Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Sveriges Radio.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Sveriges Radio."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sveriges Radio.

2 Historik Historik för ( Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden ) Efter förda diskussioner och undersökningar förklarade sig Sveriges Radios distriktskontor i Örebro berett att för Örebro stads räkning från och med 1/ bevaka och kopiera inslag i regional-, lokaloch riksradion. År 1968 beviljade drätselkammaren medel åt "Arkivkommittén för Örebroregionen" att köpa in band med radioprogram från Sveriges Radio som kunde vara av arkivvärde och rörde Örebro och Örebroregionen. I linje med detta skedde ett ytterligare antal inköp fram till och med En utgångspunkt var att Stadsarkivet ansågs ha goda möjligheter att tillgängligöra och förvara bandkopiorna i enlighet med rekommendationer från Sveriges Radio. Föresatsen hade initialt att göra med Sveriges Radios planer på att gallra ut ett mycket omfattande material av regional- och riksradiosändningar. Sveriges Radio behövde avmagnetisera dessa för att frigöra band till senare radioinspelningar, vilket väckte tankar på att rädda ett forskningsmässigt värde som kunde vara av intresse för eftervärlden. Urvalet gjordes i samråd mellan Arkivkommittén och drätselkammarens informationsavdelning, under ledning av informationschef Åke Hartzell. Bedömning skedde utifrån tankar på programmens informativa, historiska och vetenskapliga värden, på grundval av tre angelägenhetsgrader. Grupp nummer I, ansågs som mest värdefullt - även om kommittén hade som ståndpunkt att man borde förvärva kopior av program i samtliga urvalsgrupper. Programinslagen skulle vara av generell och principiell natur och återge händelser av betydelse för stadens ekonomiska, politiska, sociala och kulturella utveckling, samt ge information och belysning av aktuella frågor och debattsituationer. Man betonade vikten av stor räckvidd i valet av nyhetsinslag som inte bara fick beröra enskilda institutioner eller verks inre organisation. Kriteriet för nyheter som tillkommit på grundval av aktioner från personer och yrkesgrupper som var boende eller verksamma i Örebro ställde två intressekrav: a) att speciella förhållanden i Örebro hade föranlett aktionen b) att aktionen, om den var allmän och inte föranledd av speciella omständigheter i Örebro, skulle komma att ha betydelse för stadens framtid. Som avgränsning bestämdes att följande programinslag kunde avvaras: nyheter och reportage av rutin eller kuriosakaraktär; tex. brotts eller olycksfallsjournalistik, rutinuppföljningar av stipendieutdelningar - så vida dessa inte åtföljdes av viktiga kulturpolitiska deklarationer eller nyheter; idrottsreportage samt säsongsnyheter. Arkivet ordnat och förtecknat av Henrik Melin april Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning F F1 F2 Z Ämnesordnade handlingar Avtal med korrespondens Ursprungliga ljudbandsförteckningar Ljudband

4 Avtal med korrespondens F1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Innehållet ordnat efter typ av innehåll Kopia på brev från Rune Ruhnbro på Sveriges Radio till informationschef Bo Hartzell på Örebro stads Nämndhus Brev från docent Göran Behre till Åke Hartzell Kopia på protokoll fört vid sammanträde med Arkivkommittén för Örebro-regionen. Kopia på Drätselkammarens beslut om inköp av bandkopior. Brev från Åke Hartzell till docent Göran Behre Brev från Åke Hartzell, Örebro Stads Drätselkammare till docent Göran Behre Kopia på brev till Drätselkammaren från Lars Önner, Arkivkommittén för Örebro-regionen, angående inköp av bandkopior Förteckning över radioinslag enligt angelägenhetsgrad I-III Kopia på brev från Rune Ruhnbro, Sveriges Radio, Mellansvenska distriktet Örebro, till informationschef Bo Hartzell på Örebro stads Nämndhus Brev från informationschef Åke Hartzell på Örebro stads Nämndhus till docent Göran Behre Brev från redaktör Åke Hartzell till docent Göran Behre. Kostnadsberäkning avseende kopiering av bandinslag för Örebro Stad Kopia på avtal mellan Sveriges Radio AB och Drätselkammaren för Örebro stad angående disposition och förvärv av bandkopior Angående inköp av nyhetsprogram från Sveriges Radio, Mellansvenska distriktet Örebro. - Mottagande av ljudband till filmen Örebro 700 år

5 Avtal med korrespondens F1 - Brev från Anders Pontén på Sveriges Radio, Mellansvenska distriktet Örebro till Stadsarkivet i Örebro. Förteckning över Örebroinslag under mars-april Häri även F2. Ursprungliga ljudbandsförteckningar.

6 Ursprungliga ljudbandsförteckningar F2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Innehållet ordnat efter typ av innehåll Volym, Band 1-28, , levererade enligt arkivkommitténs beställning Volym, Band 29-33, Ljudband: Örebro 700 år inklusive inslag ur Hartzells egen radioprogramsamling, inköpt av Örebro stad från länsskolenämndens AV-central Volym, Band 34-68,. - Volym, Band , Regionalradiosändningar levererade från AV-centralen Volym, Band , Mellansvenska nyheter- första halvåret , levererade från Sveriges Radio, Mellansvenska Distriktet Volym, Band , Mellansvenska nyheter - andra halvåret Volym, Band 139, Örebro kammarorkester. konsert Arkiverade ljudband utan ursprungliga ljudbandsförteckningar: - Volym, Band 138, Örebro kammarorkester: konsert Volym, Band , Nyhetsprogram Volym, Band , Nyhetsprogram Volym, Band , Middagsupplagan Volym, Band , Mellansvenska nyheter Volym, Band , Kvällsupplagan Volym, Band 167, Lokal valvaka Utkast till ursprungliga ljudbandsförteckningar Örebro-inslag, Middagsupplagan Örebro-inslag, Kvällsupplagan Kommunfullmäktige Dubblettlistor med kommentarer till volym, band: 1-39, 43, Anteckningar Ingår i F1:1.

7 Serieanmärkning Serien i ljudbandskartong. I volymanmärkningen är tidpunkten angiven med dag-månad-år. Beskrivningen över innehållet i volym är gjord av Åke Hartzell som presenterar inslagens startpunkter i "löpande numrerad ordningsföljd" eller som indikatorsiffror, vilka avser antal varv på en bandspelarspole. I Ösas beskrivning har den sistnämnda indexeringen utlämnats och översatts till "löpande numrerad ordningsföljd". Ursprunglig bandindexering återfinns i volym F2. Hartzells innehållsförteckning är fragmentarisk. En essens, utan anspråk på att vara en heltäckande redovisning eller fullständig talordning - där det exempelvis framgår hur många gånger kvinnor kommer till tals i debatten. Ljudbanden innehåller ytterligare, icke redovisade ämnesområden och retoriska aspekter av intresse för allehanda forskning. Volym 55 är ett sammandrag av Hartzells referat av Kommunfullmäktigesammanträde som återfinns på 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 55-6, Se F2. Volym 55 och 167 i storformat. Volym 78 och 92 saknas Helge Jonsson telefonintervjuar ordförande för Svenska Skifferolje AB Karl Frithjofsson med anl. av de rykten, som berättat att man fört förhandlingar för att förvärva Ytongkoncernen Artilleriskjutsskolan i Villingsberg flyttar till Älvdalen i sept. Per-Arne Axelsson Örebro stads socialnämnd har problem med gamla donationer. Lars Lindskog intervjuar socialdirektör Erik Wallbro i Örebro Oscaria slår igen fabrik i Köping. Claes Hedfors Intervjuar anställda Örebro stad köper kexfabrikens lokaler för att tillgodose Småindustri och hantverk. Lars Lindskog intervjuar direktör Ebbe Rydén Invigning av gymnastik o. idrottshögskolan i Örebro. Lars Lindskog, Misstag i samband med utsändandet av valsedlar i Örebro och Mosjö. Lars Lindskog

