Erstantie 2, FIN Villähde Tel , Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2"

Transkript

1

2 2

3 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN TILLVERKNINGSSÄTT TILLVERKNINGSTOLERANSER KVALITETSKONTROLL OC PRODUKTMÄRKNING ASL STANDARDSKOR EN VÅNING ÖGA SKOR VÄGGSKONS BÄRFÖRMÅGA DIMENSIONERINGSGRUNDERNA BÄRFÖRMÅGA FÖR DRAGLAST KAPACITETSKORRIGERING VÄGGSKONS ANVÄNDNING BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDET KANT- OC C/C-AVSTÅND GRUNDSKRUVAR OC VÄGGARMERING MONTERING PLACERING I GJUTFORM OC TOLERANSER MONTERING PÅ BYGGPLATSEN KONTROLLANVSNINGAR INGJUTNING AV STÅLFÖTTER MONTERING PÅ BYGGPLATSEN... 11

4 4 1 PRODUKT BESKRIVNING Anstar väggförbindning (ASL väggsko med AP eller ALP grundskruvar) används för att infästa prefabricerade väggar till fundament eller andra väggar. Skruvförbindningen överför endast draglaster. Väggelementen pallas till rätt höjdläge och fogen gjuts så, att trycklasterna överförs via undergjutningen. I stabiliserande väggar överförs draglasterna från en vägg till en annan med armering (A), omlottskarv skruv till sko (B) eller med en våning höga förankringsstänger (C). ALTERNATIV A Skruven och väggskon förankras i elementet och draglasterna överförs med armeringen (nät och kantarmering). ALTERNATIV B Draglasterna överförs via omlottskarv med långa förankringsstänger eller med extra kamstänger. d ALTERNATIV C Istället för att använda tilläggsarmering tillverkas skon med en våning höga förankringsstänger samt tillsvetsad skruv. Det här paketet är en ekonomisk lösning då man använder väggskor som överför stora draglaster. Fig 1. Överföring av draglaster i stabiliserande väggar

5 5 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN 2.1 Tillverkningssätt Stålplåtarna kapas mekaniskt eller brännskärs. Skruvhålen borras eller brännskärs. Förankringsstängerna kapas mekaniskt. Kamstängerna svetsas enligt EN med svetsklass C EN-ISO Gängan rullvalsas och innergängan är skuren. Bottenplåtens synliga ytor målas enligt EN ISO S2.01. På beställning levereras skon som varmförzinkad enligt EN ISO Tillverkningstoleranser Plåtbredd +3, -0 mm Mått på skruvhål ± 1,5 mm Plåtlängd +5, -0 mm Skruvhålsplacering ± 1,5 mm Längd på förankringar ± 10 mm Skruvlängd ± 10 mm Förankringarnas placering ± 2 mm Längd på gängan +5, -0 mm 2.3 Kvalitetskontroll och produktmärkning Anstar väggskorna tillverkas enligt EN och svetsas till kamstänger enligt EN Den externa kvalitetskontrollen handhas av Inspecta Certification och Nordcert. Produkterna förses med följande beteckningar: - kontrollmärke för Inspecta Certification och Nordcert - firmabeteckning ANSTAR, CE-märke, produkttyp och tillverkningsvecka

6 ASL standardskor Tabell 1: ASL standardskons dimensioner (mm) Skotyp Bottenplåt Skruvhål Mutterhus Förankringsstänger Vikt Färg B t Øb (kg) D E F d L C (kg) ASL ,6 gul ASL ,4 blå ASL ,4 l. grå ASL ,8 grön ASL ,0 röd ASL ,5 brun ASL ,0 lila ASL ,0 vit Typbeteckning: ASL + gängans storlek utan bokstaven M d 20 B F ASL bricka L D b A B/2 Øh E a t Øb A = C = Fig 2: ASL väggsko med specialbricka Symboler: B = bottenplåtens bredd = bottenplåtens längd t = bottenplåtens tjocklek Øb = skruvhålets längd Øh = skruvhålets bredd D = mutterhusets höjd E = mutterhusets bredd F = mutterhusets innermått d = stångdiameter L = stånglängd C = c/c avstånd för stänger A = brickans sidomått s = brickans tjocklek Tabell 2: Brickans dimensioner A (mm) s (mm) a (mm) b (mm) Vikt (kg) AL ,5 27,5 0,6 AL ,7 AL ,3 AL ,5 37,5 1,6 AL ,6 AL ,5 50 3,1 AL ,3 AL ,5 70 5,7 Material: Bottenplåt & bricka S355J2+N EN Mutterhus S235JR+AR EN Förankringsstänger K500B-T EN-10080

7 En våning höga skor Dessa skor tillverkas på beställning med önskade mått. Förankringsstängerna levereras med till svetsad skruv (J) eller muff med innergänga (MU). Konstruktionens totala höjd till toppen av skruven eller muffen definieras för varje sko (se figuren nedan). Väggskorna levereras med en mutter och en bricka. På beställning kan Anstar tillverka skon med en mindre toppgänga, som ger mera sidotolerans i skruvhålet. Typexempel skruvförbindning: ASL45J-3400 muff förbindning: ASL45MU-3205 L = orderlängd K ASL-J skruv B B ASL-MU muff med innergänga L = orderlängd A Fig 3: Ståldetaljer som svetsas till förankringsstängerna A C F Symboler: K = längd på gängan = avstånd mellan skruvtopp och platta A,B = plåtens sidodimensioner t = plåttjocklek Tabell 3: Mått på till svetsade detaljer Type A B K ASL 36J, -MU ASL 39J, -MU ASL 45J, -MU ASL 52J, -MU Material: Plåt & bricka S355J2+N EN Gänga, muff öghållfasthetsstål fy = 700 N/mm² Imacro M, Ovako fu = N/mm² Mutter hållfasthetsklass 8 DIN 934

8 8 3 VÄGGSKONS BÄRFÖRMÅGA 3.1 Dimensioneringsgrunderna Infästningar med ASL väggskon dimensioneras enligt: - EN (+NA: FI) Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Allmänna regler γ M0 = EN (+NA: FI) Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Knutpunkter och förbindningar γ M2 = EN (+NA: FI) Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstr. Allmänna regler Betong C25/30 i andra än goda vidhäftningsförhållanden: η 1 = 0.7 α 1 = α 3 = α 4 = α 5 = 1.0 γ c = 1.50 α 2 = 0.7 γ s = 1.15 α 6 = Bärförmåga för draglast Grundskruvens dragkapacitet dimensionerar vägginfästningen, på grund av det stora bottenhålet bör man alltid använda AL specialbrickan. Tabell 4: Bärförmåga för förbindning med väggsko och grundskruv Bärförmåga för draglast Skotyp Grundskruv Nt,Rd [kn] (C25/30) ASL 16 AP 16 +AL 62,2 ASL 20 AP 20 +AL 97,0 ASL 24 AP 24 +AL 139,7 ASL 30 AP 30 +AL 222,1 ASL 36 ALP 36P +AL 470,6 ASL 39 ALP 39P +AL 562,2 ASL 45 ALP 45P +AL 752,2 ASL 52 ALP 52P +AL 1012,6 3.3 Kapacitetskorrigering Förankringsstängernas längd har dimensionerats för betong C25/30. För betong med lägre hållfasthet bör man kontrollera förankringslängden och omlottskarven och vid behov reducera på bärförmågan.

9 9 4 VÄGGSKONS ANVÄNDNING 4.1 Begränsning av användningsområdet Förbindningen överför endast draglaster. Väggens höjdläge justeras med pallning och därför levereras skruven med endast en mutter och en specialbricka. Den horisontella fogen överför alla tryck- och tvärlaster. Skon placeras så att man får ett täckande betongskikt som är tillräckligt stort (beständighet & brand). Minimi kant- och c/c-avstånd ges i kapitel 5.2. Skruvförbindningen är dimensionerad för statiska laster. För dynamiska och utmattningslaster bör man använda större säkerhetsfaktorer och kontrollera användningsförutsättningarna för varje fall skilt. 4.2 Kant- och c/c-avstånd Skon placeras så, att avståndskraven i tabell 5 fylls. Skruvens höjd är given för en fogtjocklek 20 mm, om undergjutningen har en annan tjocklek korrigerar man höjden på motsvarande sätt. R c/c Tabell 5: Minimi kant- och c/c-avstånd samt skruvens höjdläge Skotyp R [mm] c/c [mm] [mm] ASL ASL ASL ASL ASL ASL ASL ASL Fig 4: Vägginfästningens mått Grundskruvar och väggarmering Infästningen görs med Anstar grundskruvar AP och ALP-P vilka har raka kamstänger. I fundament är det också möjligt att använda studshuvudsförankringar ATP och ALP-L. Olika sätt att överföra draglaster beskrivs i kapitel 1. AP ALP-P ATP ALP-L Standardskon har dimensionerats för väggelement med nät- och kantarmering (alternativ A i fig 1). Vid behov använder man extra kamstänger i omlottskarven eller använder en speciallösning med en våning höga förankringsjärn med tillsvetsade skruvar.

10 10 Tabell 6: Tilläggsarmering för väggar med dubbla nät 5 # 200 I tabell 6 visas tilläggsarmeringen för väggar med nät 5#200 i vardera ytan. Skons förankringslängd har dimensionerats för 4-5 lodräta stänger. När draglasten ökar blir också diametern på tilläggsarmeringen större. Istället för omlottskarv för både sko och skruv kan man välja en grundskruv med extra längd så, att skruvändan ligger direkt på skons mutterhus. Skotyp ASL 16 ASL 20 ASL 24 ASL 30 ASL 36 ASL 39 ASL 45 ASL 52 2 stänger ovanom mutterhuset 2T8 2T12 2T16 2T20 4 stänger i sidan på mutterhusen 4T25 4T25 4T32 4T32 I omlottskarvar bör man observera Eurokod EN kraven i kapitel Man kan undvika vågrät tilläggsarmering genom att använda lodräta stänger med diameter 16 och vid behov använda två skor bredvid varandra istället för en sko med stor dragkapacitet. 5 MONTERING 5.1 Placering i gjutform och toleranser Skon placeras mellan väggens nätarmering och fixeras till gjutformen. Skruvhålet placeras i väggens mitt med en plywoodskiva eller liknande som täcker mutterhuset. Vill man dra kantarmeringen förbi väggskon väljer man en monteringsplatta som endast täcker mutterhuset (jfr fig 5 där plattan täcker hela skosidan). Vid behov fixeras förankringstängerna till armeringsnäten. Fig 5: Fixering av ASL väggsko till gjutform med monteringsplatta (trä, plywood etc). Skruvhålet tillåter en tolerans: - i tjockleksriktning ± 12,5 mm - i väggens längdriktning ± 30 mm (ASL 52: ± 26,5 mm) Med angivna skruvhöjder blir höjdtoleransen: - toppen på gängan ± 20 mm Använder man mufflösningen ASL-MU bör man alltid skruva gängan till botten, det är inte tillåtet att ta hand om toleranser med muff förbindningen.

11 Montering på byggplatsen Väggen pallas mellan skorna till rätt höjdläge. Den osymmetriska ASL-AL brickan placeras så att framkanten ligger inuti mutterhuset eller alldeles vid bottenplåtens framkant. Muttern åtdras med slagnyckel (DIN 7444). Undergjutningen och mutterhusen fylls enligt monteringsplan. Under monteringen stöds väggen i sidoriktning och den lodräta positionen justeras med sidostöden. Stöden tas bort då undergjutningen nått hållfastheten som bestämts in monteringsplanen. 6 KONTROLLANVSNINGAR 6.1 Ingjutning av stålfötter Åtgärder före ingjutningen - kontrollera att stålfötterna är enligt plan - kontrollera att delarna fixerats i rätt läge fast i formen Åtgärder efter formavrivningen - kontrollera att väggskon sitter i rätt läge - kontrollera att mutterhusen och skruvhålen är rena 6.2 Montering på byggplatsen Monteringen görs enligt konstruktörens monteringsplan Kontrollera: - monteringsstöden - pallning och väggens höjdläge - åtdragning av muttrar - rätt användning av brickor - undergjutning enligt anvisningar

12 12

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014

Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 Bjälklagets uppbyggnad i våtrumskonstruktioner April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Typkonstruktion för mellanbjälklag

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

SKRUVFÖRBAND ÅTDRAGNINGSMOMET

SKRUVFÖRBAND ÅTDRAGNINGSMOMET SKRUVFÖRBAND ÅTDRAGNINGSMOMET Att det är svårt och långt ifrån optimalt att styra förspänningskraften via ett angivet moment vet alla som försökt att reda ut de faktorer som påverkar förspänningskraften

Läs mer

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling TIR-konvention, bilaga 2, artikel 1 [3121] Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling Bilaga 2 Artikel 1 Grundprinciper

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Maximal plattformshöjd för fristående ställning

Maximal plattformshöjd för fristående ställning Montageoch bruksanvisning För Zip-Up och Instant Spann 7/130 Lättmetallställningar 400 SPANN 400LF : HD 1004 3 8/12 MOBILA STÄLLNINGAR ENLIGT HD 1004:1992 (BS1139 DEL 3: 1994) TILLÅTEN BELASTNING 2 KN/M

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bo Westerberg 2009-11-10. Reviderad 2010-02-01 1 Inledning Vertikal koppling i bärande väggar kan behövas dels med

Läs mer

Innehållsförteckning. Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 7. Brodetaljer. 7. Brodetaljer... 5. 70. Allmänt... 5

Innehållsförteckning. Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 7. Brodetaljer. 7. Brodetaljer... 5. 70. Allmänt... 5 Bro 2004 VV Publ 2004:56 1 Innehållsförteckning... 5 70. Allmänt... 5 70.1 Giltighetsområde och medgällande dokument... 5 70.2 Förkortningar... 5 70.3 Definitioner... 5 71. Avvattningssystem... 6 71.1

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja solelpaket JANUARI 2015 Inledning I dessa anvisningar ingår förberedelserna för installation av solpaneler, montering av solpaneler

Läs mer

Dovre övralid murspis

Dovre övralid murspis Utgåva 01.2001 Dovre övralid murspis Monterings- och skötselanvisning Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings-

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer

ROCKFON Mono. Akustikputssystem - Juni 2013. Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer ROCKFON Mono Akustikputssystem - Juni 2013 Montageanvisning För certifierade ROCKFON Mono entreprenörer 1 1 Innehållsförteckning... 2 2 Rockfon Mono Akustikputssystem... 3 Bärverkslayout och systemkomponenter...

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

G Gipshandbok. - ett naturligt val

G Gipshandbok. - ett naturligt val G Gipshandbok - ett naturligt val INNEHÅLLSFÖRTEKNING Förord Konstruktionstyper Val av väggtyp - typöversikt Höjdtabell för gipsskivor 900 & 1200 mm Lafarge gips Teleskopanslutningar nslutning mot TRP

Läs mer

MASTERTECMASTERTEC. Prislista 2014. Svällband. Fogbleck. Injekteringsslangar. Vattentäta servisgenomföringar. Blixtskydd. Sträckmetall.

MASTERTECMASTERTEC. Prislista 2014. Svällband. Fogbleck. Injekteringsslangar. Vattentäta servisgenomföringar. Blixtskydd. Sträckmetall. M MASTERTECMASTERTEC Prislista 2014 Svällband Fogbleck Injekteringsslangar Vattentäta servisgenomföringar Blixtskydd Sträckmetall Stegljud Formtillbehör Specialartiklar för stålbetongkonstruktioner MASTERTEC

Läs mer