Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?"

Transkript

1 Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen

2 Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och lösningar i dialog med andra grupper visa sådan färdighet som fodras för att självständigt arbeta Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt (3 mål)

3 Mjuka mål - 1 För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

4 Mjuka mål - 2 För kandidatexamen ska studenten visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används För magisterexamen ska studenten visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används För masterexamen ska studenten visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

5 Mjuka mål - 3 För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens För magisterexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling För masterexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

6 Utvärderingar, omgång 1-3 Afrikanska och orientaliska språk Allmän språkvetenskap och lingvistik Arbetsterapeutexamen Arbetsvetenskap Audiologi, audionomexamen Baltiska och slaviska språk Biomedicinsk analytikerexamen Biomedicinsk laboratorievetenskap Ekonomisk historia Engelska Farmaci, receptarieexamen Finsk-ugriska språk Folkhälsovetenskap Företagsekonomi Genusvetenskap Geovetenskap och kulturgeografi Informatik Journalistik Klassiska språk Kognitionsvetenskap Litteraturvetenskap Logopedi, logopedexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Nationalekonomi Optikerexamen, optometri Psykologi Retorik Romanska språk Rättsvetenskap, juristexamen Sjukgymnastik Sjukhusfysik Sociologi Statsvetenskap, statskunskap Svenska och nordiska språk Tyska Östasiatiska språk Översättning Totalt 743 utbildningar

7 Antal utvärderade Utvärderingar, omgång utbildningar varav: 378 kandidatexamen 199 magisterexamen 108 masterexamen 58 yrkesexamen Mål 1 Mål 2 Mål 3 Totalt 0 Kandidat Magister Master Examensnivå => förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8 Antal utvärderade Måluppfyllelse Bristande Ej bristande Kandidat Magister Master Examensnivå

9 Antal utvärderade Antal utvärderade Måluppfyllelse Mjuka mål Hårda mål Kandidat Magister Master Bristande Ej bristande Ej Bristande Bristande Examensnivå Examensnivå - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor (kandidatexamen)

10 Antal utbildningar Utvärderingar, omgång utbildningar varav: 378 kandidatexamen 199 magisterexamen 108 masterexamen 58 yrkesexamen med bristande kvalitet i mål 3 Utvärderat Totalt Examensmål förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens professionellt förhållningssätt

11 Åtgärder kandidat, omgång 1 bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 28 utbildningar Antal åtgärder Reviderad(e) kurs(er) Identifiera, formulera, värdera och redovisa problem Nya/reviderade examinationsformer Nya inlämningsuppgifter Analysera/sammanställa/tolka data Förändrad handledningsprocess Betygskriterier/bedömningsgrunder för SA Obligatoriska seminarier/work shops Kontinuerligt kvalitetsarbete inom utbildningsprogrammet

12 Åtgärder magister, omgång 1 bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 11 utbildningar Antal åtgärder Reviderad(e) kurs(er) Nya inlämningsuppgifter Analysera/sammanställa/tolka data Kamratbedömning Identifiera, formulera, värdera och redovisa problem Obligatoriska seminarier Examination i relation till examensmålen Kollegial bedömning inför examination

13 Åtgärder master, omgång 1 bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 3 utbildningar Antal åtgärder Identifiera, formulera, värdera och redovisa problem Reviderad(e) kurs(er) Analysera/sammanställa/tolka data Obligatoriska seminarier Fler presentationer Nya inlämningsuppgifter Förändrade examinationskriterier Samordnade kurser Nya/reviderade examinationsformer

14 Åtgärder, omgång 1 Kvalitetssäkring/ kontroll Examen Kandidat Magister Master Nya/reviderade Examination i relation till Nya/reviderade examinationsformer examinationsformer examensmålen Kontinuerligt kvalitetsarbete inom Kollegial bedömning inför utbildningsprogrammet examination Kurser Reviderad(e) kurs(er) Reviderad(e) kurs(er) Reviderad(e) kurs(er) Färdighetsträning Samordnade kurser Obligatoriska seminarier/work Obligatoriska seminarier Obligatoriska seminarier shops Nya inlämningsuppgifter Nya inlämningsuppgifter Nya inlämningsuppgifter Analysera/sammanställa/tolka data Identifiera, formulera, värdera och redovisa problem Självständigt arbete Betygskriterier/bedömningsgrunder för SA Kamratbedömning Förändrad handledningsprocess Analysera/sammanställa/tolka Analysera/sammanställa/tolka data data Identifiera, formulera, värdera och Identifiera, formulera, värdera och redovisa problem redovisa problem Fler presentationer Förändrade examinationskriterier

15 Åtgärder, omgång 1, hårda mål Kvalitetssäkring/ kontroll Examen Kandidat Magister Master Kontinuerligt kvalitetsarbete inom Kollegial bedömning inför utbildningsprogrammet examination Kontinuerligt kvalitetsarbete inom utbildningsprogrammet Nya/reviderade examinationsformer Kurser Ny(a) kurs(er) Reviderad utbildningsplan Reviderad utbildningsplan Reviderad(e) kurs(er) Reviderad(e) kurs(er) Reviderad(e) kurs(er) Ny(a) kurs(er) Färdighetsträning Nya inlämningsuppgifter Nya inlämningsuppgifter Nya inlämningsuppgifter Analysera/sammanställa/tolka data Identifiera, formulera, värdera och redovisa problem Obligatoriska seminarier Analysera/sammanställa/tolka data Identifiera, formulera, värdera och redovisa problem Laborationer/datorsimuleringar Självständigt arbete Anvisningar/riktlinjer för SA Anvisningar/riktlinjer för SA Anvisningar/riktlinjer för SA Lärarkapacitet Betygskriterier/bedömningsgrund er för SA Betygskriterier/bedömningsgrund er för SA Förändrad handledningsprocess Mer resurser Betygskriterier/bedömningsgrun der för SA

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utbildningsplan för optikerprogrammet

Utbildningsplan för optikerprogrammet Utbildningsplan för optikerprogrammet 1OP12 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2011-11-18 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-08-22 Sid 2 (9)

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer