Beräkning av geografisk fördelning av konsumentöverskott i Samkalk. inledning. Beräkning och redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkning av geografisk fördelning av konsumentöverskott i Samkalk. inledning. Beräkning och redovisning"

Transkript

1 PM: Esbjörn Lindqvist Beräkning av geografisk fördelning av konsumentöverskott i Samkalk inledning I Samkalk beräknas, som underlag för den samhällsekonomiska kalkylen, trafikanternas konsumentöverskott (KÖ) fördelat på komponenterna restidskostnader, reskostnader, vägavgifter och godstidskostnader. Dessa redovisas i Samkalks resultatsammanställning i aggregerad form för nationella respektive regionala resor med uppdelning på ärende (tjänste och privat) och resandekategori (existerande och tillkommande). I Sampers version har beräkningen av konsumentöverskottet utvecklats till att omfatta den geografiska fördelningen av KÖ per startområde. I denna utvidgade KÖberäkning ingår komponenterna restidskostnader, reskostnader och vägavgifter. I samband med detta har även lagts in beräkning av den geografiska fördelningen av antal resor per startområde. JA-resor, UA-resor och DIF-resor redovisas. Beräkning och redovisning Beräkning och redovisning av den geografiska fördelningen av konsumentöverskott och resor utgår från prognosområdens (centroiders) startområden. Initieringen av beräkning görs genom att välja aggregeringsalternativ län, kommun eller stadsdel i checkboxen Geografiskt KÖ i Samkalks gränssnitt. 1

2 Resultatredovisning steg 1 (stegkatalog) Resultat beräknas för konsumentöverskottskomponenterna restidskostnad, reskostnad och vägavgiftskostnad och redovisas prognosområdesvis. För varje beräknad region skapas under exekveringen följande tabell som skrivs ut som textfil i de UA stegkataloger som beräknats med Samkalk. Inga filer skrivs i motsvarande JA stegkatalog. Fil: GeoKÖ.txt Konsumentöverskott per startområde 2

3 Region Prognosområde Lan Kom- Stads- Radmun del summa Pb Pby Lbu Lbs Buss Tag Rkoll Flyg Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb ,1 0,1 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Anm. Kolumnrubriker visas här på flera rader för tydlighetens skull. I programmet skrivs textfiler med en rubrikrad (med formen Rt_Ex_Pb_Tjn) Totalt får textfiler innehållande konsumentöverskott 145 resultatkolumner inklusive radsummor: 3 effekttyper restid, reskostnad, vägavgift 2 restyper existerande, tillkommande 8 färdsätt pb, pby, lbu, lbs, buss, tåg, regkoll, flyg 3 ärenden tjänste, privat, arbete Vid resultatredovisningen i steg 1 skrivs beteckningar för län, kommun och stadsdel med ID-nummer. Textfiler med antalet resor per startområde för JA, UA och DIF skrivs på motsvarande sätt och till samma katalog. Filer: GeoResorJA.txt GeoResorUA.txt GeoResorDIF.txt JA resor per startområde UA resor per startområde UA-JA resor per startområde Län Rad- (Kommun) summa (Stadsdel) Pb Pby Lbu Lbs Buss Tag Rkoll Flyg Tjn Ovr Arb TjnOvrArb TjnOvrArbTjnOvr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Östergötlands län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Jönköpings län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Kronobergs län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Kalmar län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Totalt får textfiler innehållande resor 49 resultatkolumner inklusive radsummor. 2 restyper existerande, tillkommande 8 färdsätt pb, pby, lbu, lbs, buss, tåg, regkoll, flyg 3 ärenden tjänste, privat, arbete Resultatredovisning steg 2 (Sk-katalog) De genomförda beräkningarna aggregeras i steg 2 till den aggregeringsnivå som användaren väljer. Tre aggregeringsnivåer finns län, kommun och stadsdel. 3

4 Län Rad- (Kommun) summa (Stadsdel) Pb Pby Lbu Lbs Buss Tag Rkoll Flyg Tjn Ovr Arb TjnOvrArb TjnOvrArbTjnOvr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Tjn Ovr Arb Östergötlands län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Jönköpings län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Kronobergs län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Kalmar län 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Anm. Kolumnrubriker visas här på flera rader för tydlighetens skull. I programmet skrivs textfiler med en rubrikrad (med formen Rt_Ex_Pb_Tjn) Filer: GeoKÖ_<X>.txt GeoResorJA_<X>.txt GeoResorUA_<X>.txt GeoResorDIF_<X>.txt Konsumentöverskott per startområde JA resor per startområde UA resor per startområde UA-JA resor per startområde där X står för aggregerat till L = Län K = Kommun S = Stadsdel Vid resultatredovisningen i steg 2 skrivs beteckningar för vald aggregeringsnivå (län, kommun eller stadsdel) med klartext istället för sifferkod. Filer med konsumentöverskott och resor summerade på valt aggregeringsområde skrivs till Sk-katalog. Komplettering med makroresultat för långväga resor Ett makro, rvinst_ic_ko.mac, har tagits fram för att beräkna konsumentöverskott för långväga bilresor fördelat på prognosområden att användas när nationellt steg inte ingår i Samkalk-beräkningen. Makrot är en vidareutveckling av ett tidigare framtaget Sampers-makro. Makrot beräknar och skriver ut KÖ (restidskostnader och reskostnader) på regional områdesindelning till en fil som läggs i katalogen C:\temp med namnet R<regionalt_stegnummer>_NatGeoKO.txt. Vid exekvering av Samkalk flyttas filen till respektive stegkatalog och namnändras till NatGeoKO.txt. Det är samma metodik som används för indata till effektmodellen (links.txt och node.txt). Makrot kan läggas in på valfri plats i riggningen före Samkalk-beräkningen givet att underlaget för makrot finns framtaget. Sampers-programmet kontrollerar att makrofiler finns framkörda före exekvering av Samkalk. Vid utskriften från makrot begränsas utskriften till de startområden som är kärnområden i regionen, dvs. krans- och fjärrområden tas inte med som startområden. Det är nödvändigt för att undvika dubbelräkning för långväga bilresor. Samkalk läser de från makrot utskrivna filerna med KÖ för respektive region och sammanställer med övriga KÖ-resultat för regionen. 4

5 Disaggregering av nationella resultat till regional indelning Prognosresultat i Sampers redovisas på prognosområden, som är minsta geografiska enhet för direkt resultatavläsning. Prognosområden för nationella resor har en större geografisk omfattning än prognosområden för regionala resor. För att resultaten från ett nationellt prognossteg ska kunna användas tillsammans med resultat för regionala steg behövs en nedbrytning, disaggregering, av de nationella prognosresultaten till regional prognosområdesnivå. Detta görs av programmet när man har en exekvering som omfattar både nationellt och regionalt steg. Vid disaggregeringen används en särskilt framtagen disaggregeringsnyckel. Disaggregering görs till färdsätt som hanteras i Sampers modellsystem. Det innebär att nationella kollektivtrafikresultat för buss, tåg och flyg redovisas under färdsättet Regkoll vid disaggregering från nationell till regional nivå. Nycklar För att beräkning av geografisk fördelning av KÖ ska kunna göras måste ett antal nyckelfiler finnas i SAMS databasen. Programmet läser områdesnycklarna Key_Palt, Key_Samm, Key_Skane, Key_Sydost och Key_Vast. Vid beräkning av geografisk fördelning av KÖ läser programmet de prognosområden i respektive nycklar som är kärnområden, dvs. krans- och fjärrområden tas inte med. I områdesnyckeln för region Skåne måste alla prognosområden i Danmark vara markerade som kransområden för att beräkningen inte skall avbrytas. Tabeller med två nya aggregeringsnycklar från nationell och regional områdesindelning till respektive län, kommun och stadsdel måste finnas i SAMS databasen. Tabellen DisAgg_Nat_to_Reg används för att disaggregera konsumentöverskott och resor från nationella modellen och dess indelning i prognosområden till motsvarande indelningar i regionala modeller. Tabellen KeyStor har fått ny struktur och används vid aggregering och utskrift av resultat för stadsdel 1. 1 För närvarande saknas nyckel för kombinationen endast nationellt steg och exekveringsalternativ stadsdel. 5

RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi 2009-01-15 WA

RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi 2009-01-15 WA RAPPORT Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet 10118133 2009-01-15 WA Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC

Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ENKÄTREDOVISNING Kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC ARBETSRAPPORT, AUGUSTI 2013 1 Förord Den här rapporten är ett arbetsmaterial som syftar till att belysa kommunernas IT-stöd för Barns behov

Läs mer

RAPPORT. Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt?

RAPPORT. Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? RAPPORT Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? 2012-11-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag

Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Working paper/pm 2012:06 Mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet Ett verktyg för att följa upp och utvärdera tillväxtpolitiska insatser i enskilda företag Tillväxtanalys har fått Näringsdepartementets

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

TTP-projektet Projektbeskrivning

TTP-projektet Projektbeskrivning TTP-projektet Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING I huvudbeskrivningen ges Bakgrund och Syfte till Projektförslaget, vidare kortfattat om Tillväxtsteorin samt Dynlok-modellen. Planeringsproblematiken

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Statistik 2014:10 RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012 2013 The swedish national travel survey 2012 2013 Publiceringsdatum: 2014-05-15 Kontaktperson: Trafikanalys Mats Wiklund tel: 010-414

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer