Ljusare hy men till vilket pris?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusare hy men till vilket pris?"

Transkript

1 Laktos i läkemedel normalt inget problem för laktosintoleranta LÄKEMEDELSFRÅGAN Återinför patientansvarig läkare SIGNERAT, AKTUELLT Farmakogenetik till hjälp för en mer individualiserad läkemedelsbehandling ÖVERSIKT Läkartidningen.se nr 27 28/2015 organ för sveriges läkarförbund grundad 1904 nr juli 2015 vol FALLBESKRIVNING Ljusare hy men till vilket pris?

2 Nytt läkemedel förbättrar behandlingsmöjligheterna vid IPF. Vill du veta mer, välkommen att kontakta oss! NYHET! Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, Stockholm, Tel: , Fax: ,

3 innehåll nr juli 2015 reflexion Fler besök inte synonymt med bättre vård»har inte våra äldre gjort sig förtjänta av en mer komplex behovsanalys?«den styrande alliansminoriteten i Stockholms landstingsfullmäktige får den tveksamma glädjen att förverkliga oppositionens vallöften. De rödgröna levererade, med stöd av Sverigedemokraterna i samband med budgeten i juni, löftet om avgiftsfri sjukvård för länets äldsta: alla 85-plussare. Enligt det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg kommer förslaget att kosta runt 25 miljoner. Är det rätt prioritering? Att ge budgetmässig förtur åt de allra äldsta, som ofta saknar medel men står för störst sjuklighet, är förstås rimligt. Huruvida gruppen 85 och äldre, varav cirka hälften har frikort, faktiskt avstår att söka nödvändig sjukvård på grund av avgifter är dock okänt. Så vad blir ett mått på framgång? Vanligen utvärderas slopade egenavgifter, exempelvis på statlig museiverksamhet, genom ökad publiktillströmning. Misstanken smyger sig på om att även landstingets sjukvårdspolitiker kommer att hänvisa till ett så förföriskt okomplicerat utfall: fler besök på akuten, mottagning och hos husläkare bland Stockholms äldsta blir ett tecken på framgång. I min värld är fallet det motsatta; fler 85-åringar på akuten vore en olycka, och fler besök är inte synonymt med bättre vård. Har inte våra äldre gjort sig förtjänta av en mer komplex behovsanalys? Nog borde 25 miljoner kunna ge mer raffinerat utformade subventioner? Prioritera för all del länets äldsta, men hellre med smarta vårdlösningar snarare än landstingspolitiska tjuvnyp. Anne Brynolf medicinsk redaktör Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har man hittat former för att mäta, analysera och utveckla sin egen PAL-modell. nyheter Sidan 1206 reflexion 1199 Fler besök inte synonymt med bättre vård Anne Brynolf signerat 1203 Återinför PAL och ge läkare ledande roll i utformningen Elin Karlsson, Marina Tuutma lt debatt 1204 Träna på teamarbete för säker förlossningsvård! Fredrik Larsson, Erik Borgström, Charlotte Millde Luthander, Anders Dahlström 1205 Apropå! Debatten om etiken, juridiken och nya dyra läkemedel Tala klarspråk om vårdens begränsningar Ola Bratt nyheter 1206 Läkarförbundet vill se kontinuitet i läkarkontakten men ingen lagreglering 1207 I Umeå utvecklar man sin egen PAL-modell 1209 Socialstyrelsen: Vårdgivarna behöver stöd för att snabba på införandet av fast vårdkontakt 1210 Statistik från SKL: Färre vårdplatser fler överbeläggningar Så mycket fick landstingen böta 1211 Transplantationerna av luftstrupar: Smer utreder gråzonen mellan forskning och vård 1212 Arbetsmiljöverket skärper krav mot Region Örebro län Läkarbrist på Hallsbergs vårdcentral granskas 1213 Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare klinik och vetenskap kommentar 1214 Svensk perinatalvård i framkanten ändå måste den bli bättre Elisabeth Olhager, Mikael Norman 1216 Amerikanska läkares»burnout«och svenska läkares»utmattning«stressrelaterad psykisk ohälsa ökar även bland svensk sjukvårdspersonal Alexander Wilczek nya rön 1219 Lovande metod för tidig upptäckt av bröstcancer Sofia Gruvberger, Lao Saal Narkos i barndomen kopplad till lägre Hudblekningskrämer globalt hälsoproblem i och med den ökade användningen. Patientfallet beskriver en gravid mörkhyad kvinna som sökt upprepade gånger på akuten på grund av kraftig huvudvärk och illamående. Sidan 1224 Foto: Fotolia/IBL Maria Sandström och Erika Jonsson, onkologer, och Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Cancercentrum i Umeå. Foto: Johan Gunséus läkartidningen nr volym

4 innehåll nr juli 2015 klinik och vetenskap Nyttan av farmakogenetik. Bilden: tredimensionell struktur av humant TPMT (blått); TPMT:s substrat S-adenosylmetionin (rött). Sidan 1229 IQ och sämre språkförmåga Felicia Lindberg 1220 Nytt preventionsprogram halverade risken för våldtäkt Felicia Lindberg Nytt test avslöjar tidigare virusinfektioner Felicia Lindberg 1221 Arbetsrelaterade hälsofaktorer kan öka ojämlikheten i akademin Felicia Lindberg Icke-invasiv fosterdiagnostik hittade tidig cancer hos gravida Felicia Lindberg 1222 Chokladintag kopplat till lägre risk för hjärt kärlsjukdom Felicia Lindberg Kombinerad immunterapi kan vara effektiv vid malignt melanom Felicia Lindberg artiklar 1224 Fallbeskrivning Hudblekningsprodukter en del av vardagen i stora delar av världen. Kortikosteroider, hydrokinon och kvicksilver vanliga ingredienser Märit Wallander, Patrik Löfgren, Mikael Rydén 1229 Översikt Nyttan av farmakogenetik kultur»man vill kalla det ogenomtänkt, men det är snarast så att det är ingen som har tänkt alls «. Läs mer av Jakob Ratz Endlers krönika»vägskälet«. Sidan 1243 för en mer individualiserad behandling Exemplet tiopuriner vid inflammatorisk tarmsjukdom och barnleukemi Malin Lindqvist Appell, Lars-Göran Mårtensson, Sven Almer, Curt Peterson läkemedelsfrågan 1234 Laktos i läkemedel normalt inget problem för laktosintoleranta Anna Sandqvist, Per Ottander debatt och brev 1237 Livshotande vårdplatsbrister kräver akuta åtgärder. Sjukvårdsministern bör tillsätta en kriskommission Jan Halldin 1238 Bra att laboratorieresultatens kvalitet uppmärksammas Gunnar Nordin 1239 Frågetecken kring alkolås rätas ut Lars Englund kultur 1241 Smärtmetaforernas dolda budskap Emmanuel Bäckryd 1242 Med namnet i fel ruta. Läkarens erfarenhet av en annan sorts liv Jonatan Wistrand 1243 Krönika Vägskälet Jakob Ratz Endler 1244 lediga tjänster 1246 platsannonser 1253 meddelanden 1254 information från läkarförbundet Tipsa Läkartidningen Har du ett nyhetstips ta kontakt med redaktionen! Mejla till: Tala om ifall du vill vara anonym! Foto: Colourbox Organ för Sveriges läkarförbund Box 5603, Stockholm Besöksadress: Östermalmsgatan 40 Telefon: Fax: Webb: Läkartidningen.se E-post: Chefredaktör och ansvarig utgivare Pär Gunnarsson Medicinsk huvudredaktör Jan Östergren (internmedicin) Redaktionschef och stf ansvarig utgivare Karin Bergqvist Medicinsk redaktionschef Michael Wilczek Nyhetschef Elisabet Ohlin Marknads- och annonsdirektör Ulf Jansson Medicinska redaktörer Anne Brynolf, vik underläkare Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent (psykiatri) Ylva Böttiger, professor (klinisk farmakologi) Pelle Gustafson, docent (ortopedi/organisation) Stefan Johansson, med dr (pediatrik) Lena Marions, docent (obstetrik/gynekologi) Carl Johan Sundberg, professor (fysiologi) Carl Johan Östgren, professor (allmänmedicin) Sekretariat Inga-Maj Lagerholm Administration/ekonomi Yvonne Bäärnhielm Produktion Mats Kardell (IT) Grafik: Typoform (där inget annat anges) Korrektur: Lennart Werner Redaktion Miki Agerberg (reporter) Björn Enström (webbredaktör) Sara Holfve (AD, medicinsk redigering) Gabor Hont (kultur) Carin Jacobsson (meddelanden) Ewa Knutsson (debatt) Felicia Lindberg (reporter) Michael Lövtrup (reporter) Marie Ström (reporter) Madeleine Ramberg Sundström (redigering) Birgit Wilhelmson (medicinsk redigering) Marknads- och annonsavdelning Hélène Engström (marknadskoordinator) Irene Balsam (annonsservice) Håkan Holmén (säljare) Eva Larsson (säljare) Göran Sterner (säljare) Prenumerationsavdelningen Hélène Engström Läkartidningen Förlag AB Pär Gunnarsson (tf vd) TS-kontrollerad upplaga: ex ISSN: (pappersutgåva) (webbupplaga) Tryckeri Sörmlands Grafiska AB Läkartidningen nr utkommer den 15 juli Foto: Colourbox Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbedömning. Varje manuskript granskas av minst en (ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga experter. Granskningen av manuskript sker enligt internationella rekommendationer (www.icmje.org). organ för sveriges läkarförbund grundad läkartidningen nr volym 112

5 För patienter som inte uppnått LDL-C-mål med generisk statin. SIKTA LÅGT Statin + EZETROL (ezetimib) kan hjälpa dina patienter nå mål! 1 1. Bays et al. Am J Cardiol. 2013;112(12): EZETROL (ezetimib) kolesterolabsorptionshämmare (Rx; (F); SPC sept 2013) tabletter 10 mg. Indikationer: EZETROL givet tillsammans med en statin är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med primär hyperkolesterolemi (ickefamiljär och heterozygot familjär) som inte är adekvat kontrollerade med en statin enbart. EZETROL i monoterapi är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med primär hyperkolesterolemi (icke-familjär och heterozygot familjär) hos vilka en statin anses olämplig eller inte tolereras. EZETROL givet tillsammans med en statin, är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Annan kompletterande behandling (t ex LDLaferes) kan ges. EZETROL är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med homozygot familjär sitosterolemi. Fördelaktig effekt av EZETROL på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu inte fastställts. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena. När EZETROL ges tillsammans med en statin bör produktresumén för det aktuella läkemedlet konsulteras. EZETROL givet tillsammans med en statin är kontraindicerat under graviditet och amning. EZETROL givet tillsammans med en statin är kontraindicerat hos patienter med aktiv leversjukdom eller med kvarstående transaminasförhöjning utan känd orsak. Vid förskrivning och för aktuell information om villkor i förmånssystemet, förpackningar och priser se Villkor för subvention: Subventioneras endast för patienter som har provat generisk statin och inte uppnått behandlingsmålet, eller om det konstateras att patienten inte tål statiner. Box 7125, Sollentuna, EZETROL är ett registrerat varumärke av MSP Singapore Company, LLC. Copyright 2012 MSP Singapore Company, LLC CARD Mars 2014

6 arrangerar AKUT HJÄRTSVIKT Stockholm den 30 september 2015 Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Stockholm Detta seminarium belyser akut hjärtsvikt på sjukhus avseende akut handläggning, utredning, behandling och långsiktig uppföljning. Syftet är att ge en bättre förståelse för patofysiologiska mekanismer vid akut hjärtsvikt och de behandlingsmöjligheter som finns vid ytterligare försämring och kardiogen chock. Seminariet riktar sig till alla som är inblandade i vården av dessa patienter: kardiologer, internmedicinare, intensivister, thoraxkiruger, fysiologer, intensivvårdssköterskor, akutsjuksköterskor m fl. Preliminärt program den 30 september :00 13:00 Registering och lättare lunch 13:00 13:30 Introduktion. Definition, patogenes och epidemiologi. Aktuella behandlingsriktlinjer avseende farmakologisk och devicebehandling. Med dr Agneta Månsson Broberg, Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset 13:30 14:10 Bakåtsvikt. Definition, patofysiologi vid akut hjärtsvikt med bakåtsvikt, problem och prognos. Principer och indikationer för behandling. Med dr Laila Hubbert, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 14:10 14:40 Kaffe 14:40 15:20 Framåtsvikt. Definition och patofysiologi vid kardiogen chock. Principer, indikationer, problem och prognos vid VA-ECMO vid kardiogen chock. ECMO vid hjärtstopp? Prof Jan van der Linden, Thoraxkliniken, Karolinska universitetssjukhuset 15:20 16:00 Akut hjärtsvikt och därefter. Prognos och behandlingsmöjligheter efter det akuta behandlingsskedet. Avancerad hjärtsviktsbehandling, transplantation/lvad. Doc Lars Lund Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset 16:00 16:20 Avslut och diskussion Moderator Doc Hans Persson, Danderyds sjukhus och med dr Agneta Månsson Broberg, Karolinska universitetssjukhuset Programansvarig Läkartidningen Pris 1495 kr + moms. Lättare förtäring och kaffe ingår. Anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega. Kontakta för mer information. För program och anmälan: Utställare

7 signerat Återinför PAL och ge läkare ledande roll i utformningen I dag har vi en sjukvård i Sverige som ur många aspekter är av god kvalitet. Men det finns stora problem att ta tag i, såsom bristande kontinuitet och tillgänglighet samt en stuprörsorganisation där patienter kan falla mellan stolarna. Vi har i medier läst om patienter som orsakats stort lidande på grund av bristande kontinuitet senast i DN om Åke, som under ett år träffat 66 läkare. Röster har höjts för att mötet mellan läkare och patient åter måste bli det centrala. Vid vårt fullmäktigemöte 2014 beslutades att vi ska verka för att sjukvården åter blir förpliktad att utse patientansvarig läkare. Under det senaste året har vi därför genomfört en utredning om PAL. Den har bestått av en genomgång och analys av tidigare bestämmelser samt aktuell lagstiftning, diskussioner på specialitets- och lokalföreningarnas representantskapsmöten, ett flertal intervjuer samt fokusgrupper med distriktsläkare, sjukhusläkare och chefer. Vi har även träffat företrädare för patientföreningar och pensionärer. Gemensamt är att alla ställer sig positiva till att PAL återinförs. För att få ett fungerande system måste vi börja med att fråga oss vem som ska ha rätt till PAL och vilken roll PAL ska ha. Tittar vi på vad lagstiftningen säger så har landstingen en skyldighet att organisera primärvården så att invånarna kan få tillgång till fast läkarkontakt. Vidare finns rätten till fast vårdkontakt för alla som så önskar, och har patienten ett livshotande tillstånd ska denna kontakt vara en legitimerad läkare. Vi anser att alla patienter med ett upprepat vårdbehov på grund av kronisk eller tillfällig sjukdom har behov av en eller flera PAL. PAL ska vara en legitimerad läkare med tillräcklig kompetens för uppgiften. För att upprätthålla kompetens och kunna ge god vård i enlighet med ett vetenskapligt förhållningssätt behövs fortbildning. Vidare måste vi för att få en acceptabel arbetsbörda ha ansvar för ett rimligt antal patienter. Det kräver en läkarbemanning som motsvarar behoven. I dagsläget är ett stort problem bristen på läkare i primärvården, men vakanser ses även inom andra specialiteter. Vi har ett decentraliserat försörjningssystem där nationell och regional samordning saknas och framförhållningen ofta är bristfällig. Här har vi som profession ett ansvar att verka för en ändamålsenlig fördelning av läkare för en adekvat och hållbar kompetensförsörjning. Brist på läkare kan dock inte vara ett argument mot PAL då kontinuitet ökar effektiviteten. Att införa PAL kan även innebära en möjlighet att visa vilket bemanningsbehov en verksamhet har. Vi anser att PAL ska vara huvudansvarig för det medicinska omhändertagandet av patienten, men att dyrbar läkartid inte ska användas till uppgifter som administratörer gör bättre. Vi måste ha IT-system som klarar av informationsöverföring och som blir ett stöd i arbetet, och verksamheten måste organiseras så att PAL efter behov har stöd av andra medlemmarna i det multiprofessionella teamet. Vi har uppfattat en oro för att PAL alltid skulle behöva vara tillgänglig. Men de representanter för patientföreningar som vi har pratat med visar förståelse för att man inte alltid kan få träffa sin PAL, att det ibland blir en annan läkare. Så länge PAL fanns inom teamet sågs det inte som något större problem. Förutsättningarna för att axla PAL-skapet varierar mellan olika kliniker och vårdcentraler. Vi har inte någon kokbokslösning för hur PAL ska användas; det måste anpassas till berörd verksamhet, och läkarprofessionen måste ha ledande roll i utformningen. Vi tror att ett återinförande av PAL kan ge en säkrare, mer patientvänlig sjukvård om fokus sätts på kontinuitet, samordning, vårdkvalitet och tillgänglighet. För att det ska fungera måste det finnas kända rutiner om ansvar, befogenheter, hur överrapportering av information mellan vårdgivare ska gå till samt vem som ansvarar för vad. Och viktigast av allt: Patienten ska känna till vem eller vilka som är PAL, var det övergripande ansvaret ligger och hur kontaktvägarna in till sjukvården ser ut. Illustration: Colourbox»Vi tror att ett återinförande av PAL kan ge en säkrare, mer patientvänlig sjukvård om fokus sätts på kontinuitet, samordning, vårdkvalitet och tillgänglighet.«elin Karlsson ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Etik och ansvarsrådet Marina Tuutma ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Arbetslivsgruppen Varje vecka skriver representanter för Sveriges läkarförbund. läkartidningen nr volym

8 lt debatt Redaktör: Ewa Knutsson Foto: Fotolia/IBL Träna på teamarbete för säker förlossningsvård! Realistisk och regelbundet återkommande teamträning i simulator reducerar risken för mänskliga misstag och minskar den förlossningsrelaterade maternella och neonatala morbiditeten och mortaliteten, skriver Fredrik Larsson och medförfattare. FREDRIK LARSSON ST-läkare ERIK BORGSTRÖM specialistläkare; båda Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm CHARLOTTE MILLDE LUTHANDER överläkare, VO kvinnosjukvård/förlossning, Södersjukhuset ANDERS DAHLSTRÖM överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset; samtliga instruktörer vid CEPS I en kommentar i Läkartidningen [1] beskrivs att allvarliga brister i förlossningsvården vid en brittisk klinik kraftigt bidrog till ökad mortalitet bland mödrar och barn. Den primära orsaken bedömdes vara avsaknad av fungerande samarbete mellan barnmorskor, obstetriker och barnläkare. Även Svenska barnmorskeförbundet [2] lyfter fram vikten av tvärprofessionellt samarbete och anser att det finns flera faktorer som gör det mindre sannolikt att samma situation skulle uppstå i Sverige, bland annat ett mindre hierarkiskt system. Brister inom den svenska förlossningsvården har bland annat resulterat i det nationella projektet»säker förlossningsvård«[3] med mål att öka säkerheten för det nyfödda barnet. I en annan kommentar beskrivs ett nyutvecklat utbildningssystem på Vrinnevisjukhuset i Norrköping där man överfört metoder och erfarenheter från flyget och sjöfarten i syfte att träna och resonera kring mänskliga faktorer, kommunikation och beslutsfattande [4]. Sjukvården är en högriskverksamhet i likhet med flyget, militären och kärnkraftsindustrin. Gemensamt är vikten av att motverka mänskliga fel. Simulatorbaserad träning har blivit en viktig del i dessa verksamheter [5, 6]. Akuta situationer inom sjukvården förutsätter god kommunikation, tydligt ledarskap, följsamhet till riktlinjer och effektivt teamarbete. Brister i teamarbete och kommunikation är en starkt bidragande orsak till misstag och farliga händelser [6]. För att förbättra teamarbetet måste man träna. Träning inom neonatal hjärt lungräddning förekommer i någon form på alla förlossningsenheter i Sverige. Instruktörer från majoriteten av landets enheter har utbildats på Centrum för patientsimulering (CEPS), som är ett simulatorbaserat tvärprofessionellt teamträningskoncept som utvecklats på Södersjukhuset i syfte att förbättra omhändertagandet av det sjuka nyfödda barnet. CEPS-pedagogiken används inom neonatologi, obstetrik, akut pediatrik, vuxenintensivvård och akutsjukvård. Samarbete mellan olika yrkeskategorier förutsätts inom sjukvården, men studenter på grundutbildningen har bristande tvärprofessionell träning [7]. Vi har därför infört CEPS på grundutbildningsnivå, där läkarstudenter och barnmorskestudenter tränar tillsammans. Träningen sker i en realistisk simulerad miljö antingen på ett kliniskt träningscentrum eller på avdelningen. Teamets sammansättning återspeglar den verkliga situationen, och alla deltagare har samma funktion som i sin vanliga yrkesroll. Även instruktörerna kommer från de olika professionerna och personalkategorierna. Modellen utgår från medicinska algoritmer men fokuserar på kommunikation, samarbete, ansvarsfördelning och ledarskap. En hörnsten är samtliga teammedlemmars ansvar och medverkan. Återkoppling är det viktigaste lärandemomentet i simulatorbaserad träning [8]. Därför läggs stor vikt på vi läkartidningen nr volym 112

9 lt debatt Sjukvården är i likhet med flyget en högriskverksamhet. Simulatorbaserad träning är en viktig del i verksamheten, anser artikelförfattarna. Foto: Fotolia/IBL deoassisterad återkoppling som kan sätta fokus på teamarbetet samt medför en hög grad av reflektion och förståelse av egna och andras agerande. Vår erfarenhet är att det finns synergier och fördelar utöver förbättrat medicinskt omhändertagande. Med ökad förståelse och respekt mellan olika kliniker och personalkategorier ser vi ett bättre samarbetsklimat. Efter införandet av kursen CEPS obstetrik på Södersjukhuset vittnar personalen på förlossningen och anestesikliniken om att samarbetet och kommunikationen fungerar betydligt bättre. Opublicerade data visar att akuta kejsarsnitt i större utsträckning kan genomföras i spinal anestesi efter teamträningen, vilket ökar säkerheten för kvinnan. Vi efterlyser nationella riktlinjer för teamträning kring både den födande kvinnan och det sjuka nyfödda barnet. Varje förlossningsenhet bör ha tillgång till träningsverksamhet som omfattar teori, apparatkunskap och tvärprofessionell teamträning. För att lära sig och testa teoretiska kunskaper kan man använda utbildningsprogrammet www. neohlrutbildning.se. Prioritering är svårt, och vissa kliniker anser att de inte har resurser att låta medarbetarna träna. Vi efterlyser därför nationella riktlinjer för hur ofta medarbetare ska genomföra träningen. Vårt mål är att varje medarbetare inom förlossningsvården ska teamträna en gång per år för att upprätthålla ett bra beteende i akuta situationer. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. REFERENSER 1. Marions L, Johansson S. Transparent teamarbete krävs för säker förlossningsvård. Revirtänkande och låg kompetens gav vårdskandal i Storbritannien. Läkartidningen. 2015;112:DHUY. 5. Helmreich R, Merritt A, Wilhelm J. The evolution of crew resource management training in commercial aviation. Int J Aviat Psychol. 1999;9: Henriksen K, Dayton E. Issues in the design of training for quality and safety. Qual Saf Health Care. 2006;15:i17-i Risser D, Rice M, Salisbury M, et al. The potential for improved teamwork to reduce medical errors in the emergency department. The Med- Teams Research Consortium. Ann Emerg Med. 1999;34: Ponzer S, Faresjo T, Mogensen E. Framtidens vård kräver interprofessionellt samarbete. Läkartidningen. 2009;106: läs mer Fullständig referenslista Läkartidningen.se apropå! Debatten om etiken, juridiken och nya dyra läkemedel Tala klarspråk om vårdens begränsningar Det pågår en viktig debatt i Läkartidningen om den etiska plattformen för bedömning av huruvida nya, dyra läkemedel ska bekostas av skattemedel eller inte [1-4]. Debatten började efter att den nationella vårdprogramsgruppen för prostatacancer frågade Socialstyrelsen och olika etiska kommittéer om juridiken och etiken kring information om livsförlängande behandling till cancersjuka människor som inte har råd med den. Svaret från Socialstyrelsen om juridiken var kristallklart: Patientlagen anger att»patienten ska få information om de metoder som finns för undersökning, vård och behandling«, men myndigheten tog inte ställning till etiken. De etiska kommittéerna är överens om att patienterna måste få information om alla beprövade behandlingar, inte bara om dem som sjukvården betalar för. Uppfattningarna går däremot isär om huruvida patienterna ska kunna köpa sig till en bättre vård och om gränserna för de behandlingskostnader som den skattefinansierade sjukvården kan ta på sig. Självklart kan vi läkare inte låta bli att berätta för patienterna att de kanske kan leva ett år längre med god livskvalitet om de behandlas med ett visst läkemedel bara för att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömt att det inte kan skrivas ut med förmån. Vad vet vi om huruvida patienten kan betala en halv miljon för sin behandling eller inte? Problemet är att de flesta inte har råd. Det är också ett problem att få svenskar vet att sjukvården kanske inte kommer att betala för den bästa och kanske enda livsförlängande behandlingen om de drabbas av obotlig cancer. Även om patienterna måste få information om samtliga behandlingsalternativ, är det orimligt att vi läkare under ett kort mottagningsbesök ska behöva förklara för svårt cancersjuka människor varför de inte kan få en livsförlängande behandling, om de inte själva kan betala hundratusentals kronor. Den grundläggande informationen om hur sjukvården fungerar måste ledande politiker och tjänstemän ta på sig. Den svenska sjukvårdens kris beror till stor del på att vi inte har satsat tillräckligt på personalen. Gapet mellan målen i vårdprogram och vårdgarantier och den faktiska sjukvården beror inte så mycket på bristande resurser för läkemedel eller utrustning som på brist på mänskliga resurser för vårdplatser, mottagningsbesök, akutmottagningar, diagnostiska undersökningar och operationer. På många håll är det både för låg planerad personaltäthet och vakanser på grund av brist på kompetent personal. För att säkerställa en god bemanning av den svenska sjukvården krävs insatser som kommer att göra det ekonomiska utrymmet för nya läkemedel ännu mindre än i dag. Det finns inte ens en teoretisk möjlighet att skattefinansierad sjukvård ska kunna ge bästa möjliga omvårdnad och behandling till alla. Den svenska sjukvården har inte gjort det på många år. Tyvärr har politiker och tjänstemän försökt dölja detta faktum i retoriska dimridåer och visioner, ibland i rena lögner (»patientsäkerheten är inte hotad«). Det är dags att sluta stoppa huvudet i sanden och i stället öppet börja diskutera prioriteringar. Vad ska den skattefinansierade sjukvården omfatta och vad kan den inte stå till tjänst med? Vi svenskar måste redan medan vi är friska få veta vilka begränsningar sjukvården har, så att förväntningarna på den överensstämmer med verkligheten. Det är grymt att låta människor upptäcka begränsningarna först när de är svårt sjuka och förväntar sig hjälp. Ola Bratt urolog, Lund läs mer Fullständig referenslista Läkartidningen.se Illustration: Colourbox läkartidningen nr volym

10 nyheter patientansvarig läkare Ge patienten rimliga förväntningar om graden av läkarkontinuitet. Så bygger onkologen Erika Jonsson upp en bra patientrelation direkt vid nybesök. Läkarförbundet vill se kontinuitet i läkarkontakten Rätt till patientansvarig läkare, PAL, ska omfatta fler patientkategorier än dem med livshotande tillstånd. Det anser Läkarförbundet, som presenterar sin PAL-politik i Almedalen den här veckan. Förbundet förespråkar dock inte lagreglering, utan tycker det är bättre att vårdgivarnas arbete med kontinuitet stimuleras än ses som en pålaga. Patientansvarig läkare, PAL, bör återinföras som begrepp i vården. En lagreglerad PAL-funktion kan dock slå fel. Det är viktigare att vårdgivarna stärker sitt arbete med läkarkontinuitet utifrån behov och verksamhetens karaktär, anser Läkarförbundet, som efter en grundlig utredning och en remissomgång bland delföreningar inom förbundet under våren nu format en politik i frågan. Det finns en bred enighet om att återgå till en PAL- funktion. Vi kan se det i yttranden från lokal- och specialitetsföreningar men även från de fokusgrupper som varit en del av utredningsarbetet, säger Elin Karlsson i Läkarförbundets förbundsstyrelse. Men det handlar inte om att gå tillbaka till PAL som det fungerade fram till Det var en modell med uppenbara brister, och därför är det oerhört viktigt med noggrannhet när nya PAL ska utformas. Den gamla PAL-funktionens 19-åriga saga, mellan 1991 och 2010, tog slut efter förslag från en statlig utredning om ändringar i hälsooch sjukvårdslagen. Ersättaren fast vårdkontakt (FVK) har inte haft den avsedda effekten att stärka kontinuiteten i vården. Det visar Socialstyrel läkartidningen nr volym 112

11 nyheter patientansvarig läkare Ny lagstiftning, där patientansvarig läkare tonades ner, har inte varit ett hinder för Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som hittat former för att mäta, analysera och utveckla sin egen PAL-modell. text: fredrik mårtensson foto: johan gunséus I Umeå utvecklar man sin egen PAL-modell» Att gå ifrån det PAL-system som vi byggt upp under åren har aldrig varit aktuellt. Det är grunden för kontinuitet och trygghet att patienterna har en egen ansvarig läkare, säger Erika Jonsson, onkolog vid Cancercentrum. Bra PAL-skap bygger till stora delar på att det finns ett gemensamt synsätt på kliniken om att kontinuitet mellan läkare och patient är viktigt. Det upplever jag att vi har på Cancercentrum, inte minst på sektionsnivå med bra och uppriktiga diskussioner, säger hennes kollega onkolog Maria Sandström. De är två av runt 45 läkare, många av dem med tjänstgöringstid även för undervisning och forskning, som är knutna till Cancercentrum. Cancercentrum har vårdansvar för de fyra nordligaste landstingen och omfattar vård och behandling inom»det är grunden för kontinuitet och trygghet att patienterna har en egen ansvarig läkare.«onkologi och hematologi. Slutenvården har 42 vårdplatser. För alla patienter anges det i journalen vem som är PAL. Målet är att minst 50 procent av patientens alla öppenvårdsbesök är hos samma läkare. Så långt det är möjligt tas aktuella patienter in direkt till kliniken, utan att behöva gå via akuten. Arbetet bygger också på parvård. Genom åren har vi utvecklat en form av parmodell, där jag som PAL har en kollega som har kunskap om patienten och kan gå in om jag men ingen lagreglering sens uppföljningar, och det är Läkarförbundets åsikt. Det märktes ganska tidigt, vilket framgick redan 2012 i en utvärdering av Socialstyrelsen, att reformen slog snett. Vi tycker också att för stort fokus hamnade på vårdteamet runt patienten, inte på behovet av en fast läkarkontakt, säger Elin Karlsson. Allt ansvar ska inte läggas på lagstiftarna. Intentionen från dem var snarast att komma bort från att slentrianmässigt namnge en fast läkarkontakt för alla patienter. Men tyvärr har vårdteamet alltför ofta setts som en universallösning. Läkarförbundets utredning har sin grund i ett fullmäktigebeslut från förra året om behovet av en namngiven läkare med patientansvar. Elin Karlsson säger att utredningen haft sin utgångspunkt i betydelsen av kontinuitet utifrån tre aspekter: det efterfrågas av patienterna, det är viktigt i läkarrollen och Elin Karlsson det borgar för effektivitet inom vården. Det finns inga förlorare i en utveckling mot bättre kontinuitet. Därför har vi förhoppningar om en bra dialog med staten och vårdgivarna för att kunna få ett nytt PAL-system på bästa sätt. Man bör dock vara medveten om att utgångsläget är ganska bekymmersamt med en betydligt lägre andel patienter i Sverige som har en fast läkarkontakt än i många andra länder. Vi tror att det kan leda fel att fokus blir på att uppfylla lagkraven och läkartidningen nr volym

12 nyheter patientansvarig läkare»ambitionerna är det centrala Så här jobbar vi. Det här kan du förvänta dig av oss. Vi ska göra allt för att du ska få träffa samma läkare, men det är inte alltid det går. «När lagstiftningen gick mot ökad tonvikt på vårdteam, valde Cancercentrum i Umeå att utveckla sin PALmodell. Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Erika Jonsson och Maria Sandström, båda onkologer. Foto: Johan Gunséus är förhindrad. En slags biträdande PAL eller back up som visat sig fungera väl och som bidrar till kontinuitet mellan läkare och patient, säger Maria Sandström. Förutom att det är en viktig trygghetsfaktor är det grundläggande för patientsäkerhet och vårdkvalitet, betonar hon. Samtidigt kan arbetet med förbättrad kontinuitet bitvis upplevas som frustrerande. Det finns ständiga fallgropar. Kontinuitet handlar om att göra ett bra jobb på flera plan individuellt, tillsammans med kollegor, i samverkan med andra kliniker. Det är inte alltid det fungerar fullt ut på alla nivåer, och sedan ska det stämma med jourtjänstgöring och sommarbemanning, säger Maria Sandström. Ambitionerna är det centrala, tillägger Erika Jonsson, och berättar att man lägger stor vikt vid att informera patienten vid varje nybesök:»så här jobbar vi. Det här kan du förvänta dig av oss. Vi ska göra allt för att du ska få träffa samma läkare, men det är inte alltid det går.«när man trycker på det budskapet så får man en bra start i relationen med en ny patient, säger Erika Jonsson. Elisabeth O Karlsson, som är verksamhetschef vid Cancercentrum, ser en tydlig koppling mellan sättet att arbeta och att kliniken får återkommande höga betyg av patienter i enkäter och utvärderingar. Ibland tänker man:»nej, inte parkeringarna igen. Kom med kritik mot vården i stället så vi kan se den med nya ögon.«det är nämligen bristen på parkeringsplatser som alltid återkommer i enkäterna, säger Elisabeth O Karlsson med ett leende. På Cancercentrum har förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen kring PAL och fast vårdkontakt inte haft någon praktisk betydelse. Det åligger mig som verksamhetschef att säkerställa patientens behov på en rad områden, som kontinuitet och trygghet. Jag vet ju också att det funnits en osäkerhet inom många delar av vården om hur lagförändringen ska tolkas. Men hos oss har det inte varit problematiskt ef- att vi hamnar i samma sits som med både nuvarande lagstiftning och gamla PAL, med brister i den lokala anpassningen. Det är bättre att en ny PAL-funktion stimulerar vårdgivarnas arbete med kontinuitet och samverkan än ses som en pålaga. De senaste årens utveckling mot att kontinuiteten i läkarkontakterna tonats ner visar på ett tydligt behov av att återinföra patientansvarig läkare som begrepp, anser Läkarförbundet. Förbundets förslag är att rätten till PAL som fast vårdkontakt gäller fler patientkategorier än livshotande tillstånd. Även de med kroniska sjukdomar, allvarliga och komplicerade sjukdomstillstånd, sköra och multisjuka äldre samt patienter med nedsatt autonomi bör omfattas. PAL ska generellt vara legitimerad läkare, med vissa möjligheter att ta sig an rollen under ST-tjänstgöring. Ett problem som vi inte kan bortse från är att läkarbristen, framför allt inom primärvården, försämrar kontinuiteten. Därför är det viktigt att staten tar ett tydligare ansvar för kompetensförsörjning i linje med vad förbundet krävt tidigare, säger Elin Karlsson. På många håll finns goda intentioner för en bra kontinuitet mellan patienter och läkare. Men då krävs att det finns resurser och att det är möjligt med PALuppdrag som bygger på lokala förutsättningar och rutiner. Fredrik Mårtensson Viktiga delar i Läkarförbundets PAL-strategi: Patientansvarig läkare (PAL) ska gälla som begrepp inom vården. Ett nytt PAL-system måste bygga på lokal anpassning och dialog mellan fack, arbetsgivare och staten. Lagreglering är en tveksam väg att gå. Fler sjukdomsgrupper än livshotande tillstånd ska ha rätt till PAL. PAL bör vara legitimerad läkare, med möjlighet för PALskap även för ST-läkare läkartidningen nr volym 112

13 nyheter patientansvarig läkare Socialstyrelsen: Vårdgivarna behöver stöd för att snabba på införandet av fast vårdkontakt Läkarbristen i primärvården gör att vårdgivarna behöver sänka ambitionsnivån för fast vårdkontakt, som mycket väl kan vara en sjuksköterska i stället för en läkare. Det är Socialstyrelsens slutsats i en rapport, publicerad i februari i år, om att utveckla vården för de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen anser att många landsting har bristande kunskaper om fast vårdkontakt och felaktigt sätter likhetstecken med fast läkarkontakt. Det är visserligen önskvärt med en fast läkarkontakt, skriver Socialstyrelsen, men i praktiken svårt att uppnå på grund av arbetsbelastning och bemanningsläge med hyrläkare vid många vårdcentraler. I rapporten föreslår Socialstyrelsen ökade insatser för att stödja och vägleda vårdgivarna för att snabba på införandet av fast vårdkontakt. Ett flertal utvärderingar har visat att införandet går mycket långsamt. Socialstyrelsen konstaterade 2013 att endast sju landsting systematiskt hade byggt upp system med fast vårdkontakt i både primärvård och specialiserad vård. En större kartläggning av Socialstyrelsen 2012 visade att färre än hälften av landstingen informerat allmänheten om rätten till fast vårdkontakt. Myndigheten för vårdanalys har i en granskning presenterad tidigare i år kommit fram till att endast 20 procent i gruppen svårt sjuka patienter har en fast vårdkontakt och att en lika stor andel efterfrågar en sådan. Fast läkarkontakt i primärvården har också dokumenterats med skilda resultat i olika studier: 60 procent bedömdes ha en fast läkarkontakt enligt SKL:s patientenkät 2013, och drygt 40 procent i Vårdanalys studie från februari i år. Uppsalas läkarutbildning får kraftigt sänkt betyg På två år har studenternas betyg på den kliniska utbildningen i Uppsala sjunkit markant, visar Medicine studerandes förbunds kliniska handledningsundersökning. Enligt undersökningen upplever också fler läkarstudenter negativ särbehandling på grund av kön. Lancet uppmanar till akuta klimatåtgärder Konsekvenserna av klimatförändringarna är så allvarliga att de hotar att underminera de senaste 50 årens framsteg inom global hälsa, konstateras i en stor internationell forskningsrapport i Lancet. tersom jag vet att vår PALmodell uppfyller de patienträttigheter som lagen tar upp, säger Elisabeth O Karlsson. Hon pekar på ett flertal organisatoriska faktorer som bidrar till en heltäckande, fungerande PAL-modell. Vi arbetar med egna jourläkare, har direktintag av patienter och 15 kontaktsjuksköterskor som är viktiga i ett kontinuitetsperspektiv. Cancercentrum har också förhållandevis många vårdplatser och klarar att ta ett helhetsgrepp om patienten, som slipper remitteras runt i vården. Det skapar kontinuitet och har gett oss möjligheter att utveckla den onkologiska specialiteten till att omfatta både vård och behandling.»kontinuitet handlar om att göra ett bra jobb på flera plan individuellt, tillsammans med kollegor, i samverkan med andra kliniker.«den nationella medierapporteringen under 2013, om patienter som slussades runt i vården, fick läkarna vid Cancercentrum att fundera över den egna verksamheten. Läkar patientkontakt blev ett av flera kvalitetsmått i verksamhetsplanen En reaktion var att vi faktiskt aldrig mätt kontinuitet för våra läkarbesök och att det borde vara intressant att göra, säger Maria Sandström. Under 2014 genomfördes därför mätningar om en patients läkarkontakter inom klinikens öppenvård. Fyra mätperioder, jämnt fördelade över året med sommaren undantagen, valdes ut med nybesök och kontrollbesök som underlag för statistiken, som totalt omfattar 120 patienter. Vi har definierat minst 50 procent av en patients läkarbesök hos samma doktor som att vi uppfyller våra egna krav. Det klarade vi i 74 procent av fallen, säger Elisabeth O Karlsson. Stämmer det att statistiken är kopplad till ekonomisk ersättning? Ja, om än i mycket begränsad omfattning. Vi har själva valt kontinuitet som kvalitetsmål, i enlighet med nationella kvalitetssystem och efter den modell som gäller i Västerbotten. Definierade målnivåer ger en viss ersättning, och med 65 procent som kvalitetsmål gav utfallet på 74 procent ersättning. Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare sjukvård, har ju talat om att det nästan helt saknas ersättningssystem som premierar kontinuitet, och det känns spännande om vi kan forma exempel på det området. Elisabeth O Karlsson säger att mätningarna väcker nya frågeställningar som kliniken behöver fundera kring. Nästa gång kanske vi mäter andelen besök hos de två»förstaläkarna«, PAL och ställföreträdande, som har kunskap om en specifik patient. En förhoppning är att andra onkologkliniker hänger på vårt arbete och utvecklar analys- och statistikmetoder kring kontinuitet. Vad tror du om Läkarförbundets linje kring att återskapa PAL i ny skepnad? I mina ögon verkar det vettigt med tanke på den osäkerhet som finns. Att lagstifta fram en förändring tror jag inte på. Kraften i detta måste komma underifrån med ett engagemang från medarbetarna, säger Elisabeth O Karlsson. Fredrik Mårtensson Företagshälsovården bortglömd i förslaget Läkarförbundet saknar idéer om företagshälsovårdens roll i förslaget om att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Men förbundet är positivt till att slopa tidsgränsen. Ökning av ESBLcarba oroar Infektioner med resistenta bakterier fortsätter att öka, visar Folkhälsomyndighetens rapport för Och nu har även försäljning av antibiotika stigit uppåt. Fler kvinnliga läkare drabbades av arbetsskada och -sjukdom 64 läkare anmälde att de drabbats av arbetssjukdom eller arbetsskada förra året en ökning jämfört med Kvinnliga läkare är betydligt hårdare drabbade än manliga, framgår av en rapport från Arbetsmiljöverket. läs mer på Läkartidningen.se: Foto: Colourbox Kvinnliga läkare mer drabbade av arbetsskada och -sjukdom än manliga läkare. läkartidningen nr volym

14 nyheter Statistik från SKL: Färre vårdplatser fler överbeläggningar SKL:s årliga statistik visar att vårdplatserna fortsätter att minska i Sverige. Samtidigt visar annan statistik att problemen med överbeläggningar ökar. Så här års brukar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, presentera sin statistik över landstingens verksamhet och ekonomi. Nu har siffrorna för 2014 offentliggjorts, och de visar att minskningen av antalet vårdplatser, som för några år sedan tycktes ha bromsats upp, nu fortsätter i rask takt fanns i Sverige 2,07 vårdplatser för specialiserad somatisk vård per 100 invånare, jämfört med 2, (se Tabell). En omdebatterad fråga är Förra året blev landstingens sammanlagda nota för felplacerade patientsängar fyra miljoner kronor. Mest fick Helsingborgs lasarett betala ett sjukhus som fått böta flera miljoner kronor under tio års tid för att ha brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud. Det har blivit dyrare för sjukhusen att klämma in för många patientsängar på alltför trånga eller i andra avseenden olämpliga utrymmen. För några år sedan valde Arbetsmiljöverket att ta i med hårdhandskarna. Vitesbeloppen för arbetsmiljörisker kopplade till överbeläggningar höjdes ordentligt för att få landstingen att ta problemen på allvar syntes effekten i domarna från förvaltningsrätten. Landstingen fick totalt betala 5,14 miljoner kronor i viten, efter att tidigare legat på 1 2 miljoner kronor per år. TABELL. Vårdplatser (VP) inom somatisk slutenvård År VP VP/1 000 inv Överbeläggn/ Utlokaliseringar/ 100 VP 100 VP ,3* ,3* , , , ,12 2,6 1, ,07 2,9 1,3 * redovisas bara med en decimal Trenden har fortsatt även Landstingen har dömts att betala sammanlagt 4 miljoner kronor efter att ha överträtt Arbetsmiljöverkets förbud. Den springande punkten är att det ska bli känt högt upp i organisationen hur problembilden ser ut. Frågan har definitivt hamnat på rätt beslutsnivå, säger Lise-Lotte Hamfelt, nationell samordnare för hälso- och sjukvården på Arbetsmiljöverket, apropå de höjda vitesbeloppen. om det finns en koppling mellan vårdplatsminskningen och de ständiga överbeläggningar som landets sjukhus brottas med. I debattskriften»myter och fakta om vården i Sverige«, som kom ut i fjol, hävdade SKL, att det»inte finns någon korrelation mellan tillgång på vårdplatser och mängden överbeläggningar«. Så mycket fick landstingen böta Sedan SKL 2013 började presentera månatlig statistik över överbeläggningar och utlokaliseringar har det blivit lättare att se om detta stämmer. När Läkartidningen i fjol jämförde siffrorna för första kvartalet 2013 med motsvarande siffror för 2014 kunde man inte se att minskningen av vårdplatserna mellan 2012 och 2013 hade åtföljts av ökade överbeläggningsproblem. Från och med i år finns dock möjlighet att göra jämförelser på helårsbasis, och då blir bilden en annan var snittet för hela landet 2,6 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser var siffran 2,9. Utlokaliseringarna var båda åren i snitt 1,3 per 100 disponibla vårdplatser. Utan att dra några slutsatser om orsakssamband går det alltså att säga att överbeläggningarna har ökatunder sam- Helsingborgs lasarett toppar viteslistan, precis som år Överbeläggningarna på sjukhuset har sysselsatt Arbetsmiljöverket i ett decennium. Sedan 2005 har de ett förbud att placera patientsängar så att det försvårar personalens arbete höjdes vitesbeloppet från till kronor och 2011 till en miljon. Efter rekordvitet på två miljoner kronor 2013 verkade dock läget ljusna. Lise-Lotte Hamfelt gav Helsingborgs lasarett som ett exempel på att de höjda vitesnivåerna har haft effekt genom att problemen lyfts till en högre beslutsnivå. Då hade Arbetsmiljöverket inte noterat några felaktigt placerade patientsängar vid sina senaste uppföljningar. Men framgången blev kortvarig. Snart fick Arbetsmiljöverket på nytt ett stort antal signaler om överbeläggningar. I mars förra året dömdes Region Skåne att betala en miljon kronor efter att patientsängar placerats intill väggar i korridoren så att det inte fanns 80 centimeters fritt utrymme vilket är den gräns som arbetsmiljölagen anger utmed båda långsidorna. I december dömdes lasa- rettet på nytt till att betala en miljon kronor efter att ha brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud. Enligt Region Skåne var skälet att man tvingats stänga ned vårdplatser på grund av en akut brist på sjuksköterskor. Det gör att Helsingborgs lasarett, som totalt betalt 5,3 miljoner kronor i viten, behåller den oattraktiva platsen som det mest vitesdrabbade sjukhuset i Sverige. De allvarliga arbetsmiljöproblemen på sjukhuset fick Arbetsmiljöverket att kalla den politiska ledningen och de Foto: Colourbox utdömda viten för arbetsmiljöbrister 2014 Helsingborgs lasarett kronor Sahlgrenska universitetssjukhuset kronor Kungälvs sjukhus kronor Gävle sjukhus kronor Danderyds sjukhus kronor Källa: Arbetsmiljöverket 1210 läkartidningen nr volym 112

15 nyheter ma period som vårdplatser dragits in. Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, säger att kvaliteten på överbeläggningsstatistiken successivt blivit bättre och ifrågasätter inte den generella bilden att överbeläggningarna blivit fler. Däremot anser han att det är svårt att analysera sambandet mellan minskade vårdplatser och ökade överbeläggningar på en aggregerad nationell nivå, eftersom det finns så många olika skäl till att man minskar vårdplatserna. Det är ju skillnad om det är en planerad process där man minskar vårdplatserna för att man ändrat arbetssätt eller om man tvingas stänga för att man inte hittar den högsta tjänstemännen i Region Skåne till ett möte i februari i år. Då presenterade Region Skåne en åtgärdslista med 14 punkter. Vi har inte varit där på något oanmält besök sedan dess, men ärendet är fortfarande öppet, säger Lise-Lotte Hamfelt. Näst mest fick Sahlgrenska universitetssjukhuset betala förra året, kronor. Västra Götalandsregionen har sedan 2009 haft ett löpande vite hängande över sig. Det innebär att de riskerar att tvingas betala kronor per avdelning och tillfälle som Arbetsmiljöverkets förbud mot att placera patientsängar i korridorer, dagrum, duschrum eller liknande utrymmen överträds. Vid en inspektion i april 2013 upptäckte Arbetsmiljöverket att sex vårdavdelningar hade gjort det. Hur pass effektiva är de höjda vitena, problemen verkar ju långt ifrån ha försvunnit? Även om man inte lyckats fullt ut är min bild att man har kompetens man behöver. Man måste gå till det enskilda landstinget och se varför det ser ut som det gör. Det viktigaste sambandet menar Hans Karlsson dock vara det mellan vårdplatser/ överbeläggningar och medicinsk kvalitet. Här har SKL i sitt omfattande projekt med markörbaserad journalgranskning inte kunna se någon koppling mellan färre vårdplatser och negativ påverkan på kvaliteten, säger han. Det kan man ju spontant tänka sig att överbeläggningar och utlokaliseringar skulle medföra risk för sämre kvalitet i sjukvården, men vi ser inget belägg för det. Michael Lövtrup en mycket, mycket högre medvetenhet om problembilden högre upp i organisationerna, säger Lise-Lotte Hamfelt. Överbeläggningsproblematiken har ändrat karaktär det senaste året, enligt henne. På sina håll har man varit tvungen att stänga vårdplatser på grund av bristen på sjuksköterskor. När patienttillströmningen ökar kanske man använder dem ändå. Då blir det en överbeläggning men den strider inte alltid mot förbudet. Men vårdplatsbristen ger and ra olyckliga effekter. Arbetsmiljöverket har exempelvis noterat ett ökat problem på flera sjukhus med att patienter blir kvar alltför längre på akutmottagningarna. På Helsingborgs lasarett har Vårdförbundet nyligen gjort en 6:6 a-framställan. De har bett oss ingripa eftersom patienter söker till akutmottagningen, men sedan inte kan slussas vidare eftersom det inte finns vårdplatser, säger Lise-Lotte Hamfelt. Marie Ström Transplantationerna av luftstrupar: Smer utreder gråzonen mellan forskning och vård Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ska utreda behovet av tydligare reglering i gränslandet mellan vård och forskning. Frågan har blivit extra aktuell efter de omstridda luftstrupsoperationerna på Karolinska universitetssjukhuset. Smers ordförande, Kjell Asplund, berättar att man under en tid haft planer på att utreda vad som gäller när man inom vården prövar nya behandlingsmetoder utan att det sker inom ramen för traditionell klinisk forskning. Vi har haft mycket diskussion kring ny teknik, inte minst stamceller eftersom det finns många etiska aspekter kring det, och slutsatsen är att vi har den här gråzonen mellan rutinsjukvård och klinisk forskning Kjell Asplund där man prövar sig fram. Sådan här klinisk innovation, som vi vill kalla det, ska finnas men den borde kanske vara bättre reglerad. Att ett sådant fall just nu fått stor uppmärksamhet har bidragit till att man skyndat på beslutet att inleda projektet, säger Kjell Asplund. Det handlar om de omstridda transplantationerna av konstgjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset, KS. Här har frågan blivit så tydlig, eftersom det blivit så omskrivet och eftersom konsekvenserna blivit så allvarliga i de här fallen, så det har gjort frågan mycket mer konkret, säger Kjell Asplund. Förutom behovet av eventuell reglering och vilken typ det i så fall bör vara lagstiftning eller etiska riktlinjer blir en cent ral fråga för Foto: Anna Molander utredningen själva gränsdragningen. För som fallet med de omstridda operationerna visar är det som för Vetenskapsrådet, Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket otvetydigt är forskning, för KS och Karolinska institutet lika solklart vård. Och beroende på om det är det ena eller det andra, gäller i dag olika regelverk, exempelvis för kravet på etiktillstånd. Fallet med luftstrupsoperationerna har illustrerat att man har svajat lite mellan vilket regelverk man ska hålla sig till, om det är sjukvård eller forskning, säger Kjell Asplund. Ett annat begrepp som stått i fokus i utredningen om de ifrågasatta operationerna är vitalindikation. Det handlar om att erbjuda en icke-etablerad behandling utan att det sker inom ramen för ett forskningsprojekt. Den tolkning som KS gör är att det är okej om det är sista halmstrået för en svårt sjuk patient som annars kommer att avlida. Det får väl ingå i det vi får titta på. Jag kan bara säga att när jag arbetade kliniskt med svårt sjuka på intensiv- och medicinklinikerna i Umeå, då använde vi aldrig vitalindikation i den här meningen att man bär på en potentiellt dödlig sjukdom men var någorlunda välmående ändå. Då användes det bara i det kortsiktiga perspektivet. Michael Lövtrup Vetenskapsrådet stoppar bidrag till ifrågasatt kirurg Omstridda operationer får skärpt brottsrubricering läs mer på Läkartidningen.se: läkartidningen nr volym

SÅGTANDADE POLYPER. dold men vanlig orsak till kolorektal cancer. Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar

SÅGTANDADE POLYPER. dold men vanlig orsak till kolorektal cancer. Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar Webbaserat program minskade antalet luftvägsinfektioner NYA RÖN Riskfyllda kosttillskott i idrottarnas pillerburkar LT DEBATT Oklart vilket antidepressivt läkemedel som ger lägst kramprisk LÄKEMEDELSFRÅGAN

Läs mer

RISKBRUK AV ALKOHOL. 7 sidor. Mycket kan göras inom primärvården. AT-tjänster. Läkare engagerar sig för flyktingarna

RISKBRUK AV ALKOHOL. 7 sidor. Mycket kan göras inom primärvården. AT-tjänster. Läkare engagerar sig för flyktingarna Diagnoskoder var ofta fel vid svår sepsis och septisk chock ORIGINALSTUDIE Läkare engagerar sig för flyktingarna AKTUELLT Nya rutiner på ortopeden gav effektivare vård och nöjdare patienter VÅRDUTVECKLING

Läs mer

Hur påverkas barnen av stillasittandet?

Hur påverkas barnen av stillasittandet? Sämre läkarkontinuitet efter vårdvalet för patienter med diabetes ORIGINALSTUDIE Generisk förskrivning frågan bör ses över igen SIGNERAT Säkrare sjukvård kräver sammanhållet och uthålligt arbete SERIE

Läs mer

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Förgiftningstillbud bland barn vanliga Nationell forskarskola har global räckvidd KOMMENTAR ST-läkare nöjda med nytt arbetssätt i Sandviken AKTUELLT Psykogena icke-epileptiska anfall inte att förväxla med epilepsi ÖVERSIKT Läkartidningen.se

Läs mer

Hur bevarar björnen sin muskelmassa när den sover?

Hur bevarar björnen sin muskelmassa när den sover? Hotad behandling vid bakteriella sexuellt överförda infektioner KOMMENTAR»Diagnossättning bör vara entydig och konsekvent«lt DEBATT ABC om akut ruptur av akillessenan MEDICINENS ABC Läkartidningen.se nr

Läs mer

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning Sanningen om J S Bachs ögonkirurgi KULTUR»Vart är den svenska sjukvården på väg?«lt DEBATT Nya rekommendationer för akut faryngotonsillit KOMMENTAR, RAPPORT Läkartidningen.se nr 3 4/2014 organ för sveriges

Läs mer

Vanligt tillstånd som påverkar hela kroppen

Vanligt tillstånd som påverkar hela kroppen »Vägen till att eliminera rökningen bör diskuteras«lt DEBATT Nytt lagförslag i EU hot mot medicinsk forskning NYHETER Ännu inte visat att östradiol och»naturligt«progesteron är säkert KOMMENTAR Läkartidningen.se

Läs mer

Alkoholstopp inför operation kan minska komplikationer

Alkoholstopp inför operation kan minska komplikationer Iatrogena skador i esofagus ger hög risk för mortalitet ORIGINALSTUDIE»Öppna data viktiga för framtidens forskning«debatt & BREV Ökad användning av opioider kan leda till toleransutveckling ÖVERSIKT Läkartidningen.se

Läs mer

Stort utbrott av Clostridium difficile Storstädning halverade infektionerna. Canceröverlevnaden på väg upp i Danmark KOMMENTAR

Stort utbrott av Clostridium difficile Storstädning halverade infektionerna. Canceröverlevnaden på väg upp i Danmark KOMMENTAR Läkares olika fallenhet att relatera till patienter NYA RÖN Canceröverlevnaden på väg upp i Danmark KOMMENTAR Traumatisk diafragmaruptur en svårdiagnostiserad skada ORIGINALSTUDIE Läkartidningen.se nr

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

Övervintrad gnagare gav lungtularemi

Övervintrad gnagare gav lungtularemi Mycket varierande förskrivning av antibiotika ORIGINALSTUDIE»Bejaka patienternas rätt till journal på nätet«debatt & BREV HIV/aids, tuberkulos och malaria kan nu bekämpas mer effektivt KOMMENTAR Läkartidningen.se

Läs mer

Känd sjukdom byter namn

Känd sjukdom byter namn Viktigt för läkare att veta vad som gäller vid nödsituationer ETIK OCH LÄKARROLL Självstudiekurs blev oväntad framgång AKTUELLT Allvarliga brister i rådgivning till koronarsjuka patienter efter ballongvidgning

Läs mer

poliovaccinet en framgångssaga

poliovaccinet en framgångssaga Vanligaste diagnoserna i Stockholm nya rön DSM-5 fokuserar på kultur och kontext kommentar Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom originalstudie Läkartidningen.se nr 43 44/2013 organ

Läs mer

Valde läkaryrket för att få arbeta i u-land. »Låt rättsläkarna jobba på helgerna«

Valde läkaryrket för att få arbeta i u-land. »Låt rättsläkarna jobba på helgerna« Smittspridning av MRSA på åtta skånska vårdcentraler rapport»låt rättsläkarna jobba på helgerna«debatt & brev Farmakogenetisk analys kan avslöja risk för statinbiverkningar rapport Läkartidningen.se nr

Läs mer

DRG lagt på is. av regeringens utredare. WHO: Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era. Hur ska Sverige få fler donatorer?

DRG lagt på is. av regeringens utredare. WHO: Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era. Hur ska Sverige få fler donatorer? LEDAREN: Glädjande svängning av regeringens utredare Sidorna 4-5 Dr Snake Sidan 3 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARNA NR3/2014 TEMA: VÄSTMANLAND DRG lagt på is POLITIKERNA

Läs mer

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år!

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! Grattis på födelsedagen! Grattis på födelsedagen! Med den här tidningen fyller du som läsare 25 år. Så låt oss bjuda dig på en historisk tidningstårta! t Den är vårt tack

Läs mer

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen

Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta. Försäkringskassan bryter mot EG-rätten. Han öppnar dörren för hela världen TIDSKRIFT FÖR DRYGT 19.000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR3/2010 TEMA KIRURGI Han öppnar dörren för hela världen Åke Andrén Sandberg Kirurgen med ett gränslöst stort hjärta Patienter

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta

Läs mer

nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg

nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg nr 5 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkarförbundets fullmäktige Nytänkande i Gustavsberg Ledare Team-Protos är verklighet nu Distriktsläkarföreningens styrelse har sedan drygt fyra år arbetat

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Brist på vårdplatser tog deras liv

Brist på vårdplatser tog deras liv Angereds Närsjukhus banar väg för nya samarbeten Sidan38 Dr Snake Sista sidan TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR3/2013 SJUKHUSLÄKAREN GRANSKAR VÅRDPLATSBRISTEN

Läs mer

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten

Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Tebladet. personal Posttidning B Nr 8 2014 årgång 33 Tema: Patientsäkerhet Ny patientlag ökar din informationsplikt Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Foto: KRISTIN LUNDSTRÖM... och Tebladstårtan

Läs mer

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011 bkn_111_4_cover.qxd:bkn 7/18/11 9:47 PM Page 1 nr.4/2011 Tema Akutpediatrik Utbildning på kliniska träningscentra i Sverige Hur undviks läkemedelsmisstag på barnakuten? Deltagarrekord på Barnveckan IFC_sanofipasteur_annonsA4_F.qxd:Layout

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Dopning större problem för samhället än för idrotten. tema dopning: »Att göra för mycket en av läkarens fallgropar«

Dopning större problem för samhället än för idrotten. tema dopning: »Att göra för mycket en av läkarens fallgropar« Kontrastmedel kan akut förvärra symtom hos patienter med myasteni nya rön»att göra för mycket en av läkarens fallgropar«kommentar Lancet drar tillbaka artiklar om blodtrycksstudier svensk medförfattare

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer