Capellagården Skola för gestaltande arbete. Morgon dagens konsthant verkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Capellagården Skola för gestaltande arbete. Morgon dagens konsthant verkare"

Transkript

1 Capellagården Skola för gestaltande arbete Morgon dagens konsthant verkare

2 Capellagården är en fristående, eftergymnasial skola, som erbjuder hantverksutbildningar med konstnärlig inriktning i: Möbel- och inredningssnickeri Textil Keramik Ekologisk trädgårdsutbildning Samtliga utbildningar är berättigade till studiemedel enligt CSN Skolan erbjuder även Sommarkurser Capellagården Skola för gestaltande arbete Carl Malmsten bildade stiftelsen med visionen en skola för gestaltande arbete. Våra hantverksutbildningar med konstnärlig inriktning har sin grund i kunskapen om materialet. Capellagården är i dag också en internationell mötesplats med studerande från många olika länder i världen. Våra huvudutbildningar har en längd av 1 3 år. Skolan erbjuder även varje sommar ett antal kurser av varierande längd och innehåll.

3 På Capellagården får du tillgång till: En egen väl utrustad arbetsplats. Ämnesövergripande projekt och utbyte med mer erfarna studerande. En fast lärarstab kompletterad med gästlärare inom utvalda kompetensområden. Lärarhandledning efter individuella behov. Att arbeta under kvällar och helger. Ett unikt nätverk av f d elever och lärare som kan vara dig till hjälp när du skall välja vidare utbildning eller etablera dig på arbetsmarknaden. Capellagårdens pedagogik Boendet och gemenskapen Capellagårdens pedagogik Arbetet vid skolan är till stor del hantverksmässigt och verkstadsbaserat, och ställer stora krav på den egna konstnärliga viljan och engagemanget. Ett förtroendefullt samspel mellan lärare och studerande är en bärande del av vår utbildningstradition i alla våra utbildningar och kurser. De studerandes individuella förutsättningar, kulturella bakgrund och erfarenhet tas tillvara och bästa möjliga individuella handledning för vars och ens utveckling ges. Det praktiska arbetet och materialet initierar egna problemställningar och experiment. Dessa följs upp av teoretiska resonemang och gemensamma studiebesök. Förutsättningen för denna pedagogik är en unik lärartäthet och ett begränsat elevantal i varje årskurs. Boendet, gemenskapen Skolan har egna elevbostäder och man äter tillsammans i skolans matsal. Skolans kök är KRAV-certifierat och följer skolans allmänna policy om hållbar utveckling. Förutom det dagliga arbetet i verkstäder och trädgård samarbetar alla inför skördedagar, julmarknad m m. Som studerande blir du en del av den helhet och gemenskap som är kännetecknande för Capellagårdens unika plats i utbildningsvärlden.

4 Capellagården Skola för gestaltande arbete Capellagården Morgondagens Konsthantverkare Möbel- och inredningssnickeri

5 Inför din ansökan bör du känna till att: Du, beroende på förkunskaper, kan söka antingen till Möbel och inredningsnickeri 1 år eller Möbel och inredningsnickeri påbyggnad 2 år. Du får en personlig handledning i en grupp om ca 18 studerande. Ca 80 % av tiden är verkstadsförlagd. Du som studerande får tillgång till Carl Malmstens ritningsarkiv på Capellagården. Du som studerande har möjlighet till internationellt utbyte med Redwood College i USA och Toyama Universitet i Japan. Möbel- och inredningssnickeri 1 år Möbel- och inredningssnickeri påbyggnad 2 år Utbildningen utgår från det svenska möbelhantverkets tradition. Från denna grund söker vi att vidareutveckla och anpassa material och funktion till de nya krav som dagens samhälle ställer. Skapandet av en personlig yrkesidentitet är central och innefattar både en utvecklad hantverksskicklighet och tilltro till den egna förmågan. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd att gå ut i yrkeslivet och har fått en god grund för fortsatt utbildning inom formgivning och produktutveckling. Möbel- och inredningssnickeri, 1 år Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig tillverkning av möbler. Du lär dig att använda handverktyg och arbetar med grundläggande konstruktioner och sammansättningar. Du får dina första insikter kring de olika träslagens struktur och egenskaper samt gestaltar produkter med ett personligt uttryck. I kursen ingår också teckning, målning, grafiska tekniker och konstorientering. Se under rubriken Bild och form. Möbel- och inredningssnickeri påbyggnad, 2 år Målet är att vidareutveckla din känsla för möblers fysiska uppbyggnad och estetiska värden samt att ställa dessa i relation till rumsliga miljöer. Första påbyggnadsåret präglas av ett kvalificerat möbelsnickeri med övningar i projektering, skissarbete, modell- och prototypbygge samt rit- och presentationsteknik. Kursen i teckning och målning har en starkare individuell prägel. Du får också en inblick i historisk och nutida möbelkonst. Andra påbyggnadsåret är starkt ämnesfördjupande och projektrelaterat och innehållet planläggs av dig i samverkan med dina lärare utifrån dina personliga mål. Ämnesfördjupning kan innebära något av följande: Praktik/studier vid något svenskt eller utländskt möbelföretag. Fördjupade formgivningsstudier. Produktuppdrag mot kund med ett samarbete kring ett möbeloch inredningsprojekt. Tillverkning av gesällstycke. Terminsstudier vid någon av våra samverkande utländska skolor i USA eller Japan. Projektåret dokumenteras kontinuerligt och avslutas med redovisning inför en extern opponentgrupp.

6 Capellagården Skola för gestaltande arbete Capellagården Morgondagens Konsthantverkare Textil

7 Inför din ansökan bör du känna till att: Du, beroende på förkunskaper, kan söka antingen till Textil 1 år eller Textil påbyggnad 1 år. Du får en personlig handledning i en grupp om ca 16 studerande. Ca 80 % av tiden är verkstadsförlagd. Du får en egen arbetsplats och tillgång till vävstolar och andra redskap. Du får tillgång till skolans färgkök och textiltryckslokaler. Textil 1 år Textil påbyggnad 1 år Utbildningen har sin grund i ett hantverksmässigt och konstnärligt förhållningssätt till det textila materialet. Det innebär att du arbetar hantverksmässigt, både traditionellt och experimentellt. Det praktiska arbetet kompletteras med teoretiska uppgifter för att utveckla färdigheter och kunskaper. Stor tyngd läggs vid färgoch formövningar som integreras i det textila arbetet. Efter avslutad utbildning får du en bred textil kompetens för att bli yrkesverksam inom området, och en god grund för fortsatta studier inom textilt hantverk, konst och konsthantverk. Textil, 1 år Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig framställning av textil, i första hand vävning, kompletterad med textil formoch färglära. Detta innebär att du utvecklar en metod att sätta personlig prägel på dina arbeten genom att planera, skissa, beräkna och tillverka. Du kan arbeta med textil för rumslig gestaltning bruksföremål och konstnärliga objekt. Förutom grundläggande vävtekniker arbetar du med fritt broderi, färgning och textiltryck. I grundkursen Form och textiltryck får du utveckla ditt formspråk med fria tryckmetoder som stämpel och öppna ramar. Under varje termin ingår en period för eget fördjupningsarbete. Även teckning, målning, grafiska tekniker och konstorientering ingår i kursen. Se under rubriken Bild och form. Textil påbyggnad, 1 år Denna kurs är i större utsträckning projektinriktad och mera individualiserad. I kursen ingår vissa gemensamma moment i vävning, färg- och formlära samt textiltryck med tryck av rapporterade flerfärgsmönster. Du har större frihet och även större ansvar för ditt arbetsår. Du kan fördjupa dig i en speciell teknik, arbeta utifrån ett tema, utforska material, form- och gestaltningsproblem. Du planerar ditt arbetsår i samråd med dina lärare och för kontinuerligt en diskussion om form, gestaltning och material. Kursen i teckning/målning ges en starkare individuell prägel, och du får också inblick i historisk och nutida textil konst. Ämnesfördjupningen kan också innebära praktik/studier vid företag eller hos verksam konstnär. Målet är att du ska forma en egen textil identitet.

8 Capellagården Skola för gestaltande arbete Capellagården Morgondagens Konsthantverkare Keramik

9 Inför din ansökan bör du känna till att: Du, beroende på förkunskaper, kan söka antingen till Keramik 1 år eller Keramik påbyggnad 1 år. Du får en personlig handledning av en yrkesutövande lärare i en grupp om ca 18 studerande. Du får tillgång till lokaler och utrustning också på kvällstid och helger. Du får en egen arbetsplats med drejskiva, arbetsbänk och förvaringshyllor. Våra lokaler är ändamålsenliga och innehåller verkstäder, samlingsrum, glasyrberedningsrum med specialutrustning. Ugnsrum ute och inne med gas och el, utebrännplats under tak. Keramik 1 år Keramik påbyggnad 1 år Utbildningen har sin grund i ett konstnärligt och hantverksmässigt förhållningssätt till det keramiska materialet. Undervisningen är upplagd kring kortare teoretiska och praktiska övningar som sedan utvecklas till längre projekt. Du kan arbeta med flertalet keramiska material, alltifrån lergods och stengods till porslin. Vi lägger stor vikt vid samtalet mellan lärare och studerande om praktiska, konstnärliga och filosofiska frågeställningar som rör den keramiska konsten. Utbildningen fokuserar på personlig utveckling och för att du skall kunna tillgodogöra dig den på bästa sätt måste du ta ansvar och egna initiativ. Verkstaden är väl utrustad och varje student har en egen arbetsplats. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd för en yrkesverksamhet som keramiker. Du har också fått en god grund för högskolestudier inom området. Keramik, 1 år Utbildningen innehåller en grundläggande träning i keramiska tekniker och material. Genom praktiskt arbete i verkstäder, glasyroch brännrum och i vår gipsstudio tillägnar du dig grunderna för ett eget keramiskt och konstnärligt uttryck. En viktig del är att utveckla egna idéer och att reflektera kring det egna skapandet. Teckning, målning, grafiska tekniker och konstorientering ingår. Se under rubriken Bild och form. Keramik påbyggnad, 1 år Kursen är till viss del projektinriktad och ger dig fördjupade kunskaper inom breda områden av keramiken. Material-, glasyr- och bränningstekniker vidareutvecklas och ger dig nya utgångspunkter för form och uttryck. Du arbetar självständigt med egna och personliga projekt och understöds av samtal och diskussioner med lärare och medstudenter. Stor tyngd läggs vid den konstnärliga analysen, argumentationen och ett kritiskt förhållningssätt. Kursen i teckning och målning ges en starkare individuell prägel och du får också en inblick i vår tids keramiska konst.

10 Capellagården Skola för gestaltande arbete Capellagården Morgondagens Konsthantverkare Ekologisk trädgårdsodling

11 Inför din ansökan bör du känna till att: Du får en personlig handledning i en grupp om ca 14 studerande. Utbildningen äger rum i en inspirerande miljö i en arbetsgemenskap med skolans övriga utbildningar. Ekologisk trädgårdsodling 40 veckor Utbildningen följer en växtsäsong från mars till december. Den teoretiska undervisningen anknyts till det för årstiden praktiska arbetet. Trädgården har alltsedan starten 1965 en ekologisk inriktning, vars grundläggande principer också omfattar skolan som helhet. Detta innebär att odlingarna är KRAV-certifierade. Kompostering, källsortering och återbruk kännetecknar skolans inre verksamhet. Kursen utgör en god grund för fortsatt utbildning och arbete inom trädgårdsområdet. Flera av våra tidigare studerande kombinerar denna utbildning med tidigare förvärvad yrkeskunskap och kan på sina nuvarande arbetsplatser förena kunskaperna inom trädgård med exempelvis pedagogik och rehabilitering. Ekologisk trädgårdsodling, 40 veckor Kursen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i odlings- och skötselhantverk i en ekologisk trädgård. Arbetet i Capellagårdens variationsrika trädgård ger insikter om sambandet mellan jorden, växterna, djuren och den odlande människan i årscykeln. Huvudämnen i undervisningen är odling av köksväxter, frukt och bär. Andra ämnen är trädgårdsbotanik, mark- och växtnäringslära, ritteknik och gestaltning samt trädgårdsskötsel. En stor del av undervisningen sker utomhus i Capellagårdens trädgård. Arbetssättet kännetecknas dels av gemensamma föreläsningar, gruppövningar och praktiska arbetsuppgifter, dels av ett individualiserat projektarbete med fördjupade studier inom utvalda områden.

12 Inför din ansökan bör du känna till att: Undervisningen i Bild och form är förlagd till en separat ateljébyggnad på Capellagården. Allmän konstorientering med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande på Möbel, Textil och Keramik. Bild och form Capellagårdens hantverksutbildningar med konstnärlig inriktning innebär att samtliga huvudutbildningar utom den ekologiska trädgårdsutbildningen även har schemalagd tid för teckning, målning, grafiska tekniker samt kroki under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras med färg-, form- och kompositionsövningar där hänsyn tas till individuella behov och förutsättningar. Undervisningen i Bild och form är schemalagd i fem veckolånga block fördelade över läsåret för att underlätta koncentration och kontinuitet. Periodvis förekommer även arbeten kring presentations- och utställningsteknik inför olika mässor och utställningar.

13 Inför din ansökan bör du känna till att: Du får en personlig handledning i en grupp om ca 14 studerande. Kursen äger rum i en inspirerande miljö i en arbetsgemenskap med skolans övriga sommarkurser. Våra sommarkurser Alltsedan starten 1957 har våra sommarkurser varit en viktig del av skolans verksamhet och ett andningshål för tusentals hantverksintresserade människor, både ungdomar och äldre. Capellagården har blivit ett begrepp, en mötesplats för hantverks-, design- och kulturintresserade människor från Sverige och världen. Vi försöker alltid variera och finna nya infallsvinklar på de materialoch ämnesområden som vi söker levandegöra. Våra sommarkurser syftar till att ge en vägledning i formandets grunder åt alla dem som längtar efter att få en fördjupning i sitt skapande. De förbereder också sökande till våra huvudutbildningar. Arbetsuppgifterna utformas så att de svarar mot vars och ens intressen och förutsättningar. Såväl nybörjare som mer avancerade är sålunda välkomna. Vi låter natur och tradition ge inspiration till form, dekor och färg. Vi prövar olika material och lär känna deras olika skönhetsvärden. Du får arbeta i olika tekniker och söka upplevelser i mötet mellan teknik och material och får erfara hur din egen personlighet söker sitt uttryck genom handen, ögat och tanken. Att vara kursdeltagare på Capellagården innebär att du kan ägna dig åt det som du kanske under lång tid drömt om att få göra. Du träffar likasinnade och upplever skapandet, naturen, den goda maten och gemenskapen. En sommarkurs på Capellagården kan bli en utmaning och ge livsavgörande inspiration för framtida vägval. Välkommen!

14 Capellagården Skola för gestaltande arbete Min vision var att skapa en skola för hand och ande, en mötesplats för ungdom från hela landet, besjälade av en önskan att inom sitt hantverk förena skönhet och funktion. Detta arbete ledde 1960 till bildandet av Stiftelsen Capellagården, en skola för gestaltande arbete. Carl Malmsten Capellagårdens bakgrund Elliotsgården i Vickleby på södra Öland inköptes 1957 av professor Carl Malmsten. Den gamla förfallna bondgården togs om hand och byggnaderna renoverades varsamt och kärleksfullt genomfördes de första sommarkurserna, och 1960 startade de första huvudutbildningarna. Att bo, arbeta och studera på Capellagården i dess unika integrerade bymiljö, ger insikt i Carl Malmstens filosofi hand och ande i skapande samverkan. Tryck Lenanders Grafiska Amerikavägen 6B Kalmar Grafisk form Volt Karlavägen Stockholm

15 Capellagården Vickleby Bygata Färjestaden Telefon Expedition Telefon Rektor Fax

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2011. Omslaget visar en modelluppställning på Tillvalsmåleriet i KG.

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2011. Omslaget visar en modelluppställning på Tillvalsmåleriet i KG. Ett spännande utvecklande år! KV Konstskola vänder sig till dig som tycker om att jobba med färg och form. Undervisningen är högskoleförberedande och ett bra första steg om du i framtiden vill jobba inom

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Ekologisk trädgårdsutbildning 2015

Ekologisk trädgårdsutbildning 2015 Ekologisk trädgårdsutbildning 2015 Sista ansökningsdag: 17 oktober 2014 Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor) Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande. Behörighetskrav, fackkunskaper: Meriterande

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Gotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola Gotlands folkhögskola Kurskatalog 2015/16 Allmänna linjen Enter Livskraft Ella Pop-/Rocklinjen Fotolinjen FilmCrew Storyutbildningen Musiklinjen Skrivarlinjen Socialpedagogisk utbildning Textillinjen Visby

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Montessoriskolan Kvalitetsredovisning 2006/2007

Montessoriskolan Kvalitetsredovisning 2006/2007 Montessoriskolan Kvalitetsredovisning 2006/2007 1 INNEHÅLL 1. Skolans organisation och ledning... 2 2. Pärlans utveckling och målsättning... 3 2.1. Samverkan... 4 2.2. Lärarkompetenser... 4 2.3. Läromedel...

Läs mer

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014

Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014 Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Södra Afrika Kampen fortsätter, Zambalasa! Här kan du läsa om kursens

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Utbildningskatalog 2015

Utbildningskatalog 2015 Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer