5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 #

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 2014"

Transkript

1 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. 5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena 4 ÄNNU ETT LIVSKRAFTLÄGER 6 BOKTIPS 7 OMBYGGNATIONER I SKELLEFTEÅ

2 LEDARE Glädjen med styrelsearbetet Styrelsearbetet på distriktsnivå ger möjlighet att påverka och det ger också inblick i en värld utanför den egna EFS-föreningen. Det är viktigt att vi engagerar oss även i det mer formella arbetet som hör föreningslivet till. Kanske är det just din uppgift att sitta i styrelsen. EFS FRÄMSTA SYFTE är att verka för Kristi rikes tillväxt genom att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd och hjälpa människor att leva nära honom. Utan det vore EFS bara en organisation bland många andra. Därför är detta uppdrag något att ständigt ha i åtanke i verksamheten. Det kommer förhoppningsvis till uttryck på många olika sätt; genom barn- och ungdomsgrupper, gudstjänster, i våra personliga relationer, och även i den mer formella struktur som stödjer EFS verksamhet. FEBRUARI ÄR årsmötesmånad för många lokalföreningar, och om några månader håller EFS Västerbotten sitt årsmöte. Men det är nu det är dags att fundera kring tillsättning av platser i diverse styrelser, utskott och råd. Olika kandidater stöts och blöts i valberedningar och i andra sammanhang. Frågan är: vem är villig att bidra med sin kompetens, sin nådegåva och sitt engagemang inom EFS mer formella struktur? ATT SITTA I en valberedning är kanske en av de svårare uppgifter man kan ha. Detta att ringa runt till folk, som man vet är kapabla, och höra nekanden, tillhör inte det mest tacksamma man kan göra inom EFS, eller i andra sammanhang för den delen. Samtidigt blir andra givetvis glada när de får detta förtroende. Självklart kan man ha individuellt goda anledningar att inte engagera sig formellt i styrelser och dylikt, men ibland undrar jag vad det sitter i. Det kanske inte passar in i den livssituation man befinner sig i helt enkelt, man tror sig inte kunna, eller så kan det finnas andra legitima skäl, men ändå. Finns det ett mönster att det överhuvudtaget är svårt att få EFS:arna till styrelsebordet? Varför skall man nappa på ett eventuellt erbjudande att sitta med i en styrelse eller utskott, eller kanske till och med själv erbjuda sig att vara med? Det finns en hel del skäl till det. I EN DEMOKRATISKT uppbyggd organisation som EFS är styrelser och råd den form och struktur som inflytande utövas genom. Beslut som styr den praktiska verksamheten tas i styrelser och dylika sammanslutningar. Exempelvis budget, verksamhetsberättelser och -planer är riktningsgivande för det vi gör. Genom att påverka dem berörs verksamheten. Varför inte pröva den möjligheten? Och det skänker onekligen en tillfredsställelse att kunna påverka. Ett motargument är att det är tråkigt och ändå inte ger något reellt inflytande att sitta med vid de möten som det innebär. Utifrån egen erfarenhet stämmer inte det det går att påverka, och då främst i de forum som faktiskt har inflytande. Det går visserligen inte nödvändigtvis snabbt, men å andra sidan är det en styrka att tänka igenom och processa beslut. ATT DESSUTOM FÅ en bredare inblick i EFS verksamhet än vad det lokala sammanhanget ger, möta personer ifrån andra sammanhang, ger även det perspektiv, influenser och en bättre förståelse av EFS arbete. Visst alla lokala föreningar är självstyrande, men distriktet anger ramar och viljeinriktning för verksamheten. Argumentet att det är de lokala föreningarna som trots allt styr sin egen verksamhet är intressant. Om denna mellannivå (distriktet) ändå är negligerbar, varför finns den då? Här brukar samordning av distriktsgemensamma läger, anställning och administration lyftas som viktiga övergripande frågor. Detta är angelägna frågor, för vad vore EFS i Västerbotten utan sina läger och anställda, och (faktiskt) den administration som håller samman och koordinerar verksamheten? Detta kan påverkas genom att exempelvis vara aktiv i EFS Västerbottens styrelse. OM DU OCH ALLA ANDRA inte vädrar ERA åsikter på årsmöten och engagerar er i styrelser med mera, hur ska då EFS Västerbotten kunna representera den mångfald av idéer och människor som finns i de olika föreningarna. Men du kanske vill att verksamheten bara skall flyta på såsom den alltid gjort, utan din inblandning? En annan anledning till att fler bör engagera sig i dessa formella sammanhang är att det i alltför stor utsträckning är samma folk som finns med överallt, med en viss inavel som följd. Med största sannolikhet finns outnyttjade krafter ute i länet, och därför bör den så kallade rekryteringsbasen vidgas. Tacka därför ja om du får frågan, eller ännu hellre erbjud dig själv! EFS har varit stort i våra bygder, men utan ditt och mitt engagemang framöver riskerar det att försvinna. Är det det vi vill? KOMMUNIKATIONSRÅDET Stefan Gelfgren vårt budskap ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 FEB 2014 REDAKTION: tfn 090/ fax 090/ , e-post TRYCK: Tryckeri City, Umeå REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/ ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/ KOMMUNIKATIONSRÅD: Ulrika Bengtsson 070/ , Lena Björkman 070/ , Katarina Eriksson 070/ , Stefan Eriksson 070/ , Stefan Gelfgren ordf. 073/ Peter Lundström 070/ och Peter Marksén 076/ PRENUMERATION: 180 kr ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm 2

3 EFS VÄSTERBOTTEN Distriktskansli i Umeå Vasagatan 17, Umeå tel. 090/ , fax: 090/ E-post: Kansliet i Skellefteå Stationsgatan 18, Skellefteå Tel. 0910/535 46, fax 0910/ Bankgiro , (Plusgiro ) Hemsida: LEDNINGSGRUPP: DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE Kristoffer Hedman 090/ EKONOM Eva S Bäckström 090/ PERSONALHANDLÄGGARE och INFORMATÖR Lotten Markström 090/ ÖVRIGA: DISTRIKTSKONSULENT Magdalena Sandberg 090/ DISTRIKTSKONSULENT Birgitta Bergner 072/ DISTRIKTSKONSULENT AnnaHelena Lindberg 090/ DISTRIKTSKONSULENT (Skellefteå) Anna-Maria Niemann Björk 070/ UTVECKLINGSKONSULENT (Skellefteå) Henrik Näslund 073/ ADMINISTRATÖRER Lena Jonsson 090/ Margita Sundell 090/ IT-SAMORDNARE Göran Berglund 070/ DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Astrid Sjöström 070/ V ordf. Marianne Berglund 090/98421 BETRAKTELSE VAD GÖR ATT DU GÅR TILL KYRKAN EN VANLIG SÖNDAG kl 11, på musikcafé, en temagudstjänst, i snöstorm, en solig dag, städa, koka kaffe, årsmöte, scouterna Vad är det som gör att Du går till kyrkan, i ur och skur? Varför gör Du det? Nämn tre saker som driver dig att gå till kyrkan! Tillsammans vill vi vara en växtplats DET KAN FINNAS många orsaker. För min del tänker jag idag på tre saker och önskar att det ska få vara så. Jesus, Tillsammans och Växtplats. Jesus förstås det är ju ett möte med honom man vill ha. Tillsammans det är inte lika roligt att städa kyrkan ensam som tillsammans. Ensam är inte lika roligt, där finns vänner och man har roligt tillsammans. Och jag vill vara där jag får vara jag, där jag inte behöver vara färdig, där jag kan få växa en Växtplats. ÄR DET SÅ att man nästan kan göra vad som helst om det är roligt, att värdet inte är vad man gör, utan vad det ger? Är det det som kallas arbetsglädje? Finns det i ditt sammanhang? Vad behövs för att det ska vara roligt, intressant och meningsfullt att vara i din kyrka? Vad är det som gör att du trivs? Vad tror du är viktigt för andra? VI PRATAR OFTA om att kyrkan ska vara en mötesplats dit alla ska känna sig välkomna. Växtplats och Mötesplats är två ord som jag funderat litegrann på. Har vi ett klimat i vår kyrka, förening där man kan växa? Växa i tro, växa i sin relation till Gud, växa som människa, och där man kan växa tillsammans. Kan de bredvid mig och runt omkring mig växa? Ger jag näring, vatten, ljus, mörker, utrymme för dem som finns omkring mig? Jag vet inte, men jag skulle vilja det. Hur är det för dig, får du växa, får din nästa plats att växa bredvid dig, i kyrkbänken, i köket, i planerings- och ansvarsgrupper eller när ni städar? Vem växer och vem hjälper andra att växa? Och hur är det med växelbruk? I trädgården är det ju bra om grödorna får nya platser varje år. Är det något vi också behöver tänka på. Vad är min uppgift nu? Eller behövs det mer gödning här för att få det att växa? Något man kanske ska se upp med är växtvärk. JESUS VILL VARA i vår mitt, i vår kyrka, i stort och smått, i kaffekokning och i gudstjänst. Där två eller tre är samlade så är han med oss, när vi träffas (Matt 18:20). Jesus vill vara tillsammans med dig och mig, med oss. Jesus är personlig, han älskar oss var och en. Men han ser oss också som grupp, alla folk, alla tillsammans. En Enhet. Ett Förbund. En enda kropp. Blodet göts för oss alla. Alla är vi viktiga. Vi är alla kallade till att vara Guds barn, Hans lärjungar. Kallade till gemenskap. Tillsammans är vi Kristi kropp, olika som vi är, med olika gåvor. VÅR BÖN får bli att få vara nära Honom som är, och få hjälp att ge varandra utrymme och näring att växa till de vi är tänkta att vara. TILLSAMMANS vill vi vara en VÄXT- PLATS och en MÖTESPLATS. Tillsammans vill vi vara, Vi vill vara en Mötesplats och en Växtplats. Växa tillsammans i vår kyrka. MARIA W PERSSON diakoniassistent i Mobackenkyrkan 3

4 Kärleken och glädjen får dem att återkomma Ännu ett årsskifte på det populära ungdomslägret Livskraft. Seminarier, lovsång, festmiddag, kramring och alldeles för lite sömn, det är några av ingredienserna för ett lyckat nyårsläger. Livskraft-läger är ett kul sätt att sluta ett år och börja ett nytt. FOTO: EVELINA BERGQUIST. PÅ STRÖMBÄCKS FOLKHÖGSKOLA hålls varje år nyårslägret Livskraft Norr. Årets tema var Jesus gör skillnad och lägret lockade över hundra ungdomar som ville fira nyår tillsammans med Jesus. Genom bibelstudium, olika seminarier och lovsångsmöten fick man upptäcka vad det innebär att Jesus gör skillnad. Och seminarier fanns det många av, bland annat praktisk bön, sport, gospel och nyårspyssel. Men vad man än valde så fanns Gud i centrum och gladde sig åt alla de gåvor han lagt ner i varje människa. Lägret riktar sig i huvudsak till dem som går ut nian till våren och dem som går första året på gymnasiet men alla är välkomna, gammal som ung. För dem som är 18+ erbjuds en chans att få träffa nya människor i samma ålder och få lite fördjupande undervisning under bibelstudiet. GLÄDJE BLEV en röd tråd för lägret och det märktes tydligt att alla kommit hit för att ha roligt. För varje dag väcktes intresset mer och mer hos deltagarna. Sömn blev en bristvara då ingen ville avsluta det roliga och gå och lägga sig. Kvällsmötena blev längre då det alltid fanns några som aldrig ville sluta lovsjunga och där gjorde lovsångsteamet en god insats. Trots att rösterna dog bort och instrumenten började kännas tunga så höll musiken hög klass. Och kvällen då det nya året skulle välkomnas tog alla fram sina finaste plagg och det blev festmiddag följd av kramring och tomtebloss vid tolvslaget. JAG KOMMER TILLBAKA för att det är ett kul sätt att sluta ett år och börja ett nytt tillsammans med Jesus och många härliga människor, säger Anna Rydin om varför hon gillar livskraft. Anna har varit på Livskraft förut och hon är inte ensam om den saken. Många deltagare väljer att komma tillbaka år efter år. Anledningarna är många men det som är den gemensamma nämnaren är att många tycker att det är höjdpunkten på året på grund av den härliga stämningen och den goda gemenskapen. JAG ÄR SJÄLV en trogen livskraftdeltagare, i år blev det fjärde gången. Varje år har jag tagit med mig något nytt hem; erfarenheter, nya upptäckter om Gud och nya vänner är några av de sakerna, och varje år känns det tomt när lägret är slut och man återvänder till vardagen. Det finns få ställen där man får uppleva sådan kärlek från människor man kanske aldrig har träffat tidigare. Så när vi närmar oss slutet av 2014 rekommenderar jag att ta chansen och fira nyår med Jesus. EVELINA BERGQUIST (Livskraft finns på fyra olika platser i Sverige: Polar i Älvsbyn, Norr i Umeå, Mitt i Uppsala och Syd i Helsingborg.) 4

5 Kring trehundra barn övar sånger tillsammans för den nyskrivna musikalen Mot hjärtats mitt, under kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Av och med barn men för alla Mot hjärtats mitt är en nyskriven musikal som spelas februari i Umeå. Över 350 personer är involverade i musikalen, de flesta tillhörande Svenska kyrkans och EFS barnkörer inom pastoratet. MUSIKALEN ÄR en del av kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå, och är ett beställningsverk skrivet av kyrkomusikern och kompositören Karin Runow, men också i samverkan med barnen. Många av barnen har själva varit med och bidragit med sina tankar om kärlek och vad som är viktigt i livet. I visionen för kyrkans medverkan i kulturhuvudstadsåret står det att man vill erbjuda mötesplatser med tydliga kulturella uttryck, som utmanar till dialog och fördjupning och hjälper oss att växa i tillit. Som människor och Guds avbild. Mot hjärtats mitt. Utifrån den visionen och att kyrkan är en kulturbärare på många sätt känns det självklart att vara med i kulturhuvudstadsåret, säger Marta Bäckman, musiker i Ersmarkskyrkan och en av de projektansvariga för musikalen. Hon pekar också på att musikalen är en av de få satsningar på barn som görs i det stora myllret av kulturarrangemang under 2014, även om den passar lika väl för en vuxen att ta del av. Barnperspektivet är viktigt och det finns med i den här satsningen, poängterar Marta. FÖRUTOM ATT UPPLEVA något fint för stunden så ska musikalen förhoppningsvis också ge några tankar med hem till dem som ser föreställningen. I handlingen kommer några stjärnor att landa på jorden och de undrar varför det kommer så många önskningar härifrån, den plats som borde vara ett paradis. I samtalen får man höra om människornas längtan efter kärlek och rättvisa. FÖR MARTA som projektansvarig (tillsammans med Malin Björkman Hietala) har musikalen naturligtvis inneburit väldigt mycket arbete men det har också gett glädje tillbaka. Just nu känns det jättespännande och det är många bollar i luften. Det är roligt att få lyfta barnen, säger hon när endast ett par veckor återstår till föreställnigarna. UTÖVER ALLA BARNKÖRER medverkar bland annat en orkester från Kommunala musikskolan, professionella kompmusiker och en teatergrupp med barn och ungdomar (från Sävar och Umeå stads församling). Projektet har skapat nya kontakter och en vi-känsla mellan dem som är med, något som annars inte skulle ha funnits på samma sätt. Tre föreställningar ges på Aula Nordica i Umeå (universitetsområdet) och biljetter säljs via Ticnet och Biljettcentrum. Än finns det platser kvar till detta stora arrangemang där barnen får plats. Under kulturhuvudstadsåret ordnar Svenska kyrkan i Umeå sammanlagt tolv gemensamma aktiviteter, allt ifrån pilgrimsvandring och fotoutställning till psalmmaraton och nyskriven kyrkopera, förutom församlingarnas egna satsningar. LOTTEN MARKSTRÖM Mer info finns på och på Facebook-sidan Mot hjärtats mitt. 5

6 BOKTIPS Magnus Malm Kännetecken att söka Gud i en kaotisk tid, utgiven av Artos förlag, Skellefteå DET VI KALLAR BÖN är i grunden inget annat än ett mirakel. Inget annat kan så på djupet förändra en människas liv och ansluta henne till källor bortom allt vi ser. Och samtidigt denna paradox: att detta mirakel fastnar i kön av allt annat vi ska göra under en dag. Så skriver Magnus Malm i förordet till sin bok Kännetecken. Med boken följer små träfigurer gjorda av en kristen palestinier, en krubba, ett kors och en ring. Jag tilltalas av tanken på att vi som lever kaotiskt och splittrat kan behöva konkreta ting och fasta bibliska böner, lite som klosterritualer, som kännetecken på Guds närvaro i våra liv. TANKEN ÄR att dagen delas in i en bönerytm med fyra dagliga böner med början mitt på dagen, fortsätter med tidig kväll, innan jag går till sängs och avslutning nästa morgon. Med en fast text för varje bönetillfälle. Det viktigaste är att be, inte hur länge. För att det ska hålla i längden måste man också vara beslutsam i att aldrig döma sig själv om bönetillfällen av någon anledning inte blir av utan bara återgå till rytmen igen. Att be de bibliska bönerna är som att stiga in i en väldig katedral: jag hisnar över en så mycket större värld än min egen trånga tankefåra. Valv av ljus och mörker öppnar sig åt alla håll, golv och bilder har nötts och berörts av pilgrimer genom årtusenden. LÄS BOKEN även om du inte tilltalas av att be på det här sättet. Magnus Malm låter oss lyfta blicken från våra egna tankar och förankrar oss bakåt till dem som gått före oss. Han tycker inte alls att vi bara ska leva i nuet. Kanske vill du veta mer om tanken bakom krubban, korset och ringen? Tänkta att ha i sin ficka. Det sista kapitlet innehåller de bibliska bönerna som förstås kan användas i olika sammanhang. LENA BJÖRKMAN Guide till Bibeln ger oss underlag för samtal I MIN HEMGRUPP ses sex unga vuxna en kväll i veckan för gemenskap, fika, samtal och bön. Under en tid längtade vi efter att hitta en hjälp för bibelläsning, att ta tid för bibelsamtal. Vi välkomnade därför varmt bibelguiden till Efesierbrevet när den kom, och nu är vi mitt inne i läsningen av Uppenbarelseboken. BÅDA GUIDERNA har upplägget att vi först läser ett kapitel eller några verser i ett kapitel, sedan följer en hjälp att förstå och reflektera-text där guideförfattarna gör hänvisningar till andra bibelställen, ger bakgrundsfakta samt relaterar till vardagssituationer i samhället, församlingen och det egna livet. Redan här kan ett samtal i gruppen komma igång. Kanske var det något som någon hakade upp sig på i bibeltexten eller utläggningen, eller kanske kommer det upp en fråga som någon funderat på under veckan (som nödvändigtvis inte behöver handla om Uppenbarelseboken). Bibelguiden ges ut av Bibeln idag, se SOM ETT STÖD finns dock cirka fem frågor till varje avsnitt i guiden. Vi har kommit att samtala om allt från storord som frälsning, synd och nåd, till när det är svårt/lätt att vara kristen, gudstjänstformer och evangelisation. Just Uppenbarelseboken är en bibelbok som det gärna plockas russin ur, men med en guide har vi vågat oss på även det lite mer svårtuggade. SOFIA SVENSSON 6

7 Genom att bygga ut takvåningen kommer man att få utrymme för kontor högst uppe i huset. Många förändringar på gång i Skellefteå EFS EFS-kyrkan renoverar och bygger ut, in kommer pastoratet. DET PÅGÅR ARBETE på tre våningar i EFS huset på Stationsgatan i Skellefteå. Högst uppe, på tredje våningen bygger man en takkupa. Det kommer att medföra en mycket större yta som ska bli nya kontor för EFS-anställda. Ett av rummen blir dessutom ett nytt konferensrum. Våning två kommer framöver att hyras av Skellefteå pastorat, där administrationen ska flytta in till ett tiotal kontorsrum. Pastoratet bekostar själva renoveringen. På entréplan håller man på att färdigställa en ny ungdomslokal i det som brukar kallas för Lilla Arken, den del av restaurangen Arken som ligger närmast kyrktorget. På övervåningarna, med undantag av konferensrummet, sköts arbetet av anlitade byggfirmor medan ungdomslokalen byggs om av ideella krafter. Arnaldo Tiburzi berättar om förändringar på gång i EFS-kyrkan i Skellefteå. OMBYGGNATIONEN är ett stort projekt. Fönstren på andra våningen har fräschats upp och ventilationen i huset skall förbättras. De anställda har under renoveringstiden fått provisoriska arbetsrum i källaren, i sakristian och i närradions lokaler. Huset var i behov av renovering och vi tog chansen när Skellefteå pastorat behövde nya kontor och frågade oss om vi kunde hyra ut lokaler till dem, berättar Arnaldo Tiburzi, präst i EFS-kyrkan. EFS-föreningen hoppas att förändringarna kommer att ge goda frukter, kanske att det blir någon form av samarbete med det nya pastoratet. Det händer mycket i EFS-huset just nu, och det handlar inte bara om byggprojekt. Vi är inne i ett mycket positivt skede. Vi har så många barnfamiljer som söker sig till oss. Satsningen på icentrum-gudstjänster i kombination med söndagsskola varje söndag ger mycket goda resultat. Det är bara att tacka Gud och be att han hjälper oss att ro i land våra projekt, säger Arnaldo. Han kommer själv att gå i pension till sommaren så det kommer också att innebära en förändring i fråga om prästtjänsten. Rekryteringsarbetet pågår. I samband med föreningens årsmöte kommer man också att spika en vision för det framtida arbetet, där orden hopp, omsorg, utveckling och öppenhet ska vara vägledande. LOTTEN MARKSTRÖM NY SKIVA MED TRINITY GOSPELKÖREN TRINITY har kommit ut med en ny skiva i dagarna och hade releasekonsert den 8 februari på Nordanåteatern i Skellefteå, då även soulsångaren Samuel Ljungblahd och kören och U-nited medverkade. Den nya skivan bär titeln The Crossroad och låtarna är körledaren Mattias Lindqvists egna. Det är en skiva som handlar om alla viktiga vägskäl vi kommer till i livet. EFS Västerbottens konferens NÄRA JESUS augusti 2014 Tema: Älskad, rustad, sänd BIBELSKOLAN FÖR DIG SOM VILL KOMBINERA BRA BIBELUNDERVISNING MED HÄRLIGA FJÄLLUPP- LEVELSER OCH UTMANANDE MÖTEN Bibelfjäll är en ettårig folkhögskolekurs på helfart, med placering på Hemavan fjällstation. Ansökningsdatum 15/4. W W W. B I B E L F J A L L. S E 7

8 Söndagsskolebarnen redovisar veckans minnesvers med korsade armar som tecken på respekt. Pioniär som Salt-volontär i Burma Som en av de första Salt-volontärerna till Burma åkte Maria Svensson från Umeå. Före det har hon, endast tjugoett år gammal, bland annat hunnit med en missionsinspirationsresa till Etiopien, ett år på Bibelskola och ett år med Team Jesus Generation. Här berättar hon för Vårt Budskaps läsare om sin vistelse i Burma. DET HAR NU GÅTT en månad sen jag kom hem från Burma efter fyra månaders vistelse i ett land som de senaste åren öppnats upp mer och mer för affärsindustrier och turism. Kvar från förr finns korruptionen. Jag har haft förmånen att vara en av de tre första volontärerna som Salt barn och unga i EFS i höstas skickade till Yangon (Rangoon) i Myanmar (Burma) för att jobba tillsammans med Disciple Making Mission (DMM). DMM är vad man kan kalla ett nätverk av husförsamlingar som alla hade någon slags anknytning till vår handledare William där nere. De två andra volontärerna som åkte med mig var Lina Rosenkvist från Kalmar och Agnes Perbo från Stockholm. För mig innebar volontärtiden fyra månader fyllda med undervisning, kontakter med husförsamlingar och egen tid med Gud. Givetvis hann jag även med att äta en hel massa god frukt, ris och nudlar. VÅR UPPGIFT som volontärer var att undervisa i engelska genom privatlektioner som vår handledare William startade upp. Det är många burmeser som gärna vill jobba utomlands, eftersom lönerna där är betydligt högre än i Burma, och att ha bra kunskap i engelska är en fördel när man söker jobb. Detta bidrar till att engelskalektioner är väldigt populära i landet och Williams mål med att starta dessa lektioner var att knyta kontakter till unga människor för vidare evangelisation. Min klass bestod av fyra elever med en ålder mellan 20 och 35, och de var hyfsat duktiga alla fyra. Jag undervisade dem tre dagar i veckan under en och en halv timmes pass och gjorde mitt bästa för att lägga upp undervisningen så att de framförallt skulle få utvecklas muntligt. Ett vanligt inslag i slutet på en lektion kunde vara att leka charader eller galenpanna då man skulle gissa sig till en person eller plats genom att ställa frågor. PÅ SÖNDAGAR var det givetvis dags att gå i kyrkan. Klockan nio var det söndagsskola, och då kom ett tjugotal barn mellan 4 och 13 år för att leka med oss. Även om vi inte talade samma språk som de, insåg vi snabbt att de kunde minst lika många 8

9 bibelberättelser som vi och dessutom hade de bibelundervisning varje söndagsmorgon innan vi kom dit. Därför satsade vi mer av vår energi på att leka med och se barnen. Efter söndagsskolan åkte vi till en gudstjänst. Oftast gick vi till husförsamlingen bredvid, i Williams föräldrars hem, men i början av hösten for vi mycket runt och besökte andra husförsamlingar. Gudstjänsterna var väldigt enkla men med ett klart budskap. Vi sjöng lovsånger (som jag fortfarande kan gå omkring och nynna på även om jag inte förstår så mycket mer än halleluja), delade vittnesbörd och böneämnen med varandra, lyssnade på predikan och fikade tillsammans. Ibland var det vi volontärer som fick predika eller dela något, ibland var det andra. Speciellt en kvinna fastnade i mitt hjärta. Så gott som varje vecka reste hon sig upp och ville att vi skulle be för att hon skulle få användas ännu mer av Gud bland buddistiska grannar och släkt. Hon hade en sådan innerlig längtan efter mer av Gud och jag blev verkligen inspirerad. TILL SIST det där med personlig tid med Gud. Oavsett om jag, som under förra läsåret, går Team Jesus Generation, är i Burma som volontär eller som nu, jobbar i Ersmarkskyrkan, är tiden jag får spendera med min vän Jesus otroligt dyrbar för mig. Det var verkligen något jag hade möjlighet att ta vara på i Burma då många av dagarna inte innehöll allt det där andra som livet i Sverige så lätt drar på sig. Nu blickar jag framåt och ser fram emot nya äventyr med Gud här i Västerbotten. Jag är glad över att ha fått möjligheten att vara volontär i Burma men jag är också väldigt glad över att vara tillbaka i Sverige. Maria Svensson tillsammans med Myint Myint Kyi, vänskap bortom språkbarriärer. Kontakten med burmeserna var inte alltid så enkel då de ibland är närmast rädda för utlänningar. Hierarkin är tydlig och som västerlänning hamnar man högst. Att leka med barnen var ett tydligt sätt att bryta den givna ordningen. TEXT: MARIA SVENSSON FOTO: MARIA SVENSSON OCH LINA ROSENKVIST MER OM BURMA Myanmar är det officiella namnet, antaget av militärregimen 1989, Sverige har fortsatt kalla landet för Burma. Landet som numera kallar sig en presidentrepublik (men med stor militärmakt) är ett av världens minst utvecklade och har länge valt att leva i isolering. Utvecklingen går snabbt fram på vissa områden medan den ligger still på andra. T.ex. trådlöst nätverk i lägenheten men ingen spis, smartphone men bambuhydda som bostad och ute på landsbygden finns kanske inte ens traktorer i jordbruket. Kulturen är i huvudsak baserad på buddismen. I huvudstaden Yangon/Rangoon bor omkring 5 av landets dryga 60 miljoner invånare. Bilmarknaden är en av marknaderna utåt som öppnats under året, vilket lett till att bilarna nästan fördubblats på gatorna i Yangon. Som västerlänning kan man uppleva korruption som finns i landet rätt jobbig, och att man i samhället främst ser till personlig vinning i stället för till människors bästa. De kristna kyrkorna i landet är i minoritet och lever under hårt tryck från buddisterna, och det händer att kristna försvinner. Husförsamlingarna består av medlemmar och man samlas hemma hos pastorerna. 9

10 DISTRIKTSINFORMATION FEBRUARI MARS APRIL MAJ AUGUSTI KALENDER The Life lovsångsgudstjänst, EFS-kyrkan Skellefteå 22 Musikal, Aula Nordica, Umeå 1-5 Sportlovsläger, EFS fjällgård i Klippen 14 LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå 20 Internationell träff, Mobackenkyrkan, Skellefteå Helgläger Solvikskonfirmander, Solvik 22 Ljudkurs, Solviks folkhögskola 24 Ljudkurs, Solviks folkhögskola 26 Internationell träff, Carlskyrkan, Umeå 4 The Life lovsångsgudstjänst, EFS-kyrkan Skellefteå Påskläger för alla 1, Klippen Påskläger för alla 2, Klippen 25 LUFF-gudstjänst, Vasakyrkan, Umeå 26 EFS Västerbottens årsmöte, Robertsfors kyrka 27 Förträff konfaläger 1, Strömbäcks folkhögskola 9 Helgläger Solvikskonfirmander, Solviks folkhögskola Konferens Nära Jesus, Umeå GÅVOMEDELSRAPPORT Gåvoutfall 2013 Insamlade gåvor 2013: kr Budgeterade gåvor 2013: kr TACK FÖR ÅRET som gått och alla gåvor som du varit med och samlat in till vårt gemensamma arbete! Under december månad insamlades fantastiska kr. För hela året har kr samlats in och gåvorna har fördelats så att från föreningar har kr inkommit och från enskilda givare kr. Nu är vi inne i år 2014 och vårt gåvomedelsmål är kr till den verksamhet som vi tillsammans vill bedriva i distriktet i form av inspirationsdagar, fortbildning, konferens och många läger för små och stora. Under januari har kr samlats in, att jämföra med kr som budgeterats för månaden. Tack för din gåva! Eva S Bäckström, ekonom BANKGIRO NR , BANKKONTO SEB (gäller även Salt) PERSONALNYTT ANNELI ARONSSON, vik. konsulent 75 % i Grisbackakyrkan jan-maj TIMOTHY DE BERNARDI, vik. präst/ konsulent 75 % i Bureåkretsen maj juli JAN LINDBERG, administratör 50 % i Grisbackakyrkan dec -13 april -14. LENA STEGEBY, husmor 50 % i Solbackakyrkan feb -14 feb -15. PÅSKLÄGER FÖR ALLA I KLIPPEN 12-16/4 läger1 (fullt) 17-21/4 läger 2 Ett läger för hela familjen med skidåkning, andakter och gemenskap. Pris: 1275 kr/vuxen, 625 kr/barn 6-12 år, yngre än 6 år gratis. Frågor till Eric Bergström och anmälan via mejl UTVÄRDERING AV STORSAMLINGAR EFTER NÅGRA ÅR med Storsamlingar håller EFS Västerbotten nu på med en utvärdering och utveckling av konceptet. Under våren blir det därför inga Storsamlingstillfällen. I stället hälsas alla välkomna till Storsamlingarnas Storsamling nämligen Årsmötet i Robertsfors den 26 april. Ta vara på tillfället att där möta människor från andra föreningar, samtala och vara med och fatta viktiga beslut! LEDIGA TJÄNSTER I EFS VÄSTERBOTTEN EFS-KYRKAN I SKELLEFTEÅ Präst % ERSMARKS KYRKA (Skellefteå) Musiker % Info: och www. efsvasterbotten.se eller personalansvarig Lotten Markström , ordf. Bertil Edström (EFS-kyrkan) och ordf. Robert Koss (Ersmark norra). 10

11 DISTRIKTSLEDNINGEN EFS Västerbottens ÅRSMÖTE 26/4 kl 10 i Robertsfors. PÅ VÄG MED DISTRIKTSFÖRESTÅNDAREN FÖRRA VECKAN var jag med om en arbetsdag som inte blev som jag hade förväntat mig. Med kort varsel insåg jag att jag behövde vara med på en träff som nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) bjöd in till under rubriken Demokratin behöver oss. Väl på plats möter jag representanter från en rad trossamfund som finns i Västerbotten och i Umeå. Där fanns muslimer, judar, en buddist, ortodoxa, representanter från Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och några fler. Jag kunde konstatera att denna skara utgjorde en betydligt större mångfald än vad jag vanligtvis brukar få möta, och jag ska erkänna att bara det gjorde mig lite gladare. UNDER FÖRMIDDAGEN fick vi möjlighet att samtala och med olika pedagogiska hjälpmedel fundera över bland annat följande frågor: Vad är viktigast i en demokrati? Är demokrati och mänskliga rättigheter samma sak? Vem bär ansvar för de mänskliga rätttigheterna? VISSTE NI, att i princip alla sammankomster judiska föreningar eller församlingar i Sverige bjuder in till måste ha polisbevakning för att kunna äga rum? Eller att de muslimska föreningarna ofta har stora svårigheter att kunna hyra en lokal för sina sammankomster. Vill vi som en del av det demokratiska Sverige att människor av olika religiösa uppfattningar verkligen ska behöva ha de förutsättningarna?! VAD SKULLE HÄNDA om vi som kristna utgjorde en skyddsmur när judiska föreningen vill träffas, eller om vi medverkade till att muslimer kan mötas till sina sammankomster? Skulle vår tro på Jesus som alla människors försvarare och frälsare bli mindre? Skulle vår tro på Jesus som vägen, sanningen och livet urholkas? Hur tänker du? TÄNK OM EFS böneår 2014 kan hjälpa oss att lyssna in Guds vägledning så att vi än mer ser hur våra sammanhang kan få bidra till att ge människor upprättelse enligt de mänskliga rättigheterna och till befrielse med det evangelium som Jesus räcker alla människor. FRAMTIDEN ÄR DIN. TA STEGET. STUDERA PÅ FOLKHÖGSKOLA. ALLMÄNNA LINJEN, BASKURSEN MUSIKLINJEN: MUSIKER/ SÅNG/MUSIKPRODUKTION K KONSTLINJEN/ DATORGRAFISKT BASÅR SENIORKURS SOMMARKURSER MER INFO PÅ VÅR HEMSIDA KRISTOFFER HEDMAN NY Solviks folkhögskola Frostkåge Kåge Tel Proposition till EFS Västerbottens årsmöte 2014 om stadgeändring EFS VÄSTERBOTTENS STYRELSE består idag av 12 ledamöter. I takt med att medlemstalet minskat har också underlaget till att rekrytera ledamöter till EFS Västerbottens styrelse minskat. I den organisation som finns idag finns styrelserepresentation i alla utskott och råd, med färre ledamöter kan denna ordning komma att förändras och styrelseuppdraget bli mer renodlat. EFS Västerbottens styrelse beslutar att föreslå årsmötet förändringar i EFS Västerbottens stadgar 5:1 och 5:4: att minska styrelsens storlek från 12 till 9 ledamöter att styrelsen är beslutsmässig då minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet PARAGRAFERNA FÅR därmed följande formuleringar under rubriken 5 Styrelse, utskott och råd: 5:1Styrelsen består av 9 ledamöter som har evangelisk-luthersk trosbekännelse och är direkta medlemmar i förening eller grupp ansluten till EFS Västerbotten. Anställd vid EFS Västerbottens distriktsexpedition är inte valbar. Styrelsen har till uppgift: att styra EFS Västerbottens verksamhet, att handha den ekonomiska förvaltningen, innefattande rätten att förvärva, förvalta samt överlåta fast och lös egendom, samt teckna borgen och pantsätta egendom, att värna om och utveckla samverkan med Svenska kyrkan, att handlägga personalärenden, att förbereda årsmötets ärenden och att verkställa årsmötets beslut. 5.4 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år. Den är beslutsmässig då minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande och minst fyra av dessa är eniga om beslutet. 11

12 HASSES HALVLEK Broadland och Lifezone EFTER ATT HA tillbringat två veckor i Sydafrika (Kapstaden med omnejd), tillsammans med 36 andra i åldern 5-55 år, i föreningen ACCESS regi, är jag fylld av intryck. Många olika sådana. Men jag tror ändå att de största intrycken har jag fått från det engagemang för människor som jag har mött i Broadland och i Lifezone. I BROADLAND har pastor Colin van Wyjk byggt en kyrka som fungerar som en vårdcentral under veckorna. Där HIV-testas människor, där kan man också få andra hälsotester och är man HIV-positiv så får man mat och bromsmediciner där varje vardag. Det går också att få sina tänder åtgärdade i kyrkans tandklinik och går man i skolan kan man få hjälp med läxorna samt ett mål mat. Barn och ungdomar får dessutom lära sig dansa eller spela instrument. Det här sker i ett område där det bor uppskattningsvis människor, varav cirka 80 % är arbetslösa och kring 30 % har HIV. Man bor i enkla hus och alltför många barn/ungdomar slutar skolan i förtid, ibland på grund av att de måste passa sina yngre syskon, eftersom det inte finns någon vuxen hemma. Det är många splittrade familjer, drogproblematiken är stor och tonårsgraviditeterna är många. Sexualdebuten sker i genomsnitt vid 12 års ålder, enligt de 12-åriga tjejerna vi mötte på gatan i området. Och övergreppen på kvinnor/tjejer är alltför många. Sa jag att kyrkan också delar ut kondomer på olika ställen, i HIV-preventivt syfte? Detta gör man samtidigt som man i samtalsgrupper försöker få unga att vänta med sex av ovan nämnda orsaker. Kyrkan i Broadland har tagit som sitt uppdrag att förkunna evangeliet genom handling och om nödvändigt genom att använda ord. Och man gör det med full respekt för de människor man möter. LIFEZONE är ett arbete som bedrivs bland barn och ungdomar i skolorna i stadsdelen Kensington, Kapstaden. Jeremy Wyngaard, som grundat Lifezone, är teolog och f.d. professionell fotbollsspelare. Lifezone använder idrott, och framför allt fotboll, som sitt verktyg för att nå barn och ungdomar och för att ge dem en meningsfull sysselsättning. Många i det här området lever i riskzonen att hamna i drogmissbruk och kriminalitet, i en så kallad death zone därav namnet Lifezone. I samband med fotbollsspelandet så tar man också upp värdegrundsfrågor och dessa har sitt ursprung i den kristna tron. Lifezone använder sig av unga ledare/ coacher och en av dessa är också ungdomspastor i Church of Assambly of God i Kensington. Till sommaren kommer Lifezone med ett par fotbollslag som ska turnera runt om i Sverige och de kommer att stanna i Sävar i tre dagar. Det gjorde de 2012 också. Utbytet fortsätter! MEN DEN FRÅGA jag ställer mig efter resan är: Hur kan den kyrka som jag tillhör få motsvarande betydelse för människor här hemma? Hur kan den bli en Livets arena i det område där den finns? HASSE LILJEMARK Det som varit, är och ska komma FÖRFATTARMÖTE med Owe Wikström den 16 mars i Umeå och 19 mars i Skellefteå. Livstycken Sune Jonsson Bilder som utgör tidlös poesi om längtan, uppbrott, vemod och avsked. 398 kr (ord.pris 539 kr) BOKREAN startar 25 februari. Den dolda dörren Owe Wikström Om undran inför döden. Boken visar olika vägar att möta dödens problem. 235 kr DIN BOK Skolgatan 58 C, Box 369, UMEÅ tfn 090/ , Bästa service och bredd 12

13 Maria Smeds berättade bland annat om EFS Böneår Fortbildning på Solvik för både anställd och ideell De årliga fortbildningsdagarna i januari är en viktig träffpunkt och en möjlighet till påfyllning inför kommande år inom EFS. UNDER TVÅ DAGAR strax efter Trettondagen samlades EFS-anställda tillsammans med biträdande och pensionerade medarbetare till de årliga fortbildningsdagarna. Temat var Älskad, rustad, sänd och platsen den här gången var Solviks folkhögskola. Maria Smeds, utvecklingskonsulent på EFS riks, och Lena Bergström, pastor och fysioterapeut från Skellefteå, höll i de flesta passen. DEN FÖRSTA eftermiddagen och kvällen var öppen även för frivilligarbetarna inom EFS. En av dem som tog vara på tillfället var Barbro Holmlund aktiv i Medle EFS. Hon passade på att lyssna på Tomas Nygrens föredrag (via Skype) om Rosenius så mycket mer än bara en byst och deltog också i samlingen Nya sätt att vara kyrka, som leddes av Kristoffer Hedman. Barbro är intresserad av teologi och tycker att det ger stimulans att få lyssna till föredrag. Det är en fantastisk fin gest att ideella medarbetare blir inbjudna, säger Barbro som hoppas att det blir så även framöver. Hon tyckte utbudet var varierat och passar även frivilligarbetarna. Barbro Holmlund, en av de ideella medarbetarna som sökt sig till Solvik. MARIA SMEDS som arbetar med musikmission och tillbedjan talade inledningsvis om att lyssna till Guds röst, med utgångspunkt från första versen i psalmen Med Gud och hans vänskap. Hon höll också ett seminarium för körledare och ledde samtalet om musiken i gudstjänsterna. Slutligen presenterade hon också EFS böneår LENA BERGSTRÖM föreläste om stresshantering och friskvård och höll i en samling med rubriken Landa i kroppen, leva i Guds nåd, med övningar om ökad kroppskännedom. Ett av de valbara passen var webbkursen Trygga möten, som Birgitta Bergner ledde. Förutom de olika samlingarna hölls aftonbön och morgonmässa, och det gavs gott om tid till umgänge och samtal i samband med mat och fika. LOTTEN MARKSTRÖM (Mer bilder från fortbildningsdagarna finns på webben Visionen för internationellt arbete EFS Västerbottens internationella råd har tagit fram en vision för sitt och föreningarnas internationella arbete. Visionen formuleras så här. INOM EFS Västerbotten syns år 2019 det internationella perspektivet på följande sätt: De nya svenskarna tar då aktiv del i vår verksamhet, som anställda och frivilliga, i styrelser och råd. Våra föreningar präglas av ett frekvent utbyte med andra kristna i vår värld, främst med våra systerkyrkor. Vi är duktiga på ny teknik, som bland annat kan användas till våra internationella kontakter. Vi är en organisation som kommit långt i ett hållbart förvaltarskap. INTERNATIONELLA RÅDET har en önskan att visionen kommer upp till diskussion i alla EFS-föreningar under kommande år. I VÅR blir det internationella träffar den 20 mars i Mobackenkyrkan, Skellefteå och den 26 mars i Carlskyrkan, Umeå. Mer information kommer att finnas i webbkalendern INTERNATIONELLA RÅDET består av Åke Hägglund (ordf.), Mats Bohman, Kersti Karlsson och Gärd Åkerström. 13

14 Från SKATTENkonferens i Norge ANNONSER Skellefteå Begravningsbyrå Byske Begravningsbyrå Telefon (även jour) E-post: Besöksadress: Nygatan 16, Skellefteå, Storgatan 6, Byske (må,on 12-16) tel Distriktskonsulenterna Anna-Maria Niemann-Björk och Magdalena Sandberg hämtade inspiration i Norge. HEJ! Här kommer sprittsprudlande, sprelliga hälsningar från två distriktskonsulenter som har varit på Vintersprell med norska söndagsskolan. Under två dagar har vi fått lära, dela, skratta och umgås med våra norska kollegor som jobbar med Sprell Levende (som SKATTEN heter på norska) Ombud finns på följande orter: Bastuträsk , Norsjö och Lövånger Västerbotten Västsverige Vi löser Era transporter enkelt och effektivt DET BLEV många goda samtal där vi fick utbyta erfarenheter, ta del av glädjeämnen och fundera över sådant som vi brottas med. Ämnen som det bland annat samtalades kring var hur vi tar hand om våra frivilliga och hur vi får våra grupper att fungera för barn med mycket spring i kroppen. BARNENS TRO har en mycket central plats i allt den norska söndagsskolan gör och det blir en utmaning och påminnelse till oss om hur mycket vi har att lära av barnen och deras tro. Barnen är bärare av sin egen tro och våra förebilder. Tänk vilken fantastisk möjlighet det är att få vara ledare i en barngrupp! MAGDALENA SANDBERG ANNA-MARIA NIEMANN-BJÖRK FÖRHISTORISKA Om tro och vetande, om DINOSAURIER och vetenskap. Öppet: Sommar ti-sö Vinter lö-sö Vallmov. 61, Umeå. Vi bygger bara det vi är bra på - Byggnader för butik, industri och lantbruk - Vi tar hand om bygget från början till slut Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris. FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB Häggbärsgatan 47, Kåge. Tel: , fax: Mobiltel:

15 UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2014 Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme. NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 3 april. ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också ett nyhetsflöde och åsiktsforum. ANNONSER VAD TYCKER DU? Vårt Budskap vill skriva om sådant som berör, utmanar, informerar och inspirerar. Har du förslag på vad vi ska ta upp i tidningen, eller vill du själv bidra? Hör av dig till redaktionen med bilder, artiklar, notiser eller idéer kring innehållet. Det kan vara ett brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad som är på gång i din församling/ förening eller i distriktet. ADRESS: Vårt Budskap, Vasagatan 17, Umeå. Telefon: 090/ , E-post: BEGRAVNINGAR GRAVSTENAR BOUPPTECKNINGAR FAMILJEJURIDIK SKELLEFTEÅ Kyrkogatan 8 tel UMEÅ V Norrlandsg. 18 B tel LYCKSELE Storgatan 26 tel Serviceföretaget i jordbrukets tjänst med maskiner från marknadens ledande leverantörer Även ett brett sortiment för Villa Trädgård Entreprenad En servande fackhandel Din trygghet FÄSTELEMENT skruvar, muttrar m.m. GJUTGODS gjutning, bearbetning, montering BALANSBLOCK broms, spärr VÄXLAR kugg- och tappväxlar Vänd Er med förtroende till oss i en svår stund! Vi gör gärna hembesök Jour dygnet runt Alen Begravningsbyrå Begravningar Bouppteckningar Gravstenar Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/ Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/ Ulf Påhlsson Christina Wendel PRÄST EFS Norrbotten söker två präster, heltid och tillsvidare från augusti En tjänst är i Norrfjärden och en i Hortlaxkretsen. För mer information, se 15

16 POSTTIDNING B vårt budskap Vasagatan Umeå Namnet Jesus aldrig mister genom tiderna sin glans. Det om evig kärlek vittnar, som hos ingen annan fanns. Det till uppgift har att samla till Guds ständigt öppna famn alla mänskor unga, gamla detta underbara namn... Psalm 716

vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r

vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r vårt budskap 1 4-1 7 m aj i EFS t fes r sa eå Um Blå EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # 1 2015 Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. Linn och Anna-Lena på Patrullriks. Foto: Paulina Hedman. 5 Ett bra tillfälle

Läs mer

5 Förväntan om välsignade dagar 7 Läsarrörelse på nytt 8 Goda år i London EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 3 2013

5 Förväntan om välsignade dagar 7 Läsarrörelse på nytt 8 Goda år i London EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 3 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 3 2013 5 Förväntan om välsignade dagar 7 Läsarrörelse på nytt 8 Goda år i London 3 GUDS BLOMSTERSPRÅK 11 MONICA SLUTAR 13 KONFERENSPROGRAM LEDARE För en hållbar

Läs mer

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 Kristoffer Hedman predikar om Kristi kropp under högmässan på EFS -konferens Nära Jesus. 6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha Nr 31, Årg 10 sept dec 2008 Skulle vilja tro Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha 1 ISSN 1404-448X Redaktör: Johannes Nordemar johannes.nordemar@alphasverige.org Grafisk formgivning:

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. 12-13 1 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV omslagsbild: isak engström REdAKTÖREn HAR ordet EvA AnDERSSOn

Läs mer

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön

GLIMTEN. Marieborgskyrkan Västervik. Att växa i bön GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 2 / 2015 Årg. 24 Att växa i bön 7 juni - 6 sept. Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja, inte imorgon men nu. Hjälp mig

Läs mer

Drömhelg för datornördarfoto:

Drömhelg för datornördarfoto: Där är man lite snällare helt enkelt Kyrkan är ställe där man får var sig själv. Det är samtidigt en plats där man kan göra skillnad. Det tycker Johan Hörnell, som kom in i församlingsarbetet i och med

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer