Välkommen till AcadeMedia Academy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till AcadeMedia Academy"

Transkript

1 UTBILDNINGAR VÅREN

2 Välkommen till AcadeMedia Academy Vi verkar inom områdena utbildning och utveckling. Inom utbildning erbjuder vi såväl kortare insatser som längre program mot riktade målgrupper. Vi tar vår utgångspunkt i vårt nationella uppdrag och den strategiska kompetensförsörjning som AcadeMedia kommer att behöva de närmaste åren. Våra insatser ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom området utveckling är det viktigt för oss att ständigt arbeta med omvärldsanalyser där vi både fångar upp alla de goda tankar och idéer som finns inom alla våra verksamheter och inkluderar modern forskning i vårt vardagsarbete. Vi ska också arbeta för ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan våra olika verksamheter och på det sättet bidra till ett kreativt och innovativt medskapande i koncernens utveckling. Genom att fokusera på olika insatser blir vi tillsammans starkare och i slutändan gör vi Sverige bättre genom att alla våra barn/elever/deltagare får möjligheten att nå sin fulla potential. Varmt välkomna till ett nytt utbildnings- och utvecklingsår med AcadeMedia Academy! 2 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

3 Enstaka kurser I AcadeMedia Academys kurskatalog erbjuder vi ett antal olika kortare kurser utifrån de behov som verksamheterna och olika supportfunktioner har identifierat. Anmälan till samtliga utbildningar sker till Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare uteblir vid utbildningstillfället debiteras enheten 1000 kr. Generellt kostar inte våra utbildningar något men vid behov kommer vi att använda externa utbildare och då debiterar vi ett självkostnadspris. HelpDesk På fredagar erbjuder vi HelpDesk på Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm, plan 0, där supportfunktioner finns representerade för att erbjuda våra chefer stöd och hjälp i ett antal olika frågor. Möjlighet finns att bolla dilemman, ställa frågor och arbeta praktiskt tillsammans med andra besökare i workshopform. Vi kommer under våren arbeta för att vara mer tillgängliga för resten av landet via modern teknik. Övriga utbildningsinsatser Kommer att uppdateras under terminens gång och vi skickar ut särskilda inbjudningar. Det är utvecklingsområden som kommer att uppkomma utifrån koncernens behov och är särskilt riktade insatser. Långa utbildningsprogram Under 2014 kommer vi att starta ett antal olika utbildningsprogram som riktas mot olika målgrupper såsom regionchefer, blivande chefer och specialister inom olika funktioner. Programmen kommer att syfta till att deltagaren själv ska få en ökad förståelse för vad uppdraget innebär. I linje med detta så handlar det om att utmana sig själv och få kännedom om sina egna styrkor och utvecklingsområden i relation till sin roll och sitt specifika uppdrag. Varje program löper under ett år. UTBILDNINGAR VÅREN

4 Innehåll Enstaka kurser Rekrytering 5 Personalekonomi och bemanning 5 Arbetsmiljö 5 ReachMee 5 Genomgång av kollektivavtalet Utbildningsavtalet och Friskoleavtalet 6 Lönebildning i praktiken 6 Opto och konteringsprinciper 6 Ramavtal och reparationer 7 Introduktion IT-miljö och strategisk plan samt IT-miljö praktikfall 7 Affärsmässighet och ekonomi en lathund 7 Kris och Kommunikation 8 NMI och NKI som verktyg i kvalitetsarbetet 8 Rehabilitering 8 Särskilt stöd rättslig reglering och praktiskt arbete 8 Skoljuridik 9 Elevhälsa 9 Kränkning och diskriminering 9 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 10 Så leder du mot ökad måluppfyllelse 10 Mera grönt 11 Menyplanering 11 HACCP i teorin 11 Grundkurs i livsmedelshygien 11 Under våren kan det komma att tillkomma några utbildningar eller göras eventuella ändringar. Den senaste informationen kommer alltid att finnas på supportwebben under AcadeMedia Academy samt i de interna nyhets- och supportbrev som går ut från 4 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

5 Rekrytering 20 maj 9-16 Alla chefer inom HR Vad ska man tänka på för att öka träffsäkerheten i sina rekryteringar och minska felmarginalerna? Hur säkerställer du att rekrytering fungerar som ett strategiskt verktyg i organisationen? Rekrytera rätt 5-rätters principen (rätt person på rätt plats i rätt tid som gör rätt saker till rätt pris). Behovs- och kravanalys, Annonsering och urval, intervjuteknik, Tester/kontroller/referenstagning, Anställning, Introduktion, Employer branding hur gör jag mitt varumärke mer attraktivt? Personalekonomi och bemanning 6 februari 9-12 Alla chefer inom HR Controllers Hur ska jag som chef tänka kring personal och bemanning? Hur planerar jag min verksamhet och mitt budgetarbete? Utbildningens syfte är att skapa kunskaper och förståelse i personalekonomi och arbetstid för att själv förstå ekonomiska konsekvenser av HR-relaterade beslut och när man kan söka hjälp. Genomgång av de arbetstidsregler som gäller enligt kollektivavtalen och de ekonomiska konsekvenserna av dessa. Ekonomiska konsekvenser av tex felrekrytering, medarbetarärenden som hanteras felaktigt samt rehabilitering. Arbetsmiljö 5 februari 11 mars 13 mars 18 mars 20 mars Alla chefer inom Skyddsombud. HR Välkommen till en utbildningsdag i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete samt lagar & strukturer, anpassad efter vår verksamhet. Frågor som kommer att behandlas är bl a: Arbetsmiljöns regelverk, Olika ansvarsbegrepp, Uppgiftsfördelning, Roller, uppgifter och ansvar, Systematiskt arbetsmiljöarbete: Kartläggning, riskbedömningar och handlingsplaner, Tillbud och arbetsskador, AcadeMedias styrdokument, Rehabilitering, Exempel och diskussioner Begränsat antal platser. ReachMee 23 april Alla chefer inom HR Hur ska en platsannons utformas? Följer vi den grafiska profilen? Utbildningen är en genomgång av systemets funktioner för att få kunskap om hur man på ett effektivt sätt kan administrera sina rekryteringar, och kommunicera med sökande, från annonsering till färdig rekrytering. Du som chef kan använda verktyget ReachMee vilket blir ett bra stöd för dig vid rekrytering. Genomgång av verktyget ReachMee där du kan skapa, publicera platsannonser och hantera ansökningar. Verktyget säkerställer att annonser och annan kommunikation med sökande ligger i linje med företagets grafiska profil och språkbruk. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

6 Anmälning till samtliga utbildningar sker till Kollektivavtal Genomgång av kollektivavtalet Utbildningsavtalet Friskoleavtalet Utbildningsavtalet 4 mars Friskoleavtalet: 3 april Alla chefer inom HR Vad ingår i ett kollektivavtal? Hur påverkas vardagen av arbetsrättsliga styrdokument och riktlinjer? Hur kan kunskap om arbetsrätt bidra till engagemang och respekt i mötet med medarbetare och omvärld? Chef har kunskap om de styrdokument och riktlinjer som gäller inom arbetsrätten. Beskrivning av hur vardagen påverkas av arbetsrättsliga styrdokument och riktlinjer. Kunskap om hur arbetssätt bidrar till engagemang och respekt i mötet med medarbetare och omvärld. Vilka resultat visar hur väl förankrad kunskapen om arbetsrätt är inom enheten/organisationen. Vilka regler gäller för ledigheter? Vilka arbetstidsregler finns det? Vilka anställningsformer finns det? Hur hanterar jag personal som inte sköter sitt jobb? Vad gäller vid uppsägning? Lönebildning i praktiken 23 april 9-12 Alla chefer inom Carina Jansson Syftet med kursen är att ge ett helhetsperspektiv och att förmedla praktiska råd och tips till hur du som chef kan arbeta med lönebildning. Lön som styrmedel. Att arbeta med lönekriterier. Löneprocesser. Genomgång av löneavtal. Lönekriterier. Opto och konteringsprinciper 27 mars Alla chefer inom 22 april Ekonomi Utbildning om processen för leverantörs fakturor och Optosystemet samt principer för kontering. Du får en presentation i hur processen för leverantörsfakturor fungerar och en genomgång av systemet Opto. Utbildningen passar både dig som är helt ny användare av systemet och dig som känner att du skulle vilja ha ytterligare en grundlig genomgång av de funktioner som finns i Opto. Vi kommer bland annat att prata om hur fakturaflödet ser ut, varför det är så viktigt att det står rätt fakturaadress och en referens på varje faktura, och hur du beställer ett Optokonto etc. Vi går igenom Opto och pratar bland annat om kontering av fakturor, hur du kan skicka vidare en faktura till en annan person i systemet och hur du på ett smidigt sätt kan söka efter fakturor i systemet. Vi kommer även att avsätta tid för frågestund och lyssna till andra funderingar du kan ha kring arbetet med dina leverantörsfakturor. 6 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

7 Ramavtal och reparationer 26 mars Alla chefer inom Fastighet och Inköp Få koll på din fastighet och ekonomi. Syftet med utbildningen är att du ska få ett helhetsgrepp i det strategiska och praktiska arbetet kring det som rör din fastighet och dina inköp. Vi kommer att gå igenom hela processen i årshjulet samt de olika delarna kring ramavtal och skötsel av fastigheten. Efter utbildningen kommer du att ha en bättre bild av hur du kan planera och påverka ekonomin på din enhet och samtidigt skapa en bra miljö för barn/elver/deltagare. 1. Introduktion IT-miljö och strategisk plan samt 2. IT-miljö praktikfall 1 april Alla chefer inom 27 maj Två kurser under en heldag: 1. Vi kommer under dagen att gå igenom hur IT-miljön i AcadeMedia är uppbyggd, vilket stöd som finns att få och vad det är viktigt att du tänker på i ditt vardagsarbete med IT. Vidare kommer vi att berätta om hur det strategiska arbetet med IT ser ut framöver för AcadeMedia och ge dig verktyg i hur du kan tänka strategiskt kring IT på din enhet. 2. Syftet är att du praktiskt får hjälp med att lösa dina frågor kring IT samt får med dig verktyg för att kunna lösa framtida problem. IT Affärsmässighet och ekonomi en lathund 10 april Alla chefer inom Ekonomi Syftet med utbildningen är att du ska få ett helhetsgrepp om det strategiska och praktiska arbetet kring affärsmässighet och ekonomi. Vi kommer att gå igenom hela processen i det ekonomisk årshjulet samt de olika delarna som skapar intäkter och kostnader. Efter utbildningen kommer du att ha en bättre bild av hur du kan planera och påverka ekonomin på din enhet. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

8 Anmälning till samtliga utbildningar sker till Kris och kommunikation 13 februari 9-16 Alla chefer inom Kommunikation Vad är en kris? Vad händer med oss och andra i en krissituation? Hur kan vi förbereda oss för det oväntade? Vad är det vi inte kan förbereda oss på? Hur utvecklar vi en förmåga att hantera kommunikation och svåra samtal i stort och smått? Du som ledare får verktyg för hur vi bör agera vid en krissituation samt hur vi kan förbereda oss för det oväntade. Kris en begreppsförklaring. Hur människor påverkas av en kris. Hur förhindrar man att kriser uppstår - och hur gör man om de ändå kommer? NMI och NKI som verktyg i kvalitetsarbetet 12 mars 9-12 Alla chefer inom HR och Kvalitet Kvalitetsarbetet inom AcadeMedia hjälper oss att försäkra oss om att alla barn, elever och vuxenstuderande inom AcadeMedias verksamheter ges en utbildning av så god kvalitet att de når utbildningsmålen och därutöver utvecklas så långt som möjligt. Det hjälper oss också att följa upp att aktiviteterna inom arbetsmarknadsområdet svarar mot de krav och förväntningar som finns från uppdragsgivare och deltagare. Syftet med undersökningarna är att kartlägga våra styrkor och tydliggöra vad vi behöver utveckla som företag. Varför kund- och medarbetarundersökning? Vilka frågor ställs och varför? Hur kan jag följa upp resultaten på ett bra sätt? Rehabilitering 8 april Alla chefer inom HR Vad innebär ett rehabiliteringsansvar? Hur ser en gedigen rehabiliteringsprocess ut? Vilka resurser finns att tillgå och vem ansvarar för vad? Vad kan skapas på enheten som förebygger och främjar hälsa och balans? Vilka resultat visar hur hälsosam enhetens organisation och kultur är och hur rehabiliteringsärenden hanteras? Chef har förståelse för rehabiliteringsansvaret, rehabiliteringsprocess samt förebyggande arbete. Innebörden av ett rehabiliteringsansvar. En gedig en rehabiliteringsprocess och vad den bör innehålla. De resurser som finns i arbetet kring rehabilitering samt ansvarsfördelning. Hur vi förebygger och främjar hälsa och balans på enheten. Vilka resultat visar hur hälsosam enhetens organisation och kultur är och hur rehabiliteringsärenden hanteras? Särskilt stöd rättslig reglering och praktiskt arbete Grundskola: 6 maj Gymnasieskola: 13 maj Alla chefer inom Juridik och Elevhälsa Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli Ändringarna innebär bl.a. att samma regler så långt som möjligt ska tillämpas för såväl fristående som för offentliga skolor. Nya formella regler kring särskilt stöd gäller för de fristående skolorna. Fler beslut ska t.ex. fattas och kunna överklagas för att höja rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Seminariet tar sin utgångspunkt i dagens regelsystem om särskilt stöd som återfinns i 3 kap. skollagen med tillhörande förordningar. Genomgång kommer att ske av de förändringar som tillkommit den senaste tiden inom såväl lagstiftning som rättstillämpningen. 8 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

9 Skoljuridik 22 maj Alla chefer inom För- och Grundskola samt Gymnasiet. Juridik Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli Ändringarna innebär bl.a. att samma regler så långt som möjligt ska tillämpas för såväl fristående som för offentliga skolor. Seminariet tar sin utgångspunkt i dagens regelsystem, med de mest aktuella frågeställningarna för dagens skola. De större förändringarna i den nya skollagen, ansvarsfördelningen på skolans område, tillsynsansvaret för skolan. Frågan om disciplinära åtgärder, elevintegritet, kränkande behandling, särskilt stöd samt avgifter i skolan behandlas särskilt. Elevhälsa 14 maj Alla chefer inom Elevhälsa Elevhälsa ska finnas tillgänglig för eleverna. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Kännedom om hur elevhälsan bör arbeta enligt uppdraget i skollagen och kunskap om hur elevhälsan bör användas i verksamheten, på det sätt som framgår av skollagen. Teori varvas med workshops. Erfarenhetsutbyte kring deltagarnas olika sätt att organisera för elevhälsa på skolan. Kränkning och diskriminering 7 maj 9-16 Alla chefer inom För- och Grund-skola samt Gymnasiet. Juridik och Elevhälsa Vilka krav finns på förskola och skola att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Få svar på frågor kring tolkningar av lagen. Genomgång av god kvalitet i en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Att utreda och åtgärda kränkningar i förskola och skola. Vad är tillräckliga åtgärder? Vad behöver en utredning innehålla? Vilket synsätt ska skolan ha? Få svar på frågor kring tolkningar av lagen. Som rektor har du kunskap om kraven på förskola och skola och arbetet för att främja trygghet och allas lika värde. De krav som finns på förskola och skola att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Svar på frågor kring tolkningar av lagen. Genomgång av god kvalitet i en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor har kunskap om att utreda och åtgärda kränkningar i förskola och skola. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

10 Anmälning till samtliga utbildningar sker till ka vila på vetenskaplig grund och enhet. Men vad betyder det och öra? I den här kunskapsöversikten samlat klassrumsnära rön som tigt på senare år. Tanken är att a inspirera lärare och rektorer i deras ara ett underlag för diskussioner på s huvudmän om hur man kan förankra heternas vardag i vetenskap och arenhet. orskning ISBN Forskning för klassrummet Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 24 april Alla chefer inom Kvalitet och AcadeMedia Academy Utbildningen i förskolan och skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det egentligen och hur kan man göra i den pedagogiska vardagen? Med utgångspunkt i boken Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken, som Skolverket publicerade i höstas, närmar vi oss frågan hur vi kan göra verklighet av skrivningen från skollagens krav på vetenskaplighet i arbetet med barnen och eleverna. Vi kommer under dagen bland annat: Skapa förståelse för vad kraven på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär. Ge verktyg för hur du hittar och använder dig av relevant forskning och empiri i det pedagogiska arbetet, och hur du och din skola kan bidra till att vidga den beprövade erfarenheten på bredare front. Så leder du mot ökad måluppfyllelse 29 april Alla chefer inom Kvalitet och AcadeMedia Academy Som förskolechef, rektor eller enhetschef har du en mycket viktig roll i arbetet med att skapa en skola/verksamhet av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där alla barn/ elever/deltagare upplever utbildningen som meningsfull, stimulerande och trygg. Men hur gör man detta på bästa sätt? Vilka är utgångspunkterna och vilka verktyg kan man använda sig av för att öka måluppfyllelsen? I den här utbildningen ger vi dig konkreta tips och en stadig grund att stå på. Allt för att du ska kunna driva ett framgångsrikt kvalitetsarbete på din egen enhet. 10 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

11 Mera grönt 13 maj Kökspersonal Fastighet/ Livsmedel Att skapa näringsrik och spännande vegetarisk mat för barn och ungdomar är en utmaning. Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i köket på skola och förskola. Hur kan vi få in mer vegetabilier i den ordinarie maten, och hur kan vi använda andra grödor som matkorn, matvete och quinoa som alternativ till potatis och ris? Vi diskuterar klimatfördelar och behovet. En annan viktig aspekt är den ekonomiska vinsten. För barn och ungdomar är det extra viktigt att maten är både näringsrik och vällagad och den ska dessutom vara vackert presenterad. Här gäller det också att tänka på att rätterna ska kunna lagas för många. HACCP i teorin 15 april Förskolechefer och kökspersonal Fastighet/ Livsmedel HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. Vi fokuserar på matsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter. Kursen vänder sig till alla som är ansvariga för egenkontrollprogrammet eller annan personal som har intresse av HACCP. Kursen fokuserar på hur vi ska underlätta arbetet kring egenkontrollen och vad som är den egna HACCP: ens betydelse. Dagen varvas med teori, diskussioner och grupparbeten. (Ingår i Grundkurs Livsmedelshygien) Grundkurs i livsmedelshygien 15 april 9-16 Förskolechefer och kökspersonal Fastighet/ Livsmedel Kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Om du känner till vilka faror som finns i livsmedelshanteringen kan du undvika kostsamma misstag och istället arbeta förebyggande. Du kommer att få lära dig vilka hygieniska risker som finns vid hantering av livsmedel, allt från smittämnen, smittkällor, matförgiftning, allergener och andra hälso faror. Vi kommer även att gå igenom kritiska steg när det gäller livsmedelshantering och vad egenkontroll egentligen innebär. Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

12 Välkommen! I katalogen hittar du alla vårens planerade utbildningar hos AcadeMedia Academy. Anmälning till samtliga utbildningar sker till: Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare uteblir vid utbildningstillfället debiteras enheten 1 000:-. Grafisk form: Extern Partner AB 12 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

2013- Storumans skolor utbildningsplan

2013- Storumans skolor utbildningsplan 2013- Storumans skolor utbildningsplan 2014 Inledning Storuman kommuns utbildningsplan har sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. I dessa anges inriktning, mål och riktlinjer. Kommunen ansvarar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 Systematiskt kvalitetsarbete, målstyrning och skolutveckling Lär dig konkurrera med bättre kvalitet DÄRFÖR ÄR KVALITETSARBETE SÅ VIKTIGT! Tänker du strategiskt kring kompetensutveckling

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Årscykel Vartoftaskolan

Årscykel Vartoftaskolan Årscykel Vartoftaskolan Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden)

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016. Välkommen till våra utbildningstillfällen

SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016. Välkommen till våra utbildningstillfällen SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016 Välkommen till våra utbildningstillfällen Inbjudan Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA har nöjet att inbjuda dig till

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Alltid uppdaterad inom Arbetsrätt och Arbetsmiljö. HR Kommun

Alltid uppdaterad inom Arbetsrätt och Arbetsmiljö. HR Kommun Alltid uppdaterad inom Arbetsrätt och Arbetsmiljö HR Kommun Så förenklar vi din HR-vardag Omvärlden för en HR-avdelning förändras i rask takt. Ny lagstiftning och händelser i samhället har en stark inverkan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Alltid uppdaterad inom Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Alltid uppdaterad inom Arbetsrätt och Arbetsmiljö Alltid uppdaterad inom Arbetsrätt och Arbetsmiljö Så förenklar vi din HR-vardag Omvärlden för en HR-avdelning förändras i rask takt. Ny lagstiftning och händelser i samhället har en stark inverkan på ditt

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola www.spsm.se/tillganglighet Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05 U 2009: 05 Carl-Anders Ifvarsson, utredare Eva Edström Fors, huvudsekreterare Eva-Lotta Eriksson, sekreterare Somia Frej, sekreterare Karin Månsson, sekreterare, jurist Uppdrag i utredningen kartläggning

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag

Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag Magnus Klingberg 5. Hur kan förstelärare bli motorer i det

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015-2016 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma rättigheter

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Kvantifierade resultatindikatorer Performance Indicators

Kvantifierade resultatindikatorer Performance Indicators Skollagen Varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Från kvalitetsredovisning till kvalitetsarbete som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer