P1 Annonsbokning - Versionshistorik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P1 Annonsbokning - Versionshistorik"

Transkript

1 P1 Annonsbokning - Versionshistorik (släpps ) - Helt ny fil "SkriptFMklientEpostFRIEX" som aktiveras och används om man vill automatisera friex-exporten till t ex tryckeri. Denna funktion kräver en extra licens för "teknisk användare". Samma pris som för en vanlig användarlicens. Ett par timmars arbete tillkommer för uppsättning. - Friex-automatiken som mailar filer kan nu även skicka filer via FTP. - Ny fil "SkriptFMklienEpostTidningar". Används om man vill automatisera att bokningsläget e-postas till ett bestämt urval e-postadresser. Denna funktion kräver en extra licens för "teknisk användare". Samma pris som för en vanlig användarlicens. Ett par timmars arbete tillkommer för uppsättning. Ändrat/förtydligande: -Förtydligande angående friex/refex: På kundkortet heter det "Antal refex" i stället för som tidigare Antal friex. Rapporterna förtydligade med att det gäller friex eller refex. Nummerlistan datum förtydligad med att det gäller friex eller refex (släpps ) - I "Bokningar" layout "www3", har vi lagt till nytt fält W-status som ersätter Mkod. Ändrad ordning. - I "Tidningar/Produkter" har vi kompletterat med nytt fält teamsegment. Under Inställningar-värdelistor finns ny vädelista att styra det valbara innehållet för nya fältet teamsegment. - Vid skapande av ny person med kontroll av dublett via soundex har vi kompletterat med fälten direktnummer och mobilnummer. - I rapport 66 och 108 har vi ändrat så att materialpåminnelsen går enligt logiken: Om det på ordern är ifyllt Materialansvarig person och mailadress på personens kort så gäller det. annars... Om annonsören har angivit en materialansvarig på kundkortet och det är ifyllt mailadress på personens kort gäller det. annars... Om bokat via förmedlare och kontaktperson hos förmedlare och det är ifyllt mailadress på personens kort gäller det. annars... Mailadressen på kundens order-referens. PLUS Vi lägger alltid till de epostadresser som står i fältet "Epost material där man kan lägga in en eller flera epostadresser separerade med, - I Rapport 114 har vi lagt till mouseover för företagsnamnet och formatet. - Menyn-grund-att göra idag. Nu visas företagsnamnet även om det inte är kopplat någon person (släpps ) - Under Inställningar/användare har vi lagt upp ny kryssruta OK, ändra säljare i kunder. Om den är ikryssad har säljaren rätt att ändra kundansvarig på kundkortet även om säljare är på lägre behörighet än 2 admin. - Under Tidningar/Extra har vi skapat ett nytt fält Epost från Mat. där man kan fylla i avsändares epostadress när man i printfilen konfigurerar materialpåminnelser. Då kan man ha olika "reply to" adresser för olika tidningar. - I "Nummer" finns nya fält för "rapport skickas datum" och "rapport skickad datum" och "rapport status". De kan användas för att automaila valfri rapport i printfilen på valfritt klockslag. - Uppdateringsskriptet "daily", uppdatering av nummer. Uppdaterar nu endast föregående år och alla år framåt. - I "Maila friex"-funktionen har vi justerat så att personer som slutat inte får friex. 1

2 (släpps ) - I "Säljbudget/Period" har vi lagt in så att man kan lägga budget för besök/möten och se utfallet för dessa. - Nya fält under Inställningar-Användare-Budget månad; säljbudget/år, samt min säljarbudget - Under Tidningar-Extra finns nytt fält Epost friex dagar där man skriver in antal helgfria dagar innan utgivningsdag som friexfilen till tryckeriet skall skapas. Bredvid fältet ligger ny knapp "uppdatera". Knappen uppdaterar nummer vars utgivningsdag ej är passerad och nummer som ej är skickade som friexfil enligt logiken ovan. - I "Nummer" har vi gjort en ny listvy "datum", som visar alla olika datum för varje nummer. - Ovanför fältet "Friex skickas" finns ny knapp som fyller i datumet för när friex skall skickas räknat utifrån utgivningsagen (släpps ) - "Produkter/Tidningar" har fått ett nytt kategorifält "Segment" med redigerbar värdelista under "Inställningar". På detaljkortet för Bokningar finns det nya fältet "Segment" sökbart. - Företag-fakturor (fliken)-inställningar har fått ett nytt fält "kreditupplysning". När man kryssar i det loggas det vem som kryssat i. Endast administratör kan ta bort krysset. Kopplat till detta nya kryssfält har vi under Inställningar-övrigt-order lagt ut ett nytt fält: Krav på kreditupplysning, om ikryssad är det krav att säljaren gör kreditupplysning innan man kan lägga ny order. Säljaren måste då först kryssa i det nya fältet på kundkortet. - I "Att göra" har vi lagt till nya knappar för att kunna bläddra mellan veckornas ej utförda att göra. Mycket användbart för att kunna se vad man har planerat att göra nästkommande vecka/veckor. - På "Nummer"-detaljkortet har vi lagt till vitala tidningsfält som sökbara. - Bokningar-detaljkortet; varumärke nu sökbart. - Vid ändring av order och man därefter gick till nyttan hamnade man på kortet i stället för i listan. Nu är det ändrat så man alltid hamnar i listan först. - "Att göra"-sorteringen är ändrad så att senaste kommer överst. Sorterat på klockslag fallande och att tomma klockslag kommer sist (släpps ) - "Order". I beräkningen av byråprovision har vi tagit bort att den kan visa "?" som resultat. - "Företag"; fliken bokningar och bokningar urval är nu försedda med sortering på tidningskod stigande, samt årnummer-id fallande. Gör att man ser respektive produkt/titel sorterat för sig och senaste överst (släpps ) - I "Bokningar" har vi lagt till ny kryssruta som visas i listvyn "Mat 3" (line 9); "F"=Faktureras. Om ikryssad skall det skapas extrarad för annonsproduktion på ordern. - Kalenderöversikten är ändrad så att den ej visar webbprodukterna. - Säljklockan är kompletterad så att den även visar brutto och rabatt (släpps ) - I Bokningar, lista "Mat 3" finns en ny knapp Uppdatera (interna) som hittar alla företag på valt kundnummer. Avsedd för att särskilja intern annonsproduktion från kundproduktion. - Under grundinställningarna för Tidningar/Produkter finns ett nytt fält Epost friex. Om man fyller i en epostadress och har aktiverat serverscript så får man automatiskt ut friex som mailas 3 dagar innan datum satt i "tryckdag annan" för numret. I "Nummer" har vi också kompletterat med två nya fält. Ett som stämplas med "Skickat datum" då friexfilen skapades och mailades samt ett loggfält som visar status för skicket. 2

3 (släpps ) Första versionen i FileMaker 13. Endast tekniskt plattformslyft. Helt nytt gränssnitt kommer senare. Troligtvis under hösten Om man har webbprodukter med veckoperiodisering kan man nu sätta i ett nytt kryss "Web per vecka" på produkten som då ser till att bokningen fördelas per vecka istället för månad, när bokad period är över veckoskiften. - Rapport 68 (Säljare spara veckan) kan nu utföras av FileMaker server. Det går att ange valfritt år som skall sparas. Är inget år valt tar den aktuellt år. - Ny rapport 122 (rapportdel 2) "Avstämning per konto". - I "Bokningar" är fältet "förmedlarnr" omgjort till att vara text i stället för numeriskt eftersom man ibland skriver in icke numeriska värden och tecken i det fältet (släpps ) - Vi har infört en ny inställning för att bestämma max antal tillåtna tecken i e-postadressfältet för funktionen "Epost faktura". Fältet "E-post faktura" rödmarkeras om man överskrider maxgränsen för tillåtet antal tecken. - Vi har komplettera ekonomi-inställningarna på förlagsnivå med nya fält för autotext vid kreditfakturering; Kreditfaktura text samt "Kreditfaktura text engelska". Inskriven text sätts automatiskt på kreditfakturor tillsammans med fakturanumret, t ex "Kreditfaktura skapad från fakturanummer: 1". - Nu finns möjlighet att ange annan momssats (än standardsatsen från förlag) per annonspris. Om annat värde finns inskrivet i fältet används denna momssats när fakturan skapas. - Under ekonomiinställningarna under förlag har vi kompletterat med nytt fält för utgående moms där man kan lägga upp ytterligare ett konto för momskonteringen. - Ny postnummertabell med sortering och LKF kod. - I bokningslistorna, ser man nu när man repeterar sökning vilket format man sökte på. Tidigare var man tvungen att klicka i fältet för att se vad man sökt på. - Företag, statusfunktionen: Visade tidigare inte delbetalda fakturor när den summerade. Nu visar den det som kvarstår att betala efter delbetalning. - Nu visas momsen i lista 2 under "Fakturor". - I "Bokningar" lista 1 har vi lagt till så att alla deltotaler vad gäller netto 1 och netto 2 visas när man sorterar på rubrikerna (släpps ) - Ny behörighet "5 B Sälja begränsa till förlag". Innebär att man på användarens kort knyter denne till ett förlag och då kan användaren endast se det förlagets bokningar (kopplat från tidningen till förlag), order (användarens förlagskoppling), korr (användarens förlagskoppling), att göra (användarens förlagskoppling), nyttan (användarens förlagskoppling från order), nummer (kopplat från tidningen till förlag), priser (kopplat från tidningen till förlag). - Nyttan har utrustats med nytt fält där man kan välja förlag för att endast se ett förlags bokningar. För att detta skall fungera behöver man ha säljare som har konto med nya behörigheten enligt ovan. Nyttan utesluter endast ordrar där första kopplade bokningen ej stämmer överens med förlagskopplingen på tidningen. - Massbrevsfunktionen är utbyggd med ny teknik så att man nu kan maila via olika SMTP-servrar (släpps ) - Två nya fält (Fakturering och Kategori med värdelistor) i order, bokningar och rapporter. Syftet är att i rapporter, lättare kunna hitta de som skall direktfaktureras, samt att lättare kunna hitta paket man säljer. 3

4 - Tidningar-Extra, två nya fält "Epost Licens" och "Epost rapporter". Används anpassat för varje kund. Epost licens används om annonser skall godkännas innan tryck. Epost rapporter kan man använda om man vill automaila rapporter via servern och skriptkörningar. - I Rapporter 2-8, momsrapport 105 och 110 har vi lagt till så man kan välja att ta fram den med endast Inom EU, Utom EU, om tomt värde så visas båda. - Materialpåminnelser från rapporter, på raden, lagt in utgivningsdag i stället för materialdag eftersom materialdagen visas i huvudet. -Fältet placeringskod breddat från 30 till 40 pixlar i alla bokningslistor, var redan 40 pixlar i order och kundbild. -Orderhuvudet, ankrat mittkolumnen och breddat högra kolumnen. -Momrapporterna 105 och 110. Ändrat så de tittar på det beräknade fältet i företag, detta beräknar så att om man i inställningar-grundinställning, kryssat i fältet Använd landtabell för EU så tittar den på landkoden i landtabellen i stället för alternativrutan Inom EU / Utom EU på kundkortet, saknas däremot posten i landtabellen så tittar den på vad som står på kundkortet. -Vid boka, om man valt felaktig rabbat kronor och procent, lagt till att skriptet pausas så man kan rätta det utan att återställa hela ordern. 9.9 (släpps ) - I "Bokningar" har vi infört ett nytt fält "Annonsstatus". Används i första hand för integrationen med Cargo. Cargo kan skriva tillbaks och ändra i fältet. Under inställningar har vi infört en ny värdelista för nya fältet annonsstatus. - Under Inställningar-grundinställning finns ny krussruta Använd Mat2 B i bokningslistan. Betyder att man i stället för kryssrutorna "mat ok" och "mat levererad" använder sig av "Annonsstatus". - För "Placering" har vi lagt till så man kan koppla det till en tidning. - Inställningar-Grundinställning, ny kryssruta som endast kan kryssas i av PositionEtt; Placering, krav tidningskod innebär att man endast kan välja placeringskoder i bokningar som har tidningskoden överensstämmande. Om ej ikryssad så kan man ha placeringskoder kopplade till en speciell tidning blandat med placeringskoder som inte har någon tidningskod. I bokningar kan man då välja bland placeringskoderna som är kopplade till tidningen samt de placeringskoder som saknar tidningskod. - Under "Tidningar"; ny kryssruta krav placeringskod innebär att man måste ange placeringskod på vald tidning när man bokar. - Under "Delar"; ny kryssruta, "inaktivera". Innebär att det ej längre går att boka på delen. En del som är inaktiverad visas med röd text och sorteras längst ner i tidningar. - Företag. Flikarna "budget" borttagna. - Företag. Listorna med budget borttagna. - I "Tidningar-Annonspriser" har vi lagt till så kryssrutan dubblett visas och att texten för priset blir röd när det är en dubblett. 9.8 (släpps ) -I nya tabellen "Valutakurser", har vi lagt upp nytt fält för kursen i NOK. När man fakturerar så hämtas denna valuta om det är ifyllt och förlaget har NOK som valutakod. -I funktionen "Delnummer" har vi lagt ut ett nytt fält "Sidor kvar" som räknar budget sidor minus utfall sidor. -Ny rapport 121 -Skriv ut etiketter friex MED DELAR, används om man jobbar med delar och har olika distributioner/editioner av en tidning. I stället för att betrakta en person som dubblett krävs att personen har en delkod som är samma för att vara dubblett, dvs en person som köper annons i två olika delar kommer att bli två poster i exportfilen eller på etikettutskriften. -Valutakurser är borttaget att synas från orderbilden. Man kan inte längre lägga in kurs när man bokar en order. I stället hämtas kursen från tabellen valutakurser. Om förlaget har Valutakod NOK så hämtas NOK-kursen annars den förvalda. Bokar man på två tidningar i samma order som är knutna till två olika förlag som har olika valutakurser dvs SEK och NOK så kommer bokningsraden att länka in två olika kurser. -Fältet "Nummer" blir rödfärgat bakom texten om bokningen är annulerad. Gäller samtliga bilder dvs: Företagbokningar, Personer-bokningar, Order-bokningar, Samtliga bokningslistor. 4

5 -"Klistra in" textfunktionen är ändrad så att texten default klistras in oformaterad. Vill man ha det formaterat finns det som menyval "klistra in formaterat". 9.7 (släpps ) -Ny tabell VALUTAKURSER, som hanterar de valutakurser ni behöver för att konvertera ordrar och fakturor till annan valuta än SEK. -Ny funktion för att begränsa vilka användare som kan ändra på fälten Materialdag-Tryckdag-Tryckdag annan och Produktionsdag. Användare som kan ändra under inställningar. Om man fyller i användarnamn en eller flera, så kommer endast angivna användare i nummer kunna ändra på fälten: -Under Företag och Personer och fliken att göra har vi lagt en ny knapp för skapa "att göra" för hittade/framsökta poster. -Nytt användarval som innebär att när man startar systemet så visas aktuella nummer med utgångspunkt från dagens datum och fjorton dagar framåt för de tidningar man kryssat i att man vill kunna boka på. Visas under menyn "Gå till" och valet Visa mina aktuella nummer. -Priser; lista www, lagt in så man ser namnet i klartext. -"Duplicera post" sker utan dialog i "Att göra". -Vid fakturering så sätts valutakursen från nya tabellen VALUTAKURSER, saknas det värde där behålls den kurs som står på ordern. -Rapport 109 och rapport 114 ändrade så det står materialdag-produktionsdag-tryckdag i huvudet. -I Rapport 25, pricka till fakturering har vi lagt till förmedlarnummer längst ut till höger så man kan redigera det. -Om man i produkter har valt produkttyp "2. Webb" och inte anger någon period, så går det att boka i order genom att klicka på numret (som vid printbokning), då plockas till bokningsraden start och slutnummer från numret, numret sätt till numret man klickat på. Detta betyder att man kan lägga upp en tidning som web med utgåva 4 nummer per år och att bokningsraden då hamnar på en av de 4 perioderna. -Bokningar, lista "Mat3", line list 9B, gjort mailknappen så den kommunicerar med printfilen så man kan bifoga en PDF, flyttat om fält i listan, lagt till fältet K T kontakt tagen. 9.5/9.6 (släpps ) -Ny behörighetsnivå 8 sälja3. Innebär att man kan jobba som säljare 5 men inte kan exportera och skriva ut, ej heller köra några rapporter. Går däremot att skriva ut en order, en todo etc. Om man vill ha denna funktion och har systemet sedan tidigare måste printfilen konfigureras på rätt sätt. -Friex etiketter, ändrat så att annonsör som bokat flera bokningar i samma nummer endast logikas en gång, så att de får 1 ex eller det antal man skrivit in på kundkortet eller i friex. -I kontohanteringen har vi tagit bort möjligheten att inaktivera konton och städat upp i bilden. -Kryssrutan inaktivera finns kvar. Innebär att materialansvarig ej aktiv ej visas, när man skall koppla en säljare till befintlig order visas den ej om den är inaktiverad. 9.4 (släpps ) -I Bokningar; nytt fält "Annan fakturadag". Om ifyllt går det inte att pricka till fakturering såvida inte dagens datum är lika med eller mindre än önskat fakturadatum. -Inställningar-grundinställning; nytt fält Annan fakturadag kan endast kryssas i av P1. Innebär att det går att använda fältet annan fakturadag. -Order; när man bokar nya fältet tillgängligt på fliken faktura endast för 2 admin. -Bokningar-uppgifter; nya fältet annan fakturadag sökbart men ej redigerbart. 9.3 (släpps ) -Inställningar-övrigt-faktura, nytt fält Grundinställning, valt värde sätts som defaultvärde när man startar systemet, gäller vald grundinställning när man skall göra ekonomiexporter. 5

6 -I Rapport 112 har vi lagt till så man kan ta ut den per grundinställning. -Ny rapport 120, sorterad per priskategori. -I Bokningar har vi lagt upp så det går att söka på rabatt kronor och rabatt procent. -Bokningslistorna; sorterarknappen borttagen. Skall endast ligga på "lista 1" där den visar statistik för vald sortering. -Rapport 112 ändrad så att även ej avbockade kreditfakturor visas -Rapport 113 ändrad så att den inte tar med GI, GB och I efersom rapporten används som fakturaunderlag. 9.2 (släpps ) -"Tidningar/Produkter", nytt fält för "sidfot bilaga" på engelska. -"Nummer"; nytt fält "Budget kr bilaga", där man kan lägga in simulering av bilagebudgeten. -Ny rapport 116 -Sorterat efter del utan storlek, samma som 115 men utan delsumma av sidor. -Ny rapport Sorterat på år-månad -2 nya rapporter: 118 -säljare-tidning-annonsör 119 -säljare-tidning-annonsör UTESLUT VALD KOD -Inställningar-övrigt-order, ny kryssruta OK kunna ändra nummer innebär att man när man är i bokaläget på order kan ändra nummer. -Nummer, ny lista "sidor". -Offertrader, lagt till 2 nya fält som räknar rabatten med antalet. -"Tidningar/Produkter" överblicken, visar nu äntligen 20 i stället för endast 10 format. -"Bokningar", ny knapp "Analys". Statistikfunktion för att kunna få ut diagram och rader som lätt kan exporteras till excel. Det går att välja bland 16 olika parametrar och få det delsummerat på 4 olika sätt. -Weblager. Ny entitet i systemet som möjliggör att man kan göra bokningar mot weblager när man säljer på exponeringar under tidsperiod. -Delar-ändra nr; filterfunktion där man kan välja år-månad, fritt dvs skriver man så visas endast januari 2012, skriver man visas okt-nov-dec 2012 etc. Också filter för att visa endast veckodagar, kan kombineras med ovanstående filter. Ny knapp för lägga till nummer för de delar som visas enligt filterurvalet. -Delar-ändra priser, filterfunktion för att kunna välja valfritt pris-id, jobbar med tecken för tecken filtrering mot prisid. -Offerter, utskrifter i printfilen, lagt till i skripten att det går att maila offerten som PDF, för kunder som har systemet sedan tidigare måste man kopiera skritpstegen och knapparna på val layouten i utskrifter. -"Nummer": Ny knapp "Uppdatera" som uppdaterar de nummer som visas. -Inställningar-övrigt-faktura, nytt fält Grundinställning, valt värde sätts som defaultvärde när man startar systemet. Gäller vald grundinställning när man skall göra ekonomiexporter. -Rapport 112, lagt till så man kan ta ut den per grundinställning. -Rapport 6, lagt till så den visar kommentar placering från raden. -Skriptet som hittar oavlsutade ordrar, ändrat så att den gör en absolut sökning på säljarens kortnamn med ==. -Rapport 114, lagt till materialfält längst ut till höger. -Bokningar lista material 3, lagt till fältet Mat.L längst ut till höger -Fältet placeringskod i bokningar, lagt in fältkontroll så man endast kan mata in värden som finns i inställningarplaceringskoder. -Fakturor-Justering, går inte att ta bort eller lägga till rader om bokningen har ett batchnummer eller är godkänd. -Säljarbudget/NR, ändrat så att utfallet för www hamnar på startperioden. -Bokningslistorna, sorterarknappen borttagen, skall endast ligga på lista 1 där den visar statistik för vald sortering (släpps ) Nya Funktioner: - Ny rapport 113. Samma som 103 fast den sidbryter per annonsör. - När man bokar rödmarkeras fälten "rabatt kronor" och "rabatt procent" om du fyllt i båda, vilket är fel. Du ser då tydligt vilken/vilka rader som är felaktiga. - I "Nummer"; nytt fält "produktionsdag". 6

7 - Ny rapport 114 materialproduktion. I rapporten kan du pricka raden så den blir grå. Är till för att lättare kunna hålla koll på material. - Under "Bokningar" i lista 1 har vi lagt till knapp "sortering". Här kan du välja att sortera företagsansvarig 1 eller 2, tidningens kortnamn, namn, produktkategori, varumärke, produkttyp och att det då kommer upp delsummerat på den valda sorteringen. - Under Inställningar/övrigt/ny post. Ny post med kontroll: Om man kryssar i ny post med kontroll vilket man kan göra för både företag och person så kommer man när man gör ny post automatiskt komma till nytt fönster som dublettsöker i registret. - Ny rapport 115. Sorterad efter del med kronor. - Inställningar/Grundinställning; nytt fält Nummer uppdatera bokf.månad. Innebär att bokföringsmånad i nummer alltid blir så som utgivningsdagen är satt. - I "Bokningar" har vi lagt in nytt fält kommentar placering. Finns även redigerbar när man bokar. - Rapport 06; breddat sidnr fältet. - Boka webb; går nu att boka 23 månader i stället för Rapport 18 som sparar siffror, sparar nu utan att skriva ut rapporten. - Rapport 111; lagt till annonsid. - Bokningar lista 3, lagt till i rubriken så man ser produktionsdag. - Bokningar lista 1. Mm sorterad per säljare så visas alla totalsiffror på säljaren, dvs samma totaler som ligger i foten. - Vid ny order från kundkortet; om ikryssat i inställningar krav på epostadress när man bokar så gick det att komma förbi spärren om det helt saknades kontaktpersoner hos kunden. Denna säkerhetslucka är nu tilltäppt. - Dokument; vid öppna dokument ändrat så att det dokumentet öppnas automatiskt och sparas till tempmapp på din dator. - Lagt till i superknappen i personer att den tar med sig person ID. - Tidningar- nummer, förtydligat så det visas budget annons och budget bilagor. - Nummer listan, förtydligat så det visas budget annons och budget bilagor (släpps ) Nya Funktioner: Inställningar- övrigt- faktura. Nytt fält "Inbetalningar OCR längd", normalt 23 eller 25 vilket är antal tecken i OCR- filen som hämtar fakturanumret. Om tomt så räknar systemet som längd 23. Gäller plusgiro och gamla BG formatet. - Sök på telefonnummer i företag och personer. Söker nu på alla tecken. Innebär att man kan söka på delar av telefonnummer. För personen gäller det både direkttelefon, mobiltelefon och hemtelefon. 8.9 (släpps ) Nya Funktioner: - Inbetalningar; ny knapp Godkänn betalda fakturor. Knappen sätter senaste betaldatum i fakturor för de fakturor som är betalda i sin helhet. - Ny rapport under fliken 2-8 i rapportgeneratorn Kundreskontrarapport Visar kundreskontran för vald datumperiod, så att endast obetalda fakturor visas och betalt belopp senare än datum till filtreras bort. - Under "Bokningar/ lista www" har vi kompletterat med att antal visas. 8.8 (släpps ) - I "Rapporter" har vi skapat möjlighet att välja förlag som urvalskriterie för rapporter under avsnitt 5, (rapport 18 etc) - Under Inställningar- Övrigt- Faktura har vi lagt ut nytt fält Endast definitiva från order. Innebär att man från ordern endast kan fakturera bokningar som är definitiva. - Tidningar. Vid klick på lista så sorterade den ej numren på samma sätt som de var sorterade i portalen 7

8 under tidningen. - Inbetalningar, ändrat så att nivå 3 kan radera. 8.6 (släpps ) - Materiallista 3, nytt fält Produktionstid där man skriver in i tid hur lång tid produktionen tagit. - Materiallista 2, nytt fält Mat.L dvs material levererat. - Tidningar, nytt fält varumärke. - Inställningar, ny värdelista varumärke. - Inställningar- Övrigt- Annat, nytt fält Visa ej denna kod i överblick innebär att den koden inte summeras med i översikten i tidning. Kan användas för t ex koden "I" om man inte vill ha med den i den vanliga summeringen. - Nummer, nya fält Budget sidor I, Sålt sidor I, Sidor kvar som summerar bokningar med koden I. - Dokument. Ny entitet som kan läggas in från kundkortet, fliken dokument där du enkelt knyter externa dokument (filer) till kunder och order. I order syns dokument under fliken dokument, både dokument för annonsören och förmedlaren visas här. Finns även lista och kort för dokument, nås från menyn övrig- dokument. - Fält breddat för NR id så att det får plats 5 tecken överallt. - Att göra kategori, krav på att den finns så man inte kan skriva fri text. - Annonpriser, gick att ändra kategori i listan utan kontroll. - Rapport 01, lagt till så att storleken syns längst ut till höger och att den är röd om det är en kreditbokning. - Rapport 91 och 102, lagt till så man ser storleken, om negativt så är fältet rödmarkerat. - Materiallista 1, lagt till fältet placeringskod. 8.5 (släpps ) Nya Funktioner: - Inställningar- SMTP, ny kryssruta Använd SSL/TLS - Företag- fakturor- inställningar, nytt fält E- post faktura om ifyllt så kan man konfigurera printfilen så att den automatiskt skriver ut fakturan som PDF och mailar till de som är ifyllda i detta fält, det kan vara en eller flera personer ifyllda. - Inställningar- order, nytt fält Separator mailpåminnelse om ifyllt så hämtas det värde som står här. Används för att separera mailadresser när man mailar påminnelser där vissa operativ vill ha komma som separator och andra semikolon. Det vanligaste är att man skriver in semikolon ; i detta fält eftersom det default är,. - Inställningar- grundinställning, ny kryssruta Nummer utfall web som tidning, om ikryssad så periodiseras inte webförsäljningen utifrån start och stoppdatum utan försäljningen hamnar på startdatum. Antalet bokningar visas endast på startperioden. - Order ändra säljare. Behörighet 2 Admin kan massändra säljare på order genom att hålla nere alt- tangenten. - Rapport 111, samma som 51 men sorterat per del - Todolistan, kompletterat med att visa vald tidning 8.4 (släpps ) Nya Funktioner: - Ny rapport Materialpåminnelse alla bokningar. Fungerar som rapport 66 men den visar alla bokningar, även de som har material godkänt. - Rapport 37, lagt till fält för GI så att Gratis intern annonser sparas i egen kolumn - Offertrader, nya evaluatefält, 3 text och 2 numeriska som kan användas fritt för dynamiska utskrifter. - Tidningar, ny flik konton, visar tidningens vanliga konton plus sex nya fält: konton för annonspriser, 8

9 Annons/eftertext - Bilagor. Har man fyllt i värden här så länkas de in på annonspriset. - Inställningar- övrigt- annat, Företag, säljare ej kunna ändra säljare, om ikryssad så kan endast administratör av systemet ändra säljkod på kundkortet. Säljarna kan lägga upp sig som säljare om säljkoden är tom annars inte. - Inställningar- Grundinställning, ny kryssruta Rapport 37 med prell innebär att när rapport 37 tas ut så visar den alltid definitiva och preliminära. - Inställningar- grundinställning Använd landtabell för EU om ikryssad så logikas så att zonen som gäller för en kund hämtas från landtabellen. Relationen är byggd på kundkortets adress, inte fakturaadressen - Vid boka ny order webb får man nu frågan om man vill skapa en rad eller fördela per månad. Om man väljer fördela per månad så skapas det flera rader, en rad per månad. Skriver man t ex från till så skapas det 3 rader, Rad Rad Rad Väljer man en rad är det samma logik som tidigare att det endast skapas en rad. - Person, epostvalidering, visar rött om epostadressen är felaktigt inskriven. Kryssruta som är sökbar för felaktigt inskrivna epostadresser. - Rapport 37, går nu att köra ut med val av produktkateogori eller produkttyp. - Ny rapport 109 Bokningar utan kryss, ser likadan ut som rapport 24 - Bokningar, ny lista Mat 3 dvs materiallista 3. Knapparna uppdatera tidning, uppdatera web söker rätt på bokningar som har m.kod= Produceras och Mat.OK ikryssad samt utesluter de som har m.kod= OK - Nummer, två nya fält, tryckdag och tryckdag annan. Dessa fält används för sorteringen i den nya listan Mat 3 så den är sorterad på tryckdagen om den är ifylld, annars på materialdagen. - Rapport 105 går att exportera, omgjorda kolumner - Rapport 110 packad, ser likadan ut som 105 men är packad, går även den att exportera - Inställningar- grundinställning, ny kryssruta, säljarbudget månad=utg.dag innebär att säljarbudgeten per månad- halvår- år räknar med utgivningsdagen i stället för skapad datum. Dessutom räknar den alltid netto 2. - Inställningar- övrigt- order, 2 nya kryssrutor: Krav på placeringskod Krav på kod Om ikryssade så kan man inte lämna en order utan att ha fyllt i detta. Kontrollen utförs när man klickar på klar. Krav på: ej denna, här kan man skriva in t ex sättningskostnad som inte skall kontrolleras av de två ovanstående kryssrutorna. - Inställningar- övrigt- faktura. Nytt fält Pricka ej 0- fakturor. Om ikryssat så tas ej 0- fakturor med när man kör rapport 25 - Pricka till fakturering. - Inställningar- övrigt- order ny kryssruta M- A auto företagsansvarig 4 innebär att nya bokningar automatiskt får företagsansvarig 4 som M- A (materialansvarig hos oss). - Bokningar, ny lista www 3 som visar samma sak fast www start och stoppdatum. - Inställningar- övrigt- order, ny kryssruta Tvingande spärr för förm.nr innebär att det ej går att pricka faktura om man ej fyllt i förmedlarnummer. - Bokningskortet, produkttyp sökbart. - Rapport 56 Ofakturerat, lagt in så att ej 0- belopp kommer med på den. - Duplicera post skriptet frågar nu om man vill duplicera post. Går ej att duplicera företag längre. - Dubbletthanteringen, slår nu ihop budgetar från kundkoret, dvs budgeten i 4- årslistorna. - Boka- avancerat, borttaget att man kan ändra på produkt- år- nummer - Rapport 107, gjort om kolumner - Materiallista 2, lagt till sidnr längst till vänster på rad 3. - Massmail, om massmailet avbröts mitt i så kommer skicka mail knappen nu att fråga om man vill fortsätta massmaila de som ej fått, dvs de som har tomt värde i fältet SMTP status. - Bokningar,materiallista 2, lagt till fältet placeringskod. 9

10 - Kontroll på inskrivning av säljare på kundkortet så man inte kan skriva in radbrytningar eller säljarkod som inte finns. - Startskriptet sätter aktuellt år för säljarens budget som valt år. - Vid ändring av en boknings format från eftertext till annat format än eftertext så töms den angivna bredd och höjd man angett på bokningen - Rapport 25, pricka till fakturering, lagt till så den söker på datum från och datum till. - Friex exporterna, lagt in logik så att om personen som bokat en order redan finns med som friex så kommer den inte dubbelt. - Rapport 25 pricka till fakturering, ändrat så att säljare inte kan använda den. - Postnummer, lagt till länsbokstav, uppdaterat med ny postnummer katalog Rapport pricka till fakturering, lagt till så man ser och kan redigera internkommentaren. - Breddat nummerfältet från 70 pixlar till 80 i hela systemet. - Portaler, tagit bort sortering på portaler med många poster, t ex bokningar, offerter, fakturor, order. Ledtexter på alla portaler om de är sorterade eller ej och på vad. Klickar man på lista så kommer man till lista som är sorterad på samma sätt som det som visas. När man går till portal som ej är sorterad och har många bokningar så markeras den sista portalraden. 8.3 (släpps ) - Kalendern, utgivningsdagar och materialdagar visas med U och M, i huvudet visas veckans alla material och utgivningsdagar med "mouse over", klickar man på texten kommer man till nummer och de som visades. På dagen visas dagens utgivningsdagar och materialdagar, "mouse over" visar tidningens kortnamn, år och nummer. Klicka för att komma till de nummer som visas. 8.2 (släpps ) - Nummer, nytt fält Materialdag annan. Hänger ihop med nästa punkt - Priser nytt fält kryssruta Annan materialdag om ikryssad och om man skrivit värde i Materialdag annan i nummer så visas denna materialdag i stället. Bra för t ex omslagssidor som skall ha annan materiadag. - Inställningar- värdelistor, nytt fält Produktkategori används för att sätta kategori på produkterna. - Tidningar (produkter) nytt fält som syns på kortet och i listan så man kan kategorisera in tidningarna i olika kategorier. - Bokningar, kortet, tidningskategorin sökbar. - Rapporter, tidningskategorin upplagd som nytt kriterium så man kan söka på den. - Företag, ny lista 4 år total, visar 3 listor på samma sätt som 4 år webb och annons. Budgeten fylls i manuellt i listan budget. - Att göra listan kontakt. Lagt till så Prio syns. - Inställningar- övrigt- ny post, nytt fält där man kan ange vilken prio en att göra skall ha. Är det tomt i inställningar så får ny att göra prio 1, så som det alltid varit. - Kundkortet, kontrollfunktion för orgnr. Utförs endast på företag som har landsfältet tomt eller ifyllt med Sverige eller ifyllt med Sweden, dvs ingen kontroll på utländska företag. Om tomt eller felaktigt ifyllt värde så är fältet rött. I företag- fakturor- inställningar finns nytt fält där man kan söka på statusen för orgnr / Vat nr. - Inställningar- övrigt- annat, ny kryssruta Org.nr kontroll, om ifylld så valideras inmatningen av orgnumret för Sverige enligt ovan. - Användare nytt fält Kortnamn AD, används om man arbetar med AD inloggning. - Inställningar- Övrigt- Order, nytt fält Företagstyp man kan boka från om ej ifyllt kan man boka från alla företagstyper, om ifyllt kan man endast skapa order på de företagstyper man angett här. - Vid skapa ny order, val av person sorterat på efternamn 10

11 8.1 (släpps ) Kräver FileMaker 11 - Valutahantering - Byråprovision på orderraden istället för på orderhuvudet - Weborderhantering ny vy där man ser en hel månad - Guide när ny tidning skapas - Duplicering av utgivningsplan från en tidning till annan - Duplicering av format från en tidning till annan - Delsummerings funktion på listvyer - Rabattfunktion - generell, på en eller flera tidningar och säljare - Ny rapport Enkel bokningslista utan annullerade (ordernr) - Vi har byggt in delsummeringar i listor genom hela systemet - Vi har byggt in dupliceringsfunktioner i "priser" och "nummer", så man kan duplicera de priser eller nummer som visas till annan tidning - Bokningar. Kryssrutan "ny kund" är sökbar på bokningskortet. - Användare. Nytt fält "digital signatur" som man kan använda för att visa på orderbekräftelser och offerter - Tidningar. Kryssruta "inaktivera". Innebär att det inte går att boka på tidningen. Innebär också att tidningen inte visas när man startar systemet - Tidningar. Vid skapa ny tidning är det numer krav på att fylla i vissa fält - Inställningar- Övrigt- Ny post. Krav på konto och objekt som man kan kryssa i som krav när man skapar ny tidning - Företag- lista 4 år annons- ny flik budget - Företag- lista 4 år Web- ny flik budget 7.10 (släpps ) - Under Tidningar/övrigt har vi lagt upp ny kryssruta Ej med i rapport 84 - I "Kunder/Lista" har vi lagt till ny flik "Budget web" som visar försäljningen för web - Under "Inställningar/grundinställning finns nytt fält 4 år www, kundlista" - På "Kunder/lista" finns ny 4- årslista som visar försäljningen för web - Inställningar/Budget per kund Nytt fält upplagt där man väljer vilka tidningar som skall visas som web Nya fält för att ange ny ordning för kundbudgeten - Texten i överblicken är ändrad för att det skall få plats när man säljer för mer än 100 sidor - I Kunder/budget har vi ändrat så att webbarna inte kommer med utan ligger separat på "budget web" 7.09 (släpps ) - I "Företag", lista Statistik totalt har vi lagt till fältet "byråprovision" - Inställningar/grundinställning har vi ny kryssruta Rapport 18 på budgetåret - Under Tidningar/Extra har vi lagt till nytt fält Ej med i rapport 37 - Under Inställningar/Grundinställning har vi ny kryssruta Sparade rapporter utan plugin (släpps ) - I Rapport 101 har vi lagt till så det syns vilket datum man sökt på. - I lista material 1 och 2 har vi breddat mkod fältet. - Ny rapport, "105 momsrapport" som söker på valt fakturadatum och visar de som har 0 i moms sorterat på inom eu och utom eu och summerat per kund. - Under Inställningar/övrigt/annat finns nytt fält Auto text vid ny person. Skriver man en text här så hamnar det automatiskt i personens noteringsfält när man skapar en ny person. 11

12 - I "Säljarbudgetar" har vi ändrat på behörigheterna 3 och 4 - I Offert vid val av "ny order" har vi byggt spärr om man inte valt referensperson - Säljklockan. Lagt till så man ser anonnsörsnamnet och "mouse over" för kommentaren - Inbetalningar. Ändrat i logiken - Företag lista budget. Ändrat så man kan ändra i budgeten 7.06 (släpps ) - Ny funktion för hantering av inbetalningar. Innebär bland annat att det nu går att läsa in betalfiler från Plusgiro och bankgiro. Enklare reskontrabehov täcks numera av P1 Annonsbokning utan inblandning av externa affärssystem Den gamla delbetalningsfunktionen är borttagen och ersatt med denna i stället - I "Materiallista 2" har vi lagt till fältet "kundkommentar faktura" - Vid "boka med delar" så är materialkodfältet tillbakalagt 7.05 (släpps ) - Vi har lagt in icalsynk som standard. Innebär att du från din ical kan prenumerera på dina kalenderhändelser i P1 Annonsbokning - Vi har lagt in "Redigera meny" i startmenyn 7.04 (släpps ) - I hanteringsvyn för användarkonton, har vi ändrat så FileMakerkommandot "anpassa verktygsfältet" är aktivt - Ny rapport Uppdatera nr med passerad utgivningsdag, finns med i "daglig uppdatera skriptet" så att alla nummer med passerad utgivningsdag uppdateras och flaggas att utgivningsdagen är passerad - I rapport materialpåminnelse, "rapport 91" samt "rapport 66", har vi lagt till knapp som heter Fortsätt (visa dialog) som gör att du först får en dialogruta i mailet så att du kan redigera det innan man skickar det 7.03 (släpps ) - I Rapport 7, vid uträkningen av snitt kvar, har vi ändrat så att den räknar med den totala budgeten inklusive bilagor - I "Friex etikett" rapporterna, har vi lagt till så funktionen även söker på valda delar 7.02 (släpps ) Nya Funktioner: - Under "Nummer" har det tillkommit en ny knapp för utskrifter om du t ex har behov av att kunna skriva ut utgivningsplanen direkt från systemet - Ny rapport 102 som ser ut som rapport 1 men visar dessutom materialkommentaren - Ny rapport Per annonsör med adressuppgifter 4 - Vi har förfinat funktionen "Annonser" så att den inte visar annullerade eller bilagor eller kreditar. Vi har även lagt på smidiga filter på "Annonskort 1". Fler fält visas i portalerna och vi har lagt in fler verktygstips 12

13 (de gula snabbhjälpsrutorna som tänds när du håller muspekaren över vissa objekt eller gråvita frågetecken) - I Rapport 25 har vi kompletterat så man ser materialnumret 7.01 (släpps ) Nya Funktioner: - P1 Annonsbokning är nu helt anpassat till FileMaker Pro 10. Versionen är inte bakåtkompatibel vilket innebär att den inte fungerar på FileMaker 9 och tidigare versioner. I samband med anpassningen till FileMaker 10 har vi byggt in ankarfunktion för alla bilder. Det innebär att objekten (fält, rubriker m.m) i bilden följer med om du tar tag i fönsterhörnet och stretchar ut fönstret. Mycket efterlängtad förbättring - Den främsta nyheten ur användarperspektiv är att du nu kan spara och döpa dina sökningar. Det är framförallt användbart när du har behov av att göra regelbundna, komplexa sökningar med samma parametrar - Företag och bokningar: Listorna som hade flera fält på sig har byggts ut med extralistor så de får plats i bilden - För personliga friex har vi lagt in krav på att endast tillåta numeriska värden och längden 4 siffror eftersom det skall skrivas in i formen (släpptes ) - Behörigheten för "Bokningar"/ "lista 2 rader" är ändrad så att behörigheterna; Admin, Faktura och Tidning, kan ändra på fält i den layouten. Vi har dock lagt in en spärr som hindrar ändring av kritiska fält utan endast sidnummer, kommentarer etc går att ändra. - I "Företag"/ "Kundbudget" har vi lagt till knappen Skriv ut denna bild som skriver ut bilden. Denna utskrift ligger i filen P1AN_ANNONS och kan därför inte modifieras av administratören såsom andra utskrifter. - Vi har skapat två nya rapporter. 100 och 101 som visar provisionsuträkning från tidningen (släpptes ) - Uppdateringen av säljarbudgetar är ändrad så att även de som har delkod summeras i totala budgeten utan delkoder. - En ny inställning har tillkommit; inställningar- övrigt- faktura. Fältet "Kryssa i debitera ej moms vid annat land än Sverige" (släpptes ) Nya funktioner - Vi har lagt upp en ny rapport, Rapport 99, som sorterar på störst förmedlare överst och sedan fallande skala - Som en säkerhet för både våra kunder och oss själva förlänger vi licensnumret i P1 Annonsbokning årsvis. För att förenkla den processen har vi nu lagt in automatisklicensnummerhämtning - Fönsterzoomning vid systemstart anpassat till Filemaker 10. Ändrat - Funktionen att skapa order av en offert tar hänsyn till antalsfältet och lägger upp så många bokningar som är angivet i antalsfältet; dvs har du angivit 2 i "antal" i offertraden så skapas 2 bokningsrader i ordern - I Offertraderna har vi lagt till nytt fält som visar rabatten i procent. Kan användas för utskrifter om du vill visa rabatten i procent mot kunden i offertläge - Alla grå knappar är utbytta så de fungerar i Terminal Server- miljö - Vi har lagt in så att om du kryssat i att det skall visas både förmedlarnummer och er referens så hämtar funktionen nu byråns referens om den finns och annars annonsörens referens. Funktionen hämtade tidigare endast annonsörens referens 13

14 6.05 (släpptes ) Nya Funktioner - Vi har lagt till en ny rapport 97 - Uppdatera aktuella nummer. Rapporten uppdaterar alla nummer/utgåvor där år överensstämmer med aktuellt datum eller senare. - Under inställningar- användare- grund har det tillkommit en ny kryssruta Ej med i order sök ej utskrivna. Innebär att knappen i order Sök ej utskrivna order inte tar med den säljarens ordrar i sökningen. Ändrat - I bokaläget har vi öppnat upp för möjligheten att välja och framförallt ändra format. Vid bokning av eftertext finns bredden gånger höjden längst ut till höger och en symbol "=", som när man klickar på den sätter in rätt pris beräknat på bredden gånger höjden, gånger priset (släpptes ) Nya Funktioner - I användarmodulen där nya användarkonton och personliga inställningar för respektive användare ställs in, har vi lagt till en ny flik Budget månad. Där kan du på medarbetarnivå lägga in helårs-, halvårs-, samt månadsbudget, dels totalt och dels per tidning. Om du i "vald produkt" skriver 1 så visas endast budgetar utan produkt, skriver du 2 visa endast budgetar för produkter. Du kan även klicka på period i portalen för att hämta det år och den produkt som visas där, till filtret. - "Användare". Ytterligare en ny superknapp som konfigureras att göra det ni önskar i inställningar och i printfilen. - Det har tillkommit en ny rapport; 95. Den uppdaterar säljarbudgetar månad. Vi har i samband med det lagt in så att det dagliga uppdaterings- skriptet tar med rapport 95, så du alltid har fräscha siffror. - Under Inställningar- övrigt- annat har vi lagt till en ny kryssruta; Min budget=default månad innebär att när säljaren i menyn klickar på Min budget så visas först månadsbudgeten i stället för nummerbudgeten. - Ny rapport "96 - Uppdatera säljare i bokningar", uppdaterar bokningar med säljarkoden från ordern om något skulle ha gått fel. Detta skript är medlagt i dagliga uppdateringsrutinen. - I Printfilen finns nu en ny lista; "material" från vilken du kan maila materialpåminnelser via din mailklient eller direkt via mailservern genom en plug- in. - Inställningar- Värdelistor, nytt fält för att kunna fylla i materialkoder: Fyller man i något här så visas det automatiskt som lista i bokningar. Är det inte ifyllt något här fyller listan i bokningar i med tidigare angivna värden. - I bokningslistan har vi lagt till valmöjligheten att gå till relaterade annonser från bokningslistan. - Export till Scoop format (till Scoops Ad Wizard och Page Tracker), sker via egenanpassad rapport, skripten finns i printfilen. Ändrat - I bokningslistan blir pilen röd om bokningen är fakturerad. Precis på samma sätt som du ser det på företagskortet och orderkortet (släpptes ) Nya funktioner - Under Inställningar- Övrigt- Faktura kan du nu välja krysset 1 faktura per bilaga. Funktionen ikryssad innebär att alla bokade bilagor får en egen faktura. - Ny rapport; 93 - Uppdatera utgivningsdag i bokningar. Rapporten uppdaterar alla bokningars utgivningsdag och bokföringsmånad som ej stämmer överens med nummer. - Under Förlag- Extra- Ekonomi, har vi lagt till ett nytt fält; Prefix kundnummer, som kan användas vid ekonomiexport för att sätta prefix på kundnummer. - Under "Bokningar" har vi lagt till ny lista; K3, som visar rabatter och nettopriser. - Förbättring i printfilen. Genom den finns nu möjlighet att ärva över den sortering man gjort i bokningslistan till utskriften av bokningslistan. - Ny rapport 92 - Per nr Budget utfall utan eftertext. 14

15 - Rapportval (urvalsparametrarna) "pris kategori", är omgjort så du kan välja en eller två kategorier. Vi har också lagt till möjligheten att söka på bokföringsår som en parameter. - Systemunderhåll. Är en ny flik som visar vad FileMaker- servern utfört, samt rapporter som sparar siffror och vem som utfört dem. - Under "Inställningar", har vi lagt till en ny kryssruta för val av Krav på orgnummer. När funktione är aktiverad innebär det att det ej går att göra ny order på kund som saknar organisationsnummer. - Under "Inställningar- övrigt- order" har vi lagt till nytt kryssfält för aktivering av krav på epost, innebär att det inte går att göra ny order om det ej är inskrivet epost på personen, går ej heller att boka utan att ha valt person. Ändrat i 6.03: - Behörighestgrupp 3 kan nu gå förbi spärrar, kommer endast upp informerande feldialog, ej tvingande. - Behörighetsgrupp 2 kan gå förbi spärren för pris (max antal av pris) - Under Företag, fliken annonser, har vi lagt till möjligheten att se formatet du valt att koppla till respektive annons. - I Nyttan har vi ändrat så den endast räknar med definitiva bokningar. - Rapport "84- skapa etiketter", tar ej med bilagor. - Inställlningar- övrigt- annat, ny kryssruta Ej land auto vid ny kund gör så att det ej skapas land när man skapar ny kund. - Behörighet 6 kan exportera poster. - Inställningar- Utskrifter, kryssruta Förmedlarnr och er ref gör så att det på utskriften syns både förmedlarnumret och den som bokat annonsen. - Nummer och pris samt delar, förbättrat skydd mot att kunna ändra och radera nummer och priser och delar som har bokningar på sig. Finns även kryssruta i nummer som visar om det är en inlagd dublett. Det visas även som dublett i tidning/nummer fliken. Det tänds ett rött kryssfält om det är inlagt ett dublettnummer. Det första inlagda numret betraktas alltid som original. - Vi har lagt in validering vid inskrivning av epostadress. - Under "Företag- fakturor- inställningar", har vi lagt till så att du ser vilka företag som ett företag är fakturamottagare för. 15

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26) Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Nyheter i P1 Datakassa

Nyheter i P1 Datakassa Nyheter i P1 Datakassa Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i P1 Datakassa sedan version 4.0. Om du vill läsa om varje enskild version ur ett mer detaljerat och tekniskt perspektiv kan

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Användardokumentation för utökad anmälningsportal med myteam

Användardokumentation för utökad anmälningsportal med myteam Användardokumentation för utökad anmälningsportal med myteam Efkon AB 2010-2013 1. INLEDNING... 2 2. CHECKLISTA FÖR ATT ANVÄNDA MYTEAM SOM ANMÄLNINGSPORTAL.... 3 3. BEGRÄNSNINGAR PÅ CUMAP-PC.... 4 4. GUIDE

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i urval 3.09 (släpps 2013-03-01) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

myclub FAQ Sök medlemmar Hantering av medlemmar

myclub FAQ Sök medlemmar Hantering av medlemmar myclub FAQ Sök medlemmar Vad bestämmer hur många sökträffar man får? Ju fler sökattribut man anger, desto färre söksvar ger sökningen. Om inget sökattribut angivits så söks alla vanliga och nya medlemmar

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK till program

ANVÄNDARHANDBOK till program VIKTIG INFORMATION! Eftersom handbokens bilder är konverterade i två steg, först från program EKONOMI 2000 till MS Word och därefter från Word till Acrobat PDFfil, är det ofrånkomligt att det uppstår vissa

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012

Version 4.0 MANUAL. Relese 620. OpenSolution Retail System. Utgåva: September 2012 Version 4.0 Relese 620 MANUAL OpenSolution Retail System Utgåva: September 2012 OpenSolution Nordic AB Web: www.opensolution.se Telefon: 0304-667736 Svanvik 240 Web: www.opensolution.no Fax: 0304-809015

Läs mer