får Office att göra mer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "får Office att göra mer"

Transkript

1 MANUAL TIMECARD ORGANISATIONSVERSION INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SERVERINSTALLATION STARTA INSTALLATION INSTALLATIONSTYP DESTINATION SKAPA DATABAS RÄTTIGHETER DELAD KALENDER COMMON SETTINGS ÖVRE DELEN, METADATA IMPORT AV DATA GENOM ATT KOPIERA OCH KLISTRA KOPIERA FRÅN EN KONTAKTMAPP TIMECARD-VÄRDEN OCH METADATASTRUKTURER COMMON SETTINGS, NEDRE DELEN VAD SKA KOSTNADEN BERÄKNAS EFTER? Kostnad efter timarvode AVDELNING AKTIVERA OCH DEAKTIVERA DATA DÖLJ MER I PERSONAL SETTINGS OBLIGATORISKA METAFÄLT STANDARDVÄRDE FÖR TOMMA FÄLT PLANERINGSINFORMATION DOLDA ARVODEN Dölj Statistiken TILLÅT AUTO-TILLÄGG AV TIMECARD-VÄRDEN OMKOSTNADER Ändra omkostnadsbeteckning AKTIVERA RAPPORTERING I ANNANS STÄLLE

2 4 KLIENTINSTALLATION PERSONAL SETTINGS DIALOGEN UPPGRADERING UPPGRADERING VID DIREKTRAPPORTERING UPPGRADERING AV DEN CENTRALA INSTALLATIONEN UPPGRADERING AV KLIENTVERKTYGEN RAPPORTERING VIA ASP ATT ARBETA MED TIMECARD I OUTLOOK-KALENDERN PERSONAL SETTINGS META DATA KOSTNADSBERÄKNING EFTER ANVÄNDARARVODE FILTER Återkommande möten Privata möten Heldagsmöten TIDSMANIPULATION META DATA I ÄMNESRADEN SPRÅKVAL EXPORTERA TILL EXCEL GRUPPERINGSVAL LÄGGA TILL NYA MÖTEN MED TIMECARD-VÄRDEN LÄGGA TILL ELLER ÄNDRA TIMECARD-VÄRDEN I BEFINTLIGA MÖTEN KOPIERA MÖTEN OMKOSTNADER KATEGORIFÄLT RAPPORTERA TID MED TIMECARD RAPPORTDIALOGENS HUVUDSYFTE ATT VÄLJA PERIOD VISNINGSALTERNATIV ÄNDRA TIMECARD-VÄRDEN I RAPPORTDIALOGEN EXPORTERA TILL EXCEL ANPASSNING AV EXCEL-MALLEN

3 7.6 RAPPORTERA FÖR ANNAN PERSON SÄNDA RAPPORT ALLMÄN UPPBYGGNAD FILERNA OCH DERAS UPPGIFTER CENTRAL INSTALLATION FILER PÅ VARJE KLIENT ÖVERSIKT RAPPORTERINGSALTERNATIV DIREKT TILL ACCESS ELLER SQL/MSDE RAPPORT VIA WEBBSERVICE (ASP) ATT ANVÄNDA RAPPORTERA TILL ASP-ALTERNATIVET STATISTIK KALMSTROM.COM COMMUNITY REGISTRERING OCH PROVTID KONTAKT TA BORT ELLER REPARERA TIMECARD

4 1 INLEDNING Med TimeCard rapporterar användarna tid och omkostnader helt inom Outlook-kalendern utan att blanda in något annat verktyg. Genom att undvika fri text har vi gjort tidrapporteringen snabbare och mer felfri. Användarna behöver bara välja ett, två eller tre TimeCard-värden beroende på konfiguration från listboxar i sina möten för att de ska bli mycket lätta att rapportera och följa upp. Om användarna regelbundet rapporterar sina tider till database, kommer varje post att innehålla starttid, sluttid, varaktighet, ämne, meddelandetext och de TimeCard-värden som du har definierat. Dessa data kan sedan studeras i det integrerade statistikverktyget OLAP Reporting Tool. Den här manualen är till för att organisationen ska få ut mesta möjliga av sin investering. Vi har valt att ha manualen i Word-format för att det ska gå lätt att ändra i den. Du är välkommen att kopiera manualen och även att ändra texten så att den bättre passar din organisation. Alla skärmbilder kommer från en PC med Microsoft Vista och Office 2007, de allra flesta den svenska versionen, men TimeCard fungerar tillsammans med alla Office-versioner från 2000 och med de vanligaste operativsystemen, som Windows XP, 2003 och Vista. Organisationsversionen av TimeCard kräver också en delad map på en filserver att installera till. För detaljer om krav för användning av TimeCard, se vår webbplats,, knappen Krav. Språket i TimeCard blir automatiskt detsamma som operativsystemets, så om du har ett svenskt operativsystem får du också en svensk TimeCard. Sedan kan varje användare ändra språk till något av de övriga språk som stöds. Installationsprogrammet finns däremot bara på engelska. I denna manual kommer vi först att gå igenom installation och inställningar, eftersom dessa delar måste vara avklarade innan användarna kan börja arbeta med TimeCard. För enkelhetens skull kallar vi alla de avtalade tiderna i Outlooks kalender för möten i denna manual. 2 SERVERINSTALLATION TimeCard är utformad för att vara lätt att installera och distribuera, och en central installation och konfiguration tar hand om det mesta. Skapa en TimeCard-mapp i en delad filmapp på organisationens server och spara filen du laddat ner i den. Det går bra att använda både en UNC-path, som \\servername\sharename, eller en mappad enhet, som Y:. TimeCard Workgroup kräver en delad map på en filserver att installera till, förutom kraven på MS Excel and MS Outlook. Troligen finns inte Offce installerat på filservern, och därför rekommenderar vi att TimeCard Workgroup installeras från en klientdator (där TimeCard kommer att användas genom att en delad mapp på filservern specificeras.) I filen TimeCardWorkgroupSetup.exe finns alla installationsfilerna komprimerade, och när du kör installationen kommer filerna först att packas upp. När installationen är klar kommer TimeCard-mappen (rotfilmappen) att ha ett innehåll som liknar det på bilden ovan, där administratören har valt att skapa en Access databas..mbd-filen finns bara där om du väljer Access i slutet av installationen. Om du väljer SQL Server får du en textfil med sökvägen dit istället. För mer information om filerna, se Allmän uppbyggnad. Den som utför installationen måste ha Administratörsrättigheter. 4

5 2.1 STARTA INSTALLATION Klicka på filen TimeCardWorkgroupSetup.exe för att starta installationen. 5

6 Du måste acceptera licensvillkoren för att installationen ska fortsätta, annars avbryts den. 2.2 INSTALLATIONSTYP Installationsprogrammet låter dig välja mellan nyinstallation och uppgradering av TimeCard från en tidigare version. Här beskrivs en ny installation. 6

7 2.3 DESTINATION Nästa val är att ange vilken mapp TimeCard ska installeras i. Vi rekommenderar att mappen är en delad filmapp på organisationens server. Det går bra att använda både en UNC-path, som \\servername\sharename, eller en mappad enhet, som Y:. 7

8 2.4 SKAPA DATABAS I nästa steg blir du ombedd att välja vilket slags databas som ska användas till TimeCard-rapporterna. Om du föredrar att skapa en ny databas Microsoft Access eller Microsoft SQL Server gör installationsprogrammet det på några sekunder. Access-databasen lagras i servermappen där du placerar TimeCard-filerna. Om du väljer SQL Server får du en TimeCard connection.txt-fil i mappen istället. Observera att du inte behöver ha MS Access installerad för att kunna skapa en MS Access-databas. Det räcker med att du har Excel. För att använda alternativet MS SQL måste du däremot ha MS SQL. För att använda en SQL Server finns det två alternativ: 8 Skapa sql-databasenautomatiskt och ange autentikationsmetod.(alternativ 2 på skärmbilden ovan.) Under installationen skapas en sql-fil. Välj denna sqp-fil för att installera databasen manuellt. Öppna ett nytt fönster och skapa databasen med ditt administrationsverktyg innan du väljer detta alternativ. (Alternativ 3 på skärmbilden ovan.)

9 2.5 RÄTTIGHETER Access användarna behöver ha skrivrättigheter över.mbd-filen och över installationsmappen (där.mbd-filen är placerad) för att rapportering och statistik ska fungera. SQL användarna måste ha skriv- och läsrättigheter till databasen (och läsrättigheter över installationsmappen om de ska kunna se statistiken). För ASP-rapportering måste IUSR internet-kontot ha skrivrättigheter över.mbd-filen eller SQL-servern (beroende på vilket alternativ som används) DELAD KALENDER Om TimeCard används i en delad eller sekundär brevlådekalender måste alla användarna ha Redaktörsrättigheter eller högre over kalendern. Annars fungerar inte rapporteringen. För att rapportera möten som redan taggats med TimeCard-data i en delad kalender behöver användarna också ha samma urval av metadata som kalenderägaren. 3 COMMON SETTINGS När valet av database är klart och du klickar OK, visas dialogen Common Settings. Ange de TimeCard metadata du behöver (alltså, bestäm vilken extra information som ska samlas in förutom datom, tid, varaktighet, meddelandetext och ämne) och lägg till dessa egenskaper i dialogen. Common settings kan ändras när som helst, så om du känner dig osäker om metadata i början kan du bara skriva in de mest grundläggande värdena och lägga till mer information senare. För att öppna Common Settings senare, klicka på filen TCCommonSettings.exe i TimeCards rotfilmapp. 9

10 3.1 ÖVRE DELEN, METADATA Som standard är TimeCard konfigurerad med två värden som kallas Kund och Uppgift. I standardfallet betyder det att användarna för varje möte måste välja en kund och en uppgift för mötet. Du kan dock lätt modifiera egenskaperna så att de passar behoven inom din organisation. Skriv de värden du behöver under Metadata, och flikarna ovanför kommer att reflektera det du skrivit in. Kolumnerna breddas automatiskt för att passa det längsta metadatavärdet. Det går att lägga till ett extra TimeCard-värde, men tänk efter innan du gör det eftersom det gör processen krångligare för användarna. Kanske du kan använda metadatastrukturer istället och ändå få den information du behöver? Se TimeCard-värden och metadatastrukturer. Att ta bort ett värde och bara arbeta med ett är också möjligt, och det spar tid åt användarna. Valet av lämpliga värden att rapportera på är et viktigt steg, men värdena kan lätt ändras om det behövs. Ofta är det bäst att börja med ett enkelt rapportschema och utöka det senare. Observera att du inte kan ha samma namn på mer än ett värde. Om en kund kallas "ABC" kan du inte ha en uppgift som också heter "ABC". Du kan kalla projektet "ABC_P" eller vad du önskar men namnet får inte vara exakt likadant IMPORT AV DATA GENOM ATT KOPIERA OCH KLISTRA Listorna i Common Settings är skapade med Excel-komponenter. Därför är det lätt att kopiera och klistra in information i rutnätet. Om du redan har en Excel-lista med data som du vill använda som TimeCard-värden kan du bara kopiera in den. Blankrader tas bort automatiskt när du klickar på ok eller byter till en annan flik. Också dubletter tas bort. Du kan även importera data eller kopiera och klistra direkt till databasen KOPIERA FRÅN EN KONTAKTMAPP Om du redan har en del av de data du vill använda som TimeCard-värden i en Outlookmapp, är det ganska lätt att föra över dem till TimeCard. Det vanligaste scenariot är att du har en del kunder i Kontakter och du vill kopiera deras namn till Kund-fliken i Personal Settings. Gör så här: Skapa eller välj en Outlook-vy som har alla data du vill kopiera Välj alla data från Redigera-menyn eller genom CTRL+A Kopiera data genom Redigera-menyn eller CTRL+C Klistra in informationen i TimeCard Common Settings. Byt till en annan flik så att dina data sorteras och alla dubletter tas bort. Vid behov återställ vyn i Outlooks Kontakter TIMECARD-VÄRDEN OCH METADATASTRUKTURER För att få ut mesta möjliga av din TimeCard-statistik (se Statistik) kan du utnyttja metakategorier. Varje TimeCard-värde kan ha upp till tre kategoriseringsnivåer. De syns bara i Common Settings och i statistikapplikationen, men användarna ser dem inte i sina personliga inställningar (Personal Settings), i mötena eller när de rapporterar tid. Därför behöver användarna aldrig bry sig om de högre nivåerna. Här nedanför finns två exempel på hur man kan använda metakategorier för Kund och Uppgift. Relationerna mellan Metadata, Metadata-kategori Metadata-superkategori visas automatiskt i träddiagrammet till höger. I exemplet med metadata för Kund nedan är kategorin Affärsområde och superkategorin Sektor 10

11 Här följer ett exempel på hur Uppgifterna på samma sätt kan sorteras in i kategorier och superkategorier. 11

12 3.2 COMMON SETTINGS, NEDRE DELEN I nedre delen av Common Settings ställer administratören in TimeCard så som det passar organisationens behov VAD SKA KOSTNADEN BERÄKNAS EFTER? TimeCard for Outlook är utformad för att vara mycket flexibel, så du kan konfigurera applikationen till det sätt som du önskar hålla reda på tid och kostnader. Därför är det mycket viktigt att du tänker igenom hur du ska välja bland kostnadsalternativen. Antingen kan du beräkna kostnaden efter varje användares timarvode, eller också anger du att något av TimeCard-värdena ska bära konstnaden KOSTNAD EFTER TIMARVODE Om kostnaden ska beräknas efter timarvode finns det två alternativ: Administratören fyller i arvodet för varje person i Common Settings. Denna möjlighet kan aktiveras om Person väljs som kostnadsbärare. Om den aktiveras laddas en ny flik, Person. När användarna har rapporterat en gång laddas deras namn under denna flik, och administratören kan sedan fylla kategori och arvode. Kategori och Arvode kan redigeras. Varje användare anger i sin timlön i Personal Settings, se Kostnadsberäkning efter användararvode AVDELNING Om du kryssar i rutan Avdelning, blir varje användare ombedd att ange avdelning vid första rapporteringstillfället AKTIVERA OCH DEAKTIVERA DATA Denna ruta ger administratören möjlighet att dölja en rad med metadata istället för att ta bort den om den inte önskas. Värdet visas överallt utom i Personal Settings. Eftersom användarna inte kan välja värdet längre kan de inte heller rapportera på det DÖLJ MER I PERSONAL SETTINGS Om denna ruta är ikryssad döljs den nedre delen av Personal Settings-dialogen, så att användarna bara kan välja metadata och inte de övriga personliga alternativen OBLIGATORISKA METAFÄLT Om rutan för obligatoriska TimeCard metafält är ikryssad går det inte att spara ett möte om inte alla TimeCard-värden är valda. Möten markerade som Personliga kan dock fortfarande sparas utan att TimeCard-värden anges. 12

13 3.2.6 STANDARDVÄRDE FÖR TOMMA FÄLT Administratören kan ange ett TimeCard-värde som används automatiskt om ett fält har lämnats tomt av den som rapporterat. Om minst ett TimeCard-värde är valt för ett möte kommer mötet att rapporteras, och om ett standardvärde har angetts kommer det att läggas till i det tomma fältet. Fält som fyllts i av användare ändras naturligtvis inte. Standardvärdena är inte kopplade utan används separat. Exempel: I Common Settings är TimeCard-värdena Fordon and År. Fordon: Ford, Daewoo, Honda. År: 2005, 2007, Standardvärden sätts till: Honda, Mötet <Ford, --> rapporteras som <Ford, 2009> - standardvärdet används endast då ett värde saknas. Mötet <--, 2007> rapporteras som <Honda, 2007> Det finns också möjlighet att tillåta rapportering även om alla fält är tomma. Dessa får då de värden som angetts som standard. Om kryssrutann "Tillåt rapport av möten där alla fält är tomma" är ikryssad kommer möten där alla TimeCard-fält är tomma att rapporteras med standardvärden. Normalt kan inte möten rapporteras om alla fält är timma, och kryssrutann "Tillåt rapport av möten där alla fält är tomma" är bara aktiv om Aktivera standardvärden för timma fält är ikryssad. Det här alternativet är smidigt om användarna ofta rapporterar på samma värden. Exempel: Mötet <--, --> rapporteras som <Honda, 2009> om kryssrutan "Tillåt rapport av möten där alla fält är tomma" är kryssad och dessa värden är angivna som standardvärden. (Mötet kommer inte att rapporteras alls om inte Tillåt... -rutan är ikryssad.) PLANERINGSINFORMATION Om planeringsinformation aktiveras kan användarnas framtida, icke rapporterade, möten studeras i tabellen tblplanning i databasen. Så här fungerar Planeringsinformationen: När en användare rapporterar tid läggs alla framtida möten ett år efter det senast rapporterade mötet till i tblplanning i databasen. När samma användare rapporterar nästa gång tas hans/hennes gamla icke rapporterade möten bort från databasen, och de nya framtida mötena läggs till istället. Alla inställningar följer rapporteringsinställningarna, så att exempelvis privata möten kan undantas. Rapporteringen av kommande möten sker automatiskt samtidigt som den övriga rapporteringen när alternativet Planeringsinformation är förkryssat. Användarna kan ändra mötena i sina kalendrar precis som de vill, för rapporteringsverktyget raderar först alla kommande möten som tillhör den aktuella användaren från tabellen i databasen. Varje gång en användare rapporterar tid för alltså verktyget in användarens kommande möten på nytt, från det sista orapporterade mötet och ett år framåt. 13

14 3.2.8 DOLDA ARVODEN Om kostnaden ska beräknas på användarnas arvoden, kan administratören välja att ange dessa i Common Settings. Om det alternativet väljs kommer arvodena aldrig att visas i Personal Settings. Om kryssrutan Anges av administratören kryssas i, laddas en ny flik, Person. Endast fälten för kategori och arvode kan redigeras. Personerna laddas från databasen (tblpersons) sedan användarna har rapporterat tid första gången. Man kan också låta varje användare själv ange sitt timarvode i Personal Settings. För att välja det alternativet, lämna kryssrutan Anges av administratören tom. Se också Kostnadsberäkning efter användararvode DÖLJ STATISTIKEN Om administratören väljer att kostnaderna ska beräknas efter användarnas arvoden och att arvodena ska anges av administratören, kommer ett nytt alternativ fram som döljer statistikknappen för användarna. Om den kryssas i förs alternativet över till Personal Settings automatiskt, och statistikknappen kommer inte att visas för användarna TILLÅT AUTO-TILLÄGG AV TIMECARD-VÄRDEN. Om du kryssar in den här rutan laddar TimeCard ner nya Kunder, Uppgifter, Projekt eller vad TimeCard-värdena kallas i det aktuella fallet så fort användaren är ansluten till databasen. Alla användare får automatiskt alla nya data. Sedan kan de naturligtvis välja bort dem om de inte vill använda dem. Om rutan inte är ikryssad måste användarna köra Personal Settings manuellt för att välja det som lagts till i Common Settings OMKOSTNADER När omkostnadsfunktionen är aktiverad kan användarna lägga till omkostnader till varje möte och sedan rapportera dessa samtidigt med tiden. De rapporterade omkostnaderna sparas i tabellen tblexpenses i databasen, (intreportid som foreign key för tblreports) och de visas i OLAP Reporting Tool och när data exporteras till Excel. Se Omkostnader. 14

15 ÄNDRA OMKOSTNADSBETECKNING Administratören kan ändra beteckningarna i omkostnadsdialogen genom att klicka på knappen med tre punkter som kommer fram då Omkostnadsfunktionen har aktiverats. Beteckningarna ändras automatiskt också i OLAP Reporting Tool, i Excel databladet och i användarnas dialogbox Spara/Redigera Omkostnader. Se Omkostnader. Vi föreslår att alla fält utom beskrivningen är numeriska, så att de lätt kan summeras AKTIVERA RAPPORTERING I ANNANS STÄLLE Om en person har rätt att redigera en annan persons kalender kan han alltid rapportera från den kalendern också, men den inloggades namn kommer att föras in i tabellen Personer i databasen. Om "Rapporterting i annans ställe" är aktiverat, visasr en extra rullgardinsmeny i Rapporteringsdialogen, och personen som rapporterar kan välja rätt namn från den. Som standard visas den person vars kalender är vald. Se Rapportera för annan person. Du kan till och med rapportera tid för någon som inte använder TimeCard. Bara personen läggs till i databasen dyker han/hon upp i rullgardinsmenyn. Detta kan ske manuellt eller med ett verktyg som kommer att skickas till Communitymedlemmar på begäran. I sådana fall måste den som rapporterar också välja TimeCard-värden för mötena. 4 KLIENTINSTALLATION När serverinstallationen är klar måste TimeCard också installeras på användarnas datorer. Från varje klientmaskin, gå till TimeCards rotfilmapp på nätverksservern och kör filen TimeCardClientSetup.exe. Personen som utför klientinstallationen måste ha administratörsrättigheter över arbetsstationen. Klientinstallationsfilen, TimeCardClientSetup.exe, installerar några filer på klientmaskinen (som standard i Programfiler /kalmstrom.com/timecard for Outlook). För mer information om TimeCard klientverktyg, se Filer på varje klient. 15

16 TimeCardClientSetup.exe skapar också en My TimeCards-mapp under (Mina) Dokument. För Community-medlemmar med många användare tillhandahåller kalmstrom.com ett MSI-paket för klientinstallationen. Var vänlig kontakta om du behöver ett sådant. 16

17 Du måste acceptera licensvillkoren för att installationen ska fortsätta. Annars avbryts den. 17

18 Om du inte väljer en annan map installeras TimeCard Client Tool i Programfiler /kalmstrom.com/timecard for Outlook. Välj en annan mapp genom att trycka på Change. Klicka Next, och sedan Install för att starta själva installationen. 18

19 4.1 PERSONAL SETTINGS DIALOGEN Dialogfönstret Personal Settings visas när installationen är slutförd. Här väljer varje användare de av TimeCard-värdena i Common Settings som han eller hon ska arbeta med och behöver rapportera på. Personal Settings innehåller också andra valmöjligheter, men dessa kan döljas av administratören. (Detta görs i Common Settings.) Nedan är standarddialogen för Personal Settings när användaren har klickat på knappen Mer/Mindre så att mesta möjliga dialog visas. 19

20 Personal Settings-dialogen när Mer-knappen har dolts av administratören: 20

21 5 UPPGRADERING 5.1 UPPGRADERING VID DIREKTRAPPORTERING UPPGRADERING AV DEN CENTRALA INSTALLATIONEN Om användarna rapporterar direkt till databasen Access eller SQL Server går uppgraderingen automatisk. Från en klient, kör filen TimeCardWorkgroupSetup.exe, och installationsprogrammet känner den gamla installationen och frågar om du vill uppgradera den. Svara Ja, och uppgraderingen utförs. Personen som uppgraderar måste ha Administratörsrättigheter UPPGRADERING AV KLIENTVERKTYGEN När den centrala installationen är klar måste varje klient uppgradera klientverktygen också. En uppmaning om detta kommer så fort klienten är ansluten till filservern med den centrala installationen. (TimeCard jämför versionsnumren på den aktuella filen TCAddin.dll och filen Version.xml i mappen på filservern. Installationsfilen TimeCardClientSetup.exe körs om versionsnumret i Version.xml är högre än i den installerade versionen.) Om klienten svarar Ja går uppgraderingen automatiskt. Den körs också i silent mode utan några dialoger. Eftersom Outlook måste startas om för att uppgraderingen ska slå igenom rekommenderas att du stänger ner Outlook när du har klickat Ja på frågan om du vill uppgradera klientverktygen. 5.2 RAPPORTERING VIA ASP Om du vill uppgradera en befintlig ASP-installation måste du uppgradera tre delar: applikationsfilerna, databasstrukturen och klientverktygen. Applikationsfilerna 1) Uppgradera först TimeCard-mappen (som troligen är en delad nätverksmapp) genom att köra filen TimeCardWorkgroupSetup.exe. 2) Från TimeCard-mappen, kopiera och skriv över följande filer till webbmappen för TimeCard (som troligen ligger under din IIS rotmapp): TCCommonSettings.exe TCReport.asp TCPlanning.asp Databas-struktur Kör den nyligen uppdaterade TCCommonSettings.exe i IIS rotmappen (troligen måste du göra detta på servermaskinen) och klicka OK. Detta uppgraderar din gamla databas till de nya specifikationerna, men dina befintliga data påverkas inte. 21

22 Klientverktyg När organisationsinstallationen är uppgraderad måste varje klient uppgradera klientverktygen. Om användarna har tillträde till den delade mapp där TimeCard installerades från början, följ instruktionerna för direktrapportering, se Uppgradering av Klientverktygen ovan. Om användarna inte har tillgång till den delade mappen, måste administratören placera klientverktygsfilerna i en webbmapp (eller e-posta dem som bifogade filer). I så fall, använd filerna TimeCardClientSetup.exe och TCCT.exe. Båda filerna ska kopieras till klientsystemet innan TimeCardClientSetup.exe körs för att installera klientverktygen. 6 ATT ARBETA MED TIMECARD I OUTLOOK-KALENDERN Använd Outlook-kalendern till att planera din dag. När TimeCard är installerat i kalendern väljer du ett, två eller tre TimeCard-värden för mötena, men annars kan du hantera dem precis som du gjort tidigare. Du kan till exempel utöka, kopiera eller flyta dem utan att TimeCard-värdena förstörs. När veckan (eller den period du väljer) är slut, titta igenom dina data och skicka dem direkt till den centrala databasen. Innan du kan börja arbeta med TimeCard måste du definiera vilka värden du ska rapportera på i Personal Settings. Beroende på hur administratören har konfigurerat TimeCard kan du eventuellt också göra andra inställningar 6.1 PERSONAL SETTINGS Innan du börjar arbeta med TimeCard måste du definiera dina personliga inställningar i Personal Settings. Du når Personal Settingsdialogen genom att klicka på mittknappen i TimeCards verktygsfält i Outlook-kalendern. Du kan ändra inställningarna när som helst. 22

23 Om du väljer att rapportera till en SQL server, får personal settings ännu en kryssruta, Skapa lokal.cubfil. När denna ruta är ikryssad kan du se din egen statistik. Om den inte är ikryssad kan du inte se statistiken och har ingen statistikknapp i verktygsfältet i Outlook META DATA De metadata som administratören har definierat i Common Setting visas också i Personal Settings, och bland dem väljer du dem du arbetar med. Då visas bara de värdena i mötenas listboxar, så att du får färre alternativ att välja bland. 23

24 6.1.2 KOSTNADSBERÄKNING EFTER ANVÄNDARARVODE Om administratören har angett att kostnaderna ska beräknas på person men inte valt att ange arvodet centralt, har Personal Settings ett extra fält där varje användare fyller i sin timersättning FILTER I Personal Settings kan du också konfigurera vilka slags möten som ska undantas från rapportering. De visas inte i rapporteringssammanställningen även om du har dem i kalendern. Som standard visas inte privata, återkommande och heldagsmöten i sammanställningen, men det är bara att kryssa ur rutorna för att få dem inkluderade ÅTERKOMMANDE MÖTEN Du kan arbeta med återkommande möten i TimeCard. Lägg bara till TimeCardvärden till den återkommande avtalade tiden. De behandlas som en grupp av TimeCard, så en förändring av ett TimeCard-värde i ett återkommande möte används i hela serien. (symbol i mötet) Som standard är återkommande möten inte synliga i rapporteringsverktyget. Du kan ändra inställningen i Personal Settings genom att kryssa ur Återkommanderutan PRIVATA MÖTEN (symbol i mötet) Som standard tas inte privata möten med i TimeCard-rapporterna, även om de innehåller TimeCard-data. Du kan ändra detta i Personal Settings genom att kryssa ur rutan HELDAGSMÖTEN (symbol i mötet) Heldagsmöten går bra att kombinera med TimeCard-värden. Alla heldagsmöten anses vara exakt 24 timmars arbete i TimeCards rapporteringsverktyg. Som standard tas inte heldagsmöten med i TimeCard-rapporterna, även om de innehåller TimeCard-data. Du kan ändra detta i Personal Settings genom att kryssa ur rutan TIDSMANIPULATION Med TimeCard är det möjligt att förvandla heldagsmöten till timmar och att ta bort tid från möten som är längre än sju timmar. Om du vill kryssa för någon av de rutorna kan du sedan välja mellan att acceptera den tid som föreslås i fältet till höger eller fylla i den tid du själv föredrar. 24

25 6.1.5 META DATA I ÄMNESRADEN Under Tidsmanipulation i Personal Settings finns också en ruta som du kryssar i om du vill att TimeCard-värdena ska skrivas in på mötets ämnesrad. Detta är något som ytterligare underlättar tidsplaneringen. Om väljer det här alternativet kommer de TimeCard-värden du anger för ett möte att automatiskt skrivas ut i mötets ämnesrad SPRÅKVAL I Personal Settings har du också möjlighet att välja om du vill använda samma språk som operativsystemet, vilket är standard, eller ett annat av de språk som stöds EXPORTERA TILL EXCEL GRUPPERINGSVAL Om du använder funktionen Exportera till Excel i Rapporteringsdialogen, se Exportera till Excel, kan du ställa in vilket TimeCard-värde som dina data ska grupperas efter. 6.2 LÄGGA TILL NYA MÖTEN MED TIMECARD-VÄRDEN När TimeCard är installerat i en Outlook-kalender och du lagt till det första mötet visas ett nytt verktygsfält. Metadatafälten är aktiva när ett möte är markerat. För att skapa ett nytt möte, välj dag och tid och den extra TimeCard-informationen i mötesformuläret. (I Personal Settings kan du välja att få TimeCard-värdena automatiskt ifyllda i ämnet, se Meta data i ämnesraden. Dessa värden lagras tillsammans med motet. Du kan hantera mötena precis som du är van vid utan att TimeCard-värdena förloras. 25

26 6.3 LÄGGA TILL ELLER ÄNDRA TIMECARD-VÄRDEN I BEFINTLIGA MÖTEN Det finns två sätt att lägga till eller ändra TimeCard-värden i befintliga möten: Öppna mötet och välj eller ändra TimeCard-värdena i verktygsfältet. Markera mötet i kalendern genom att klicka på det en gång. Då aktiveras TimeCards verktygsfält i Outlook-kalendern, och du kan välja eller ändra värden där. De kommer att föras in i det valda (markerade) mötet automatiskt. 6.4 KOPIERA MÖTEN Ett snabbt sätt att föra in information i kalendern är att dra och släppa medan du håller ner CTRLtangenten. Det skapar en kopia av mötet med all TimeCard-information intakt. CTRL+C för kopiera och CTRL+V för klistra in fungerar också på samma sätt. 6.5 OMKOSTNADER Med TimeCard kan du rapportera dina omkostnader för varje mote samtidigt som du rapporterar in din tid. Du kan nå dialogrutan för Omkostnader på två sätt: I kalendern, välj ett möte och klicka på Omkostnadsknappen. I mötet når du Omkostnadsdialogen via en likadan knapp som i kalendern om du har en version lägre än 2007 av Outlook. I Outlook 2007 och 2010 är knappen placerad i Ribbon-bandet upptill. Fyll i dina kostnader i Omkostnadsdialogen, och de följer med mötet när du rapporterar det. 26

27 6.6 KATEGORIFÄLT TimeCard använder Outlooks kategorifält för att lagra TimeCard-värden i möten. Det gör att du kan arbeta med värdena också på en PDA som Windows Mobile och Palm och få informationen synkroniserad mellan Outlook och handdatorn. För att också kunna lägga till och redigera mötena i handdatorn behöver du TimeCard Mobile, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Om du använder kategorifälten för ett annat slags mötesklassifikation kommer inte TimeCard att störa dina befintliga data. Om du däremot lägger till TimeCard-värden till ett möte med kategorier som inte tillhör TimeCard, kommer dessa kategorier att skrivas över. 7 RAPPORTERA TID MED TIMECARD 7.1 RAPPORTDIALOGENS HUVUDSYFTE Rapportdialogens syfte är att låta dig välja en tidsperiod, studera och om nödvändigt redigera en sammanställning av din arbetade tid och låta dig rapportera tiden till databasen. Rapportdialogen öppnas om du klickar på rapportknappen i TimeCards verktygsfält. För att få in bästa möjliga data verifieras uppgifterna fyra gånger: När du för in mötet i kalendern. I TimeCards rapportdialog, där du får en översikt av de data som ska skickas till databasen. När du klickar på OK-knappen i rapportdialogen blir du ombedd att bekräfta att värdena är korrekta och fullständiga. När den rapporterade tiden skrivs till databasen verifieras data på nytt. 27

28 7.2 ATT VÄLJA PERIOD Välj period genom att välja start- och slutdatum för rapporten. Rapporteringsverktyget kommer att summera alla möten mellan dessa datum och inkludera dem i rapporten. (Med undantag av dem som inte ska räknas med, se Filter. 7.3 VISNINGSALTERNATIV I rapportverktyget kan du välja mellan att visa alla periodens möten som är märkta med TimeCardvärden, alla delvis märkta möte, både märkta och delvis märkta, omärkta möten eller alla möten. Det gör det lätt att kontrollera att du inte har missat att märka något möte. Om du skulle ha gjort det kan du lätt välja TimeCard-värden för det mötet i rapportdialogen. 7.4 ÄNDRA TIMECARD-VÄRDEN I RAPPORTDIALOGEN Du kan ändra TimeCard-värden i rapportdialogen genom att välja en rad i listan och ändra ett eller flera värden. Alla förändringar skrivs tillbaka till kalendern. Om du alltså ändrar längden på ett möte från två till tre timmar i rapportdialogen, kommer det motsvarande mötet i kalender att bli en timme längre. 7.5 EXPORTERA TILL EXCEL Exportera till Excel-knappen ger dig ett redigerbart Excel spreadsheet för alla mötena du valt att rapportera. Timmarna kan lätt adderas, och filen kan skrivas ut för de fall då underskrifter krävs fore rapportering. I Personal Settings kan du ställa in vilket TimeCard-värde som dina data ska grupperas efter, se Exportera till Excel grupperingsval. Rapporten sparas som Report.xlsx eller Report.xls (beroende på Excelversion) under (Mina) Dokument\My TimeCards. Den öppnas automatiskt när du har tryckt på Exportera-knappen. 28

29 7.5.1 ANPASSNING AV EXCEL-MALLEN Excel-mallen kan anpassas enligt varje användares önskemål och behov. När data har exporterats till Excel, gör förändringarna och spara dem. Då finns de kvar till nästa rapport. Du kan till exempel: sätta in en företagslogo längst uppe till vänster i rapporten lägga till rader överst och nederst, men inte i standardområdet förändra färger, typsnitt eller sifferformat i rader som du har lagt till själv. Vi rekommenderar inte tillägg av kolumner, eftersom det kan förstöra rapportens layout. Här är en Excelrapport som visar omkostnader förutom kund och uppgift: 7.6 RAPPORTERA FÖR ANNAN PERSON Om "Rapporterting i annans ställe" är aktiverat av administratören, visas en extra rullgardinsmeny i Rapporteringsdialogen, och personen som rapporterar kan välja rätt namn från den. Som standard visas den person vars kalender är vald. 29

30 7.7 SÄNDA RAPPORT När du klickar OK för att sända din rapport till databasen får du en varning om att data inte kan ändras när du väl har skickat in dem. Om du bestämmer dig för att sända rapporten blir du tillfrågad om du väll sända någon mer rapport. 8 ALLMÄN UPPBYGGNAD 8.1 FILERNA OCH DERAS UPPGIFTER CENTRAL INSTALLATION TimeCard består av flera filer. De flesta av dem är placerad i en mapp på en nätverksserver som alla TimeCard-användare har tillgång till: CreateDBTC.sql 30 Använd denna fil om du vill installera en SQL-databas manuellt. OLAPReporting.exe Den integrerade statistikapplikationen OLAP Reporting Tool for Excel startas när du klickar på statistikknappen i Outlooks verktygsfält eller när du kör filen manuellt. (OLAP Reporting Tool har inte skapats speciellt för TimeCard utan kan användas för att studera vilka.cub-filer som helst.) TCCube.exe OutlookTimeCard.cub TCCommonSettings.exe TCCT.exe och TimeCardClientSetup.exe Denna applikation körs automatiskt sedan en användare har rapporterat tid till databasen. Den skapar.cub-filen som ansluter till OLAP Reporting. Varje gång TCCube körs skapas en ny.cub-fil och den gamla tas bort. TCCube kan också köras manuellt..cub-filen innehåller en sammanfattning av de rapporterade tiderna. Den läses och visas av OLAPReporting.exe. I dialogfönstret Common settings konfigurerar administratören tillgängliga TimeCard-värden samt andra metavärden och inställningar. TCCommonSettings.exe hanterar all redigering av TimeCard-värden och alternativ. Se Common Settings. Dessa två filer behövs för att starta och utföra installationen av TimeCard klientverktyg. TimeCardClientSetup.exe ändras sällan, eftersom den bara sätter i gång TCCT.exe. Därför är det TCCT.exe du ska kontrollera om du

31 vill se efter att du har den senaste versionen av klientverktygen. TCToolbar.exe TCReport.asp Denna application aktiverar/tar bort TimeCards verktygsfält i Outlook och hanterar de flesta TimeCard-aktiviteterna. Den ansluter inte till database utan laser bara från mötet den 1 januari Den är skapad för att vara mycket liten och effektiv eftersom den körs hela tiden när man ser kalendern. När man byter till en annan applikation stängs filen automatiskt. Denna.exe används bara med varianten folder homepage installation, som bara fungerar tillsammans med Outlook 2003 eller tidigare och därför inte längre rekommenderas. Detta är en serverkomponent som används när du sätter upp TimeCard som en distribuerad lösning och användarna rapporterar via en ASP-sida. Ingen installation eller registrering krävs. Placera bara denna ASP-sida på en IIS-server. Slutanvändarna måste specifiera till vilken http-sökväg de ska rapportera. TimeCard3.mdb TimeCardConnection.txt TCHomepage.htm TCReporting.exe TCPersonalSettings.exe Version.xml Detta är den centrala Access-databasen där alla användares tidrapporter lagras. Access-databasen laddas inte ner tillsammans med resten av filerna utan skapas automatiskt om du väljer att skapa en Access-database under installationen. Om du väljer att använda en SQL server eller MSDE som lagringsplats för användarnas tidrapporter, kommer denna fil att skapas automatiskt. Den innehåller anslutningsinformation och används bara av filen TCCommonSettings.exe. Om du använder hemsidesalternativet används denna fil. Alternativet rekommenderas inte eftersom det inte stöder Outlook Rapportapplikationen sätts i gång när användaren klickar på rapportknappen i Outlooks verktygsfält eller kör denna fil manuellt. Dess huvudsakliga syfte är att summera data och ge användaren en chans att titta igenom dem innan de sänds den till database eller en ASP-sida. TCReporting.exe skriver till databasen om MS Access eller MS SQL används. Om alternativet rapportering till ASP är valt, skickar applikationen bara informationen till TCReport.asp. Personal Settings startas när användare klickar på knappen Visa inställningar eller genom att du kör filen manuellt. Varje användare definierar de TimeCard-värden de vill använda och gör också andra inställningar. Filen läser från databasen och skriver till system registry för att ha tillträde offline. Den skriver också de personliga inställningarna till mötet den 1 januari 2050, vilket behövs för TimeCard Mobile. TCPersonalSettings.exe tillåter användaren att förändra sina personliga inställningar. Licensinformationen nås också från den här filen. Varje gång en klient ansluts till TimeCards servermapp kontrollerar klientverktyget denna fil för att bestämma om klienten behöver uppgraderas. Om så är fallet körs TimeCardClientSetup.exe i silent mode. TimeCards rotfilmapp innehåller också två mappar för olika versioner av Office Web Components som innehåller rapporter från OLAP Reporting Tool. 31

32 8.1.2 FILER PÅ VARJE KLIENT Som standard placeras klientvertygens filer i Programfiler/kalmstrom.com/TimeCard for Outlook: TCReporting.exe TCPersonalSettings.exe TCAddin.dll Rapportapplikationen sätts i gång när användare klickar på rapportknappen i Outlooks verktygsfält eller kör denna fil manuellt. Dess huvudsakliga syfte är att summera data och ge användaren en chans att titta igenom dem innan de skickas till databasen.tcreporting.exe skriver till database om du använder MS Access eller MS SQL som lagringsplats för tidrapporterna. Om alternativet rapportering till ASP är valt, skickar applikationen bara informationen till TCReport.asp. Personal Settings startas när användare klickar på knappen Visa inställningar eller genom att du kör filen manuellt. Varje användare definierar de TimeCard-värden de vill använda och gör också andra inställningar. Filen läser från databasen och skriver till system registry för att ha tillträde offline. Den skriver också de personliga inställningarna till mötet den 1 januari 2050, som innehåller alla personliga inställningar. TCPersonalSettings.exe tillåter användaren att förändra sina personliga inställningar. Denna fil lägger till ett verktygsfält i Outlook, så att användare kan manipulera data i sin kalender. TCPance.ocx Denna fil skapar en TimeCard-panel i mötena för Outlook TCCube.exe Denna applikation körs när en användare rapporterar tid till den centrala databasen. Den skapar.cub-filen som ansluter till OLAP Reporting. OLAPReporting.exe Den integrerade statistikapplikationen OLAP Reporting Tool for Excel startas när användare klickar på statistikknappen i Outlooks verktygsfält eller när filen körs manuellt. (OLAP Reporting Tool har inte skapats speciellt för TimeCard utan kan användas för att studera vilka.cub-filer som helst.) OLAPLicense I denna fil finns registreringsinformation för OLAP Reporting Tool for Excel. (Filerna TCCube.exe och OLAPReporting.exe måste vara på båda ställena för SQL-alternativet, eftersom de då ger möjlighet att låta användaren bara sin egen statistik.) Under (Mina) Dokument skapar TimeCard installationsprogrammet för klientverktygen mappen My TimeCards, som innehåller följande filer: ReportPath.txt Denna fil innehåller sökvägen till nätverksservern. Denna fil raderas automatiskt om klienten väljer att rapportera till ASP, se Att använda rapportera till ASP-alternativet. TimeCardClientTool.iss Report.xlsx eller Report.xls Den här filen behövs för att den automatiska uppgraderingen av klientverktygen ska utföras i silent mode. Denna fil skapas om du använder knappen Exportera till Excel i TimeCard Reporting dialog, se Exportera till Excel. 32

33 8.2 ÖVERSIKT 9 RAPPORTERINGSALTERNATIV Det finns tre alternativ för rapportering till TimeCards centrala databas. 9.1 DIREKT TILL ACCESS ELLER SQL/MSDE För mindre företag där alla är anslutna till ett LAN, är det enklast för användarna att ansluta direkt till databasen. Detta görs genom att installationsmappen placeras på en nätverksenhet, där alla användare har rätt att läsa och ändra Accessfilen. 9.2 RAPPORT VIA WEBBSERVICE (ASP) För en mer distribuerad lösning kan användarna rapportera till den central database via en ASP-sida i en gemensam eller skyddad webbmapp ATT ANVÄNDA RAPPORTERA TILL ASP-ALTERNATIVET Om användarna inte är anslutna till en gemensam LAN nätverksenhet, bör du använda alternativet Rapportera till ASP. För att göra det krävs följande: En server med Internet Information Services installerad. En web, subweb eller Virtual Directory som alla användare har tillgång till. Gör så här för att sätta upp denna konfiguration: 33

34 Klipp ut de markerade filerna från installationsmappen och klistra in dem i en webbsajtsmapp under Inetpub. För att tillåta TCReport.asp att skriva data till database, lägg till den lokala asp-användaren i Säkerhetsinställningarna för mbd-filen. Högerklicka på databasfilen, välj Egenskaper och Säkerhet och ge ASP internet gästkontot full kontroll over databasen. Kör TCCommonSettings.exe och sätt databasalternativet till ASP, med sökvägen till Inetpub TimeCardmappen. När detta är klart skapas några.xml-filer i TimeCards webbsajtmapp. De är en för varje Meta data, en för Meta-listor och en för andra inställningar. På varje klient måste du också sätta databasalternativet till ASP. När du först öppnar Personal Settings kan dialogen inte läsa från Common Settings, men det ändras när inställningarna justeras. 34

35 Ange den sökväg du vill att användaren ska rapportera till och klicka OK. (Lägg märke till att Statistikknappen har försvunnit nu.) Öppna Personal Settings igen. Dialogen kan nu läsa från Common Settings, och användarens personliga inställningar kan definieras. Hos varje klient som väljer ASP-alternativet raderas filen ReportPath.txt i (Mina) Dokument/My TimeCards automatiskt. Filen TCCub.exe kontrollerar först om denna fil finns tillgänglig, och om den hittas söker.exe-filen efter databasen där. När testfilen blivit borttagen söker TCCube.exe istället efter TimeCarddatabasen i den aktuella mappen. Om du väljer alternativet Rapportera till ASP visas alltså ingen statistikknapp. För att se statistiken, kopiera tillbaka databasfilen till TimeCards rotfilmapp igen och kör TCCube.exe. Detta skapar en.cub-fil, så att du kan köra OLAP Reporting.exe. 10 STATISTIK Bilden ovan visar ett exempel på hur du kan studera rapporterade data i det integrerade statistikverktyget OLAP Reporting Tool. När användare har rapporterat tid för första gången kan du nå OLAP Reporting via statistikknappen eller genom att köra filen OLAP Reporting.exe i mappen My TimeCards. Om alternativet Rapportera till en SQL Server eller via ASP används, visas ingen statistikknapp. Öppna istället statistikapplikationen genom att gå in i TimeCards rotfilmapp och köra först TCCube.exe och sedan OLAP Reporting.exe. (För ASP måste du först kopiera databasfilen tillbaka in i TimeCards rotfilmapp, se Att använda rapportera till ASP-alternativet. För SQL kan varje enskild användare se sin egen statistik genom att skapa en lokal.cubfil, se Personal Settings. 35

36 Första gången du öppnar OLAP Reporting Tool, ser fönstret ut som på bilden nedan. Dra och släpp fälten du vill ha med i rapporten från fältlistan till pivå eller diagrampanelen, eller använd knappen Lägg till. Sedan kan du skapa dina egna rapporter, som du ger namn och lägger till i listan genom att klicka på Spara rapport. Du kan också kategorisera rapporterna eller beskriva dem i fri text, och de kan exporteras till Excel. Diagram kan sparas som.gif-bilder eller skrivas ut. OLAP Reporting Tool är också en separat produkt, som har sina egna webbsidor och sin egen nerladdningsbara manual (på engelska). På vår webbplats finns också ett bildspel och flera videodemonstrationer om OLAP Reporting. Se för mer information om statistikverktyget som är integrerat i TimeCard. 11 KALMSTROM.COM COMMUNITY För att använda organisationsversionen av TimeCard måste organisationen vara medlem i kalmstrom.com Community och betala månadsavgifterna. Det finns tre olika medlemsnivåer, se Support, fria uppgraderingar och ett obegränsat antal användare inom organisationen ingår i alla tre medlemskapen. 36

37 12 REGISTRERING OCH PROVTID Du får prova TimeCard gratis och utan några förpliktelser i 60 dagar. Om du sedan vill fortsätta använda programmet måste du köpa registrera applikationen. Registreringen görs på plats, så du behöver inte ändra på någonting om du bestämmer dig för att köpa. Registrera TimeCard genom att klicka på licensknappen i Personal Settings. När administratören registrerat organisationslicensen är samma licensinformation tillgänglig för TimeCard-klienterna via TimeCards databas. 37

38 13 KONTAKT Välkommen att kontakta oss per chat, telefon eller e-post. E-post Tekniska frågor Allmänna frågor och försäljning Telefon Peters mobiltelefon Chat online 14 TA BORT ELLER REPARERA TIMECARD Installationsprogrammet för TimeCard lägger till TimeCard i Program och funktioner (Lägg till/ta bort program för WinXP) i Kontrollpanelen, så att applikationen kan avinstalleras eller repareras därifrån. Om du väljer Remove (Avinstallera) blir du tillfrågad om du vill ta bort databasen också. Om du vill behålla den har du alltså möjlighet att göra det. Också klientinstallationen tas bort genom Kontrollpanelen. 38

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

får Office att göra mer

får Office att göra mer CALENDAR BROWSER ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 2 2 KOMMA IGÅNG MED CALENDAR BROWSER... 2 2.1 HITTA CALENDAR BROWSER I OUTLOOK... 2 2.2 INSTALLERA CALENDAR BROWSER-KLIENTEN... 3

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer