Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012"

Transkript

1 Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012 Skrivtid: 9:00-13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner skall läggas uppochned på bänken (avstängda), väskor och ytterkläder skall hängas upp/läggas utmed väggarna eller där skrivningsvakt anger. 2. Skrivningen består av två delar; totalt 25 sidor. Del 1: Fallrelaterade frågor 1-3 (18 p). Läs noga instruktionerna på baksidan av detta blad. Del 2: Utökade flervalsfrågor UF1-UF2 (16 p) samt Kortsvarsfrågor K1-K29 (62 p). Du får ta upp hela häftet. Maxpoäng: 96 p 3. Skriv tydligt! Endast det som kan läsas kommer att bedömas. 4. Inga hjälpmedel är tillåtna. Skrivvakt tillhandahåller kladdpapper. 5. Du får inte lämna lokalen förrän 60 min efter skrivtidens början. 6. Alla måste lämna in sina skrivningar senast vid skrivtidens slut. Även blanka skrivningar måste lämnas in och vara påskrivna med namn. 7. Samtal får inte förekomma i skrivsal eller vid toalettbesök. 8. Ditt kodnummer är : Ta loss sista sidan och ta med hem så att du kommer ihåg din kod. Skrivningsresultatet läggs ut på hemsidan under denna kod. Lycka till! Tentamen Patobiologi 2, (25)

2 INSTRUKTIONER DEL 1 FALLRELATERADE FRÅGOR 1 3 Ta upp det översta papperet från bunten som ligger till höger om dig på golvet. Besvara genom att ringa in rätt svar på varje fråga. När du har besvarat frågorna på en sida placeras denna uppochnervänd på golvet till vänster om din plats. Lagt pappersark får inte tas upp igen! Tentamen Patobiologi 2, (25)

3 FALLFRÅGA 1 (6 p) Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. F1.1) Den sammantagna bilden får dig att tänka på en diagnos mer än andra. Vilken? A. Ileus B. Akut gallstensanfall C. Akut kolecystit D. Ulcerös colit E. MbCrohn F1.2) Vilken av följande provserier har Du störst nytta av för att ställa rätt diagnos? A. B-Hb, P-K, P-Na, P-CRP B. P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT C. P-Proteinprofil D. P-ASAT, P-ALAT, P-AFP E. P-ALP, P-CA125 Tentamen Patobiologi 2, (25)

4 Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. Du bedömer att den mest sannolika diagnosen är akut kolecystit och beställer P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT. Såväl CRP som ALP och GT är rejält förhöjda, medan ASAT endast är lätt förhöjt. F1.3) Innan Du sätter upp Anna för akut operation vill Du verifiera din diagnos. Vilken av följande undersökningsmetoder är mest lämplig i denna akuta situation? A. Ultraljud av lever och gallvägar B. MR-undersökning av gallvägar och pancreas C. Röntgen, buköversikt D. Finnålspunktion med cytologi E. Röntgen av hjärta lungor I väntan på undersökningen, medan Du dikterar, funderar Du på patogenesen till akut kolecystit, som ju ofta är kopplad till gallsten. Du kommer väl ihåg att det finns flera riskfaktorer för gallstensrelaterade sjukdomar. F1.4) Vilken av följande är INTE en riskfaktor för att drabbas av gallstensrelaterade sjukdomar? A. Övervikt B. Snabb viktnedgång C. Manligt kön D. Användning av p-piller E. Kronisk hemolytisk sjukdom Tentamen Patobiologi 2, (25)

5 Du har just gått på kvällspasset på Akuten och din första patient är Anna. Anna är en 44-årig 2-barnsmor från södra Skåne, som kommer till Akuten sent en natt pga svåra magsmärtor. Hon har sedan ett drygt dygn haft tilltagande molvärk under höger arcus (övre högra kvadranten i buken). Hon känner sig därtill lätt illamående och febrig. Hon tar inga mediciner. I ungdomen genomgick hon appendektomi. Hon är numera lätt överviktig och försöker hantera detta med LCHF-diet. Status i korthet: smärtpåverkad och varm. Ligger stilla på britsen. Tecken till defence vid palpation under höger arcus. Puls 95/min. BT 135/70. Cor och pulm auskulteras u.a. Du bedömer att den mest sannolika diagnosen är akut kolecystit och beställer P-CRP, P-ASAT, P-ALP, P-GT. Såväl CRP som ALP och GT är rejält förhöjda, medan ASAT endast är lätt förhöjt. Du beställer ultraljud av lever och gallvägar. Undersökningen visar en förtjockad/ödematös vägg i gallblåsan samt rikligt med förekomst av gallstenar. Manligt kön är inte en riskfaktor för gallstenssjukdomar. Anna blir opererad för sin kolecystit inom ett dygn med laparoskopisk kolecystektomi (s.k. titthålsoperation eller lap-galla). Den uttagna gallblåsan skickas i sin helhet till histopatologisk undersökning. F1.5) Vilka mikroskopiska förändringar förväntar Du dig att patologen ser i gallblåsans vägg? Ringa in det svar som passar bäst! A. Jättecellsgranulom B. Massiva lymfocytära infiltrat C. Massiva infiltrat av neutrofila granulocyter D. Cellfattig fibros E. Dysplastiskt epitel På vissa sjukhus är det tradition att patienten får med sig sina gallstenar hem i en burk. Så sker i detta fall. När Anna dagen efter operationen får se sina gallstenar frågar hon dig vad de består av. F1.6) Vilken av följande substanser är sannolikt huvudbeståndsdelen i Annas stenar? A. Kolesterol B. Bilirubin C. Kalcium D. Kalium E. Bikarbonat Tentamen Patobiologi 2, (25)

6 Vid akut kolecystit ser man förstås rikligt med neutrofiler i gallblåsans vägg. Anna är en typisk patient för den vanliga typen av gallsten i Sverige, som består till >50% av kolesterol. Anna mår fint efter operationen och skrivs ut efter några dagars eftervård. Tentamen Patobiologi 2, (25)

7 Fallfråga 2 (6p) Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. F2.1) Vilket av nedanstående tillstånd är det mest sannolikt att Tobias drabbats av? A. Akut pyelonefrit B. Njurcancer C. Njurstensanfall D. Hjärtinfarkt E. Ileus F2.2) Vilket av nedanstående prover hjälper dig mest i din akuta diagnostik? A. Urinsticka med testning för blod B. Mätning av S-CRP C. Mätning av B-Hb D. Urinsticka med testning för glukos E. Mätning av f-hb x 3 Tentamen Patobiologi 2, (25)

8 Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. Du misstänker i första hand ett akut njurstensanfall. I 80% av fallen föreligger då mikrohematuri, varför Du beställer en urinsticka med testning för blod. Urinstickan utfaller positivt och Du bestämmer dig att agera som om det vore ett njurstensanfall. Tobias får 75 mg Voltaren (NSAID) i.m. Redan efter 30 min blir han mycket bättre och vill gå hem. F2.3) Hur resonerar Du nu utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet? A. De flesta njurstenar avgår spontant. Han kan gå hem utan uppföljning eftersom diagnosen är klar. B. De flesta stenar avgår spontant. Dock är diagnosen inte helt klar, så en uppföljande undersökning bör göras för att utesluta andra orsaker till anfallet. C. De flesta stenar avgår spontant, men njursten är tecken på en allvarlig underliggande sjukdom som måste utredas direkt och han måste stanna kvar på sjukhuset. D. Stenarna avgår i regel inte spontant och man bör förbereda för operation till i morgon. E. Stenarna avgår i regel inte spontant och man bör operera direkt (=NU) för att förhindra akut njursvikt. F2.4) Eftersom Du redan funderar över njursvikt vilket av följande tillstånd är i regel INTE förknippat med detta tillstånd? A. Perifera ödem B. Hypokalemi C. Hyperfosfatemi D. Metabol acidos E. Anemi Tentamen Patobiologi 2, (25)

9 Din sista patient den natten på Akuten är Tobias, en 33-årig ensamstående IT-tekniker. Tobias har haft tilltagande intervallsmärtor över höger flank/sida sedan några timmar. De har nu blivit outhärdliga. När Du kommer in till Tobias vankar han av och an i rummet. Han berättar att smärtorna strålar ut mot ryggen och kommer med ett intervall på cirka 5 minuter. Han har aldrig känt någon smärta som är så stark och han är märkbart panikslagen. Det är inte helt lätt att få anamnes ur Tobias, men han lyckas få fram att han tidigare är helt frisk, inte tar några mediciner och inte har några allergier. Undersökningen är ännu svårare att göra, men han verkar inte ha några smärtor centralt i buken. Han har ingen feber. Du misstänker i första hand ett akut njurstensanfall. I 80% av fallen föreligger då mikrohematuri, varför Du beställer en urinsticka med testning för blod. Urinstickan utfaller positivt och Du bestämmer dig att agera som om det vore ett njurstensanfall. Tobias får 75 mg Voltaren (NSAID) i.m. Redan efter 30 min blir han mycket bättre och vill gå hem. De flesta stenar avgår spontant och därför får Tobias gå hem, men han behöver följas upp med vidare undersökningar för att säkra diagnosen och utesluta allvarligare tillstånd såsom malignitet i njurar-urinvägar. Njursvikt är förknippat med hyperkalemi, i regel, snarare än hypokalemi. Du skriver en remiss till urolog för uppföljning, men vill också se till att de viktigaste undersökningarna redan är gjorda när Tobias träffar urologen. F2.5) Vilken av följande undersökningar lämpar sig bäst för att påvisa eventuell kvarvarande sten i urinvägarna och samtidigt med tillräcklig precision utesluta tumörsjukdom? A. Gammakamerarenografi B. Mätning av Iohexol-clearance C. Urografi D. Mätning av Kalciumhalten i urin E. Ingen av ovanstående F2.6) Med tanke på att njursten kan vara kopplad till vissa underliggande sjukdomar är det klokt att även ta några blodprover för att utesluta dessa. Vilka blodprover är mest lämpliga? A. S-Kalciumjon, P-Urat B. B-Hb, B-SR, C. P-Cystatin C, P-K D. P-Na, P-PTH E. P-TSH, P-PTH Tentamen Patobiologi 2, (25)

10 Inför urologbesöket beställer Du S-Kalciumjon, P-Urat samt en urografi. Tentamen Patobiologi 2, (25)

11 Fallfråga 3 (6p) Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. F3.1) Vilket av följande undersökningar tillför MINST i den vidare utredningen? A. Vidare intervju med psykiatriskt status B. Mätning av B-Hb C. Mätning av P-TSH D. Mätning av P-Kortisol E. Mätning av S-Kalciumjon Medan Du beställer labprover kom Inga på att hon faktiskt varit inlagd på sjukhus en gång i barndomen. Hon berättade att hon vid 5 års ålder hade någon sorts njursjukdom som gjorde henne svullen i hela kroppen och att det skummade när hon gick på toaletten. Hon fick behandling och blev helt återställd. F3.2) Vilken sjukdom misstänker Du i första hand att det rörde sig om? A. IgA-nefrit B. Pyelonefrit C. Njursten D. Minimal change disease E. SLE-/lupusnefropati Tentamen Patobiologi 2, (25)

12 Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. Du beställer bland annat B-Hb, P-TSH, och S-Kalciumjon. P-Kortisol har föga värde eftersom det är så stor dygnsvariation i kortisolhalterna i blodet. Därtill gör Du ett s.k. psyk-status eftersom trötthet kan vara en manifestation av olika psykiatriska sjukdomar. Med tanke på hennes ålder och sjukdomens förlopp är det mest sannolikt att hon hade minimal change disease i barndomen. Av de blodprover Du tog är endast TSH avvikande det är rejält förhöjt. F3.3) Hur skulle Du nu bäst klassificera Ingas tillstånd? A. Primär hypotyreos B. Sekundär hypotyreos C. Primär hypertyreos D. Sekundär hypertyreos E. Inget av ovanstående F3.4) Vad är den mest sannolika diagnosen statistiskt sett? A. Graves sjukdom B. Kolloidstruma C. Hashimotos sjukdom D. Akut tyreoidit E. Inget av ovanstående Tentamen Patobiologi 2, (25)

13 Inga, 55 år, söker upp dig som vikarierande distriktsläkare eftersom hon känt sig alltmer trött de senaste månaderna. Tidigare har hon varit frisk frånsett pollenallergi sedan barndomen, som dock förbättrats successivt de senaste decennierna. Hon tar inga mediciner alls. Inga arbetar som bibliotekarie, trivs på jobbet och är nu mest frustrerad över att hon inte orkar med allting hon vill göra där. Hon sover gott och djupt på nätterna, men känner sig ändå inte pigg när hon vaknar. Hon är gift och har två vuxna barn. I status finner Du: Puls 55/min. Blodtryck 110/65. Sval hudton. Du beställer bland annat B-Hb, P-TSH, och S-Kalciumjon. P-Kortisol har föga värde eftersom det är så stor dygnsvariation i cortisolhalterna i blodet. Därtill gör Du ett s.k. psyk-status eftersom trötthet kan vara en manifestation av olika psykiatriska sjukdomar. Med tanke på hennes ålder och sjukdomens förlopp är det mest sannolikt att hon hade minimal change disease i barndomen. Av de blodprover Du tog är endast TSH avvikande det är rejält förhöjt. Baserat på dina statusfynd och det förhöjda TSH-värdet är det mest sannolikt att Inga har en primär hypotyreos, dvs en hypotyreos som beror på sänkt produktion av T3 och T4 i tyreoidea. Rent statistiskt är den vanligaste orsaken till detta i Ingas åldersgrupp Hashimotos sjukdom. F3.5) Hur förväntar Du dig att Ingas thyroidea hade tett sig mikroskopiskt om man hade kunnat studera dess histologi? A. Infiltrat av neutrofila granulocyter. B. Infiltrat av lymfocyter/plasmaceller med bildning av germinalcentra. C. Genomsatt av icke-nekrotiserande jättecellsgranulom D. Genomsatt av nekrotiserande jättecellsgranulom E. Normal histologisk bild av tyreoidea. Du vill nu utreda Inga vidare för att se om det verkligen rör sig om Hashimotos sjukdom. F3.6) Vilket av följande serologiska prover hjälper dig att ställa diagnosen? A. Anti-TSH-receptor-antikroppar B. Anti-streptolysin-antikroppar C. Anti-TPO-antikroppar D. Anti-T3-antikroppar E. Anti-T4-antikroppar Tentamen Patobiologi 2, (25)

14 Den klassiska histologiska bilden av Hashimotos sjukdom är dominerad av lymfocyter/plasmaceller med bildning av germinalcentra. Det är också vanligt med inslag av fibros. Av de angivna antikropparna är det främst de mot TPO som är associerade med Hashimotos sjukdom Tentamen Patobiologi 2, (25)

15 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF2 (16p) UF1) De kvinnliga organens patobiologi (8p) Para ihop följande korta beskrivningar (A-H) med den mest sannolika diagnosen (1-16) nedan. Varje diagnos får endast användas en gång. A B C D E F G H Cysta i ett borttaget ovarium från en 33-årig kvinna. Vid uppsnittning visar sig cystan ha ett karakteristiskt chokladlikt innehåll makroskopiskt. Den vanligaste maligna tumören i uterus. Den vanligaste benigna tumören i uterus. 25-årig tjej med ovarialtumör som makroskopiskt ses innehålla talg och några enstaka tandanlag. Benign, väl avgränsad brösttumör som består av proliferativt stroma som trycker ihop kanaler med enradigt gångepitel. Den vanligaste typen av invasiv/malign brösttumör. Spridning till areolas hud av duktal cancer in situ. Bilateralt svullna bröst hos äldre man med känt alkoholmissbruk. 1. Leiomyom 2. Gynekomasti 3. Lipom 4. Adenocarcinom av endometroid typ 5. Lobulär invasiv cancer 6. Endometrios 7. Adenomyos 8. Duktal invasiv cancer 9. Pagets bröstsjukdom 10. Moget teratom 11. Fibroadenom 12. Papillom 13. Adenocarcinom av klarcellig typ 14. Klarcellscancer 15. Lymfogranuloma venerum 16. Leydigcellstumör Tentamen Patobiologi 2, (25)

16 UF2) Molekylär diagnostik (8 p) Para ihop följande korta beskrivningar (A-H) med den närmsta associerade genen/molekylen/ämnet (1-16) nedan. Varje gen/molekyl/ämne får endast användas en gång. A B C D E F G H Anses vara en av de viktigaste målgenerna för den deletion som ofta ses i tumörceller från klarcellig njurcancer. Kvinna med ovarialcancer vid 58 års ålder, vars dotter fått bröstcancer vid 32 års ålder och vars syster fick bröstcancer vid 42 års ålder. Amplifiering av denna gen styr såväl behandling som prognos vid bröstcancer. Genen anses vara inaktiverad i majoriteten av adenocarcinom. Inlagras vid hemokromatos. Inlagras vid Wilsons sjukdom. Finns ofta i ökad förekomst vid epitelets basalmembran vid mikroskopisk kolit. Tjocktarm med multipla polyper hos 12-årig pojke. 1. VHL 2. CDKN2A (p16) 3. MEN1 4. RET 5. Zink 6. Koppar 7. Järn 8. Kvicksilver 9. APC 10. Kollagen 11. Elastin 12. TP53 (p53) 13. BRCA1 14. MLH1 15. Östrogenreceptor 16. HER2/ NEU/ERBB2 Tentamen Patobiologi 2, (25)

17 KORTSVARSFRÅGOR K1-K29 (62p) skriv kortfattat och tydligt K1) Utdrag ur obduktionsremiss: 62-årig man med esofageal skivepitelcancer med misstänkt metastasering till lymfkörtlar och lungor. Behandlas med palliativ vård på patienthotellet när akut försämring med diffusa epigastriella smärtor infaller. Pat blir medvetslös - sjunker kraftigt i blodtryck och förlorar puls. Hjärtlungräddning påbörjas men avbryts efter 20 minuter utan framgång. a) Nämn en riskfaktor för esofageal skivepitelcancer och en riskfaktor för esofagealt adenocarcinom. b) Nämn två rimliga orsaker, utifrån obduktionsremissen, som kan ha lett till patientens plötsliga död. Motivera mycket kort! c) Vid obduktion bekräftas multipla metastaser till lungor samt maligna förändringar i mediastinala lymfkörtlar. Ge ett förslag på sannolik stadieindelning av patientens cancer enligt TNMklassifikationen. d. Nämn tre sätt en malignitet kan metastasera på. 3 rätt =1p, 2 rätt = 0.5 p, 0 el. 1 rätt = 0p Tentamen Patobiologi 2, (25)

18 K2) En viss typ av glomerulonefrit utgör delkomponent i Henoch-Schönleins syndrom (HSS), vilken? Vilket nyckelfynd är oundgängligt för patologisk anatomisk diagnos och var i njuren hittas detta? K3) Vilka andra komponenter ser man vid HSS? (3p) K4) På intensivvårdsavdelningen ser du en patient som ligger för akut dialys efter att ha drabbats av akut tubulär nekros (ATN). Vilka är de två huvudsakliga principiella orsakerna till ATN? K5) Vad är den viktigaste prognostiska faktorn som anges vid histologisk undersökning av malignt melanom? K6) Vilken är den lämpligaste terapeutiska åtgärden vid misstanke om malignt melanom (åtgärd, tid)? K7) Vilken är den vanligaste exogena faktor som orsakar skivepitelcancer i huden? Tentamen Patobiologi 2, (25)

19 K8) Vilken hudcancer svarar bäst mot följande histologiska beskrivning: lesionen utgöres av multipla noduli av basaloida celler som ses infiltrera genom ett fibröst stroma där det ställvis ses spaltbildning. Dessutom, vad menar man egentligen med att cellerna är basaloida? 2p) K9) Erik var tidigare njurfrisk, hans GFR var 100 ml/min/1.73 m 2, och han utsöndrade med normal kost c:a 700 mosmol per dag. Erik är numera njursjuk och hans GFR har det senaste året legat stabilt på c:a 20 ml/min/1.73 m 2. Hur många mosmol per dag utsöndrar han nu (med oförändrad kosthållning)? Motivera Ditt svar mycket kortfattat. K10) Vad är Bence-Jones proteinuri? K11) Vilken klinisk kemisk analys beställer Du i första hand för att diagnostisera celiaki hos vuxna? Tentamen Patobiologi 2, (25)

20 K12) Vilken klinisk kemisk analys beställer Du vid uppföljning av en patient som behandlas för tyreoideacancer i synnerhet efter total tyreoidektomi? K13) Vilken analys beställer Du för att fastställa diagnosen Graves sjukdom? Skriv ut analysens fullständiga namn. K14) John F. Kennedy diagnostiserades 1947 med Addisons sjukdom. Patienter med Addison kan ibland kännas igen på hudkostymen beskriv med några få ord förändringen och förklara mekanismen. (3p) K15) Koncentrationen tyroxinbindande globulin kan öka 3-400% under graviditet. Hur förändras totalt T4 resp. fritt T4 hos en eutyroid, gravid kvinna? Tentamen Patobiologi 2, (25)

21 K16) Du misstänker att en patient under de senaste månaderna druckit mycket stora mängder etanol, han är dock helt nykter då Du träffar honom och frun intygar att han den senaste veckan inte druckit en droppe alkohol. a) Vilka två alkoholmarkörer kan övervägas för att påvisa missbruket? b) Hur skulle Du beskriva deras specificitet för alkoholmissbruk? (Ange specificitet för resp. analys som hög eller låg). c) Vilken analys har som regel högst sensitivitet? K17) För att bedöma den biologiska aktiviteten av testosteron beställer man ofta, förutom S-Testosteron, ytterligare en analys vilken? K18) En garanterat fullt frisk individ visar sig ligga klart över referensområdet för S-Amylas. Vad kallas tillståndet? Förklara kortfattat mekanismen. Tentamen Patobiologi 2, (25)

22 K19) Vad är kalprotektin och vilken diagnostisk nytta kan man ha av molekylen? K20) För bedömning av urinutsöndringen av albumin kvantiterar man ibland mängden albumin i en dygnsmängd urin. Det finns ett för patienten betydligt enklare sätt att mäta urinutsöndringen av albumin (ett slags index). Vad avses? Förklara kortfattat principen. K21) Vilken analys beställer Du i första hand vid misstanke på karcinoid? Ange fullständigt namn och vilken kroppsvätska som analyseras. K22) Hos patienter med uttalat nefrotiskt syndrom beräknas ibland s.k. albuminjusterat eller fritt kalcium, dvs kalciumkoncentrationen relateras till patientens P-Albumin. Varför är det av intresse hos dessa patienter och hur bör deras P-Ca-konc. ligga jämfört med P-Ca hos friska individer för att de inte skall ha några symptom på hypoeller hyperkalcemi? Med P-Ca avses patientens totala kalciumkonc. i plasma. Tentamen Patobiologi 2, (25)

23 K23) Vilka är de huvudsakliga konsekvenserna av släktgiften ur ett medicinskt-genetiskt perspektiv? K24) Inför operationer i anslutning till njurar och urinvägar kan det vara bra att bestämma sidofördelningen av njurfunktionen. Hur görs det? K25) Cancermetastaser i skelettet påvisas ofta med skelettscintigrafi. Vad är det för en process i metastaserna som metoden avspeglar? K26) Venprover ska tas efter att patienten suttit ned i 15 min. Vilka av följande analyter påverkas märkbart av förändringar i kroppsläget? Ange + (ökar), - (minskar) eller 0 (förändras ej) när patienten suttit ned en stund efter att dessförinnan varit uppegående. (3p) 7 rätt 3p, 6 rätt = 2p, 5 rätt 1p, 4rätt = 0p P-Kreatinin P-Albumin P-Na P-Triglycerider B-Hb P-IgG P-Urat Tentamen Patobiologi 2, (25)

24 K27) En tumörmarkör kan vara ett värdefullt verktyg vid handläggning av patienter vid t ex onkologisk klinik men oanvändbara för screening. Förklara kortfattat varför de kan vara användbara på onkologen respektive varför de inte lämpar sig för screening. K28) Ge två exempel på undersökningar som används för att belysa njurarnas tubulära funktion! K29) P-Kalcium är en relativt vanlig analys inom primärvården. Vilka är de två vanligaste orsakerna till förhöjt P-Kalcium? Tentamen Patobiologi 2, (25)

25 TA MED DENNA MINNESLAPP! Skrivningarna rättas anonymt. När vi rättar heter du. Ditt skrivningsresultat kommer att presenteras under detta namn. Länk till skrivningsresultatet kommer att finnas på kursens hemsida T5 Malmö: T5 Lund: Tentamen Patobiologi 2, (25)

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3

OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 OMTENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 5 0 8 1 8 Namn: Personnr: - texta Max: 79 poäng Gk: 47 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5

TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 TENTAMEN HOMEOSTAS, Läk 537 T3 2 0 0 7 0 2 1 5 Namn: Personnr: - texta Max: 80 poäng KOD: Gk: 48 poäng Skrivtid: 13-18 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall

Läs mer

Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 9 november 2012

Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 9 november 2012 Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 9 november 2012 Skrivtid: 9:00-13:00 Namn: Personnummer: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner (avstängda), väskor och ytterkläder ska förvaras där skrivningsvakt

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson.

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson. Tentamen Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp Kurskod: MC1703 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120427 Skrivtid 4 tim Totalpoäng: 72 p Godkänd 60 % av totala poängen (43p) Väl

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) TERMIN 5, HT13. Skrivtid: 9:00 13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning:

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) TERMIN 5, HT13. Skrivtid: 9:00 13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning: TENTAMEN I PATOBIOLOGI 2 (LÄLA52, LÄMA52) 2013 11 08 TERMIN 5, HT13 Skrivtid: 9:00 13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner (avstängda), väskor och ytterkläder ska förvaras

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

THYREOIDEAPATOLOGI EQUALIS UTSKICK 2010-34

THYREOIDEAPATOLOGI EQUALIS UTSKICK 2010-34 THYREOIDEAPATOLOGI EQUALIS UTSKICK 2010-34 1 58-årig kvinna som upptäckte knöl i mittlinjen på halsen motsvarande isthmus. Högersidig lobektomi medtagande isthmus. Såväl höger lob som isthmus innehöll

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

Därför använder vi sänka

Därför använder vi sänka Därför använder vi sänka Anders Ehnberg Distriktsläkare Nya Närvården Strömsund. Därför använde vi sänka Arbetat 28 år i glesbygd. Södra Lappland och Norra Jämtland Engagerad i Equalis arbete sedan 1996

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard HYPERKALCEMI Åsa Tizzard 1 Kalciumhomeostas Konstant nivå joniserat Ca extracellulärt viktigt Koagulationskaskad Neuromuskulära funktioner Skelett (mineralisering) 2 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING 1 Kodnr... Namn...Födelsenummer... Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekarprogrammet Block 3: Integrativ Biomedicin med Läkemedelsinriktning TENTAMENSSKRIVNING DELKURS 3: AUTONOMA NERVSYSTEMET,

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin.

DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. DMSA-scintigrafi. När används den och vad vill barnläkaren veta? Svenskt Nuklearmedicinskt möte 2015-05-21 Thomas Forsberg, öl Barnklin. Helsingborg Historik 1920-40 talen: Studier fastslår: Barn med bilaterala

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521

URINVÄGAR. Infek.oner Enures. Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 URINVÄGAR Infek.oner Enures Linda Wigh, överläkare barnkliniken 150521 Urinvägsinfek.oner, allmänt Första levnadsåret vanligare hos pojkar Vid 7 års ålder har ca 2 % av alla pojkar och 8 % av alla flickor

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Barnveckan, Jönköping, 100422 Varför utreda efter pyelonefrit? Pyelonefrit hos små barn innebär risk för bestående njurskada och komplikationer

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Namn: Personnr: - texta

Namn: Personnr: - texta TENTAMEN T3 HOMEOSTAS, LÄKA32 2 0 1 0 0 8 18 Namn: Personnr: - texta Max: 84 poäng KOD: Gk: 50 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus

Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus - Effektiviserar vårdprocessen för patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom 1 Varför Diagnostiskt Centrum? Var 10:e minut får en person i

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-03-28 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 71,5 poäng Poängfördelning: Krzysztof Musial Wafa Sabir I Wolfgang

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall

Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Några Fakta om Nacksta, Sundsvall Många kommer från låginkomstländer. Socialt belastat område. Cirka 8 000 invånare är inskrivna på vc. 50% arbetslöshet hos invandrare. Enbart 38% klarat grundskolan. 60

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

Njurtumörer hos barn

Njurtumörer hos barn Njurtumörer hos barn De flesta är Wilms (men inte alla) Anna Nyström Röntgen Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Rtg pulm: Gosse född i v 35+5, FV 3195g.

Läs mer

2 0 1 1 02-15. Namn: Personnr: - texta

2 0 1 1 02-15. Namn: Personnr: - texta TENTAMEN T3 HOMEOSTAS, LÄKA32 2 0 1 1 02-15 Namn: Personnr: - texta Max: 77 poäng KOD: Gk: 46 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Min hund har osteosarkom

Min hund har osteosarkom Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Min hund har osteosarkom En information om sjukdomen och olika behandlingsalternativ Docent Henrik von Euler

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer