Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation. Åsa Ander, 22 Oktober 2002"

Transkript

1 Metoder för Produktutveckling Erfarenheter från Bombardier Transportation Åsa Ander, 22 Oktober 2002

2 Bombardier Transportation Recreational 7% Capital 3% Aerospace 52% Transportation equipment 38% Globalt Sverige Omsättning (SEK): 57 mdr 5 mdr Antal Anställda: Verksamhet i 43 länder, produktion i 23 Huvudkontor i Montreal/Berlin 25-okt-02 2

3 Modell för produktutveckling T.ex. Design for Environment En integrerad process En iterativ process Pr 1 : Manage the Engineering Project Pr 2 : Develop the Product Pr 3 : Manage the Product Performance Pr 4 : Validate the Product Pr 5 : Support the Product 25-okt-02 3

4 Product Strategy - Produktplanering Ge input till marknadsanalyser och produktstrategier vad det gäller miljö marknadstrender (kunder, lagar, konkurrenter) företagspolicy erfarenheter Förslag till miljöprofil/prestanda för produkten 25-okt-02 4

5 Bid - Konceptutveckling Stöd med miljöargument till marknad och försäljning Analys av kundens miljökrav och identifiering av eventuella risker (baserat på analys av referensprodukter) Identifiera kvantifierbara miljömål och ta fram en plan för hur de sammantagna kan uppnås (till vilket pris?) 25-okt-02 5

6 Samarbete inom leverantörskedjan Miljökrav kommuniceras till leverantörerna tillsammans med övriga tekniska krav Samarbete med leverantörerna för att ta fram komponenter som uppfyller framtida miljökrav 25-okt-02 6

7 Utvärdering - Indikatorer Indikatorer kan användas till att kvantifiera miljökrav på en produkt jämföra olika produkter med varandra styra konstruktionsarbetet kommunicera miljöprestanda Production Operation End of Life Indicator unit Indicator unit Indicator unit Product specific Product specific Product specific Degree of inventoried Weight-% Total energy consumption KWh/seat Possible material recycling Weight-% materials Amount of restricted materials Amount of forbidden materials Suppliers with EMS km kg Secondary energy KWh xxx consumption kg External noise db(a) % of total rate Possible hazardous waste rate Weight-% 25-okt-02 7

8 Start-up - Projektplanering Tillsätt miljöansvarig i projektet Se till att alla miljöleveranser finns med i projektplanen 25-okt-02 8

9 Design - Detaljerad utveckling / produktutformning Initiera miljöanpassad produktutveckling genom att byta ner och kommunicera miljökraven per system Samla in miljö (material) data och verifiera miljöegenskaperna hos system och komponenter Delta i design reviews 25-okt-02 9

10 Konstruktionsråd och riktlinjer Koncerndirektiv Control of prohibited and restricted substances Handbok för miljöanpassad konstruktion med råd och riktlinjer 25-okt-02 10

11 Information och datahantering idag g Inv_Tool V1.2, Material data PROJECT 0 DATA PROVIDED BY 0 REVISION DATE DATA RE SYSTEM 0 Identity TABLE FOR MATERIAL DATA Bombardier Transportation part number Component Name Important! Fill in yellow cells! This workbook is prepared with 35 rows for data entry. Insert more lines if needed. Do use the Insert command instead of Copy/Paste. Check that the calculations are copied as well. Note that the column names (e.g. PART_NO) are used when importing this sheet to the Access database ENVIRA, therefore do not change these names. IDENT has to be furthest to the left. ENVIRA will automatically add figures on recyclability. Add text in the Comment cell if you have specific information from the supplier. Superior identity in structure Material Surface treatment W eight per material (kg) Quantity in superior unit Materialinformation är grunden för de flesta miljöanalyser Total quantity in vehicle Total w eight in vehicle (kg) IDENT PART_NO NAME SUP_IDENT MATERIAL SURF_TREAT W EIGHT QTY QTY_TOTAL WT_TOT RECYC Th is ro w sh a ll n o t b e u se d fo r d a t a e n t ry PRODUCT WEIGHT 0 Informationen i Excel-arken importeras till en Access-databas I databasen lagras -produktstrukturen för varje enskilt projekt -olika för-definierade materialegenskaper Enkelt att ta fram olika tabeller och rapporter på t.ex. materialinnehåll eller återvinningsbarhet Excel-ark för insamling av Recyclability materialdata (weight-%) Fylls i av konstruktörer och leverantörer okt-02 11

12 Information och datahantering i framtiden För att effektivisera insamlingen av materialdata utvecklar vi nu ett web-baserat verktyg Baserat på ett öppet dataformat vilket gör det möjligt för olika dataprogram att kommunicera med varandra Kräver överenskommelse om en uppsättning materialnamn som får användas 25-okt-02 12

13 Realization - Verifiering (Utvärdering) Gör sammanfattande och detaljerade miljöanalyser av hela den slutliga produkten, t.ex. LCA, verifiera att målen uppnåtts Ta fram kunddokumentation, t.ex. återvinningsbeskrivning eller miljövarudeklaration Sammanställ erfarenhetsåterföring 25-okt-02 13

14 LCA och Miljövarudeklarationer ELU För att utföra en LCA krävs en fullständig materialinventering, detta bör man planera för redan I projektets början Analysen kan användas för jämförelse med andra produkter eller för att identifiera kritiska system Raw material manufacturing Loco + coaches EMU Usage Recycling En EPD presenterar miljöinformation på ett trovärdigt sätt enligt en ISO standard Grundas på en LCA Stockholms nya tunnelbanevagnar C20 var de första järnvägsfordon som deklarerades. 25-okt-02 14

15 Field Support - Lansering och Uppföljning av produkt Samla in data från användningsfasen Sammanställ erfarenhetsåterföring både på produkt och process nivå 25-okt-02 15

16 Kunskapsdatabas på Intranätet 25-okt-02 16

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier

Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier RAPPORT 5595 JUNI 2006 Styrmedelsanalys med livscykeloch innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE PLM-mätetal Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering Jonas Nyström Teknologie masterexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institution för teknikvetenskap

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening

Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening Frida Claesson & Evalena Blomqvist SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2009:06 2 Optimerad avfallshantering i Viareds Företagsförening

Läs mer

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indicators for a resource efficient waste handling Maria Elander David Holmström

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik

EXAMENSARBETE. Inköp i Virtual Design and Construction. En fallstudie. Pär Gustavsson. Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik EXAMENSARBETE Inköp i Virtual Design and Construction En fallstudie Pär Gustavsson Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen

Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen Konfigurationshantering enligt ITIL-modellen LARS HOLMBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04134 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

3D-volymhusbyggande med materiallistor och tänkbara PDM-system

3D-volymhusbyggande med materiallistor och tänkbara PDM-system Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Box 118 221 00 LUND Department of Structural Engineering Lund Institute of Technology Box 118 S-221 00 LUND Sweden 3D-volymhusbyggande med materiallistor

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson C-UPPSATS 2010:260 Grön IT - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen Wenke Aasvold Andreas Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap

Läs mer

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag?

Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ Lönar sig Supply Chain Management för mindre företag? Lennart Söderberg Juni 2009 Magisterexamen/examensuppsats/20 poäng(30 Hp)/D-nivå Industriell Ekonomi Magisterprogram/Management

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin D 861 Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin Johannes Morfeldt, Semida Silveira, Tomas Hirsch, Susanne Lindqvist, Magnus Pettersson, Jan Pettersson och Alena Nordqvist Kommitté 98404 publicerad

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

Strategier för mobila intranät

Strategier för mobila intranät UPTEC STS 14022 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Strategier för mobila intranät Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar Sebastian Källman Andersson Abstract Strategier för mobila intranät

Läs mer

Hur effektivt är miljöledningsarbetet inom svensk energisektor?

Hur effektivt är miljöledningsarbetet inom svensk energisektor? Hur effektivt är miljöledningsarbetet inom svensk energisektor? En undersökning av hur miljöledningssystemen har organiserats och hur miljöprestandan har utvecklats Cecilia Bring Procopé B1515 Februari

Läs mer

Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter

Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter Förstudie införande av GM- VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter CONSTANTINOS GIANNOULIS, FARZAD KAMRANI, JAN TEGNÉR Metod och teknikutveckling VV & A 2011 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Business Intelligence i SME och stora organisationer

Business Intelligence i SME och stora organisationer Examensarbete i Informatik Kandidat Business Intelligence i SME och stora organisationer - En studie om skillnaden mellan BI användande i SME och stora organisationer Författare: Adam Rizza Handledare:

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering. en fallstudie av fyra flödeskedjor

Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering. en fallstudie av fyra flödeskedjor Kartläggning av ingående materialflöde till UMAS med avseende på risker och riskhantering en fallstudie av fyra flödeskedjor Johan Nilsson Mattias Sköld Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk

Läs mer

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt

Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt Fakulteten för Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Att utforma och utvärdera ett komponentbaserat programmeringsgränssnitt To design and evaluate a component-based

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer