VARUPROV AKUPUNKTUR. Läkekonst 針. Del II AKUPUNKTURPUNKTER, MERIDIANER OCH BEHANDLINGSTEKNIKER. Reijo Pöyhönen. Bachelor of Chinese Medicine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUPROV AKUPUNKTUR. Läkekonst 針. Del II AKUPUNKTURPUNKTER, MERIDIANER OCH BEHANDLINGSTEKNIKER. Reijo Pöyhönen. Bachelor of Chinese Medicine"

Transkript

1 VARUPROV 中 Kinesisk 國 Läkekonst 針 灸 Del II AKUPUNKTUR AKUPUNKTURPUNKTER, MERIDIANER OCH BEHANDLINGSTEKNIKER Reijo Pöyhönen Bachelor of Chinese Medicine

2 AKUPUNKTUR Kinesisk läkekonst Del II AKUPUNKTURPUNKTER, MERIDIANER OCH BEHANDLINGSTEKNIKER Preliminär innehållsförteckning Kapitel 1 Akupunkturpunkter och meridianer Grundläggande aktiviteter i meridiansystemet Grupper av akupunkturpunkter Akupunkturpunkter på de fjorton meridianerna Extrapunkter Kapitel 2 Behandlingstekniker Nåltekniker Olyckstillbud Manipulationstekniker Principer för användande av punktkombinationer Kapitel 3 Övriga akupunkturmetoder Trekantnål Nålhammare Subkutana nålar Terapeutiska metoder Moxibustion Koppning

3 Shangqiu Sp-5 Rangu Kid-2 Dadu Sp-2 Taibai Sp-3 Gongsun Sp-4 I höjd med den främre och nedre kanten av mediala malleolen Yinbai Sp-1 Sp 1, Yinbai 隱白 Gömd klarhet Lokalisation, placering och moxa Dorsalt och medialt på stortån är punkten belägen i korsningen mellan en linje dragen utmed nagelns mediala kant och kanten vid nagelroten, ungefär 0,1 cun utanför det proximala mediala hörnet. Vinkelrät insättning eller något proximal vinkel och 0,1 0,2 cun djupt, även moxa och /eller blödningsteknik. Indikationer Fullhetskänsla och smärtor i epigastriet, hetta och/eller fullhetskänsla i bröstkorgen, suckande och andnöd, smärtor i precordiet. Menstruella eller ickemenstruella livmoderblödningar, blodiga kräkningar, blod i avföringen, spontana hematom, hematuri, febersjukdomar med näsblod. Buksvullnad, svullna extremiteter, akut diarré och plötsliga kräkningar, aptitlöshet, försvårad digestion. Mano-depressivitet, epilepsi, rikliga drömmar och/eller mardrömmar och insomnia, xiao er jing feng: akuta eller kroniska konvulsioner med medvetslöshet speciellt hos barn. Kalla ben och fötter, avsaknad av svettning vid febersjukdom, herpes zoster. Egenskaper och funktioner Jing-källpunkt tillhörande trä på mjältens meridian En av Dr. Sun Simiaos spökpunkter Reglerar mjälten Stoppar blödning Frigör bröstkorgen Lugnar shen Återuppväcker vid medvetslöshet

4 Kommentar Yin [ 隱 ] betyder yin som i yin och yang. Bai [ 白 ] symboliserar vit, skinande, klarhet och ren. Yin skildrar dels något dunkelt och dolt, dels meridianens natur som yin-meridian. Bai illustrerar det som skiner, strålar och är vitt, vilket i detta sammanhang kan vara relaterat till metall. Bai kan även betyda klarhet och renhet. Punktens namn visar på det som tillhör jord, exempelvis livsanden yi [ 意 ], något som representerar klarhet i tanken. Namnet kan även peka på hudfärgen vid punktens lokalisation, det vita hudpartiet i området (jämfört med det rödare, mediala partiet på stortån). Yinbai är en av Dr. Sun Simiaos spökpunkter och benämns Guilei, spökfästning. Yinbai är en jing-källpunkt och den första punkten på mjältens meridian som tillhör trä, enligt de fem shu-punkterna. Jing-källpunkter är speciellt indikerade vid smärtor under hjärtat (området högt upp i epigastriet). Likt de flesta distala punkterna är Yinbai dessutom indikerad vid besvär i meridianens motsatta ända. Meridianen sprider sig även i revbensområdet och slutar lateralt i bröstkorgen, vid punkten Dabao [Sp 21] som är en luo-punkt för förgreningar som sprider sig i hela bröstkorgen. Punkten är indikerad vid fullhetskänsla och smärtor i epigastriet, speciellt när trä invaderat jord, vilket främst avser stagnerad lever-qi som attackerar magens och mjältens funktioner. Yinbai är vidare indikerad vid besvär i bröstkorgen och kan frigöra cirkulationen av qi och blod i bröstkorgen vid hetta och/eller fullhetskänsla i bröstkorgen, med suckande och andnöd. Punkten är också indikerad vid smärtor i precordiet 1. Mjälten är mästare över blodets omgärdande 2. Att omgärda blodet innebär att hålla blodet på plats i blodkärlen. Mjältens funktion är att se till att blodet inte upplöses utan behåller sin normala form. Mjältens förmåga att hålla blodet på plats, att förhindra att blodet lämnar sina banor, är analogt med dess funktion av att hålla de inre organen på plats. Vid tomhet qi och yang i mjälten kan det leda till olika typer av blödningar, exempelvis stora menstruella eller ickemenstruella livmoderblödningar, blodiga kräkningar, blod i avföringen, spontana hematom, hematuri (både manifest och ockult) och febersjukdomar med näsblod. Yinbai är en av de mest potenta punkterna för att reglera blod och stoppa blödningar. Detta gäller främst blödningar på grund av tomhet qi och yang i mjälten, men punkten är även indikerad vid blödningar orsakade av hetta. Fukt, ansvällning och fullhet tillhör mjälten 3. Yinbai reglerar mjälten bland annat i samband med buksvullnad, svullna extremiteter, akut diarré och plötsliga kräkningar, aptitlöshet och försvårad digestion. Punkten är främst indikerad om dessa besvär är akuta, medan andra punkter som Taibai [Sp 3] och Yinlingquan [Sp 9] är indikerade vid samma besvär, men mer av kronisk natur. Yinbai är dels en spökpunkt och kallas Guilei, spökfästning, dels är mjältens meridian nära ansluten med hjärtats meridian (vilken kommer som nästa meridian i den cirkulära flödesordningen). Med egenskap att vara spökpunkt och dess närhet till hjärtat, har den funktionen att lugna shen och har vissa indikationer relaterade till hjärta och psyke. Främst syftar det på mano-depressivitet (bipolär sjukdom), epilepsi, rikliga drömmar och/eller mardrömmar och insomnia. Punkten är även indikerad vid xiao er jing feng, barndomrädsla-vind, vilket avser akuta eller kroniska konvulsioner med medvetslöshet, främst hos barn. Dessa konvulsioner anses speciellt vara utlösta av rädsla eller chocker. Yinbai är vidare indikerad vid kalla ben och fötter, och vid febersjukdom med avsaknad av svettning. I likhet med de flesta jing-källpunkter är Yinbai indikerad för återuppväckande vid medvetslöshet. Sammanfattning och kombinationer Yinbai är en av de effektivaste punkterna för att behandla olika blödningstillstånd, som i första hand är orsakade av tomhet qi och yang i mjälten. Den används ofta parvis med Dadun [Lr 1] som också ligger lokaliserad på stortån. Dadun är främst indikerad vid blödningar orsakade av hetta i blodet. Dessa två punkter har en förmåga att potentiera varandras funktioner. Meridianens utbredningsområde och punktens distala lokalisation gör den speciellt lämplig vid behandling av smärtor och andra besvär i bröstkorgsområdet och hjärtat. Yinbai är en nyckelpunkt vid alla former av akut diarré, med kräkningar, aptitlöshet med mera. Punktens närhet till hjärtat och dess egenskap av spökpunkt gör den särskilt användbar vid mano-depressivitet, epilepsi, insomnia, mardrömmar och även vid akuta såväl som kroniska konvulsioner hos barn. Vid herpes zoster kan punkten blödas ( blöda drakens ögon ) tillsammans med punkten Dadun [Lr 1] för att eliminera hetta och underlätta smärta. Punkten är främst indikerad om utslagen befinner sig i kroppens nedre del.

5 Fullhet och akuta smärtor i epigastriet: Yinbai [Sp 1], Liangqiu [St 34] och Shangwan [Ren 13]. Näsblod som är svår att stoppa: Yinbai [Sp 1] och Weizhong [Bl 40]. Mardrömmar: Yinbai [Sp 1] och Lidui [St 45]. Medvetslöshet: Yinbai [Sp 1] och Dadun [Lr 1]. Blod i avföringen: moxabehandling av Yinbai [Sp 1] och Zusanli [St 36]. Livmoderblödningar: Yinbai [Sp 1], Xuehai [Sp 10], Shenmen [Ht 7] och Dadun [Lr 1]. 0,5cun 1cun Taiyuan Lu-9 Lingdao He-4 Tongli He-5 Yinxi He-6 Shenmen He-7 Tendo flexor carpi ulnaris Tendo palmaris longus Laogong P-8 Shaofu He-8 Shaochong He-9 (baksidan) Ht 7, Shenmen 神門 Shens port Lokalisation, nålplacering och moxa Punkten är belägen i handleden på den radiala sidan av senan till m. flexor carpi ulnaris, i fördjupningen proximalt om os pisiforme. Vinkelrät insättning och 0,3 0,5 cun djupt. Observera att n. ulnaris och a. ulnaris ligger nära punkten. Indikationer Insomnia, asomnia, rikliga drömmar, pratar i sömnen, stark emotionell agitation, skrattar utan anledning, kuang och dian, rädslor och avsaknad av glädje, ångest, oro, minnessvårigheter. Hjärtklappning, jing ji, hjärtsmärtor. Hetta i handflatorna, torrhet i halsen men ingen törst eller hunger, smärtor i halsen, gul sklera, röd ansiktsfärg, smärtor i laterala revbensområdet, enures. Blodiga kräkningar, blod i avföringen, blod i urinen, menorrhagi eller metrorragi.

6 Egenskaper och funktioner Shu-strömpunkt relaterad till jord på hjärtats meridian Yuan-punkt på hjärtats meridian Lugnar shen Reglerar och stärker hjärtat Kommentar Shen [ 神 ] betyder andarna och i vårt språkbruk ligger begreppet livsandar 8 nära. Men [ 門 ] är port eller dörr. Namnet avser en port som utgör en passage till shen, exempelvis vid behandling med akupunktur. Hjärta, shen och medvetande är analoga begrepp i kinesisk medicin och filosofi, och kan i praktiken inte separeras. Den levande människan och hennes medvetande är ett resultat av den fysiska kroppen och shen. Den berömde läkaren Zhang Jiebing skriver 1624 i sin bok Differentierad kanonisk text: Kroppsformen används av shen. Utan shen kan formen inte röra sig och utan form kan shen inte existera. Shen är det som genom sin närvaro gör livet möjligt och agerar med att icke-agera, det vill säga agerar genom sin närvaro och är den yttersta garanten för livet. Naturligtvis är den fysiska kroppen också en garant för livet och dessa två aspekter kan inte separeras. Shen utgör syntesen av alla våra emotioner, vårt intellekt och vår andlighet. Shen delas upp i wu shen, de fem shen och kan översättas som livsandarna (tidigare benämnda som själsaspekter): zhi [ 志 ], hun [ 魂 ], yi [ 意 ], po [ 魄 ] och shen [ 神 ]. Var och en utav dem har dels en nära relation till ett av de fem elementen och till zang-organen. Den femte livsanden är shen. Det betyder att shen är den som förenar de andra livsandarna i hjärtat. Hjärnan spelar naturligtvis en viktig roll i detta, både vid förening av essenser och shen, såväl som ett sätt eller väg för shen att manifestera sin vitalitet. Shen, vårt medvetande, har sin rot i hjärtat, men manifesterar sig genom essenserna som hjärnan utgörs av. Shen förekommer i totalt åtta akupunkturpunkter: Shenmen [Ht 7], Shentang [Bl 44], Shenfeng [Ki 23], Shencang [Ki 25], Benshen [Gb 13], Shenque [Ren 8], Shendao [Du 11] och Shenting [Du 24]. Shenmen är dels en shu-strömpunkt, dels en yuan-punkt. Detta kan vara motsägelsefullt eftersom det i Nei jing, ling shu, kapitel 71 tydligt står att hjärtats meridian inte har några fem shu-punkter. Shenmen är även indikerad för en mängd psykiska besvär, något som kan vara motsägelsefullt eftersom citatet fortsätter: Hjärtat härbärgerar [essenser och shen] till den grad att inga patogener [ytterligare] kan härbärgeras i hjärtat. Om hjärtat däremot skulle bli attackerat av patogener kommer shen att lämna hjärtat och man dör. Därför kommer patogener som är riktade mot hjärtat, att i första hand attackera xin bao luo. Xin bao är kontrollerad av handens jue yin [xin zhu] och därför har hjärtat inga fem shu-punkter Förklaringen är att Shenmen har tilldelats egenskaperna av att vara shu-strömpunkt och yuan-punkt senare än när Neijing skrevs. Dessutom har en mängd psykiska indikationer lagts till långt senare. Patologier som är skapade av externa patogener kan således inte attackera hjärtat och leda till patologiska manifestationer, med mer än att det resulterar i omedelbar död. Däremot kan hjärtat och dess förbindelser med omvärlden, xin bao luo, attackeras av både externa som interna patogener. Vidare lyder texten: Den Gule kejsaren frågar: Eftersom handens shao yin inte har några fem shu-punkter kan meridianen då inte bli drabbad av sjukdom. Qi Bo svarar: Hjärtats meridian kan drabbas av sjukdom, men inte hjärtat självt och då kan man behandla punkten Shenmen som lokaliseras vid det vassa benet [os pisiforme] vid handleden. I likhet med de övriga meridianernas början, slut och [flödes] hastighet är handens shao yin och handens jue yin i huvudsak detsamma som de övriga. Därför kan punkten Shenmen användas som den huvudsakliga akupunkturpunkten som behandlar störningar i meridianen, och när man finner tomhet ska man tonisera för att stärka zheng qi, och när man finner fullhet ska man dispergera xie qi. De patologier av naturen fullhet och tomhet, som skapas av externa patogener, kommer att upprätthålla sig i hjärtmeridianen, men inte i hjärtat som sådant, vilket kan förklara dess egenskap som shu-strömpunkt. Dess egenskap som yuan-punkt sammanfaller med dess lokalisation som den tredje punkten på yinmeridianerna och är en punkt som behandlar besvär relaterade till det egna organet. Under lång tid har man behandlat en mängd psykiska besvär med Shenmen och därför har dessa indikationer lagts till senare.

7 Numera betraktar man Shenmen som en av de mest potenta punkterna för behandling av psykiska besvär. Dessa besvär är starkt knutna till hjärtats patologier, vilka grovt sett kan delas in i fullheter och tomheter. Fullheter avser hjärtats eld flammar, slem och kyla som fördunklar shen, och slem och eld som agiterar shen. Tomheter syftar på tomhet qi och tomhet yang i hjärtat, tomhet blod och tomhet yin i hjärtat. Shenmen är en shu-strömpunkt vars huvudsakliga egenskap är att eliminera patogener. Den tillhör jord enligt de fem shu-punkterna och har ställningen av att vara sonpunkt, med dispergerande egenskaper. Dessa gör den lämplig för behandling av samtliga fullhetstillstånd som kan drabba hjärtat. Den är också en yuan-punkt och som sådan har den en toniserande egenskap, vilket gör den kvalificerad vid behandling av tomhetstillstånd. Således har Shenmen en uttalad homeostatisk egenskap som gör den användbar både vid fullhetstillstånd såväl som vid tomhetstillstånd. * * * Det finns vissa punkter som enligt min erfarenhet är extra potenta och användbara, men de kan samtidigt bli alltför starka för vissa känsliga individer. De är i första hand punkterna Shenmen och Tanzhong [Ren 17]. Enstaka personer är mycket känsliga och med dessa punkter kan man riskera att provocera fram en överreaktion. En överreaktion brukar leda till försämring av befintliga symtom och även framkalla nya symtom. Det är naturligtvis svårt att veta om patienten är överkänslig eller inte innan man har behandlat patienten. Ett sätt att utreda detta är att fråga om denne är känslig eller till och med överkänslig mot andra behandlingsformer. Om så är fallet, kan man sluta sig till att det finns en överhängande risk att även akupunkturbehandling skulle kunna vara alltför potent. Under de inledande behandlingarna bör man använda ett fåtal nålar, behandla under kort tid och helt undvika dessa punkter. * * * Si 1, Shaoze 少澤 Liten vattensamling Lokalisation, nålplacering och moxa Punkten lokaliseras ulnart på lillfingret i korsningen mellan en linje dragen utmed nagelns laterala kant och den horisontella kanten vid nagelroten. Ungefär 0,1 cun utanför det proximala laterala hörnet. Vinkelrät insättning eller i 45º vinkel proximalt och 0,1-0,2 cun djupt. Ofta används blödningsteknik. Indikationer Frossbrytningar, frossa och feber utan svettning, huvudvärk, grumlig syn, röda ögon, nedsatt hörsel, tinnitus, stel tunga, het känsla i munnen, sår på tungan och i munnen, hou bi, näsblod, riklig salivutsöndring, malaria, hosta, pterygium. Minskning eller avsaknad av bröstmjölk, bröstabscess, mastit, smärtor och svullnad av brösten. Medvetslöshet, bland annat som en följd av stroke. Fullhetskänsla i bröstkorgen och smärtor i hjärtat, smärtor i laterala kostalregionen, mani. Smärtor i nacken och över skulderbladet, svårighet med att rotera huvudet, smärtor posteriort om axlarna och ner på baksidan av överarmen och i armbågen, skakningar och stelhet i armarna, stelhet i lillfingret, svullna fingrar, nervsmärtor i armen, kloniska spasmer. Egenskaper och funktioner Jing-källpunkt relaterad till metall på tunntarmens meridian Eliminerar hetta, frigör kroppsytan och understödjer kroppsöppningarna Understödjer laktation och behandlar brösten Återuppväcker vid medvetslöshet Reglerar meridianen och underlättar smärta

8 Kommentar Shao [ 少 ] betyder liten och mindre, och ze [ 澤 ] träsk, kärr samt att befukta och berika. Shaoze är den första punkten på tunntarmens meridian och den ligger mycket nära hjärtats sista punkt på lillfingret. Shao betyder liten och kan avse lillfingret, men namnet kan även vara relaterat till hjärtats meridian, som benämns handens shao yin, och de två sista punkterna på hjärtats meridian: Shaofu och Shaochong. Ze [ 澤 ] illustrerar ett träsk eller ett fuktigt område, men inte ett träsk med stagnerat vatten som sprider smitta, utan konstgjorda vätskeansamlingar som är avsedda för konstbevattning, exempelvis risodlingar. Ze skildrar således ett berikande och smörjande, främst med avseende på ye [ 液 ] som är den kroppsvätska som tunntarmen har speciell relation till. Förr kunde kejsaren kallas för Ze, eftersom han skulle vara den som hade ett närande inflytande över hela folket. En av Kinas ledare under 1900-talet var Mao Zedong. Han såg sig som den store ledaren som svämmade över östern, och ze finns med i namnet med samma betydelse. Shaoze Si-1 Qiangu Si-2 Houxi Si-3 5:e metacarpalbenet 5cun Wangu Si-4 Yanggu Si-5 Yanglao Si-6 (annan vinkel, se nedan) Os hamatum Os pisiforme Os triquetrum Ulna Zhizheng Si-7 M. flexor carpi uharis 7cun Xiaohai Si-8 Processus olecrani Mediala epikondylen Yanglao Si-6

Teorin om de inre organen, zang och fu, utgör det centrala i den traditionella kinesiska

Teorin om de inre organen, zang och fu, utgör det centrala i den traditionella kinesiska Kapitel tre Zang och fu Teorin om de inre organen, zang och fu, utgör det centrala i den traditionella kinesiska medicinen och kallas för medicin enligt systemisk korrespondens. Den nedtecknades under

Läs mer

Jing är den huvudsakliga termen för meridianer. Det är ett begrepp likt många andra i den

Jing är den huvudsakliga termen för meridianer. Det är ett begrepp likt många andra i den Kapitel fyra Meridianer, Jing luo Jing är den huvudsakliga termen för meridianer. Det är ett begrepp likt många andra i den kinesiska medicinen, som inte har någon motsvarighet inom den västerländska biomedicinen.

Läs mer

Zestril och dess påverkan ur ett. TCM synsätt.

Zestril och dess påverkan ur ett. TCM synsätt. Zestril och dess påverkan ur ett TCM synsätt www.akupunkturakademin.se Skandinaviska Akupunkturakademin Kiropraktorhögskolan C-Uppsats Slutarbete 2015-04-14 2016-08-19 Pitches, Alexander lighnen@hotmail.com

Läs mer

Kursplan för treårig utbildning i akupunktur och kinesisk medicin Akupunkturakademin i överensstämmelse med Svenska Akupunkturförbundet- TCM

Kursplan för treårig utbildning i akupunktur och kinesisk medicin Akupunkturakademin i överensstämmelse med Svenska Akupunkturförbundet- TCM Kursplan för treårig utbildning i akupunktur och kinesisk medicin Akupunkturakademin i överensstämmelse med Svenska Akupunkturförbundet- TCM Allmän översikt I. HISTORISK OCH FILOSOFISK GRUND I KINESISK

Läs mer

7. Yin och yang är varandras motsatser, med det menar man att: A. Yin och yang aldrig kan mötas. B. Yin och yang skall mötas. C.

7. Yin och yang är varandras motsatser, med det menar man att: A. Yin och yang aldrig kan mötas. B. Yin och yang skall mötas. C. 1 I. YIN OCH YANG 1. Begreppen yin och yang är metaforer. De kinesiska tecknen för yin ( 陰 ) och yang ( 陽 ) har en gemensam första del som illustrerar en kulle, vilket betyder att: A. Kullens framsida

Läs mer

Diagnostik. Kapitel sex

Diagnostik. Kapitel sex Kapitel sex Diagnostik kinesisk medicin i allmänhet och kinesisk diagnostik i synnerhet, är man i första hand I intresserad av de vitala funktioner eller de energetiska rörelser som ligger bakom och skapar

Läs mer

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Del 2 av 3

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Del 2 av 3 KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Del 2 av 3 Det inre landskapet Genom ständiga observationer av naturen, dygnsrytmer, årstider, väder och av himlakroppar har antikens kineser kommit fram till att allt

Läs mer

Huvudvärk. Ett examensarbete av Berny Junja Studerande på Akupunkturakademin 2012-01-17. www.akupunkturakademin.se

Huvudvärk. Ett examensarbete av Berny Junja Studerande på Akupunkturakademin 2012-01-17. www.akupunkturakademin.se Huvudvärk Ett examensarbete av Berny Junja Studerande på Akupunkturakademin 2012-01-17 www.akupunkturakademin.se 1 Innehållsförteckning 1. Inledning Sid 3 2. Förklaring av sjukdomen enligt västerländsk

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Kortfattad Innehållsförteckning Förord... Tack... Inledning 1. Verkningsfull, kostnadseffektiv och säker. 4 2. Histo risk översikt; utvecklingen i Kina... 6 3. Histo risk översikt; övriga Asien... 21 4.

Läs mer

Introduktion kinesisk medicin

Introduktion kinesisk medicin Introduktion kinesisk medicin Grundläggande begrepp Vad är en världsbild 1 Hur uppfattades världen när man levde nära elementen? Hur påverkas tänkandet av världsbilden??? 2 Hjärnans förmåga till anpassning

Läs mer

PANDAS. - en komplex symtombild sett ur ett TKM perspektiv. Yin och Yang

PANDAS. - en komplex symtombild sett ur ett TKM perspektiv. Yin och Yang PANDAS - en komplex symtombild sett ur ett TKM perspektiv Yin och Yang Innehåll Av: Martina Jonsson (tina.jonsson81@spray.se) Akupunkturakademin HT 2014 www.akupunkturakademin.se 1. Inledning...1 2. Den

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan

Tre nivåer - nio metoder. Metod 2: Di Yuan. Metod 3: Ren Yuan. Metod 7: Tong Yuan. Metod 1: Tian Yuan. Metod 8: Ling Yuan. Metod 9: Ming Yuan 1 Yuan Gong - metoder Tre nivåer - nio metoder Första nivån (att arbeta med kropp & Qi) Metod 1: Tian Yuan Metod 2: Di Yuan Metod 3: Ren Yuan Metoderna på den första nivån kan tränas

Läs mer

Varför ska jag ha tofflor trots att jag inte fryser om fötterna? Linda Wang. Uppsats vid Akupunkturakademin 2015

Varför ska jag ha tofflor trots att jag inte fryser om fötterna? Linda Wang. Uppsats vid Akupunkturakademin 2015 Varför ska jag ha tofflor trots att jag inte fryser om fötterna? Samspelet mellan inre och yttre energier inom kinesisk medicin Zheng Qi 正气 och Xie Qi 邪气 inom kinesisk medicin Linda Wang Uppsats vid Akupunkturakademin

Läs mer

Diklofenak. Traditionell Kinesisk Medicin. tolkad enligt. Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail.

Diklofenak. Traditionell Kinesisk Medicin. tolkad enligt. Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail. Diklofenak tolkad enligt Traditionell Kinesisk Medicin Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail.com 1. Bakgrund I mitt jobb som massageterapeut och akupunktör möter jag ofta

Läs mer

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se FÖRORD I Indien har yogan funnits och utvecklats under tusentals år. liksom den traditionella kinesiska medicinen (TKM) i Kina. Precis som ayurveda och yoga är den kinesiska medicinen holistisk vilket

Läs mer

Biverkningar av cytostatikabehandling

Biverkningar av cytostatikabehandling Biverkningar av cytostatikabehandling Examensarbete av Helena Lundqvist www.akupunkturakademin.se Vårterminen 2007 Till min mamma som både tappert och framgångsrikt tagit sig igenom bröstcancer, cellgiftsbehandling

Läs mer

Kinesisk Medicin och Ayurveda

Kinesisk Medicin och Ayurveda SVENSKA AKUPUNKTURAKADEMIN EXAMENSARBETE Paula Björkman 2010-02-12 Kinesisk Medicin och Ayurveda Likheter och skillnader i några teoretiska grundbegrepp INLEDNING OCH SYFTE Kinesisk medicin och ayurveda

Läs mer

Artros. Examensarbete termin 6 2010 Av Nina Bergström. ninabergstrom@telia.com www.akupunkturakademin.se

Artros. Examensarbete termin 6 2010 Av Nina Bergström. ninabergstrom@telia.com www.akupunkturakademin.se Artros Examensarbete termin 6 2010 Av Nina Bergström ninabergstrom@telia.com www.akupunkturakademin.se Innehållsförteckning Inledning Artros Artros behandling Kost och artros Rökning och knä artros Rökning

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

Tallbarksdrycken. författare: Eija Läksy. eija@elatek.fi Akupunkturakademin, grupp 23. Examensarbete 2013

Tallbarksdrycken. författare: Eija Läksy. eija@elatek.fi Akupunkturakademin, grupp 23. Examensarbete 2013 Tallbarksdrycken författare: Eija Läksy eija@elatek.fi Akupunkturakademin, grupp 23 Examensarbete 2013 1 Innehållsförteckning Inledning...2 1. Tallträdet en mångsidig naturprodukt...2 2. Tallbarksdrycken

Läs mer

Burning Mouth Syndrome

Burning Mouth Syndrome Burning Mouth Syndrome Examensarbete av Birgitta Mollstedt Akupunkturakademin Grupp 24 November 2013 mollstedt @hos. sandnet.se Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund enligt västerländsk medicin

Läs mer

IBS. sett utifrån Skolmedicin och TCM

IBS. sett utifrån Skolmedicin och TCM IBS (Irritable Bowel Syndrome) sett utifrån Skolmedicin och TCM (Traditional Chinese Medicine) Tomas Larsson Blåbärsslingan 61 138 35 ÄLTA Telefon: 0731-803264 E-post: info@tlfriskvard.se www.akupunkturakademin.se

Läs mer

Prostatacancer biverkningar av strålbehandling Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin

Prostatacancer biverkningar av strålbehandling Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin Prostatacancer biverkningar av strålbehandling Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin Författare: Linnéa Augustsson Examensarbete Akupunkturakademin VT 2010 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

AKUPUNKTURAKADEMIN. HUR KAN AKUPUNKTUR GÖRAS MER ELLER MINDRE VERKSAM? Av Peter Torssell

AKUPUNKTURAKADEMIN. HUR KAN AKUPUNKTUR GÖRAS MER ELLER MINDRE VERKSAM? Av Peter Torssell AKUPUNKTURAKADEMIN HUR KAN AKUPUNKTUR GÖRAS MER ELLER MINDRE VERKSAM? Av Peter Torssell Att göra akupunkturen så effektiv och säker som möjligt har varit drivkraften för kinesiska läkare genom årtusenden.

Läs mer

Narkolepsi. examensarbete i samband med akupunkturutbildningen på Akupunkturakademin 2010 2013 info@akupunkturakademin.se

Narkolepsi. examensarbete i samband med akupunkturutbildningen på Akupunkturakademin 2010 2013 info@akupunkturakademin.se Narkolepsi examensarbete i samband med akupunkturutbildningen på Akupunkturakademin 2010 2013 info@akupunkturakademin.se Mary Åström mle.astrom@gmail.com Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Tillbakablick

Läs mer

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur - Samtalsterapi Visualiseringsterapi/Symboldrama

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Studieplan och målbeskrivning i TCM-Akupunktur omfattar följande områden;

Studieplan och målbeskrivning i TCM-Akupunktur omfattar följande områden; Svenska Akupunkturförbundets minimikrav på TCM - utbildning STUDIEPLAN OCH MÅLBESKRIVNING Studieplan och målbeskrivning i TCM-Akupunktur omfattar följande områden; Målsättning Resultat Studieplan Pedagogik

Läs mer

Källa: Peijian Shen, Massage för smärtlindring, ICA Bokförlag

Källa: Peijian Shen, Massage för smärtlindring, ICA Bokförlag SJÄLVMASSAGE Självmassage Ett välkänt kinesiskt ordspråk säger att En medioker läkare botar sjukdom och en bra läkare förebygger den. Detta är en grundläggande tanke inom kinesisk läkekonst förebyggande

Läs mer

Kronisk multifokal osteomyelit hos barn

Kronisk multifokal osteomyelit hos barn Kronisk multifokal osteomyelit hos barn Ett examensarbete av Pernilla Bränderson Handledare: Peter Torssell Akupunkturakademin 2008 Innehållsförteckning 1. Inledning Sid 2 2. Förklaring av sjukdomen enligt

Läs mer

Sammanställning av Aku-punkter

Sammanställning av Aku-punkter Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer Denna skrift är en sammanställning av flera olika personers åsikter om vad Akupunkterna gör och hur dom fungerar i kroppen. Jag vill inte på något sätt påstå

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bruksanvisning Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker: AMM Lund: Jenny Gremark Simonsen 046 173185, Jenny.Gremark-Simonsen@skane.se

Läs mer

Studieplan och målbeskrivning i TCM-akupunktur omfattar följande områden;

Studieplan och målbeskrivning i TCM-akupunktur omfattar följande områden; Studieplan och målbeskrivning i TCM-akupunktur omfattar följande områden; Målsättning Resultat Studieplan Pedagogik Studietimmar, teori och praktik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kinesisk medicin är numera förkortat till TCM, Traditionell Chinese Medicine eller TKM,

Kinesisk medicin är numera förkortat till TCM, Traditionell Chinese Medicine eller TKM, Inledning Kinesisk medicin är numera förkortat till TCM, Traditionell Chinese Medicine eller TKM, Traditionell Kinesisk Medicin här i Sverige. Det är ett samlingsbegrepp för ett antal medicinska inriktningar

Läs mer

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Av Jan Lindborg Del 1 av 3

KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Av Jan Lindborg Del 1 av 3 KINESISK MEDICIN EN SOLSKENSHISTORIA Av Jan Lindborg Del 1 av 3 Historik Användningen av att använda örter för att bota olika sjukdomar och krämpor går långt tillbaka i tiden. De historier som finns om

Läs mer

RÖLLEKA. En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin. Examensarbete HT-14. Annelie Nyqvist Akupunkturakademin 2014-11-03

RÖLLEKA. En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin. Examensarbete HT-14. Annelie Nyqvist Akupunkturakademin 2014-11-03 RÖLLEKA En jämförelse mellan Svensk och Kinesisk Örtmedicin Examensarbete HT-14 2014-11-03 INLEDNING Jag har valt att göra en djupdykning i den fantastiska örten rölleka. Röllekan finns både inom den svenska

Läs mer

TINNITUS. Författare: Lennart Usterud Examensarbete, Akupunkturakademin, 2014 lenust07@yahoo.com www.akupunkturakademin.se

TINNITUS. Författare: Lennart Usterud Examensarbete, Akupunkturakademin, 2014 lenust07@yahoo.com www.akupunkturakademin.se TINNITUS Författare: Lennart Usterud Examensarbete, Akupunkturakademin, 2014 lenust07@yahoo.com www.akupunkturakademin.se Innehållsförteckning Inledning sid 1 Vad är tinnitus? sid 1 Symtom sid 1 Olika

Läs mer

GÖR MASSAGEN MER LÖNSAM

GÖR MASSAGEN MER LÖNSAM GÖR MASSAGEN MER LÖNSAM KFI Spa Management AB Artillerigatan 42, SE-114 45 Stockholm Tel: +46 8-534 88 500 Fax: +46 8-534 88 529 www.kerstinflorian.se info@kerstinflorian.se Gör massagen mer lönsam! En

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet Ofrivillig barnlöshet Enligt vanlig medicin och enligt traditionell kinesisk medicin Av: Frida Neumann Grupp 22 Akupunkturakademin 2013 frida.neumann@hotmail.com 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Att

Läs mer

Celiaki. ur TKM-perspektiv

Celiaki. ur TKM-perspektiv Celiaki (glutenintolerans) ur TKM-perspektiv Ett examensarbete vid Akupunkturakademin Maria Mellander Nässjö ht 2007 Arbetet beskriver celiaki (glutenintolerans) dels ur västerländsk synvinkel och dels

Läs mer

Qi Gong och akupressur

Qi Gong och akupressur Qi Gong och akupressur Vad är Qi Gong? Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. Det är alltså ett samlingsnamn på ett

Läs mer

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha armar Stretcha underarmarna Sätt dig

Läs mer

Rynkor och dess genes enligt TCM

Rynkor och dess genes enligt TCM Rynkor och dess genes enligt TCM Ett naturligt ansiktslyft med nålar Examensarbete termin 6, Akupunkturakademin 2008-05-12 Författare: Joanna Narozniak Tel.073-679 85 86 Innehållsförteckning: 1 Introduktion,

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Hudens hälsa. Månad som följs upp: Upplever du klåda i huden?

Hudens hälsa. Månad som följs upp: Upplever du klåda i huden? Primär biliär kolangit, tidigare känd som primär biliär cirros (PBC), är en ovanlig leversjukdom som ibland kan vara asymtomatisk. Men när tecken och symtom på PBC uppstår, kan uppföljning av dem hjälpa

Läs mer

Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer

Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer Sammanställning av Aku-punkter för Akupressörer Denna skrift är en sammanställning av flera olika personers åsikter om vad Akupunkterna gör och hur dom fungerar i kroppen. Jag vill inte på något sätt påstå

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Högt blodtryck/hypertoni

Högt blodtryck/hypertoni Högt blodtryck/hypertoni - en jämförelse mellan Västerländsk Medicin (VM) och Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) Examensarbete Termin 6 Grupp nr 21 Akupunkturakademin 2011 Författare Agneta Hammarberg

Läs mer

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor

Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Övningar att börja med Det allra viktigaste är att övningarna präglas av gemenskap, respekt och icke-dömande hållning. Avslappningssagor Avslappningssagor kan vara bra att börja med, eleverna får träna

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Kristallterapi Kristaller av olika sorter har sedan tusentals år använts för olika ändamål i många kulturer, bland annat Egypten

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Psykosomatik och klinik i ett barnperspektiv Borgholm 08-09-01

Psykosomatik och klinik i ett barnperspektiv Borgholm 08-09-01 Psykosomatik och klinik i ett barnperspektiv Borgholm 08-09-01 Gösta Alfvén Överläkare, docent, specialist barn och smärta Karolinska Universitetssjukhuset Vår kropp och själ är ett. Men som i all vetenskap

Läs mer

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun New Näsvidgare Instruktion MegaVent vid snarkning Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Extra mjuk komfort Lindrar även: Nästäppa Torr mun Syns ej Känns ej www.snarkskena.nu Bäst

Läs mer

Body Code studie 2012-2013

Body Code studie 2012-2013 Body Code studie 212-213 Metod och förutsättningar: Studien gick över ca ett halvt år och bestod av 77 sessioner på 2 klienter, varje har fått minst 3 ar, varierande upp till max 7 sessioner. Klienten

Läs mer

Stretchövningar Längskidor

Stretchövningar Längskidor Stretchövningar Längskidor 1:7 Suboccipitala musklerna. Nackrosetten. Är en muskelgrupp som sitter mellan skallbasen och första och andra halskotan. Har stor betydelse för balansen i nacken. Stretchas

Läs mer

Teorierna om yin och yang och de fem elementen har under mer än två tusen år utgjort

Teorierna om yin och yang och de fem elementen har under mer än två tusen år utgjort Kapitel ett Yin och yang De fem elementen Teorierna om yin och yang och de fem elementen har under mer än två tusen år utgjort de grundläggande doktrinerna i den kine siska filoso fin och vetenska pen.

Läs mer

Introduktion av Yuan Gong

Introduktion av Yuan Gong 1 Introduktion av Yuan Gong Yuan Gong är ett nytt Qigongsystem skapat av Yuan Tze. Det kommer successivt att ersätta Zhineng Qigong och integreras med Ren Xue under de närmaste två åren. Kort introduktion

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se 33 Rörelseapparaten Vid diabetes har man en större benägenhet än andra att få problem med smärta och stelhet i händer, axlar och höfter. Det finns ett samband mellan ålder, lång diabetesduration samt grad

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Traditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicin Traditionell Kinesisk Medicin Känslorna och De Fem Elementen Tiger & Dragon Mountain juni 2005 Författare: Micaela Bertolotto Söderström Examensarbete grupp 14, avgångsår 2005 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Neuro-Strokeenheten Stroke / Hjärntumörer / Neurologiska sjukdomar 20 vårdplatser 45 Dödsfall på Neuro-Strokeenheten år 2012 Du

Läs mer

Effekterna av behandling med Bioidentiskt progesteron efter menopaus.

Effekterna av behandling med Bioidentiskt progesteron efter menopaus. Effekterna av behandling med Bioidentiskt progesteron efter menopaus. Författare: Helena Maass, Färentuna Mobil: 0736280306 Mail : helenamaass@hotmail.com Studerar i Grupp 26 Akupunkturakademin Examensarbete

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Ordinarie Tentamen Anatomi ht14

Ordinarie Tentamen Anatomi ht14 Örebro universitet IHM/Röntgenssk/BMA-Fys Ordinarie Tentamen Anatomi ht14 Examinator: Siw Lunander Poängfördelning: Godfried Roomans (1-26) Datum: 140926, skrivtid 4 timmar Poäng (totalt): 151 Godkänt:

Läs mer

En sammanfattande studie av dagens forskning inom TKM för xerostomidrabbade på grund av strålbehandling.

En sammanfattande studie av dagens forskning inom TKM för xerostomidrabbade på grund av strålbehandling. 1 Nina Behr ninabehr@hotmail.com Akupunkturakademin 2007 www.akupunkturakademin.se Lärare: Peter Torssell Jan Lindborg En sammanfattande studie av dagens forskning inom TKM för xerostomidrabbade på grund

Läs mer

Dr. Vladimir M. Komarov

Dr. Vladimir M. Komarov TILLFÄLLE!! UPPFÖLJNING AV EN MYCKET SPECIELL KURS, SOM HÅLLS AV EN MYCKET SPECIELL KURSLEDARE FRÅN RYSSLAND Dr. Vladimir M. Komarov Mästare i Su Jok Akupunktur Dr. Komarov är en känd rysk läkare o forskare

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Notera: Denna produktresumé, märkning och bipacksedel är resultatet av hänskjutningsförfarandet. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Henoch-Schönlein purpura 1. VAD ÄR HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA? 1.1 Vad är det? Henoch-Schönlein purpura kallas också för IgA-vaskulit. Vid Henoch- Schönlein

Läs mer

SYMPTOM NÄSBLOD. Uppsats för Akupunkturakademin Författare: Miroslav Strbac miroslavstrbac@hotmail.com www.akupunkturakademin.se

SYMPTOM NÄSBLOD. Uppsats för Akupunkturakademin Författare: Miroslav Strbac miroslavstrbac@hotmail.com www.akupunkturakademin.se SYMPTOM NÄSBLOD Uppsats för Akupunkturakademin Författare: Miroslav Strbac miroslavstrbac@hotmail.com www.akupunkturakademin.se Innehållsförteckning Inledning sid 1 Vad är det som händer vid näsblod sid

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

HAND och HANDLED. Handens anatomi. Underarmens anatomi

HAND och HANDLED. Handens anatomi. Underarmens anatomi HAND och HANDLED 2013.11.13 / Thomas Strand Handens anatomi Digitus (Digitorium I-V) Phalanger (Tumme; distal, proximal) ( Dig II-V; distal, mellan, proximal) Metacarpalben (I-V) Carpalben Trapetzium,Trapetzoideum,

Läs mer

Nei Jing Akademin Utbildning i Akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin

Nei Jing Akademin Utbildning i Akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin Nei Jing Akademin Utbildning i Akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin Välkommen till Nei Jing Akademin! Vi är en skola helt specialiserade Traditionell Kinesisk Medicin, Klassisk Akupunktur och

Läs mer

Fibromyalgi Examensarbete Termin 6, Akupunkturakademin, 2008 Av Peter Johansson INNEHÅLL

Fibromyalgi Examensarbete Termin 6, Akupunkturakademin, 2008 Av Peter Johansson INNEHÅLL FIBROMYALGI EXAMENSARBETE TERMIN 6, AKUPUNKTURAKADEMIN, 2008 FÖRFATTARE: PETER JOHANSSON WWW.ACTOFBALANCE.SE 2 INNEHÅLL Inledning... 3 Förklaring enligt västerländsk medicin (VM)... 3 Orsaker... 3 Symptom...

Läs mer