Telefon: Fax: E-post : Sidan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se. Sidan"

Transkript

1 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: Fax: E-post : Internet Under höstterminen 1998 kommer följande kurser att ges Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 2 Umeå (Mom 1 och 2 ht-98) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd 4 Umeå (Mom 1 och 2 ht-98) C10/D10 Marketing II, 10p 6 C10/D10 Marketing III, 10p 7 C10/D10 Management II,10p 8 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10p 9 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm 10 D10 Småföretag-marknad o ledarskap,10p 11 D10 Småföretagens interna styrning, 10p 12 C10 C-uppsats, 10p 13 D10 D-uppsats, 10p 14 D5 Financial Investments, 5p fördr U-å 15 Ekonomprogrammet t 1 Litt, se A, 20p Dagkurs 2-3 Ekonomprogrammet t 5 Litt., se B, Dagkurs 4-5 Ekonomprogrammet t 7 Litt.och antal stud, se C/D 6-15 Service Management programmet termin Företagsekonomi A45 20 poäng International Corporate Finance D10, 10 credits 18 Företagsamhet i skolan A, 10 poäng Fördr Umeå 19 Ledarskap och Management, Master 10p Fördr U-å 20 Antal studenter och momentstarttidpunkter Separat litt-h98.doc Det här materialet finns även via :

2 2 Företagsekonomi A, 20 poäng MOMENT 1 Marknadsföring (5 poäng) Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. Principles of Marketing (The European Edition), Prentice Hall (1996) Svensson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Studentlitteratur (1997) Grönroos, C., Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber-Hermods (1996, upplaga 3) Casekompendium Studentexpeditionen Artiklar kan tillkomma MOMENT 2 Företagets organisation och ledning (5 poäng) Bolman, L.G., Deal, T.E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap - Artisteri, valmöjlighet och ledning. Studentlitteratur 1995 Eriksson, L., Packendorff, J., Utveckla ett företag - ett praktikfall i organisation och ledarskap. Academia Adacta Eriksson, L., Wåhlin, N., Ledarskapsforskning. Academia Adacta Wilson, David C., A strategy of change. International Thomson Business Press Tillkommer artiklar och anvisat material. Studentexpeditionen.

3 3 MOMENT 3 Redovisningssystem, (5 poäng) Alexandersson, Örjan mfl., Externredovisning. Praktikfallet TEBE Färg AB. Studentlitteratur Johansson, G., Steen L.O., Grundläggande Koncernredovisning. Studentlitteratur Thomasson, Larsson, Rohlin Den nya affärsredovisningen. Liber. Senaste upplagan. Thomasson, Larsson, Rohlin Övningsbok och facit till ovanstående. Liber. Senaste upplagan. Tillkommer aktuella artiklar samt kompendiematerial i företagets redovisningssystem enligt senare anvisningar. Referenslitteratur. Belkaoui, A.R., Accounting Theory Academic Press Limited FARs Samlingsvolym Gröjer Jan-Erik Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur. Senaste upplagan. Magnusson, Å., Utveckling av ekonomistyrsystem enligt RP. Sveriges verkstadsindustrier och Industrilitteratur 3:e upplagan. MOMENT 4 Produktionsekonomi (5 poäng) Olsson U. E., Kalkylering för produkter och investeringar, Studentlitteratur 1998 Karen M, Lungren S, Öström B, Kalkylering för produkter och investeringar - Övningsbok, Studentlitteratur 1998 Waters, D., Operations Management, - producing goods & services. Addison-Wesley 1996 Intern styrning. Kompendium Studentexpeditionen Tillkommer anvisat material. Referenslitteratur. Isaksson, A., Excel för företagsekonomer. Liber 1996 Referenslitteratur till kurs A, 20 poäng. Blomqvist, Klevsjö, Söderström, Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium). Akademibokhandeln. Bjerke, B, Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989 Hedström, Owe.R. PM om PM. Företagsekonomiska institutionen. Studentexpditionen

4 4 Företagsekonomi B, 20 poäng MOMENT 1. Finansiell strategi och styrning (5 poäng) Bergknut, Elmgren, Henzel, Investering i teori och praktik, Studentlitteratur, Edlund, P-O, Övningsbok till investering i teori och praktik, Hallgren, Ö, Finansiell strategi och styrning, Ekonomibok, Kompendium. Företagets finansiella strategi och styrning, Studentexpeditionen. Referenslitteratur (litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar) Carlson, M., Att arbeta med företagsanalys, Liber. Foster, G., Financial statement analysis, Prentice Hall. Grubbström, R.W. & Lundquist, J., Investering och finansiering, Academia Adacta. Hansson, S., Finansiering, Liber. Isaksson, A, Excel för företagsekonomer, Liber, Johansson, S-E, Företagets lönsamhet finansiering och tillväxt. Studentlitteratur. KMPG Bohlins, Finanshandboken, KPMG. Larsson C-G., Cash management för företag, Studentlitteratur. Larsson, C-G, Företagets finansiella affärer, Studentlitteratur. MOMENT 2. Finansiell analys (5 poäng) Adolphson, Johan., Kassaflödesanalys - Styrning - Redovisning - Analys. Liber Ekonomi 1998 Hansson, Sigurd., Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur 1996 Larsson, L-O., Ekerlid,. Miljöledning, miljörevision, miljöredovisning. Liber Isaksson, A., Martikainen,. Nilsson, H,. Metoder och modeller för företagsvärdering Studentexpeditionen 1998 Tillkommer aktuella artiklar. Referenslitteratur: Hägg, C., Värdering av aktier. Studentlitteratur Isaksson, A, Excel för företagsekonomer, Liber, 1996.

5 5 Moment 3. Vetenskaplig metod (5 poäng) Holme-Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur. Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur. Hedström, PM om PM. Studentexpeditionen 1994 Inst för företagsekonomi. Kompendium om kunskap och kunskapssyn. Studentexpeditionen MOMENT 4. Integration (5 poäng) Johnson,G., Scholes,K., Exploring Corporate Strategy. Fourth ed NewYork. Prentice Hall. Inst för företagsekonomi. Kurskompendium. Studentexpeditionen Tillkommer artiklar och anvisat material samt litteratur från tidigare kurser.

6 6 C10/D10, Marketing II, 10 credits Module 1 International Marketing, 5 credits Buckley, P.J., Ghauri, P., Cateora, P.R., Department of Business Administration The Internationalization Of The Firm. A Reader. Academic Press International Marketing. 8th edition. Irwin Articles and cases. Studentexpeditionen. Sölvell Ö, Zander J, Advantage Sweden. Porter M E Norstedts Module 2 Marketing Communication, 5 credits Belch, George AE Belch, Michael A Schudson, M Introduction to Advertising & Promotion - an integrated marketing communications perspective Chicago. Irwin. Latest edition Advertising the Uneasy Persuasion - Its dubiuos Impact on American Society. New York 1986 Reference readings : Trout, Jack & Ries, Al., Positioning., The Battle of Your Mind New York, Warner.

7 7 C10/D10, Marketing III, 10 credits Module 1 Market Research, 5 credits Malhotra., Naresh, K Department of Business Administration Marketing Research - an applied orientation Prentice Hall, last ed. Articles and Cases. Module 2 Business Policy and Strategy, 5 credits Department of Articles and cases. Business Administration Studentexpeditionen. Mintzberg, H., Quinn & Ghosh The Strategy Process Europeean Edition Paperback Prentice Hall Reference readings Normann, R. Porter, M.E. Management for Growth. John Wiley. Latest ed Competitive Strategy. The Free Press. Latest ed.

8 8 C10/D10 Management II, 10 credits Module 1 Leadership and Human Interaction in Organizations (5 credits) Lawler, E. Strategic Pay. San Francisco 1990 (Jossey-Bass) Schein, E H., Organizational Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Yukl, Gary., Leadership in Organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1994 (3rd edition). Dept of Business Administration, Article Compendium Module 2 Organizations-Change, Innovation and Learning (5 credits) Brunsson, N., The Organization of Hypocrisy. London: Wiley, Clark, J., Managing Innovation and Change London. Sage Publication Smither, R.D., mfl Organization Development. - Strategies for Changing Enviroments. Harper Collins Dept of Business Administration, Article Compendium.

9 9 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10 poäng MOMENT 1 FINANSIELL EKONOMI OCH PLANERING, 5 poäng Larsson, Claes-Göran Företagets finansiella affärer. Studentlitteratur. Lund 1995 Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. Inst för företagsekonomi Corporate Finance Irwin. Senaste upplagan Artikelkompendium. Studentexpeditionen. Referenslitteratur : Finanshandboken. FAR KPMG-Bohlins. Senaste upplagan Samlingsvolym. Senaste upplagan MOMENT 2 INTERNREDOVISNING OCH BUDGETERING, 5 poäng Anthony, Dearden, Govindarjan Johansson, S-E., Östman, L. Management Control Systems Irwin latest edition Lönsamhetskrav - redovisningsmått - styrning. En helhetsansats för extern och intern användning av redovisningsmått. Studentlitteratur senaste upplagan. Karelmo, P. Föreläsningskompendium i internredovisning - budgetering. Inst för företagsekonomi (Studentexpeditionen). Karelmo, P. Magnusson, Å. Karl Eby AB - Praktikfall, Handelshögskolan Inst för företagsekonomi 1996 (Studentexpeditionen). Utveckling av ekonomisystem enligt RP - en introduktion. Sveriges Mekanförbund, Stockholm senaste upplagan.

10 10 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm, 10 credits Readings and other material Hoecklin, L Managing Cultural Differences, Strategies for Competitive Advantage. EIU Series, Addison Wesely 1994 (Paperback) Hyrenius, H. Entreprenörskap. MTC 1983 Johannisson, B., Lindmark, L., (red) Företag, företagare, företagsamhet. Studentlitteratur 1996 Normann, R. Skapande företagsledning. Bonnier 1994 Storey,D. Whickham, P.A., Wikström, S. & Normann, R. (eds) Dept. of Business Administration Understanding the Small Business Sector Routledge 1994 Strategic Entrepreneurship. Pitman Publishing. London 1998 Knowledge and Value, a new perspective on corporate transformation. Routledge, London 1994 Article Compendium. Studentexpeditionen Additional for English-speaking students : Nutek Small Business in Sweden. Nutek Förlag, Stockholm 1994 Reference literature : Bull I, etc (Eds) Davidsson, P. Mfl Hisrich, R.D. & Peters, M.P,. NUTEK, Entrepreneurship, Perspectives on Theory Building. Pergamon 1996 Näringslivsdynamik under 90-talet NUTEK 1996 Entrepreneurship. International Edition McGraw Hill. Småföretagen - Sveriges framtid? Nutek Förlag, Stockholm 1994 NUTEK B1996:11 Småföretagen i Sverige 1996

11 11 D10 Småföretag - marknad och ledarskap, 10 poäng MOMENT 1 Marknad (7 poäng) Brunsson, N. & Hägg, I., Marknadens makt. SNS Förlag, Gadde, L-E & Håkansson, H., Professionellt inköp. Studentlitteratur, senaste upplagan. Haliburton, C. & Huneberg, R., European Marketing. Addison Wesley, Normann, R. & Ramirez, R., Den nya affärslogiken. Liber, Porter, M., Konkurrensstrategi. ISL, senaste upplagan. Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer. Referenslitteratur Tufvesson, I., Europainriktad marknadsföring. Academia Adacta, MOMENT 2 Ledarskap (3 poäng) Alvesson, M.. due Billing, Yvonne Understanding Gender and Organizations Sage 1997 Eriksson, L., Wåhlin, N,. Ledarskapsforskning. Academia Acta 1998 Hansson, J., Skapande personalarbete. Rabén Prisma 1997 Sandberg, Å. (red.). Ledning för alla? Om perspektivbrytningar i företagsledning. SNS Förlag, Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer Referenslitteratur Clark, T. (ed.). European human resource management. Blackwell, Gordon, H. Personbedömning vid rekryterings- och urvalsarbete. Studentlitteratur, Granér, R., Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, Hedberg, B,. Mfl., Imaginära organisationer. Liber 1994 Hendry, C., Arthur, M.B & Jones, A.M., Strategy through people. Adoption and learning in the smallmedium enterprise. Routledge Hughes, R., Ginett, R. & Curphy, G., Leadership. Irwin Erfarenheter från näringslivet Ek, T., Våga, växa, vinna. Ledarskap i mindre företag. Ekerlids förlag, Roddik, A., Body & Soul. Bonnier Alba. Senaste upplagan.

12 12 D10 Småföretagens interna styrning, 10 poäng Johansson, S-E., Roots, J., BAS: Redovisningssystem. Liber Magnusson, Å., Forsberg, M., Utveckling av ekonomisystem enligt RP. Sveriges verkstadsindustrier Näringsdepartementet, Ds 1994:52; Småföretagens Riskkapitalförsörjning. NUTEK: Riskbedömning - bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag NUTEK: Riskbedömning - finansiering av små företags internationalisering - ett bankperspektiv. Bo Green. Ett större Artikelkompendium och övrigt utdelat material tillkommer. Referenslitteratur FAR:s samlingsvolym, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Senaste upplagan. Hallgren, Ö., Finansiell strategi och styrning. Ekonomibok. Helsingborg Normann, R., Skapande företagsledning. Bonnier 1996 NUTEK: Riskbedömning - personbedömning i bankens kredithantering

13 13 C10, C-uppsats 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi Seminarieserien, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm Studentexpeditionen MOMENT 2 C-uppsats, 10 poäng Hedström, Owe R PM om PM. Företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet Studentexpeditionen. Wiedersheim-Paul, m fl., Att utreda, forska och rapportera. Liber Johansson-Lindfors, M-B., Jacobsen Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Intervju Studentlitteratur 1993

14 14 D10 D-uppsats, 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi SEMINARIER, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm. Studentexpeditionen. MOMENT 2 D-UPPSATS, 10 poäng Halldén Jacobsen Johansson-Lindfors, M-B. Mårtensson-Nilsten Nyfikenhetens redskap Studentlitteratur 1980 Intervju Studentlitteratur 1993 Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur Praktisk vetenskapsteori Studentlitteratur 1988 Saunders DR, Mark., Research Methods for Business Students Thornhill DR Adrian., Pitman Publishing 1997 Phillip Lewis. London

15 15 D5 Financial Investments, 5 poäng Haugen, R., Modern Investment Theory. Prentice Hall International Inc. Senaste upplagan. Artikelkompendium. Studentexpeditionen Under övningar utdelat material. Referenslitteratur: KPMG-Bohlins. Finanshandboken. Senaste upplagan.

16 16 Företagsekonomi A45, 20 poäng Service Management programmet MOMENT 1 Företaget, 5 poäng Ljung, Nilsson, Ohlsson mfl Företag och marknad - samverkan och konkurrens. Grundbok. Praktikfall och övningar samtstudiehandledning. Studentlitteratur 1994 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod Studentlitteratur, 2:a upplagan Tillkommer artiklar och utdelat material som försäljs via Studentexpeditionen. MOMENT 2 Marknaden, 5 poäng Grönroos, C. Kotler, P. Svensson, C.A. Service Management. Ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens. Göteborg, ISL Förlag Principles of Marketing. Prentice Hall, the European edition 1996 Den svenska marknadsföringslagstiftningen Studentlitteratur, 1997 Tillkommer anvisat material via Studentexpeditionen.

17 17 MOMENT 3 Organisation, 5 poäng Arvonen, J Kanter, Rosabeth Moss Mintzberg, H Eriksson, L,. Packendorff, J Att leda via idéer. Studentlitteratur 1989 The Change Masters Unwin Paperbacks 1983 Structures in fives Prentice Hall 1983 Utveckla ett företag - ett praktikfall i organisation och ledarskap Academia Acta Tillkommer anvisat material via Studentexpeditionen. MOMENT 4 Ledarskap, 5 poäng Hansson, J Skapande personalarbete Prisma. Senaste upplagan Hughes,, R.L., Ginnet, R.C. Leadership. Enhanching the Lessons of & Curphy,G.J., Experience. Irwin 1993 Normann, R Service Management - ledning och strategi i tjänsteproduktionen. Liber Ekonomi 1992 Eriksson, L,. Wåhlin, N,. Ledarskapsforskning. Academia Acta Tillkommer övrigt anvisat material. Referenslitteratur till kurs A45. Blomqvist, Klevsjö, Söderström Bjerke, B Ljung, J,. mfl,. Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium) Akademibokhandeln. Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989 Företag och marknad. Artikelsamling Studentlitteratur 1994

18 18 International Corporate Finance C/D, 10 credits Module 1 Financial Management in an International Perspective, 5 credits Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J.Corporate Finance Irwin. Latest edition Selected articles Module 1 Multinational Financial Management, 5 credits Shapiro, A.C,. Foundation of Multinational Financial Management Allyn and Bacon, latest edition Selected Articles

19 19 Företagsekonomi A65, 10 poäng - Företagsamhet i skolan Moment 1 Ett företagsamt förhållningssätt(5 poäng) Dysthe, Olga, (1995), Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur. Gren, Jenny, (1994) Etik i pedagogens vardagsarbete. Liber utbildning Hägg, Kerstin, Kouppa, Svea-Maria, (1997), Professionell vägledning. Studentlitteratur. Närings- och Handelsdepartementet, Ds 1997:3, I entreprenörskapets tecken. Olsson, Erik, (1998) På spaning efter gruppens själ. Studentlitteratur. Vygotskij, Lev, S, (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Daidalos. Moment 2 Företagsamhet och entreprenörskap (5 poäng) Dahmén, E, m fl, (1988), Så blev Sverige rikt. Timbro Johannisson, B, Lindmark L, (1996), Företag, Företagare och Företagsamhet. Studentlitteratur Johannisson, B, (red), (1992), Entreprenörskap på svenska. Almqvist & Wiksell Ekonomiförlagen. Närings- och Handelsdepartementet, Ds 1997:3, I entreprenörskapets tecken. Rojas, Mauricio, (1996), Efter folkhemmet: En agenda för Sveriges förnyelse, Timbro Roos, Berit, (1992), Liv och ledarskap - Det kvinnliga perspektivet Starrin, B, Svensson, R, (red) (1998), Sverige efter välfärdskrisen - mellan hot och hopp, Boréa Bokförlag Ett urval av artiklar tillkommer. Referenslitteratur Ortmark, Å, (1996) Ja-sägarna. Wahlström & Widstrand /Månpocket Rojas, Mauricio (1998) Valser om arbetets slut, Timbro I anslutning till grupp-/ projektarbeten valda av de studerande väljs litteratur från bl a följande lista: De Geer, H, (1994), Skapare, Skojare och skurkar, Företagaren i litteratur, film och konst Ek Torbjörn, (1996), Våga, växa, vinna. Ekerlids förlag. Helling, J, (1995), Mot mästerskap på småländska vägar. Studentlitteratur. Hogsved B-I, (1996), Klyv företagen. Ekerlids förlag. Roddick, A, (1992), Body & Soul, Den fantastiska berättelsen om kvinnan bakom succén The Body Shop Bonnier Alba. von Platen, M, (1995), De framgångsrika familjerna. Ekerlids förlag Strömqvist, U, Ahrens, T, (1993) Hjärtoperationen. Liber.

20 20 Ledarskap och Management 10p, Masterkurs Fördröjd kvartsfart Umeå (Moment 2, 5 poäng, ges vårterminen 1999) Moment 1. Management, 5 poäng Bolman L G & Deal T Eccles, R.G.& Nohria, N. Eriksson,L,. Wåhlin, N,. Hatch, Mary Jo,. Trollestad C Wikström, S. & Normann, R. Yukl, G. (1995) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Artisteri, valmöjligheter och ledning. Lund Studentlitteratur. (1994) Beyond the Hype. Rediscovering the Essence of Management. Boston, MA: Harvard Business School Press (1998) Ledarskapsforskning Lund Academia Adacta. (1997) Organization Theory. Modern Symbolic and Postmodern Perspectives Oxford University Press (1994) Människosyn i ledarskapsutbildning Nya Doxa. (1994) Kunskap och värde - företaget som ett kunskapsprocessande och värdeskapande system. Stockholm: Fritzes. Senaste upplagan (1994) Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Artikelkompendium om ledares arbete betraktat ur olika perspektiv och nivåer.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Uppgiftslämnare : Lennart Widmark

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Uppgiftslämnare : Lennart Widmark 1 1997-06-16 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:165198 Fax:166674 E-mail :Widmark@fek.umu. Internet http://www.hh.umu.se/fek Under höstterminen 1997

Läs mer

Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996

Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996 Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996 1 (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 2 Umeå (Mom 1 och 2 ht-96) A54,

Läs mer

Telefon: Fax: E-post : Sidan. Antal studenter och momentstarttidpunkter Separat litt-h99.doc

Telefon: Fax: E-post : Sidan. Antal studenter och momentstarttidpunkter Separat litt-h99.doc 1 1999-05-31 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se Internet http://www.fek.umu.se/ Under höstterminen

Läs mer

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se. A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 Mom 1,2,3 4 A, 20p Fördröjd Umeå

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se. A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 Mom 1,2,3 4 A, 20p Fördröjd Umeå 2001-06-15 (reviderad 4/9, 13/9, 10/10) 1 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se Internet http://www.fek.umu.se/

Läs mer

Litteraturlistor Företagsekonomi Vt-97

Litteraturlistor Företagsekonomi Vt-97 Litteraturlistor Företagsekonomi Vt-97 1 Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 3 Umeå (Mom 3 och 4 vt-97)

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: 1 1997-12-02 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail : Lennart.Widmark@fek.umu.se Under vårterminen 1998 kommer följande kurser

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd LITTERATURLISTOR 1 1999-11-26 finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail : Lennart.Widmark@fek.umu.se

Läs mer

LITTERATURLISTOR. 5 Umeå (Mom 3 och 4 vt-2001) C10/D10 MANAGEMENT; Design and

LITTERATURLISTOR. 5 Umeå (Mom 3 och 4 vt-2001) C10/D10 MANAGEMENT; Design and LITTERATURLISTOR 1 Reviderad 2000-11-29 finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail : Lennart.Widmark@fek.umu.se

Läs mer

Det här materialet med uppdateringar finns via http://www.fek.umu.se/svl/litt.html

Det här materialet med uppdateringar finns via http://www.fek.umu.se/svl/litt.html 1 2003-11-27 (Ändringar införda efter den 27/11 med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2003) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B, 20p Fördröjd studietakt Umeå

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2003) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B, 20p Fördröjd studietakt Umeå LITTERATURLISTOR 1 2002-11-19 (ändring 19/12 sid 25) finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198 Fax:7866674 E-mail

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2002) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 C10/D10 MANAGEMENT; Design and

LITTERATURLISTOR. 3 (Mom 3 och 4 vt-2002) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 C10/D10 MANAGEMENT; Design and 1 LITTERATURLISTOR 2001-11-26 (reviderad 2001-12-03 s24 och 202-03-11 s3) finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser.

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser. 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD322 Dnr EHVd 4:8 Beslutsdatum 4-01-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Etablering av affärsprocesser The Establishing of Business Processes Tematiska studier

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp Varian, Hal (2006): Intermediate Microeconomics, a modern approach, sjunde upplagan. Rekommenderad litteratur: Andersson, Tommy (2007): Föreläsningsanteckningar till

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 Måndag/Monday 22/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 24/8 09.00 13.00 N320 Torsdag/Thursday 25/8 09.00 13.00

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet 1(4) Kursplan Institutionens namn Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Driva - Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an existing

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning 1(2) Läromedelsförteckning Ekonomihögskolan Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Driva Förvalta en etablerad verksamhet Poängtal 20 Andersson, G Ax Johansson Kullvén Smith,

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 160420 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (170201 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 160822-160902

Läs mer

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2012 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Tidsmässig indelning av 5-poängsmoduler (normal studietakt) vårterminen 2006:

Tidsmässig indelning av 5-poängsmoduler (normal studietakt) vårterminen 2006: 1 2005-11-21 (Ändringar efter den 21/11 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 2000:48 Beslutsdatum 2000-06-06 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Drury, C Management & Cost Accounting 0 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber 246 m fl Redovisning

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Företagsekonomins grunder: Organisationsteori, Marknadsföring, Logistik, Företagande och Affärsutveckling Fundamentals of Business Administration: Organization

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p

Kursplan. Media and Communications Studies, 1-40 points. medie- och kommunikationsvetenskap. Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKP 502 Dnr 2002:9D Beslutsdatum 2002-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medie- och kommunikationsvetenskap 1-40 p Media and Communications

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: FÖ2006

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

IDG120 IDROTTSVETENSKAP SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Sport Science Sport Management I, 30 higher education credits

IDG120 IDROTTSVETENSKAP SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Sport Science Sport Management I, 30 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG120 IDROTTSVETENSKAP SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Sport Science Sport Management I, 30 higher education credits Grundnivå First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Mål Delkurs 1: Entreprenörskap ett skandinaviskt perspektiv, 7,5 hp Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna:

Mål Delkurs 1: Entreprenörskap ett skandinaviskt perspektiv, 7,5 hp Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna: Dnr: 2016/2155 3.1.2.2 Kursplan Ekonomihögskolan Institutionen för marknadsföring 2FE251 International Business and Multiregional Entrepreneurship, 30 högskolepoäng International Business and Multiregional

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits

2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits Dnr: 2015/3338 3.1.2 Kursplan Ekonomihögskolan Institutionen för marknadsföring 2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits Huvudområde

Läs mer

6 Ny (kompletterar mom 2) C, 10p Redovisning 7 mom 2 D, 10p Dynamic Business Contexts. Ny D, 20p Entrepreneurship Business Contexts and Change

6 Ny (kompletterar mom 2) C, 10p Redovisning 7 mom 2 D, 10p Dynamic Business Contexts. Ny D, 20p Entrepreneurship Business Contexts and Change LITTERATURLISTOR 2003-06-13 (ändringar efter 13/6 är införda med röd text) Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap. Europa som politisk arena, 20 poäng. European Politics, 20 Swedish Credit Points Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 512 Dnr 2002:7D Beslutsdatum 2002-06-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Europa som politisk arena, 20 poäng European

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

INDUSTRIELL EKONOMI FK

INDUSTRIELL EKONOMI FK 1 AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MIO040 INDUSTRIELL EKONOMI FK Kursprogram VT1 2016(Jan-Mars) Kursansvarig: Peter Berling 2 Förkunskapskrav Industriell ekonomi, grundkurs. Godkänd

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Kursplan. Religionsvetenskap

Kursplan. Religionsvetenskap Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod REC160 Dnr 99:131D Beslutsdatum 1999-12-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne RELIGIONSVETENSKAP, religionshistorisk inriktning, kandidatkurs HISTORY

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning LITTERATURLISTOR 1 2010-11-15 (Ändringar efter den 15/11 införs med röd markering) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30,0 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30.0

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 KURSPLAN Strategisk ledning Strategical Management Kurskod LO 5412 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen vid institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Vad skall jag välja termin 5?

Vad skall jag välja termin 5? Handelshögskolans ekonomprogram Vad skall jag välja termin 5? HT14 FÖRETAGSEKONOMI eller NATIONALEKONOMI Handelshögskolans ekonomprogram NATIONALEKONOMI Åsa Löfgren Fortsättning och fördjupningskurser

Läs mer

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng

PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC1245, Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Personality, Health and Social Psychology, 30 higher

Läs mer

Nationalekonomi GR (C), 30 hp

Nationalekonomi GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Nationalekonomi GR (C), 30 hp Economics BA (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression NA003G Nationalekonomi Grundnivå (C) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Internet som ett strategiskt verktyg för småföretag. Rickard Karlsson Martin Kennerud Wickström

Internet som ett strategiskt verktyg för småföretag. Rickard Karlsson Martin Kennerud Wickström Internet som ett strategiskt verktyg för småföretag Rickard Karlsson Martin Kennerud Wickström Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2001-06-06

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS 1 (6) SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Sport Managementprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Individual written examinations at the end of each course section, plus seminars, papers and a minor scientific report. Admission requirements:

Individual written examinations at the end of each course section, plus seminars, papers and a minor scientific report. Admission requirements: SOB521 - file:///i /Examen/Kristinas nya mapp/ects/svi/sociologi/ec_sob521.html Code: SOB521 Date: End of January - Beginning of June Name: Schedule: 80h of lectures, 7-8 hours per week of lectures, tutorials

Läs mer

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2000:41 Beslutsdatum 2000-06-06 Engelsk benämning Ämne Cost Accounting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Kursplan MED560, Affärsplanering och entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng. Business planning and entrepreneurship, 7.5 higher education credits

Kursplan MED560, Affärsplanering och entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng. Business planning and entrepreneurship, 7.5 higher education credits Dnr: G25 50/08 Kursplan MED560, Affärsplanering och entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Avancerad nivå Business planning and entrepreneurship, 7.5 higher education credits Second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen II FÖ0382 20 hp våren 2015 Ekonomistyrningsavsnittet m.fl.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen II FÖ0382 20 hp våren 2015 Ekonomistyrningsavsnittet m.fl. SLU 16 januari 015 30 53 Alnarp Jan Larsson, jan.larsson@slu.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen II FÖ038 0 hp våren 015 Ekonomistyrningsavsnittet m.fl. Flik Innehåll

Läs mer

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 ÅRSKURS 1, kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring 180 hp, lå 2016/2017 11 1TG231 Introduktion till kvalitetsteknik

Läs mer

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs

Kursplan 154/2001/51 138/ Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning. Kursen är en fristående kurs Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEA212 Dnr Dnr 154/2001/51 138/2002-51 Beslutsdatum Reviderad 2001-05-10 2002-06-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Arbetslivspedagogik och annan

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 222 Dnr 130/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24. Kursens benämning IKT och multimedia- en lärande miljö?

Kursplan. Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 222 Dnr 130/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24. Kursens benämning IKT och multimedia- en lärande miljö? Kursplan Kurskod PEA 222 Dnr 130/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning IKT och multimedia- en lärande miljö? Engelsk benämning ICT and Multimedia a Learningenvironment? Ämne Nivå Pedagogik

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer