K av. gio di C.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K av. gio di C. www.europakorridoren.com"

Transkript

1 Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol gio di C. gi g Gdans Gdans Ri e He K Lviv Bra Du D N

2 Göteborg Helsingør København Kastrup Nykøbing F Landvetter Borås Jönköping Värnamo Helsingborg Lund Malmö Uppsala Arlanda Stockholm Nyköping/Skavsta Norrköping Linköping En satsning på ett modernt trafiksystem är nödvändig och dessutom långsiktigt hållbar både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Det bekräftas av en lång rad utredningar och forskningsrapporter. Men vilka synpunkter och krav har företagen? Frågor som gäller infrastruktur förutsätter ett mycket långt tidsperspektiv och här är det naturligt att näringslivets röst inte hörs lika starkt och tydligt som annars. I denna skrift låter vi dock företagen komma till tals. Här berättar några företag med olika storlek och olika inriktning, om sina förutsättningar och behov. Vi kan konstatera att de samtliga ställer sig starkt positiva till ett modernt trafiksystem, där höghastighetsjärnvägen har en central roll. Men det räcker inte. De betonar också behovet av en europeisk harmonisering av såväl teknik som regelverk. Satsningen på bättre kommunikationer får inte bli halvhjärtad. Den nya infrastrukturen måste få spelregler och förutsättningar som långsiktigt garanterar teknisk och ekonomisk stabilitet. Hamburg Lübeck EUROPAKORRIDOREN är den region som sträcker sig från Hamburg till Göteborg och Stockholm, via Köpenhamn och Öresundsregionen. Här planeras ett system med höghastighetsjärnvägar som ska binda samman Sverige, Danmark och norra Tyskland. 3

3 nburgh bur urgh Hels els Swede-Wheel Småföretag med global verksamhet och Europa som hemmamarknad Idag kör vi nästan allt gods med lastbil, medan vår omvärld satsar på nya transportsystem. Om vi inte ska bli en avstickare uppe i norra Europa, måste vi våga lägga resurser på infrastrukturen. Jan Hildingsson och hans företag Swede- Wheel finns i Hillerstorp i Småland och är alltså en del av den omtalade Gnosjöregionen. Vår region kommer att möta en betydligt tuffare konkurrens i framtiden. Därför måste vi våga att både öppna oss och söka nya marknader. Men, förutsättningen för det är bättre kommunikationer. Jan Hildingsson, Swede-Wheel 4 5

4 nburgh bur urgh els Hels Behovet Swede-Wheels verksamhetsområde är hjul, inte minst handlar det om hjul för möbelindustrin. Företaget omsätter ca 80 miljoner kronor och ca 80% av produktionen går på export. Europa är vår hemmamarknad, säger Jan Hildingsson. Idag tillverkar vi ca hälften av det vi säljer själva. Den andra hälften köper vi av olika underleverantörer, runtom i världen. Det här markerar en förändring av vårt sätt att arbeta vi går från en tillverkarroll till en leverantörsroll. Istället för att främst försöka sälja det vi tillverkar ska vi lösa en uppgift åt kunden. Hitta och ta fram den produkt som kunden behöver. av kvalificerade möten ökar Det här innebär nya och större krav på Att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft är idag ett problem för många företag i Gnosjö-regionen: Det är t o m ett stort problem, menar Jan Hildingsson. Här i Hillerstorp kan vi också ha svårt att hitta ett arbete åt partnern till den vi vill anställa. Det är ännu ett skäl till att vi behöver bättre kommunikationer, att helt enkelt få ett större upptagningsområde när vi söker nya medarbetare. Vi vet att det finns en enorm potential i moderna kommunikationer. Ska vi verkligen fortsätta att låta tåget gå oss förbi? Ändå är det bättre fraktmöjligheter som Jan Hildingsson sätter främst. Vi behöver bättre kommunikationer och då är tåget helt klart ett starkt alternativ. Det är ekonomiskt, effektivt och miljövänligt. Och rälsen finns fortfarande kvar här, den går rätt genom samhället... Vi möter allt hårdare krav på korta ledtider. Då måste också transportsidan bidra. Vi vet att det finns en enorm potential i moderna kommunikationer. Ska vi verkligen fortsätta att låta tåget gå oss förbi? Idag värderar företagen också miljöaspekten på transporterna, menar Jan Hildingsson. Inte minst för att våra kunder tittar allt mer på detta. Men för oss finns ingen motsättning mellan tåg, flyg och vägar de behövs allesamman. Både Sverige och Gnosjö-regionen behöver en helhjärtad satsning på ny företagets kontaktvägar och tillgänglighet. Vår region har ett dåligt vägnät infrastruktur. Men den måste vara Om en kund ringer och har ett och stora brister när det gäller övriga heltäckande och långsiktig för att skapa Jan Hildingsson, Swede-Wheel speciellt problem, då behöver vi vara på plats mycket snabbt, i praktiken ofta samma dag, menar Jan Hildingsson. Och lika viktigt är att kunden enkelt kan komma till oss. På samma sätt har vi stigande behov av att mycket snabbt kunna skicka lättare gods, t ex produktprover. Inte minst till Tyskland. Den nya informationsteknologin, med t ex CAD/CAM, innebär förstås stora fördelar. Men det är ändå så att behovet av kvalificerade möten och att snabbt kunna visa prover på det vi gör ökar. kommunikationer. Det är en situation som skapar kostnader och ineffektivitet. Men lösningen handlar inte bara om de stora stråken, utan minst lika mycket om att närdistributionen blir rationell. Jan Hildingsson exemplifierar med den produktion företaget har i Kina: De produkter som tillverkas där tar vi hem med båt. Men lastbilen mellan Göteborgs hamn och Hillerstorp kostar ofta lika mycket som frakten från Kina till Göteborg... verkliga förutsättningar för ökad tillväxt. 6 7

5 Lon ondon Wa Oslo Stockholm Gla SSAB och Oxelösunds Hamn AB: Det svenska stålets väg ut i världen Anders Werme, SSAB Oxelösund Att det finns ett stålverk i Oxelösund är i allra högsta grad en fråga om kommunikationer. När järnvägen från gruvorna i Mellansverige blev klar under 1870-talet blev det också möjligt att till fullo utnyttja de goda förutsättningarna i Oxelösunds hamn. Hamnen har en öppen och kort insegling och är normalt isfri hela året. Ännu idag ger satsningarna från 1870-talet och mötet mellan järnväg och hav avgörande fördelar för SSAB i Oxelösund. Men marknaden förändras allt snabbare och kraven ökar. Anders Werme är företagets VD: Vi är mycket positiva till de tankar som idag finns kring förbättrade kommunikationer. Ledtiden är ett av våra viktigaste konkurrensmedel, och vi måste klara att korta ledtiderna till kund. Här har förstås transportsystemet en avgörande betydelse. Kommunikationerna påverkar också vårt upptagningsområde vid rekrytering. Det är långsiktigt en viktig fråga för oss för att klara en så stor och komplicerad verksamhet måste vi kunna få rätt kompetens till oss. Att våra produkter håller världsklass räcker inte. Vi måste alltid nå minst lika långt när det gäller logistik och service. SSAB Oxelösund är, med 25% av marknaden, världens största tillverkare av slitplåt (som bl a används för entreprenadmaskiner). Av produktionen Erik Zetterlund, Oxelösunds Hamn går 95% på export, framför allt till Europa. Av de ton plåt som varje år tillverkas här transporteras ca ton på båt. Av resterande ton går hälften med lastbil och hälften med tåg. För oss är kvalitet, leveranssäkerhet och service helt värdeavgörande, berättar Anders Werme. Dessa faktorer avgör våra möjligheter att få ut rätt pris för våra produkter. Därför är det mycket viktigt att nå maximal effektivitet i våra transporter. 8 9

6 rg Oslo Helsi Stockholm ö Att våra produkter håller världsklass Ändå kan jag konstatera att en bättre Vår verksamhet kräver en lång rad Vi rekryterar från alla landets högskolor räcker alltså inte. Vi måste alltid nå minst infrastruktur med bra vägar och utbyggd kompetenser, berättar Anders Werme. och upplever att det är attraktivt att lika långt när det gäller logistik och service. järnväg gynnar även oss. Vi har utrymme Vi har faktiskt 120 olika yrken inom våra arbeta här. Vi kommer dock alltid att SSAB Oxelösund SSAB har av naturliga skäl ett mycket nära samarbete med Oxelösunds Hamn. Att hamnen har en mycket bra farled och att den saknar isproblem var ju avgörande när stålverket en gång placerades just i Oxelösund. för en containerhamn och kan t ex fungera som nod för containertrafik österifrån containers som sedan transporteras till Göteborg för vidare sjötransport. Med en containerhamn kan vi också bidra till att lösa containerproblematiken i Värtahamnen i Stockholm. Redan idag söker Oxelösunds Hamn väggar... Av våra 2300 anställda är 160 högskoleutbildade. Och utav dem har dryga 10 doktorerat. Idag bor ca två tredjedelar av medarbetarna i Oxelösund, vissa i Nyköping (ca 2,5 mil bort) medan några dagpendlar till och från Stockholm. behöva spetskompetens och arbetar därför långsiktigt på att förbättra vår attraktionskraft. Det gör att trafiksystemen är intressanta, även ur ett personalperspektiv....en bättre infrastruktur med bra vägar och utbyggd järnväg gynnar även oss aktivt samarbetspartners runt Östersjön: Vi diskuterar t ex med hamnar i norra Tyskland för att som intermodalt Oxelösund har ett bra läge, men visst kan persontransporterna bli bättre. Med bättre pendlingsmöjligheter skulle kunna erbjuda förarlös 24-timmarsservice det t ex bli enklare att hjälpa en anställds Vintertid innebär detta att vi kan för lastbilar och trailers. partner att hitta jobb. Det är något som erbjuda våra kunder både tidsvinster och Det är lätt att tro att ett stålverk i idag ger oss en del bekymmer, men som problemfrihet, berättar Erik Zetterlund, huvudsak befolkas av stålarbetare och kan vara nödvändigt att klara för att få rätt hamnens VD. ingenjörer. Men det är grundligt fel: medarbetare

7 K Gdansk Minsk A Hamburg N Lon ondon Wa Perstorp Performance Chemicals Effektiva transporter är ett konkurrensmedel Perstorp är ledande inom specialkemi och materialteknologi och hittar sina kunder världen runt inom färg-, plast- och fordonsindustrin. Man har tillverkande företag i tre världsdelar, Europa, Nordamerika och Asien. Perstorp har anställda och omsätter ca 6 miljarder kronor. Vilken betydelse kan Sveriges och norra Europas trafiksystem ha för ett så globaliserat företag? Peter Skarp är affärsenhetschef inom Perstorp Performance Chemicals: Vi har flera skäl att intressera oss för moderna transportsystem och att de blir verklighet. Den verksamhet och de produkter vi har gör logistiken till en avgörande fråga. För oss kan bättre transportsystem betyda större konkurrenskraft genom lägre kostnader samt ökad effektivitet och snabbhet. För Perstorp är också miljöfrågorna centrala. Som kemiföretag har vi ambitionen att ligga före när det gäller miljöanpassning. Till detta kommer rekryterings- Vi får allt fler som pendlar allt längre sträckor, t ex veckopendlar mellan Stockholm och Perstorp. Bättre resmöjligheter löser dessa problem och vidgar vårt upptagningsområde gör det lättare för oss att rekrytera kompetent personal. Lastbil kan vi boka bara en dag i förväg, kanske får vi transporten samma dag. Och en så snabb service kan vi inte få med tåg, i varje fall inte idag. Idag är det dock lastbilen som på många sätt dominerar transporterna för Perstorp. Varje dag lastar och lossar ca 60 lastbilar vid anläggningen i Perstorp. Vi är beroende av snabbhet och godståg går sakta, säger Peter Skarp. Med lastbil når vi hela Europa inom ett par dagar. Lastbil kan vi boka bara en dag i förväg, kanske får vi transporten samma dag. Och en så snabb service kan vi inte få med tåg, i varje fall inte idag. Nu aviseras en höjning av vägavgifterna för lastbilstrafik i Tyskland. De ger förstås argument för tåget, menar Peter Skarp. Men samtidigt ökar våra kunders krav på snabba och effektiva leveranser. P eter Skarp, Perstorp Performance Chemicals frågorna

8 Helsink sinki Oslo Stockholm llinn P eter Skarp, Perstorp Performance Chemicals Inge Persson som är transportansvarig hos Perstorp bekräftar denna bild: Lastningen direkt på järnväg här i Perstorp är idag mycket begränsad. Det beror dels på att vi inte har spår till alla våra produktionsenheter men också på att få eller inga idag efterfrågar järnvägstransporter. Däremot är, som sagt, kraven på snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar ständigt närvarande. Detta hindrar dock inte att Perstorp aktivt söker och prövar alternativ till lastbilen. Nästan allt vi levererar till Italien idag går intermodalt med lastbil - järnväg - lastbil, berättar Inge Persson. Vi använder även sjötransporter till olika europeiska destinationer. Perstorps leveranser till Asien går med båt. Frakten till Helsingborg sker med lastbil och till Göteborg med järnväg från Helsingborg. Vi kan bara konstatera att vi är helt beroende av den infrastruktur som finns att tillgå i samhället, säger Inge Persson. Det är de kort vi har att spela med för att klara kundernas krav och miljökraven och förhoppningsvis erbjuda det mest konkurrenskraftiga alternativet. Vi kan bara konstatera att vi är helt beroende av den infrastruktur som finns att tillgå i samhället. Peter Skarp understryker logistikens betydelse som konkurrensfaktor: För oss handlar vardagen om kvalitet, tid och pris. Vi behöver snabba transporter till låg kostnad och hittills har det funnits leverantörer på marknaden som kunnat erbjuda just det. 90% av Perstorps produkter säljs utanför Sverige och de europeiska marknaderna står idag för 50% av försäljningen. Vi kommer sannolikt att öka vår försäljning utanför Europa, säger Peter Skarp, men de europeiska marknaderna kommer att behålla sin volym. Därför är vi fortsatt mycket positiva till att nya och effektivare trafiksystem planeras och byggs. För oss kan de bli en biljett till ökad konkurrenskraft

9 elsi Københav IKEA Group Vi måste våga vara mer internationella Kjell Roos, Transport Manager IKEA Group Idag måste vi vara mycket effektivare än tidigare. Det kräver en bättre infrastruktur. Vi i Sverige måste våga vara mer internationella! Kjell Roos är transport manager vid IKEA Group. IKEA säljer varje år 12 miljoner kubikmeter varor men behöver en transportvolym som är 3,5 gånger säljvolymen. Kjell har alltså mycket goda skäl att tänka noga kring infrastrukturfrågor. Infrastrukturen är en fråga med två sidor, säger han. Dels gäller det förstås att skapa fysiska förutsättningar, att bygga spår t ex. Men här ryms också problematiken kring lagar, regelverk och traditioner. D v s hur vi utnyttjar infrastrukturen. Öresundsbron, invigd sommaren 2000, är ett exempel på hur tokigt det kan bli. Här byter man el- och säkerhetssystem mitt på bron... Idag måste vi vara mycket effektivare än tidigare. Det kräver en bättre infrastruktur. Vi i Sverige måste våga vara mer internationella! Inte heller frågorna kring avreglering och utnyttjande av spåren har lösts. De EU-regler som arbetats fram har ännu inte ratificerats av alla länder: Jämför gärna dagens järnväg med lastbilstrafiken eller flyget. En lastbilschaufför kan utan problem köra sin bil över hela Europa. För flyget gäller samma regler faktiskt över hela världen. Dessa två trafikslag har alltså mycket bra internationella system, som främjar trafiken. Med tåget är det idag på många sätt tvärtom. När järnvägarna byggdes på 1800-talet hade man framför allt ett nationellt perspektiv. Detta synsätt påverkar än idag hur järnvägen arbetar och fungerar. Spårvidden är nog det mest kända exemplet, även om den idag inte längre är ett problem. Men t ex frågor kring elförsörjning, gränspassager, förarutbildning och kompetens, avtal och fackliga krav löses För att satsa på järnvägstrafik räcker det alltså inte med att bygga spår? Det måste bli enklare att köra över gränserna, menar Kjell Roos. Ett europeiskt järnvägsnät kan inte bara ha spårvidden gemensam. Harmonieringen av lagstiftningen är i högsta grad en politisk fråga och då duger inte ett snävt nationellt perspektiv. fortfarande med nationella förtecken

10 elsi Københav ö Kjell Roos, IKEA Men nationalkänslan sitter väldigt djupt. Svenska folkets egen järnväg säger vi i Sverige. Die Bahn säger tysken om Deutsche Bahn. S k freight freeways kan vara mycket bra. Men, dessa kräver ett väl fungerande, internationellt signalsystem. IKEA har dock inte alltid nöjt sig med att vänta på politiska initiativ. Under några år körde man en egen linje från Sverige, via Danmark in i Tyskland. Vi fick bra tider för våra egna tåg och hade ett gott samarbete med de olika ländernas banverk. Kjell Roos, IKEA Det måste bli enklare att köra över gränserna. Ett europeiskt järnvägsnät kan inte bara ha spårvidden gemensam. En annan sida av harmoniseringen gäller att skapa goda förutsättningar för konkurrens: Av privata järnvägsoperatörer krävs att de har ett omfattande försäkringsskydd, säger Kjell Roos. De offentligt ägda nationella järnvägsföretagen har staten som garant och låter alltså medborgarna stå för fiolerna. Vill vi ha en effektiv trafik måste naturligtvis försäkringsvillkoren vara lika för alla operatörer. Vi ska nog inte ha en övertro på hur fort det kan gå att lägga om till en verkligt internationell trafik. Alla nationella järnvägsföretag har idag en för stor kostym, och omställningen blir inte enkel. Processen är nödvändig och jag tror dessutom att det finns en stark politisk vilja att genomföra förändringarna, både i Sverige och i övriga Europa. IKEAs godsvagnar höll i snitt 65 km/ tim, vilket kan jämföras med att den reguljära godstrafiken hos de nationella trafikbolagen ligger på km/tim. Man hade 96% precision räknat på + 15 min på avgångar och ankomster. Vårt syfte med järnvägsprojektet var att lära, säger Kjell Roos. Att själva driva trafik har inget egenvärde för oss. Vi ville dock skaffa oss kompetens för att kunna driva på utvecklingen att hitta fler lösningar som gör det möjligt att få över gods från bil till järnväg i hela Europa. Men att ändra gamla strukturer och påverka politiska beslut är verkligen inte det lättaste

11 nburgh bur urgh Hels els FöreningsSparbanken En bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt Annika Claranius, FöreningsSparbanken Konkurrensen och utvecklingen skapar allt större behov av rörlighet. Det gäller både företag och människor. Om vi klarar att öppna för en större rörlighet kommer vår region att kunna locka både fler människor och fler företag. Annika Claranius är chef för FöreningsSparbanken i Helsingborg. Dessutom är hon sedan en tid ordförande för Idéforum Nordvästra Skåne. Idéforums uppgift är att stimulera till ett aktivt samarbete mellan regionens kommuner och näringsliv. 10 kommuner och ca 50 företag är medlemmar. Vi har ett praktiskt synsätt och vill åstadkomma tydliga resultat. Men, det utesluter inte att vi tar i långsiktiga frågor, som t ex infrastrukturen. När Idéforum frågar företagen vilka framtidsfrågor de prioriterar så kommer infrastrukturen upp, gång på gång. Hur framtidens näringsliv kommer att se ut är det förstås mycket svårt att sia om, säger Annika Claranius. Men vad vi verkligen vet är att en utvecklad infrastruktur, d v s snabbare kommunikationer, skapar valmöjligheter för både företag och människor. Och det är avgörande för hur vi klarar oss i framtiden. Det är positivt att så många intresserar sig för dessa frågor och talar om dem men något måste ju också göras... I ett långsiktigt perspektiv är infrastrukturen helt avgörande. Vill vi ha tillväxt så måste vi också ha moderna kommunikationer. Det är positivt att så många intresserar sig för dessa frågor och talar om dem men något måste ju också göras... Vi tittar på vad som gynnar företagen och människors behov av en bred arbetsmarknad, bra boende, utbildning och rekreation. Då kan vi snabbt konstatera att de kommunikationer vi har inte håller måttet. Annika Claranius konstaterar också att det är stora skillnader mellan olika delar av regionen

12 nburgh bur urgh Hels els Annika Claranius, FöreningsSparbanken Annika Claranius, FöreningsSparbanken Ett modernt trafiksystem kommer att påverka såväl städerna som de mindre orterna och landsbygden i regionen på ett positivt sätt. Med bättre kommunikationer kommer människorna i regionen att få tillgång till en bredare arbetsmarknad, större möjligheter att välja det boende de önskar, bättre tillgång till utbildning och ett större utbud av lokal service. För företagen är bilden minst lika positiv. De får en större hemmamarknad samtidigt som resten av landet och Europa kommer betydligt närmare. Idéforum har de senaste åren bl a arbetat med integrationsfrågor, i projektet Region mångfald. Även här tror Annika Claranius att bättre kommunikationer har positiva effekter: Jag tror att en större rörlighet i samhället minskar motsättningar. Då möter vi fler människor från fler håll med flera olika bakgrunder och erfarenheter. Vi kan då mötas på ett annat sätt. Vi ska gnuggas mot varandra! Vi vet att vi kommer att möta strukturförändringar och att dessa kommer att kräva nya tankar, nya grepp och nya arbetssätt för att vi ska vara attraktiva. Men hur ska vi kunna klara detta om vi är handikappade när det gäller kommunikationerna? Men för att nå allt detta krävs ett målmedvetet arbete: Vår region måste höras mycket mer i debatten, menar Annika Claranius. Kanske måste vi t o m omdefiniera vad som är vår region. Det handlar ju om vår framtid. Vare sig vi använder ett regionalt, ett svenskt eller ett europeiskt perspektiv kan vi se att kommunikationerna måste utvecklas. Vi vet att vi kommer att möta strukturförändringar och att dessa kommer att kräva nya tankar, nya grepp och nya arbetssätt för att vi ska vara attraktiva. Men hur ska vi kunna klara detta om vi är handikappade när det gäller kommunikationerna? Med den snabba tekniska utvecklingen kan man ibland tro att det räcker med att bara forsla hjärnor. Det är inte sant, säger Annika Claranius. Vi får allt fler tjänsteföretag som inte bara kräver kvalificerad teknik utan också kvalificerade möten. För företagen blir det allt viktigare att kompetenta människor enkelt kan mötas, för att man ska nå goda resultat. En bättre infrastruktur kräver betydande investeringar. Därför är finansieringsformen avgörande, säger Annika Claranius. Här krävs helhetsgrepp som håller över lång tid. Men här finns många vägar att gå det saknas verkligen inte alternativa möjligheter. Vi som lever och verkar i den här regionen har ett gemensamt ansvar för att något verkligen sker. Med en bättre infrastruktur kan både företagen och människorna få större valmöjligheter. Vi kan på helt nya sätt kombinera stadens många fördelar med landsbygdens livskvalitet. Vi måste klara att tillsammans formulera mål som kan gälla under lång tid och att ha uthållighet nog att förverkliga dem

13 ona Veron ona Helsin sinki Bologna B Oslo Stockholm linn Europakorridoren. En satsning som både ekonomiskt och ekologiskt är långsiktigt hållbar. Det enskilda företagets syn på långsiktiga frågor färgas ofta av mer dagsaktuella problem, som gäller lönsamhet, kapacitet och marknad. Ändå svävar man inte på målet när det gäller vinsterna med en satsning på infrastrukturen. Trots att det handlar om investeringar som kan förverkligas först på 5, 10 och 15 års sikt. Här får tre experter två forskare och en samhällsplanerare tillfälle att komplettera och i någon mån kommentera rösterna från näringslivet: Charlie Karlsson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Helen Mårtenson, planeringschef i Helsingborgs Stad Bo Lennart Nelldal, professor vid Järnvägsgruppen/Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm. Charlie Karlsson (CK): Intervjuerna bekräftar att företagen opererar med korta tidsaxlar. Marknaden svänger ständigt och man lever i nuet. På 10 eller 20 års sikt vet man inte ens om företaget finns kvar. Här har våra politiker den viktiga uppgiften att skapa de arenor som företagen agerar på de kan lägga grunden för en marknad där olika operatörer i konkurrens vinner kunder och skapar lönsamhet, med attraktiva priser och hög kvalitet. Helen Mårtenson (HM): I detta sammanhang är förstås IKEA ett föredöme, med satsningen på godstrafik i egen regi. De har löst en lång rad problem och säkert skaffat sig mycket värdefull kunskap med denna satsning. Nu när det europeiska höghastighetsnätet växer fram ökar kraven. Bo Lennart Nelldal (BLN): De problem som IKEA diskuterar, att olika länder har skilda regler och system, är en realitet. Men, problemen handlar mer om organisation än om teknik. Att byta lok tar kanske 10 minuter, men det går att leva med om allt annat fungerar. Behovet av att lösa dessa frågor är stort. När det gäller persontransporter talar vi om interoperabilitet alltså en harmonisering av regelverk, organisation och teknik i Europa, som kan eliminera dessa problem. Men att hitta en lösning på detta är ännu mer angeläget för godstrafiken. Nu när det europeiska höghastighetsnätet växer fram ökar kraven. Vi måste utveckla vårt sätt att utnyttja infrastrukturen vi behöver nya transportsystem som klarar högvärdigt gods och mindre sändningsstorlekar, men också utveckla bra intermodala system. HM: Inom Region Skåne genomförs nu en studie av godstrafiken. Syftet är att ge en bild av framtidens godstrafik i södra Sverige. Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Bo Lennart Nelldal, Kungl Tekniska Högskolan Helen Mårtenson, Helsingborgs Stad

14 ona Veron ona Bologna B 26 Arbetet har inletts med hamnarna. Här kan vi se att dessa medvetet rustar för framtiden och t ex skapar förutsättningar för samverkan med tåg- och vägtrafiken. Det gäller inte minst Malmö hamn. Vilket i sin tur är en påminnelse för oss i nordvästra Skåne att det inte är självklart att en höghastighetsjärnväg kommer till Helsingborg. CK: Vi vet att produkter blir allt mer värdefulla per kilo och att priskänsligheten för att transportera dem minskar. Till detta kommer att den ökande elektroniska handeln skapar en ny lättgodsmarknad. För att få en större andel av denna växande godsmarknad är det avgörande att tåget kan visa att det är ett grönt, miljöanpassat, alternativ. Ambitionen är att flytta över gods från lastbil till järnväg. Sverige har förbundit sig att följa EUs regler som säger att ökade vägavgifter ska stimulera till ökad användning av järnvägen. Men, vi har inte gjort vår hemläxa och nu krävs mycket stora investeringar i järnvägsstrukturen. BLN: En högre medelhastighet är avgörande för godstrafiken. Om vi får en fri marknad för gods kan godstrafiken fördubblas till 2010 förutsatt att vi får den internationella trafiken att gå direkt utan stopp. HM: Men då kommer persontrafiken inte att få plats på spåren, vare sig nationellt eller regionalt. Om vi inte får en utbyggnad med ytterligare två järnvägsspår så hämmas också den regionala pendeltrafiken. CK: En utbyggnad av Europakorridoren kommer att innebära en mycket stor utvecklingspotential för persontrafiken. Här ryms en mycket kraftig kvalitetshöjning reviren vidgas. handlar BLN: Ja, en utbyggd korridor ger större regioner och därmed tillgång till tjänster och service som ligger långt utanför nuvarande räckvidd. Tåget blir så snabbt att det kan ersätta flyget på många medellånga sträckor inom Sverige. Men, det kan också mata till flyget för de riktigt stora avstånden. En satsning på ett höghastighetsnät med europeisk standard är långsiktigt hållbar, både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Enbart för sträckan Jönköping - Helsingborg det om nya jobb. CK: Vi får ett antal större arbetsmarknader inom korridoren. Företagen får bättre rekryteringsmöjligheter. Vi kan pendla längre med rimliga restider och får därmed helt enkelt fler jobb att välja mellan. Detta blir särskilt fördelaktigt för kvinnor, som vi vet inte accepterar lika långa restider som män de vinner alltså relativt sett mer när pendlingstiderna kortas. På samma sätt påverkas bostadsmarknaden, när regionerna växer. Vi får fler valmöjligheter. I större regioner finns plats för fler näringar, vilket i klartext betyder bättre service för både företag och människor. Vi kommer också att få bättre företagsservice och större hemmamarknader. I de större regionerna kan dessutom fler företag ha den egna regionen som hemmamarknad. Det går dessutom att beskriva de vinster Europakorridoren kan skapa, i reda siffror: Våra beräkningar visar att en utbyggnad av Europakorridoren totalt kan ge cirka nya jobb och en ökning av BNP med 125 miljarder. Enbart utmed sträckan Jönköping - Skåne handlar det om nya jobb.

15 Jö ondon Lon Lo L Barcelona B Marseille Nice N g els Stockholm S ö urg bu Hamburg Wa na ona ona Veron Gl urgh burg bu Oslo Göteborg te Göte Køben K av av e Københav alencia Val Va logna olo ol Bari B gio di C. gi g Gdans Gdans Ri He K Lviv Bra Du D N ORDART

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom

www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom www.europakorridoren.se D ä r f ö r ä r d e t bråttom Från det gamla till det nya Sverige Vårt mål är att Sverige ska få ett modernt trafiksystem. En trafikkorridor ska gå genom Sverige, riktad mot Europa.

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 4 2009 Torrhamnar svensk framgångssaga Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Nordiska länder väljer olika spår LEDARE Allt ryms inte i en ekonomisk

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Infrastruktur-utskottet

Infrastruktur-utskottet Klimatriksdag 2014 Motioner Infrastruktur-utskottet Utskottssammanträden: 13.00 15.00 17.30 19.00 Plats: Konferensrum 3-4 Utskottspresidium: Dag Henning Ulf Flodin Innehåll MOTION 5: Inga fler vägsatsningar...

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt

SJ 10. SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Årsöversikt SJ på 2 minuter SJ på 2 minuter SJ är ett kundnära, modernt och lönsamt reseföretag som står för 55 procent av den totala tågtrafiken i Sverige. Varje dag reser

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag

Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag Februari 2015 Underlagsrapport Arbetet pågår med att revidera trafikförsörjningsprogrammet och att ta fram en målbild

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer