UMGÄNGESKONST - LEVNADSKONST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMGÄNGESKONST - LEVNADSKONST"

Transkript

1 ;:...,.'/ i\. " ,... ".-.~-. --"- ~_.--- ;;,;,;, - J. L. Saxon UMGÄNGESKONST - LEVNADSKONST 9:de upplagan SAXON & LINDSTRÖMS FöRLAG STOCKHOLM

2 PRIS 2:S0

3 J L. Saxon UMGÄNGESKONST - LEVNADSKONST

4

5 UMGÄNGESKONST - LEVN ADSKONST RÅD OCH BETRAKTELSER AV J. L. SAXON Nionde tillökade upplagan SAXON & STOCKHOLM LINDSTRÖMS FÖRLAG

6 SEXTIOFöRSTA-SEXTIO TREDJE TUSENDET Stockholm Saxon & LiIidströms För!. A.-B:s Tryckeri 1934

7 TRE TING. Det är framför allt tre ting, som i umgänget människor emellan känneteckna fint folk. Fint folk är. uppmärksamt, hänsynsfullt, tacksamt. Fint folk har alltid ögon och öron med sig. Astadkommer aldrig obehag för andra genom bristande aktgivenhet. Ar ej påträngande men alltid färdigt att stå till tjänst, då det behöves. Fint folk tar alltid hänsyn till andras trevnad, andras rätt: Fint folk är tacksamt för all hjälp, alla tjänster och glömmer aldrig att ge uttryck åt siri tacksamhet.

8 6 PÅ GATAN. När du befinner dig på gatan, hör du gatan till. Du skall vara uppmärksam på vad som försiggår å densamma. Behöver du anstränga hjärnan för att lösa något tankeproblem, skall du därför välja en mera passande plats än gatan. Den, som går i djupa tankar på gatan, kan stöta ihop med förbipasserande, glömma att hälsa på mötande o. s. v. Trottoaren är till för de promenerande, ej för de konverserande. Det är följaktligen oskickligt att ställa sig att prata där och sålunda hindra trafiken. Behöver du tala med någon, som du träffar ute, så gå under samtalet sakta framåt på trottoaren med honom. På gatan får man ej uppträda med hatten på skulten eller på näsan eller på liknande sätt vårdslöst klädd. Inte heller får man vissla, sjunga, skrika eller gestikulera. Man väcker då en miiidre smickrande uppmärksamhet, och främlingar kunna tro, att man är berusad. Brister du i skratt då nå~on faller nå gatan. får en snömassa från ett tak över sig eller råkar ut för något annat missöde, så veta alla, som bevittna ditt uppträdande, att du är en tarvlig eller tanklös person. För fint folk kan aldrig andras otur eller olycka utgöra något

9 glädjeämne. Du kan aldrig veta om den, som faller, har brutit ett ben, vrickat en fot eller fått en axel ur led. I stället för att tanklöst flina, bör du skynda fram och se till, om du kan vara honom till någon hjälp. Aven om han reser sig och går, bör du behärska din skrattlust. Du kan ej veta, om han fått en ryggskada, en hjärnskakning eller dylikt, ehuru han bemästrar sin smärta för att ej bli ytterligare föremål för de tanklöses åtlöje. 7 Stirra inte på någon, och tag den regeln med dig när du kommer in i spårvagnen, på restaurangen o. s. v. Man får inte peka på någon. Se inte på alla du möter med en förolämpad min. På trottoaren viker en yngre alltid av för en äldre för så vitt det ej gäller barn, för vilka man alltid går undan. Mötas jämnåriga, viker den mest väluppfostrade av. Den, som seglar fram dryg och morsk, fordrande att alla skola gå ur vägen för honom, bör man ej förarga sig över. Beklaga honom i stället. En gentleman viker av för alla damer. Detta utgör för damerna en särskild förpliktelse att gå på rätt trottoar eller på rätt sida av trottoaren. Vid möte med promenerande skall du ej skilja ett sällskap personer, som gå i bredd med varandra, genom att gå mellan någon av dem, utan du går så långt åt sidan. att de få ha följe.. I gathörn saktar man farten, eljes kan man stöta ihop med någon. Risken för att så skall ske är ännu större,

10 8 om man ser sig tillbaka eller annorledes ärouppmärk.. sam. Endast tölpar slänga med käppen då de promenera ä en starkt trafikerad trottoar, där människor i varje stund riskera att träffas av densamma. Bär aldrig paraplyet med doppskon bakåt. Du har inga ögon i nacken och kan alltså lätt sticka ut ögonen på folk bakom dig, särskilt i trängsel. Sättes paraplyet under armen, så skall spetsen vara framåt. Då behärskar du den och kan lätt föra den neråt, om den skulle hota att genera någon. Det bekvämaste paraplyet har böjd krycka eller en snodd, så att det kan hänga på armen. Då man stiger upp i en järnvägskupe, spårvagn, uppför en trappa eller dylikt, bär man alltid paraplyet hängande nedåt. Ty eljes kan man göra någon illa, ifall man får en knuff, halkar till eller så. Jag kan tillägga, att den, som vill att hans paraply skall hålla så länge som möjligt och se trevligt ut sa länge som möjligt, aldrig låter det stå och torkaouppspänt, emedan det då blir iynkigar l och fulare för varje gång detta hänt. '... ' Då man bär paraply på misstanke om regn, har man det i fodral. Fladdrande paraplyer ge intryck av slarvighet. Fjäderställningen skadas och doppskon blir ful, om paraplyet brukas som käpp. Gå ej och titta på dig själv därför: att dti fått nya kläder. Undersökningen om de sittå bra bör vara uri" danstökaclhos skräddaren eller hemma hos dig. Gå ej stel som om du sväljt en eldgaffel. Då en militär gör det, väcker det mindre uppseende, eftersom han redan med sin uniform verkar titklädd. Mentaren

11 9 civi1klädasanuna :uppstramade hållnfug, blir hån ö'biirmhärtigt utskrattad.... 'Gå ejhelj,er"vardslöst, skrevande medbenen,släpande fötterna efter dig o. s. v. Vårdslöshet ar lika: osmak';' ng. Som tillgjordhet..' En dag sågo vi på, gatan en ung dam; vilkens armar arbetade som ett par balansvikter. Det gick väl an. Men hon ledde ett litet hundkräk, och för varje släng hon gjorde med armen, fick den' stackars hunden ett ryck' i det trånga kopplet kring halsen. Att det gjorde ont, märkte man, ty det rosslade i hans hals, då rycken voro för våldsamma. En dam får icke titan tvingande skäl gå fortpä gatän. - Det kvinnliga väsendets högsta charme är mjukhet och behag, och kvinnans hela dräkt är avsedd för lugnare rörelser. En klännings eller en kappas vackra fall förstöres alldeles aven häftig gång.,viiket,otrevligt -mtryckav manhaftighet ger ej en dam, som tar långa steg och slänger med armarrte! Att iakttaga' ett rörelsernas lugn kläder henne f. ö. var hon befinner sig. Hon måste vara måttfull i gester, inte skrika och inte skratta bullersamt. Framför allt gäller detta ute på gatan.' Högljuddhet, skrattsalvor,slampiga ri?relsero. s. v. ge anledriing till misstydningar. Skulle du vilja halka på ett bananskal, falla i gatan, stå dig el1erkaiiske bryta enarni eller ett ben? Om icke, -så får du ej heller vara tank- eller hänsynslös nog att kasta skalet av den banan,' du ätit, på gatan. '

12 10 Spottandet är något som utmärker, att man inte är frisk. Rökaren har, emedan han bär giftpinne i munnen, en onaturlig salivavsöndring och behöver alltså spotta. Detsamma är fallet med tuggummikonsumenten i städerna och kådtuggaren i Dalarne och Norrland. (Dessa få överansträngda spottkörtlar och kunna alltså ej när de verkligen behöva saliven, d. v. s. vid måltiderna, frambringa en fullt matsmältningsduglig sådan). Spottandet visar annars, att man har förslemning, något som följer med onaturligt levnadssätt: tobaks-, alkohol- och kaffebruk, salt och kryddad mat o. s. v. Kroppen får överflöd av skadliga ämnen, som den söker att bli kvitt, bl. a. i form av slem. Detta slem bör man ej heller svälja. Det är gift för kroppen. Men man får ej spotta ut det var som helst, ty det blir både obehagligt och skadligt för omgivningen. Många gånger har en mor fört difteri till sitt barn i kjolen, som släpat på en difterisjuks spott. Att lungsot sprides genom upphostningar är allmänt bekant, och lungsiktiga äro skyldiga omgivningen att ha spottflaska. En fin människa spottar aldrig på trottoaren och undviker att göra det på gatan, utan i rännstenen, aldrig i trappor eller i korridorer (där fasta spottlådor borde finnas) och än mindre i rum. Finnes ej spottlåda inomhus, så brukar man sin egen näsduk; men naturligen vänder man sig då bort eller går ut. Den människa, som ej iakttager dessa för omgivningens hälsa och trevnad nödvändiga regler, kan du påsätta stämpeln knöl eller något annat lika uttrycksfullt. Särskilt i dammiga sommardagar samlar sig mycken smuts i ögonvrårna. Torka därför ur dem då och då med näsduken, och när du kommer åt, kasta en blick i spegeln och se efter, att din renhållning lyckats. Om du är aldrig så fint klädd och aldrig så vacker, skall

13 11 du alltid väcka ett mindre behagligt intryck, ifall du uppträder med smuts i ögonvrårna - ge den känslan, att du är mindre noga med att hålla din kropp ren. Under den soliga årstiden måste man bekämpa frestelsen att kisa med ögonen och grina mot himlafästets drottning. En del personers tårkanaler ha benägenhet för att begynna arbeta så fort vederbörande komma ut i luften. De slarvigaste av dem ta sig då det orådet före att söka befria sig från denna obehagliga fuktighet genom att knipa ihop ögonen - i stället för att torka bort tårarna. Detta, liksom allt annat grimaserande, är vanprydande och väcker ett mindre smickrande uppseende - ja, kan, när det utövas av damer, t. o. m. framkalla tråkiga misstydningar. Var alltid herre över ditt ansikte! Hälsningen är ett uttryck för artighet, vördnad eller förtrolighet - särskilt gäller detta hälsningen på gatan. Följaktligen hälsar man ej lika på alla. För en överordnad eller äldre person tar en herre av sig hatten djupt, och en ung dam niger. För en bekant, med vilken man ej är förtrolig, tar en herre av sig hatten artigt men ej så djupt. Sina föräldrar, sin syster, sin fästmö, sin hustru, sin bror, sin fästman, sin man hälsar man med en förtrolig nick eller gest - det skulle se allt för kallt och främmande ut att hälsa på dem på annat sätt. Då man hälsar på en dam genom hattavtagning, bär man hatten i h~'nd till dess hon passerat. Vintertid kunll'l. särskilt äldre herrar pälsa genom att göra honnör, förenad med en böjning på huvudet eller en bugning. Går du gatan framåt i sällskap med någon och denne

14 12 hälsar på en person, skall även du göra det, om också denna är dig obekant. Om du går ensam och möter någon av dina manliga bekanta och denne har en för dig främmande person i sällskap, får du icke nicka utan ordentligt lyfta på hatten. Se alltid på den du hälsar! Om du lyfter på hatten åt någon, men ser åt annat håll, vet man inte om du avser att uttrycka din ringaktning för den mötande eller om du är illa uppfostrad. Se vidare härom i kapitlet "Konsten att kläda sig". Unga damer ha den förmånen att få hälsa på äldre personer med nigningen. Det är en synnerligen vackerrörelse, helst om den unga damen kan göra den vackert under gåendet, "i språnget", såsom det heter, d. v. s. hon stannar ej och "stöper ljus", såsom det också heter, men utför hälsningen utan att avbryta sin promenad. Jämnåriga bekanta hälsar hon på genom att böja på huvud och hals. Nicken är otillåten åt andra än hennes närmaste. En ung kvinna, som är klok, är mycket försiktig med sitt umgänge. Hon blir ej förtrolig med andra flickor, och ännu mindre med unge män, utan att hon övertygat sig om, att hon har behållning och heder av vänskapen. Dit hör att ej lägga bort titlarne utan att vara viss på, att den bekanta flickan eller mannen förtjänar ett sådant förtroende.. På en så nära bekant hälsar den unga damen: meden nick - med den förtroligaste hälsningen. Dock ges därvid undantag. Om hon tycker det vara onödigt att på gatan annonsera bekantskapen eller en sådan yttring av förtrolighet skulle ge anledning till prat, så använder hon den kallare hälsningen: huvud- och halsböjningen. Det är givet, att en ung man, som fått äran att bli du. med en ung flicka, måste ta hänsyn till sådana för-

15 13 hållanden, och det är ej ur vägen att de säga varandra det, så att ej missförstånd uppkomma - den ceremoniellare hälsningen kan tagas som ett tecken på köld eller på att man blyges för bekantskapen. Blir din hälsning å gatan likgiltigt besvarad eller icke besvarad alls, så underlåt att göra vederbörande vidare besvär, om det ej är någon överordnad, som du trots allt måste visa dylik artighet. Har din hälsning blivit obesvarad på grund av att den mötande ej sett dig, varit tankspridd eller så, får du naturligtvis ursäkta. Om en herre har den dåraktiga vanan att röka och ute träffar en dam, som han hälsar på genom att taga henne i hand, så får han ej därunder ha cigarren i mun. Varje bildad dam skall betrakta detta som en ohävlighet. Fru Anna Branting yttrade också en gång i en intervju: "Ett oförlåtligt fel är att ha cigarren i munnen medan man hälsar. J ag blev verkligen mycket förvånad, då härom dagen en mycket fin man, som umgås i de bästa kretsar, hälsade på mig med cigarren i munnen. Senare på dagen sutto vi i samma loge på Operan, men ingen bör förvåna sig över, att jag inte gav honom tillfälle att hälsa på mig. Han kan inte - då får han låta bli." När du på gatan hälsar på en mötande dam, tar du av hatten med den hand, som är ifrån henne.. Har du damsällskap, blir förhållandet motsatt. På sina lärare skall man alltid hälsa, även om det är en professor, för vilken man ej är presenterad.

16 14 Vid promenad skall du vara i sällskap med ditt sällskap. Promenaden är ingen kapplöpning. Att gå från sällskapet eller någon i sällskapet är ohövligt. Vissa nervösa personer skylla sin taktlöshet i dylika fall på, att de bli så trötta av att gå sakta. Dessa ha sin rätta plats i idrottsföreningen och böra söka sig dit. A promenaden tar man hänsyn till varandra och framför allt till dem, som på grund av svaghet, hjärtfel eller dylikt ej kunna gå fort. A promenaden är det ju inte kroppsrörelsens grad av häftighet, som spelar någon roll, utan nöjet att vara i sällskap, samspråket, den friska luften, studium av naturen o. s. v. Den, som saknar sinne för dessa saker, äger inte den uppfostran, som gör honom lämplig för det umgängesliv, som tar sig uttryck i promenader. På promenaden skall herrn rätta sina steg efter damens, ej tvärtom. Man kan knappt se något fulare än en dam som tar länga steg; och en stackars frus ansträngningar att följa med mannens sjumilasteg verka alltid löjliga. Det är också herrn, som skall hålla rätt fot. Ett par, som går arm i arm med olika fot, får över sig något stötigt, skumpande, i stället för det rytmiskt harmoniska, de skola ha. Är du på promenad med en dam och det vid något tillfälle blir så trångt på trottoaren, att ni ej kunna gå i bredd, låter du henne gå före tills stockningen är över och du kan skynda fram till hennes sida. Med sin fästman, sin man, sin son och sin bror går en dam helt naturligt arm i arm på promenaden. Annars bör hon vara försiktig med dylik förtrolighet, som lätt kan ge anledning till prat. Men har hon tagit en ung mans arm, bör hon vakta sig för att hänga på den eller

17 15 trycka den, ty det kan ge honom anledning' att ta sig förnäma tankar. Gå alltid till vänster om en dam eller äldre person, då du befinner dig i en sådans sällskap ute. Från denna regel kan det dock givas undantag: om t. ex. vägen eller gatan är smutsig, men vägkanten är ren eller en plankgång eller trottoar finns där, så anvisar du denna åt damen eller den äldre personen under beklagande av att trafikförhållandena nödga dig att gå på oriktig sida. Möter du en bekant ensam dam på gatan och vill säga henne något, så stannar du ej henne utan gör henne följe och framför under tiden ditt ärende. Du har huvudet blottat medan du hälsar på henne. Likaledes då du säger adjö. Man får ej på gatan tilltala en dam, med vilken man ej är närmare bekant. Man riskerar då, att hon ser på en med en blick, som säger: "Var har du blivit uppfostrad?", säger något avkylande ord och går vidare. Än värre går det dig med rätta, om du tilltalar en för dig okänd dam på gatan. Det kan t. o. m. hända, att hon anropar polisen för att bli av med dig. Den dam, som blir utsatt för obehaget att attackeras på gatan, bör försöka att bli av med tölpen genom att gå in i närmaste butik eller upp i närmaste portgång. Hjälper ej detta, anropas polisen. Unga damer - och särskilt i stora städer - avrådas dock bestämt att vara ute ensamma å gatan om kvällarne. I en sådan situation är bärandet av ett paket ett visst skydd: det visar att hon är ute i något ärende. En regel utan undantag: Var helst en dam på ett eller annat sätt blir utsatt för kränkande behandling, uppträder varje gentleman till hennes försvar.

18 16 Hejda ej utan giltig orsak en person å gatan. Han kan ha brått för att uträtta en affär, en tjänsteangelägenhet e. dyl. och vara förtvivlad över att uppehållas av dig, som kanske bara har struntprat att bjuda på, ehuru han ej vill såra dig genom att fästa din uppmärksamhet därpå. Om du är i sällskap på gatan och får se någon annan, som du måste träffa, får du ej springa från ditt sällskap utan att ursäktande ha förklarat orsaken därtill. Har du någon i sällskap, så behöver du ej alls. presentera honom för alla som du möter och säger en mening till. Det är blott att onödigtvis besvära ditt sällskap och de mötande. Man skall f. ö. egentligen aldrig utan tvingande skäl presentera några personer för varandra, om vilka man ej vet, att de båda önska det. Om en herre och en dam gå i sällskap å gatan, så slut dig ej till dem. Det är ej osannolikt att du vore ovälkommen i sällskapet, fastän de ej ha mod att säga, att de önska dig dit, där pepparn växer. På offentliga platser bör man ej bära en tidning, en näsduk, en blomma o. dyl. i hand. Folk, som stämmer möte med varandra genom annons, bruka använda dylika enkla igenkänningstecken och särskilt en dam kan sålunda bli utpekad eller tilltalad av personer, med vilka hon intet har att göra. Då man skall möta någon obekant resande vid järnväg eller ångbåt, bör man komma överens om något mindre vanligt igenkänningstecken. Vänd dig ej om för att se på någon, som du mött.

19 För butiksfönstren kan du intressera dig men däremot ej för de privata hemmens. 17 Tag ej av handsken, då du hälsar på gatan. Därmed tvingar du den, som du hälsar på, att göra sig samma onödiga besvär. Finns det något löjligare än att se ett par personer stå och rycka och slita av sig handskarne innan de hälsa? Ett undantag från denna regel kan göras, om den ene är behandskad men ej den andre. Ar det ej en äldre person eller överordnad, är dock ett dylikt undantag överflödigt. Det är icke nödvändigt att bära handskar. Det anses med rätta tillgjort, om herrar bära handskar sommartid. Handskar få vara stoppade, men alldeles icke trasiga, såvitt man ej avser att skylta med ovårdsamheten om sin person. Om du talar vid en dam eller överordnad på gatan, behöver du ej stå med hatten i hand hela tiden utan sätter huvudplagget på sedan du hälsat. Gör en underordnad ej det, bör den överordnade uppmana därtill. "Då tre officerare äro ute på promenad, går alltid generalen i mitten", lyder ett talesätt, som inskärper att i ett sällskap på tre personer, är centrumplatsen den förnämligaste. Den blygsammaste platsen är till vänster om mittelpersonen. Har en öppen plats en damtoalett bör ingången till densamma ej utgöra någon samlingsplats för herrar. 2

20 18 En herre, som besöker en bekvämlighetsinrättning, skall ordna sin dräkt - således även knäppa överrocken - innan han lämnar inrättningen. Om du på gatan, i en offentlig lokal eller annorstädes finner att någon person har sin toalett ofullbordad eller på något sätt i oordning, så sök få tillfälle att taktfullt fästa hans uppmärksamhet därpå, så att han slipper utgöra föremål för narrars åtlöje. Då man lämnar en vagn, järnvägskupe e. dyl., går herrn först och räcker därpå handen tili damen. Då en dam i en herres sällskap går in eller ut genom en dörr eller en grind, skall herrn öppna dörren och låta henne gå förut. Hon har sina kjolar, sin handväska, sin paraply e. dyl. att sköta och är alltså obekvämare ställd än herrn. Över en stätta går herrn först och ser sig ej tillbaka förr än damen kommit över och hunnit upp honom. Endast åt en nära bekant dam kan en herre bjuda att lyfta henne över en stätta. Uppför en trappa går herrn först; utför damen först. I Frankrike hälsar man på alla, även obekanta, som man möter i en trappa. Det är ett slags anhållan om ursäkt för att man besvärar dem med detta möte. Står en dörr eller grind öppen, då du inträder, så rör den icke. Det finns då någon orsak till, att man så vill ha det. I motsatt fall tillser du, att man ej på dig tillämpar ordspråket: "Herrar och hundar och vettlösa ungar stänga aldrig dörren". Dagens Nyheter utarbetade en gång i samråd med polismästare Hårleman, ingenjör Gustaf Stamm, lärare vid Stockholms chaufförskola, andre folkskoleinspektören Carl Lidman och överlärare Karl Steenberg nedan-

21 stående trafikregler för skolbarn. Ett stort antal vuxna människor ha nytta av att studera dem: 19 1) Se dig för, se långt åt alla håll innan du går över en gata! '<1 2) Skynda varligt! Den som har för bråttom till spårvagnen måste ofta bortföras av ambulansen. 3) Gå alltid till vänster på gångbanan! Mötande skall vika åt vänster, men gör han icke det, bör du icke envist hålla på din rätt. 4) Stanna aldrig mitt på gångbanan, ty du hindrar trafiken och tvingar andra ut på körbanan, där de riskera att bli överkörda. 5) Rusa aldrig över gatan då en bil närmar sig, ty du kan lätt komma under den. 6) Promenera aldrig på körbanan, lek aldrig på körbanan, ty då leker du med döden. 7) Hoppa aldrig av eller på en spårvagn i gång, ty släpvagnen eller en bil kan komma efter, och du har icke sju liv som katten. 8) Gå aldrig över gatan bakom en spårvagn förr än du förvissat dig om att det andra spåret är fritt. 9) Häng dig aldrig bakpå en bil, ty när du släpper taget finns det ingen mamma bakom som tar emot dig, utan en bil som kör över dig. 10) Möter du en bil på körbanan, så irra icke åt alla håll, såvida du ej vill bli överkörd. 11) Armbåga dig aldrig fram vid spårvägshållplatsen eller på gångbanan, utan uppför dig som du vill att andra skola uppföra sig mot dig. 12) Snedda aldrig en gata, utan gå rakt över den.

22 20 ÅK. OCH RIDTURER. Få ting fröjda kvinnorna så som att bli bjudna på åka. Men kan du inte köra, skall du inte försöka. Behärskar du inte hästen, bilen eller motorcykeln, förstör du ohjälpligt dina aktier hos henne. Kan du inte inge henne känslan av trygghet, har du intet att vinna hos henne. Innan färden anträdes, skall du ha tillsett, att damerna äro klädda så, att de ej behöva frysa. De kunna ej så bra som en man bedöma vad t. ex. en bilfärd en vinterdag kräver som köldskydd, och unga damer ha sällan sinne för så världsliga saker. Vid instigningen i droskan eller bilen öppnar du dörren och placerar damen till höger. Därpå stiger du in och stänger dörren. Vid färdmålet stiger du av först och hjälper henne ur. För du själv bilen, är förnämsta platsen bredvid dig. I Sverge är ratten i regel placerad till vänster, vadan du i sådant fall får din dam till höger om dig. Kom ihåg att då. du sitter vid ratten, bör konversationen komma i andra rummet och förandet av bilen i första. Visa dig inte duktig genom att köra fort - det kan vilken som helst göra, som genomgått en chaufförsskola. Visa i stället att du kan köra väl. Den tränade chauffören är alltid försiktig och minnes alltid att icke blott hans eget utan också övriga i bilen varande personers liv beror på hans uppmärksamhet. Tänk icke blott på dig själv och dem, som sitta i bilen, utan också på fotgängarne. Kör sakta då du möter

23 någon och det är smutsigt, så att du icke stänker ner alla och envar, som gå på vägen. Kommer du ut på landsbygden är det din skyldighet att iakttaga nödig hänsyn till lantmännens hästar, som lätt skrämmas av det för dem ovana motorfordonet. 21 Det är klokt av varje bilist att iakttaga följande av ett engelskt bilsällskap utarbetade regler, som jag tilllåter mig anföra: Kör som om alla andra chaufförer voro födda idioter. Kör som om alla barn och de flesta vuxna ginge självmordstankar. Kör som om varje backe slutade i en avgrund. Kör som om bakom varje kurva vore en stenvägg. Stänker någon luns vid ratten i en mötande bil ner en fotgängare, hjälp denne att få skadeersättning. Tag den så skamligt behandlade upp i din bil, åk fatt den andre och anmäl dig som vittne. Sådana bruka genast bli mjuka. Sålunda bidrager du till att göra bilsporten populär. Låt orkeslösa - särskilt fattiga sådana - åka, om du åker ensam. Skall du göra en ridtur med en dam, så håller du hennes hand eller stöder henne medan hon sitter upp. Damen rider till höger. Damen bestämmer farten. Att på något sätt tvinga henne att rida fortare än hon önskar går icke an. Vid målet sitter du av först och binder din häst; hjälper henne av och binder så hennes häst. Kom ihåg att det lönar sig att göra sig vän med ett så nobelt djur som hästen.

24 22 Kom ihåg att stallkarlen skall ha drickspengar. Det har din häst gott av. Du skall se upp och förebygga de eventualiteter, som kunde komma hästarne - och i synnerhet hennes - att skygga. Om hon också är din fästmö, så försök ej experimentet att kyssas under ritten. Det tar sig bra ut på tavlor, men i verkligheten är det ett ganska riskabelt företag. Till körkarlen ger Nordiska djurskyddsföreningen dessa råd: Det sämsta betyg en körkarl kan giva sig själv är att rycka i tömmarna, då han kör. Det bevisar: 1) att han är alldeles okunnig i körning; 2) att han är en grov djurplågare, 3) att han är en grov misshushållare med djurmaterialet. Ryckningarna förstöra hästens mungipor och göra hästen i förtid mindervärdig. Över allt var en sådan körkarl far fram, ger han sig själv inför all världen detta dåliga betyg. En god körkarl skall använda sin röst och köra med lätt och mjuk hand. Den motorförare, som förtär alkohol i förbindelse med bil- eller motorcykelkörsel betraktas numera lyckligtvis som en avskyvärd drulle, och alla veta, att det blott behöves en enda flaska öl eller en sup för att hjärnan ej skall vara i form för ett så ansvarsfullt arbete. 80 procent av alla bilolyckor bero på alkoholförtäring. Den som sätter sig upp i en bil, som föres aven person, vilken förtärt alkohol, får ta risken därför. Damer varnas bestämt för att emot bjudning till bilskjuts av obekanta herrar. Det har mer,än en gång haft de ledsammaste konsekvenser.

25 23 SAMTAL. Det naturliga tilltalsordet i umgänget mellan människor i allmänhet vore "ni" (liksom "du" bland släkt, förtroligare bekanta eller, såsom i vissa landsändar, emellan alla socialt likstående: du). Tyvärr är ordet ni ännu icke så inarbetat, så erkänt, att det utan vidare går för sig att begagna det utan att man uppväcker ovilja mot sig. Jämnåriga och jämnställda emellan kan utan vidare brukas tilltalsordet ni. Den äldre eller överordnade kan ock bruka det till den yngre och underordnade. Den yngre och underordnade tillrådes däremot att ej bruka det utan att känna till, att den äldre eller överordnade ej betraktar det som påflugenhet eller som förolämpning. Väcker man sådana känslor, motverkas ju reformen, som helt naturligt blott sakta kan arbeta sig. fram i ett land, där titelsjukan är så stor som hos oss. Man måste sålunda i det bildade umgänget hos oss, om man vill anses väluppfostrad eller ej avseende att vara ohövlig, begagna titeln, som oupphörligen utan ersättningsord upprepas, t. ex.: "Jag skulle fråga direktörn, om direktörn vill vara god att" o. s. v. Att säga "herr" framför titeln är däremot överflödigt och upptages i regel som kryperi. Är den tilltalade greve eller baron, sättes den titeln oskiljaktigt, i tal och skrift, framför namnet - om man nu vill iakttaga det brukliga. Och det är bättre att annorledes demonstrera sina sympatier för de adliga titlarnes upphävande. Antag aldrig en oberättigad titel! Därmed är du hos

26 24 alla förnuftiga människor ohjälpligt dömd som hum~ bugsartad eller löjlig. I sinom tid arbetar det sig väl fram att alla damer bli titulerade "fru", gifta som ogifta. Det är märkvärdigt att kvinnorna så länge tålt något så obekvämt som olika titlar för ogifta och gifta, då det till på köpet är en kränkning av deras människovärde, liksom skulle deras ställning till det andra könet vara det väsentliga. Men det är ännu många damer, som ej insett detta, och därför är det lugnast att begagna den gamla särskillnaden, såvitt man ej känner att motsatsen tages upp välvilligt. Till obekanta (som man ej blivit presenterad för) kan man säga "herrn", "fröken" eller "damen" '-- i butiken, till telefonfröken, värdshusflickan, den herre, vilkens hatt man uppfångat i blåsväder på gatan o. s. v. Artigare är att säga "min herre", "min fröken" o. s. v. Förmånligt är att använda omskrivningar, om man det kan - hör t. ex. på våra, såsom mönster av artighet ansedda konduktörer. De säga i allmänhet icke t. ex.: "Önskar herrn middag i Tillbärga?" utan: "önskas det middag i Tillbärga?" Dessa omskrivningar få dock ej bli konstlade, ty då verka de löjliga. Till personer, vilka man blivit presenterad för eller är bekant med, får man icke säga endast "herrn", "frun" eller "fröken". Det anses obildat - ja, många taga det som en förolämpning. Det skall, där titeln ej brukas, vara ordet "herr" och namnet till en herre; till en bekant dam får man ej säga endast "frun" eller "fröken" utan det skall vara ordet "fru" eller "fröken" och hennes tillnamn. I en familj där det är många döttrar, fä bekanta använda förnamnet i st. f. tillnamnet. Vid presentation föreställes den yngre för den äldre, herrn för damen o. s. v. Se den i ansiktet, som du talar med. Det förefaller eljes som om du hade dåligt samvete. En öppen, ärlig blick ersätter den bästa vältalighet. I sällskap placerar

27 25 du dig mitt emot den du vill samtala med. Att tala med någon förbi en annan är oartigt. Denne andre blir då liksom undanskjuten, tillbakasatt och känner sig sårad. Konsten att föra ett samtal är först och främst att tala om det, som ens sällskap förstår och intresserar sig för. Du skall alltså ställa dig på dess nivå, ettdera genom ämnesvalet eller genom framställningssättet. Tala helst icke om dig själv. Gå dock ej till den överdriften, att du underlåter att tala om något emedan det är din personliga erfarenhet. Du får tala om dig själv, blott det sker för någon saks skull och ej för att framhäva dig själv. Använd ej utländska ord i ett sällskap, där de ej förstås. Det ger intryck av. lärdomshögfärd. Få ting i sällskapslivet gör en i den grad löjlig som att begagna utländska ord, vilkas betydelse och uttal man icke fullt behärskar. Avbryt ej någon, som talar. Har du fått ordet, håll ej på så länge, att du utesluter andra från att yttra sig. Skulle i ett sällskap en person så bemäktiga sig ordet, att det övergår till föredrag eller ett par personer disputera så, att ingen annan får en syl i vädret, är det någon taktfullares, i första hand värdinnans eller värdens, sak att åstadkomma ett avbrott genom att föra annat ämne på tal eller ge sällskapet annan sysselsättning. Politiska eller religiösa spörsmål bör man icke utan värdinnans fullt frivilligt och oförbehållsamt givna tilllåtelse föra på tal i sällskap. Dessa ämnen föranleda ju lätt häftighet hos personer med mindre självbehärskning, och det är i första hand värdfolket, som får tråkigt av om stämningen på detta sätt blir störd. Aven på tu man hand med mindre bekanta bör man med yttersta försiktighet behandla dessa ämnen, utgöra

28 26 de än ens hjärtesak. Allt vad man kan vinna, beror pa mottagligheten. Att i sådant fall tränga sig på någon, väcker ofta harm, och man ernår blott motsatsen av vad man åsyftat. Skall du motsäga nagon i ett sällskap, så gör det sa milt som möjligt. Den artige fransmannen t. ex. säger inte: "Det är inte sanning" utan: "Jag ber om ursäkt, men det är ej så". Endast de dåraktiga smickra. Om man i ett sällskap smickrar alla de närvarande, tycker ingen om det. Smickrar man blott en eller tva, förnärmar man därmed alla de övriga. Om du i ett sällskap berömmer nagon person eller sak, gör tlet med stor taktfullhet, så att ej värdfolket anser det som en sårande jämförelse med vad de ha eller gästerna betrakta det som finner du dem sämre än dem du talar om. När du ställer frågor till en person, med vilken du ej är närmare bekant, så var försiktig. Du kan sara med en fråga utan att veta det. Du säger t. ex. till en dam' "Vad hade er far för yrke?" Hon 'rodnar och stammar. Hon är dotter till en ogift mor och vet ej vem hennes far är. Tala ej - allra minst kritiserande - till obekanta om någon för dig främmande person. Den obekante kan ju vara släkting eller vän till den, du talar om, och

29 27 alltså bli obehagligt berörd. A v samma orsak inte heller till en bekant om en för dig obekant. Denne senare kan ju vara en din bekanting närstående. En dylik glömska av taktens bud kallas, då sådana kollisioner, som de antydda, inträffa, att "prata huvudet av sig", och det finns många roliga historier därom, t. ex. denna: I ett stort sällskap träffas två personer, som ej sett varandra på tjugo år. A. talar överlägset om damernas fulhet. "Se t. ex. på den där humlestången. Vem kan det vara?" "Det är", svarar B., "min syster." Nu blir A. förlägen och skall hjälpa upp saken. "Nej", säger han, "jag menade ej henne, utan den långa apan till vänster om henne." "Jaså", svarar A. "Det är min hustru. " Tablå! Den skrytsamme genomskådas lätt och uppnår sålunda ej blott motsatsen av vad han åsyftat utan blir därtill ansedd som en enfaldig och opålitlig person. Avskyvärdast är den, som låtsar lastbarhet och gör sig duktig däröver. Fly honom! Hans dumhet är farligare än hans moral. Du kommer till mig och yttrar dig klandrande om en person, som jag nyss såg dig samtala med. När jag hör dig, kommer jag ihåg, att det rent av är din vana att anmärka på än den ene än den andre. Du är inte blott elak utan också enfaldig. Jag vill för det första inte höra ont om människorna. Och för det andra förstår jag ju, att du skall tala illa om mig till den förste du träffar, sedan du lämnat mig.

30 28 En gång hade jag ett samtal med ett äldre fruntimmer, som är känt för att intressera sig mycket för sin nästa - en skvallerkäring som man säger. Jag förebrådde henne för att hon talat illa om en namngiven person. "Illa!" svarade hon gäckande. "Jag bara talade sanning. Eller ljög jag kanske, då jag sade, att han som pojke..." Hon nämnde ett dumt streck, som han gjort som pojke och sedan ångrat samt med en hedrande vandel avplanat. Naturligtvis invände jag, att det var till ingen nytta att sprida dylika "sanningar". "Kan väl vara", svarade hon. "Då jag var ung, talade jag väl om folk, då hörde ingen på mig. Nu talar jag illa om folk, och nu höra alla på mig." Det ligger en fruktansvärd anklagelse i dessa ord. Om man ej hörde på den där sortens folk, så kunde de saklöst få säga sådana där lögner och sanningar, så mycket de behagade. Att de finnas och fortsätta sitt värv visar blott, att de ha marknad för sin galla, och envar, som lyssnar på dessa, är deras medbrottsling. Det finns en del människor, som skryta med att de alltid säga sanningen åt andra. Skada bara att "sanningen" i deras mun ofta är blott de obehagligheter, som de gått och spunnit ihop om andra. Akta er för den sortens "sannings-sägare" och tag dem framför allt ej till föredöme! Man frågar ej en dam om hennes ålder. Nämner hon den själv är hon vanligtvis väl bibehållen, och man kan gärna bestå henne älskvärdheten att säga det. Konsten att behålla sig ung är att föra ett sunt och harmoniskt liv, och den som det gjort är värd sin komplimang.

31 29 Andras hemligheter skall man aldrig utforska. Ett öppet försök i den vägen är en plumphet, och det är en ren gemenhet att med list locka ur någon vad han vill behålla för sig själv. Goda råd äro människor sällan tacksamma för. Ge ej sådana i onödan - till vuxna personer egentligen aldrig annat än på anmodan. Och har du anledning att tro, att ditt råd ej skall bli följt utan blott väcka förargelse mot dig, så drag dig tillbaka med något förbindligt ord i stället för att uttala dig. Olidliga äro de människor, som med självbelåten min truga på andra goda råd, som ingen begärt, och kanske till på köpet visa sig förargade, när man på taktfullt sätt låter dem veta, att man i förevarande fall föredrager att följa sitt eget omdöme. Föreslå ej titlarnes bortläggande, om du ej ar säker på att vederbörande önskar det eller gärna ser det, och det kan du genom väns vänner övertyga dig om. Regeln är ju, att den proponerande skall vara älst, men förmanskap, värdskap o. s. v. kunna härvidlag skapa undantag. En herre kan ej bli "du" med en förlovad eller gift dam utan i enlighet med fästmannens eller mannens medgivande; hans mening bör alltså inhämtas, och helst bör han proponera. Annu mindre kan en dam bli "du" med en annans fästman eller man utan att motsvarande försiktighetsmått vidtagits. F. ö. böra damer vara mycket sparsamma med tillåtelsen till en sådan förtrolighet som att låta dua sig. Underlåtenhet i ena eller andra av dessa fall kan, som lätt förstås, åstadkomma missförstånd och tråkigheter.

32 30 I alla händelser bör du ej slösa med denna förtrolighet. Men är brorskålen ett faktum, måste du komma ihåg den. Det ser eljes ut som du hade ångrat dig eller som det var en småsak, som du ej behövde lägga på minnet. Var ej för rask att byta fotografi med personer, som du ej närmare känner till. Din bild kan därigenom bli placerad på sätt och i sällskap, som ej gör dig glad. Varningen riktas särskilt till unga damer. Låtsas inte känna till allt mellan himmel och jord. Förfall inte till den dårskapen att tro, att allmänbildningen kräver, att du skall ha reda på de mest olikartade saker. Äg mod att säga: "Det där känner jag inte till". - "Det där förstår jag ej". Är du skräddare, så begär ingen, vilkens omdöme är något värt, att du skall förstå dig på elektriciteten och dess användning. I vissa kretsar anses det nödvändigt att känna till skönlitteraturen, och man ser gärna ringaktande på den, som ej är hemmastadd i de nyutkomna böckerna. Intressera dessa ej dig, så säg det. Är du ej så modig, så låtsas åtminstone ej känna till det för dig obekanta, ty det kan leda dig in i de kinkigaste situationer. Du kan sålunda bli narrad att ge erkännande åt en framställning, som strider mot hela din åskådning. Icke bättre är det att göra litteraturhistorikernas eller tidningarnas omdömen till dina. Den, som läst samma lärobok eller samma tidning, känner igen åskådningen, och du blir ansedd som den, vilken vill göra dig kunnigare och omdömesgillare än du är. Är någon dum nog att visa en överlägsen min, så sätt honom på det hala å något område, där du är på din mammas gata. Säg helt öppet, om nu detta är för-

33 31 hållandet: "Jag gjorde ett försök att komma genom Anna Petterssons 'Dödvatten', men fann den tråkig och slungade den. Har saknat lust att förnya bekantskapen med författarinnan. Om henne kan jag ej föra något samtal. Men vill ni resonera med mig om rågodling, skall det glädja mig mycket att få stå till tjänst med mina personliga erfarenheter." Det är ingen skam att inte kunna allting. Det där att ha luktat på lite av vart utan att ha trängt till botten av något, är ingenting att skryta av. Däremot är det av yttersta vikt att vara en personlighet med en självständig uppfattning av tingen. Det första och viktigaste villkoret härför är att kunna någonting riktigt, helst sitt yrke. Ar ej detta ägnat att fylla ens tillvaro - det kan ju vara helt mekaniskt - så tar man något annat till sin specialitet, och då helst något, som man har särskild anledning att sysselsätta sig med. Därmed har man skaffat sig en bestämd position i världen, en centralpunkt, en utgångspunkt, vilket är det viktigaste grundlaget för personligheten. Av alla skränfockar äro inga avskyvärdare än de, som skryta över åtnjutna favörer hos en namngiven dam. Det är varje gentlemans plikt att visa en sådan sitt förakt genom att förehålla honom hans otillständiga uppförande, köra ut honom, gå ifrån honom e. dyl. I regel äro sådan personers berättelser hopljugna, men alla behandla tyvärr ej bakdantaren - som för nöjet att visa sig duktig sätter en kvinnas rykte på spel - på det lämpliga sättet; ja, de finnas t. o. m. som tro honom. Om en kvinna älskar dig och ger dig någon favör, t. ex. en kyss, ett hemligt möte e. dyl., så var glad över att vara den benådade, som har något så vackert att minnas. Men ingenting i världen får förmå dig att omtala det. I intet fall är tystlåtenhet en mera given plikt. En lösmynthet ursäktas inte på något sätt av att den gäller något, som hänt för länge sedan. Den omtalade

34 32 damen kan vara gift och saken komma fram till hennes man samt sålunda bereda henne obehag. Det ur :::äktar dig ej, om hon var ung och förtroendefull, då det berättade skedde. Tvärtom är det så mycket sämre av dig att göra det svårt för henne nu. Om du svär, måste man fråga dig: "Tror du på djävulen, på hans härskaror och på helvetet?" Svarar du ja, måste man ju tycka, att du bra lättsinnigt rör dig med en bekantskap, som enklaste eftertanke säger att du vill eller borde vilja undfly. Svarar du nej, måste man tycka att du är en ovanligt enfaldig människa, som bekräftar dina löften eller hotar dina motståndare med makter och lokaler, på vilkas existens du ej tror. Men nu finnas många, som tro på allt det där. Dem sårar du med svordomarne, liksom med missbruken av Guds eller Jesu namn. Och en fin människa sårar. aldrig onödigtvis någon annan, allra helst i något så ömtåligt som den religiösa känslan - märk väl, här är det inte fråga om att bibringa omgivningen någon viss uppfattning eller förmå den att frångå en sådan. Här är det bara fråga om att brutalt såra känslor. Du tycker, att svordomarne ge dina yttranden kraft. Hänsynslöshet är icke kraft, och än mindre meningslöshet. Det, som skall ge ditt tal styrka, är innehållet såsom uttryck för din bildning, din karaktär. Ar den bristfällig, hjälper inga lösa påhäng. Skyll inte på ~pråket. Typograferna bruka ibland, när de sätta på ett till min tidning insänt manuskript komma till mig: "Här står en svordom, vad skall jag sätta i stället?" Jag svarar då alltid: "Stryk den bara!" Svordomen är alltid överflödig. Kanske säger du: "Ja, jag svär till endast då jag blir arg någon gång." Det vill med andra ord säga, att det finnes tillfällen, då du tappar självbehärskningen. Så-

35 dant kan aldrig ursäktas den, som önskar att man skall betrakta honom som en hel människa. Alltså: den svärjande är dum, rå eller obehärskad. 33 Var behärskad ifråga om gester. Använd ej knytnäven som klubba, dunka dig ej på låren e. dyl., när du vill bekräfta något. 3

36 34 VISITER OCH LÄNGRE BESÖK. Om man önskar komma i sällskapligt umgänge med en familj, så gör man visit hos densamma. Naturligtvis går man endast dit, varest det är antagligt att man är välkommen och det är lägligt att taga emot. Kan man genom bekantas bekanta utröna om detta är fallet, är det så mycket bättre. Har man i ett sällskap haft tillfälle att bli presenterad, kan man ju någorlunda bilda sig ett omdöme i saken. Men ett sådant tillfälle står ej alltid öppet, t. ex. för en till en plats å landet nyinflyttad familj. Man är ju ofta nödgad att umgås med folk, som man ej är vidare intresserad av. Detta umgänge bör man dock inskränka till det minsta möjliga. Umgängeslivet är aven högre betydelse än att man skall komma och äta upp andras mat. Hav få vänner, men bliv så mycket förtroligare med dem. Ha din hustru och du gjort visit och ej få återvisit, betyder det givetvis att man ej önskar umgås med er. Får man visit av någon, som man ej vill umgås med, låter man säga, att man ej har tillfälle att taga emot. Vill en ung person umgås i ett hus, är det bäst att göra sig bekant med ungdomen i detsamma. Eljes får man söka bli presenterad för herrn och frun (på en bjudning, i en förening o. s. v.). Detta leder ju ibland till, att han genast ombedes att hälsa på. Sker ej detta lämnar han dagen efter presentationen sitt visit-

37 kort. Är han nu välkommen till huset, kan han snart motse en inbjudan dit. 35 Första gången man gör visit i ett hus är man gärna iklädd frack. Eljes duga jaquette eller redingote. En dam kan ha promenaddräkt med en stillsam blus eller klänning med kappa. En herre gör ej visit hos en fru annat än i hennes egenskap av värdinna. Besöket gäller hennes hus och alltså även hennes man, efter vilken den besökande skall fråga. Utan detta hänsynstagande skulle särskilt en ung fru kunna bli föremål för prat. En person, som blivit befordrad, fått någon anställning eller utnämning, visats någon större tjänst e. dyl., skall ofördröjligen göra visit hos den han har att tacka för gunstbevisningen. Likaså skall visit göras hos de nya överordnade. Dessa visiter skola vara helt korta. De skola ske på förmiddagen, och den uppvaktande skall vara klädd i frack eller uniform. Om du besöker en plats och där har någon släkting, vän eller närmare bekant, får du ej underlåta att uppsöka honom. Går du hans hus förbi, skall han tolka det som om du ej ville förnya och uppehålla förbindelsen med honom. Kommer någon dit, där du är på besök, så är du tredje man och alltså överflödig. Du skall gå. Men du

38 36 behöver inte flyga på dörren på ett sätt, som låter den senast ankomne tro, att han motat ut dig. Vid ett besök blir du stående till dess värd eller värdinna uppmana dig att sitta ned. En gäst skall i sådana fall placeras framme i rummet, ej vid dörren. Och då han går, följes han till dörren. Om värden eller värdinnan reser sig upp under samtalet med dig, skall du stiga upp samtidigt, som tryckte han eller hon. på en fjäder. Samma artighet visas alltid av varje yngre person mot en äldre. Kommer du på besök och finner att värdinnan sitter som på nålar för arbetet i huset, emedan hon skall gå bort e. dyl., så försvinn snarast möjligt. En gäst, som stannar några timmar i huset, skall underrättas om var toalettbekvämligheterna i huset äro: en kvinnlig av värdinnan, en manlig av värden. Många äro rädda att fråga därefter, och en dylik fråga är f. Ö. alltid en erinran om att värdfolket gjort sig skyldigt till en försumlighet. Giv denna underrättelse först som sist och lämna vid tillfälle gästen ensam, så att den, om den önskar, kan besöka bekvämligheten. Ju ömtåligare förhållanden det gäller, dess angelägnare är den bildade och erfarne att vara hänsynsfull. - Kanske - hur kan du veta det? - är sådan hänsynsfullhet mot din gäst alldeles särskilt påkallad. Han kan lida av blåskatarr. Damer i grossess ha behov av att ofta urinera. Mottagningsrummet är på sina ställen kallare än andra rum, emedan det begagnas mindre, och köld framkallar, som bekant, urinträngning. På

39 37 somrarne. uppträda vissa magbesvärligheter epidemiskt - läkarne ha t. o. m. ett särskilt namn på dem. Har familjen särskilt gästrum, som ställes till gästens förfogande, får man icke glömma tillse, att alla kärl i kommoden befinna sig på sin plats; och man stiger ej på i gästens rum utan att knacka. Uttänj aldrig ett besök. Det är bättre att gå för snart än att dröja för länge. "Den varder led, som på annans bänkar bidar", visste redan Eddan. Bondbröllopen i Närke räckte fordom i tre dagar. Stannade någon längre, så lades en levande höna i soppskålen, vars lock avlyftes vid slutet av måltiden. Därvid gav sig hönan på dörren, som för ändamålet ställts öppen. Det var en vink för de kvarvarande gästerna att göra sammaledes. I Amerika spelar man "Home, sweet home", då man önskar att gästerna skola gå. Om du bjudit någon till dig och denne får besök, skall du bjuda även sagde besökande. Det kan ej komma ifråga, att den du bjudit skall gå till dig och lämna sin gäst åt sitt öde. Har man förstört något, som kan ersättas genom nyinköp, gör man det, men det måste ske med mycken takt och framför allt ej så, att man ger intrycket att avse sig ha försonat sitt fel med att betala. När du möter någon vid tåget: Möter du på perrongen, så ställ dig vid första vagnen, ty då skola alla passera dig. Men bäst är att stå vid utgången eller spärren, där sådan finnes. Där upptäcker du lättast den mötande och denne dig.

40 38 När din gäst eller någon av de dina reser, skall han följas till tåget eller båten av dig själv eller någon av de dina. Den medföljande stannar till dess båten eller tåget försvunnit ur sikte, och lika länge ger sig den avresande tillkänna. Den avresande skall utrustas med matsäck, om så behöves. Blommor och - om det är en dam - konfekt äro också uppmärksamheter, som bli väl mottagna. Vid längre besök som inbjuden måste du vara säker på, att du blivit bjuden, emedan man gärna vill se dig; ej emedan man anser det som sin skyldighet. Bliv hemma, om du ej vet, att du är välkommen.. Inbjuder du någon gäst på längre besök, så säg för huru lång tid han är inbjuden - det kan ju ha den mjuka formen "ett par veckor", "en månad" eller så. Gästen får ej utsträcka besöket över utsatt tid, om han ej är fullt säker på, att värdfolket önskar det. Meddela i god tid ankomsttiden, och blir du i sista stund hindrad, måste du telefonera eller telegrafera. Naturligtvis får du ej låta värdfolket förgäves sända skjuts mot dig till järnvägs- eller ångbåtsstationen. Under den tid du är gäst måste du noga rätta dig efter husets vanor. Skall man nödgas göra extra besvär för dig, blir du en börda. Tag aldrig en bok, ett metspö, en cykel eller vad det vara må utan att ha bett om lov, är det än dina allra närmastes. Man kan behöva saken i fråga just medan du har den och förgäves leta efter den. Under besöket får du ej hälsa på hos någon med vilken värdfolket ej står på god fot. Få ting kunna mera såra värdfolket. Sök göra värdfolket små tjänster eller uppmärksamheter, men var ytterst försiktig med all slags bjudning. Det kan annars se ut som om ej värdfolket fyllde sina skyldigheter utan du måste träda emellan.

41 39 När du är gäst på något ställe, skall du intressera dig för ditt värdfolk och dess hem. Det är inte påfluget utan upptages tvärtom väl, att du vill se deras arbete, deras hus, deras samlingar o. s. v. "Jag tycker om folk, som äro nyfikna på mina saker", sade en gång en fru, då en gäst ville veta något om hennes antika salongsmöbel. Men naturligtvis får du på intet sätt söka intränga i deras hemligheter och allra minst får du för sådant ändamål utfråga deras husfolk eller grannar. Tjänstefolket i huset - som fått extra arbete för din skull - skall ha drickspengar. De skola ges utan knus sel, men få ej vara så stora, att de se ut som betalning. Det sistnämnda gäller även om man ger pengar åt husets barn. Genast du kommer hem skall du skriva och tacka för åtnjuten gästfrihet. Det kan ske på ett visit- eller brevkort, men ett utförligare brev är ju självklart artigare.

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

-Här är hennes cell,sa sköterskan. -Tackar.Vi kan prata med henne enskilt,sa Bert. -Föralldel.

-Här är hennes cell,sa sköterskan. -Tackar.Vi kan prata med henne enskilt,sa Bert. -Föralldel. Det är kyligt och mörkt i Nora under vinterhalvåret.det är därför en väldigt lugn och stilla plats.det var iallafall vad nyinflyttade Agnes åkerman trodde... (Tidigare den dagen) -Så vad tycks? sjöutsikt,stor

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar Lika barn leka häst 33 dagar kvar Det ligger i kontaktboken. Brevet. Det vibrerar som ett flygplan gör, precis innan det ska sticka iväg på startbanan för att kunna lyfta. Brevet från fröken till mammis

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk

Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk IDS-100 Situationer som stimulerar till alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk Namn Datum (år mån dag) I detta formulär finns listade ett flertal situationer i vilka många människor ofta dricker alkohol

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer