Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin"

Transkript

1 Röster från tillverkningsindustrin Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

2 Jag tänkte att jag kanske kunde få samma lön som när jag var anställd, att det skulle vara fritt och att jag skulle jobba lite mindre. Men det blev ju tvärtom. Friheten blev att jag jobbade på kvällar och helger också. I regel är det bara en bråkdel [av reglerna] som man är berörd av, men man måste gå igenom allt för att kolla OM man är berörd av det. Det är mycket personkemin som avgör om man får ett lån eller inte. Och om kemin inte stämmer och bankmannen avslår en ansökan så kommer ingen i den organisationen att ändra hans beslut. 2

3 Förenklingsjakten Här får du möta några av de 13 företagare vi träffat och ta del av hur de upplever regler, myndigheters bemötande och om hur det är att vara företagare. Det är ett axplock av alla berättelser vi har fått i projektet Förenklingsjakten. De speglar ett antal återkommande teman som vi stött på när vi pratat med företagare inom tillverkningsbranschen runt om i landet. Företagarna i studien anser att regler behövs och att Sverige på det stora hela har ett bra och rättssäkert system. Vid tillsyn efterfrågar tillverkningsföretagen mer rådgivning från myndigheterna och att de samordnar sina besök i större utsträckning. Företagarna lyfter också upp problem som bristen på personal med rätt kompetens, finansiering och alltför långsamma handläggningsprocesser. De upplever att det är svårt att ha kunskap om alla regler de berörs av och att regler begränsar dem. Företagen vi träffat inom tillverkningsbranschen pratar också mycket om sin roll som arbetsgivare, både som en källa till glädje och till oro. Med berättelserna vill vi inspirera olika aktörers arbete med att förenkla. Vår förhoppning är att de ska bidra till diskussion och förenkling för företag. Våra berättelser Personerna på bilderna är inte samma som uttalar sig i texterna. 3

4 När drömmen blir sann Att driva företag är för många ett kall och en dröm som blir sann. Här beskriver en företagare vi träffat lyckan med att driva eget. I snart tio år har jag haft drömmen att driva ett eget företag. Jag visste att jag ville ha något inom verkstadsindustrin, men fick leta länge för att hitta ett företag som passade. Eftersom jag inte har någon teknisk kunskap behövde jag köpa ett företag där kunskapen fanns hos personalen snarare än hos ägaren. Efter ett tips om det här företaget köpte jag det och jag har inte ångrat mig en sekund. Det är en otroligt trevlig känsla att få bestämma själv och inte ha en massa byråkrater och andra som tar besluten. Som anställd var jag tvingad att göra mina arbetsuppgifter. Nu är det bara ett nöje eftersom jag känner att min insats leder till att företaget går bättre. Personalansvar är enligt mig en av de bästa bitarna med att driva företag. Jag har otroligt yrkesskicklig och lojal personal. Den största tillfredsställelsen är när vi har lyckats med något svårt som att leverera i tid trots att det har varit kort om tid. Vi hade några sådana exempel innan sommaren och då hade vi en liten sommarfest för att fira. Det är en jättekick när vi lyckas med de nästan omöjliga uppgifterna och det blir bra. Den känslan fick jag aldrig på samma sätt som anställd. ÅKE 4

5 Dyrt att göra rätt Maskindirektivet upplevs av flera företagare vi träffat som svårt att förstå, och de vet inte vilken myndighet de ska vända sig till. Här är en företagares berättelse om sin situation och om de stora kostnader de har för att köpa standarder baserade på maskindirektivet. Våra kostnader för CE-märkning har nästan tiodubblats. Tidigare gick det att köpa standarderna i en klump på en CD-skiva för mellan och kronor. Nu måste vi köpa varje direktiv från EU och varje standard från Standardiseringskommissionen. I och med denna förändring blev priset senaste gången kronor för vårt företag. CE-märkningen är baserat på maskindirektivet som fastställs av EU. Vi som producent av en vara har ansvaret att bevisa att vi följer reglerna. Regelverket hänvisar ofta till en standard och det är den standarden vi måste betala för. Jag tycker att de här standarderna borde gå att få till ett mer rimligt pris. Maskindirektivet är också svårt att förstå. Vi vet inte alltid vad det är som avses och det finns ingen att fråga. Vi vill ju bara göra rätt. KENT 5

6 En gång utvald alltid utvald Flera företagare vi träffat upplever undersökningarna de ska fylla i åt SCB som en belastning. Här beskriver en företagare sin situation. Vårt företag är med i cirka 25 undersökningar per år. Det tar i allmänhet inte så lång tid att fylla i de flesta, men det är ändå något som vi ska göra och som inte bidrar till vårt företag. Det är kostnad som inte leder till någon förtjänst. Vi har anlitat en administratör. Hon ska ta hand om företagets administration, sådant som måste skötas för att företaget ska fungera. Men mycket av hennes tid går åt till att fylla i uppgifter åt staten. Ofta innebär det ett utredningsarbete att ta fram de uppgifter som SCB frågar efter. På grund av alla undersökningar har hon börjat börjat lägga tid på att försöka hitta lösningar som gör att hon kan få fram uppgifterna på ett mer effektivt sätt. Det står i papperena från SCB att vi har blivit utvalda. Och har man väl blivit utvald så är man alltid utvald. Vi förstår att statistiken måste samlas in, men det borde i så fall utgå en ersättning för den tid man lägger ner, särskilt som vissa typer av företag är mer drabbade än andra. Vi upplever att inom tillverkningsindustrin är vi oftare utvalda att delta i undersökningarna till skillnad från tjänstesektorn som mer sällan behöver delta i undersökningar. CARLOS 6

7 7

8 Hur har du det med spriten? Risken för stora kostnader vid nyanställningar gör att företaget väljer att anställa någon de känner. Det gör det svårare att få jobbet om man inte har kontakter menar en företagare vi träffat. Vid en anställningsintervju sitter vi med alla de där frågorna som vi inte får ställa: Är personen gravid? Har de barn? Är de friska? Har de psykiska problem? Har de en kriminell bakgrund? Alkoholproblem? Risken är hög vid en nyanställning och kostnaden för företaget kan bli stor. Det fungerar ju till exempel inte att ta in en person som har tre små barn och är ensamstående. Den personen kanske bara kan vara här 75 procent av tiden. Den övriga tiden måste vi fixa andra resurser. Det kostar jättemycket för oss att ha en anställd som inte jobbar så mycket speciellt om vi måste ta in vikarier. Det är den krassa verkligheten, men sådant vi inte får prata om. Då kan vi göra ett annat val. Kanske välja någon som är äldre, eller som vi känner och som vi vet inte har några problem. Det gör att det är svårt att komma in om man inte har kontakter. GÖRAN 8

9 En olycka kommer sällan ensam Ansvaret för de anställdas hälsa orsakade av händelser utanför arbetsplatsen upplevs som orättvist och betungande. Här berättar en företagare om sina tankar och sin oro. Om vår personal skadar sig på arbetsplatsen, skär sig eller liknande, då är det inget snack om att företaget ska stå för sjuklön, rehab och vad som nu kan tänkas behövas. Däremot är det svårt att förhålla sig till ansvaret för de anställda för saker som sker utanför arbetet exempelvis om de inte mår bra i själen. En separation kan spilla över på arbetet och leda till att en av våra anställda inte fungerar lika bra på jobbet, vilket kan få negativa konsekvenser för produktionen. Det känns fel att vi ska behöva ta kostnaderna för sjukskrivning och erbjuda rehabilitering samtidigt som vi drabbas av produktionsbortfall och behöver stå för en vikarie. Ansvaret sträcker sig för långt. Är det verkligen vårt ansvar? KLARA 9

10 När dörren är stängd För små företag är det svårt att komma åt upphandlingar då de omfattar för mycket. Här sätter en företagare vi träffat ord på sina känslor för lagen om offentlig upphandling. Systemet med upphandlingar är inte bra i vår bransch. Det hämmar tillväxten och produktiviteten och ställer till problem för oss som är lite mindre. Vi har inte chans att komma åt jobben. Det totala arbetet på en väg för underhåll kan vara allt från att gräva diket till att sätta upp ett elektroniskt system eller att bygga ett bergkrossverk. Hela detta jobb ger Trafikverket till en entreprenör att utföra. Endast ett fåtal större entreprenörer har kapacitet att klara av detta. I praktiken innebär att vi små inte har en chans att vara med i en sådan upphandling. Det vårt företag får göra är att bli underleverantörer åt det företag som vann upphandlingen. Så vad gör man med våra skattepengar? Jo, man ger en stor säck pengar till en entreprenör som i sin tur delar ut pengarna på olika underleverantörer precis som denne vill, på det sätt som ger störst vinning såklart. Det är inte fel att tjäna pengar - men vi som är små kommer aldrig åt de där pengarna. Så lagen om offentlig upphandling funkar inte för oss. Det är också svårt för oss att alls få kunskap om var det finns jobb att göra. Det annonseras inte ut vem som får jobben. Om det gjorde det skulle det underlätta mycket för oss så att vi kan hålla oss framme och få jobb. Jag tycker inte att lagen om offentlig upphandling ska tas bort. Den har tagit bort svågerpolitiken, men den måste organiseras bättre på något sätt. Den måste göras mer användbar. Framförallt behöver man höja grundbeloppen i den så att man inte behöver upphandla småpotatis. FREDRIK 10

11 11

12 Man kan inte starta ett företag och bli överraskad av att det finns regler det är en del av att driva företaget. Som arbetsgivare kan man få tre besök på väldigt kort tid; man kan få Arbetsmiljöverket som kollar arbetsmiljön, kemi, skydd, och att man har internkontroller för arbetsmiljö, sen kommer det regionala skyddsombudet från facket, och han kollar nästan exakt samma sak, och sen kommer den kommunala, och han kollar inte så mycket på maskiner, men mer på avfallsbiten. Ibland säger de själva att de pratar med varandra, men jag vet inte jag 12

13 Många papper blir det Ibland upplevs reglerna som stelbenta och inte anpassade för företagen. Ett exempel är svårigheten med säkerhetsdatablad som ska finnas även om de bara köper in en färgburk som prov, berättar en företagare. Något som vi upplever som svårt är säkerhetsdatabladen för alla kemikalier i produktionen. För varje kemikalie vi använder ska det finnas ett datablad, både i datorsystemet men också i en pärm i nära anslutning till där kemikalien används. Om vi tar hem en större mängd ska det självklart finnas ett säkerhetsblad, men regelverket är inte anpassat för om vi tar hem ett prov. Vi använder nya kemikalier hela tiden. Verksamheten är specialiserad och för att få fram olika typer av ytor använder vi en mängd olika färger, betser, lacker och annat. Ofta tar vi hem ett mindre prov för att testa om det går att få fram den yta som kunden är ute efter. Vi jobbar ofta med arkitekter och de är väldigt känsliga för detaljer. Att i denna specialiserade verksamhet hålla alla säkerhetsdatablad uppdaterade känns som tung och onödig administration. Det kan inte vara så det är tänkt. Situationen bli ohållbar när vi är ute på jobb och personalen behöver köpa en burk med lim eller vad det kan vara. Då kanske de inte kan få tag på just den som det finns ett säkerhetsdatablad på utan får köpa det som finns och bryta mot regelverket. HÅKAN 13

14 14

15 Svara på frågan! Flera företag vi träffat önskar sig att myndigheter har en mer rådgivande roll när de är ute och inspekterar verksamheten. Här berättar en företagare om sin frustration i kontakten med Arbetsmiljöverket. De senaste åren har Arbetsmiljöverket satsat mycket på att inspektera skogs- och pappersindustrin till följd av att det varit många arbetsplatsolyckor inom branschen. De har självklart även varit hos oss och de har haft en del åsikter om saker som vi behöver förändra för att göra det säkrare för våra anställda. Vi har hållit på i 2 till 3 år, område för område. Det som är frustrerande är att de säger vad som ska göras, men inte hur. Det tar mycket tid och kraft för oss att åtgärda de anmärkningar vi fått. Vissa saker kan vi använda vår egen kompetens för att åtgärda. Andra mer avancerade lösningar kring säkerhet har vi tagit in konsulter för att åtgärda på rätt sätt. Men trots detta har det inte alltid blivit rätt, utan vi har fått göra om efter Arbetsmiljöverkets inspektion. Då hade det ju varit bra om de hade kunnat guida oss i större grad redan från början i hur vi kan förbättra säkerheten. Om inspektörerna hade haft mer kunskap om verksamheten innan de kommer ut hade det varit bra. Jag uppfattar det som att de som kommer ut är kontorsmänniskor. Samtidigt är det såklart svårt för dem att ha all kunskap - det är stora skillnader mellan olika arbetsplatser och industrier. Kanske skulle Arbetsmiljöverket anlita någon expert, en konsult som de kommer gemensamt med när de besöker oss och som kommer med förslag på vad som behöver göras och så löser vi det. KLAS 15

16 Kvalitet kostar Det upplevs som svårt att få tag i personal med rätt kompetens. Här är berättelsen om en företagares stora satsning på att utbilda personal. Vårt företag konkurrerar inte med pris utan med kompetens och den senaste tekniken. Problemet är att vi inte hinner leverera för att vi inte kan anställa fler. Våra maskiner kräver utbildad personal som det är svårt att få tag i. Därför gjorde vi för några år sedan en egen utbildningssatsning. Vi tog in ett tiotal elever som vi gav lärlingslöner. Satsningen kostade flera miljoner men vi kunde senare anställa hälften. Det tyckte vi var bra. Året efter när lågkonjunkturen kom blev vi tvungna att säga upp personalen vi utbildat. Det här var utbildade personer som direkt sögs upp av företag som inte drabbats lika hårt av lågkonjunkturen. När det sen vände för oss var vi kort om utbildad personal igen. Jag skulle gärna se ett samarbete mellan skolorna, verkstadsföretagen och staten. Om staten kunde gå in och betala lönerna under utbildningsperioden blir risken för företaget mycket mindre och fler kommer ut i jobb och företagen tjänar mer pengar. ANDERS 16

17 17

18 Man måste vara lite tokig Att driva företag är en livsstil enligt alla vi träffat. Det jobbas ofta mycket och tar en hel del energi. Här är en företagares ord på ämnet. Jag gillar att styra upp verksamheten. Att vara den som bestämmer, över min egen tid och vad jag ska göra. Egentligen har jag inte funderat på att göra något annat än att driva företag. Eller jo, kanske när det har gått dåligt ekonomiskt, men det löser sig alltid och då släpper det. Jag tycker att administrativa sysslor är det sämsta med att driva företaget. Och det försvinner lite för mycket tid på administration. Den tiden lägger jag hellre på att tjäna mer pengar och få företaget att växa ännu mer. Allt vi gör här går ut på en enda sak: att bli större, anställa fler och tjäna mer pengar. Du måste ju vara lite tokig för att bli företagare. Du ska vara beredd på vad det kostar i form av tid och energi. Det är ett väldigt speciellt liv. Om jag skulle jobba 40 timmar i veckan så skulle inte det här företaget finnas. Det är definitivt en livsstil. I alla fall att vara småföretagare. LARS 18

19 Förenklingsjakten ska bidra till att sprida kunskap om hur företagen upplever och hanterar regler. Under 2013 och 2014 kommer branscherna hotelloch restaurang, tillverkningsindustrin, handel samt transport att studeras inom ramen för Förenklingsjakten. Inom varje bransch genomförs djupintervjuer med företagare runt om i landet. Tillväxtverkets uppdrag Förenklingsjakten är en del av regeringens arbete med att förenkla för företag. 19

20 Tillväxtverket Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tel Tillväxtverkets arbete med att förenkla för företag Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler ger minskade kostnader och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Vi har skapat enklareregler.se där du som företagare kan lämna synpunkter och förslag, samt få återkoppling från berörda myndigheter. På enklareregler.se hittar du även mer information om Förenklingsjakten, berättelser från företagare och de resultat som kommit fram. Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departementet, myndigheter, kommuner och näringsliv. Kom Produktion: Ordförrådet AB. Tryck: DanagårdLiTHO. Tryckt i 150 ex, mars Därefter tryck vid behov. MER INFORMATION Två företagare berättar om byråkratisk kommunikation. Kontakta oss gärna vid frågor! Enheten Regelförenkling Tel enklareregler.se/forenklingsjakten Två företagare berättar om betydelsen av rådgivning. En företagare berättar om upphandlingar och transparens. En företagare berättar om bokföring och avskrivningsregler. Här kan du lämna dina regelförenklingsförslag. Scanna in QR-koden med din smartphone och öppna den i webbläsaren. QR-läsare finns att ladda ner både till iphone och Android. 20

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat av

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom hotell- och restaurangbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR KONTROLLMYNDIGHETER 2 Inledning I våra möten med livsmedelsföretagare ser vi att det finns en efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna.

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare

Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare Vidga vyerna med ny kompetens Vi söker fler arbetsgivare stockholm.se/arbetsgivare Ett erbjudande från Stockholms stad Kompetensen hos personer med funktionsnedsättning behövs i arbetslivet. Framsynta

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter 12-18 maj 2011, av Hero

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Starta företag i Värmland

Starta företag i Värmland Starta företag i Värmland På verksamt.se finns information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag har nytta av. Webbplatsen drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vi

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och sociala miljön på arbetet,

Läs mer

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar.

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar. Nätverksträff i Örebro 18-19 oktober 2012 Närvarande: Ivar Västhed, Maria Ehn, Myran Sandström, Angelica Grann, Tina Karlsson, Linda Eriksson, Eva Matsa, Elisabeth Ingels, Agneta Ekeståhl Unger, Håkan

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder.

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. SCROLLAN android Postad av Marcus Lundström - 13 jan 2013 22:42 Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. Lite chansning eftersom det knappt finns någon information

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer