SPF distrikt Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF distrikt Skaraborg"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2014 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2014, distriktets trettionionde verksamhetsår. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter: Ruby Lindström, ordf, Tidaholm Olle Wendt, v ordf, Skövde Jarl Graf, Hjo Birgit Hansen, N Vånga, sekr Petrus Peinert, kassör, Varnhem Mona Gustafsson, Vara Birgitta Carlsson, Skövde Karlolof Fernow, Lidköping Bengt Edman, Tibro Marianne Manke, Vartofta Elvy Kille, Mariestad Styrelsen har inom sig utsett ett beredande arbetsutskott med följande sammansättning: Ruby Lindström (ordförande), Olle Wendt (vice ordförande) och Jarl Graf. I arbetsutskottet ingår också Birgit Hansen, sekreterare. samt Petrus Peinert, adjungerad vid ekonomiska frågor och Lennart Falegård, som efterträdde Rune Kjernald den 1 juli som ansvarig för kurser och adjungeras vid frågor rörande kursverksamheten. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden samt 8 sammanträden med arbetsutskottet, även de protokollförda. Därutöver har styrelsen kallats till tre extra protokollförda sammanträden, dels för att diskutera samarbetet med Lennart Falegård som efterträder Rune Kjernald som kursansvarig, dels för att diskutera höstens val och förbundets nya stadgar. I samband därmed har också hållits ett extra protokollfört arbetsutskott. Äldreutskottet har haft tre sammanträden. Ett antal angelägna äldrepolitiska frågor listades. Det beslutades att ägna Anhörigfrågan särskilt intresse. I slutet av året avslutades det arbetet med en debattartikel om anhörigas situation. Årets ekonomiska resultat visar ett överskott med kronor. Tre kurser har ställts in på grund av för få anmälningar. Distriktets ambition var också att arrangera aktiviteter inom förnyelseprojektet, som dock ställdes in till förmån för valaktiviteter som bekostades av förbundet. 1

2 Distriktet har anslutit sig som medlem i SENS Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg. Inom styrelsen har ansvar för olika verksamhetsområden fördelats på ledamöterna, vilket bland annat innebär ansvar för kontakter med föreningarna och stöd till föreningsarbetet samt ansvar inför styrelsen för att verksamheten utvecklas och förnyas. Verksamhetsansvariga funktionärer är alla angivna på distriktets hemsida. Olle Wendt har övergripande aktivitetsansvar för funktionärer utanför styrelsen. Några av styrelsens ledamöter har under året deltagit i förbundets konferenser. Ruby Lindström och Olle Wendt har deltagit i konferenser för distriktsordförande. Marianne Manke och Jarl Graf har deltagit i konferensen Jämlik hälsa samt i konferensen Koll på läkemedel i Göteborg. Marianne Manke, Olle Wendt och Birgitta Carlsson deltog i konferensen Framtidens vårdmodell, där resultat från Närvård västra Skaraborg redovisades. Petrus Peinert deltog i förbundets trafikkonferens. Mona Gustafsson och Elvy Kille deltog i förbundets konferens för nya i distriktsstyrelser. Olle Wendt har deltagit i Finansinspektionens kurs Tryggare ekonomi på äldre dar. I juni deltog Ruby Lindström, Olle Wendt, Birgitta Carlsson, Karlolof Fernow och Birgit Hansen som ombud i förbundets kongress, där det dels antogs det nya namnet SPF Seniorerna, dels nya stadgar och nya mål och riktlinjer. Karl-Erik Axelsson, Tibro, avgick som förbundets 1:e vice ordförande. Stämman valde Rune Kjernald, Mariestad, som förbundets 1:e vice ordförande. Inför nya mål och riktlinjer bildade förbundet arbetsgruppen Ett steg till med Ruby Lindström som ledamot. Hon omvaldes att ingå i arbetsgruppen ytterligare en period. Inför stadgeändringarna sammankallades föreningarnas ordförande vid tre tillfällen för att ingående diskussioner om ändringarna. Jarl Graf ingick i förbundets valberedning och blev på kongressen invald i den nya valberedningen. Årets ordförandekonferenser har förlagts till Falköping respektive Grästorp med respektive förening som värd. Ett antal valmöten genomfördes i Skövde, Lidköping, Götene-Kinnekulle och Tidaholm. Viktiga frågor som prioriterades i distriktets valmanifest var bland annat valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år, jämlik vård och omsorg i hela landet, anhörigstöd samt lagstiftning om att pensionärsråd ska finnas i alla kommuner, landsting och regioner. Förbundet beviljade bidrag till valarbetet. Vuxenskolan beviljade ett kulturbidrag med kronor, vilket användes för teaterföreställningen De Mislykte, som gavs i Sventorp-Forsby, Karlsborg, Gullspång-Hova, Holmestad och Skövde. Distriktet samarbetar kring kursverksamheten med Studieförbundet Vuxenskolan region Västra Götaland. Samarbetet fungerar föredömligt, vilket innebär både en rationell och innehållsmässigt bra verksamhet. Kostnaderna kan dessutom på olika sätt hållas nere så att deltagaravgifter inte behöver tas ut av föreningarna. 2

3 Följande kurser och konferenser har har anordnats under året: Antal deltagare Boendeseminarium 33 Medlemsregister 14 Nyvalda styrelseledamöter 20 Höstupptakt 41 Inför kongressen 27 Försäkringsrådgivare 18 Antal deltagare KPR/LPR/RPR Valberedningar 26 Sjungdag 99 Tryggare ekonomi 24 Vårupptakt 48 Rekryteringsansvariga 19 Totalt antal deltagare 429 Distriktets planeringsdagar för nästa års verksamhet hölls i Danmark. Bland annat beslutades att inrätta ett programråd och rekryteringsgruppen utökades. Det beslutades också att utgå från förbundets beslutade mål- och riktlinjer vid planeringen. Ett intressant studiebesök gjordes vid Säby Äldrecenter, där personalen använde sig av nya teknik i omhändertagandet av de boende. Ruby Lindström är ledamot i det regionala pensionärsrådet. Vidare har distriktet haft två ledamöter, Marianne Manke och Maj Ader, i regionens lokala pensionärsråd (LPR) för Västra Skaraborg samt ledamöterna Irene Åhlby och Jarl Graf för Östra Skaraborg. Styrelsen får vid varje sammanträde rapporter från såväl LPR som RPR. Samarbetet mellan de fem SPF-distrikten inom Västsverige omfattar regelbundna överläggningar i gemensamma frågor. Vi medverkade i Bokmässan i Göteborg med ekonomiskt stöd från förbundet. Liksom tidigare år, har bouleverksamheten haft en imponerande omfattning. Den särskilda boulegruppen organiserade fem serier fördelat i tre divisioner, i år med 30 lag, med cirka 300 deltagare varje vecka. Därutöver ordnades ett distriktsmästerskap, vilket också fungerade som uttagning till Riksmästerskapen. Årets distriktsmästerskap i boule arrangerades av SPF Skara och tävlingen lockade 43 lag. Segrade i damklassen gjorde Karlsborgsbygden. Tibroveteranerna blev 2:a och 3:a blev Götene. I herrlagens tävling placerade sig Mariestad som etta, Tibroveteranerna som tvåa och Ardala lade beslag på tredje platsen. I mixtävlingen tog Lidköping hand om både första och tredjeplatsen, medan Skara placerade sig som tvåa. Årets riksmästerskap gick av stapeln i Färjestaden på Öland. I tävlingarna deltog cirka 500 spelare i 164 lag. Resultatet för Skaraborgs del blev att Skaras herrlag placerade sig på andra plats, medan Nordbillingens herrlag blev trea. I damtävlingen kom Skaras damlag på andra plats. 3

4 Distriktsmästerskapet i bowling hölls i Skövde. Tolv SPF:are deltog i Riksmästerskapet i Vårby, varav tio från Tibro och 2 från Hjo. Raoul Magneberg från Hjo blev etta i herrklassen. I klass 2 kom Ture Johansson på fjärde plats. I damklassen kom Birgith Magnehed, Hjo, på fjärde plats och i klass 3 blev Ann-Marie Sandberg trea. I tvåmannalagtävlingen blev Ture Johansson/Jerry Eriksson trea. 28 lag deltog i Veteranvetartävlingen, dels i gruppspel och sedan final i cup-form. Finalen avgjordes vid en spännande match mellan Lidköping 1 och Tidaholm, med Lidköping 1 som vinnare med en poängs övervikt. Laget gick vidare till Hjärnkolltävlingen på Viking Lines Cinderella. Styrelsen har fortsatt satsningarna på service och information till föreningarna. Under året har styrelsen utsett kontaktpersoner enligt nedan: Curt Andersson Birgitta Carlsson Bengt Edman Karlolof Fernow Jarl Graf Mona Gustafsson Birgit Hansen Elvy Kille Ruby Lindström Marianne Manke Petrus Peinert Karlsborg Nordbillingen, Sventorp-Forsby, Skövde-Elin, Skövde Norra Härene-Hovby, Järpås, Tibro Lundsbrunn, Lidköping Hjo Skara, Vara Kvänum Gullspång-Hova, Töreboda, Mariestad Götene-Kinnekulle, Holmestad, Tidaholm Falköping, Frökind, Gudhemsbygden, Stenstorp, Vartofta Ardala, Grästorp, Vallebygden En ambition har under året varit att öka medlemsantalet med 3 procent och att verka för att minska antalet medlemmar som lämnar SPF. Resultatet blev en ökning med 0,2 procent. Det totala medlemsantalet i Skaraborgsdistriktet är 9 450, fördelat på 28 föreningar. Hemsidan är fortfarande välbesökt med över besök under året. Antalet sidvisningar uppgick till drygt besök. Skaraborgsdistriktet har försäkringsavtal med Länsförsäkringar Skaraborg som finns i vårt närområde. Dessutom finns centrala avtal med If och Skandia. Under året har aktiviteter genomförts lokalt och tillsammans med avtalspartner för att bl.a. upplysa om försäkringsbehovet och att medlemmarna skall kunna utnyttja sina SPF-förmåner. I samband med kurs för försäkringsrådgivare har särskild information lämnats om medlemmarnas möjlighet att via sin förenings hemsida länka sig vidare till distriktets hemsida och där även under rubriken Medlemsförmåner kunna läsa mer om respektive försäkring och vid behov även hämta hem nödvändiga blanketter. Distriktet kan se tillbaka på ännu ett livaktigt verksamhetsår med en imponerande verksamhet ute i föreningarna. Redovisning av de olika föreningarnas omfattande aktiviteter återfinns i föreningarnas egna verksamhetsberättelser och i förekommande fall på deras hemsidor. Viktigt för framtiden är att finna former för nya aktiviteter, anpassade till de intressefrågor som dagens och morgondagens nya pensionärer kan ha som kan erbjudas parallellt med de aktiviteter som hittills lockar många medlemmar till möten och träffar. 4

5 Styrelsen vill slutligen framföra ett stort tack för det goda samarbete och den fina verksamhet som kännetecknar arbetet inom SPF Skaraborg samt uttala förhoppningen om en fortsatt bra verksamhet och ett positivt samspel mellan föreningarna och distriktet även under kommande verksamhetsår till gagn för alla våra medlemmar. Styrelsen vill dessutom tacka Studieförbundet Vuxenskolan både regionalt och lokalt samt Länsförsäkringar Skaraborg för det fina samarbete och det stöd som vi får inom olika delar av vårt arbete. Skara den 17 mars 2015 Ruby Lindström Olle Wendt Jarl Graf Birgit Hansen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Petrus Peinert Jarl Graf Mona Gustafsson Kassör Birgitta Carlsson Bengt Edman Elvy Kille Marianne Manke Karlolof Fernow 5

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson

Läs mer

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2011 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Runo Carlsson, sekreterare Kerstin

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång.

30 år med SKIF. - en resumé av Bo Svensson. Skenäs och med Sverige som slutsegrare, blev mycket uppskattad och därmed var det nordiska utbytet igång. 30 år med SKIF - en resumé av Bo Svensson SKIF Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund fyller 30 år, och som ett led i firandet vill jag ge våra medlemmar en liten återblick på de gångna åren. Det hela

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH SAMMANTRÄDEN Förbundsstyrelsen leder riksorganisationens arbete i överensstämmelse med vad kongressen genom organisationens stadgar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010. Pensionärsrådets ledamöter. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2010 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Elsa Hofgård, sekr. t.o.m. 100421 Runo

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

LC Tidaholm 50-årsfirade

LC Tidaholm 50-årsfirade Årgång 44 Nr 3 2007-2008 LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell

Läs mer