ADO.NET Murach Kapitel 17-20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADO.NET Murach Kapitel 17-20"

Transkript

1 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel Winstrand Development

2 Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan vara databaser, textfiler, Excelark eller XML-filer. Vi kommer att inrikta oss på att arbeta mot databaser. 2

3 Uppgiftslämnare (Data Providers) Vi vet att ADO.NET låter oss interagera med olika typer av datakällor och olika typer av databaser. Det finns dock inte en enda uppsättning klasser som tillåter dig att uppnå detta universellt. Eftersom olika datakällor använder olika protokoll, behöver vi ett sätt att kommunicera med rätt datakälla genom rätt protokoll. Vissa äldre datakällor använder ODBC-protokollet, många nyare datakällor använder OLEDB protokollet och det kommer fler datakällor varje dag som tillåter att du kommunicerar direkt med dem genom.nets ADO.NET klassbibliotek. 3

4 Data Providers forts. ADO.NET ger en relativt vanligt sätt att samverka med datakällor, men finns i olika uppsättningar av bibliotek för varje sätt du kan prata med en datakälla. Dessa bibliotek kallas Data Providers. 4

5 Tabellen listar några välkända uppgiftslämnare, API prefixet de använder, och vilken typ av datakälla de tillåter dig att interagera med. Data källa API Prefix Beskrivning ODBC Data Provider OleDb Data Provider Oracle Data Provider SQL Data Provider Borland Data Provider Odbc OleDb Oracle Sql Bdp Data Sources with an ODBC interface. Normally older data bases. Data Sources that expose an OleDb interface, i.e. Access or Excel. For Oracle Databases. For interacting with Microsoft SQL Server. Generic access to many databases such as Interbase, SQL Server, IBM DB2, and Oracle. 5

6 ADO.NET Objekt SQLConnection object För att interagera med en databas måste du ha en anslutning till den. Anslutningen hjälper till att identifiera databasservern, databasnamn, användarnamn, lösenord och andra parametrar som krävs för att ansluta till databasen. Ett anslutningsobjekt används av kommandoobjektet så att de vet vilken databas som ska användas. 6

7 ADO.NET Objekt SqlCommand object Processen att interagera med en databas innebär att du måste ange de åtgärder du vill ska inträffa. Detta görs med ett kommando-objekt. Du använder ett kommando-objekt för att skicka SQL-satser till databasen. Ett kommando-objekt använder ett anslutningsobjekt för att veta vilken databas som ska kommuniceras med. Du kan använda ett kommando-objekt ensamt för att utföra ett kommando direkt, eller tilldela en referens till en SqlDataAdapter. 7

8 ADO.NET Objekt SqlDataReader objekt Många operationer kräver att du bara får en ström av data för läsning. Tillåter dig att få resultatet av en SELECT-sats från ett kommando-objekt. Av prestandaskäl är de data som returneras från objektet är endast en ström av data. Detta innebär att du bara kan ta data från strömmen på ett sekventiellt sätt Detta är bra för hastighet, men om du behöver manipulera data, då är det bättre att arbeta med DataSet-objekt. 8

9 ADO.NET Objekt DataSet-objekt Är en in-memory representation av data. Innehåller flera DataTable-objekt som innehåller kolumner och rader, precis som vanliga databastabeller. Du kan även definiera relationer mellan tabeller för att skapa överordnade och underordnade relationer. Är särskilt utformat för att hantera data i minnet och för att stödja frånkopplade operationer på data när ett sådant scenario krävs. Är ett objekt som används av alla uppgiftslämnarna, varför den inte har ett DataProvider specifik prefix. 9

10 ADO.NET Objekt SqlDataAdapter Objekt Ibland när man arbetar med främst skrivskyddad data och sällan behöver göra ändringar i den underliggande datakällan eller när vissa situationer kräver cachning av data i minnet för att minimera antalet databasanrop för uppgifter som inte ändras. Då är det lämpligt att använda sig av SqlDataAdapter-objektet som gör det enkelt för dig att utföra dessa saker genom att hjälpa till att hantera data i en frånkopplad läge. 10

11 ADO.NET Objekt SqlDataAdapter Objekt Populerar ett DataSet-objekt när man läser data och skriver in alltsammans när man har gjort ändringar Innehåller en referens till anslutnings-objektet och öppnar och stänger anslutningen automatiskt när man läser från eller skriver till databasen. Dessutom innehåller kommandoobjekt referenser för SELECT, INSERT, UPDATE och DELETE operationer på datan. Det definieras en adapter för varje tabell i ett DataSet och det kommer att sköta all kommunikation med databasen för dig. Allt du behöver göra är att tala om för adaptern när man laddar från eller skriver till databasen. 11

12 Skapa SQL koppling Skapa ett SQL kommando SqlConnection conn = new + database=spo12;integrated Security=SSPI;"); SqlDataReader rdr = null; try { conn.open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Customers", conn); rdr = cmd.executereader(); while (rdr.read()) { txtusers.text = txtusers.text + rdr[1] + " " + rdr[2] + " [" + rdr[0] + "]\n"; } } finaly { if(rdr!= null) { rdr.close(); } } if (conn!= null) { conn.close(); } 12

13 Skapa ett SqlCommand objekt I likhet med andra C #-objekt, när man instansierar ett SqlCommand-objekt med en ny instans deklaration, enligt följande: SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT firstname FROM Users", conn); Detta är ett typiskt sätt att instansiera ett SqlCommand-objekt. Det tar en strängparameter som innehåller det kommando du vill köra och en hänvisning till ett SQLConnection objekt. 13

14 Ställa en fråga När du använder SQL-kommandot SELECT får du ett data-set. För att åstadkomma detta med SqlCommand-objektet använder du ExecuteReader-metoden som returnerar ett SqlDataReaderobjekt. Exemplet nedan visar hur du använder SqlCommand objektet för att få ett SqlDataReader objekt: SqlCommand cmd = new SqlCommand ("SELECT firstname FROM Users", conn); SqlDataReader rdr = cmd.executereader(); I exemplet ovan, instansierar vi SqlCommand-objektet, skickar med kommandosträngen och anslutningsobjektet till konstruktorn. Då kan vi få ett SqlDataReader-objekt genom att anropa ExecuteReader -metoden i cmd. 14

15 Infoga data Om du vill infoga data i en databas, använder man ExecuteNonQuery-metoden från SqlCommandobjektet. Följande kod visar hur du infogar data i en databas tabell: // Förbereda kommandosträng string insertstring INSERT INTO Users (firstname, lastname) VALUES ( Arne, Andersson s )"; SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString, conn); cmd.executenonquery(); Denna SqlCommand instansiering är bara lite annorlunda från vad du har sett förut, men det är i princip samma. 15

16 Istället för en sträng som första parameter i SqlCommand konstruktorn använder vi en variabel, insertstring. Lägg märke till de två apostroferna('') i insertstring texten för ordet Andersson s. Det är så man escapar apostrofer för att få strängen att fylla kolumnen ordentligt. En annan iakttagelse att göra om insert-kommandot är att vi uttryckligen anger kolumnerna firstname och lastname. Tabellen Users har ett primärnyckel-fält med namnet id. Vi utelämnade detta ur listan eftersom SQL Server kommer att lägga till detta fält själv. Försöker lägga till ett värde till ett primärnyckel-fält, t.ex. id, kommer det att genereras ett undantag. För att utföra detta kommando kallar vi helt enkelt ExecuteNonQuery-metoden från SqlCommand instansen cmd. 16

17 Uppdatera data ExecuteNonQuery-metoden används också för att uppdatera data. Följande kod visar hur du uppdaterar data: // Förbereda kommandosträng string updatestring UPDATE Users SET firstname= Bamse WHERE lastname= Andersson s "; SqlCommand cmd = new SqlCommand(updateString); cmd.connection = conn; cmd.executenonquery(); Återigen satte vi SQL-kommandot till en sträng variabel, men den här gången använder vi en annan SqlCommand konstruktor som bara tar strängen. I steg 2, tilldelar vi SQLConnection objektet, conn till Connection egenskapen för cmd. 17

18 Uppdatera data (forts) Detta skulle ha skett på samma sätt om konstruktorn används med två parametrar. Det visar att man kan ändra anslutningsobjektet när som helst. ExecuteNonQuery-metoden utför uppdaterings-kommandot. 18

19 Ta bort data Du kan också radera data med hjälp av ExecuteNonQuery-metoden. Följande exempel visar hur du tar bort en post från en databas med ExecuteNonQuery: // Förbereda kommandosträng string deletestring DELETE FROM Users WHERE lastname= Andersson s "; SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.commandtext = deletestring; cmd.connection = conn; cmd.executenonquery(); I exemplet används SqlCommand konstruktorn utan parametrar. Istället sätter man explicit CommandText och Connection egenskaperna i SqlCommand-objektet cmd. 19

20 Ta bort data (forts) Vi kunde också använt något av de två föregående sätten i anropet av SqlCommand konstruktorn, med samma resultat. Detta visar att du kan ändra både kommandosträngen och anslutningen när som helst. Med ExecuteNonQuery-metodanropet skickar man kommando till databasen. 20

21 SqlDataReader Objekt Att skapa en instans av SqlDataReader är lite annorlunda än på vilket sätt du initiera andra ADO.NET objekt. Du måste kalla på ExecuteReader från ett kommando-objekt, så här: SqlDataReader rdr = cmd.executereader(); ExecuteReader är en metod i SqlCommand objektet cmd, det returnerar en SqlDataReader instans. Man behöver skapa ett SqlDataReader objekt för att kunna ta hand om resultatet från de frågor man ställer med SqlCommand-objektet, som nämnts tidigare. 21

22 SqlDataReader Använda inläst data Såsom förklarats tidigare, återgår SqlDataReader data via en sekventiell ström. För att läsa dessa data måste du hämta data från en tabell rad-för-rad När en rad har läst, är den tidigare raden inte längre tillgänglig. För att läsa den raden igen, skulle du behöva skapa en ny instans av SqlDataReader och läsa igenom dataströmmen igen. Den typiska metoden för läsning från dataströmmen returneras av SqlDataReader är att loopa igenom varje rad med en while-slinga. Följande kod visar hur du gör detta: 22

23 while (rdr.read()) { // get the results of each column string contact = (string)rdr["contactname"]; string company = (string)rdr["companyname"]; string city = (string)rdr["city"]; } // print out the results Console.Write("{0,-25}", contact); Console.Write("{0,-20}", city); Console.Write("{0,-25}", company); Console.WriteLine(); 23

24 Lägg märke till metodanropet rdr.read() i villkoret för while. Returvärdet från Read är bool och true så länge det finns fler poster att läsa. När den sista posten i dataströmmen är läst, så returneras false. Tidigare, extraherade vi den första kolumnen från raden med hjälp av SqlDataReader indexeraren, dvs rdr[0]. Du kan extrahera varje kolumn i raden med en numerisk indexerare som denna. I exemplet ovan används en strängindexerare, där strängen är kolumnnamnet från SQL-fråga (tabell kolumnnamn om du använde en asterisk, *). String indexerare gör det mycket mer lättläst, vilket gör koden lättare att underhålla. Oavsett vilken typ av indexerarparameter, kommer en SqlDataReader indexerare returnera ett typobjekt. Detta är anledningen till typkonverteringen i exemplet ovan. När värdena utvinns, kan du göra vad du vill med dem, till exempel skriva ut dem. 24

25 Skapa SQL koppling Skapa ett SQL kommando SqlConnection conn = new + database=spo12;integrated Security=SSPI;"); SqlDataReader rdr = null; try { conn.open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Customers", conn); rdr = cmd.executereader(); while (rdr.read()) { txtusers.text = txtusers.text + rdr[1] + " " + rdr[2] + " [" + rdr[0] + "]\n"; } } finaly { if(rdr!= null) { rdr.close(); } } if (conn!= null) { conn.close(); } 25

26 Länkar till bra sidor på nätet 26

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Examensarbete 10 poäng C-nivå OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D108/04 Jens Nilsson Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz OPTIMIZATION

Läs mer

Utveckling av en grask databasapplikation i.net

Utveckling av en grask databasapplikation i.net Datavetenskap Karl Larsaeus och Pär Råstam Utveckling av en grask databasapplikation i.net Examensarbete 2004:25 Utveckling av en grask databasapplikation i.net Karl Larsaeus och Pär Råstam c 2004 Författarna

Läs mer

Ett webservicebaserat bokningssystem

Ett webservicebaserat bokningssystem Datavetenskap Olof Petterson Ett webservicebaserat bokningssystem Examensarbete, C-nivå 2002:21 Ett webservicebaserat bokningssystem Olof Petterson 2002 Olof Petterson och Karlstads universitet Denna

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Utveckling av en iphone-app med backend i.net av Victor Cottin LIU-IDA/LITH-EX-G--11/028--SE 2011-11-25 Linköpings

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D105/05 Camilla Larsson Magisterprogrammet i Datateknik160 p Örebro vårterminen

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Web services En integration av CRM och kundzon

Web services En integration av CRM och kundzon Beteckning: Akademin för teknik och miljö Web services En integration av CRM och kundzon Tobias Leetmaa Maj 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Jonas Boustedt

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Replikering av databaser över Internet

Replikering av databaser över Internet Datavetenskap Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Replikering av databaser över Internet Examensarbete, C-nivå 2003:07 Replikering av databaser över Internet Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Magnus

Läs mer

EXAMENSARBETE. Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus. Charles Carlfjord Irene Lundström 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus. Charles Carlfjord Irene Lundström 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus Charles Carlfjord Irene Lundström 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Mobil lösning för intern informationsspridning

Mobil lösning för intern informationsspridning IT 13 043 Examensarbete 15 hp Juni 2013 Mobil lösning för intern informationsspridning Jonas Eliasson Institutionen för informationsteknologi Department of Information Technology Abstract Mobile Solution

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation 1(47) Tjänstespecifikation för Anvisningstjänst som del av Svensk e-legitimation 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Mål... 4 1.4 Förväntade

Läs mer

Larmprogram för grannar

Larmprogram för grannar Larmprogram för grannar LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Computer engineering / Datateknik Examensarbete: Filip Göransson Copyright Filip Göransson LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer

FileMaker Server 13. Anpassad webbpublicering med XML

FileMaker Server 13. Anpassad webbpublicering med XML FileMaker Server 13 Anpassad webbpublicering med XML 2004-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad Erlang Programspråk 5DV086 Sebastian Backstad Love Engman Joel Viklund Christer Jakobsson Petter Johansson c11sbd c11len c11jvd dv12cjn oi12pjn \_(ツ)_/ 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Om Erlang 4 Syntax

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

PHP HELT UTAN EKOLOGISKA TILLSATSER. Påhittad av henrik@x25.se 2010 1.01

PHP HELT UTAN EKOLOGISKA TILLSATSER. Påhittad av henrik@x25.se 2010 1.01 PHP HELT UTAN EKOLOGISKA TILLSATSER Påhittad av henrik@x25.se 2010 1.01 Innehåll PHP... 4 Hur PHP fungerar i en webbserver... 5 Använda PHP... 6 Syntax... 7 Variabler... 7 Datatyper... 7 Operatorer...

Läs mer

Vägledning till BlueJ

Vägledning till BlueJ Vägledning till BlueJ Version 1.0 för BlueJ Version 1.0 Michael Kölling School of Network Computing Monash University Översatt från engelska av Set Lonnert 1 Förord 4 1.1 Om BlueJ...4 1.2 Räckvidd och

Läs mer

Automatiserad behörighets- och säkerhetsmodellering för Microsoft-plattformar

Automatiserad behörighets- och säkerhetsmodellering för Microsoft-plattformar Automatiserad behörighets- och säkerhetsmodellering för Microsoft-plattformar Examensarbete inom datavetenskap Ola Ekstrand Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM 1(23) Mälardalens Högskola Västerås 2003-12-15 Institutionen för Datateknik Examensarbete i Datateknik, C-nivå Handledare (Idt): Filip Sebek Handledare (företag): Mohammed El Shobaki TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Läs mer

Administration av SQL Server. Laboration ADM2

Administration av SQL Server. Laboration ADM2 Administration av SQL Server Laboration ADM2 Redovisning All uppgifter ska göras. Skriv ner svaren på de frågor som inte är överstrukna i en textfil. OBS! Svara med fullständig mening så man förstår vad

Läs mer

APPLIKATION FÖR SAMORDNING AV ENTREPRENÖRER

APPLIKATION FÖR SAMORDNING AV ENTREPRENÖRER Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå APPLIKATION FÖR SAMORDNING AV ENTREPRENÖRER Reg.kod: Oru-Te-DT3017-D106/08 Daniel Lindqvist Dataingenjörsprogrammet 180 hp Örebro vårterminen 2008 Handledare: Kjell

Läs mer