8 8. Gamla utredningar inom Örebro stads nämnder och styrelser granskas. Intervju med kommunalrådet Lars Önner av Lars Lindskog Definitiv ro a t sammanräkning i olika delar av distriktet. Lektor Hjalmar Sellberg, Västerås. Lars Lindskog och Bertil Järhede, Örebro Röstsammanräkningen för landstingsvalen i länen. Örebro, Sörmland och Västmanland har fortsatt idag. Rapporter från resp. länsstyrelser. Gunnar Åslund, Örebro - Bengt Eriksson, Nyköping - Claes Hedfors, Västerås Gemenskapskonferenserna som Örebromissionen, Helgelseförbundet och Pingströrelsen inlett möts av håra kritik. Konferensledningens ordf. pastor Allan Näslund, Karlskoga intervjuas av Alvar Jansson "Konfliktmöte" i Örebro. Skolstyrelsens ordf. Erik Samuelsson och målsmannaföreningens ordf, stadsfiskal Age intervjuas av Sven Strömberg Skolkonflikten: Lars Lindskog Stadsfiskal Stig L. Age intervjuas om innebörden i uttrycket "Illojal reklam". Per-Arne Axelsson Konfliktmöte i Örebro. lians skolnämndens ordf, riksdagsman Henry Allard kommenterar Vid Holmens skola har skolkurator Ulf Grell genomfört en undersökning bland skolans mellan- och högstadieelever för att kartlägga deras fritidsvanor och få klarhet i vilken utsträckning ungdomarna röker, sniffar och dricker sprit. Intervjuare Lars Lindskog Teaterfrågan i Örebro. Ev, samarbete Västerås-Örebro. Kommunalrådet Lars Önner intervjuas och vice ordf. i teaterkommittén. Rune Ruhnbro Örebromissionen i knipa. Många missionärer utan lön senaste kvartalet» Per-Arne Axelsson Stor exportindustri - Sund-Emba - inviger ny anläggning i Örebro. Lars Lindskog

9 Ny godsterminal hos SJ i Örebro. Gunnar Åslund intervjuar Örebro Lottaförbund firar 25-årsjubileum i närvaro av Rikslottachefen fru Louise Ulfhielm. Maud Nylin Rapport från Örebromissionens rikspredikantmöte i Kristianstad. Per-Arne Axelsson Landstingsdir. L. Gotthard Nilsson, Örebro föreslår att landstingen får hand om åldrings- och socialvården. Rune Ruhnbro Strid kring Askers kommun. Enligt inrikesdepartementet skall kommunen delas mellan Örebro-blocket och Pålsboda-blocket. I Asker säger man sig inte vilja vara med om att genomföra ett sådant förslag. Kommunalkamrer Risto Liljekvist intervjuas av Lars Lindskog Skolöverstyrelsen föreslår att gymnasium, fackskola och yrkesskola för hörselskadade förlägges till Örebro, Maud Nylin Regeringen föreslår snabbare utbyggnad av universitetsfilialen i Örebro. Rune Ruhnbro intervjuar Kommunalrådet Harald Aronsson och länsskoleinsp. K.G. Friskopp Gravöl Mosjö kommun inför sammanslagningen med Örebro stad. Per-Arne Axelsson intervjuar kommunens "grand old man" Rosenberg belönad med medalj från vetenskapsakademin. Gunnar Åslund intervjuar Erik Rosenberg Från invigningen av socialhögskolan i Örebro. Lars Lindskog rapporterar Statistiska centralbyrån öppnar filial i Örebro. Helge Jonsson Kembels skofabrik i Örebro slår igen. 180 anställda berörs. KF-chefen, dir. Harry Hjalmarsson intervjuas av Helge Jonsson och Kembels direktör Knut Tellås av Lars Lindskog Landshövding Valter Anan ger en kommentar med anl. av de många industrinedläggningarna i landet Kooperativa förbundets nedläggning av Kembels skofabrik kommenteras av Harald Aronsson, ordf. i Drätselkammaren. Han

10 tar bl.a. upp ett företags sociala ansvar. Intervju av Sven Strömberg Runnagården, Sveriges första specialbyggda anstalt för alkohol skadade kvinnor invigd av socialminister Sven Aspling. Per-Arne Axelsson Örebro stads trafikråd håller konferens inför dagen H den 5 september. Lars Lindskog Skofabriken Oscaria byter VD, Anlitar konsultföretag vid tillsättande av ny VD. Maud Nylin årige Örebrokonstnären Edvin Kindgren gör succé vid utställning i Stockholm. Gunnar Åslund intervjuar konstnären Bråk vid popgala i Örebro, rem tonårsflickor och en polisman skadade. Arrangören Rolf Inghamm och första polisass. Åke Stanneby intervjuas av Maud Nylin Örebro läns gymnastikförbund och Örebro allmänna gymnastikföreningar 50 års jubilerar. Nils Hedman Kulturgeografisk undersökning av Närke. Redovisning på nordisk kontaktkonferens i Svarta. 36 arkeologer och historiker deltar i kursen. Maud Nylin Länsstyrelsen i Örebro om Askers kommuns framtid. Remissyttrande till regeringen. Per-Arne Axelsson Kungl. Byggnadsstyrelsen har lämnat förslag till utbyggnad av universitetsfilialen och högskolor. 5. Sven Colling Skofabrik i Örebro, första specialföretag med egen dataanläggning. Oscaria dir. Rolf Engfors intervjuas av Sven Colling Omfattande gatuarbeten inför dagen H. Gunnar Carlbo intervjuar trafikingenjören i Örebro stad Jeremias 99 år. Gunnar Åslund uppvaktar på födelsedagen Varuhuset Krämaren förebild för tyska varuhus. Gunnar Carlbo

11 10. Örebro - universitetsstad utan studentbostadsbrist. Lars Lindskog Mälaren riskerar att bli öppen kloak. Rapport och intervjuer från Mälarens vattenvårdskommittés sammankomst i Västerås. Intervjuer med länsingenjörerna Sune Lind, Västerås, Sven Wetterhall, Örebro. Gunnar Åslund och Nils Jernemyr IS5 500-årsjubilerar. Per-Arne Axelsson Intervju med en bygdeforskare från Götlunda. Lars-Erik Brolin Örebrotrafiken - problem med södra infarten. Intervju med förste polisinsp. Stanneby, Örebro Ingen skattehöjning i Örebro. Intervju med kommunalrådet Harald Aronsson och Matteus Berglund (fp) Ljussignalerna i Örebro ändras för att få fart på högertrafiken. Intervju med civ.ing. Stig Rosell. Maud Nylin Oscaria satsar hårt på framtiden. Bl.a. planeras ett skoutvecklingslaboratorium. Ulf Riddarström Fågelsång, Hjalmar Bergmans gamla sommarhem utanför Örebro hotas av rivning. Örebro stad fick först anbudet att köpa huset med tillhörande parkområde. Kulturnämnden ansåg emellertid att fastigheten saknade tillräckligt kulturhistoriskt värde och tackade därför nej. Eric Hjalmar 6. Linder, vice ordf. i Hjalmar Bergman samfund e t och kommunalrådet Lars Önner, ordf. i Kulturnämnden intervjuas av Ulf Riddarström Kommentar till avskedandena vid Levi K. Olssons skofabrik i Örebro. Fru Gunvor Olsson intervjuas av Per-Arne Axelsson, Referat från den avslutande landstingsdebatten i Örebro läns landsting, sammanställt av Per-Arne Axelsson Det socialdemokratiska partidistriktet i Örebro läsa jubilerar. Är partiet fortfarande radikalt? Intervju med partiordföranden Harald Aronsson

12 Sju skofabriker i Örebro och Kumla skall slås samman till ett företag och blir därmed det näst största skofabriksföre taget i landet. Rune Ruhnbro Intervjuer med de tre partirepresentanterna som deltagit i budgetarbetet i Örebro. Lars Lindskog "Rädda Hjälmaren" konferens om vattenvård i Örebro. Intervju med int. Gunnar Gunnarsson av Ulf Riddarström Det utreds för mycket, tycker Harald Aronsson i en intervju av Lars Lindskog. Bemötande av regionplanechefen Bo Fredzell Mellersta Sveriges Arkitektförbund håller konferens i Örebro och besöker i samband härmed Vivallaområdet. Intervju med ett par av deltagarna om deras intryck av det nya bostadsområdet. Gunnar Carlbo Kommunalråd i Kumla och Hallsberg säger ja till samproduktion av bostäder. Uttalandet kom i samband med länsbostadskonferensen som arrangerats av HSB och Hyresgästföreningen i Örebro. Från konferensen hör vi generaldir. Bertil Sannas, Bostadsstyrelsen, kommunalrådet Holger Hultman, Kumla och David Jonasson, Hallsberg, samt förbundsordf. Erik Svensson i Hyresgästernas riksförbund. Lars Lindskog Planeringsrådet i Örebro län ger besked om lokaliseringspolitisk målsättning före novembers utgång. Lars Lindskog ger en bakgrund till inrikesministerns direktiv och rådets arbete Planeringsrådsammanträde i Örebro. Riksdagsman Åke Larsson intervjuas av Lars Lindskog Regeringsrätten upphävde Örebro stads beslut; att köpa mark i Hjärsta, bygga en fabrik och hyra ut den till Johson Metall AB. Kommentarer av kommunalrådet Harald Aronsson och dir. Ebbe Rydén. Lars Lindskog AGF 50-års jubilerar i Idrottshuset i Örebro. Gunnar Åslund Blir Örebro stad utan småbutiker? Lars Lindskog Örebro skaffar markreserv i Lillan. Lars Lindskog intervjuar dir. Sten Björklund, detta som en lättning på förlåten inför

13 kvällens sammanträde i DK, som handlar om markförvärv för 17 miljoner kronor Örebroblockets samarbetsnämnd tillsätter utredningen för blocket. Ulf Riddarström rapporterar Landstatshuset i Örebro inviges. Finansminister Gunnar Sträng och kommunalrådet Harald Aronsson intervjuas av Lars Lindskog om kommunala låneskulder En samordning av landstingets och primärkommunernas öppna åldringsvård inom Örebro län kan bli en realitet i framtiden. Lars Lindskog Örebro skofabrik lägger ned driften i månad skiktet mars - april. 65 arbetare och 15 tjänstemän beröres. Maud Nylin Centerns valprogram Högerns valprogram Folkpartiets valprogram Socialdemokraternas valprogram Kommunisterna valprogram Valdebatt i lokalradio - band 1 av 3. Debattledare Gunnar Åslund. Inledningsanförande av debattdeltagarna: J. Andersson (K) L. Hols (Cp) V. Bevinge (H) T. Bergskans (KDS) E. Rydén (Fp) H. Aronsson (S) Valdebatt i lokalradio fortsättning - band 2 av 3. Inlägg av Aronsson, Hols, Rydén, Brevinge, Andersson och Bergskans. Debattämnen: Ungdomsvård, föreningsgårdar, markköp, kraftvärmeverket, bostadsfinansiering, skattetrycket,

14 rationaliseringsåtgärder m.m Valdebatt i lokalradio fortsättning - band 3 av 3. Inlägg av Aronsson, Hols, Rydén, Brevinge, Andersson och Bergskans. Debattämnen: Räntepolitiken, kollektivanslutning, decentralisering, rationaliseringsexpertis, daghem, Gustavsvik, småhusbebyggelse - höghus m.m Valdebatt lokalradio på landstingsnivå - band 1 av 3. Debattledare Rune Ruhnbro. Deltagare: Allard (S) Ringby (H) Larsson (Cp) Berglund (Fp) Alm (KDS). Inledningsanförande av debattdeltagarna, som i huvudsak inriktas på länets sjukvård och kostnaderna härför Valdebatt lokalradio på landstingsnivå - band 2 av 3. Debattinlägg av deltagarna. Ämnen: skolutbildning pensionärsvård, sjukvårdsväsendets finansiering, eventuella skattehöjningar, rationaliseringar, utbyggnadsplaner m.m Valdebatt lokalradio på landstingsnivå - band 3 av 3. Debattinlägg av deltagarna. Ämnen: skattebördan, lånemöjligheter, sjukvårdens snabba utveckling, finansplan, hälsovården inom industrin, inflationen, den stora avgången på nyexaminerade sköterskor m.m Kåseri av Carl Hammaren Kåseri av Margit Palmer, som flanerar och funderar över hur den nya tiden förändrat livet för människorna Årskrönika av Rune Ruhnbro. Intervjuer med olika tjänstemän Södermanland, Västmanland och Närke ang. tilltagande arbetslöshet, gruvhanteringens svårigheter, överskott på lägenheter i Eskilstuna m.m. Allard förklarar GIH invigt.

15 Strejkspecial av Rune Ruhnbro Lärarkonflikten: En översikt, c:a elever berörs i Närke, Södermanland och Västmanland. Ordningen god i skolorna. Intervjuer med elevrådsordförande i flera skolor. Per-Arne Axelsson intervjuar Stig L. Age angående juridiska aspekter på lärarstrejken Årskrönika av Rune Ruhnbro - del 2-31.l2.66. Intervju med bl.a. dir. Odelberg, som anser att de prognoser som gjorts för 1966 i stort sett uppfyllts även om vinstmarginalerna blivit sämre än beräkna på grund av en hårdnande konkurrens. Hela Europas, järnindustri har för övrigt gått tillbaka. T.e. Västtyskland har skurit ned sin kapacitet med 40 %. Bofors räknar med fortsatt men något reducerad drift. På den kemiska sidan en viss ökning Sista dag i Pershyttans gruva Medverkande: L. Lindskog SR, Maud Nylin SR, S. Dahlhamnar, R. Kåberg, fru Samuelsson, E. Sjödin. H. Harsbo, handl. D. Fransson. Ing. Sven Dahlhammar: Driften läggs ned som en orsak av den strukturomvandling som ägt rum på järnmarknaden. Pershyttans historia går tillbaka till 1300-talet. Permitterad personal får bo kvar i bostäderna med samma rabatter som förut. Bolaget förbinder sig att underhålla byggnaderna som har stort kulturhistoriskt värde. Man anser dock att Pershyttan ej behöver dö ut som bostadsort, eftersom Nora ligger så nära. Vissa förberedelser har gjorts för att överföra personal till arbeten vid diabasfyndigheter i Noras ägo Örebromissionen 75 år. Intervjuare Per-Arne Axelsson Örebro Missionsförening, senare ändrat till Örebromissionen, grundades av pastor Ongman, son bl. a. fastslog att även kvinnan skulle få predika i kyrkan. Idag har ÖM 236 evangelister, 217 missionärer. Församlingarnas antal 247. Intervju med missionär Signe Eklöv, som for till Indien Skillnaden mellan förr och nu belystes av två missionärer John Hilbert och Bengt Jansson. 35 år mellan deras missionärsperioder. Förr ledde missionärerna arbetet, nu är det de infödda pastorerna, som vägleder dem. Missionsledare Linné Eriksson skisserar ÖM:s planer för kommande arbete i missionsländerna, där skolor, sjukhus och andra sociala inrättningar planeras.

16 Invigning av universitetsfilialen i Örebro Reporter Lars Lindskog 1. Landshövding Valter Åhman inleder med en historik över skolväsendet i Örebro. Bland de cirka 140 inbjudna statsminister Tage Erlander, statssekreterare. Sven Moberg, professor Torgny Segerstedt m. fl. 2. Statsministern invigningstalar. 3. Professor Segerstedt talar om kunskapens olika vägar och kritiserar den opersonliga stil, som idag präglar universitetsmiljön och hoppas att Örebro Universitetsfilial skall lyckas bättre i detta avseende. Målet är att skapa möjligheter till forskning vid filialen, som härigenom kan bli ett självständigt universitet. 4. Statsfullmäktiges ordf. E. Fallenius anser att staden med sitt väl differentierade näringsliv utgör en grundval för filialens utveckling till självständighet. 5. Landstingets ordf. dr. Allard hälsar filialen välkommen till länet och uttalar den förhoppningen att de tillbyggnader, som ännu behövs, skall bli färdiga i utsatt tid. 6. Korta intervjuer med prof. Segerstedt, statsminister Erlander och statsekreterare Sven Moberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Örebro centralast för mellansvenskt affärsflyg. Per-Arne Axelsson intervjuar dir. Gösta Ellhammar, Malmö Arbetsmarknadskonferens i Örebro. Per-Arne Axelsson Kvinnornas civilförsvarskommitté i Örebro län har nu årsmöte i Nora. Lizzie Wrange intervjuar Från landstingets öppnande. Remissdebatter i samtliga höstmöten. Per-Arne Axelsson intervjuar ordförande Henry Allard Yrkes vägledare från Mellansverige intervjuas om kommande akademisk utbildning i Örebro. Lars Lindskog intervjuar byrådirektör Olderin från AMS

17 6. Statens avtalsverk varslar om lockout för Saco-lärare. Lockoutverkan i Mellansverige belyses i intervjuer och kommentarer. Nils Jernemyr rapporterar från Västerås. Lars Lindskog intervjuar länsskoleinspektör K. G. Friskopp, Örebro Folkpensionärerna får hela hyreskostnaden täckt av staden. Från den Assistent Helmer Andersson, försäkringskassan intervjuas av Lars Lindskog Järnvägshistorisk utställning i Örebro. Maud Nylin Örebro orkesterförening bjuder på uruppförande. Komponisten Lars Hedvall intervjuas av Lars Lindskog Två teaterrecensenter jämför föreställningar av Hjalmar Bergmans "Patrasket". Söndagens TV-föreställning och scenframställningar, som gjordes tidigare i år på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro kommenteras. Red. Carl Hammaren och rektor Carl Olov Ber gström intervjuas Konsum Örebro - 50 år idag. Intervju med direktör Filip Granlund "Detaljhandeln i blickpunkten". Köpmannaföreningens konferens och pressen i Örebro. Per- Arne Axelsson Var skall det nya flygfältet förläggas? Lars Lindskog intervjuar ordf. i flygklubben Jan Hagenfeldt och regionplanechef Bo Fredzell Frivilliga befälsutbildningsföreningen håller årsstämma i Lindesberg. Lizzie Wrange Utbyggnad av Wadköping diskuteras i kulturnämnden. Gunnar Åslund Unikt ålderdomshem uppföres i Adolfsberg. Landets första med duschmöjligheter i anslutning till rummen. Socialdirektör Wallbro intervjuas av Per-Arne Axelsson Representanter för de stora mellansvenska tidningarna uttalar sig om " den stora nyheten" år

18 Inför den första kommunprogrammet för regionalradion rapporterar Lars Lindskog om bostadsmiljö. Intervju med en hyresgäst i Varberga, som bl.a. klagar på svårigheten att komma åt att tvätta fönstren Väg- och vatten framlägger förelag om en bro över Hjälmarekanal. Förslaget presenteras av verks. repr. Helge Johnsson, Stockholm Flygfältfrågan aktuell i Örebro igen. Divergerande åsikter mellan landsting och stad. Gunnar Åslund Påskutställningen i.vadköping. Konstnären Stig Olsson intervjuas av Maud Nylin Tre-länsutredningen ang. planering av fritidsbebyggelse i Kloten-Malingsbo sammanträder i Örebro. Utredningens ordf. rektor Birger Arvidsson intervjuas av Lars Lindskog Nya fjärrtågsförbindelser Örebro - övriga landet. Nya godsterminalen i Örebro visas. Lars Lindskog Pantomimteater med döva skådespelare från Schweiz har Sverigepremiär i Örebro. Peter Flack intervjuar tre av ledarna och kyrkoherde Grundborg. 8. Örebromissionens konferens i Kumla. Seminarielärare Sigfrid Deminger intervjuas av Per Arne Axelsson Älvtomta koloniförening förlorar ett 40-tal kolonilotter. Ordf. Göran Björkman och fastighetsdirektör Sten Björklund intervjuas av Gunnar Carlbo Bostadsbyggnadsprogrammet i T-län presenteras av Rune Ruhnbro Pensionärsträff i Brunnsparken i Örebro med 2000 deltagare. Sven Colling intervjuar ordf. Herman Lindell angående jubileumskampanjen Sjöfartsstyrelsen säger nej till muddring av Hjälmarefarleden, där oljebåtar ofta fastnar i gyttjan. Per-Arne Axelsson intervjuar. kommunalrådet Harald Aronsson, som ämnar ta upp ärendet på nytt Förslag om utbyggnad av Åbyverken behandlas av drätselkammaren i Örebro. Lars Lindskog Kommunala anslag förskingrades i Örebro. Intervjuer med Ola

19 Bern, som önskar mera insyn från landstingets sida i klubbarnas räkenskaper. K. G. Prisstopp anser att det behövs en mer utökad service från bildningsförbundet för att hjälpa klubbkassörerna. Lars Lindskog Kommunala anslag: förskingrades också av den s.k. studiemedelskommittén. Ombudsman Stig Gustavsson intervjuas av Lars Lindskog Örebro stad ger ungdomsorganisationerna bättre stöd och utökar anslagen till totalt 1,1 milj. kr. Rektor Erik Fallenius intervjuas av Ulf Riddarström Wessels stormarknad inviges. Lars Lindskog intervjuar dir. Wulff på Wessels och disp. Filip Granlund, Konsum Hjalmar Bergmansamfundet på konferens i Lindesberg. Lizzie Wrange intervjuar dr. Erik Hjalmar Linder Skådespelarna i "Hans nåds testamente" besöker Ekebergs gård i Lillkyrka, som anses vara den plats, där handlingen är förlagd. Per-Arne Axelsson intervjuar Runar Schaumann, innehavare av huvudrollen Har frikyrkobarn sämre kamratrelationer än genomsnittet? Resultatet av en Örebroundersökning bland över 3000 skolbarn. Den lokale kontaktmannen Rolf Beckne, skolpsykolog, intervjuas av Per-Arne Axelsson Turistsäsongen i de tre länen Sörmland-Västmanland-Örebro. Vi får en summering; av Ulf Riddarström Naturjournalen Första programmet i en serie om svenska herresäten. Idag besök i Esplunda. styggt i början av 1600-talet kom Esplunda 1685 i familjen Mörners ägo och har där förblivit. Många kända personer i släkten Mörner, bl.a. statsministern Adolf Göran, hans son Carl Göran, som förberedde Hjälmare sjösänkning. Sedan slutet av 1700-talet har äldste sonen i familjen Mörner ett ovanligt privilegium, nämligen att tillsätta professuren i vältalighet och statsmannakunskap i Uppsala. Därjämte vara patronus i Skytteanska stiftelsen. Löjtnanten baron Otto Mörner resta till Frankrike för att föreslå marskalken Bernadotte att bli svensk konung. Nuvarande ägarens föräldrar grundade den s.k. Esplundastiftelsen i syfte att bevara de konstverk, som finns på godset. I västra flygeln är bibliotek och arkiv inrymda. I

20 biblioteket finns c:a band, varav många är rariteter. Större delen av det oerhört värdefull Estlundarkivet förvaras nu på Riksarkivet i Stockholm. Reportage Maud Nylin Naturjournalen. Erik Rosenberg kåserar om olika former av natur skydd Naturjournalen. Erik Rosenberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Konstnärsgruppen "Sex närkingar" har vernissage på konsthallen i Örebro Hårt på bostadsmarknaden. Svårt med kredit. Läget i Västmanland: Nils Jernemyr rapporterar. Läget i Örebro län: Lars Lindskog intervjuar direktör Lars Hammarlund i Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro Morotsskörd i Stora Mellösa, där man står för tredjedelen av landets morotsskörd. Lantbrukare Albert Karlsson och trädgårdskonsulent Gunnar Ander intervjuas av Maud Nylin Vernissage för länets konst. Gunnar Åslund intervjuar årets gästutställare Lars Eriksson, skulptör, från Stockholm Nya trafikleder i Örebro. Intervju med trafikingenjör Stig Rosell: Södra infarten färdig om ett år. Nya Västerleden beräknas klar senast beräknas 400 bilar per 1000 invånare i länet. Planer för parkeringshus rymmande bilar finns utarbetade Dom i uppmärksammat roulettmål i Örebro. 8 personer dömdes för brott mot lotteriförordningen. Domarna väntas bli överklagade. Sven Strömberg Örebroarnas skidparadis - Ånnaboda - färdigt att tas i bruk. Maud Nylin rapporterar, Operation "sov-vänlig" snöröjning i Örebro. Sven Strömberg intervjuar gatudir. Bo Ljunggren, Örebro Den arabisks kung Feisal av Saudi-Arabien bygger vattentorn efter mönster av Örebrosvampen. Gunnar Åslund Premiär på "Närkingarna" i Wadköping. Peter Plack intervjuar

21 Ett liv i naturen. regissören Björn Sundberg och inspicienten Karl-Olov Steen Statiska centralbyråns filial i Örebro inleder med en arbetskraftundersökning, varvid personer i hela landet intervjuas. Maud Nylin intervjuar aktuarie Evert Blom Länsindelningstvist ger eko i landstinget. Karlskoga, Degerfors och Hällefors vill tillhöra Värmlands län. Gunnar Åslund intervjuar landshövding Valter Åman Örebro först ilandet med företagsregister. Lars Lindskog rapporterar Finansminister Strängs aviserade markskattehöjning påskyndar markköp. Gynnar bl.a. Örebro stad, som förhandlar om markaffärer. för 17 miljoner. Lars Lindskog Erik Rosenberg intervjuas av Gunnar Åslund. Rosenberg berättar om sin verksamhet från tidigaste skolår. Han debuterade i radio 1927 i en utsändning från Tekniska Läroverket i Örebro Bandet tomt efter 440 v Ljudband: "Örebro 700 år". 1. Jubileumsmarschen 2. Förhandsnytt om jubileumsårets start "Örebro 700 år" historik över stadens historia från äldsta tider Jubileumsårets invigning. Några Örebroröster: Margit Palmaer, dr. Gunnar Palmgård, red. K. S. Karlsson (Kåkå), kommunalrådet Harald Aronsson, konstnär Gösta Ottosson, dr. Ragnar Bäärnhielm, rektor K-O Bergström, landshövding Valter Åman Nils P. Eckerbom läste en prolog. 6. "Årets stad". Referat av festligheterna i Isstadion med tal av red. Vrigstad, Harald Aronsson och statsrådet Olof Palme

22 7. Bergshanteringens vänner i Örebro 100-års jubilerar i samband med Hindersmässan Presentation av Hjalmar Bergmanteatern av Gunnar Åslund, som intervjuar arkitekten Erik Ahlsén, teaterstyrelsens ordf. Rune Ruhnbro och kommunalrådet Harald Aronsson Invigning av Hjalmar Bergman Teatern. Hälsningsord av Erik Fallenius, varefter statsrådet Ragnar Edenman förrättar invigning. 10. Universitetsutredningens betänkande, sammanställt av Åke Bjerkler. Enl. förslaget får Örebro 3 fakulteter och blir filial till Uppsala universitet. I samband härmed intervjuas kommunalrådet Harald Aronsson Sång och spel från Frälsningsarmén Forsättning på band 30. Se även band Frälsningsarméns musikkår fortsätter "DEN STORA DAGEN" Högtidsgudstjänst i Nikolaikyrkan. Biskop Lundström talar över bibeltexten och ärkebiskop Gunnar Hultgren och kyrkoherde Junel förrättar altartjänst. 3. Vid invigningshögtidligheten på Eyravallen talar landstingets ordf. H. Allard. Representanter för vänortsstäderna Kolding, Drammen och Willmansstrand överlämnar gåvor. Örebro Sparbank ger en gåva på , som skall utgöra grundplåt till en kulturfond. 4. Rolf Björling sjunger och Holger Löwenaler läser den prolog, "Till Örebro", som Berit Spong skrivit. 5. Högtidstal av Erik Fallenius, varefter konungen förklarar utställningen invigd. 6. Fortsättning från Eyravallen 7. Wadköping presenteras och invigs. 8. Margit Palmaer berättar om de olika byggnaderna. Intervjuer med i Wadköping bosatta konsthantverkare: Ulla Viotti, Stig, Olsson, Hans och Margitta Dalström.

23 9. Mellankvarten från Eskilstunas horisont. Ett sammandrag av dagens begivenheter, 10. Jubileumssommar 11. Maud Nylin och Sven Strömberg rapporterar från utställningsområdet samt från natt 700 i Brunnsparken Jubileumssommar. 1. Final för den kommersiella delen av utställningen. Landshövdingen ger synpunkter. Maud Nylin intervjuar folk i samband med marknadsafton. Nils Lindström berättar om midsommarfirande i Brevens Bruk Rivning av den kommersiella delen av utställningen. Kils Lindström berättar om Sveafallen, som fanns i Närke för år sedan Majstångsresning I Brevens Bruk. I Bofors intervjuar Sven Strömberg statsminister Tage Erlander om fisket i Harpsund. Gunnar Åslund pratar med Dagmar Lange i Nora. Gits Olsson, tidigare anställd på Örebro Kuriren berättar minnen från sin Örebrotid på 40-talet Carl Hammaren läser ett kåseri Carl-Uno Sjöblom på önskerond i Örebro Jubileumssommar. Medverkande Magnus Banck, Lasse Holmqvist, Ingvar Björksten och Carro Bergqist Knytkalaset. Programvärd Lasse Holmqvist. 500 motalabor besöker Örebro. Peter Flack läser en egen monolog som Engelbrekt. Barbro Kollberg läser ett utdrag ur en novell av Berit Spong. Hasse Bjerkeling sjunger och Harald Forss berättar Knytkalaset - fortsättning. 1. Harald Forss och Hasse Bjerkeling medverkar Stadsplanering. Som uppföljning av International House and Planning konferensen talar Mats Paulsson om utformandet av Stjärnhusområdet och Baronbackarna. Lars Arborelius intervjuas om modem stadsplanering

24 3. Jubileumssommar. Internationellt flygrally med Örebro som mål. Maud Nylin intervjuar campare i Gustavsvik. Kils Lindström 'berättar om Askersund Ledarklipp ur tidnigarna om universitetsfilialerna Jubileumssommar. Herbert Söderström kåserar om Örebro Nils Lindström berättar om Fagertärn Från Vivalla rapporterar Maud Nylin och kommunalrådet Harald Aronsson redogör för planeringen av området Jubileumssommar. Spelmansuppspelningar inför jury. Konstnären Bert Olls sjunger en visa och berättar om luffaren "Luskungen" som anser sig veta varför Kristinehamn kallas Lusasken. 9. Kanotfärd uppför Svartån. Scoutlägret Nord-Ung i Annaboda Jubileumssommar. Torsten Ehrenmark läser ett kåseri Jubileumssommar. Bl.a. om namn på gårdar i Närke, London, Paris, Hamburg etc Jubileumssommar - final. 1. Maud Nylin och Sven Strömberg leder en sista sändning från Stadsparken. Bland de medv. Egon Kjerrman, Valter linan. Mats Paulsson, Carl-Ono Sjöblom, Lill Malmquist och Margit Palmaer Invigning av Regionsjukhuset. Gunnar Åslund rapporterar om det nya sjukhuset, som skall betjäna en befolkning på och som har ett stort antal anställda Facit för Örebro 700 år. Korta glimtar från sommarens händelser. Gunnar Åslund intervjuar Harald Aronsson om hans intryck av jubileumsutställningen Erik Rosenberg talar om fågellivet i Närke och en bofink låter höra sig i Stadsparken. 5. Hylands hörna i Hjalmar Bergmanteatern. Medv. Örebrokören och Monica Forsberg.

25 6. Hylands hörna forts. Medverkande riksspelman Karl-Erik Hartman (95 år), som spelar klarinett. Thyra och Valter Åman med skönsång av Valter. Bertil Boo och Thore Skogman. Lokal valdebatt 7. Medverkande Valter Brevinge, Ebbe Rydén, Leif Hols, Harald Aronsson, Josefin Andersson, Tage Bergskans. Debattled. Gunnar Åslund. Augusti Universitetsfilialens invigning Hälsningstal av landshövding Valter Åman, som ger en återblick på stadens historia med namn som Johannes Rudbeckius, bröderna Petri, Hjalmar Bergman och ytterligare. 2. Statsminister Tage Erlander invigningstalar, 3. Professor Segerstedt talar om universitetens och högskolornas expansion. Fortsättning på band Universitetsfilialens invigning - del Musik av stråkkvartett. 2. Stadsfullmäktiges ordf. Erik Fallenius talar på stadens vägnar och redogör för stadens insatser för filialens lokaler och studenternas bostäder. 3. För landstinget talar Henry Allard och hälsar filialen välkommen till regionen. 4. Representant för studentkåren i Uppslå framför gratulationer till studenterna vid filialen. 5. Ordförande i Örebro studentkår tackar och framhåller bl.a. den rikliga tillgången på bostäder för studenterna i Örebro. 6. Folkbildnings förbundets ordförande. 7. Musik Socialhögskolans invigning - del Socialhögskolans rektor Lars Sköld redogör för socialhögskolans tillkomst och planering.

26 Fortsättning i del Socialhögskolans invigning - del Forts, på rektor Skölds tal. 2. Generaldirektör Sixten Larsson i högskolestyrelsen förrättar invigning. 3. Stadsfullmäktiges ordf. Erik Fallenius presenterar staden och dess utveckling till en modern industristad. Fortsättning i del Socialhögskolans invigning - del Fortsättning på Fallenius tal. 2. Representant för Örebro studentkår hälsar Socialhögskolans elever välkomna till staden. Ordförande i Socialhögskolans studentkår meddelar bl.a. att ett statsbidrag på 2000 kr beviljats till kåren. 3. Tacktal av rektor Sköld Gymnastik och idrottshögskolans invigning Musik av militärorkester Örebro 700 år Henry Allard inledningstalar och redogör för de utredningar som ligger till grund för den nya gymnastik och idrottshögskolan i Örebro och förklarar skolan invigd. 3. Rektor vid skolan Börje Tolgfors mottager skolan och tackar för det förtroende som visats honom. Presenterar lärare och elever. 4. Stadsfullmäktiges. ordförande rektor Erik Fallenius hälsar lärare och elever välkomna. 5. Representanter för GCI, gymnastiklärarsällskapet och ett par studentkårer hälsnings talar. 1. Från högtidsgudstjänsts i Nikolaikyrkan med biskop Gösta Lundström.

27 Se även band Örebro 700 år Invigningshögtidligheten på Eyravallen. Se även band Örebro 700 år Från invigningen av Wadköping. Se även band Olympiafanfar. 2. Örebro får handikappråd. 3. I:3:s idrottspluton består Bistert "Pop-Corner" om Örebroungdomens fritid. TV Regional efterskörd. SR Broschyren "Studera i Örebro", första utgåvan presenteras Bata köper Oscaria Köpet klart Örebro stad startar företagshälsovård Oscarias tillvärkning i Töreboda upphör Vivallas första 127 lägenheter invigs av statsrådet Rune Johansson Specialprogram och mellankvarten. 13. Samarbetsorgan mellan Örebro stad och näringslivet beslutas Information tillvärnpliktiga vid I Musikpedagogiska institutets verksamhet

28 16. Den stora körfestivalen i Örebro nov Specialprogram i regionalradion Stadsmästerskapet: Sveriges Radios riksomfattande kunskapstävling mellan svenska städer. 19. Inför Stadsmästerskapet intervjuas drätselkammarens ordf. dir. Harald Aronsson och Turistföreningens ordförande Rune Åhrling. 20. Stadsbibliotekarie K. G, Wirde manar till deltagande i Stadsmästerskapet. 21. Stadsmästerskapet Deltagare: Lidköping, Motala, Örebro och Söderhamn. Tävlingsledare Carl-Uno Sjöblom. I juryn bl.a. stadssekreterare C. F. Björklund. Fortsättning på band Stadsmästerskapet. Deltagande lag Söderhamn, Örebro, Motala och Lidköping. Segern gick till Örebro Inför stadsmästerskapet - Intervjuer med deltagande lag från Motala, Hälsingborg, Avesta och Örebro I Örebro intervjuas socialhögskolans chef docent Lars Sköld och studentkårens ordf. P. A. Strömberg. 4. Fortsättning på intervjuer med representanter från deltagande städer. 5. Rektor Carl Olov Bergström manar till uppslutning till kvällens tävling. 6. Stadsmästerskapet. I juryn för Örebro kanslichef Ingemar Ögren. Fortsättning på band Fortsättning på Stadsmästerskapet. 1. Örebro seger än en gång Inför Stadsmästerskapet Intervjuer med deltagande lag från Lund, Filipstad, Hälsingborg och Örebro.

29 4. Intervju med dir. Gunnar Ignell i Sju Skomakare om stadens näringspolitik. 5. Intervju med Örebros informationschef Åke Hartzell om stadens satsning på olika områden. 6. Hälsingborgs representant presenterar förslag till ny bro Hälsingborg - Helsingör. 7. Filipstads Olle Pallin berättar om stadens litterära förflutna. 8. En kulturhistorisk inventering av äldre byggnader i Örebro ger anledning till intervjuer med intendent Jan-Bertil Schnell och stadsarkitekt Tore Gardefeldt. 9. Rektor Carl Olov Bergström manar till uppslutning till kvällens tävling. 10. Stadsmästerskapet - Örebro på tredje plats, utslaget ur tävlingen Det gångna året: regional årskrönika Det sista sammanträdet i Örebro stadsfullmäktige före kommunomläggningen. December Ur innehållet: Diskussion om markförvärv i Mosjö kommun med inlägg av Karlberg och Aronsson. Ändrade taxor för vatten och avlopp i Stora Mellösa med inlägg av hr, Rydén m.fl. Motion av hr. Ågefalk angående regnskydd vid stadens skolor. Motion av hr. Brevinge angående kulturinventering av parker och friluftsområden. Motion av hr, Hjelm ang. flyttning av I 3 Replik av hr Aronsson, varefter motionen avslogs. Avskedstal av ordf. E. Fallenius till avgående ledamöter i stadsfullmäktige, drätselkammare och nämnder. Svarstal av hr. Bergqvist Första sammanträdet med Örebro kommunfullmäktige i Rådhuset. Ur innehållet: Beslut ang. inrättande av kulturnämnd. Beslut ang. inrättande av personal- och lönenämnd. l Inspelning från avslutningen av drätselkammarens sista sammanträde. Harald Aronsson erinrar om drätselkammarens historia och avtackar avg. ledamöter Erik Fallenius, Lars Önner, Birger Gustavsson, Torsten Axelsson, Bertil Järhede m.fl.

30 Kommunstyrelsesammanträde. Ur innehållet: Utredning ang. lokaltrafiken i Örebro, bl.a. om hastighetsbegränsningar, tung trafik m.m. Kvarteret Tunnbindaren föranleder ändring av stadsplanen inför uppförande av tre bostadshus. Kommunstyrelsen beslut ar i princip om förändring av pappersbruksalléns sträckning. Beslut om utredning var skoldirektionens lokaler skall ligga Kommunfullmäktigesammanträde. Ur innehållet: Div. köp och försäljning av tomtmark. Beslut ang. lån och borgen till Brunnsparken. Utseende av kommunalråd och ledamöter i nämnder och utskott. Harald Aronsson meddelar att han lämnar sina uppdrag i stadens tjänst och avtackas av ordf. Erik Fallenius Fortsättning på kommunstyrelsesammanträde. Harald Aronsson avtackas Örebro höjer skatten så att den tillsammans med landstingsskatten blir 27 kronor. Kommunalrådet Lars Östman intervjuas Protestmöte I Karlskoga mot Ishallsbygge samlade 25 personer. 3. Uteblivna skolböcker ersattes av stenciler Trafikmiljön i Örebro debatteras i Arbetarkommunen Örebro GIH i nya lokaler med en golvyta av kvm Atlas Copco nyanställer 75 personer "Fick-Fokus" - om den höjda skatten i Örebro. Landstingsrådet Rolf Vinthagen och kommunalrådet Lars Östman intervjuas Nyheter Örebro vidhåller Täby som närflygfält. Kommunalrådet Lars Östman motiverar kommunens uppfattning och tillbakavisar kritiken

31 10. Stort intresse men små anslag till visning av kvalitetsfilm i Örebro Ekonomisk kris i Stiftelsen Hyresbostäder Extra kommunstyrelsesammanträde Mark och fastigheter återköpas av Örebro kommun. 14. Kraftig ökning av Örebros socialhjälp Trafikomläggning Storgatan-Drottninggatan i Örebro Budgeten klar för Intervjuer med lärs Östman och Ebbe Rydén. 18. Landstinget fördelar kultstipendier Intervju med red. Carl Hammaren. 20. Stiftelsens penningbrist vållar oro Betydligt större brist i Stiftelsen. DN: 125 milj Bakgrunden till Stiftelsens kris tecknas av Lars Östman Slutet på ett telefonsamtal från John Hedström, Hidingeby Extra kommunfullmäktigesammanträde - del Sven Wrang orienterar om debatten, som gäller den ekonomiska krisen i Stiftelsen Hyresbostäder. Kommunen har tidigare köpt tillbaka mark för 25 miljoner kronor men nu anses det nödvändigt att satsa ytterliggare cirka 130 miljoner kronor. Kommer detta att klaras utan konsekvenser för skattebetalarna? 2. Debatt om budgetfrågor. Rydén kritiserar insatserna mot arbetslösheten och bemötes av kommunalrådet Östman, som vill ha en mer positiv inställning till länets framtid. Rydén: En svag budget, som skapar arbetslöshet. Rickard Johansson: Flygfältet vid Gustavsvik motarbetades av näringslivets representanter. 3. Kommunstyrelsens förslag bifölls efter votering, begärd av

32 Rydén. 4. Debatt om buss- och gånggata. Rydén; En avstängning kommer att medföra en stark minskning i berörda affärers omsättning. Kostnaderna därtill för höga. Fortsättning på band Fortsättning på kommunfullmäktigedebatt - del Söderström: Trafikomläggningen blir dyrbar. Östman: Omsättningen för affärerna har minskat, men detta gäller ej bara för Örebro utan för hela landet. 2. Rosén: Ej motståndare till gågata, men en smula betänksam inför de berörda köpmännens protester. 3. Korsgren: Man kan ej kräva att endast vissa grupper skall bestämma i en sån här sak. 4. Söderström: Kostnaderna cirka 1/2 milj. 5. Gustavsson: Centerpartiet anser att denna trafikomläggning är ett lovvärt Initiativ i miljödebatten. 6. Rydén: Handel kommer att missgynnas. Resultatet kommer att bli ett livlöst och dött centrum. Parkeringshus blir nödvändiga och dom kommer att kosta enorma summor. Därjämte kommer fastighetsvärdena att sjunka. 7. Rosén; önskvärt och angeläget att dessa frågor löses i samförstånd mellan berörda parter. 8. Zetterlund: Det finns en stark opinion för en bättre miljö, som kommer att skapa bättre människor. Fastigheternas värde kommer i stället att öka. 9. Uppläsning av en utredning om Stiftelsen Hyresbostäders ekonomiska ställning. Östman: Orsaken är att söka i en ändrad ansvarsfördelning. Det är kommunens sak att sköta markpolitiken. Stora ränteförluster, c:a 25 milj., för Stiftelsen genom att byggnadsverksamheten ej kom igång som beräknat. Kommunen bör köpa tillbaka mark och fastigheter för 116 milj. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen framtill 1971, utan att de borgerliga opponerat sig. Bemöter Rydéns påstående, att kostnaderna blir för höga. Alla partier eniga i övrigt, utom Rydén.

33 10. Wånggrell: Orsakerna till krisen flera. En är den bristfälliga insyn kommunen haft i Stiftelsens affärer. Protokollen från Stiftelsens sammanträden ej tillgängliga för kommunfullmäktige. Stiftelsen bör befrias från mark- och fastighetsinköp, det bör vara kommunens angelägenhet. Kräver styrelsens avgång. Det är fel att påstå att kommunen övervältrat ansvaret för markpolitiken på Stiftelsen, då 2/3 av inköpen genom Stiftelsens egna åtgärder skett från enskilda ägare. Försäljning till enskilda bör prövas Fortsättning på kommunfullmäktigdebatt - del Fortsättning på Wånggrells anförande: Kravet på en ny styrelse står kvar. Stöder i övrigt förslaget att kommunen skall göra återköp av mark och fastigheter för 116 milj. 2. Leif Hols: Styrelsen bör avgå. Utredningen har måste forceras fram. Det nu framlagda förslaget innebär dock en renodling av Stiftelsens verksamhet. Förlusten på 25 milj. måste förr eller senare betalas av skattebetalarna. Denna affär måste också betyda minskat förtroende för Örebro. Kravet på ny ekonomisk ledning är befogat. Kräver en fullständig genomgång av Stiftelsens organisation. 3. Anm. av reporter: Fullmäktige har utsett Stiftelsens styrelse efter politiska grunder. 4. Rydén: Kritiserar hårt Stiftelsens styrelse. Genom ett penndrag överförs Stiftelsens kris på kommunens skattebetalare. Vi är dock i ett sådant läge att vi måste hjälpa Stiftelsen med likvida medel, kommunen är dessutom borgensman. Vi måste försöka finna utvägar att klara denna kris. Betr. industrifastigheterna måste styrelsen anses ha handlat felaktigt. 5. Nyhetssammandrag från TT. 6. Debatten fortsätter. Rydén yrkar på styrelsens avgång. En fastighetsnämnd bör tillsättas. Fortsättning på band Fortsättning på kommunfullmäktigedebatt - del Rydén fortsätter kritiken. Anser att örebroarna under en mansålder kommer att få lida för Stiftelsen misslyckade affärer. Föreslår att försäljningsgrupp tillsattes för att under en tid av 2 år till privata intressenter försälja mark och fastigheter. 2. Karin Kallin: Målsättningen med saneringsverksamheten är att

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000 Lysekils Arbetarekommun Minnesskrift Femte avdelningen 1980-2000 Förord Lysekils Arbetarekommun har fyllt hundra år. Arbetarekommunen har till sitt 80-års jubileum kompletterat tidigare historiker och

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga.

Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. FUB-epoken Rickard Sterner 1956 1978 Det finns inget större ansvar än att ta hand om någon som inte kan klaga. Riksförbundet FUB maj 2006 Olov Andersson Innehåll FUB-epoken Richard Sterner (1956 1978)

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Kalmar kommuns. 40-åriga tillvaro. Lars Malmborg

Kalmar kommuns. 40-åriga tillvaro. Lars Malmborg Kalmar kommuns 40-åriga tillvaro 1971 2010 Lars Malmborg Framsida: Verket Rodeo av Sven-Åke Ekberg, Kivik. Fotografi och efterbearbetning Jan Magnusson, Kalmar kommun. Konstverket är Lars Malmborgs 25-åriga

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland SiV Febr 2008 Årgång 6 Nr 1 Kraftfulla demonstrationer för Närsjukhusen Bild från demonstrationen i Säffle Läs också: Välkomna till årsmöte 30 mars sid 3 Handlingar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Livräddarna. Livräddarna Om det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet. Om det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet att lära av och driva vidare

Livräddarna. Livräddarna Om det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet. Om det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet att lära av och driva vidare VI ARBETAR FÖR ATT MINSKA TOBAKSBRUKET Gemensamma mål för våra organisationer är att bevaka och påverka den tobaks - politiska processen informera beslutsfattare och allmänhet om tobaksfrågans alla aspekter

Läs mer

Ledare och artiklar av Richard Sterner ordförande i HCK - Handikapporganisation ernas Centralkommitte 1963-1974

Ledare och artiklar av Richard Sterner ordförande i HCK - Handikapporganisation ernas Centralkommitte 1963-1974 Ledare och artiklar av Richard Sterner ordförande i HCK - Handikapporganisation ernas Centralkommitte 1963-1974 Sida 2 av 147 Sammanställning av ledare/debattinlägg av Rickard Sterner Sammanställning av

Läs mer

OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1

OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1 1 OLOF PALMES ARKIV. Av Stellan Andersson 1 Att det på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns ett fullkomligt unikt material för den som vill studera den svenska och delvis också den utländska

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

Tre brev till våra politiker sid 5 Vad händer med våra hyror? sid 6 9

Tre brev till våra politiker sid 5 Vad händer med våra hyror? sid 6 9 Nr 2/3 Oktober 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 illustration: per lindroos

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

^k W ^L Nr 6 SEPTEMBER 1966 I ^A kontakten

^k W ^L Nr 6 SEPTEMBER 1966 I ^A kontakten ^k W ^L Nr 6 SEPTEMBER 1966 I ^A kontakten w#"* distributionscentraler inom Hakonbolaget natioiiuoiuyc i '

Läs mer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer

MARS 1999. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län. Folkrörelsernas arkiv 30 år. Folkrörelsernas arkiv har med sina snart 450 medlemsorganisationer MARS 1999 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Nya 1 Artisten Aldis Stevensen. Hon uppträdde i Folkparken i Örebro i september 1936. Foto: Walterström Atelier, Örebro. Knut Walterström drev

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Mars & Maj 2012 Årgång 10 Nr 1-2 Sjukvårdspartiet 10 år Landstingsrådet Berit Högman knäade under bördan när Barbro Molander lämnade protestlistorna mot nedrustningen

Läs mer

KommunNytt. Fortsatt satsning i Fryksta! November 2000. Ur innehållet... Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100

KommunNytt. Fortsatt satsning i Fryksta! November 2000. Ur innehållet... Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100 November 2000 Kil Ansvarig utgivare: Jan Wadell, Box 88, 665 23 Kil, tfn 0554-19100 Ur innehållet... Bokslutsprognos Landshövdningen på besök! Hur skall framtiden i Kil se ut? Kommunens hemsidor Näringslivschefen

Läs mer

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 1 Björn Horgby 090414 Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 Den här texten är ett empiriskt kapitel i en kommande bok som handlar om kampen

Läs mer

Danderyds Gymnasium. Danderyds Gymnasium för dig framåt

Danderyds Gymnasium. Danderyds Gymnasium för dig framåt Danderyds Gymnasium Danderyds Gymnasium för dig framåt 1 2 3 Danderyds Gymnasium 25 år Danderyds Gymnasium - 25 år är utgiven av Danderyds Gymnasium och Danderyds kommun, Kommunledningskontoret - Information

Läs mer

SoGK 25 år. Sollentuna Golfklubb Sida 1

SoGK 25 år. Sollentuna Golfklubb Sida 1 Sollentuna Golfklubb Sida 1 Denna SoGK 25 år Denna upplaga redigerad och sammanställd av Bertil Sköld 2011-03 utgående från ursprunglig jubileumsskrift som producerades av Olof Andersvik, Ronny Karlsson,

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling!

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! Länstidningen Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! SIDAN 16 16 februari 2012 årgång 31 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Läkarstudenter ute i vården

Läs mer

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 2 år 2003 Sonja Karl-Inge Margareta Gunvor Sven Anita J Göran Kjell Gunnel Vad är

Läs mer

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2009 Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Tyck till om närtidssatsningen, ledningsavtal och forskning för bättre vägunderhåll

Läs mer