Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012"

Transkript

1 Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012 Skrivtid: 9:00-13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner skall läggas uppochned på bänken (avstängda), väskor och ytterkläder skall hängas upp/läggas utmed väggarna eller där skrivningsvakt anger. 2. Skrivningen består av två delar; totalt 25 sidor. Del 1: Fallrelaterade frågor 1-3 (18 p). Läs noga instruktionerna på baksidan av detta blad. Del 2: Utökade flervalsfrågor UF1-UF2 (16 p) samt Kortsvarsfrågor K1-K29 (62 p). Du får ta upp hela häftet. Maxpoäng: 96 p 3. Skriv tydligt! Endast det som kan läsas kommer att bedömas. 4. Inga hjälpmedel är tillåtna. Skrivvakt tillhandahåller kladdpapper. 5. Du får inte lämna lokalen förrän 60 min efter skrivtidens början. 6. Alla måste lämna in sina skrivningar senast vid skrivtidens slut. Även blanka skrivningar måste lämnas in och vara påskrivna med namn. 7. Samtal får inte förekomma i skrivsal eller vid toalettbesök. 8. Ditt kodnummer är : Ta loss sista sidan och ta med hem så att du kommer ihåg din kod. Skrivningsresultatet läggs ut på hemsidan under denna kod. Lycka till! Tentamen Patobiologi 2, (25)

2 INSTRUKTIONER DEL 1 FALLRELATERADE FRÅGOR 1 3 Ta upp det översta papperet från bunten som ligger till höger om dig på golvet. Besvara genom att ringa in rätt svar på varje fråga. När du har besvarat frågorna på en sida placeras denna uppochnervänd på golvet till vänster om din plats. Lagt pappersark får inte tas upp igen! Tentamen Patobiologi 2, (25)

3 FALLFRÅGA 1 (6 p) Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. F1.1) Den sammantagna bilden får dig att tänka på en diagnos mer än andra. Vilken? A. Ileus B. Akut gallstensanfall C. Akut kolecystit D. Ulcerös colit E. MbCrohn F1.2) Vilken av följande provserier har Du störst nytta av för att ställa rätt diagnos? A. B-Hb, P-K, P-Na, P-CRP B. P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT C. P-Proteinprofil D. P-ASAT, P-ALAT, P-AFP E. P-ALP, P-CA125 Tentamen Patobiologi 2, (25)

4 Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. Du bedömer att den mest sannolika diagnosen är akut kolecystit och beställer P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT. Såväl CRP som ALP och GT är rejält förhöjda, medan ASAT endast är lätt förhöjt. F1.3) Innan Du sätter upp Anna för akut operation vill Du verifiera din diagnos. Vilken av följande undersökningsmetoder är mest lämplig i denna akuta situation? A. Ultraljud av lever och gallvägar B. MR-undersökning av gallvägar och pancreas C. Röntgen, buköversikt D. Finnålspunktion med cytologi E. Röntgen av hjärta lungor I väntan på undersökningen, medan Du dikterar, funderar Du på patogenesen till akut kolecystit, som ju ofta är kopplad till gallsten. Du kommer väl ihåg att det finns flera riskfaktorer för gallstensrelaterade sjukdomar. F1.4) Vilken av följande är INTE en riskfaktor för att drabbas av gallstensrelaterade sjukdomar? A. Övervikt B. Snabb viktnedgång C. Manligt kön D. Användning av p-piller E. Kronisk hemolytisk sjukdom Tentamen Patobiologi 2, (25)

5 Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. Du bedömer att den mest sannolika diagnosen är akut kolecystit och beställer P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT. Såväl CRP som ALP och GT är rejält förhöjda, medan ASAT endast är lätt förhöjt. Du beställer ultraljud av lever och gallvägar. Undersökningen visar en förtjockad/ödematös vägg i gallblåsan samt rikligt med förekomst av gallstenar. Manligt kön är inte en riskfaktor för gallstenssjukdomar. Anna blir opererad för sin kolecystit inom ett dygn med laparoskopisk kolecystektomi (s.k. titthålsoperation eller lap-galla). Den uttagna gallblåsan skickas i sin helhet till histopatologisk undersökning. F1.5) Vilka mikroskopiska förändringar förväntar Du dig att patologen ser i gallblåsans vägg? Ringa in det svar som passar bäst! A. Jättecellsgranulom B. Massiva lymfocytära infiltrat C. Massiva infiltrat av neutrofila granulocyter D. Cellfattig fibros E. Dysplastiskt epitel På vissa sjukhus är det tradition att patienten får med sig sina gallstenar hem i en burk. Så sker i detta fall. När Anna dagen efter operationen får se sina gallstenar frågar hon dig vad de består av. F1.6) Vilken av följande substanser är sannolikt huvudbeståndsdelen i Annas stenar? A. Kolesterol B. Bilirubin C. Kalcium D. Kalium E. Bikarbonat Tentamen Patobiologi 2, (25)

6 Vid akut kolecystit ser man förstås rikligt med neutrofiler i gallblåsans vägg. Anna är en typisk patient för den vanliga typen av gallsten i Sverige, som består till >50% av kolesterol. Anna mår fint efter operationen och skrivs ut efter några dagars eftervård. Tentamen Patobiologi 2, (25)

7 Fallfråga 2 (6p) Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. F2.1) Vilket av nedanstående tillstånd är det mest sannolikt att Tobias drabbats av? A. Akut pyelonefrit B. Njurcancer C. Njurstensanfall D. Hjärtinfarkt E. Ileus F2.2) Vilket av nedanstående prover hjälper dig mest i din akuta diagnostik? A. Urinsticka med testning för blod B. Mätning av S-CRP C. Mätning av B-Hb D. Urinsticka med testning för glukos E. Mätning av f-hb x 3 Tentamen Patobiologi 2, (25)

8 Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. Du misstänker i första hand ett akut njurstensanfall. I 80% av fallen föreligger då mikrohematuri, varför Du beställer en urinsticka med testning för blod. Urinstickan utfaller positivt och Du bestämmer dig att agera som om det vore ett njurstensanfall. Tobias får 75 mg Voltaren (NSAID) i.m. Redan efter 30 min blir han mycket bättre och vill gå hem. F2.3) Hur resonerar Du nu utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet? A. De flesta njurstenar avgår spontant. Han kan gå hem utan uppföljning eftersom diagnosen är klar. B. De flesta stenar avgår spontant. Dock är diagnosen inte helt klar, så en uppföljande undersökning bör göras för att utesluta andra orsaker till anfallet. C. De flesta stenar avgår spontant, men njursten är tecken på en allvarlig underliggande sjukdom som måste utredas direkt och han måste stanna kvar på sjukhuset. D. Stenarna avgår i regel inte spontant och man bör förbereda för operation till i morgon. E. Stenarna avgår i regel inte spontant och man bör operera direkt (=NU) för att förhindra akut njursvikt. F2.4) Eftersom Du redan funderar över njursvikt vilket av följande tillstånd är i regel INTE förknippat med detta tillstånd? A. Perifera ödem B. Hypokalemi C. Hyperfosfatemi D. Metabol acidos E. Anemi Tentamen Patobiologi 2, (25)

9 Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. Du misstänker i första hand ett akut njurstensanfall. I 80% av fallen föreligger då mikrohematuri, varför Du beställer en urinsticka med testning för blod. Urinstickan utfaller positivt och Du bestämmer dig att agera som om det vore ett njurstensanfall. Tobias får 75 mg Voltaren (NSAID) i.m. Redan efter 30 min blir han mycket bättre och vill gå hem. De flesta stenar avgår spontant och därför får Tobias gå hem, men han behöver följas upp med vidare undersökningar för att säkra diagnosen och utesluta allvarligare tillstånd såsom malignitet i njurar-urinvägar. Njursvikt är förknippat med hyperkalemi, i regel, snarare än hypokalemi. Du skriver en remiss till urolog för uppföljning, men vill också se till att de viktigaste undersökningarna redan är gjorda när Tobias träffar urologen. F2.5) Vilken av följande undersökningar lämpar sig bäst för att påvisa eventuell kvarvarande sten i urinvägarna och samtidigt med tillräcklig precision utesluta tumörsjukdom? A. Gammakamerarenografi B. Mätning av Iohexol-clearance C. Urografi D. Mätning av Kalciumhalten i urin E. Ingen av ovanstående F2.6) Med tanke på att njursten kan vara kopplad till vissa underliggande sjukdomar är det klokt att även ta några blodprover för att utesluta dessa. Vilka blodprover är mest lämpliga? A. S-Kalciumjon, P-Urat B. B-Hb, B-SR, C. P-Cystatin C, P-K D. P-Na, P-PTH E. P-TSH, P-PTH Tentamen Patobiologi 2, (25)

10 Inför urologbesöket beställer Du S-Kalciumjon, P-Urat samt en urografi. Tentamen Patobiologi 2, (25)

11 Fallfråga 3 (6p) Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. F3.1) Vilket av följande undersökningar tillför MINST i den vidare utredningen? A. Vidare intervju med psykiatriskt status B. Mätning av B-Hb C. Mätning av P-TSH D. Mätning av P-Kortisol E. Mätning av S-Kalciumjon Medan Du beställer labprover kom Inga på att hon faktiskt varit inlagd på sjukhus en gång i barndomen. Hon berättade att hon vid 5 års ålder hade någon sorts njursjukdom som gjorde henne svullen i hela kroppen och att det skummade när hon gick på toaletten. Hon fick behandling och blev helt återställd. F3.2) Vilken sjukdom misstänker Du i första hand att det rörde sig om? A. IgA-nefrit B. Pyelonefrit C. Njursten D. Minimal change disease E. SLE-/lupusnefropati Tentamen Patobiologi 2, (25)

12 Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. Du beställer bland annat B-Hb, P-TSH, och S-Kalciumjon. P-Kortisol har föga värde eftersom det är så stor dygnsvariation i kortisolhalterna i blodet. Därtill gör Du ett s.k. psyk-status eftersom trötthet kan vara en manifestation av olika psykiatriska sjukdomar. Med tanke på hennes ålder och sjukdomens förlopp är det mest sannolikt att hon hade minimal change disease i barndomen. Av de blodprover Du tog är endast TSH avvikande det är rejält förhöjt. F3.3) Hur skulle Du nu bäst klassificera Ingas tillstånd? A. Primär hypotyreos B. Sekundär hypotyreos C. Primär hypertyreos D. Sekundär hypertyreos E. Inget av ovanstående F3.4) Vad är den mest sannolika diagnosen statistiskt sett? A. Graves sjukdom B. Kolloidstruma C. Hashimotos sjukdom D. Akut tyreoidit E. Inget av ovanstående Tentamen Patobiologi 2, (25)

13 Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. Du beställer bland annat B-Hb, P-TSH, och S-Kalciumjon. P-Kortisol har föga värde eftersom det är så stor dygnsvariation i cortisolhalterna i blodet. Därtill gör Du ett s.k. psyk-status eftersom trötthet kan vara en manifestation av olika psykiatriska sjukdomar. Med tanke på hennes ålder och sjukdomens förlopp är det mest sannolikt att hon hade minimal change disease i barndomen. Av de blodprover Du tog är endast TSH avvikande det är rejält förhöjt. Baserat på dina statusfynd och det förhöjda TSH-värdet är det mest sannolikt att Inga har en primär hypotyreos, dvs en hypotyreos som beror på sänkt produktion av T3 och T4 i tyreoidea. Rent statistiskt är den vanligaste orsaken till detta i Ingas åldersgrupp Hashimotos sjukdom. F3.5) Hur förväntar Du dig att Ingas thyroidea hade tett sig mikroskopiskt om man hade kunnat studera dess histologi? A. Infiltrat av neutrofila granulocyter. B. Infiltrat av lymfocyter/plasmaceller med bildning av germinalcentra. C. Genomsatt av icke-nekrotiserande jättecellsgranulom D. Genomsatt av nekrotiserande jättecellsgranulom E. Normal histologisk bild av tyreoidea. Du vill nu utreda Inga vidare för att se om det verkligen rör sig om Hashimotos sjukdom. F3.6) Vilket av följande serologiska prover hjälper dig att ställa diagnosen? A. Anti-TSH-receptor-antikroppar B. Anti-streptolysin-antikroppar C. Anti-TPO-antikroppar D. Anti-T3-antikroppar E. Anti-T4-antikroppar Tentamen Patobiologi 2, (25)

14 Den klassiska histologiska bilden av Hashimotos sjukdom är dominerad av lymfocyter/plasmaceller med bildning av germinalcentra. Det är också vanligt med inslag av fibros. Av de angivna antikropparna är det främst de mot TPO som är associerade med Hashimotos sjukdom Tentamen Patobiologi 2, (25)

15 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF2 (16p) UF1) De kvinnliga organens patobiologi (8p) Para ihop följande korta beskrivningar (A-H) med den mest sannolika diagnosen (1-16) nedan. Varje diagnos får endast användas en gång. A B C D E F G H Cysta i ett borttaget ovarium från en 33-årig kvinna. Vid uppsnittning visar sig cystan ha ett karakteristiskt chokladlikt innehåll makroskopiskt. Den vanligaste maligna tumören i uterus. Den vanligaste benigna tumören i uterus. 25-årig tjej med ovarialtumör som makroskopiskt ses innehålla talg och några enstaka tandanlag. Benign, väl avgränsad brösttumör som består av proliferativt stroma som trycker ihop kanaler med enradigt gångepitel. Den vanligaste typen av invasiv/malign brösttumör. Spridning till areolas hud av duktal cancer in situ. Bilateralt svullna bröst hos äldre man med känt alkoholmissbruk. 1. Leiomyom 2. Gynekomasti 3. Lipom 4. Adenocarcinom av endometroid typ 5. Lobulär invasiv cancer 6. Endometrios 7. Adenomyos 8. Duktal invasiv cancer 9. Pagets bröstsjukdom 10. Moget teratom 11. Fibroadenom 12. Papillom 13. Adenocarcinom av klarcellig typ 14. Klarcellscancer 15. Lymfogranuloma venerum 16. Leydigcellstumör Tentamen Patobiologi 2, (25)

16 UF2) Molekylär diagnostik (8 p) Para ihop följande korta beskrivningar (A-H) med den närmsta associerade genen/molekylen/ämnet (1-16) nedan. Varje gen/molekyl/ämne får endast användas en gång. A B C D E F G H Anses vara en av de viktigaste målgenerna för den deletion som ofta ses i tumörceller från klarcellig njurcancer. Kvinna med ovarialcancer vid 58 års ålder, vars dotter fått bröstcancer vid 32 års ålder och vars syster fick bröstcancer vid 42 års ålder. Amplifiering av denna gen styr såväl behandling som prognos vid bröstcancer. Genen anses vara inaktiverad i majoriteten av adenocarcinom. Inlagras vid hemokromatos. Inlagras vid Wilsons sjukdom. Finns ofta i ökad förekomst vid epitelets basalmembran vid mikroskopisk kolit. Tjocktarm med multipla polyper hos 12-årig pojke. 1. VHL 2. CDKN2A (p16) 3. MEN1 4. RET 5. Zink 6. Koppar 7. Järn 8. Kvicksilver 9. APC 10. Kollagen 11. Elastin 12. TP53 (p53) 13. BRCA1 14. MLH1 15. Östrogenreceptor 16. HER2/ NEU/ERBB2 Tentamen Patobiologi 2, (25)

17 KORTSVARSFRÅGOR K1-K29 (62p) skriv kortfattat och tydligt K1) Utdrag ur obduktionsremiss: 62-årig man med esofageal skivepitelcancer med misstänkt metastasering till lymfkörtlar och lungor. Behandlas med palliativ vård på patienthotellet när akut försämring med diffusa epigastriella smärtor infaller. Pat blir medvetslös - sjunker kraftigt i blodtryck och förlorar puls. Hjärtlungräddning påbörjas men avbryts efter 20 minuter utan framgång. a) Nämn en riskfaktor för esofageal skivepitelcancer och en riskfaktor för esofagealt adenocarcinom. b) Nämn två rimliga orsaker, utifrån obduktionsremissen, som kan ha lett till patientens plötsliga död. Motivera mycket kort! c) Vid obduktion bekräftas multipla metastaser till lungor samt maligna förändringar i mediastinala lymfkörtlar. Ge ett förslag på sannolik stadieindelning av patientens cancer enligt TNMklassifikationen. d. Nämn tre sätt en malignitet kan metastasera på. 3 rätt =1p, 2 rätt = 0.5 p, 0 el. 1 rätt = 0p Tentamen Patobiologi 2, (25)

18 K2) En viss typ av glomerulonefrit utgör delkomponent i Henoch-Schönleins syndrom (HSS), vilken? Vilket nyckelfynd är oundgängligt för patologisk anatomisk diagnos och var i njuren hittas detta? K3) Vilka andra komponenter ser man vid HSS? (3p) K4) På intensivvårdsavdelningen ser du en patient som ligger för akut dialys efter att ha drabbats av akut tubulär nekros (ATN). Vilka är de två huvudsakliga principiella orsakerna till ATN? K5) Vad är den viktigaste prognostiska faktorn som anges vid histologisk undersökning av malignt melanom? K6) Vilken är den lämpligaste terapeutiska åtgärden vid misstanke om malignt melanom (åtgärd, tid)? K7) Vilken är den vanligaste exogena faktor som orsakar skivepitelcancer i huden? Tentamen Patobiologi 2, (25)

19 K8) Vilken hudcancer svarar bäst mot följande histologiska beskrivning: lesionen utgöres av multipla noduli av basaloida celler som ses infiltrera genom ett fibröst stroma där det ställvis ses spaltbildning. Dessutom, vad menar man egentligen med att cellerna är basaloida? 2p) K9) Erik var tidigare njurfrisk, hans GFR var 100 ml/min/1.73 m 2, och han utsöndrade med normal kost c:a 700 mosmol per dag. Erik är numera njursjuk och hans GFR har det senaste året legat stabilt på c:a 20 ml/min/1.73 m 2. Hur många mosmol per dag utsöndrar han nu (med oförändrad kosthållning)? Motivera Ditt svar mycket kortfattat. K10) Vad är Bence-Jones proteinuri? K11) Vilken klinisk kemisk analys beställer Du i första hand för att diagnostisera celiaki hos vuxna? Tentamen Patobiologi 2, (25)

20 K12) Vilken klinisk kemisk analys beställer Du vid uppföljning av en patient som behandlas för tyreoideacancer i synnerhet efter total tyreoidektomi? K13) Vilken analys beställer Du för att fastställa diagnosen Graves sjukdom? Skriv ut analysens fullständiga namn. K14) John F. Kennedy diagnostiserades 1947 med Addisons sjukdom. Patienter med Addison kan ibland kännas igen på hudkostymen beskriv med några få ord förändringen och förklara mekanismen. (3p) K15) Koncentrationen tyroxinbindande globulin kan öka 3-400% under graviditet. Hur förändras totalt T4 resp. fritt T4 hos en eutyroid, gravid kvinna? Tentamen Patobiologi 2, (25)

21 K16) Du misstänker att en patient under de senaste månaderna druckit mycket stora mängder etanol, han är dock helt nykter då Du träffar honom och frun intygar att han den senaste veckan inte druckit en droppe alkohol. a) Vilka två alkoholmarkörer kan övervägas för att påvisa missbruket? b) Hur skulle Du beskriva deras specificitet för alkoholmissbruk? (Ange specificitet för resp. analys som hög eller låg). c) Vilken analys har som regel högst sensitivitet? K17) För att bedöma den biologiska aktiviteten av testosteron beställer man ofta, förutom S-Testosteron, ytterligare en analys vilken? K18) En garanterat fullt frisk individ visar sig ligga klart över referensområdet för S-Amylas. Vad kallas tillståndet? Förklara kortfattat mekanismen. Tentamen Patobiologi 2, (25)

22 K19) Vad är kalprotektin och vilken diagnostisk nytta kan man ha av molekylen? K20) För bedömning av urinutsöndringen av albumin kvantiterar man ibland mängden albumin i en dygnsmängd urin. Det finns ett för patienten betydligt enklare sätt att mäta urinutsöndringen av albumin (ett slags index). Vad avses? Förklara kortfattat principen. K21) Vilken analys beställer Du i första hand vid misstanke på karcinoid? Ange fullständigt namn och vilken kroppsvätska som analyseras. K22) Hos patienter med uttalat nefrotiskt syndrom beräknas ibland s.k. albuminjusterat eller fritt kalcium, dvs kalciumkoncentrationen relateras till patientens P-Albumin. Varför är det av intresse hos dessa patienter och hur bör deras P-Ca-konc. ligga jämfört med P-Ca hos friska individer för att de inte skall ha några symptom på hypoeller hyperkalcemi? Med P-Ca avses patientens totala kalciumkonc. i plasma. Tentamen Patobiologi 2, (25)

23 K23) Vilka är de huvudsakliga konsekvenserna av släktgiften ur ett medicinskt-genetiskt perspektiv? K24) Inför operationer i anslutning till njurar och urinvägar kan det vara bra att bestämma sidofördelningen av njurfunktionen. Hur görs det? K25) Cancermetastaser i skelettet påvisas ofta med skelettscintigrafi. Vad är det för en process i metastaserna som metoden avspeglar? K26) Venprover ska tas efter att patienten suttit ned i 15 min. Vilka av följande analyter påverkas märkbart av förändringar i kroppsläget? Ange + (ökar), - (minskar) eller 0 (förändras ej) när patienten suttit ned en stund efter att dessförinnan varit uppegående. (3p) 7 rätt 3p, 6 rätt = 2p, 5 rätt 1p, 4rätt = 0p P-Kreatinin P-Albumin P-Na P-Triglycerider B-Hb P-IgG P-Urat Tentamen Patobiologi 2, (25)

24 K27) En tumörmarkör kan vara ett värdefullt verktyg vid handläggning av patienter vid t ex onkologisk klinik men oanvändbara för screening. Förklara kortfattat varför de kan vara användbara på onkologen respektive varför de inte lämpar sig för screening. K28) Ge två exempel på undersökningar som används för att belysa njurarnas tubulära funktion! K29) P-Kalcium är en relativt vanlig analys inom primärvården. Vilka är de två vanligaste orsakerna till förhöjt P-Kalcium? Tentamen Patobiologi 2, (25)

25 TA MED DENNA MINNESLAPP! Skrivningarna rättas anonymt. När vi rättar heter du. Ditt skrivningsresultat kommer att presenteras under detta namn. Länk till skrivningsresultatet kommer att finnas på kursens hemsida T5 Malmö: T5 Lund: Tentamen Patobiologi 2, (25)

SVARSMALL PATOBIOLOGI 2-TENTAMEN UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF2 (16p)

SVARSMALL PATOBIOLOGI 2-TENTAMEN UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF2 (16p) SVARSMALL PATOBIOLOGI 2-TENTAMEN 120323 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF2 (16p) UF1) De kvinnliga organens patobiologi (8p) Para ihop följande korta beskrivningar (A-H) med den mest sannolika diagnosen (1-16)

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 16 december 2013 Skrivtid: 8:00-12:00 Personnummer: Läs detta först: 1. Skriv ditt namn på varje blad! 2. Mobiltelefoner (avstängda), väskor och ytterkläder ska förvaras

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Del 3. 6 sidor. 14 poäng

Del 3. 6 sidor. 14 poäng 6 sidor. 14 poäng Tidigare helt frisk 55 årig kvinna, aldrig opererad och utan mediciner, inkommer till akutmottagningen med buksmärtor, som accentuerats senaste dygnet. Smärtorna är ihållande och lokaliserade

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Del 8_ 9 sidor_17 poäng

Del 8_ 9 sidor_17 poäng Du träffar 45 årig man med svåra epigastriella smärtor sedan 1,5 dag. Smärtorna strålar ut mot ryggen bilateralt, han mår illa och har kräks flera gånger. Han har haft återkomande smärtattacker under höger

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Man gör ett labstatus på akutintaget. Vilken kombination av fynd är mest sannolik (1 P)?

Man gör ett labstatus på akutintaget. Vilken kombination av fynd är mest sannolik (1 P)? Akuta buksmärtor Besvara genom att ringa in rätt svar på varje fråga. När Du har besvarat frågorna på en sida placeras denna uppochnedvänd på golvet bredvid din plats. Lagt pappersark får inte tas upp

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Skriftlig tentamen i Speciell patobiologi (LÄL X56, LÄM X56) HT 2007 Lund och Malmö Måndagen den 14 januari 2008, kl. 08.30-11.30

Skriftlig tentamen i Speciell patobiologi (LÄL X56, LÄM X56) HT 2007 Lund och Malmö Måndagen den 14 januari 2008, kl. 08.30-11.30 Skriftlig tentamen i Speciell patobiologi (LÄL X56, LÄM X56) HT 2007 Lund och Malmö Måndagen den 14 januari 2008, kl. 08.30-11.30 Namn:_Pers.nr:_ Bokstavskombination: _ VIKTIGT: Skriv ovannämnda bokstavskombination

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p)

1.1 Vilka differentialdiagnoser tänker du på? (2p) En 52-årig man söker akutmottagningen pga tilltagande smärtor i övre delen av buken sedan 12 timmar. Han är tidigare splenektomerad pga en motorcross olycka för 25 år sedan. I övrigt uppger han sig vara

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng _14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill.

Läs mer

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00 Kod:... Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00 Personlig identifierare: Läs detta först: 1. Skriv din kod på varje blad! 2. Mobiltelefoner (tysta!), väskor och ytterkläder

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2014 11 07 TERMIN 5, HT14

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2014 11 07 TERMIN 5, HT14 TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2014 11 07 Skrivtid: 9:00 13:00 TERMIN 5, HT14 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: Mobiltelefoner (avstängda), väskor och ytterkläder ska förvaras

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus

Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Tentamen T5 VT05 Kod nr 1(38) Fall A: Gulli Svensson, 68 år, med ikterus Gulli Svensson, 68 år, kommer till distriktsläkare på grund av trötthet och illamående. Besvären har kommit gradvis senaste månaden.

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblanketten eller via cancer anmälningsblanketten Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Nedanstående tabell anger inklusionskriterier

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2

DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2 DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Knöl på halsen HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Patientfall1 62 årig kvinna Tidigare sjukdomar: hypertoni,astmabesvär Aktuellt: lufthunger i liggande, sväljningsbesvär Status? Vad kan det vara?

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min)

Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Studentinstruktion Kirurgistation SP (11 min) Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Söker för buksmärta Status Nu opåverkad. Temp 37.4 ºC

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng Institutionen for kirurgiska vetenskaper Tentamen i Klinisk Medicin II T6 30 hp Ht11_2012-0l-13 kl 08-15 BMC:BlO Del 5_14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka.

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 02 27 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Gastroenterologi HT 2014

Gastroenterologi HT 2014 Gastroenterologi HT 2014 * Enligt separat schema Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård*

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Gastroenterologi HT 2015

Gastroenterologi HT 2015 Gastroenterologi HT 2015 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Kontaktperson Daniel Klintman Stud 5-8, första veckan inom slutenvård

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiiibildomtentamen 2012-02-02. Fråga 1 (4p) 1(10)

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiiibildomtentamen 2012-02-02. Fråga 1 (4p) 1(10) Fråga 1 (4p) 1(10) Bilden ska föreställa en cell bestyckad med molekyler för interaktion med cellens närmiljö. A Om cellen är en mast cell, vilken molekyl representeras på ytan? (1p) B På vilket sätt bidrar

Läs mer

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 6. ONKOLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2) En 66-årig kvinna söker på vårdcentralen med återkommande buksmärtor, några kilos viktnedgång, nedsatt aptit, trötthet samt illamående av och till. Hon har tidigare

Läs mer

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p

Del 6. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 16p Ingrid Pettersson 40 år 40 årig kvinna som söker på akutmottagningen på grund av buksmärtor. I samband med en graviditet för 20 år sedan fick patienten ett misstänkt gallstensanfall

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Gastroenterologi VT 2014

Gastroenterologi VT 2014 Gastroenterologi VT 2014 Upplägg Temadagar (3 st) Rotationsveckor (2 v) Stud 1-4, första veckan inom öppenvård mottagning och endoskopi Stud 5-8, första veckan inom slutenvård gastro-avdelningen Byte i

Läs mer

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 Namn: Personnr: - texta Max: 80 poäng KOD: Gk: 48 poäng Skrivtid: 13-18 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför?

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför? Del 3_5 sidor_17 poäng Pelle 38 år söker på akutmottagningen p.g.a. akut insättande smärtor i övre delen av buken sedan 5 timmar tillbaka. Han har kräkts gallfärgat maginnehåll upprepade gånger. Tidigare

Läs mer

Skrivning i speciell patobiologi, Termin 5, Lund och Malmö 27 maj 2005-05-26

Skrivning i speciell patobiologi, Termin 5, Lund och Malmö 27 maj 2005-05-26 Namn/kod. 1 Skrivning i speciell patobiologi, Termin 5, Lund och Malmö 27 maj 2005-05-26 Skriv tydligt! Svara kortfattat! Lycka till! Namn/kod. 2 1. Hyperkalcemi påverkar många av kroppens organ. Vilken

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 5 0 8 1 8 Namn: Personnr: - texta Max: 79 poäng Gk: 47 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Del 6_6 sidor_16 poäng

Del 6_6 sidor_16 poäng _6 sidor_16 poäng En 55-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med tilltagande buksmärtor i övre delen av buken sedan tre timmar. Hon är så pass smärtpåverkad att det är svårt att få några bra svar

Läs mer

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1 Du träffar på akutmottagningen en 63 årig man som söker för att ögonvitorna blivit gula. Han har en nydebuterad diabetes mellitus som behandlas med Metformin. Tidigare har han opererats för högersidigt

Läs mer

Peter Fors Alingsås Lasare2

Peter Fors Alingsås Lasare2 Peter Fors Alingsås Lasare2 peter.fors@hotmail.com Njurskador diabetes DiabetesnefropaA (glomerulär sjd) Nefroskleros (generell parenkymskada) Njurartärstenos (arteriell sjukdom) Modifierbara riskfaktorer

Läs mer

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi 1 Fall 67 årig kvinna 67 årig skild kvinna med två vuxna

Läs mer

Del 2. 7 sidor. 18 poäng

Del 2. 7 sidor. 18 poäng 7 sidor. 18 poäng Sara är utbildad journalist. Hon har familj och ett barn. Hennes huvudsakliga symtom är halsbränna och buksmärta. Halsbrännan är besvärlig, men under de senaste två månaderna har symtomen

Läs mer

Dugga Klinisk Kemi, DS

Dugga Klinisk Kemi, DS Dugga Klinisk Kemi, DS 2013-05-03 Nummer:... Maxpoäng: 44, GK 28 p 1 Ange två olika preanalytiska orsaker till förhöjt kaliumvärde? Svar: Hemolys vid provtagningen, förlängd stas vid provtagning, för lång

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

C Hur beräknar man principiellt biotillgängligheten av substansen? (2p)

C Hur beräknar man principiellt biotillgängligheten av substansen? (2p) Hälsouniversitetet i Linköping KOD: 1 Fråga 1 (4p) Läkemedelsbolaget Newpharma håller på med ett utvecklingsprojekt för att hitta ett nytt läkemedel mot övervikt. Man har nu tagit fram en kandidatsubstans

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 02 24 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Diabetes och njursvikt

Diabetes och njursvikt Diabetes typ 2 i 18 år Bosse 53 år (1) Diabetes och njursvikt peter.fors@hotmail.com Riskfaktorer: Snusar, hypertoni, hyperkolesterolemi, överviktig (midjemått 107 cm), motionerar inte, nästan aldrig alkohol.

Läs mer

Kolorektalseminarium.

Kolorektalseminarium. Kolorektalseminarium. Fall 1 25 årig man söker dig en kväll på akuten när du arbetar som kirurgjour. Han har sedan två dagar en tilltagande svullnad invid anus och nu på kvällen har han fått rejält ont

Läs mer

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 2 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Lab: B-Hb lätt sänkt på 110 g/l, P-Na förhöjt, P-K sänkt, P-albumin förhöjt. CRP är normalt

Lab: B-Hb lätt sänkt på 110 g/l, P-Na förhöjt, P-K sänkt, P-albumin förhöjt. CRP är normalt Svarta kräkningar Besvara genom att ringa in rätt svar på varje fråga. När Du har besvarat frågorna på en sida placeras denna uppochnedvänd på golvet bredvid din plats. Lagt pappersark får inte tas upp

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Del 6_8 sidor_18 poäng

Del 6_8 sidor_18 poäng Del 6_8 sidor_18 poäng Du är i slutet på din AT-tjänst på vårdcentral och träffar 75-åriga Märta. Märta har hypertoni och är opererad för appendicit men är i övrigt frisk. Hon söker för återkommande buksmärtor

Läs mer

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för patologi DUGGA 1 i patologi för medicine studenter 18/3 2005 Totalt 50 poäng (minst 32 för G) Personnummer: Resultat: Stud. sign.

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr:

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr: 1 En 62-årig man, frisk i övrigt, aldrig tidigare opererad, söker dig på vårdcentralen för försämrad vattenkastning. Patienten har haft besvär som accentuerats de senaste åren, och består av följande komponenter:

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

Lungemboli (T 5) Bengt Wahlström Februari 2008 Akutsjukvården Akademiska sjukhuset

Lungemboli (T 5) Bengt Wahlström Februari 2008 Akutsjukvården Akademiska sjukhuset Lungemboli (T 5) Bengt Wahlström Februari 2008 Akutsjukvården Akademiska sjukhuset Lungemboli (LE) 9:e plats bland diagnoser på akutmedicinsektionen, Akademiska sjukhuset, 1999 2/3 av patienter med fatal

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR

Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 KORTSVARSFRÅGOR Delex 1 Klin med SöS 2015 03 03 1(8) Delexamination 1 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt15/ht15 3 mars 2015 Examinationen består av en MEQ-fråga om 20 poäng samt 14 kortsvarsfrågor om 40 poäng. KORTSVARSFRÅGOR

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit

DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit DX II VT 2015 MEQ 2 (19p) med facit En 60 årig tidigare rökande kvinna söker på akutmottagningen på grund av andfåddhet. Hon behandlas med Enalapril pga högt blodtryck sedan 3 år tillbaka. Hon har besvärats

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS Gallstenssjukdomen Britt-Marie Karlson, kir klin UAS 2002-02-08 Gallstenssjukdomen naturalhistoria operationsindikationer laparoskopisk / öppen operation ERCP NATURALFÖRLOPP Incidens > 60 år kvinnor 25%

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2014-04-04 TERMIN 5, VT14. Namn: Personnummer: Namnteckning:

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2014-04-04 TERMIN 5, VT14. Namn: Personnummer: Namnteckning: Skrivtid: 9:00-13:00 TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2014-04-04 TERMIN 5, VT14 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner (avstängda), väskor och ytterkläder ska förvaras

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping bildomtentamen 2011-08-26 KOD Läkarprogrammet stadiii 1(10)

Hälsouniversitetet i Linköping bildomtentamen 2011-08-26 KOD Läkarprogrammet stadiii 1(10) 1(10) Roland Esitance, 36 år, kommer till öronmottagningen för bedömning av en ordentligt besvärlig vänstersidig nästäppa. Hans kompis Mats Oideus från KTH Mätteknik har redan mätt upp nedanstående diagram

Läs mer

BRÖSTPATOLOGI FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN

BRÖSTPATOLOGI FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN BRÖSTPATOLOGI DSM054 (11i) FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN Klinisk bakgrund: 25-årig kvinna, O-grav, O-para, äter p-piller. Upptäckte knöl i vänster bröst för fyra månader sedan som successivt vuxit. Mammografi

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer