Microsoft Access 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Microsoft Access 2010"

Transkript

1 Microsoft Access 2010 Microsoft Access 2010 Grundkurs 1 dag AC101-2

2 Access 2010 Grundkurs 1 dag, upplaga 2 DC LÄROMEDEL Box HELSINGBORG Telefon: E-post: Internet: 2 Access DC LÄROMEDEL

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 MICROSOFT OFFICE... 5 FÖRKUNSKAPER... 5 LÄSNING... 5 EXEMPEL... 5 ÖVNINGSUPPGIFTER... 6 TIPS... 6 FORTSÄTTNINGSKURS... 6 FILLISTA... 6 KOMPATIBILITET... 6 Arbeta med filer i olika versioner av Microsoft Access (Round-tripping)... 6 PERSONUPPGIFTSLAGEN... 7 DATABAS - GRUNDER... 9 POSTER OCH FÄLT... 9 DAGS ATT STARTA ACCESS Relationsdatabas ARBETSMILJÖN I ACCESS Ta bort en knapp från verktygsfältet Snabbåtkomst Statusfält SKAPA EN ENKEL DATABAS MED HJÄLP AV GUIDER FORMULÄR Uppdatera med hjälp av formulär RAPPORT TABELLER LÄGGA TILL ETT FÄLT Primärnyckel Lägga till ett bildfält FORMULÄR SKAPA ETT FORMULÄR MED HJÄLP AV EN GUIDE KOMPLETTERING MED BILD ARBETA MED TABELLER Datatyper Uppslagsguiden Fältegenskaper INDATAMASK ÖPPNA TABELL BYTA NAMN PÅ TABELL INMATNING I TABELL SÖK OCH ERSÄTT Sök Ersätt SORTERING MARKERING TA BORT POST FLYTTA KOLUMN FLYTTA RAD ÄNDRA KOLUMNBREDD ÄNDRA RADHÖJD TECKENFORMAT DATABLADSFORMAT DC LÄROMEDEL Access 3

4 ÅNGRA NYA TABELLER SNABBFORMULÄR RELATIONER (KOPPLINGAR) Relationsfönstret Inmatningsformulär Borttagning av objekt UTSKRIFT AV TABELLER KAPACITET EXPORTERA DATA Export till Excel Export till Word FILTER OCH FRÅGOR FILTER FORMULÄR SNABBFORMULÄR REDIGERA FORMULÄR Etikett Teman RAPPORTER SNABBRAPPORT SKAPA RAPPORT MED GUIDE Förhandsgranska Designläge Rapporthuvud/fot Sidhuvud/fot Detaljområde Layoutvy UTSKRIFT AV RAPPORTER Etiketter EXTRAUPPGIFT DATABASEN BEGBILAR FÖRBEREDELSER UPPDATERINGSFRÅGA FORMULÄR BASERAT PÅ FRÅGA RAPPORT BASERAT PÅ FRÅGA RAPPORT MED GRUPPERING DEKORBILD I FORMULÄRET FLERA FRÅGOR PÅ DATABASEN KORTKOMMANDON I ACCESS I ALLMÄNHET I TABELLER I DATABLADSLÄGE OCH FORMULÄR I FORMULÄRLÄGE I TABELLER, FORMULÄR, RAPPORTER OCH MAKRON I DESIGNLÄGE INDEX Access DC LÄROMEDEL

5 Inledning Microsoft Office Detta utbildningsmaterial ger dig grundkunskaperna och lite till om databashanteraren Microsoft Access. Programmet ingår bland annat i den utvidgade version av Office som kallas Microsoft Office Professional Edition, tillsammans med ordbehandlingsprogrammet Word, kalkylprogrammet Excel, presentationsprogrammet PowerPoint, informationshanteraren Outlook samt ett par mindre tillbehör. Access samarbetar utmärkt med dessa program. Det är vanligt att man låter Access utbyta data med Word och Excel. Det finns även intressanta möjligheter för den som vill låta Access samarbeta med Outlook. Jämfört med Word och Excel, som föddes i mitten av 80-talet, är Access ett ganska nytt program. Den första riktigt framgångsrika versionen var Access 2.0, som släpptes 1994 och inte var anpassad för Windows 95. Access 2.0 förekommer dock fortfarande på många håll. Nästa version döptes till Access 7.0 (för att synkronisera versionsnumren med Word, Excel och PowerPoint). Access 7.0 även kallad Access 95 lanserades i slutet av Access 97 släpptes på våren 1997, varefter Access 2000 kom sommaren 1999, 2002 kom år 2001 och 2003 kom år Version 2007 kom förstås detta år och uppvisar relativt stora förändringar jämfört med de tidigare versionerna. Version 2010 är mycket likt Du kommer steg för steg att lära dig grunderna i Access genom att bygga en egen databas. Denna övning sträcker sig genom större delen av boken och du bör genomföra den omsorgsfullt för att lära dig så mycket som möjligt. Förkunskaper Utbildningsmaterialet förutsätter att du har grundkunskaper om Windows och gärna även Excels databasfunktioner. Läsning En genomgång av möjligheterna med olika funktioner etc. inleder vanligtvis kapitlen. är symbolen för ett läsavsnitt. Exempel Detaljerad genomgång av tillvägagångssätt görs med exempel. Dessa markeras med vidstående symbol. DC LÄROMEDEL Access 5

6 Övningsuppgifter De flesta kapitel innehåller dessutom övningsuppgifter avseende kapitelinnehållet. utgör symbolen för övningsuppgifter. Tips Särskilt nyttig information markeras extra tydligt. är symbolen för tips. Fortsättningskurs För den som vill gå vidare har vi gjort en bok Access 2010 forts.kurs. Fillista Följande filer finns i övningsmappen: Föreningar.xls Mina vänner-start.accdb Mina vänner-facit.accdb 42 st bildfiler (gif & jpg) Kompatibilitet Arbeta med filer i olika versioner av Microsoft Access (Roundtripping) Du kan nu arbeta med och ändra Access 2000 & 2002-filer i Access 2007 & 2010 utan att konvertera filformatet. Det gör att du enkelt kan dela olika versioner av databasfiler med andra Access-användare. Varje ny version av Access har inneburit filkonvertering fram till version Varje användare, som delar på samma databas, har hittills varit tvungna att använda samma Access-version. Med den nya lösningen kan man således blanda Access 2000-, 2002, 2003, 2007 och 2010-klienter, bara databasen är version Efter att du skapat en databas i 2002 eller 2003, kan du gå till Arkiv, Alternativ, Allmänt (File, Options, General). Där kan du välja Standardfilformat (Default file format) enligt bilden, så att du säkerställer att det blir 2000-formatet som blir standard. Filtillägget till dessa databasfiler är *.mdb. I kursboken utgår vi från att det nya filformatet används. 6 Access DC LÄROMEDEL

7 Access 2007 & 2010 har ett gemensamt standardfilformat, som inte kan användas av de äldre Access-versionerna! Det nya filformatet har tillägget *.accdb. Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL) är utformad för att ge den enskilde rätt till att veta vad som finns lagrat om honom i dataregister. Lagen har regler om vad som får lagras och om skyldighet för företag att redovisa vem, vad och hur de registrerar personrelaterade uppgifter. PuL innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda. Det finns dock ett antal undantag då lagen inte gäller, t.ex. vid behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur eller för journalistiska ändamål. Den nya lagen bygger på ett EG-direktiv. Varje EU-land måste införa nationell lag baserat på direktivet. Då krävs inga tillstånd från någon myndighet. Däremot krävs samtycke av samtliga registrerade personer till, att man får behandla uppgifter relaterade till dem. För att inrätta ett personregister för helt privat bruk med personer med vilka man har naturlig anknytning (vänner, släktingar) krävs med andra ord DC LÄROMEDEL Access 7

8 varken licens eller medgivande från den registrerade. Du får däremot inte publicera uppgifterna till exempel via Internet utan medgivande. Om man webbpublicerar personuppgifter på WWW kan det väl knappast räknas som privat bruk eller hur? Tillsynsmyndigheten för lagen är Datainspektionen. URL: 8 Access DC LÄROMEDEL

9 Databas - grunder När vi vill registrera någonting måste vi till att börja med bestämma oss för vad vi vill registrera. Är det bilar, båtar eller flygplan? Kunder, anställda eller leverantörer? Produkterna i ditt lager? Patienterna på din sjukhusavdelning? Medlemmarna i din förening? Din privata CD-samling? Eller varför inte vinsamlingen i källaren? När vi väl har bestämt oss för vad vi vill registrera låt oss säga bilar måste vi sedan bestämma oss för vilka fakta vi behöver registrera om varje bil. Bilens registreringsnummer är bra att känna till, så det är självklart att vi vill registrera det. Vad det är för modell vill vi naturligtvis också registrera. Dessutom vill vi kanske registrera bilens årsmodell och färg. Vi kan lätt se framför oss hur vårt register kan framställas som en tabell med fyra kolumner. Som kolumnrubriker skriver vi Regnr, Modell, Årsmodell och Färg. På varje rad i tabellen beskriver vi en bil med dessa fyra faktauppgifter. Regnr Modell Årsmodell Färg TBU 578 Volvo S Grön UBG 345 VW Golf 1998 Röd TCA 103 BMW Blåmetallic Poster och fält När man arbetar med register använder man två viktiga begrepp: post (på engelska heter det record) och fält (field). En post i ett bilregister betyder alla uppgifter som är registrerade om en viss bil. En post i ett kundregister betyder alla uppgifter som är registrerade om en viss kund. Och så vidare. Om vi framställer ett register i form av en tabell precis som ovan är alltså varje rad i tabellen en post. En viss registrerad uppgift om en viss bil i ett bilregister kallas ett fält. Varje ruta i tabellen ovan är alltså ett fält, bortsett från kolumnrubrikerna. Det förekommer då och då att man uttrycker sig en aning oklart och kallar en hel kolumn för ett fält. Det måste du tyvärr se upp med, men inte i denna bok! I tabellen ovan finns kolumnrubrikerna Regnr, Modell, Årsmodell och Färg. Dessa kolumnrubriker kallas fältnamn. Ibland används också begreppet Etikett, som betyder hur fältnamnet presenteras i ett formulär. Oftast är detta detsamma som fältnamnet. DC LÄROMEDEL Access 9

10 När vi väl har bestämt oss för att det är bilar vi vill registrera, så måste vi alltså bestämma oss för vilka fält som hör hemma i vårt bilregister. Den saken bör vi överväga noga! Slopa oväsentliga fält och håll dig till ämnet! Fält som innehåller oväsentliga fakta, t ex vad bilägaren har för skonummer, bör vi slopa i vårt bilregister. Vad det var för väder när ägaren köpte bilen hör inte till ämnet, så ett fält med fältnamnet Väder bör inte heller förekomma i ett bilregister. Glöm inte väsentliga fält! Det gäller verkligen att inte försumma väsentliga fakta, t ex bilens registreringsnummer. Att avgöra vad som är väsentliga fakta kräver eftertanke. Dela upp fälten i minsta möjliga beståndsdelar! De fakta som vårt bilregister ska innehålla bör vi dela upp så mycket som möjligt. Istället för att i varje post ha ett fält med fältnamnet Modell, där vi t ex fyller i Volvo S 70, bör vi i varje post ha två fält med fältnamnen Märke och Modell, där vi fyller i Volvo i det ena fältet och S 70 i det andra. Denna uppdelning kommer att löna sig när vi senare ska sortera och göra urval i registret. I ett personregister bör man t ex inte ha ett fält med fältnamnet Namn, utan naturligtvis två fält med fältnamnen Förnamn och Efternamn. En bättre version av vårt bilregister kan alltså se ut så här: Regnr Märke Modell Årsmodell Färg Metallic TBU 578 Volvo S Grön Nej UBG 345 VW Golf 1998 Röd Nej TCA 103 BMW Blå Ja Fältet Modell har delats upp i fälten Märke och Modell. Fältet Färg har delats upp i fälten Färg och Metallic. I fältet Metallic är det meningen att man ska skriva Ja eller Nej. Ett annat exempel är, att det kan vara klokt, att dela upp personnummer i födelsedatum och slutnummer. På detta sätt går det att använda födelsedatum i beräkningar på ett enkelt sätt. 10 Access DC LÄROMEDEL

11 Dags att starta Access Access är en databashanterare, ett program för att skapa och hantera databaser. Är databas samma sak som register? Nej, inte riktigt. Databas är ett mera omfattande begrepp, eftersom en databas faktiskt kan innehålla flera tabeller, som var och en utgör ett register i sig. Excel kan också hantera databaser, men bara sådana databaser som består av en enda tabell, så kallade flata databaser. Sådana databaser hanterar Excel å andra sidan mycket bra. Relationsdatabas En avancerad databas innehåller flera tabeller som har kopplats till varandra med så kallade relationer. Sådana databaser kallas relationsdatabaser och började användas i början av 70-talet. Eftersom Access även kan hantera sådana databaser brukar man ibland säga att Access är en relationsdatabashanterare. När du har startat Access öppnas den s k Backstage-vyn. DC LÄROMEDEL Access 11

12 Klicka på den lilla Bläddra (Browse)-knappen längst till höger och navigera till önskad mapp och skriv in önskat filnamn. Skapa gärna en övningsmapp och välj namnet Mina vänner på den nya filen. Den får automatiskt filtillägget *.accdb. Se till att Tom Access-databas (Blank database) är förprickat och klicka på Skapa (Create). Du noterar, att en flik Tabell1 (Table1) har skapats. Du finner också en fönsterruta (Navigationsfönstret Navigation pane) med nedanstående utseende (All Access Objects). Klicka på den runda knappen med en liten fylld triangel inuti! 12 Access DC LÄROMEDEL

13 Inuti rutan ser du nu ett antal grupper av Objekt (Objects). De viktigaste heter Tabeller, Frågor, Formulär och Rapporter (se nedan). Så kallas de olika byggstenar, Databasobjekt, som en databas kan bestå av i Access. De viktigaste byggstenarna är tabellerna. Det måste finnas åtminstone en tabell i en databas i Access. Ingen tabell ingen databas! De övriga är däremot inte obligatoriska. Men du kommer att upptäcka att dessa databasobjekt också är mycket användbara. Tips! Om Navigationsfönstret inte är synligt kan du ta fram det genom att trycka på funktionstangenten F11. DATABASOBJEKTEN BYGGSTENARNA I ACCESS Tabeller (Tables) Frågor (Queries) Formulär (Forms) Rapporter (Reports) Databasens stomme. Intelligenta urval ur en eller flera tabeller eller till och med ur andra frågor. Trevligare att se på bildskärmen. Formulär skapas ur tabeller eller frågor. Trevligare att se på utskrifter. Rapporter skapas också ur tabeller eller frågor. DC LÄROMEDEL Access 13

14 Arbetsmiljön i Access Innan du går vidare bör du orientera dig lite i arbetsmiljön i Access. Under programfönstrets namnlist finns det som vanligt menyflikar. Senare kommer du att se att det kan dyka upp andra menyflikar beroende på vilket databasobjekt du för tillfället arbetar med. Välj Arkiv (File), Hjälp (Help)-menyn står det Hjälp om Microsoft Office (Microsoft Office Help). Ett klick på detta menyval leder till att Hjälp om Access (Access Help and How-to). 14 Access DC LÄROMEDEL

15 Exempel För att få reda på samtliga kortkommandon som finns tillgängliga i Access, gör så här: Välj Hjälp (Help - enligt ovan) eller tryck på F1. I sökrutan skriver du in Kortkommandon (Shortcuts) och Enter. Bland sökresultaten hittar du bl.a. Tangentbordsgenvägar i Access (Keyboard shortcuts for Access). Varje menyflik har en uppsättning kommandon. Exempelvis innehåller menyfliken Start (Home) följande kommandon: Utseendet beror av skärmupplösningen och (givetvis) språkversion. När du övergår till att arbeta med ett visst databasobjekt, t ex en tabell, ersätts Tabellverktyg (Table Tools) automatiskt av andra menyflikar. Det nya verktygsfältet innehåller delvis samma kommandon, men även nya kommandon som är särskilt användbara i det aktuella databasobjektet. Verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar) kan anpassas på flera olika sätt: Du kan lägga till knappar i det genom att högerklicka på valfri knapp och sedan klicka på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst (Add to Quick Access Toolbar). Du kan klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst (Customize Quick Access Toolbar) som visas när du högerklickar på någon knapp. Välj bland kommandona i den dialogruta som visas. Om du vill flytta verktygsfältet till en egen rad under menyfliksområdet klickar du på pilen i änden av verktygsfältet och sedan på Visa verktygsfältet Snabbåtkomst under menyfliksområdet (Show Below the Ribbon). Om du vill placera verktygsfältet ovanför menyfliksområdet gör du samma sak men klickar på Visa verktygsfältet Snabbåtkomst över menyfliksområdet (Show Above the Ribbon). DC LÄROMEDEL Access 15

16 Ta bort en knapp från verktygsfältet Snabbåtkomst 1. Högerklicka på en knapp i verktygsfältet. 2. Klicka på Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst (Remove from Quick Access Toolbar). Tips! Många väljer att lägga till knappar för t.ex. Nytt (New) och Öppna (Open). OBS! Du kan endast arbeta med en databas åt gången i Access. Om du arbetar med en databas kommer den att stängas i samma ögonblick som du öppnar en annan databas! Däremot kan du starta flera instanser av Access dvs. starta programmet flera gånger, men varje instans har endast en databas. Statusfält Nederst i programfönstret närmast aktivitetsfältet har Access i likhet med många andra Windowsprogram ett så kallat statusfält (Status Bar), där diverse information då och då presenteras för användaren. Om du högerklickar på Statusfältet, så har du möjlighet att anpassa vad som ska visas. Någon möjlighet att zooma skärmbilden (vilket går att göra i Word, Excel och PowerPoint) finns normalt inte i Access, utom i det visningsläge som kallas Förhandsgranskningsläge (Print Preview). Mera om detta i ett senare kapitel. 16 Access DC LÄROMEDEL

17 Skapa en enkel databas med hjälp av guider I föregående kapitel skapade du en databas och sparade den i filen Mina vänner.accdb. Men databasen är fortfarande tom. Nu ska du ändra på det. Du ska börja med att göra en tabell. Faktum är att Access redan har påbörjat tabellen. Access utgår från att du önskar ha ett fält med en unik identifierare. Programmet föreslår namnet ID på det fältet och det har en automatisk räknare kopplad till sig. Lite längre fram i boken redogörs för dessa begrepp Du bör nu ta ställning till vilka fält du önskar ha i tabellen. Du väljer följande fältnamn: Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Postnr, Ort och Telefonnr. Samtliga ska vara av fälttyp Text. Definition av fälttyper kommer senare. Klicka på den lilla triangeln till höger om Klicka för att lägga till (Click to Add). I nedrullningslistan väljer du Text. Access anger fältnamn Fält 1. Du ändrar detta till Förnamn. Fortsätt på motsvarande sätt med övriga fält. Om du inte är nöjd med något fältnamn, kan du högerklicka på fältnamnet och i snabbmenyn välja Byt namn på fält (Rename Field), fylla i det nya namnet och trycka på Enter. När du skrivit färdigt alla fältnamnen kan, om du vill, stänga tabellen. Du får då följande fråga: När du svarar Ja, får du möjlighet att välja ett eget namn. Skriv Adresser. DC LÄROMEDEL Access 17

18 Formulär Du kan naturligtvis skriva in dina poster direkt i tabellen på ett liknande sätt som man oftast gör i Excel. I Access är det dock vanligast, att man skapar ett inmatningsformulär för att underlätta inmatningen. Välj Skapa, Formulär (Create, Form) Du befinner dig just nu i en designvy. Klicka på Visa, Formulärvy (View, Form). Du kan därefter genast börja mata in uppgifter om dina vänner. Id hade Access skapat åt dig. Det är primärnyckelfältet. Du ser, att det står Ny i det. Detta innebär, att du inte ska skriva i just det fältet, utan du ska överlåta åt Access, att skapa löpnummer åt dig. Uppdatera med hjälp av formulär Du skriver in genom att i tur och ordning fylla i fälten. Du kan använda eller för att gå vidare till påföljande fält. När du fyllt i det sista fältet och bekräftar med eller kommer du automatiskt till nästa post. Skift + Tab hoppar åt vänster. Du navigerar med hjälp av Postväljaren. 1 går till första posten, 2 ett steg bakåt, 3 visar aktuell post, 4 visar totalt antal poster, 5 går ett steg fram, 6 går till sista och 7 skapar en ny post. Fyll i några vänner. Du får gärna välja dina egna, men annars går det bra att mata in följande lista. 18 Access DC LÄROMEDEL

19 När du har matat in dina poster, så stänger du formuläret. Du får då frågan, om du vill spara designändringar i Adresser. Du svarar med Ja (Yes). Acceptera det namn, som programmet föreslår, dvs. Adresser. Om du nu tittar i databasfönstret och väljer Alla Access-objekt (All Access Objects), så ser du, att du fått en tabell med namn Adresser och ett formulär med samma namn. Om du så önskar kan du öppna Mina vänner-start.accdb, som innehåller en färdigifylld tabell Adresser. Därefter kan du fortsätta kursen med den databasen. Rapport Din uppgift är nu att skapa en lista över alla dina vänner. Du vill ha alla adress- och telefonuppgifterna med, och du vill sortera den på efternamn. Du bör inte ha något databasobjekt öppet. Välj Skapa, Rapportguiden (Create, Report Wizard). Ditt första val blir nu att välja vilka fält som ska vara med. Ta med alla utom räknarfältet (ID). DC LÄROMEDEL Access 19

20 Guiden frågar om du önskar gruppera dina vänner. Du skulle t.ex. kunna gruppera efter Ort. I detta exempel avstår du från gruppering och väljer Nästa. 20 Access DC LÄROMEDEL

21 Du vill ha vännerna sorterade efter Efternamn. Här är det tillfälle till detta. Du kan dessutom sortera efter Förnamn som andra sorteringsordning. Det finns flera standardlayouter att välja. Kolumner (Columns) innebär, att databasen skrivs ut postvis medan Tabell (Table) innebär just det du önskar. Marginaljusterad (Justified) blir kontaktkort som fyller ut sidbredden: DC LÄROMEDEL Access 21

22 Du väljer Tabell (Table) och Orientering Liggande (Orientation Landscape). I sista dialogrutan accepterar du standardvalen både beträffande rapportens namn och att du vill Förhandsgranska rapporten (Preview the report). 22 Access DC LÄROMEDEL

23 Klart! DC LÄROMEDEL Access 23

24 Plats för anteckningar 24 Access DC LÄROMEDEL

25 Tabeller Lägga till ett fält Guiderna är lätta och bekväma att använda, när du ska välja något av de standarddatabaser som programleverantören har förberett. Ofta behöver du någon annan uppsättning fält än dem som föreslagits. I andra fall kommer du efteråt underfund med att ytterligare fält önskas läggas till databasen. I din databas Mina vänner önskar du komplettera adresserna med en bild av varje vän. Börja med att gå till Alla Access-objekten (All Access Objects) och markera (enkelklicka på) tabellen Adresser. Högerklicka och välj Design (Design View - se bilden ovan). Du får nu se en detaljerad uppställning över dina Fältnamn (Field Name) med Datatyp (Data Type) och Beskrivning (Desciption) samt Fältegenskaper (Field Properties). DC LÄROMEDEL Access 25

26 Du kan t.ex. se att Access skapat ett fält ID med Datatyp Räknare (Data Type AutoNumber) för att ge varje post i din tabell en garanterat unik identitet. Symbolen till vänster om fältnamnet betyder att fältet utgör tabellens Primärnyckel (Primary Key). Övriga fält har datatypen Text. Primärnyckel En primärnyckel är ett fält som används för att garantera att varje post i en tabell är unik, det vill säga att varje post på något sätt skiljer sig från alla andra poster i tabellen. Om ett fält utses till primärnyckel får det nämligen inte finnas två poster som har samma innehåll i det fältet. Med andra ord skulle vi inte kunna registrera två bilar med samma registreringsnummer i en tabell där registreringsnumret utgör primärnyckel. Det går även att låta en kombination av flera fält utgöra primärnyckel. I så fall är det kombinationen som är unik. Detta ligger dock utanför ramen för vår grundkurs. En tabell i Access behöver inte ha en primärnyckel, men det är en fördel, om det finns en sådan, eftersom man då får möjlighet att skapa kopplingar mellan tabeller och så kallade relationer. I vårt exempel har du accepterat, att Access skapat ett primärnyckelfält åt dig. Lägga till ett bildfält Det du ska göra för att kunna lägga in bilder är att skapa ett nytt fält. Det gör du genom att klicka i den första lediga rutan under Fältnamn (Field Name). Skriv där in fältnamnet Bild. För att programmet ska förstå att du inte tänker använda fältet för att skriva in till exempel text (som Access väljer som standard) eller tal eller datum utan du infoga ett objekt skapat i ett annat program (bilder är ju gjorda i något grafiskt program eller åtminstone skapad av en digital kamera), så ska du klicka längst till höger vid Datatyp (Data Type) i samma rad som fältet Bild. I nedrullningslistan väljer du sedan Bifogad fil (Attachment), som är Microsofts namn på den typ av objekt du ska använda. För den, som använt tidigare versioner av Access, är det värt att notera att Active X-objekt (OLE Object), som tidigare användes för bilder (och som hade vissa besvärande begränsningar) nu har ersatts av Bifogad fil (Attachment). 26 Access DC LÄROMEDEL

27 Vid Beskrivning (Description) har du möjlighet att skriva in förklarande text, som dessutom kommer att visas på statusfältet, när just det fältet är aktiverat. Nu ska du gå över till Databladsläge. Det gör du genom att klicka på knappen enligt bilden eller genom att välja Visa, Datablad (View, Datasheet View). Härvid kommer du att få en dialogruta enligt illustrationen. Du accepterar genom att klicka på Ja (Yes)-knappen. Du kommer nu att se ditt adressregister i tabellform: DC LÄROMEDEL Access 27

28 Du ser också, att du har en postväljare i nederkant av fönstret. Den har samma funktion som postväljaren i formulär. Men här kan du ju också välja en viss post genom att klicka på något fält i den aktuella posten. 28 Access DC LÄROMEDEL

29 Formulär Om du går till Formulärobjekten (All Access Objects, Forms) och öppnar Adresser, så kommer du att finna att detta formulär är oförändrat. Det har inte skett någon uppdatering av detta bara för att du lagt till ett fält i tabellen. Skapa ett formulär med hjälp av en guide Du bestämmer dig för att skapa ett nytt formulär med hjälp av en guide. Välj Skapa, Formulär, Formulärguiden (Create, Forms, Form Wizard). Första steget i guiden öppnas. Eftersom du endast har en tabell så har Access redan fyllt i det första fältet, nämligen Tabell/frågor (Table/Queries) med Tabell (Table): Adresser. Om du hade haft fler tabeller (eller frågor mer om detta senare), så hade du fått välja önskad tabell här. Guiden visar namnen på alla fält i tabellen, även det nya fältet Bild. DC LÄROMEDEL Access 29

30 Eftersom du vill ha med alla fält klickar du på knappen >>, varefter du klickar på Nästa (Next). Guiden erbjuder dig ett antal varianter av formulär. Det som motsvarar ditt ursprungliga formulär är Kolumner (Columnar). Du väljer detta och klickar på Nästa (Next). Du blir nu tillfrågad om ett namn. Istället för att acceptera det som programmet föreslår, så skriver du istället Adresser med bild. Du accepterar förslaget, att Öppna formuläret för att visa eller skriva in information 30 Access DC LÄROMEDEL

31 (Open the form to view or enter information). Därefter klickar du på Slutför (Finish). Nu öppnas ditt nya formulär och visar den första posten. Du ser, att guiden har gjort ett fält för dig att lägga bilder i. Komplettering med bild I övningsmappen finns ett antal bilder, som du kan använda för denna övning. Samtliga kommer från Microsoft ClipArt Gallery, men har bearbetats för att passa till den här övningen. Författaren tar också tillfället i akt att rekommendera dig att inte okritiskt montera in digitala bilder direkt från kameran till databasen. För att slutresultatet ska bli hanterligt (lagom bildupplösning) och effektivt (lagom stora bilder), så bör de bearbetas med hjälp av något grafikprogram. Klicka i fältet Bild för den första posten. Ett meddelande visas: (Double-click to view or add attachments). Du ska således dubbelklicka. DC LÄROMEDEL Access 31

32 Välj därefter Infoga, Öppna (Add, Open) och navigera till övningsmappen och välj lämplig bild. Och det färdiga resultatet kan bli så här: I tidigare versioner av Access (före 2007) använde man istället Active X-objekt (OLE) för att lägga in bilder i en databas. 32 Access DC LÄROMEDEL

33 Arbeta med tabeller När du tittade på tabellen i designläge, så lade du märke till att olika datatyper användes. I Mina vänner är det Räknare (AutoNumber), Text och Bifogad fil (Attachment) som används. Men det finns många fler datatyper. Datatyper DATATYPER Text PM (Memo) Tal (Number) Datum/Tid (Date/time) Valuta (Currency) Räknare (AutoNumber) Ja/Nej (Yes/No) OLE-objekt (OLE Object) Hyperlänk (Hyperlink) Bifogad fil (Attachment) Beräknad (Calculated) Standarddatatypen. Lämplig för kortare texter och tal som inte används i beräkningar, t ex telefonnummer. Högst 255 tecken. Lämplig för längre texter. Högst tecken. Lämplig när fältet innehåller tal som används i beräkningar. Används när fältet innehåller datum eller tid. Används i första hand när fältet innehåller penningvärden. Skapar automatiskt ett löpnummer i fältet, vilket kan göra fältet lämpligt att använda som primärnyckel. OBS! Löpnumret kan inte ändras i efterhand! Om du tar bort en post blir det inte någon omnumrering! Löpnumret kan även vara ett slumptal. Används om fältet bara får innehålla Ja eller Nej, Sant eller Falskt (True/False), På eller Av (On/Off). Används när fältet innehåller objekt som är skapade i andra program, t ex en film eller ett ljud. Kallades tidigare Active X- objekt Används när fältet innehåller en hyperlänk till en webbsida på Internet eller till ett annat dokument. Filer som ska öppnas, när posten visas. Med hjälp av Uttrycksverktyget kan man skapa funktioner som ingår i ett beräknat fält. Uppslagsguiden Längst ner på listan ser du att man även kan välja Uppslagsguiden (Lookup Wizard ) Denna guide skapar en speciell typ av fält som kallas för uppslagsfält. Ett uppslagsfält i en tabell fungerar precis som en listruta. När man klickar i fältet dyker det upp en listpil till höger i fältet. Klickar man på listpilen fälls det ner en lista under fältet. På listan väljer man vad fältet ska innehålla. Vad som ska stå på listan blir du tillfrågad om av Uppslagsguiden. DC LÄROMEDEL Access 33

34 Fältegenskaper Beroende på vilken datatyp du har valt kan du dessutom göra olika inställningar av fältets fältegenskaper (Field Properties). Man kan betrakta fältegenskaperna som ett sätt att finjustera villkoren för hur fältets innehåll ska vara beskaffat och hur Access ska tolka och presentera innehållet. I tabellen på nästa sida beskrivs de olika fältegenskaper som förekommer i Access. 34 Access DC LÄROMEDEL

35 Fältstorlek (Field size) Format Decimaler (Decimal Places) Indatamask (Input Mask) Titel (Caption) Standardvärde (Default Value) Verifieringsuttryck (Validation Rule) Verifieringstext (Validation text) Obligatorisk (Required) Tillåt nollängd (Allow Zero Lenth) Indexerat (Indexed) Unicodekomprimering (Compression) FÄLTEGENSKAPER Begränsar storleken för fält med datatypen Text, Tal eller Räknare. Om man t ex väljer 35 för ett fält med datatypen Text kan fältet högst innehålla 35 tecken. Om man vill ändra standardinställningen (som är 50 för datatypen Text och Långt heltal för datatypen Tal) väljer man Alternativ på Verktyg-menyn och fliken Tabeller/frågor i dialogrutan Alternativ. Maxvärdet för Text är 255 tecken. Påverkar hur fältets innehåll visas, men inte hur det lagras. Innehållet i fält med datatypen Datum/Tid kan t ex visas som Långt datum eller Kort datum. Man kan även skapa egna format. Bestämmer antalet decimaler i fält med datatypen Tal eller Valuta. Även här påverkas endast hur fältets innehåll visas, inte hur det lagras. Inställningen Automatisk innebär att fältegenskapen Format bestämmer antalet decimaler. Med hjälp av låsta skrivpositioner kan indatamasken styra inmatningarna i fält med datatypen Text, Tal, Datum/Tid eller Valuta. Man kan t ex tvinga användaren att skapa ett blanksteg mellan tredje och fjärde siffran i ett postnummer. Indatamaskguiden kan skapa nio olika färdiga indatamasker för datatyperna Text och Datum/Tid, men det är ofta bättre att göra indatamasker själv. Om man inte lämnar denna fältegenskap tom ersätter den fältnamnet i formulär och rapporter. En praktisk fältegenskap som automatiskt ger fältet ett visst innehåll när man lägger till nya poster i tabellen. Bra om man t ex vill registrera adresser till tusen personer, varav 999 bor i Malmö. Naturligtvis går det ändå att själv göra andra inmatningar i fältet. Begränsar fältets innehåll till värden som motsvarar vissa krav. Om man t ex använder verifieringsuttrycket >0 som fältegenskap i ett fält med datatypen Tal får fältet bara innehålla positiva tal. Valfri text bestående av högst 255 tecken som visas när en inmatning i fältet inte uppfyller verifieringsuttryckets krav. Denna fältegenskap kan vara inställd på Ja eller Nej. Är den inställd på Ja vägrar Access att spara posten om fältet lämnas tomt. Används i fält med datatypen Text, PM eller Hyperlänk. Kan vara inställd på Ja eller Nej. Är denna fältegenskap inställd på Ja är det tillåtet att lagra en s k nollängdssträng ( ) i fältet, även om fältegenskapen Obligatorisk är inställd på Ja. Kan vara inställd på Nej, Ja dubbletter tillåtna eller Ja inga dubbletter. Indexering är en dold numrering som kan öka databasens prestanda när man sorterar poster eller använder frågor. Access gör automatiskt inställningen Ja inga dubbletter om man väljer att fältet ska vara primärnyckel. Fält med datatypen PM, Active X-objekt eller Hyperlänk kan inte indexeras och följaktligen inte vara primärnyckel. Access använder Unicode, vilket innebär att varje tecken använder 2 byte. De fält som använder enbart latinska tecken innehåller därför värdet 0 i den första byten och kan därför komprimeras. Med valet Ja sparas utrymme. DC LÄROMEDEL Access 35

36 I tabellen har berörts de vanligaste fältegenskaperna. Dessutom finns inställningar som har att göra med främmande språk, t.ex. japanska. Dessa behandlas inte här. Indatamask Vill man styra användarens inmatningar ännu mera noggrant bör man använda en indatamask (Input Mask), eventuellt i kombination med ett verifieringsuttryck. Indatamasken anger position för position om användaren får lov att skriva en siffra, en stor bokstav, en liten bokstav, ett blanksteg eller ett valfritt tecken. På fortsättningskursen går man igenom dessa parametrar betydligt mer ingående. Öppna tabell Ett dubbelklick på tabellnamnet gör att tabellen öppnas i databladsläge. Öppna tabellen Adresser i databladsläge. Lägg märke till menyfliken Design innehållande kommandon, speciellt ägnade som Tabellverktyg (Table Tools) har dykt upp. Byta namn på tabell Namnbyte kan du åstadkomma genom att markera tabellens namn och trycka på funktionstangenten F2 eller högerklicka på tabellens namn och välja Byt namn (Rename) i snabbmenyn. Inmatning i tabell Komplettera tabellen Adresser med någon post. 36 Access DC LÄROMEDEL

37 En ny post matar du alltid in på den nedersta raden i tabellen. Den blinkande markören hamnar rätt om du klickar på knappen längst till höger bland de fem bläddringspilarna vid underkanten av tabellens fönster. Har du nyss infogat en ny post i tabellen trycker du bara på [TAB] för att infoga en ny post till (om du inte har ändrat programmets standardinställningar kan du även använda [ENTER]). Dessutom kan du använda kortkommandot. Knappen Ny pots (New Record) Ett sätt att förflytta sig från fält till fält i tabellen är att använda [TAB] för att hoppa framåt och [SKIFT]+[TAB] för att hoppa bakåt. När du har kommit till sista fältet på raden kan du även använda [TAB] för att hoppa till fältet längst till vänster på nästa rad. Tips 1! Tryck på [CTRL]+ (apostrof) för att upprepa det som står i fältet ovanför! Tips 2! När du befinner dig i ett Ja/Nej-fält kan du växla markering med hjälp av mellanslagstangenten (Space)! I Access kan du göra vissa inställningar som bestämmer vad som ska hända när du trycker på [ENTER] och piltangenterna. Dessa inställningar påverkar även användningen av [TAB], [PAGE UP], [PAGE DOWN], [HOME], [END], [CTRL]+[HOME] och [CTRL]+[END]. Du finner dessa inställningar genom att välja fliken Arkiv, Alternativ, Klientinställningar (File, Options, Client Settings). Standardinställningarna ser du i nedanstående bild: DC LÄROMEDEL Access 37

38 OBS! Om du matar in tillåtna data i fälten och inte hoppar över några obligatoriska fält sparas posterna automatiskt av Access. Däremot måste du alltid själv spara ändringar av tabellernas och de andra dataobjektens design. Skulle du vilja spara en post själv kan du använda kortkommandot [SKIFT]+[ENTER]. Sök och ersätt Sök Pröva att söka efter ett visst ord i tabellen Adresser. Klicka i det översta fältet i kolumnen Efternamn. Klicka sedan på Sök (Find) i menygruppen Start (Home). 38 Access DC LÄROMEDEL

39 Knappen Sök Dialogrutan Sök (Find) dyker upp. Skriv Post (eller något namn du använt) i textrutan Sök efter (Find What). Vid Leta i (Look In) markerar du om den markerade kolumnen eller hela tabellen ska genomsökas. Om du letar i en viss kolumn kan du även bocka för Sök formatering (Search Fields As Formatted). Då söker Access efter något som visas som det du har angivit, inte efter något som lagras som det du har angivit. Datatyperna Tal (Number), Valuta (Currency) och Datum/Tid (Date/Time) har förmågan att med hjälp av fältegenskapen Format visa fältets innehåll på ett annat sätt än det lagras. Avancerade databaskonstruktörer kan även konstruera egna format för datatypen Text. Dessutom kan fältegenskapen Indatamask (Input Mask). leda till att fältets innehåll visas på ett annat sätt än det lagras. Det finns alltså gott om tillfällen att bli lurad om man söker efter något i Access utan att veta vad avbockningsrutan Sök formatering är till för! Klicka på knappen Sök (Find). Den första förekomsten av efternamnet Post markeras. DC LÄROMEDEL Access 39

40 Klicka på knappen Sök nästa (Find Next). Inga fler förekomster av ordet Post påträffas, vilket Access förklarar med följande meddelande: När du väljer Sök (Find) i Word, Excel, PowerPoint eller Access är det tyvärr olika sökfunktioner i alla fyra programmen. I Access kan du använda följande jokertecken (wild cards) när du söker eller ersätter data: * Motsvarar ett valfritt antal (även noll) valfria tecken och används alltid som första eller sista tecken. vi* hittar virka, vit och vi? Motsvarar ett valfritt tecken. B?t hittar bit, bet och båt [ ]! - Motsvarar ett valfritt tecken bland dem som står inom hakparenteserna. Motsvarar ett valfritt tecken bland dem som inte står inom hakparenteserna. Motsvarar ett valfritt tecken i ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö och inte Ö till A). B[ie]t hittar bit och bet, men inte båt b[!ie]t hittar bot och båt, men inte bit eller bet b[a-c]d hittar bad, bbd och bcd # Motsvarar en valfri siffra. 1#3 hittar 103, 113 och 123 Ersätt Vill du istället ersätta ett ord med ett annat klickar du på Ersätt (Replace). Pröva att ersätta alla förekomster av efternamnet Post med efternamnet von Post. Ersätt sedan tillbaka till Post igen. Sortering När du har fyllt i alla uppgifter i tabellen placerar du den blinkande markören i något fält i kolumnen Förnamn genom att peka och klicka där. Klicka sedan på knappen Stigande (Ascending) i verktygsfältet. (I Access, till skillnad från Excel, fungerar det också att markera hela kolumnen först!) 40 Access DC LÄROMEDEL

41 Knapparnan Stigande (Ascending) och Fallande (Descending) Vad hände? Jo, posterna sorterades om. Tabellen är nu sorterad i stigande bokstavsordning (från A till Ö) efter Förnamn. Om du istället klickar på knappen Fallande (Descending) sorteras posterna naturligtvis i fallande bokstavsordning efter Förnamn. OBS! Du kan inte sortera fält som har datatyperna PM, OLE-objekt eller Hyperlänk. OBS! Om du matar in tal i fält som har datatypen Text, så får du alfanumerisk sorteringsordning, d v s 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21 Undvik detta genom att kalla 1 för 01, 2 för 02 osv. Eller ändra datatypen från Text till Tal. Markering Om du vill markera en hel rad (alltså en hel post) klickar du på den fyrkantiga knappen till vänster om raden. Gäller det en hel kolumn klickar du på kolumnrubriken. Om du vill markera flera rader (poster) eller flera kolumner klickar du inte, utan håller istället ner vänster musknapp medan du flyttar muspekaren lodrätt respektive vågrätt. Du kan även markera den första raden (kolumnen) och sedan hålla ner [SKIFT] medan du markerar den sista raden (kolumnen). Då blir alla mellanliggande rader (kolumner) också markerade. Vill du markera hela tabellen på en gång (alla poster) kan du klicka på knappen till vänster om kolumnrubrikerna. OBS! Splittrade markeringar går det inte att göra i tabellerna i Access! Endast ett sammanhängande cellområde kan markeras. Tips! Markera två kolumner och klicka på knapparna Stigande eller Fallande, så sorterar Access i första hand efter den vänstra och i andra hand efter den högra. Detta fiffiga trick förutsätter att DC LÄROMEDEL Access 41

42 kolumnerna ligger bredvid varandra och i rätt ordning. Det fungerar även med tre eller ännu fler kolumner! Ta bort post Vill du ta bort en post ser du till att den blinkande markören är placerad någonstans i posten. Sedan klickar du på knappen Start, Ta bort, Ta bort post (Home, Delete, Delete Record). Alternativt kan du markera hela posten och trycka på [DELETE]. Ska flera poster bort samtidigt måste du först markera dem samtidigt. Sedan klickar du på knappen Start, Ta bort, Ta bort post (Home, Delete, Delete Record).. Alternativt kan man trycka på [DELETE]. Innan du tar bort några poster bör du se till att den kontrollfråga Access normalt ställer vid borttagning av poster inte är bortvald. Klicka på Arkiv, Alternativ, Klientinställningar (File, Options, Client Settings). Se till att avbockningsrutan Poständringar (Confirm, Record Changes) är förbockad. Annars arbetar du utan skyddsnät i Access! När det finns en relation mellan två tabeller kan Access vägra att ta bort vissa poster i den så kallade primärtabellen. (Se avsnittet om relationer längre fram i boken.) Kolumner kan man bara ta bort en åt gången. Först ser du till att den blinkande markören är placerad någonstans i den kolumn som ska bort. Sedan högerklickar du och väljer Ta bort fält (Delete Field) i snabbmenyn. Alternativt kan du först markera hela kolumnen. Flytta kolumn En markerad kolumn kan flyttas åt vänster eller åt höger i tabellen om du pekar på kolumnrubriken och använder dra-och-släpp-metoden, men det går inte att klippa ut kolumner i tabellerna i Access, inte ens en åt gången. Däremot går det att kopiera vilket cellområde som helst. Flytta rad Att flytta en rad med dra-och-släpp-metoden går inte. Däremot kan du markera och sedan klippa ut ett antal rader som du vill klistra in någon annanstans. Att klippa ut en rad räknas som att ta bort en post och ger normalt upphov till en kontrollfråga från programmet. Lägg även märke till att du måste markera hela den nedersta raden i tabellen för att kunna klistra in. Du kan även klippa ut ett antal rader i en tabell och klistra in i en annan tabell om tabellernas egenskaper är tillräckligt lika. (Om de inte är tillräckligt lika försöker Access att skapa en reservtabell med det lustiga namnet Inklistringsfel och klistrar in raderna i den tabellen istället.) 42 Access DC LÄROMEDEL

43 Gör så här: 1. Markera raderna som ska flyttas (eller kopieras). 2. Klicka på knappen Klipp ut (Cut - om du vill flytta raderna) eller knappen Kopiera (Copy). 3. Svara Ja (Yes) om du får en kontrollfråga. 4. Stäng tabellen. 5. Öppna den tabell som raderna ska flyttas eller kopieras till. 6. Markera den nedersta raden i tabellen. 7. Klicka på knappen Klistra in (Paste). 8. Svara Ja (Yes), om du får en kontrollfråga. Om ett fält i tabellen har en olycklig kombination av fältegenskaperna Indatamask (Input Mask) och Format (t ex en indatamask som kräver att ett datum består av sex siffror och ett format som visar samma datum med åtta siffror) kan Access krångla även när du försöker att klistra in i samma tabell som du klippte ut ur. Någon reservtabell skapas i det fallet inte. Med andra ord: Varning! Var försiktig och säkerhetskopiera databasen innan du börjar klippa ut rader i tabellerna! Naturligtvis ska du alltid ha färska säkerhetskopior av dina databaser! Har du inga färska säkerhetskopior får du tyvärr skylla dig själv! Ändra kolumnbredd Ofta vill man ändra kolumnbredden. Det går till så att du pekar på skarven mellan kolumnrubrikerna och använder dra-och-släpp-metoden. Ett annat sätt är att placera markören i aktuell kolumn (eller markera hela kolumnen) och välja Fältbredd (Field Width) i snabbmenyn. Om du istället dubbelklickar på skarven mellan två kolumnrubriker ordnar Access automatiskt den kolumnbredd som är bästa val för den vänstra av de två kolumnerna. Det betyder att Access automatiskt anpassar kolumnbredden till det längsta cellinnehållet som är synligt i aktuell kolumn. (Observera att Access även på denna punkt skiljer sig från Excel, som anpassar kolumnbredden till det längsta cellinnehållet överhuvudtaget i aktuell kolumn.) Ändra radhöjd Radhöjden ändras på ungefär samma sätt som kolumnbredden. Du pekar på skarvarna mellan knapparna till vänster om raderna och använder dra-ochsläpp-metoden. Ett annat sätt är att välja Radhöjd (Row Height ) i snabbmenyn. Hela tabellen får samma radhöjd. DC LÄROMEDEL Access 43

44 Teckenformat Det är lätt att ändra teckenformat i en tabell. Någon markering i tabellen behövs inte. Klicka bara på Start, Textformatering (Home, Text Formatting), så väljer DU tabellens teckenformat. Hela tabellen måste nämligen ha samma teckenformat, inklusive kolumnrubrikerna! En trist konsekvens av detta en av de få bristerna i Access är att det inte går att skapa upphöjd eller nedsänkt text. Kemister kan inte skriva H2SO4 alltså. De får skriva H2SO4 om de tänker registrera svavelsyra. Eller göra en flat databas i Excel, där det faktiskt går att skapa upphöjd och nedsänkt text. I tabellerna i Access går det heller inte att fritt välja om cellernas innehåll ska vara vänsterjusterat, centrerat eller högerjusterat. Väljer du datatypen Text blir cellernas innehåll vänsterjusterat. Väljer du Tal (Number), Valuta (Currency) eller Datum/Tid (Date/Time) blir det högerjusterat. Databladsformat Arkiv, Alternativ, Datablad (File, Options, Datasheet) ger vissa möjligheter till modifiering av utseeendet: Som du ser kan du bland annat välja bort de lodräta och/eller vågräta linjerna i rutnätet. 44 Access DC LÄROMEDEL

45 Ångra I Access finns det en Ångra (Undo)-knapp, liksom i många andra Windowsprogram. Vissa åtgärder, att ta bort en post eller en kolumn t ex, går inte att ångra alls. Att man har ändrat teckenformat eller cellformat kan man heller inte ångra, men i sådana fall kan man stänga tabellen utan att spara och sedan öppna den igen. Knappen Ångra (Undo) Istället för att klicka på knappen Ångra Undo) kan du använda kortkommandot [CTRL]+Z. Du kan endast ångra ett steg i Access! Stäng tabellen Adresser. Blir du tillfrågad om du vill spara ändringar klickar du på knappen Ja. Nya tabeller Du vill komplettera din databas med en tabell med namnen på de olika föreningar som dina vänner är medlemmar av. Nu är det så behändigt ordnat, att det redan finns en liten Excel-databas, som innehåller precis det du önskar ha i din Access-databss. Du ska nu hämta data från Excel-filen! Klicka på Externa data, Importera och länka, Excel (External Data, Import & Link, Excel). Dialogrutan enligt bilden kommer fram (Get External Data Excel Spreadsheet) DC LÄROMEDEL Access 45

46 Du ska nu navigera till aktuell mapp via Bläddra (Browse ). Därefter väljer du filen Föreningar och klickar på OK. En guide startar. I det första steget i guiden ser du bara till att Visa blad (Show Sheet) är förprickat och konstaterar att guiden har hittat en databas på bladet 46 Access DC LÄROMEDEL

47 Föreningslista (vilket ju är korrekt). Därefter klickar du direkt på knappen Nästa (Next). I nästa steg i guiden bockar du för avbockningsrutan Första raden innehåller kolumnrubriker (Firt Row Contains Column Headings) och klickar på knappen Nästa (Next). DC LÄROMEDEL Access 47

48 I nästa steg i guiden behåller du grundinställningarna. Klicka sedan på knappen Nästa (Next). I nästa steg i guiden accepterar du det föreslagna namnet Föreningslista (Access föreslår kalkylbladets namn som namn på tabellen) och klickar direkt på knappen Slutför (Finish). Läs beskedet och klicka sedan på knappen OK. 48 Access DC LÄROMEDEL

49 Din databas i Excel har nu blivit en tabell i en databas i Access. När tabellen importerades från Excel gjorde Access automatiskt vissa inställningar beträffande datatyper och fältegenskaper. Vi låter dessa gälla. I navigeringsfönstret ser du nu ytterligare ett tabellobjekt, nämligen Föreningslista. Öppna det genom att dubbelklicka på det! Efter att ha justerat kolumnbredderna, så ser tabellen ut så här i Access: Du har nu sett hur enkelt det ofta är att importera en databas från Excel. En förutsättning för att det ska gå så här smidigt är bland annat att databasen är konsekvent gjord i Excel och att den följer regelboken. Till exempel får DC LÄROMEDEL Access 49

50 det inte finnas 2 fält med samma namn. Fältnamnen ska finnas i sin helhet i samma cell. Det får inte finnas tomma rader i databasen. Eventuella tal ska vara enhetligt formaterade (t.ex. inte kr, $ och blandat i samma kolumn). När du sedan stänger tabellen får du en fråga (du har ju korrigerat kolumnbredder), som du besvarar med Ja (Yes). Se till att Föreningslista är markerad i Navigationsfönstret. Snabbformulär Tryck på kommandoknappen Skapa, Formulär (Create, Form). Du har nu fått ett formulär att fylla i. I många fall är det lite enklare än att fylla i en tabell. Du kan nu använda det för att komplettera med ytterligare någon förening, som du vill ha med i din databas. Stäng sedan formuläret. Du blir tillfrågad, om du önskar spara det. Du väljer, att du vill spara det, och du accepterar föreslaget namn Föreningslista. Relationer (kopplingar) Du önskar komplettera uppgifterna om dina vänner med föreningstillhörighet. Då gäller det först att lägga till ytterligare ett fält i tabellen Adresser. Öppna därför tabellen Adresser i Designläge (på samma sätt som förra gången). Du skriver in fältnamn Förening, Välj därefter Datatyp (Data Type) och klicka på Uppslagsguiden... (Lookup Wizard ) 50 Access DC LÄROMEDEL

51 En guide startar. Den vet att du önskar hämta uppgifter ur ett annat databasobjekt. Det enda som är möjligt i din databas är just tabellen Föreningslista, varför den föreslås. Hade du haft flera tänkbara objekt, så skulle du här ha gjort ditt val. DC LÄROMEDEL Access 51

52 Du klickar på Nästa (Next). Guiden frågar nu vilket eller vilka fält du vill använda. Det är här som det visar sig nödvändigt att det finns en primärnyckel i tabellen du hämtar från, så att guiden kan skapa en entydig koppling. Du väljer fälten ID och Förkortning. I något annat tillfälle hade du kanske velat använda fler fält. Programmet sätter inga begränsningar på detta. Du klickar på Nästa (Next). (Du känner väl till, att du kan använda Enter i stället för att klicka på Nästa (Next), eftersom knappen är markerad med kraftig ram.) 52 Access DC LÄROMEDEL

53 Du lägger märke till att du i nästa steg erbjuds att justera kolumnbredden. I vårt exempel låter vi den vara som den är. Lägg också märke till att guiden rekommenderar att nyckelkolumnen (den med löpnummer) ska döljas. Eftersom vi inte bryr oss så mycket om just vilket löpnummer Access givit till de olika föreningarna, accepterar vi det förslaget. Klicka på Nästa (Next). Du har kommit till guidens avslutningsfönster och accepterar etiketten (dvs namnet på uppslagskolumnen) Förening. Du klickar på Slutför (Finish). DC LÄROMEDEL Access 53

54 När du gjort det, så säger Access ifrån, att Tabellen måste sparas innan relationerna kan skapas. Vill du spara nu? Det är inte mycket att välja på, utan du måste acceptera genom att klicka på Ja (Yes). Du öppnar därefter tabellen Adresser genom att dubbelklicka på den. Du noterar att det tillkommit en kolumn Förening. När du klickar på den första postens fält visas en listpil. När du trycker på pilen, kommer en lista fram. I den kan du sedan välja Förening. Du väljer DSK. 54 Access DC LÄROMEDEL

55 Notera symbolen längst till vänster på posten. Den visar, att ändringen ännu inte skrivits till databasen. Så snart som du tryckt t.ex. Enter ändras symbolen till markeringstriangeln. Nu är databasen uppdaterad! Stäng tabellen Adresser. I meddelanderutan vi såg för en stund sedan, fick vi veta att Access tänkte skapa något som heter relationer. Vad är det? Klicka på knappen Relationer (Relationships)i verktygsfältet Tabellverktyg, Tabell (Table Tools, Table). Knappen Relationer Relationsfönstret Peka här och använd draoch-släpp-metoden om du vill flytta fältlistan. Ett nytt fönster dyker upp, det så kallade Relationsfönstret. Här ska du nu kunna se två Fältlistor. Efter att ha snyggat till layouten lite, kan det se ut som på bilden. OBS! Du kan själv utforma layouten i Relationsfönstret. Fältlistorna kan flyttas. Det gör du genom att peka på namnlisten vid fältlistans överkant DC LÄROMEDEL Access 55

56 och använda dra-och-släpp-metoden. Du kan även ändra fältlistornas storlek genom att peka på deras kanter och använda dra-och-släpp-metoden. Det är en klar fördel om du ordnar en tydlig layout i Relationsfönstret. Det gäller framförallt, när du har många tabeller i databasen. Som du ser löper det streck mellan fältlistorna. Detta streck symboliserar så kallade relationer (eller kopplingar) mellan olika fält. En relation i Access kan beskrivas som ett beroendeförhållande mellan ett fält i en tabell och ett annat fält i en annan tabell. Det som står i det ena fältet är beroende av det som står i det andra. Lägg märke till att primärnycklarna har fet stil. I fortsättningskursen går vi igenom fler detaljer kring relationer. Du stänger Relationsfönstret och besvarar följdfrågan med Ja (Yes). Inmatningsformulär Skapa ett inmatningsformulär, genom att markera tabellen Adresser och därefter välja Formulär (Form). 56 Access DC LÄROMEDEL

57 Komplettera posterna med föreningstillhörighet med hjälp av formuläret. Det är inte obligatoriskt att fylla i fältet för samtliga. En del är kanske inte med i någon av föreningarna! Lägg märke till vad som inträffar, om du försöker skriva in en text som inte finns i den relaterade listan! Med standardinställningar måste således listan först kompletteras med det nya föreningsnamnet för att kunna fyllas i tabellen Mina vänner. Du kan få nedrullningslistan att öppna sig automatiskt genom att trycka på F4! Stäng tabellen. Du får frågan om du vill spara den och det vill du. Acceptera däremot inte det föreslagna namnet, utan ändra det till Adressformulär. DC LÄROMEDEL Access 57

58 Borttagning av objekt När du tittar på objektlistan Formulär (Forms), ser du att du numera har 4 st. formulär. Både det ursprungliga Adresser och Adresser med bild har blivit överflödiga, eftersom du har ett nytt med all formulärinformation, dvs. Adressformulär. Att behålla gamla versioner kommer nog bara att skapa förvirring, varför du bestämmer dig för att ta bort just Adresser och Adresser med bild. Det gör du genom att markera respektive formulär och därefter trycka på Delete. Som alternativ kan du också högerklicka på objektet och välja Ta bort (Delete) i snabbmenyn. Du får en kontrollfråga, som du begrundar innan du klickar på Ja (Yes). Utskrift av tabeller Tabeller kan skrivas ut som de visas på skärmen. Klicka på Arkiv, Skriv ut, Förhandsgranska (File, Print, Preview Print), så får du se hur resultatet kommer att bli! Om du vill skriva ut endast vissa poster, så kan du markera dessa poster och välja Arkiv, Skriv ut, Skriv ut (File, Print, Print ). I dialogrutan Skriv ut prickar du för alternativknappen Markerade poster (Selected records) och klickar på knappen OK. Vill du göra riktigt snygga utskrifter i Access bör du använda rapporter, som vi ska titta på längre fram i boken. Kapacitet Hur många poster och fält kan det finnas i en tabell i Access? Någon bestämd övre gräns för antalet poster finns inte, utan svaret är i praktiken beroende av din dators prestanda och lagringskapacitet. Antalet fält är dock begränsat till 255. Men genom att skapa relaterade tabeller, kan databasen innehålla många fler fält! 58 Access DC LÄROMEDEL

59 Exportera data Vill du jobba vidare med en Accesstabell i Word eller Excel? Du kan göra på flera sätt. Markera upp det som ska exporteras. Välj Kopiera (Copy). Gå till önskat program och plats. Välj Klista in (Paste). Annars gör du så här: Välj fliken Externa data (External Data). Markera önskad tabell. I gruppen Exportera finns olika alternativ, bl.a. export till Word och Excel. När du väljer något av dessa alternativ, så konverteras tabellen automatiskt till en tabell i Word respektive ett kalkylblad i Excel. Enklare kan det knappast bli. I tidigare Access-versioner kallades den här funktionen för OfficeLinks. Exportera till Excel och följ inställningarna enligt följande skärmbilder. DC LÄROMEDEL Access 59

60 Export till Excel 60 Access DC LÄROMEDEL

61 Som du ser, så går det att spara inställningarna. Detta kan vara bra, om du återkommande gör samma typ av konvertering. Vid vissa konverteringar till kalkylblad dyker det upp en meddelanderuta: Klicka på knappen OK och bry dig inte mera om det. Detta meddelande är oftast ofarligt och beror då endast på att Access och Excel behandlar t.ex. datumformat på olika sätt. Export till Word Välj nu att Exportera till Word. Resultaten blir snarlikt det föregående. Det blir en tabell, men som du ser, så får det inte plats i horisontell ledd. Du måste antingen minska på kolumnbredden eller välja liggande format. Välj (i Word) Sidlayout, Orientering, Liggande (Page Layout, Orientation, Landscape). Resultatet blir så här: När du ska stänga Word-dokumentet, får du frågan: DC LÄROMEDEL Access 61

62 Lägg märke till filformatet RTF (Rich Text Format). Det har Microsoft valt för att säkerställa kompatibilitet med en lång rad olika ordbehandlingsprogram. Du accepterar valet genom att klicka på Ja (Yes). Även här erbjuds du möjligheten att spara inställningarna. 62 Access DC LÄROMEDEL

63 Filter och frågor I förra kapitlet såg du exempel på hur du kan låta Access sortera posterna i en tabell på olika sätt. Nu ska du undersöka hur du kan låta Access göra urval bland posterna. I tabellen Adresser kan du t.ex. be Access att endast visa de vänner, som är medlemmar i IFK. Öppna tabellen Adresser i databladsläge. Filter Låt oss först säga att du är ute efter de vänner, som är medlemmar i IFK. Ett sådant urval kan du åstadkomma mycket lätt. Klicka först på den lilla listpilen till höger om Förening. Klicka bort bocken vid Markera allt (Select All). Sätt dit en bock vid IFK. Klart! Om du har gjort databaser i Excel märker du att metoden påminner mycket om att använda Autofilter i Excel. Alternativt kan du klicka i ett fält, där det står IFK. Klicka därefter på knappen Markering (Selection) i gruppen Sortera och filtrera (Sort & Filter). Som alternativ kan du högerklicka och välja från snabbmenyn. Nu ser du endast de vänner som tillhör IFK. DC LÄROMEDEL Access 63

64 Klicka sedan på knappen Filter av/på, (Toggle Filter) så ser du återigen alla posterna. En annorlunda metod används när du filtrerar efter formulär : 1. Klicka på kommandot Filtrera efter formulär (Filter By Form). 2. Endast en rad visas. Se till att den är tom. (Töm med Delete, om det behövs). 3. Klicka i det tomma fältet under rubriken Ort. 4. Klicka på listpilen som dyker upp till höger i fältet och välj Filköping på listan. 5. Klicka på knappen Använd filter (Apply Filter), så visas endast dina vänner i Filköping. Vill du återigen se alla poster klickar du förstås på knappen Filter av/på (Toggle Filter). Du ska genast spara detta filter, eftersom du kanske vill göra samma urval i tabellen många gånger i framtiden. Om du sparar filtret, slipper du att konstruera det på ovanstående sätt varje gång du ska använda det. Du behöver då befinna dig i det läget att du just gjort urvalet, dvs. om du tagit bort filter, så trycker du på kommandot Filtrera efter formulär (Filter By Form)på nytt. För att spara filtret väljer du Arkiv, Spara (File, Save). Döp frågan till Vänner i Filköping. 64 Access DC LÄROMEDEL

65 Ett filter som har sparats kallas inte filter längre, utan fråga. Klicka sedan på Stäng-knappen. Om Access frågar om du vill spara designändringar i tabellen Adresser klickar du på knappen Nej (No). Du kan konstatera att du har en fråga i Navigeringsfönstret (Navigation Pane). Du kan aktivera ( köra ) frågan genom att dubbelklicka på den. Den kommer då alltid att köras på det innehåll databasen har vid det ögonblicket! Betydligt mer avancerade filtreringar/frågor går att åstadkomma i Access. En hel del av både fortsättnings- och fördjupningskurserna behandlar detta. DC LÄROMEDEL Access 65

66 Plats för anteckningar 66 Access DC LÄROMEDEL

67 Formulär När du matar in data i en databas kan det vara lite besvärligt att arbeta med en tabell, eftersom du ser väldigt många poster på en gång och en väldig massa data av olika slag. Därför använder man oftast så kallade formulär istället. I ett formulär kan du också studera alla data i en tabell, men under lite lugnare former, eftersom du betraktar endast en post åt gången. Du kan dessutom skapa formulär, som visar data från flera tabeller på samma gång. I och med att du ser endast en post åt gången är det mindre risk att du gör fel, när du matar in data. Det finns även en säkerhetsaspekt. Om endast en post är synlig på bildskärmen är det inte lika stor skada skedd om någon obehörig skulle råka gå förbi. Snabbformulär Det snabbaste sättet att skapa ett formulär är att klicka på kommandot Formulär (Form). Det har du redan gjort ett par gånger. Redigera formulär Bland databasobjekten Formulär (Form) i Navigeringsfönstret (Navigation Pane) finns nu ett par formulär att välja på. Högerklicka på Adressformulär välj Design i snabbmenyn. Formuläret öppnas nu i designläge. I designläget kan du själv ändra formulärets utseende på en mängd olika sätt. DC LÄROMEDEL Access 67

68 Klicka på Detalj (Detail)och sedan på den lilla listpilen till höger om knappen Bakgrundsfärg (Background Color) så kan du välja en annan färg på själva formuläret. Välj en ljusgul nyans. Bildrutan vill du korrigera. Det är bra att ändra på några parametrar. Klicka först i den stora rutan Bild. Tryck sedan på knappen Design, Egenskapssida (Property Sheet). I dialogrutan som öppnas gör du justeringar vid markerade parametrar. 68 Access DC LÄROMEDEL

69 Etikett En etikett kan du lägga till genom att klicka på kommandoknappen Design, Kontroller, Etikett (Controls, Label) och dra upp en ram med musen på den plats, där du vill infoga etiketten. Sedan är det bara att skriva, vad som ska stå på etiketten. Använd denna metod för att göra en etikett längst ner i formuläret. Kommandoknappen Etikett När ett fält eller en etikett har markerats kan du ändra teckensnitt, teckenstorlek, stil och teckenfärg med listrutorna och knapparna i kommandogruppen Format. Där finns även knappar för vänsterjusterad, centrerad och högerjusterad text, samt knappar för att ändra fyllnings/bakgrundsfärg, linje/kantfärg, linje/kantbredd och skuggning. Vill du ändra teckenformat eller flytta på många fält eller etiketter samtidigt, markerar du alla samtidigt. Det gör du genom att dra upp en ram med musen runt de objekt som ska markeras eller genom att klicka på dem en efter en, medan du håller [SKIFT] nedtryckt. Har du markerat flera objekt, kan du ordna så att de får samma bredd eller höjd och så att de hamnar rakt under varandra, rakt bredvid varandra eller på samma avstånd från varandra med de olika menyval som finns under Ordna, Storlek och ordning, Justering (Arrange, Sizing & Ordering, Align). Snygga till din etikett genom att ge den teckenstorlek 22, fet (bold) och kursiv (italic) stil samt centrerad (Center). Tips! Vill du finjustera positionen för ett eller flera markerade objekt kan du hålla [CTRL] nedtryckt och sedan trycka på vänsterpil-, högerpil-, uppåtpil- eller nedåtpiltangenten. DC LÄROMEDEL Access 69

70 Teman Klicka på Verktyg för formulär, Formulärdesign, Teman (Form Design Tools, Design, Themes) för att ändra formulärets design i ett nafs. Du kan välja bland ett stort antal färdiga färg/teckensnittskombinationer. Det räcker att peka på ett tema, så ser du hur detta påverkar formulärets design. 70 Access DC LÄROMEDEL

71 Rapporter Du har tidigare sett att formulär kan vara trevligare att arbeta med på bildskärmen än rena tabeller. Dessutom kan du skapa något som är trevligare att se på utskrift än rena tabeller, nämligen rapporter. I och för sig går det utmärkt att skriva ut en tabell i Access, men då har du inte så stora möjligheter att påverka den grafiska formgivningen. För att få fria händer att åstadkomma en snygg och lättbegriplig utskrift av innehållet i en tabell (eller resultatet av en fråga) bör du skapa en rapport. I en rapport kan du dessutom ordna sådana praktiska detaljer som att infoga dagens datum längst ner på varje sida. När du gör utskrifter av databaser är det ofta ett absolut krav att du kan se på utskriften vilket datum den är gjord, för att kunna avgöra om innehållet är aktuellt eller inte. Snabbrapport Markera tabellen Adresser i Navigeringsfönstret. Välj Skapa, Rapport (Create, Report) och bums är rapporten färdig! Spara rapporten under föreslaget namn namn Adresser. DC LÄROMEDEL Access 71

72 Skapa rapport med guide Du vill nu skapa en rapport, där du väljer bland fälten. Tryck på kommandoknappen Rapportguiden (Report Wizard). Gör sedan val enligt följande bilder! 72 Access DC LÄROMEDEL

73 DC LÄROMEDEL Access 73

74 Rapporten ser ut så här: Förhandsgranska Du betraktar nu rapporten i visningsläget Förhandsgranska (Print Preview), där du ser hur rapporten kommer se ut på utskriften. Efter att du granskat rapporten, så väljer du att stänga förhandsgranskning med kommandoknappen. 74 Access DC LÄROMEDEL

75 Designläge Rapporter i Access kan även betraktas i visningsläget Design. I designläget kan du utforma rapportens utseende med samma metoder som du tidigare använde för att utforma formulär. Växla till designläge genom att klicka på Visa, Designvy (View, Design View). Du har bland annat upptäckt att utrymmet inte räckte till för rubriken Förening. I designläget ser du hur rapporten är uppdelad i fem områden. Rapporthuvud/fot Det översta och det nedersta området kallas Rapporthuvud (Report Header) respektive Rapportfot (Report Footer). Där placerar du text eller fält som ska hamna först respektive sist i hela rapporten. Sidhuvud/fot Det näst översta och näst nedersta området kallas Sidhuvud (Page Header) respektive Sidfot (Page Footer). Där placerar du text eller fält som ska hamna överst respektive nederst på varje sida i rapporten. Endast vissa snabbrapporter visar Rapporthuvud och Rapportfot automatiskt. Om de inte visas kan du visa dem genom att klicka på Rapporthuvud/fot på Visa-menyn. Detaljområde I mitten ser du vad som kallas Detaljområdet (Detail). Här placerar du rapportens huvudinnehåll. Pröva att högerklicka på fältet längst till vänster i sidfoten, där det står =Nu() (=NOW()). Välj Egenskaper (Properties) på snabbmenyn och ändra värdet för egenskapen Format till Kort datum (Short Date). Istället för att högerklicka och välja Egenskaper (Properties)på snabbmenyn kan man markera fältet i sidfoten och klicka på knappen Egenskapssida (Properties Sheet) i kommandogruppen Design, Verktyg (Design, Tools). Alla DC LÄROMEDEL Access 75

76 objekt i rapporter och formulär har egenskaper som kan granskas och ändras på detta sätt! Knappen Egenskapssida Tips! I designläge kan du även skapa ett fält för datum och tid eller sidnummer genom att klicka på Design, Sidhuvud/sidfot (Pagae Header/Footer) och göra önskade inställningar. Fältet kan sedan flyttas till valfri plats i rapporten. Växla tillbaka till förhandsgranskningsläget genom att klicka på kommandoknappen Visa, Förhandsgranska (View, Print Preview). Ta och snygga till rapporten, så att hela fältnamnen syns och så att både rubrik och data är t.ex. elegant justerade! Stäng rapporten och spara den genom att klicka på Arkiv, Spara (File, Save). Döp rapporten till Adresslista. Layoutvy Med Layoutvy (Layout View) kan du snabbt se hur en rapport med många poster kommer att se ut! Som du kan se ledde ändringen i sidfoten till att datumangivelsen fick en annan utformning. 76 Access DC LÄROMEDEL

77 Utskrift av rapporter Innan du gör en utskrift kan det hända att du vill ändra marginalerna på utskriften (avstånden från papperets fyra ytterkanter till själva texten) eller välja mellan stående och liggande sidorientering. Dessa inställningsmöjligheter och en del andra dessutom hittar du i dialogrutan Utskriftsformat (Setup), som dyker upp om du väljer Arkiv, Skriv ut, Skriv ut (File, Print, Print). Dialogrutan Skriv ut och Utskriftsformat När du till slut vill göra en utskrift kan du klicka på knappen OK. DC LÄROMEDEL Access 77

78 Etiketter Ibland vill man använda en databas för att skapa adressetiketter. Då har du god hjälp av Etikettguiden (Label Wizard). Gör så här: 1. Välj Skapa, Rapporter, Etiketter.(Create, Reports, Labels) 2. Gör lämpliga inställningar. Gå till nästa steg genom att klicka på knappen Nästa (Next). 3. Upprepa föregående punkt tills du kommer till sista steget i Etikettguiden (Label Wizard). 4. Gör lämpliga inställningar och klicka på knappen Slutför (Finish). Rapporten som innehåller dina etiketter är klar. Extra övningsuppgift Använd Etikettguiden (Label Wizard) för att skapa adressetiketter, tre i bredd, till alla dina vänner! 78 Access DC LÄROMEDEL

79 Extrauppgift 1. Skapa en ny databas. Ge den namnet Skivsamling. 2. Skapa en tabell med ett fåtal fält, så du inte får alltför mycket att fylla i under övningen 3. Ge tabellen namnet Inspelningar. 4. Skapa ett inmatningsformulär med namnet Inspelningar. 5. Skapa ännu en tabell. Den här gången ska det bli ett register över artister. Välj även här ett litet antal fält. Kalla det Artister. Skapa ett formulär med samma namn. 6. Med hjälp av uppslagsguiden ska du nu skapa en relation mellan namnfältet i Inspelningar och i Artister. 7. Mata in några artister med hjälp av formuläret Artister. 8. Skapa ett nytt inmatningsformulär för Inspelningar. Kalla detta Inspelningsformulär och ta bort formuläret Inspelningar. 9. Mata in några skivor och notera att du fått nedrullningslist för Artist. 10. Gör en filtrering, så att endast en viss artist visas i tabellen Inspelningar. Spara filtreringen som fråga med lämpligt namn. 11. Skapa en rapport, där du kan skriva ut dina Inspelningar postvis och en annan där du kan skriva ut dem i tabellform. Spara rapporterna under lämpliga namn. DC LÄROMEDEL Access 79

80 Plats för anteckningar 80 Access DC LÄROMEDEL

81 Databasen BegBilar Det förekommer, att grundkursen önskas genomförd under 2 dagar. I detta kapitel finns ytterligare stoff att användas i dessa fall. Förberedelser Det finns en Excel-arbetsbok med namnet Bildatabas.xlsx. Den innehåller tre blad: Bilar, Bilmärken, Färger. Öppna den i Excel och bekanta dig med materialet. 1. Skapa Accessdatabasen BegBilar.accdb 2. Importera innehållet i Excel-bladen som tabeller. Acceptera befintliga fältnamn och föreslagna tabellnamn. 3. Gör ett formulär av tabellen Bilar med föreslaget namn. 4. Använd Uppslagsguiden för att skapa lämpliga relationer. Observera, att Bilmärke och Färg är angivna med tal i tabellen Bilar. Syftet med denna punkt är att tabellen Bilar ska innehålla Bilmärke och Färg i klartext i stället för tal. 5. Gör ett nytt formulär av tabellen Bilar. Kalla det för Bilar med märke och färg. 6. Bilarna är för dyra. Du ska sänka alla priser med 40 %. Uppdateringsfråga 7. Välj Skapa, Frågedesign 8. Dubbelklicka på fältet Utpris. 9. Klicka på Design, Uppdateringsfråga 10. Klicka till höger om Andra till 11. Klicka på Design, Verktyg 12. Gör val enligt bilden: DC LÄROMEDEL Access 81

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12 39 00 e-post: admin@dclaromedel.com

Läs mer

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 Microsoft Word 2013, grundkurs DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin @dcutbildning.com Internet: http://www.dcutbildning.com

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Nyheter Office 2013 1 Innehåll NYHETER I OFFICE 2013... 3 Programsviter av Office 2013... 3 Startskärmen... 3 Senaste... 4 Mallar... 4 Inloggning... 4 Jobba i molnet med dina dokument... 5 Spara lokalt...

Läs mer

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data Tips & Trix Mallar Mer om diagram Externa data Analys Sammanställa data Pivottabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll FORMAT... 1 OMRÅDESNAMN... 1 DATAINMATNING

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Lexicon lathund Nyheterna i MS Office 2010 Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Använda och anpassa Windows 7 Allmänna nyheter i Office 2010 Nyheter i Word 2010 Nyheter i Excel 2010 Nyheter i PowerPoint

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Att använda EXCEL 2000

Att använda EXCEL 2000 2005-12-08 Att använda EXCEL 2000 Del 2 av Anders Avdic Version 10.0 Anders Avdic Att använda Excel 2000 Del 2 av Anders Avdic Nyängsgatan 3B 641 47 KATRINEHOLM Tel.: 070/330 32 04 Epost: anders.avdic@esi.oru.se

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer