Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka sedan var det dags att inviga Brohus förskola. Ville Löwenhielm var mycket koncentrerad inför uppgiften att klippa invigningningsbandet, här assisterad av Isak Åberg och barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Kinnman-Starck. Läs mer på sidan 11. Lomma är landets bästa boendekommun enligt tidningen Fokus sammanställning. Sidan 2 Hur ska Bjärred och Borgeby utvecklas? Arbetet med en utvecklingsplan har startat. Sidan 3 Varför är Kajgatan i Lomma Hamn avstängd? Sidan 7 Möt Ann-Christin, klassfarmor på Vinstorpskolan. Sidan 8 Tanke. Omtanke. Mertanke!

2 Lomma är landets bästa kommun att bo i! Det har nyhetstidskriften Fokus kommit fram till efter att ha gjort en jämförelse mellan landets 290 kommuner. Jämförelsen har gjorts inom fyra kategorier med sammanlagt 44 underområden. Lomma kommun är bästa kommun att vara ung i och Som grund till rankingen ligger statistik från bland annat Skolverket, Folkhälsoinstitutet, Statistiska Centralbyrån, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och de olika kommnerna. Ur dessa siffror plockar man fram och jämför hur många lärare det finns per elev, hur många som är arbetslösa i kommunen, kostnaden för olika kommunala tjänster och hur många som arbetar efter 65 år till uttaget av föräldradagar, inkomst, taxeringsvärde på hus, valdeltagande, antaltet miljöbilar av det totala antalet i kommunen och hur stor del av kommunens yta som är skyddad. Dessutom jämförs en del av kommunernas ekonomi, som exempelvis hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med lånade pengar. Många saker som samverkar Självklart är kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn både stolt och glad över att åter få en bekräftelse på Lomma kommuns framgångar. Vi menar att skola och barnomsorg är en viktig grundpelare i samhället och har därför gjort en aktiv satsning på detta område. Men det är många andra delar som gör Lomma kommun så attraktiv. Med vår ökning på tre procent per år har vi landets högsta inflyttning. Barnfamiljer väljer aktivt att flytta hit, det innebär att många också är 2 Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Christian Idström, utvecklingschef Charlotte Sjövall, kommunstyrelseledamot Lars Arheden, kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn, planeringschef Anders Nyquist och kanslichef Eva Elfborg var på plats för att ta emot utmärkelsen. att ha familj i. När det gäller att jobba i placerade sig kommunen på en tredje plats. Undersökningsområdena sammantagna placerar Lomma kommun på en första plats som Här är det bäst att bo engagerade och aktiva även på andra sätt, säger Anders Berngarn. Nyhetstidskriften Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation, som gör analyser och fördjupningar av de stora aktuella frågorna som nyhetsmedia behandlat. För sjätte året rankar man alla landets 290 kommuner. Och för andra gången står Lomma som segrare. De skånska kommunernas placeringar TOPP 10 hela landet 1. Lomma 2. Danderyd 3. Ydre 4. Vellinge 5. Lund 6. Täby 7. Kävlinge 8. Solna 9. Växjö 10. Nacka Andra skånska kommuner 25. Ängelholm 33. Svedala 37. Staffanstorp 65. Höganäs 88. Hässleholm 89. Kristianstad 96. Ystad 99. Höör 100. Båstad

3 Hur ska Bjärred och Borgeby utvecklas? I samband med att kommunen tog fram en ny översiktsplan för hela Lomma kommun beslutades också om att man skulle arbeta fram en Det är nu ungefär tio år sedan de stora besluten togs för Lomma tätort. Beslut som vi nu ser resultaten av. Nu är det dags att förnya Bjärred och Borgeby i den norra kommundelen. Anders Nyquist, kommunens planeringschef, konstaterar att det hänt betydligt mindre i Bjärred än i Lomma under de senaste åren. Arbetet med utvecklingsplanen har just startat. För närvarande är det några speciella områden som man riktar in sig på. Ett av dessa är området kring Centrumhuset. Vi vet att Centrumanläggningen är till salu. Förhoppningen är att en ny ägare vill vitalisera och modernisera anläggningen. De flesta är nog också överens om att bensinmacken på andra sidan Norra Västkustvägen bör flytta, inte minst av miljöskäl. Man har inte bensinmackar mitt inne i en tätort längre. En placering utanför Bjärred skulle sätta macken lite mer i centrum för trafikströmmarna. Så är frågan vad man kan tänka sig att använda den då lediga tomten till? Här finns många olika idéer. En är att flytta ut biblioteket från Bjärehovskolan och bygga ett nytt på Statoiltomten. Förr eller senare kommer skolan att behöva även de lokaler som biblioteket finns i. En annan idé är att bygga ett nytt vårdboende. Medborgarhuset nytt centrum? Ett annat område som man ska fundera över är där Lun- speciell utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, formellt sett en så kallad fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. davägen möter Norra Västkustvägen. Platsen vid Medborgarhuset var under en lång period Bjärreds gamla centrum. Kanske ska man på något sätt markera denna plats på något sätt. Andra områden som ska lyftas fram i planen är området vid Bjärreds Saltsjöbad. Här har tidigare funnits både hotell och restaurang. Bjärreds församling har under många år önskat en begravningsplats i kommundelen. Detta ska nu upp för diskussion. Vi har även möjliga utvecklingsområden nordost om Borgeby och där Lundavägen når Bjärreds östra del. Vi ska också självklart titta på hur man kan utveckla service, både kommersiell och kommunal. Dessutom måste vi se hur kollektivtrafiken ska kunna utvecklas. Dags att avsätta speciella områden för framtida spårtrafik? Vad tycker du? Arbetet med utvecklingsplanen har just påbörjats och Anders Nyquist understryker att alla som bor i kommundelen kommer ha en viktig roll i arbete. Viss inspiration har vi i den ortsanalys som gjorts. Men vad tycker alla som bor i kommundelen? Vilken är områdets själ? På olika sätt kommer vi att ha en intensiv medborgardialog. Planarbetet beräknas pågå i ungefär två, år så håll gärna utkik efter ytterligare information framöver.

4 Skånetrafiken tar över färdtjänsten Om två veckor, den 1 oktober, är det Skånetrafiken som kommer att ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst i Lomma kommun. Redan idag har 22 av Skånes 33 kommuner lagt ansvaret för sin färdtjänst på Skånetrafiken och fler kommuner är på väg in i samarbetet. Lagen om Färdtjänst är en trafiklagstiftning och man menar då att det därför är naturligt att även färdtjänsten blir en del av Skånes kollektivtrafik. Vi är övertygade om att om Region Skåne och Skånetrafiken som är trafikhuvudman får ta ansvar för all kollektivtrafik så finns förutsättningar för att både färdtjänsten och kollektivtrafiken blir bättre för alla, berättar Susanne Berg som är planerings- och beställarchef på Lomma kommun. Överlämnandet innebär bland annat att färdtjänst och sjukresor kan samordnas och beställs i samma beställningscentral. Det kommer att vara Samres som svarar i telefonen och det är samma transportörer som kör nu under en övergångsperiod. Under en tid kommer det tyvärr att vara två olika telefonnummer men detta ändras under våren. Lomma kommun och Skånetrafiken arbetar nu tillsammans för att övergången ska bli så smidig som möjlig. Vi gör allt för att övergången ska gå smidigt och att resenärerna inte ska märka någon större skillnad. Färdtjänsten ska även i fortsättningen ge dig bästa möjliga kvalitet och service. Nuvarande färdtjänsttillstånd fortsätter naturligtvis att gälla. Om tillståndet går ut före den 1 oktober ska man vända sig till Lomma kommun. Därefter är det Skånetrafiken som också sköter tillstånden. I ett direktutskick till alla de som har färdtjänst och riksfärdtjänst har man informerat om hur man framöver ansöker om färdtjänst, hur du beställer resa, samt information om priser, regler och annat viktigt. Här får du svar Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till din biståndshandläggare i Lomma kommun på telefonnummer Efter den 1 oktober ringer du Skånetrafiken på telefon om du vill ansöka eller har frågor om färdtjänst. Färdtjänst beställs som tidigare på telefon Sjukresa beställs på telefon Det går också bra att gå in och läsa mer på Skånetrafikens hemsida Trygghetslarm kan bli obrukbara Det blir nu allt vanligare att man väljer andra typer av teknik för sin telefonuppkoppling hemma. Det är självklart var och ens val. Men nu varnar socialförvaltningen för att den nya tekniken kan göra trygghetslarm obrukbara. I en del fall har fastighetsägare valt att byta telefonsystem/nätleverantör vilket lett till tekniska problem och säkerhetsrisker som just att trygghetslarm slutat fungera. Flertalet av socialförvaltningens nuvarande trygghetslarm kan nämligen inte kopplas till annat än en fast analog telefonlinje. I det fall vi får information om byte av system så finns det digitala och mobila larm att installera vilket vi gjort, säger Lotta Widén-Odder som är verksamhetschef inom äldreomsorgen. Vi har skickat ut information om detta direkt till alla som har larm i kommunen. Ny teknik på väg Utvecklingen av telefoni och larm går fort och socialför- 4 valtningen har påbörjat en utredning kring hur larmsystemet ska se ut i framtiden. Ett utbyte av alla kommunens cirka 450 trygghetslarm mot modernare teknik som klarar digital och mobil telefoni kommer att behövas på sikt. Det kommer framöver mer information om eventuella förändringar och utbyte av larm, men under tiden ber man dig som har trygghetslarm att omedelbart kontakta larmansvarig eller din kontaktman om det finns planer på att byta telefonsystem där du bor. Har du frågor, ring gärna Bjärred Hemtjänst och larmansvarig, telefon Lomma/Solberg Hemtjänst, telefon eller Larmansvarig tel eller Lomma/Havsblick Hemtjänst, telefon Larmansvarig, telefon

5 Bra badvatten hela sommaren När nu årets badsäsong går mot sitt slut kan man konstatera att kvaliteten på vattnet varit bra under hela mätsäsongen från mitten av maj till mitten av augusti. Mätningarna har gjorts regelbundet under sommaren vid Habo Ljungs camping, Hamnhusen/T-bryggan, Lomma norra och Långa Bryggan i Bjärred. Under hela perioden har vattenkvaliteten varit bra och algblomningen har varit obefintlig, vilket också följer trenden från de senaste åren. De flesta resultaten visar på tjänlig kvalitet. Ett par prover har haft anmärkning, men det visar inget för den långsiktiga vattenkvaliteten. Trots att mycket skräp flyter i land har det inte haft påverkan på badvattenkvaliteten. Läs mer på Sök vidare på Kultur och fritid/stränder och badplatser/badvattnets kvalitet. Här finns också en länk till Smittskyddsinstitutets hemsida med jämförelsesiffror. Populär utbildning för tonårsföräldrar även nästa år I dagarna har man dragit igång en ny grupp av föräldrautbildningen COPE. Intresset är så stort att det redan nu planeras för en fortsättning nästa år. Utbildningen riktar sig till dig som vill bli en tryggare förälder. Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder. Hur gör du för att bygga upp en förtroendefull kontakt med din tonåring? Hur kan du förutsäga och förebygga problem? Hur fungerar det här med att sätta gränser? Under tio veckor kan du kostnadsfritt delta i en utbildning där du får praktiska verktyg att använda i ditt föräldraskap. Du träffar också andra tonårsföräldrar och ni får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Utbildningen leds av erfarna medarbetare på socialförvaltningen. En ny utbildning planeras till början av Vill du få en plats i utbildningen så håll extra koll på Lommas hemsida, Vill du veta mer eller redan nu anmäla dig till vårens utbildning, ring Turistsatsning ökade besöken på bibliotek Under sommaren har biblioteket i Lomma tagit sig an uppgiften att vara en central där både besökande till kommunen och kommuninvånarna hittat ett stort utbud av turistinformation. Detta tillsammans med ett bibehållande av normala öppettider under sommaren har rejält ökat besökarantalet. Besöksstatistiken visar att biblioteket i Lomma hade fler besökare under juli månad än under januari! Det är väldigt ovanligt i vår värld, säger bibliotekschefen Göran Schmitz. Normalt minskar man besöksantalet på sommaren. Flera saker har påverkat Göran Schmitz tror att det finns flera olika orsaker som spelat in. Vår extra exponering av turistmaterial har så klart lockat en hel del turister. Precis innanför dörren har vi också haft en dator med aktuell evenemangskalender som besökaren själv kunnat botanisera i. Att vi inte gjort begränsningar av öppethållandet under sommaren har också haft betydelse. Det har varit lätt att smita in på biblioteket. Dessutom tror jag faktiskt att biblioteket i sig lockar besökare. Det har blivit den mötesplats som man hoppades på. Mest från hemmaplan, men även annat Det informationsmaterial som funnits på biblioteket under sommaren kommer till viss del från Skånes gemensamma turistinformation, - Men vi har självklart lyft fram material om hela Lomma kommun, säger Göran Schmitz. Många har velat få tips på matställen och boende. Många har också frågat om vandringar om gröna slingan och om Strandstråket. Var kommer då våra turister ifrån? En hel del är danska och nordeuropeiska seglare som landat i hamnen i Lomma. Men det har enligt Göran Schmitz hörts många språk i lokalerna under sommaren. Familjer som kommit med bil till Lomma och sett det som bekvämt att parkera på den stora parkeringen framför biblioteket. Även ökad utlåning Det är inte enbart besökskurvan som gått upp under sommaren, även utlåningen. Jämfört med förra sommaren handlar det om runt volymer och det är mycket för vår verksamhet. 5

6 Lommas nye kommundirektör: Jag har alltid varit intresserad av samhällsplanering Han beskriver sig själv som ödmjuk och eftertänksam och en person som alltid först vill lyssna in olika synpunkter på en fråga innan han beslutar sig. Han heter Jan Sohlmér och är Lomma kommuns nye högsta chef. På måndag, den 26 september, börjar han sitt nya jobb och tar vid efter Bo Andersson som nu går i pension. Jan Sohlmér har varit i offentlig tjänst under hela sitt yrkesverksamma liv. Senast som kommundirektör i Höör kommun. Vad är det som fått honom att inte söka sig till liknande jobb inom näringslivet? Jag har alltid varit mycket intresserad av samhällsplanering. Det är spännande att få vara med och utveckla samhället. Våra beslut påverkar alltid på något sätt den enskildes vardag. Man kan också uttrycka det som att offentlig verksamhet i sig inte har något eget berättigande. Det är först i samspel med medborgarna som det egentligen betyder något. Tre gånger så fort Med rötterna i Linköping fick Jan Sohlmér efter studier sitt första jobb på Landstinget i Östergötland på planeringsenheten. Redan under gymnasietiden bar han på drömmar att få möjlighet att jobba för FN och speciellt i Afrika. Men för det krävdes erfarenheter som då inte fanns på meritförteckningen. Sedan blev det familj och barn och Afrikadrömmarna fick läggas i malpåse. Men så småningom blev det FN uppdrag ett administrativt arbete i Genève med uppgiften att välja och skicka ut volontärer till olika platser runtom i världen. Dessutom har han ett förflutet som kommunchef i Tibro kommun, kommunchef i Hörby, stadsdelschef i Malmö och nu senaste kommundirektör i Höör kommun. Nu byter han arbetsplats från en mindre till en större kommun, från inlandskommun till en kustkommun. Vilka är skillnaderna och finns det några likheter? I grunden är uppdraget det samma, att leda det kommunala arbetet. Likheten är väl att de båda kommunerna växer och utvecklas. Båda är inflyttningskommuner. I båda kommunerna finns en stor entusiasm och framtidstro. Skillnaden är väl att det går tre gånger så fort i Lomma kommun som i Höör. Som kommundirektör kommer jag nu att finnas vid sidan av den politiska ledningen i kommunen och få möjlighet att dela med mig av de erfarenheter som jag samlat på mig under alla år inom offentlig förvaltning. Arbetsglädje viktigt Eftertänksam som lyssnar in olika synpunkter snarare än 6 impulsiv. Så beskriver han sig själv. Hur kommer man märka att kommunens högste tjänsteman heter Jan Sohlmér från och med måndag? Kanske inte direkt från måndag men snart nog. Jag tycker nog att jag är bra på att få en organisation att fungera. För mig är det viktigt att medarbetarna trivs och att det finns en glädje i arbetet. Då blir det också hög kvalitet på det utförda jobbet. Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar: Jan Sohlmér har med alla sina år inom offentlig förvaltning ett gediget kunnande och mycket erfarenhet. Det händer mycket i Lomma kommun och vi har mycket på gång, som vårt omfattande utbyggnadsprogram på 740 miljoner kronor och den omfattande modernisering och omorganisationen som pågår inom kommunen. Han kan med sin bakgrund ta tag i vardagsutmaningarna direkt. Jan Sohlmér: Ålder: 55 år Familj: Hustru och fyra barn Bor: Intill Drottningtorget i Malmö Intressen: Samhällsfrågor, sport, språk och resor. Har hus i Fitou i södra Frankrike, där familjen i år tillbringat tre soliga och varma veckor.

7 Ny läroplan, skärpta kunskapskrav och lärarlegitimation Det händer mycket inom skolan just nu I grunden finns en ny skollag som trädde i kraft den 1 juli i år. Lagen innebär stora omställningar för hela skolvärlden där riksdagens mål är att öka kunskapsnivån generellt hos eleverna. Arbetet med en anpassning påbörjades redan under förra året. Vi har bett Erik Cederbom, utvecklingsledare på förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, att förklara vad som är nytt. Det finns många nyheter, bland annat att förskolan är en egen skolform, nytt betygsystem, tydligare kursplaner i grundskolan och ny gymnasieskola. Rättssäkerheten stärks för elever och föräldrar och skolans befogenheter att agera när elever stör arbetsron blir tydligare. Den nya skollagen gäller även för fristående förskolor och skolor. En ny och en reviderad läroplan Läroplanen för förskolan har genomgått en revidering. En viktig förändring är enligt Erik Cederbom att förskolan blir en del i utbildningssystemet som bedriver undervisning och de som ansvarar för undervisningen ska vara förskollärare. I planen betonar man också vikten av att prioritera matte, språk och naturvetenskap som ska vara en del av leken. Läroplanen för grundskola är i det närmaste helt ny. Här betonas bland annat vikten av samhällets normer och värdegrunder i undervisningen. Rektors ansvar har också blivit tydligare. Kursplanerna finns med i läroplanen, och specificerar vilka kunskapskrav som ska ställas i årskurserna 3, 6 och 9. Den nya gymnasieskolan innehåller fler program och inriktningar än tidigare. Det finns nu sex högskoleförberedande program, tolv yrkesprogram och fem introduktionsprogram. Nu blir det bokstavsbetyg igen I den nya skollagen som ligger till grund för förändringsarbetet inom skolan finns också ett nytt betygssystem. Det gamla systemet skrotas nu och ersätts med bokstavsbetyg där A är högst och betyget F inte godkänt. Dessutom har man möjligheten att sätta ett streck där man anser att det saknas underlag för att betygsätta elevens kunskaper. Även om det finns visst spelrum för pedagogen vid betygsättning, så finns det nu reglerade kunskapskrav för vad man ska kunna för ett A, C respektive E. Syftet är att säkerställa att elever runt om landet får samma start i livet och att bedömningsgrunderna för olika kunskapsnivåer ska vara likvärdig oavsett om man studerar i Lomma eller på någon annan ort. Från höstterminen 2012 ska betyg även sättas i åk 6. Alla ska vara legitimerade I en ny förordning finns också inskrivet att alla som arbetar med undervisning ska ha en legitimation för att bli tillsvidareanställda och när det gäller grundskola/gymnasieskola att sätta betyg. Man kan bli legitimerad för de ämnesområden som man utbildades för när man tog sin lärarexamen. Även här är målet att skapa en likartad utbildning i hela landet. I Lomma kommun har vi genomfört en inventering av våra grundskollärares utbildning. Merparten uppfyller redan de krav som ställs. I de fall det finns brister så kan vi ordna med kompetensutveckling. Det är över förskollärare och lärare i hela landet som ska legitimeras. Allt ska vara klart 2015 så det finns gott om tid. Varför är Kajgatan i Lomma Hamn avstängd? Sedan någon vecka pågår ett stort arbete med att bygga om Kajgatan i Lomma Hamn. Arbetet kommer att fortsätta fram till våren 2012 och fram tills dess kommer trafiken att ledas runt i området. Kajgatan byggs om från Varvstorget till den stora puckeln som idag finns mitt på Kajgatan. Gatan kommer att fasas ut från puckeln ner till den nya bron. Därefter kommer den att ligga i samma nivå som idag. Här kommer också en kanal att grävas in i området. Väster om bron kommer en trappning att byggas för att anpassa höjderna mot kajen och mot de nybyggda husen. Under tiden som arbetet pågår kommer trafiken att ledas om på olika sträckningar. Vi kommer inte att spärra av längre sträckor än som behövs för tillfället, berättar gatuchef Ingemar Nilsson. 7

8 Ann-Christin, SeniorPoolare och klassfarmor på Alléskolan: Man får så mycket glädje tillbaka från eleverna Det var inte enbart inringning för eleverna till skolstart för någon vecka sedan utan även för Ann-Christin Börnow från Bjärred som är klassfarmor på Alléskolan i Lomma. Och att hon är en populär person bland eleverna gick inte att ta fel på efter alla glada tillrop och en hel del kramar som utdelades av flera elever. Det är genom SeniorPoolen som hela systemet med klassfarmor och klassfarfar drivs. SeniorPoolen bildades för att man ville ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som finns hos de seniorer som lämnat sitt yrkesverksamma liv. Seniorer som fortfarande har ett intresse för att komma ut och träffa andra utanför den egna familjen eller andra seniorer. Idag finns ett tiotal aktiva inom ramen för SeniorPoolen och några av dessa som klassfarmor eller klassfarfar på någon skola. Utifrån seniorens intresse En av dessa är Ann-Christin Börnow som tidigare jobbat på bank. Jag mötte SeniorPoolens initiativtagare Håkan Månsson som är aktiv på Alléskolan. Håkan pratade sig varm för idén och nu går jag på mitt andra läsår på Alléskolan. Marie-Christine Cronholm som är rektor för Alléskolan och Enhet Vinstorp välkomnar när det är dags för klassfarmor Anki att titta in på skolan för att prata om höstens aktiviteter. Vi jobbar lite olika men på Alléskolan är senioren knuten till en speciell klass för att man ska känna en tillhörighet, säger Marie-Christine Cronholm. Dessutom tycker jag att det är viktigt att man får syssla med saker som man själv tycker är intressanta. Någon som själv varit idrottare kan hjälpa till vid idrottslektionerna. Någon som varit flitig bokläsare kan 8 delta i svensklektionerna eller hjälpa till på biblioteket. Någon som jobbat som kock eller på bageri kan hjälpa till vid hemkunskapen. Ingen extra gratis personal För Ann-Christin Börnows del innebar engagemanget som klassfarmor att hon försökte vara på skolan några timmar en dag per vecka, på det som kallas för elevens val. Jag har bland annat varit med på hemkunskapen och varit ett stöd när eleverna blivit osäkra på vilka mängder man ska ha av ingredienserna. Jag har hjälpt till på syslöjden. Det är viktigt att påpeka att man som klassfarmor och klassfarfar inte är extra personal i verksamheten, säger Marie-Christine Cronholm. Det är viktigt. Allt är på seniorens villkor och efter seniorens intresse. Man kan delta en gång i veckan, fler gånger i veckan eller vid färre tillfällen. Vi ska inte ställa några krav. En senior på skolan är ett bonus för skolan och eleverna. Det kanske helt enkel handlar om att vara en extra vuxen i skolan som klassfarfar Lars Bröms är på Löddesnässkolan. Det är riktigt roligt Ann-Christin Börnow är nu inne på sitt andra läsår. Att sluta som klassfarmor var inget alternativ. Jag gillar det här och eleverna uppskattar att jag är här och då fanns ingen tvekan om att fortsätta. Man får så mycket uppskattning och glädje tillbaka. Dessutom är jag lite praktisk och kan göra en insats när eleverna till exempel sitter och knåpar på sitt mobiltelefonfodral eller på sin vintermössa. Marie-Christine Cronholm tillägger: Anki är en lugn och positiv person som sprider både lugn och glädje omkring sig. Hon bjuder på sig själv och det uppskattar eleverna. Hon har tid att prata och eleverna öppnar sig gärna för henne. Det finns en ömsesidig respekt. Vill du veta mer? Det finns ett stort intresse bland alla skolledare att ha en eller flera seniorer som vill vara klassfarmor/farfar, säger förvaltningschef Eva Albin. Ring redan idag, till någon av rektorerna vid kommunens förskolor/skolor så att ni kan planera ett första inledande möte.

9 Marie-Christine Cronholm, rektor för Alléskolan och Enhet Vinstorp välkomnade seniorpoolaren och klassfarmor Ann-Christin Börnow till ett nytt läsår. Intresserad? Här når du rektorerna på de olika enheterna Vinstorp: Marie-Christine Cronholm, , Karstorp: Christina Wickström-Hansson, , Ängstorp: Gertrud Wede, , Piläng: Stefan Rönneke, , Alfredshäll: Margareta Strand-Karlsson, , Löddesnäs: Åsa Nordh, , Borgeby: Henrik Carnhede, , Bjärehov: Ann-Louise Raquette Berlin, , Gruppbostad i Bjärred invigd Under sommaren invigdes en ny gruppbostad på Nordmannavägen i Bjärred. Huset har fem rymliga, ljusa och anpassade lägenheter. Dessutom finns ett kombinerat kök och gemensamhetsutrymme, tvättstuga och personalrum. Det var en stor skara intresserade som ville titta in, både andra medarbetare från Lomma kommun men också grannar från närområdet. Invigningsdagen gick i hälsans tecken så besökarna fick mingla med färsk frukt. Gruppbostaden invigdes av socialnämndens ordförande Sofia Forsgren- Böhmer (till höger i bild) som klippte band tillsammans med verksamhetschef LSS* Margareta Kjellvestad. * LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad diskuteras i Lommas kommunfullmäktige? Kommunfullmäktiges möten är offentliga och kan följas från åhörarläktaren i Stora sessionssalen i kommunhuset, men även i direktsändning via webb-tv på hemsidan, Återstående mötesdagar under 2011 är 20 oktober, 24 november samt 15 december. Mötena startar klockan (Den 24 november startar mötet klockan 15.00) Foto: Elisabeth Nordgren 9

10 Liv & Lustdagen den 2 november i ny kostym När Liv & Lustdagen startade år 2000 var det tänkt som en satsning på att hjälpa personer som vårdar äldre i hemmet. Socialförvaltningen ville få kontakt med dessa familjer och visa olika sätt hur vardagen kan underlättas med stöd och hjälp. Redan andra året fördubblades besökarantalet. Socialnämnden beslutade att fortsätta arrangera informationsdagen årligen. Idag har Liv & Lustdagen ett brett innehåll och riktar sig till alla seniorer. Dagen samlar ett stort antal besökare. Elisabeth Nordgren, kommunikationsstrateg på socialförvaltningen och arrangör av Liv & Lustdagen, tror att anledningen till framgångarna är just att innehållet i dagen är väldigt aktuellt för många äldre kommuninvånare. Vi har sett ett ökat antal seniorer som tidigt vill informera sig om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns, säger Elisabeth Nordgren. Dessutom får alla seniorer som är mellan 80 och 85 år en personlig inbjudan till dagen. Nu i ny lokal Liv & Lustdagen arrangeras i år i Bjärred i Bjerehovskolans hörsal och lokalerna i anslutning till denna. Det kommer att bli lätt att orientera sig eftersom utställningen är uppdelad i teman som bostad, mat, mötesplatser och hälsa. Varje tema är en station, som bemannas av kommunens medarbetare och samarbetspartners. Här kommer också att finnas olika aktiviteter att prova samt möjligheter att lämna synpunkter och ställa frågor direkt till våra medarbetare. Det blir roligt och spännande att välkomna våra besökare till en ny lokal och en Liv & Lustdag fylld med nyheter och aktiviteter men även gamla favoriter, säger Elisabeth Nordgren, som passar på att hälsa alla nyfikna hjärtligt välkomna den 2 november mellan kl 11 och 15. Lekplats make-over i Bjärred Fyra gamla kommunala lekplatser i Bjärred har under året tagit steget in i 2000-talet. Dessutom har det byggts en helt ny i Lilla Lomma, berättar kommunens parkchef Lennart Persson, som också beskriver att ett lekplatsbygge numera kräver mycket förarbete. En ligger vid Ruriks väg strax norr om Bjärehovshallen och en vid Plantskolevägen vid Alfredshällskolan. De andra två hittar man strax öster om Alfredshällskolan och vid Carl Olssons väg i södra Bjärred. Den nybyggda lekplatsen ligger invid Tegelgatan i Lilla Lomma. 10 När man förr byggde lekplatser, så var det inte alltför sällan efter samma modell, säger parkchef Lennart Persson. Idag krävs mycket mer. Publiken är mer kräsen och lekplatsen ska vara spännande för flera åldersgrupper, från de allra minsta upp till barn i årsåldern. En ny lekplats kan idag kosta mellan och kronor. Bakom finns också ett strikt regelverk med normer och säkerhetsmått som måste följas. Men man ska även försöka hitta lösningar som exempelvis kan göra lekplatsen kul för både mormor, farmor och barnbarnet. Här har de större så kallade fågelbogungorna blivit väldigt populära.

11 En fanfar för Brohus förskola Arbetet med att skapa nya förskoleplatser fortsätter. Under augusti öppnades det senaste tillskottet Brohus förskola invid Norra Västkustvägen. Och den sista augusti var det officiell invigning. Förskolan är byggd som en kringbyggd skånegård av modernt snitt. Det gör att innegården till och med blir så fridfull att barnen ska kunna ta sig en tupplur utomhus vid fint väder. Tanken är att barnen ska sova ute året runt och därför har man köpt in kyltåliga sovsäckar. Det finns fyra avdelningar, två är redan igång. Avdelningarna har fruktnamn för att ytterligare understryka försko- lans hälsoprofil, Papayan, Ananasen, Kiwin och Melonen. En fruktbuffé bjöds också gästerna på vid invigningen. På invigningsdagen fanns 28 barn inskrivna. Anna Lundström, biträdande förskolechef och ansvarig för Brohus förskola, berättade att det fylls på med nya barn hela tiden. Barnen kommer från hela Lomma även om de flesta bor i närområdet. Förskolan är på cirka kvadratmeter och med minst lika mycket utomhusmiljö. Invigningstalade gjorde ordförande för barn- och utbildningsnämnden, Kristina Kinnman-Starck och kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn. För bandklippning och invigningsfanfar svarade två av förskolans barn, Ville Löwenhielm och Isak Åberg. Nu byggs Havsblicks kök om! Under oktober månad påbörjas ett ganska omfattande ombyggnadsarbete i Havsblicks kök och delar av restaurangen. Det kommer att skapas nya lokaler med möjligheter till sociala träffpunkter och mötes- platser i den delen av Havsblick som tidigare varit kök. Restaurangen kommer under ombyggnadsperioden att vara öppen som vanligt. Ombyggnaden ska vara klar i mars

12 Näringslivet i Lomma kommun Näringslivet i Lomma kom Skåneakademier 4-YES har varit en spännande resa Att driva företag är spännande men handlar med åren om vardagliga rutiner. Under dryga året har företagare och företag i kommunen kunnat delta i ett projekt kallat Skåneakademier 4-YES. Ett projekt för kompetensutveckling men också för kontakt företagare emellan. Och nu går man in på upploppet. Skåneakademier 4-YES är ett gemensamt program med 92 deltagande företag från de samverkande kommunerna Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala. Projektet har finansierats med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Som grund till hela projektet fanns en grundlig företagsanalys av de deltagande företagen för att ta reda på vilka behov som fanns. Projektet har bestått av ett antal huvudkomponenter. Utveckling av ledare med 12 nätverksträffar för företagsledarna Utveckling av medarbetare med 3 nätverksträffar för 223 medarbetare Individuell kompetensutveckling för 315 medarbetare och ledare på företagen med en till två utbildningar per person Seminarium för de deltagande företagen Nätverksträffar öppna för alla företag i de deltagande kommunerna och grannkommunerna. Utbildningarna har letts av IUC Skåne som specialiserat sig på att stimulera det skånska näringslivet genom att hjälpa företag att utvecklas, lösa problem och expandera, då med inriktning på små och medelstora företag. På hemsida och Facebook har deltagarna haft möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter. Final på gång Projektets utbildningar är genomförda. Ett antal seminarier kvarstår där man annat belyser hur man omvandlar en enskild firma till ett aktiebolag, vad man ska tänka på om man ska köpa eller sälja bolag och det problem som mindre företagare förr eller senare brukar ställas inför, nämligen generationsskifte. 12 Jörgen Mårtensson, vd på Interlogic, är en av de företagsledare från Lomma kommun som deltagit i projektet. Interlogic är ett företag som arbetar med automationsoch IT-lösningar. För min del har det varit en lyckad satsning. Jag bestämde mig för att vi skulle delta direkt när jag såg upplägget. Just blandningen av allmänt innehåll och företagsspecifika delar gillade jag, säger Jörgen Mårtensson. Han menar att man säkert själv kunnat leta upp utbildningar med liknande innehåll, men den tiden finns inte hos en mindre företagare idag. Jag uppskattade speciellt de föreläsare som engagerats till företagsledarträffarna. Man är på ett sätt ganska ensam som småföretagare. De man främst träffar är kunderna. Det är nyttigt att prata med andra företagare och kunna konstatera att alla har ungefär liknande frågeställningar som vi brottas med dagligen, säger Jörgen Mårtensson. Att gå vidare Även nätverksträffarna för medarbetare får gott betyg av Jörgen Mårtensson. Just mixen av allmänna gemensamma delar och specifika företagsanpassade delar var lyckad. Nu är det upp till oss att fortsätta arbetet med att bli ännu bättre, ännu effektivare och successivt förbättra oss. Det krävs för att man ska hänga med i den snabba utveckling som pågår i vår omvärld. Skulle man önska sig något så vore det kanske att projektet fortsatte att löpa under många år. Kristina hjälper dig gärna! Funderar du på att starta eget? Vill du få kontakt med de lokala nätverken för näringslivet i kommunen? Eller har du någon fråga om företagande eller vill ha tips på hur man kan lösa ett problem? Kontakta Kristina Johansson, Lomma kommuns näringslivsutvecklare Telefon: Mail:

13 Succé för Lomma kommuns mobil-app Det 20 juni lanserades den första versionen av mobil-app. Redan efter någon vecka hade mellan 200 och 300 abonnenter laddat hem appen. Än så länge finns appen enbart för iphone men man jobbar på en lösning även för Androidmobiler som bör vara klar under året. Att mellan 200 och 300 laddade hem appen under de första veckorna tycker kommunens webbmaster Max Borrero är ett bra resultat. Att intresset var så stort tycker jag är riktigt roligt. Vi visste ju inte hur appen skulle tas emot. Egentligen har vi inte gjort så mycket reklam för den, så när nu detta skrivs i Lomma Aktuellt kommer vi få en bättre mätare av hur stort intresset egentligen är. Det viktigaste finns Appen kan laddas ner till iphone från Appstore och inne- håller för tillfället: Nyheter från lomma.se Kontaktuppgifter och öppettider Kartor Skolmatsedlar Samhällsinformation som trafik- och krisinformation Bilder från kommunen Den första versionen av appen har tagits fram av Lomma kommuns IT-enhet men tanken är att information från ett brett urval av kommunens verksamheter på ett eller annat sätt ska finnas publi cerade. Successivt kommer appen att uppdateras med fler funktioner, fler kartor och andra tjänster som du som bor i kommunen men även gäster kan ha nytta och glädje av. Appen hittar du på I högermenyn på startsidan klickar du på Lomma-appen och har då möjlighet att ladda ner appen. Pris för berömvärda insatser dags att nominera Lomma kommun efterlyser förslag till pristagare av 2011 års pris för berömvärda insatser. Priset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke Tanke. Omtanke. Mertanke! Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för våra medborgare, föreningar och organisationer. Sektorerna byggnadskultur och kultur är undantagna. Vem kan få priset? Priset utgörs av ett diplom och totalt kronor. Det kan tilldelas en eller flera pristagare. Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och inom kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Kommunstyrelsen utser pristagare som får priset i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december. Nominera så här Förslag om nominering av pristagare ska ske skriftligt till Kommunstyrelsen, Lomma kommun, Lomma senast den 30 september. Förslaget ska ange vilken berömvärd insats som genomförts. Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag kommunala förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Vem vinner årets Pris för god byggnadskultur? Det är nu dags att nominera kandidater till Priset för god byggnadskultur i Lomma kommun. Priset för god byggnadskultur instiftades 1993 och ska öka intresset hos allmänheten för god bebyggelsemiljö eller annan anlagd miljö. Prisbelönat objekt får en plakett som sätts upp på till exempel en fasad. Dessutom utdelas diplom till fastighetsägare och arkitekt. Genom priset vill man uppmuntra till att höja kvaliteten i vår byggda miljö. Invånare och verksamma i Lomma får gärna vara flitiga med att komma med förslag på pristagare. Bosatta eller verksamma i kommunen kan föreslå pristagare. Förslagen ska vara insända senast den 31 december Nominering kan göras via kommunens hemsida, Klicka på huvudmenyn Bygga, bo och miljö. Under rubriken Bygglov och anmälan i vänstermenyn hittar du rubriken Pris för god byggnadskultur. Här finns också mer information om priset. Du kan även nominera via brev till: Lomma kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Lomma eller Ange både den nominerades och ditt eget namn och adress när du lämnar förslag. Frågor om priset besvaras av Marilene Svegard, telefon

14 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. TEATER Teater Västernorrland presenterar Färdknäpp av Willy Russel med Gisela Nilsson, Ingmar Virta, Iso Porovic och Lena Carlsson Fredag 7 oktober kl , Pilängsteatern, Lomma Imitation med Anders Mårtensson Anders upptäckte redan som barn att han kunde härma röster Bombi Bitt, Ernst-Hugo Järegård och Sten Broman blev hans första gubbar. Lördag 19 november kl , Pilängsteatern, Lomma Teateri presenterar Morden på Canal Street med Anna Söderling, Ellen Henning, Christian Ari och Richard Sseruwagi Fritt efter R.L. Stevenson roman Dr Jekyll och Mr Hyde. Lördag 3 december kl , Pilängsteatern, Lomma Biljetter: Telefonbeställning och på spelplatsen 2 timmar innan föreställningen. Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterförening i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden KROKODILKONSERTER MUSIK FÖR HELA FAMILJEN Jag känner mig blå Ingalill och Per Dunsö med färgglada sånger och gråmulna visor. För barn från 3 år Söndag 9 oktober kl och kl Folkets Hus, Lomma Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 25 september Klezmofobia en intensiv upplevelse i moll och dur Cirkusmusikens glädjerus, rockbeat och glödande melankoliska sånger. För barn från 4 år Lördag 15 oktober kl , Hörsalen, Bjärreds bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 1 oktober Höstallsång med Mamma Måd Med Maud Cederlöw, Jerker Heijkensköld och Martin Ibohm. Gummistövlar och sydväst i ett plaskigt höstprogram. För barn från 3 år Söndag 13 november kl , Folkets Hus, Lomma Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m.29 oktober Gröna Praliner Ninni Carr och Laif Carr Olsen bjuder på rim kalas och sånglekar från all världens hörn. För barn från 3 år. Lördag 26 november kl och kl Hörsalen, Bjärreds bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m.12 november Produktion: Musik i Syd Arrangör: Kultur- och fritidsnämnden 14 NATURSKYDDSFÖRENINGEN I LOMMA-BJÄRRED Naturkväll Habo Ljung Torsdag 29 september. Samling: Habo Ljung Camping kl Efterslåtter i Domedejla Lördag 1 oktober. Samling: Lomma busstation kl och Rutsborgskolan kl Ormvråk i Falsterbo Lördag 8 eller söndag 9 oktober. Ring Henrik, , torsdag 6 oktober för besked om datum. Inspirationskväll för ekologisk skolmat med Karin Sahlström från Riksföreningen. Torsdag 13 oktober. Samling: kl.18.30, Kommunhuset Vandring längs Höje å Söndag 13 november. Samling: Bjärreds centrum kl. 9.10, Lomma busstation kl För mer information se kretsar-lan/skane/lommabjarred LOMMA BURLÖV SLÄKT & FOLKLIVSFORSKARE Bjärred i ord och bild från sekelskiftet till idag Yngve Jönsson håller föredrag Tisdag 4 oktober kl Gula Paviljongen vid Kommunhuset, Hamngatan, Lomma Forskardag på Arkivcentrum Syd, Lund Lördag 15 oktober kl Anmälan till Cay Mathiasson tel eller Anmäl dig själv till Arkivcentrum Syd tel Joureftermiddag Tisdag 18 oktober kl Jourkväll Tisdag 1 november kl Folkets Hus, 2:a vån, Lomma För dig som vill börja släktforska eller stött på problem i din forskning. Arkivens Dag Öppet Hus Kyrkböcker från alla församlingar i Lomma kommun på CD i datorerna, dödsskivan med alla avlidna mellan samt folkbokföring 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 från hela Sverige. Vi visar allt vi har till hjälp för att släktforska. Lördag 12 november kl , Folkets Hus, 2:a vån, Lomma MUSIK I LOMMA KYRKA Petri Sångare Dirigent Alexander Einarson. Lördag 24 september kl. 18 Vox Scaniensis Dirigent Peter Wallin. Söndag 2 oktober kl.18 Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge

15 BIBLIOTEKEN I LOMMA OCH BJÄRRED Författarbesök Kulturfrukost Solens mat en resa i smakernas värld Bo Hagström, TV-profil och författare, berättar om italiensk matkultur. Lördagen den 17 september kl (insläpp kl. 9.45) Bjärreds bibliotek Biljetter à 70 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 3 september (i priset ingår kaffe/te & tilltugg med smak av Italien) Torbjörn Flygt Outsider Torbjörn Flygt berättar om sin nya bok, uppföljaren till den kritikerrosade Underdog. Torsdag 29 september kl.19.00, Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.om. 1 september Håkan Nesser Himmel över London Håkan Nesser berättar om sin nya bok och kanske avslöjar han sin Lommaanknytning. Onsdag 12 oktober kl , Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.om. 1 september Maffiakrig nio avrättade män och staden de levde i Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, berättar om sin bok. Onsdag 26 oktober kl , Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m 1 september Samarr: ABF, Lomma och Lomma bibliotek Lena Einhorn Siri Lena Einhorn romandebuterar med historien om äktenskapet mellan Siri von Essen och August Strindberg. Torsdag 10 november kl.19.00, Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m 1 september Kura skymning Måndagen den 14 november kl tänder vi levande ljus och läser högt samma text som på alla andra bibliotek i hela Norden. Årets tema är humor och texten är hämtad ur Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi. Biblioteken i Lomma & Bjärred, ingen föranmälan Kjell Wallström ger boktips inför julen Kulturfrukost Lördag 19 november kl (insläpp kl. 9.45) Bjärreds bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 7 november Lomma bibliotek söndag 4 december kl Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 19 november Sagostunder och annat kul för barn Det blir sagostunder, höstlovskul och andra arrangemang för barn i höst Håll utkik på bibliotekets hemsida Onsdagkvällar Jonas Åkesson Skånes store lille målare Maud Färnström, universitetslektor och författare, berättar om Jonas Åkessons liv och verk 21 september kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 7 september Eva Hedgate Dukning Onsdag 28 september kl.18.00, Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 14 september Lomma från min horisont då och nu personlig berättelse med bildspel av Bengt Nordén Onsdag 5 oktober kl , Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 21 september Mitt Bjärred förr och nu Yngve Jönsson, Bjärredsbo och aktiv inom Lomma Museiförening, berättar om Bjärreds historia och om sin uppväxt Onsdag 5 oktober kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 21 september Calle Rockbäck Mysteriet från järnåldern Lommas Svarta Malin Lommaprofilen Calle Rockbäck berättar om en gammal Lommabo Onsdag 19 oktober, kl.18.00, Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 5 oktober Av egen kraft till Sveriges sju ytterligheter Birger Winsnes, Bjärredsbo, berättar om planering och genomförande av sin cykelresa genom Sverige Onsdag 26 oktober kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 12 oktober Göran Olsson från Lomma-Burlöv Släkt & Folklivsforskare berättar om Släktforskning Onsdag 26 oktober, kl.18.00, Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 12 oktober Jeanette Karlsson Adjö Herr Muffin funderingar kring livet och döden Onsdag 2 november kl , Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 12 oktober Guldkorn ur arkiven Arkivcentrum Syd informerar och ger tips på intressant material för släktforskare Onsdag 9 november kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 26 oktober Åter till shejkernas land Hans Persson, Bjärredsbo, berättar om sina erfarenheter från Förenade Arabemiraten Onsdag 30 november kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. den 16 november Arr: Kultur- och fritidsnämnden Kultur & evenemang fortsätter på nästa sida 15

16 UTSTÄLLNINGAR Från jord till bord Ny utställning Öppettider: Onsdagar och söndagar kl september och oktober Alnarps lantbruksmuseum, Elevenborgsvägen 3, Alnarp Arr: Föreningen Skånska Lantbruksmuseet Färgsprakande glaskonst av Britt Strömberg & Mariette Windh, Bjärred 5 september 1 oktober, Bjärreds bibliotek Elkes lek med stickade & virkade mössor o. dyl. Elke Rydahl, Bjärred. 3 oktober 3 november, Bjärreds bibliotek Guldkorn ur arkiven information om Arkivcentrum Syd 7 november 12 november, Bjärreds bibliotek Silversmide Studiecirklar inom Studieförbundet Vuxenskolan ställer ut 15 november 13 december, Bjärreds bibliotek Ljusa toner Christina Mårtensson H september, Lomma bibliotek Ken Lövgren 8 23 oktober. Vernissage lördag 8 oktober kl Öppettider: Ons. kl , lör/sön kl Kraften, Parkstigen 8, Lomma Johan Ramberg 29 oktober 17 november Vernissage lördag 29 oktober kl.12 15, Lomma bibliotek Vinstutställning 19 november 7 december Vernissage lördag 19 november kl.12 15, Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening KRAFTEN Samlingsutställning med lommakonstnärer september Julutställning november Öppettider: Lör och sön , ons , KRAFTEN, Parkstigen Lomma Arr: Lomma Museiförening Lennart Hansson Konstnär och grafisk formgivare, visar i ljusbilder hur man kan styra och betona bildkomposition med olika metoder Måndag 24 oktober kl Gula Paviljongen, Hamngatan vid Kommunhuset, Lomma I akvarellgudens fotspår Johan Ramberg som ställer ut på biblioteket, berättar Måndag 14 november kl , Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening Britta & Mälitta festivalshow Lördag 22 oktober kl , Folkets Hus, Lomma Biljetter säljs i Hemköps förbutik samt genom Julius biljettservice och på plats. Danskväll på Suset Stensons Stensons har sin grogrund från Christina Lindbergs orkester. Bandet bildades Lördag 26 november kl Biljetter säljs i Hemköps förbutik samt genom Julius Biljettservice och på plats. Arr: Lomma Folketshusförening Med reservation för ändringar. Vad tycker du egentligen om Lomma Aktuellt? Fyra gånger om året dimper den ner i din brevlåda, Lomma Aktuellt, och från och med detta nummer distribuerad av Tidningsbärarna. Lomma Aktuellt ges ut av kommunstyrelsen i Lomma kommun. Här fördjupar vi oss i olika ämnen och publicerar nyheter från den kommunala verksamheten. Under hösten kommer ett slumpvis urval invånare i kommunen att få ett brev med några frågor om tidningen. Självklart är vi nyfikna på vad just du tycker. Brukar du läsa Lomma Aktuellt från första till sista sidan eller enbart bläddra igenom den? Är den lätt att läsa? Ska den komma ut oftare eller kanske mer sällan? Det är frågor liknande dessa som vi gärna vill veta svaret på för att Lomma Aktuellt ska kunna bli en ännu bättre del av den mix av informationskanaler som Lomma kommun använder. Dessutom kommer enkäten att publiceras på hem sidan, 16 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg, Elisabeth Nordgren, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box 8025, Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Tryckeri Wiking, Malmö

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012

aktuellt HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Lomma Nr 1, mars 2012 aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 1, mars 2012 Lomma HJÄLP TILL ATT STÄDA STRÄNDERNA PÅ KUSTRÄDDARDAGEN LÖRDAGEN DEN 21 APRIL Den 21 april arrangeras Kusträddardagen

Läs mer

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd

Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun. En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Lommaaktuellt Nr 3, oktober 2014 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun En efterlängtad dag! Nya Karstorp Södra invigd Båten som aldrig kom i sjön! En efterlängtad dag för både

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj 2009. från kommunstyrelsen till medborgarna

Lommaaktuellt. Nu är Vega klart. Nr 2, maj 2009. från kommunstyrelsen till medborgarna Lommaaktuellt Nr 2, maj 2009 från kommunstyrelsen till medborgarna Nu är Vega klart Nu är Lommas nya särskilda boende klart. En toppmodern anläggning skapad med utgångspunkt i den senaste forskningen kring

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16

vårt Lidingö När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 vårt Lidingö Informationstidning från Lidingö stad nr 2, maj 2010 Är en tunnel lösningen? sid 4 5 Lättare välja hemtjänst sid 7 Vi testar badvattnet sid 16 När hälsa är enkelt och kul sid 8 9 ledare Sveriges

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 1 Mars 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 1 Mars 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 1/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Positivt år för Limhamn-Bunkeflo Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS!

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Tanum Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006 TEMA: Skola BILAGA: Novell i tanumsmiljö av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Mat i Tanum Tanums kommun har sedan en tid tillbaka samarbete

Läs mer

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet,

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott.

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Sep Nr.03 2012 Ekerö kommun rankas som nummer 19 på tidningen Fokus lista över var i Sverige det är bäst att bo. Sid 4 S uccéföreställningen

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer