mångfald lönar sig Text: Agneta Persson Foto: Per Knutsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mångfald lönar sig Text: Agneta Persson Foto: Per Knutsson"

Transkript

1 16 arbetsliv Boendebyggarna I projektet Boendebyggarna i Örebro erbjuds boende i miljonområdet Vivalla praktikplats i renoveringsarbetet, en chans för nysvenskar att ta sig in på arbetsmarknaden.

2 mångfald lönar sig Integration och arbetsmarknadsfrågor hör till det som engagerar svenska väljare mest. Ofta talas det om hur arbetsmarknadspolitiken kan bidra till att fler nya svenskar kommer in på arbetsmarknaden. Men hur kan företagen underlätta för personer med utländsk bakgrund att komma in i samhället? Text: Agneta Persson Foto: Per Knutsson arbetsliv 17

3 Under de fyra år som projektet Boendebyggarna pågår måste arbetslösa Vivallabor erbjudas praktikplatser i alla företag som involveras. 77 procent i området har utländsk bakgrund och endast 37 procent har jobb. Därför blir det här projektet en chans för många nysvenskar att äntligen ta sig in på arbetsmarknaden. Efter tio år i Sverige har Win Maung Htien äntligen fått sitt första jobb. Win Maung Htien är arga snickarens raka motsats. Han är känd för att alltid vara glad. Och ja, ryktet stämmer, enligt honom själv. För Win Maung Htien har efter tio år i Sverige äntligen fått sitt första jobb. På köpet har han fått nya vänner och lärt sig bättre svenska. Nu sover och äter han bra igen. Förutom ett par praktikplatser och en kort tid som parkarbetare i kommunens regi, har han varit arbetslös ända sedan han kom hit. Men så behövdes miljonområdet Vivalla i Örebro, där han bor, renoveras. De boende själva skulle involveras och arbetslösa erbjudas praktikplatser. Win Maung Htien fick en plats som snickare och strax kom arbetslaget till ledningen och sa att den här killen bara måste ni anställa på riktigt. Och då blev det så. Nu när jag tjänar pengar kan jag börja dröm- ma, säger Win Maung Htien. I framtiden vill jag kunna köpa mark och bygga hus i Burma. Projektet heter Boendebyggarna och är resultatet av det krav som Örebrobostäder ställde på den som vann renoveringsupphandlingen: Under de fyra år som arbetet pågår måste arbetslösa Vivallabor erbjudas praktikplatser i alla företag som involveras. Med en befolkning där 77 procent har utländsk bakgrund och endast 37 procent har jobb, blir det här projektet nästan uteslutande en chans för nysvenskar att äntligen ta sig in på arbetsmarknaden. En kille som gjorde praktik var så blyg och tillbakadragen i början, men när han gick härifrån höll han huvudet högt. Man riktigt såg hur han växte, säger Nina Olofsson som är projektingenjör i Vivalla. Som Boendebyggarnas spindel i nätet har hon sett hur hittills tio personer av de 39 som har eller haft en praktikplats, fått jobb. Varje gång är en seger, säger hon. Jag började grina när de första av våra boendebyggare gick vidare i jobb. De blir ju som våra 18 arbetsliv

4 Jag började grina när de första av våra boendebyggare gick vidare i jobb. barn och vi vill så gärna att det ska gå bra för dem. Det är det som är så underbart, att många som har svårt att marknadsföra sig själva på grund av till exempel bristande språkkunskaper, får en chans här att visa att de är duktiga, säger hon. Nina Olofsson är projektingenjör i Vivalla och spindeln i nätet för projektet Boendebyggarna. 20% Det viktigaste ämnet för svenska väljare är skol- och utbildningsfrågor (27 procent). Sedan kommer integrationsfrågan med (20 procent), tätt följt av arbetslöshets- och arbetsmarknadsfrågor på (19 procent). Integration hör till de frågor som engagerar svenska väljare mest. Det visar den senaste mätningen från Dagens Nyheter/Ipsos som presenterades i januari. På första plats över viktigaste ämnen hamnar skol- och utbildningsfrågorna med 27 procent. Sedan kommer integrationsfrågan med 20 procent, tätt följt av arbetslöshets- och arbetsmarknadsfrågor på 19 procent. Att fler nya svenskar måste komma in på arbetsmarknaden anser även de tre fackliga centralorganisationerna. I början av året gjorde de ett gemensamt uttalande där de slog fast just det. Något som skulle kunna underlätta den processen, enligt facken, är att satsa på att rekrytera chefer som inte har sitt ursprung i Sverige. Chefer med utrikes bakgrund är också väldigt duktiga på att rekrytera medarbetare med utrikes bakgrund, säger Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande. De är extremt mycket duktigare på det än de med svensk bakgrund. Det är egentligen inget konstigt, det är lättare att rekrytera den man känner igen. Svenskt Näringsliv anser också att det är viktigt att få in nya svenskar på arbetsmarknaden så fort och smidigt som möjligt. Likaså att det är en väsentlig ingrediens för en lyckad integration. Men att medvetet satsa på fler chefer med utländsk bakgrund är kanske inte den bästa prioriteringen, säger Carina Lindfelt som är chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv. Du måste ställa dig frågan hur många företag det finns rekryterande chefer på i dag, säger hon. Ska du ha någon som aktivt jobbar med rekrytering, typ en HR-funktion eller liknande, ska du upp i hundra anställda. Det är inte många företag som har det. Då är snabb validering av den utländska kompetensen en bättre väg att gå, anser Carina Lindfelt. De som kommer hit med utbildning eller annan kompetens ska inte behöva fastna i långsam byråkrati i väntan på att få börja jobba. Att snabbt komma i arbete är inte bara något som den invandrade själv tjänar på, menar hon. Det fakta Lönsamt med validering Validering och komplettering av utländska utbildningar kan vara en samhällsekonomiskt rejält lönsam affär. Det framgår av en rapport som Saco släppte i februari. Rapportförfattarna har räknat på vad det kostar med utbildningar i Sverige och sedan jämfört det med vad det kostar att översätta utländska utbildningar till de svenska motsvarigheterna. De har också tittat på vad det kostar att komplettera utländska examina så att de svarar mot de svenska kraven. Det visar sig att kostnaden för att till exempel vidareutbilda en invandrad läkare, bara är en tiondel av priset för vad en svensk läkarutbildning går på. arbetsliv 19

5 Förvärvsarbete bland utrikes respektive inrikes födda, år. Förvärvsarbete bland utrikes respektive inrikes födda, ålder år FÖRVÄRVSINTENSITET 2013 FÖRVÄRVSINTENSITET 2013 utrikes födda inrikes födda kvinnor män 70% 71% 81% 83% 23% 41% Folkbokförd 0 2 år i Sverige Folkbokförd 15 år eller mer i Sverige Förvärvsintensitet = ett mått som visar antal förvärvsarbetande personer i relation till samtliga personer i befolkningen. 77% Totala förvärvsintensiteten 2013 Antalet förvärvsarbetande i Sverige: personer varav är födda utanför Sverige. Källa: SCB TT Nyhetsbyrån Foto: Swedavia Towe Möller är mångfaldschef på Swedavia. 20 arbetsliv ligger också i företagens intresse att enkelt kunna rekrytera folk med olika etnisk bakgrund. Företagen ska vara attraktiva arbetsplatser och konkurrerar om den kompetens som finns, säger Carina. Kan man inte spegla sig själv i företaget så kanske man inte heller vill jobba där. Ett företag som bestämt sig för att jobba aktivt med mångfald, är flygplatskoncernen Swedavia. Fram till 2011 var medvetandegraden om mångfald under fryspunkten, som Swedavias mångfaldschef Tove Möller uttrycker det. Men efter en massa arbete har det blivit mycket, mycket bättre, säger hon. Tove rekryterades till den nyinrättade tjänsten mångfaldschef, med uppdrag att få ordning och reda på blandningen av folk. Hon började gräva i de policydokument som fanns och hittade bland annat ett uniformsreglemente där det stod att kvinnor som bär kjol ska ha hudfärgade strumpbyxor. Någon som reagerar på den formuleringen? Det är väl ingen som har skrivit det där i ren illvilja, säger Tove, det är nog bara en person som fastnat i sin normbild. Om man kommer från världens alla hörn kanske det inte är så självklart vad hudfärg är. Kanske kunde man tro att statliga företag skulle ha gått i bräschen för mångfaldsfrågor, säger Tove. Men det var inte riktigt så. Då. Nu däremot är det många som är aktiva. Som mångfaldschef på Swedavia har hon haft en hel del att sätta tänderna i. Som rekryteringsförfarandet till exempel. Hur går de egentligen tillväga när de ska hitta nya medarbetare. Hur kan de göra platsannonserna mer inkluderande och begripliga? Vi måste följa de krav som våra tillsynsmyndigheter har, men vår utmaning är att vi ska vara tydliga och förklarande och samtidigt inklude-

6 rande, säger Tove. Om man till exempel i en annons går ut med att vi tillämpar säkerhetsprövning och registerkontroll, så låter ju det ganska läskigt även för en vanlig svensk. Men tänk då om du har flytt från ett land där du hela livet har duckat myndigheterna? Då tänker du kanske att nej, det där är för obehagligt. Det gäller att befria sig själv från det som tas för givet, säger Tove. Man får inte glömma bort att det finns fler sätt att se saker och ting på. Och ju bredare mångfalden på en arbetsplats är, desto lättare är det att ha förståelse för andra och andras sätt att se på världen. Den kompetensen är alldeles nödvändig för ett företag som dagligen möter människor från världens alla hörn. Dessutom, säger Tove, är det allmänt känt att en större mångfald på arbetsplatsen inte bara ökar trivseln utan även skruvar upp kreativiteten och innovationskraften. Om vi är ett gäng som ser likadana ut och har liknande bakgrund, så kommer vi tycka att vi har det bra och förstår varandra. Men är det säkert att vi kan lösa problem? Troligen inte eftersom vi har samma utgångspunkt. Tove Möller får medhåll av Eva Löfgren, mångfaldskonsult på Diversity AB. Det är lättare att jobba i en homogen grupp, säger hon, men det blir inte lika bra resultat. Har vi en blandning av människor har vi också en högre beredskap i form av bättre kunskap Eva Löfgren är om kundmarknaden. Vi får bättre förutsättningar att lösa problem eftersom mångfaldskonsult på Diversity AB. man kan se saker och ting från olika perspektiv. Om alla tänker lika blir det inte så himla kreativt. Av Sveriges arbetskraft är mer än 20 procent född utanför Sverige. Att som arbetsgivare välja bort en så stor del av kompetensen bara för att den inte ser ut, pratar eller resonerar som en genomsnittlig svensk, är bara dumt, säger Eva. Men för att öka på mångfalden måste man som arbetsgivare våga gå utanför sina informella nätverk när de rekryterar, säger hon. Håller man sig till sina egna kretsar så missar man också en stor del av kompetensmarknaden. Anmäl i stället lediga jobb till Arbetsförmedlingen, då blir de öppna för alla. Den som nyligen invandrat till Sverige har inga nätverk och känner inte till vilka hemsidor man ska hålla koll på. The next step in safety footwear. JALAS Exalter representerar nästa steg inom skyddsskor: snygga, säkra och bekväma. Det senaste evolutionära steget för Exalter är ytterligare komfort helt utan tryckpunkter tack vare BOA Closure System. Jalas 9538 SkyddSkLASS s1p src hro Jalas 9548 SkyddSkLASS s3 src hro now with The power of boa Ejendals AB äger och marknadsför varumärket JALAS. arbetsliv 21

7 Det är lättare att jobba i en homogen grupp, men det blir inte lika bra resultat. Chefer med utländsk härkomst kan ha en viktig roll att spela i ett mer medvetet rekryteringsarbete. Där håller Eva Löfgren helt och hållet med de tre fackliga centralorganisationerna. De har en bättre förmåga att se och ta tillvara utländsk kompetens, säger hon. De hakar inte upp sig på störningar som till exempel bruten svenska. Tillbaks till Vivalla och Boendebyggarna, projektet som ger Skanskas vision om mångfald ett ansikte. För det står så i företagets mål, att de inte bara ska ta ett socialt ansvar utan också att en 17% av anställda inom det privata näringslivet har utländsk bakgrund bara 10 procent av cheferna. mångfald bland personalen är en förutsättning för att öka lönsamheten. Hur då? Ska man kunna göra en bra affär måste man också avspegla samhället, säger projektingenjören Nina Olofsson. Som kund känner man sig tryggare om man kan känna igen sig. Annars kanske man väljer ett annat företag. Det är viktigt med en bred representation eftersom man har olika värderingar och tankar. I dag när många är rädda för det mångkulturella är det dessutom ännu viktigare att visa att det i grunden inte är någon skillnad på människor. Tips Så ökar du mångfalden på jobbet Validering av utbildning är bra men det är inget som hindrar att man själv validerar en person inför en rekrytering. Alla yrken behöver kanske inte valideras av en myndighet. Gå utanför de informella nätverken vid rekrytering. Anmäl lediga jobb till Arbetsförmedlingen så får ni många fler kompetenser att välja på. Anställ inte med magen. Magkänslan är något mycket kulturellt betingad. Fokusera på kompetensen, lyssna på vad som sägs i stället för hur det sägs. Hittar ni en person som har rätt kompetens men för stora språkbrister? Då kanske en kurs i svenska kan vara en bra investering. Försök anpassa arbetsplatsen efter den kompetens som finns och inte tvärtom. Jämför inte andra med dig själv eller rådande norm. Vi uppfattar saker olika beroende på vilken bakgrund vi har. Arbeta aktivt med ett inkluderande förhållningssätt. Hur går till exempel era möten till? Får alla ta plats? Får alla åsikter komma fram? Vad kan du som kollega hjälpa till med för att underlätta arbetet? Hitta pedagogiska sätt att stötta varandra. (Källa: Tove Möller, mångfaldschef på Swedavia, och Eva Löfgren, mångfaldskonsult på Diversity AB) U 22 arbetsliv storajobbet.indd :55:42

8 När solen tittar fram och börjar värma på riktigt, blir det snabbt olidligt på många arbetsplatser. För att kunna arbeta effektivt bör temperaturen hålla sig på grader. Vid högre temperatur minskar koncentrationsförmågan snabbt. Det finns många olika typer av solskydd på marknaden. Men vanliga gardiner och persienner alstrar värme och hindrar utsikten. Och markiser kan inte alltid användas när det blåser. Dämpa solskenet, behåll utsikten! Bergaflex solskyddsgardiner reflekterar upp till 90 % av solenergin, dämpar ljuset till behaglig nivå och eliminerar reflexer på bildskärmar. Du får även behålla din utsikt. Vi hälper dig att välja rätt Vi har säkert just det solskydd du behöver. Det blir en lönsam investering i en effektivare arbetsmiljö! Reflektera och reagera nu! För närmare information, kontakta oss eller titta in på g s - a Producerad av Svenska Elektrikerförbundet Bergaflex AB, Lastgatan 9, S Helsingborg Tel , Fax Mail: comwww.bergaflex.se Livsviktigt! Det bör vara en mänsklig rättighet att kunna arbeta till pensionen. Så är det inte. Asbest, byggdamm, fallolyckor är problem som gör att många skadas eller dör på arbetet. Därför ska skyddsombuden stöttas och respekteras! Hörselskyddet du kan höra med HÖR BARA DET DU VILL HÖRA! Nu kanske du inte tror dina öron. Men EARfoons hörselskydd filtrerar bort skadlig buller och låter dig höra tal och viktiga ljud. Det ger en skön känsla av koll på läget. EARfoons formgjutna hörselskydd gör helt enkelt jobbet och fritiden lite bekvämare. Låter det för bra för att vara sant? Lyssna och upplev skillnaden på earfoon.se UME551_216x65_generell.indd :40 arbetsliv 23 storajobbet.indd :55:44

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald

excellens i mångfald Vad stoppar dig från att ta in kompetensen? Mångfald är avgörande för hela landets välstånd Mångfald är motsatsen till enfald excellens i mångfald Ett projekt för ökad mångfald på arbetsmarknaden i Öresundsregionen Mångfald är motsatsen till enfald Möt våra kulturagenter Vilken brytning har högst status? Ses brytning som ytterligare

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald >>Activating learning - creating knowledge! Utbildningspaket Annorlunda arbetsliv - en handbok i medveten rekrytering för mångfald innehåll FILMER FRESH VENTILATION (7:55 min) Är det lönsamt att satsa

Läs mer