Djur för människans välbefinnande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Djur för människans välbefinnande"

Transkript

1 0(12) Diarienummer SLU Skara Djur för människans välbefinnande Diarienummer Foto: Carla Karlsson SLU, Box 234, SE Skara, Sweden tel: +46 (0) VAT nr SE

2 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Organisation... 4 Styrgrupp... 4 Referensgrupp... 4 Expertmedverkan... 5 Resultat... 6 Workshops... 7 Workshop Workshop Utbildning och kunskapsspridning... 7 Bransch och nätverk... 7 Resultat från WS 1 och Konferens... 9 Internationell forskning... 9 Exempel i Sverige... 9 Diskussion/paneldebatt Kommentar till konferensen Slutsats - rekommendationer för framtiden Centrumbildning Utbildning VIP-kurs Uppdragsutbildning Kommersialiserbara koncept Bilaga 1, omvärldsanalys Bilaga 2, VIP-kurs 2013 Bilaga 3, uppdragsutbildning 1(12)

3 SLU Skara Vinnova Djur för människans välbefinnande Sammanfattning Psykisk och stressrelaterad ohälsa ökar i Sverige och vårt samhälle är i förändring med fler äldre. Ansvaret vilar allt tyngre på de som arbetar. Avståndet mellan stad och land ökar och kontakt med landsbygdens djur minskar. Samtidigt ökar antalet sällskapsdjur i städerna och fler upptäcker betydelsen av djur för egen välfärd. Utmaningen är att bidra till en bättre hälsa och sjukvård genom att kroppens eget stressdämpande och läkande system aktiveras. Detta kan uppnås genom kontakt med djur. En långsiktig effekt är minskad medicinering hos unga och gamla med ångestsymptom och depressioner. Minskad medicinanvändning innebär också mindre miljöbelastning. En stor målgrupp behöver höja kunskapsnivån, därför behövs grundläggande kunskap med vetenskaplig förankring. I projektgruppen finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa-djur. Projektet har medverkat till attitydförändring genom ökad kunskapsspridning och förståelse. Projektet har resulterat i: 1) Förslag på centrumbildning om djur och människors hälsa som lokaliseras till SLU i Skara. Gemensamma begrepp, kvalitetssäkring samt internationalisering är fokusområden. 2) Två utbildningskoncept, en uppdragsutbildning för personer med vård- eller djurutbildning i grunden i syfte att ge kompletterande kompetens samt en VIP-kurs för personer i viktiga positioner inom sjukvård, företag och vårdbolag. 3) Det finns goda förutsättningar för nya affärskoncept med djur i vården. Men kompetens om djur måste möta kompetens inom humansjukvård. Projektet menar därför att steg ett är att skapa gemensamma utbildningar och konferenser. Steg två är att vidare utveckla områden som utkristalliserat sig vid projektets samverkansaktiviteter. 2(12)

4 Bakgrund Psykisk och stressrelaterad ohälsa ökar i Sverige och vårt samhälle är i förändring med fler äldre personer. Ansvaret vilar allt tyngre på de som arbetar. Många flyttar från landsbygden in till större städer och allt fler bor ensamma. Avståndet mellan stad och landsort ökar vilket medför att kontakt med landsbygdens djur och natur saknas i allt större utsträckning. Samtidigt ökar antalet sällskapsdjur inne i städerna och fler upptäcker betydelsen av djur för egen välfärd. Det är därför angeläget att identifiera nya lösningar som kan hjälpa till att dämpa stress och motverka sjukskrivningar och ökad medicinering. Grön Rehabilitering och Grön Omsorg har här blivit nya begrepp. Kompetenserna för djur och odling möter kompetenser inom rehabilitering, vård och omsorg. Projektidén går ut på att skapa efterfrågade kvalitetssäkrade, kommersialiserbara behandlingsmodeller med djur, som kan implementeras i såväl privat som offentlig vård. Utmaningen är att bidra till en bättre hälsa och sjukvård genom att kroppens eget stressdämpande och läkande system aktiveras. Detta kan ske med hjälp av djur. I projektidén ingår att fler aktörer från branschen deltar och att en ökad koppling till högskolenära miljö sker. Forskare kan då medverka till att stödja utvecklingen av nya kunskapsintensiva tjänsteföretag. Studenter ges möjlighet att möta forskare och dagens vårdgivare. Målet är att bidra till att skapa trivsamma miljöer med individen i centrum där friska, sunda och välmående djur bidrar till att förbättra människans hälsa och välbefinnande. För detta krävs; Konkreta samverkanslösningar mellan grön och vit vård. Att kunna identifiera nyckelkompetensbehov för framgångsrik samverkan med djur i vården. Att kunna lära av goda exempel med djur i vården. Att kunna identifiera aktuella behov för ett stärkt innovationssystem med fokus på djur i vården. I projektet har ingått att utföra omvärldsanalys, arrangera två workshops samt genomföra en samverkansaktivitet med forskare och studenter. 3(12)

5 Organisation Styrgrupp Projektet har organiserats och styrts från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara med Margareta Stigson, platschef som ordförande och Vanja Sandgren, kommunikatör som projektledare. Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor i fysiologi vid SLU. Hon disputerade vid Karolinska Institutet inom området farmakologi. Hon har en bred forskningserfarenhet och har handlett mer än 30 doktorander med olika bakgrund, t.ex. läkare, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer och agronomer och biomedicinare. Hon har skrivit mer än 450 original och översiktsartiklar och flera böcker, varav 2 om oxytocin (beröring och relationer). I en alldeles nyutkommen bok skriven i samarbete med tyska och österrikiska kolleger beskrivs oxytocinets roll vid relationer mellan människor och djur, särskilt hundar. Hon är en mycket anlitad internationell föreläsare inom området oxytocin, beröring, mor barn relationen och på senare tid även relationen mellan människa och djur. Ingeborg Höök, Vårdhundskolan, sjuksköterska med magisterutbildning i vårdvetenskap. Samordnare i fyraårigt Arvsfondsprojekt och representant för Vårdhundskolan i nationell arbetsgrupp som ska ta fram evidensbaserade riktlinjer för verksamhet med vårdhund. Författare till boken Hund på recept, 2010 och Hund för hälsa, 2011 Bo Rylander, FoU-chef i Skaraborg och involverad i diabetesforskning, Västra Götalandsregionen. Anser att verksamheterna inom såväl hälso-och sjukvård som den gröna sektorn måste finnas med i ett tidigt skede vid utveckling av området. En viktig nyckel är Kommunalförbundet. Ulrika Hernant, FoU-strateg, Skaraborgs kommunalförbund, (hösten 2012). Poängterar också vikten av att verksamheterna inom hälso-och sjukvård och den gröna sektorn tidigt måste finnas vid utveckling av området. Målgruppen och forskare bör arbeta tillsammans. Magnus Ljung, forskare och statskonsulent vid SLU har adjungerats vid ett tillfälle och bidragit med forskningskompetens i kommunikation. Referensgrupp Oscar Abrahamsson, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, företagscoach som ser stor nytta av att skapa affärsmöjligheter för medlemmar i LRF. En vetenskaplig grund måste vara basen. Maria Thyberg, verksamhetschef på Trygghetens omvårdnadsboende i Solna, Aleris Omsorg AB. Här finns det möjlighet för äldre att ta med sitt djur på äldreboendet. 4(12)

6 Anette Ekström, docent i omvårdnad, Högskolan i Skövde (HIS). Arbetsområden är barnafödande och amning, motorisk och mental stimulering. Finns med i KKprojektet hundar i vården. Arbetar också med attityder hos vårdpersonal och välbefinnande. Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi med inriktning mot identitets- och socialisationsprocesser, HIS. Finns med i KK projekt, hundar i vården. Kan bidra med kunskap kring människan, intresserad av hur djuret påverkar interaktionen. Linda Handlin, disputerad molekylärbiolog vid HIS och SLU. Har genomfört forskningsstudie gällande grundläggande mekanismer människa djur, (människa hund) vid umgänge. Finns med i KK-projektet hundar i vården. Anne Nilsson, veterinär, HIS/SLU. Finns med i KK-projektet hundar i vården. Frivilliga personer som bor på äldreboenden har fått träffa en utbildad vårdhund och dess förare. Karin Enskär, professor, avdelningen vård och natur, HIS. Ser områdets möjligheter, speciellt gällande barn och djur. Kan mäta livskvalitet och välbefinnande hos barn. Maria Andersson, disputerad etolog och studierektor vid Husdjurens miljö och hälsa, HMH, SLU i Skara. Kan bidra med kompetens kring djur, hur de påverkas av situationen de befinner sig i. Lena Lidfors, professor i etologi och avdelningschef för etologi och djurskyddsavdelningen, HMH, SLU i Skara. Henrik Lerner, biolog. Forskar kring begrepp och teorier som kan användas både för människa och djur, t.ex. hälsa, normalitet och naturlighet. Margareta Håkanson, leg. sjukgymnast, med lic. Kan området ridterapi och har arbetat med djur och människors hälsa på SLU i Skara. Expertmedverkan Expertmedverkan har skett, främst från SLU, Högskolan i Skövde och Vårdhundskolan men också från övriga deltagare i referensgruppen, LRF, Aleris, VGR, Hushållningssällskapet, Green Tech Park, SLU Holding, Innovationskontor Väst samt Arbetsmarknadsenheten, Skara kommun. 5(12)

7 Resultat Omvärldsanlys Såväl styr- som referensgrupp har hög kompetens och ett stort nätverk, såväl inom djurområdet som inom vård och omsorg, i forskningsmiljöer, utbildning och i verksamheter. Projektet har visat på ett axplock av aktiviteter och vi konstaterar att det händer mycket i området världen över. Att inom ramen för en omvärldsanalys i detta projekt redovisa en djupare undersökning är inte görligt. Mängden av information, uppsatser, litteratur, projekt mm. pekar däremot på ett behov av en samlad arena. Bilaga 1. Styr- och referensgrupp har påpekat att begreppet djur har olika delar och att det krävs stora kunskaper för att möta kund och utförare samt ha ett uttänkt syfte med verksamhet med djur. Man ser det som viktigt att parter med erfarenhet sammanstrålar för att belysa viktiga områden. Ett sådant forum kan i förlängningen vara beläget på SLU Campus Skara. Närheten till sjukvårdsutbildning och forskning vid Högskolan i Skövde gör att kopplingen mellan grön och vit vård och omsorg underlättas. Användningen av djur i vården stöds idag av det faktum att en vetenskaplig förklaring till de positiva effekterna som djuren utövar på människors hälsa börjar ta form. Professer Kerstin Uvnäs Moberg och hennes medarbetare har nämligen visat att nyckeln till effekterna är att oxytocin, en substans som frisätts vid positiv interaktion människor emellan, också frisätts vid interaktion mellan människor och djur. Oxytocinet sätter sedan igång de hälsobefrämjande effekterna. Det finns många goda exempel från verksamhet där sällskapsdjur deltar, främst inom äldrevård, runt om i landet. Utvecklingsarbete pågår och forskare från flera universitet är engagerade i uppföljning av mindre projekt. Mer forskning av god kvalitet behövs för fortsatt utvecklingsarbete av hur sällskapsdjur kan medverka inom vård, skola och omsorg på ett meningsfullt och tryggt sätt. Det kan ge viktiga bidrag till bättre hälsoekonomi. Ett antal punkter gällande djur för människans välbefinnande är identifierade som intressanta i ett framtidsscenario. Främst att sprida förståelsen för grundläggande mekanismer och visa konkreta goda exempel med djur. Men också att arbeta med barn, skola och förebyggande verksamhet. Man eftersöker körkort i praktiska och teoretiska moment och ekonomisk beskrivning av värdet med djur i sammanhanget friskvård, motion och sällskap. 6(12)

8 Workshops Workshop 1 Ämnet var djur i äldreomsorg, aktuell forskning och nyckelkompetensbehov. Särskilt inbjudna var personer från grön och vit vård som samlades för att stimulera till innovationer och nya koncept med fokus på djur i äldreomsorgen. I diskussionerna utvecklades resonemanget kring utbildning i människahundrelation. Det finns etablerade utbildare i Norden, såväl privata, som universitetsutbildningar. En systematisering av utbildning eftersöktes samt stöd för kvalitetssäkring. Evidens och individens behov är grundläggande begrepp. Vården står inför ett skifte idag där man talar mer om ett kundperspektiv än tidigare. För att bemöta detta vore det önskvärt att skapa ett nationellt centrum för djur. Ett centrum som kan samordna, samla och skapa ett innovationssystem, det vill säga erbjuda en miljö byggd på kompetens och utbildning. Här måste vi starta där vi står idag, från vad vi kan. Det är en bra början att lägga pusslet och sen se de vita fläckarna. Workshop 2 Ämnet var innovationer, modeller för hur djur i vården kan användas, innovativ campusmiljö för djur i vården, klusterbildning mm. Personer från grön och vit vård, forskning och innovationssystem samlades för att skapa konkreta samverkansidéer och koncept/modeller där djur kan medverka i nya vårdsituationer på ett innovativt sätt. Workshopen resulterade i vidare tankar kring utbildning och kunskapsspridning, bransch och nätverk. Utbildning och kunskapsspridning Här finns det stora möjligheter och en stor målgrupp som behöver höja kunskapsnivån. Det finns ett stort behov av grundläggande kunskap med vetenskaplig förankring. Delprojekt är att anpassa kurser till gymnasienivå och grundutbildningar (sjuksköterska/djursjukskötare). Uppdragsutbildningar till olika målgrupper som ekonomer, beslutsfattare, kuratorer, tandvården (rädda människor), socialpsykologer och husdjurslärare. Detta är inte tidigare gjort då man inte hanterat frågan tillsammans. Det finns lärosäten, FoU och kunskap om paketering av kurser. Bransch och nätverk Kommuner (beslutsfattare och politiker) vill se goda exempel som fungerar för att kunna avsätta pengar. Exempel visas bland annat genom studieresor. Det framkom önskemål om att skapa ett nationellt centrum för djur i vården där produktutveckling, inventering av vad som finns och analys av lämpliga produkter kan ske. En samlad bransch kan också samla befintlig dokumentation. Att skapa en institution kräver synliggörande. Tvärvetenskaplighet, stark drivkraft och förmåga att kunna organisera är viktiga framgångsfaktorer för att kunna visa bland annat hur nya vårdtjänster kan utvecklas till lägre kostnader med hjälp av 7(12)

9 djur. Omvärldens behov behöver också utredas kontinuerligt. Det finns önskemål om att projektets nätverk ska vara långsiktigt hållbart, och en rimlig kostnad för att vara med kan vara lämpligt att ta ut. Resultat från WS 1 och 2 Deltagarna står för en bredd och samlad kompetens, från forskning till arbetsliv och sjukvård. Man kan sina målgrupper men ur olika samhällsperspektiv. I gruppen finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa-djur. Det finns genom professor Kerstin Uvnäs- Moberg en vetenskaplig förklaringsmodell som vi i detta sammanhang kan benämna närhetens hormon, ett system som bygger på lugn och beröring. Det finns också koppling till praktisk verklighet med personer som kan finna rätt miljöer vid tester av vårdformer och områden. Det finns kunskap om utbildningskoncept och hur centrumbildningar kan skapas. Genom de båda workshoparna har ett antal affärsmässiga koncept och idéer påvisats. Då det delvis är nya aktörer, lekmän inom området djur i vård, som har deltagit har ett antal redan existerande idéer nämnts. Det visar dock att det är angeläget att arbeta vidare med utveckling av sådana tankar. Det är viktigt att kunskap om djur i vården med tanke på verksamheter och forskning sprids i målgrupper där det inte redan är känt. Det kan ske genom samverkan. Deltagarna önskar arbeta vidare med: Olika djuravdelningar på boenden. Djur i skolan. Entreprenörer tillhandahåller djur. Hundtjänst för personer med egen hund Rätt djur till rätt behov och för rätt aktivitet. Paketlösningar: ställa upp fågelbord, djurparksresor och utflykter. Djur i det vilda, djur finns nära, gratis i naturen. Policyriktlinjer: säljpaket - vem som har ansvar, beskrivning för hemtjänst, vårdboende mm. Materialproduktion för djuren, människorna och miljöerna. Påvisa mervärden: fler djur, mindre medicin. Djur på recept Allergifria hundar och katter. Levande landsbygd utveckla landsbygdens miljö för människa och djur Nyttja gården, proffsen sköter vården. Riktad utbildning för ekonomer och andra yrkesgrupper än redan initierade. Konkreta, kortare kurser. Kvalitetssäkrade utbildningar för personer och djur. Certifieringssystem, till exempel bra gård. 8(12)

10 Konferens För att bereda studenter och forskare möjlighet att samverka över discipliner med nya affärsidéer arrangerades i september 2012 en internationell konferens vid SLU i Skara. Då man i Workshop 2 uttryckte önskemål om att arbeta vidare med branschen, bjöds också företrädare för såväl privata som offentliga vårdgivare, vårdhundförare, personer som arbetar inom grön omsorg m.fl. in. Konferensen Djurs betydelse inom vård, omsorg och rehabilitering samlade under en heldag 77 personer varav 35 deltagare från näringsliv med hund-, hästoch trädgårdsterapi. Medverkade gjorde också representanter från habilitering, Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling, Länsstyrelsen Västra Götaland, naturbruksgymnasium, Högskolan i Skövde samt lärare och forskare från SLU. De 42 studenterna representerade SLU och BYS, Biologiska yrkeshögskolan, med djursjukskötare, etologer och hästföretagare. Internationell forskning I den första delen av konferensen beskrevs hur relationer med djur, särskilt hundar kan utöva positiva effekter hos människor. Här deltog professor Kerstin Uvnäs Moberg SLU Skara samt psykologerna Dr Andrea Beetz och Professor Henri Julius, båda från Rostock i Tyskland, Kerstin Uvnäs Moberg sammanfattade funktionen i oxytocinsystemet och dess förmåga att öka social interaktion, skapa bindning mellan individer och dämpa stress och stimulera läkande processer. Sambandet mellan närhet/beröring och oxytocinfrisättning beskrevs också. Andrea Beetz gav en bred översikt av tillgänglig vetenskaplig litteratur inom ämnet human-animal-interaction (HAI) och visade hur närvaro av hund kan dämpa stressaktiviteten hos ungdomar och hur samspel med hästar kan öka den sociala förmågan. Henri Julius beskrev hur ungdomar med anpassningsproblem i skolan kan ha särskilt god nytta av hundar. Individer med anknytningsproblem har svårt att lita på människor, men i närvaro av hundar kan tilliten återkomma och därmed möjliggörs positiv interaktion med vuxna inte minst i skolan. Föredragshållarna har beskrivit detta i mer utförlig form i den nyutkomna boken Attachment to pets. Julius H, Beetz A, Kotrschal K, Turner D, Uvnäs-Moberg K. Attachment to pets. Hogrefe Publishing Exempel i Sverige Konferensens del två visade på goda exempel med djur i vård. Sveriges första vårdhund för barn, Livia, arbetar på Lilla Erstagården, Nordens första barn- och ungdomshospice. Hon fanns på plats tillsammans med läkaren Ann Edner. 9(12)

11 Forskaren Linda Handlin och veterinär/forskarstuderande Anne Nilsson, SLU/Högskolan i Skövde, berättade om hundar i äldrevården och samspelet mellan hundägare och hundar. Hur välbefinnande hos både djur och människor kan mätas genom halten av välbefinnandehormonet oxytocin och stresshormonet kortisol i blodet. Ingeborg Höök, från Vårdhundskolan berättade om hur vårdhundsteam och vårdpersonal utbildas samt om hur hunden fungerar som medarbetare och isbrytare som motiverar till aktivitet, träning, lugn och ro. Det är svårt att hitta bra medicinering till exempel för gamla med demens och stor oro och ångest. Nu har det visat sig att man har kunnat minska på mediciner när de gamla har fått träffa en hund. Diskussion/paneldebatt Förmiddagens program mynnade ut i en sammanfattning av kunskapsläget idag och en översikt över området. Området är tvärvetenskapligt till sin natur, från psykologi till biomekanismer till samhällsnytta. Generellt handlar det om att se över vilka djur som passar till vilka grupper och situationer. Nyansering behövs. Paneldebatten hanterade frågor som: Varför alla goda exempel inte syns? Mycket sker i det fördolda. Forskningen, evidensbaseringen börjar komma men det finns många mentala hinder som funktion, det är smutsigt, allergier att hantera. Det pekar på att kunskap fattas. Forskningsbehov måste utredas, nästa steg? Beställarnas kunskapsnivå måste utökas, ffa med utbildning mot den offentliga sektorn. Man måste ytterligare förstå mervärdet av djur för människor. Det är svårare att möta och hantera människor. Djuret fyller samma behov men det blir enklare. Kan djur vara bättre än människor för vissa grupper? En robot kan inte ersätta ett levande väsen. Om man ska arbeta med djur är det mest lämpligt i situationer utan stress. Kommentar till konferensen Konferensen samlade forskare, personer som är intresserade av och arbetar med djur, studenter och näringsliv. Den vita sektorn, några av beställarna, fanns på plats. Dock kan man se att mycket återstår i att skapa samverkan mellan det två grupperna, grön och vit sektor. En väg att gå är genom utbildning. Konferensen var också ett första steg i riktningen att skapa en gemensam plattform. Genom deltagarna och deras nätverk har kunskap och idéer spridits. Ett medialt intresse för konferensen resulterade i reportage i Sveriges Radio. 10(12)

12 Vetandets värld i Sveriges Radio P1, : En lurvig guldkant på vården. Sveriges Radio Skaraborg : Vårdhundar kan få barn att vilja träna. Slutsats - rekommendationer för framtiden Projektet har medverkat till förändrade attityder genom ökad kunskapsspridning och förståelse. Samtidigt har tre spår utkristalliserat sig, centrumbildning, utbildning och kommersialiserbara koncept. Projektet föreslår utveckling av dessa. Centrumbildning Resultaten från omvärldsanalys, workshops och konferens i projektet visar med tydlighet behovet av en gemensam plattform i ämnet djur och människors hälsa. Det finns också önskemål om att upprätthålla de uppkomna nätverken. Projektet föreslår därför en centrumbildning som lokaliseras till SLU i Skara. I en sådan centrumbildning är det möjligt att enas om gemensamma begrepp, arbeta med kvalitetssäkring samt internationalisering. Centrumbildningen stämmer också väl in i SLU:s nya satsning på en hälsoplattform, en FoU-plattform med avseende på hur kontakter med natur och djur kan påverka människors hälsa på ett gynnsamt sätt. Forskare från olika discipliner har hösten 2012 för första gången samlats kring närliggande frågor som; mår vi bättre i naturen, trädgård, skog och sällskapsdjurs betydelse i ett folkhälsoperspektiv, behandling och rehabilitering samt behov av forskning. Universitetslektor Ann Dolling representerar skog, professor Patrik Grahn, trädgård och professor Kerstin Uvnäs-Moberg djur. Då SLU i Skara formerat sig tillsammans med Högskolan i Skövde finns ämnet djur och människors hälsa med. En gemensam branschstandard finns numera för vårdhundekipage. Denna kan eventuellt bidra till ytterligare standards som då kan bearbetas inom ramen för en centrumbildning. Utbildning Projektet har utvecklat två koncept gällande utbildning, en VIP-kurs som vänder sig till personer i viktiga positioner inom sjukvård, företag och vårdbolag samt en gemensam uppdragsutbildning för personer med vård- eller djurutbildning i grunden i syfte att ge kompletterande kompetens. VIP-kurs 2013 Kursen vänder sig till personer i viktiga positioner inom sjukvård, företag och vårdbolag. Syftet är att legitimera sättet att arbeta samt att visa de praktiska 11(12)

13 tillämpningar som finns. En kortare kvällskurs planeras våren 2013 för ca 25 personer med regional anknytning. Föreläser gör medverkande experter i Vinnovaprojektet. Kursen finansieras med deltagaravgifter. Bilaga 2, program. Uppdragsutbildning En till viss del webbaserad uppdragsutbildning utvecklas i samverkan SLU och HIS för utbildad vårdpersonal och personer utbildade inom djurområdet. Den löper på kvartsfart under ett år, 15 hp och man läser gemensamma och enskilda block. Kursen beskriver det breda perspektivet, häst, hund, gård mm. Kursen ska visa var som händer fysiologiskt med människan i närvaro av djur. Tanken med en webbaserad uppdragsutbildning är att kunskapen är nåbar för personer i hela Sverige. I nästa steg kan den översättas och erbjudas alla engelskspråkiga i EU. Kursen är under hantering för godkännande vid respektive lärosäte. Bilaga 3, sammanfattad kursplan. Kommersialiserbara koncept På SLU i Skara finns landets enda djursjukskötarutbildning med forskning inom djuromvårdnad. Här finns också en kandidatutbildning i etologi och djurskydd. Tillsammans med entreprenörsanda och en god miljö finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling med nya affärskoncept för djur i vården. Denna kompetens måste då möta den som finns inom humansjukvård. Därför har projektet kommit fram till att steg ett är att skapa gemensamma utbildningar och konferenser. Steg två är att vidare utveckla områden som utkristalliserat sig vid projektets samverkansaktiviteter. I Norden har vi ett unikt förhållande till djur vilket vuxit fram under mycket lång tid. En förklaring anses vara det beroende som funnits mellan djur och människa i vårt kalla klimat. Djuren gav både värme och mat i det tidiga bondesamhället. De koncept som idag utvecklas måste vara väl prövade för att kunna implementeras i nya kulturer. Projektet ser många exportmöjligheter på sikt men vi kommer att visa att det fungerar i svensk kontext. Först en svensk modell, därefter en samnordisk och europeisk. 12(12)

Djur, natur och människors hälsa. Hur och varför djur och natur kan medverka till en bättre hälsa för oss människor

Djur, natur och människors hälsa. Hur och varför djur och natur kan medverka till en bättre hälsa för oss människor Djur, natur och människors hälsa Hur och varför djur och natur kan medverka till en bättre hälsa för oss människor Djur, natur och människors hälsa Utgivningsår: 2015, Skara Utgivare: Projektet Djur, människors

Läs mer

GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne. Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne

GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne. Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne 1 Grön Rehabilitering på landsbygden Skåne är ett projekt som gemensamt ägs, drivs

Läs mer

Manimalisrapporten 2009. Margareta Håkanson Leg sjukgymnast, doktorand Projekt Djur och människors hälsa SLU

Manimalisrapporten 2009. Margareta Håkanson Leg sjukgymnast, doktorand Projekt Djur och människors hälsa SLU Manimalisrapporten 2009 Margareta Håkanson Leg sjukgymnast, doktorand Projekt Djur och människors hälsa SLU Manimalisrapporten 2009 Faktaunderlaget med statistik om sällskapsdjuren i Sverige, forskningssammanfattning

Läs mer

Vård- & Terapihund. Fortbildning DAI. Besökshund. Djurassisterad pedagogik

Vård- & Terapihund. Fortbildning DAI. Besökshund. Djurassisterad pedagogik Besökshund Vård- & Terapihund Hundteamet som gör besök för att skapa glädje, motivation och stöd Professionellt hundteam som arbetar målinriktat, dokumenterar och utvärderar Djurassisterad pedagogik Arbeta

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Frisk i natur et felles nordisk prosjekt

Frisk i natur et felles nordisk prosjekt Frisk i natur et felles nordisk prosjekt Lisa Bergström Projektledare för Frisk i naturen Friluftslivets fellesorganisasjon www.friskinaturen.org lisa@frifo.no + 46 (0) 70 268 80 10 Huvudproblematik Varför

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Frisk i natur et felles nordisk prosjekt

Frisk i natur et felles nordisk prosjekt Frisk i natur et felles nordisk prosjekt Lisa Bergström Projektledare för Frisk i naturen Friluftslivets fellesorganisasjon www.friskinaturen.org lisa@frifo.no + 46 (0) 70 268 80 10 Huvudproblematik Varför

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

FRISK I NATUREN. Nordiskt samverkan för en hållbar framtid

FRISK I NATUREN. Nordiskt samverkan för en hållbar framtid Folkhälsostämman 2012 Folkhälsa för en hållbar framtid! FRISK I NATUREN Nordiskt samverkan för en hållbar framtid Projektledare Lisa Bergström Friluftslivets fellesorganisasjon, Norge /Sverige www.friskinaturen.org

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Hund på recept. en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund

Hund på recept. en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund Hund på recept en svensk modell för professionellt arbete med vårdhund Lek med tanken att ett läkemedelsföretag skulle presentera ett piller som utan biverkningar lindrade depressioner, ökade motivationen

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Tag vara på en ovärderlig resurs för äldrevården!

Tag vara på en ovärderlig resurs för äldrevården! Tag vara på en ovärderlig resurs för äldrevården! Den här informationen vänder sig till Dig som har inflytande i omsorgen för äldre och handikappade. De flesta som jobbar med omsorgsfrågor vet ju, att

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson

Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid Sam Larsson Högskolan i Gävle Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle Forskning och forskarutbildningar, samverkan och framtid 2016-11-22 Sam Larsson Verksamhetsidé: Högskolan i Gävle sätter människan i centrum

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Vad är Gustasbergs Gård?

Vad är Gustasbergs Gård? Vad är Gustasbergs Gård? Gustafsbergs Gård tillhandahåller sysselsättningsplatser för individer i behov av särskilt stöd och hjälper personer att skapa en meningsfull sysselsättning. Vi strävar efter en

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3

LÄRARHANDLEDNING SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän. Förskoleklass åk 3 SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Klappa en vän Förskoleklass åk 3 Innehåll Innan besöket... 1 Notebook Smartboard... 1 Power point... 2 Under besöket... 2 Efter besöket... 2 Till läraren om sällskapsdjur...

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd Sida 1 av 5 Visst gör föräldrar skillnad en regional heldagskonferens om föräldrastöd 12 januari 2016 Föräldrautbildning sparar skattepengar Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Christin Ahnmé Ekenryd Programkoordinator Enheten för interventions- och implementeringsforskning Programmet för forskning om metoder

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 2 - Hur omsätter vi innebörden i föreskriften till praktisk handling? - Mervärde för organisation och medarbetare? Jan Winroth och Christer Sorbring Reflektioner kring

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning och Annica Dominius Stockholms stad / KSL 2014-11-07 KSL är en politiskt styrd organisation med länets 26

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes!

Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes! Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes! Att ge av sin tid är att vårda Min erfarenhet av beröringens och bemötandets betydelse i vården grundar sig på mitt

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Grön rehabilitering. Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium

Grön rehabilitering. Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium Grön rehabilitering Pilotverksamhet på Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium Typ av sjukskrivningar 50% Mer än hälften av de som är sjukskrivna lider av långvarig

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Stadsdelen Centrum. 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun. ca 52 000 invånare. ca 8 000 pensionärer

Stadsdelen Centrum. 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun. ca 52 000 invånare. ca 8 000 pensionärer Stadsdelen Centrum 1 av 21 stadsdelar i Göteborgs kommun ca 52 000 invånare ca 8 000 pensionärer Förebyggande arbete i äldreomsorgen Träffpunkterna navet i den förebyggande verksamheten Olika delprojekt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: 0413-622 61 Vo0.2012.0135 2012-04-10 Vård- och omsorgsnämnden Ändrade utbildningskrav inom LSS-verksamhet Ärendebeskrivning Förändrade behov hos brukarna

Läs mer

Grön Rehabilitering på Landsbygd

Grön Rehabilitering på Landsbygd Grön Rehabilitering på Landsbygd Samarbetsprojekt mellan LRF Samordningsförbundet i Norrköping Försäkringskassan Vikbolandets Naturhälsogård Rehabilitering i gårdsmiljö med inriktning natur, djur och trädgård.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer