RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor 2012-03-12"

Transkript

1 RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor P34 P29 P55 P07 Betala i förskott vart femte år? För mycket pengar på ett bräde skapar motstånd. För mycket pengar på ett bräde skapar motstånd. Nej, hur länge lever man?? Betala via postgiro? Ointressant för mig (betalar via internetbank). Ointressant för mig (betalar via internetbank). Detta beror väl på hur man betalar sina räkningar normalt, eller?! Istället för bankgiro? Betala via e-faktura? Bara om jag samtidigt får fakturan med e-post. Bara om jag får fakturan samtidigt med e-post. Få påminnelse en gång vare år Både faktura och påminnelse ska skickas varje år. Både faktura och ev. påminnelse ska skickas varje år. Få påminnelser i samband med utskicket i december. Få påminnelse via e-post? Gäller även faktura. Nödvändigt att föreningen begär mottagningsbevis på påminnelse. Gäller även faktura. Nödvändigt att föreningen begär mottagnigsbevis på påminnelse. Få påminnelse via medlemsbladet.

2 P10 P60 P19 P26 P31 P41 P45 P48 P50 P53 P62 P63 P64 Få påminnelse via posten? Få påminnelse via posten om man inte har e-post. Gäller även faktura. Behövs bara för dem som saknar e-post. Gäller även faktura. Behövs bara för dem som saknar e-post. Påminnelse via e-post räcker. Påminnelse via posten onödigt eftersom det kostar porto. Få påminnelse via medlemsbladet. Medlemsbladet? Ja, kräver inget eget initiativ. Skicka medlemsbladet med e-post. Vanlig post bara till dem som saknar e-post. Skicka medlemsbladet med e-post. Vanlig post bara till dem som saknar e-post. Kanske kan ges ut 2 ggr/år. Skicka medlemsbladet via . Kan läggas in på hemsidan för den som så önskar. Skicka så mycket som möjligt via mail. Kan kanske förenklas. Skicka med länk till bladet som finns på hemsidan. Skyddas av log in. Förnyande/Modernisering av hemsidan inkluderande fler släktrelaterade bilder. Kan mailas ut istället - sparar porto. Lägg medlemsbladet på hemsidan. Trevligt när det kommer. Bra tidpunkt idag. En gång/år okej. Borde bli elektroniskt. Läser gärna mail istället. Sparar även mycket pengar och arbete för föreningen. För de äldsta får väl barnen hjälpa till. Borde skickas ut via . En chans att spara pengar och de som inte har tillgång till kan få hjälp av familjen att få brevet utskrivet. Intensifiera försöket att skriva artiklar om intressanta släktingar i aktiv ålder, gärna ungdomar.

3 P04 P29 P04 P41 P51 P52 Hemsidan? Bra för de som har dator/datorvana. Har ännu inte besökt sidan. Tittar sällan på den. Växer i betydelse (adm och webmaster) Är ingen frekvent Internet-användare. Besöker den mycket sällan, men viktigt ansikte utåt Släktkalendern Grundläggande. Det viktigaste dokumentet. Intressant och bör uppdateras. Släktkalendern viktigt komplement till släktdatabasen(överskådligare och lättare att förstå för ovana). Bör finnas för nedladdning fån hemsidan. Gärna en uppdatering ganska ofta. Inte så viktig. Skickas via mail. Intressant och viktigt att vi har koll på vår historia. Saknar information i släktkalendern om barnen. Både mina egna men även andras, dom är ju en del av släkten. Vore bra att kunna uppdatera de forumen. Den tryckta bra vid träffar. Bör kunna vara enkelt att skriva ut ur databasen. Släktdatabasen? Se 2/ P04 Den är väl underlag till släktkalendern? Har inte tittat på den. Nog viktig. P29 Är ingen frekvent Internet-användare. P51 Intressant och viktigt att vi har koll på vår historia.

4 P23 Släktmöten vart 5:e år? Ja, det är lagom. Trevligt! Bör fortsätta. 5-årsmötena under enklare former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. 5-årsmötena under enklare former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. Ja, medlemmarna betalar i förskott. Lång inbjudningstid. Behöver ej vara påkostat i allmänhet. Den frågan är mycket viktig och jag hoppas ni får många förslag. Ulf och jag fick en del tänkvärda kommentarer. Själv anser jag mig som en mycket engagerad medlem och dessutom med lång erfarenhet av planering och genomförande av dessa vart femte år. Gruppen äldre har ökat och det är roligt. Man kommer resande långväga för att byta minnen och ha en trevlig kväll. En god måltid, gott vin och tillfälle att dansa. Det senare kanske inte alla har gjort sen sist. Gruppen tonåringar har också ökat. Vid senaste släktmötet var allt så välordnat (menybladet borde kanske kollats av någon franskkunnig). Efter den goda middagen var det många som sökte en plats att sitta ner och prata (dessutom var det många som liksom jag hör dåligt) Detta gjorde att många gick tidigt. När ni väljer dansmusik nästa gång måste ni tänka väldigt noga. Nu vände den sig till den yngre årsgruppen. Ulf och jag älskar att dansa, märk väl alla sorters; jazz, 20-tal inkl. charleston, tal men inte de senatse årens. Som exempel kan jag säga att Marianne och Berndt är likasinnade. OBS! Detta är ett släktmöte med närvarande medlemmar mellan ! Kontentan: se till att det finns sittplatser lämpliga för dem som vill prata. Tänk på dem som älskar att dansa men avstå från den mest högljudda musiken. Det som står högst på listan är ekonomin. År efter år fanns det tillgångar. Om någon i styrelsen tycker att jag är gnällig står jag gärna till tjänst för diskussion. Just nu oroar jag mig mest för ekonomin. Kanske är det dags att vi ALLA betalar in en extra avgift det här året. Ulf och jag gör det gärna. Ja, men inte den enda aktiviteten på flera år. Barnkalas inom släkten? Ja, de har visat sig positiva på många sätt. Viktigt för att få upp barnens intresse för släkten. Barnkalasen var viktiga när våra barn var små. Under enklare former, så att hela kostnaden kan tas ut av deltagarnas familjer. Subvention från föreningen skulle kunna vara motiverad om barnkalasen ordnas varje år, så att barnen verkligen lär känna varandra och förhoppningsvis i framtiden blir medlemmar. Men så täta ungdomsfester är knappast realistiskt för föreningen att orka med.

5 P64 Under enkla former så att hela kostnaden kan tas ut av deltagarnas familjer. Subvention från föreningen skulle kunna vara motiverad om barnkalasen ordnas varje år så att barnen verkligen lär känna varandra och förhoppningsvis i framtiden blir medlemmar. Men så täta barnkalas är knappast realistiskt för föreningen att orka med. Viktigt när våra barn var små. Gärna, om administration finns. Mycket viktigt för barn och barnfamiljer. Viktigt för att intressera barn och knyta släktband. Ungdomsfester inom släkten? Är säkert bra för kommande sammanhållning. P04 Svårt att hantera. Viktigt för att inte "tappa" nästa generation. Se F6/ Under enkla former så att hela kostnaden kan tas ut av deltagarnas familjer. Subvention från föreningen skulle kunna vara motiverad om barnkalasen ordnas varje år så att barnen verkligen lär känna varandra och förhoppningsvis i framtiden blir medlemmar. M Gärna ungdomssektion. P23 Ungdomarna får svara. P51 Svårt att relatera till det nu eftersom mina barn är för små. Bör prövas och utvärderas. P62 Mycket viktigt för att vi ska föra vidare traditionen. P64 Trevligt om det skulle fungera men troligen svårt. Sammankomster, utflykter, resor med släkten? Ökar släktkänsla, kunskap, vänskap. Gärna en ny resa liknande den till Dalsland. Under enkla former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. Under enkla former. Hela kostnaden tas ut av deltagarna. Kan marknadsföras lite mer aktivt. P51 Sammankomster trevligt (släktkalas, barnkalas etc), däremot ej resor för mig personligen. Ja, till självkostnadspris. Ger mer tid till varandra än ordinarie släktträffar.

6 Kontaktforum via internet (Facebook med flera)? Ja, för de som är vana vid Internet. Förutse inte att alla är det. Bra för dem som har intresse därav. Privatsak för var och en. Ja, men inte jag - än. P48 Kanske en Face book-grupp för dem som så önskar. Bör prövas och utvärderas. Att förbättra släktföreningens ekonomi? Rättare sagt - undvika dålig ekonomi. Viktigt att ekonomin är bra. Självklart mycket viktigt, det handlar ju om föreningens överlevnad. Självklart mycket viktigt. Det handlar ju om föreningens överlevnad. Ja, medlemsvärvning tror jag på. P23 Tips- två i styrelsen får aktivt medverka. P41 Höj avgiften för ständigt medlemskap enl. index. Lägg på en låg årlig avgift (100:-). Höj den årliga avgiften för övriga.(2-300:-) Inför familjemedlemskap= 1,5* avgift ständigt medlemskap+ 1,5* årlig avgift vilket innefattar makar och hemmaboende barn. P51 Ett självklart måste! Måste prioriteras. Kanske alla kunde betala en extra avgift för Viktigt om vi vill subventionera aktiviteter, annars ej. Att införa årliga medlemsavgifter för alla? Möjligen undantag för hedersmedlem eller någon som gjort något speciellt viktigt. Viktigt, som i många organisationer. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Ja P23 Nödvändigt! P34 Bör höjas till minst 200:-, eller varför inte 250:-. P51 Definitivt ett måste. 200:-/person klart rimligt. P55 Ett måste om flertalet varit ständiga medlemmar. Ja, men gratis för barn och studerande.

7 P18 P23 P26 P55 P23 P55 P65 Att ta bort avgiftsfriheten för ständigt medlemskap? Ja, om vi ändrar till årliga avgifter. Ger dålig vinst för föreningens med ständigt medlemskap. Har man en gång blivit ständig medlem, har man. Viss avgift dock viktig. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Även ständiga medlemmar bör betala årligen, dock något mindre belopp. Ja Låt medlemmar med ständigt medlemskap betala 100:-/år. Andra 200:-/år. Nödvändigt! Att ta bort avgiftsfriheten är inte alldeles okomplicerat. Avtal ska ju hållas.men det kanske är nödvändigt för föreningens framtid. I avsaknad av uppgift om tillgångarnas värde är det svårt att ta ställning till om en sådan åtgärd är nödvändig. Föreningens ekonomi ska inte behöva förbättras med höga medlemsavgifter. Medlemmarna måste subventionera aktiviteter som de själva engageras i. Frågan är om de inte ska betala hela den kostnad som aktivteten drar?! Medlemsavgift till förening av detta slag bör hållas låg. Ett måste om flertalet varit ständiga medlemmar. Behöver diskuteras. Ja men kräver upprepad förklaring för berörda. Att kompensera för förlorad avgifsfrihet? Hur ska det ske? Finns ingen anledning till detta. Bara genom något lägre avgift. Inbetald avgift för ständigt medlemskap ses som ett förskott på medlemsavgifter, räknat från den tidpunkt betalningen gjordes. Därefter betalas vanlig medlemsavgift. Genom lägre årlig avgift. Nej Fem avgiftsfria år för ständigt medlemskap. Meningslöst om flertalet varit ständiga medlemmar. Behöver diskuteras, beror på ålder. Kanske för dem som löst ständigt medlemskap de senaste 1-5 åren. Beror på hur länge man haft avgiftsfritt.

8 Att registrera båda makarna som medlemmar? Beror på vad som menas med makar. Gifta, sambo, särbo, gemensamma barn. P04 Båda makarna skall registreras var för sig. P07 Icke medlem ska betala osubventionerade priser.registrering ska ske individuellt utifrån önskemål. Positivt! Bara om båda makarna betalar medlemsavgift. Se F17! Bara om båda makarna betalar medlemsavgift.. Se F17/ Nej. Par/familjeavgift. P21 Kanske en avgift/ett medlemsblad/familj? P23 Det bör vara så med tanke på subventioner. P47 Bättre med familjemedlemskap. P55 Även om medlemsbladet varit gemensamt, kan ju aktiviteterna gagna bägge. Självklart om båda har intresse. Familjemedlemskap. P65 Beror på intresse. P07 P10 P18 P23 P29 P45 P64 P65 Att avregistrera medlemmar som inte betalar? Först höra sig för om hur stort intresset för föreningen är. Ja Viktigt, men det bör absolut skickas en påminnelse först. Självklart! En självklarhet, men man måste först förvissa sig om att personen nåtts av en påminnelse (så att det inte bara handlar om fel adress) En självklarhet, men man måste först förvissa sig om att personen har nåtts av en påminnelse(så att det inte handlar om fel adress). Efter påstötning, ja. Ja, efter påminnelse. Om de inte visar inresse. Men du ska stå i kalendern! Ja, men först efter ett par år. Kontakta medlemmen först. Ja, efter 2 år och 4 påminnelser. Naturligt! Betalar man ej vill man inte vara med. Införa vilande medlemskap? Utan medlemsblad etc.

9 P34 P65 Att efterskänka gamla obetalda medlemsavgifter? Inte obligatoriskt. Hellre frivilligt för den som känner sig skyldig. Absolut inte! Hur menar ni? En självklarhet. En självklarhet. Frågan fordrar precisering. Nej, inte gamla skulder. Inte efterskänka. Om man "börjar på nytt" kanske okej att efterskänka, men bara denna gång. Kontakta medlemmen först. Diskuteras från fall till fall. Ja, om man börjar betala ny, höjd avgift. Övergå till vilande medlemskap Att höja den årliga medlemsavgiften? Nej. 100:-/år Om ekonomin kräver detta. P04 Enligt stadgar 3 bestäms årsavgift av släktmöte. P07 Bestäms av släktmötet enligt stadgarna. Ja, gärna till 200:-/år. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Familjemedlemskap bör införas, exempelvis 300:- för en person, 500:- för två och 600:- för hel familj i samma hushåll (bra att hemmaboende tonåringar kan bli medlemmar för en billig penning). Utskick med post görs då enbart till huvudmedlemmen. Nödvändigt för föreningens ekonomi. Familjemedlemskap bör införas, exempelvis 300:- för en person, 500:-för två och 600:- för hel familj i samma hushåll (bra att hemmaboende tonåringar kan bli medlemmar för en billig penning). Utskick med post görs då enbart till huvudmedlemmen. P18 Låt alla betala 100:- i medlemsavgift, eventuellt 200:-/år för de som ej är ständiga medlemmar. P23 Ja, i nivå med de flesta föreningars t.ex. 200:-/år P51 Se 11/ Ja, men måttligt eller stegvis. P62 Möjligen till 200:-, men jag betalar hellre för enstaka evenemang/fester. P63 Tycker inte att det behövs. Jag betalar mer än gärna en summa pengar (c:a :-) för att vart 5:e år få gå på en riktig festmåltid med mina släktingar.

10 P04 P07 P23 P51 P65 P67 P34 P65 Att subventionera släktens aktiviteter? På vilket sätt? T.ex. bidra till transporter, lokaler. Om ekonomin medger. Om ekonomin tillåter. Ja, ett bra sätt att använda medlemsavgiften. Ej för vuxna medlemmar. För barn,ja! Se F5-8/ Se F5-8/ Ej subventioner för vuxna medlemmar. Nej. Eller klanske, beroende på föreningens ekonomi. Avgörs från fall till fall. Föräldrar kan stötta sina barn. Bra för att säkra deltagande. Ja, men inte generellt. Mer viktigt med barnkalas och ungdomsfester. Deltagande betalar. Egen gåva/testamente till släktföreningen? För egen del en fast avgift. Frivilligt! Det är väl trevligt, men kan inte krävas. Alltid möjligt. En privatsak. En privatsak. Är naturligtvis alltid möjligt. Föreningen är juridisk person. Jag bidrar med bilder/film+div. fotojobb/text. Precisera "släktföreningens aktiviteter". Om man vill.

11 P51 P21 P23 P34 P34 P51 PO2 P04 P07 P10 Föreningens betydelse för dig personligen? Släktkänslan. Att ha kunskap om mina förfäder på enkelt sätt. Som "hasselrotare" är mitt engagemang självklart. Känns viktig. Bra och roligt att den finns men engagerar mig inte i dagsläget p.g.a. för mycket annat med jobb, barnaktiviteter m.m. Ju aktivare, desto större betydelse. Föreningens betydelse för dina barn? Att bevara släktkänsla hos mina anhöriga. Mina tre barn är måna om föreningens fortlevnad. Tidigare fick inte (barn)barn till döttrar vara medlemmar. Nu tror de inte att de kan vara medlemmar-tappat tråden. Våra barn är vuxna och får svara för sig själva. Våra barn är vuxna och får svara för sig själva. Barnen tror att de inte har rätt att vara medlemmar. Troligen ja. Mycket svårbedömbart! Hur som helst - vi kommer att stötta dem. Kanske blir viktigt senare i livet. Medlemsblad, hemsida, släktträffar, slaktkalender. Ej viktigt idag då de är för små. Idag låg. Ett ansvar för oss föräldrar. Hur hög årlig medlemsavgift är du beredd att betala? - I så fall, vilka förväntningar har du? Betalar via Sigrid W. Uppskattar medlemsbladet. Att ekonomin blir tillfredsställande. Stt resor likt Dalslandsresan kan ordnas. 150:-/person, 250:-/makar 150:-/person, 250:-/makar Högst 250:-. Har förväntningar att vi har en träff vart 5:e år, årligt medlemsblad och påminnelse om man inte betalar. Uppdatering av släktkalendern,fortsatt medlemsblad årligen, släktfest var 5:e år+ev. ungdomsfest litet oftare.

12 Hur hög årlig medlemsavgift är du beredd att betala? - I så fall, vilka förväntningar har du? (forts) Att släktmöte hålls vart 5:e år. Medlemsavgiften betalas alltid till bankgiro Medlemsavgiften betalas alltid till bankgiro Att släktmöte ordnas vart 5:e år. Ungefär som nu. Kanske lite utveckling. Fest-/clubkommitté. P17 Att man har råd att ordna ett släktmöte till innan jag dör. P18 Den information som jag hittills fått via medlemsbladet. Vill här meddela att jag återtagit mitt släktnamn. Heter numera endast Hasselrot. P19 Samma som nu. P21 Verksamhet i nuvarande omfattning eller något utökad. P22 Subventionera släktmöte vart 5:e år. P23 Precis som föreningen fungerar nu. P27 Släktmöte vart 5:e år. P28 Bättre ekonomi ger stöd för subventionerade aktiviteter. P29 nom samma familj och adress räcker det väl med ett utskick. P30 Att någon upprätthåller släktkalendern och släktdatabasen. P32 0 kronor. P33 Uppdatering av släktkalendern/släktdatabasen, släktfest vart 5:e år och medlemsblad. P36 Anordna släktfester. P38 Anordna festerna. P41 Att upprätthålla släktkalendern. P43 Släktfest P44 Stor fest vart 5:e år. Påminnelse om man inte betalar. Inbetalningskort när det är dags att betala. Årligt medlemsblad. P45 P48 P49 P53 P55 Hålla hemsidan och databasen uppdaterad. Beloppet är avhängigt vad föreningen vill uppnå. Kanske en extra peng för släktfesterna. Administrera nätverket/föreningen, hemsida, medlemsbladet, arrangera sammankomster. En uppdaterad släktkalender och ett släktkalas vart 5:e år. Bra även att använda sig av Internet, hemsida. Vore bra med redovisning av släktföreningens tillgångar (ekonomi, arkivmaterial, föremål). Är ständig medlem. Om inte är jag beredd att betala 250:-/år. Medlemsblad 1 gång/år. Ett möte/en aktivitet vart 1-2 år. Arkiv+släktkatalog (on-line).

13 P60 P64 P65 P67 P09 P45 Hur hög årlig medlemsavgift är du beredd att betala? - I så fall, vilka förväntningar har du? (forts 2) Tänker att det ska vara hyfsat billigt att vara med och att vi som går står för kostnaderna till våra aktiviteter. Att anordna aktiviteter, släktmöte, barnkalas etc. 150:-/år - Medlemsblad, hemsida, betala 5-årsfest själv. 250:-/år - medlemsblad, hemsida, subventionerad 5-årsfest. 350:-/år - medlemsblad, hemsida, helt betald 5-årsfest. Vuxna deltagande i aktiviteter betalar för hela kostnaden. Yngre subventioneras. Övriga kommentarer Lindencronska släktföreningen finansieras med medlemsavgifter som är 150:-/ensamstående och 200:-/gift par under en 2-årsperiod. Ständiga medlemmar finns ej. Vart 4:e år ordnas släktmöte. Deltagarna betalar då för middagen och lunch följande dag. Medlemsavgifterna räcker till vissa löpande kostnader (porto o.dyl.), kransar till avlidna, f.d. styrelseledamöters begravningar och tillmöteslokal vid släktmötet. Avgiften brukar också räcka till att betala middag och lunch för mötesdeltagare under 18 år. När släktmötet arrangeras i Stockholm brukar medlemmar från landet bo hos släktingar. Avstår från goda råd för föreningens framtid. Tackar för åren som gått och de höga ambitioner som föreningen haft! Svårt att känna engagemang då detta är Stockholms-orienterat.

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SIF Projekt Laddat Medlemskap

SIF Projekt Laddat Medlemskap SIF Projekt Laddat Medlemskap 1. På vilket sätt är du aktiv med islandshästar/islandshästaktiviteter? Fler alternativ kan väljas. Response Percent Response Count Har egen häst/hästar 86,2% 704 Rider på

Läs mer

Föräldraenkät om alkohol och tobak

Föräldraenkät om alkohol och tobak Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år 2003. Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013 Resultat Mona Lehtonen 17.03.2014 1 Svenska pensionärsförbundet skall för år 2013 göra en utredning över resultat och effekter till Penningautomatföreningen

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer