Möte Foreign Affairs Council den 12 december

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte Foreign Affairs Council den 12 december"

Transkript

1 Möte Foreign Affairs Council den 12 december Stockholm den 4 december 2013 Bästa Hillevi Engström, Vi skriver till dig med anledning av mötet den 12 december i Foreign Affairs Council då bland annat Post 2015, EU:s samstämmighetspolitik (PCD) och finansiering av utveckling ska behandlas. Dessa är frågor som svenska organisationer har arbetat med under en längre tid, i nära samarbete med CONCORD Europa. Vi ser det som mycket viktigt att Sverige arbetar för att EU gemensamt kommer överens om tydliga och ambitiösa åtaganden för Post 2015, PCD och finansiering av utveckling, och hoppas att du har möjlighet att lyfta några av våra synpunkter under mötet. Post 2015 Arbetet inom Open Working Group har tagit fart och det är nu dags för EU att omvandla innehållet i Kommissionens meddelande A Decent Life for All och rådslutsatserna från i juni till en ambitiös position med utgångspunkt i ett tydligt rättighetsperspektiv. Positionen bör bygga på synpunkter som har tagits fram av civilsamhälleorganisationer i Europa och globalt. Den bör spegla EU:s ambition att vara en trovärdig och samtidigt utmanande och progressiv förhandlingspart. EU:s position måste klargöra att EU och dess medlemsstater är redo att vidta nödvändiga förändringar även i den inhemska politiken och därmed bidra till en universell agenda där såväl rika som fattiga länder bidrar till de globala målen. Vi uppmanar även EU att ta sig an frågor rörande samhällstyrning och den institutionella arkitekturen inom vilken Post 2015 kommer att genomföras, Finansiering av utveckling EU:s rådslutsatser för finansering av utveckling utgör en förändring av EU:s ansats i frågan. Vi välkomnar att EU i rådslutsatserna uppmärksammar behovet av ett enat, vittomspännande finansieringsramverk som skulle komma att omfatta alla EU:s internationella finanseringsåtaganden gällande utveckling, miljö och klimat. Positionen är också en ansträngning att inkludera privat finansering i ramverket. Vi är dock oroade över frånvaron av debatt på politisk nivå inför att ett sådant angreppssätt ska antas. Antagandet av en position gällande finansiering av utveckling bör föregås av en öppen offentlig debatt och en politisk diskussion. Detta är särskilt viktigt med anledning av pågående förhandlingar om finansiering i flera olika internationella fora i vilka EU:s trovärdighet som en global aktör kommer att bestämmas av vad unionen tar med sig till förhandlingsbordet, och vilka specifika nya åtaganden EU och dess medlemsländer är redo att göra. Vi vill även hänvisa till det brev, Företags ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, som tio av våra medlemsorganisationer skickade till dig den 29 november. Högnivåmötet om utvecklingseffektivitet (Global Partnership for Effective Development Cooperation) Vi är bekymrade över att kommande högnivåmöte i Mexiko i april inte finns med på agendan för FAC den 12 december då det är det sista tillfället för EU:s biståndsministrar att diskutera utvecklingseffektivitet inför detta viktiga globala möte. Vi anser att EU har en avgörande roll att spela i denna process såväl vad gäller att få högnivåmötet som sådant att bli en framgång 1

2 som att se till att EU och dess medlemsländer ökar takten för att se till att uppnå åtagandena från Paris, Accra och Busan. Vi uppmanar dig och övriga biståndsministrar att säkerställa att EU har en gemensam uppsättning prioriteringar, arbetar gemensamt och koordinerat inför mötet, och deltar på högsta politiska nivå för att uppnå uppställda mål. EU:s samstämmighetspolitik (Policy Coherence for Development) Vi välkomnar att PCD finns med på agendan för FAC och vi anser att du och övriga biståndsministrar bör se till att PCD är en stående agendapunkt framöver. Detta skulle vara ett sätt att försäkra att andra relevanta kommissionärer och ministrar deltar vid möten för att presentera och behandla frågor av genomgående karaktär som påverkar utvecklingsländer och fattiga människor. PCD är mer än ett koncept i policydokument och rådslutsatserna måste därför vara mer än en reaktion på EU-kommissionens rapport om genomförandet av PCD. Vi uppmanar biståndsministrarna att anta ett ambitiöst PCD-arbetsprogram för 2014 och kommande år med tydliga politiska målformuleringar för att kunna mäta framsteg i genomförandet. Det skulle skicka en tydlig signal om att EU går i bräschen för att utveckla och göra framsteg gällande samstämmighetspolitik. Detta är även viktigt för att utveckla ett ambitiöst och universellt ramverk för Post 2015 sominkluderar åtaganden för alla länder för att på så sätt säkerställa globala effekter av länders inhemska politik och utvecklingspolitik. Vi utvecklar ovanstående rekommendationer gällande Post 2015 och PCD i annexet till detta brev, som vi har tagit fram tillsammans med CONCORD Europa. CONCORD Sverige önskar dig lycka till med mötet den 12 december och du får gärna återkomma om du har några frågor kring våra synpunkter. Med vänliga hälsningar, Annika Malmborg Ordförande CONCORD Sverige 2

3 Red Lines the EU Must Adhere to in Negotiating the Post-2015 Framework The CONCORD-Beyond-2015 European Task Force (ETF) welcomes the EU s insistence on the need for a single, comprehensive post-2015 framework applying to all countries and which addresses all three dimensions of sustainable development. However, we would urge the EU not to overlook issues related to just governance and the institutional architecture in which the post-2015 world will operate. Outlined below are 10 red line issues that the CONCORD-Beyond 2015 European Task Force urges the EU to uphold and defend assiduously in negotiations. We will be delighted to work with you to find creative but practical solutions to the global challenges which must be addressed in the post-2015 framework in order to achieve a just, equitable and sustainable world in which people can realise their human rights. The Framework should be: 1. Universal, so that the goals agreed in the post-2015 framework apply to all countries and all countries are expected both to contribute to fulfilling the global goals and to take measurable steps towards improvements in all goal areas in their own national contexts. 2. Comprehensive, so that the interconnected dimensions of sustainable development (economic, social and environmental) are addressed in full, as well as issues of governance, peace and security. 3. One Integrated Framework for Sustainable Development Goals and Post-2015 commitments. The Objectives of the Goals should be to: 1. Respect and protect human rights, paying particular attention to incorporating the key pillars of a human rights-based approach (such as non-discrimination, participation and empowerment and accountability) in the design, implementation and monitoring of the framework. 2. Reduce inequality, including gender inequality, thus ensuring that no one is left behind and that all people everywhere can realise their human rights. 3. Prioritise people and the planet by going beyond the social or human development sectors in the goal areas in order to: a. Re-orient the economy to secure human well-being 1 and protect the natural environment, and transform indicators of economic growth to reflect these priorities. It is imperative that the poorest and most marginalised people receive specific attention. b. Use natural resources respectfully, equitably and sustainably, protecting global commons. The emergency of adapting to and mitigating climate change must be factored into the framework. 1 The ETF recommends that a well-being measure be developed to replace the current focus on individual income or GDP as a measure of progress. Such a well-being measure should include, at least, access to adequate food, shelter, quality basic services, healthy life expectancy, income security, decent work, physical security and a clean environment. 3

4 4. Confront the status quo focus on transformational, structural change addressing the root causes of the main global challenges we face today. Key Factors for Successful Implementation of the Post-2015 Framework: 5. Effective and meaningful participation (including democratic scrutiny through parliament) is a fundamental condition in the formulation and implementation of the Framework. The participation of women at all levels requires specific attention. 6. The principle of Common but Differentiated Responsibility is respected while all countries fulfil certain minimum commitments in line with human rights obligations and other international commitments. 7. Policy Coherence for (sustainable) Development is accepted as an international norm or standard that all major actors must abide by, monitor and report on in order to do no harm to the aims and provisions of the framework through other policies or actions. 8. A fully comprehensive plan for financing the implementation of the framework is put in place with clearly defined deadlines for fulfilling commitments. 9. Rigorous, independent accountability mechanisms are identified and/or developed and built into the framework with duty-bearers at all levels clearly defined. 10. An appropriate, well-resourced institutional architecture, with clear mandates for supervision of implementation will be necessary to address the complexities of and inter-linkages between the different parts of the future framework. 4

5 CONCORD Recommendations for Council Conclusions on Policy Coherence for Development CONCORD welcomes: The very comprehensive 2013 report and the visibility given to it. We take this as a reflection that PCD is (again) back as a key priority on the EU development agenda. This is a clear improvement compared to publishing of the last report in 2011 where no press release, were issued. On this background CONCORD raised serious concerns around the lack of visibility and political commitment to the PCD agenda from the EU. The reports emphasis on the EU pioneering role in advancing PCD in the post 2015 negotiations. We agree that a very important aspect in this respect is working with the PCD implications of a truly universal framework, with responsibilities for all countries (p. 20) meaning that rich countries will be measured on global impact of their domestic policies. On the other hand we have a number of serious concerns: While the report demonstrates some progress in institutional mechanisms and setups in the EU institutions and Member States, it is poor in admitting pending cases of incoherencies. There thematic chapters generally restates the Commissions intent of policies on paper rather than identifying the incoherences that cause conflicts and pointing to contentious issues that need attention moving forward with the PCD agenda. The Spotlight report 2013 put forward concrete analysis and recommendations for policy change in areas such as taxation, energy, trade, food security, climate change, raw materials etc. These should be addressed in future EC PCD reports and feed into the next EC PCD Work Programme. We agree with the credit the EC gives to many Member States for setting-up national PCD systems, but are concerned by the fact that the increased focus on PCD is not reflected in the positions of Member States when they negotiate PCD relevant policies in the Council. We therefore want to underline that Member States have a responsibility for PCD in this regard as well and encourage the CODEV and COREPER to play a role in enhancing PCD in Member States policy positions beyond the FAC. We share the analysis that the most urgent outstanding issue is monitoring and follow-up on the EC PCD Work Programme for the next period need to be improved in order to demonstrate results (p. 167). Yet, the examples given in the thematic chapters of the report and many Member States lack of PCD efforts in policy positions in the Council show, that there is a need for clear political objectives in the next PCD Work Programme in order to deliver results in terms of policy change and PCD impact. The scope, baselines, indicators and targets will have to be considered careful in a new PCD Work Programme as the EC writes but the success of a future WP will depend on whether concrete political objectives are included in the programme. 5

6 Therefore, CONCORD calls for the following points to be included in the Council Conclusions on PCD: 1. Request a strong, forward-looking new EC PCD Work Programme ( ) with clear, realistic and tangible political objectives for all focus areas. CONCORD s thematic task forces have inputs ready for this. 2. PCD as a standing point of every Development FAC meetings as a institutional mechanism to ensure PCD discussions in the Council. 3. Ensure a strong commitment on PCD beyond the development FAC through joint meetings with other ministers to handle thematic issues or processes where the relevance/mandate is cross ministerial, and through other mechanisms. 4. PCD to be part of the post2015 framework emphasizing that this requires action at home in the EU. PCD should also be included in the discussion on financing of the post2015 framework but at the same time highlight that PCD is more than beyond aid. 5. That Impact Assessments take development better into consideration in the future as part of guidelines review, so there will be an improvement in both the quantity and quality of the Impact Assessments. 6. Reconfirm the role of EU delegations in facilitating country-level PCD dialogue with partner countries and local civil society and requesting a comprehensive reporting system from the delegations starting with the first indicative reporting early 2014 mentioned (cf. EC report p. 167), which CONCORD will include in next EU Delegation Watch report. Moreover, we support the EC proposal on 2 standing rapporteurs on PCD in the JPA. 6

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Effektivare regelverk inom EU

Effektivare regelverk inom EU Effektivare regelverk inom EU Författare: Andrea Femrell Maj 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar i rapporten 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

31 januari 2011. Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt

31 januari 2011. Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt Utrikesdepartementet Enheten för främjande och inre marknad 103 33 Stockholm 31 januari 2011 Remiss: Europeiska kommissionens meddelande: På väg mot en inre marknadsakt De svenska handelskamrarna har emottagit

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling

Rättvis handel i offentlig upphandling. en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Rättvis handel i offentlig upphandling en guide för etisk och miljörelaterad upphandling Förord Offentlig upphandling en viktig fråga för demokratin och rättvisan Professor Niklas Bruun Spelreglerna för

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2013:1 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2013:1 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English This Glossary was originally produced

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer