LevFakt [servertjänst]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LevFakt [servertjänst]"

Transkript

1 LevFakt [servertjänst]

2 Evodev AB web epost Telefon Fax

3 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av programmet 1 Logga in som 1 Avinstallation av programmet 3 Modulkrav i Garp 3 Inställningar för programmet 4 Generella inställningar 5 Licensnyckel 5 Inloggningsuppgifter 5 Skapa rapport/dokument 5 Import av filer 6 Id 6 Aktiv 6 Konto vid status 0 7 Text på faktura 7 Skriv text på kontering vid omkontering av Prel. Till defbokad 7 Motkontera alltid prel. Rader vid def. Faktura 7 Moms angiven i LFH 7 Ingen utökad inlev (LFK) 7 Kontera moms automatiskt 7 Ta alltid betalningssätt från leverantör 7 Periodiseringskonto 7 Sökväg för import 8 Filnamn 8 Sökväg för kvittensfiler 8 Kvitto1 8 Kvitto2 8 Inloggningsuppgifter för Garp 8 Använd rapport för att hämta levfakturor 8 Epostmottagare 8 Tidstart 9 Export av filer 10 Id 10 Aktiv 10 Sökväg, Invoice 11 Filnamn Lev 11 Filnamn Konto 11 Filnamn Valuta 11 Filnamn Moms 11 Sökväg, Invoice Reader 11 Filnamn Lev 11 Filnamn Inlev 11 Filnamn Fakt 11 Inloggningsuppgifter för Garp 12 Epostmottagare 12 Tidstart 12 Logg 13 Mail 14 Felhantering 15 Uppdatering 16 Vid läsning av fil 17 Periodisering 17 Inleveransavprickning 18 Klientprogram 19 Funktion 19 Layout import 21 Information på Fakturanivå 21 Information på Konteringsnivå 22 Kvittensfiler 22 Kvitto 1 22 Kvitto 2 22 Layout export 22 i

4 Invoice, Leverantörer 22 Invoice, Kontouppgifter 23 Invoice, Momsuppgifter 23 Invoice, Valutauppgifter 23 InvoiceReader, Leverantörer 24 Invoice, Inlevuppgifter 24 Invoice, Konteringsrader 24 Att använda övningsbolaget i Garp 25 2

5 I N S T A L L A T I O N Bakgrund LevFakt är en servertjänst som importerar och exporterar filer till och från Garp. I konfigurationsprogrammet anger man de olika bolagen (Id) man har samt bibliotek och filter för deras filer. Servertjänsten kontrollerar sedan dessa bibliotek efter de filer man angett. 1

6 I N S T A L L A T I O N LevFakt Installera programmet Programmet består av två delar. Dels en servertjänst, dels ett program för att konfigurera tjänsten. Sedan finns också ett klientprogram för varje dator, som meddelar att fakturor har lästs in eller att exportfiler har skapats. Installation Kör installationsprogrammet, detta installerar samt registrerar programmet. Registerinställningar Alla inställningar som görs i programmet sparas under registernyckel [HLM\SOFTWARE\Evodev\LevFakt] Vid avinstallation av programmet tas denna bort. Start av programmet Programmet startas automatiskt när servern startar. Logga in som OBS! Det är viktigt att man anger att tjänsten ska köras som en användare. Detta för att Garp ska fungera med utskrifter, etc. Denna användaren måste ha skrivrättigheter till Registret. 1

7 I N S T A L L A T I O N Sätt upp så att den körs på servern med en användare som inte någon annan loggar in med på servern. 2

8 I N S T A L L A T I O N Avinstallation av programmet För att avinstallera programmet välj Kontrollpanelen och Lägg till eller ta bort program. Välj att ta bort programmet EVO DEV LevFakt, alla de inställningar som har gjorts för programmet och sparats i registret samt alla filer som installerats tas bort. Modulkrav i Garp Programmet kräver att modul för Com-skrivning. 3

9 F U N K T I O N Inställningar för programmet Under Kontrollpanelen finns programmet Evodev Edi LevFakt. Detta program styr alla de inställningar som kan göras i programmet (server tjänsten). 4

10 F U N K T I O N Generella inställningar En del av dessa inställningar kan också anges under de andra menyvalen. Licensnyckel Ange licensnyckel för programmet. Inloggningsuppgifter Ange inloggning för Garp, det går att under import/export för respektive Id styra över denna. Det går att verifiera att inloggningen fungerar genom att klicka på knappen Testa. Skapa rapport/dokument Rapprot 30-EVO kan användas för att snabba upp sökningen efter befintliga levfakturor. Om rapporten inte finns görs en sökning i tabellen för reskontran. Klicka på knappen för att spara rapporten. 5

11 F U N K T I O N Import av filer Under Import lägger man upp de olika bolag man har. För att lägga upp ett nytt ID, högerklicka på Import av filer Id Ange namn på bolaget. Aktiv Ange om denna är aktiv. 6

12 F U N K T I O N Konto vid status 0 Ange konto för okonterade fakturor om detta inte finns med i filen. Text på faktura Det går att sätta text extern eller intern vid inläsning. Om långa fakturanummer (större än 15 tecken) skrivs detta på text extern. Skriv text på kontering vid omkontering av Prel. Till defbokad Skriver text på konteringen att ombokning har skett Motkontera alltid prel. Rader vid def. Faktura Vid preliminär faktura som ändrar status till definitiv, motkonteras alla rader. Annars tas de bort och läggs upp på nytt. (Om ej journal är utskriven) Moms angiven i LFH Om moms vid på post LFH, skapar Garp automatiskt kontering för moms Ingen utökad inlev (LFK) Inleveransnummer skrivs enbart under Inlevnummer på Fakturafliken. Kontera moms automatiskt Om inte moms är angiven i LFH, räknas momsen fram och konteras. Ta alltid betalningssätt från leverantör Tar alltid betalningssättet från leverantörer oavsett vad som anges i filen. Periodiseringskonto Konto för periodiseringen 7

13 F U N K T I O N Sökväg för import Ange sökväg där filer att importera finns Filnamn Ange filnamn (t.ex. *.txt) Sökväg för kvittensfiler Ange sökväg till kvittensfiler Kvitto1 Ange filnamn för kvitto1 Kvitto2 Ange filnamn för kvitto2 Inloggningsuppgifter för Garp Ange användare och lösenord samt bolagsid för inloggning till Garp. Detta överstyr det som angetts under generella inställningar. Använd rapport för att hämta levfakturor Ange om rapport 30-EVO ska användas för sökning efter levfakturor. Epostmottagare Ange mottagare för mail för inlästa levfakturor. 8

14 F U N K T I O N Tidstart Ange start och sluttid. Om alltid på, ange 00:00 som både start och sluttid. Ange hur ofta en kontroll om filer finns att läsa in. Ange vilka dagar som kontroll och inläsning ska ske. 9

15 F U N K T I O N Export av filer Under Export lägger man upp de olika bolag man har. För att lägga upp ett nytt ID, högerklicka på Export av filer Id Ange namn på bolaget. Aktiv Ange om denna är aktiv. 10

16 F U N K T I O N Sökväg, Invoice Ange sökväg för exportfiler till Invoice Filnamn Lev Ange filnamn för leverantörer Filnamn Konto Ange filnamn för kontouppgifter Filnamn Valuta Ange filnamn för valutauppgifter Filnamn Moms Ange filnamn för momsuppgifter Sökväg, Invoice Reader Ange sökväg för exportfiler till Invoice Reader Filnamn Lev Ange filnamn för leverantörer Filnamn Inlev Ange filnamn för inleveranser Filnamn Fakt Ange filnamn för konteringsrader 11

17 F U N K T I O N Inloggningsuppgifter för Garp Ange användare och lösenord samt bolagsid för inloggning till Garp. Detta överstyr det som angetts under generella inställningar. Epostmottagare Ange mottagare för mail för utlästa filer. Tidstart Ange start och sluttid. Om alltid på, ange 00:00 som både start och sluttid. Ange hur ofta en kontroll om skapa filer. Ange vilka dagar som kontroll och export ska ske. 12

18 F U N K T I O N Logg Under fliken Logg anges om loggfil skall skapas samt hur många dagar den skall sparas. Klicka på Visa logg för att se innehållet i loggfilen. Rensa loggen tömmer alla loggfiler. Visa logg ger en fillista över alla loggfiler som finns och genom att välja en så visas innehållet. Loggfiler sparas under det bibliotek som angavs vid installationen och är vanligtvis c:\program files\evodev\levfakt\log. Ange om inlästa filer skall arkiveras. Sökvägen för arkivering är fast och styrd till samma bibliotek som för loggfilerna. Om klientprogram används för att ta emot meddelande från server, anger man port här. 13

19 F U N K T I O N Mail Under fliken Mail anges inställningar för mail. Klicka på Testa för att prova att skicka ett testmail. Ange allra minst server och avsändare. Mottagare anges för respektive Id och för felmailen under felhantering. 14

20 F U N K T I O N Felhantering Under fliken Felhantering anges inställningar för felhantering. Välj om filer som inte kan läsas in skall uppmärksammas genom mail och/eller utskrift. Filer som inte kan importeras sparas under biblioteket log/error/ id Om ett fel uppstår skickas ett mail och/eller en utskrift sker. Både mailet och utskriften innehåller samma information Vid fel skickas ett mail till angiven mottagare och loggfilen bifogas. 15

21 F U N K T I O N Uppdatering Under valet Uppdatering kan man ange inställningar för uppdatering samt kontrollera om nyare version finns. Kryssa i Maila och ange epostmottagare om ny version finns av programmet. Det går också klicka på knappen för att kontrollera och hämta ned ny version. 16

22 F U N K T I O N Vid läsning av fil När tjänsten är aktiv, sker en kontroll i mappen om filer finns. Vid inläsning av fakturafil, hämtas nästa fakturanummer i Garp eller om befintligt faktura, hämtas fakturanummer upp och posten läggs upp enligt de konteringar i filen. Fältet status kan ha tre olika status, 0 = preliminärbokad, 1 = Definitivbokad och Annullerad. Detta görs enbart om Garp godkänner borttag. Exempel på icke godkända borttag är om journal är utskriven. När filen är inläst, arkiveras denna och ett mail skickas. Det går också ett meddelande till klienten att fakturor har lästs in. Om en faktura som var Prel bokad och som nu är Def bokad så kontrolleras konteringen på denna. Om en ändring har skett på Konto, Kostnadställe, Projekt, Extra eller Belopp så sker en omkontering av fakturan innan inläsning sker. Om det under Inställningar och Reskontra har angivits att text på kontering skall skrivas, kommer denna text att läggas på omkonteringen med hänvisning till vilken journal som avses. Omkontering sker endast om journal är utskriven. Annars tas alla konteringsrader bort och läggs upp på nytt igen enligt fil. Periodisering Vid periodisering skall konteringsraden kompletteras med start och slutdatum. Beloppet delas upp på dessa månader och eventuell utjämning sker på första datumet. 17

23 F U N K T I O N Periodiseringen läggs upp med angivet konto. Inleveransavprickning Inleveransnummer kan antingen anges i huvudet eller för varje konteringsrad (Attest & Inleverans) 18

24 K L I E N T Klientprogram Det finns två sätt som användare att få reda på om order har kommit in, dels via den funktionen i servertjänsten som skickar ett mail eller utskrift. Och dels via ett klientprogram som visar olika meddelanden från servern. Detta körs på den lokala datorn. Programmet försöker vid start kontakta servertjänsten via ip-adress och port. Vid kontakt minimerar programmet sig och lägger som en ikon vid klockan. När meddelanden fås ifrån servern, blinkar ikonen grön. Skulle ett felmeddelande fås ifrån server blinkar ikonen röd. Alla order som är okej skrivs med grönt och eventuella order som inte kan läsas in komplett visas med rött. Funktion Det går att begära att få loggfilen mailad till angiven mailadress. Loggen går att skriva ut till valfri skrivare. Det går också om man högerklickar på en rad, få att den aktuella filen mailas. 19

25 K L I E N T 20

26 F I L L A Y O U T E R Layout import Fältbeskrivning: Nr Namn Startpos Längd Format Kommentar Fältets nummerordning i exportfilen. Fältets namn i transaktionsbeskrivningen. Fältets startposition i raden Fältets längd Fältets format. Det kan vara numeriskt, alfanumeriskt eller av datumformat. Information om vad fältet fylls med (från IM). Information på Fakturanivå Nr Namn Startpos Längd Format Kommentar 1 Posttyp 1 5 Alfa Innehåller typ av post (LFH) 2 Leverantörsnummer 6 10 SuppID 3 Fakturanummer Leverantörens fakturanummer - InvoiceNo 4 Bolagskod 31 3 Inget värde sätts (Blankt) 5 Vernr 34 6 Inget värde sätts (Blankt) 6 Fakturatyp 40 1 Om Fakturabeloppett är större >= 0 1 (Debet) Om fakturabeloppet är mindre 0 2 (Kredit) 7 Fakturadatum 41 6 InvoiceDate 8 Bokföringsdatum 47 6 Bookkeepingdate 9 Förfallodatum 53 6 DueDate 10 Betalningsvillkor 59 2 Inget värde sätts (Blankt) 11 Kortkod 61 1 Inget värde sätts (Blankt) 12 Kostnadsställe 62 4 Inget värde sätts (Blankt) 13 Momsnummer 66 1 Inget värde sätts (Blankt) 14 Godkänd för betalning = Prelbok 1 = Defbok 2 = Annullerad 15 Fakturabelopp Amount 16 Momsbelopp VAT 17 Varubelopp Inget värde sätts (Blankt) 18 Valutakod CurrencyCode 19 Attest Inget värde sätts (Blankt) 20 Betalnings-sätt Inget värde sätts (Blankt) 21 Bevaknings-datum Inget värde sätts (Blankt) 22 Prioritet Inget värde sätts (Blankt) 23 Belopp att betala Inget värde sätts (Blankt) 24 Avdrag fast belopp Inget värde sätts (Blankt) 25 Rabattsats Inget värde sätts (Blankt) 26 Avdragskod Inget värde sätts (Blankt) 27 Senaste rabattdatum Inget värde sätts (Blankt) 28 Riksbanks-kod Inget värde sätts (Blankt) 29 Inleveransnr Inget värde sätts (Blankt) 30 F om flera inlevnr Inget värde sätts (Blankt) 31 Upplagd av anvid Inget värde sätts (Blankt) 32 Upplagd av terminalid Inget värde sätts (Blankt) 21

27 F I L L A Y O U T E R 33 EDI-flagga Inget värde sätts (Blankt) 34 Blankt Inget värde sätts (Blankt) 35 Valutakurs Inget värde sätts (Blankt) 36 Fakturanummer långt Om faktnr>15 ska denna användas Information på Konteringsnivå Nr Namn Startpos Längd Format Kommentar 1 Posttyp 1 5 Alfa Innehåller typ av post (LFK för kontorad) 2 Konto 6 6 Account 3 Kostnadsställe 12 4 GetObject(1) 4 Projekt 16 6 GetObject(2) 5 Extra 22 2 Inget värde sätts (Blankt) 6 Text per kontering AccText 7 Antal 44 9 Quantity 8 Konterat belopp SEK Amount 9 Belopp i främmande Inget värde sätts (Blankt) valuta 10 Kortkod moms 79 1 Inget värde sätts (Blankt) 11 Inlevnr 80 6 Kopplad konteringsrad till inleverans 12 Datum from Period Om periodisering, anges fr.o.m och 13 Datum tom Period t.o.m datum. Belopp är total för datum Kvittensfiler Det skapas två stycken kvittensfiler i samband med inläsningen. Kvitto 1 Längd Dec Från Till Fältinnehåll AN Posttyp (P/D/A) N VerifikationsNr AN Status /R/F) AN LeverantörsId AN FakturaNr Posttyp: P=Prel, D=Def, A=Annulerad Status: R=Rätt, F=Fel Kvitto 2 Längd Dec Från Till Fältinnehåll AN Posttyp N Körningsdatum N KörningsTid N Antal prel N Antal Def N Antal Annullerade N Summa Antal Layout export Invoice, Leverantörer Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Levnr Leverantörens nummer i Garp 22

28 F I L L A Y O U T E R Namn Leverantörs namn Adress1 Adress 1 Adress2 Adress 2 Postnr Ort Postnummer och Ort Landkod Landkod (om Sverige så blankt) Bg Bankgironummer Pg Postgironummer Betalsätt 1= BG, 2 = PG Momskod Momskod Skuldkonto Leverantörsskuldkonto (från betvillkor) Valuta Valutakod Betvillkor Betalningsvillkor Text1 Text 1 på leverantören Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: STRÖM'S MONTAGE AB BOX NORRKÖPING ANDERSPOJKARNA SLOTTSHAGENS GOLVSLIP I NORRKÖ HAGEBYGATAN NORRKÖPING BYGG-OLE NACKA TRÄ & BYGGVAROR BOX NACKA TRIFAB BYGGVAROR AB Box 169 Kungsvägen MJÖLBY Invoice, Kontouppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Typ K=Konto, S=K-ställe, P=Projekt, E=Extra Nr Nr (Konto, K-ställe, Projekt eller Extra) Benämning Benämning Anmärkning Eventuell anmärkning K-ställe Endast vid konto. 0 (eller blank)=används ej, 1=kan användas, 2=tvingande Projekt Endast vid konto. 0 (eller blank)=används ej, 1=kan användas, 2=tvingande Extra Endast vid konto. 0 (eller blank)=används ej, 1=kan användas, 2=tvingande Spärr Om kontouppgift är spärrad = Z Momskod Enligt kontoöversättning Moms inköp i Garp Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: 000 K 1111 Fastighetsbestånd BABHS K 1119 Avskrivningar byggnader K 1182 Arbeten i egen regi BABHS Invoice, Momsuppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Kod Momskod Text Benämning Konto Nr konto Procent Procentsats Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: MOMSFRITT ING MOMS 25 % SVE ING MOMS 12 % SVE Invoice, Valutauppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet Kod Valutakod Text Valutans namn Kurs Inköps kurs Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: 100 DEM Tyska mark DKK Danska kronor

29 F I L L A Y O U T E R InvoiceReader, Leverantörer Fältbeskrivning: Levnr Leverantörens nummer i Garp Namn Leverantörs namn Adress1 Adress 1 Adress2 Adress 2 Postnr Ort Postnummer och Ort Landkod Landkod (om Sverige så blankt) Bg Bankgironummer Pg Postgironummer Betalsätt 1= BG, 2 = PG Fax Faxnummer Tel Telefonnummer OrgNr Organisationsnummer www Webbsida E-post adress Filen är uppbyggd med avgränsare, semikolon används för att separera fälten Exempel: ;STRÖM'S MONTAGE AB;;BOX 95; NORRKÖPING;;; ;2;;;;; ;ANDERSPOJKARNA;;;;;; ;2;;;;; ;SLOTTSHAGENS GOLVSLIP I NORRKÖ;;HAGEBYGATAN 55; NORRKÖPING;;; ;BYGG-OLE NACKA TRÄ & BYGGVAROR;BOX 4155;; NACKA;;; ;2;;;;; ;TRIFAB BYGGVAROR AB;Box 169;Kungsvägen 19; MJÖLBY;;;101014;2;;; ;; Invoice, Inlevuppgifter Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet LevNr Leverantörsnummer ValutaKod Valutakod ValutaKurs Valutakurs OrderNr Ordernummer ArtNr Artikelnummer Antal Inleverat antal StyckePris Pris på orderraden RadTotal Totalpris på raden InlevNr Inleveransnummer OrderRad Radnummer på order InlevRad Radnummer på inleveransen Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten Exempel: EUR Invoice, Konteringsrader Fältbeskrivning: Enhet Juridisk enhet FaktNr Garps fakturanummer Konto Konto Moms Momskod Belopp Belopp (SEK) Text Text Kst Kostnadsställe Projekt Projekt Extra Extra Attest Attest/signatur Datum Datum Periodisering Periodisering (P) Filen är uppbyggd med avgränsare, pipetecken används för att separera fälten 24

30 Ö V N I N G S B O L A G Att använda övningsbolaget i Garp Övningsbolag i Garp startas genom att skicka med parameter /o och från och med version 3.20 kan man ange registernyckel när man startar Garp fristående, detta motsvaras av parameter /k xxxx Genom att trixa lite i registret kan man lägga upp Övningsbolaget och starta detta med parameter /k xxxx istället för /o Börja med att skapa ett Övningsbolag i Garp Ange sökväg till bolaget och välj vilka bolag i Garp som ska skapas. I detta exempel så skapas ett övningssbolag under c:\garpovning 25

31 Ö V N I N G S B O L A G Mapparna skapas av Garp Starta Regedit och gå till HKLM\Software\Microsoft\Garp Exportera Nyckel Garp Byt namn på nyckel Garp till GarpOVNING Importera tillbaka den gamla nyckeln (Garp) Du har nu två nycklar, Garp och GarpOVNING I nyckel GarpOVNING lägger Du till ett strängvärde MainDBDir=C:\garpovning\ ska motsvaras av grundbolaget och kan ibland heta mcd000, etc. Motsvarande MainDbDir finns på nyckel Server under HKLM\Software\Microcraft och pekar ut vilket bolag som ska användas när man kör klienten. Det är detta man kan styra över genom att ange det på klienten. Genvägen till klienten kan man antingen skicka med parameter /k OVNING för att starta Övningsbolaget I LevFakt får man ange nyckeln under inloggningsuppgifter i Garp 26

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 EdiImport Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av programmet 1 Avinstallation

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll UTSKRIFT PDF FAKTUROR 1 Inställningar 2 Fil 2 Utskrift 2 Marginaler 7 Testutskrift

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697 EVO DEV Kassaflöde Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-444479 Fax 033-126697 Innehåll Modulkrav Garp 1 Använd även kreditbetyg för Detta händer vid installationen 1 förfallodatum

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Import från Excel Innehåll INSTÄLLNINGAR... 4 REGISTRERA STANDARDVÄRDEN... 4 IMPORT FRÅN EXCEL... 5 VÄRT ATT NOTERA... 10 EXEMPEL PÅ VAL I DROPPLISTOR... 11 INLÄSNING AV BUDGET FRÅN EXCEL... 13 ATT GÖRA

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Leverantörsbetalning i utländsk valuta Leverantörsbetalning i utländsk valuta Sida 1 av 11 Innehåll STYRPARAMETRARNA... 3 VALUTAKODER... 3 VALUTAKURSER... 4 REGISTERA LEVERANTÖR... 5 LEVERANTÖRSRESKONTRA REGISTERVÅRD - LEVERANTÖRER... 5 REGISTERA

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Evodev ONE Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll EVODEV ONE 1 General 2 Job 3 Run once / Run daily/weekly / Interval 3 Name 3 Active 3 Description

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten Fakturaradsexport Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet Vägledning Kom igång med fakturaradsexporten Detta dokument beskriver TimeLog Projects exportfunktion av

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 06-10-26 Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18 Innehållsförteckning FAKTURAPORTALENS ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT...2 INLOGGNING...2 PARTNERS...4 FLIKEN ADRESSER...4 Standardadresser...6

Läs mer

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11

BGC Invoice 3L Pro 2014. BGC - Invoice. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 11 BGC - Invoice Sida 1 av 11 Innehåll BGC-INVOICE... 3 KUNDREGISTRET... 4 FAKTURABILDEN... 6 KONTRAKT/AVTAL... 7 ANMÄLNINGSFIL... 8 AVANMÄLNINGAR... 9 FAKTURAFILEN BGC INVOICE... 10 ÅTERRAPPORTERING... 11

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2009.3.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny uppdateringsversion av Norstedts Tidbok. I denna version finns en rad rättningar och små förbättringar. För att se

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer