SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER 2008 2011"

Transkript

1 SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED HANDICAPREGLER

2 Svenska Golfförbundet, 2008 Idé: Bengt Lorichs Projektledning: Thorsten Hellmark, Göran Hermes Text: Thorsten Hellmark, Göran Hermes Grafisk form: Björn Andersson Original: Metaform Foto: Jacob Fällender Tryck: Strokirk-Landströms AB ISBN 10: ISBN 13:

3 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 FÖRORD Denna utgåvas största nyhet är att två böcker (äntligen) har blivit en bok. Spel- och Tävlingshandboken är producerad tillsammans med Handicapregler, där sidorna i Handicapregler har avvikande färg för att underlätta vid studerandet. Respektive bok har sin innehållsförteckning och sitt sökregister. Förutom Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler finns dessutom tillgång till regelverk och information via som är Regelkommitténs stora satsning Spel- och Tävling Infobanken. En omfattande samling av stödfunktioner för tävlingsverksamheten i Sverige. Bland alla nyheter som finns i Spel- och Tävlingshandbokens definitioner och kapitel kan följande nämnas: Hemmaklubb är samlande definition beträffande handicap och representation i tävling för en spelare Klubbars medlemskap i eller association till SGF definieras för att beskriva hur man kan omfattas av SGF:s fullständiga idrottsliga regelverk och RF:s mästerskapstecken Reducerad spelhandicap är ny definition som används i vissa spelformer SGF:s policy beträffande alkohol, dopning och tobak har fått en omfattande revidering Det nya i Regel 4 som gäller för tillåtna eller otillåtna klubbor har det tagits höjd för. I kap. 4 finns bl.a. tips på hur en tävlingsledning kan agera om en situation uppstår före, under eller efter en rond. Konsekvenserna för en spelares brott mot denna regel finns också beskrivna i boken Plikten för brott mot Tävlingsregeln Caddieförbud i Juniortävling är modifierad från diskvalifikation till att överensstämma med det som gäller i Regel 6-4 Caddie Kap. 6, Tävlingsregler och 7 Lokala Regler har fått förändringar. Förutom regelinformation finns numera endast de 4 Generella Tävlingsreglerna och de 2 Generella Lokala Reglerna beskrivna Ett flertal lottningsalternativ finns beskrivna i text och modell i kap. 8 I kap. 9 finns nyheten om 10%-regeln som underlag för annullering av handicaprond beskriven Vad som gäller för reklam på tävlingsdräkt för amatörer finns numera beskrivet i kap. 11 Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler kommer att finnas på golf.se som pdf-fil för nedladdning. Den finns på under rubriken handböcker.

4 4 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET Förutom Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler kommer det varje år att finnas ett antal Tävlingsledarmanualer som reglerar hur golftävlingar i Sverige skall genomföras övergripande och i detalj. En Tävlingsledning måste därför starta tävlingsförberedelserna genom att tänka igenom och fastställa vad det är för tävling man är satt att genomföra och utifrån detta konstaterande göra sina förberedelser. Vår förhoppning är att allt det material som finns tillgängligt för distrikt och klubbar skall stimulera ansvariga att inför varje säsongsstart samla berörda tävlingsfunktionärer för att friska upp minnet och ta till sig nyheter med ett stort syfte nämligen att kompetensutveckla alla som arbetar med att förbereda och genomföra tävlingar. Vi hoppas dessutom att det därigenom växer fram en strävan i Sveriges alla klubbar att någon gång, eller kanske hellre en gång per år, stå som arrangör för en större golftävling. Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till alla de som på olika sätt bidragit med synpunkter, råd och kommentarer för att förädla Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler. Vi önskar Tävlingskommittéer, Tävlingsledare och Tävlingsfunktionärer m.fl. lycka till i sitt arbete. Stockholm i november 2007 För Svenska Golfförbundets VO Tävling & Evenemang Thorsten Hellmark och Göran Hermes

5 1 DEFINITIONER SGF:s ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER OCH POLICY Ansvar Tillstånd sanktion för tävling och tävlingsliknande spel Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar som kräver tillstånd Riksomfattande handicaptävlingar Evenemang på GK med extern arrangör Överordnade myndigheter Villkor för deltagande i tävling Öppen golf i Sverige Scratchtävlingar med prispengar öppna för amatörer Internationell representation Tävlingar utomlands Klubbtillhörighet byte av hemmaklubb Rekommendation rörande avståndsmarkeringar Policy rörande uteblivande från tävling Policy rörande Säker Golf Policy om alkohol, dopning och tobak Policy om alkohol Policy om alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar Policy om dopning Dispens och dispensansökan Policy om tobak Förseelser i strid mot SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak Policy om hasardspel TÄVLINGSVERKSAMHET PÅ GOLFKLUBB Exempel på en tävlingskommittés (TK:s) uppgifter Samordning med GDF och SGF Årsplan GK:s Tävlingsbestämmelser Tävlingsprogram Påverkan på banvärdering Bana utan giltig banvärdering handicaprond eller inte Bana med giltig banvärdering handicaprond eller inte Tips för en bra blandning av tävlingsverksamheten på en klubb Rekommendationer till tävlingsarrangörer Rondtider Priser och rekommenderad fördelning

6 3.8.3 Scratchpriser Priser enligt amatörreglerna Avtal mellan tävlingsarrangör och golfklubb Lokala ordningsföreskrifter TÄVLINGSORGANISATIONEN Tävlingsorganisation Tävlingsledning Tävlingsledare Tournament Director Domare Starter Regel 33 och Regel Regel VILLKOR FÖR TÄVLING OCH UNDERLAG FÖR TÄVLINGSINBJUDAN Allmänt Antal deltagare Handicapgräns högsta/lägsta handicap för anmälan Högsta exakta handicap som får räknas Anmälan till tävling och erläggande av anmälningsavgift Efteranmälan Överanmälan Avanmälan från tävling Handicap ofullständigt förd eller felaktig Registrerade handicapronderi GIT Handicapändring efter anmälningsdag men före tävlingsstart Handicapändring mellan ronderna Åldersvillkor och benämningar på ålderskategorier Tee i scratchtävlingar Tee i handicaptävlingar Tee i mixedtävlingar scratch Deltagande i två eller flera ålderskategorier Deltagandebegränsningar Partävling Äkta makar/sambor eller Äkta makar/sambor mixed Partävlingar Två Generationer Medlem i fler än en Golfklubb Cut kvalgräns Fritt inspel före tävling

7 5.21 Valfri medtävlare och starttid rekommendation Scratchpriser Särskiljningsmetoder Fastställande av startordning Matchtävlingar Rekommenderade villkor för KM och DM TÄVLINGSREGLER SGF:s Generella Tävlingsregler Otillbörligt dröjsmål, Långsamt spel För sen ankomst Caddieförbud vid juniortävling Persontransporthjälpmedel LOKALA REGLER SGF:s Generellea Lokala tävlingsregler Stenar i bunkrar Banmarkeringar Lokala Regler Mall för skrivandet av Lokala Regler DATAADMINISTRATION VID TÄVLING Golfens IT-system GIT Lottning Lottning av slagspelstävlingar Lottning av matchtävlingar Spelordning i matchtävling Fel vid upprättande av lottning s.k. tekniskt fel av tävlingsledning Start från flera utslagsplatser rekommendation Diverse lottningsmodeller vid scratchtävlingar Exempel på start från 2 tee, dubbla startomgångar, spel över 2 dagar Exempel på start från 2 tee, dubbla startomgångar, spel över 1 dag Exempel på start från 1 tee, spel över 2 dagar Exempel på finalspel från 1 tee Exempel på finalspel från 2 tee s.k. U-lottning Särskiljning vid lika resultat Matchtävlingar Slagspelstävlingar Scratchtävlingar Handicaptävlingar

8 9 GENOMFÖRANDE AV TÄVLING (FÖRE, UNDER OCH EFTER TÄVLINGEN) Före tävling Banan Golfshop Övningsområde Servering Priser och prisutdelning Prisbord i scratchtävling Forecaddies Beredskap för regn och åska Inlämning av scorekort Insättande av reserv Registrering vid tävling Kontroll av deltagare Tilläggsslag för spelare med plushandicap Tävling över 9 hål Handicap i tävlingar över längre tidsperiod Spelare utan EGA handicap Avlysning av tävling Åtgärdslista före tävling Under tävling Scorekortsmottagning Akut sjukdom Rond ej fullföljd av spelare Avbrott i spelet Avbrott i spelet Tävlingen kan fullföljas Avbrott i spelet Tävlingen kan inte fullföljas, annulleras eller avkortas Avbrott i spelet Tävlingen kan inte fullföljas, inställs Resultatredovisning Resultatservice Handicaprond Handicaprond lägesförbättring Handicaprond provisoriska greener Rond avbruten av tävlingsledningen Rond avbruten av spelare Annullering av handicaprond Åtgärdslista under tävling Efter tävling Särskiljning vid lika resultat

9 9.3.2 Prisutdelning Resultatlistor Referat Åtgärdslista efter tävling SPELSÄTT, SPELTYPER, SPELFORMER Spelsätt Singel Parspel Lagspel Speltyper Matchspel Regel 2 i Regler för Golfspel Slagspel Regel 3 i Regler för Golfspel Slagtävling Poängbogey Bogeytävling Slaggolf Villkor Slaggolftävling Diskvalifikationer Övrigt Spelformer Singel Eclectic singel Running eclectic singel Flaggtävling singel Snörtävling singel Sunningdale en form av match utan handicap Parspel Foursome Fyrboll Fyrboll bäst och sämst Greensome Irish Greensome Scramble ProAm Bästboll,en singel mot 2-3 spelare Köpenhamnare Lag- och serietävlingar Allmänt

10 Matchspel Slagspel Närmast hål Längsta drive AMATÖRREGLER I KORTHET SPELARE MED HANDICAP Handicap 36+ från vilken utslagsplats Spelare med 36+ och tävling DISCIPLINÄR ÅTGÄRD, UTESLUTNING OCH BESTRAFFNING ÖVRIGT Hole-in-one (HIO) Banrekord Vandringspris BILAGOR Villkor för A- B- och C-tävlingar A-, B- och C-tävlingar Mästerskapstävlingar enligt RF:s 12 Kap Mästerskapstecken Rätt att delta i tävlan om mästerskapsteckenprisutdelning Deltagande i DM-tävlingar SGF:s riksomfattande Handicaptävlingar och Ungdoms Cup Ansvarsfördelning SGF:s ansvar beträffande A-tävlingar GDF:s ansvar beträffande B- och C-tävlingar GK:s ansvar beträffande A-, B- och C-tävlingar Ekonomi Anmälan och efteranmälan Priser Vandringspriser SGF-medaljer och RF:s mästerskapstecken Prisutdelning A-Tävlingar B-Tävlingar C-Tävlingar Exempel på avtal mellan tävlingsarrangör och Golfklubb

11 15.10 Course-set-up Några råd från tee till green Banmarkeringar Mall Flaggplaceringar Mall för speltablå över matchtävling SÖKREGISTER SoT

12 12 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET GOLF ÄR TÄVLING! Det är en självklarhet för många golfklubbar att upplåta sin golfanläggning för tävlingsspel både för sina medlemmar och för gästande golfspelare från andra golfklubbar. Det är en slags gästvänlighet som ger mervärde dels för själva idrotten golf men det handlar även om marknadsföring av golfklubben. Tävling skapar aktivitet, engagemang och delaktighet på golfklubben och systemet bygger på att varje golfklubb skapar ett tävlingsprogram för sina medlemmar som består av både lokala och riksomfattande tävlingar. En del av dessa tävlingar tillhör SGF:s Riksomfattande tävlingar. Jag ser ett tävlingsarrangemang för en golfklubb som en del av att sträva mot en gemensam målsättning som i många fall innebär förbättring och utveckling av golfklubben. Det höjer både klubbkänsla och stolthet hos medlemmarna, det ökar tävlingskompetens för personal och funktionärer och det inger en gemensam viljeriktning för personal och förtroendevalda på golfklubben. Att banan prepareras för att uppnå toppskick under tävlingen är som grädde på moset för alla, både medlemmar och gäster, och det blir som en slags examen för banpersonalen. Det är inte ovanligt att elitinriktade tävlingsarrangemang har inneburit positiva effekter på banans finish och utveckling för framtiden. Liknande impulser från utvärdering av tävlingsarrangemang har även fungerat som ett slags startskott för andra utvecklande åtgärder på klubben. Inom SGF är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling & Evenemang som har i uppdrag att tillhandahålla ett tävlingsutbud för att tillgodose olika kategorier av golfspelare. För att vi ska kunna uppfylla detta uppdrag krävs att golfklubbarna har en positiv syn på att ta emot tävlingar. Jag vill på förhand tacka alla golfklubbar som väljer att arrangera tävlingar på sina anläggningar och hoppas att många känner inspiration för att vara med och tillsammans utveckla tävlingsgolfen för alla kategorier i Sverige. Louise Permelin Chef VO Tävling & Evenemang

13 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 13 1fl DEFINITIONER Anmälningstid Den tid under vilken anmälan får ske. Antal tävlingsdeltagare I en tävling skall minst fyra spelare eller två lag per klass starta. Associering till SGF, A1 och A2 Juridisk person (klubb) som har avtal med SGF. Medlemskap för enskild spelare i A1 regleras genom medlemsavgift, medlemslån, spelrätt, aktieinnehav etc. A2 kan vara en träningsanläggning eller en öppen golfbana s.k Pay and Play. Till A2 finns inget medlemskap för enskild spelare. Endast genom medlemskap i SGF kan en klubb omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) och SGF:s fullständiga idrottsliga regelverk. Boll 2-, 3- och 4-boll beskriver det antal spelare/ sidor som spelar tillsammans i samma grupp (boll). I parspel kan en grupp (boll) därför bestå av fler än fyra spelare, men aldrig fler än fyra sidor i exv. foursome. Tre- och fyrboll förekommer som begrepp i spelform. Buffertzon Poängbogeyresultat som inte medför ändring av exakt handicap. Damtävling Tävling endast för damer. Villkoren för tävlingen kan kompletteras med åldersbegränsningar. EGA exakt handicap EGA exakt handicap, som uttrycks med en decimal, representerar spelstandarden hos en spelare och används för att fastställa EGA spelhandicap. Giltig banvärdering Bana som är värderad enligt det amerikanska banvärderingssystemet med högst två provisoriska greener och med en total längd som avviker från banans uppmätta längd med högst 100 meter över 18 hål eller med högst 50 meter över 9 hål. Om teemarkeringarna avviker mer än tio

14 14 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET meter från mätpunkten på fler än två hål har banan inte giltig banvärdering. Banan kan av olika anledningar, exempelvis vinterförhållanden, vara i sådan kondition att den inte har giltig banvärdering. Detta avgörs av respektive klubb. Golforganisation Samlat begrepp för SGF, GDF, GK (M1, M2 och A1). Golfspel Spel av en boll från tee till och i hål genom ett eller flera på varandra följande slag i enlighet med Spelets regler. Handicapgrundande sällskapsrond Varje form av spel (inte handicapgrundande tävlingsrond), över 9 (hcp-grupp 3 5) eller 18 hål, med minst två spelare, alternativt en spelare och en markör, som uppfyller kriterierna för handicaprond för spelare i handicapgrupp 2 5. Handicapgrundande tävlingsrond Varje tävlingsrond som uppfyller kriterierna för handicaprond och där tävlingen arrangeras av till SGF ansluten klubb. Att klubben administrerar resultatet och att handicapjusteringar görs i GIT räcker för att tävlingen ska anses arrangerad av klubben. Rond i tävling med valfri starttid och medtävlare är handicapgrundande tävlingsrond om övriga kriterier är uppfyllda. Handicapgrupp Indelning av spelare i kategorier utifrån spelarens exakta handicap. Handicapgräns Den högsta resp. lägsta exakta handicap en spelare får ha vid sista anmälningsdagen för att få anmäla sig till en viss tävling. Handicapklass En tävlings indelning av spelare i grupper omfattande skilda intervall av exakt handicap. Handicaprond Handicaprond är rond som spelas under nedan angivna förhållanden och som kan påverka spelarens exakta handicap. Följande villkor skall vara uppfyllda: ronden spelas på en golfbana som har värderats enligt USGA:s banvärderingssystem och har giltig banvärdering ronden spelas enligt Regler för Golfspel och godkända lokala regler ronden spelas enligt slagspelsregler med full handicap scoren skall verifieras av markör med officiell handicap.

15 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 15 Anmärkning: För spelare i handicapgrupp 1 krävs att ronden är en tävlingsrond. Hemmaklubb En spelares hemmaklubb är den till SGF anslutna klubb som ansvarar för spelarens exakta handicap. Hemmaklubben är dessutom den klubb spelaren representerar i tävling. För vissa tävlingar kan en spelare endast ha en hemmaklubb under ett kalenderår, han kan däremot vara medlem i flera klubbar. Anmärkning 1: Beträffande byte av hemmaklubb för överförande av handicapansvar kan detta ske om sådan överenskommelse träffas mellan inblandade klubbar. Anmärkning 2: Beträffande byte av hemmaklubb för tävlingsrepresentation hänvisas till SoT Kap 2.6. Herrtävling Tävling endast för herrar. Villkoren för tävlingen kan kompletteras med åldersbegränsningar. Högsta tillåtna handicap Den exakta handicap alternativt den spelhandicap som en spelare högst får tillgodoräkna sig i en tävling. Högsta tillåtna handicap skall anges i villkoren för tävlingen. Index Tal som anger hur spelhandicap i stigande följd fördelas på en banas hål. Juniortävling Tävling endast för spelare som är 21 år och yngre. Villkoren för tävlingen kan reglera om den endast gäller för dam- eller herrjuniorer. Kalenderårsprincipen Innebär att man under hela året anses ha den ålder som man uppnår det året. Klubbtävling Tävling öppen endast för medlemmar i den klubb där tävlingen arrangeras. Markör i tävling En person som av tävlingsledningen utsetts att föra en tävlares score i slagspel. Markören kan vara en medtävlare. Markören är inte domare. Matchspel Speltyp där en sida spelar mot en annan sida och där resultatet räknas hål för hål. Medlemskap i SGF, M1 och M2 Ideell förening, golfklubb, som är medlem i SGF. M1 innebär fullvärdigt medlemskap. M2

16 16 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET innebär provmedlemskap som är tidsbegränsat. Enskild spelare har sitt medlemskap i M1 och M2 reglerat genom medlemsavgift, medlemslån, spelrätt, aktieinnehav etc. Endast genom medlemskap i SGF kan en klubb omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) och SGF:s fullständiga idrottsliga regelverk. Mixed i par- eller lagspel Tävling där sidan/laget består av minst en spelare av vardera könet. Officiell handicap Exakt handicap 36,0 och lägre. Officiell tävling Tävling där golforganisation ansvarar för arrangemangen, inklusive bevakning av amatörregler och handicapregler. Ordinarie klubbtee Herrar gul tee och damer röd tee. Partner En partner är en spelare som tillsammans med en eller flera andra spelare bildar en sida. Provisorisk green Green som tillfälligt ersätter ordinarie green. Provisorisk tee Tee som tillfälligt ersätter ordinarie tee. Reducerad spelhandicap Reducerad spelhandicap används i spelformer där justering av spelhandicap skall göras. Aktuella spelformer är exv. Foursome, Fyrboll eller Greensome. Beroende av spelform uttrycks reducerad spelhandicap i heltal eller med decimal. Se även definitionen av Spelhandicap. Riksomfattande tävling Tävling som engagerar golfklubbar i fler än ett distrikt och/eller där tävlingen avslutas med region-, riks- eller världsfinal. Rond (fastställd rond) En rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen. Angående förlängning av rond i matchspel, se Regel 2-3. Sambor Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I SGF:s tävlingsverksamhet avses att paret har samma folkbokföringsadress.

17 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 17 Score brutto och netto En spelares/sidas bruttoscore är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag, spelaren/ sidan har använt på ett hål eller en rond. Spelarens/sidans nettoscore är lika med bruttoscoren minskad med spelhandicap. Scratchtävling Tävling i vilken deltagarna rangordnas efter antalet slag brutto. Seniortävling Tävling i ålderskategorier för herrar respektive damer indelade i kategorier: 35, 45, 55, 65 och 75 år för herrar samt 35, 50, 60 och 70 år för damer. De tävlande måste ha uppnått respektive ålder enligt kalenderårsprincipen för att få delta i respektive kategori. Sida En sida består av en spelare alternativt två eller flera spelare som är partners. Slagspel Speltyp där tävlarens eller sidans antal slag/poäng summeras efter fastställt antal hål. Spelets regler Regler som fastställts av R&A (The Royal and Ancient Rules Ltd) och USGA (The United States Golf Association) och översatts i Regler för Golfspel samt de av golforganisation godkända lokala regler och tävlingsregler som gäller för en viss bana respektive tävling. Även Handicapregler tillhör Spelets regler. Spelform Är en kombination av spelsätt och speltyp. Spelhandicap Spelhandicap utgörs av antalet handicapslag från en viss tee på den bana som spelas. Se även definitionen av Reducerad spelhandicap. Spelsätt Sätten att spela är antingen som singel, i par eller i lag. Speltyp Det finns två speltyper, slagspel och matchspel. Sällskapsrond Varje form av spel, med undantag av rond i officiell tävling, över 9 eller 18 hål, med minst två spelare alternativt en spelare

18 18 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET och en markör, där spelet sker enligt Regler för Golfspel på en bana med giltig banvärdering. Teemarkeringar Respektive teemarkering (vit, gul, blå, röd) skall placeras +/-10 meter från respektive håls mätpunkt, dock ej närmare än fyra meter från teebyggnationens bakkant. Tillstånd för tävling Tillstånd (sanktion) från SGF, GDF eller GK att tävling, tävlingsliknande spel eller uppvisningsspel får ske vid viss tidpunkt och enligt vissa villkor. Tävling Spelet sker enligt Spelets regler och där syftet är att rangordna spelarna efter uppnådda resultat. Minst fyra spelare eller två lag per klass skall starta. Tävlingsklass Uppdelning baserat på kön, handicap, ålder eller annat. Tävlingsbestämmelse Begreppet Tävlingsbestämmelse (Condition of the Competition) enligt Regel 33-1 har i Spel- och Tävlingshandboken delats upp i två kapitel nämligen Villkor för Tävling och Tävlingsregler. Definitioner samt beskrivning finns i kapitel 5 respektive kapitel 6. Tävlingsledning Den eller de personer i en tävlingsorganisation som leder tävlingen enligt Regel 33 och 34. Anmärkning: Om tävlingsledning inte utsetts avses den kommitté som handhar tävlingsfrågor. Tävlingsorganisation Den eller de funktionärer som utsetts för att genomföra en tävling. Tävlingsregel En tävlingsbestämmelse som med stöd av golfreglerna enligt Regel 33-1 reglerar vad som gäller under en enskild tävling. Brott mot tävlingsregel medför pliktpåföljd. Tävlingsrond Rond i officiell tävling, företagsgolf, tävling för kategorier samt s.k. onsdagsgolf där klubben ansvarar för arrangemangen inklusive bevakning av amatörregler och handicapregler. Antalet hål i en tävlingsrond fastställs av tävlingsledningen. Angående förlängning av rond i matchspel, se Regel 2-3.

19 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 19 Uppvisningsspel Speciell form av golfspel t.ex. Clinic, Närmast Hål-tävlingar och Längsta Drive som under vissa förhållanden är underkastade kravet att ha tillstånd från SGF. Villkor för tävling Villkor för tävling styr tävlingsverksamheten i Sverige i stort och är dessutom en tävlingsbestämmelse som reglerar förutsättningarna för hur en tävling skall genomföras. Till skillnad från en tävlingsregel har villkor för tävling ingen given pliktpåföljd för brott mot den. Vissa påföljder kan dock vara fastställda av SGF/GDF/klubb. Öppen golf Spelare med kategori amatör, professionell, non-amateur och spelare under reamatörisering får delta i samma tävling om inte tävlingsbestämmelserna reglerar annat. Öppen tävling Tävling till vilken även andra spelare/lag än medlemmar i arrangörsklubben kan anmäla sig. Ålderskategori Indelning med avseende på spelares ålder som används t.ex. vid RM, DM och KM. Äkta Makar Två personer som är gifta med varandra eller ingått registrerat partnerskap. Paret behöver inte ha samma folkbokföringsadress.

20 20 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

21 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 21 2 SGF:S ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER OCH POLICY 2.1 ANSVAR SGF har, i enlighet med Riksidrottsförbundets och sina egna stadgar samt praxis inom den svenska idrottsrörelsen, det samlade ansvaret för golfidrotten i Sverige och handhar dess internationella kontakter. Detta gäller alla former av golf och alla kategorier spelare. När det gäller professionell golf samverkar SGF med PGA. Den golforganisation som har tävlingstillståndet ansvarar för att dess tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar i golf, anordnade i Sverige, genomförs enligt denna handbok. Vidare har denna organisation ansvaret för att eventuell ekonomisk behållning tillfaller golfidrotten eller välgörande ändamål. Detta gäller även om en utomstående intressent skulle ha ett avgörande ekonomiskt inflytande över arrangemanget. Ansvaret utövas genom att kontroll sker på lämpligt sätt. Ett sätt kan vara att en kompetent tävlingsledare finns. På klubbnivå åligger det GK att reglera förhållandet mellan GK och arrangör vid t.ex. företags- och branschtävlingar. Detta sker lämpligast genom avtal. Se avtalsexempel Bilaga TILLSTÅND SANKTION FÖR TÄVLING OCH TÄVLINGSLIKNANDE SPEL Tävlingar och tävlingsliknande spel arrangerade av eller på SGF:s golfklubbar skall följa Spelets regler. Alla tävlingar i Sverige måste ha godkända tävlingsbestämmelser. Beroende av tävlingens omfattning är det golfklubb, distrikt eller SGF som kan godkänna tävlingsbestämmelserna och därmed ge tillstånd till arrangemanget. En arrangörsklubb har ansvaret att godkända tävlingsbestämmelser efterföljs, om så inte sker kan påföljd utdömas Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar som kräver sanktion Scratchtävlingar i en tour som spelas i fler än ett distrikt Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar med prispengar som överstiger minimibeloppet på Sv. Minitouren (motsvarande) dam respektive herr

22 22 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar med TV-visning Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar som spelas med deltävlingar i och utanför Sverige Riksomfattande handicaptävlingar Här avses tävlingar arrangerade på fler än en golfklubb inom fler än ett distrikt där resultaten/placeringarna räknas samman eller är kvalificerande för distrikts-, region-, riks- eller världsfinal. För dessa tävlingar skall SGF:s tillstånd inhämtas, om så inte sker kan påföljd utdömas. För tävlingar med finalspel utomlands gäller att: det verkligen är en finalresa och inte ett pris; finalisterna är minst 15 stycken; finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser; kvaltävlingarna var och en har varit öppna för minst 15 deltagare; det finns hederspris att tävla om i finalen; SGF söker, när man godkänt tävlingen, tillstånd hos det landsförbund, där finalen skall äga rum. Arrangörens tillståndsansökan skall innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga kronor per deltagare. Kostnaden för tillstånd fakturerar SGF den sökande direkt. För tävlingar som avslutats med världsfinal gäller speciella regler. Ansökan till SGF erfordras. 2.3 EVENEMANG PÅ GK MED EXTERN ARRANGÖR Vid anlitande av extern konsult för genomförande av tävling, tävlingsliknande spel och uppvisningsspel bör skriftlig överenskommelse (avtal) träffas om ersättning till denne. 2.4 ÖVERORDNADE MYNDIGHETER SGF:s överordnade myndigheter rörande tävlingar är RF, R&A och EGA. I tvister är SGF högsta beslutande nationella organ. SGF kan i sin tur hänskjuta frågor som rör Spelets regler, utrustningsfrågor och amatörfrågor till R&A samt övriga frågor till RF. 2.5 VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TÄVLING Öppen golf i Sverige Rätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer, professio-

23 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 23 nella, non-amateur samt spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/ organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller de villkor som stipulerats i Villkor för tävling enligt kapitel 5. I nästan alla svenska golftävlingar spelas öppen golf. Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar Scratchtävlingar med prispengar öppna för amatörer Arrangerande klubb har alltid ansvaret för att amatörreglerna efterlevs. Tävlingsledningen måste, innan tävlingen startar, veta vilka av deltagarna som har kategori PGA eller NA och som därmed har rätt att ta emot prispengar. Spelare med katergori amatör eller REAM har ansvaret att varken spela om prispengar eller ta emot nyttopriser som överstiger det i amatörreglerna tillåtna värdet. Förutom prispengar skall arrangörsklubben tillhandahålla ett prisbord för amatörer. Fördelningen av prispengar och amatörpriser skall fastslås före tävlingens början Internationell representation För att representera Sverige i landslag eller internationell tävling krävs medlemskap i svensk golfklubb. Spelare med dubbla medborgarskap kan inte representera Sverige om spelaren tidigare under kalenderåret representerat annan nation. Undantag: Om arrangörsorganisationen exv. en internationell tour har andra tävlingsbestämmelser gäller i så fall dessa Tävlingar utomlands Årsvis meddelar SGF generellt tillstånd för klubbarna att fatta beslut om enskild medlem skall få tävla utomlands. Klubben kan sedan ge generellt tillstånd för samtliga medlemmar alternativt förbehålla sig rätten till individuell prövning. Därefter äger medlem i svensk golforganisation rätt att utan ytterligare tillstånd delta i öppna utländska tävlingar. Deltagande i internationella mästerskap kräver oftast tillstånd från SGF som också ansvarar för anmälan. Svensk medborgare får vid inget tillfälle delta i tävling i land som är underkastat bindande FN-sanktion. 2.6 KLUBBTILLHÖRIGHET BYTE AV HEMMAKLUBB Under ett kalenderår är det endast möjligt att representera en hemmaklubb i öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exv. SGF:s nationella serie-

24 24 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET system. Spelare som är medlem i fler än en klubb har ansvaret att själv, inför varje kalenderår, välja vilken hemmaklubb spelaren vill tillhöra. En spelares medlemskap i hemmaklubben kan upphöra eller byte kan ske av annan orsak. Har spelaren under kalenderåret deltagit i öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exv. SGF:s nationella seriesystem är det, i princip, inte möjligt att representera den nya hemmaklubben i sådana tävlingar. Regler för tävling för klubblag inom ett distrikt regleras av respektive distrikt. 2.7 REKOMMENDATION FÖR AVSTÅNDSMARKERINGAR Avståndsmarkeringar på banan skall i första hand utvisa avståndet från markeringen till greenens mitt. Plattor i fairway rekommenderas vara vita för 200 m, gula för 150 m och röda för 100 m. 2.8 POLICY RÖRANDE UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb, skall behandlas i enlighet med kapitel 13. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/gdf för åtgärd. Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling. Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara tävlingsbestämmelser, skall detta betraktas som godtagbart skäl. 2.9 POLICY RÖRANDE SÄKER GOLF Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Information om Säker Golf finns på sgf.golf.se banservice skrifter 2.10 POLICY OM ALKOHOL, DOPNING OCH TOBAK SGF följer RF:s alkoholpolitiska riktlinjer: Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Inom idrottsrörelsen skall vi vara medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol.

25 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 25 Åtgärder vid brott mot SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak regleras i Policy om alkohol Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana Policy om alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar Alkoholhaltiga drycker med styrka högre än 15 volymprocent får inte delas ut som priser i tävlingar och får heller inte ges reklam för i samband med tävling. Undantag för reklam gäller i utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Klubben har ansvaret att alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent inte utgör ett dominerade inslag i tävlingssammanhang exv. som reklam för priser. En golftävling där spritprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans eller budskap som uppmanar till förtäring av alkoholhaltiga drycker. Tävlingar där varunamn för vin- eller ölprodukter ingår kan få förekomma efter samråd med SGF. Reklam för alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent får förekomma, men får inte utgöra ett dominerande inslag på banan eller i anslutning till klubbhusområde, parkering, övningsområden eller utrymme där barn och ungdom vistas. Ovanstående restriktioner gäller även för de tillfällen då golfbanan är upplåten för företagsgolf, branschgolf, etc Policy om dopning En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Därför är det en spelares skyldighet att känna till den av WADA fastställda listan på sådana dopningsklassade medel vilken RF följer. Spelare, som gör sig skyldig till dopning liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet. Spelaren är skyldig att själv ta reda på om ett medel han använder är dopningsklassat. Ingen kan i efterhand säga det visste jag inte om. All information rörande dopningsrelaterade

26 26 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET frågor finns på RF:s hemsida Förteckning över läkemedel som faller under dopnings reglerna utges av RF. Aktuell lista publiceras på RF:s hemsida Vid minsta osäkerhet ifråga om bruk av läkemedel i samband med idrott, rådfråga alltid läkare, apotek eller ansvarig idrottsorganisation. Dopningstester kan utföras när som helst och var som helst såväl i Sverige som utomlands. Idrottsutövare kan inte vägra att ställa sig till förfogande om han blir uttagen till test. En vägran bedöms utgöra positivt prov Dispens och dispensansökan Nationellt har dispensregler tillkommit för att möjliggöra för idrottsutövare, som under kortare eller längre tid på medicinska grunder måste använda dopningsmedel, att utöva sin idrott. Individuell dispens Spelare som står på medicin upptagen på dopningslistan och som året innan deltagit eller under året avser att delta i Europatourtävling i Sverige, Internationellt mästerskap i Sverige, Lag-SM, SGT herrar eller damer, samt JSM Match, JSM Slag samt Finalen för JSM Klubblag för juniorer skall ansöka om dispens enligt RF:s dispensregler. Dispens kan beviljas för användare av visst/vissa läkemedel för en tidsbegränsad period. Blanketter för dispensansökan finns på RF:s hemsida Generell dispens RF:s dopningskommission har beviljat generell dispens i Sverige för övriga golfspelare (som ej deltar i ovan nämnda tävlingar) enligt följande: A. Läkemedlet används för medicinskt bruk och att B. detta kan styrkas vid dopningskontroll med läkarintyg Dispens omfattar inte läkemedel som innehåller amfetamin, anabola steroider, EPO, kokain, probenecid och testosteron dels HCG, LH, HGH, IGF1 samt alla frisättande faktorer och deras analoger för dessa substanser. Svenska Golfförbundets förbundsläkare och handläggare i dopningsfrågor kan svara på frågor om ytterligare information är nödvändig Policy om tobak SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop

27 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 27 med golfspel. Golfklubb eller annan arrangör av tävling har själv att bestämma vilka regler som skall gälla under tävlingsspelet. SGF anser att användandet av tobaksprodukter i av SGF arrangerade ungdomstävlingar inte bör förekomma. Golfklubb har själv att bestämma vilka regler som i övrigt bör gälla på golfbanan och i klubbhuset. En golftävling där tobaksprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans eller budskap som uppmanar till användandet av tobaksprodukter Förseelser i strid mot SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot SGF:s policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning. Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 33-7 kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot Etiketten diskvalificeras av tävlingsledningen POLICY OM HASARDSPEL När hasardspelsmotiv, s.k auktion-sweepstakes, totalisatorspel etc. blir en del av golfspelet kan stor skada ske skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare och GK, vars uppförande skadat golfen, ådrar sig bestraffning och påföljd. Se kapitel 13. I alla sammanhang är spelaren personligen ansvarig för överträdelser mot amatörreglerna. I de fall klubben brustit i sin kontrollskyldighet ställs även klubben ansvarig. Det är tillåtet att slå vad och satsa på sig själv eller sitt lag i enskild tävling men det betraktas som att spela för ekonomisk vinning och skadligt för golfsporten om vinsten vid vadslagning överstiger det belopp som stipuleras i amatörreglerna. Det är heller inte tillåtet att ackumulera pengar från flera tävlingstillfällen.

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013

MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 2013-07-09 Svenska Mini-Touren 1 (13) MANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2013 ÖVERGRIPANDE Förutom de särskilda bestämmelserna i denna manual genomförs tävlingarna enligt: Regler för Golfspel 2012-2015 Spel- och

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) 1 Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK

Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Innehållsförteckning: Mastersarbete Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Klubbenkät Sverige Enkätredovisning Sverige Projektutredningen Medlemsformer i GK Nordisk enkät 1 Fördjupningsarbete STU organisation och

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer av Christer Pallin 1 Innehåll RF:s normalstadgar för idrottsföreningar 3 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1. GENERELLA LOKALA REGLER GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad 2015-07-21 1. GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad

Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad 1 1/2014 PROTOKOLL från möte med SGF:s Regelkommitté Tid Lördagen den 8 mars 2014 kl. 08.00-11.15 Plats Best Western Hotel, Arlanda Hotellby, Arlandastad Närvarande Lars Hörnell (LH) ordförande Jan-G.

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb 1 1/2010 Mölndals Golfklubb I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6 Enkäten 7 Visions- och informationskväll 8-9 Onsdagsgolfen 2010

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok 1:4 Matcher 1:5 Spelår 1:6 Matchtid

Läs mer

SHIF/SPK SIMREGLER 2010

SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SHIF SIMREGLER SIMKOMMITTÈN Juni 2010 SHIF/SPK SIMREGLER 2010 SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET/SPKs SIMREGLER BASERADE PÅ IPC SWIMMING RULES FEBRUARY 2010 FINA REGLER 2009-2013 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS STADGAR

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Foto: Bildbyrån Årgång 2013 2 Falun 2013-11-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2013-11-01. Regelboken är i likhet med föregående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB

7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB 7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB Varför bilda en golfklubb? En idrottsförening är vilket framgår av namnet en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Idrottens verksamhetsidé

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) 1 Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) Beslut 2005-06-18/AK Beslut 2005-07-08/CS Beslut 2005-08-04/AK+2005-09-09/AU

Läs mer

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07)

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) 1 Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) Beslut 2006-07-05, 07/AK Beslut 2006-07-07--09/CS Beslut 2006-07-10/AK+2006-10-07/AU

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer