Verksamhetsberättelse Mat- och måltidskunskap 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Mat- och måltidskunskap 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Mat- och måltidskunskap 2013

2 Sidan 2 av 8 Forskning En forskningsmiljö för mat- och måltid MEAL Mat och måltidsgruppen (M&M) har under 2013 sökt och fått finansiering för att bygga upp forskningsmiljön MEAL. Arbetet drar igång under 2014 med regelbundna forskningsmöten och seminarier på temat skolans måltider och de äldres måltider planeras under hösten 2014 respektive Finansieringen ger även möjlighet till en mer systematisk omvärldsanalys och konferenserer och utlysningar om forskningsmedel skall bevakas på ett mer systematiskt sätt. Fler personer ur ämnesgruppen skall involveras i olika forskningsprojekt för att stärka och förenkla forskningssamarbetet i gruppen. Forskning synlig- och nyttiggjord inom undervisningen Som ett resultat av Hanna Sepps forskning kommer HKR under våren 2014, som första lärosäte i Sverige, ge kursen Måltidspedagogik: mat- och måltidskunskap i förskolan. Kursen kommer på artonde plats som HKRs mesta sökta fristående kurs tillsammans med Hållbara levnadsvanor plats fyra och Näringslärans grunder på plats två. Alla dessa tre kurser har en tydlig forskningsförankring kopplat till blivande forskningsmiljön MEAL. Som ett led i att strategiskt arbeta med examensarbeten för att stärka både utbildning och forskning har våra pågående forskningsprojekt presenterats för blivande examensarbetare under hösten Arbete för att tillskapa en masterutbildning med tydlig koppling till mat- och måltidskunskap Under året har representanter för M&M deltagit i möte med Köpenhamns Universitet och Linnéuniversitetet i syfte at presentera varandras utbildningar och diskutera framtida samverkan kring masterpåbyggnad på utbildningarna. Karin Wendin har också deltagit i ett möte som initierats av Örebro universitet för att skapa en nordisk masterutbildning på måltidsområdet. Vidare pågår det diskussioner om att i en befintlig och hälsoinriktad masterutbildning vid HKR inrätta spår som innebär specialisering mot Mat och Måltid Nationella och internationella samarbeten Genom olika typer av samarbeten upprätthålls kontakter med ett flertal universitet runtom i Europa. Vi har startat/deltagit i följande forskningsprojekt med externa partners: Mat- och Måltidsteknik för ett hälsosamt och oberoende åldrande (HKR; LNU och MDH). Finansering från Familjen Kamprads Stiftelse Styrketår för seniorer (HKR, SLU, Virgo Konsult, Lyssna AB, SIK, Hushållningssällskapet, Kommunförbundet Skåne, Villman & Co AB, LRF, LU, GRO, egenkonsulter och Kristianstad Kommun). Finansiering från Länsstyrelsen Skåne. Den skånska äpplemustens terroir (HKR, SLU, Kiviks Musteri, Äppelriket). Finansiering från Länsstyrelsen Skåne. Skolskjutsen Skånsk Smart smoothie för skolbarn (HKR, SLU, Landskrona, Kristianstad och Tomellilla kommuner. Finansiering från Länsstyrelsen Skåne.

3 Sidan 3 av 8 Aktivt åldrande individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre (HKR, SP, SIK, Innventia, Medirest, Findus, ICA, Sensinet, PRO, Thermoking, Sahlgrenska, Kommunförbundet Skåne, Nine, Billerud Korsnäs). Finansieras av Tvärlivs (Formas och Vinnova) Leva, äta bo en strategi för ett modernt äldreliv (HKR, SP, IKDC) Finansieras av Vinnova Food Valley of Bjuv (HKR, CFB och Findus). Finansieras av Vinnova Lärande om mat och måltider i förskolan. Leaderprojektet Barnens bästa bord 2. Finansieras av Jordbruksverket. Att lära laga mat, ett doktorandprojekt inom den Nationella Forskarskolan i Hem- och konsumentkunskap (NFHK). Följande lärosäten samverkar i forskarskolan: Uppsala universitet (värdinstitution), Göteborgs universitet, Umeå universitet och HKR. Finansieras av Vetenskapsrådet. Mat i tid och otid (HKR, Högskolan i Gävle). REGFOOD (HKR, Klapeida University, Universität Rostock, FH Münster, University college Sjælland). Finansieras av Interreg/EU Etiketter som budbärare: om svenska spritetiketters visuella kommunikation (HKR, LiU). Seminarier/konferenser med forskningsanknytning Anordnade: Hanna Sepp tillsammans med Johanna Gerberich har i samverkan med Krinova Science Park och med stöd från bl a Jordbruksverket arrangerat fem konferenser i Måltidspedagogik i teori och praktik. Konferenserna har hållits i Kristianstad, Vara, Stockholm, Malmö och Göteborg med ca deltagare per konferens. Konferensen i Kristianstad omfattade två dagar och arrangerades i samverkan med Ny Nordisk Mat och Barnens smakadagar. Deltagande: Medverkade och presenterade vid en konferens anordnad av Nätverket för kulturvetenskaplig mat- och måltidsforskning (ICAF Sweden) med temat Ätarna, matgörarna och deras intentioner Strategier och taktiker för meningsgörande måltider, februari Maria Nyberg. NFPF/NERA, Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. Reykjavik, Island, mars Poster relaterat till Albina Brunossons egen forskning, Calculating in the kitchen: pupils' understanding of mathematics in recipes. NOFA4, Den fjerde nordiske fagdidaktikkonferansen, Trondheim, Norge, maj Muntlig presentation relaterat till Albin Brunossons egen forskning, Att lära sig laga mat en del av hem- och konsumentkunskapens didaktik Kungliga fysiografiska sällskapets årliga symposium med temat Vårt Dagliga Bröd vad säger forskningen?, i Lund, maj Muntlig presentation av Maria Nyberg kring föreställningar om mat och ätande.

4 Sidan 4 av 8 8th International Conference on Culinary Arts and Sciences, Porto, juni Muntlig presentation av ett av gruppen gemensamt författat konferensbidrag. Albina Brunosson, Anna Bryntorp och Viktoria Olsson. FOOD, 2nd global conference, Athen, Grekland, 4-6 november Muntlig presentation: Contested Food: A Focused Ethnography of How Food and Food Practices Are Made Sense of in Swedish Home Economics. Karin Höijer. Livsmedelsakademins matforskarnätverk, 2 december Muntlig presentation: Framtidens konsumenter. Karin Höijer. Pangborn Sensory Science Symposium (poster), Brasilien, augusti Karin Wendin. Publikationer Forskningsartiklar peer review Brante, G. & Brunosson, A. (accepted for publication) To double a recipe - A learning study considering interdisciplinary teaching in Home and Consumer studies. Hartvig D, Hausner H, Wendin K & Bredie W. (2013). Bitter taste sensitivity influence acceptance of Nordic juices in 9 to 11 years old children. Accepted for publication in Appetite. Brunosson A, Bryntorp A, Nyberg M, Olsson V, Sepp H & Wendin K. (2013). Aspects of Cooking in Food and Meal Science. International Conference on Culinary arts and Sciences (ICCAS), VIII. Sid; ISBN: Populär- och fackvetenskapliga böcker Sepp, H. (2013). Måltidspedagogik- mat- och måltidskunskap i förskolan. Lund. Studentlitteratur. Albinsson A, Wendin K and Åström A (2013). Handbok i sensorisk analys. Revised version of SIK report , ISBN ( ). Populär- och fackvetenskapliga artiklar Brunosson, A. (2013) Den mest pedagogiska måltiden, krönika Magasin Måltid 8/2013 Brunosson, A. (2013) Livsviktigt med hem- och konsumentkunskap (debattartikel, Skåne Fria) Sepp, H. och Brunosson, A. (2013) Ett recept för lärande. Matlagning på förskola, grundskola och särskola, Nordisk nutrition 2/2013 Sepp, H. (2013). En jämställd måltid. Lund, Studentlitteratur. Sepp, H. (2013). Mat och näring i förskoleåldern. Lund. Studentlitteratur. Sepp, H. (2013). Barn som vägrar prova nya smaker. Lund. Studentlitteratur. Wendin K, Kylefors M and Mjörnell K (2013).En åldrande befolkning slutrapportering av nationell strategisk forskningsagenda. SP Report: 2013:34, ISBN: Eckhardt J, Wendin K, Holmer A and Åström A. (2013). Comparison of the consumers expected and actual perception of food investigated by Napping - A case study with Béarnaise sauce. IK Report: SR 861, ISBN:

5 Sidan 5 av 8 Utbildning Kvalitet Nio av de kandidatuppsatser som skrevs inom huvudområdet mat- och måltidskunskap under 2013 valdes ut för gransking inom ramen för Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. Under hösten sammanställdes en självvärdering med fokus på gastronomiprogrammet. Under 2013 beslutade att siktet skall vara inställt på att områdena kreativitet och hantverk skall var ytterligare synliggjorda i den framtida undervisningsstrategin men inga specifika aktiviteter genomfördes under året. Vår egen forskning synlig- och nyttiggjorts inom undervisningen bland annat genom att Karin Höijer använt sin avhandling Contested food: the construction of Home- and Consumer Studies as a cultural space i utbildningen av Hem- och konsumentkunskapslärare. Vi arbetar för att utveckla utbildningarna så att studenterna är väl förberedda för relevant masterpåbyggnad. Vi har verkat för ökad internationalisering bland lärare och studenter bland annat genom medverkan i sektionens internationella grupp, genom deltagande i det internationella undervisnings och forskningssamarbetet Reg-Food och genom arbete i olika internationella samarbetsprojekt. Kvantitet Antal sökande per utbildningsplats För Gastronomiprogrammet hade vi vid intagningen ,3 sökande per plats. Antal sökande 1:a hand var 69 och totalt 369 vilken medförda att antagningspoängen blev i urval 2 (17,20 i urval 1) dvs de som började efter gymnasiet hade mer än VG i snitt. Genom att utveckla kursen i forskningsmetodik och vetenskapsteori och rutinerna kring examensarbetet har vi skapat förbättrade förutsättningar för att alla studenter skall prestera godkända självständiga arbeten inom ramen för utsatt tid.

6 Sidan 6 av 8 Samverkan Samverkan med viktiga aktörer på mat- och måltidsområdet Ett väl utveckla samarbete med IKEA-Cooking I drygt två år har vi haft ett mycket gott och givande samarbete tillsammans med IKEA- Cooking och två stycken Hem- och Konsumentkunskaps lärare med deras elever. Kontakten och arbetet från HKR sida i projektet har skett och implementerats genom Hanna Sepp och Johanna Gerberich. Tillsammans med elever från grundskolorna har vi och våra studenter fått testa nya produkter för IKEA-Cooking. Det har varit en blandning av nya produkter som skall utvecklas för att säljas på IKEA-varuhus runt om i världen. Vi har i olika steg i produktutvecklingen av produkterna testat, utvärderat och kommenterat produkterna. Detta sammarbete har visat sig vara mycket lyckosamt för alla parter. Vi har fått konkreta exempel där vi kunnat diskutera vilka egenskaper som gör en bra produkt och kunnat på ett tillämpat vis kunnat relatera produktutvecklingsprocessen till våra studenters utbildning i ämnet. Studenterna(HeKo-studenter och Gastronomistudenter) har även fått möjlighet att vara med i en process där deras åsikter och erfarenheter på ett mycket konkret sätt beaktas. Vi har även fått behålla de produkter vi testat, som har varit allt från knivar, stekpannor, grytor och pralinformar. I nästa steg som skall inledas nu i vår är att testa skärbrädor. En annan vinst är att vi på ett konkret sätt samarbetat med grundskolorna och dess lärare med elever, en givande dialog och kontakt med VFU-handledare i lärarutbildningen. IKEA-Cooking har haft och har stor glädje av vårt sammarbete och är mycket nöjda och tacksamma för detta. Våra åsikter och kommentarer har utvecklat produkterna och de har på ett mycket bra sätt fått produkterna testade på ett effektivt sätt med många olika i åsikter och användare. Med kontakten på IKEA-Cooking har vi i andra aktiviteter kunnat samarbeta med dem. En representant för IKEA-Cooking har på ett mycket givande sätt även deltagit på redovisningar av Gastronomiprogrammets studenter i årskurs två samt vid redovisningen av examensarbetena i ämnet mat- och måltidskunskap. Detta har varit mycket uppskattat av studenterna. Beskrivning av samverkan/projekt med Skolverket Tillsammans med Skolverket har ett projekt startat att ta fram ett undervisningsstöd kring "matens kemi" mot gymnasieskolans Restaurang- och Livsmedelsprogam. Ämnesgruppen för mat och måltidskunskap kommer tillsammans med naturvetenskaps-didaktiker, lektorer i kemi, miljö och biologi att arbeta med Skolverkets naturvetenskaps- och tekniksatsning. Där vi tillsammans vill nå yrkesprogrammen med webbaserade stödmaterial som kan bidra till utveckling av undervisningen inom naturkunskapen. Vi kommer särskilt att fokusera mot infärgningen mot yrkesämnena gällande restaurang och livsmedel. Representation i olika typer av nätverk, styr- och ledningsgrupper Utöver denna typa av utvecklade företagssamarbeten finns M&M grupperingen representerade i ett antal nätverk, styr- och ledningsgrupper: Livsmedelsakademin; Bitte Müller-Hansen ledamot av VD-nätverket. Skånsk Skolmatsakademi; Bitte Müller-Hansen ledamot av styrgruppen

7 Sidan 7 av 8 YH-utbildning Småskalig livsmedelsproduktion; Bitte Müller-Hansen ledamot av ledningsgrupp Vinlandet Sverige; Viktoria Olsson ledamot av styrgruppen Live Well for Life; Viktoria Olsson medlem i aktör/stakeholder nätverket Fler mat- och måltidsuppdrag och aktiviteter många med fokus offentlig måltid! Konferensturnén Måltidspedagogik i teori och praktik har genom Hanna Sepp och Johanna Gerberich haft ett tydligt fokus på förskolans måltider. Konferenserera arrangerades med stöd från Matlandet Sverige och i samverkan med Livsmedelsverket, Ny nordisk mat, Malmö högskola, Nationellt centrum för måltiden, KTH, Kristianstad kommun, Vara kommun, Malmö stad och Göteborgs stad. Mat- och måltidskunskap deltog i 2013 års Forskarfredag den 27 september med tre olika aktiviteter. Karin Wendin deltog med ett populärvetenskapligt föredrag i Forskar Grand Prix och Viktoria Olsson och studenter från Gastronomiprogrammet hade två stationer en smaktest och en kring Hanna Sepps app Sandwitch. World Food Day den 16 oktober FN:s livsmedelsprogram arbetar genom sitt skolmatsprogram med att ge elever minst en gratis skolmåltid varje dag. FN-föreningen i Kristianstad anordnade World Food Day. Karina Birch föreläste på Österängskolan om vad som krävs av innehållet i en måltid för att barn och ungar skall kunna tillgodogöra sig kunskap. Albina Brunosson föreläste för Skånsk Skolmatsakademi den 14 november 2013 om vikten av att använda hem- och konsumentkunskapslärarnas kompetens i arbetet med pedagogiska måltider Hanna Sepp, Karina Birch hade i uppdrag att informera om och inspirera till arbete inom måltidspedagogik för kommunerna Höör, Hörby och Eslöv. Tre olika föreläsningstillfällen. Samma kommuners kostansvariga hade en eftermiddag med Bitte M-H för att ta fram handlingsplaner så arbetet verkligen startade. Hanna föreläste därefter för all personal vid en skola i Eslöv. Björn Ylipää och Bitte M-H har inlett ett samarbete med Kristianstads kommun för att ta fram en Smakprofil inför 400-års jubileum som ska leda till samarbete i de offentliga köken under firandet Uthyrning av metodkök till Österängsgymnasiet när de tävlade i, och vann, Årets skånska kockelev. Aktiviteten innebar minst en sökande från avgångsklassen till Gastronomiprogrammet. Provföreläsning i livsmedelskemi, Ola Persson för gymnasieelever på IB-program. Ingen återkoppling om det gett sökande.

8 Sidan 8 av 8 Här har vi också synts! I februari 2013 deltog Viktoria Olsson i en radiointervju P4 radio Kristianstad rörande hästköttskandalen. I mars 2013 fanns ett reportage i Kristianstadbladet om ägg där Viktoria Olsson var intervjuad. I maj 2013 deltog Maria Nyberg i en Tv-intervju i Sydnytt kring föreställningar om mat och måltider Augusti 2013 Tv-intervju Sydnytt. Viktoria Olsson om svenskt kött.

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Inventering av forskning och forskningssamverkan

Inventering av forskning och forskningssamverkan Inventering av forskning och forskningssamverkan Amanda Bjernestedt Innehåll Förord 7 1. Inledning 9 1.1 Sammanfattning 9 1.2 Syfte 9 1.3 Bakgrund 9 2. Inventeringsansvarig 11 3. Avgränsning och metod

Läs mer

Måltidskvalitet i förskolan bidrag till ett kvalitetsbedömningssystem

Måltidskvalitet i förskolan bidrag till ett kvalitetsbedömningssystem EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Mat- och måltidskunskap Måltidskvalitet i förskolan bidrag till ett kvalitetsbedömningssystem Meal quality in preschool A contribution to a quality

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

BARNENS BÄSTA BORD Ett Leaderprojekt för ökad matglädje!

BARNENS BÄSTA BORD Ett Leaderprojekt för ökad matglädje! BARNENS BÄSTA BORD Ett Leaderprojekt för ökad matglädje! Ett omfattande projekt Med barnens bästa i fokus Barnens Bästa Bord har sedan 2010 arbetat med att få fler aktörer inom mat- och måltidssektorn,

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 Ny ordförande i Skåne Charlotte Paggetti Ordförande i Skånekretsen Hej, jag heter Charlotte Paggetti och är från våren 2011 sammankallande i OMEP:s

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 RESULTATREDOVISNING... 4 2. GEMENSAMT FÖR HÖGSKOLAN... 4 2.1 Kvalitet i verksamheten... 4 2.2 Kompetensförsörjning... 6 2.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män...

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 14 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från högskolor och universitet 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer