Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka sedan var det dags att inviga Brohus förskola. Ville Löwenhielm var mycket koncentrerad inför uppgiften att klippa invigningningsbandet, här assisterad av Isak Åberg och barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Kinnman-Starck. Läs mer på sidan 11. Lomma är landets bästa boendekommun enligt tidningen Fokus sammanställning. Sidan 2 Hur ska Bjärred och Borgeby utvecklas? Arbetet med en utvecklingsplan har startat. Sidan 3 Varför är Kajgatan i Lomma Hamn avstängd? Sidan 7 Möt Ann-Christin, klassfarmor på Vinstorpskolan. Sidan 8 Tanke. Omtanke. Mertanke!

2 Lomma är landets bästa kommun att bo i! Det har nyhetstidskriften Fokus kommit fram till efter att ha gjort en jämförelse mellan landets 290 kommuner. Jämförelsen har gjorts inom fyra kategorier med sammanlagt 44 underområden. Lomma kommun är bästa kommun att vara ung i och Som grund till rankingen ligger statistik från bland annat Skolverket, Folkhälsoinstitutet, Statistiska Centralbyrån, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och de olika kommnerna. Ur dessa siffror plockar man fram och jämför hur många lärare det finns per elev, hur många som är arbetslösa i kommunen, kostnaden för olika kommunala tjänster och hur många som arbetar efter 65 år till uttaget av föräldradagar, inkomst, taxeringsvärde på hus, valdeltagande, antaltet miljöbilar av det totala antalet i kommunen och hur stor del av kommunens yta som är skyddad. Dessutom jämförs en del av kommunernas ekonomi, som exempelvis hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med lånade pengar. Många saker som samverkar Självklart är kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn både stolt och glad över att åter få en bekräftelse på Lomma kommuns framgångar. Vi menar att skola och barnomsorg är en viktig grundpelare i samhället och har därför gjort en aktiv satsning på detta område. Men det är många andra delar som gör Lomma kommun så attraktiv. Med vår ökning på tre procent per år har vi landets högsta inflyttning. Barnfamiljer väljer aktivt att flytta hit, det innebär att många också är 2 Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Christian Idström, utvecklingschef Charlotte Sjövall, kommunstyrelseledamot Lars Arheden, kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn, planeringschef Anders Nyquist och kanslichef Eva Elfborg var på plats för att ta emot utmärkelsen. att ha familj i. När det gäller att jobba i placerade sig kommunen på en tredje plats. Undersökningsområdena sammantagna placerar Lomma kommun på en första plats som Här är det bäst att bo engagerade och aktiva även på andra sätt, säger Anders Berngarn. Nyhetstidskriften Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation, som gör analyser och fördjupningar av de stora aktuella frågorna som nyhetsmedia behandlat. För sjätte året rankar man alla landets 290 kommuner. Och för andra gången står Lomma som segrare. De skånska kommunernas placeringar TOPP 10 hela landet 1. Lomma 2. Danderyd 3. Ydre 4. Vellinge 5. Lund 6. Täby 7. Kävlinge 8. Solna 9. Växjö 10. Nacka Andra skånska kommuner 25. Ängelholm 33. Svedala 37. Staffanstorp 65. Höganäs 88. Hässleholm 89. Kristianstad 96. Ystad 99. Höör 100. Båstad

3 Hur ska Bjärred och Borgeby utvecklas? I samband med att kommunen tog fram en ny översiktsplan för hela Lomma kommun beslutades också om att man skulle arbeta fram en Det är nu ungefär tio år sedan de stora besluten togs för Lomma tätort. Beslut som vi nu ser resultaten av. Nu är det dags att förnya Bjärred och Borgeby i den norra kommundelen. Anders Nyquist, kommunens planeringschef, konstaterar att det hänt betydligt mindre i Bjärred än i Lomma under de senaste åren. Arbetet med utvecklingsplanen har just startat. För närvarande är det några speciella områden som man riktar in sig på. Ett av dessa är området kring Centrumhuset. Vi vet att Centrumanläggningen är till salu. Förhoppningen är att en ny ägare vill vitalisera och modernisera anläggningen. De flesta är nog också överens om att bensinmacken på andra sidan Norra Västkustvägen bör flytta, inte minst av miljöskäl. Man har inte bensinmackar mitt inne i en tätort längre. En placering utanför Bjärred skulle sätta macken lite mer i centrum för trafikströmmarna. Så är frågan vad man kan tänka sig att använda den då lediga tomten till? Här finns många olika idéer. En är att flytta ut biblioteket från Bjärehovskolan och bygga ett nytt på Statoiltomten. Förr eller senare kommer skolan att behöva även de lokaler som biblioteket finns i. En annan idé är att bygga ett nytt vårdboende. Medborgarhuset nytt centrum? Ett annat område som man ska fundera över är där Lun- speciell utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, formellt sett en så kallad fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. davägen möter Norra Västkustvägen. Platsen vid Medborgarhuset var under en lång period Bjärreds gamla centrum. Kanske ska man på något sätt markera denna plats på något sätt. Andra områden som ska lyftas fram i planen är området vid Bjärreds Saltsjöbad. Här har tidigare funnits både hotell och restaurang. Bjärreds församling har under många år önskat en begravningsplats i kommundelen. Detta ska nu upp för diskussion. Vi har även möjliga utvecklingsområden nordost om Borgeby och där Lundavägen når Bjärreds östra del. Vi ska också självklart titta på hur man kan utveckla service, både kommersiell och kommunal. Dessutom måste vi se hur kollektivtrafiken ska kunna utvecklas. Dags att avsätta speciella områden för framtida spårtrafik? Vad tycker du? Arbetet med utvecklingsplanen har just påbörjats och Anders Nyquist understryker att alla som bor i kommundelen kommer ha en viktig roll i arbete. Viss inspiration har vi i den ortsanalys som gjorts. Men vad tycker alla som bor i kommundelen? Vilken är områdets själ? På olika sätt kommer vi att ha en intensiv medborgardialog. Planarbetet beräknas pågå i ungefär två, år så håll gärna utkik efter ytterligare information framöver.

4 Skånetrafiken tar över färdtjänsten Om två veckor, den 1 oktober, är det Skånetrafiken som kommer att ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst i Lomma kommun. Redan idag har 22 av Skånes 33 kommuner lagt ansvaret för sin färdtjänst på Skånetrafiken och fler kommuner är på väg in i samarbetet. Lagen om Färdtjänst är en trafiklagstiftning och man menar då att det därför är naturligt att även färdtjänsten blir en del av Skånes kollektivtrafik. Vi är övertygade om att om Region Skåne och Skånetrafiken som är trafikhuvudman får ta ansvar för all kollektivtrafik så finns förutsättningar för att både färdtjänsten och kollektivtrafiken blir bättre för alla, berättar Susanne Berg som är planerings- och beställarchef på Lomma kommun. Överlämnandet innebär bland annat att färdtjänst och sjukresor kan samordnas och beställs i samma beställningscentral. Det kommer att vara Samres som svarar i telefonen och det är samma transportörer som kör nu under en övergångsperiod. Under en tid kommer det tyvärr att vara två olika telefonnummer men detta ändras under våren. Lomma kommun och Skånetrafiken arbetar nu tillsammans för att övergången ska bli så smidig som möjlig. Vi gör allt för att övergången ska gå smidigt och att resenärerna inte ska märka någon större skillnad. Färdtjänsten ska även i fortsättningen ge dig bästa möjliga kvalitet och service. Nuvarande färdtjänsttillstånd fortsätter naturligtvis att gälla. Om tillståndet går ut före den 1 oktober ska man vända sig till Lomma kommun. Därefter är det Skånetrafiken som också sköter tillstånden. I ett direktutskick till alla de som har färdtjänst och riksfärdtjänst har man informerat om hur man framöver ansöker om färdtjänst, hur du beställer resa, samt information om priser, regler och annat viktigt. Här får du svar Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till din biståndshandläggare i Lomma kommun på telefonnummer Efter den 1 oktober ringer du Skånetrafiken på telefon om du vill ansöka eller har frågor om färdtjänst. Färdtjänst beställs som tidigare på telefon Sjukresa beställs på telefon Det går också bra att gå in och läsa mer på Skånetrafikens hemsida Trygghetslarm kan bli obrukbara Det blir nu allt vanligare att man väljer andra typer av teknik för sin telefonuppkoppling hemma. Det är självklart var och ens val. Men nu varnar socialförvaltningen för att den nya tekniken kan göra trygghetslarm obrukbara. I en del fall har fastighetsägare valt att byta telefonsystem/nätleverantör vilket lett till tekniska problem och säkerhetsrisker som just att trygghetslarm slutat fungera. Flertalet av socialförvaltningens nuvarande trygghetslarm kan nämligen inte kopplas till annat än en fast analog telefonlinje. I det fall vi får information om byte av system så finns det digitala och mobila larm att installera vilket vi gjort, säger Lotta Widén-Odder som är verksamhetschef inom äldreomsorgen. Vi har skickat ut information om detta direkt till alla som har larm i kommunen. Ny teknik på väg Utvecklingen av telefoni och larm går fort och socialför- 4 valtningen har påbörjat en utredning kring hur larmsystemet ska se ut i framtiden. Ett utbyte av alla kommunens cirka 450 trygghetslarm mot modernare teknik som klarar digital och mobil telefoni kommer att behövas på sikt. Det kommer framöver mer information om eventuella förändringar och utbyte av larm, men under tiden ber man dig som har trygghetslarm att omedelbart kontakta larmansvarig eller din kontaktman om det finns planer på att byta telefonsystem där du bor. Har du frågor, ring gärna Bjärred Hemtjänst och larmansvarig, telefon Lomma/Solberg Hemtjänst, telefon eller Larmansvarig tel eller Lomma/Havsblick Hemtjänst, telefon Larmansvarig, telefon

5 Bra badvatten hela sommaren När nu årets badsäsong går mot sitt slut kan man konstatera att kvaliteten på vattnet varit bra under hela mätsäsongen från mitten av maj till mitten av augusti. Mätningarna har gjorts regelbundet under sommaren vid Habo Ljungs camping, Hamnhusen/T-bryggan, Lomma norra och Långa Bryggan i Bjärred. Under hela perioden har vattenkvaliteten varit bra och algblomningen har varit obefintlig, vilket också följer trenden från de senaste åren. De flesta resultaten visar på tjänlig kvalitet. Ett par prover har haft anmärkning, men det visar inget för den långsiktiga vattenkvaliteten. Trots att mycket skräp flyter i land har det inte haft påverkan på badvattenkvaliteten. Läs mer på Sök vidare på Kultur och fritid/stränder och badplatser/badvattnets kvalitet. Här finns också en länk till Smittskyddsinstitutets hemsida med jämförelsesiffror. Populär utbildning för tonårsföräldrar även nästa år I dagarna har man dragit igång en ny grupp av föräldrautbildningen COPE. Intresset är så stort att det redan nu planeras för en fortsättning nästa år. Utbildningen riktar sig till dig som vill bli en tryggare förälder. Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder. Hur gör du för att bygga upp en förtroendefull kontakt med din tonåring? Hur kan du förutsäga och förebygga problem? Hur fungerar det här med att sätta gränser? Under tio veckor kan du kostnadsfritt delta i en utbildning där du får praktiska verktyg att använda i ditt föräldraskap. Du träffar också andra tonårsföräldrar och ni får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Utbildningen leds av erfarna medarbetare på socialförvaltningen. En ny utbildning planeras till början av Vill du få en plats i utbildningen så håll extra koll på Lommas hemsida, Vill du veta mer eller redan nu anmäla dig till vårens utbildning, ring Turistsatsning ökade besöken på bibliotek Under sommaren har biblioteket i Lomma tagit sig an uppgiften att vara en central där både besökande till kommunen och kommuninvånarna hittat ett stort utbud av turistinformation. Detta tillsammans med ett bibehållande av normala öppettider under sommaren har rejält ökat besökarantalet. Besöksstatistiken visar att biblioteket i Lomma hade fler besökare under juli månad än under januari! Det är väldigt ovanligt i vår värld, säger bibliotekschefen Göran Schmitz. Normalt minskar man besöksantalet på sommaren. Flera saker har påverkat Göran Schmitz tror att det finns flera olika orsaker som spelat in. Vår extra exponering av turistmaterial har så klart lockat en hel del turister. Precis innanför dörren har vi också haft en dator med aktuell evenemangskalender som besökaren själv kunnat botanisera i. Att vi inte gjort begränsningar av öppethållandet under sommaren har också haft betydelse. Det har varit lätt att smita in på biblioteket. Dessutom tror jag faktiskt att biblioteket i sig lockar besökare. Det har blivit den mötesplats som man hoppades på. Mest från hemmaplan, men även annat Det informationsmaterial som funnits på biblioteket under sommaren kommer till viss del från Skånes gemensamma turistinformation, - Men vi har självklart lyft fram material om hela Lomma kommun, säger Göran Schmitz. Många har velat få tips på matställen och boende. Många har också frågat om vandringar om gröna slingan och om Strandstråket. Var kommer då våra turister ifrån? En hel del är danska och nordeuropeiska seglare som landat i hamnen i Lomma. Men det har enligt Göran Schmitz hörts många språk i lokalerna under sommaren. Familjer som kommit med bil till Lomma och sett det som bekvämt att parkera på den stora parkeringen framför biblioteket. Även ökad utlåning Det är inte enbart besökskurvan som gått upp under sommaren, även utlåningen. Jämfört med förra sommaren handlar det om runt volymer och det är mycket för vår verksamhet. 5

6 Lommas nye kommundirektör: Jag har alltid varit intresserad av samhällsplanering Han beskriver sig själv som ödmjuk och eftertänksam och en person som alltid först vill lyssna in olika synpunkter på en fråga innan han beslutar sig. Han heter Jan Sohlmér och är Lomma kommuns nye högsta chef. På måndag, den 26 september, börjar han sitt nya jobb och tar vid efter Bo Andersson som nu går i pension. Jan Sohlmér har varit i offentlig tjänst under hela sitt yrkesverksamma liv. Senast som kommundirektör i Höör kommun. Vad är det som fått honom att inte söka sig till liknande jobb inom näringslivet? Jag har alltid varit mycket intresserad av samhällsplanering. Det är spännande att få vara med och utveckla samhället. Våra beslut påverkar alltid på något sätt den enskildes vardag. Man kan också uttrycka det som att offentlig verksamhet i sig inte har något eget berättigande. Det är först i samspel med medborgarna som det egentligen betyder något. Tre gånger så fort Med rötterna i Linköping fick Jan Sohlmér efter studier sitt första jobb på Landstinget i Östergötland på planeringsenheten. Redan under gymnasietiden bar han på drömmar att få möjlighet att jobba för FN och speciellt i Afrika. Men för det krävdes erfarenheter som då inte fanns på meritförteckningen. Sedan blev det familj och barn och Afrikadrömmarna fick läggas i malpåse. Men så småningom blev det FN uppdrag ett administrativt arbete i Genève med uppgiften att välja och skicka ut volontärer till olika platser runtom i världen. Dessutom har han ett förflutet som kommunchef i Tibro kommun, kommunchef i Hörby, stadsdelschef i Malmö och nu senaste kommundirektör i Höör kommun. Nu byter han arbetsplats från en mindre till en större kommun, från inlandskommun till en kustkommun. Vilka är skillnaderna och finns det några likheter? I grunden är uppdraget det samma, att leda det kommunala arbetet. Likheten är väl att de båda kommunerna växer och utvecklas. Båda är inflyttningskommuner. I båda kommunerna finns en stor entusiasm och framtidstro. Skillnaden är väl att det går tre gånger så fort i Lomma kommun som i Höör. Som kommundirektör kommer jag nu att finnas vid sidan av den politiska ledningen i kommunen och få möjlighet att dela med mig av de erfarenheter som jag samlat på mig under alla år inom offentlig förvaltning. Arbetsglädje viktigt Eftertänksam som lyssnar in olika synpunkter snarare än 6 impulsiv. Så beskriver han sig själv. Hur kommer man märka att kommunens högste tjänsteman heter Jan Sohlmér från och med måndag? Kanske inte direkt från måndag men snart nog. Jag tycker nog att jag är bra på att få en organisation att fungera. För mig är det viktigt att medarbetarna trivs och att det finns en glädje i arbetet. Då blir det också hög kvalitet på det utförda jobbet. Anders Berngarn, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar: Jan Sohlmér har med alla sina år inom offentlig förvaltning ett gediget kunnande och mycket erfarenhet. Det händer mycket i Lomma kommun och vi har mycket på gång, som vårt omfattande utbyggnadsprogram på 740 miljoner kronor och den omfattande modernisering och omorganisationen som pågår inom kommunen. Han kan med sin bakgrund ta tag i vardagsutmaningarna direkt. Jan Sohlmér: Ålder: 55 år Familj: Hustru och fyra barn Bor: Intill Drottningtorget i Malmö Intressen: Samhällsfrågor, sport, språk och resor. Har hus i Fitou i södra Frankrike, där familjen i år tillbringat tre soliga och varma veckor.

7 Ny läroplan, skärpta kunskapskrav och lärarlegitimation Det händer mycket inom skolan just nu I grunden finns en ny skollag som trädde i kraft den 1 juli i år. Lagen innebär stora omställningar för hela skolvärlden där riksdagens mål är att öka kunskapsnivån generellt hos eleverna. Arbetet med en anpassning påbörjades redan under förra året. Vi har bett Erik Cederbom, utvecklingsledare på förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, att förklara vad som är nytt. Det finns många nyheter, bland annat att förskolan är en egen skolform, nytt betygsystem, tydligare kursplaner i grundskolan och ny gymnasieskola. Rättssäkerheten stärks för elever och föräldrar och skolans befogenheter att agera när elever stör arbetsron blir tydligare. Den nya skollagen gäller även för fristående förskolor och skolor. En ny och en reviderad läroplan Läroplanen för förskolan har genomgått en revidering. En viktig förändring är enligt Erik Cederbom att förskolan blir en del i utbildningssystemet som bedriver undervisning och de som ansvarar för undervisningen ska vara förskollärare. I planen betonar man också vikten av att prioritera matte, språk och naturvetenskap som ska vara en del av leken. Läroplanen för grundskola är i det närmaste helt ny. Här betonas bland annat vikten av samhällets normer och värdegrunder i undervisningen. Rektors ansvar har också blivit tydligare. Kursplanerna finns med i läroplanen, och specificerar vilka kunskapskrav som ska ställas i årskurserna 3, 6 och 9. Den nya gymnasieskolan innehåller fler program och inriktningar än tidigare. Det finns nu sex högskoleförberedande program, tolv yrkesprogram och fem introduktionsprogram. Nu blir det bokstavsbetyg igen I den nya skollagen som ligger till grund för förändringsarbetet inom skolan finns också ett nytt betygssystem. Det gamla systemet skrotas nu och ersätts med bokstavsbetyg där A är högst och betyget F inte godkänt. Dessutom har man möjligheten att sätta ett streck där man anser att det saknas underlag för att betygsätta elevens kunskaper. Även om det finns visst spelrum för pedagogen vid betygsättning, så finns det nu reglerade kunskapskrav för vad man ska kunna för ett A, C respektive E. Syftet är att säkerställa att elever runt om landet får samma start i livet och att bedömningsgrunderna för olika kunskapsnivåer ska vara likvärdig oavsett om man studerar i Lomma eller på någon annan ort. Från höstterminen 2012 ska betyg även sättas i åk 6. Alla ska vara legitimerade I en ny förordning finns också inskrivet att alla som arbetar med undervisning ska ha en legitimation för att bli tillsvidareanställda och när det gäller grundskola/gymnasieskola att sätta betyg. Man kan bli legitimerad för de ämnesområden som man utbildades för när man tog sin lärarexamen. Även här är målet att skapa en likartad utbildning i hela landet. I Lomma kommun har vi genomfört en inventering av våra grundskollärares utbildning. Merparten uppfyller redan de krav som ställs. I de fall det finns brister så kan vi ordna med kompetensutveckling. Det är över förskollärare och lärare i hela landet som ska legitimeras. Allt ska vara klart 2015 så det finns gott om tid. Varför är Kajgatan i Lomma Hamn avstängd? Sedan någon vecka pågår ett stort arbete med att bygga om Kajgatan i Lomma Hamn. Arbetet kommer att fortsätta fram till våren 2012 och fram tills dess kommer trafiken att ledas runt i området. Kajgatan byggs om från Varvstorget till den stora puckeln som idag finns mitt på Kajgatan. Gatan kommer att fasas ut från puckeln ner till den nya bron. Därefter kommer den att ligga i samma nivå som idag. Här kommer också en kanal att grävas in i området. Väster om bron kommer en trappning att byggas för att anpassa höjderna mot kajen och mot de nybyggda husen. Under tiden som arbetet pågår kommer trafiken att ledas om på olika sträckningar. Vi kommer inte att spärra av längre sträckor än som behövs för tillfället, berättar gatuchef Ingemar Nilsson. 7

8 Ann-Christin, SeniorPoolare och klassfarmor på Alléskolan: Man får så mycket glädje tillbaka från eleverna Det var inte enbart inringning för eleverna till skolstart för någon vecka sedan utan även för Ann-Christin Börnow från Bjärred som är klassfarmor på Alléskolan i Lomma. Och att hon är en populär person bland eleverna gick inte att ta fel på efter alla glada tillrop och en hel del kramar som utdelades av flera elever. Det är genom SeniorPoolen som hela systemet med klassfarmor och klassfarfar drivs. SeniorPoolen bildades för att man ville ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som finns hos de seniorer som lämnat sitt yrkesverksamma liv. Seniorer som fortfarande har ett intresse för att komma ut och träffa andra utanför den egna familjen eller andra seniorer. Idag finns ett tiotal aktiva inom ramen för SeniorPoolen och några av dessa som klassfarmor eller klassfarfar på någon skola. Utifrån seniorens intresse En av dessa är Ann-Christin Börnow som tidigare jobbat på bank. Jag mötte SeniorPoolens initiativtagare Håkan Månsson som är aktiv på Alléskolan. Håkan pratade sig varm för idén och nu går jag på mitt andra läsår på Alléskolan. Marie-Christine Cronholm som är rektor för Alléskolan och Enhet Vinstorp välkomnar när det är dags för klassfarmor Anki att titta in på skolan för att prata om höstens aktiviteter. Vi jobbar lite olika men på Alléskolan är senioren knuten till en speciell klass för att man ska känna en tillhörighet, säger Marie-Christine Cronholm. Dessutom tycker jag att det är viktigt att man får syssla med saker som man själv tycker är intressanta. Någon som själv varit idrottare kan hjälpa till vid idrottslektionerna. Någon som varit flitig bokläsare kan 8 delta i svensklektionerna eller hjälpa till på biblioteket. Någon som jobbat som kock eller på bageri kan hjälpa till vid hemkunskapen. Ingen extra gratis personal För Ann-Christin Börnows del innebar engagemanget som klassfarmor att hon försökte vara på skolan några timmar en dag per vecka, på det som kallas för elevens val. Jag har bland annat varit med på hemkunskapen och varit ett stöd när eleverna blivit osäkra på vilka mängder man ska ha av ingredienserna. Jag har hjälpt till på syslöjden. Det är viktigt att påpeka att man som klassfarmor och klassfarfar inte är extra personal i verksamheten, säger Marie-Christine Cronholm. Det är viktigt. Allt är på seniorens villkor och efter seniorens intresse. Man kan delta en gång i veckan, fler gånger i veckan eller vid färre tillfällen. Vi ska inte ställa några krav. En senior på skolan är ett bonus för skolan och eleverna. Det kanske helt enkel handlar om att vara en extra vuxen i skolan som klassfarfar Lars Bröms är på Löddesnässkolan. Det är riktigt roligt Ann-Christin Börnow är nu inne på sitt andra läsår. Att sluta som klassfarmor var inget alternativ. Jag gillar det här och eleverna uppskattar att jag är här och då fanns ingen tvekan om att fortsätta. Man får så mycket uppskattning och glädje tillbaka. Dessutom är jag lite praktisk och kan göra en insats när eleverna till exempel sitter och knåpar på sitt mobiltelefonfodral eller på sin vintermössa. Marie-Christine Cronholm tillägger: Anki är en lugn och positiv person som sprider både lugn och glädje omkring sig. Hon bjuder på sig själv och det uppskattar eleverna. Hon har tid att prata och eleverna öppnar sig gärna för henne. Det finns en ömsesidig respekt. Vill du veta mer? Det finns ett stort intresse bland alla skolledare att ha en eller flera seniorer som vill vara klassfarmor/farfar, säger förvaltningschef Eva Albin. Ring redan idag, till någon av rektorerna vid kommunens förskolor/skolor så att ni kan planera ett första inledande möte.

9 Marie-Christine Cronholm, rektor för Alléskolan och Enhet Vinstorp välkomnade seniorpoolaren och klassfarmor Ann-Christin Börnow till ett nytt läsår. Intresserad? Här når du rektorerna på de olika enheterna Vinstorp: Marie-Christine Cronholm, , Karstorp: Christina Wickström-Hansson, , Ängstorp: Gertrud Wede, , Piläng: Stefan Rönneke, , Alfredshäll: Margareta Strand-Karlsson, , Löddesnäs: Åsa Nordh, , Borgeby: Henrik Carnhede, , Bjärehov: Ann-Louise Raquette Berlin, , Gruppbostad i Bjärred invigd Under sommaren invigdes en ny gruppbostad på Nordmannavägen i Bjärred. Huset har fem rymliga, ljusa och anpassade lägenheter. Dessutom finns ett kombinerat kök och gemensamhetsutrymme, tvättstuga och personalrum. Det var en stor skara intresserade som ville titta in, både andra medarbetare från Lomma kommun men också grannar från närområdet. Invigningsdagen gick i hälsans tecken så besökarna fick mingla med färsk frukt. Gruppbostaden invigdes av socialnämndens ordförande Sofia Forsgren- Böhmer (till höger i bild) som klippte band tillsammans med verksamhetschef LSS* Margareta Kjellvestad. * LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad diskuteras i Lommas kommunfullmäktige? Kommunfullmäktiges möten är offentliga och kan följas från åhörarläktaren i Stora sessionssalen i kommunhuset, men även i direktsändning via webb-tv på hemsidan, Återstående mötesdagar under 2011 är 20 oktober, 24 november samt 15 december. Mötena startar klockan (Den 24 november startar mötet klockan 15.00) Foto: Elisabeth Nordgren 9

10 Liv & Lustdagen den 2 november i ny kostym När Liv & Lustdagen startade år 2000 var det tänkt som en satsning på att hjälpa personer som vårdar äldre i hemmet. Socialförvaltningen ville få kontakt med dessa familjer och visa olika sätt hur vardagen kan underlättas med stöd och hjälp. Redan andra året fördubblades besökarantalet. Socialnämnden beslutade att fortsätta arrangera informationsdagen årligen. Idag har Liv & Lustdagen ett brett innehåll och riktar sig till alla seniorer. Dagen samlar ett stort antal besökare. Elisabeth Nordgren, kommunikationsstrateg på socialförvaltningen och arrangör av Liv & Lustdagen, tror att anledningen till framgångarna är just att innehållet i dagen är väldigt aktuellt för många äldre kommuninvånare. Vi har sett ett ökat antal seniorer som tidigt vill informera sig om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns, säger Elisabeth Nordgren. Dessutom får alla seniorer som är mellan 80 och 85 år en personlig inbjudan till dagen. Nu i ny lokal Liv & Lustdagen arrangeras i år i Bjärred i Bjerehovskolans hörsal och lokalerna i anslutning till denna. Det kommer att bli lätt att orientera sig eftersom utställningen är uppdelad i teman som bostad, mat, mötesplatser och hälsa. Varje tema är en station, som bemannas av kommunens medarbetare och samarbetspartners. Här kommer också att finnas olika aktiviteter att prova samt möjligheter att lämna synpunkter och ställa frågor direkt till våra medarbetare. Det blir roligt och spännande att välkomna våra besökare till en ny lokal och en Liv & Lustdag fylld med nyheter och aktiviteter men även gamla favoriter, säger Elisabeth Nordgren, som passar på att hälsa alla nyfikna hjärtligt välkomna den 2 november mellan kl 11 och 15. Lekplats make-over i Bjärred Fyra gamla kommunala lekplatser i Bjärred har under året tagit steget in i 2000-talet. Dessutom har det byggts en helt ny i Lilla Lomma, berättar kommunens parkchef Lennart Persson, som också beskriver att ett lekplatsbygge numera kräver mycket förarbete. En ligger vid Ruriks väg strax norr om Bjärehovshallen och en vid Plantskolevägen vid Alfredshällskolan. De andra två hittar man strax öster om Alfredshällskolan och vid Carl Olssons väg i södra Bjärred. Den nybyggda lekplatsen ligger invid Tegelgatan i Lilla Lomma. 10 När man förr byggde lekplatser, så var det inte alltför sällan efter samma modell, säger parkchef Lennart Persson. Idag krävs mycket mer. Publiken är mer kräsen och lekplatsen ska vara spännande för flera åldersgrupper, från de allra minsta upp till barn i årsåldern. En ny lekplats kan idag kosta mellan och kronor. Bakom finns också ett strikt regelverk med normer och säkerhetsmått som måste följas. Men man ska även försöka hitta lösningar som exempelvis kan göra lekplatsen kul för både mormor, farmor och barnbarnet. Här har de större så kallade fågelbogungorna blivit väldigt populära.

11 En fanfar för Brohus förskola Arbetet med att skapa nya förskoleplatser fortsätter. Under augusti öppnades det senaste tillskottet Brohus förskola invid Norra Västkustvägen. Och den sista augusti var det officiell invigning. Förskolan är byggd som en kringbyggd skånegård av modernt snitt. Det gör att innegården till och med blir så fridfull att barnen ska kunna ta sig en tupplur utomhus vid fint väder. Tanken är att barnen ska sova ute året runt och därför har man köpt in kyltåliga sovsäckar. Det finns fyra avdelningar, två är redan igång. Avdelningarna har fruktnamn för att ytterligare understryka försko- lans hälsoprofil, Papayan, Ananasen, Kiwin och Melonen. En fruktbuffé bjöds också gästerna på vid invigningen. På invigningsdagen fanns 28 barn inskrivna. Anna Lundström, biträdande förskolechef och ansvarig för Brohus förskola, berättade att det fylls på med nya barn hela tiden. Barnen kommer från hela Lomma även om de flesta bor i närområdet. Förskolan är på cirka kvadratmeter och med minst lika mycket utomhusmiljö. Invigningstalade gjorde ordförande för barn- och utbildningsnämnden, Kristina Kinnman-Starck och kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn. För bandklippning och invigningsfanfar svarade två av förskolans barn, Ville Löwenhielm och Isak Åberg. Nu byggs Havsblicks kök om! Under oktober månad påbörjas ett ganska omfattande ombyggnadsarbete i Havsblicks kök och delar av restaurangen. Det kommer att skapas nya lokaler med möjligheter till sociala träffpunkter och mötes- platser i den delen av Havsblick som tidigare varit kök. Restaurangen kommer under ombyggnadsperioden att vara öppen som vanligt. Ombyggnaden ska vara klar i mars

12 Näringslivet i Lomma kommun Näringslivet i Lomma kom Skåneakademier 4-YES har varit en spännande resa Att driva företag är spännande men handlar med åren om vardagliga rutiner. Under dryga året har företagare och företag i kommunen kunnat delta i ett projekt kallat Skåneakademier 4-YES. Ett projekt för kompetensutveckling men också för kontakt företagare emellan. Och nu går man in på upploppet. Skåneakademier 4-YES är ett gemensamt program med 92 deltagande företag från de samverkande kommunerna Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala. Projektet har finansierats med medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Som grund till hela projektet fanns en grundlig företagsanalys av de deltagande företagen för att ta reda på vilka behov som fanns. Projektet har bestått av ett antal huvudkomponenter. Utveckling av ledare med 12 nätverksträffar för företagsledarna Utveckling av medarbetare med 3 nätverksträffar för 223 medarbetare Individuell kompetensutveckling för 315 medarbetare och ledare på företagen med en till två utbildningar per person Seminarium för de deltagande företagen Nätverksträffar öppna för alla företag i de deltagande kommunerna och grannkommunerna. Utbildningarna har letts av IUC Skåne som specialiserat sig på att stimulera det skånska näringslivet genom att hjälpa företag att utvecklas, lösa problem och expandera, då med inriktning på små och medelstora företag. På hemsida och Facebook har deltagarna haft möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter. Final på gång Projektets utbildningar är genomförda. Ett antal seminarier kvarstår där man annat belyser hur man omvandlar en enskild firma till ett aktiebolag, vad man ska tänka på om man ska köpa eller sälja bolag och det problem som mindre företagare förr eller senare brukar ställas inför, nämligen generationsskifte. 12 Jörgen Mårtensson, vd på Interlogic, är en av de företagsledare från Lomma kommun som deltagit i projektet. Interlogic är ett företag som arbetar med automationsoch IT-lösningar. För min del har det varit en lyckad satsning. Jag bestämde mig för att vi skulle delta direkt när jag såg upplägget. Just blandningen av allmänt innehåll och företagsspecifika delar gillade jag, säger Jörgen Mårtensson. Han menar att man säkert själv kunnat leta upp utbildningar med liknande innehåll, men den tiden finns inte hos en mindre företagare idag. Jag uppskattade speciellt de föreläsare som engagerats till företagsledarträffarna. Man är på ett sätt ganska ensam som småföretagare. De man främst träffar är kunderna. Det är nyttigt att prata med andra företagare och kunna konstatera att alla har ungefär liknande frågeställningar som vi brottas med dagligen, säger Jörgen Mårtensson. Att gå vidare Även nätverksträffarna för medarbetare får gott betyg av Jörgen Mårtensson. Just mixen av allmänna gemensamma delar och specifika företagsanpassade delar var lyckad. Nu är det upp till oss att fortsätta arbetet med att bli ännu bättre, ännu effektivare och successivt förbättra oss. Det krävs för att man ska hänga med i den snabba utveckling som pågår i vår omvärld. Skulle man önska sig något så vore det kanske att projektet fortsatte att löpa under många år. Kristina hjälper dig gärna! Funderar du på att starta eget? Vill du få kontakt med de lokala nätverken för näringslivet i kommunen? Eller har du någon fråga om företagande eller vill ha tips på hur man kan lösa ett problem? Kontakta Kristina Johansson, Lomma kommuns näringslivsutvecklare Telefon: Mail:

13 Succé för Lomma kommuns mobil-app Det 20 juni lanserades den första versionen av mobil-app. Redan efter någon vecka hade mellan 200 och 300 abonnenter laddat hem appen. Än så länge finns appen enbart för iphone men man jobbar på en lösning även för Androidmobiler som bör vara klar under året. Att mellan 200 och 300 laddade hem appen under de första veckorna tycker kommunens webbmaster Max Borrero är ett bra resultat. Att intresset var så stort tycker jag är riktigt roligt. Vi visste ju inte hur appen skulle tas emot. Egentligen har vi inte gjort så mycket reklam för den, så när nu detta skrivs i Lomma Aktuellt kommer vi få en bättre mätare av hur stort intresset egentligen är. Det viktigaste finns Appen kan laddas ner till iphone från Appstore och inne- håller för tillfället: Nyheter från lomma.se Kontaktuppgifter och öppettider Kartor Skolmatsedlar Samhällsinformation som trafik- och krisinformation Bilder från kommunen Den första versionen av appen har tagits fram av Lomma kommuns IT-enhet men tanken är att information från ett brett urval av kommunens verksamheter på ett eller annat sätt ska finnas publi cerade. Successivt kommer appen att uppdateras med fler funktioner, fler kartor och andra tjänster som du som bor i kommunen men även gäster kan ha nytta och glädje av. Appen hittar du på I högermenyn på startsidan klickar du på Lomma-appen och har då möjlighet att ladda ner appen. Pris för berömvärda insatser dags att nominera Lomma kommun efterlyser förslag till pristagare av 2011 års pris för berömvärda insatser. Priset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra till insatser utöver det vanliga för att bistå medmänniskor, värna miljön eller medverka till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Insatserna ska vara i samklang med devisen i kommunens varumärke Tanke. Omtanke. Mertanke! Detta innebär att insatser som belönas ska präglas av både tanke och eftertanke, liksom av en stark välvilja och omtanke och framförallt generera ett mervärde för våra medborgare, föreningar och organisationer. Sektorerna byggnadskultur och kultur är undantagna. Vem kan få priset? Priset utgörs av ett diplom och totalt kronor. Det kan tilldelas en eller flera pristagare. Priset kan delas ut till enskilda personer samt till föreningar, organisationer och inom kommunen verksamma företag, vilka i positiv och aktiv anda gjort berömvärda insatser för medmänniskor, värnat miljön eller medverkat till att Lomma kommun uppmärksammas positivt i omvärlden. Kommunstyrelsen utser pristagare som får priset i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december. Nominera så här Förslag om nominering av pristagare ska ske skriftligt till Kommunstyrelsen, Lomma kommun, Lomma senast den 30 september. Förslaget ska ange vilken berömvärd insats som genomförts. Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag kommunala förvaltningar, nämnder och andra äger rätt att nominera kandidater. Vem vinner årets Pris för god byggnadskultur? Det är nu dags att nominera kandidater till Priset för god byggnadskultur i Lomma kommun. Priset för god byggnadskultur instiftades 1993 och ska öka intresset hos allmänheten för god bebyggelsemiljö eller annan anlagd miljö. Prisbelönat objekt får en plakett som sätts upp på till exempel en fasad. Dessutom utdelas diplom till fastighetsägare och arkitekt. Genom priset vill man uppmuntra till att höja kvaliteten i vår byggda miljö. Invånare och verksamma i Lomma får gärna vara flitiga med att komma med förslag på pristagare. Bosatta eller verksamma i kommunen kan föreslå pristagare. Förslagen ska vara insända senast den 31 december Nominering kan göras via kommunens hemsida, Klicka på huvudmenyn Bygga, bo och miljö. Under rubriken Bygglov och anmälan i vänstermenyn hittar du rubriken Pris för god byggnadskultur. Här finns också mer information om priset. Du kan även nominera via brev till: Lomma kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Lomma eller Ange både den nominerades och ditt eget namn och adress när du lämnar förslag. Frågor om priset besvaras av Marilene Svegard, telefon

14 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. TEATER Teater Västernorrland presenterar Färdknäpp av Willy Russel med Gisela Nilsson, Ingmar Virta, Iso Porovic och Lena Carlsson Fredag 7 oktober kl , Pilängsteatern, Lomma Imitation med Anders Mårtensson Anders upptäckte redan som barn att han kunde härma röster Bombi Bitt, Ernst-Hugo Järegård och Sten Broman blev hans första gubbar. Lördag 19 november kl , Pilängsteatern, Lomma Teateri presenterar Morden på Canal Street med Anna Söderling, Ellen Henning, Christian Ari och Richard Sseruwagi Fritt efter R.L. Stevenson roman Dr Jekyll och Mr Hyde. Lördag 3 december kl , Pilängsteatern, Lomma Biljetter: Telefonbeställning och på spelplatsen 2 timmar innan föreställningen. Arr: Lomma-Bjärred Riksteaterförening i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden KROKODILKONSERTER MUSIK FÖR HELA FAMILJEN Jag känner mig blå Ingalill och Per Dunsö med färgglada sånger och gråmulna visor. För barn från 3 år Söndag 9 oktober kl och kl Folkets Hus, Lomma Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 25 september Klezmofobia en intensiv upplevelse i moll och dur Cirkusmusikens glädjerus, rockbeat och glödande melankoliska sånger. För barn från 4 år Lördag 15 oktober kl , Hörsalen, Bjärreds bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 1 oktober Höstallsång med Mamma Måd Med Maud Cederlöw, Jerker Heijkensköld och Martin Ibohm. Gummistövlar och sydväst i ett plaskigt höstprogram. För barn från 3 år Söndag 13 november kl , Folkets Hus, Lomma Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m.29 oktober Gröna Praliner Ninni Carr och Laif Carr Olsen bjuder på rim kalas och sånglekar från all världens hörn. För barn från 3 år. Lördag 26 november kl och kl Hörsalen, Bjärreds bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m.12 november Produktion: Musik i Syd Arrangör: Kultur- och fritidsnämnden 14 NATURSKYDDSFÖRENINGEN I LOMMA-BJÄRRED Naturkväll Habo Ljung Torsdag 29 september. Samling: Habo Ljung Camping kl Efterslåtter i Domedejla Lördag 1 oktober. Samling: Lomma busstation kl och Rutsborgskolan kl Ormvråk i Falsterbo Lördag 8 eller söndag 9 oktober. Ring Henrik, , torsdag 6 oktober för besked om datum. Inspirationskväll för ekologisk skolmat med Karin Sahlström från Riksföreningen. Torsdag 13 oktober. Samling: kl.18.30, Kommunhuset Vandring längs Höje å Söndag 13 november. Samling: Bjärreds centrum kl. 9.10, Lomma busstation kl För mer information se kretsar-lan/skane/lommabjarred LOMMA BURLÖV SLÄKT & FOLKLIVSFORSKARE Bjärred i ord och bild från sekelskiftet till idag Yngve Jönsson håller föredrag Tisdag 4 oktober kl Gula Paviljongen vid Kommunhuset, Hamngatan, Lomma Forskardag på Arkivcentrum Syd, Lund Lördag 15 oktober kl Anmälan till Cay Mathiasson tel eller Anmäl dig själv till Arkivcentrum Syd tel Joureftermiddag Tisdag 18 oktober kl Jourkväll Tisdag 1 november kl Folkets Hus, 2:a vån, Lomma För dig som vill börja släktforska eller stött på problem i din forskning. Arkivens Dag Öppet Hus Kyrkböcker från alla församlingar i Lomma kommun på CD i datorerna, dödsskivan med alla avlidna mellan samt folkbokföring 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 från hela Sverige. Vi visar allt vi har till hjälp för att släktforska. Lördag 12 november kl , Folkets Hus, 2:a vån, Lomma MUSIK I LOMMA KYRKA Petri Sångare Dirigent Alexander Einarson. Lördag 24 september kl. 18 Vox Scaniensis Dirigent Peter Wallin. Söndag 2 oktober kl.18 Arr: Svenska kyrkan i Lomma och Sensus Skåne Blekinge

15 BIBLIOTEKEN I LOMMA OCH BJÄRRED Författarbesök Kulturfrukost Solens mat en resa i smakernas värld Bo Hagström, TV-profil och författare, berättar om italiensk matkultur. Lördagen den 17 september kl (insläpp kl. 9.45) Bjärreds bibliotek Biljetter à 70 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 3 september (i priset ingår kaffe/te & tilltugg med smak av Italien) Torbjörn Flygt Outsider Torbjörn Flygt berättar om sin nya bok, uppföljaren till den kritikerrosade Underdog. Torsdag 29 september kl.19.00, Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.om. 1 september Håkan Nesser Himmel över London Håkan Nesser berättar om sin nya bok och kanske avslöjar han sin Lommaanknytning. Onsdag 12 oktober kl , Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.om. 1 september Maffiakrig nio avrättade män och staden de levde i Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, berättar om sin bok. Onsdag 26 oktober kl , Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m 1 september Samarr: ABF, Lomma och Lomma bibliotek Lena Einhorn Siri Lena Einhorn romandebuterar med historien om äktenskapet mellan Siri von Essen och August Strindberg. Torsdag 10 november kl.19.00, Lomma bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m 1 september Kura skymning Måndagen den 14 november kl tänder vi levande ljus och läser högt samma text som på alla andra bibliotek i hela Norden. Årets tema är humor och texten är hämtad ur Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi. Biblioteken i Lomma & Bjärred, ingen föranmälan Kjell Wallström ger boktips inför julen Kulturfrukost Lördag 19 november kl (insläpp kl. 9.45) Bjärreds bibliotek Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 7 november Lomma bibliotek söndag 4 december kl Biljetter à 50 kr säljs på biblioteket fr.o.m. 19 november Sagostunder och annat kul för barn Det blir sagostunder, höstlovskul och andra arrangemang för barn i höst Håll utkik på bibliotekets hemsida Onsdagkvällar Jonas Åkesson Skånes store lille målare Maud Färnström, universitetslektor och författare, berättar om Jonas Åkessons liv och verk 21 september kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 7 september Eva Hedgate Dukning Onsdag 28 september kl.18.00, Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 14 september Lomma från min horisont då och nu personlig berättelse med bildspel av Bengt Nordén Onsdag 5 oktober kl , Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 21 september Mitt Bjärred förr och nu Yngve Jönsson, Bjärredsbo och aktiv inom Lomma Museiförening, berättar om Bjärreds historia och om sin uppväxt Onsdag 5 oktober kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 21 september Calle Rockbäck Mysteriet från järnåldern Lommas Svarta Malin Lommaprofilen Calle Rockbäck berättar om en gammal Lommabo Onsdag 19 oktober, kl.18.00, Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 5 oktober Av egen kraft till Sveriges sju ytterligheter Birger Winsnes, Bjärredsbo, berättar om planering och genomförande av sin cykelresa genom Sverige Onsdag 26 oktober kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 12 oktober Göran Olsson från Lomma-Burlöv Släkt & Folklivsforskare berättar om Släktforskning Onsdag 26 oktober, kl.18.00, Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 12 oktober Jeanette Karlsson Adjö Herr Muffin funderingar kring livet och döden Onsdag 2 november kl , Lomma bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 12 oktober Guldkorn ur arkiven Arkivcentrum Syd informerar och ger tips på intressant material för släktforskare Onsdag 9 november kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. 26 oktober Åter till shejkernas land Hans Persson, Bjärredsbo, berättar om sina erfarenheter från Förenade Arabemiraten Onsdag 30 november kl , Bjärreds bibliotek Fri entré, begränsat antal platser, biljetter fr.o.m. den 16 november Arr: Kultur- och fritidsnämnden Kultur & evenemang fortsätter på nästa sida 15

16 UTSTÄLLNINGAR Från jord till bord Ny utställning Öppettider: Onsdagar och söndagar kl september och oktober Alnarps lantbruksmuseum, Elevenborgsvägen 3, Alnarp Arr: Föreningen Skånska Lantbruksmuseet Färgsprakande glaskonst av Britt Strömberg & Mariette Windh, Bjärred 5 september 1 oktober, Bjärreds bibliotek Elkes lek med stickade & virkade mössor o. dyl. Elke Rydahl, Bjärred. 3 oktober 3 november, Bjärreds bibliotek Guldkorn ur arkiven information om Arkivcentrum Syd 7 november 12 november, Bjärreds bibliotek Silversmide Studiecirklar inom Studieförbundet Vuxenskolan ställer ut 15 november 13 december, Bjärreds bibliotek Ljusa toner Christina Mårtensson H september, Lomma bibliotek Ken Lövgren 8 23 oktober. Vernissage lördag 8 oktober kl Öppettider: Ons. kl , lör/sön kl Kraften, Parkstigen 8, Lomma Johan Ramberg 29 oktober 17 november Vernissage lördag 29 oktober kl.12 15, Lomma bibliotek Vinstutställning 19 november 7 december Vernissage lördag 19 november kl.12 15, Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening KRAFTEN Samlingsutställning med lommakonstnärer september Julutställning november Öppettider: Lör och sön , ons , KRAFTEN, Parkstigen Lomma Arr: Lomma Museiförening Lennart Hansson Konstnär och grafisk formgivare, visar i ljusbilder hur man kan styra och betona bildkomposition med olika metoder Måndag 24 oktober kl Gula Paviljongen, Hamngatan vid Kommunhuset, Lomma I akvarellgudens fotspår Johan Ramberg som ställer ut på biblioteket, berättar Måndag 14 november kl , Lomma bibliotek Arr: Lomma Konstförening Britta & Mälitta festivalshow Lördag 22 oktober kl , Folkets Hus, Lomma Biljetter säljs i Hemköps förbutik samt genom Julius biljettservice och på plats. Danskväll på Suset Stensons Stensons har sin grogrund från Christina Lindbergs orkester. Bandet bildades Lördag 26 november kl Biljetter säljs i Hemköps förbutik samt genom Julius Biljettservice och på plats. Arr: Lomma Folketshusförening Med reservation för ändringar. Vad tycker du egentligen om Lomma Aktuellt? Fyra gånger om året dimper den ner i din brevlåda, Lomma Aktuellt, och från och med detta nummer distribuerad av Tidningsbärarna. Lomma Aktuellt ges ut av kommunstyrelsen i Lomma kommun. Här fördjupar vi oss i olika ämnen och publicerar nyheter från den kommunala verksamheten. Under hösten kommer ett slumpvis urval invånare i kommunen att få ett brev med några frågor om tidningen. Självklart är vi nyfikna på vad just du tycker. Brukar du läsa Lomma Aktuellt från första till sista sidan eller enbart bläddra igenom den? Är den lätt att läsa? Ska den komma ut oftare eller kanske mer sällan? Det är frågor liknande dessa som vi gärna vill veta svaret på för att Lomma Aktuellt ska kunna bli en ännu bättre del av den mix av informationskanaler som Lomma kommun använder. Dessutom kommer enkäten att publiceras på hem sidan, 16 Lomma Aktuellt utges av Kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör/foto: Claes Westinger Redaktionskommitté: Christine Edenbrandt, Eva Jansson, Susanne Hallberg, Elisabeth Nordgren, Margareta Sandelin, Marilene Svegard samt Sven Trönne. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media, Box 8025, Malmö. Telefon: , e-post: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på Internet Tryckning: Tryckeri Wiking, Malmö

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Förskola, arbetsliv & framtidstro

Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Foto: Med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping Förskola, arbetsliv & framtidstro Foto: Publiceras med tillstånd av Nyckelpigans förskoleklass, Nyckelbergsskolan Köping

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan 18.00 20.15

Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan 18.00 20.15 Kommunkontoret Sammanträdesprotokoll 1 (5) Utvecklingsavdelningen +46-46-35 57 48 Kommunala Studentrådet susanna.hansson@lund.se Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Fladängskolan invigd i ett hav av sång och bubblor

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Fladängskolan invigd i ett hav av sång och bubblor aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 3, september 2012 Lomma Fladängskolan invigd i ett hav av sång och bubblor Det var många nyfikna som ville titta närmare på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad.

AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan. på YLLAN i Kristianstad. Läromedelsmässa! Läromedelsmässa! AV MEDIA SKÅNE står för sjuttonde året som arrangör av läromedelsmässan av läromedelsmässan på YLLAN i Kristianstad. på YLLAN i Kristianstad. AV Media Skåne står för sjuttonde

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan Sjöbo bibliotek Höstprogram 2014 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30

- att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Medborgarmöte - att kunna välja utförare av hemtjänst Kommunhuset, Naverlönnsalen, tisdagen den 29 september 2009, klockan 19.00 20.30 Närvarande Värdar (vårdutskottet) Per Mattsson (M), ordförande i vårdutskottet

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF

Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell Carlström, CF Tommy Karlsson, NHR Birgitta Berg, RSMH Leif Nilsson,SRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Linda Gottschalk, HRF, vice ordförande Kjell

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma. 1(5) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se Gruppmöten: Borgerliga gruppen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Föräldraråd Tid 2015-02-09 Plats Henkelstorps förskola Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Sofia Ringkvist Nallen Viktoria Venbakken Kotten Anna Nilsson Kojan Hanna Karlsson

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 15 november Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping Öppet måndag-torsdag

Läs mer