrivningarna rättas anonymt. När vi rättar heter du. Ditt skrivningsresultat kommer att presenteras under detta namn. Länk till skrivningsresultatet kommer att finnas på kursens hemsida T5 Malmö: T5 Lund: Tentamen Patobiologi 2, (25)

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 maj 2015 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää Handbok för patienter med sköldkörtelcancer Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet Marika Javanainen Hanna Mäenpää Innehåll Till läsaren.... 5 Sköldkörtelcancer och vad

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Skriftlig tentamen 2012-05-09 Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1 Scarlett, III-gravida, I-para, och hennes man Rhett, kommer till förlossningsavdelningen

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

PROJEKTARBETESRAPPORT

PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 Projektgrupp: Handledare: Medbedömare:, NV3C, NV3C, NV3C Lena Sundström Gustaf Idegren 2 SAMMANFATTNING Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år insjuknar 40

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics Seminarier eller Sachsska Barnsjukhuset Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset VT 2012 2012-01-16 Gastro/allmänt Moment Utveckling, Sachsska Barnsjukhuset 1. Oskar 10 år kommer

Läs mer

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 Till dig som skriver Provet består av två delar, 1 MEQ-fråga samt 15 ytterligare patientfall. Börja med MEQ delen. Börja med första papperet, svara på frågorna

Läs mer

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22 Mätmetoder för njurfunktion - sid 8 Nummer 1, 2013 Årgång 40 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling

Läs mer

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri Innehållsförteckning Inledning... 3 Epidemiologi... 4 Ärftlighet och endometriecancer... 8 Precancerösa tillstånd... 10 Endometriehyperplasi histopatologi... 10 Endometriehyperplasi klinik... 12 Behandling...

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje

Läs mer