Välkommen till AcadeMedia Academy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till AcadeMedia Academy"

Transkript

1 UTBILDNINGAR VÅREN

2 Välkommen till AcadeMedia Academy Vi verkar inom områdena utbildning och utveckling. Inom utbildning erbjuder vi såväl kortare insatser som längre program mot riktade målgrupper. Vi tar vår utgångspunkt i vårt nationella uppdrag och den strategiska kompetensförsörjning som AcadeMedia kommer att behöva de närmaste åren. Våra insatser ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom området utveckling är det viktigt för oss att ständigt arbeta med omvärldsanalyser där vi både fångar upp alla de goda tankar och idéer som finns inom alla våra verksamheter och inkluderar modern forskning i vårt vardagsarbete. Vi ska också arbeta för ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan våra olika verksamheter och på det sättet bidra till ett kreativt och innovativt medskapande i koncernens utveckling. Genom att fokusera på olika insatser blir vi tillsammans starkare och i slutändan gör vi Sverige bättre genom att alla våra barn/elever/deltagare får möjligheten att nå sin fulla potential. Varmt välkomna till ett nytt utbildnings- och utvecklingsår med AcadeMedia Academy! 2 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

3 Enstaka kurser I AcadeMedia Academys kurskatalog erbjuder vi ett antal olika kortare kurser utifrån de behov som verksamheterna och olika supportfunktioner har identifierat. Anmälan till samtliga utbildningar sker till Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare uteblir vid utbildningstillfället debiteras enheten 1000 kr. Generellt kostar inte våra utbildningar något men vid behov kommer vi att använda externa utbildare och då debiterar vi ett självkostnadspris. HelpDesk På fredagar erbjuder vi HelpDesk på Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm, plan 0, där supportfunktioner finns representerade för att erbjuda våra chefer stöd och hjälp i ett antal olika frågor. Möjlighet finns att bolla dilemman, ställa frågor och arbeta praktiskt tillsammans med andra besökare i workshopform. Vi kommer under våren arbeta för att vara mer tillgängliga för resten av landet via modern teknik. Övriga utbildningsinsatser Kommer att uppdateras under terminens gång och vi skickar ut särskilda inbjudningar. Det är utvecklingsområden som kommer att uppkomma utifrån koncernens behov och är särskilt riktade insatser. Långa utbildningsprogram Under 2014 kommer vi att starta ett antal olika utbildningsprogram som riktas mot olika målgrupper såsom regionchefer, blivande chefer och specialister inom olika funktioner. Programmen kommer att syfta till att deltagaren själv ska få en ökad förståelse för vad uppdraget innebär. I linje med detta så handlar det om att utmana sig själv och få kännedom om sina egna styrkor och utvecklingsområden i relation till sin roll och sitt specifika uppdrag. Varje program löper under ett år. UTBILDNINGAR VÅREN

4 Innehåll Enstaka kurser Rekrytering 5 Personalekonomi och bemanning 5 Arbetsmiljö 5 ReachMee 5 Genomgång av kollektivavtalet Utbildningsavtalet och Friskoleavtalet 6 Lönebildning i praktiken 6 Opto och konteringsprinciper 6 Ramavtal och reparationer 7 Introduktion IT-miljö och strategisk plan samt IT-miljö praktikfall 7 Affärsmässighet och ekonomi en lathund 7 Kris och Kommunikation 8 NMI och NKI som verktyg i kvalitetsarbetet 8 Rehabilitering 8 Särskilt stöd rättslig reglering och praktiskt arbete 8 Skoljuridik 9 Elevhälsa 9 Kränkning och diskriminering 9 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 10 Så leder du mot ökad måluppfyllelse 10 Mera grönt 11 Menyplanering 11 HACCP i teorin 11 Grundkurs i livsmedelshygien 11 Under våren kan det komma att tillkomma några utbildningar eller göras eventuella ändringar. Den senaste informationen kommer alltid att finnas på supportwebben under AcadeMedia Academy samt i de interna nyhets- och supportbrev som går ut från 4 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

5 Rekrytering 20 maj 9-16 Alla chefer inom HR Vad ska man tänka på för att öka träffsäkerheten i sina rekryteringar och minska felmarginalerna? Hur säkerställer du att rekrytering fungerar som ett strategiskt verktyg i organisationen? Rekrytera rätt 5-rätters principen (rätt person på rätt plats i rätt tid som gör rätt saker till rätt pris). Behovs- och kravanalys, Annonsering och urval, intervjuteknik, Tester/kontroller/referenstagning, Anställning, Introduktion, Employer branding hur gör jag mitt varumärke mer attraktivt? Personalekonomi och bemanning 6 februari 9-12 Alla chefer inom HR Controllers Hur ska jag som chef tänka kring personal och bemanning? Hur planerar jag min verksamhet och mitt budgetarbete? Utbildningens syfte är att skapa kunskaper och förståelse i personalekonomi och arbetstid för att själv förstå ekonomiska konsekvenser av HR-relaterade beslut och när man kan söka hjälp. Genomgång av de arbetstidsregler som gäller enligt kollektivavtalen och de ekonomiska konsekvenserna av dessa. Ekonomiska konsekvenser av tex felrekrytering, medarbetarärenden som hanteras felaktigt samt rehabilitering. Arbetsmiljö 5 februari 11 mars 13 mars 18 mars 20 mars Alla chefer inom Skyddsombud. HR Välkommen till en utbildningsdag i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete samt lagar & strukturer, anpassad efter vår verksamhet. Frågor som kommer att behandlas är bl a: Arbetsmiljöns regelverk, Olika ansvarsbegrepp, Uppgiftsfördelning, Roller, uppgifter och ansvar, Systematiskt arbetsmiljöarbete: Kartläggning, riskbedömningar och handlingsplaner, Tillbud och arbetsskador, AcadeMedias styrdokument, Rehabilitering, Exempel och diskussioner Begränsat antal platser. ReachMee 23 april Alla chefer inom HR Hur ska en platsannons utformas? Följer vi den grafiska profilen? Utbildningen är en genomgång av systemets funktioner för att få kunskap om hur man på ett effektivt sätt kan administrera sina rekryteringar, och kommunicera med sökande, från annonsering till färdig rekrytering. Du som chef kan använda verktyget ReachMee vilket blir ett bra stöd för dig vid rekrytering. Genomgång av verktyget ReachMee där du kan skapa, publicera platsannonser och hantera ansökningar. Verktyget säkerställer att annonser och annan kommunikation med sökande ligger i linje med företagets grafiska profil och språkbruk. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

6 Anmälning till samtliga utbildningar sker till Kollektivavtal Genomgång av kollektivavtalet Utbildningsavtalet Friskoleavtalet Utbildningsavtalet 4 mars Friskoleavtalet: 3 april Alla chefer inom HR Vad ingår i ett kollektivavtal? Hur påverkas vardagen av arbetsrättsliga styrdokument och riktlinjer? Hur kan kunskap om arbetsrätt bidra till engagemang och respekt i mötet med medarbetare och omvärld? Chef har kunskap om de styrdokument och riktlinjer som gäller inom arbetsrätten. Beskrivning av hur vardagen påverkas av arbetsrättsliga styrdokument och riktlinjer. Kunskap om hur arbetssätt bidrar till engagemang och respekt i mötet med medarbetare och omvärld. Vilka resultat visar hur väl förankrad kunskapen om arbetsrätt är inom enheten/organisationen. Vilka regler gäller för ledigheter? Vilka arbetstidsregler finns det? Vilka anställningsformer finns det? Hur hanterar jag personal som inte sköter sitt jobb? Vad gäller vid uppsägning? Lönebildning i praktiken 23 april 9-12 Alla chefer inom Carina Jansson Syftet med kursen är att ge ett helhetsperspektiv och att förmedla praktiska råd och tips till hur du som chef kan arbeta med lönebildning. Lön som styrmedel. Att arbeta med lönekriterier. Löneprocesser. Genomgång av löneavtal. Lönekriterier. Opto och konteringsprinciper 27 mars Alla chefer inom 22 april Ekonomi Utbildning om processen för leverantörs fakturor och Optosystemet samt principer för kontering. Du får en presentation i hur processen för leverantörsfakturor fungerar och en genomgång av systemet Opto. Utbildningen passar både dig som är helt ny användare av systemet och dig som känner att du skulle vilja ha ytterligare en grundlig genomgång av de funktioner som finns i Opto. Vi kommer bland annat att prata om hur fakturaflödet ser ut, varför det är så viktigt att det står rätt fakturaadress och en referens på varje faktura, och hur du beställer ett Optokonto etc. Vi går igenom Opto och pratar bland annat om kontering av fakturor, hur du kan skicka vidare en faktura till en annan person i systemet och hur du på ett smidigt sätt kan söka efter fakturor i systemet. Vi kommer även att avsätta tid för frågestund och lyssna till andra funderingar du kan ha kring arbetet med dina leverantörsfakturor. 6 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

7 Ramavtal och reparationer 26 mars Alla chefer inom Fastighet och Inköp Få koll på din fastighet och ekonomi. Syftet med utbildningen är att du ska få ett helhetsgrepp i det strategiska och praktiska arbetet kring det som rör din fastighet och dina inköp. Vi kommer att gå igenom hela processen i årshjulet samt de olika delarna kring ramavtal och skötsel av fastigheten. Efter utbildningen kommer du att ha en bättre bild av hur du kan planera och påverka ekonomin på din enhet och samtidigt skapa en bra miljö för barn/elver/deltagare. 1. Introduktion IT-miljö och strategisk plan samt 2. IT-miljö praktikfall 1 april Alla chefer inom 27 maj Två kurser under en heldag: 1. Vi kommer under dagen att gå igenom hur IT-miljön i AcadeMedia är uppbyggd, vilket stöd som finns att få och vad det är viktigt att du tänker på i ditt vardagsarbete med IT. Vidare kommer vi att berätta om hur det strategiska arbetet med IT ser ut framöver för AcadeMedia och ge dig verktyg i hur du kan tänka strategiskt kring IT på din enhet. 2. Syftet är att du praktiskt får hjälp med att lösa dina frågor kring IT samt får med dig verktyg för att kunna lösa framtida problem. IT Affärsmässighet och ekonomi en lathund 10 april Alla chefer inom Ekonomi Syftet med utbildningen är att du ska få ett helhetsgrepp om det strategiska och praktiska arbetet kring affärsmässighet och ekonomi. Vi kommer att gå igenom hela processen i det ekonomisk årshjulet samt de olika delarna som skapar intäkter och kostnader. Efter utbildningen kommer du att ha en bättre bild av hur du kan planera och påverka ekonomin på din enhet. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

8 Anmälning till samtliga utbildningar sker till Kris och kommunikation 13 februari 9-16 Alla chefer inom Kommunikation Vad är en kris? Vad händer med oss och andra i en krissituation? Hur kan vi förbereda oss för det oväntade? Vad är det vi inte kan förbereda oss på? Hur utvecklar vi en förmåga att hantera kommunikation och svåra samtal i stort och smått? Du som ledare får verktyg för hur vi bör agera vid en krissituation samt hur vi kan förbereda oss för det oväntade. Kris en begreppsförklaring. Hur människor påverkas av en kris. Hur förhindrar man att kriser uppstår - och hur gör man om de ändå kommer? NMI och NKI som verktyg i kvalitetsarbetet 12 mars 9-12 Alla chefer inom HR och Kvalitet Kvalitetsarbetet inom AcadeMedia hjälper oss att försäkra oss om att alla barn, elever och vuxenstuderande inom AcadeMedias verksamheter ges en utbildning av så god kvalitet att de når utbildningsmålen och därutöver utvecklas så långt som möjligt. Det hjälper oss också att följa upp att aktiviteterna inom arbetsmarknadsområdet svarar mot de krav och förväntningar som finns från uppdragsgivare och deltagare. Syftet med undersökningarna är att kartlägga våra styrkor och tydliggöra vad vi behöver utveckla som företag. Varför kund- och medarbetarundersökning? Vilka frågor ställs och varför? Hur kan jag följa upp resultaten på ett bra sätt? Rehabilitering 8 april Alla chefer inom HR Vad innebär ett rehabiliteringsansvar? Hur ser en gedigen rehabiliteringsprocess ut? Vilka resurser finns att tillgå och vem ansvarar för vad? Vad kan skapas på enheten som förebygger och främjar hälsa och balans? Vilka resultat visar hur hälsosam enhetens organisation och kultur är och hur rehabiliteringsärenden hanteras? Chef har förståelse för rehabiliteringsansvaret, rehabiliteringsprocess samt förebyggande arbete. Innebörden av ett rehabiliteringsansvar. En gedig en rehabiliteringsprocess och vad den bör innehålla. De resurser som finns i arbetet kring rehabilitering samt ansvarsfördelning. Hur vi förebygger och främjar hälsa och balans på enheten. Vilka resultat visar hur hälsosam enhetens organisation och kultur är och hur rehabiliteringsärenden hanteras? Särskilt stöd rättslig reglering och praktiskt arbete Grundskola: 6 maj Gymnasieskola: 13 maj Alla chefer inom Juridik och Elevhälsa Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli Ändringarna innebär bl.a. att samma regler så långt som möjligt ska tillämpas för såväl fristående som för offentliga skolor. Nya formella regler kring särskilt stöd gäller för de fristående skolorna. Fler beslut ska t.ex. fattas och kunna överklagas för att höja rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Seminariet tar sin utgångspunkt i dagens regelsystem om särskilt stöd som återfinns i 3 kap. skollagen med tillhörande förordningar. Genomgång kommer att ske av de förändringar som tillkommit den senaste tiden inom såväl lagstiftning som rättstillämpningen. 8 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

9 Skoljuridik 22 maj Alla chefer inom För- och Grundskola samt Gymnasiet. Juridik Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli Ändringarna innebär bl.a. att samma regler så långt som möjligt ska tillämpas för såväl fristående som för offentliga skolor. Seminariet tar sin utgångspunkt i dagens regelsystem, med de mest aktuella frågeställningarna för dagens skola. De större förändringarna i den nya skollagen, ansvarsfördelningen på skolans område, tillsynsansvaret för skolan. Frågan om disciplinära åtgärder, elevintegritet, kränkande behandling, särskilt stöd samt avgifter i skolan behandlas särskilt. Elevhälsa 14 maj Alla chefer inom Elevhälsa Elevhälsa ska finnas tillgänglig för eleverna. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Kännedom om hur elevhälsan bör arbeta enligt uppdraget i skollagen och kunskap om hur elevhälsan bör användas i verksamheten, på det sätt som framgår av skollagen. Teori varvas med workshops. Erfarenhetsutbyte kring deltagarnas olika sätt att organisera för elevhälsa på skolan. Kränkning och diskriminering 7 maj 9-16 Alla chefer inom För- och Grund-skola samt Gymnasiet. Juridik och Elevhälsa Vilka krav finns på förskola och skola att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Få svar på frågor kring tolkningar av lagen. Genomgång av god kvalitet i en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Att utreda och åtgärda kränkningar i förskola och skola. Vad är tillräckliga åtgärder? Vad behöver en utredning innehålla? Vilket synsätt ska skolan ha? Få svar på frågor kring tolkningar av lagen. Som rektor har du kunskap om kraven på förskola och skola och arbetet för att främja trygghet och allas lika värde. De krav som finns på förskola och skola att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Svar på frågor kring tolkningar av lagen. Genomgång av god kvalitet i en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor har kunskap om att utreda och åtgärda kränkningar i förskola och skola. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

10 Anmälning till samtliga utbildningar sker till ka vila på vetenskaplig grund och enhet. Men vad betyder det och öra? I den här kunskapsöversikten samlat klassrumsnära rön som tigt på senare år. Tanken är att a inspirera lärare och rektorer i deras ara ett underlag för diskussioner på s huvudmän om hur man kan förankra heternas vardag i vetenskap och arenhet. orskning ISBN Forskning för klassrummet Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 24 april Alla chefer inom Kvalitet och AcadeMedia Academy Utbildningen i förskolan och skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det egentligen och hur kan man göra i den pedagogiska vardagen? Med utgångspunkt i boken Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken, som Skolverket publicerade i höstas, närmar vi oss frågan hur vi kan göra verklighet av skrivningen från skollagens krav på vetenskaplighet i arbetet med barnen och eleverna. Vi kommer under dagen bland annat: Skapa förståelse för vad kraven på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär. Ge verktyg för hur du hittar och använder dig av relevant forskning och empiri i det pedagogiska arbetet, och hur du och din skola kan bidra till att vidga den beprövade erfarenheten på bredare front. Så leder du mot ökad måluppfyllelse 29 april Alla chefer inom Kvalitet och AcadeMedia Academy Som förskolechef, rektor eller enhetschef har du en mycket viktig roll i arbetet med att skapa en skola/verksamhet av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där alla barn/ elever/deltagare upplever utbildningen som meningsfull, stimulerande och trygg. Men hur gör man detta på bästa sätt? Vilka är utgångspunkterna och vilka verktyg kan man använda sig av för att öka måluppfyllelsen? I den här utbildningen ger vi dig konkreta tips och en stadig grund att stå på. Allt för att du ska kunna driva ett framgångsrikt kvalitetsarbete på din egen enhet. 10 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

11 Mera grönt 13 maj Kökspersonal Fastighet/ Livsmedel Att skapa näringsrik och spännande vegetarisk mat för barn och ungdomar är en utmaning. Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i köket på skola och förskola. Hur kan vi få in mer vegetabilier i den ordinarie maten, och hur kan vi använda andra grödor som matkorn, matvete och quinoa som alternativ till potatis och ris? Vi diskuterar klimatfördelar och behovet. En annan viktig aspekt är den ekonomiska vinsten. För barn och ungdomar är det extra viktigt att maten är både näringsrik och vällagad och den ska dessutom vara vackert presenterad. Här gäller det också att tänka på att rätterna ska kunna lagas för många. HACCP i teorin 15 april Förskolechefer och kökspersonal Fastighet/ Livsmedel HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. Vi fokuserar på matsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter. Kursen vänder sig till alla som är ansvariga för egenkontrollprogrammet eller annan personal som har intresse av HACCP. Kursen fokuserar på hur vi ska underlätta arbetet kring egenkontrollen och vad som är den egna HACCP: ens betydelse. Dagen varvas med teori, diskussioner och grupparbeten. (Ingår i Grundkurs Livsmedelshygien) Grundkurs i livsmedelshygien 15 april 9-16 Förskolechefer och kökspersonal Fastighet/ Livsmedel Kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Om du känner till vilka faror som finns i livsmedelshanteringen kan du undvika kostsamma misstag och istället arbeta förebyggande. Du kommer att få lära dig vilka hygieniska risker som finns vid hantering av livsmedel, allt från smittämnen, smittkällor, matförgiftning, allergener och andra hälso faror. Vi kommer även att gå igenom kritiska steg när det gäller livsmedelshantering och vad egenkontroll egentligen innebär. Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

12 Välkommen! I katalogen hittar du alla vårens planerade utbildningar hos AcadeMedia Academy. Anmälning till samtliga utbildningar sker till: Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare uteblir vid utbildningstillfället debiteras enheten 1 000:-. Grafisk form: Extern Partner AB 12 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015

PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 PwC Academy Utbildningsutbud augusti 2014 mars 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Contents Välkommen till Academys

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015

PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 PwC Academy Utbildningsutbud januari 2015 september 2015 Kommun Landsting Region Kommunala bolag Ideell sektor Svenska kyrkan Kommunalförbund Utbildningsområden som vi erbjuder Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Integrerande fördjupningsarbete i Rektorsprogrammet, Block 5 Kursgrupp 5 Pedagogiskt ledarskap i praktiken - framgångsfaktorer och förutsättningar i skolledares vardag Författare: Pia Croona Leif Dickens

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer