Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Sveriges Radio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Sveriges Radio."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sveriges Radio.

2 Historik Historik för ( Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden ) Efter förda diskussioner och undersökningar förklarade sig Sveriges Radios distriktskontor i Örebro berett att för Örebro stads räkning från och med 1/ bevaka och kopiera inslag i regional-, lokaloch riksradion. År 1968 beviljade drätselkammaren medel åt "Arkivkommittén för Örebroregionen" att köpa in band med radioprogram från Sveriges Radio som kunde vara av arkivvärde och rörde Örebro och Örebroregionen. I linje med detta skedde ett ytterligare antal inköp fram till och med En utgångspunkt var att Stadsarkivet ansågs ha goda möjligheter att tillgängligöra och förvara bandkopiorna i enlighet med rekommendationer från Sveriges Radio. Föresatsen hade initialt att göra med Sveriges Radios planer på att gallra ut ett mycket omfattande material av regional- och riksradiosändningar. Sveriges Radio behövde avmagnetisera dessa för att frigöra band till senare radioinspelningar, vilket väckte tankar på att rädda ett forskningsmässigt värde som kunde vara av intresse för eftervärlden. Urvalet gjordes i samråd mellan Arkivkommittén och drätselkammarens informationsavdelning, under ledning av informationschef Åke Hartzell. Bedömning skedde utifrån tankar på programmens informativa, historiska och vetenskapliga värden, på grundval av tre angelägenhetsgrader. Grupp nummer I, ansågs som mest värdefullt - även om kommittén hade som ståndpunkt att man borde förvärva kopior av program i samtliga urvalsgrupper. Programinslagen skulle vara av generell och principiell natur och återge händelser av betydelse för stadens ekonomiska, politiska, sociala och kulturella utveckling, samt ge information och belysning av aktuella frågor och debattsituationer. Man betonade vikten av stor räckvidd i valet av nyhetsinslag som inte bara fick beröra enskilda institutioner eller verks inre organisation. Kriteriet för nyheter som tillkommit på grundval av aktioner från personer och yrkesgrupper som var boende eller verksamma i Örebro ställde två intressekrav: a) att speciella förhållanden i Örebro hade föranlett aktionen b) att aktionen, om den var allmän och inte föranledd av speciella omständigheter i Örebro, skulle komma att ha betydelse för stadens framtid. Som avgränsning bestämdes att följande programinslag kunde avvaras: nyheter och reportage av rutin eller kuriosakaraktär; tex. brotts eller olycksfallsjournalistik, rutinuppföljningar av stipendieutdelningar - så vida dessa inte åtföljdes av viktiga kulturpolitiska deklarationer eller nyheter; idrottsreportage samt säsongsnyheter. Arkivet ordnat och förtecknat av Henrik Melin april Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning F F1 F2 Z Ämnesordnade handlingar Avtal med korrespondens Ursprungliga ljudbandsförteckningar Ljudband

4 Avtal med korrespondens F1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Innehållet ordnat efter typ av innehåll Kopia på brev från Rune Ruhnbro på Sveriges Radio till informationschef Bo Hartzell på Örebro stads Nämndhus Brev från docent Göran Behre till Åke Hartzell Kopia på protokoll fört vid sammanträde med Arkivkommittén för Örebro-regionen. Kopia på Drätselkammarens beslut om inköp av bandkopior. Brev från Åke Hartzell till docent Göran Behre Brev från Åke Hartzell, Örebro Stads Drätselkammare till docent Göran Behre Kopia på brev till Drätselkammaren från Lars Önner, Arkivkommittén för Örebro-regionen, angående inköp av bandkopior Förteckning över radioinslag enligt angelägenhetsgrad I-III Kopia på brev från Rune Ruhnbro, Sveriges Radio, Mellansvenska distriktet Örebro, till informationschef Bo Hartzell på Örebro stads Nämndhus Brev från informationschef Åke Hartzell på Örebro stads Nämndhus till docent Göran Behre Brev från redaktör Åke Hartzell till docent Göran Behre. Kostnadsberäkning avseende kopiering av bandinslag för Örebro Stad Kopia på avtal mellan Sveriges Radio AB och Drätselkammaren för Örebro stad angående disposition och förvärv av bandkopior Angående inköp av nyhetsprogram från Sveriges Radio, Mellansvenska distriktet Örebro. - Mottagande av ljudband till filmen Örebro 700 år

5 Avtal med korrespondens F1 - Brev från Anders Pontén på Sveriges Radio, Mellansvenska distriktet Örebro till Stadsarkivet i Örebro. Förteckning över Örebroinslag under mars-april Häri även F2. Ursprungliga ljudbandsförteckningar.

6 Ursprungliga ljudbandsförteckningar F2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Innehållet ordnat efter typ av innehåll Volym, Band 1-28, , levererade enligt arkivkommitténs beställning Volym, Band 29-33, Ljudband: Örebro 700 år inklusive inslag ur Hartzells egen radioprogramsamling, inköpt av Örebro stad från länsskolenämndens AV-central Volym, Band 34-68,. - Volym, Band , Regionalradiosändningar levererade från AV-centralen Volym, Band , Mellansvenska nyheter- första halvåret , levererade från Sveriges Radio, Mellansvenska Distriktet Volym, Band , Mellansvenska nyheter - andra halvåret Volym, Band 139, Örebro kammarorkester. konsert Arkiverade ljudband utan ursprungliga ljudbandsförteckningar: - Volym, Band 138, Örebro kammarorkester: konsert Volym, Band , Nyhetsprogram Volym, Band , Nyhetsprogram Volym, Band , Middagsupplagan Volym, Band , Mellansvenska nyheter Volym, Band , Kvällsupplagan Volym, Band 167, Lokal valvaka Utkast till ursprungliga ljudbandsförteckningar Örebro-inslag, Middagsupplagan Örebro-inslag, Kvällsupplagan Kommunfullmäktige Dubblettlistor med kommentarer till volym, band: 1-39, 43, Anteckningar Ingår i F1:1.

7 Serieanmärkning Serien i ljudbandskartong. I volymanmärkningen är tidpunkten angiven med dag-månad-år. Beskrivningen över innehållet i volym är gjord av Åke Hartzell som presenterar inslagens startpunkter i "löpande numrerad ordningsföljd" eller som indikatorsiffror, vilka avser antal varv på en bandspelarspole. I Ösas beskrivning har den sistnämnda indexeringen utlämnats och översatts till "löpande numrerad ordningsföljd". Ursprunglig bandindexering återfinns i volym F2. Hartzells innehållsförteckning är fragmentarisk. En essens, utan anspråk på att vara en heltäckande redovisning eller fullständig talordning - där det exempelvis framgår hur många gånger kvinnor kommer till tals i debatten. Ljudbanden innehåller ytterligare, icke redovisade ämnesområden och retoriska aspekter av intresse för allehanda forskning. Volym 55 är ett sammandrag av Hartzells referat av Kommunfullmäktigesammanträde som återfinns på 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 55-6, Se F2. Volym 55 och 167 i storformat. Volym 78 och 92 saknas Helge Jonsson telefonintervjuar ordförande för Svenska Skifferolje AB Karl Frithjofsson med anl. av de rykten, som berättat att man fört förhandlingar för att förvärva Ytongkoncernen Artilleriskjutsskolan i Villingsberg flyttar till Älvdalen i sept. Per-Arne Axelsson Örebro stads socialnämnd har problem med gamla donationer. Lars Lindskog intervjuar socialdirektör Erik Wallbro i Örebro Oscaria slår igen fabrik i Köping. Claes Hedfors Intervjuar anställda Örebro stad köper kexfabrikens lokaler för att tillgodose Småindustri och hantverk. Lars Lindskog intervjuar direktör Ebbe Rydén Invigning av gymnastik o. idrottshögskolan i Örebro. Lars Lindskog, Misstag i samband med utsändandet av valsedlar i Örebro och Mosjö. Lars Lindskog

8 8. Gamla utredningar inom Örebro stads nämnder och styrelser granskas. Intervju med kommunalrådet Lars Önner av Lars Lindskog Definitiv ro a t sammanräkning i olika delar av distriktet. Lektor Hjalmar Sellberg, Västerås. Lars Lindskog och Bertil Järhede, Örebro Röstsammanräkningen för landstingsvalen i länen. Örebro, Sörmland och Västmanland har fortsatt idag. Rapporter från resp. länsstyrelser. Gunnar Åslund, Örebro - Bengt Eriksson, Nyköping - Claes Hedfors, Västerås Gemenskapskonferenserna som Örebromissionen, Helgelseförbundet och Pingströrelsen inlett möts av håra kritik. Konferensledningens ordf. pastor Allan Näslund, Karlskoga intervjuas av Alvar Jansson "Konfliktmöte" i Örebro. Skolstyrelsens ordf. Erik Samuelsson och målsmannaföreningens ordf, stadsfiskal Age intervjuas av Sven Strömberg Skolkonflikten: Lars Lindskog Stadsfiskal Stig L. Age intervjuas om innebörden i uttrycket "Illojal reklam". Per-Arne Axelsson Konfliktmöte i Örebro. lians skolnämndens ordf, riksdagsman Henry Allard kommenterar Vid Holmens skola har skolkurator Ulf Grell genomfört en undersökning bland skolans mellan- och högstadieelever för att kartlägga deras fritidsvanor och få klarhet i vilken utsträckning ungdomarna röker, sniffar och dricker sprit. Intervjuare Lars Lindskog Teaterfrågan i Örebro. Ev, samarbete Västerås-Örebro. Kommunalrådet Lars Önner intervjuas och vice ordf. i teaterkommittén. Rune Ruhnbro Örebromissionen i knipa. Många missionärer utan lön senaste kvartalet» Per-Arne Axelsson Stor exportindustri - Sund-Emba - inviger ny anläggning i Örebro. Lars Lindskog

9 Ny godsterminal hos SJ i Örebro. Gunnar Åslund intervjuar Örebro Lottaförbund firar 25-årsjubileum i närvaro av Rikslottachefen fru Louise Ulfhielm. Maud Nylin Rapport från Örebromissionens rikspredikantmöte i Kristianstad. Per-Arne Axelsson Landstingsdir. L. Gotthard Nilsson, Örebro föreslår att landstingen får hand om åldrings- och socialvården. Rune Ruhnbro Strid kring Askers kommun. Enligt inrikesdepartementet skall kommunen delas mellan Örebro-blocket och Pålsboda-blocket. I Asker säger man sig inte vilja vara med om att genomföra ett sådant förslag. Kommunalkamrer Risto Liljekvist intervjuas av Lars Lindskog Skolöverstyrelsen föreslår att gymnasium, fackskola och yrkesskola för hörselskadade förlägges till Örebro, Maud Nylin Regeringen föreslår snabbare utbyggnad av universitetsfilialen i Örebro. Rune Ruhnbro intervjuar Kommunalrådet Harald Aronsson och länsskoleinsp. K.G. Friskopp Gravöl Mosjö kommun inför sammanslagningen med Örebro stad. Per-Arne Axelsson intervjuar kommunens "grand old man" Rosenberg belönad med medalj från vetenskapsakademin. Gunnar Åslund intervjuar Erik Rosenberg Från invigningen av socialhögskolan i Örebro. Lars Lindskog rapporterar Statistiska centralbyrån öppnar filial i Örebro. Helge Jonsson Kembels skofabrik i Örebro slår igen. 180 anställda berörs. KF-chefen, dir. Harry Hjalmarsson intervjuas av Helge Jonsson och Kembels direktör Knut Tellås av Lars Lindskog Landshövding Valter Anan ger en kommentar med anl. av de många industrinedläggningarna i landet Kooperativa förbundets nedläggning av Kembels skofabrik kommenteras av Harald Aronsson, ordf. i Drätselkammaren. Han

10 tar bl.a. upp ett företags sociala ansvar. Intervju av Sven Strömberg Runnagården, Sveriges första specialbyggda anstalt för alkohol skadade kvinnor invigd av socialminister Sven Aspling. Per-Arne Axelsson Örebro stads trafikråd håller konferens inför dagen H den 5 september. Lars Lindskog Skofabriken Oscaria byter VD, Anlitar konsultföretag vid tillsättande av ny VD. Maud Nylin årige Örebrokonstnären Edvin Kindgren gör succé vid utställning i Stockholm. Gunnar Åslund intervjuar konstnären Bråk vid popgala i Örebro, rem tonårsflickor och en polisman skadade. Arrangören Rolf Inghamm och första polisass. Åke Stanneby intervjuas av Maud Nylin Örebro läns gymnastikförbund och Örebro allmänna gymnastikföreningar 50 års jubilerar. Nils Hedman Kulturgeografisk undersökning av Närke. Redovisning på nordisk kontaktkonferens i Svarta. 36 arkeologer och historiker deltar i kursen. Maud Nylin Länsstyrelsen i Örebro om Askers kommuns framtid. Remissyttrande till regeringen. Per-Arne Axelsson Kungl. Byggnadsstyrelsen har lämnat förslag till utbyggnad av universitetsfilialen och högskolor. 5. Sven Colling Skofabrik i Örebro, första specialföretag med egen dataanläggning. Oscaria dir. Rolf Engfors intervjuas av Sven Colling Omfattande gatuarbeten inför dagen H. Gunnar Carlbo intervjuar trafikingenjören i Örebro stad Jeremias 99 år. Gunnar Åslund uppvaktar på födelsedagen Varuhuset Krämaren förebild för tyska varuhus. Gunnar Carlbo

11 10. Örebro - universitetsstad utan studentbostadsbrist. Lars Lindskog Mälaren riskerar att bli öppen kloak. Rapport och intervjuer från Mälarens vattenvårdskommittés sammankomst i Västerås. Intervjuer med länsingenjörerna Sune Lind, Västerås, Sven Wetterhall, Örebro. Gunnar Åslund och Nils Jernemyr IS5 500-årsjubilerar. Per-Arne Axelsson Intervju med en bygdeforskare från Götlunda. Lars-Erik Brolin Örebrotrafiken - problem med södra infarten. Intervju med förste polisinsp. Stanneby, Örebro Ingen skattehöjning i Örebro. Intervju med kommunalrådet Harald Aronsson och Matteus Berglund (fp) Ljussignalerna i Örebro ändras för att få fart på högertrafiken. Intervju med civ.ing. Stig Rosell. Maud Nylin Oscaria satsar hårt på framtiden. Bl.a. planeras ett skoutvecklingslaboratorium. Ulf Riddarström Fågelsång, Hjalmar Bergmans gamla sommarhem utanför Örebro hotas av rivning. Örebro stad fick först anbudet att köpa huset med tillhörande parkområde. Kulturnämnden ansåg emellertid att fastigheten saknade tillräckligt kulturhistoriskt värde och tackade därför nej. Eric Hjalmar 6. Linder, vice ordf. i Hjalmar Bergman samfund e t och kommunalrådet Lars Önner, ordf. i Kulturnämnden intervjuas av Ulf Riddarström Kommentar till avskedandena vid Levi K. Olssons skofabrik i Örebro. Fru Gunvor Olsson intervjuas av Per-Arne Axelsson, Referat från den avslutande landstingsdebatten i Örebro läns landsting, sammanställt av Per-Arne Axelsson Det socialdemokratiska partidistriktet i Örebro läsa jubilerar. Är partiet fortfarande radikalt? Intervju med partiordföranden Harald Aronsson

12 Sju skofabriker i Örebro och Kumla skall slås samman till ett företag och blir därmed det näst största skofabriksföre taget i landet. Rune Ruhnbro Intervjuer med de tre partirepresentanterna som deltagit i budgetarbetet i Örebro. Lars Lindskog "Rädda Hjälmaren" konferens om vattenvård i Örebro. Intervju med int. Gunnar Gunnarsson av Ulf Riddarström Det utreds för mycket, tycker Harald Aronsson i en intervju av Lars Lindskog. Bemötande av regionplanechefen Bo Fredzell Mellersta Sveriges Arkitektförbund håller konferens i Örebro och besöker i samband härmed Vivallaområdet. Intervju med ett par av deltagarna om deras intryck av det nya bostadsområdet. Gunnar Carlbo Kommunalråd i Kumla och Hallsberg säger ja till samproduktion av bostäder. Uttalandet kom i samband med länsbostadskonferensen som arrangerats av HSB och Hyresgästföreningen i Örebro. Från konferensen hör vi generaldir. Bertil Sannas, Bostadsstyrelsen, kommunalrådet Holger Hultman, Kumla och David Jonasson, Hallsberg, samt förbundsordf. Erik Svensson i Hyresgästernas riksförbund. Lars Lindskog Planeringsrådet i Örebro län ger besked om lokaliseringspolitisk målsättning före novembers utgång. Lars Lindskog ger en bakgrund till inrikesministerns direktiv och rådets arbete Planeringsrådsammanträde i Örebro. Riksdagsman Åke Larsson intervjuas av Lars Lindskog Regeringsrätten upphävde Örebro stads beslut; att köpa mark i Hjärsta, bygga en fabrik och hyra ut den till Johson Metall AB. Kommentarer av kommunalrådet Harald Aronsson och dir. Ebbe Rydén. Lars Lindskog AGF 50-års jubilerar i Idrottshuset i Örebro. Gunnar Åslund Blir Örebro stad utan småbutiker? Lars Lindskog Örebro skaffar markreserv i Lillan. Lars Lindskog intervjuar dir. Sten Björklund, detta som en lättning på förlåten inför

13 kvällens sammanträde i DK, som handlar om markförvärv för 17 miljoner kronor Örebroblockets samarbetsnämnd tillsätter utredningen för blocket. Ulf Riddarström rapporterar Landstatshuset i Örebro inviges. Finansminister Gunnar Sträng och kommunalrådet Harald Aronsson intervjuas av Lars Lindskog om kommunala låneskulder En samordning av landstingets och primärkommunernas öppna åldringsvård inom Örebro län kan bli en realitet i framtiden. Lars Lindskog Örebro skofabrik lägger ned driften i månad skiktet mars - april. 65 arbetare och 15 tjänstemän beröres. Maud Nylin Centerns valprogram Högerns valprogram Folkpartiets valprogram Socialdemokraternas valprogram Kommunisterna valprogram Valdebatt i lokalradio - band 1 av 3. Debattledare Gunnar Åslund. Inledningsanförande av debattdeltagarna: J. Andersson (K) L. Hols (Cp) V. Bevinge (H) T. Bergskans (KDS) E. Rydén (Fp) H. Aronsson (S) Valdebatt i lokalradio fortsättning - band 2 av 3. Inlägg av Aronsson, Hols, Rydén, Brevinge, Andersson och Bergskans. Debattämnen: Ungdomsvård, föreningsgårdar, markköp, kraftvärmeverket, bostadsfinansiering, skattetrycket,

14 rationaliseringsåtgärder m.m Valdebatt i lokalradio fortsättning - band 3 av 3. Inlägg av Aronsson, Hols, Rydén, Brevinge, Andersson och Bergskans. Debattämnen: Räntepolitiken, kollektivanslutning, decentralisering, rationaliseringsexpertis, daghem, Gustavsvik, småhusbebyggelse - höghus m.m Valdebatt lokalradio på landstingsnivå - band 1 av 3. Debattledare Rune Ruhnbro. Deltagare: Allard (S) Ringby (H) Larsson (Cp) Berglund (Fp) Alm (KDS). Inledningsanförande av debattdeltagarna, som i huvudsak inriktas på länets sjukvård och kostnaderna härför Valdebatt lokalradio på landstingsnivå - band 2 av 3. Debattinlägg av deltagarna. Ämnen: skolutbildning pensionärsvård, sjukvårdsväsendets finansiering, eventuella skattehöjningar, rationaliseringar, utbyggnadsplaner m.m Valdebatt lokalradio på landstingsnivå - band 3 av 3. Debattinlägg av deltagarna. Ämnen: skattebördan, lånemöjligheter, sjukvårdens snabba utveckling, finansplan, hälsovården inom industrin, inflationen, den stora avgången på nyexaminerade sköterskor m.m Kåseri av Carl Hammaren Kåseri av Margit Palmer, som flanerar och funderar över hur den nya tiden förändrat livet för människorna Årskrönika av Rune Ruhnbro. Intervjuer med olika tjänstemän Södermanland, Västmanland och Närke ang. tilltagande arbetslöshet, gruvhanteringens svårigheter, överskott på lägenheter i Eskilstuna m.m. Allard förklarar GIH invigt.

15 Strejkspecial av Rune Ruhnbro Lärarkonflikten: En översikt, c:a elever berörs i Närke, Södermanland och Västmanland. Ordningen god i skolorna. Intervjuer med elevrådsordförande i flera skolor. Per-Arne Axelsson intervjuar Stig L. Age angående juridiska aspekter på lärarstrejken Årskrönika av Rune Ruhnbro - del 2-31.l2.66. Intervju med bl.a. dir. Odelberg, som anser att de prognoser som gjorts för 1966 i stort sett uppfyllts även om vinstmarginalerna blivit sämre än beräkna på grund av en hårdnande konkurrens. Hela Europas, järnindustri har för övrigt gått tillbaka. T.e. Västtyskland har skurit ned sin kapacitet med 40 %. Bofors räknar med fortsatt men något reducerad drift. På den kemiska sidan en viss ökning Sista dag i Pershyttans gruva Medverkande: L. Lindskog SR, Maud Nylin SR, S. Dahlhamnar, R. Kåberg, fru Samuelsson, E. Sjödin. H. Harsbo, handl. D. Fransson. Ing. Sven Dahlhammar: Driften läggs ned som en orsak av den strukturomvandling som ägt rum på järnmarknaden. Pershyttans historia går tillbaka till 1300-talet. Permitterad personal får bo kvar i bostäderna med samma rabatter som förut. Bolaget förbinder sig att underhålla byggnaderna som har stort kulturhistoriskt värde. Man anser dock att Pershyttan ej behöver dö ut som bostadsort, eftersom Nora ligger så nära. Vissa förberedelser har gjorts för att överföra personal till arbeten vid diabasfyndigheter i Noras ägo Örebromissionen 75 år. Intervjuare Per-Arne Axelsson Örebro Missionsförening, senare ändrat till Örebromissionen, grundades av pastor Ongman, son bl. a. fastslog att även kvinnan skulle få predika i kyrkan. Idag har ÖM 236 evangelister, 217 missionärer. Församlingarnas antal 247. Intervju med missionär Signe Eklöv, som for till Indien Skillnaden mellan förr och nu belystes av två missionärer John Hilbert och Bengt Jansson. 35 år mellan deras missionärsperioder. Förr ledde missionärerna arbetet, nu är det de infödda pastorerna, som vägleder dem. Missionsledare Linné Eriksson skisserar ÖM:s planer för kommande arbete i missionsländerna, där skolor, sjukhus och andra sociala inrättningar planeras.

16 Invigning av universitetsfilialen i Örebro Reporter Lars Lindskog 1. Landshövding Valter Åhman inleder med en historik över skolväsendet i Örebro. Bland de cirka 140 inbjudna statsminister Tage Erlander, statssekreterare. Sven Moberg, professor Torgny Segerstedt m. fl. 2. Statsministern invigningstalar. 3. Professor Segerstedt talar om kunskapens olika vägar och kritiserar den opersonliga stil, som idag präglar universitetsmiljön och hoppas att Örebro Universitetsfilial skall lyckas bättre i detta avseende. Målet är att skapa möjligheter till forskning vid filialen, som härigenom kan bli ett självständigt universitet. 4. Statsfullmäktiges ordf. E. Fallenius anser att staden med sitt väl differentierade näringsliv utgör en grundval för filialens utveckling till självständighet. 5. Landstingets ordf. dr. Allard hälsar filialen välkommen till länet och uttalar den förhoppningen att de tillbyggnader, som ännu behövs, skall bli färdiga i utsatt tid. 6. Korta intervjuer med prof. Segerstedt, statsminister Erlander och statsekreterare Sven Moberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Örebro centralast för mellansvenskt affärsflyg. Per-Arne Axelsson intervjuar dir. Gösta Ellhammar, Malmö Arbetsmarknadskonferens i Örebro. Per-Arne Axelsson Kvinnornas civilförsvarskommitté i Örebro län har nu årsmöte i Nora. Lizzie Wrange intervjuar Från landstingets öppnande. Remissdebatter i samtliga höstmöten. Per-Arne Axelsson intervjuar ordförande Henry Allard Yrkes vägledare från Mellansverige intervjuas om kommande akademisk utbildning i Örebro. Lars Lindskog intervjuar byrådirektör Olderin från AMS

17 6. Statens avtalsverk varslar om lockout för Saco-lärare. Lockoutverkan i Mellansverige belyses i intervjuer och kommentarer. Nils Jernemyr rapporterar från Västerås. Lars Lindskog intervjuar länsskoleinspektör K. G. Friskopp, Örebro Folkpensionärerna får hela hyreskostnaden täckt av staden. Från den Assistent Helmer Andersson, försäkringskassan intervjuas av Lars Lindskog Järnvägshistorisk utställning i Örebro. Maud Nylin Örebro orkesterförening bjuder på uruppförande. Komponisten Lars Hedvall intervjuas av Lars Lindskog Två teaterrecensenter jämför föreställningar av Hjalmar Bergmans "Patrasket". Söndagens TV-föreställning och scenframställningar, som gjordes tidigare i år på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro kommenteras. Red. Carl Hammaren och rektor Carl Olov Ber gström intervjuas Konsum Örebro - 50 år idag. Intervju med direktör Filip Granlund "Detaljhandeln i blickpunkten". Köpmannaföreningens konferens och pressen i Örebro. Per- Arne Axelsson Var skall det nya flygfältet förläggas? Lars Lindskog intervjuar ordf. i flygklubben Jan Hagenfeldt och regionplanechef Bo Fredzell Frivilliga befälsutbildningsföreningen håller årsstämma i Lindesberg. Lizzie Wrange Utbyggnad av Wadköping diskuteras i kulturnämnden. Gunnar Åslund Unikt ålderdomshem uppföres i Adolfsberg. Landets första med duschmöjligheter i anslutning till rummen. Socialdirektör Wallbro intervjuas av Per-Arne Axelsson Representanter för de stora mellansvenska tidningarna uttalar sig om " den stora nyheten" år

18 Inför den första kommunprogrammet för regionalradion rapporterar Lars Lindskog om bostadsmiljö. Intervju med en hyresgäst i Varberga, som bl.a. klagar på svårigheten att komma åt att tvätta fönstren Väg- och vatten framlägger förelag om en bro över Hjälmarekanal. Förslaget presenteras av verks. repr. Helge Johnsson, Stockholm Flygfältfrågan aktuell i Örebro igen. Divergerande åsikter mellan landsting och stad. Gunnar Åslund Påskutställningen i.vadköping. Konstnären Stig Olsson intervjuas av Maud Nylin Tre-länsutredningen ang. planering av fritidsbebyggelse i Kloten-Malingsbo sammanträder i Örebro. Utredningens ordf. rektor Birger Arvidsson intervjuas av Lars Lindskog Nya fjärrtågsförbindelser Örebro - övriga landet. Nya godsterminalen i Örebro visas. Lars Lindskog Pantomimteater med döva skådespelare från Schweiz har Sverigepremiär i Örebro. Peter Flack intervjuar tre av ledarna och kyrkoherde Grundborg. 8. Örebromissionens konferens i Kumla. Seminarielärare Sigfrid Deminger intervjuas av Per Arne Axelsson Älvtomta koloniförening förlorar ett 40-tal kolonilotter. Ordf. Göran Björkman och fastighetsdirektör Sten Björklund intervjuas av Gunnar Carlbo Bostadsbyggnadsprogrammet i T-län presenteras av Rune Ruhnbro Pensionärsträff i Brunnsparken i Örebro med 2000 deltagare. Sven Colling intervjuar ordf. Herman Lindell angående jubileumskampanjen Sjöfartsstyrelsen säger nej till muddring av Hjälmarefarleden, där oljebåtar ofta fastnar i gyttjan. Per-Arne Axelsson intervjuar. kommunalrådet Harald Aronsson, som ämnar ta upp ärendet på nytt Förslag om utbyggnad av Åbyverken behandlas av drätselkammaren i Örebro. Lars Lindskog Kommunala anslag förskingrades i Örebro. Intervjuer med Ola

19 Bern, som önskar mera insyn från landstingets sida i klubbarnas räkenskaper. K. G. Prisstopp anser att det behövs en mer utökad service från bildningsförbundet för att hjälpa klubbkassörerna. Lars Lindskog Kommunala anslag: förskingrades också av den s.k. studiemedelskommittén. Ombudsman Stig Gustavsson intervjuas av Lars Lindskog Örebro stad ger ungdomsorganisationerna bättre stöd och utökar anslagen till totalt 1,1 milj. kr. Rektor Erik Fallenius intervjuas av Ulf Riddarström Wessels stormarknad inviges. Lars Lindskog intervjuar dir. Wulff på Wessels och disp. Filip Granlund, Konsum Hjalmar Bergmansamfundet på konferens i Lindesberg. Lizzie Wrange intervjuar dr. Erik Hjalmar Linder Skådespelarna i "Hans nåds testamente" besöker Ekebergs gård i Lillkyrka, som anses vara den plats, där handlingen är förlagd. Per-Arne Axelsson intervjuar Runar Schaumann, innehavare av huvudrollen Har frikyrkobarn sämre kamratrelationer än genomsnittet? Resultatet av en Örebroundersökning bland över 3000 skolbarn. Den lokale kontaktmannen Rolf Beckne, skolpsykolog, intervjuas av Per-Arne Axelsson Turistsäsongen i de tre länen Sörmland-Västmanland-Örebro. Vi får en summering; av Ulf Riddarström Naturjournalen Första programmet i en serie om svenska herresäten. Idag besök i Esplunda. styggt i början av 1600-talet kom Esplunda 1685 i familjen Mörners ägo och har där förblivit. Många kända personer i släkten Mörner, bl.a. statsministern Adolf Göran, hans son Carl Göran, som förberedde Hjälmare sjösänkning. Sedan slutet av 1700-talet har äldste sonen i familjen Mörner ett ovanligt privilegium, nämligen att tillsätta professuren i vältalighet och statsmannakunskap i Uppsala. Därjämte vara patronus i Skytteanska stiftelsen. Löjtnanten baron Otto Mörner resta till Frankrike för att föreslå marskalken Bernadotte att bli svensk konung. Nuvarande ägarens föräldrar grundade den s.k. Esplundastiftelsen i syfte att bevara de konstverk, som finns på godset. I västra flygeln är bibliotek och arkiv inrymda. I

20 biblioteket finns c:a band, varav många är rariteter. Större delen av det oerhört värdefull Estlundarkivet förvaras nu på Riksarkivet i Stockholm. Reportage Maud Nylin Naturjournalen. Erik Rosenberg kåserar om olika former av natur skydd Naturjournalen. Erik Rosenberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Naturjournalen. Erik Rosenberg Konstnärsgruppen "Sex närkingar" har vernissage på konsthallen i Örebro Hårt på bostadsmarknaden. Svårt med kredit. Läget i Västmanland: Nils Jernemyr rapporterar. Läget i Örebro län: Lars Lindskog intervjuar direktör Lars Hammarlund i Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro Morotsskörd i Stora Mellösa, där man står för tredjedelen av landets morotsskörd. Lantbrukare Albert Karlsson och trädgårdskonsulent Gunnar Ander intervjuas av Maud Nylin Vernissage för länets konst. Gunnar Åslund intervjuar årets gästutställare Lars Eriksson, skulptör, från Stockholm Nya trafikleder i Örebro. Intervju med trafikingenjör Stig Rosell: Södra infarten färdig om ett år. Nya Västerleden beräknas klar senast beräknas 400 bilar per 1000 invånare i länet. Planer för parkeringshus rymmande bilar finns utarbetade Dom i uppmärksammat roulettmål i Örebro. 8 personer dömdes för brott mot lotteriförordningen. Domarna väntas bli överklagade. Sven Strömberg Örebroarnas skidparadis - Ånnaboda - färdigt att tas i bruk. Maud Nylin rapporterar, Operation "sov-vänlig" snöröjning i Örebro. Sven Strömberg intervjuar gatudir. Bo Ljunggren, Örebro Den arabisks kung Feisal av Saudi-Arabien bygger vattentorn efter mönster av Örebrosvampen. Gunnar Åslund Premiär på "Närkingarna" i Wadköping. Peter Plack intervjuar

21 Ett liv i naturen. regissören Björn Sundberg och inspicienten Karl-Olov Steen Statiska centralbyråns filial i Örebro inleder med en arbetskraftundersökning, varvid personer i hela landet intervjuas. Maud Nylin intervjuar aktuarie Evert Blom Länsindelningstvist ger eko i landstinget. Karlskoga, Degerfors och Hällefors vill tillhöra Värmlands län. Gunnar Åslund intervjuar landshövding Valter Åman Örebro först ilandet med företagsregister. Lars Lindskog rapporterar Finansminister Strängs aviserade markskattehöjning påskyndar markköp. Gynnar bl.a. Örebro stad, som förhandlar om markaffärer. för 17 miljoner. Lars Lindskog Erik Rosenberg intervjuas av Gunnar Åslund. Rosenberg berättar om sin verksamhet från tidigaste skolår. Han debuterade i radio 1927 i en utsändning från Tekniska Läroverket i Örebro Bandet tomt efter 440 v Ljudband: "Örebro 700 år". 1. Jubileumsmarschen 2. Förhandsnytt om jubileumsårets start "Örebro 700 år" historik över stadens historia från äldsta tider Jubileumsårets invigning. Några Örebroröster: Margit Palmaer, dr. Gunnar Palmgård, red. K. S. Karlsson (Kåkå), kommunalrådet Harald Aronsson, konstnär Gösta Ottosson, dr. Ragnar Bäärnhielm, rektor K-O Bergström, landshövding Valter Åman Nils P. Eckerbom läste en prolog. 6. "Årets stad". Referat av festligheterna i Isstadion med tal av red. Vrigstad, Harald Aronsson och statsrådet Olof Palme

22 7. Bergshanteringens vänner i Örebro 100-års jubilerar i samband med Hindersmässan Presentation av Hjalmar Bergmanteatern av Gunnar Åslund, som intervjuar arkitekten Erik Ahlsén, teaterstyrelsens ordf. Rune Ruhnbro och kommunalrådet Harald Aronsson Invigning av Hjalmar Bergman Teatern. Hälsningsord av Erik Fallenius, varefter statsrådet Ragnar Edenman förrättar invigning. 10. Universitetsutredningens betänkande, sammanställt av Åke Bjerkler. Enl. förslaget får Örebro 3 fakulteter och blir filial till Uppsala universitet. I samband härmed intervjuas kommunalrådet Harald Aronsson Sång och spel från Frälsningsarmén Forsättning på band 30. Se även band Frälsningsarméns musikkår fortsätter "DEN STORA DAGEN" Högtidsgudstjänst i Nikolaikyrkan. Biskop Lundström talar över bibeltexten och ärkebiskop Gunnar Hultgren och kyrkoherde Junel förrättar altartjänst. 3. Vid invigningshögtidligheten på Eyravallen talar landstingets ordf. H. Allard. Representanter för vänortsstäderna Kolding, Drammen och Willmansstrand överlämnar gåvor. Örebro Sparbank ger en gåva på , som skall utgöra grundplåt till en kulturfond. 4. Rolf Björling sjunger och Holger Löwenaler läser den prolog, "Till Örebro", som Berit Spong skrivit. 5. Högtidstal av Erik Fallenius, varefter konungen förklarar utställningen invigd. 6. Fortsättning från Eyravallen 7. Wadköping presenteras och invigs. 8. Margit Palmaer berättar om de olika byggnaderna. Intervjuer med i Wadköping bosatta konsthantverkare: Ulla Viotti, Stig, Olsson, Hans och Margitta Dalström.

23 9. Mellankvarten från Eskilstunas horisont. Ett sammandrag av dagens begivenheter, 10. Jubileumssommar 11. Maud Nylin och Sven Strömberg rapporterar från utställningsområdet samt från natt 700 i Brunnsparken Jubileumssommar. 1. Final för den kommersiella delen av utställningen. Landshövdingen ger synpunkter. Maud Nylin intervjuar folk i samband med marknadsafton. Nils Lindström berättar om midsommarfirande i Brevens Bruk Rivning av den kommersiella delen av utställningen. Kils Lindström berättar om Sveafallen, som fanns i Närke för år sedan Majstångsresning I Brevens Bruk. I Bofors intervjuar Sven Strömberg statsminister Tage Erlander om fisket i Harpsund. Gunnar Åslund pratar med Dagmar Lange i Nora. Gits Olsson, tidigare anställd på Örebro Kuriren berättar minnen från sin Örebrotid på 40-talet Carl Hammaren läser ett kåseri Carl-Uno Sjöblom på önskerond i Örebro Jubileumssommar. Medverkande Magnus Banck, Lasse Holmqvist, Ingvar Björksten och Carro Bergqist Knytkalaset. Programvärd Lasse Holmqvist. 500 motalabor besöker Örebro. Peter Flack läser en egen monolog som Engelbrekt. Barbro Kollberg läser ett utdrag ur en novell av Berit Spong. Hasse Bjerkeling sjunger och Harald Forss berättar Knytkalaset - fortsättning. 1. Harald Forss och Hasse Bjerkeling medverkar Stadsplanering. Som uppföljning av International House and Planning konferensen talar Mats Paulsson om utformandet av Stjärnhusområdet och Baronbackarna. Lars Arborelius intervjuas om modem stadsplanering

24 3. Jubileumssommar. Internationellt flygrally med Örebro som mål. Maud Nylin intervjuar campare i Gustavsvik. Kils Lindström 'berättar om Askersund Ledarklipp ur tidnigarna om universitetsfilialerna Jubileumssommar. Herbert Söderström kåserar om Örebro Nils Lindström berättar om Fagertärn Från Vivalla rapporterar Maud Nylin och kommunalrådet Harald Aronsson redogör för planeringen av området Jubileumssommar. Spelmansuppspelningar inför jury. Konstnären Bert Olls sjunger en visa och berättar om luffaren "Luskungen" som anser sig veta varför Kristinehamn kallas Lusasken. 9. Kanotfärd uppför Svartån. Scoutlägret Nord-Ung i Annaboda Jubileumssommar. Torsten Ehrenmark läser ett kåseri Jubileumssommar. Bl.a. om namn på gårdar i Närke, London, Paris, Hamburg etc Jubileumssommar - final. 1. Maud Nylin och Sven Strömberg leder en sista sändning från Stadsparken. Bland de medv. Egon Kjerrman, Valter linan. Mats Paulsson, Carl-Ono Sjöblom, Lill Malmquist och Margit Palmaer Invigning av Regionsjukhuset. Gunnar Åslund rapporterar om det nya sjukhuset, som skall betjäna en befolkning på och som har ett stort antal anställda Facit för Örebro 700 år. Korta glimtar från sommarens händelser. Gunnar Åslund intervjuar Harald Aronsson om hans intryck av jubileumsutställningen Erik Rosenberg talar om fågellivet i Närke och en bofink låter höra sig i Stadsparken. 5. Hylands hörna i Hjalmar Bergmanteatern. Medv. Örebrokören och Monica Forsberg.

25 6. Hylands hörna forts. Medverkande riksspelman Karl-Erik Hartman (95 år), som spelar klarinett. Thyra och Valter Åman med skönsång av Valter. Bertil Boo och Thore Skogman. Lokal valdebatt 7. Medverkande Valter Brevinge, Ebbe Rydén, Leif Hols, Harald Aronsson, Josefin Andersson, Tage Bergskans. Debattled. Gunnar Åslund. Augusti Universitetsfilialens invigning Hälsningstal av landshövding Valter Åman, som ger en återblick på stadens historia med namn som Johannes Rudbeckius, bröderna Petri, Hjalmar Bergman och ytterligare. 2. Statsminister Tage Erlander invigningstalar, 3. Professor Segerstedt talar om universitetens och högskolornas expansion. Fortsättning på band Universitetsfilialens invigning - del Musik av stråkkvartett. 2. Stadsfullmäktiges ordf. Erik Fallenius talar på stadens vägnar och redogör för stadens insatser för filialens lokaler och studenternas bostäder. 3. För landstinget talar Henry Allard och hälsar filialen välkommen till regionen. 4. Representant för studentkåren i Uppslå framför gratulationer till studenterna vid filialen. 5. Ordförande i Örebro studentkår tackar och framhåller bl.a. den rikliga tillgången på bostäder för studenterna i Örebro. 6. Folkbildnings förbundets ordförande. 7. Musik Socialhögskolans invigning - del Socialhögskolans rektor Lars Sköld redogör för socialhögskolans tillkomst och planering.

26 Fortsättning i del Socialhögskolans invigning - del Forts, på rektor Skölds tal. 2. Generaldirektör Sixten Larsson i högskolestyrelsen förrättar invigning. 3. Stadsfullmäktiges ordf. Erik Fallenius presenterar staden och dess utveckling till en modern industristad. Fortsättning i del Socialhögskolans invigning - del Fortsättning på Fallenius tal. 2. Representant för Örebro studentkår hälsar Socialhögskolans elever välkomna till staden. Ordförande i Socialhögskolans studentkår meddelar bl.a. att ett statsbidrag på 2000 kr beviljats till kåren. 3. Tacktal av rektor Sköld Gymnastik och idrottshögskolans invigning Musik av militärorkester Örebro 700 år Henry Allard inledningstalar och redogör för de utredningar som ligger till grund för den nya gymnastik och idrottshögskolan i Örebro och förklarar skolan invigd. 3. Rektor vid skolan Börje Tolgfors mottager skolan och tackar för det förtroende som visats honom. Presenterar lärare och elever. 4. Stadsfullmäktiges. ordförande rektor Erik Fallenius hälsar lärare och elever välkomna. 5. Representanter för GCI, gymnastiklärarsällskapet och ett par studentkårer hälsnings talar. 1. Från högtidsgudstjänsts i Nikolaikyrkan med biskop Gösta Lundström.

27 Se även band Örebro 700 år Invigningshögtidligheten på Eyravallen. Se även band Örebro 700 år Från invigningen av Wadköping. Se även band Olympiafanfar. 2. Örebro får handikappråd. 3. I:3:s idrottspluton består Bistert "Pop-Corner" om Örebroungdomens fritid. TV Regional efterskörd. SR Broschyren "Studera i Örebro", första utgåvan presenteras Bata köper Oscaria Köpet klart Örebro stad startar företagshälsovård Oscarias tillvärkning i Töreboda upphör Vivallas första 127 lägenheter invigs av statsrådet Rune Johansson Specialprogram och mellankvarten. 13. Samarbetsorgan mellan Örebro stad och näringslivet beslutas Information tillvärnpliktiga vid I Musikpedagogiska institutets verksamhet

28 16. Den stora körfestivalen i Örebro nov Specialprogram i regionalradion Stadsmästerskapet: Sveriges Radios riksomfattande kunskapstävling mellan svenska städer. 19. Inför Stadsmästerskapet intervjuas drätselkammarens ordf. dir. Harald Aronsson och Turistföreningens ordförande Rune Åhrling. 20. Stadsbibliotekarie K. G, Wirde manar till deltagande i Stadsmästerskapet. 21. Stadsmästerskapet Deltagare: Lidköping, Motala, Örebro och Söderhamn. Tävlingsledare Carl-Uno Sjöblom. I juryn bl.a. stadssekreterare C. F. Björklund. Fortsättning på band Stadsmästerskapet. Deltagande lag Söderhamn, Örebro, Motala och Lidköping. Segern gick till Örebro Inför stadsmästerskapet - Intervjuer med deltagande lag från Motala, Hälsingborg, Avesta och Örebro I Örebro intervjuas socialhögskolans chef docent Lars Sköld och studentkårens ordf. P. A. Strömberg. 4. Fortsättning på intervjuer med representanter från deltagande städer. 5. Rektor Carl Olov Bergström manar till uppslutning till kvällens tävling. 6. Stadsmästerskapet. I juryn för Örebro kanslichef Ingemar Ögren. Fortsättning på band Fortsättning på Stadsmästerskapet. 1. Örebro seger än en gång Inför Stadsmästerskapet Intervjuer med deltagande lag från Lund, Filipstad, Hälsingborg och Örebro.

29 4. Intervju med dir. Gunnar Ignell i Sju Skomakare om stadens näringspolitik. 5. Intervju med Örebros informationschef Åke Hartzell om stadens satsning på olika områden. 6. Hälsingborgs representant presenterar förslag till ny bro Hälsingborg - Helsingör. 7. Filipstads Olle Pallin berättar om stadens litterära förflutna. 8. En kulturhistorisk inventering av äldre byggnader i Örebro ger anledning till intervjuer med intendent Jan-Bertil Schnell och stadsarkitekt Tore Gardefeldt. 9. Rektor Carl Olov Bergström manar till uppslutning till kvällens tävling. 10. Stadsmästerskapet - Örebro på tredje plats, utslaget ur tävlingen Det gångna året: regional årskrönika Det sista sammanträdet i Örebro stadsfullmäktige före kommunomläggningen. December Ur innehållet: Diskussion om markförvärv i Mosjö kommun med inlägg av Karlberg och Aronsson. Ändrade taxor för vatten och avlopp i Stora Mellösa med inlägg av hr, Rydén m.fl. Motion av hr. Ågefalk angående regnskydd vid stadens skolor. Motion av hr. Brevinge angående kulturinventering av parker och friluftsområden. Motion av hr, Hjelm ang. flyttning av I 3 Replik av hr Aronsson, varefter motionen avslogs. Avskedstal av ordf. E. Fallenius till avgående ledamöter i stadsfullmäktige, drätselkammare och nämnder. Svarstal av hr. Bergqvist Första sammanträdet med Örebro kommunfullmäktige i Rådhuset. Ur innehållet: Beslut ang. inrättande av kulturnämnd. Beslut ang. inrättande av personal- och lönenämnd. l Inspelning från avslutningen av drätselkammarens sista sammanträde. Harald Aronsson erinrar om drätselkammarens historia och avtackar avg. ledamöter Erik Fallenius, Lars Önner, Birger Gustavsson, Torsten Axelsson, Bertil Järhede m.fl.

30 Kommunstyrelsesammanträde. Ur innehållet: Utredning ang. lokaltrafiken i Örebro, bl.a. om hastighetsbegränsningar, tung trafik m.m. Kvarteret Tunnbindaren föranleder ändring av stadsplanen inför uppförande av tre bostadshus. Kommunstyrelsen beslut ar i princip om förändring av pappersbruksalléns sträckning. Beslut om utredning var skoldirektionens lokaler skall ligga Kommunfullmäktigesammanträde. Ur innehållet: Div. köp och försäljning av tomtmark. Beslut ang. lån och borgen till Brunnsparken. Utseende av kommunalråd och ledamöter i nämnder och utskott. Harald Aronsson meddelar att han lämnar sina uppdrag i stadens tjänst och avtackas av ordf. Erik Fallenius Fortsättning på kommunstyrelsesammanträde. Harald Aronsson avtackas Örebro höjer skatten så att den tillsammans med landstingsskatten blir 27 kronor. Kommunalrådet Lars Östman intervjuas Protestmöte I Karlskoga mot Ishallsbygge samlade 25 personer. 3. Uteblivna skolböcker ersattes av stenciler Trafikmiljön i Örebro debatteras i Arbetarkommunen Örebro GIH i nya lokaler med en golvyta av kvm Atlas Copco nyanställer 75 personer "Fick-Fokus" - om den höjda skatten i Örebro. Landstingsrådet Rolf Vinthagen och kommunalrådet Lars Östman intervjuas Nyheter Örebro vidhåller Täby som närflygfält. Kommunalrådet Lars Östman motiverar kommunens uppfattning och tillbakavisar kritiken

31 10. Stort intresse men små anslag till visning av kvalitetsfilm i Örebro Ekonomisk kris i Stiftelsen Hyresbostäder Extra kommunstyrelsesammanträde Mark och fastigheter återköpas av Örebro kommun. 14. Kraftig ökning av Örebros socialhjälp Trafikomläggning Storgatan-Drottninggatan i Örebro Budgeten klar för Intervjuer med lärs Östman och Ebbe Rydén. 18. Landstinget fördelar kultstipendier Intervju med red. Carl Hammaren. 20. Stiftelsens penningbrist vållar oro Betydligt större brist i Stiftelsen. DN: 125 milj Bakgrunden till Stiftelsens kris tecknas av Lars Östman Slutet på ett telefonsamtal från John Hedström, Hidingeby Extra kommunfullmäktigesammanträde - del Sven Wrang orienterar om debatten, som gäller den ekonomiska krisen i Stiftelsen Hyresbostäder. Kommunen har tidigare köpt tillbaka mark för 25 miljoner kronor men nu anses det nödvändigt att satsa ytterliggare cirka 130 miljoner kronor. Kommer detta att klaras utan konsekvenser för skattebetalarna? 2. Debatt om budgetfrågor. Rydén kritiserar insatserna mot arbetslösheten och bemötes av kommunalrådet Östman, som vill ha en mer positiv inställning till länets framtid. Rydén: En svag budget, som skapar arbetslöshet. Rickard Johansson: Flygfältet vid Gustavsvik motarbetades av näringslivets representanter. 3. Kommunstyrelsens förslag bifölls efter votering, begärd av

32 Rydén. 4. Debatt om buss- och gånggata. Rydén; En avstängning kommer att medföra en stark minskning i berörda affärers omsättning. Kostnaderna därtill för höga. Fortsättning på band Fortsättning på kommunfullmäktigedebatt - del Söderström: Trafikomläggningen blir dyrbar. Östman: Omsättningen för affärerna har minskat, men detta gäller ej bara för Örebro utan för hela landet. 2. Rosén: Ej motståndare till gågata, men en smula betänksam inför de berörda köpmännens protester. 3. Korsgren: Man kan ej kräva att endast vissa grupper skall bestämma i en sån här sak. 4. Söderström: Kostnaderna cirka 1/2 milj. 5. Gustavsson: Centerpartiet anser att denna trafikomläggning är ett lovvärt Initiativ i miljödebatten. 6. Rydén: Handel kommer att missgynnas. Resultatet kommer att bli ett livlöst och dött centrum. Parkeringshus blir nödvändiga och dom kommer att kosta enorma summor. Därjämte kommer fastighetsvärdena att sjunka. 7. Rosén; önskvärt och angeläget att dessa frågor löses i samförstånd mellan berörda parter. 8. Zetterlund: Det finns en stark opinion för en bättre miljö, som kommer att skapa bättre människor. Fastigheternas värde kommer i stället att öka. 9. Uppläsning av en utredning om Stiftelsen Hyresbostäders ekonomiska ställning. Östman: Orsaken är att söka i en ändrad ansvarsfördelning. Det är kommunens sak att sköta markpolitiken. Stora ränteförluster, c:a 25 milj., för Stiftelsen genom att byggnadsverksamheten ej kom igång som beräknat. Kommunen bör köpa tillbaka mark och fastigheter för 116 milj. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen framtill 1971, utan att de borgerliga opponerat sig. Bemöter Rydéns påstående, att kostnaderna blir för höga. Alla partier eniga i övrigt, utom Rydén.

33 10. Wånggrell: Orsakerna till krisen flera. En är den bristfälliga insyn kommunen haft i Stiftelsens affärer. Protokollen från Stiftelsens sammanträden ej tillgängliga för kommunfullmäktige. Stiftelsen bör befrias från mark- och fastighetsinköp, det bör vara kommunens angelägenhet. Kräver styrelsens avgång. Det är fel att påstå att kommunen övervältrat ansvaret för markpolitiken på Stiftelsen, då 2/3 av inköpen genom Stiftelsens egna åtgärder skett från enskilda ägare. Försäljning till enskilda bör prövas Fortsättning på kommunfullmäktigdebatt - del Fortsättning på Wånggrells anförande: Kravet på en ny styrelse står kvar. Stöder i övrigt förslaget att kommunen skall göra återköp av mark och fastigheter för 116 milj. 2. Leif Hols: Styrelsen bör avgå. Utredningen har måste forceras fram. Det nu framlagda förslaget innebär dock en renodling av Stiftelsens verksamhet. Förlusten på 25 milj. måste förr eller senare betalas av skattebetalarna. Denna affär måste också betyda minskat förtroende för Örebro. Kravet på ny ekonomisk ledning är befogat. Kräver en fullständig genomgång av Stiftelsens organisation. 3. Anm. av reporter: Fullmäktige har utsett Stiftelsens styrelse efter politiska grunder. 4. Rydén: Kritiserar hårt Stiftelsens styrelse. Genom ett penndrag överförs Stiftelsens kris på kommunens skattebetalare. Vi är dock i ett sådant läge att vi måste hjälpa Stiftelsen med likvida medel, kommunen är dessutom borgensman. Vi måste försöka finna utvägar att klara denna kris. Betr. industrifastigheterna måste styrelsen anses ha handlat felaktigt. 5. Nyhetssammandrag från TT. 6. Debatten fortsätter. Rydén yrkar på styrelsens avgång. En fastighetsnämnd bör tillsättas. Fortsättning på band Fortsättning på kommunfullmäktigedebatt - del Rydén fortsätter kritiken. Anser att örebroarna under en mansålder kommer att få lida för Stiftelsen misslyckade affärer. Föreslår att försäljningsgrupp tillsattes för att under en tid av 2 år till privata intressenter försälja mark och fastigheter. 2. Karin Kallin: Målsättningen med saneringsverksamheten är att

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lillevi Richardtsons personarkiv.

Lillevi Richardtsons personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillevi Richardtsons personarkiv. 2017-01-04 Historik Lillevi Richardtson (1919-2006) föddes i Åbo. Efter studenten utbildade hon sig till arkitekt på Tekniska Högskolan

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-03-16 1 STYRELSEN 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 16 mars 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2016-09-12 1 (5) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 12 september 2016 klockan 19.00 20.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Jan Winberg, Birgitta

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Åkerman öppnar föreningsstämman och hälsar alla välkomna. _ 2. Val av ordförande för stämman Stämman väljer Gunnar Åkerman som ordförande vid den ordinarie föreningsstämman.

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 2 juni, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Mikael

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter Kyrkomötet Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2010:10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:6 om Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter.

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Nr Mot. 1971: av herr Gustavsson l Alvests m. fl. organisation av SJ.

Nr Mot. 1971: av herr Gustavsson l Alvests m. fl. organisation av SJ. Mot. 1971:1545 12 Nr 1545 av herr Gustavsson l Alvests m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 147 angående ändrad regional organisation av SJ. I Kungl. Maj:ts proposition 1971 :147 framlägges

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

TAGE ERLANDER 1955-1960. 65:e tusendet TIDENS FÖRLAG STOCKHOLM

TAGE ERLANDER 1955-1960. 65:e tusendet TIDENS FÖRLAG STOCKHOLM TAGE ERLANDER 1955-1960 65:e tusendet TIDENS FÖRLAG STOCKHOLM Innehåll Förord 9 1950-tal 11 Det svenska klassamhället 11 Skördetid 12 1 nuet skapas framtiden 14 Två smärtsamma förluster 17 Socialismen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Nr 5/2007 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 30 maj 2007, kl 08.00-11.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

Lilian Erixon, Försäkringskassan Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting. Sekreterare Paragrafer Susanne Naeslund

Lilian Erixon, Försäkringskassan Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting. Sekreterare Paragrafer Susanne Naeslund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2011-11-16 Plats och tid Ledamöter Ersättare Kommunhuset Askersund, kl.14.00-16.00 Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen,

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-10-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Karin Nilsson, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer