En snabbguide från ABB. Överspänningsskydd OVR Välj rätt med ABBs överspänningsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En snabbguide från ABB. Överspänningsskydd OVR Välj rätt med ABBs överspänningsguide"

Transkript

1 En snabbguide från ABB Överspänningsskydd OVR Välj rätt med ABBs överspänningsguide

2 Nya guiden från ABB gör det enklare att välja rätt överspänningsskydd Överspänningar på lågspänningsnät orsakas oftast av blixtnedslag fel i nätet. Inom industrin kan en millisekunders störn ing leda till kostsamma driftstopp som i värsta fall uppgår till miljonbelopp. I samma ögonblick kan en privatperson se det dyrbara hemmabiosystemet den nya datorn slås ut. När du installererar överspänningsskydd från ABB avleds urladdningsströmmarna och fastighetens elektronik klarar sig utan skador. För att ytterligare bredda vårt populära utbud av normprodukter kommer nu ABBs beprövade överspänningsskydd. Med hjälp av den nya överspänningsguiden på sidorna och 7, kan du enkelt navigera dig fram till rätt produkter. För installationer som kan utsättas för direkta blixtnedslag väljer du Överspänningsskydd Typ (OVR T klass B). Grovskyddet rekommenderas i byggnader som antingen har externt åskledarsystem som matas via luftledningar. Överspänningskydd Typ (OVR T-klass C) är mellanskyddet av varistortyp som avleder energi från indirekta blixtnedslag och kopplingsöverspänningar med lägre restspänningsnivå (Up) än typ -skydden. ABBs sortiment omfattas även av typ +, kombinerad grov- och mellanskydd. Vid frågor om hur du använder Överspänningsguiden är du välkommen att kontakta oss på ABB. Vi berättar gärna om hur du går tillväga och vilka andra fördelar som följer med produkterna. Exempelvis den smarta funktionen Safety Reserve som indikerar återstående livslängd. De pluggbara ersättningspatronerna. Den patenterade Spark Gap -teknologin i OVR T att sockeln RJ finns som tillbehör.

3 Överspänningar kan uppträda i alla elektriska nät och orsakas oftast av ett direkt blixtnedslag i en elledning genom induktion från elektromagnetiska fält orsakade av blixten. Kostnaden för ett enda driftstopp hos företaget överstiger nästan alltid kostnaden för att investera i ett överspänningsskydd. Vid en peak leds strömmen den enklaste vägen mot jord. Vanligen hittas det lägsta motståndet i elektronisk apparatur som skadas svårt. Vad är en överspänning? Den spänning som orsakas av blixtnedslag har en hög spänning och mycket hög ström samt varar en längre tid. Räknar man med höga strömmar pga blixtnedslag i luftledning kabel bör ett skydd med hög avledningsförmåga installeras, ett grovskydd typ med låg restspänning (Up). Andra orsaker till överspänningar kan vara lastomkopplingar kortslutningar i elnätet. Till och med en så obetydlig grej som ett tänddon i en lågenergilampa kan skapa farliga överspänningar. Den här typen av stöningar kallas också för transienter spikar och orsakar en hög spänning med en väldigt kort varaktighet, ofta under en millisekund, med en låg ström. Ett mellanskydd typ, som avleder energi från indirekta blixtnedslag och kopplingsöverspänningar med lägre restspänningsnivå (Up) än typ -skydden, installeras i t.ex undercentraler/ fördelningscentraler, nära den utrustning som ska skyddas. Båda typer av störningar, är ledningsbundna och man gör en medveten kortslutning mot jord. Ett mellanskydd bör installeras om grovskyddet lämnar en restspänning över 00V om man kan räkna med överspänningar pga av långa ledningar till undercentraler. Val av överspänningsskydd? Olika typer av elektriska och elektroniska utrustningar kräver olika typer av överspänningsskydd beroende på vilken spänningshållfasthet de har. Elektriska motorer kräver normalt en skyddsnivå (Up) mellan,8 till, kv medan den känsligaste typen av elektronisk utrustning kan kräva skyddsnivåer mellan 0, till,0 kv. För vissa fastigheter kan det vara nödvändigt med skydd i två flera nivåer. Inte bara fastighetens elsystem måste skyddas utan även tele- och dataledningar. ABBs sortiment omfattas även av specialanpassade skydd för anläggningar som försörjs av förnyelsebara energikällor som solcellspaneler vindkraft. Om överspänningsguiden: Om det är något som är oklart inför din installation, fråga oss innan du startar arbetet. Pröva ABBs överspänningsskydd i ditt nästa projekt. Smarta produkter med alarm Överspänningsskyddet innehåller indikatorer som visar när det har passerat halva sin livslängd, och ytterligare en gång när det ska bytas ut. Detta möjliggör förebyggande underhåll och du slipper leva i ovetskap om skyddet är förbrukat inte. Flera av ABB:s skydd är av samma skäl mycket enkelt utbytbara och sortimentet omfattar även pluggbara skydd som enkelt går ersätta vid behov. Pluggbara överspänningskydd kan anslutas en- flerpoligt. De är konstruerade för att minimera risken för handhavandefel vid utbyte av ersättningspatron, vilket ökar säkerheten. Genom fyra tydligt placerade anslutnings-och styrstift undviker du felaktig isättning av ersättningspatronen i den DIN-monterade sockeln. Beprövad kvalitet med ABB Alla produkter testas under verkliga förhållanden i laboratoriemiljö av vår tekniska expertis. Som skyddskomponenter används normalt luftgap, gasurladdningsrör varistorer, där motståndet minskar vid ökad spänning. Samtliga möjliggör en hög avledningsförmåga och låg restspänning. OVR Typ innehåller det patenterade säkerhetssystemet Spark Gap.

4 Kommersiella fastigheter & lägenheter OVR T L 0 7 P E7 CTB808R00 (Pluggbar med utbytbar patron) OVR T L 0 7 P E76 CTB808R600 Tele/signal skydd OVR TC V P E70 CTB8080R000 Industri Tele/signal skydd OVR TC 8 V P - ISDN (S o ) E7 CTB8080R000 OVR T L TS E70 CTB80R00 OVR T L TS E70 CTB80R0800 (Finns även utan TSsignalkontakt, se guide) PSTN Processbevakningsrum Electronic link Coaxial link Tillverkningsbyggnad ISDN DP Profibus Administration 0Mb/s bas Produktionsenhet Strömlina -0mA ISDN OVR TC 00 TC FR P00 FR P E7 OVR TC V P CTB8080R000 OVR TC 00 FR P OVR TC V P OVR OVR TC 8 TC V P 8 V P OVR TC 00 FR P OVR E7 TC 6 V P OVR TC V P CTB8080R000 OVR TC 8 V P OVR TC T 00 L FR P OVR TC 6 V P OVR TC TC V P V P OVR TC 8 V P OVR E70 TC T 00 L FR P OVR TC 6 V P CTB8080R000 OVR TC V P OVR TC 8 V P OVR T L OVR TC 6 TC V P 06 V P OVR TC V P E78 OVR T L CTB8080R0000 OVR TC 6 V P OVR T L T L (TS) E70(0) CTB80R00(0600) (TS-signalkontakt finns som alternativ) Fördelar med pluggbara OVR TC signal/teleskydd: OVR TC, RJ-socklar som tillbehör: Utbytbar patron Enkel och säker att byta Signal kontakt via sockeln Utrymmessnål, endast, mm bred RJ connection (Bredd mm) E78 CTB8080R00

5 OVR OVR OVR OVR OVR OVR OVR OVR OVR Överspänningsguide: Är känslig utrustning direktansluten på överspänningsskyddets utgångssida? Nej Ja OVR T Typ, Iimp= ka/ pol, Up=. kv, Ifi= 7 karms () OVR T+ Typ, Iimp= ka/ pol, Up=. kv, Ifi= karms () x x OVR T -7 x E706 CTB80R8700 OVR T+ TS x E708 CTB80R000 x x OVR T -7 x E706 CTB80R8700 OVR T+ TS x E708 CTB80R000 Ingen kortslutning på överliggande säkring med förväntad urladdningsström Ifi upp till 7kArms OVR T Typ, Iimp= ka/ pol, Up=. kv, Ifi= 0 karms () Ingen kortslutning på överliggande säkring med förväntad urladdningsström Ifi upp till karms OVR T + OVR T Typ, Iimp= ka/ pol, Up=. kv, Ifi= karms () + Typ, Iimp= 0 ka/ pole, Up=. kv OVR typ presenterat här till vänster installerad före mätare och OVR typ installerad efter mätare. OVR T L (TS) E70(0) CTB80R00(0600) Före mätare: OVR T L CTB80R00 OVR T L TS E70(0) CTB80R Efter mätare: OVR T L 0 7 P E7 CTB808R00 OVR T L (TS) E70(0) CTB80R00(0800) OVR T L CTB80R00 OVR T L TS E70(0) CTB80R OVR T L 0 7 P E7 CTB808R600 Ingen kortslutning på överliggande säkring med förväntad urladdningsström Ifi upp till 0kArms Ingen kortslutning på överliggande säkring med förväntad urladdningsström Ifi upp till 0kArms () Överspänningsskydd Typ (OVR T-klassB) ska klara testning för strömvåg Iimp = 0/0. Överspänningsskydd Typ (OVR T- klass C ) ska klara testning för strömvåg Imax = 8/0.

6 Bostadshus Tele/signal skydd OVR TC 00 FR P E70 CTB8080R000 OVR T L 0 7 P E7 CTB808R00 (--ledarsystem, pluggbar med utbytbar patron) OVR T L 0 7 P E76 CTB808R600 (--ledarsystem, pluggbar med utbytbar patron) TS = signal kontakt P = pluggbart skydd S = safety reserve

7 OVR OVR OVR OVR OVR OVR Överspänningsguide: Har byggnaden utvändigt ledande delar är det strömförsörjt med luftledning? Ja Typ, Iimp= ka/ pol, () Up=. kv, Ifi= 7 karms OVR T+ Nej Grannbyggnad med yttre åskskydd annat närliggande objekt som kan vara åskledande? x L < 0 m L < 0 m OVR T+ -7 x E76 CTB80R8900 Ja L < 0 m H > 0 m L < 0 m H > 0 m x Nej OVR T+ -7 x E76 CTB80R8900 Typ, Iimp= ka/ pol, Up=. kv, Ifi= 7 karms () OVR T () () Med beaktande av förväntad kortslutningsström, i strömförjningskretsen (Ip): I produkter av överspänningsskydd Typ med spark-gap bildas en ljusbåge över gnistgapet när en tillräckligt kraftig överspänning når överspänningsskyddet. Ljusbågen kortsluter den drabbade fasen till jord, så att överspänningen avleds. När överspänningen avletts, fortsätter en ström (följdströmmen/urladdningsströmmen) att flyta från elnätet, genom överspänningsskyddet, eftersom ljusbågen etablerat en strömbana mellan fas och jord. Om överspänningsskyddet inte kan bryta följdströmmen så löser säkringen på ingångssidan ut. De rekommenderade produktvalen i tabellen av Typ kan själva bryta följdströmmen innan ingångssäkringen löser ut. För dessa lösningar är Ifi Ip (Ifi är överspänningsskyddets nominella följdström, alltså den följdström överspänningsskyddet själv kan bryta, sk urladdningsström. Ip = Isc brytförmåga (ka) hos efterföljande MCB). Krävs endast om säkring med samma lägre utlösningsström inte redan finns i strömförsörjningen på ingångssidan. Tillåtet maxvärde (säkring dvärgbrytare med lägre utlösningsström kan användas). Krävs endast om säkring dvärgbrytare med samma lägre utlösningsström inte redan finns i strömförsörjningen på ingångssidan. () Extra skydd nära skyddsobjektet Extra överspänningsskydd Typ och skydd mot indirekta blixtnedslag i undercentraler vid industrianläggningar stora byggnader, vid varje lägenhet i flerbostadshus, på varje våningsplan för var kontorsavdelning i kontorsbyggnader. OVR T L 0 7 P E7 CTB808R00 OVR T L 0 7 P E76 CTB808R600 Behövs om tillåten överspänning på överspänningsskyddets ingångssida är högre än överspänningshållfastheten hos den utrustning som ska skyddas. Det finns inga krav på minsta inbördes installationsavstånd vid samordning av överspänningsskydd Typ och om Typ är installerad på mätarens ingångssida och Typ är installerad på mätarens utgångssida. I annat fall är kravet på minsta inbördes avstånd 0 m. Krävs om avståndet mellan överspänningsskyddet på ingångssidan ( Typ, + ) och den utrustning som ska skyddas är för långt. Extra överspänningsskydd Typ installerade nära utrustningen för att skydda denna rekommenderas om detta avstånd överstiger 0 meter och är obligatoriskt om avståndet överstiger 0 meter. Extra överspänningsskydd Typ krävs inte om avståndet är kortare än 0 meter. De ska inte installeras av samordningsskäl.

8 ABB AB Cewe-Control Telefon: Telefax: E-post: Copyright 009 ABB. All rights reserved. Västerås Reklambyrå, JUN009, CMC807D000.

TBS Katalog 2011. Transient-/åskskydd-/ samt potentialutjämningssystem

TBS Katalog 2011. Transient-/åskskydd-/ samt potentialutjämningssystem TBS Katalog 2011 Transient-/åskskydd-/ samt potentialutjämningssystem älkoen till kundservice Servicetelefon: 042-388200 Faxnr för förfrågningar: 042-388201 Faxnr för order: 042-388201 E-post för order:

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Värt att veta om. LEDdriftdon

Värt att veta om. LEDdriftdon Värt att veta om LEDdriftdon Led är det största teknikskiftet inom belysning sedan 40-talet då lysrör gjorde sitt intåg inom framför allt offentlig belysning. Lysdioder har förutsättningar att bli både

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Så ser vi till att du har el

Så ser vi till att du har el Så ser vi till att du har el Vattenfall Distribution Vi säkrar nätet för framtiden Vi lever i ett modernt samhälle där vi tar för givet att det alltid ska finnas el i uttaget. Vattenfall är en av de stora

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Störst på småskalig vindkraft!

Störst på småskalig vindkraft! Störst på småskalig vindkraft! Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Sid.Nr Företaget, verksamheten, vision och Affärsidé. 1 Vindkarta över Sverige. 2 Förutsättningar för ett lyckat resultat.

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

De lömska sommarfynden

De lömska sommarfynden De lömska sommarfynden En undersökning av elfarliga produkter på svenska loppmarknader De lömska sommarfynden EIO 1 2 EIO De lömska sommarfynden Förord 4 Loppiskulturens framväxt 5-6 Loppisfyndens svaga

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer