Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag # I internationell tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lottanytt. Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag #1 2004. I internationell tjänst"

Transkript

1 Lottanytt # # I internationell tjänst Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag Tema rekrytering: Hemvärnschefen ställer krav på Lottorna Rekryteringstips från Södermanland Framtidsgruppen vill förändra

2 Nu är det upp till bevis! Vi lottor har alltid arbetat för fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vi värnar om våra medmänniskor i det stora via våra insatser i försvaret och den civila beredskapen, men också i det lilla via vårt sociala nätverk. Idag är det viktigare än någonsin att vi fortsätter med dessa uppgifter. Lika viktigt är det att vi visar vad vi kan och vad vi gör. Invasionshotet mot vårt land är borta och det nya försvaret inriktar sig mer på internationella insatser. Men det finns andra hot som kan vara lika allvarliga. Jag talar om internationell terrorism och grov kriminalitet. Företeelser som ofta hänger nära samman och som ligger väldigt nära krig. Den välorganiserade kriminaliteten har stora ekonomiska intressen i handel med vapen, narkotika och sex. En av de viktigaste målgrupperna för deras verksamhet är våra ungdomar. Kriminaliteten bland ungdomar i de känsliga åldrarna år är hög. Och det gäller inte bara unga män. Vid ett möte som jag hade med Carin Götblad, länspolismästaren i Stockholm, berättade hon att det nu finns allt fler unga flickor med tunga brottsregister. Många är bara år. Vi lottor är en del av den civila beredskapen, men vi är också ett socialt nätverk som kan förebygga kriminalitet och hjälpa ungdomar som hamnar snett. Om vi samarbetar kan lottor och unglottor tillsammans göra mycket. Vi kan visa alternativen och stärka unga flickor att våga säga nej och ta ansvar för sin egen utveckling. Vi har en fantastisk verksamhet som vi ska vara stolta över, men också utveckla och göra mer känd! Krisberedskapsmyndigheten och Försvarsmakten har på regeringens uppdrag utformat en ny beräkningsmodell för hur stödpengarna ska fördelas mellan de frivilliga försvarsorganisationerna. I denna beräkning kommer Lottorna och Kvinnliga Bilkåren sämst ut. Vårt organisationsstöd minskar rejält och det slår hårt mot vår verksamhet. Vår uppfattning är att den nya beräkningsmodellen stämmer dåligt överens med statsmakternas uttalade vilja att öka andelen kvinnor i försvaret och i de internationella uppdragen. Eftersom det finns få upparbetade kanaler för att nå kvinnor slår det också hårt mot folkankringen av försvaret och beredskapen i samhället. Därför har jag tillsammans med Ann-Marie Medin, ordförande i Kvinnliga Bilkåren, skrivit till regeringen och begärt en omprövning. Vår övertygelse är att det behövs kvinnliga organisationer som på denna manliga arena kan lyfta frågor kring ålder, etnicitet och kön ur ett kvinnligt perspektiv. När detta nummer av Lottanytt kommer ut har Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten också lämnat in sina underlag till regeringen inför Försvarsbeslut 04. Det mest sannolika scenariot är att det blir nedskärningar. Med en slimmad Försvarsmakt och en värld med odefinierade hot är sårbarheten stor. Vi lottor måste nu visa att vi är beredda att ta ansvar för vårt lands säkerhet. Därför måste vi fortsatt rekrytera och rekrytera mot avtal. Det är nu vi behövs! Det är nu vi ska visa vad en folkrörelse är! Elisabeth Falkemo, rikslottachef»vi har en fantastisk verksamhet som vi ska vara stolta över, men också utveckla och göra mer känd!«innehåll Lottanytt # Uppdrag Kosovo Lottameriter gav Rebecka Söderholm chansen att åka på internationellt uppdrag. Ett uppdrag som gav många positiva erfarenheter, men tyvärr också en del negativa på grund av bristande respekt för kvinnor. 8. Vår nya hemvärnschef Den nye hemvärnschefen Anders Lindström är stolt över att Hemvärnet har så många kvinnor. Han ser gärna fler, men kräver engagemang och kompetens av dem som vill vara med. 10. Du behövs! Det saknas drygt avtalslottor. Fler lottor behövs, inte bara i Hemvärnet. Södermanlands lottaförbund berättar om sina rekryteringsmetoder på gymnasieskolor. 12. Lottornas framtid Framtidsgruppens rapport är klar och rekommendationerna tydliga: Förändra på riktigt och gör det nu. 14. Rapport från Viking 03 Lottornas Siw Svensson skriver om den stora internationella stabsövningen. Lottanytt är medlemstidningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Elisabeth Falkemo. Redaktör: Kristi Rasmussen Eklund. I redaktionsrådet: Elisabeth Falkemo, Siw Svensson och Anna-Lena Bard från Lottorna samt Magnus Frisk från GCI Stockholm. Adress: Lottornas Kansli, Box 5435, Stockholm. Telefon: Fax: Lottanytt produceras av GCI Stockholm. Form: m a o Malin Engman Omslag: Thomas Melin/Försvarsmakten Upplaga: ex. Tryck: Fagerbladhs 2004 Annonsbokning/Material: Anna-Lena Bard, telefon Sista bokningsdag för nr : den 4 maj Prenumeration: För icke lottor 50 kr/år, pg Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Om beställt material önskas i retur, bifoga frankerat kuvert. Citera oss gärna men ange alltid källan. 2 Lottanytt # 1-04

3 Lottorna debatterade totalförsvar i Sälen Ska vi ha kvar totalförsvaret? Det var en av frågorna på Folk & Försvars årliga Sälenkonferens. En av debattörerna var rikslottachefen Elisabeth Falkemo. Försvarsberedningens ordförande Håkan Juholt menade att den gamla totalförsvarstanken med sina lagar och förordningar är en förklaring till att arbetet med att förbättra samordningen vid svåra fredstida kriser går för sakta. Totalförsvaret handlar om vad samhället ska klara om tio år. Det som är viktigt nu är istället hur vi ska kunna hantera de kriser som kan inträffa om tio minuter, sa han. Med den hotbilden måste alla kunna bidra med allt från stort till smått. Elisabeth Falkemo tog upp den för Lottorna viktiga frågan om civila uppdrag för att ge samhället stöd vid kriser. Hon utmanade också näringslivet att bidra till ett tryggare samhälle. Ett tryggt samhälle gagnar alla. Även näringslivet vill verka i en omvärld utan hotfulla störningar. Näringslivet har fått tillbaka så mycket arbetskraft genom minskade värnpliktskullar och repövningar. Hur tänker ni underlätta för frivilliga att delta i totalförsvaret exempelvis genom att bevilja tjänstledighet? frågade hon. Fördomar hindrar frivilliga Nye överbefälhavaren Håkan Syrén lyfte fram behovet av ökade internationella insatser. Ett framväxande europeiskt samarbete är centralt menade han. Insikten om detta är begränsad. En attitydförändring behövs för att råda bot på djupt rotade tankar och föreställningar om en hotbild som är förlegad, konstaterade Håkan Syrén. Debatt om Totalförsvaret på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Foto: Sandra Lang Håkan Juholt menade att vi förut försvarade vårt lands gränser men att vi idag genom våra internationella insatser försvarar folkrättens och anständighetens gränser. Angående frivilliga insatser konstaterade generallöjtnant Jan Jonsson, chef för Operativa insatsledningen, att enda hindret för att frivilliga ska bemanna internationella insatser är fördomar. Partiledare och ministrar Rikskonferensen i Sälen innehöll i övrigt många säkerhetspolitiska diskussioner där ordföranden i EU-parlamentets utrikesutskott Elmar Brok, Gustav Hägglund, ordförande i EU:s militära kommitté, samt Leni Björklund och utrikesminister Laila Freivalds deltog. Rikskonferensen avslutades med att så gott som hela Försvarsberedningen intog scenen för att diskutera sin roll och det kommande försvarsbeslutet. Beredningen kommer inför försvarsbeslutet i höst att lägga fram en rapport där man bland annat kommer att presentera olika nivåer för framtidens försvar. Försvarsbeslutet kommer främst att behandla militära frågor. Krisberedskapsfrågorna kommer istället att tas upp i en särskild proposition under Inför den propositionen avser Försvarsberedningen lägga fram en samlad nationell säkerhetsstrategi. Frivillig värnplikt bättre i långa loppet Jag skulle vilja skriva en liten instickare till den debatt angående frivillig mönstring eller inte, som Eva Flyborg och Elisabeth Falkemo deltagit i. Efter att själv ha hört män och kvinnor i alla åldrar genom de senaste åren, måste jag hålla med Elisabeth Falkemo när hon säger att en frivillig rekrytering skulle öka kompetensen hos de rekryterade. Och förhoppningsvis även bland befäl. Att många män vantrivts under sin lumpenperiod har nog ganska många förklaringar. Kanske kunde man eliminera en liten del genom att göra den frivillig även för dem för dem alla alltså. Jag tror inte att killarna som gör värnplikten får höra de ord jag fått höra och som är mitt motto idag:»gör det seriöst, ta ansvar, men ha också kul«. Det är därför jag gärna gör det här frivilligt. Fördelen är nog en högre och mer varaktig motivation; mer glöd för det man gör. Då blir det också bättre gjort. Det är ju detta vi vill ha, inte sant. Nackdelen med ett försvar baserat på endast frivilliga är att antalet mönstringsdeltagare kan minska kraftigt i början. Detta på grund av vad man hört av andras lumpen-upplevelser. Detta är väl den enda anledningen till att jag tidigare varit emot frivillig lumpen. Men det kanske är värt det i det långa loppet. Edna Näckdal, Enskede lottakår Se framåt, men glöm inte vår historia Ta vara på de positiva krafterna i lottakårer skriver Liv Lindholm i Lottanytt nr Jag håller med, men vill ändå betona att det kanske största»felet«begås när man inte frågar de gamla och avgångna. Det är trevligt och i allra högsta grad behövligt att det kommer nya krafter, nya yngre kvinnor som insändare ser saker och ting från ett något annorlunda perspektiv. Men när det gäller kårernas inventarier, historia, foton med mera då bryr man sig inte om att fråga de äldre. Endera ger man sig inte tid eller så struntar man i vad som varit och ser bara framåt. Varför inte kontakta dem som varit med länge och be dem berätta. Lottakårernas förråd innehåller kulturskatter som i alltför många fall misskötes och till och med skingras. Vill man inte ta tillvara fanorna, målningarna, fotografierna eller kläderna, se då till att de forslas till en plats där de förvaras på rätt sätt. Det finns beredskapsmuseum, folkrörelsearkiv och regementsmuseum. Framtida forskning kanske behöver dessa saker. Vi måste komma ihåg ordstävet den som inte har en historia är inte värd en framtid Lottorna är värda en framtid. Ingrid Persson, Helsingborg Lottanytt #

4 I internationell tjänst Lottameriter gav Rebecka FN-uppdrag i Kosovo Tuffa upplevelser, mycket väntan men framför allt nyttiga erfarenheter och en skön känsla av att ha gjort något meningsfullt. Sjuksköterskan och Lomoslottan Rebecka Söderholm är hemma igen efter sex månaders internationell tjänst i Kosovo. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten Rebecka Söderholm har varit lotta i 15 år. Först hade hon tänkt bli yrkesmilitär, men hoppade av utbildningen på T4 i Hässleholm. Istället gick hon som 20-åring med i Lottorna. Sedan dess har hon gått en lång rad utbildningar och är idag instruktör och löjtnant inom Lomos. I det civila är hon sjuksköterska. Och det var hennes lottautbildning som gjorde att hon kvalificerade sig för tjänsten som chef för en av ambulansvagnarna i den svenska Kfor-styrkan. Det känns extra roligt. Det är ett officiellt erkännande att våra utbildningar är bra och räknas. Lottorna har gett mig otroligt mycket med många vänner i hela landet och en personlig utveckling som jag har nytta av även i det civila, säger Rebecka. En helt kvinnlig besättning Inför avfärden till Swebats Camp Victoria i den lilla byn Ajvalija utanför Pristina tillbringade hon och kollegorna två och en halv månad på Försvarets sjukvårdscentrum i Karlstad, Livgardet i Kungsängen och Swedint i Södertälje. Vi fick information om läget och kompletterande utbildning. Vårt uppdrag i Kosovo är att skapa stabilitet under tiden som invånarna själva bygger upp fungerande sjukvård, polisväsende och annat som behövs, berättar Rebecka. När hon kom ner till Ajvalija i slutet av sommaren 2003 fick Rebecka hand om en av Rebecka Söderholm fick chansen att komma ut på FN-uppdrag i Kosovo tack vare sina meriter som lotta. de fem finska terränggående SISU-ambulanserna. Kollegor på vagnen blev undersköterskan Annika Jansson och sjuksköterskan Den helt kvinnliga ambulansbesättningen Annika Jansson, Karin Andersson, Rebecka Söderholm och Margaretha Sjöberg. 4 Lottanytt # 1-04

5 Fakta Rebecka Söderholm Mellan den ordinarie tjänstgöringen fick ambulanspersonalen också öva, ofta tillsammans med FN-personal från andra länder. Ålder: 35 år. Familj: Pojkvännen Fredrik. Yrke: Sjuksköterska. Tjänst inom Lottorna: Plutonchef OBSkompani Lomos, har varit lotta i 15 år. Fritidsintressen: Styrketräning, simning, tennis och Lottorna så klart! Senast lästa bok:»att bära varandras bördor«om att vara anhörig till en sjuk person. Senast sedda film: Ondskan. Tre saker jag tar med mig på lottaövning: min SOG (multiverktyg), kartfodral med ordergivningsblock och mobiltelefon. Bästa lottaminnen: Grundkursen på Bunge, Nijmegenmarschen 1994, Lottornas högvakt 1999, när jag blev instruktör och när jag var kurschef för första gången. Karin Andersson. När också kaptenen och sjuksköterskan Margaretha Sjöberg fick rycka in som förare var det helt plötsligt en helt kvinnlig ambulansbesättning som Rebecka hade befäl över. Vi fick väldigt mycket uppmärksamhet vart vi än kom, berättar Rebecka. Ständig beredskap Uppdragen handlade bland annat om att rycka ut på olika trafikolyckor och att vara med när upphittad ammunition skulle tas om hand. Det finns mycket vapen och ammunition i omlopp i området och även om det blivit stabilare sker dagligen incidenter av olika slag. Av de fem ambulansvagnarna stod tre i beredskap dygnet runt. Två vagnar skulle kunna rycka ut inom fem minuter och den Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten Rebeckas SISU-bandvagnen på väg ut på uppdrag utanför byn Ajvalija nära Pristina. tredje inom 30 minuter. De övriga två besättningarna hade antingen beredskap på förläggningen eller helt ledigt. Det var ganska mycket väntan. I takt med att den lokala sjukvården byggdes upp så minskade våra uppdrag, berättar Rebecka. På de lediga passen kunde Rebecka och hennes kollegor göra en del egna resor i området. Bland annat besökte de den så kallade Dödens väg, där serbiska styrkor anföll och dödade kosovoalbaner på flykt undan kriget. Nu är det någorlunda upprensat, men tidigare låg det kvar bilar, grytor och personliga tillhörigheter. Man blir betänksam när man ser och förstår hur grymma människor kan vara mot varandra under extrema omständigheter, säger Rebecka. Livet på campen Att komma från ett bekvämt liv i Sverige till den primitiva tillvaron på förläggningen är en ganska stor omställning. Bara att bo tre personer på tolv kvadratmeter är lite omtumlande, säger Rebecka. Vardagen och de ordinarie arbetsuppgifterna blandades med övningar ihop med bataljoner från andra länder, bland annat från de nordiska grannländerna. Arbetet med ambulansen kräver en god fysik och Rebecka tränade mycket under sin vistelse i Kosovo. Bland annat deltog hon i Hot March en marsch på två gånger 35 kilometer med 15 kilos packning och en kort övernattning som den finska bataljonen ordnade. Vi lottor är sega. Av tre startande tjejer var det bara jag som gick i mål och flera av killarna som ställde upp bröt också, berättar Rebecka inte utan stolthet. Kontakterna med hemlandet blev ganska sporadiska. Radio fanns och även några datorer, men svensk TV gick inte att se och tidningarna kom med fyra dagars fördröjning. Mordet på Anna Lindh fick jag veta om via ett SMS, berättar Rebecka. En otäck olycka Under tiden som Rebecka var i Kosovo inträffade också en tragisk olycka på Swebat. En soldat avled sedan en handgranat av misstag exploderat i hans händer. Rebecka hörde den våldsamma smällen när granaten exploderade och trots att hon inte var i tjänst var hon en av de första som kom fram till olycksplatsen. Det var en hemsk syn. Det enda vi kunde göra var att röja upp och det var inget roligt arbete, säger Rebecka. Hon och övriga fick hjälp med att bearbeta händelsen nere i Kosovo och även efter hemkomsten till Sverige. Vi hade flera dagars samling med bland annat debriefing. Jag fick träffa en präst som själv varit på utlandsuppdrag. Vi pratade i drygt två timmar och det kändes mycket bra, säger Rebecka. Hemma igen Hon kom hem till Sverige igen strax före jul. Nu har hon börjat acklimatisera sig till en ny vardag här hemma. Tyvärr blev jag av med mitt arbete på Halmstad lasarett under tiden jag var borta, så nu får jag försöka hitta ett nytt. Dessutom ska jag komma igång med mitt engagemang inom Lottorna igen. Lottanytt #

6 Sextrakasserier problem även i internationell tjänst Sexuella trakasserier förekommer även på internationella uppdrag. Rebecka Söderholm vittnar om sexuella anspelningar, skvaller och en trist grabbig jargong på campen i Kosovo. Rebecka vill inte överdriva problemen och konstaterar att den dåliga kvinnosynen långt ifrån gäller alla manliga kollegor. Men problemen är ändå så pass stora att hon tvekar på frågan om hon kan rekommendera andra kvinnor att åka iväg på internationella uppdrag. Man måste ha skinn på näsan. Jag har gjort lumpen, men det här var ändå jobbigare än vad jag förväntat mig. Man blev uttittad och det gick historier om att vi tjejer varit ihop med halva campen, säger Rebecka. Ett par anmälningar om sexuella trakasserier gjordes bara under det halvår som Rebecka tjänstgjorde. Vissa befäl verkade inte förstå eller ville inte förstå. Andra, speciellt den högsta bataljonsledningen, insåg allvaret i klagomålen och gjorde ordentliga utredningar som ledde till att några soldater också blev hemskickade, berättar Rebecka. Av 650 personer på bataljonen var 43 kvinnor under Rebeckas tjänstgöringsperiod. Det behövs absolut fler kvinnor på internationella uppdrag. Om könsfördelningen vore jämnare skulle stämningen bli bättre. Som det är nu kan det vara svårt att få tjejer att åka, menar Rebecka. Dessutom tycker hon att utbildningen inför uppdragen kan förbättras. Vi hade mycket diskussioner om hur viktigt det är att civilbefolkningen behandlas väl, men betydligt mindre om hur vi skulle behandla varandra, säger Rebecka. Rebecka Söderholm tror att stämningen på de internationella uppdragen skulle bli bättre om fler kvinnor deltog. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten Kommentar från chefen för Opil: Vi tolererar inga trakasserier T jänstgöring i utlandsstyrkan är en insats för att värna fred, demokrati och människors lika värde. Vi ska alltid vara neutrala och respektera de olika folkgrupper vi möter i vårt internationella uppdrag. Likaså måste vi respektera varandras olikheter inom utlandsstyrkan; det må gälla etnisk bakgrund, livsåskådning eller kön. För mig är det en självklarhet att ingen ska behöva utstå kränkande särbehandling. I Försvarsmakten finns också en klar policy: Vi tolererar inga former av trakasserier, vare sig sexuella eller andra. Trots detta förekommer det ibland sexuella trakasserier i vår organisation. Rebeckas berättelse är ett exempel på detta. Det är allvarligt och givetvis fullständigt oacceptabelt. Av artikeln framgår att bataljonsledningen i Kosovo insåg allvaret i de sexuella trakasserierna och agerade omgående för att komma tillrätta med problemen. Ledningen visade därmed prov på ett ledarskap som chefer på alla nivåer måste utöva. Vi kommer alltid klart och tydligt markera att sexuella trakasserier inte hör hemma i Försvarsmakten. Men vi måste också förebygga och lyfta upp frågan till ständig diskussion hos varje enskild soldat. Som ett led i detta arbete har vi, precis som Rebecka efterlyser, under den gångna hösten förbättrat och utökat den utbildning om trakasserier som genomförs hemma i Sverige innan internationell tjänst. Rebecka är en av de mer än två tusen svenska kvinnor som har tjänstgjort i utlandsstyrkan, många av dem från frivilligförsvaret. De är alltid starkt motiverade och tillför värdefull kunskap. Det är självklart att alla ska känna sig välkomna att bidra till våra internationella insatser. Jag kan garantera Rebecka och alla andra att vi inte kommer att avstanna i vårt arbete med att skapa en öppen och fördomsfri attityd i Försvarsmakten och i våra internationella förband. Jan Jonsson Generallöjtnant Chef Operativa insatsledningen (OPIL) 6 Lottanytt # 1-04

7 Högvakt och festligheter vid Lottornas jubileum Lottorna välkomnar krafttag mot diskriminering inom försvaret Lottorna ser mycket positivt på att regeringen nu gett Försvarsmakten, Pliktverket och Försvarshögskolan i uppdrag att ta fram strategier för att få bort negativa attityder och diskriminering inom det militära försvaret. Det är på tiden att krafttag tas mot negativa attityder och sexuella trakasserier inom försvaret, säger rikslottachefen Elisabeth Falkemo. Vi inom Lottorna vet att det är stora attitydproblem inom försvaret och att en stor del av diskrimineringen handlar om sexuella trakasserier. Lottorna konstaterar att de tre myndigheterna som nu är satta att utarbeta strategier mot diskriminering har en kraftfull manlig dominans. Vi förutsätter därför att regeringen i sina direktiv tar hänsyn till detta och ser till att arbetet bedrivs med en representativ sammansättning som tar hänsyn till de olika perspektiv som behöver finnas med för att få bukt med problemen, säger Elisabeth Falkemo. Ett färskt exempel på brister i sådana perspektiv är Ingemar Eliassons utredning om Pliktverket och dess roll i personalförsörjningen. Utredningen saknar helt strategiskt tänkande för hur man ska kunna attrahera kvinnor och andra grupper. Detta samtidigt som ÖB konstaterar att det enskilt största problemet inför kommande försvarsbeslut är just personalförsörjningen och att få rätt kompetenser, säger Elisabeth Falkemo. På Svenska lottans dag den 10 september i höst fyller Lottorna 80 år. I samband med jubileet blir det lottor i högvakten, en hearing med politiker och festligt firande. Tillsammans med Folk och Försvar kommer vi att arrangera en hearing med politiker i samband med jubileet. Vi fortsätter därigenom det arbete som startade i höstas med ett seminarium och ett upprop mot systematiska våldtäkter i krig, berättar rikslottachefen Elisabeth Falkemo. Lottorna kommer också att träffa FN-kvinnan och Finlands före detta försvarsminister Elisabeth Rehn för att diskutera hur frågan kan drivas vidare internationellt. I samband med 80-års dagen och hearingen kommer också Lottorna att anordna en insamling för de kvinnor som drabbats av våldtäkter i krig. Högvakt september Precis som vid 75-årsjubiléet kommer ett 60- tal lottor att ingå i högvakten. I år blir Lottornas högvakt den september. Sista ansökningsdagen är den 15 mars. Ansökan som ska gå via förbundet ska skrivas på avtalsutbildningsblanketten. Lottan måste ha skyddsvaktsutbildning för att få gå högvakten. Utbildning och träning kommer att ske på I 1 i Stockholm med inryckning vecka 36 och utryckning i samband med avlösning söndagen 12 september. Festligheter på museum Själva 80-årsfirandet blir i Hedvig Eleonora kyrka och Nordiska museet. Efter en högtidlig och stämningsfull stund med tal, medaljutdelning och vacker musik i Hedvig Eleonora kyrka går ett gemensamt fackeltåg till Nordiska museet på Djurgården, en promenad på drygt en kilometer. För dem som inte orkar gå med i fackeltåget anordnas busstransport ut till Nordiska museet. På museet väntar ett glas vin och en trerättersmiddag inne i den pampiga och anrika stora salen en sal värdig att hålla Lottornas jubileumsmiddag i. Museet invigdes redan 1907 och stora salen är det största profana rummet i Sverige med ståtlig arkitektur. Priset för jubileumsmiddagen och festligheterna i anslutning till den är 650 kronor. Mer information skickas inom kort till förbunden dit också kårerna ska anmäla sig. I september är det dags att fira Lottornas 80-årsdag. Det sker givetvis med högtidliga festligheter, men också med hearing med försvarspolitiker om våldtäkter i krig, samt med lottor i högvakten. Lottanytt #

8 Anders Lindström vill att Hemvärnet ska vara en behovsstyrd och professionell organisation där det är roligt och utvecklande att vara med. Han ser också mycket positivt på Lottornas målsättning att bli den bästa avtalsorganisationen inom Hemvärnet. Foto: Ulf Ivarsson/Hemvärnet Hemvärnschefen vill ha engagemang och kompetens Ny organisation. Nya krav. Nytt namn. Det händer mycket inom gamla Hemvärnet och den nye rikshemvärnschefen Anders Lindström är tydlig i sina krav: Alla hemvärnssoldater ska vara kompetenta och engagerade och komma när de behövs. Anders Lindström har varit rikshemvärnschef i snart ett och ett halvt år. Han trivs väldigt bra med sitt jobb och han har redan hunnit sätta sin prägel på organisationen. Det är fantastiskt roligt att arbeta för en organisation som behövs och som jag verkligen känner för. Trots att vi är inne i en tuff period med många förändringar möter jag hela tiden engagerade och kreativa människor som också tror på det vi tillsammans kan göra, säger Anders Lindström. Dåliga övningar gör ingen glad Anders Lindström har snabbt tagit tag i det han ser som Hemvärnets största problem. Vi kan inte låtsas längre. Det har funnits väldigt mycket luft i den bemanning av tjänster som vi haft. Det har varit dåligt för alla inblandade, konstaterar Anders Lindström. Till vissa övningar som Hemvärnet haft har bara procent av de kallade kommit. Alldeles för många har varit omotiverade och otränade. Många namn på listorna har bara varit just namn på listorna. Det vi behöver är substans. Människor som är engagerade och kompetenta och som tycker att det är roligt och viktigt att göra en insats. Då får vi roliga och bra övningar som det också känns meningsfullt att rekrytera till, säger Anders Lindström. Tydliga krav på Lottorna Anders Lindström ställer samma krav på alla. Han har varit lika tydlig i diskussionerna med Lottorna, som inte klarat av att uppfylla sitt avtal med Hemvärnet de senaste åren. Har vi avtal som säger att Lottorna ska fylla platser så förväntar jag mig att de gör det och att det är kompetenta och engagerade personer. Jag har erbjudit mig att 8 Lottanytt # 1-04

9 »Det vi behöver är substans. Människor som är engagerade och kompetenta och som tycker att det är roligt och viktigt att göra en insats.«minska antalet platser, men jag har fått svaret att Lottorna kommer att uppfylla sitt avtal, säger Anders Lindström. Inom Hemvärnet finns de som vill sparka ut alla avtalsorganisationer och fylla de tjänster som behövs för uppgifterna med enbart egna krafter. Vi skulle kunna göra det, men jag vill inte ha en sådan lösning. Det är bra för utvecklingen och den totala kompetensen inom Hemvärnet att det kommer kunniga personer från Lottorna, Röda Korset och andra organisationer. Hemvärnet har idag cirka 15 procent kvinnor i sin organisation och det är något som Anders Lindström är stolt över. Huvuddelen av kvinnorna kommer från avtalsorganisationerna och jag tror att blandningen av män och kvinnor bidrar till den goda stämning som vi har i Hemvärnet. Därför ser han mycket positivt på att Lottorna satt som mål att bli den bästa avtalsorganisationen inom Hemvärnet. Mitt samarbete med Lottorna tycker jag har startat mycket positivt. Jag hoppas och tror att det kommer att fortsätta lika bra, säger Anders Lindström. Nya samarbeten Försvarets snabba och radikala förändringar de senaste åren har påverkat Hemvärnet i lika hög grad som det påverkat Lottorna. Hemvärnet minskar också i antal. Idag finns det cirka hemvärnssoldater och det kommer att bli ännu färre. Vi kommer nog att landa på cirka personer i organisationen. Precis som det övriga försvaret måste vi bli effektivare. Hemvärnet har minskat i antal, men lyckats i sin strävan att föryngra organisationen. Idag ligger medelåldern på 37 år och under 30 år i flera av insatsstyrkorna. Det finns inget självändamål att ha unga hemvärnssoldater, men man måste ha en viss fysik för att klara många av våra uppgifter och därför är det bra att vi lyckats få in flera unga. Anders Lindström tror att det även fortsättningsvis kommer att finnas utrymme för frivilliga från andra organisationer, men han tror det kommer att ske en hel del förändringar när försvaret ökar kraven på att få konkreta resultat för de pengar man satsar. Några frivilliga försvarsorganisationer kommer inte att kunna leva upp till kraven och försvinna. Andra kommer att behöva samarbeta och kanske slås samman, tror han. Ett yngre hemvärn Eftersom Hemvärnet är en del av armén har man tydliga uppgifter inom Försvarsmakten. Anders Lindström ser inte att man vare sig bör eller kan sträva efter fler civila uppgifter. Vårt uppdrag är tydligt. Vi är i första hand stridande förband som har en oerhört viktig uppgift eftersom vi är en av de få insatsstyrkor som kan vara stridsberedda inom några få timmar. Precis som hela försvaret ska Hemvärnet stödja samhället vid olika kriser och Hemvärnet kommer även i fortsättningen att ställa upp och göra insatser vid översvämningar, bränder och med att gå skallgång. Men det är inte några av våra huvuduppgifter och formellt så måste en sådan förfrågan till oss komma från till exempel kommuner eller via försvaret. Det skiljer oss från exempelvis Lottorna, säger Anders Lindström. Dags att byta namn Tidigare har hemvärnssoldaterna ofta kunnat cykla till sina bevakningsobjekt. Den närmaste hembygden har varit det primära området. Så kommer det inte att vara längre i det nya hemvärn som skapas. Därför har Anders Lindström också föreslagit att Hemvärnet ska byta namn. Frågan var uppe på hemvärnstinget i höstas, men då kom man inte till beslut. Det kanske var för tidigt. Jag vill ha ett namn som känns mer passande för de uppgifter vi faktiskt har, säger Anders Lindström. Hans eget förslag är Nationella skyddsstyrkorna. Andra förslag som diskuterats är Skyddskåren, Nationalgardet, Riksvärnet och Nationalvärnet. Vi är en behovsstyrd organisation som präglas av professionalism där det är roligt och utvecklande att vara med. Namnbytet är ett sätt att visa den förändringen och tvätta bort den missvisande töntstämpel som Hemvärnet har i vissa kretsar, säger Anders Lindström. Fakta Anders Lindström Ålder: 49 år. Titel: Rikshemvärnschef. Bor: I Strängnäs. Familj: Hustrun Ann-Christine och vuxne sonen Anders Junior. Läser gärna: Deckare och historiska böcker. Fritidsintressen: Gillar att resa, men letar också efter fritidshus med strandtomt. Försöker dessutom med att hinna ta jägarexamen. Lottanytt #

10 Du behövs som avtalslotta! Den förändrade hotbilden och försvarets neddragningar har betytt stora förändringar. Även om det är osäkert exakt hur och var så står det helt klart: Vi lottor behövs! Idag saknas det drygt avtalslottor. Vakanserna finns inom olika tjänstegrenar och på olika håll i landet. Det finns med andra ord stora möjligheter för den som vill utbilda sig för att få en viktig uppgift. Vi fortsätter också att arbeta hårt för att få nya internationella och civila uppdrag. Regeringen kommer att fortsätta lova trupp i internationell krishantering. På den civila sidan har kommunerna börjat komma igång med sårbarhetsanalys och beredskapsplanering. Rekrytering är med andra ord en mycket viktig uppgift för alla inom organisationen. Så är det att vara lotta i Hemvärnet! Hur är det egentligen att vara avtalslotta i Hemvärnet? Vi frågade tre lottor. Namn: Helena Larsson, Oskarshamns lottakår. Tjänst i Hemvärnet: Fältkock. Varför har du valt en tjänst inom Hemvärnet? Jag var i inom flygvapnet först, men bytte till Hemvärnet för att de hade bättre resurser och fler övningar. Det gjorde också att jag fick mer varierande arbetsuppgifter. Vad valde du just den tjänsten? Jag hade gått hotell- och restaurangskola på gymnasiet, så jag hade en passande bakgrund. Dessutom fanns ett stort behov av förplägnadslottor som tjänsten hette då. Hur trivs du i Hemvärnet? Mycket bra! Man är en uppskattad resurs och eftersom man jobbar lokalt så blir man ett team där man känner alla. Kan du rekommendera andra att skriva avtal med Hemvärnet? Ja, absolut. Man får öva mer och får fler uppgifter i sin egen kommun eller i länet. Där jag bor får vi ofta rycka ut tillsammans med Hemvärnet när de ska göra eftersök, det vill säga hjälpa exempelvis polisen att hitta personer som gått bort sig i skogen. Namn: Regina Högberg, Ljungbyheds lottakår. Tjänst i Hemvärnet: Stabsassistent, uh-befäl (inriktning personal) och instruktör. Varför har du valt en tjänst inom Hemvärnet? Det föll sig naturligt, jag bodde»ute i skogen«och hade Hemvärnet runt knuten. Det kändes självklart att det skulle bli just Hemvärnet. Varför just den tjänsten? För att det finns bra utvecklingsmöjligheter, man kan komplettera sin kunskap med olika kurser. Hur trivs du i Hemvärnet? Det är urkul! I synnerhet när man inser vidden av vad ens egen»lilla«insats betyder för det stora hela. Jag tycker det är fantastiskt att få vara språkröret som ser till att information förmedlas hela vägen från signalisten ute på landsbygden till beslutsfattarna i Stockholm och tillbaka. Och så är det mycket som händer hela tiden; det är många människor man har kontakt med, mycket folk som rör sig och jag får vara med mitt uppe i händelserna hela tiden. Kan du rekommendera andra att skriva avtal med Hemvärnet? Absolut! Det här ger mig verkligen allt som jag vill ha ut av Lottorna! Namn: Zane Zalkalns, Stockholms armélottakår. Tjänst i Hemvärnet: Bevakningslotta. Varför har du valt en tjänst inom Hemvärnet? Jag fick rådet att gå med i Hemvärnet för att det var där behovet var som störst, och det var där man fick göra mest övningar. Eftersom Hemvärnet även blir involverat i civila uppdrag, så är det där man har störst möjligheter att få göra samhällsnytta. Varför valde du just den tjänsten? Jag var först stabslotta, men när jag satt där inne på staben och tog emot meddelanden ute från skogen så kände jag att det var där ute jag ville vara. Jag är en sån som vill vara ute och röra på mig! Hur trivs du i Hemvärnet? Jag trivs otroligt bra, både med uppgifterna och med människorna jag jobbar med. Kan du rekommendera andra att skriva avtal med Hemvärnet? Ja, för där har man stora möjligheter att göra verklig nytta! 10 Lottanytt # 1-04

11 Lottorna i Södermanland är på offensiven. Målet är att rekrytera tjejer på gymnasieskolor och vapnen är annonser, rekryteringsmaterial och muntlig övertalning. Jag har inga exakta siffror, men min bestämda känsla är att vi lyckas bättre och bättre med att rekrytera nya unga lottor, säger Elisabet Olow, en av de drivande i den rekryteringsgrupp som Södermanlands lottaförbund startade för snart tre år sedan. Elisabet är informationsansvarig på Södermanlands lottaförbund och chef för Strängnäs lottakår. Hon arbetar själv som lärare på en gymnasieskola och tack vare hennes kunskap om skolvärlden har Lottorna de två senaste åren informerat och rekryterat på länets gymnasieskolor. Jag frågade om vi kunde komma in på den skolan där jag arbetar och vem man skulle vända sig till. Nyckelpersonen visade sig vara schemaläggaren på varje enskild skola, berättar Elisabet. Rekryteringsgruppen valde att satsa på gymnasieskolor och speciellt på årskurs 2. Södermanlands lottaförbund har tagit fram egna annonser och annat material anpassat för rekrytering på gymnasieskolor. Södermanland rekryterar på gymnasieskolor Killarna mönstrar i årskurs 2 på gymnasiet så det pratas om lumpen och försvaret bland eleverna. Vi ville ta vara på det intresset, säger Elisabet. Flera delar kompletterar I två år har lottor besökt 12 olika gymnasieskolor i länet. Det är samtliga gymnasieskolor förutom en friskola, men i höst hoppas man kunna bearbeta eleverna även där. Ingredienserna i den offensiva satsningen är: Annonser i dagstidningar Rekryteringsmaterial Annonser på skolor Bokbord och personliga möten Lottorna satsar på nätverk för unga För att bättre kunna ta hand om de unga medlemmarna ska Lottorna starta särskilda nätverk för unga. Lottornas överstyrelse har tagit första beslut i frågan. Tanken är att unga funktionärer, förtroendevalda och vanliga medlemmar ska kunna stötta varandra och även genomföra kompletterande aktiviteter inom Lottornas ram. Jag tror det är en bra och nödvändig utveckling, säger Elisabet Olow från Södermanlands lottaförbund som gjorde en särskild motion om just satsningar på unga till riksstämman år Elisabet Olow berättar: Annonserna har funnits i alla större dagstidningar i länet. Vi har knutit våra budskap till innehållet på Lottornas hemsida och lockat med möjligheten att vinna fallskärmshopp eller att gå Minilumpen beroende på vad som varit aktuellt på hemsidan just den veckan vi annonserat. Förbundet har sedan tagit hjälp av kansliet i Stockholm för att få aktuellt rekryteringsmaterial. När besöken bokats in har Elisabet tagit fram en särskild PowerPoint-presentation för varje skola med en annonstext som berättat när Lottorna besöker just den skolan. Den har visats i de informationsmonitorer som gymnasieskolorna har. Positivt bemötande Lottorna har fått ett mycket positivt bemötande av alla skolor. På de flesta skolor har man fått plats för bokbord på en central plats. Många skolor ser det som ett komplement till den ordinarie undervisningen i samhällskunskap. I Katrineholm har vi till och med hållit egna lektioner om försvaret och Lottorna, berättar Elisabet. Inför de olika skolbesöken har de lottor som ska åka ut samlats för att enas om vilka budskap och vilka argument som man ska satsa på för att locka nya medlemmar. I möjligaste mån har kårerna försökt att skicka unga lottor till skolorna, tjejer som gymnasieeleverna kan identifiera sig med. Vi har också försökt att vara duktiga på att snabbt ta hand om de nya som faktiskt går med. I år ska vi försöka ordna ett studiebesök på helikopterdivisionen på Malmen utanför Linköping, berättar Elisabet. Lottanytt #

12 Framtidsgruppen lämnar över Nu måste vi våga förändra på allvar Lottorna står inför ett vägskäl. Framtidsgruppen har studerat kartan och omgivningarna noga och deras rekommendation är entydig. Förändra nu och gör det på riktigt. Enligt framtidsgruppen handlar det om organisationens överlevnad. Vi måste våga satsa för att kunna vinna vår framtid. Alternativet är att vi hamnar i en djup kris och tynar bort som organisation. Det är nu eller aldrig, säger arbetsgruppens ledare Ulrika Frisk. Arbetsgruppens arbete är nu avslutat. Gruppen har redovisat sina tankar och slutsatser för Lottornas överstyrelse och för styrgruppen. Förslagen till förändring ligger färdiga i arbetsgruppens rapport och nu är det upp till överstyrelsen och därefter Riksstämman att ta beslut om vad som blir nästa steg. Vi får inte vara rädda för att ta beslut om de förändringar som är nödvändiga. Att förändra är ett arbete som kräver kommunikation, förtroende och uthållighet för att lyckas, säger Ulrika Frisk. Tror på framtiden Om förändringarna genomförs tror Framtidsgruppen på en ljus framtid för Lottorna. Våra tjänster behövs, både inom Försvarsmakten och inom kommunerna som vi hoppas blir en ny viktig uppdragsgivare. Men då måste vi kunna leverera den kompetens och den kvalitet de behöver, säger Ulrika Frisk. Framtidsgruppen har talat med Försvarsmakten, kommuner, Krisberedskapsmyndigheten och många andra intressenter. Gruppen har gjort och tagit del av olika undersökningar, både externa och interna. Medlemmarna vill satsa på rekrytering, utbildning och kommunikation och de delarna är också centrala i arbetsgruppens förslag. Organisationsförslaget bygger på att Lottorna ska arbeta med rekrytering, utbildning och kommunikation på ett professionellt sätt, som ger resultat i form av kompetens, kvalitetstänkande och synergieffekter. Nyckelbegreppen kompetens, kvalitet och synergier syftar till att vi vill ha en organisation som gör rätt saker och gör dessa bra. För att åstadkomma detta måste Lottorna se till att rätt lotta hamnar på rätt plats i organisationen redan från början. Det gäller att FOTO:FREDRIK PERSSON 12 Lottanytt # 1-04

13 »Med gemenskap och personlig utveckling i ett professionellt och unikt nätverk skapar vi folkförankring och beredskap i samhället för att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter.«vara lyhörd och effektiv för att möta de krav som intressenterna ställer på oss, menar Ulrika Frisk. Verksamheten ska anpassas till verkligheten Framtidsgruppens resonemang utgår dels från den förändrade hotbild som finns för vårt land, och dels från den förändrade samhällsstrukturen. Lottorna måste anpassa sig till dagens verklighet och bli en modern organisation som passar in i dagens samhälle, säger Ulrika. Den ansträngda ekonomiska situation vi i dag befinner oss i gör att uppdragsgivarna kommer att bli allt tydligare i sina krav. Får man inte värde i form av kompetens och användbar personal är man inte beredd att betala. Den verklighet vi står inför rent ekonomiskt gör att vi måste satsa på dem som tror på vår vision och inriktning. Detta gäller såväl uppdragsgivare som medlemmar, säger Ulrika Frisk. Vi måste visa vad vi är, vad vi står för och vad vi kan, för att få intressanta uppdrag och för att få medlemmarna att engagera sig för att lösa dessa. För att kunna arbeta på ett sådant målinriktat sätt gäller det att hitta moderna och effektiva arbetsformer. Organisationen måste för det första ta reda på vad det finns för resurser i form av kompetens och engagemang för att sedan kunna matcha mot uppdragen, säger Ulrika Frisk. Vi ska hjälpa alla som vill vara med att hitta sin roll och sin plats. Vi ska även i fortsättningen ha både aktiva avtalslottor, civilt och militärt, och stödjande medlemmar. Visionen är grunden Grunden för hela organisationsförslaget finns i den nya vision som överstyrelsen godkänt och som Lottanytt tidigare redovisat:»med gemenskap och personlig utveckling i ett professionellt och unikt nätverk skapar vi folkförankring och beredskap i samhället för att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter.«det är den visionen som är grunden för hur organisationen ska fungera. Visionen är också grunden för de verksamhetsmål som ska styra arbetet. Det är visionen som ska göras tydlig i allt Lottorna säger och gör. Undersökningarna visar att det fortfarande finns en stor skillnad mellan vår egen bild av organisationen och allmänhetens. Vi är fortfarande präktiga glada tjejer som kokar ärtsoppa för de flesta och även internt lever den bilden till viss del kvar. För att bygga upp varumärket Lottorna, där identitetsarbetet är en del, måste vi visa en ny bild av Lottorna och samtidigt arbeta Lottorna måste blicka framåt och våga förändra nu, menar Framtidsgruppen som nu presenterat sin rapport för Lottornas överstyrelse. Riksstämman i höst blir ett viktigt beslutsforum för de vägval Lottorna står inför. med attitydförändringar. Vi vill att medlemmarna ska kunna agera utifrån visionen och att den ska vara ledstjärnan vid rekrytering, säger Ulrika Frisk. Arbetsgruppen har identifierat tre grupper som rekryteringen särskilt bör riktas mot. De är: Kvinnor mellan 18 och 22 år som vill göra något meningsfullt och utvecklande. Kvinnor i åldrarna vars barn blivit stora och därför söker sig in i eller tillbaka till Lottorna. Kvinnor med annan etnisk bakgrund med förståelse för vad det innebär att leva under mindre trygga förhållanden. Vi tror att den sista gruppen kan tillföra en ny dimension. Här finns många som vet hur viktigt det är att arbeta för att trygga freden, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Kommunikation, rekrytering och utbildning Framtidsgruppens förslag mynnar ut i flera processer som visar vad som är viktigt att arbeta med för att lyckas med förändringen. De övergripande processerna handlar om de förtroendevaldas roll att sätta mål och leda arbetet på alla nivåer, och om tjänstemännens ansvar för att göra verklighet av att driva det dagliga arbetet mot de målen. De övriga handlar om kommunikation, rekrytering och utbildning. Processerna lägger grunden till hur verksamheten kan bedrivas för att uppnå resultat i form av de nyckelord som presenterats tidigare kompetens, kvalitet och synergieffekter. Se till helheten! Arbetsgruppen har fokuserat på fem olika områden i arbetet med organisationsförslaget. 1. Mål med visionen i fokus utgångspunkten. 2. Organisationskultur med Lottornas identitet i centrum. 3. Människorna i organisationen medlemmar, anställda och övriga intressenter. 4. Verksamhet vilka uppgifter vi ska lösa. 5. Organisationsstruktur ett organisationsschema som visar hur processerna ska samordnas och drivas. Jag vill betona vikten av att se till alla dessa delar i det fortsatta förändringsarbetet. Vårt organisationsförslag är en helhet utifrån dessa delar och det går inte att se dem som separata områden. Se till helheten, uppmanar Ulrika Frisk. Ett tänkbart scenario är att överstyrelsen får i uppdrag av årets riksstämma att se över stadgarna mot bakgrund av Framtidsgruppens arbete. Kommunikation är oerhört viktigt om man vill lyckas med ett förändringsarbete. Därför hoppas jag att vårt material kommer ut så att det kan diskuteras i tid innan det är dags för beslut om vilken väg vi ska välja, avslutar Ulrika Frisk. Lottanytt #

14 Viking 03 Lottor övade internationellt Den 1 12 december deltog över 30 lottor i övningen Viking 03. Militärer och civila från 20 länder medverkade i den multinationella stabsövningen som hölls inom ramen för PFP Partnerskap för Fred. Här berättar Lottornas förra utbildningschef Siw Svensson om övningen. Syftet med Viking 03 var att öva internationell civil-miltär samverkan. Därför fanns frivilligorganisationer som bland andra Röda korset och Rädda barnen med. Men även statliga myndigheter som Polisen, Räddningsverket och Svenska kraftnät var representerade. Förutom dessa fanns förstås FN med underorganisationer med. Scenariot utspelades i ett påhittat land som härjats av ett inbördeskrig. Den gemensamma uppgiften var att skapa säkerhet och inleda återuppbyggnad i krisområdet. Tre brigader hade till uppgift att skapa detta. För att försvåra det hela för de övande var brigaderna lokaliserade på tre platser; Enköping, Finland och Rumänien. Dessutom hade några av kompanierna egna lokaliseringar i Irland, Kroatien, Estland och Uzbekistan. Enköping i centrum Övningen var helt datorstödd och datordistribuerad, vilket innebar att alla händelser som deltagarna skulle agera utifrån kom från speldatorer. I övningen deltog civila och militärer från cirka 20 länder. Lottorna deltog som stöd för övningsledningen på funktioner som stabsassistent, dataoperatör, vid helpdesken, i växeln och sist men inte minst inom Host Nation Support. Det var alltså ingen som övades i sin krigsbefattning. De flesta lottor hade sin tjänstgörningsplats vid S1 i Enköping där övningsledningen och den multinationella brigaden var stationerade. Sex lottor fick möjligheten att följa med till Finland, Irland respektive Rumänien för att där delta som kombinerade stabsassistenter och dataoperatörer. Finbesök och beröm Tjänsten började för de flesta klockan och slutade omkring klockan Vissa dagar var mer intensiva än andra. Speciellt andra veckan då övningen kördes för fullt. Den veckan var det också många besökare, till exempel HM Konungen och kronprinsessan Victoria, försvarsministern Leni Björklund och vår egen rikslottachef Elisabeth Falkemo. Efter övningstiden brukade de flesta samlas för»eftersnack«på mässen en stund innan John Blund kallade på oss. Under den mellanliggande helgen var det tjänstgöringsfritt och de flesta svenskarna valde att åka hem. De som var kvar fick vara med om guidade turer till Stockholm och Sala. I stort var alla nöjda med sina uppgifter. Therese Carlsson har roligt under Viking 03. Moona Åberg och Pia Lindbäck löser sina uppgifter. Försvarsminister Leni Björklund får information om övningen. Foto: MOONA ÅBERG,LOTTORNA/JIMMIE OPILLA,US MARINES Lottornas utbildningschef Siw Svensson under Viking 03. Siw har gjort ett stort arbete på Lottorna under sin tid som utbildningschef. Nu har hon gått vidare till tjänstgöring på militärhögskolan Karlberg. I mitten: Jessica Westman och rikslottachefen Elisabeth Falkemo. Till höger: After work. 14 Lottanytt # 1-04

15 fredsarbete notiser Lottorna Eva Wennerström och Lotta Nyström övade vid dataskärmarna tillsammans med värnpliktiga Camilla Didriksson under Viking 03. Det tar alltid några dagar innan man hittar och förstår sin roll i så här stora övningar. Många goda skratt och nya kamrater kan läggas på plussidan. Övningsledningen och undertecknad tackar alla lottor som deltog. Ni gjorde ett mycket bra jobb, uppträdde på ett mycket trevligt sätt och var mycket uppskattade. Vi ses på Viking 05! Många kramar Siw Svensson, f d utbildningschef För dig som vill vara med på Viking 05 För er som tycker detta låter spännande och gärna skulle vilja delta kan vi redan nu berätta att Viking 05 kommer att genomföras! Boka in 5 16 december Du behöver gå den internationella stabsassistentkursen IntSAC och vara medelgod i att tala, förstå och läsa engelska. Det är en fördel att ha en stabsutbildning d v s Und, Stab, Samband, Luftstridssamverkan eller LIM. Arbetar du med liknande i det civila går det lika bra. Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta i Windows-miljö. Det finns också stort behov av lottor som kan tjänstgöra på supporten. Då blir det inryckning några dagar tidigare än övningen. Mer information om Viking 05 kommer under hösten. Heléne Rådemar ny kanlischef Lottornas tidigare informationschef Heléne Rådemar är nu tillbaka på kansliet i Stockholm men i en ny roll. Heléne axlar tjänsten som kanslichef med ansvar för ekonomi och personalfrågor. Heléne har under tiden arbetat på Folk och Försvar samt på Motormännen. Vi hälsar Heléne hjärtligt välkommen tillbaka. Mässa om kris i vår närhet Blekinge lottaförbund arrangerar i höst en mässa och en debatt på temat: Beredskap vid kris i vår närhet. Lottorna och en rad andra frivilliga försvarsorganisationer kommer att visa hur de kan stödja samhället vid olika kriser. På mässan som fått namnet»vii1«kommer bland andra rikshemvärnschefen Anders Lindström och försvarspolitikern Heli Berg att debattera under ledning av rikslottachefen Elisabeth Falkemo. För att lätta upp stämningen kommer Anna-Lena Brundin och föreläser om manligt och kvinnligt. Mässan, debatten och föreläsningen är öppen för alla. För mer information och anmälan: eller förbundskansliet tel »Barn och krig«på Armémuseum Kronprinsessan Victoria var en av många prominenta gäster som hälsade på under Viking 03. Armémuseets nya utställning»barn och krig«tar sin utgångspunkt hos de som drabbas kanske allra mest av krig barnen. Antingen de blir krigsbarn eller barnkrigare så är de alla offer för kriget. Barnens upplevelser och öden under kriget och deras framtid efter kriget är en fråga som är angelägen för oss alla. Utställningen öppnar i Stockholm den 25 mars och kommer att kompletteras med föreläsningar och temadagar i museets regi. Det finns möjlighet att beställa egna visningar för de lottakårer som är intresserade. För mer information kontakta Kristi Rasmussen Eklund telefon , e-post: Lottanytt #

16 Lottaskolan Stabsbiträdestjänsten En viktig del av Lottornas verksamhet är att utbilda lottor som skriver avtal med försvaret för att fylla olika tjänster i försvarets organisation. I detta nummer presenterar vi Stabsbiträdestjänsten. Stabslottan Hemvärnets Illustration: Björn Gevaert 16 Lottanytt # 1-04

17 Utbildningstips! Utbilda dig i... centrala kommunikatör Under Irak-kriget uppstod en incident där en grupp amerikanska soldater råkade beskjuta några av sina egna. Det hade alltså uppstått en klar och livsfarlig miss i kommunikationen. Precis en sådan miss som man som stabsbiträde verkar för att undvika. Som stabsbiträde är din uppgift att förmedla meddelanden mellan befälen och soldaterna. Det är en spännande spindel-i-nätetfunktion som är helt avgörande för att verksamheten ska fungera. Du förmedlar information från fältet så att befälen vet vad som händer och kan fatta sina beslut och ge vidareorder därefter, som du också förmedlar tillbaka till trupperna. Du hämtar också in information om var alla trupper befinner sig, och för in denna på en lägeskarta. På det sättet har du alltid en överblick över situationen så att även detta kan rapporteras både uppåt och ut i fält. Var du själv befinner dig för att sköta dessa uppgifter beror på situationen. Det kan vara i ett tält ute i skogen, eller på en stab. Till hjälp i din kommunikation har du olika typer av telefon- och radioutrustningar. För att bli stabsbiträde går du först Lottornas grundutbildning, TFU-G. Därefter går du en grundkurs för stabsarbete, vilket du antingen kan göra på en två-veckors sommarskola (på Revingehed i Skåne) eller på regionalt anordnade kurser. I det sistnämnda fallet handlar det om 2 3 veckoslut. Under denna utbildning får du lära dig att hantera kommunikationsutrustningen. Du ska exempelvis veta rent tekniskt hur den fungerar och kunna göra felsökningar om det uppstår något fel. Du får också lära dig hur du ska kommunicera här finns det till exempel regler för hur man uttrycker vissa saker, allt för att underlätta kommunikationen mellan dig och den du pratar med. Du får också bekanta dig med alla olika formulär och blanketter som används, samt hur du sätter upp respektive river en station som du har arbetat ifrån. Som stabsbiträde inom Hemvärnet har du dessutom möjlighet att få rycka in i krissituationer civilt. Exempelvis var stabsbiträden från Lottorna inblandade i den oljeolycka som inträffade i Skåne förra våren. Då var uppgiften att förmedla information mellan saneringsarbetarna och räddningsledningen. Till exempel var de olika grupperna befann sig och om de behövde förstärkning eller avbytare. En tjänst inom Hemvärnet innebär många möjligheter till både övningar och riktiga uppdrag inom det civila. För den som vill gå ytterligare ett steg vidare finns möjlighet att komplettera sin kompetens och utbilda sig till instruktör eller befäl, alternativt gå en förberedande utbildning för utlandstjänst inom FN. Fakta om stabsbiträden Som stabsbiträde på hemvärnsstaben sänder du och tar emot radio- och telefonmeddelanden och håller ordning på alla handlingar som kommer in och skickas iväg. Du sköter också lägeskartan där alla händelser i området markeras med symboler. I din utbildning får du bland annat lära dig säkerhetstjänst, terminologi, anropssignaler och att hantera din utrustning. Hemvärnet tillhör armén och bemannar cirka 90 procent av Sveriges nationella skyddsstyrkor. Förutom Hemvärnets militära uppgift att bevaka,skydda och försvara kan Hemvärnet också stötta samhället i krissituationer. Hemvärnets viktigaste uppgift är att skydda samhällets infrastruktur mot sabotage. Om hemvärnsberedskap är beordrad, ska Hemvärnet vara insatsberett två timmar efter larm. Som hemvärnslotta placeras du i ett hemvärnsförband där du deltar i övningar och tjänstgör vid höjd beredskap. För mer information om Hemvärnet: Kursen i Ledarskap för kårstyrelseledamöter riktar sig till dig som vill engagera dig i Lottorna och till dig som redan är engagerad. Hur driver man en grupp och ett arbete framåt och hur stärker man samhörighetskänslan? Det lär du dig här. På schemat står målstyrning, arbetspsykologi och konflikthantering. En unik och utvecklande kurs mars på Älvkarleö herrgård...marknadsföring Den här kursen är ett måste för dig som arbetar med information och rekrytering i Lottorna! Här lär du dig de teoretiska grunderna i marknadsföring och de praktiska verktygen för mediebearbetning, mässdeltagande och eventmarketing. Söker du inspiration och idéer så hittar du det garanterat här! mars på Älvkarleö herrgård...hur du driver en kår Kårchefskurs 1 är kursen för dig som är kårchef i Lottorna. Här får du de praktiska kunskaper och verktyg du behöver för att kunna driva en kår. På programmet står bl a föreningsteknik, ekonomi och stadgar april på Älvkarleö herrgård Kårchefskurs 2 är en fördjupningskurs som förutsätter att du redan gått 1:an. Här får du bl a handledning i etik och krishantering april på Älvkarleö herrgård Lottanytt #

18 landet runt Lyckad utbildning för hemvärnslottor I november 2003 utbildades lottor till stabsassistenter och fältkockar av Skaraborgs lottaförbund. Det var lottor från Skaraborg, Älvsborg samt Blekinge som deltog. I förplägnadskursen ingick dessutom några hemvärnsmän. Det var mycket roligt att kunna genomföra dessa kurser och få möta så många glada och positiva människor. Det signalerades i radio, talades i telefon, ritades lägeskartor samt täcktes meddelande med hjälp av TTA och kodlistor. Förplägnadskursen lagade all mat. Det serverades gröt till frukost, goda köttgrytor till lunch och middag. På kvällen fick vi dessutom kvällsmål, bland annat varm tonfisksallad och efterföljande hovdessert. Ingen behövde komma hem hungrig från kursen. Vi ser fram emot att kunna rekrytera och utbilda ytterligare lottor till Hemvärnet nästa år. Ulla Gustavsson Förbundslottachef Skaraborg Nästa nummer av Lottanytt är ute i juni 2004 Värvning på SACO-mässan Lottorna fanns så klart på plats på Sacos studentmässa i Stockholm i november Mässan är en bra plats för rekrytering och Lottornas representanter fick möjlighet att prata med många unga tjejer. Jannike i värvningstagen. Lottiad på Öland 60-årsjubilerande Kalmar lottaförbund anordnade i höstas en Lottiad vid Solhyddan i Köpingsvik på Öland. Syftet med Lottiaden var att ge förbundets medlemmar från de olika kårerna chansen att träffas och umgås. Förutom tävlingar och sociala arrangemang var bland andra kapten Hans Karlsson från Kalmar på plats och berättade om FN-tjänst i Afghanistan. Lottornas minnesfond Lottorna har sedan 1966 en minnesfond som är öppen för donationer. Hit kan du även skänka ett bidrag för att uppmärksamma någons högtidsdag eller en lottaväns bortgång. För 25 kronor, som tillfaller fonden, kan du beställa högtids- och kondoleansbrev. Fondens medel används bland annat till stipendier och för ekonomiska bidrag till lottor som skadats i tjänsten. Din gåva sätter du in på postgiro Gåvor Älvkarleö Herrgård Esklövs lottakår Herrljunga lottakår Ryda lottakår Salems lottakår Sollentuna lottakår Svärdsjö lottakår Söderköpings lottakår Upplands lottaförbund Upplands Väsby lottakår Västmanlands lottaförbund Aktiveringskontot Malmköpings lottakår Sollentuna lottakår Söderköpings lottakår Sövestadsortens lottakår Upplands Väsby lottakår Uppsala lottakår 75 år från riksförbundet Vetlanda lottakår 75 år från riksförbundet kr 200 kr 300 kr 100 kr 100 kr 200 kr kr 300 kr 300 kr 100 kr 500 kr 100 kr kr 300 kr 500 kr 300 kr 300 kr Postgironummer till Riksförbundet Sveriges lottakårer är Märk postgirotalongen med Aktiveringskontot eller Älvkarleö så att pengarna hamnar på rätt ställe. 18 Lottanytt # 1-04

19 Lottor på Hemvärnets dagar i Helsingborg landet runt Lottorna deltog med ett eget tält vid Hemvärnets dagar i Helsingborg den september i höstas. Både armé- och marinlottor fanns på plats och informerade om sin verksamhet. Fältkockarna som serverade sin goda ärtsoppa gratis var mycket uppskattade och hade tillsammans med Försvarets bageri den längsta kön. Arrangemanget där flera försvarsorganisationer visade upp sig under ett tak var mycket lyckat och många följde de olika uppvisningarna. Vi ser fram emot nästa år då det ska bli ett liknande arrangemang, säger Solveig Aplander Rosencrantz, Hälsingborgs armélottakår. Lyckad kombination i Transtrand Sista helgen i oktober 2003 ordnade Dalarnes lottaförbund en Alla lottor 1-kurs i Transtrand. Samtidigt hölls en RU fältkock. Det visade sig vara en bra kombination. Eleverna på Alla lottor 1 fick en tydlig inblick i kocktjänsten och fältkockarna såg till att ingen gick hungrig under kursen. Insatsstyrka på hemligt uppdrag En något annorlunda insatsstyrka från Lottorna dök upp för att fira av 50-årsfirande Gunilla Johansson i Västervik i november. På bilden från vänster: Ann Henningsson, kårchef, Marie Molin, festföremålet Gunilla Johansson, Ulla Svensson, Maj-Britt Karlsson, Anita Daag och Ann-Britt Andersson. På knä: dansläraren Vanja Fryklund. Annons Hyr hemvärnsgård på Öland På solens och vindarnas ö Öland kan ni hyra semesterbostad i en hemvärnsgård i Algutsrum, 5 km norr om Färjestaden. Stugan är på 3 rum och kök, med dusch och max 10 sängar. Byte på lördagar. Hyra 3000 kr/vecka. Upptagen vecka 27: 26/6 3/7. Upplysningar och bokning genom Åke Johansson, mobiltel , tel , e-post: och Anders Jegeman tel Lottanytt #

20 POSTTIDNING Avsändare: Lottornas Kansli Box Stockholm ANNONS Profilannons Repron lägger in

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Vision Alla bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Respekten för varje människa är ett självklart ställningstagande. En arbetsmiljö fri

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till:

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till: Lumpen Civilplikt skickas ut i samband med kallelsen till civilpliktstjänstgöring. Den har producerats av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i samarbete med Räddningsverket, Svenska Kraftnät, Pliktverket

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne

POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER. HSB Skåne POLICY OCH HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERIER HSB Skåne 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Policy 3 3 Definition och exempel 3 4 Om du utsätts 5 5 Om du får kännedom 6 6 Handlingsplan för arbetsgivaren 6 7

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer