DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DDS-CAD 9. DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning"

Transkript

1 DDS-CAD 9 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion Installationsvägledning

2

3 3 1 LOKAL INSTALLATION INGEN ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD STARTA INSTALLATIONEN LOKAL INSTALLATION ÄLDRE VERSION ÄR INSTALLERAD UPPDATERA LOKALT LÅS NÄTVERKSINSTALLATION INSTALLERA VIA NÄTVERK KOPIERA INSTALLATIONEN TILL NÄTVERKET INSTALLERA PÅ KLIENTERNA ÄNDRA INSTÄLLNINGAR AVINSTALLLERA VIA NÄTVERKET INSTALLERA PÅ TERMINALSERVER NÄTVERKSLÅS STARTA INSTALLATIONEN ANPASSNINGAR INSTALLERA NÄTVERKSLÅS SENTINEL SUPERPRO (USB LÅS) INSTÄLLNING AV USB-PORT NÄTVERKSLÅS SYSTEMNYCKEL EJ FUNNEN VAD NU? Felsökning Server Felsökning Arbetsstation UNDERHÅLL PÅ USB-PORT NÄTVERKSLÅS BRANDVÄGG PÅ DONGLESERVER FLERA LÅS I SAMMA MASKIN UPPDATERA LÅSET NETSENTINEL SERVER (PARALLELLPORTLÅS) INSTÄLLNINGAR VID PARALLELLPORTNÄTVERKSLÅS SYSTEMNYCKEL EJ FUNNEN VAD NU? Felsökning Server Felsökning Arbetsstation Avinstallera nätverksdrivrutinerna Ändra namn på servicen Underhåll på parallellportnätverkslås SYSTEMKRAV... 26

4 4 1 Lokal installation ingen äldre version är installerad 1.1 Starta installationen Observera att USB-dongle (licensnyckel) INTE ska vara inkopplad i datorn, innan drivrutinen är installerad. Innan du börjar med installationen bör du stänga alla Windows program. Ladda hem installationen enligt länk i mail från Consultec. Dubbelklicka på den nedladdade filen. Välj knappen [Setup] för packa upp och påbörja installationen av DDS-CAD 9. I dialogen som kommer fram efter att nödvändiga filer är uppackade väljs språket för programmet och den fortsatta installationen. Välj Swedish och tryck [OK] I dialogen som öppnas kan typ av installation väljas. Fliken Nätverk används vid installation för flera användare via nätverk. Från fliken Verktyg kan drivrutiner för nätverkslås och PDF-skrivare installeras. Nätverkslås används då själva låset ska sitta i en annan maskin än den där programmet är installerat eller när programmet ska köras av flera enheter t.ex. vid en terminalserver. Läs mer om detta i ett eget kapitel. Välj knappen [Installation DDS-CAD 9] för att fortsätta. En dialog öppnas med information att avsluta alla andra program innan installationen fortsätter. Välj [Nästa >] för att fortsätta med installationen när detta är gjort. Därefter öppnas ny dialog där användare- och företagsnamn skall anges.

5 5 Fyll i båda fälten ock tryck [Nästa >]. I nästa dialogbox anges den sökväg som programmet ska installeras på. Vanligtvis kommer programmet föreslå enligt nedan, och det rekommenderas att använda detta upplägg. Här anges även sökväg för Användarmapp, där t.ex. logo och egna symboler lagras, samt plats för Projektmappar. Ska Användare- och/eller Projektmapp vara en annan plats, använd knappen [Bläddra ] vid de respektive fälten och navigera fram till önskat område. Var uppmärksam på det nedersta fältet i dialogboxen som rör de som har gemensam användarmapp på en server. Ange sökväg till den här. Efter att Aktivera gemensamma User-filer har bockat i. Välj [Nästa >] för att fortsätta. VARNING! Vid val av annan plats bör inte namn och/eller sökväg innehålla svenska tecken som å, ä, eller ö. I nästa dialog väljs vad av Arkitekt och/eller Konstruktion som ska installeras.

6 6 Markera för vad som ska installeras. Båda kan installeras, men vilka som går att använda sedan beror på den tillgängliga licensen Välj [Nästa >] för att fortsätta. I nästa dialogbox väljs vilka genvägar till programmet/-en som ska upprättas. Genväg till användarmapp och projekt i katalogen Mina dokument ger en smidig åtkomst av dessa mappar. Användarmappen kommer innehålla anpassade filer för ert företag. Genom att välja genvägar för dessa mappar, kommer du i Utforskarens favoritlista finna valen Användare 9 och Projekt 9. Via dessa val kan du komma åt innehållet i dessa mappar och bl.a. se alla dina projekt i området valt för Projektmapp i föregående dialog. Det sista valet om att kopiera användarmapp gäller för PC som tidigare har installerat en äldre version av programmet i samma PC. Välj [Nästa >] för att fortsätta. Sista dialogbox är en bekräftelse på att installationen är klar för att starta.

7 7 Lägg märke till: Eventuell USB-dongel (licensnyckel) som sitter i datorn måste tas bort innan installationen fortsätter. Tryck på [Installera] När installationen är färdig, öppnas en dialogbox för att välja ytterligare installationer. Om inget annat ska installeras vid detta tillfälle, stängs dialogboxen via [Avsluta]. Har du licens för Gemini Terreng, kan den installationen aktiveras. Denna kommer att använda samma tillvägagångssätt som är beskrivet ovan. I vissa fall är det rekommenderat att starta om maskinen. Tryck [Slutför]. 2 Lokal installation äldre version är installera DDS-CAD 9 ska installeras som en ny parallell installation till tidigare versioner, Då kan projekt slutföras i sin originalversion om så önskas. Önskas alla projekten direkt överförda till ny version, kan man under installationen bläddra sig fram till området där projekten är placerade i föregående version. Och i installationen välja detta område som projektmapp för att kunna fortsätta att arbeta direkt i alla existerande projekt. Det rekommenderas dock en annan projektmapp för ny version 9 så som föreslås i installationsrutinen. Då upprättas ett eget område för projekten i version 9 och äldre projekt som skall lyftas till denna version får kopieras manuellt till detta område. Var uppmärksam på att projekt som öppnas i version 9 inte kan öppnas i version 7.3 igen. Installationen hämtas från hemsida enligt meddelande från Consultec. Ladda ned installationsfilen. När programmet är nedladdat från nätet, startas installationen med att dubbelklicka på den nedladdade filen och i dialogen som öppnas välja [Setup] så att installationen packas upp och sedan startar. Starta installationen på samma sätt med att välja språk - som beskrivits i föregående kapitel på sidan 4

8 8 Installationen är densamma fram till dialogboxen som öppnas för att välja Installationstyp. Genväg till användarmapp och projekt i katalogen Mina dokument ger en smidig åtkomst till dessa mappar. Användarmappen kommer innehålla anpassade filer för ert företag. Genom att välja genvägar för dessa mappar, kommer du i Utforskarens favoritlista finna valen Användare 9 och Projekt 9. Via dessa val kan du komma åt innehållet i dessa mappar och bl.a. se alla dina projekt i området valt för Projektmapp i föregående dialog. Det sista valet om att kopiera användarmapp gäller för PC som tidigare har installerat en äldre version av programmet i samma PC. Välj [Nästa >] för att fortsätta. Kopiera användarmapp från version 7. Markera valet om att kopiera användarmapp (USER) från version 7. Därmed får du med alla användaranpassade filer som logo, väggdatabas, m.m. över till version 9 så att det är klart för användning. Läs ändå om nyheter och anpassning till version 9 som finns i hjälpsystemet. meny Hjälp. Resten av installationen utförs likt en lokal installation, se föregående kapitel. 3 Uppdatera lokalt lås Låset behöver uppdateras till gällande version om det tidigare är använt i en äldre version. Används ett nätverkslås måste det uppdateras på eget sätt. Läs kapitelet Installera nätverkslås. Lokalt lås uppdateras direkt från internet. När DDS-CAD 9 startas första gången, kommer dialogen nedanför öppnas och visar att låset som är funnet är i version 7.3.

9 9 Använd knappen [Uppdatera] för att uppdatera låset. Hittas ej låset kommer dialogen att visa texten No dongles found och knappen [Uppdatera] är grå. Används nätverkslås se eget kapitel som beskrivet ovan. Används ett lokalt lås sitter den antingen inte inkopplat korrekt eller så är drivrutinerna ej korrekt installerade. Kontakt DDS för support på antingen dds-support eller tel Välj Från Internet om inte en egen fil för uppdatering av låset är mottagen via mail. Bekräfta dialogen med [OK] och dialogen som därefter öppnas med [OK] också. Låset uppdateras via en fil på Internet varefter programmet startas. Är en fil för uppdatering av låset mottagen via mail bör denna fil sparas på enheten på en plats där du enkelt hittar den igen. Välj då Från lokal fil i dialogen ovan och tryck på [Bläddra]. Sök dig fram till platsen där du lagrade filen. Du kommer inte att se filen, välja endast den mappen filen är sparad i. När du har har mappen vald bekräfta med [Välj mapp] i dialogen. Därefter trycker du [OK] i dialogen som visas ovan och låset kommer att uppdateras, varpå programmet sedan startar automatiskt. 4 Nätverksinstallation 4.1 Installera via nätverk Denna typ av installation används när programmet ska installeras på många maskiner, t.ex. på skolor eller större företag, som är kopplade ett nätverk där det inte är önskvärt att installera på var maskin för sig. Position för projekten och användarfiler för varje klient anges i andra delen av installationen. Ska nätverkslås användas behöver drivrutinerna för detta installeras separat, se kapitelet Installera nätverkslås. Före installationen påbörjas bör alla övriga program stängas ner. Var uppmärksam på att USBdongle inte ska sitta i enheten före programmet är installerat. 4.2 Kopiera installationen till nätverket Första delen av installationen kan utföras från valfri maskin som har administratörsrättigheter i nätverket. Sista delen utförs från de enskilda maskiner som ska använda programmet. Starta installationen och välj svenska på samma sätt som beskrivs i första kapitlet - på sidan 4. I nästa dialogbox väljs fliken Nätverk.

10 10 Välj knappen [Kopiera till nätverk] för att fortsätta. Kontrollera att Svenska är valt och tryck på [Nästa >] för att fortsätta installationen. En ny dialog öppnas för att välja var i nätverket installationen ska kopieras till. Välj knappen [Bläddra...] för att välja var i nätverket själva installationen ska kopieras till och var de enskilda klienterna senare ska installera från. Tryck [Nästa>] och filerna kopieras. Klicka på [Slutför] i nästa dialogbox för att avsluta första delen av installationen.

11 11 I andra delen av installationen ska inställningar registreras, d.v.s. placering av program för var klient. Välj [Registrera Inställningar] Tryck [Nästa] i dialogen som öppnas för att starta registrering. Därefter öppnas ny dialog där användar- och företagsnamn anges. f

12 12 Fyll i båda fälten i dialogen och kontrollera att Valfri användare av datorn (alla användare) är valt. Välj [Nästa] för att fortsätta. Användare- och företagsnamn kommer bli samma för alla klienter. Det kan ändras manuellt senare i en egen fil. Projekt och användarmapp för varje användare kan installeras lokalt eller på nätverket.programmet installeras lokalt. DDS-CAD är ett 32 bits program så om inställningarna registeras från en 64 bits maskin kommer programmet föreslå installation på området C:\Program Files (x86)\dds\dds-cad A & K\9\ Är någon av maskinerna programmet ska installeras på 32 bits kommer ej detta område att existera och installationen kommer därför att misslyckas. Ändra därför det föreslagna området till C:\Program Files\DDS\ DDS-CAD A & K\9\. Om programmet installeras på 64 bits maskiner, kommer installationen själv korrigera det på dessa. I registret blir det sparat en nyckel LocalIni= %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\Data Design System\...\Ini under området: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Data Design System\DDS-CAD \9 som hänvisa till det område för användaren där konfigurationsfilerna (innehållet i \Ini-mappen från installationen) blir kopierade till när denna startar programmet. Där hamnar bl.a. inställningar för dongle(hårdvarulås) sparat. Denna bana kan ändras om användarens ini-mapp skall placeras på en annan plats. Önskas detta ändrat efter att en eller flera av användarna har startat programmet första gången behöver nyckeln i HKEY_CURRENT_USER, som är beskriven nedanför, tömmas för dessa användare för att bli uppdaterad nästa gång de startar programmet. När användaren loggar på och startar programmet kommer det i registeret läggas till en egen nyckel IniFileLocation på: HKEY_CURRENT_USER\Software\Data Design System\DDS-CAD \9 där banan från LocalIni kopieras in. Ini-mappen från installationen blir kopierad till detta område med nödvändiga sökvägar uppdaterade. Programmets Projekt- och Användarmapp blir sparade till samma område. DDS-CAD 9 ska installeras som en ny parallell installation till eventuella äldre versioner som är installerade.

13 13 I dialog som öppnas väljs vilka genvägar som ska upprättas för varje enskild klient. Genväg till användarmapp och projekt i katalogen Mina dokument ger en smidig åtkomst av dessa mappar. Användarmappen kommer innehålla anpassade filer för ert företag. Genom att välja genvägar för dessa mappar, kommer du i Utforskarens favoritlista finna valen Användare 9 och Projekt 9. Via dessa val kan du komma åt innehållet i dessa mappar och bl.a. se alla dina projekt i området valt för Projektmapp i föregående dialog. Det sista valet om att kopiera användarmapp gäller för PC som tidigare har installerat en äldre version av programmet i samma PC. Välj [Nästa >] för att fortsätta. Registreringen Utförs och dialog öppnas för att välja om installationförlopp ska visas när varje enskild klient installerar. Lägg märke till var klienterna ska starta filen SilentInstall.exe från och tryck [Slutför]. 4.3 Installera på klienterna Nu är det klart för att starta installationen på de enskild klienerna. Klienterna startar installationen med att köra filen SilentInstall.exe från området installationen blev kopierad till.

14 14 När klienterna installerar kommer endast en dialog om installationsförloppet visas. När installationen är färdig kommer en dialogbox visa detta. Välj att starta maskinen på nytt. Tryck [Slutför]. 4.4 Ändra inställningar Inställningar som blir gjort med Registrera inställningar kan ändras genom att köra filen RegisterSettings.exe från det område som installationen kopierats till. 4.5 Avinstalllera via nätverket Var klient kan avinstallera DDS-CAD normalt via Lägg till/ta bort programvara eller genom att köra filen SilentUnistall.exe från samma område som installationen blev kopierad till. 5 Installera på Terminalserver 5.1 Nätverkslås Terminalserver installation kräver användande av nätverkslås som måste installeras separat, se kapitlet Installera nätverkslås. 5.2 Starta installationen Logga på som administrator och följ installationsvägledning för terminalservern i dokumentationen. Före du påbörjar installationen bör du stänga alla övriga program. Varning! Virus- och backupprogram som automatisk startar tillsammans med operativsystemet bör avslutas. Själva installationen utförs som en normal lokal installation, se eget kapitel om detta. Installationen kommer själv att upptäcka att det är på en terminalserver och göra några justeringar för detta. När installationen är färdig öppnas en dialog som visar detta och rekomenderar att starta maskinen på nytt. Var uppmärksam på att du behöver klicka dig igenom hela installationsvägledningen för terminalserver FÖRE du väljer att starta om maskinen. 5.3 Anpassningar Till slut behöver några steg utföras för att anpassa installationen så att alla användare får nödvändiga tillgångar. Projekt- och Användarmapp blir genom installation givna nödvändiga rättigheter för användarna. Flyttas dessa till andra områden behöver de tilldelas fulla skrivrättigheter även där för alla användare som ska använda programmet. Projektmappen: \Projekt 9 (med undermappar) där den har installerats. Användarmappen: \User 9 där den har installerats. Starta därefter programmet som administratör för att hitta låset, se eget kapitel om Installera nätverkslås. Alla användare kommer använda samma lås. Genom installationen blir det i registret lagt till en nyckel LocalIni= %LOCALAPPDATA%\\Data Design System\DDS-CAD A & K\9 under områdena: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Data Design System\ DDS-CAD Architect\9. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Data Design System\ DDS-CAD Construction\9.

15 15 som pekar till det område för användaren där konfigurationsfilerna (innehållet i \Ini-mappen från installationen) blir kopierat till när denna startar programmet. Där blir bl.a. inställningar för dongle(hardwarelås) sparat. Denna sökväg kan ändras om användarnas ini-mapp ska placeras på en annan plats. Önskas detta ändrat efter att en eller flera av användarna har startat programmet första gången behöver nyckeln i HKEY_CURRENT_USER, som är beskrivet nedanför, tömmas för dessa användare för att uppdateras nästa gång de startar programmet. När användarna loggar på och startar programmet kommer det i registret läggas in en egen nyckel IniFileLocation på: HKEY_CURRENT_USER\Software\Data Design System\ DDS-CAD A & K\9 Där sökvägen från LocalIni kopieras in. Ini-mappen från installationen blir kopierad till detta område med nödvändiga sökvägar uppdaterade. Installationen är nu färdig. 6 Installera nätverkslås Före du börjar med installationen bör du stänga alla Windows program. Var uppmärksam på att USB-dongle inte ska vara inkopplad i maskinen före drivrutinerna är installerade. Varning! Virus- och backupprogram som automatisk startas av operativsystemet bör avslutas. Starta installationen och välj svenska på samma sätt som beskrivits i första kapitlet. Det är ej nödvändigt att placera dongle på en server (filserver/mailserver). Dongle placeras på en maskin i nätverket som alltid är tillgänglig. Denna maskin kalles dongleserver. Men denna maskin behöver ej vara en filserver eller mailserver. Efter att du har valt språk, öppnas nästa dialog där du väljer fliken Verktyg. Välj knappen [Installera nätverkslås] för att fortsätta. I nästa dialogbox väljs vad som ska installeras. Välj typ och fortsätt med [Nästa>].

16 16 Sentinel SuperPro: Denna väljs vid användande av USB-port nätverkslås. NetSentinel Server: Denna väljs vid användande av parallellport nätverkslås. Denna typ kan användas för både nuvarande och äldre versioner. Tilläggsprogrammet NetSentinel Monitor som visar och administrerar anslutna användare installeras samtidigt. OBS!!! Det får ej installeras mer än en dongleserver av typen NetSentinel Server i nätverket! Om det är flera dongleservrar i nätverket kommer DDS inte att hitta rätt server och kommer därför inte att starta upp. För att åtgärda detta se avsnittet Systemnyckel ej funnen vad nu? längre bak i detta dokument. När DDS installeras på arbetsstationen, kommer nödvändiga drivrutinerna för att hitta nätverkslåset bli installerade. 6.1 Sentinel SuperPro (USB lås) Väljs Sentinel SuperPro kommer en guide för installationen att öppnas. Välj [Next >]. I nästa dialog behöver licensavtalet bekräftas för att kunna fortsätta installationen. Välj I accept the terms in the license agreement och tryck [Next >] som då blir aktivt. Ny dialog öppnas för att välja typ av installation. Det rekommenderas att välja Complete i dialogen för setup type. Välj [Next >] för att fortsätta. Nästa dialog är för att bekräfta valen som är gjorda.

17 17 Välj [Install] för att fortsätta. Till sist öppnas en dialog med information om att brandväggens inställningar kommer ändras vid installationen. Välj [Yes] för att tillåta att installationen utför ändringarna och slutför installationen. Guiden slutför installationen och kommer att visa en dialog när den är färdig som behöver bekräftas med [Finish]. Det rekommenderas att installera verktyg för att uppdatera låset samtidigt. Läs avsnittet Uppdatera låset längre bak i detta häfte Inställning av USB-port nätverkslås Välj Systemlåsets inställningar i menyn Hjälp eller knappen [Inställningar] från dialogen Ogiltig licens som visas under uppstart av DDS och så fliken Sentinel SuperPro: V

18 18 Välj Manuellt nätverk. Skriv in servernamn eller IPadress till servern. Bekräfta med OK. Då ska programmet vara klart att använda. Tryck på knappen [Prova igen] i dialogen Ogiltig licens Systemnyckel ej funnen vad nu? Om enskilda arbetsstationer fungerar betyder det troligtvis att servicen jobbar korrekt på servern. Om ingen arbetsstation fungerar (bortsett från en eventuell klient som är kombinerad dongleserver & klient) börjar du med att kontrollera servern Felsökning Server Kontrollera om tjänsten Sentinel Protection Server är startad (via Kontrollpanelen/Administrationsverktyg/Tjänster). Om tjänsten inte är startad så starta den Felsökning Arbetsstation Kontrollera felmeddelandet (den text i dialogboxen som kan kopieras och klistras in i ett mail). Om det står Skipping Sentinel SuperPro är inte denna aktiv och behöver aktiveras med knappen [Inställningar] och fliken Sentinel SuperPro. Om Sentinel SuperPro är aktivt kommer det att stå Trying Sentinel SuperPro. Om dongle inte hittas kommer Did not find lock att stå några rader nedanför. För att kontrollera om din lokala arbetsstation hittar drivrutiner och att lås på serverns USB-lås är tillgängligt kan en Internetbrowser, t.ex. Internet Explorer, användas. I adressfältet skriv: till den server där USB-låset är anslutet, t.ex. som visas på bilden under: Bilden visar funnet lås som nu har två användare anslutna. Hittar inte arbetsstationen denna sida kommer heller inte DDSprogrammet kunna starta. Dubbelklicka på siffran 1 i Keys# -kolumnen för att visa användare:

19 Underhåll på USB-port nätverkslås USB-nätverkslås måste uppdateras via ett eget verktyg eller vara direkt inkopplat i den maskin DDS-CAD är installerat på för att kunna uppdateras. Se eget avsnitt om att Uppdatera låset. Tas den ut ur servern, den står på för att antingen bytas med en annan eller uppdateras på en annan maskin, behöver tjänsten Sentinel Protection Server stoppas och därefter startas igen på servern när låset är anslutet igen för att denna ska hitta det nya eller uppdaterade låset Brandvägg på dongleserver Brandväggen på servern behöver öppnas för att externa arbetsstationer ska få tillgång till denna. Öppna dialogen för brandväggen och välj fliken Undantag och markera att Sentinel Protection Server ska undantas från brandväggen: Flera lås i samma maskin Är det flera lås satta i samma maskin är det möjligt att låsa en användare till ett av licensnumren. I filen DdsMain.ini för varje användare är det en sektion [License]. I denna sektion läggs följande: RestrictToLicenseNumber=xxxxx (där xxxxx byts mot licensnumret) Filen DdsMain.ini ligger normalt på C:\ProgramData\Data Design System\DDS-CAD A & K\9. Körs det TerminalServer får man kontrollera i registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Data Design System\DDS-CAD A & K\9 för att veta var filen är placerad.

20 Uppdatera låset För att kunna uppdatera USB Nätverkslås till senaste version eller med annat innehåll behöver ett eget verktyg installeras på maskinen som låset är anslutet till. Är installationen avslutad får den startas på nytt som beskrivet i första kapitlet. Välj fliken Verktyg. Välj [Installera LicenseUpdate] En guide öppnas för att vägleda igenom installationen. Välj [Next>] för att starta installationen av uppdateringsverktyget. Användare och företag måste anges för att kunna starta installationen. Fyll i bägge fälten i dialogen och välj Anyone who uses this computer så att programmet blir tillgängligt för alla användare. Tryck sedan på [Next >].

21 21 Därefter öppnas en dialog för att ange var programmet ska installeras. Klicka på [Browse...] för att ändra målområde eller välj [Next>] för att bekräfta föreslaget område. En dialog öppnas för att bekräfta de val som gjorts. Välj [Install] för att utföra installationen eller [Back <] för att gå tillbaka och ändra val som har gjorts. Installationen utförs och en dialog öppnas när den är färdig som bekräftas med [Finish] för att avsluta. Stäng installationsdialogen som öppnas med [Avsluta]. När verktyget har installerats färdigt kan låset uppdateras. Detta behöver utföras lokalt, ej via RemoteDesktop. Från Kör-fältet i Windows-start-meny ges kommando, licensnummer och placering(valfri) till filen för uppdatering av låset. Syntax: [Path]\LicenseUpdate.exe <licensnummer> [sökväg till mapp för licensfil(valfri)] T.ex. "C:\Program Files (x86)\dds\licenseupdate\licenseupdate.exe c:\temp Normalt kommer fil för uppgradering av låset vara tillgängligt på Internet. Då är det inte nödvändigt att ge sökväg för denna. Det är endast vid de tillfällen då det är mottaget en egen fil från DDS för uppdatering det är nödvändigt att ge sökväg till där den är sparad. Är fil mottagen via mail kommer licensnummeret vara det samma som filnamnet, men utan ledande nolla. Licensnummer kan även fås fram genom att välja Systeminformation under Hjälp i menyraden inne i programmet.

22 22 I dialogen som öppnas visas licensnummeret innom paranteser på översta raden. 6.2 NetSentinel Server (parallellportlås) Väljs NetSentinel Server kommer en guide för denna installation att öppnas. Välj [Nästa>] i dialogen för att fortsätta installationen. I dialogen som öppnas behöver användare och företag anges för att kunna fortsätta. Fyll i båda fälten och välj Valfri användare av datorn (alla användare). Tryck på [Nästa>].

23 23 I nästa fönster är det endast NetSentinel Server som kan och behöver väljs. Tryck [Nästa>] för att gå vidare. Till slut öppnas en dialog för att bekräfta valen och påbörja installationen. Välj [Installera] för att utföra installationen eller [< Bakåt] för att gå tillbaka och ändra val. Denna installation kräver att maskinen startas om. Tryck på [Slutför].

24 Inställningar vid parallellportnätverkslås Välj Systemlåsens inställningar i menyn Hjälp eller knappen [Inställningar] från dialogen Ogiltig licens, som visas under uppstaren av programmet, och sedan fliken NetSentinel-C: Man måste välja den/de protokoll som krävs på det aktuella nätverket. Vanligen räcker det med TCP/IP. Namn: Måste matcha med parametern till DN: argumentet till NSSRVICE: NSSRVICE /I /DN:DDS /ST Vår installationssats ger användare DDS Se längre bak i dokumentet för hur man ändrar namn. Server TCP/IP adresse Om dongleservern har en fast IPadress kan denna med fördel anges. T.ex Bekräfta dialogen med [OK] och tryck knappen [Prova igen] i dialogen Ogiltig licens Systemnyckel ej funnen vad nu? Om enskilda arbetsstationer fungerar betyder det troligtvis att servicen jobbar korrekt på servern. Om ingen arbetsstation fungerar (bortsett från en eventuell klient som är kombinerad dongleserver & klient) börjar du med att kontrollera servern Felsökning Server Kontrollera om tjänsten NetSentinel är startad (via Kontrollpanelen/Administrationsverktyg/Tjänster). Om tjänsten inte är startad så starta den. Om tjänsten var startad kontrollera manuellt installationen av tjänsten. Starta NetSentinel Monitor på servern. Välj server i den översta rullistan. Kontrollera att första delen av namnet är det samma som du har angivit som parameter till DN: argumentet till NSSRVICE (standard DDS). kontrollera att node adressen till servern verkligen är MAC-adressen till servern. Välj Key i nästa rullista. Kontrollera om du har någon ledig licens. Start NetSentinel Monitor på en arbetsstation. Kontrollera om du finner servern i serverlistan. Om du finner en server med fel MAC-adress har du startat NetSentinel servicen på flera maskiner. Då behöver du stoppa de extra servrarna Felsökning Arbetsstation Kontrollera felmedelandet (den text i dialogboxen som kan kopieras och klistras in i ett mail). Om det står Skipping NetSentinel är inte denna aktiv och behöver aktiveras med knappen [Inställningar] och fliken NetSentinel-C. Om Sentinel SuperPro är aktivt kommer det stå Trying NetSentinel-C. Om dongle inte hittas kommer Did not find lock att stå några rader nedanför. Om dongle inte hittas starta NetSentinel Monitor på en arbetsstation. Kontrollera om du finner servern i serverlistan. Om du finner en server med fel MAC-adress har du startat NetSentinel servicen på flera maskiner. Då behöver du stoppa de extra servrarna. Om ingen server hittas i Monitoren kan det tyda på ett nätverksproblem. Först kan du kontrollera om du har någon kontakt med dongleserver (kan utföras t.ex. med hjälp av ping: ping

25 i ett DOS-fönster). Om servern ej svarar behöver användaren sätta upp sitt nätverk. Om servern svarar har vi kontakt med servern, men trafiken för NetSentinel kan filtreras bort på vägen (av brandväggar, gateways, routrar och dylikt). Du behöver se till att trafik till/från UDP och TCP port 2050 och 2051 tar sig igenom. Det är bra att lägga märket till att brandväggen i XP blir aktiverad när WinXP SP2 installeras. Om programmet finner dongle kommer informationen likna denna: Driver version: Trying current protocols Found lock License: Category: Commercial (1) Users: 20 Contains: 1 Dds Contains: Contains: Contains: Contains: Här behöver man kontrollera att dongle faktisk innehåller det som krävs för att köra programmet. Kontrollera särskilt versionsnummer och att den innehåller de poster som krävs. Programmet översätter de åtkomstkoder som det vet om till applikationskoder (t.ex. är åtkomstkod 1 Dds, 100 Bua, 101 Bua-link, 200 Bcp, 201 BcpMch 600 Elektro, 700 Ventilation, 800 Värme/sanitet). Varje åtkomst-linje ovan består av: Åtkomstkod (ev. översatt till aplkod), versionsnummer som ett 3- siffrigt heltal och antal användare för denne åtkomsten i dongle. dessutom kan man med fördel kontrollera om det givna licensnummeret är det som användaren ska ha (använd licensregistert) och om innehållet är det som ska vara i dongle. Om innehållet i dongle ser ok ut ("fungerade i går"), kan det vara att alla lisenser i dongle är upptagna. Detta kontrolleras via NetSentinel Monitor. Där licenser är upptagna av program som har kraschat behöver dessa frigöras via NetSentinel Monitor. Inloggade användare är listade i Users listan. Användarna är listade med en B: (Base) linje och 0 eller flera S: (Sub) linjer. Användarid är antingen användarens IP-adress, eller MAC-adressen. Dessa adresser kan mappas till mer naturliga namn (se hjälpen i monitoren). För att frigöra alla licenser från en användare välj den aktuella B: linjen och tryck "Delete User License". Startar inte DDS upp så kan systemnyckeln vara defekt eller det kan vara andra problem. Vänligen ring då support telefon: Avinstallera nätverksdrivrutinerna Stoppa NetSentinel servicen i Control Panel/Services. Kör %SystemRoot%\System32\NSSRVICE.exe /U

26 Ändra namn på servicen Som standard använder vi DDS som namn på servicen för nätverksdongle. Om det är flera tjänster igång på samma nätverk bör de som ej används stoppas, eller så behöver den som ska användas byta namn. Var uppmärksam på att då behöver alla användare ändra namn i sina inställningar för nätverkslås och servern med det nya namnet behöver läggas till i NetSentinel Monitor för att hitta servicen. 1. Först behöver servicen stoppas som förklarat ovan i avsnittet Avinstallera nätverksdrivrutinerna. 2. I ett dos-fönster körs sedan kommandot %SystemRoot%\system32\nssrvice /I DN:namn /ST där namn = det nye namnet till servicen. 3. Kör så kommandot net start netsentinel i dos-fönstret för att starta servicen igen Underhåll på parallellportnätverkslås Låset kan ej uppdateras över nätverket, det behöver vara direkt kopplat till den maskin DDS-CAD är installerat på för att kunna uppdateras. Tas den ut ur servern den står på för antingen bytas mot en annan eller uppdateras på en annan maskin behöver tjänsten NetSentinel stoppas och därefter startas igen på servern när låset är satt in igen för att den ska hitta det nya eller uppdaterade låset. 7 Systemkrav Systemkrav kan du läsa om på vår hemsida och där välja Produkter i toppen och därefter Hardware nederst på vänstra sidan.

27 27 Consultec Lasarettsvägen 35 SE Skellefteå Tel.: Fax:

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Installation av säkringssystem

Installation av säkringssystem Installation av säkringssystem 1 Allmänt om säkringssystemet... 7 2 Installation... 9 2.1 Installation från CD-skiva... 9 2.2 Installation från nedladdad fil... 12 2.3 Begreppslista... 12 3 Nätverksinstallation...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer