Telefon: Fax: E-post : Sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se. Sidan"

Transkript

1 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: Fax: E-post : Internet Under höstterminen 1998 kommer följande kurser att ges Kursbeteckning (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 2 Umeå (Mom 1 och 2 ht-98) B, 20p Dagkurs Umeå 4-5 B, 20p Tisdageftermiddagskurs fördröjd 4 Umeå (Mom 1 och 2 ht-98) C10/D10 Marketing II, 10p 6 C10/D10 Marketing III, 10p 7 C10/D10 Management II,10p 8 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10p 9 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm 10 D10 Småföretag-marknad o ledarskap,10p 11 D10 Småföretagens interna styrning, 10p 12 C10 C-uppsats, 10p 13 D10 D-uppsats, 10p 14 D5 Financial Investments, 5p fördr U-å 15 Ekonomprogrammet t 1 Litt, se A, 20p Dagkurs 2-3 Ekonomprogrammet t 5 Litt., se B, Dagkurs 4-5 Ekonomprogrammet t 7 Litt.och antal stud, se C/D 6-15 Service Management programmet termin Företagsekonomi A45 20 poäng International Corporate Finance D10, 10 credits 18 Företagsamhet i skolan A, 10 poäng Fördr Umeå 19 Ledarskap och Management, Master 10p Fördr U-å 20 Antal studenter och momentstarttidpunkter Separat litt-h98.doc Det här materialet finns även via :

2 2 Företagsekonomi A, 20 poäng MOMENT 1 Marknadsföring (5 poäng) Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. Principles of Marketing (The European Edition), Prentice Hall (1996) Svensson, C.A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Studentlitteratur (1997) Grönroos, C., Marknadsföring i tjänsteföretag, Liber-Hermods (1996, upplaga 3) Casekompendium Studentexpeditionen Artiklar kan tillkomma MOMENT 2 Företagets organisation och ledning (5 poäng) Bolman, L.G., Deal, T.E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap - Artisteri, valmöjlighet och ledning. Studentlitteratur 1995 Eriksson, L., Packendorff, J., Utveckla ett företag - ett praktikfall i organisation och ledarskap. Academia Adacta Eriksson, L., Wåhlin, N., Ledarskapsforskning. Academia Adacta Wilson, David C., A strategy of change. International Thomson Business Press Tillkommer artiklar och anvisat material. Studentexpeditionen.

3 3 MOMENT 3 Redovisningssystem, (5 poäng) Alexandersson, Örjan mfl., Externredovisning. Praktikfallet TEBE Färg AB. Studentlitteratur Johansson, G., Steen L.O., Grundläggande Koncernredovisning. Studentlitteratur Thomasson, Larsson, Rohlin Den nya affärsredovisningen. Liber. Senaste upplagan. Thomasson, Larsson, Rohlin Övningsbok och facit till ovanstående. Liber. Senaste upplagan. Tillkommer aktuella artiklar samt kompendiematerial i företagets redovisningssystem enligt senare anvisningar. Referenslitteratur. Belkaoui, A.R., Accounting Theory Academic Press Limited FARs Samlingsvolym Gröjer Jan-Erik Grundläggande redovisningsteori Studentlitteratur. Senaste upplagan. Magnusson, Å., Utveckling av ekonomistyrsystem enligt RP. Sveriges verkstadsindustrier och Industrilitteratur 3:e upplagan. MOMENT 4 Produktionsekonomi (5 poäng) Olsson U. E., Kalkylering för produkter och investeringar, Studentlitteratur 1998 Karen M, Lungren S, Öström B, Kalkylering för produkter och investeringar - Övningsbok, Studentlitteratur 1998 Waters, D., Operations Management, - producing goods & services. Addison-Wesley 1996 Intern styrning. Kompendium Studentexpeditionen Tillkommer anvisat material. Referenslitteratur. Isaksson, A., Excel för företagsekonomer. Liber 1996 Referenslitteratur till kurs A, 20 poäng. Blomqvist, Klevsjö, Söderström, Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium). Akademibokhandeln. Bjerke, B, Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989 Hedström, Owe.R. PM om PM. Företagsekonomiska institutionen. Studentexpditionen

4 4 Företagsekonomi B, 20 poäng MOMENT 1. Finansiell strategi och styrning (5 poäng) Bergknut, Elmgren, Henzel, Investering i teori och praktik, Studentlitteratur, Edlund, P-O, Övningsbok till investering i teori och praktik, Hallgren, Ö, Finansiell strategi och styrning, Ekonomibok, Kompendium. Företagets finansiella strategi och styrning, Studentexpeditionen. Referenslitteratur (litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar) Carlson, M., Att arbeta med företagsanalys, Liber. Foster, G., Financial statement analysis, Prentice Hall. Grubbström, R.W. & Lundquist, J., Investering och finansiering, Academia Adacta. Hansson, S., Finansiering, Liber. Isaksson, A, Excel för företagsekonomer, Liber, Johansson, S-E, Företagets lönsamhet finansiering och tillväxt. Studentlitteratur. KMPG Bohlins, Finanshandboken, KPMG. Larsson C-G., Cash management för företag, Studentlitteratur. Larsson, C-G, Företagets finansiella affärer, Studentlitteratur. MOMENT 2. Finansiell analys (5 poäng) Adolphson, Johan., Kassaflödesanalys - Styrning - Redovisning - Analys. Liber Ekonomi 1998 Hansson, Sigurd., Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur 1996 Larsson, L-O., Ekerlid,. Miljöledning, miljörevision, miljöredovisning. Liber Isaksson, A., Martikainen,. Nilsson, H,. Metoder och modeller för företagsvärdering Studentexpeditionen 1998 Tillkommer aktuella artiklar. Referenslitteratur: Hägg, C., Värdering av aktier. Studentlitteratur Isaksson, A, Excel för företagsekonomer, Liber, 1996.

5 5 Moment 3. Vetenskaplig metod (5 poäng) Holme-Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur. Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur. Hedström, PM om PM. Studentexpeditionen 1994 Inst för företagsekonomi. Kompendium om kunskap och kunskapssyn. Studentexpeditionen MOMENT 4. Integration (5 poäng) Johnson,G., Scholes,K., Exploring Corporate Strategy. Fourth ed NewYork. Prentice Hall. Inst för företagsekonomi. Kurskompendium. Studentexpeditionen Tillkommer artiklar och anvisat material samt litteratur från tidigare kurser.

6 6 C10/D10, Marketing II, 10 credits Module 1 International Marketing, 5 credits Buckley, P.J., Ghauri, P., Cateora, P.R., Department of Business Administration The Internationalization Of The Firm. A Reader. Academic Press International Marketing. 8th edition. Irwin Articles and cases. Studentexpeditionen. Sölvell Ö, Zander J, Advantage Sweden. Porter M E Norstedts Module 2 Marketing Communication, 5 credits Belch, George AE Belch, Michael A Schudson, M Introduction to Advertising & Promotion - an integrated marketing communications perspective Chicago. Irwin. Latest edition Advertising the Uneasy Persuasion - Its dubiuos Impact on American Society. New York 1986 Reference readings : Trout, Jack & Ries, Al., Positioning., The Battle of Your Mind New York, Warner.

7 7 C10/D10, Marketing III, 10 credits Module 1 Market Research, 5 credits Malhotra., Naresh, K Department of Business Administration Marketing Research - an applied orientation Prentice Hall, last ed. Articles and Cases. Module 2 Business Policy and Strategy, 5 credits Department of Articles and cases. Business Administration Studentexpeditionen. Mintzberg, H., Quinn & Ghosh The Strategy Process Europeean Edition Paperback Prentice Hall Reference readings Normann, R. Porter, M.E. Management for Growth. John Wiley. Latest ed Competitive Strategy. The Free Press. Latest ed.

8 8 C10/D10 Management II, 10 credits Module 1 Leadership and Human Interaction in Organizations (5 credits) Lawler, E. Strategic Pay. San Francisco 1990 (Jossey-Bass) Schein, E H., Organizational Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Yukl, Gary., Leadership in Organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1994 (3rd edition). Dept of Business Administration, Article Compendium Module 2 Organizations-Change, Innovation and Learning (5 credits) Brunsson, N., The Organization of Hypocrisy. London: Wiley, Clark, J., Managing Innovation and Change London. Sage Publication Smither, R.D., mfl Organization Development. - Strategies for Changing Enviroments. Harper Collins Dept of Business Administration, Article Compendium.

9 9 C10/D10 Redovisning/Finansiering II, 10 poäng MOMENT 1 FINANSIELL EKONOMI OCH PLANERING, 5 poäng Larsson, Claes-Göran Företagets finansiella affärer. Studentlitteratur. Lund 1995 Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J. Inst för företagsekonomi Corporate Finance Irwin. Senaste upplagan Artikelkompendium. Studentexpeditionen. Referenslitteratur : Finanshandboken. FAR KPMG-Bohlins. Senaste upplagan Samlingsvolym. Senaste upplagan MOMENT 2 INTERNREDOVISNING OCH BUDGETERING, 5 poäng Anthony, Dearden, Govindarjan Johansson, S-E., Östman, L. Management Control Systems Irwin latest edition Lönsamhetskrav - redovisningsmått - styrning. En helhetsansats för extern och intern användning av redovisningsmått. Studentlitteratur senaste upplagan. Karelmo, P. Föreläsningskompendium i internredovisning - budgetering. Inst för företagsekonomi (Studentexpeditionen). Karelmo, P. Magnusson, Å. Karl Eby AB - Praktikfall, Handelshögskolan Inst för företagsekonomi 1996 (Studentexpeditionen). Utveckling av ekonomisystem enligt RP - en introduktion. Sveriges Mekanförbund, Stockholm senaste upplagan.

10 10 C10/D10 Entrepreneurship and the Small Firm, 10 credits Readings and other material Hoecklin, L Managing Cultural Differences, Strategies for Competitive Advantage. EIU Series, Addison Wesely 1994 (Paperback) Hyrenius, H. Entreprenörskap. MTC 1983 Johannisson, B., Lindmark, L., (red) Företag, företagare, företagsamhet. Studentlitteratur 1996 Normann, R. Skapande företagsledning. Bonnier 1994 Storey,D. Whickham, P.A., Wikström, S. & Normann, R. (eds) Dept. of Business Administration Understanding the Small Business Sector Routledge 1994 Strategic Entrepreneurship. Pitman Publishing. London 1998 Knowledge and Value, a new perspective on corporate transformation. Routledge, London 1994 Article Compendium. Studentexpeditionen Additional for English-speaking students : Nutek Small Business in Sweden. Nutek Förlag, Stockholm 1994 Reference literature : Bull I, etc (Eds) Davidsson, P. Mfl Hisrich, R.D. & Peters, M.P,. NUTEK, Entrepreneurship, Perspectives on Theory Building. Pergamon 1996 Näringslivsdynamik under 90-talet NUTEK 1996 Entrepreneurship. International Edition McGraw Hill. Småföretagen - Sveriges framtid? Nutek Förlag, Stockholm 1994 NUTEK B1996:11 Småföretagen i Sverige 1996

11 11 D10 Småföretag - marknad och ledarskap, 10 poäng MOMENT 1 Marknad (7 poäng) Brunsson, N. & Hägg, I., Marknadens makt. SNS Förlag, Gadde, L-E & Håkansson, H., Professionellt inköp. Studentlitteratur, senaste upplagan. Haliburton, C. & Huneberg, R., European Marketing. Addison Wesley, Normann, R. & Ramirez, R., Den nya affärslogiken. Liber, Porter, M., Konkurrensstrategi. ISL, senaste upplagan. Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer. Referenslitteratur Tufvesson, I., Europainriktad marknadsföring. Academia Adacta, MOMENT 2 Ledarskap (3 poäng) Alvesson, M.. due Billing, Yvonne Understanding Gender and Organizations Sage 1997 Eriksson, L., Wåhlin, N,. Ledarskapsforskning. Academia Acta 1998 Hansson, J., Skapande personalarbete. Rabén Prisma 1997 Sandberg, Å. (red.). Ledning för alla? Om perspektivbrytningar i företagsledning. SNS Förlag, Artiklar och övrigt anvisat material tillkommer Referenslitteratur Clark, T. (ed.). European human resource management. Blackwell, Gordon, H. Personbedömning vid rekryterings- och urvalsarbete. Studentlitteratur, Granér, R., Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur, Hedberg, B,. Mfl., Imaginära organisationer. Liber 1994 Hendry, C., Arthur, M.B & Jones, A.M., Strategy through people. Adoption and learning in the smallmedium enterprise. Routledge Hughes, R., Ginett, R. & Curphy, G., Leadership. Irwin Erfarenheter från näringslivet Ek, T., Våga, växa, vinna. Ledarskap i mindre företag. Ekerlids förlag, Roddik, A., Body & Soul. Bonnier Alba. Senaste upplagan.

12 12 D10 Småföretagens interna styrning, 10 poäng Johansson, S-E., Roots, J., BAS: Redovisningssystem. Liber Magnusson, Å., Forsberg, M., Utveckling av ekonomisystem enligt RP. Sveriges verkstadsindustrier Näringsdepartementet, Ds 1994:52; Småföretagens Riskkapitalförsörjning. NUTEK: Riskbedömning - bankers riskbedömning vid kreditgivning till nystartade företag NUTEK: Riskbedömning - finansiering av små företags internationalisering - ett bankperspektiv. Bo Green. Ett större Artikelkompendium och övrigt utdelat material tillkommer. Referenslitteratur FAR:s samlingsvolym, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Senaste upplagan. Hallgren, Ö., Finansiell strategi och styrning. Ekonomibok. Helsingborg Normann, R., Skapande företagsledning. Bonnier 1996 NUTEK: Riskbedömning - personbedömning i bankens kredithantering

13 13 C10, C-uppsats 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi Seminarieserien, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm Studentexpeditionen MOMENT 2 C-uppsats, 10 poäng Hedström, Owe R PM om PM. Företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet Studentexpeditionen. Wiedersheim-Paul, m fl., Att utreda, forska och rapportera. Liber Johansson-Lindfors, M-B., Jacobsen Att utveckla kunskap - om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Intervju Studentlitteratur 1993

14 14 D10 D-uppsats, 10 poäng MOMENT 1 Inst för företagsekonomi SEMINARIER, 0 poäng Anvisningar för sidooppositions-pm. Studentexpeditionen. MOMENT 2 D-UPPSATS, 10 poäng Halldén Jacobsen Johansson-Lindfors, M-B. Mårtensson-Nilsten Nyfikenhetens redskap Studentlitteratur 1980 Intervju Studentlitteratur 1993 Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur Praktisk vetenskapsteori Studentlitteratur 1988 Saunders DR, Mark., Research Methods for Business Students Thornhill DR Adrian., Pitman Publishing 1997 Phillip Lewis. London

15 15 D5 Financial Investments, 5 poäng Haugen, R., Modern Investment Theory. Prentice Hall International Inc. Senaste upplagan. Artikelkompendium. Studentexpeditionen Under övningar utdelat material. Referenslitteratur: KPMG-Bohlins. Finanshandboken. Senaste upplagan.

16 16 Företagsekonomi A45, 20 poäng Service Management programmet MOMENT 1 Företaget, 5 poäng Ljung, Nilsson, Ohlsson mfl Företag och marknad - samverkan och konkurrens. Grundbok. Praktikfall och övningar samtstudiehandledning. Studentlitteratur 1994 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod Studentlitteratur, 2:a upplagan Tillkommer artiklar och utdelat material som försäljs via Studentexpeditionen. MOMENT 2 Marknaden, 5 poäng Grönroos, C. Kotler, P. Svensson, C.A. Service Management. Ledning, strategi och marknadsföring i servicekonkurrens. Göteborg, ISL Förlag Principles of Marketing. Prentice Hall, the European edition 1996 Den svenska marknadsföringslagstiftningen Studentlitteratur, 1997 Tillkommer anvisat material via Studentexpeditionen.

17 17 MOMENT 3 Organisation, 5 poäng Arvonen, J Kanter, Rosabeth Moss Mintzberg, H Eriksson, L,. Packendorff, J Att leda via idéer. Studentlitteratur 1989 The Change Masters Unwin Paperbacks 1983 Structures in fives Prentice Hall 1983 Utveckla ett företag - ett praktikfall i organisation och ledarskap Academia Acta Tillkommer anvisat material via Studentexpeditionen. MOMENT 4 Ledarskap, 5 poäng Hansson, J Skapande personalarbete Prisma. Senaste upplagan Hughes,, R.L., Ginnet, R.C. Leadership. Enhanching the Lessons of & Curphy,G.J., Experience. Irwin 1993 Normann, R Service Management - ledning och strategi i tjänsteproduktionen. Liber Ekonomi 1992 Eriksson, L,. Wåhlin, N,. Ledarskapsforskning. Academia Acta Tillkommer övrigt anvisat material. Referenslitteratur till kurs A45. Blomqvist, Klevsjö, Söderström Bjerke, B Ljung, J,. mfl,. Grundläggande matematik för ekonomstudier (kompendium) Akademibokhandeln. Några tankar inför företaget. Studentlitteratur Lund 1989 Företag och marknad. Artikelsamling Studentlitteratur 1994

18 18 International Corporate Finance C/D, 10 credits Module 1 Financial Management in an International Perspective, 5 credits Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J.Corporate Finance Irwin. Latest edition Selected articles Module 1 Multinational Financial Management, 5 credits Shapiro, A.C,. Foundation of Multinational Financial Management Allyn and Bacon, latest edition Selected Articles

19 19 Företagsekonomi A65, 10 poäng - Företagsamhet i skolan Moment 1 Ett företagsamt förhållningssätt(5 poäng) Dysthe, Olga, (1995), Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur. Gren, Jenny, (1994) Etik i pedagogens vardagsarbete. Liber utbildning Hägg, Kerstin, Kouppa, Svea-Maria, (1997), Professionell vägledning. Studentlitteratur. Närings- och Handelsdepartementet, Ds 1997:3, I entreprenörskapets tecken. Olsson, Erik, (1998) På spaning efter gruppens själ. Studentlitteratur. Vygotskij, Lev, S, (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Daidalos. Moment 2 Företagsamhet och entreprenörskap (5 poäng) Dahmén, E, m fl, (1988), Så blev Sverige rikt. Timbro Johannisson, B, Lindmark L, (1996), Företag, Företagare och Företagsamhet. Studentlitteratur Johannisson, B, (red), (1992), Entreprenörskap på svenska. Almqvist & Wiksell Ekonomiförlagen. Närings- och Handelsdepartementet, Ds 1997:3, I entreprenörskapets tecken. Rojas, Mauricio, (1996), Efter folkhemmet: En agenda för Sveriges förnyelse, Timbro Roos, Berit, (1992), Liv och ledarskap - Det kvinnliga perspektivet Starrin, B, Svensson, R, (red) (1998), Sverige efter välfärdskrisen - mellan hot och hopp, Boréa Bokförlag Ett urval av artiklar tillkommer. Referenslitteratur Ortmark, Å, (1996) Ja-sägarna. Wahlström & Widstrand /Månpocket Rojas, Mauricio (1998) Valser om arbetets slut, Timbro I anslutning till grupp-/ projektarbeten valda av de studerande väljs litteratur från bl a följande lista: De Geer, H, (1994), Skapare, Skojare och skurkar, Företagaren i litteratur, film och konst Ek Torbjörn, (1996), Våga, växa, vinna. Ekerlids förlag. Helling, J, (1995), Mot mästerskap på småländska vägar. Studentlitteratur. Hogsved B-I, (1996), Klyv företagen. Ekerlids förlag. Roddick, A, (1992), Body & Soul, Den fantastiska berättelsen om kvinnan bakom succén The Body Shop Bonnier Alba. von Platen, M, (1995), De framgångsrika familjerna. Ekerlids förlag Strömqvist, U, Ahrens, T, (1993) Hjärtoperationen. Liber.

20 20 Ledarskap och Management 10p, Masterkurs Fördröjd kvartsfart Umeå (Moment 2, 5 poäng, ges vårterminen 1999) Moment 1. Management, 5 poäng Bolman L G & Deal T Eccles, R.G.& Nohria, N. Eriksson,L,. Wåhlin, N,. Hatch, Mary Jo,. Trollestad C Wikström, S. & Normann, R. Yukl, G. (1995) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Artisteri, valmöjligheter och ledning. Lund Studentlitteratur. (1994) Beyond the Hype. Rediscovering the Essence of Management. Boston, MA: Harvard Business School Press (1998) Ledarskapsforskning Lund Academia Adacta. (1997) Organization Theory. Modern Symbolic and Postmodern Perspectives Oxford University Press (1994) Människosyn i ledarskapsutbildning Nya Doxa. (1994) Kunskap och värde - företaget som ett kunskapsprocessande och värdeskapande system. Stockholm: Fritzes. Senaste upplagan (1994) Leadership in Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Artikelkompendium om ledares arbete betraktat ur olika perspektiv och nivåer.

Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996

Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996 Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996 1 (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 2 Umeå (Mom 1 och 2 ht-96) A54,

Läs mer

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.

LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet 1(4) Kursplan Institutionens namn Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Driva - Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an existing

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHVd 6:23 Beslutsdatum 6-06-30 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI 8.2. UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI Studiernas omfattning i studieveckor Gymnasiet Yrkesutbildning Studiehelheter Studieår Sam. Studieår Sam. Kod Studieperiod 1 2 3 4 lagt 1 2 3 4 lagt OMFATTNING

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Välkommen till Utbildning för forskarhandledare

Välkommen till Utbildning för forskarhandledare MALMÖ HÖGSKOLA Välkommen till Utbildning för forskarhandledare "Lära är att upptäcka I. Reflektion, erfarenheter VI. Praxis II. Få nya kunskaper V. Implementering III. Egna begrepp IV. Generella begrepp

Läs mer

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik Kursbeskrivningar 6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik http://www.kth.se/student/studiehandbok/01/kurs.asp?code=6a2901&lang=0 Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över

Läs mer

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-03-15 1 (17) Dnr: 26/2001 Projektbeskrivning Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle Christian Berggren, Linköpings Universitet Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper

Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper HANDELSHÖGSKOLAN Vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska Institutionen Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper En fallstudie av TeliaSonera AB Magisteruppsats i företagsekonomi

Läs mer

Det behövs människor för ekonomistyrning

Det behövs människor för ekonomistyrning Det behövs människor för ekonomistyrning 8. Organisation, ledelse og kommunikation Av Karin Holmblad Brunsson *) Knappast någon som studerar företagsekonomi undgår ämnet ekonomistyrning. Men vad är det

Läs mer

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö 2 Kontaktuppgifter kursansvarig:

Läs mer

Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST

Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM. Karin Högberg UNIVERSITY WEST Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation PLANERINGSSEMINARIUM Karin Högberg UNIVERSITY WEST Adaptionen och assimileringen av social medier i en hotellorganisation Introduktion

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1

Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 1 Uppdaterad 2008-01-24 Uppsök hemsidan för senaste version: http://www.iei.liu.se/pie/teio04 Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 1 Kursens upplägg

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

The School of Business, Economics and Law is ISO 14001- certified

The School of Business, Economics and Law is ISO 14001- certified School of Business, Economics and law Photo cover: Professor Maureen KcKelvey in the lobby at the School of Business, Economics and Law. Photo:: Ola Kjelbye. The School of Business, Economics and Law is

Läs mer

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Hans Sjögren, 1960-04-08 Charlottenborg Sperringevägen 3 SE-590 47 Linköping SWEDEN +46 13 28 40 74 +46 13 16 32 32 (home) + 46 709 38 13 14 e-mail: hans.sjogren@liu.se Address

Läs mer

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige

Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige Per-Erik Ellström 2009-11-21 Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige 1. Teman och problemställningar Forskning inom det område som vi här talar om

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D )

SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D ) V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 2 0 SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D ) Titel : Sesam

Läs mer