Södra Rosendal. Utopia Arkitekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra Rosendal. Utopia Arkitekter"

Transkript

1 Södra Rosendal

2 Södra Rosendal I fjol sprängde Uppsala storstadsgränsen med invånare i kommunen och varje år ökar stadsbefolkningen med ungefär ett Gränna eller ett Sveg. Efterfrågan på bostäder är oförändrat hög, och för att klara klara expansionstakten måste det byggas mer än bostäder i Uppsala fram till Södra Rosendal är en viktig pusselbit i stadens utveckling och ligger mitt emellan Uppsalas två universitet. Här planeras en stadsdel som ska väcka nyfikenhet på bostaden, på kvarteret, på Rosendal och på staden Uppsala. Uppsala kommun utlyste därför i september 2012 en idétävling om hur Södra Rosendal ska utvecklas. Tävlingen var den första av sitt slag och många deltog. Det vinnande förslaget lämnades in av ByggVesta, i samarbete med Utopia Arkitekter. Kvarteret i Södra Rosenlund byggs av HMB construction och ägs av Grön Bostad, AFA försäkrings och ByggVestas gemensamägda fastighetsbolag. Utopia Arkitekter

3 Södra Rosendal präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad. Stadsplan och byggnader är utformade för att stimulera naturliga möten med grannar och kringboende. Steget ut från den egna bostaden är kort. Och runt knuten väntar naturupplevelser, motion och lek. En komplett stadsdel som inger en känsla av delaktighet, engagemang och ansvar. Den 28 mars 2014 tas det första spadtaget för ett nytt kvarter med hyreslägenheter i Södra Rosendal i Uppsala. Projektets med sin varierade, småskaliga och charmiga arkitektur och sina högt ställda miljöambitioner har fått stor uppmärksamhet sedan det utsågs till vinnare i kommunens markanvisningstävling i februari Många har uttalat sina tvivel på att det går att lösa. Projektledare, arkitekt och företrädare för Uppsala kommun berättar här om tankarna bakom projektet, hur man hanterat de olika utmaningar man ställts inför och hur man gjort det till synes omöjliga möjligt.

4 Görel Hällqvist Projektledare, ByggVesta Germund Landqvist Projektledare, Uppsala kommun I underlaget för idétävlingen för Södra Rosendal, beläget ett par kilometer söder om Uppsala centrum, hade kommunen formulerat ett antal kriterier och önskemål. Emma Jonsteg VD, Utopia Arkitekter Genom ett nära samarbete inom kommunen har vi kunnat skapa en effektiv process för nybyggnation. Enkelt uttryckt handlar det om att utmana byggherrar att utifrån färdiga, flexibla planförslag föreslå bästa lösningen för platsen. Det innebär att vi nu kan få lösningar som ligger utanför det förväntade, till exempel i Rosendal en småskalig spännande arkitektur. Germund Landqvist, Projektledare, Uppsala kommun Vi ville se ett förslag som utvecklade hyresrätten som boendeform och som kunde väcka nyfikenhet på kvarteret och de nya bostäderna, men även på området Rosendal och Uppsala som stad. Andra tydliga utmaningar handlade om att skapa god boendekvalité i en arkitektonisk form som gärna fick sticka av mot de senaste årtiondenas arkitektur i Uppsala som ibland kritiserats för att vara lite enahanda, säger Germund Landqvist, projektledare i exploateringsfrågor på Uppsala kommun. Idétävlingen gällde ett av de första bostadsprojekten i det nya området. Totalt planeras det för runt 1000 bostäder i Södra Rosendal och ByggVesta och Utopia Arkitekters kvarter är ett av de första som kommer att färdigställas. Vår idé i Södra Rosendal var att skapa känslan av en naturlig förlängning av staden. Vi ville låta ett distinkt nutida uttryck möta det gamla Uppsalas skala och variation. Svaret blev ett kvarter med formmässig brokighet i volym och byggnadshöjd med en lekfull placering av byggnaderna i förhållande till varandra. Det ger en personlighet i samklang både med Uppsalas äldre stadsbebyggelse och det obebyggda landskapet runtomkring, säger Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter. Södra Rosendal blir något helt annat än de tidstypiska nyproducerade ytterområden med större, ljusputsade nyfunkisprojekt som satt sin prägel på mycket av det som byggts i Uppsalaområdet under de senaste åren. En lekfull och levande situationsplan, generös variation i skala och höjd och en materialmässig variation ger ett gästvänligt yttre som bättre smälter in mot en omgivning med ingen eller mer småskalig bebyggelse. Att hitta ett arkitektoniskt grepp som passar för platsen och lever upp till kommunens uppsatta krav och önskemål är en sak. Men att göra det utifrån ett existerande byggsystem som är utformat för mer konventionella huslösningar har varit den riktiga utmaningen. Tillsammans med Utopia Arkitekter lyckades vi inte bara med det, vi höll dessutom nere byggkostnaderna på en rimlig nivå, säger Görel Hällqvist, projektledare på ByggVesta. Den arkitektoniska lösningen som Utopia Arkitekter levererade bygger på ett begränsat antal byggklossar som kan kombineras på ett stort antal olika sätt för att skapa variation i plan, volym och form. I dag finns en rådande uppfattning om att arkitektonisk kvalitet, variation och attraktiva miljöer inte är förenligt med prisvärda bostäder och god projektekonomi. Det finns också en föreställning om att rationellt byggande per automatik måste resultera i enformig och tråkig arkitektur. Med Södra Rosendal har vi lyckats bevisa motsatsen, säger Mattias Litström, ansvarig arkitekt på Utopia. Projektet bygger uteslutande på ByggVestas beprövade tekniska lösningar. Det är en garanti dels för att hålla kontroll på produktionskostnader och undvika byggtekniska problem men också för att kunna säkerställa en hög kvalitet och låg energiförbrukning. Det speciella med kvarteret är den småskaliga känslan och varierade gestaltningen. Men tack vare att vi behållit en enkelhet i lägenheternas planlösning går det att kombinera ett varierat uttryck med en rationell produktion som säkrar projektets kostnadseffektivitet. Det innebär i sin tur att hyrorna i Södra Rosendal ligger helt i nivå med jämförbara nyproducerade bostäder, säger Görel Hällqvist, projektledare på ByggVesta.

5 Boendeinflytande / Gatan som mötesplats / Gröna gårdar / Naturlig mix av boende / Gröna kontrakt / Levande bottenvåningar Södra Rosendal kommer att uppföras som Egenvärmehus. Det innebär att bostäderna får extremt låg energiförbrukning med lägenheter som är radiatorlösa och huvudsakligen värms upp av ventilation via fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva. ByggVestas och Utopia Arkitekters förslag för Södra Rosendal innebär en bra lösning för arkitekturen, stadsbyggnaden och boendet. Stilen är, trots att den baseras på en begränsad verktygslåda av återkommande former, intressant, småskalig och varierad, vilket vi satte ett mycket högt värde på i vår bedömning. Konceptet liknar inget som presenterat för oss tidigare och det har precis som utlovat i stora drag visat sig vara genomförbart med bibehållen kvalitet, säger Germund Landquist, projektledare i exploateringsfrågor på Uppsala kommun. Projektet i Södra Rosendal innebär att Bygg- Vestas utveckling nu går in i en ny fas vilket kommer att sätta sin prägel på betydligt fler projekt i framtiden.

6

7 Ett helt vanligt ByggVestahus är inte som vanliga hus. Det är ett hus som är bra att bo i, samtidigt som det är lite bättre för vår gemensamma framtid. Och för varje hus vi bygger utmanar vi och våra partners etablerade sanningar och utvecklar nya lösningar. Därför ser helt vanliga ByggVestahus aldrig likadana ut.

8 Inga enstaka försökshus / Energiförbrukning på passivhusnivå / Individuell mätning värme och varmvatten / Inbyggd biologisk mångfald / Spännande arkitektur På ByggVesta har vi tagit oss an många svåra utmaningar sedan vi 2005 bestämde oss för att bara göra det vi gör bäst utveckla, producera och förvalta hyresrätter. 1 Den första utmaningen var att pressa våra produktionskostnader för att utan subventioner kunna producera hyresrätter med bibehållen kvalitet och vettiga hyresnivåer. 4 Den fjärde gäller arkitektur och gestaltning. Södra Rosendal visar att vårt system och arbetssätt är flexibelt och erfarenheterna från projektet öppnar upp helt nya möjligheter för arkitektonisk variation. 2 Den andra var att drastiskt sänka energiförbrukningen i våra hus. När Boverket 2009 skärpte nybyggnadskraven till 110KWh/m2 så valde vi att lägga oss på halva den nivån, 55 KWh/m2. Varje år får våra hyresgäster svara på frågor om sitt boende i en oberoende branschundersökning. De senaste 5 åren har ByggVesta korats till vinnare och belönats med Kundkristallen i kategorin Bästa Produktindex*. 3 Tredje utmaningen var långsiktig hållbarhet. Vi förändrade våra hyresgästers beteenden, minskade deras CO 2 avtryck, byggde in biologisk mångfald och satte fokus på den sociala dimensionen av boendet. *AktivBo genomför varje år återkommande kundmätningar baserade på styrkortet CustomerScoreCard, som gör det möjligt att göra jämförelser mellan olika typer av fastighets bolag. Vinnarna utses bland de ca 150 stora och medelstora företag med tillsammans närmare lägenheter, dvs nästan en tredjedel av alla hyreslägenheter i Sverige.

9 Södra Rosendal präglas av de positiva värden man förknippar med en trivsam småstad. Stadsplan och byggnader är utformade för att stimulera naturliga möten med grannar och kringboende. Steget ut från den egna bostaden är kort. Och runt knuten väntar naturupplevelser, motion och lek. En komplett stadsdel som inger en känsla av delaktighet, engagemang och ansvar. Södra Rosendal Byggherre: ByggVesta development / Arkitekter: Utopia arkitekter / Totalentrepenör: HMB construction Fastigheterna ägs och förvaltas av Grön Bostad Illustrationer: Utopia Arkitekter / Fotografier Porträtt: Ellinor Collin

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011

MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011 Klk MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011 K/F H Kök 15,5 kvm Balkong v ARd A g SNÄRA MÅNg SId I g A MOd I g A REFLEKTIONER När människans kropp är för liten så skrattar och gråter hon. Tåren och glädjen

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Finskt recept för hållbar bostadsboom

Finskt recept för hållbar bostadsboom Finskt recept för hållbar bostadsboom Bostadsbyggande ger tillväxt Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering UTVECKLING AV FASTIGHETSFÖRETAGANDE I OFFENTLIG SEKTOR Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler UFOS Magnus Kristiansson, 08-452 79 33 Jonas Hagetoft, 08-452 79 52 Sonja Pagrotsky,

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos bopris 3 vinnaren 4 5 hedersomnämnanden 6 10 övriga bidrag 11 19 Goda exempel

Läs mer