TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 2001"

Transkript

1 TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 2001 I författarregistret finns utom namnen på författarna även titlarna till de arbeten och inlägg som medtagits. I sakregistret har endast författarnas efternamn medtagits; de har satts inom parentes efter arbetets titel. Har författarna varit fler än två, har endast den först nämndes efternamn medtagits. I sakregistret har även upptagits ett antal osignerade meddelanden, notiser och inlägg. Följande förkortningar har använts: (vet) = odontologisk vetenskap (rep) = reportage (bokanm) = bokanmälning (deb) = debatt Årgång 93

2 Författarregister A Ahlström Yngve: Ingen plats för pensionärer trots vackert tal om medlemsinflytande (deb)... 14:54 Allard Urban: Helgar verkligen ändamålet medlen? (deb)... 2:78 Ambjørnsen Eirik, Axéll Tony: Oral medisin og eldre (vet)... 2:30 Andreasen JO, Andreasen FM: Essentials of traumatic injuries to the teeth (bokanm)... 1:29 B Behm Sven: Varför hänga upp sig på behandlingsresultat (deb)... 3:41 Björklund Ann-Marie: Rörigt när tandreglering bytte system (rep)... 9:42 Björklund Ann-Marie: Ortodontister dömer ut det nya systemet (rep)... 9:45 Borg Ann-Christine, Ericson Dan, Zimmerman Mikael: Missbruk, syns det i munnen? (bokanm)... 13:42 Boström Lennart: Tobaksrökning och parodontit (vet) 6:40 C Carlson Pia: Skåpbil bättre än pinnstol (rep)... 5:14 Carlson Pia: Borren i kajutan (rep)... 5:22 Carlson Pia: Ledarskap i hälsoprojekt gav ny syn på yrket (rep)... 6:12 Carlson Pia: Tandläkare är bra på hälsa (rep)... 6:14 Carlson Pia: Upptäck muntorrhet i tid (rep)... 8:32 Carlson Pia: Västra Götaland startar egen tandsköterskeutbildning (rep)... 10:24 Carlson Pia: Utbränd? (rep)... 12:30 Carlson Pia: Utbrändhet ett problem i hela västvärlden (rep)... 12:32 Carlson Pia: Stress är största arbetsmiljöproblemet... 12:35 Christoffer: Avskyvärt att sälja varumärket... 12:85 D Dahllöf Göran, Hallström Ulla, Klingberg Gunilla, Koch Göran, Lundin Sven-Åke, Mejàre Ingegerd, Stecksén- Blicks Christina: Svenska pedodontiföreningens program och kvalitetskriterier för svensk barn- och ungdomstandvård (vet)... 7:38 Dahlström Gunvor, Törnell Monica, Törnell Sven Ove: "Ett kränkande beslut" (deb)... 5:47 E Edblad Eva, Spetz Lars: Akut hjälp råd vid insjuknande i samband med tandvård (bokanm)... 1:29 Edqvist Lennart: Skapa en framgångsrik praktik (rep).. 2:71 Risk för misstag vid hantering av bonding (rep)... 2:73 Kalla äldre patienter på eftermiddagen (rep)... 2:74 Fackpress... 3:39 Fackpress... 4:33 Fackpress... 5:43 Fackpress... 7:34 Fackpress... 8:39 Fackpress... 9:49 Fackpress... 10:40 Fackpress... 11:47 Fackpress... 12:58 Fackpress... 13:40 Fackpress... 14:42 Fackpress... 15:40 Eliasson Ulf: Varberg har systematiserat rent bondförnuft (rep)... 3:22 Eliasson Ulf: Grethes snilleblixt får betydelse långt utanför tandvården (rep)... 14:34 Erichs Johan: Först på plan med nya grepp (rep)... 11:20 Ernberg Malin: Serotonin och kronisk muskelsmärta (vet)... 14:48 F Fernberg Ola, Nilson Git: Så här vill vi organisera modern tandvård på kliniken (deb)... 6:42 Forsling Jan-Olof: PT, TT och odontologin (deb)... 3:42 Franzon Bengt, Nilsson Kenth: Besluten bör fattas nära dem de berör (deb)... 5:48 Frithiof Lars: "Det försummade tillfället kommer aldrig tillbaka"... 10:36 Fure Solveig: Karies hos äldre (vet)... 1:42 G Glendor Ulf: Tandskadors förekomst, risk, behandling, tid och kostnader (vet)... 3:36 H Hallingberg Katarina S: Idéer ska spridas snabbt... 1: 6 Hedin Måns: En ny dental filmframkallare med C-vitamin (vet)... 4:34 Helander Margareta: Avsikten var att ge en bild av läget analysen återstår (deb)... 3:40 Hjalmers Karin, Söderfeldt Björn: "Man känner sig som en fabriksarbetare som arbetar på ackord"... 6:28 Hoffman Bengt, Tyrefors Lars: Värnet om människors hälsa är det bästa säljargumentet (deb)... 8:43 Holmer Olof: Bdömning av miljörisker med triklosan redan gjord (deb)... 7:42 Holm-Pedersen Poul: Gerodontologi i Norden :21 Holmstrup Palle: Odontologi Nordisk Odontologisk Årsbok (bokanm)... 12:60 Holst Dorthe: Tannpleietilbud til eldre i Norden (vet). 2:60 Hänninger Sten: Chef och arbetsgivare inte detsamma (deb)... 6:45 J Jonsson Lena, Palm Göran, Rosvall Greger, Thorstensson Helene: Parodontal epidemiologi inom svensk offentlig tandvård (vet)... 3:30 K Karlsson Mats: I centrum av folkhälsoarbetet (rep)... 1:12 Forskningsråd slår vakt om kvaliteten (rep)... 1:16 FoU-enheten fångar upp idéer... 1:17 Många frågetecken kring reklam med förbundets logotype... 1:57 Etikdag med hård kärna... 2: 6 "Etiska frågor allt vanligare"... 2: 7 Tandvårdsstödet god grund att bygga på... 2: 8 Möte med Sverker Toreskog... 2:10 FDI 100-års jubilerade i Paris. Oral hälsa ingen 2 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

3 självklarhet (rep)... 2:68 "FDI blir vad vi gör det till" (rep)... 2: svenskar på Paris-kongressen (rep)... 2:70 Även barn har rätt till smärtlindring (rep)... 2:72 Det revolutionerande mikroskopet (rep)... 2:75 Valberedningen önskar förslag till ersättare... 3: 6 PT och TT överens: "Slopa åldersgränsen helt"... 3: 8 Sökes: Kolleger som trivs i glesbygd (rep)... 3:12 Hårt tempo i rofylld miljö (rep)... 3:15 Tillfälligt inhopp räddar Virserumskliniken (rep)... 3:17 Fritt val även i Örebro... 4: 7 Förbundet bör ha verksamhetsrevisorer... 4: 8 Möte med två ordförande... 4:10 Ursprung kan vara hinder för jobb och vidareutbildning (rep)... 4:22 Nya inkomstförsäkringen lockar få tandläkare... 4:44 Majoritet går emot 67-årsgräns... 5: 6 Tandläkarutbildningen: Individuell antagning är ofta överlägsen (rep)... 5: 8 Fritt fram att välja urvalssystem... 5: 8 Möte med Göran Lindblad... 5:10 Mobil tandvård har framtiden för sig... 5:12 Mobila enheten gör regelbundna besök (rep)... 5:12 Packat och klart för mobil vård (rep)... 5:17 Mobil tandvård kan ge stora vinster (rep)... 5:23 Socialstyrelsen: Viktigt med god kvalitet... 5:25 Landstingsförbundet: Förutsättningarna avgör... 5:25 Bengt Franzon, ordförande Privattandläkarna: Företagsfrågor samlade på ett ställe... 5:30 Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna: Områdena integreras bättre med övrig verksamhet. 5:31 Ny policy för marknadsföringsavtalen... 5:32 Fond för tandhälsopris... 5:32 Privattandläkarna: "Klassfråga blir åldersfråga"... 6: 6 Tjänstetandläkarna: "Bastandvårdssatsningen bra men prisregleringen farlig"... 6: 7 Praktikertjänst: "Prisreglering hämmar framtidstron"... 6: 7 Möte med Bo Cederblom... 6:10 Abonnemangstandvård: Lång väg från teori till praktik (rep)... 6:18 Göteborg: Frisktandvården visar vägen (rep)... 6:20 Värmland: Alla tjänar på modellen (rep)... 6:21 Prisreglering införs i samband med högkostnadsskydd (rep)... 6:22 Region Skåne: Trögt för privatisering... 7: 6 Roland Svensson föreslås bli ny förbundsordförande... 7: 7 Agneta Ekman nytt medicinalråd... 7: 7 Arbetsmiljöarbetet kring härdplaster har gett resultat (rep)... 7:12 "Glädjande att arbetet lönat sig"... 7:14 Fruängstandläkarna en "normal" klinik (rep)... 7:15 Malmöstudent vann internationell tävling... 7:25 Fortsatta prishöjningar inom privattandvården... 8: 6 Patientavgifter slår hårt mot fattiga... 8: 7 Möte med Per Göransson... 8:10 Hyra tandläkare? (rep)... 8:12 Växande bransch men tandvårdens andel är nästan noll (rep)... 8:13 "Bemanningsföretag tillför inget positivt" (rep)... 8:14 "Erfarenheterna från sjukvården förskräcker" (rep). 8:14 "Svårt att hyra ut tandsköterskor" (rep)... 8:14 Återbesök på Kringlan. Tufft för många när kliniker slogs samman (rep)... 8:16 Klinikchef väljer att hoppa av (rep)... 8:21 Lars Frithiof kollegial stödjare (rep)... 8:22 Remissvar till tandvårdsutredningen: "Prisregleringsförslag skapar oro"... 9: 6 Socialstyrelsen: "Fördjupad analys saknas"... 9: 7 Landstingsförbundet: "Prisreglering får negativa konsekvenser"... 9: 7 Riksförsäkringsverket: "Högkostnadsskydd oavsett ålder"... 9: 7 Pensionärernas organisationer: Högkostnadsskydd från 65 års ålder... 9: 7 Strid om ersättning för barntandvård... 9: 8 Möte med Raymond Bell... 9:10 Kvalitetsarbete lönar sig (rep)... 9:12 "Kvalitetsarbetet måste hela tiden utvecklas" (rep). 9:14 Vinsten överväger pappersarbetet (rep)... 9:14 Så går vetenskaplig utvärdering till... 9:18 "Viktigt med kontinuerlig, systematisk efterutbildning"... 9:30 "Yrket måste uppvärderas"... 9:30 "Jag vill kunna påverka"... 9:31 Tandvård öppen för hemlösa (rep)... 9:38 Osteoporoscentrum bildas i Umeå... 10: 6 Leif Leisnert kommenterar Framtidens tandläkare: "Handledning i klinisk färdighetsträning behövs".. 10: 6 Tandläkarprogrammet i Malmö utvärderas... 10: 7 Chefer i Umeå lämnar sina poster... 10: 7 Fortsatt god tandhälsa... 10: 8 Enkätsvar visar på bristande färdighetsträning... 10:16 Angeläget att utvärdera utbildningen... 10:19 Stort missnöje med lönen inom folktandvården... 10:19 "Lägg in färdighetsträning före legitimeringen"... 10:20 Traineeutbildning utreds... 10:20 "Utbildningsmålet är inte en färdig tandläkare"... 10:20 "Den som legitimeras ska vara färdigutbildad"... 10:21 "Tyvärr sker legitimering med automatik"... 10:21 Misstag kan ge ny kunskap... 10:27 "Tandvårdens förebyggande insatser är ett föredöme"... 10:28 Stäm träff i montern!... 10:29 Kariesangrepp åtgärdades för sent... 10:34 Patienten borde ha remitterats till specialist... 10:34 Diagnosen förbisågs... 10:35 Stor variation i villkoren för svenska tandläkare... 10:38 Specialisttandvården under luppen i Jönköping... 11: 6 Utbildningskapaciteten täcker pensionsavgångar... 11: 7 "Ingen tandläkare är färdigutbildad"... 11: 8 Möte med Gunila Langius... 11:10 "Ge unga chansen till specialisering" (rep)... 11:12 Specialistföreningarna bedömer läget... 11:16 Sju av tio tandläkare kan tänka sig utlandsarbete... 11:18 "Sverige behöver sina tandläkare i Sverige"... 11:18 Terminsstart på Barnens ö (rep)... 11:32 HSAN-anmälningar: Kommunikativ oförmåga ofta grundproblemet (rep)... 11:48 Trots PTL cementerades bron definitivt... 11:50 Anamnes och status saknades... 11:50 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

4 Remittering till specialist skedde för sent... 11:51 Ledningen för Folktandvården AB avskedad... 12: 7 Många avstår från tandläkarbesök trots behov... 12: 8 Folktandvårdsföreningen vill ha fler utbildningsplatser... 12: 8 Sena motioner till förbundsmötet... 12: 8 Geir fick privat traineeplats (rep)... 12:27 "Ett bra sätt att rekrytera tandläkare"... 12:28 Förändrad organisation ger stärkt medlemsinflytande... 12:70 FS ansvarar för hjälpfondsnämnden... 12:71 Riksföreningar önskvärt samlingsuttryck... 12:71 Verksamhetsrevision skapar öppenhet... 12:71 Förbundsmötet utser ordförande i SÄCR... 12:71 Stadgenämnden bör avskaffas... 12:71 Oförändrad medlemsavgift... 12:71 Oral hälsa nytt verksamhetsområde... 12:71 Seppo Wickholm: "Tandvården bör erbjuda rökavvänjning"... 12:78 Tandvårdsutredare Anders Sundström: "Nödvändigt med prisreglering"... 13: 6 Heta frågor till Sundström... 13: 6 Harold Slavkin mottog internationellt pris... 13: 7 Pristagare på riksstämman... 13: 8 Tjänstetandläkarnas föreningsmöte: Medlemsavgiften höjs... 13: 8 Uppdrag: Tandläkare (rep)... 13:12 "Behovet är större än resurserna"... 13:16 "Det är nödvändigt att hitta nya arbetssätt"... 13:16 Legitimation enda kravet för implantatbehandling (rep)... 13:18 Specialistutbildningen en garanti för god kvalitet... 13:19 Successiv uppluckring av reglerna för implantat... 13:20 Vad händer i Stockholm? (rep)... 13:24 "Moderatlett ideologiskt experiment"... 13:26 "En central punkt i borgerlig plattform"... 13:26 "Viktigt värna om folktandvårdens idé"... 13:27 Tandläkartidningen svarar... 13:46 Ombudskonferens öppnar för debatt... 14: 6 Skattelättnad för fackavgift föreslås... 14: 6 Privattandläkarnas årsmöte: Nya etikregler och fortsatt satsning på marknadsföring... 14: 7 Fyra motioner till årsmötet... 14: 7 Periodontalreceptorer kartläggs... 14:14 "Man vet vad man har, men inte vad man får"... 14:15 Nu får Irina jobba i Sverige (rep)... 14:26 Kompletteringen ger fullgod kompetens... 14:31 84 procent av vuxna svenskar går regelbundet till tandläkare... 14:38 "Vi måste bli bättre på prisinformation"... 14:40 Fortsatt medlemsavgift för pensionärer... 15: 8 Ja till idén om reviderade stadgar... 15: 8 Inga begränsade mandatperioder... 15: 9 Nej till ny sammansättning av hjälpfondsnämnden 15:10 Möte med Eva Detthoff... 15:11 "Jag trivs med att vara tandläkare och klinikchef" (rep)... 15:12 "Jag tänker inte sluta att engagera mig" (rep)... 15:16 "Dags att lämna plats åt nya krafter" (rep)... 15:18 Osäkerhet om var man kan få stöd... 15:20 Tjänstetandläkarnas årsmöte: Fondöverskott till medlemmarna... 15:22 Privattandläkarnas årsmöte: Marknadsföringsavgift tas ut :22 Första kvinnliga ordföranden i Saco... 15:23 Lång väg från idé till färdig produkt... 15:26 Regelverk med kryphål... 15:27 Karlsson Mikael: Att raljera över våra barns hälsa (deb) 7:43 Karlsson Stig, Nilner Krister, Dahl Bjørn: A textbook of Fixed Prosthodontics The Scandinavian approach (bokanm)... 1:61 Kirk Henning: "Det grå guld" ældrebilledet efter år 2000 (vet)... 1:30 Klinge Björn: Tankar från tandköttskanten... 11:43 Värt att vidga perspektivet... 12:49 Gäst hos verkligheten... 13:41 Terror och molekyler... 14:43 Tandhälsan goddag yxskaft... 15:41 Klinge Björn, Schröder Ulla: Programförklaring för Tandläkartidningens avdelning Vetenskap och klinik... 10:44 Klinge Björn, Schröder Ulla: Tandläkartidningens författaranvisningar :54 Knutsson Ewa: Vetenskaplig tidskrift i ny kostym... 5: 7 Härdplastallergier bakgrund... 7:13 Nytt utbildningsföretag möter ett växande behov... 13:17 Koch Göran, Poulsen Sven: Pediatric Dentistry a clinical approach (1:a upplagan) (bokanm)... 13:42 Kurol Jüri, Mohlin Bengt: Vem ska välja patienter till ortodontibehandling? (deb)... 12:82 Kvint Sven, Magnusson Tomas: Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik (vet)... 5:34 L Laake Knut: Aldring biologisk, psykologisk og odontologisk (vet)... 1:36 Leeson George W: Ældregruppen definitioner og demografiske aspekter (vet)... 1:22 Lehmann Bastian Henning, Marker Peter: Oral medicin diagnostik och behandling (bokanm)... 13:43 Lidström Håkan: Vad är det som pågår bakom landstingets fasad? (deb)... 9:60 Lindberg Pia: Plasminogenaktiveringssystemet vid gingival inflammation (vet)... 11:44 Linder-Aronson Sten, Nordenram Åke: Anrik förening firas... 11:56 Lindqvist Britt-Marie: Patienter med ansiktshandikapp bör få makt över behandlingen (rep)... 7:28 Lindqvist Britt-Marie: "Det dröjde innan jag förstod att jag var annorlunda" (rep)... 7:29 Lindqvist Britt-Marie: Föräldrar om att få ett handikappat barn: Man behöver någon att tala med (rep)... 7:31 Lindqvist Britt-Marie: Psykologens bästa råd: Barn behöver starka föräldrar som älskar dem (rep)... 7:32 List Thomas, Tegelberg Åke: Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion (vet)... 9:50 Lundh Bengt, Malmquist Jörgen: Medicinska Ord (bokanm)... 15:36 M Malcolm Viveka: En ros till min tandläkare... 12:85 4 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

5 Malmström Christer, Grönquist Sten-Olof: Skärp kraven för användandet av dentala material (deb)... 8:42 Malmström Christer, Grönquist Sten-Olof: Bristfällig produktinformation i DentMr (deb)... 10:46 Matsson Lars, Twetman Svante, Nilsson J Lars G, Melander Arne: Trender i försäljning av olika fluorpreparat (vet)... 8:34 Molin Eva: Tandläkare flyr en föråldrad kultur (deb).. 5:44 Moore UJ: Principles of Oral and Maxillofacial Surgery (femte editionen) (bokanm)... 12:60 Mårtensson Fredrik: Trådlöst samarbete över norra kvarken (rep)... 1:18 Mårtensson Fredrik: Utrymme för eldsjälar... 1:20 Mårtensson Fredrik: Lönetillägg för studielån löser tandläkarbrist i Norrbotten... 3: 7 Mårtensson Fredrik: Förändring rätta vägen till förbättring i Umeå (rep)... 3:28 Mårtensson Fredrik: Byske har bäste chefen (rep)... 4:26 Mårtensson Fredrik: Claes värnar om arbetsmiljön (rep) 4:30 Mårtensson Fredrik: Gävleborg bryter mönstret (rep)... 8:27 Mårtensson Fredrik: Rätt rättsintyg är ofta viktigt bevis (rep)... 9:28 Mårtensson Fredrik: Utbyte med Belgien löser bemanningskris (rep)... 12:10 Mårtensson Fredrik: Privattandläkare i norr: Ekonomisk stimulans medel mot bemanningskris (rep)... 12:22 Mårtensson Fredrik: Möte med Lennart Hernell... 14:10 Mårtensson Fredrik: Prisinformation prioriteras... 15:31 Mörk Christina: Vi talade bara om vad de kallar sitt pris (deb)... 6:45 Tandläkarna är nöjda med sin tidning... 8:40 Vi påstod bara att tekniken var ny för studenter (deb)... 10:50 Svårt att få in namn på ombud till förbundsmötet. 11:35 Låg aktivitet i lokalföreningar bakom svårighet att hitta ombud... 12:75 Ingen förändring för lokalföreningarna : 6 Mörner-Svalling Ann-Catherine: Specialistutbildningen är bara dyr för den som utbildar sig! (deb)... 13:46 N Nackstad Anne Charlotte: FDI "bantar" och får ny tidning... 13:31 Nord Britt-Inger: Barnfilmbländare minskar strålning (rep)... 15:32 Nordenram Gunilla, Thorslund Mats, Holst Ullacarin: God oral hälsa livet ut en utopi? (vet)... 12:50 Nordström Göran: Funktionella och protetiska problem hos äldre med fokus på helprotesen (vet)... 2:40 Norrsell Nils: Kofferdam, paradigmstyrning och varningar (deb)... 1:62 Norrsell Nils: Paradigm och behandlingsresultat (deb). 5:49 Nyrén Miruna, Wrangsjö Karin: Allergi mot dentala material... 11:30 Närhi Timo O: Salivsekretion och användning av mediciner hos äldre (vet)... 2:12 O Olsson Anders: Hit kommer även de rädda barnen (rep) 5:20 P Petri Björn: Arbetsgivarna måste anpassa lönerna till en internationell nivå (deb)... 7:42 Pälvärinne Raimo: Folktandvården, arbetsmiljön och det offentliga tandvårdsuppdraget (deb)... 1:63 R Rehnberg Per, Scholander Sven, Klinge Björn, Toreskog Sverker, Simonson Sven: Mina bästa misslyckanden (vet)... 15:42 Renvert Stefan, Persson G Rutger: Parodontit hos äldre (vet)... 1:52 Rosenquist Bo: Specialistutbildningen är dyr för utbildningsklinikerna (deb)... 15:48 Rothenberg Elisabet, Johansson Ingegerd: Äldres matvanor i ett socialt, medicinskt och odontologiskt perspektiv (vet)... 2:20 Rune Jan, Eriksson Lars: Dosering av midazolam per os i käkkirurgisk praxis (vet)... 4:40 S Saksi Mikael: "Det här är verkligen inget nytt" (deb).. 10:50 Schröder Ulla: Vart är barntandvården på väg? (deb)... 13:44 Shi Xie-Qi: Avancerade metoder för tidig upptäckt och kvantifiering av karies (vet)... 14:44 "Snart 30 år i yrket": Vad gör TT åt lönerna? (deb)... 7:42 Socialstyrelsen: Patientavgifter och vårdefterfrågan en kunskapsöversikt. SoS-rapport 2000:8 (bokanm)... 1:61 Stade Per: Tandläkartidningen har citerat mig fel (deb) 3:42 Størksen Kjell: Når standardløsningene ikke finnes om behandlingsvalg hos syke eldre (vet)... 2:50 Suslick Janet: Konkurrens om efterutbildning... 1: 7 Äldre undersöks gratis... 1: 7 Så hjälper du rökare att hålla nyårslöftet... 1: 8 Möte med Peyman Kelk... 1:10 Delade meningar om demokratiklausul... 1:58 Respekt centralt i nya etiska riktlinjer... 1:59 Mer karies hos unga män än hos kvinnor... 3: 8 Möte med Hans Erik Jonsson... 3:10 Parodontitkampanj blev lyckad (rep)... 3:20 Magisterexamen ett steg in i den vetenskapliga världen (rep)... 3:26 Inga tandläkare vid KI:s nya forskarskolor... 3:27 Mycket amalgam ger mer kvicksilver i blodet... 4: 6 Unga män slarvar med tandläkarbesök... 4: 6 Att forska har blivit en livsstil (rep)... 4:12 "Stödja forskning lönar sig" (rep)... 4:15 Gapa stort här kommer tandläkarronden (rep)... 4:18 Succé för tandvården på hälsomässa... 4:28 Forskning botar leda (rep)... 5:26 Jan van Dijken: Gör inte om alla fel som redan gjorts (rep)... 5:29 Debatten om triklosan: Professionen får inte vara tandlös (rep)... 5:33 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Rekommendera triklosan efter individuell bedömning... 5:34 Lars G Burman, Smittskyddsinstitutet: Använd triklosan bara när den gör nytta (rep)... 5:35 Mikael Karlsson, Svenska naturskyddsföreningen: Ta ansvar för det som är utanför munhålan (rep)... 5:36 Lone Upton Sjölin, Colgate: Triklosan är bra för de TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

6 flesta... 5:36 Mats Landén, Pepsodent: Konsumenten får göra en bedömning... 5:37 Bengt Wretlind, professor i klinisk bakteriologi: Triklosantandkräm kan vara farlig... 5:37 Läkemedelsverket ber EU omvärdera triklosan... 6: 8 Systematisk efterutbildning planeras... 6:17 Skärp kraven på dentalföretagen (rep)... 6:24 De flesta företag är seriösa (rep)... 6:26 Per-Ingvar Brånemark blir hedersdoktor: "Den tandlösa patienten är amputerad"... 7: 8 Möte med Kaj Fried... 7:10 Landstingen är små mot hela världen (rep)... 7:18 Hans Sundberg, medicinalråd: Efterfråga dokumentation på dentala material... 7:19 Undervisning vid dator bättre än föreläsningar (rep) 7:22 Cancerpatienter behöver särskild munvård (rep)... 7:24 Kurs riktad till vårdpersonal ger äldre bättre munhälsa (rep)... 7:26 Svenska tandvårdsstolar hjälper barnhemsbarn... 8: 8 Ny studie kartlägger kariesrisk hos tonåringar (rep) 8:24 Invandrarbarn får oftare karies (rep)... 8:26 "Kan vi så kan alla". Umeåstudenter först med att göra emaljskal (rep)... 8:30 Kvalitet är temat på höstens riksstämma: Kvalitetsarbete inom folktandvården... 9:17 Internet ett redskap för snabbare vård... 9:17 Kraven höjs på röntgenarbete... 9:17 Fler kariesfria barn med Jönköpingsmodellen... 9:17 Så förbättras ortodontisk vårdkvalitet... 9:17 Så blir du bättre på medicinsk riskbedömning... 9:18 Hur mäts kvalitet inom protetiken?... 9:18 Barnen i Rosengård ska få världens finaste tänder (rep)... 9:22 Professor hjälper tandläkare att få anslag... 9:26 Ny mötesplats om dentala material... 10: 7 Möte med Manuel Patarroyo... 10:10 Vad lär sig studenterna på tandläkarutbildningen? (rep)... 10:12 En dag med Anne sista-års-student (rep)... 10:14 Tandsköterskans dag nyhet på riksstämman... 10:23 Tandställning skapar frid i sovrummet... 10:30 Samarbete ger bättre vård av diabetiker (rep)... 10:32 Tandläkartidningen får två nya vetenskapliga redaktörer (rep)... 10:42 Pristagare Harold Slavkin ser in i yrkets framtid (rep)... 11:23 Databas om tandvård får stort anslag... 11:36 Internettips: Fass on-line... 11:37 Internettips: Tandens utveckling... 11:37 Forskning berikar deras liv (rep)... 11:38 Alginater lika bra som silikon (rep)... 11:39 Kritik i massmedia mot logo på produkter... 12: 6 Vetenskapligt råd hjälper till med policybeslut... 12: 6 Skulderblad som överkäke ger livskvalitet (rep)... 12:12 Bra team viktigare än lysande ensamvargar (rep)... 12:16 Tumörpatienter ur käkkirurgiska klinikens perspektiv (rep)... 12:17 Underkäke kan odlas av patientens ryggmuskel (rep) 12:21 Internettips: Google bra sökmotor när du inte vet något... 12:42 Internettips: Information om nya material... 12:42 Alginater lika bra som silikon (rättelse)... 12:61 Tandläkaren som konst och kitsch... 12:62 Systematisk efterutbildning startar nästa höst... 12:72 Möte med Gunilla Bolinder... 13:10 Internettips: Digitalt bibliotek för folktandvården.. 13:21 Internettips: Tandvårdsinformation för allmänheten... 13:21 Internettips: Coca Cola löser inte upp tänder... 13:21 Förslag till förbundsmötet: Kurser ska bära sina egna kostnader... 13:22 Olyckan ändrar livet men inte yrkesvalet (rep)... 13:28 KI satsar stort på anpassad teknik... 13:30 Ett plus ett kan bli mer än två (rep)... 13:32 KI:s bibliotek en guldgruva (rep)... 13:34 "Undermedel" hamnade i strålkastarljuset (rep)... 13:37 Carisolv undersöks i långtidsuppföljning (rep)... 13:38 Bulldoften ökade trivseln på Odontologiska riksstämman... 14:12 Distansutbildning förvandlar sköterskor till tandhygienister... 14:16 Ortodontiska behandlingar under luppen på SBU. 14:17 Tandsköterskor utvärderar fyllningar... 14:20 Ingen går säker när klinikchefer blir "coach-ledare" (rep)... 14:24 Förbundsmötet 2001: Oförändrad medlemsavgift nästa år... 15: 7 Kurser kan bli dyrare... 15: 7 Efterutbildning förblir frivillig... 15: 7 Bättre information till lokalföreningarna... 15: 8 Bättre medlemshantering... 15: 8 Projekt om framtidens tandläkare... 15: 9 "Gör det lättare att påverka förbundet"... 15: 9 Tandläkare behöver samlingsplats på internet... 15: 9 STF:s kurser under luppen... 15: 9 Nätmatrikel utreds... 15: 9 Specialisterna väljer ordförande själva... 15: 9 Stadgenämnden blir vilande... 15:10 Nej till staten som huvudman... 15:10 Grundutbildningens framtid diskuteras... 15:10 Klart för verksamhetsrevisorer... 15:10 Läkemedelsverket ber EU omvärdera triklosan... 15:21 Det första och sista man använder i livet... 15:24 Smärtprofessor flyttar till centrum för oral biologi.. 15:25 Samarbete nyckelord för forskningens framtid... 15:33 Samordningsgrupp för forskning har bildats... 15:34 Storsatsning på odontologisk forskning... 15:34 Över fem miljoner per år till 21 forskningsprojekt. 15:35 "Brist på samverkan ger stimulerande konkurrens". 15:35 Nytt kunskapsnav för dentala material (rep)... 15:37 Svärdström Gram: Är pensionärerna verkligen önskvärda? (deb)... 5:47 T Trenning-Himmelsbach Anna: Behandla karies ren förlust i Frankrike (rep)... 11:29 Trenning-Himmelsbach Anna: Kortare arbetstid för franska tandläkare (rep)... 14: 8 Tyrefors Lars, Hoffman Bengt: Attitydundersökning bland tandläkare visar stort förtroende för DentMr (deb)... 10:48 6 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

7 V, W Valestrand Morten: Databaser och direktsändning förändrar tandvården (rep)... 12:36 Valestrand Morten: Telemedicin kan lösa vardagsbehov (rep)... 12:38 Westermark Anders, Danielsson Daniel: Fibrös dysplasi litteraturöversikt med fallillustrationer (vet)... 5:38 Wikander Anders: Hellre kvalitetsutveckling än kvalitetssäkring (deb)... 5:45 Viktorsson Sören: Stöd till hela befolkningen i finsk tandvårdsreform (rep)... 3:24 Viktorsson Sören: Sentida viking kommer för att hjälpa (rep)... 9:32 Viktorsson Sören: Stomatolog eller "tandlagare" (rep)... 9:36 Viktorsson Sören: Chans att hjälpa, med enkla medel (rep)... 9:37 Virdeborn Claes: Om att leva på en annan planet (deb) 1:62 Z Zollitsch Grill Hilda: Keramiska broar: Få studier med hög bevisnivå... 14:18 Zollitsch Grill Hilda: Tummen upp för svensk legitimation (rep)... 14:29 Zollitsch Grill Hilda: Tekniker för ökad benmängd... 15:29 Ö Örtengren Ulf: Så här fungerar kunskapscentrum för dentala material... 15:38 Sakregister ALLERGIER Arbetsmiljöarbetet kring härdplaster har gett resultat (Karlsson)... 7:12 Härdplastallergier bakgrund (Knutsson)... 7:13 "Glädjande att arbetet lönat sig" (Karlsson)... 7:14 Fruängstandläkarna en "normal" klinik (Karlsson)... 7:15 Allergi mot dentala material (Nyrén, Wrangsjö)... 11:30 Studiehäfte kring eksem och allergi... 14: 8 ANSVAR OCH ETIK Delade meningar om demokratiklausul (Suslick)... 1:58 Respekt centralt i nya etiska riktlinjer (Suslick)... 1:59 Etikdag med hård kärna (Karlsson)... 2: 6 "Etiska frågor allt vanligare" (Karlsson)... 2: 7 Kariesangrepp åtgärdades för sent (Karlsson)... 10:34 Patienten borde ha remitterats till specialist (Karlsson) 10:34 Diagnosen förbisågs (Karlsson)... 10:35 "Det försummade tillfället kommer aldrig tillbaka" (Frithiof)... 10:36 HSAN-anmälningar: Kommunikativ oförmåga ofta grundproblemet (Karlsson)... 11:48 Nämndens sammansättning... 11:49 Bedömningsnivåer... 11:49 Trots PTL cementerades bron definitivt (Karlsson)... 11:50 Anamnes och status saknades (Karlsson)... 11:50 Remittering till specialist skedde för sent (Karlsson)... 11:51 Kommentar: Åke Ericsson, ledamot i Tandläkarförbundets etiska råd... 11:52 ARBETSMARKNAD Lönetillägg för studielån löser tandläkarbrist i Norrbotten (Mårtensson)... 3: 7 PT och TT överens: "Slopa åldersgränsen helt" (Karlsson)... 3: 8 Sökes: Kolleger som trivs i glesbygd (Karlsson)... 3:12 Hårt tempo i rofylld miljö (Karlsson)... 3:15 Tillfälligt inhopp räddar Virserumskliniken (Karlsson) 3:17 Ursprung kan vara hinder för jobb och vidareutbildning (Karlsson)... 4:22 Nya inkomstförsäkringen lockar få tandläkare (Karlsson)... 4:44 Majoritet går emot 67-årsgräns (Karlsson)... 5: 6 Hyra tandläkare? (Karlsson)... 8:12 Växande bransch men tandvårdens andel är nästan noll (Karlsson)... 8:13 "Bemanningsföretag tillför inget positivt" (Karlsson).. 8:14 "Erfarenheterna från sjukvården förskräcker" (Karlsson)... 8:14 "Svårt att hyra ut tandsköterskor" (Karlsson)... 8:14 Stor variation i villkoren för svenska tandläkare (Karlsson)... 10:38 Utbyte med Belgien löser bemanningskris (Mårtensson)... 12:10 Privattandläkare i norr: Ekonomisk stimulans medel mot bemanningskris (Mårtensson)... 12:22 ARBETSMILJÖ Claes värnar om arbetsmiljön (Mårtensson)... 4:30 "Man känner sig som en fabriksarbetare som arbetar på ackord" (Hjalmers, Söderfeldt)... 6:28 Arbetsmiljöarbetet kring härdplaster har gett resultat (Karlsson)... 7:12 Härdplastallergier bakgrund (Knutsson)... 7:13 "Glädjande att arbetet lönat sig" (Karlsson)... 7:14 Fruängstandläkarna en "normal" klinik (Karlsson)... 7:15 Lars Frithiof kollegial stödjare (Karlsson)... 8:22 Först på plan med nya grepp (Erichs)... 11:20 Utbränd? (Carlson)... 12:30 Utbrändhet ett problem i hela västvärlden (Carlson)... 12:32 Stress är största arbetsmiljöproblemet (Carlson)... 12:35 BEHANDLINGSMETODER Trender i försäljning av olika fluorpreparat (Matsson)... 8:34 "Undermedel" hamnade i strålkastarljuset (Suslick)... 13:37 Carisolv undersöks i långtidsuppföljning (Suslick)... 13:38 Ortodontiska behandlingar under luppen på SBU (Suslick)... 14:17 Avancerade metoder för tidig upptäckt och kvantifiering av karies (Shi)... 14:44 BOKANMÄLNINGAR Essentials of traumatic injuries to the teeth (Andreasen, Andreasen)... 1:29 Akut hjälp råd vid insjuknande i samband med tandvård (Edblad, Spetz)... 1:29 Patientavgifter och vårdefterfrågan en kunskapsöversikt. SoS-rapport 2000:8 (Socialstyrelsen)... 1:61 A textbook of Fixed Prosthodontics The Scandinavian approach (Karlsson)... 1:61 Principles of Oral and Maxillofacial Surgery (femte TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

8 editionen) (Moore)... 12:60 Odontologi Nordisk Odontologisk Årsbok (Holmstrup)... 12:60 Pediatric Dentistry a clinical approach (1:a upplagan) (Koch, Poulsen)... 13:42 Missbruk, syns det i munnen? (Borg)... 13:42 Oral medicin diagnostik och behandling (Lehmann Bastian, Marker)... 13:43 Medicinska Ord (Lundh, Malmquist)... 15:36 DEBATT Kofferdam, paradigmstyrning och varningar (Norrsell)... 1:62 Om att leva på en annan planet (Virdeborn)... 1:62 Folktandvården, arbetsmiljön och det offentliga tandvårdsuppdraget (Pälvärinne)... 1:63 Helgar verkligen ändamålet medlen? (Allard)... 2:78 Avsikten var att ge en bild av läget analysen återstår (Helander)... 3:40 Varför hänga upp sig på behandlingsresultat (Behm).. 3:41 Tandläkartidningen har citerat mig fel (Stade)... 3:42 PT, TT och odontologin (Forsling)... 3:42 Tandläkare flyr en föråldrad kultur (Molin)... 5:44 Hellre kvalitetsutveckling än kvalitetssäkring (Wikander)... 5:45 Är pensionärerna verkligen önskvärda? (Svärdström).. 5:47 "Ett kränkande beslut" (Dahlström)... 5:47 Besluten bör fattas nära dem de berör (Franzon, Nilsson)... 5:48 Paradigm och behandlingsresultat (Norrsell)... 5:49 Så här vill vi organisera modern tandvård på kliniken (Fernberg, Nilson)... 6:42 Chef och arbetsgivare inte detsamma (Hänninger)... 6:45 Svar: Vi talade bara om vad de kallar sitt pris (Mörk).. 6:45 Vad gör TT åt lönerna? ("Snart 30 år i yrket")... 7:42 Svar: Arbetsgivarna måste anpassa lönerna till en internationell nivå (Petri)... 7:42 Bedömning av miljörisker med triklosan redan gjord (Holmer)... 7:42 Att raljera över våra barns hälsa (Karlsson)... 7:43 Skärp kraven för användandet av dentala material (Malmström, Grönquist)... 8:42 Svar: Värnet om människors hälsa är det bästa säljargumentet (Hoffman, Tyrefors)... 8:43 Vad är det som pågår bakom landstingets fasad? (Lidström)... 9:60 Bristfällig produktinformation i DentMr (Malmström, Grönquist)... 10:46 Genmäle till Malmström och Grönquist: Attitydundersökning bland tandläkare visar stort förtroende för DentMr (Tyrefors, Hoffman)... 10:48 "Det här är verkligen inget nytt" (Saksi)... 10:50 Svar: Vi påstod bara att tekniken var ny för studenter (Mörk)... 10:50 Vem ska välja patienter till ortodontibehandling? (Kurol, Mohlin)... 12:82 Vart är barntandvården på väg? (Schröder)... 13:44 Specialistutbildningen är bara dyr för den som utbildar sig! (Mörner-Svalling)... 13:46 Tandläkartidningen svarar (Karlsson)... 13:46 Ingen plats för pensionärer trots vackert tal om medlemsinflytande (Ahlström)... 14:54 Specialistutbildningen är dyr för utbildningsklinikerna (Rosenquist)... 15:48 DENTALA MATERIAL Risk för misstag vid hantering av bonding (Edqvist)... 2:73 Arbetsmiljöarbetet kring härdplaster har gett resultat (Karlsson)... 7:12 Härdplastallergier bakgrund (Knutsson)... 7:13 "Glädjande att arbetet lönat sig" (Karlsson)... 7:14 Fruängstandläkarna en "normal" klinik (Karlsson)... 7:15 Landstingen är små mot hela världen (Suslick)... 7:18 Hans Sundberg, medicinalråd: Efterfråga dokumentation på dentala material (Suslick)... 7:19 Skärp kraven för användandet av dentala material (Malmström, Grönquist)... 8:42 Värnet om människors hälsa är det bästa säljargumentet (Hoffman, Tyrefors)... 8:43 Ny mötesplats om dentala material (Suslick)... 10: 7 Allergi mot dentala material (Nyrén, Wrangsjö)... 11:30 Regelverk med kryphål (Karlsson)... 15:27 Nytt kunskapsnav för dentala material (Suslick)... 15:37 Så här fungerar kunskapscentrum för dentala material (Örtengren)... 15:38 DIGITAL TEKNIK Trådlöst samarbete över norra Kvarken (Mårtensson). 1:18 Utrymme för eldsjälar (Mårtensson)... 1:20 Först på plan med nya grepp (Erichs)... 11:20 Röster om online-bokning... 11:22 Databas om tandvård får stort anslag (Suslick)... 11:36 Internettips: Fass on-line (Suslick)... 11:37 Internettips: Tandens utveckling (Suslick)... 11:37 Databaser och direktsändning förändrar tandvården (Valestrand)... 12:36 Telemedicin kan lösa vardagsbehov (Valestrand)... 12:38 Internettips: Google bra sökmotor när du inte vet något (Suslick)... 12:42 Internettips: Information om nya material (Suslick)... 12:42 Internettips: Digitalt bibliotek för folktandvården (Suslick)... 13:21 Internettips: Tandvårdsinformation för allmänheten (Suslick)... 13:21 Internettips: Coca Cola löser inte upp tänder (Suslick) 13:21 KI:s bibliotek en guldgruva (Suslick)... 13:34 FOLKHÄLSA Så hjälper du rökare att hålla nyårslöftet (Suslick)... 1: 8 I centrum av folkhälsoarbetet (Karlsson)... 1:12 Upptäck muntorrhet i tid (Carlson)... 8:32 Samarbete ger bättre vård av diabetiker (Suslick)... 10:32 Seppo Wickholm: "Tandvården bör erbjuda rökavvänjning" (Karlsson)... 12:78 FOLKTANDVÅRDEN Byske har bäste chefen (Mårtensson)... 4:26 Abonnemangstandvården: Lång väg från teori till praktik (Karlsson)... 6:18 Göteborg: Frisktandvården visar vägen (Karlsson)... 6:20 Värmland: Alla tjänar på modellen (Karlsson)... 6:21 Region Skåne: Trögt för privatiseringen (Karlsson)... 7: 6 Återbesök på Kringlan. Tufft för många när kliniker slogs samman (Karlsson)... 8:16 8 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

9 Klinikchef väljer att hoppa av (Karlsson)... 8:21 Stort missnöje med lönen inom folktandvården (Karlsson)... 10:19 Ledningen för Folktandvården AB avskedad (Karlsson) 12: 7 Uppdrag: Tandläkare (Karlsson)... 13:12 "Behovet är större än resurserna" (Karlsson)... 13:16 "Det är nödvändigt att hitta nya arbetssätt" (Karlsson) 13:16 Vad händer i Stockholm? (Karlsson)... 13:24 "Moderatlett ideologiskt experiment" (Karlsson)... 13:26 "En central punkt i borgerlig plattform" (Karlsson)... 13:26 "Viktigt värna om folktandvårdens idé" (Karlsson)... 13:27 Angeles Bermudez-Svankvist blir ny vd... 13:27 Ingen går säker när klinikchefer blir "coach-ledare" (Suslick)... 14:24 Prisinformation prioriteras (Mårtensson)... 15:31 GERODONTOLOGI Äldre undersöks gratis (Suslick)... 1: 7 Gerodontologi i Norden 2001 (Holm-Pedersen)... 1:21 Ældregruppen definitioner og demografiske aspekter (Leeson)... 1:22 "Det grå guld" ældrebilledet efter år 2000 (Kirk)... 1:30 Aldring biologisk, psykologisk og odontologisk (Laake)... 1:36 Karies hos äldre (Fure)... 1:42 Parodontit hos äldre (Renvert, Persson)... 1:52 Salivsekretion och användning av mediciner hos äldre (Närhi)... 2:12 Äldres matvanor i ett socialt, medicinskt och odontologiskt perspektiv (Rothenberg, Johansson)... 2:20 Oral medisin og eldre (Ambjørnsen, Axéll)... 2:30 Funktionella och protetiska problem hos äldre med fokus på helprotesen (Nordström)... 2:40 Når standardløsningene ikke finnes om behandlingsvalg hos syke eldre (Størksen)... 2:50 Tannpleietilbud til eldre i Norden (Holst)... 2:60 God oral hälsa livet ut en utopi? (Nordenram)... 12:50 KONFERENSER, KONGRESSER Många frågetecken kring reklam med förbundets logotype (Karlsson)... 1:57 Delade meningar om demokratiklausul (Suslick)... 1:58 Mysoftsystemet fungerar tillfredsställande... 1:58 Respekt centralt i nya etiska riktlinjer (Suslick)... 1:59 Enkät till nyutbildade... 1:59 Fortbildning behövs... 1:59 Tvågradigt betygssystem bäst... 1:59 Utbildningen utvärderas... 1:59 Göran Koch hedersmedlem... 1:60 Styrelsen har utfört uppdrag från kongressen... 1:60 Stödfonden betalar kompetensutveckling... 1:60 Obetald medlemsavgift... 1:60 Mer tid att utse ombud... 1:60 Upplösning av internationella fonden... 1:60 Förbundsmöte ersätter årsmöte... 1:60 Risk för delikatessjäv... 1:60 FDI 100-års jubilerade i Paris. Oral hälsa ingen självklarhet (Karlsson)... 2:68 "FDI blir vad vi gör det till" (Karlsson)... 2: svenskar på Paris-kongressen (Karlsson)... 2:70 Skapa en framgångsrik praktik (Edqvist)... 2:71 Även barn har rätt till smärtlindring (Karlsson)... 2:72 Risk för misstag vid hantering av bonding (Edqvist)... 2:73 Kalla äldre patienter på eftermiddagen (Edqvist)... 2:74 Det revolutionerande mikroskopet (Karlsson)... 2:75 Succé för tandvården på hälsomässa (Suslick)... 4:28 Konferenser, internationella... 4:43 Dags att anmäla sig till FDI-kongressen... 5: 6 Patienter med ansiktshandikapp bör få makt över behandlingen (Lindqvist)... 7:28 "Det dröjde innan jag förstod att jag var annorlunda" (Lindqvist)... 7:29 Föräldrar om att få ett handikappat barn: Man behöver någon att tala med (Lindqvist)... 7:31 Psykologens bästa råd: Barn behöver starka föräldrar som älskar dem (Lindqvist)... 7:32 Konferenser, internationella... 8:31 Boka oktober... för årets riksstämma!... 8:33 Konferens... 9: 8 Kvalitet är temat på höstens riksstämma: Kvalitetsarbete inom folktandvården (Suslick)... 9:17 Internet ett redskap för snabbare vård (Suslick)... 9:17 Kraven höjs på röntgenarbete (Suslick)... 9:17 Fler kariesfria barn med Jönköpingsmodellen (Suslick)... 9:17 Så förbättras ortodontisk vårdkvalitet (Suslick)... 9:17 Så blir du bättre på medicinsk riskbedömning (Suslick)... 9:18 Hur mäts kvalitet inom protetiken? (Suslick)... 9:18 Så går vetenskaplig utvärdering till (Karlsson)... 9:18 Boka oktober... för årets riksstämma! Preliminärt program... 9:19 Tandsköterskans dag nyhet på riksstämman (Suslick). 10:23 Misstag kan ge ny kunskap (Karlsson)... 10:27 "Tandvårdens förebyggande insatser är ett föredöme" (Karlsson)... 10:28 Stäm träff i montern! (Karlsson)... 10:29 Tandställning skapar frid i sovrummet (Suslick)... 10:30 Svårt att få in namn på ombud till förbundsmötet (Mörk)... 11:35 Sena motioner till förbundsmötet... 12: 8 Hur tycker du att patienten ska behandlas?... 12:43 Inför förbundsmötet: Förändrad organisation ger stärkt medlemsinflytande (Karlsson)... 12:70 FS ansvarar för hjälpfondsnämnden (Karlsson)... 12:71 Riksföreningar önskvärt samlingsuttryck (Karlsson). 12:71 Verksamhetsrevision skapar öppenhet (Karlsson)... 12:71 Förbundsmötet utser ordförande i SÄCR (Karlsson) 12:71 Stadgenämnden bör avskaffas (Karlsson)... 12:71 Systematisk efterutbildning startar nästa höst (Suslick)... 12:72 Oförändrad medlemsavgift (Karlsson)... 12:72 Oral hälsa nytt verksamhetsområde (Karlsson)... 12:74 Låg aktivitet i lokalföreningar bakom svårighet att hitta ombud (Mörk)... 12:75 Konferenser, internationella... 12:80 Tandvårdsutredare Anders Sundström: "Nödvändigt med prisreglering" (Karlsson)... 13: 6 Heta frågor till Sundström (Karlsson)... 13: 6 Harold Slavkin mottog internationellt pris (Karlsson). 13: 7 Pristagare på riksstämman (Karlsson)... 13: 8 Förslag till förbundsmötet: Kurser ska bära sina egna kostnader (Suslick)... 13:22 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

10 FDI "bantar" och får ny tidning (Nackstad)... 13:31 Konferenser, internationella... 13:36 Ombudskonferens öppnar för debatt (Karlsson)... 14: 6 Färre tomma stolar på förbundsmötet... 14: 6 Bulldoften ökade trivseln på Odontologiska riksstämman (Suslick)... 14:12 Så tycker vi om seminarierna... 14:14 Periodontalreceptorer kartläggs (Karlsson)... 14:14 "Man vet vad man har, men inte vad man får" (Karlsson)... 14:15 Distansutbildning förvandlar sköterskor till tandhygienister (Suslick)... 14:16 Ortodontiska behandlingar under luppen på SBU (Suslick)... 14:17 Så tycker vi om Tandsköterskans dag... 14:18 Keramiska broar: Få studier med hög bevisnivå (Zollitsch Grill)... 14:18 Tandsköterskor utvärderar fyllningar (Suslick)... 14:20 Så tycker vi om mässan... 14:22 Förbundsmötet 2001: Ingen förändring för lokalföreningarna 2002 (Mörk) 15: 6 Oförändrad medlemsavgift nästa år (Suslick)... 15: 7 Kurser kan bli dyrare (Suslick)... 15: 7 Efterutbildning förblir frivillig (Suslick)... 15: 7 Bättre information till lokalföreningarna (Suslick)... 15: 8 Bättre medlemshantering (Suslick)... 15: 8 Fortsatt medlemsavgift för pensionärer (Karlsson)... 15: 8 Ja till idén om reviderade stadgar (Karlsson)... 15: 8 Inga begränsade mandatperioder (Karlsson)... 15: 9 Projekt om framtidens tandläkare (Suslick)... 15: 9 "Gör det lättare att påverka förbundet" (Suslick)... 15: 9 Tandläkare behöver samlingsplats på internet (Suslick)... 15: 9 STF:s kurser under luppen (Suslick)... 15: 9 Nätmatrikel utreds (Suslick)... 15: 9 Specialisterna väljer ordförande själva (Suslick)... 15: 9 Stadgenämnden blir vilande (Suslick)... 15:10 Nej till staten som huvudman (Suslick)... 15:10 Grundutbildningens framtid diskuteras (Suslick)... 15:10 Klart för verksamhetsrevisorer (Suslick)... 15:10 Nej till ny sammansättning av hjälpfondsnämnden (Karlsson)... 15:10 "Jag trivs med att vara tandläkare och klinikchef" (Karlsson)... 15:12 "Jag tänker inte sluta att engagera mig" (Karlsson)... 15:16 "Dags att lämna plats åt nya krafter" (Karlsson)... 15:18 Riksstämman 2001: Lång väg från idé till färdig produkt (Karlsson)... 15:26 Regelverk med kryphål (Karlsson)... 15:27 Tekniker för ökad benmängd (Zollitsch Grill)... 15:29 Mina bästa misslyckanden (Rehnberg)... 15:42 KRÖNIKA Vem ska ta hand om äldre munnar?... 1: 5 Dystra paradoxer... 2: 5 Gott om granar, ont om grannar... 3: 5 Vardagsforskning och pressetik... 4: 5 Att gå till tandläkaren är inte som förr... 5: 5 Tid för reflektion... 6: 5 Det började med en bild... 7: 5 Vitsen med att ha fel... 8: 5 Möt tandvårdens entusiaster... 9: 5 En gråmelerad verklighet... 10: 5 HSAN:s beslut är inte konsumentupplysning... 11: 5 Från käkkirurgi till samlarmani... 12: 5 Stämma med doft av nybakat... 13: 5 Tandvård som passion... 14: 5 Rapport från julkrubban... 15: 5 KVALITETSSÄKRING Varberg har systematiserat rent bondförnuft (Eliasson) 3:22 Kvalitetsarbete lönar sig (Karlsson)... 9:12 "Kvalitetsarbetet måste hela tiden utvecklas" (Karlsson) 9:14 Vinsten överväger pappersarbetet (Karlsson)... 9:14 Tandsköterskor utvärderar fyllningar (Suslick)... 14:20 Lång väg från idé till färdig produkt (Karlsson)... 15:26 LEDARE Ska man kunna arbeta direkt efter examen?... 1: 3 Debatten fortsätter!... 2: 3 Allt för hälsan!... 3: 3 Hur står det till med tandhälsan!... 4: 3 Gärna en debatt om triklosan... 5: 3 Från triklosan till tandläkarlöner... 6: 3 Nordiskt samarbete får ökad betydelse... 7: 3 Vi är med när framtidens tandläkare formas!... 8: 3 En sommar att leva länge på... 9: 3 Dentala material måste utvärderas objektivt... 10: 3 En tandvård för framtiden... 11: 3 FDI i skuggan av terrordåden i New York... 12: 3 Så vill vi stärka demokratin i förbundet... 13: 3 Ungdomars tandvårdsvanor måste analyseras... 14: 3 Tack för en oförglömlig tid!... 15: 3 MARKNADSFÖRING Många frågetecken kring reklam med förbundets logotype (Karlsson)... 1:57 Ny policy för marknadsföringsavtalen (Karlsson)... 5:32 Kritik i massmedia mot logo på produkter (Suslick)... 12: 6 Vetenskapligt råd hjälper till med policybeslut (Suslick)... 12: 6 MOBIL TANDVÅRD Mobil tandvård har framtiden för sig (Karlsson)... 5:12 Mobila enheten gör regelbundna besök (Karlsson)... 5:12 Skåpbil bättre än pinnstol (Carlson)... 5:14 Packat och klart för mobil vård (Karlsson)... 5:17 Hit kommer även de rädda barnen (Olsson)... 5:20 Mobil tandvård kan ge stora vinster (Karlsson)... 5:23 Socialstyrelsen: Viktigt med god kvalitet (Karlsson)... 5:25 Landstingsförbundet: Förutsättningarna avgör (Karlsson)... 5:25 NOTISER Ny journalist på Tandläkartidningen... 1: 6 Fler vill gå kurser... 1: 6 Värn eller våld?... 1: 6 Allt för munhälsan... 1:58 Nya föreskrifter från Statens strålskyddsinstitut... 3: 6 Härdningslampor påverkar munslemhinnan... 3: 7 Unga vuxna går till tandläkaren... 4: 7 Friska tänder en klassfråga... 4: 7 Tydligt samband mellan infektioner och ateroskleros.. 4: 7 Platser kvar till etikdag i Malmö... 4:22 10 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

11 Dags att söka stipendier... 4:44 Brånemark blir hedersdoktor vid KI... 5: 6 Tandläkare ny professor i neurovetenskap... 5: 6 Örebro erbjuder medlemskap i seniorförening... 5: 7 Ny organisation för etikfrågor... 5: 7 Fond för tandhälsopris... 5:32 Högkostnadsskydd från 65 års ålder... 7: 6 Specialistutbildning i Jönköping certifierad... 7: 6 Föreståndare till Kompetenscenter för dentala material utsedd... 7: 7 Agneta Ekman nytt medicinalråd (Karlsson)... 7: 7 Malmöstudent vann internationell tävling (Karlsson). 7:25 Samarbete över sundet... 8: 6 Emaljsjukdom i fokus... 8: 6 Gunilla Bratthall professor i Malmö... 8: 6 Godkänt för tandhygienistutbildningar... 8: 6 KI samarbetar med Dalarna... 8: 7 Medel för odontologisk forskning... 8: 7 Skandinavisk tandläkarklubb i Paris... 8: 7 Samarbetar över yrkesgränserna... 8: 8 Tänder bra stöd för implantat... 8: 8 Ny chef i Skåne... 8: 8 Nominera till TT-styrelsen... 8:31 Dags att motionera... 9: 7 Anmälan till FDI... 9: 7 Osteoporoscentrum bildas i Umeå... 10: 6 Chefer i Umeå lämnar sina poster... 10: 7 Nytt pris på tidskriftssamlare... 10: 7 Tandläkarförbundet har fått ny informatör... 10: 8 Nya hedersdoktorer... 10: 8 Amalgamsanering minskade kvicksilverhalten... 10: 8 Internettips: Nyheter från USA... 10: 8 Internettips: Länkar om rättsodontologi... 10: 8 Hämmarens roll vid parodontit... 11:35 Kvalitetsarbete inom privattandvården... 11:35 Tandvårdsrädsla och fluorbehandling... 11:35 Vilseledande reklam om fyllnadsmaterial... 11:37 Nyttiga och farliga bakterier i munhålan... 11:37 Kariesprofessor i Göteborg får nordiskt pris... 11:37 Borsta bra, men flest är bäst... 11:54 IADR håller möte i Göteborg :61 Jan Ekstrand blir prodekanus... 13: 8 Ny tidskrift om forskning... 13:21 Studenter blir utan studielån... 13:21 Hur gjorde de i gamla Rom?... 13:21 Huddinge-cariologer fick IADR-utmärkelser... 13:36 Studiehäfte kring eksem och allergi... 14: 8 Tandläkare blir SBU-ambassadörer... 14:17 Fråga patienter om tobaksvanor... 14:17 Första kvinnliga ordföranden i Saco (Karlsson)... 15:23 Saco sänker medlemsavgiften... 15:23 ODONTOLOGISK FORSKNING Forskningsråd slår vakt om kvaliteten (Karlsson)... 1:16 FoU-enheten fångar upp nya idéer (Karlsson)... 1:17 Inga tandläkare vid KI:s nya forskarskolor (Suslick)... 3:27 Att forska har blivit en livsstil (Suslick)... 4:12 "Stödja forskning lönar sig" (Suslick)... 4:15 Forskning botar leda (Suslick)... 5:26 Jan van Dijken: Gör inte om alla fel som redan gjorts (Suslick)... 5:29 Skärp kraven på dentalföretagen (Suslick)... 6:24 De flesta företag är seriösa (Suslick)... 6:26 Landstingen är små mot hela världen (Suslick)... 7:18 Pristagare Harold Slavkin ser in i yrkets framtid (Suslick)... 11:23 Forskning berikar deras liv (Suslick)... 11:38 Alginater lika bra som silikon (Suslick)... 11:39 Ett plus ett kan bli mer än två (Suslick)... 13:32 Periodontalreceptorer kartläggs (Karlsson)... 14:14 Tandsköterskor utvärderar fyllningar (Suslick)... 14:20 Grethes snilleblixt får betydelse långt utanför tandvården (Eliasson)... 14:34 Smärtprofessor flyttar till centrum för oral biologi (Suslick)... 15:25 Lång väg från idé till färdig produkt (Karlsson)... 15:26 Samarbete nyckelord för forskningens framtid (Suslick)... 15:33 Samordningsgrupp för forskning har bildats (Suslick). 15:34 Storsatsning på odontologisk forskning (Suslick)... 15:34 Över fem miljoner per år till 21 forskningsprojekt (Suslick)... 15:35 "Brist på samverkan ger stimulerande konkurrens" (Suslick)... 15:35 ORAL FYSIOLOGI Serotonin och kronisk muskelsmärta (Ernberg)... 14:48 ORAL KIRURGI Dosering av midazolam per os i käkkirurgisk praxis (Rune, Eriksson)... 4:40 Fibrös dysplasi litteraturöversikt med fallillustrationer (Westermark, Danielsson)... 5:38 Skulderblad som överkäke ger livskvalitet (Suslick)... 12:12 Bra team viktigare än lysande ensamvargar (Suslick)... 12:16 Tumörpatienter ur käkkirurgiska klinikens perspektiv (Suslick)... 12:17 Underkäke kan odlas av patientens ryggmuskel (Suslick)... 12:21 Legitimation enda kravet för implantatbehandling (Karlsson)... 13:18 Successiv uppluckring av reglerna för implantat... 13:20 ORAL PROTETIK Anmälningsärenden i anslutning till implantatstödd protetik (Kvint, Magnusson)... 6:34 Per-Ingvar Brånemark blir hedersdoktor: "Den tandlösa patienten är amputerad" (Suslick)... 7: 8 Legitimation enda kravet för implantatbehandling (Karlsson)... 13:18 Successiv uppluckring av reglerna för implantat... 13:20 Keramiska broar: Få studier med hög bevisnivå (Zollitsch Grill)... 14:18 Tekniker för ökad benmängd (Zollitsch Grill)... 15:29 PARODONTOLOGI Parodontitkampanj blev lyckad (Suslick)... 3:20 Parodontal epidemiologi inom svensk offentlig tandvård (Jonsson)... 3:30 Tobaksrökning och parodontit (Boström)... 6:40 Plasminogenaktiveringssystemet vid gingival inflammation (Lindberg)... 11:44 Legitimation enda kravet för implantatbehandling (Karlsson)... 13:18 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

12 Successiv uppluckring av reglerna för implantat... 13:20 PEDODONTI Även barn har rätt till smärtlindring (Karlsson)... 2:72 Svenska pedodontiföreningens program och kvalitetskriterier för svensk barn- och ungdomstandvård (Dahllöf)... 7:38 Ny studie kartlägger kariesrisk hos tonåringar (Suslick) 8:24 Invandrarbarn får oftare karies (Suslick)... 8:26 Gävleborg bryter mönstret (Mårtensson)... 8:27 Strid om ersättning för barntandvård (Karlsson)... 9: 8 Barnen i Rosengård ska få världens finaste tänder (Suslick)... 9:22 Professor hjälper tandläkare att få anslag (Suslick)... 9:26 Omhändertagande av barn och ungdomar med temporomandibular smärta och dysfunktion (List, Tegelberg)... 9:50 PRIVATTANDLÄKARNA Bengt Franzon, ordförande Privattandläkarna: Företagsfrågor samlade på ett ställe (Karlsson)... 5:30 Privattandläkarna: "Klassfråga blir åldersfråga" (Karlsson)... 6: 6 Sju av tio tandläkare kan tänka sig utlandsarbete (Karlsson)... 11:18 "Sverige behöver sina tandläkare i Sverige" (Karlsson). 11:18 Skattelättnad för fackavgift föreslås (Karlsson)... 14: 6 Privattandläkarnas årsmöte: Nya etikregler och fortsatt satsning på marknadsföring (Karlsson)... 14: 7 Fyra motioner till årsmötet (Karlsson)... 14: 7 Privattandläkarnas årsmöte: Marknadsföringsavgift tas ut 2002 (Karlsson)... 15:22 RADIOLOGI En ny dental filmframkallare med C-vitamin (Hedin) 4:34 Barnfilmbländare minskar strålning (Nord)... 15:32 SJUKHUSTANDVÅRD Gapa stort här kommer tandläkarronden (Suslick)... 4:18 Cancerpatienter behöver särskild munvård (Suslick)... 7:24 Kurs riktad till vårdpersonal ger äldre bättre munhälsa (Suslick)... 7:26 Rätt rättsintyg är ofta viktigt bevis (Mårtensson)... 9:28 SPECIALISTTANDVÅRD Patienter med ansiktshandikapp bör få makt över behandlingen (Lindqvist)... 7:28 "Det dröjde innan jag förstod att jag var annorlunda" (Lindqvist)... 7:29 Föräldrar om att få ett handikappat barn: Man behöver någon att tala med (Lindqvist)... 7:31 Psykologens bästa råd: Barn behöver starka föräldrar som älskar dem (Lindqvist)... 7:32 TANDHÄLSA Mer karies hos unga män än hos kvinnor (Suslick)... 3: 8 Tandskadors förekomst, risk, behandling, tid och kostnader (Glendor)... 3:36 Succé för tandvården på hälsomässa (Suslick)... 4:28 Debatten om triklosan: Professionen får inte vara tandlös (Suslick)... 5:33 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Rekommendera triklosan efter individuell bedömning (Suslick)... 5:34 Lars G Burman, Smittskyddsinstitutet: Använd triklosan bara när den gör nytta (Suslick)... 5:35 Mikael Karlsson, Svenska naturskyddsföreningen: Ta ansvar för det som är utanför munhålan (Suslick)... 5:36 Lone Upton Sjölin, Colgate: Triklosan är bra för de flesta (Suslick)... 5:36 Mats Landén, Pepsodent: Konsumenten får göra en bedömning (Suslick)... 5:37 Bengt Wretlind, professor i klinisk bakteriologi: Triklosantandkräm kan vara farlig (Suslick)... 5:37 Läkemedelsverket ber EU omvärdera triklosan (Suslick)... 6: 8 Ledarskap i hälsoprojekt gav ny syn på yrket (Carlson) 6:12 Tandläkare är bra på hälsa (Carlson)... 6:14 Patientavgifter slår hårt mot fattiga (Karlsson)... 8: 7 Ny studie kartlägger kariesrisk hos tonåringar (Suslick) 8:24 Invandrarbarn får oftare karies (Suslick)... 8:26 Gävleborg bryter mönstret (Mårtensson)... 8:27 Tandvård öppen för hemlösa (Karlsson)... 9:38 Fortsatt god tandhälsa (Karlsson)... 10: 8 Många avstår från tandläkarbesök trots behov (Karlsson)... 12: 8 84 procent av vuxna svenskar går regelbundet till tandläkare (Karlsson)... 14:38 "Vi måste bli bättre på prisinformation" (Karlsson)... 14:40 Det första och sista man använder i livet (Suslick)... 15:24 TANDLÄKARFÖRBUNDET Valberedningen önskar förslag till ersättare (Karlsson) 3: 6 Förbundet bör ha verksamhetsrevisorer (Karlsson)... 4: 8 Roland Svensson föreslås bli ny förbundsordförande (Karlsson)... 7: 7 Tandläkarna är nöjda med sin tidning (Mörk)... 8:40 "Viktigt med kontinuerlig, systematisk efterutbildning" (Karlsson)... 9:30 "Yrket måste uppvärderas" (Karlsson)... 9:30 "Jag vill kunna påverka" (Karlsson)... 9:31 Tandläkartidningen får två nya vetenskapliga redaktörer (Suslick)... 10:42 Programförklaring för Tandläkartidningens avdelning Vetenskap och klinik (Klinge, Schröder)... 10:44 Regler för reducerade medlemsavgifter... 13:23 "Jag trivs med att vara tandläkare och klinikchef" (Karlsson)... 15:12 "Jag tänker inte sluta att engagera mig" (Karlsson)... 15:16 "Dags att lämna plats åt nya krafter" (Karlsson)... 15:18 TANDVÅRDSSTÖDET Tandvårdsstödet god grund att bygga på (Karlsson)... 2: 8 Privattandläkarna: "Klassfråga blir åldersfråga" (Karlsson)... 6: 6 Tjänstetandläkarna: "Bastandvårdssatsningen bra men prisregleringen farlig" (Karlsson)... 6: 7 Praktikertjänst: "Prisreglering hämmar framtidstron" (Karlsson)... 6: 7 Prisreglering införs i samband med högkostnadsskydd (Karlsson)... 6:22 Fortsatta prishöjningar inom privattandvården (Karlsson)... 8: 6 Remissvar till tandvårdsutredningen: "Prisregleringsförslag skapar oro" (Karlsson)... 9: 6 Socialstyrelsen: "Fördjupad analys saknas" (Karlsson). 9: 7 12 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

13 Landstingsförbundet: "Prisreglering får negativa konsekvenser" (Karlsson)... 9: 7 Riksförsäkringsverket: "Högkostnadsskydd oavsett ålder" (Karlsson)... 9: 7 Pensionärernas organisationer: Högkostnadsskydd från 65 års ålder (Karlsson)... 9: 7 Rörigt när tandreglering bytte system (Björklund)... 9:42 Ortodontister dömer ut det nya systemet (Björklund) 9:45 Sju av tio tandläkare kan tänka sig utlandsarbete (Karlsson)... 11:18 "Sverige behöver sina tandläkare i Sverige" (Karlsson). 11:18 Tandvårdsutredare Anders Sundström: "Nödvändigt med prisreglering" (Karlsson)... 13: 6 Heta frågor till Sundström (Karlsson)... 13: 6 TJÄNSTETANDLÄKARNA Kenth Nilsson, ordförande Tjänstetandläkarna: Områdena integreras bättre med övrig verksamhet (Karlsson)... 5:31 Tjänstetandläkarna: "Bastandvårdssatsningen bra men prisregleringen farlig" (Karlsson)... 6: 7 Tjänstetandläkarnas föreningsmöte: Medlemsavgiften höjs (Karlsson)... 12: 8 Skattelättnad för fackavgift föreslås (Karlsson)... 14: 6 Tjänstetandläkarnas årsmöte: Fondöverskott till medlemmarna (Karlsson)... 15:22 UTBILDNING Konkurrens om efterutbildning (Suslick)... 1: 7 Magisterexamen ett steg in i den vetenskapliga världen (Suslick)... 3:26 Förändring rätta vägen till förbättring i Umeå (Mårtensson)... 3:28 Tandläkarutbildningen: Individuell antagning är ofta överlägsen (Karlsson)... 5: 8 Fritt fram att välja urvalssystem (Karlsson)... 5: 8 Systematisk efterutbildning planeras (Suslick)... 6:17 Undervisning vid dator bättre än föreläsningar (Suslick)... 7:22 "Kan vi så kan alla". Umeåstudenter först med att göra emaljskal (Suslick)... 8:30 Leif Leisnert kommenterar Framtidens tandläkare: "Handledning i klinisk färdighetsträning behövs" (Karlsson)... 10: 6 Tandläkarprogrammet i Malmö utvärderas (Karlsson) 10: 7 Vad lär sig studenterna på tandläkarutbildningen? (Suslick)... 10:12 En dag med Anne sista-års-student (Suslick)... 10:14 Enkätsvar visar på bristande färdighetsträning (Karlsson)... 10:16 Angeläget att utvärdera utbildningen (Karlsson)... 10:19 "Lägg in färdighetsträning före legitimeringen" (Karlsson)... 10:20 Traineeutbildning utreds (Karlsson)... 10:20 "Utbildningsmålet är inte en färdig tandläkare" (Karlsson)... 10:20 "Den som legitimeras ska vara färdigutbildad" (Karlsson)... 10:21 "Tyvärr sker legitimering med automatik" (Karlsson). 10:21 Västra Götaland startar egen tandsköterskeutbildning (Carlson)... 10:24 Specialisttandvården under luppen i Jönköping (Karlsson)... 11: 6 Utbildningskapaciteten täcker pensionsavgångar (Karlsson)... 11: 7 "Ingen tandläkare är färdigutbildad" (Karlsson)... 11: 8 "Ge unga chansen till specialisering" (Karlsson)... 11:12 Specialistföreningarna bedömer läget (Karlsson)... 11:16 Terminsstart på Barnens ö (Karlsson)... 11:32 Folktandvårdsföreningen vill ha fler utbildningsplatser (Karlsson)... 12: 8 Geir fick privat traineeplats (Karlsson)... 12:26 "Ett bra sätt att rekrytera tandläkare" (Karlsson)... 12:28 Tomografiundersökning får endast ske i samverkan med specialist... 12:77 Nytt utbildningsföretag möter ett växande behov (Knutsson)... 13:17 Specialistutbildningen en garanti för god kvalitet (Karlsson)... 13:19 Olyckan ändrar livet men inte yrkesvalet (Suslick)... 13:28 KI satsar stort på anpassad teknik (Suslick)... 13:30 Distansutbildning förvandlar sköterskor till tandhygienister (Suslick)... 14:16 Nu får Irina jobba i Sverige (Karlsson)... 14:26 Tummen upp för svensk legitimation (Zollitsch Grill) 14:29 Kompletteringen ger fullgod kompetens (Karlsson)... 14:31 Osäkerhet om var man kan få stöd (Karlsson)... 15:20 VARIA Idéer ska spridas snabbt (Hallingberg)... 1: 6 Möte med Peyman Kelk (Suslick)... 1:10 Möte med Sverker Toreskog (Karlsson)... 2:10 Möte med Hans Erik Jonsson (Suslick)... 3:10 Stöd till hela befolkningen i finsk tandvårdsreform (Viktorsson)... 3:24 Möte med två ordförande... 4:10 Vetenskaplig tidskrift i ny kostym (Knutsson)... 5: 7 Möte med Göran Lindblad (Karlsson)... 5:10 Möte med Bo Cederblom (Karlsson)... 6:10 Agneta Ekman nytt medicinalråd (Karlsson)... 7: 7 Möte med Kaj Fried (Suslick)... 7:10 Malmöstudent vann internationell tävling (Karlsson). 7:25 Kvinnlig klubb fyller :27 Tandvårdsföreträdare från 25 länder besökte KI... 8: 7 Svenska tandvårdsstolar hjälper barnhemsbarn (Suslick) 8: 8 Möte med Per Göransson (Karlsson)... 8:10 Tandläkarna är nöjda med sin tidning (Mörk)... 8:40 Möte med Raymond Bell (Karlsson)... 9:10 Sentida viking kommer för att hjälpa (Viktorsson)... 9:32 Stomatolog eller "tandlagare" (Viktorsson)... 9:36 Chans att hjälpa, med enkla medel (Viktorsson)... 9:37 Möte med Manuel Patarroyo (Suslick)... 10:10 Tandläkartidningen får två nya vetenskapliga redaktörer (Suslick)... 10:42 Programförklaring för Tandläkartidningens avdelning Vetenskap och klinik (Klinge, Schröder)... 10:44 Möte med Gunila Langius (Karlsson)... 11:10 Behandla karies ren förlust i Frankrike (Trenning- Himmelsbach)... 11:29 Anrik förening firas (Aronson, Nordenram)... 11:56 Tandläkaren som konst och kitsch (Suslick)... 12:62 Möte med Gunilla Bolinder (Suslick)... 13:10 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

14 Kortare arbetstid för franska tandläkare (Trenning- Himmelsbach)... 14: 8 Möte med Lennart Hernell (Mårtensson)... 14:10 Möte med Eva Detthoff (Karlsson)... 15:11 14 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG

Sveriges Tandläkarförbund har under

Sveriges Tandläkarförbund har under LEDARE Avskaffa regler som försvårar undervisningen»om inte en ändring omgående kommer till stånd slår det hårt mot förutsättningarna att ge en god och patientsäker grundutbildning.«roland svensson Ordförande

Läs mer

Min familj tillbringar alltid semestern

Min familj tillbringar alltid semestern LEDARE Tandvårdsfrågorna tar inte semester» om vi vill påverka är det i dag omöjligt att sitta och vänta på att någon ska intressera sig för vår verksamhet.«roland svensson Ordförande roland.svensson@

Läs mer

Studenternas engagemang är vår framtid

Studenternas engagemang är vår framtid LEDARE Studenternas engagemang är vår framtid»det är mycket glädjande att ungefär 95 procent av de studerande väljer att vara medlemmar.«roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se

Läs mer

Hösten visade sig från sin allra bästa

Hösten visade sig från sin allra bästa LEDARE Inte enbart en plånboksfråga»jag blir besviken då man betraktar tandvårdstjänster som hårdvaror.«roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se Hösten visade sig från sin allra

Läs mer

Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans

Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans LEDARE Dags att klargöra allmäntandläkarens roll Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans yrkesroller diskuteras och Socialstyrelsen ser över specialisttandläkarens roll är det underligt att ingen

Läs mer

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare LEDARE Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare»jag ser denna proposition som ett tydligt tecken på allas vilja att ha en sammanhållen tandläkarorganisation med ett starkt förbund «roland svensson Ordförande

Läs mer

TANDLÄKAREN I LAGET. Chefskurs varvar teori och praktik SID 32. Sture Nordin leder Modos medicinska team SID 12. Tandläkarkunskap sedan 1909

TANDLÄKAREN I LAGET. Chefskurs varvar teori och praktik SID 32. Sture Nordin leder Modos medicinska team SID 12. Tandläkarkunskap sedan 1909 VETENSKAP & KLINIK: Behandlingsprinciper för olika läkemedel vid osteoporos Tandläkarkunskap sedan 1909 Nummer 112012 Årgång 104 www.tandlakartidningen.se INTERVJUN: URBAN ALLARD Ofta brister i journalen

Läs mer

Handlingarna till kommande f d i-

Handlingarna till kommande f d i- LEDARE Smittspridning ett globalt problem»vi har en skyldighet att vara välinformerade också på detta område «roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se Handlingarna till kommande

Läs mer

Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli

Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli LEDARE Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli»utan en bra kanslifunktion kan en organisation inte arbeta effektivt, vare sig för medlemmarna eller externt.«roland svensson Ordförande roland.svensson@

Läs mer

När vi träffas till förbundsmöte i

När vi träffas till förbundsmöte i LEDARE Specialistfrågan åter högaktuell»det senaste tillskottet till våra arbetsuppgifter berör den nyligen startade behörighetsutredningen «roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet Barntandläkar bladet SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2004 /ÅRGÅNG 17 EAPD-möte i Barcelona Barntandvårdsdagar i Linköping Vad händer med förskolan?... och mycket mer! Barntandläkarbladet

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2007/ÅRGÅNG 20

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2007/ÅRGÅNG 20 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2007/ÅRGÅNG 20 Kommunikationshinder Barntandvårdsdagar B Internationellt Disputation Kariesprevention Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324

Läs mer

Sjuttio år med Folktandvården

Sjuttio år med Folktandvården Sjuttio år med Folktandvården i norrbotten Denna jubileumsskrift är utgiven Norrbottens läns landsting i samband med Folktandvårdens 70-årsjubileum 2010. ISBN 978-91-633-7534-7 projektledare: Birgitta

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2008/ÅRGÅNG 21 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

TEMA: Frisk i munnen hela livet

TEMA: Frisk i munnen hela livet Ett magasin från Folktandvården Västra Götaland och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Forskning om Munhälsa TEMA: Frisk i munnen hela livet Hon är en riktig tandkrämskramare n Sidan 22 Tandläkaren

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 1 2009/ÅRGÅNG 22

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 1 2009/ÅRGÅNG 22 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 1 2009/ÅRGÅNG 22. Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

Folktandvårdens årsredovisning

Folktandvårdens årsredovisning Folktandvårdens årsredovisning 2000 2000 King Features Syndicate Inc Represented by Bulls Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se 2 F Gemensam vision, målsättning och syfte olktandvårdens vision

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA NOVEMBER 2005 PROFESSORNS BÄSTA RÅD BORSTA BARA DE TÄNDER DU VILL BEHÅLLA! Läs mer på sidan 10 SOCKERFRIA ZONER Dagis

Läs mer

Barntandläkar Bladet. Nordiskt fokus i New Orleans

Barntandläkar Bladet. Nordiskt fokus i New Orleans Barntandläkar Bladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nordiskt fokus i New Orleans Mannen bakom Cvek-amputationen Pedodontisten som konsult 52 tandläkare på 65 miljoner Utbildningen under lupp

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer