Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artisten. Agenturer, managers, skivbolag, förlag. Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Arrförbund - MAIS"

Transkript

1 Agenturer, managers, skivbolag, förlag Arrförbund - MAIS Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Media Artisten Arrangören Publiken Skattemyndigheter Kompositörer, textförfattare, förlag Stim Div leverantörer (lokal, ljud, pianostämning,blommor, resor..)

2 Bidragsgivare (Stat, kommun, landsting, sponsorer) Biljettintäkter, försäljning Medlemsavgifter? Arrangören Div leverantörer (lokal, annonser, ljud, pianostämning, blommor, resor..) Skattemyndigheter Gager Stim (upphovsmän)

3 !"#$%&#'&()*& Civilrättsliga aspekter ansvar för artister ansvar för medhjälpare ansvar för publik ansvar för konsertlokal, apparatur, inventarier, instrument ansvar inför bidragsgivare kontrakt/avtal försäkringar Skatterättsliga aspekter arbetsgivaravgifter skatteavdrag kontrolluppgifter Upphovsrättsliga aspekter inspelningar Stim Övrigt polistillstånd/brandskydd andra tillstånd (livsmedel ex)

4 Follande avtal har trdffats mellan KONTRAKT Fysisk person Utskritudatum Producent/kontakperson Carl Carlsson. tel Saltoviks musikforening Arangtirens namn /Carlsson/ Saltogatan SALTOVIK Gatuadress Postadress odt Anders Bengtsson E-post Storgatan I Gatuadress Ortanisationsnummer 11123STOCKHOLM Postadress Banldpostgiro S2 H6, ddlmodr tid Konsert i Saltdviks Folkets Hus fredag 12 mars 2010 kl Konserr (plats, datum, tid) Repetition i Saltdviks Folkets Hus fredag 12 mars 2010 kl Repetitioner: (plats, datum, tid) $ Siskilda iiwsloryrrdser Saltoviks musikforening bekostaresa med tag Stockholm-Saltovik t o r. Saltdviks musikfdrening bokar och bekostar hotell natten till lredag 12 mars. Traktamente utgar inte. Den engagerade medger inspelning f6r internt bruk. $a Esioiry Ersaftning utgar med SEK och utbetalasenast 10 dagar efter engagemangets avslutande. Saltoviks musiklorening drar 30% skatt. Kontraktet ir upprattat i wl exemplar och parterna har erhellit var sitt. Partemas ftirpllktelser enligt denna dverenskommelse giiller med reservation fiir hinder beroende pl omstindigheter utom parternas konftoll (force maieure). 9.dlq.vi.ll. aen...!.?"r..!... zo. J s..!99!:l'.'.q ln aun.. 1.{.1..!... zo..t For arranrdren Cafl CaflSSOn Den engaserade AndefS BengtSSOn Kontraktet er hemtat fr8n MAIS (Musikarrangdrer I Samverkan) arrangdrshandbok pg internet - arrangorshandboken,se

5 Foliande avtal har triffats mellan KONTRAKT Enskild lir.m el bolag med F-skatt Utskritudatum Producent/konaktperson Carl Carisson tel Saltoviks musikfdrening ArranS6rens namn /Carlsson/ Saltogatan SALTOVIK Gatuadress Postadress E-post Oryanisationsnummer och Firma Anders Bengtsson Musik Storgatan STOCKHOLM Eolatets namn Gatuadress Postadress Ortanisatlonsnummer $t t lppdra Bolaget/firman st5llernndgl9 leng!9!9n vid konsert med Saltoviks vokalgrupp. till f<irfogande som ackompaniator (piano) I H6, ddmoch tid Konsert isaltoviks Folkets Hus fredag 12 mars 2010 kl Konsefti (plati, datum, tid) Repetition i Saltdviks Folkets Hus Jredag 12 mars 2010 kl Repetitioner: (plats, darum, tid) $ Sirskilda tirercnslorrrrdser Det 6verenskomna beloppet inkluderaresekostnader Stockholm-Saltovik t o r Saltciviks musikjdrening bokar och bekostar hotell natten till fredag 12 mars. Den engagerade medger inspelning for internt bruk. $a Esiiuniry Ersittning utgir med 5Eg F-skattsedel finns. 6ch utbetalas mot faktura. Betalningstid 10 dagar: Konraktet er uppreftat i tve exemplar och parterna har erhlllit var sitt. Partemas fairplikelser enligt denna iiverenskommelse giller med reservation for hinder beroende pe omstiindigheter utom parternas kontroll (force majeure). 9ellsi.yiK. aen.j.?.r zo..l9 9Lg.f.h-o-l['. a"n..].1.r...'!... zo l..o-... F6r arrang6ren Carl Carlsson F6r lirman/bolaset Anders Bengtsson Kontraktet air hajmtat fr8n MAIS (14usikarrang6rer i Samverkan) arrangorshandbok pt Internet - arrangorshandboken.se

6 !"#$%&"'(')*+ ),-' "../-0,.1-' /.'7,.'0/01.'3-89'/.:1;403</./<037;1.' =>'>>>'8.' ' Lön = 0,82 x = kr (8 200 x 1.22 = Lön kr - preliminär skatt 30% = kr D9E;930'48/;;C' Variabler: nivå kommunal skatt grundavdrag jobbskatteavdrag avdrag i inkomstdeklarationen (instrument, kontor, resor, pensionsförsäkring m fl) inkomstnivå (ev statlig skatt)

7 !"#$%&"'(')*+!,-./0,' "00,123041' ,0':30'2,240'61-;',0<4.726=,0,=26:.40' >?'???'-0' ' Att fakturera = kr kr (avdrag för egenavgifter 28.97%) - egenavgifter kr (28.97% av kr) - skatt ca 30% kr = kr E;/.;62'7-,..D' Variabler: bolagets/firmans kostnader nivå kommunal skatt antal karensdagar ev nedsättning av egenavgifter ev pensionsförsäkring grundavdrag jobbskatteavdrag inkomstnivå (ev statlig skatt)

8 !"#$%&'()*)#+,+-(& A. En möbelfabrik tillverkar ett bord och säljer det till en återförsäljare (butik) för kr + moms 25 % kr B. Möbelfabriken redovisar utgående moms 250 kr och betalar in beloppet till staten (genom sitt skattekonto). Till staten: 250 kr C. Återförsäljaren betalar fakturan och får tillbaka den ingående momsen 250 kr. Till staten: -250 kr Statens momsintäkt, netto: 0 kr D. Återförsäljaren säljer bordet till en privatperson: kr + moms 25% kr E. Återförsäljaren redovisar utgående moms 500 kr. Till staten: 500 kr! Statens momsintäkt, netto: +500 kr!

9 !"#$%&#'()*(+'$$,-../ 0123'1+'%#"#$%(debiterad ingående moms) 4.23'1+'%#"#$% % 56(-%"78,-%#"#$$-.$'(% % 9:%;% <9%;% =%;% >%;%

10 !"##$!%&'( ( Polistillstånd polisen.se/service/blanketter/tillstånd ordningslagen Brandskydd Säkerhet (inkl ljudvolym, id-koll) Servering (dryck, mat)!)*(+,-./(01) /)( 1. Lokal där det redan bedrivs arrangemang (konserthus, restaurang o likn) 2. Annan lokal/plats (skola, idrottshall, -plan o likn) 3. Övriga lokaler/platser (herrgård, hemma, industrihall, fält o likn)

11 !"#$ - 8#66)"1+9-- <2"36+#+,-- %&'(")*""+#+,-./01'),'*+)2+-)3$"-4552+"6#,"-272+2$3+,- :3;;4'"2'#+,- =+4'9+3'2-*' Den som i sin bokföring redovisar biljettintäkterna om inga biljettintäkter 2. den som tar de största kostnaderna om inte heller några kostnader 3. den som tagit initiativet till evenemanget Ovanstående gäller även tryck av sångtexter i programblad (kontakt med resp förlag) uppläsning av litterära verk (ALIS Administration av litterära rättigheter i Sverige)

12 !"#$%#&'&()*&+$,&'&-./+#$ & & Glöm tiden före 1990 och lita inte på vad andra hört och gör. Reseersättning Instrumenthyra Traktamente Fritt vivre Stipendium Spela "på dörren"

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang.

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. Evenemangshandboken Innehåll Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. 1 Varför gör man ett evenemang? 4 1.1 Förberedande

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning Medlemmarna i Svensk Scenkonst anlitar ofta bolag för uppgifter som görs av personer som traditionellt betraktats som arbetstagare. Flertalet regissörer, koreografer,

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS

Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS Vägledning för dig som ska anordna EVENEMANG I KRAMFORS Den här skriften är till dig som funderar på att genomföra ett evenemang inom Kramfors kommun. Den skall på ett enkelt och informativt sätt hjälpa

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 2 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(6) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Orgnr/ persnr Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringsställe

Läs mer

Komma igång med företag i 12 steg

Komma igång med företag i 12 steg Komma igång med företag i 12 steg VARSÅGOD! Det här är guide som ger dig koll på det du behöver tänka på när du startar ett företag i bara tolv steg. Det är enklare än vad du tror, börja med att läsa igenom

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 3 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer