INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP"

Transkript

1 INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP Kurskod: 1TE061, Anmälningskod: 14404, 33%, DAG, NML, vecka: Termin: HT HT 2014 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 57% (90/159) av studenterna. Skriv gärna sammanfattningar av fritextsvar/kommentarer för varje fråga innan du publicerar. Att redan ha gjort sammanfattningar av god kvalitet underlättar arbetet med kursrapporten. Observera att granskning ur integritetssynpunkt ska ske om fritextsvar publiceras eller skrivs ut. Se Riktlinjer för kursvärderingar och rekommendationerna för praktiska råd och tips. 1: Hur nöjd är du med kursen i stort? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0% 1. Mycket missnöjd 3 st. 3% 2. Ganska missnöjd 9 st. 10% 3. Varken nöjd eller missnöjd 17 st. 19% 4. Ganska nöjd 39 st. 43% 5. Mycket nöjd 22 st. 24% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,8 / 5 Tyvärr levde projektet inte upp till mina förväntningar. Det kändes som att det var främst en teorikurs (massa begrepp) än en kurs om hur man verkligen leder projekt Väldigt intressant och befriande med en kurs som inte rabblar tal för en gångs skull. SPeciellt intressant var den sociala aspekten på projektarbeten, hur man fungerar i grupp samt alla de gästföreläsare som faktiskt ger en känsla av att universitetet har kontakt med "yttre" världen, något man annars saknar en del under utbildningen. Att lärarna dessutom kommer från relevanta yrkessituationer själva lyfter med kursen. Intressant och relevant för programmet. 2: Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit: 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 2 st. 2% 1. Alldeles för låg(a) 5 st. 6% 2. För låg(a) 9 st. 10% 3. Lagom 72 st. 80% 4. För hög(a) 1 st. 1% 5. Alldeles för hög(a) 1 st. 1% Medianvärde: 3 Medelvärde: 2,8 / 5 Kursens innehåll var lagom svårt medans projektarbetets krav var svårt att greppa, det fick man dock en klarare bild för sig när man fick rest på redovisningen av grupp arbetet. Innehållet motiverar inte en 5hp kurs. 3: Det här var särskilt bra med kursen: Antal: 53 Presentationen/rollspelet var väldigt roligt och givande. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 1 av 22

2 Kursboken Kurslitteraturen Den har gett vissa intressanta inblickar. Varierande, bra föreläsningar, framför allt gästföreläsningarna. Innehållet lätt att ta till sig. Kul gärstföreläsningar Intressanta ämnen, jämförande med verkliga situiationer. Big Up för detta!! =) Många bra föreläsningar. Sen lärde jag mig mycket av vårt grupparbete som handlade om projektdirektiv/projektpla och som jag kommer ha praktisk nytta av i mitt arbete. Kursboken. Föreläsningarna. Kursledarna - ni var engagerade och motiverande! bra med gästföreläsare som återkopplar väl till vad vi lärt oss under kursens gång Fått en bild av vad projektledning innebär och vad man ska handskas med som projektledare. Gästföreläsare, bra bok, mestadels strukturerade powerpoints som lagts ut på portalen, inspirerande och duktiga föreläsare! Intressant kurs, som ger en bra inblick i projektledning i stort och presenterar många välkända och nyttiga begrepp. väldigt roligt att få utföra seminarieuppgiften och detta gav möjlighet att arbeta med studenter utanför det individuella programmet...tummen upp för det! Marcus föreläsningar och gästföreläsningarna Grupparbetet Gästföreläsningarna! Det är alltid kul att se när något teoretiskt faktiskt används i praktiken. Gästföreläsarna Bra gästföreläsare. redovisningsform arbete Bredden och kurslitteraturen Att man kommit in i hur företag och organisationer fungerar. Projektet! Jättebra upplägg. Lärde mig väldigt mycket om projekteringen under arbetet med projektet, både genom att läsa teori, att intervjua någon och få höra hur det går till i verkligheten, och sen genom att genomföra arbetet i ett projekt. Väldigt meta - väldigt bra! Redovisningen var också väldigt bra. Motivationen för att göra ett riktigt bra projekt ökar om en vet att en ska presentera det muntligt och att det dessutom betygsätts. Plus också till engagemanget hos de som examinerade presentationerna (i min grupp var det två st, en med långt brunt hår och stiliga kläder (förlåt minns inte ditt namn) och sen en som hette Petter tror jag?). Sen ett plus också för användandet av ordet hen i er presentationer! Progressivt!! Att man tvingas söka kontakt med företag och på så sätt har fått en verklighetsanknytning som blir svårt att få på annat sätt. Kurslitteraturen har varit väldigt bra. Lätt att läsa Jättebra bok! Bra föreläsningar Marcus Lindahl att vi fick göra en presentation som om vi var entreprenörer och fick framföra en preffesionell powerpoint, vissa av gästföreläsarna Bra strukturerat Bra och tydliga föreläsare. Tydliga och bra föreläsningar! Även gästföreläsningen med bokens författare var mycket bra. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 2 av 22

3 Presentationen som man fick hålla. Projektarbetet och presentationen samt gästföreläsningarna Kursboken finns på engelska. Gästföreläsningarna och boken Engagerande föreläsare Bra föreläsare Få en inblick i konceptet projektledning och få många av verktygen presenterade för sig, hur de fungerar och vad de kan användas till bra grupparbete! Projektarbetet, föreläsning med kursboksförfattaren Kursboken var relevant och lättläst. föreläsningarna, engagerade föreläsare som gjort kursen rolig. Good mixture of theory and practical examples Guest lectures, Gästföreläsningarna och nya upplägget på tentan. Tyckte även att gruppuppgiften var mycket givande! The guests and the course book is very informative. The scheduled time for questions about the group assignment was very good. Gästföreläsningar och koppling till verkliga livet. Tentan var bra upplagd. Mycket intressanta föreläsningar. Kändes som att det satsat på att få bra dit föreläsare vilket var jättekul! Sista föreläsningen med projektledarna var mycket intressent. Boken! Tycker att föreläsningarna har i stort varit bra. Den sista gästföreläsningen var särskilt bra. Gillade verkligen projektet och att det blev ett rollspel. Min grupp var väldigt engagerade och hade tagit på sig kavaj osv. Bra både med frågor under redovisningen och återkoppling efteråt. föreläsningar 4: Det här kan förbättras i kursen: (Ge så konstruktiva förslag som möjligt!) Antal: 52 Det vore roligt och lärorikt med betydligt fler praktiska moment. Så som kursen är upplagd idag ligger fokus på teorier kring projektledning och det vore lärorikt med fler praktiska moment under kursens gång. Ett förslag vore att t.ex. ha olika, frivilliga, inlämningsuppgifter under kursens gång. En skulle kunna vara att utföra en intressentanalys, en annan att göra en projektplan eller t.ex. en enklare resultatvärdesanalys etc. Tentan var visserligen annorlunda i år jämfört med andra år med fler praktiska inslag (t.ex. just en intressentanalys). Men för att inte sätta allt på spel under fem tentatimmar vore det mer lärorikt att få chansen till sådana uppgifter. Förändrandra konceptet av gruppuppgiften, kanske köra mer individuellt för att studera själva projekt som utförs, diskutera med projektledare osv... det var konstigt med rollspelet då det kändes inte trohetsbaserat Lägga upp powerpoint innan föreläsningen, även om det inte är helt klart så har man en grund att stå på att förändra gruppprojektet. Projektarbetet, bedrövlig "svårighetsgrad", med otydliga mål. Mycket tid att lägga på en hittepå-uppgift. [Läraren gav otydliga direktiv.] Ta bort projektarbetet. Förra året verkade mycket bättre och lättare. Desamma gäller tentan. Intressant att lärare tycker att de hjälper studenter genom att göra tentan svårare för att vi ska 'lära oss mer' när det bara straffar oss studenter som får https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 3 av 22

4 sämre betyg gentemot våra klasskamrater året innan vilket får oss att se sämre ut när vi är klara. Kan bli tydligare vad man ska göra i tillexempel gruppuppgiften IStället för redovisning av grupparbete på slutet kan man lägga en liknande uppgift i början av kursen, detta skulle bdra till mindre stress i slutet av perioden, Fortfarande 2014 är de flesta kurser upplagda så att allt klumpar ihop sig på slutet, har dock sett(väldigt bra) undantag av det när man delar upp arbetsinsatsen jämnt över perioden. Det skulle vara bra o få mer stöd och feedback i hur man håller föredrag då detta är något iaf jag är väldigt osäker på. Det räcker inte med att veta hur man skall göra en power point slide. Skippa gästföreläsningarna! Det är otroligt ointressant att lyssna på vad exempelvis NCC eller Netlight har för omsättning och hur bra deras företag är. Särskilt NCC-föreläsaren var oinspirerande. Den första timme pratade hon bara om sig själv. Den andra timmen pratade hon bara om NCC. Jag läser visserligen W och de flesta gästföreläsarna var inte inte aktuella för min utbildning men det var verkligen bortkastad tid att gå på de föreläsningarna. Det vore trevligt om tentans första sida faktiskt var uppdaterad till giltig tenta, den vi fick ber en att skriva namn på varje blad vilket strider mot tentamensanonymiteten som varit sedan 2010 (om jag minns rätt), den sa också att rättningen skulle vara klar vilket är mer än ett halvår tillbaka i tiden samt att man skulle fylla i vilka uppgifter man löst på omslagspappret vilket inte fanns. Projektuppgiften kan tydliggöras med vilken omfattning den bör ha, kände att många kursare missuppfattade vidden av projektet. Att få ut drop-in tiderna för projektet på schemat istället för i kurs-pm:et skulle enligt mig också göra att man fick bättre uppfattning kring projektets storlek när man inser att det finns drop-in tid varje vecka. Genomgången om vilka projekt som var lämpliga att göra kom alldeles försent. Eftersom den låg samtidigt som vi fick reda på hur man gör en pp-rapport var man redan halvvägs (om inte mer) genom projektet. Den föreläsningen borde ligga väldigt snart efter att projektet introduceras och helst inom en vecka från första drop-in tillfället. Vissa av föreläsningar skulle kunna vara mer givande ex, NCC, var ganska stort bortfall av studenter med tiden. Försöka lägga redovisningen lite tidigare så att den inte ligger mitt i tentaperioden. Lite mer och tydligare instruktioner TIDIGARE! Svårighetsgraden kan höjas något och en mer sanningsenlig bild med komplexhet önskas. Det vore trevligt om problematiken bakom projektledning kunde behandlas något mer. Kursen om att arbeta med folk från ett annat land i ett projekt (outsourcing) var fruktansvärt dålig. Det kändes som att föreläsaren saknade erfarenhet av att arbeta med folk från andra kulturer. Det går inte att göra en presentation i powerpoint som man kan lyssna på som uppfyller kraven ni specificerade. Antingen skriver man en presentation med massor av text och då är en ordbehandlare mera lämplig, eller så gör man en bra presentation men saknar text för att stödja underarbetet schemaläggningen då detta ofta var det enda som låg på dagarna, samkörning mellan de olika programmen lite mer. Gruppuppgiften kan bytas ut till något vettigt. Detta är den sämst konstruerade uppgiften jag gjort under hela min skoltid. Låt Marcus hålla i utformning av projektuppgifter, tentor och liknande i framtiden då han verkar väl insatt och bra att ha att göra med. Åses och Helenes föreläsningar var bra innehållsmässigt men mycket långrandiga. Hade hellre stannat hemma och läst i boken. Några extra seminarium för att stämma av för samtliga grupper hur det går i projektarbetet skulle kunna vara bra. Lite bättre riktlinjer inför tentaplugget. Att lära sig allt på 240 sidor till en 3 hp-tenta känns väl inte riktigt relevant, visst ni mailade ut och berättade om att tentan skulle innehålla mer resonemang men samtidigt såg vi de gamla tentorna som innehöll vissa väldigt riktade frågor på små "petitesser" inom projektledning. Det hade varit bra om powerpointsen hade varit självförklarande då vi hade flera föreläsningar som krockade och därför missade flera föreläsningar. Det sas i början av kursen att ppen skulle vara självförklarande och bra men tycker att dom har varit riktigt dåliga. Rättningen på gruppuppgiften har varit alldeles för hård och det känns som att dom som rättar har fokuserat på helt fel saker än vad som egentligen är aktuellt för kursen. Instruktionerna för gruppuppgiften, framförallt redovisningen kan bli ännu tydligare. Jag tyckte att informationen om powerpoint-presentationen inte var tillräckligt bra. Man skulle kolla på bedömningsmallar för att ens kunna utföra uppgiften på ett korrekt sätt och det tycker jag inte ska behövas om man inte satsar på högre betyg. Projektarbetet, svårt att hitta på något eget projekt som inte ska vara för generellt och inte för smalt. för många föreläsare, går för djupt in på vissa områden som inte ens har verkat vara en del av kursen Bättre instruktioner till projektarbetet. Gästföreläsningarna hade ingen koppling till projektinnehållet. Oklar projektuppgift, svårt med både rapport och redovisning i sammma dokument. Ej välanpassat för maskininhenjörer. Lite oklart vad som skulle vara med i projektet, t.ex i case. Gästföreläsarna var väldigt dåliga. [De kändes oinspirerande och https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 4 av 22

5 saknade relevant innehåll.] Kraven på redovisningen kändes ibland lite orättvisa. "uppträda med självförtroende" är något som inte alltid är så lätt att jobba sig till Hade varit värdefullt inför tentan ifall lite fler modeller man kan jobba med tagits upp på föreläsningarna, och istället dragit ner lite på tiden som verklighetsexempel på föreläsningarna tagit. Kursen är ingen arbetsbelastning alls. Skulle vara bättre om man exempelvis fick starta ett fiktivt/riktigt projekt under ett antal veckor. Det projekt som genomfördes var alldeles för enkelt.. Det är en bra kurs. Kan inte komma på några förbättringsförslag. Hade varit kul med något seminarium. "Rollspel" och powerpoint presentationer känns varken seriöst eller speciellt givande. Klargöra tydligare hur gruppuppgiften ska gå till. Mer praktiska exempel på problem och lösningar. Bättre synk mellan föreläsare, känns som att många behandlar liknande/samma aspekter och samma problem gång efter gång Kanske en mer förklarande form av läsanvisningar (kan ha missat detta) där det står vilka kapitel som kommer att gås igenom under vilken föreläsning. Mer tryck på att man ska delta på föreläsningarna. Det var en hög frånvaro. Konkret kursupplägg från början, schema klart(tider åtminstone, lokalbyte spelar ingen roll) långt innan kursen börjar. Att kursen prioriteras mer av kursansvarige. Tyvärr kändes kursplanering och -utförande ironiskt nog som ett dåligt exempel av projektledning. Rekommendera inte den engelska översättningen av kursboken. Blir lätt att man hänger upp sig på språkliga missar. Det stod fel i kursboken angående projekt och effektmål. Detta påpekades alldeles för sent. Tenta fokuserade för mycket på ordkunskap snarare än kunskap kring ämnet. att skicka ut Power Point presentationer innan föreläsningen så att man kan skriva ut de och försöka att skriva egna anteckningar på de. -Förslag till ämnen att göra projekt om, var svårt att förstå vad som faktiskt skulle göras. -Ha inte en gästföreläsning dagen innan tentan, det gör en bara stressad och svårt att ta in vad som sägs. I think the group project takes too much time with respect of organizing etc and it would be better to have a project on its own Change or reomve the project. It felt pointless. Gästföreläsningen från Peab om BIC kändes inte så anpassad till alla kursdeltagare. Det kan ibland vara skönt att vara nostalgisk. Men när det blir så pass nostalgiskt att man blir påmind om hur projektarbeten gick till på högstadiet så blev jag fundersam. Jag vet inte riktigt vad det är för fel med att skriva en teknisk rapport, som alla kan och vet hur man ska skriva. En powerpointpresentation sprängfylld med text som samtidigt ska vara en 'rapport' känns inte ett dugg professionellt. I would like to se better comments about the presentation of the group assignment. projektarbetet. Tyckte instruktionerna var oklara och tyckte det var konstigt att man skulle göra allt i en power point och inte i en rapport eftersom det tydligen skulle vara mycket text. Ni kunde vara tydligare med den nya tentans struktur. Den var ganska olika tidigare tentor. Mer inspirerande föreläsningar. Bättre att fokusera på hur man hanterar projekt än begrepp inom projekten. Bedöm inte presentationerna på grupparbetet så olika. Två grupper hade missat att göra samma sak, men bara den ena fick rest. Det har varit lite för många förtydligande mejl. I allmänhet så stressar mejl ganska mycket. Jag var i gruppen som fick rest och det är väldigt oklart om varför det skickas ut ett mejl om att vi fått rest och att det i mejlet står att vi kommer att få mer information. varför inte skicka ut ett mejl med all information. På presentationen skulle studenterna kliva in i en roll. Jag tror att det kan vara svårt för många att göra det särskilt med en roll de aldrig haft. Det skulle behöva motiveras bättre om varför vi ska göra det samt varför vi ska bedömas på vilka kläder vi har på oss. Ge en tips på vad man kan tänka på inför ett intervjustudie. Tänk på att ni lärare bör ge positiv feedback under presentationerna, inte https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 5 av 22

6 bara grilla. Det bör framgå i början av kursen att huvudfokus ligger på begrepp. Projektredovisningen var väldigt luddigt uppställd, det hade underlättat med en bättre beskrivning. Våra två examinationer tog dessutom sina roller på föööör stort allvar, det skapade en oskön stämning inom gruppen och skapade onödig nervositet hos deltagarna. Tycker man hade kunnat utnyttja grupparbetet betydligt bättre. Istället för att behöva lägga tid på att göra en powerpointpresentation hade man istället kunna lägga mer tid på analys, och reflektion. Hade hellre sett att man lämnat in en skriftlig rapport med lite tydligare krav, specifikationer på vad man skulle kunna göra. Bäst hade varit om respektive grupp hade fått ett "case" att lösa. Viss överlapp i innehåll på de olika föreläsningarna. Försök att se till så att man inte tar upp samma saker. förberedelser inför tentamen 5: I vilken grad har du haft problem under kursen p g a bristande förkunskaper? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 1% 1. Inte alls 61 st. 68% st. 23% 3. 6 st. 7% 4. 1 st. 1% 5. I mycket hög grad 0 st. 0% Medianvärde: 1 Medelvärde: 1,4 / 5 har arbetat mycket med projekt Tydligt att det är en grundkurs ändå, försök inte få oss att tro något annat. Arbetar som projektledare och har gått projektledarkurser i jobbet tidigare, men den här var bra som fördjupning. pp-rapport är något som jag inte stött på förut och jag förstår poängen med den, men kanske en tydligare genomgång av hur man gör den. Jag studerade förkortningar ca 1 timme tidigt i kursen och allt annat dagen innan tentan. Jag hade inte så bra kunskaper, men man kunde lära sig det man behövde om man studerade tillräckligt. 6: Om du i någon mån upplever otillräckliga förkunskaper, vilka förkunskaper är det du har saknat? Antal: 9 Att hålla presentationer, detta kunde man övat mera istället för att göra rollspel. Förmågan att förstå hur projektuppgiften skulle utföras. Dock tror jag det mesta kan hänföras till den luddiga beskrivningen. begrepp, uttryck Redovisning. Vetenskapliga källor. Saknade en del kunskap om terminologin. Practical use https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 6 av 22

7 7: Hur uppfattar du i stort ditt eget engagemang under kursen? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 1% 1. Oengagerad 4 st. 4% 2. 8 st. 9% st. 28% st. 41% 5. Engagerad 15 st. 17% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,6 / 5 Deltagit på samtliga föreläsningar, läst hela boken och två av tre texter. Mer än vanligt deltagaren. På grund av mycket schemalagt och tentor iandra kurser har jag inte kunnat lägga så mkt tid på kursen. Men jag lade så mkt tid jag kunde. Gick igenom föreläsningrna en gång, var på fem förläsningar och gjorde sex gamla tentor. 8: Hur uppfattar du i stort engagemanget hos läraren/-na som du har haft mest på kursen? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 5 st. 6% 1. Oengagerad 3 st. 3% 2. 3 st. 3% st. 12% st. 37% 5. Engagerad 35 st. 39% Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5 Marcus var väldigt bra! Superengagerade gästföreläsare. Lärarna har goda kunskaper i ämnet och man märker på dem att de gillar att undervisa i ämnet. Jag tycker dock att det var bra feedback på den muntliga presentationen! 9: Hur uppfattar du i stort engagemanget hos övriga studenter på kursen? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 9 st. 10% 1. Oengagerad 3 st. 3% st. 12% st. 40% st. 27% 5. Engagerad 7 st. 8% Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,3 / 5 Kul gäng. Många engagerade studenter på föreläsningarna, och bra driv i grupparbetet. Även om det kändes onödigt. Svårt att svara på eftersom jag bara lärde känna de som ingick i min grupparbetsgrupp. Jag var den enda i min grupp som deltog på någon föreläsning. Alla som jag pratade med under kursens gång var frustrerade över antingen gruppuppgiften eller dem sega föreläsningarna. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 7 av 22

8 10: I vilken grad anser du att du har uppnått kursmålen? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 5 st. 6% 1. Inte alls 1 st. 1% 2. 3 st. 3% st. 18% st. 37% 5. I mycket hög grad 31 st. 34% Antal: 89 Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,1 / 5 Har tagit till mig kursmålen som finns på hemsidan, analyserat. Mycket detaljkunskap försvinner såklart ut efter ett tag men, hey, what did you expect. Jag repeterade inte tillräckligt inför provet. Tentan kan både ha gått okej, eller dåligt. Jag trodde att det skulle gå bättre. 11: I vilken grad har kursen gett dig nya ämneskunskaper? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0% 1. Inte alls 2 st. 2% 2. 9 st. 10% st. 21% st. 33% 5. I mycket hög grad 30 st. 33% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,9 / 5 Främst teorietiska begrepp Var somsagt ganska basic kurs. Lite nya ord och mer förståelse för projektledning kanske. Har läst projektledning tidigare så jag lade inte ner all min kraft på denna kurs eftersom jag kände igen allt.. Ser fram emot Projektledning 2! 12: I vilken grad har kursen gett dig inblick i aktuell forskning inom området? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 8 st. 9% 1. Inte alls 14 st. 16% st. 16% st. 34% st. 22% 5. I mycket hög grad 2 st. 2% Antal: 89 Medianvärde: 3 Medelvärde: 2,8 / 5 https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 8 av 22

9 13: Kursen har stimulerat mitt intresse för ämnet. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 0 st. 0% 1. Inte alls 6 st. 7% st. 14% st. 14% st. 32% 5. I mycket hög grad 29 st. 32% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5 Tyvärr inte, bara gästföreläsarna i så fall. Kursen har medfört att intresset för projektledning drastiskt har minskat. 14: Kursen har bidragit till att utveckla min förmåga till kritiskt tänkande. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 4 st. 4% 1. Inte alls 15 st. 17% st. 18% st. 24% st. 27% 5. I mycket hög grad 9 st. 10% Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,0 / 5 15: Kursen har bidragit till att utveckla min förmåga att kommunicera muntligt. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 3 st. 3% 1. Inte alls 12 st. 13% 2. 8 st. 9% st. 22% st. 34% 5. I mycket hög grad 16 st. 18% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,4 / 5 Alltid kul med muntlig framställning och bra träning med rollspel! Är redan van att prata inför människor. Den muntliga presentationen syftar i dagsläget inte till att vi studenter ska utvecklas, utan enbart att vi ska prestera. I min uppfattning är vi här för att lära oss, för att utvecklas. Det vore därför bra om lärarna presenterade uppgiften på ett något annorlunda sätt. Exempelvis, istället för att vår kläder ska bedömas, så hade man kunnat utrycka det som att "det är viktigt att tänka på vad man har på sig på inom affärsvärden och det är detta denna presentation ska återspeglas". I nuläget känns det som att man inte kan få bra betyg om man klär sig "fel". Sedan vore det bra om lärarna försökte uppmuntra oss i det muntliga framförandet. Även där känns det som att de ser ner på nervositet, istället för att stötta och framföra det som "försök visa er självsäkra, inom affärsvärden är det uppskattat". Sättet de presenterar uppgiften på är i mina ögon inte i linje med vad en kurs bör åstadkomma. Mycket bra med redovisningar, samt diskussioner under föreläsningarna. Not at my stage of career, maybe for beginner students https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/eval courses&toolattachmentid=277420&mode=tool-evaluation&toolmode=view Sida 9 av 22

10 16: Kursen har bidragit till att utveckla min förmåga att kommunicera skriftligt. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 3 st. 3% 1. Inte alls 23 st. 26% st. 27% st. 31% 4. 7 st. 8% 5. I mycket hög grad 5 st. 6% Medianvärde: 2 Medelvärde: 2,4 / 5 "Professionella PPTs" var ett helt nytt koncept som inte gjorts under tidigare kurser. Not at my stage of career, maybe for beginner students Det här gäller både den skriftliga och muntliga delen. Jag kan inte uttryckligen säga att jag har förbättrat mina förmågor, men som man säger övning ger färdighet... 17: Kursens mål framgick i början av kursen. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 19 st. 21% 1. Instämmer inte alls 2 st. 2% 2. 8 st. 9% st. 23% st. 30% 5. Instämmer helt 13 st. 14% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,6 / 5 18: Läraren/-na som vi har haft mest på kursen har hållit undervisningen på en lagom nivå. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 6 st. 7% 1. Instämmer inte alls 2 st. 2% 2. 5 st. 6% st. 24% st. 26% 5. Instämmer helt 32 st. 36% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,9 / 5 För låg. Missade tyvärr ett antal föreläsningar, men tycker att huvudlärarna har haft väldigt bra föreläsningar. Netlights föreläsning höll inte måttet. Nivån på föreläsningarna skulle eventuellt kunna vara lite högre. Grunderna gås igenom i boken, kändes ibland som att det sas samma sak på föreläsningarna som i boken. För enkelt, onödigt att gå igonom begrepp som återfinns i kursboken om föreläsaren inte bidrar med djup eller analyserar innehållet. Sida 10 av 22

11 19: Läraren/-na som vi har haft mest på kursen har gett värdefull återkoppling på mina prestationer under kursen. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 15 st. 17% 1. Instämmer inte alls 18 st. 20% st. 17% st. 17% st. 18% 5. Instämmer helt 11 st. 12% Medianvärde: 3 Medelvärde: 2,8 / 5 Har inte fått någon återkoppling alls på själva uppgiften som gjordes Svårt att ge personlig feedback med så stora klasser. Har inte fått feedback på gruppuppgift och tenta än. Eftersom de enda prestationer som uppmärksammas var redovisningen känns det som att feedbacken man får där kommer väldigt sent. Om t.ex. man ombedes att lämna in en preliminär tidsplan för hur man tänker lägga upp projektuppgiften utifrån någon modell vi lärt oss skulle man kunna få feedback mycket tidigare samtidigt som man lär sig om hur man bör tänka kring att lägga upp en tidplan för ett projekt. Vidare skulle man kunna ha inlämningar lite som grindar (där avveckla kanske inte finns som alternativ såvida det inte är att välja nytt ämnes område) för att få en känsla för själva projektledarrollen. Vi har ännu inte fått feedback på den muntliga presentationen. Har ej erhållit någon återkoppling än. Min grupp har inte fått någon återkoppling på vår gruppuppgift i skrivande stund så har ingen åsikt i denna fråga. Väldigt uppskattat med ordentliga omdömen av presentationen! Har inte fått feeback än. Jag tyckte dock att läraren kunde sagt någonting direkt på presentationerna. Jag lade ner väldigt jobb på presentationen och att inte få ens bra jobbat efter kan kännas lite tungt och att sedan få feedback mer än två veckor efter kommer den inte tas in på samma sätt. Feedback på den muntliga presentationen var bra men samtidigt så upplevdes lärarna som högst otrevliga under själva presentationen! 20: Vi studenter har getts goda möjligheter att vara aktiva under kursens olika moment. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 8 st. 9% 1. Instämmer inte alls 2 st. 2% 2. 9 st. 10% st. 37% st. 27% 5. Instämmer helt 14 st. 16% Medianvärde: 3 Medelvärde: 3,5 / 5 Bra med inlagda lärarledda timmar för frågor och annat. Sida 11 av 22

12 21: Administrationen under kursen (schema, tentamensanmälan etc) har fungerat väl. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 1% 1. Instämmer inte alls 2 st. 2% st. 13% st. 21% st. 28% 5. Instämmer helt 31 st. 34% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,8 / 5 Strul med lokaler i början. Lite strul med salar, lektionstider etc. Problem med föreläsningssalarna som fixade sig till slut Vi hade tre föreläsningar på kort tid som alla handlade om organisationsstruktur och tog upp ungefär samma saker. Jättetråkigt, lätt ämne och det verkade som att båda föreläsarna hade fått samma uppgift. Mycket spammail. Föreläsningarna krockade med andra obligatoriska kurser ungeför hälften av gångerna. skulle vilja ha in drop-in mötena i schemat. nämnde det tidigare Tycker det var dåligt att det bara stod XX i projektuppgiften vi fick, dvs när den skulle lämnas in. Tror lite att det kom som en chock för några när vi väl fick info om det. Något schemastrul i början av kursen. Bättre organisation i filearean på studentportalen tack. Namngivning av filer - mappning till föreläsningar. Det har krockat hur mycket som helst. Att byta sal och dag eller tid på föreläsning ställer till när man jobbar för man kan inte be om permission på jobbet med så kort varsel För mycket dubbelbokat med en av våra andra kurser. 22: Vad anser du om kurslitteraturen? Antal: 65 Enkel och tydlig. Hade gärna haft en till bok som gick in djupare i något område, eller för att se skillnader. Bra kursbok! Men gärna mer tydlighet kring vilka artiklar som ingår som obligatorisk kurslitteratur. Enligt kurspm är kurslitteraturen endast boken... klockrent lätt att ta till sig Mycket bra! boken tog väl upp det mesta, och var rätt pedagogisk, men jättetråkig att läsa i. artiklarna var väl bra, förutom den om industriprosesser, den gav inget. Okej lättlässt men lite pladdrig. Texterna: Virtuella team, superintressant, om komplexiteten, jobbig och ointressant, programmification, som den inte var av så stor betydelse för just denna kurs. bra Bra. Be dem köpa in flera i bibblan!=) Sida 12 av 22

13 Tycker Tonnqvists bok Projektledning är bättre, men den kanske är för omfattande för en 5p kurs. Bra kurslitteratur! Det var bra att ni utgick mycket från den. Godkänd Bra bok, som gjorde att man kunde "skippa" föreläsningar eftersom den tog upp allt. Jättebra och intressant bok! Den bästa jag läst under mina två år här på universitets. Lagom tjock, intressant, bra exempel, FÄRG, tydliga indelningar med bra rubriker och underrubriker, tydliga kopplingar till arbetslivet. Något för enkel. Bra. Väldigt grundläggande men bra struktur. Tog 5 timmar att läsa igenom allt och förstå det. Skulle dock aldrig vilja köpa den då den är för grundläggande och dyr. Mycket bra och lättförstådd!bra med illustrationer Bra. Dock väldigt mycket upprepningar. Väldigt lättläst. Bra! Riktigt bra bok! Lättläst och intressant. Bra Ganska bra. Svårt att veta riktigt vad som var relevant bara. bra Fantastiskt bra! Äntligen en kursbok som faktiskt ger någonting och som har super bra exempel Intressant! bra! Enkel, lättläst. Bra bok som är lätt att ta in kunskap ifrån. Mycket bra! Lätt att läsa och ta till sig, bra upplägg. Jättebra! Den är bra. har varit mycket användbar till tentan Bra och tydlig Bra den förblir relativt oanvänd! Perfectly decent Mycket pedagogisk och bra. Jättebra bok, lätt att ta till sig informationen! Väldigt basic, sen var det inte alls bra att det fanns faktafel Väldigt bra! Riktigt bra Sida 13 av 22

14 väldigt bra, förklarar olika metoder och begrepp hyfsat simpelt och begripligt Lättläst, bra med sv & eng alt. Väldigt bra! Bra bok, men det mesta var detsamma som föreläsningarna. Bra och intuitiv Lättläst, bra litteratur. Bra Lättsam som introduktion, men när man vill veta något mer detaljerat eller fördjupa sig så duger inte boken till det. En av artiklarna som ingick var det pratsammaste vetenskapliga text jag någonsin läst med oförsvarligt många upprepningar och sidor: man betalar väl per sida man trycker i en artikel... relevant och lättläst. bra och lättläst, men att säga att något ät fel dagen innan och inte förklara det, gjorde än väldigt förvirrad. Skriv en förklaring hur ni menar för att undvika kaos. Well chosen. Kanske var ett väldigt vanligt ord. Mycket bra! Jag har läst den från pärm till pärm och den har gett mig massor! Väldigt bra kurslitteratur. Nästan så att vi enbart behövde läsa boken istället för att gå på föreläsningarna. Good Bra bok. Den var bra och förklarade bra. Mkt bra, effektiv Jag tycker att det var bra, men lite simpel kanske. bra Bra Bra bok med tydlig struktur. Kanske borde man ha tryckt mer på att artiklarna skulle studeras noga. Tror många bara läste i boken. Lättläst och bra bok. Sida 14 av 22

15 23: Hur många timmar/vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd undervisning)? Antal: Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 9 st. 10% h 45 st. 50% h 28 st. 31% h 5 st. 6% h 0 st. 0% 5. 45h eller mer 2 st. 2% Har varit bortrest två veckor under kursen, så jag har bara kunnat vara med på hälften av föreläsningarna. Sen arbetar jag heltid, så jag har haft begränsat med tid. Å andra sidan arbetar jag som PL och har över 20 års erfarenhet av att jobba i projekt, så jag hade bra förkunskaper. Tyvärr läste jag två kurser till vid sidan av denna kurs och de krävde mycket mer arbete vilket gjorde att denna kurs hamnade lite i skymundan. Vi hade 3 kurser parallellt som gick ihop mycket med varandra, så det är svårt att säga exakt hur mycket tid man lagt ned på varje kurs. Hade varit helt onödigt att lägga ner mera tid 24: I vilken grad har du ansträngt dig för att lära dig så mycket som möjligt under kursen? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 2 st. 2% 1. Inte alls 5 st. 6% 2. 7 st. 8% st. 28% st. 39% 5. I mycket hög grad 15 st. 17% Antal: 89 Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,6 / 5 Högt deltagande och pluggat som en gris Låg motivation kursen igenom. 25: I vilken grad har du ansträngt dig att vara aktiv i kursens olika moment? 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 3 st. 3% 1. Inte alls 2 st. 2% st. 11% st. 23% st. 38% 5. I mycket hög grad 20 st. 22% Medianvärde: 4 Medelvärde: 3,7 / 5 Föreläsningarna har nedprioriterats pga schemakrockar. Projektet var däremot högt prioriterat. Sida 15 av 22

16 26: Examinationen/-erna stämde väl överens med kursens innehåll. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 3 st. 3% 1. Instämmer inte alls 3 st. 3% 2. 7 st. 8% st. 17% st. 31% 5. Instämmer helt 34 st. 38% Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,0 / 5 Kunde varit lite bredare frågor. särskilt inte grupprojektet Är fortfarande förbryllad över hur ni hanterat projektet. Vad var syftet? Vart var beskrivningen? VARFÖR SKULLE DET LÄGGAS SÅ MYCKET TID PÅ HITTEPÅPROJEKTET. Helt onödigt, skippa det till nästa år. Funderar fortfarande på om det inte skulle stått förändringsparadox istället för osäkerhetsparadox på tentans näst sista fråga dock. Var en del detaljfrågor som jag anser inte stämmer överens med kursens innehåll då detta har varit väldigt bred men annars bra gick för djupt under vissa föreläsningar Det kändes svårare än tidigare tentor Jag tycker att tentamen var konstig - det var bl.a en fråga baserad på en artikel?! När tentamen dessutom görs om från tidigare år så är det svårt att veta vilken nivå man ska ligga på pluggmässigt. Dessutom består boken av sjuk många begrepp så det känns som om det är lite av en chansning om man kommer klara tentan eller ej. Jag menar, jag hade kanske fått högre betyg om mina "bästa" begrepp kom istället för de som jag var mest osäker på. Därför tycker jag att tentan borde vara uppbyggd i delar, baserat på kapitel för att få med någonting från varje kapitel. Först då kan tentan ge ett mer rättvist resultat utifrån det man verkligen kan. 27: Examinationen/-erna krävde att man verkligen hade förstått kursinnehållet. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 3 st. 3% 1. Instämmer inte alls 2 st. 2% 2. 6 st. 7% st. 16% st. 37% 5. Instämmer helt 32 st. 36% Medianvärde: 4 Medelvärde: 4,0 / 5 Tentan vid detta kurstillfälle ställde högre krav på förståelsen än tidigare tentor som lagts ut på stduentportalen. Bra tenta på tentan - delvis. på gruppuppgiften - nej Fortfarnde förbryllad över tentan och projektet så vill inte svara. Kursens innehåll är för enkelt. Examinationen täckte innehållet men innehållet var knappt motiverbart för gymnasienivå. Sida 16 av 22

17 28: Jag tror att jag kommer att ha behållning av det jag har lärt mig under kursen framöver i fortsatta studier/yrkesliv. 0. Vet ej/ej aktuell/vill ej svara 1 st. 1% 1. Instämmer inte alls 0 st. 0% 2. 6 st. 7% st. 17% st. 24% 5. Instämmer helt 45 st. 50% Medianvärde: 5 Medelvärde: 4,2 / 5 Ev. att man läst rätt saker i vissa fall... Det som jag främst tänker på är t.ex. tillämpning av teori; SMART-mål osv. Sida 17 av 22

18 29: Övriga synpunkter: Antal: 16 tentan; Låt oss ta med boke och ställ svårare frågor. det ger er möjlighet att se om vi förstått eller bara lärt oss utantillbegrepp. gruppprojektet; oklar uppgift. konstiga instruktioner. lärde mig typ inget. konstigt elak opponering. Och allting vi skulle göra i den var sååå baklänges. hade varit bättre om vi hade fått skriva en riktig rapport och redovisa med en riktig redovisning än den här skumma Vill än en gång uttrycka mitt missnöje över projektarbetet samt hur ni ändrar tentan vilket gör det svårare för oss än för tidigare år att skriva bra resultat. Tidigare år har det varit något slags glosförhör, nu förvånas vi omsätta våra kunskaper i praktiken utan att tidigare fått pröva detta, t.ex. genom att göra en intressentanalys. Vore oerhört intressant att få höra er feedback från kursutvärderingen! Vet att inte så många svarar på kursutvärderingarna men av alla jag talat med har samtliga uttryckt missnöje över stor delar av hur ni ändrat kursen sedan förra året. Grym kurs, grymma lärare. Skippa bara rollspelet o ha övningar i föredrag nästa år istället så blir allt super. Marcus Lindahl kan bli bättre på att svara på mail. Jag mailade två gånger utan några svar. Har ju inte fått resultatet från tentan än men tycker att den tog upp det mesta även om vissa områden inte var med på tentan. Lite synd att tentan är så fakta specifik ex i mitt fall så kunde jag inte en fråga och då automatiskt förlorar jag 4 poäng vilket är ganska mycket när max poängen är 30 poäng. Synd att gästföreläsningarna inte ingick i tentamen eftersom det då inte gör något om man missar dessa föreläsningar. Tycker vi som var där borde få lite cred för det även om man lär sig för livet ;) I stort sett en mycket bra kurs. Jag pendlar och närvarade inte på särskilt många föreläsningar. Därav "Vet ej" på en del frågor. Lite luddiga frågor på tentan... vill bara kommentera att det är en väldigt bra kurs, dock blev det så att denna kurs prioriterades ner (gällande föreläsningar, var på totalt en) eftersom den är relativt enkel jämfört med tyngre fysik/matteralaterade kurser - synd för som sagt, mycket bra kurs med bra lärare och mycket välbalanserade examinerande moment. Gästföreläsningarna var riktigt bra och höll en hög nivå, det gav otroligt mycket att gå på dessa. Överlag har föreläsningarna varit väldigt bra och spännande. Känner verkligen att jag har lärt mig mycket. Jättekul kurs! Alldeles för höga krav på presentationen, hela grejen med rollspel känns lite onödigt, och det är extremt hård bedömning på projektet/presentation. 0/10, would not take again. Bra kurs! Härlig kurs med glada och engagerade föreläsare! Snyggt jobbat! Kanske en dugga i mitten så att man tvingar studenterna att öppna boken. Jag tkr att presentationen skulle gjorts annorlunda. Jag tyckte det hade varit mer givande att pröva på påbörja ett eller leda ett projekt.man skulle skulle t ex kunna få en uppgift som gick att lösa på ett antal olika sätt och skulle vi får presentera vår lösning för denna uppgift. Uppgiften skulle vara ett verkligt (men nedskalat) projekt. Vi skulle sedan utifrån det vi lärt oss om projektledning få lösa denna uppgift såsom teori o praktik anser lämpligt. Fast med en twist, som skulle innebäara att vi är tvungna att tänka lite klrativt o självständigt. Dvs svaret till twisten skulle inte ligga hos litteratur utan vi skulle sjävla få resonera oss fram till det. Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för hela kursvärderingen Sida 18 av 22

19 Sida 19 av 22

20 Sida 20 av 22

21 Sida 21 av 22

22 Sida 22 av 22

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56 Enkät: ID: 41311 Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: 34422 Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422

Läs mer

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Cecilia Hult Alexander Johansson, Bioteknik Krister Svanberg, Kemiingenjör Helena Lyberg, Kemiteknik Fredrik Edman, Kemiteknik med fysik Tobias

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

Formgivning och Layout i InDesign (7,5 hp) VT 2013, Campus (NWFLI1)

Formgivning och Layout i InDesign (7,5 hp) VT 2013, Campus (NWFLI1) Formgivning och Layout i InDesign (7,5 hp) VT 2013, Campus (NWFLI1) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Jan Buse I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Formgivning och Layout i InDesign

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen?

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen? Elevenkät om distansutbildning i språk: Synops över öppna svar; Enkät för enkät Bilaga 2 Sidan 1 av 17 3. Vad var orsaken/ors akerna till att du valde distansutbil dning? 1 Jag arbetar deltid natt och

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer