Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org.nr 838202-2823 2013-01-01 --- 2013-12-31"

Transkript

1 Åhus ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge redovisning för arbetsåret Föreningen startade (34 år). Antal medlemmar personer Vänmedlemmar Hedersledamot Wilhelm Skough Styrelse Ordförande Vice ordförande Karin Johansson Lars Petersson Sekreterare Lena Franzén Vice sekreterare Inger Nilsson Kassör Birgitta Jönsson Vice kassör Kurt-Arne Nordström Medlemssekreterare Lillemor Alnebeck Styrelseledamot Åke Elofsson Lars Erik Olsson Bo Randau Britt-Marie Skoglösa Övriga funktioner Revisorer Lennart Svenson Ingvar Ringdahl Revisorssuppleanter Bonde Olsson Karin Medin Valberedning Nils Torstensson, ordf Kerstin Silvander Jan Damgren 1(9)

2 Årsredovisnin Ansvarsområden inom SPF Havsvinden, utsedda av styrelsen Verksamhets-/rekryteringsansvarig Samarbetskretsen Kommunala Pensionärsrådet Ekonomi Kultur, Fest och Nöje Lotterier Studier/Cirklar Folkhälsa Syn/Hörsel Medlems-/Försäkringfrågor Press Resor Trafik och Säkerhetsfrågor Temadagar Pensionärsforum Hemsida internet Birgitta Jönsson Lars Petersson, Inger Nilsson, Lars Erik Olsson Lars Petersson Britt-Marie Skoglösa, Inger Nilsson, Kurt-Arne Nordström Britt-Marie Skoglösa, Karin Johansson, Bo Randau Karin Johansson Lillemor Alnebeck Lars Nilsson Åke Elofsson Britt-Marie Skoglösa Bo Randau Kjell-Arne Skoglösa/Kjell Steenberg STYRELSEN Under verksamhetsåret har styrelsen haft tolv sammanträden (elva ordinarie och ett konstituerande). Nedanstående ärenden är exempel på vad som behandlats. Upprättat årsredovisning Konstituerande för fastställande av arbetsfördelning inom styrelsen Ekonomirapporter och budgetuppföljning under året Månadsvis rapportering från styrelsens respektive arbetsområden Upprättat budgetförslag och handlingsplan för år 2014 Fastställande av program för månadsmöten, hösten 2013 och våren 2014 Program för introduktionsträff med nya medlemmar Sammankomster såsom gökotta, sillafest och julbord Kurser, konferenser, studiebesök och inbjudningar Information från distriktsstämma, pensionärsforum, trafikmöten, Studieförbundet Vuxenskolan Valberedningens närvaro vid ett av styrelsens sammanträden Utmärkelser till medlemmar att utdelas vid årsmötet Fattat beslut om att anordna ett tjugotal cirklar 2(9)

3 ÅRSMÖTET Ordföranden hälsade 91 medlemmar välkomna till mötet den 14 februari. Parentation hölls över 10 under året avlidna medlemmar. Minnesstunden inleddes med att Arne Castell på flygel spelade What a wonderful world. Därefter tändes ett ljus för var och en av de avlidna, varpå en tyst minut anbefalldes. Nils Torstensson läste dikten Döden betyder ingenting av Henry Scott Holland. Lars Kryger och Arne Castell sjöng tillsammans psalmen 189 Bliv kvar hos mig och avslutningsvis spelade Arne Castell Amazing Grace. Stadgeenliga ärenden behandlades och val förrättades. Avgående ledamöter avtackades. Havsvindens sångkör avslutade med att sjunga Nationalsången. MÅNADSMÖTEN Föreningen har haft nio möten förutom årsmötet. I genomsnitt har 113 medlemmar deltagit. Ordföranden har lämnat aktuell information vid mötena likaså respektive funktionär inom sitt ansvarsområde. Antalet deltagande medlemmar samt program enligt följande. Jan 165 Svängigt och dansant à la 50-tal med Wine & Roses Feb 91 Årsmöte. Havsvindens sångkör underhöll. Mars 96 Anethe Ljunggren om Tibetanska nomadkvinnors vardag April 106 Lars Påhlsson om Nordkorea Maj 100 Haldo Edlund berättade under rubriken Trädgård ger hälsa Aug 152 Underhållning med John Pohlmans trio Sept 124 Modevisning med Ulla Ahnström som konferencier och mannekänger från föreningen Okt 122 Jimmy Juhlin Alftberg om Borgen i Åhus samt medverkan av Havsvindens sångkör Nov 96 Dec 85 Susanne Iwarsson om Stödjande miljöer för en åldrande befolkning Traditionellt julbord och luciafirande med ungdomskören Con Moto under ledning Av Ulrika Faijermo KURSER Följande personer har deltagit i kurser enligt nedan. 4/2 Inför SPF-dagen 2013 Lars Petersson 11/2 SPF:s förnyelse - Steg för steg Kurt-Arne Nordström 7/3 Kristianstadskretsens årsmöte 12/3 Kurs ang Centrala Medlemsregistret Lillemor Alnebeck, Birgitta Jönsson 21/3 Distriktets årsmöte Lars Petersson, Karin Johansson, Svend Pedersen 12/4 Möte KPR ang Stadsmiljöprogram, Kristianstad 17/4 Lokalt inflytande, Inger Nilsson 13/5 Friskvårdskurs Karin Johansson 26/8 Mässa för reseansvariga Lars Nilsson, Lars Haraldsson 30/9 Informations- och utbildningsdag Lillemor Alnebeck, Karin Johansson 2/10 Kretsmöte Åke Elofsson 3(9)

4 15/10 Hörselkurs Åke Elofsson 17/10 Ordförandekonferens 24/10 Trafikfrågor Åke Elofsson 25/10 Instruktörskurs i Linedance Walter Hansson, Birgitta Jönsson, Maina Johansson 21/11 Läkemedelskonferens Britt-Marie Skoglösa, Karin Johansson 28/11 Träff med reseansvariga i kommunen Lars Nilsson, Roland Fransson 29/11 Ålderism Kurt-Arne Nordström CIRKLAR/AKTIVITETER/RESOR Följande aktiviteter har exempelvis bedrivits: Läslustan, boule, vattengympa, golf, bridge, qi gong, stickcafé, samtal i samtid, akvarellmålning, sångkör, klassisk musik, canasta, gymnastik, bowling, linedans, motion på gym 11 januari Ipad-utbildning 24 januari Träff med cirkelledare och personer som fyllt 65 år under februari Sommarnattens leende, musikal på Malmöoperan 10 april Temadag under rubrik Syn o Hörsel i vardagen 16 maj Bouletävling i Tyringe SPF - PRO 18 maj Gökotta 21 maj En försommardag i Blekinge, bussutfärd 11 juni Distriktsmästerskap i boule 12 juni Sillafest 17/6, 18/6 Exkursioner i Åhustrakten 21 juni Distriktsmästerskap i golf, Skyrup 27 juni Bouletävling i Nya Åhusparken med PRO Kristianstad 2 juli Fredriksdalsteatern i Helsingborg 4 juli Bouletävling i Nya Åhusparken med PRO Åhus augusti Riksmästerskap i Enköping i boule 27 augusti Kunskapstävlingen Hjärnkoll med 3 deltagare, distriktsmästerskap 31 augusti Distriktsmästerskap i bridge 3 september Veteranslaget i golf I Åhus 4 september Studiebesök hos Åhus Hamn & Stuveribolag 8-12 september Vinresa till Moseldalen 19 september Ipad-utbildning 24 september Bouletävling i Kristianstad med PRO Kristianstad 3 oktober Temadag under rubrik Läkemedel för äldre 10 oktober Friluftsaktivitet Golfbanan Åhus 15 oktober Glasbruksresa med hyttsill 5-6 november Kunskapstävlingen Hjärnkoll med 3 deltagare, riksmästerskap 4(9)

5 Åhus SPONSORER/ANNONSÖRER Föreningen framför sitt tack till Sparbanken 1826 för generös sponsring. Dessutom riktar föreningen sitt tack till de företag och organisationer samt enskilda personer som på olika sätt bidragit till vår medlemsmatrikel, aktiviteter och månadsträffar. EKONOMI Årets överskott uppgår till 281 kronor. Tillsammans med ingående överskott kronor uppgår det totala överskottet till kronor. Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 5(9)

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 1 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson

Läs mer

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76

Läs mer

Årsmötet äger rum torsdagen den 12 februari 2015 kl. 13:30

Årsmötet äger rum torsdagen den 12 februari 2015 kl. 13:30 SPF 666 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmötet äger rum torsdagen den 12 februari 2015 kl. 13:30 Plats: Ansgarskyrkan Program 1 Välkomsthälsning. 2 Parentation. 3 Årsmötesförhandlingar. 4 Information. 5 Avtackning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Årsberättelse 2013 PRO Västland

Årsberättelse 2013 PRO Västland Årsberättelse 2013 PRO Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID PRO VÄSTLANDS ÅRSMÖTE TISDAGEN DEN 4 MARS 2014 KL 13:00 I FOLKETS HUS KARLHOLM 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Parentation

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425 Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn Förening nr. 456 Org.nr. 802417-6425 Årsredovisning 2014 Verksamhetsidé SPF (Sveriges Pensionärsförbund) vill öka och förbättra äldres inflytande i samhället, valfrihet

Läs mer

SPF - Club Roten. Förvaltningsberättelse 2014

SPF - Club Roten. Förvaltningsberättelse 2014 SPF - Club Roten Förvaltningsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SPF Club Roten avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014 innebärande redovisningsperioden 2014-01-01

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden

Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Verksamhetsberättelse 2013 för SPF Falubygden Årsmöte hölls den 13 februari 2013 i Nybrokyrkan. Förhandlingarna leddes av Kerstin Söderbaum- Fletcher. Ca 120 medlemmar deltog. Styrelsens sammansättning

Läs mer

SPF Flensbygden Program Resor, studiebesök m.m.

SPF Flensbygden Program Resor, studiebesök m.m. SPF Flensbygden Program Resor, studiebesök m.m. Mars 2014 Februari 2015 SPF Flensbygden Götgatan 10, 642 37 FLEN E-postadress gun1.holmqvist@telia.com Hemsida www.spfpension.se/flensbygden Centrumkyrkan,

Läs mer

S:t Olofs-bladet. Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! 50 % PÅ TÅGRESOR! Har synen förändrats? Nya i styrelsen. Var med i årets fototävling

S:t Olofs-bladet. Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! 50 % PÅ TÅGRESOR! Har synen förändrats? Nya i styrelsen. Var med i årets fototävling S:t Olofs-bladet Nr 2 / 2011 Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! Nya i styrelsen Margaretha Bergström Eva-Britt Österlund Var med i årets fototävling Läs allt om tävlingen på sid. 2, gå ut och fota

Läs mer

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1, Hörnefors Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelseledamöter Christer Fredriksson, ordförande Gun Jonsson, vice ordförande

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014

PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014 PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande Kassör Studieorganisatör Sekreterare Styrelseledamot/ väntänst Styrelseledamot/vice.sek Styrelseledamot/resor/kult. Ersättare/vice

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari - 31 december 2009.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari - 31 december 2009. 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari - 31 december 2009. Året som gått. Verksamhetsåret 2009 är ännu ett innehållsrikt år för Föreningen Nordens lokalavdelning i Luleå. Medlemsutvecklingen har stagnerat,

Läs mer