K av. gio di C.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K av. gio di C. www.europakorridoren.com"

Transkript

1 Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol gio di C. gi g Gdans Gdans Ri e He K Lviv Bra Du D N

2 Göteborg Helsingør København Kastrup Nykøbing F Landvetter Borås Jönköping Värnamo Helsingborg Lund Malmö Uppsala Arlanda Stockholm Nyköping/Skavsta Norrköping Linköping En satsning på ett modernt trafiksystem är nödvändig och dessutom långsiktigt hållbar både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Det bekräftas av en lång rad utredningar och forskningsrapporter. Men vilka synpunkter och krav har företagen? Frågor som gäller infrastruktur förutsätter ett mycket långt tidsperspektiv och här är det naturligt att näringslivets röst inte hörs lika starkt och tydligt som annars. I denna skrift låter vi dock företagen komma till tals. Här berättar några företag med olika storlek och olika inriktning, om sina förutsättningar och behov. Vi kan konstatera att de samtliga ställer sig starkt positiva till ett modernt trafiksystem, där höghastighetsjärnvägen har en central roll. Men det räcker inte. De betonar också behovet av en europeisk harmonisering av såväl teknik som regelverk. Satsningen på bättre kommunikationer får inte bli halvhjärtad. Den nya infrastrukturen måste få spelregler och förutsättningar som långsiktigt garanterar teknisk och ekonomisk stabilitet. Hamburg Lübeck EUROPAKORRIDOREN är den region som sträcker sig från Hamburg till Göteborg och Stockholm, via Köpenhamn och Öresundsregionen. Här planeras ett system med höghastighetsjärnvägar som ska binda samman Sverige, Danmark och norra Tyskland. 3

3 nburgh bur urgh Hels els Swede-Wheel Småföretag med global verksamhet och Europa som hemmamarknad Idag kör vi nästan allt gods med lastbil, medan vår omvärld satsar på nya transportsystem. Om vi inte ska bli en avstickare uppe i norra Europa, måste vi våga lägga resurser på infrastrukturen. Jan Hildingsson och hans företag Swede- Wheel finns i Hillerstorp i Småland och är alltså en del av den omtalade Gnosjöregionen. Vår region kommer att möta en betydligt tuffare konkurrens i framtiden. Därför måste vi våga att både öppna oss och söka nya marknader. Men, förutsättningen för det är bättre kommunikationer. Jan Hildingsson, Swede-Wheel 4 5

4 nburgh bur urgh els Hels Behovet Swede-Wheels verksamhetsområde är hjul, inte minst handlar det om hjul för möbelindustrin. Företaget omsätter ca 80 miljoner kronor och ca 80% av produktionen går på export. Europa är vår hemmamarknad, säger Jan Hildingsson. Idag tillverkar vi ca hälften av det vi säljer själva. Den andra hälften köper vi av olika underleverantörer, runtom i världen. Det här markerar en förändring av vårt sätt att arbeta vi går från en tillverkarroll till en leverantörsroll. Istället för att främst försöka sälja det vi tillverkar ska vi lösa en uppgift åt kunden. Hitta och ta fram den produkt som kunden behöver. av kvalificerade möten ökar Det här innebär nya och större krav på Att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft är idag ett problem för många företag i Gnosjö-regionen: Det är t o m ett stort problem, menar Jan Hildingsson. Här i Hillerstorp kan vi också ha svårt att hitta ett arbete åt partnern till den vi vill anställa. Det är ännu ett skäl till att vi behöver bättre kommunikationer, att helt enkelt få ett större upptagningsområde när vi söker nya medarbetare. Vi vet att det finns en enorm potential i moderna kommunikationer. Ska vi verkligen fortsätta att låta tåget gå oss förbi? Ändå är det bättre fraktmöjligheter som Jan Hildingsson sätter främst. Vi behöver bättre kommunikationer och då är tåget helt klart ett starkt alternativ. Det är ekonomiskt, effektivt och miljövänligt. Och rälsen finns fortfarande kvar här, den går rätt genom samhället... Vi möter allt hårdare krav på korta ledtider. Då måste också transportsidan bidra. Vi vet att det finns en enorm potential i moderna kommunikationer. Ska vi verkligen fortsätta att låta tåget gå oss förbi? Idag värderar företagen också miljöaspekten på transporterna, menar Jan Hildingsson. Inte minst för att våra kunder tittar allt mer på detta. Men för oss finns ingen motsättning mellan tåg, flyg och vägar de behövs allesamman. Både Sverige och Gnosjö-regionen behöver en helhjärtad satsning på ny företagets kontaktvägar och tillgänglighet. Vår region har ett dåligt vägnät infrastruktur. Men den måste vara Om en kund ringer och har ett och stora brister när det gäller övriga heltäckande och långsiktig för att skapa Jan Hildingsson, Swede-Wheel speciellt problem, då behöver vi vara på plats mycket snabbt, i praktiken ofta samma dag, menar Jan Hildingsson. Och lika viktigt är att kunden enkelt kan komma till oss. På samma sätt har vi stigande behov av att mycket snabbt kunna skicka lättare gods, t ex produktprover. Inte minst till Tyskland. Den nya informationsteknologin, med t ex CAD/CAM, innebär förstås stora fördelar. Men det är ändå så att behovet av kvalificerade möten och att snabbt kunna visa prover på det vi gör ökar. kommunikationer. Det är en situation som skapar kostnader och ineffektivitet. Men lösningen handlar inte bara om de stora stråken, utan minst lika mycket om att närdistributionen blir rationell. Jan Hildingsson exemplifierar med den produktion företaget har i Kina: De produkter som tillverkas där tar vi hem med båt. Men lastbilen mellan Göteborgs hamn och Hillerstorp kostar ofta lika mycket som frakten från Kina till Göteborg... verkliga förutsättningar för ökad tillväxt. 6 7

5 Lon ondon Wa Oslo Stockholm Gla SSAB och Oxelösunds Hamn AB: Det svenska stålets väg ut i världen Anders Werme, SSAB Oxelösund Att det finns ett stålverk i Oxelösund är i allra högsta grad en fråga om kommunikationer. När järnvägen från gruvorna i Mellansverige blev klar under 1870-talet blev det också möjligt att till fullo utnyttja de goda förutsättningarna i Oxelösunds hamn. Hamnen har en öppen och kort insegling och är normalt isfri hela året. Ännu idag ger satsningarna från 1870-talet och mötet mellan järnväg och hav avgörande fördelar för SSAB i Oxelösund. Men marknaden förändras allt snabbare och kraven ökar. Anders Werme är företagets VD: Vi är mycket positiva till de tankar som idag finns kring förbättrade kommunikationer. Ledtiden är ett av våra viktigaste konkurrensmedel, och vi måste klara att korta ledtiderna till kund. Här har förstås transportsystemet en avgörande betydelse. Kommunikationerna påverkar också vårt upptagningsområde vid rekrytering. Det är långsiktigt en viktig fråga för oss för att klara en så stor och komplicerad verksamhet måste vi kunna få rätt kompetens till oss. Att våra produkter håller världsklass räcker inte. Vi måste alltid nå minst lika långt när det gäller logistik och service. SSAB Oxelösund är, med 25% av marknaden, världens största tillverkare av slitplåt (som bl a används för entreprenadmaskiner). Av produktionen Erik Zetterlund, Oxelösunds Hamn går 95% på export, framför allt till Europa. Av de ton plåt som varje år tillverkas här transporteras ca ton på båt. Av resterande ton går hälften med lastbil och hälften med tåg. För oss är kvalitet, leveranssäkerhet och service helt värdeavgörande, berättar Anders Werme. Dessa faktorer avgör våra möjligheter att få ut rätt pris för våra produkter. Därför är det mycket viktigt att nå maximal effektivitet i våra transporter. 8 9

6 rg Oslo Helsi Stockholm ö Att våra produkter håller världsklass Ändå kan jag konstatera att en bättre Vår verksamhet kräver en lång rad Vi rekryterar från alla landets högskolor räcker alltså inte. Vi måste alltid nå minst infrastruktur med bra vägar och utbyggd kompetenser, berättar Anders Werme. och upplever att det är attraktivt att lika långt när det gäller logistik och service. järnväg gynnar även oss. Vi har utrymme Vi har faktiskt 120 olika yrken inom våra arbeta här. Vi kommer dock alltid att SSAB Oxelösund SSAB har av naturliga skäl ett mycket nära samarbete med Oxelösunds Hamn. Att hamnen har en mycket bra farled och att den saknar isproblem var ju avgörande när stålverket en gång placerades just i Oxelösund. för en containerhamn och kan t ex fungera som nod för containertrafik österifrån containers som sedan transporteras till Göteborg för vidare sjötransport. Med en containerhamn kan vi också bidra till att lösa containerproblematiken i Värtahamnen i Stockholm. Redan idag söker Oxelösunds Hamn väggar... Av våra 2300 anställda är 160 högskoleutbildade. Och utav dem har dryga 10 doktorerat. Idag bor ca två tredjedelar av medarbetarna i Oxelösund, vissa i Nyköping (ca 2,5 mil bort) medan några dagpendlar till och från Stockholm. behöva spetskompetens och arbetar därför långsiktigt på att förbättra vår attraktionskraft. Det gör att trafiksystemen är intressanta, även ur ett personalperspektiv....en bättre infrastruktur med bra vägar och utbyggd järnväg gynnar även oss aktivt samarbetspartners runt Östersjön: Vi diskuterar t ex med hamnar i norra Tyskland för att som intermodalt Oxelösund har ett bra läge, men visst kan persontransporterna bli bättre. Med bättre pendlingsmöjligheter skulle kunna erbjuda förarlös 24-timmarsservice det t ex bli enklare att hjälpa en anställds Vintertid innebär detta att vi kan för lastbilar och trailers. partner att hitta jobb. Det är något som erbjuda våra kunder både tidsvinster och Det är lätt att tro att ett stålverk i idag ger oss en del bekymmer, men som problemfrihet, berättar Erik Zetterlund, huvudsak befolkas av stålarbetare och kan vara nödvändigt att klara för att få rätt hamnens VD. ingenjörer. Men det är grundligt fel: medarbetare

7 K Gdansk Minsk A Hamburg N Lon ondon Wa Perstorp Performance Chemicals Effektiva transporter är ett konkurrensmedel Perstorp är ledande inom specialkemi och materialteknologi och hittar sina kunder världen runt inom färg-, plast- och fordonsindustrin. Man har tillverkande företag i tre världsdelar, Europa, Nordamerika och Asien. Perstorp har anställda och omsätter ca 6 miljarder kronor. Vilken betydelse kan Sveriges och norra Europas trafiksystem ha för ett så globaliserat företag? Peter Skarp är affärsenhetschef inom Perstorp Performance Chemicals: Vi har flera skäl att intressera oss för moderna transportsystem och att de blir verklighet. Den verksamhet och de produkter vi har gör logistiken till en avgörande fråga. För oss kan bättre transportsystem betyda större konkurrenskraft genom lägre kostnader samt ökad effektivitet och snabbhet. För Perstorp är också miljöfrågorna centrala. Som kemiföretag har vi ambitionen att ligga före när det gäller miljöanpassning. Till detta kommer rekryterings- Vi får allt fler som pendlar allt längre sträckor, t ex veckopendlar mellan Stockholm och Perstorp. Bättre resmöjligheter löser dessa problem och vidgar vårt upptagningsområde gör det lättare för oss att rekrytera kompetent personal. Lastbil kan vi boka bara en dag i förväg, kanske får vi transporten samma dag. Och en så snabb service kan vi inte få med tåg, i varje fall inte idag. Idag är det dock lastbilen som på många sätt dominerar transporterna för Perstorp. Varje dag lastar och lossar ca 60 lastbilar vid anläggningen i Perstorp. Vi är beroende av snabbhet och godståg går sakta, säger Peter Skarp. Med lastbil når vi hela Europa inom ett par dagar. Lastbil kan vi boka bara en dag i förväg, kanske får vi transporten samma dag. Och en så snabb service kan vi inte få med tåg, i varje fall inte idag. Nu aviseras en höjning av vägavgifterna för lastbilstrafik i Tyskland. De ger förstås argument för tåget, menar Peter Skarp. Men samtidigt ökar våra kunders krav på snabba och effektiva leveranser. P eter Skarp, Perstorp Performance Chemicals frågorna

8 Helsink sinki Oslo Stockholm llinn P eter Skarp, Perstorp Performance Chemicals Inge Persson som är transportansvarig hos Perstorp bekräftar denna bild: Lastningen direkt på järnväg här i Perstorp är idag mycket begränsad. Det beror dels på att vi inte har spår till alla våra produktionsenheter men också på att få eller inga idag efterfrågar järnvägstransporter. Däremot är, som sagt, kraven på snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar ständigt närvarande. Detta hindrar dock inte att Perstorp aktivt söker och prövar alternativ till lastbilen. Nästan allt vi levererar till Italien idag går intermodalt med lastbil - järnväg - lastbil, berättar Inge Persson. Vi använder även sjötransporter till olika europeiska destinationer. Perstorps leveranser till Asien går med båt. Frakten till Helsingborg sker med lastbil och till Göteborg med järnväg från Helsingborg. Vi kan bara konstatera att vi är helt beroende av den infrastruktur som finns att tillgå i samhället, säger Inge Persson. Det är de kort vi har att spela med för att klara kundernas krav och miljökraven och förhoppningsvis erbjuda det mest konkurrenskraftiga alternativet. Vi kan bara konstatera att vi är helt beroende av den infrastruktur som finns att tillgå i samhället. Peter Skarp understryker logistikens betydelse som konkurrensfaktor: För oss handlar vardagen om kvalitet, tid och pris. Vi behöver snabba transporter till låg kostnad och hittills har det funnits leverantörer på marknaden som kunnat erbjuda just det. 90% av Perstorps produkter säljs utanför Sverige och de europeiska marknaderna står idag för 50% av försäljningen. Vi kommer sannolikt att öka vår försäljning utanför Europa, säger Peter Skarp, men de europeiska marknaderna kommer att behålla sin volym. Därför är vi fortsatt mycket positiva till att nya och effektivare trafiksystem planeras och byggs. För oss kan de bli en biljett till ökad konkurrenskraft

9 elsi Københav IKEA Group Vi måste våga vara mer internationella Kjell Roos, Transport Manager IKEA Group Idag måste vi vara mycket effektivare än tidigare. Det kräver en bättre infrastruktur. Vi i Sverige måste våga vara mer internationella! Kjell Roos är transport manager vid IKEA Group. IKEA säljer varje år 12 miljoner kubikmeter varor men behöver en transportvolym som är 3,5 gånger säljvolymen. Kjell har alltså mycket goda skäl att tänka noga kring infrastrukturfrågor. Infrastrukturen är en fråga med två sidor, säger han. Dels gäller det förstås att skapa fysiska förutsättningar, att bygga spår t ex. Men här ryms också problematiken kring lagar, regelverk och traditioner. D v s hur vi utnyttjar infrastrukturen. Öresundsbron, invigd sommaren 2000, är ett exempel på hur tokigt det kan bli. Här byter man el- och säkerhetssystem mitt på bron... Idag måste vi vara mycket effektivare än tidigare. Det kräver en bättre infrastruktur. Vi i Sverige måste våga vara mer internationella! Inte heller frågorna kring avreglering och utnyttjande av spåren har lösts. De EU-regler som arbetats fram har ännu inte ratificerats av alla länder: Jämför gärna dagens järnväg med lastbilstrafiken eller flyget. En lastbilschaufför kan utan problem köra sin bil över hela Europa. För flyget gäller samma regler faktiskt över hela världen. Dessa två trafikslag har alltså mycket bra internationella system, som främjar trafiken. Med tåget är det idag på många sätt tvärtom. När järnvägarna byggdes på 1800-talet hade man framför allt ett nationellt perspektiv. Detta synsätt påverkar än idag hur järnvägen arbetar och fungerar. Spårvidden är nog det mest kända exemplet, även om den idag inte längre är ett problem. Men t ex frågor kring elförsörjning, gränspassager, förarutbildning och kompetens, avtal och fackliga krav löses För att satsa på järnvägstrafik räcker det alltså inte med att bygga spår? Det måste bli enklare att köra över gränserna, menar Kjell Roos. Ett europeiskt järnvägsnät kan inte bara ha spårvidden gemensam. Harmonieringen av lagstiftningen är i högsta grad en politisk fråga och då duger inte ett snävt nationellt perspektiv. fortfarande med nationella förtecken

10 elsi Københav ö Kjell Roos, IKEA Men nationalkänslan sitter väldigt djupt. Svenska folkets egen järnväg säger vi i Sverige. Die Bahn säger tysken om Deutsche Bahn. S k freight freeways kan vara mycket bra. Men, dessa kräver ett väl fungerande, internationellt signalsystem. IKEA har dock inte alltid nöjt sig med att vänta på politiska initiativ. Under några år körde man en egen linje från Sverige, via Danmark in i Tyskland. Vi fick bra tider för våra egna tåg och hade ett gott samarbete med de olika ländernas banverk. Kjell Roos, IKEA Det måste bli enklare att köra över gränserna. Ett europeiskt järnvägsnät kan inte bara ha spårvidden gemensam. En annan sida av harmoniseringen gäller att skapa goda förutsättningar för konkurrens: Av privata järnvägsoperatörer krävs att de har ett omfattande försäkringsskydd, säger Kjell Roos. De offentligt ägda nationella järnvägsföretagen har staten som garant och låter alltså medborgarna stå för fiolerna. Vill vi ha en effektiv trafik måste naturligtvis försäkringsvillkoren vara lika för alla operatörer. Vi ska nog inte ha en övertro på hur fort det kan gå att lägga om till en verkligt internationell trafik. Alla nationella järnvägsföretag har idag en för stor kostym, och omställningen blir inte enkel. Processen är nödvändig och jag tror dessutom att det finns en stark politisk vilja att genomföra förändringarna, både i Sverige och i övriga Europa. IKEAs godsvagnar höll i snitt 65 km/ tim, vilket kan jämföras med att den reguljära godstrafiken hos de nationella trafikbolagen ligger på km/tim. Man hade 96% precision räknat på + 15 min på avgångar och ankomster. Vårt syfte med järnvägsprojektet var att lära, säger Kjell Roos. Att själva driva trafik har inget egenvärde för oss. Vi ville dock skaffa oss kompetens för att kunna driva på utvecklingen att hitta fler lösningar som gör det möjligt att få över gods från bil till järnväg i hela Europa. Men att ändra gamla strukturer och påverka politiska beslut är verkligen inte det lättaste

11 nburgh bur urgh Hels els FöreningsSparbanken En bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt Annika Claranius, FöreningsSparbanken Konkurrensen och utvecklingen skapar allt större behov av rörlighet. Det gäller både företag och människor. Om vi klarar att öppna för en större rörlighet kommer vår region att kunna locka både fler människor och fler företag. Annika Claranius är chef för FöreningsSparbanken i Helsingborg. Dessutom är hon sedan en tid ordförande för Idéforum Nordvästra Skåne. Idéforums uppgift är att stimulera till ett aktivt samarbete mellan regionens kommuner och näringsliv. 10 kommuner och ca 50 företag är medlemmar. Vi har ett praktiskt synsätt och vill åstadkomma tydliga resultat. Men, det utesluter inte att vi tar i långsiktiga frågor, som t ex infrastrukturen. När Idéforum frågar företagen vilka framtidsfrågor de prioriterar så kommer infrastrukturen upp, gång på gång. Hur framtidens näringsliv kommer att se ut är det förstås mycket svårt att sia om, säger Annika Claranius. Men vad vi verkligen vet är att en utvecklad infrastruktur, d v s snabbare kommunikationer, skapar valmöjligheter för både företag och människor. Och det är avgörande för hur vi klarar oss i framtiden. Det är positivt att så många intresserar sig för dessa frågor och talar om dem men något måste ju också göras... I ett långsiktigt perspektiv är infrastrukturen helt avgörande. Vill vi ha tillväxt så måste vi också ha moderna kommunikationer. Det är positivt att så många intresserar sig för dessa frågor och talar om dem men något måste ju också göras... Vi tittar på vad som gynnar företagen och människors behov av en bred arbetsmarknad, bra boende, utbildning och rekreation. Då kan vi snabbt konstatera att de kommunikationer vi har inte håller måttet. Annika Claranius konstaterar också att det är stora skillnader mellan olika delar av regionen

12 nburgh bur urgh Hels els Annika Claranius, FöreningsSparbanken Annika Claranius, FöreningsSparbanken Ett modernt trafiksystem kommer att påverka såväl städerna som de mindre orterna och landsbygden i regionen på ett positivt sätt. Med bättre kommunikationer kommer människorna i regionen att få tillgång till en bredare arbetsmarknad, större möjligheter att välja det boende de önskar, bättre tillgång till utbildning och ett större utbud av lokal service. För företagen är bilden minst lika positiv. De får en större hemmamarknad samtidigt som resten av landet och Europa kommer betydligt närmare. Idéforum har de senaste åren bl a arbetat med integrationsfrågor, i projektet Region mångfald. Även här tror Annika Claranius att bättre kommunikationer har positiva effekter: Jag tror att en större rörlighet i samhället minskar motsättningar. Då möter vi fler människor från fler håll med flera olika bakgrunder och erfarenheter. Vi kan då mötas på ett annat sätt. Vi ska gnuggas mot varandra! Vi vet att vi kommer att möta strukturförändringar och att dessa kommer att kräva nya tankar, nya grepp och nya arbetssätt för att vi ska vara attraktiva. Men hur ska vi kunna klara detta om vi är handikappade när det gäller kommunikationerna? Men för att nå allt detta krävs ett målmedvetet arbete: Vår region måste höras mycket mer i debatten, menar Annika Claranius. Kanske måste vi t o m omdefiniera vad som är vår region. Det handlar ju om vår framtid. Vare sig vi använder ett regionalt, ett svenskt eller ett europeiskt perspektiv kan vi se att kommunikationerna måste utvecklas. Vi vet att vi kommer att möta strukturförändringar och att dessa kommer att kräva nya tankar, nya grepp och nya arbetssätt för att vi ska vara attraktiva. Men hur ska vi kunna klara detta om vi är handikappade när det gäller kommunikationerna? Med den snabba tekniska utvecklingen kan man ibland tro att det räcker med att bara forsla hjärnor. Det är inte sant, säger Annika Claranius. Vi får allt fler tjänsteföretag som inte bara kräver kvalificerad teknik utan också kvalificerade möten. För företagen blir det allt viktigare att kompetenta människor enkelt kan mötas, för att man ska nå goda resultat. En bättre infrastruktur kräver betydande investeringar. Därför är finansieringsformen avgörande, säger Annika Claranius. Här krävs helhetsgrepp som håller över lång tid. Men här finns många vägar att gå det saknas verkligen inte alternativa möjligheter. Vi som lever och verkar i den här regionen har ett gemensamt ansvar för att något verkligen sker. Med en bättre infrastruktur kan både företagen och människorna få större valmöjligheter. Vi kan på helt nya sätt kombinera stadens många fördelar med landsbygdens livskvalitet. Vi måste klara att tillsammans formulera mål som kan gälla under lång tid och att ha uthållighet nog att förverkliga dem

13 ona Veron ona Helsin sinki Bologna B Oslo Stockholm linn Europakorridoren. En satsning som både ekonomiskt och ekologiskt är långsiktigt hållbar. Det enskilda företagets syn på långsiktiga frågor färgas ofta av mer dagsaktuella problem, som gäller lönsamhet, kapacitet och marknad. Ändå svävar man inte på målet när det gäller vinsterna med en satsning på infrastrukturen. Trots att det handlar om investeringar som kan förverkligas först på 5, 10 och 15 års sikt. Här får tre experter två forskare och en samhällsplanerare tillfälle att komplettera och i någon mån kommentera rösterna från näringslivet: Charlie Karlsson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Helen Mårtenson, planeringschef i Helsingborgs Stad Bo Lennart Nelldal, professor vid Järnvägsgruppen/Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. Charlie Karlsson (CK): Intervjuerna bekräftar att företagen opererar med korta tidsaxlar. Marknaden svänger ständigt och man lever i nuet. På 10 eller 20 års sikt vet man inte ens om företaget finns kvar. Här har våra politiker den viktiga uppgiften att skapa de arenor som företagen agerar på de kan lägga grunden för en marknad där olika operatörer i konkurrens vinner kunder och skapar lönsamhet, med attraktiva priser och hög kvalitet. Helen Mårtenson (HM): I detta sammanhang är förstås IKEA ett föredöme, med satsningen på godstrafik i egen regi. De har löst en lång rad problem och säkert skaffat sig mycket värdefull kunskap med denna satsning. Nu när det europeiska höghastighetsnätet växer fram ökar kraven. Bo Lennart Nelldal (BLN): De problem som IKEA diskuterar, att olika länder har skilda regler och system, är en realitet. Men, problemen handlar mer om organisation än om teknik. Att byta lok tar kanske 10 minuter, men det går att leva med om allt annat fungerar. Behovet av att lösa dessa frågor är stort. När det gäller persontransporter talar vi om interoperabilitet alltså en harmonisering av regelverk, organisation och teknik i Europa, som kan eliminera dessa problem. Men att hitta en lösning på detta är ännu mer angeläget för godstrafiken. Nu när det europeiska höghastighetsnätet växer fram ökar kraven. Vi måste utveckla vårt sätt att utnyttja infrastrukturen vi behöver nya transportsystem som klarar högvärdigt gods och mindre sändningsstorlekar, men också utveckla bra intermodala system. HM: Inom Region Skåne genomförs nu en studie av godstrafiken. Syftet är att ge en bild av framtidens godstrafik i södra Sverige. Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Bo Lennart Nelldal, Kungl Tekniska Högskolan Helen Mårtenson, Helsingborgs Stad

14 ona Veron ona Bologna B 26 Arbetet har inletts med hamnarna. Här kan vi se att dessa medvetet rustar för framtiden och t ex skapar förutsättningar för samverkan med tåg- och vägtrafiken. Det gäller inte minst Malmö hamn. Vilket i sin tur är en påminnelse för oss i nordvästra Skåne att det inte är självklart att en höghastighetsjärnväg kommer till Helsingborg. CK: Vi vet att produkter blir allt mer värdefulla per kilo och att priskänsligheten för att transportera dem minskar. Till detta kommer att den ökande elektroniska handeln skapar en ny lättgodsmarknad. För att få en större andel av denna växande godsmarknad är det avgörande att tåget kan visa att det är ett grönt, miljöanpassat, alternativ. Ambitionen är att flytta över gods från lastbil till järnväg. Sverige har förbundit sig att följa EUs regler som säger att ökade vägavgifter ska stimulera till ökad användning av järnvägen. Men, vi har inte gjort vår hemläxa och nu krävs mycket stora investeringar i järnvägsstrukturen. BLN: En högre medelhastighet är avgörande för godstrafiken. Om vi får en fri marknad för gods kan godstrafiken fördubblas till 2010 förutsatt att vi får den internationella trafiken att gå direkt utan stopp. HM: Men då kommer persontrafiken inte att få plats på spåren, vare sig nationellt eller regionalt. Om vi inte får en utbyggnad med ytterligare två järnvägsspår så hämmas också den regionala pendeltrafiken. CK: En utbyggnad av Europakorridoren kommer att innebära en mycket stor utvecklingspotential för persontrafiken. Här ryms en mycket kraftig kvalitetshöjning reviren vidgas. handlar BLN: Ja, en utbyggd korridor ger större regioner och därmed tillgång till tjänster och service som ligger långt utanför nuvarande räckvidd. Tåget blir så snabbt att det kan ersätta flyget på många medellånga sträckor inom Sverige. Men, det kan också mata till flyget för de riktigt stora avstånden. En satsning på ett höghastighetsnät med europeisk standard är långsiktigt hållbar, både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Enbart för sträckan Jönköping - Helsingborg det om nya jobb. CK: Vi får ett antal större arbetsmarknader inom korridoren. Företagen får bättre rekryteringsmöjligheter. Vi kan pendla längre med rimliga restider och får därmed helt enkelt fler jobb att välja mellan. Detta blir särskilt fördelaktigt för kvinnor, som vi vet inte accepterar lika långa restider som män de vinner alltså relativt sett mer när pendlingstiderna kortas. På samma sätt påverkas bostadsmarknaden, när regionerna växer. Vi får fler valmöjligheter. I större regioner finns plats för fler näringar, vilket i klartext betyder bättre service för både företag och människor. Vi kommer också att få bättre företagsservice och större hemmamarknader. I de större regionerna kan dessutom fler företag ha den egna regionen som hemmamarknad. Det går dessutom att beskriva de vinster Europakorridoren kan skapa, i reda siffror: Våra beräkningar visar att en utbyggnad av Europakorridoren totalt kan ge cirka nya jobb och en ökning av BNP med 125 miljarder. Enbart utmed sträckan Jönköping - Skåne handlar det om nya jobb.

15 Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol Bari B gio di C. gi g Gdans Gdans Ri He K Lviv Bra Du D N ORDART

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren

Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren Res över dagen ny tillgänglighet i STRING-korridoren SE I korridoren Öresund-Hamburg förbättras år 2021 radikalt möjligheterna till affärsresor och pendling, både med bil och tåg. I projektet Green STRING

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa.

Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa. F a k t a o m h a s t i g h e t Sverige måste få ett modernt trafiksystem som i kapacitet och kvalitet motsvarar de järnvägar som redan byggs i övriga Europa. Därför är det avgörande att vi bestämmer oss

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

Fram kommer man väl alltid?

Fram kommer man väl alltid? Fakta om hastighet De nya stambanor som nu ska byggas måste i kapacitet och kvalitet motsvara de järnvägar som redan finns och byggs i övriga Europa. Därför är det avgörande att vi bestämmer oss för att

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH Stockholm 2003-08-27 Bakgrund Banverkets/Scandiakonsults

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Europakorridoren ett samhällsbyggnadsprojekt för framtidens Sverige

Europakorridoren ett samhällsbyggnadsprojekt för framtidens Sverige Europakorridoren ett samhällsbyggnadsprojekt för framtidens Sverige Oslo Landvetter Göteborg Vårgårda Borås Ulricehamn Høje Taastrup Köpenhamn Helsingör Helsingborg Örkelljunga Åstorp Värnamo Ljungby Vaggeryd

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15.

Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Infrastruktur i en växande region. Borås 2012-05-15. Vår plats på jorden Europa Europa ur spanskt perspektiv Kapacitetsproblem Europakorridoren skall vara ett integrerat transportsystem bestående av E4,

Läs mer

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Oslo Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn London Amsterdam Hamburg Berlin Köln Paris STRING-KORRIDOREN SAMT KORRIDORERNA MOT OSLO OCH STOCKHOLM

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan Vi vill öppna nya möjligheter - Tågtrafik på Markarydsbanan november 2011 Det handlar om mer än att bara resa från Halmstad till Markaryd! Vi ser oss politiker som möjliggörare. Vi vill göra människors

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige Den gränslösa regionen vision för Sydsverige Foto: Urszula Striner Vi gör Sydsverige till en bättre plats för företagen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en fristående och privat näringslivsorganisation

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Datum Beteckning 2009-11-11 Dnr 09-1-11 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 2009:74) Höghastighetsbanor ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft Skånsk

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

JÄRNVÄG. Ingenjörer, tekniker och lokförare

JÄRNVÄG. Ingenjörer, tekniker och lokförare JÄRNVÄG Ingenjörer, tekniker och lokförare Framtidens järnväg behöver dig! Aldrig tidigare har så många människor rest och så mycket gods fraktats på våra järnvägsspår som nu. Samtidigt sker liknande utveckling

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer