Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet"

Transkript

1 Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 4 september 2013 Tid: Plats: Hotell Best Western, Halden Deltagare: Frånvarande: Annika Daisley, Gränskommittén, projektledare Helena Raunegger, Strömstads kommun Ingela Skärström, Företagarna Karin Kempe, Tanums kommun Kjell Olsén, Grensetjänsten Kikki Lindset, Grensetjänsten Steinar Kløverød, Aremark kommune Stina Nilsson, Gränskommittén Tor Prøitz, Grensekomiteen Tove Hassel, Bedriftsforbundet Trine Moe Stokstad, Østfold fylkeskommune Grete Astad, Tollkonsult AS Gunnar Oleniusson, Tullverket Anna Ellmarker, Gränskommittén Jan Schreil, Företagarna Västra Götaland Annette Palmqvist, Dals-Eds kommun Niclas Gustafsson, Fyrbodals kommunalförbund Böret Segolsson - Knutsson, ARKO Bernt Erik Larsen, Hvaler kommune Martin Andersson, KGH Customs Services Maria Derner, Företagarna Peter Jacobsson, Ecus AB Per Olav Johansen, Tollregion Øst-Norge Espen Sørås/ Egil A. Schjerverud, Halden kommune Johan Englund, Nordic Innovation Lars Erik Sletner, Bedriftsforbundet 1. Mötet öppnas Annika Daisley, ordförande, hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen har skickats ut i samband med kallelsen. Dagordningen godkändes. 1

2 3. Närvarolista Deltagarna presenterade sig kort och en närvarolista upprättades. 4. Föregående anteckningar från arbetsgruppen den 20 mars 2013 Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte den 20 mars 2013 har skickats ut i samband med kallelsen och delades även ut på mötet. Stina Nilsson gick igenom anteckningarna. Ingela Skärström informerar om att exportseminariet Doing business in Norway kommer att följas upp med ett seminarium som just nu planeras. Minnesanteckningarna från 20 mars 2013 godkändes och lades till handlingarna. 5. Statusrapportering från projektledningen Annika Daisley redogjorde för statusrapporteringar som ska in. På grund av att Ministermötet i Strömstad tagit mycket kraft har projektet fått uppskov på Interregrapporten, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens rapportering. 22 stycken interna projektmöten har genomförts under 2013, detta är väl mötestungt och under 2014 kommer mötestillfällena minskas. Annika informerade om att Pege Schelander har avslutat sitt uppdrag. lämnat projektet. Även Yvonne Samuelsson har bytt arbetsuppgifter inom Fyrbodals kommunalförbund och har lämnat Gränskommittén och projektet. Stina Nilsson har anställts för att ta över delar av deras arbetsuppgifter. Tor Prøitz är anställs av Östfold fylkeskommune att ingå i temagruppen Näringsliv. Anna Ellmarker är kvar i projektet fram till årsskiftet. Ingrid Schalander som arbetade med seminariet Gränshinder en genusfråga? har avslutat det tidsbegränsade uppdraget. Möten/arrangemang Annika informerade om några exempel på möten som projektet deltagit på; Luftburen ambulanssjukvård 28 januari, Posten AS/Bring i Oslo 30 januari, KUSK styrgruppsmöte 30 januari, NHO LT Oslo 5 februari, Gränshinderforum Norge 5 februari och 7 maj, Öresunddirekt och Företagarna Norrbotten 6 februari, Gränskommitténs styrelsemöte 1 mars och 25 maj, Haldens Näringsråde 6 mars, NCE (Norwegian Center of Expertise) seminarium 6 mars, IF Metall 14 mars, Statens Vegvesen och Trafikverket 9 april, Nordiska Ministerrådet 11 april och Grensetjänsten 6 maj. Genomförda seminarier/aktiviteter Annika informerade också om några exempel på seminarier/aktiviteter som projektet deltagit på eller hjälpt till att arrangera; Gränslös näringslivsutveckling 17 januari, Östfoldkonferensen januari, Norsk-svenska Handelskammaren/Johanneberg Science Park 30 januari, Haldens näringslivsråd 6 mars, Exportseminarium i Värmland 14 mars, Västsvenska Handelskammaren 19 mars, Tull, skatt och moms utbildning 25 mars, Handelslunch Norge 27 mars, Norska dagen 16 april, Fremtidskonferens i Halden 17 april, Gränshinder en genusfråga? 23 april, Norsk-svenska Handelskammaren/Företagarna Doing business in Norway 24 april, Logistikkdagen Östfold 25 april, Industridag IF Metall 13 maj, Kommerskollegium Rapport 2

3 Sveriges handel med Norge 23 maj, Möckelnföretagen offshoreseminarie 23 maj, Export/import Livsmedelsdagar i Oslo maj, Hvaler kommune Nasjonalparkssentret 17 juni. Vad planeras Ingela berättade att en uppföljning till Doing business in Norway är under planering. Annika ber mötesdeltagarna fundera på ifall en uppföljning/repris till seminariet Ta steget inn på den svenske marknad ska hållas av projektet (projektet då som huvudarrangör) som kan finansiera aktiviteten och stötta norska företag. 6. Ekonomi Ekonomisk status Niklas var förhindrad att medverka så Annika redogjorde för det ekonomiska läget. Projektet ligger i fas med budget. Till innevarande redovisningsperiod har projektet upparbetat 52 procent av budgeten. I och med förlängning av projektet finns det inga prognosticerade problem med att upparbeta hela projektbudgeten. Tidredovisning Tidredovisningen har fungerat mycket bra och Annika gav en eloge till samtliga projektets samarbetspartners. 7. Information Annika Daisley informerade om vilka informationsaktiviteter som genomförts; annonsering skedde för Deklarationshjälp och Ta steget inn på den svenske marknad. Nyhetsbrev utgivna av projektet och Fyrbodals kommunalförbund har skett. Annika tog upp nyhetsbrevet som togs fram till Genusseminariet. Seminariet var mycket lyckat, tyvärr användes ordet genus (på engelska gender ) som inte återfinns i norskan vilket skapade en otydlig inbjudan för norska aktörer. Pressmeddelande gjordes för Deklarationshjälp åt gränspendlare. Mediagenomslaget var stort, både från radio och tidning. Under seminariet Ta steget inn på den svenske markedet var projektet medarrangör till Innovasjon Norge (Stockholmskontoret). Projektet fick dock större roll i arrangemanget än det var tänkt på grund av Innovasjon Norges oförmåga att rekrytera företag. Annika delger mötesdeltagarna sina tankar om att eventuellt genomföra seminariet igen. Tove informerar om att en del företag har dåliga erfarenheter av Innovasjon Norge och tipsar om att inbjudan i större utsträckning ska vara på norska för att locka norska småföretagarna. Sen är det en avvägning om det ska vara hel- eller halvdag och vilken ort som är mest strategisk. Någonstans i Østfold kan vara mer strategiskt än Oslo. Annika informerade om Ministermötet i Strömstad med handelsminister Ewa Björling, samlade närmare 150 personer från Norden, blev en injektion i gränshinderarbetet. Flera olösta gränshinder lyftes upp inför och under mötet och viljan att hitta praktiska lösningar var påtaglig. 3

4 Ett exempel är de kostsamma tolkningarna av reglerna kring GSP-certifikat (ursprungscertifikat för klädimport), där Norge nu jobbar för att hitta en lösning. En annan positiv output från konferensen är att hindren passagerartrafik med båt mellan Sverige och Norge har lyfts vidare och fått högre prioritet. Några reflektioner från arbetsgruppen där Tor påpekade att programmet var svenskorienterat. Annika berättade om svårigheten att få besked från norska regeringen om dess medverkan. När norska regeringen inte kunde lämna svar om att medverka eller ej fick den programpunkten till sist överlåtas. Steinar tyckte även han att programmet var för svensktungt, han menade att norska intresset måste bli högre även om det är hektiska valtider. Positiv feedback att deltagarlista lämnades ut i förväg då det gav möjlighet att planera in sitt mingel och möten. Annika nämnde det goda samarbete projektet haft med Statens Vegvesen, Jernbaneverket och Trafikverket där hinder lyfts och arbetats med/arbetats bort. I en framtagen rapport av Trafikverket lyftes Gränshinder för näringslivet och den hjälp projektet ställt upp med. 8. Statusrapportering från temagrupperna Näringsliv Tor Prøitz. Tor presenterade undersökningen som har genomförts av projektet i Norge. Runt 50 procent av de svarande uppger att en utökad informationstjänst är efterfrågad, främst kopplat till export/import. Sammanfattningsvis menar Tor att hindren är där och de löses av dem som ser möjligheterna, Byråkratin och myndigheter behöver bli mer serviceinriktade och kundorienterade, tid är ofta en resursbrist för företagaren när det kommer till gränsöverskridande administration. Summering: Stor potential i utökad import/export och fortsatt behov av att lösa gränshinder. Tull och skatt Annika Daisley Annika informerar om temagruppens arbete. Möte hölls 2 september på Posten AS/ Bring i Oslo. Gruppen arbetar vidare med prioriterade gränshinder, exempelvis: varuförsändelser med tåg identifierar processen och skissar på lösning, gränsöverskridande tullutbildning förslag överlämnat till Tullverket, rapport gränsöverskridande kulturutbyte och tävlingar, gränshinder för mindre passagerarfartyg. Nya hinder fortsätta utreda problemställningar: returer av e-handelsvaror, GPS med replacement, gränspassage import till Norge. Arbetstagare och organisationer Kikki Lindset Kikki informerade om uppdraget med förenklingar som Grensetjänsten fick vid Grenserådet i Voksenåsen, maj Den 30 september i år genomförs i Karlstad första förenklingsmötet. Ett beredningssekretariat för gränshinder har etablerats där kontakt tas direkt med ordförande, detta gör att Grensetjänsten inte behöver invänta Grenserådets möte för godkännande. Grensetjänsten håller på att rekrytera webbadministratör för att utveckla hemsidan så att den blir mer lättillgänglig, inte minst för näringslivsfrågor. Nästa Grenseråd är i Karlstad den november. 4

5 Arbetstagargruppen har haft sedan start totalt 6 möten och har identifierat hinder för arbetstagare och organisationer. Aktörssamverkan viktig arbetsfråga. Gruppen har inventerat företag som arbetar med information och rådgivning över gränsen. Anette kollar för närvarande på gränshinder kopplat till en tågapp. Process och nästa steg Fler hinder från Norge måste in. Sedan ska alla hinder kategoriseras och värderas. Efter det ska förslag lämnas på lösningsprocess och stödjande struktur. 9. Övriga frågor Inga övriga frågor har anmälts. 10. Nästa möte Arbetsgruppen sammanträder den 28 november, kloclan på Hotell Dalsland i Ed. Annika flaggar för att februarimötet eventuellt senareläggs till mars. 11. Mötet avslutas Projektledare Annika Daisley tackar de närvarande för ett givande möte och förklarar mötet avslutat. Annika Daisley Ordförande Stina Nilsson Sekreterare 5

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Ole Norrback Ordförande, Gränshinderforum 2007-2013 Nordiskt samarbete är de outnyttjade möjligheternas samarbete. Om politikerna vill uppfylla visionen om ett gränslöst Norden

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET. Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET Identifierade gränshinder mellan Sverige och Norge Författare: Stina Gottlieb, Fyrbodals kommunalförbund Framtagare av undersökning: Annika Daisley, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 för ARKO-samarbetsregion

ÅRSRAPPORT 2014 för ARKO-samarbetsregion 1 ÅRSRAPPORT 2014 för ARKO-samarbetsregion ARKO-samarbetsregion ARKO-samarbetsregions ansökan till NMR omfattade åren 2012-2014. ARKO:s-årsmöte 2014 beslutade om en ny handlingsplan för 2014-2016 med stark

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 mälardalens frilansklubbs årsmöte 21/2 2013 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-2013 sammansättning av styrelsen Karin Tideström Gert Lundstedt Beata Hansson Suzanne Vikström Elisabet Wahl Nils

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer