Näringslivsutskottets ordförande har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsutskottets ordförande har ordet"

Transkript

1

2 Näringslivsutskottets ordförande har ordet Hej alla ingenjörer och övriga besökare! Jag vill hälsa er varmt välkomna till Ingenjörssektionens arbetsmarknadsdag Det har varit en intressant resa som jag kastades in i för cirka tre månader sen med att planera denna dagen. Jag har fått många nya erfarenheter och jag önskar att att alla kunde få ut lika mycket av dagen som jag har fått under arbetets gång. Även om detta kan låta som en något svåruppfylld dröm tror jag att om ni tar chansen kan ni i alla få ut något av dagen och få många nya kontakter som kan hjälpa er i framtiden. Återigen välkomna! Ulf Thrysin Projektledare MässING 2010

3 Välkommna till MässING 2010 Hej och välkomna till MässING 2010! För andra året arrangerar Ingenjörssektionen sin egen arbetsmarknadsdag på Campus Helsingborg. Vi har valt att kalla dagen för det fyndiga namnet MässING. I år har dagen växt lite och vi har fått med oss några fler företag än förra året vilket känns väldigt kul och inspirerande. På många sätt har vi tagit till oss lärdomarna från förra året och försökt utveckla dagen så det blir en god upplevelse för både studenter och företag. Det råder en väldig framåtanda på Campus och alla är väldigt eniga om att vi måste fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet för att locka nya studenter och för att skapa en naturlig övergång från studentlivet till arbetslivet. Vårt mål att göra MässING till en naturlig mötesplats mellan studenter och företag och att dagen ska inspirera deltagarna till fortsatta kontakter. I framtiden är vår förhoppning att MässING ska vara en självklar punkt i både studenters och företags kalendrar. Projektledningsgruppen för MässING 2010

4 ÅF-konsult ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag cirka medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. Omsättningen år 2008 uppgick till ca 4,6 miljarder SEK. Allt från energiprocesser till mobiltelefoni ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser. Genom vår breda kunskap får vi förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar. Representerade affärsområden: Installation Järnväg

5 Sogeti Sogeti är ett av Sveriges största IT-konsultföretag med anställda fördelade på 21 svenska kontor. Vi har stått oss starka under året som gått och rekryterat över hela landet. År 2010 höjer vi ribban ytterligare och söker 250 nya medarbetare. Bli en av oss! På Sogeti finns Andreas Sjöström, Årets ITkonsult 2008, och därutöver många av de främsta IT-essen inom Microsoft, IBM/Java-teknik och test. Hos oss bygger du vidare på din passion. Beslutskraften finns lokalt på våra nu 21 kontor, med totalt medarbetare. Vi stöttas av kolleger, verksamma i 14 länder. I våra aktiva kompetensnätverk och på vår nya globala collaborationplattform lär du känna och delar kunskap med de medarbetare som är duktiga på ditt område. Vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Enligt Exidos senaste undersökning är vi förstahandsvalet bland kvinnliga IT-proffs när de väljer arbetsgivare och femma på totallistan. När Karriärbarometern nyligen rankade var de som arbetat några år vill jobba utsågs vi till Årets raket inom Data/ IT. Vi har som målsättning att vartannat IT-ess som anställs hos oss är kvinna. Till vårt kontor i Helsingborg söker vi nu IT-ess inom: Projektledning Microsoft Sharepoint Microsoft BizTalk EPiServer Enterprise-arkitektur

6 Helsingborgs stad Helsingborgs stad har kommunens största arbetsgivare med drygt 9000 anställda. Inom våra olika förvaltningar och bolag finns stor variation av motiverande arbetsuppgifter. Vad sägs om att i framtiden arbeta som exempelvis marknadsförare på kommunstyrelsens förvaltning, strategisk planerare för stadsbyggnadsförvaltningen eller som projektledare för något av de projekt som staden driver. Inom våra förvaltningar eller bolag finns drömjobbet för just dig! I dagsläget har du som student möjlighet att få en inblick i stadens verksamhet via de studentjobb som staden erbjuder. Utöver detta finns det inom vissa förvaltningar möjlighet till examensarbete och uppsatsskrivande inom specifika områden. Stadens förvaltningar: Skol- och fritidsförvaltningen Miljöförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunstyrelsens förvaltning Stadsbyggnadsförvaltningen Kulturförvaltningen Socialförvaltningen Kärnfastigheter Utvecklingsnämnden

7 SWECO I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster inom en rad områden. Resultatet är ett hållbart samhälle, med bättre luft och renare vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, effektiva trafiklösningar, säkrare och renare energi samt lönsammare industri. Sweco har en nyfiken, vänlig och stolt företagskultur som grundar sig på engagemang och ansvar och vi är vidöppna för nya idéer, människor och utmaningar. Vi är ett framgångsrikt och lönsamt företag med en affärsmodell som bygger på att så många som möjligt inom företaget ska vara direkt involverade i arbetet med kundens projekt. På vår hemsida, finns information om möjligheterna till praktik och ex-jobb, liksom om vårt Traineeprogram.

8 Vectura Vectura är latin och betyder transport. Vår verksamhet är koncentrerad till transportinfrastruktur och med över 1000 konsulter utspridda på flera orter i landet är vi marknadsledande på området. Vectura Consulting AB startades 1 januari 2009 och är en sammanslagning av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Tillsammans står vi för ett unikt kunnande i samspelet mellan väg och järnvägstrafiken och med vår samlade kompetens kan vi ta oss an stora, komplexa projekt bättre än någonsin tidigare. Vi kan också på ett nytt sätt öka och ta hänsyn till transportslagen. Inom Vectura finns alltid en strävan efter utveckling och efter att hitta bättre lösningar för infrastrukturen. Kombitransporter och kombination av vägoch järnvägstransporter är ett av våra utvecklingsområden. Vi är alltid intresserade av bra idéer och utvecklingsmöjligheter. Kontakta oss gärna om du har en idé på ett examensarbete som du skulle vilja arbeta med. Vi har också ett traineeprogram för unga akademiker, som kan ge dig en första kontakt med yrkeslivet och en inblick i hur vi arbetar. Under 2010 anordnar vi dessutom utbildningar speciellt inriktade mot projektering av kontaktledning respektive trafikstyrning på järnvägssidan. Håll utkik på vår hemsida och ta chansen att ansöka!

9 WSP WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster för samhälle och miljö. WSP är ett av de största konsultföretagen i Europa med ca medarbetare världen över. Wsp är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus och industri, Transport & infrastruktur och miljö &energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2000 medarbetare. Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys &Strategi, WSP Brand & Riskt, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Sysyems. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. I Helsingborg ligger vårt kontor på Järnvägsgatan 13 och här finns totalt 55 medarbetare från de olika affärsområdena. Gå in på vår hemsida och se hur du kan bli en del av vårt team! Hemsida

10 ATKINS Atkins är med ca anställda Europas största teknikkonsult-företag. Vår vision är att vara världens bästa infrastrukturkonsult. Atkins Sverige AB är ett helägt dotterbolag i Atkinskoncernen som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad och infrastruktur såsom trafik- och transportplanering, stads- och samhällsplanering, järnvägar, gator & vägar, mark, VA, geoteknik, landskapsarkitektur och miljö samt projekt- och byggledning. Företaget är under stark expansion och har idag ca 160 medarbetare på kontor i Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Stockholm och Västerås. Järnvägar - Vägar - Hamnar - Parker - Byggnader - Gator och torg. Det finns mycket vi tar för givet, utan att ägna en tanke åt allt arbete som ligger bakom en fungerande infrastruktur. Atkins ingenjörer, samhällsvetare och landskapsarkitekter hittar varje dag lösningar på komplexa problem. Vi effektiviserar flygplatser, kartlägger markområden, balanserar kollektivtrafik och skapar förutsättningar för miljövänliga bostadsområde Inom Atkins Sverige är vi med och formar ett samhälle. Allt vi gör som samhällsplanerare och infrastrukturkonsult är alltid en del av något större ett bostadsområde, en trafiklösning, en stad, en hamnanläggning, ett järnvägsnät och ur miljö- och klimatsynpunkt ingår vi i ett globalt sammanhang med allt vad som krävs av långsiktighet och hållbar utveckling.

11 Ramböll Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag inom byggande, infrastruktur, energi, industri, vatten och miljö, management, projektledning och IT. Ramböll Sverige, med sina medarbetare, är en del av Ramböllkoncernen som har medarbetare på cirka 200 kontor världen över. Rambölls hemmamarknad är de nordiska länderna och Storbritannien, men Ramböllgruppen finns även i länder som Indien, Ryssland och Mellanöstern. Det som vi människor bygger, lever ofta betydligt längre än människorna som byggde det. Därför är fokus på innovation och hållbar utveckling avgörande för hela Rambölls verksamhet. Vi tar ett långsiktigt helhetsansvar för de projekt vi är involverade i. Rambölls meritlista är lång med uppdrag från jordens alla hörn. Vår erfarenhet är bred och kompetensen hos våra medarbetare hög. En viktig del av Rambölls filosofi handlar om kompetensöverföring mellan medarbetare. Ramböll Sverige har haft några rekordår med stark tillväxt, gällande både medarbetare och omsättning. Som medarbetare på Ramböll får du jobba med många spännande projekt, i såväl Sverige som utomlands. Läs gärna mer om Emma Keskitalo Nilssons utlandsstationering på hemsidan, Inom Ramböll erhålls tydliga utvecklingsvägar samt en speciell Ramböllakademi där medarbetarna erbjuds ett brett kursutbud.

12 Tyréns VI FÖRSÖKER ALLTID SKAPA DEN BÄSTA HELHETSLÖSNINGEN. Det innebär att vi förstår och tar ansvar för dina mål som kund. Det innebär också att dina prioriteringar, krav och önskemål fångas upp och behandlas på ett systematiskt sätt. Vi beaktar alla relevanta aspekter tillsammans, inte var och en för sig. VI DRIVS AV NYFIKENHET. Nyfikenheten behövs för att starta de processer som krävs för att utveckling ska komma till stånd. Vi arbetar ständigt med att främja vår nyfikenhet för att lära oss mer och veta mer. Inte bara om olika tekniska framsteg utan också om vad vi vill åstadkomma tillsammans med dig som kund. Med nya verktyg och arbetsprocesser som redskap söker vi ständigt ny kunskap som får oss att växa och rustar oss för framtiden. Ny kunskap som ger oss möjligheten att hitta den bästa lösningen på dina problem. VI VÄRDESÄTTER EN VILJA ATT HITTA NYA LÖSNINGAR. VI ÄR ÖPPNA FÖR DINA BEHOV. I våra projekt skapar vi förutsättningar för kommunikation och samtal. Vi bygger grunderna för en bra affärsrelation, en affärsrelation baserad på öppenhet och långsiktighet. VI ÄR ETT SAMHÄLLSBYGGANDE FÖRETAG. Det innebär att vi vet att vår verksamhet ger ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser som måste samordnas.

13 Reinertsen Reinertsen Sverige AB ingår i ett av Nordens största konsult- och entreprenadföretag, Reinertsen AS. Vi har 180 medarbetare i Göteborg, Malmö, Stenungsund och Stockholm. De senaste åren har koncernen haft en stark tillväxt och har idag drygt 1800 anställda med en omsättning på 3,5 miljarder kronor. I Sverige är vi verksamma som konsulter inom Bro och Anläggning, Väg och Mark samt Processindustrin. Ex på beställare: Citytunnel-projektet, Banverket, Vägverket, Kommuner, Entreprenörer m.m.

14 Sveriges Ingenjörer Vi är förbundet för dig som studerar till högskole- och civilingenjör. Av medlemmar är ca studenter. Vi påverkar och skapar opinion i frågor som ligger ingenjörer varmt om hjärtat. Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du individuell service och rådgivning under hela studietiden. Vi förbereder dig inför din entré på arbetsmarknaden med allt från att granska din CV till att hjälpa dig med intervjuteknik och löneförhandling, oavsett om det handlar om sommarjobb, exjobb eller riktigt jobb.

15 Svensk Byggtjänst Byggsveriges ledande informationsföretag! När man bygger nytt, förvaltar eller förändrar ställs stora krav på kunskap, information och samordning. Därför finns Svensk Byggtjänst. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Svensk Byggtjänst utvecklar och förvaltar AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning), Aff (Avtal och fastighetsförvaltning), Byggkatalogen, Bygginfo med personlig information samt ger ut och säljer litteratur som är nödvändig för bygg- och fastighetssektorn. Svensk Byggtjänst är välkänt hos de flesta byggproffs och fastighetsförvaltare.

16 Academic Work Academic Work är Nordens största bemannings- och rekryteringsföretag för studenter och unga akademiker. Vi erbjuder extrajobb, konsultuppdrag och rekryteringar inom de flesta områden och branscher. Vår mission är att hjälpa unga studenter och unga akademiker till jobb. Varje månad arbetar över 5000 av våra konsulter ute på olika uppdrag. Registrera ditt CV du också och få jobberbjudande till din e-post.

17 Student Consulting StudentConsulting är Sveriges snabbast växande företag och arbetar med rekrytering och bemanning av ung personal. Som konsult hos oss får du en bra start på din karriär och för dig som studerar eller precis har kommit ut i arbetsliver kan vi ge dig en ovärderlig kontakt med näringslivet. Genom oss får du förståelse för hur näringslivet fungerar och som student kan du välja att arbeta med något som knyter an till dina studier, vilket ger dig en möjlighet att testa dina kunskaper ute i verkliga arbetslivet. Vi letar alltid efter engagerade och ambitiösa konsulter inom en rad olika områden som ekonomi, administration, IT, lager och logistik. Som konsult är du anställd av StudentConsulting och jobbar med uppdrag ute hos våra kunder.

18 COWI Den naturliga samarbetspartnern COWI AB ingår i COWI-koncernen som är en ledande nordeuropeisk rådgivningsverksamhet med ca 6000 medarbetare. Vi tillhandahåller tjänster över hela världen inom ingenjörsteknik baserat på miljö- och samhällsbyggnadsmässig hänsyn. I Sverige är vi ca 850 medarbetare med inriktning mot miljö, byggnad och fastighet, infrastruktur, industri, process och energi samt CAD och IT. Från 13 kontor sköter vi planering, konstruktion och genomförande av projekt i samarbete med kunder från både näringsliv och offentlig sektor. Kvalificerade ingenjörstjänster, totallösningar och samverkan är våra honnörsord! Gå in på eller besök oss i vår monter, välkommen!

19 PEAB Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Vår främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, ska vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

20 MässING 2010 tackar våra samarbetspartners

INNEHÅLLSFÖRTECKNING MASKINTEKNIK DATA- & ELEKTROTEKNIK INDUSTRIELL ORGANISATION & EKONOMI BYGGNADSTEKNIK & BELYSNINGSVETENSKAP KEYNET NCC

INNEHÅLLSFÖRTECKNING MASKINTEKNIK DATA- & ELEKTROTEKNIK INDUSTRIELL ORGANISATION & EKONOMI BYGGNADSTEKNIK & BELYSNINGSVETENSKAP KEYNET NCC - M A G A S I N - NÄRINGSLIVSMÄSSAN 21 NOVEMBER 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 5 6 7 8 PATRIK CANNMO INTEGRA FLÄKT WOODS AB COMBITECH AB SEMCON SAAB CAREER CENTER SKANSKA KONGSBERG AUTOMOTIVE AB MYRESJÖHUS

Läs mer

campus mässan 5 FEBRuaRI

campus mässan 5 FEBRuaRI campus mässan 5 FEBRuaRI KATALOGDESIGN INNEHÅLL LOUISE WALLIN Kommunikationsansvarig PR- och information JENNY HENRIKSSON Text PR- och information KAJSA BENGTSON BOK Layout Digital mediedesign NILS FAGERGREN

Läs mer

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här!

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här! MÄSSPROGRAM 4 februari 2011 Sluta lek kurragömma, framtiden är här! Alex Schulman Mängder med utställare Inspirationsföreläsningar CV-granskning Intervjuskola Tävlingar, Tips & Trix...och mycket mer! Huvudpartners

Läs mer

Vad är ditt äventyr? Hitta rätt med InWest!

Vad är ditt äventyr? Hitta rätt med InWest! Vad är ditt äventyr? Hitta rätt med InWest! 7 mars 2013 Möt arbetsgivare - de vill möta dig! Föreläsningar med Ola Skinnarmo Crazy Pictures Arrangör Medarrangörer Studentkåren vid Högskolan Väst Grafisk

Läs mer

Årsredovisning 2014. Innehåll

Årsredovisning 2014. Innehåll Innehåll åfs erbjudande Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Varumärke 6 Medarbetare 8 Erbjudande 12 Marknad och omvärld 16 Division Industry 20 Division Infrastructure 24 Division

Läs mer

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP. DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära

Läs mer

C:\_ C:\_ C:\_ C:\_. Systemvetardagen 2014)) 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista

C:\_ C:\_ C:\_ C:\_. Systemvetardagen 2014)) 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista C:\_? C:\_! C:\_ C:\_ 2014)) temvetardagen 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista 12 MARS 2014 MÄSSKATALOG 4 Innehåll Välkommen Projektledaren har ordet Studentkåren DISK Företagspresentationer Projektgruppen

Läs mer

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE 2 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE FÖRORD Denna broschyr är framtagen för att stimulera ungdomar att söka sig till teknisk och naturvetenskaplig

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER Spets- oktober 2014 KOMPETENS MÖT ENS MEST LOVANDE EXPERTER Så jobbar vi 28 vassa specialister Kinnarps Stockholms stad Transportstyrelsen Atlas Copco Nynas Akademiska Hus Skandia Trafikverket Von Feilitzen

Läs mer

CAMPUS MÄSSAN 13 FEBRUARI

CAMPUS MÄSSAN 13 FEBRUARI CAMPUS MÄSSAN 13 FEBRUARI INTERVJUER 2 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL CAMPUSMÄSSAN 13 FEBRUARI! Örebro universitet är i år 15 år gammalt som universitet. Det gäller också för Campusmässan. Vi är stolta och glada

Läs mer

ARBETSMARKNADSDAG FÖR SAMHÄLLSVETARE. 5 mars 2015 Eden Kl. 11-15. www.samarbete.org

ARBETSMARKNADSDAG FÖR SAMHÄLLSVETARE. 5 mars 2015 Eden Kl. 11-15. www.samarbete.org ARBETSMARKNADSDAG FÖR SAMHÄLLSVETARE 5 mars 2015 Eden Kl. 11-15 www.samarbete.org INNEHÅLL PROJEKTLEDAREN HAR ORDET 4 PROJEKTGRUPPEN 5 ORDFÖRANDE HAR ORDET 6 INFORMATION OM KÅREN 7 PROGRAM 8 AKTIVITETER

Läs mer

Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid

Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid Nu är de här De vill ha dig Det är din framtid Systemvetardagen 2006 Fredagen den 3 mars kl 10-16 i Forum, Kista Projektledaren har ordet och vilken typ av kompetens de är ute efter så du kan matcha deras

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Välkommen till Proffice.

Välkommen till Proffice. Årsöversikt 2011 2 Årsöversikt 2011 Välkommen till Proffice. 4 6 VD har ordet På god väg mot visionen att vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Om proffice Vi är ett av Nordens största

Läs mer

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R 2 3 INNEHÅLL TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER OCH SAMHÄLLSANSVAR Välkommen...sid 3 Program...sid 4 7 Om våra talare...sid 8 9 Kunskapsstråket...sid 10

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer