RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor 2012-03-12"

Transkript

1 RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor P34 P29 P55 P07 Betala i förskott vart femte år? För mycket pengar på ett bräde skapar motstånd. För mycket pengar på ett bräde skapar motstånd. Nej, hur länge lever man?? Betala via postgiro? Ointressant för mig (betalar via internetbank). Ointressant för mig (betalar via internetbank). Detta beror väl på hur man betalar sina räkningar normalt, eller?! Istället för bankgiro? Betala via e-faktura? Bara om jag samtidigt får fakturan med e-post. Bara om jag får fakturan samtidigt med e-post. Få påminnelse en gång vare år Både faktura och påminnelse ska skickas varje år. Både faktura och ev. påminnelse ska skickas varje år. Få påminnelser i samband med utskicket i december. Få påminnelse via e-post? Gäller även faktura. Nödvändigt att föreningen begär mottagningsbevis på påminnelse. Gäller även faktura. Nödvändigt att föreningen begär mottagnigsbevis på påminnelse. Få påminnelse via medlemsbladet.

2 P10 P60 P19 P26 P31 P41 P45 P48 P50 P53 P62 P63 P64 Få påminnelse via posten? Få påminnelse via posten om man inte har e-post. Gäller även faktura. Behövs bara för dem som saknar e-post. Gäller även faktura. Behövs bara för dem som saknar e-post. Påminnelse via e-post räcker. Påminnelse via posten onödigt eftersom det kostar porto. Få påminnelse via medlemsbladet. Medlemsbladet? Ja, kräver inget eget initiativ. Skicka medlemsbladet med e-post. Vanlig post bara till dem som saknar e-post. Skicka medlemsbladet med e-post. Vanlig post bara till dem som saknar e-post. Kanske kan ges ut 2 ggr/år. Skicka medlemsbladet via . Kan läggas in på hemsidan för den som så önskar. Skicka så mycket som möjligt via mail. Kan kanske förenklas. Skicka med länk till bladet som finns på hemsidan. Skyddas av log in. Förnyande/Modernisering av hemsidan inkluderande fler släktrelaterade bilder. Kan mailas ut istället - sparar porto. Lägg medlemsbladet på hemsidan. Trevligt när det kommer. Bra tidpunkt idag. En gång/år okej. Borde bli elektroniskt. Läser gärna mail istället. Sparar även mycket pengar och arbete för föreningen. För de äldsta får väl barnen hjälpa till. Borde skickas ut via . En chans att spara pengar och de som inte har tillgång till kan få hjälp av familjen att få brevet utskrivet. Intensifiera försöket att skriva artiklar om intressanta släktingar i aktiv ålder, gärna ungdomar.

3 P04 P29 P04 P41 P51 P52 Hemsidan? Bra för de som har dator/datorvana. Har ännu inte besökt sidan. Tittar sällan på den. Växer i betydelse (adm och webmaster) Är ingen frekvent Internet-användare. Besöker den mycket sällan, men viktigt ansikte utåt Släktkalendern Grundläggande. Det viktigaste dokumentet. Intressant och bör uppdateras. Släktkalendern viktigt komplement till släktdatabasen(överskådligare och lättare att förstå för ovana). Bör finnas för nedladdning fån hemsidan. Gärna en uppdatering ganska ofta. Inte så viktig. Skickas via mail. Intressant och viktigt att vi har koll på vår historia. Saknar information i släktkalendern om barnen. Både mina egna men även andras, dom är ju en del av släkten. Vore bra att kunna uppdatera de forumen. Den tryckta bra vid träffar. Bör kunna vara enkelt att skriva ut ur databasen. Släktdatabasen? Se 2/ P04 Den är väl underlag till släktkalendern? Har inte tittat på den. Nog viktig. P29 Är ingen frekvent Internet-användare. P51 Intressant och viktigt att vi har koll på vår historia.

4 P23 Släktmöten vart 5:e år? Ja, det är lagom. Trevligt! Bör fortsätta. 5-årsmötena under enklare former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. 5-årsmötena under enklare former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. Ja, medlemmarna betalar i förskott. Lång inbjudningstid. Behöver ej vara påkostat i allmänhet. Den frågan är mycket viktig och jag hoppas ni får många förslag. Ulf och jag fick en del tänkvärda kommentarer. Själv anser jag mig som en mycket engagerad medlem och dessutom med lång erfarenhet av planering och genomförande av dessa vart femte år. Gruppen äldre har ökat och det är roligt. Man kommer resande långväga för att byta minnen och ha en trevlig kväll. En god måltid, gott vin och tillfälle att dansa. Det senare kanske inte alla har gjort sen sist. Gruppen tonåringar har också ökat. Vid senaste släktmötet var allt så välordnat (menybladet borde kanske kollats av någon franskkunnig). Efter den goda middagen var det många som sökte en plats att sitta ner och prata (dessutom var det många som liksom jag hör dåligt) Detta gjorde att många gick tidigt. När ni väljer dansmusik nästa gång måste ni tänka väldigt noga. Nu vände den sig till den yngre årsgruppen. Ulf och jag älskar att dansa, märk väl alla sorters; jazz, 20-tal inkl. charleston, tal men inte de senatse årens. Som exempel kan jag säga att Marianne och Berndt är likasinnade. OBS! Detta är ett släktmöte med närvarande medlemmar mellan ! Kontentan: se till att det finns sittplatser lämpliga för dem som vill prata. Tänk på dem som älskar att dansa men avstå från den mest högljudda musiken. Det som står högst på listan är ekonomin. År efter år fanns det tillgångar. Om någon i styrelsen tycker att jag är gnällig står jag gärna till tjänst för diskussion. Just nu oroar jag mig mest för ekonomin. Kanske är det dags att vi ALLA betalar in en extra avgift det här året. Ulf och jag gör det gärna. Ja, men inte den enda aktiviteten på flera år. Barnkalas inom släkten? Ja, de har visat sig positiva på många sätt. Viktigt för att få upp barnens intresse för släkten. Barnkalasen var viktiga när våra barn var små. Under enklare former, så att hela kostnaden kan tas ut av deltagarnas familjer. Subvention från föreningen skulle kunna vara motiverad om barnkalasen ordnas varje år, så att barnen verkligen lär känna varandra och förhoppningsvis i framtiden blir medlemmar. Men så täta ungdomsfester är knappast realistiskt för föreningen att orka med.

5 P64 Under enkla former så att hela kostnaden kan tas ut av deltagarnas familjer. Subvention från föreningen skulle kunna vara motiverad om barnkalasen ordnas varje år så att barnen verkligen lär känna varandra och förhoppningsvis i framtiden blir medlemmar. Men så täta barnkalas är knappast realistiskt för föreningen att orka med. Viktigt när våra barn var små. Gärna, om administration finns. Mycket viktigt för barn och barnfamiljer. Viktigt för att intressera barn och knyta släktband. Ungdomsfester inom släkten? Är säkert bra för kommande sammanhållning. P04 Svårt att hantera. Viktigt för att inte "tappa" nästa generation. Se F6/ Under enkla former så att hela kostnaden kan tas ut av deltagarnas familjer. Subvention från föreningen skulle kunna vara motiverad om barnkalasen ordnas varje år så att barnen verkligen lär känna varandra och förhoppningsvis i framtiden blir medlemmar. M Gärna ungdomssektion. P23 Ungdomarna får svara. P51 Svårt att relatera till det nu eftersom mina barn är för små. Bör prövas och utvärderas. P62 Mycket viktigt för att vi ska föra vidare traditionen. P64 Trevligt om det skulle fungera men troligen svårt. Sammankomster, utflykter, resor med släkten? Ökar släktkänsla, kunskap, vänskap. Gärna en ny resa liknande den till Dalsland. Under enkla former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. Under enkla former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. Kan marknadsföras lite mer aktivt. P51 Sammankomster trevligt (släktkalas, barnkalas etc), däremot ej resor för mig personligen. Ja, till självkostnadspris. Ger mer tid till varandra än ordinarie släktträffar.

6 Kontaktforum via internet (Facebook med flera)? Ja, för de som är vana vid Internet. Förutse inte att alla är det. Bra för dem som har intresse därav. Privatsak för var och en. Ja, men inte jag - än. P48 Kanske en Face book-grupp för dem som så önskar. Bör prövas och utvärderas. Att förbättra släktföreningens ekonomi? Rättare sagt - undvika dålig ekonomi. Viktigt att ekonomin är bra. Självklart mycket viktigt, det handlar ju om föreningens överlevnad. Självklart mycket viktigt. Det handlar ju om föreningens överlevnad. Ja, medlemsvärvning tror jag på. P23 Tips- två i styrelsen får aktivt medverka. P41 Höj avgiften för ständigt medlemskap enl. index. Lägg på en låg årlig avgift (100:-). Höj den årliga avgiften för övriga.(2-300:-) Inför familjemedlemskap= 1,5* avgift ständigt medlemskap+ 1,5* årlig avgift vilket innefattar makar och hemmaboende barn. P51 Ett självklart måste! Måste prioriteras. Kanske alla kunde betala en extra avgift för Viktigt om vi vill subventionera aktiviteter, annars ej. Att införa årliga medlemsavgifter för alla? Möjligen undantag för hedersmedlem eller någon som gjort något speciellt viktigt. Viktigt, som i många organisationer. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Ja P23 Nödvändigt! P34 Bör höjas till minst 200:-, eller varför inte 250:-. P51 Definitivt ett måste. 200:-/person klart rimligt. P55 Ett måste om flertalet varit ständiga medlemmar. Ja, men gratis för barn och studerande.

7 P18 P23 P26 P55 P23 P55 P65 Att ta bort avgiftsfriheten för ständigt medlemskap? Ja, om vi ändrar till årliga avgifter. Ger dålig vinst för föreningens med ständigt medlemskap. Har man en gång blivit ständig medlem, har man. Viss avgift dock viktig. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Även ständiga medlemmar bör betala årligen, dock något mindre belopp. Ja Låt medlemmar med ständigt medlemskap betala 100:-/år. Andra 200:-/år. Nödvändigt! Att ta bort avgiftsfriheten är inte alldeles okomplicerat. Avtal ska ju hållas.men det kanske är nödvändigt för föreningens framtid. I avsaknad av uppgift om tillgångarnas värde är det svårt att ta ställning till om en sådan åtgärd är nödvändig. Föreningens ekonomi ska inte behöva förbättras med höga medlemsavgifter. Medlemmarna måste subventionera aktiviteter som de själva engageras i. Frågan är om de inte ska betala hela den kostnad som aktivteten drar?! Medlemsavgift till förening av detta slag bör hållas låg. Ett måste om flertalet varit ständiga medlemmar. Behöver diskuteras. Ja men kräver upprepad förklaring för berörda. Att kompensera för förlorad avgifsfrihet? Hur ska det ske? Finns ingen anledning till detta. Bara genom något lägre avgift. Inbetald avgift för ständigt medlemskap ses som ett förskott på medlemsavgifter, räknat från den tidpunkt betalningen gjordes. Därefter betalas vanlig medlemsavgift. Genom lägre årlig avgift. Nej Fem avgiftsfria år för ständigt medlemskap. Meningslöst om flertalet varit ständiga medlemmar. Behöver diskuteras, beror på ålder. Kanske för dem som löst ständigt medlemskap de senaste 1-5 åren. Beror på hur länge man haft avgiftsfritt.

8 Att registrera båda makarna som medlemmar? Beror på vad som menas med makar. Gifta, sambo, särbo, gemensamma barn. P04 Båda makarna skall registreras var för sig. P07 Icke medlem ska betala osubventionerade priser.registrering ska ske individuellt utifrån önskemål. Positivt! Bara om båda makarna betalar medlemsavgift. Se F17! Bara om båda makarna betalar medlemsavgift.. Se F17/ Nej. Par/familjeavgift. P21 Kanske en avgift/ett medlemsblad/familj? P23 Det bör vara så med tanke på subventioner. P47 Bättre med familjemedlemskap. P55 Även om medlemsbladet varit gemensamt, kan ju aktiviteterna gagna bägge. Självklart om båda har intresse. Familjemedlemskap. P65 Beror på intresse. P07 P10 P18 P23 P29 P45 P64 P65 Att avregistrera medlemmar som inte betalar? Först höra sig för om hur stort intresset för föreningen är. Ja Viktigt, men det bör absolut skickas en påminnelse först. Självklart! En självklarhet, men man måste först förvissa sig om att personen nåtts av en påminnelse (så att det inte bara handlar om fel adress) En självklarhet, men man måste först förvissa sig om att personen har nåtts av en påminnelse(så att det inte handlar om fel adress). Efter påstötning, ja. Ja, efter påminnelse. Om de inte visar inresse. Men du ska stå i kalendern! Ja, men först efter ett par år. Kontakta medlemmen först. Ja, efter 2 år och 4 påminnelser. Naturligt! Betalar man ej vill man inte vara med. Införa vilande medlemskap? Utan medlemsblad etc.

9 P34 P65 Att efterskänka gamla obetalda medlemsavgifter? Inte obligatoriskt. Hellre frivilligt för den som känner sig skyldig. Absolut inte! Hur menar ni? En självklarhet. En självklarhet. Frågan fordrar precisering. Nej, inte gamla skulder. Inte efterskänka. Om man "börjar på nytt" kanske okej att efterskänka, men bara denna gång. Kontakta medlemmen först. Diskuteras från fall till fall. Ja, om man börjar betala ny, höjd avgift. Övergå till vilande medlemskap Att höja den årliga medlemsavgiften? Nej. 100:-/år Om ekonomin kräver detta. P04 Enligt stadgar 3 bestäms årsavgift av släktmöte. P07 Bestäms av släktmötet enligt stadgarna. Ja, gärna till 200:-/år. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Familjemedlemskap bör införas, exempelvis 300:- för en person, 500:- för två och 600:- för hel familj i samma hushåll (bra att hemmaboende tonåringar kan bli medlemmar för en billig penning). Utskick med post görs då enbart till huvudmedlemmen. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Familjemedlemskap bör införas, exempelvis 300:- för en person, 500:-för två och 600:- för hel familj i samma hushåll (bra att hemmaboende tonåringar kan bli medlemmar för en billig penning). Utskick med post görs då enbart till huvudmedlemmen. P18 Låt alla betala 100:- i medlemsavgift, eventuellt 200:-/år för de som ej är ständiga medlemmar. P23 Ja, i nivå med de flesta föreningars t.ex. 200:-/år P51 Se 11/ Ja, men måttligt eller stegvis. P62 Möjligen till 200:-, men jag betalar hellre för enstaka evenemang/fester. P63 Tycker inte att det behövs. Jag betalar mer än gärna en summa pengar (c:a :-) för att vart 5:e år få gå på en riktig festmåltid med mina släktingar.

10 P04 P07 P23 P51 P65 P67 P34 P65 Att subventionera släktens aktiviteter? På vilket sätt? T.ex. bidra till transporter, lokaler. Om ekonomin medger. Om ekonomin tillåter. Ja, ett bra sätt att använda medlemsavgiften. Ej för vuxna medlemmar. För barn,ja! Se F5-8/ Se F5-8/ Ej subventioner för vuxna medlemmar. Nej. Eller klanske, beroende på föreningens ekonomi. Avgörs från fall till fall. Föräldrar kan stötta sina barn. Bra för att säkra deltagande. Ja, men inte generellt. Mer viktigt med barnkalas och ungdomsfester. Deltagande betalar. Egen gåva/testamente till släktföreningen? För egen del en fast avgift. Frivilligt! Det är väl trevligt, men kan inte krävas. Alltid möjligt. En privatsak. En privatsak. Är naturligtvis alltid möjligt. Föreningen är juridisk person. Jag bidrar med bilder/film+div. fotojobb/text. Precisera "släktföreningens aktiviteter". Om man vill.

11 P51 P21 P23 P34 P34 P51 PO2 P04 P07 P10 Föreningens betydelse för dig personligen? Släktkänslan. Att ha kunskap om mina förfäder på enkelt sätt. Som "hasselrotare" är mitt engagemang självklart. Känns viktig. Bra och roligt att den finns men engagerar mig inte i dagsläget p.g.a. för mycket annat med jobb, barnaktiviteter m.m. Ju aktivare, desto större betydelse. Föreningens betydelse för dina barn? Att bevara släktkänsla hos mina anhöriga. Mina tre barn är måna om föreningens fortlevnad. Tidigare fick inte (barn)barn till döttrar vara medlemmar. Nu tror de inte att de kan vara medlemmar-tappat tråden. Våra barn är vuxna och får svara för sig själva. Våra barn är vuxna och får svara för sig själva. Barnen tror att de inte har rätt att vara medlemmar. Troligen ja. Mycket svårbedömbart! Hur som helst - vi kommer att stötta dem. Kanske blir viktigt senare i livet. Medlemsblad, hemsida, släktträffar, slaktkalender. Ej viktigt idag då de är för små. Idag låg. Ett ansvar för oss föräldrar. Hur hög årlig medlemsavgift är du beredd att betala? - I så fall, vilka förväntningar har du? Betalar via Sigrid W. Uppskattar medlemsbladet. Att ekonomin blir tillfredsställande. Stt resor likt Dalslandsresan kan ordnas. 150:-/person, 250:-/makar 150:-/person, 250:-/makar Högst 250:-. Har förväntningar att vi har en träff vart 5:e år, årligt medlemsblad och påminnelse om man inte betalar. Uppdatering av släktkalendern,fortsatt medlemsblad årligen, släktfest var 5:e år+ev. ungdomsfest litet oftare.

12 Hur hög årlig medlemsavgift är du beredd att betala? - I så fall, vilka förväntningar har du? (forts) Att släktmöte hålls vart 5:e år. Medlemsavgiften betalas alltid till bankgiro Medlemsavgiften betalas alltid till bankgiro Att släktmöte ordnas vart 5:e år. Ungefär som nu. Kanske lite utveckling. Fest-/clubkommitté. P17 Att man har råd att ordna ett släktmöte till innan jag dör. P18 Den information som jag hittills fått via medlemsbladet. Vill här meddela att jag återtagit mitt släktnamn. Heter numera endast Hasselrot. P19 Samma som nu. P21 Verksamhet i nuvarande omfattning eller något utökad. P22 Subventionera släktmöte vart 5:e år. P23 Precis som föreningen fungerar nu. P27 Släktmöte vart 5:e år. P28 Bättre ekonomi ger stöd för subventionerade aktiviteter. P29 nom samma familj och adress räcker det väl med ett utskick. P30 Att någon upprätthåller släktkalendern och släktdatabasen. P32 0 kronor. P33 Uppdatering av släktkalendern/släktdatabasen, släktfest vart 5:e år och medlemsblad. P36 Anordna släktfester. P38 Anordna festerna. P41 Att upprätthålla släktkalendern. P43 Släktfest P44 Stor fest vart 5:e år. Påminnelse om man inte betalar. Inbetalningskort när det är dags att betala. Årligt medlemsblad. P45 P48 P49 P53 P55 Hålla hemsidan och databasen uppdaterad. Beloppet är avhängigt vad föreningen vill uppnå. Kanske en extra peng för släktfesterna. Administrera nätverket/föreningen, hemsida, medlemsbladet, arrangera sammankomster. En uppdaterad släktkalender och ett släktkalas vart 5:e år. Bra även att använda sig av Internet, hemsida. Vore bra med redovisning av släktföreningens tillgångar (ekonomi, arkivmaterial, föremål). Är ständig medlem. Om inte är jag beredd att betala 250:-/år. Medlemsblad 1 gång/år. Ett möte/en aktivitet vart 1-2 år. Arkiv+släktkatalog (on-line).

13 P60 P64 P65 P67 P09 P45 Hur hög årlig medlemsavgift är du beredd att betala? - I så fall, vilka förväntningar har du? (forts 2) Tänker att det ska vara hyfsat billigt att vara med och att vi som går står för kostnaderna till våra aktiviteter. Att anordna aktiviteter, släktmöte, barnkalas etc. 150:-/år - Medlemsblad, hemsida, betala 5-årsfest själv. 250:-/år - medlemsblad, hemsida, subventionerad 5-årsfest. 350:-/år - medlemsblad, hemsida, helt betald 5-årsfest. Vuxna deltagande i aktiviteter betalar för hela kostnaden. Yngre subventioneras. Övriga kommentarer Lindencronska släktföreningen finansieras med medlemsavgifter som är 150:-/ensamstående och 200:-/gift par under en 2-årsperiod. Ständiga medlemmar finns ej. Vart 4:e år ordnas släktmöte. Deltagarna betalar då för middagen och lunch följande dag. Medlemsavgifterna räcker till vissa löpande kostnader (porto o.dyl.), kransar till avlidna, f.d. styrelseledamöters begravningar och tillmöteslokal vid släktmötet. Avgiften brukar också räcka till att betala middag och lunch för mötesdeltagare under 18 år. När släktmötet arrangeras i Stockholm brukar medlemmar från landet bo hos släktingar. Avstår från goda råd för föreningens framtid. Tackar för åren som gått och de höga ambitioner som föreningen haft! Svårt att känna engagemang då detta är Stockholms-orienterat.

Hoppsan vad tiden rinner iväg!

Hoppsan vad tiden rinner iväg! Hoppsan vad tiden rinner iväg! Hasselrotska Släktföreningen MEDLEMSBLAD Nr 43 December 2012 Redaktion Mårten Hasselrot Adress: Nybodagatan 1, 171 42 Solna Tel 08-83 38 86 E-post: marten@hasselrot.org Medlemmarna

Läs mer

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se http://www.hitta.se/skriv-ut/karta#center=65458 Samling under förmiddagen från kl 10:30.

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Organisation 2011/2012 Styrelsen

Organisation 2011/2012 Styrelsen Skövde Ishockeyklubb Organisation 2011/2012 Styrelsen Ordförande: Stig Kronberg Ledamöter: Kenneth Alfelt Sekreterare: John Kleifert Kenneth Andersson Kassör: Per-Ola Fast Helen Lindgren Ungdomshockeyns

Läs mer

Information från SKK medlemsavdelning. Till dig som är KKO (klubbkontakt)

Information från SKK medlemsavdelning. Till dig som är KKO (klubbkontakt) Information från SKK medlemsavdelning Till dig som är KKO (klubbkontakt) KKO klubbkontakt Kontaktperson för SKK kansli /medlemsavdelningen Vad är viktigt att du tänker på som klubbens KKO? Hur kontaktar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

INNEHÅLL. 6. Kretsens hemsida och mail-adress sid 4

INNEHÅLL. 6. Kretsens hemsida och mail-adress sid 4 INNEHÅLL 1. Förbundsårsmötet sid 2 2. Pistol-SM 2002 sid 2 3. Kretsens nya roll sid 3 4. Kretsinformation via mail sid 3 5. Föreningsdistribution via mail sid 3 6. Kretsens hemsida och mail-adress sid

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 13-11-16 Styrelsemöte Protokoll 6 Plats Roslagsgatan 57 Närvarande Carl-Axel Adelman (CA), Monica Ahlström (MA), Bengt Brunberg (BB) ordförande, Eva Odenskiöld

Läs mer

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken

Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Rutin f ör inköp av scoutkläder och märken Engelbrekt Scoutkår Version 0. 1 2014-03-03 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts of Sweden 126 12 Stockholm

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

DEN GLOBALA MATRESAN

DEN GLOBALA MATRESAN konsumentorganisationen där konsumenter är medlemmar, ger ut medlemsbrev och informerar på sociala medier med analyser helt ur konsumentsynvinkel Hultsfred 2015 05 31 Nu i maj blev det tätt mellan Medlemsbreven.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Kapitel 7 Betala räkningar

Kapitel 7 Betala räkningar ÖVNINGAR Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 7 Betala räkningar Film 1: Inledning En man pratar med sin fru De sitter hemma i vardagsrummet Mannen ska betala räkningar Han tycker att det tar tid Frun

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

BRÖLLOPSOFFERT. Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel

BRÖLLOPSOFFERT. Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel BRÖLLOPSOFFERT B R Ö L L O P VÅ R E N / S O M M A R E N 2 0 1 3 Alla priser inkl moms Godkänd för F-skatt Med reservation för ändringar/tryckfel PRE-WEDDING KO N S U LTAT I O N O C H T E S T F OTO G R

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Exempel på Kundklubbsrevision Exempel från klädkedja som vill vidareutveckla CRM Exempel på Kundklubbsrevision 1. När startade

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy

Partille Ridklubb Kommunikationspolicy 1 INLEDNING OCH SYFTE Syftet med denna policy är att beskriva de olika kommunikationskanaler och hur de skall användas för att informera föreningens medlemmar om verksamheten och för att effektivt hantera

Läs mer

Instruktioner för roedeers.se

Instruktioner för roedeers.se Instruktioner för roedeers.se Allmänna instruktioner Roller Gäst Anonym användare, ej inloggad Inloggad användare Inloggad användare Administratör Kan utföra allt och även fixa design osv, endast en eller

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening.

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firma är Silverskattens fria förskola i Töre, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens har sitt säte i Kalix Kommun.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2015 Gratulerar till antagningen och varmt välkommen till din utbildning på Karolinska Institutet och Odontologiska Föreningen (OF). OF är den kår som tandhygienist- och

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs

Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs 2006-01-12 Första påminnelsen om betalning av trängselskatt senareläggs De första skattebesluten för försöket med trängselskatt förföll till betalning den 9 januari 2006. Vägverket kommer dock att avvakta

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Närvaro: Lars Axelsson, Magnus Sandberg, Jan Österberg, Jan Johansson, Max Lundgren, Annelie Feuk, Ulf Klasa, Helén Toivonen, Tomas Karlsson, Besök; Tabita

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Konferensanteckningar DSF Distriktskonferens i Skövde 2012-09-01 02

Konferensanteckningar DSF Distriktskonferens i Skövde 2012-09-01 02 Konferensanteckningar DSF Distriktskonferens i Skövde 2012-09-01 02 Med reservation för feltryck och feltolkningar IdrottOnline (IOL) 1,7 miljoner kronor delas ut bland svensk idrott Krav från Regeringen

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. Hösten 2009 - Våren 2010 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER Hösten 2009 - Våren 2010 Innehåll Ombudsregler sid. 3 Guldombud sid. 3 Logga in som teaterombud sid. 4 Påminnelse om kunduppgifter sid. 4 Boka biljetter sid. 5 Hämta/Skriva

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer