K av. gio di C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K av. gio di C. www.europakorridoren.com"

Transkript

1 Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol gio di C. gi g Gdans Gdans Ri e He K Lviv Bra Du D N

2 Göteborg Helsingør København Kastrup Nykøbing F Landvetter Borås Jönköping Värnamo Helsingborg Lund Malmö Uppsala Arlanda Stockholm Nyköping/Skavsta Norrköping Linköping En satsning på ett modernt trafiksystem är nödvändig och dessutom långsiktigt hållbar både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Det bekräftas av en lång rad utredningar och forskningsrapporter. Men vilka synpunkter och krav har företagen? Frågor som gäller infrastruktur förutsätter ett mycket långt tidsperspektiv och här är det naturligt att näringslivets röst inte hörs lika starkt och tydligt som annars. I denna skrift låter vi dock företagen komma till tals. Här berättar några företag med olika storlek och olika inriktning, om sina förutsättningar och behov. Vi kan konstatera att de samtliga ställer sig starkt positiva till ett modernt trafiksystem, där höghastighetsjärnvägen har en central roll. Men det räcker inte. De betonar också behovet av en europeisk harmonisering av såväl teknik som regelverk. Satsningen på bättre kommunikationer får inte bli halvhjärtad. Den nya infrastrukturen måste få spelregler och förutsättningar som långsiktigt garanterar teknisk och ekonomisk stabilitet. Hamburg Lübeck EUROPAKORRIDOREN är den region som sträcker sig från Hamburg till Göteborg och Stockholm, via Köpenhamn och Öresundsregionen. Här planeras ett system med höghastighetsjärnvägar som ska binda samman Sverige, Danmark och norra Tyskland. 3

3 nburgh bur urgh Hels els Swede-Wheel Småföretag med global verksamhet och Europa som hemmamarknad Idag kör vi nästan allt gods med lastbil, medan vår omvärld satsar på nya transportsystem. Om vi inte ska bli en avstickare uppe i norra Europa, måste vi våga lägga resurser på infrastrukturen. Jan Hildingsson och hans företag Swede- Wheel finns i Hillerstorp i Småland och är alltså en del av den omtalade Gnosjöregionen. Vår region kommer att möta en betydligt tuffare konkurrens i framtiden. Därför måste vi våga att både öppna oss och söka nya marknader. Men, förutsättningen för det är bättre kommunikationer. Jan Hildingsson, Swede-Wheel 4 5

4 nburgh bur urgh els Hels Behovet Swede-Wheels verksamhetsområde är hjul, inte minst handlar det om hjul för möbelindustrin. Företaget omsätter ca 80 miljoner kronor och ca 80% av produktionen går på export. Europa är vår hemmamarknad, säger Jan Hildingsson. Idag tillverkar vi ca hälften av det vi säljer själva. Den andra hälften köper vi av olika underleverantörer, runtom i världen. Det här markerar en förändring av vårt sätt att arbeta vi går från en tillverkarroll till en leverantörsroll. Istället för att främst försöka sälja det vi tillverkar ska vi lösa en uppgift åt kunden. Hitta och ta fram den produkt som kunden behöver. av kvalificerade möten ökar Det här innebär nya och större krav på Att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft är idag ett problem för många företag i Gnosjö-regionen: Det är t o m ett stort problem, menar Jan Hildingsson. Här i Hillerstorp kan vi också ha svårt att hitta ett arbete åt partnern till den vi vill anställa. Det är ännu ett skäl till att vi behöver bättre kommunikationer, att helt enkelt få ett större upptagningsområde när vi söker nya medarbetare. Vi vet att det finns en enorm potential i moderna kommunikationer. Ska vi verkligen fortsätta att låta tåget gå oss förbi? Ändå är det bättre fraktmöjligheter som Jan Hildingsson sätter främst. Vi behöver bättre kommunikationer och då är tåget helt klart ett starkt alternativ. Det är ekonomiskt, effektivt och miljövänligt. Och rälsen finns fortfarande kvar här, den går rätt genom samhället... Vi möter allt hårdare krav på korta ledtider. Då måste också transportsidan bidra. Vi vet att det finns en enorm potential i moderna kommunikationer. Ska vi verkligen fortsätta att låta tåget gå oss förbi? Idag värderar företagen också miljöaspekten på transporterna, menar Jan Hildingsson. Inte minst för att våra kunder tittar allt mer på detta. Men för oss finns ingen motsättning mellan tåg, flyg och vägar de behövs allesamman. Både Sverige och Gnosjö-regionen behöver en helhjärtad satsning på ny företagets kontaktvägar och tillgänglighet. Vår region har ett dåligt vägnät infrastruktur. Men den måste vara Om en kund ringer och har ett och stora brister när det gäller övriga heltäckande och långsiktig för att skapa Jan Hildingsson, Swede-Wheel speciellt problem, då behöver vi vara på plats mycket snabbt, i praktiken ofta samma dag, menar Jan Hildingsson. Och lika viktigt är att kunden enkelt kan komma till oss. På samma sätt har vi stigande behov av att mycket snabbt kunna skicka lättare gods, t ex produktprover. Inte minst till Tyskland. Den nya informationsteknologin, med t ex CAD/CAM, innebär förstås stora fördelar. Men det är ändå så att behovet av kvalificerade möten och att snabbt kunna visa prover på det vi gör ökar. kommunikationer. Det är en situation som skapar kostnader och ineffektivitet. Men lösningen handlar inte bara om de stora stråken, utan minst lika mycket om att närdistributionen blir rationell. Jan Hildingsson exemplifierar med den produktion företaget har i Kina: De produkter som tillverkas där tar vi hem med båt. Men lastbilen mellan Göteborgs hamn och Hillerstorp kostar ofta lika mycket som frakten från Kina till Göteborg... verkliga förutsättningar för ökad tillväxt. 6 7

5 Lon ondon Wa Oslo Stockholm Gla SSAB och Oxelösunds Hamn AB: Det svenska stålets väg ut i världen Anders Werme, SSAB Oxelösund Att det finns ett stålverk i Oxelösund är i allra högsta grad en fråga om kommunikationer. När järnvägen från gruvorna i Mellansverige blev klar under 1870-talet blev det också möjligt att till fullo utnyttja de goda förutsättningarna i Oxelösunds hamn. Hamnen har en öppen och kort insegling och är normalt isfri hela året. Ännu idag ger satsningarna från 1870-talet och mötet mellan järnväg och hav avgörande fördelar för SSAB i Oxelösund. Men marknaden förändras allt snabbare och kraven ökar. Anders Werme är företagets VD: Vi är mycket positiva till de tankar som idag finns kring förbättrade kommunikationer. Ledtiden är ett av våra viktigaste konkurrensmedel, och vi måste klara att korta ledtiderna till kund. Här har förstås transportsystemet en avgörande betydelse. Kommunikationerna påverkar också vårt upptagningsområde vid rekrytering. Det är långsiktigt en viktig fråga för oss för att klara en så stor och komplicerad verksamhet måste vi kunna få rätt kompetens till oss. Att våra produkter håller världsklass räcker inte. Vi måste alltid nå minst lika långt när det gäller logistik och service. SSAB Oxelösund är, med 25% av marknaden, världens största tillverkare av slitplåt (som bl a används för entreprenadmaskiner). Av produktionen Erik Zetterlund, Oxelösunds Hamn går 95% på export, framför allt till Europa. Av de ton plåt som varje år tillverkas här transporteras ca ton på båt. Av resterande ton går hälften med lastbil och hälften med tåg. För oss är kvalitet, leveranssäkerhet och service helt värdeavgörande, berättar Anders Werme. Dessa faktorer avgör våra möjligheter att få ut rätt pris för våra produkter. Därför är det mycket viktigt att nå maximal effektivitet i våra transporter. 8 9

6 rg Oslo Helsi Stockholm ö Att våra produkter håller världsklass Ändå kan jag konstatera att en bättre Vår verksamhet kräver en lång rad Vi rekryterar från alla landets högskolor räcker alltså inte. Vi måste alltid nå minst infrastruktur med bra vägar och utbyggd kompetenser, berättar Anders Werme. och upplever att det är attraktivt att lika långt när det gäller logistik och service. järnväg gynnar även oss. Vi har utrymme Vi har faktiskt 120 olika yrken inom våra arbeta här. Vi kommer dock alltid att SSAB Oxelösund SSAB har av naturliga skäl ett mycket nära samarbete med Oxelösunds Hamn. Att hamnen har en mycket bra farled och att den saknar isproblem var ju avgörande när stålverket en gång placerades just i Oxelösund. för en containerhamn och kan t ex fungera som nod för containertrafik österifrån containers som sedan transporteras till Göteborg för vidare sjötransport. Med en containerhamn kan vi också bidra till att lösa containerproblematiken i Värtahamnen i Stockholm. Redan idag söker Oxelösunds Hamn väggar... Av våra 2300 anställda är 160 högskoleutbildade. Och utav dem har dryga 10 doktorerat. Idag bor ca två tredjedelar av medarbetarna i Oxelösund, vissa i Nyköping (ca 2,5 mil bort) medan några dagpendlar till och från Stockholm. behöva spetskompetens och arbetar därför långsiktigt på att förbättra vår attraktionskraft. Det gör att trafiksystemen är intressanta, även ur ett personalperspektiv....en bättre infrastruktur med bra vägar och utbyggd järnväg gynnar även oss aktivt samarbetspartners runt Östersjön: Vi diskuterar t ex med hamnar i norra Tyskland för att som intermodalt Oxelösund har ett bra läge, men visst kan persontransporterna bli bättre. Med bättre pendlingsmöjligheter skulle kunna erbjuda förarlös 24-timmarsservice det t ex bli enklare att hjälpa en anställds Vintertid innebär detta att vi kan för lastbilar och trailers. partner att hitta jobb. Det är något som erbjuda våra kunder både tidsvinster och Det är lätt att tro att ett stålverk i idag ger oss en del bekymmer, men som problemfrihet, berättar Erik Zetterlund, huvudsak befolkas av stålarbetare och kan vara nödvändigt att klara för att få rätt hamnens VD. ingenjörer. Men det är grundligt fel: medarbetare

7 K Gdansk Minsk A Hamburg N Lon ondon Wa Perstorp Performance Chemicals Effektiva transporter är ett konkurrensmedel Perstorp är ledande inom specialkemi och materialteknologi och hittar sina kunder världen runt inom färg-, plast- och fordonsindustrin. Man har tillverkande företag i tre världsdelar, Europa, Nordamerika och Asien. Perstorp har anställda och omsätter ca 6 miljarder kronor. Vilken betydelse kan Sveriges och norra Europas trafiksystem ha för ett så globaliserat företag? Peter Skarp är affärsenhetschef inom Perstorp Performance Chemicals: Vi har flera skäl att intressera oss för moderna transportsystem och att de blir verklighet. Den verksamhet och de produkter vi har gör logistiken till en avgörande fråga. För oss kan bättre transportsystem betyda större konkurrenskraft genom lägre kostnader samt ökad effektivitet och snabbhet. För Perstorp är också miljöfrågorna centrala. Som kemiföretag har vi ambitionen att ligga före när det gäller miljöanpassning. Till detta kommer rekryterings- Vi får allt fler som pendlar allt längre sträckor, t ex veckopendlar mellan Stockholm och Perstorp. Bättre resmöjligheter löser dessa problem och vidgar vårt upptagningsområde gör det lättare för oss att rekrytera kompetent personal. Lastbil kan vi boka bara en dag i förväg, kanske får vi transporten samma dag. Och en så snabb service kan vi inte få med tåg, i varje fall inte idag. Idag är det dock lastbilen som på många sätt dominerar transporterna för Perstorp. Varje dag lastar och lossar ca 60 lastbilar vid anläggningen i Perstorp. Vi är beroende av snabbhet och godståg går sakta, säger Peter Skarp. Med lastbil når vi hela Europa inom ett par dagar. Lastbil kan vi boka bara en dag i förväg, kanske får vi transporten samma dag. Och en så snabb service kan vi inte få med tåg, i varje fall inte idag. Nu aviseras en höjning av vägavgifterna för lastbilstrafik i Tyskland. De ger förstås argument för tåget, menar Peter Skarp. Men samtidigt ökar våra kunders krav på snabba och effektiva leveranser. P eter Skarp, Perstorp Performance Chemicals frågorna

8 Helsink sinki Oslo Stockholm llinn P eter Skarp, Perstorp Performance Chemicals Inge Persson som är transportansvarig hos Perstorp bekräftar denna bild: Lastningen direkt på järnväg här i Perstorp är idag mycket begränsad. Det beror dels på att vi inte har spår till alla våra produktionsenheter men också på att få eller inga idag efterfrågar järnvägstransporter. Däremot är, som sagt, kraven på snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar ständigt närvarande. Detta hindrar dock inte att Perstorp aktivt söker och prövar alternativ till lastbilen. Nästan allt vi levererar till Italien idag går intermodalt med lastbil - järnväg - lastbil, berättar Inge Persson. Vi använder även sjötransporter till olika europeiska destinationer. Perstorps leveranser till Asien går med båt. Frakten till Helsingborg sker med lastbil och till Göteborg med järnväg från Helsingborg. Vi kan bara konstatera att vi är helt beroende av den infrastruktur som finns att tillgå i samhället, säger Inge Persson. Det är de kort vi har att spela med för att klara kundernas krav och miljökraven och förhoppningsvis erbjuda det mest konkurrenskraftiga alternativet. Vi kan bara konstatera att vi är helt beroende av den infrastruktur som finns att tillgå i samhället. Peter Skarp understryker logistikens betydelse som konkurrensfaktor: För oss handlar vardagen om kvalitet, tid och pris. Vi behöver snabba transporter till låg kostnad och hittills har det funnits leverantörer på marknaden som kunnat erbjuda just det. 90% av Perstorps produkter säljs utanför Sverige och de europeiska marknaderna står idag för 50% av försäljningen. Vi kommer sannolikt att öka vår försäljning utanför Europa, säger Peter Skarp, men de europeiska marknaderna kommer att behålla sin volym. Därför är vi fortsatt mycket positiva till att nya och effektivare trafiksystem planeras och byggs. För oss kan de bli en biljett till ökad konkurrenskraft

9 elsi Københav IKEA Group Vi måste våga vara mer internationella Kjell Roos, Transport Manager IKEA Group Idag måste vi vara mycket effektivare än tidigare. Det kräver en bättre infrastruktur. Vi i Sverige måste våga vara mer internationella! Kjell Roos är transport manager vid IKEA Group. IKEA säljer varje år 12 miljoner kubikmeter varor men behöver en transportvolym som är 3,5 gånger säljvolymen. Kjell har alltså mycket goda skäl att tänka noga kring infrastrukturfrågor. Infrastrukturen är en fråga med två sidor, säger han. Dels gäller det förstås att skapa fysiska förutsättningar, att bygga spår t ex. Men här ryms också problematiken kring lagar, regelverk och traditioner. D v s hur vi utnyttjar infrastrukturen. Öresundsbron, invigd sommaren 2000, är ett exempel på hur tokigt det kan bli. Här byter man el- och säkerhetssystem mitt på bron... Idag måste vi vara mycket effektivare än tidigare. Det kräver en bättre infrastruktur. Vi i Sverige måste våga vara mer internationella! Inte heller frågorna kring avreglering och utnyttjande av spåren har lösts. De EU-regler som arbetats fram har ännu inte ratificerats av alla länder: Jämför gärna dagens järnväg med lastbilstrafiken eller flyget. En lastbilschaufför kan utan problem köra sin bil över hela Europa. För flyget gäller samma regler faktiskt över hela världen. Dessa två trafikslag har alltså mycket bra internationella system, som främjar trafiken. Med tåget är det idag på många sätt tvärtom. När järnvägarna byggdes på 1800-talet hade man framför allt ett nationellt perspektiv. Detta synsätt påverkar än idag hur järnvägen arbetar och fungerar. Spårvidden är nog det mest kända exemplet, även om den idag inte längre är ett problem. Men t ex frågor kring elförsörjning, gränspassager, förarutbildning och kompetens, avtal och fackliga krav löses För att satsa på järnvägstrafik räcker det alltså inte med att bygga spår? Det måste bli enklare att köra över gränserna, menar Kjell Roos. Ett europeiskt järnvägsnät kan inte bara ha spårvidden gemensam. Harmonieringen av lagstiftningen är i högsta grad en politisk fråga och då duger inte ett snävt nationellt perspektiv. fortfarande med nationella förtecken

10 elsi Københav ö Kjell Roos, IKEA Men nationalkänslan sitter väldigt djupt. Svenska folkets egen järnväg säger vi i Sverige. Die Bahn säger tysken om Deutsche Bahn. S k freight freeways kan vara mycket bra. Men, dessa kräver ett väl fungerande, internationellt signalsystem. IKEA har dock inte alltid nöjt sig med att vänta på politiska initiativ. Under några år körde man en egen linje från Sverige, via Danmark in i Tyskland. Vi fick bra tider för våra egna tåg och hade ett gott samarbete med de olika ländernas banverk. Kjell Roos, IKEA Det måste bli enklare att köra över gränserna. Ett europeiskt järnvägsnät kan inte bara ha spårvidden gemensam. En annan sida av harmoniseringen gäller att skapa goda förutsättningar för konkurrens: Av privata järnvägsoperatörer krävs att de har ett omfattande försäkringsskydd, säger Kjell Roos. De offentligt ägda nationella järnvägsföretagen har staten som garant och låter alltså medborgarna stå för fiolerna. Vill vi ha en effektiv trafik måste naturligtvis försäkringsvillkoren vara lika för alla operatörer. Vi ska nog inte ha en övertro på hur fort det kan gå att lägga om till en verkligt internationell trafik. Alla nationella järnvägsföretag har idag en för stor kostym, och omställningen blir inte enkel. Processen är nödvändig och jag tror dessutom att det finns en stark politisk vilja att genomföra förändringarna, både i Sverige och i övriga Europa. IKEAs godsvagnar höll i snitt 65 km/ tim, vilket kan jämföras med att den reguljära godstrafiken hos de nationella trafikbolagen ligger på km/tim. Man hade 96% precision räknat på + 15 min på avgångar och ankomster. Vårt syfte med järnvägsprojektet var att lära, säger Kjell Roos. Att själva driva trafik har inget egenvärde för oss. Vi ville dock skaffa oss kompetens för att kunna driva på utvecklingen att hitta fler lösningar som gör det möjligt att få över gods från bil till järnväg i hela Europa. Men att ändra gamla strukturer och påverka politiska beslut är verkligen inte det lättaste

11 nburgh bur urgh Hels els FöreningsSparbanken En bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt Annika Claranius, FöreningsSparbanken Konkurrensen och utvecklingen skapar allt större behov av rörlighet. Det gäller både företag och människor. Om vi klarar att öppna för en större rörlighet kommer vår region att kunna locka både fler människor och fler företag. Annika Claranius är chef för FöreningsSparbanken i Helsingborg. Dessutom är hon sedan en tid ordförande för Idéforum Nordvästra Skåne. Idéforums uppgift är att stimulera till ett aktivt samarbete mellan regionens kommuner och näringsliv. 10 kommuner och ca 50 företag är medlemmar. Vi har ett praktiskt synsätt och vill åstadkomma tydliga resultat. Men, det utesluter inte att vi tar i långsiktiga frågor, som t ex infrastrukturen. När Idéforum frågar företagen vilka framtidsfrågor de prioriterar så kommer infrastrukturen upp, gång på gång. Hur framtidens näringsliv kommer att se ut är det förstås mycket svårt att sia om, säger Annika Claranius. Men vad vi verkligen vet är att en utvecklad infrastruktur, d v s snabbare kommunikationer, skapar valmöjligheter för både företag och människor. Och det är avgörande för hur vi klarar oss i framtiden. Det är positivt att så många intresserar sig för dessa frågor och talar om dem men något måste ju också göras... I ett långsiktigt perspektiv är infrastrukturen helt avgörande. Vill vi ha tillväxt så måste vi också ha moderna kommunikationer. Det är positivt att så många intresserar sig för dessa frågor och talar om dem men något måste ju också göras... Vi tittar på vad som gynnar företagen och människors behov av en bred arbetsmarknad, bra boende, utbildning och rekreation. Då kan vi snabbt konstatera att de kommunikationer vi har inte håller måttet. Annika Claranius konstaterar också att det är stora skillnader mellan olika delar av regionen

12 nburgh bur urgh Hels els Annika Claranius, FöreningsSparbanken Annika Claranius, FöreningsSparbanken Ett modernt trafiksystem kommer att påverka såväl städerna som de mindre orterna och landsbygden i regionen på ett positivt sätt. Med bättre kommunikationer kommer människorna i regionen att få tillgång till en bredare arbetsmarknad, större möjligheter att välja det boende de önskar, bättre tillgång till utbildning och ett större utbud av lokal service. För företagen är bilden minst lika positiv. De får en större hemmamarknad samtidigt som resten av landet och Europa kommer betydligt närmare. Idéforum har de senaste åren bl a arbetat med integrationsfrågor, i projektet Region mångfald. Även här tror Annika Claranius att bättre kommunikationer har positiva effekter: Jag tror att en större rörlighet i samhället minskar motsättningar. Då möter vi fler människor från fler håll med flera olika bakgrunder och erfarenheter. Vi kan då mötas på ett annat sätt. Vi ska gnuggas mot varandra! Vi vet att vi kommer att möta strukturförändringar och att dessa kommer att kräva nya tankar, nya grepp och nya arbetssätt för att vi ska vara attraktiva. Men hur ska vi kunna klara detta om vi är handikappade när det gäller kommunikationerna? Men för att nå allt detta krävs ett målmedvetet arbete: Vår region måste höras mycket mer i debatten, menar Annika Claranius. Kanske måste vi t o m omdefiniera vad som är vår region. Det handlar ju om vår framtid. Vare sig vi använder ett regionalt, ett svenskt eller ett europeiskt perspektiv kan vi se att kommunikationerna måste utvecklas. Vi vet att vi kommer att möta strukturförändringar och att dessa kommer att kräva nya tankar, nya grepp och nya arbetssätt för att vi ska vara attraktiva. Men hur ska vi kunna klara detta om vi är handikappade när det gäller kommunikationerna? Med den snabba tekniska utvecklingen kan man ibland tro att det räcker med att bara forsla hjärnor. Det är inte sant, säger Annika Claranius. Vi får allt fler tjänsteföretag som inte bara kräver kvalificerad teknik utan också kvalificerade möten. För företagen blir det allt viktigare att kompetenta människor enkelt kan mötas, för att man ska nå goda resultat. En bättre infrastruktur kräver betydande investeringar. Därför är finansieringsformen avgörande, säger Annika Claranius. Här krävs helhetsgrepp som håller över lång tid. Men här finns många vägar att gå det saknas verkligen inte alternativa möjligheter. Vi som lever och verkar i den här regionen har ett gemensamt ansvar för att något verkligen sker. Med en bättre infrastruktur kan både företagen och människorna få större valmöjligheter. Vi kan på helt nya sätt kombinera stadens många fördelar med landsbygdens livskvalitet. Vi måste klara att tillsammans formulera mål som kan gälla under lång tid och att ha uthållighet nog att förverkliga dem

13 ona Veron ona Helsin sinki Bologna B Oslo Stockholm linn Europakorridoren. En satsning som både ekonomiskt och ekologiskt är långsiktigt hållbar. Det enskilda företagets syn på långsiktiga frågor färgas ofta av mer dagsaktuella problem, som gäller lönsamhet, kapacitet och marknad. Ändå svävar man inte på målet när det gäller vinsterna med en satsning på infrastrukturen. Trots att det handlar om investeringar som kan förverkligas först på 5, 10 och 15 års sikt. Här får tre experter två forskare och en samhällsplanerare tillfälle att komplettera och i någon mån kommentera rösterna från näringslivet: Charlie Karlsson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Helen Mårtenson, planeringschef i Helsingborgs Stad Bo Lennart Nelldal, professor vid Järnvägsgruppen/Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. Charlie Karlsson (CK): Intervjuerna bekräftar att företagen opererar med korta tidsaxlar. Marknaden svänger ständigt och man lever i nuet. På 10 eller 20 års sikt vet man inte ens om företaget finns kvar. Här har våra politiker den viktiga uppgiften att skapa de arenor som företagen agerar på de kan lägga grunden för en marknad där olika operatörer i konkurrens vinner kunder och skapar lönsamhet, med attraktiva priser och hög kvalitet. Helen Mårtenson (HM): I detta sammanhang är förstås IKEA ett föredöme, med satsningen på godstrafik i egen regi. De har löst en lång rad problem och säkert skaffat sig mycket värdefull kunskap med denna satsning. Nu när det europeiska höghastighetsnätet växer fram ökar kraven. Bo Lennart Nelldal (BLN): De problem som IKEA diskuterar, att olika länder har skilda regler och system, är en realitet. Men, problemen handlar mer om organisation än om teknik. Att byta lok tar kanske 10 minuter, men det går att leva med om allt annat fungerar. Behovet av att lösa dessa frågor är stort. När det gäller persontransporter talar vi om interoperabilitet alltså en harmonisering av regelverk, organisation och teknik i Europa, som kan eliminera dessa problem. Men att hitta en lösning på detta är ännu mer angeläget för godstrafiken. Nu när det europeiska höghastighetsnätet växer fram ökar kraven. Vi måste utveckla vårt sätt att utnyttja infrastrukturen vi behöver nya transportsystem som klarar högvärdigt gods och mindre sändningsstorlekar, men också utveckla bra intermodala system. HM: Inom Region Skåne genomförs nu en studie av godstrafiken. Syftet är att ge en bild av framtidens godstrafik i södra Sverige. Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Bo Lennart Nelldal, Kungl Tekniska Högskolan Helen Mårtenson, Helsingborgs Stad

14 ona Veron ona Bologna B 26 Arbetet har inletts med hamnarna. Här kan vi se att dessa medvetet rustar för framtiden och t ex skapar förutsättningar för samverkan med tåg- och vägtrafiken. Det gäller inte minst Malmö hamn. Vilket i sin tur är en påminnelse för oss i nordvästra Skåne att det inte är självklart att en höghastighetsjärnväg kommer till Helsingborg. CK: Vi vet att produkter blir allt mer värdefulla per kilo och att priskänsligheten för att transportera dem minskar. Till detta kommer att den ökande elektroniska handeln skapar en ny lättgodsmarknad. För att få en större andel av denna växande godsmarknad är det avgörande att tåget kan visa att det är ett grönt, miljöanpassat, alternativ. Ambitionen är att flytta över gods från lastbil till järnväg. Sverige har förbundit sig att följa EUs regler som säger att ökade vägavgifter ska stimulera till ökad användning av järnvägen. Men, vi har inte gjort vår hemläxa och nu krävs mycket stora investeringar i järnvägsstrukturen. BLN: En högre medelhastighet är avgörande för godstrafiken. Om vi får en fri marknad för gods kan godstrafiken fördubblas till 2010 förutsatt att vi får den internationella trafiken att gå direkt utan stopp. HM: Men då kommer persontrafiken inte att få plats på spåren, vare sig nationellt eller regionalt. Om vi inte får en utbyggnad med ytterligare två järnvägsspår så hämmas också den regionala pendeltrafiken. CK: En utbyggnad av Europakorridoren kommer att innebära en mycket stor utvecklingspotential för persontrafiken. Här ryms en mycket kraftig kvalitetshöjning reviren vidgas. handlar BLN: Ja, en utbyggd korridor ger större regioner och därmed tillgång till tjänster och service som ligger långt utanför nuvarande räckvidd. Tåget blir så snabbt att det kan ersätta flyget på många medellånga sträckor inom Sverige. Men, det kan också mata till flyget för de riktigt stora avstånden. En satsning på ett höghastighetsnät med europeisk standard är långsiktigt hållbar, både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Enbart för sträckan Jönköping - Helsingborg det om nya jobb. CK: Vi får ett antal större arbetsmarknader inom korridoren. Företagen får bättre rekryteringsmöjligheter. Vi kan pendla längre med rimliga restider och får därmed helt enkelt fler jobb att välja mellan. Detta blir särskilt fördelaktigt för kvinnor, som vi vet inte accepterar lika långa restider som män de vinner alltså relativt sett mer när pendlingstiderna kortas. På samma sätt påverkas bostadsmarknaden, när regionerna växer. Vi får fler valmöjligheter. I större regioner finns plats för fler näringar, vilket i klartext betyder bättre service för både företag och människor. Vi kommer också att få bättre företagsservice och större hemmamarknader. I de större regionerna kan dessutom fler företag ha den egna regionen som hemmamarknad. Det går dessutom att beskriva de vinster Europakorridoren kan skapa, i reda siffror: Våra beräkningar visar att en utbyggnad av Europakorridoren totalt kan ge cirka nya jobb och en ökning av BNP med 125 miljarder. Enbart utmed sträckan Jönköping - Skåne handlar det om nya jobb.

15 Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol Bari B gio di C. gi g Gdans Gdans Ri He K Lviv Bra Du D N ORDART

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Uppsala. öpin. Landvetter Göteborg Borås. Värnamo ARSRAPPORT. Helsingborg. Lund. Malmö. Lübeck. Hamburg

Uppsala. öpin. Landvetter Göteborg Borås. Värnamo ARSRAPPORT. Helsingborg. Lund. Malmö. Lübeck. Hamburg Helsingborg Helsingør gør gør Malmö Lund Värnamo Jönk e København en Hamburg Nyk Nykøb købing F N F Lübeck Landvetter Göteborg Borås rup Kastru ru K anda rlan Arl Arla N orrkö Norrkö Nor Norr g ng Linköpin

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa.

Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa. F a k t a o m h a s t i g h e t Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa. Därför är det avgörande att vi bestämmer oss

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Europakorridoren - Grönt ljus i klimatdebatten.

Europakorridoren - Grönt ljus i klimatdebatten. Europakorridoren - Grönt ljus i klimatdebatten. *Europako Det finns idag inget transportalternativ som har så liten miljö- och i förlängningen klimatpåverkan som snabbtåg och höghastighetståg. Alla kända

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa OSLO STOCKHOLM KÖPENHAMN HAMBURG Öresund-Hamburg en ny stark tillväxtkorridor När den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält står klar år 2021 binds ett nytt

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling

Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna är avgörande för Sveriges framtid Storstäderna är Sveriges ekonomiska motor och drivkraft för utveckling Storstäderna behöver ständigt mer och ny kunskap och kompetens och måste använda alla

Läs mer

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag

UTSKOTTSFÖRSLAG. Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat. Nordiska rådet. 1. Utskottets förslag UTSKOTTSFÖRSLAG Utskottsförslag om gränskryssande järnvägsförbindelser för tillväxt och bättre klimat 1. Utskottets förslag och miljö- och naturresursutskottet föreslår att rekommenderar de norska, svenska

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter

Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2993 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås

K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås K-märkt ellerutmärkt om Sveriges sämsta järnväg, Göteborg-Borås För ett västsvenskt näringsliv i världsklass Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen har beretts tillfälle att avge yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag. Yttrandet

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Satsa på kollektivtrafiken

Satsa på kollektivtrafiken Satsa på kollektivtrafiken Grön strategi för att stärka kollektivtrafiksystemen i Östergötland Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Borås Göteborg Sveriges sämsta järnväg

Borås Göteborg Sveriges sämsta järnväg Borås Göteborg Sveriges sämsta järnväg Rapport 2011:2 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson, Västsvenska Handelskammaren. stefan.gustavsson@handelskammaren.net Publicerad av Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg 2016-05-30 Innehåll Götalandsbanan av enorm betydelse... 3 Ulricehamn ställs utanför... 4 Nyttor som går förlorade... 4 Götalandsbanan

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Satsa på spårtrafiken

Satsa på spårtrafiken Satsa på spårtrafiken Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna Norrköping 2008-11-27 Kollektivtrafik för framtidens städer Klimatkrisen är vår tids kanske största politiska utmaning. Vi behöver snabbt

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM?

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 10.15-11.00: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 11.15-12.00 Vem ska göra jobbet? Om svenska folkets (o)hållbara resvanor 13.00-13.45 Är de svenska

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer