Välkommen till AcadeMedia Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till AcadeMedia Academy"

Transkript

1 UTBILDNINGAR VÅREN

2 Välkommen till AcadeMedia Academy Vi verkar inom områdena utbildning och utveckling. Inom utbildning erbjuder vi såväl kortare insatser som längre program mot riktade målgrupper. Vi tar vår utgångspunkt i vårt nationella uppdrag och den strategiska kompetensförsörjning som AcadeMedia kommer att behöva de närmaste åren. Våra insatser ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom området utveckling är det viktigt för oss att ständigt arbeta med omvärldsanalyser där vi både fångar upp alla de goda tankar och idéer som finns inom alla våra verksamheter och inkluderar modern forskning i vårt vardagsarbete. Vi ska också arbeta för ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan våra olika verksamheter och på det sättet bidra till ett kreativt och innovativt medskapande i koncernens utveckling. Genom att fokusera på olika insatser blir vi tillsammans starkare och i slutändan gör vi Sverige bättre genom att alla våra barn/elever/deltagare får möjligheten att nå sin fulla potential. Varmt välkomna till ett nytt utbildnings- och utvecklingsår med AcadeMedia Academy! 2 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

3 Enstaka kurser I AcadeMedia Academys kurskatalog erbjuder vi ett antal olika kortare kurser utifrån de behov som verksamheterna och olika supportfunktioner har identifierat. Anmälan till samtliga utbildningar sker till Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare uteblir vid utbildningstillfället debiteras enheten 1000 kr. Generellt kostar inte våra utbildningar något men vid behov kommer vi att använda externa utbildare och då debiterar vi ett självkostnadspris. HelpDesk På fredagar erbjuder vi HelpDesk på Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm, plan 0, där supportfunktioner finns representerade för att erbjuda våra chefer stöd och hjälp i ett antal olika frågor. Möjlighet finns att bolla dilemman, ställa frågor och arbeta praktiskt tillsammans med andra besökare i workshopform. Vi kommer under våren arbeta för att vara mer tillgängliga för resten av landet via modern teknik. Övriga utbildningsinsatser Kommer att uppdateras under terminens gång och vi skickar ut särskilda inbjudningar. Det är utvecklingsområden som kommer att uppkomma utifrån koncernens behov och är särskilt riktade insatser. Långa utbildningsprogram Under 2014 kommer vi att starta ett antal olika utbildningsprogram som riktas mot olika målgrupper såsom regionchefer, blivande chefer och specialister inom olika funktioner. Programmen kommer att syfta till att deltagaren själv ska få en ökad förståelse för vad uppdraget innebär. I linje med detta så handlar det om att utmana sig själv och få kännedom om sina egna styrkor och utvecklingsområden i relation till sin roll och sitt specifika uppdrag. Varje program löper under ett år. UTBILDNINGAR VÅREN

4 Innehåll Enstaka kurser Rekrytering 5 Personalekonomi och bemanning 5 Arbetsmiljö 5 ReachMee 5 Genomgång av kollektivavtalet Utbildningsavtalet och Friskoleavtalet 6 Lönebildning i praktiken 6 Opto och konteringsprinciper 6 Ramavtal och reparationer 7 Introduktion IT-miljö och strategisk plan samt IT-miljö praktikfall 7 Affärsmässighet och ekonomi en lathund 7 Kris och Kommunikation 8 NMI och NKI som verktyg i kvalitetsarbetet 8 Rehabilitering 8 Särskilt stöd rättslig reglering och praktiskt arbete 8 Skoljuridik 9 Elevhälsa 9 Kränkning och diskriminering 9 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 10 Så leder du mot ökad måluppfyllelse 10 Mera grönt 11 Menyplanering 11 HACCP i teorin 11 Grundkurs i livsmedelshygien 11 Under våren kan det komma att tillkomma några utbildningar eller göras eventuella ändringar. Den senaste informationen kommer alltid att finnas på supportwebben under AcadeMedia Academy samt i de interna nyhets- och supportbrev som går ut från 4 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

5 Rekrytering 20 maj 9-16 Alla chefer inom HR Vad ska man tänka på för att öka träffsäkerheten i sina rekryteringar och minska felmarginalerna? Hur säkerställer du att rekrytering fungerar som ett strategiskt verktyg i organisationen? Rekrytera rätt 5-rätters principen (rätt person på rätt plats i rätt tid som gör rätt saker till rätt pris). Behovs- och kravanalys, Annonsering och urval, intervjuteknik, Tester/kontroller/referenstagning, Anställning, Introduktion, Employer branding hur gör jag mitt varumärke mer attraktivt? Personalekonomi och bemanning 6 februari 9-12 Alla chefer inom HR Controllers Hur ska jag som chef tänka kring personal och bemanning? Hur planerar jag min verksamhet och mitt budgetarbete? Utbildningens syfte är att skapa kunskaper och förståelse i personalekonomi och arbetstid för att själv förstå ekonomiska konsekvenser av HR-relaterade beslut och när man kan söka hjälp. Genomgång av de arbetstidsregler som gäller enligt kollektivavtalen och de ekonomiska konsekvenserna av dessa. Ekonomiska konsekvenser av tex felrekrytering, medarbetarärenden som hanteras felaktigt samt rehabilitering. Arbetsmiljö 5 februari 11 mars 13 mars 18 mars 20 mars Alla chefer inom Skyddsombud. HR Välkommen till en utbildningsdag i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete samt lagar & strukturer, anpassad efter vår verksamhet. Frågor som kommer att behandlas är bl a: Arbetsmiljöns regelverk, Olika ansvarsbegrepp, Uppgiftsfördelning, Roller, uppgifter och ansvar, Systematiskt arbetsmiljöarbete: Kartläggning, riskbedömningar och handlingsplaner, Tillbud och arbetsskador, AcadeMedias styrdokument, Rehabilitering, Exempel och diskussioner Begränsat antal platser. ReachMee 23 april Alla chefer inom HR Hur ska en platsannons utformas? Följer vi den grafiska profilen? Utbildningen är en genomgång av systemets funktioner för att få kunskap om hur man på ett effektivt sätt kan administrera sina rekryteringar, och kommunicera med sökande, från annonsering till färdig rekrytering. Du som chef kan använda verktyget ReachMee vilket blir ett bra stöd för dig vid rekrytering. Genomgång av verktyget ReachMee där du kan skapa, publicera platsannonser och hantera ansökningar. Verktyget säkerställer att annonser och annan kommunikation med sökande ligger i linje med företagets grafiska profil och språkbruk. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

6 Anmälning till samtliga utbildningar sker till Kollektivavtal Genomgång av kollektivavtalet Utbildningsavtalet Friskoleavtalet Utbildningsavtalet 4 mars Friskoleavtalet: 3 april Alla chefer inom HR Vad ingår i ett kollektivavtal? Hur påverkas vardagen av arbetsrättsliga styrdokument och riktlinjer? Hur kan kunskap om arbetsrätt bidra till engagemang och respekt i mötet med medarbetare och omvärld? Chef har kunskap om de styrdokument och riktlinjer som gäller inom arbetsrätten. Beskrivning av hur vardagen påverkas av arbetsrättsliga styrdokument och riktlinjer. Kunskap om hur arbetssätt bidrar till engagemang och respekt i mötet med medarbetare och omvärld. Vilka resultat visar hur väl förankrad kunskapen om arbetsrätt är inom enheten/organisationen. Vilka regler gäller för ledigheter? Vilka arbetstidsregler finns det? Vilka anställningsformer finns det? Hur hanterar jag personal som inte sköter sitt jobb? Vad gäller vid uppsägning? Lönebildning i praktiken 23 april 9-12 Alla chefer inom Carina Jansson Syftet med kursen är att ge ett helhetsperspektiv och att förmedla praktiska råd och tips till hur du som chef kan arbeta med lönebildning. Lön som styrmedel. Att arbeta med lönekriterier. Löneprocesser. Genomgång av löneavtal. Lönekriterier. Opto och konteringsprinciper 27 mars Alla chefer inom 22 april Ekonomi Utbildning om processen för leverantörs fakturor och Optosystemet samt principer för kontering. Du får en presentation i hur processen för leverantörsfakturor fungerar och en genomgång av systemet Opto. Utbildningen passar både dig som är helt ny användare av systemet och dig som känner att du skulle vilja ha ytterligare en grundlig genomgång av de funktioner som finns i Opto. Vi kommer bland annat att prata om hur fakturaflödet ser ut, varför det är så viktigt att det står rätt fakturaadress och en referens på varje faktura, och hur du beställer ett Optokonto etc. Vi går igenom Opto och pratar bland annat om kontering av fakturor, hur du kan skicka vidare en faktura till en annan person i systemet och hur du på ett smidigt sätt kan söka efter fakturor i systemet. Vi kommer även att avsätta tid för frågestund och lyssna till andra funderingar du kan ha kring arbetet med dina leverantörsfakturor. 6 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

7 Ramavtal och reparationer 26 mars Alla chefer inom Fastighet och Inköp Få koll på din fastighet och ekonomi. Syftet med utbildningen är att du ska få ett helhetsgrepp i det strategiska och praktiska arbetet kring det som rör din fastighet och dina inköp. Vi kommer att gå igenom hela processen i årshjulet samt de olika delarna kring ramavtal och skötsel av fastigheten. Efter utbildningen kommer du att ha en bättre bild av hur du kan planera och påverka ekonomin på din enhet och samtidigt skapa en bra miljö för barn/elver/deltagare. 1. Introduktion IT-miljö och strategisk plan samt 2. IT-miljö praktikfall 1 april Alla chefer inom 27 maj Två kurser under en heldag: 1. Vi kommer under dagen att gå igenom hur IT-miljön i AcadeMedia är uppbyggd, vilket stöd som finns att få och vad det är viktigt att du tänker på i ditt vardagsarbete med IT. Vidare kommer vi att berätta om hur det strategiska arbetet med IT ser ut framöver för AcadeMedia och ge dig verktyg i hur du kan tänka strategiskt kring IT på din enhet. 2. Syftet är att du praktiskt får hjälp med att lösa dina frågor kring IT samt får med dig verktyg för att kunna lösa framtida problem. IT Affärsmässighet och ekonomi en lathund 10 april Alla chefer inom Ekonomi Syftet med utbildningen är att du ska få ett helhetsgrepp om det strategiska och praktiska arbetet kring affärsmässighet och ekonomi. Vi kommer att gå igenom hela processen i det ekonomisk årshjulet samt de olika delarna som skapar intäkter och kostnader. Efter utbildningen kommer du att ha en bättre bild av hur du kan planera och påverka ekonomin på din enhet. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

8 Anmälning till samtliga utbildningar sker till Kris och kommunikation 13 februari 9-16 Alla chefer inom Kommunikation Vad är en kris? Vad händer med oss och andra i en krissituation? Hur kan vi förbereda oss för det oväntade? Vad är det vi inte kan förbereda oss på? Hur utvecklar vi en förmåga att hantera kommunikation och svåra samtal i stort och smått? Du som ledare får verktyg för hur vi bör agera vid en krissituation samt hur vi kan förbereda oss för det oväntade. Kris en begreppsförklaring. Hur människor påverkas av en kris. Hur förhindrar man att kriser uppstår - och hur gör man om de ändå kommer? NMI och NKI som verktyg i kvalitetsarbetet 12 mars 9-12 Alla chefer inom HR och Kvalitet Kvalitetsarbetet inom AcadeMedia hjälper oss att försäkra oss om att alla barn, elever och vuxenstuderande inom AcadeMedias verksamheter ges en utbildning av så god kvalitet att de når utbildningsmålen och därutöver utvecklas så långt som möjligt. Det hjälper oss också att följa upp att aktiviteterna inom arbetsmarknadsområdet svarar mot de krav och förväntningar som finns från uppdragsgivare och deltagare. Syftet med undersökningarna är att kartlägga våra styrkor och tydliggöra vad vi behöver utveckla som företag. Varför kund- och medarbetarundersökning? Vilka frågor ställs och varför? Hur kan jag följa upp resultaten på ett bra sätt? Rehabilitering 8 april Alla chefer inom HR Vad innebär ett rehabiliteringsansvar? Hur ser en gedigen rehabiliteringsprocess ut? Vilka resurser finns att tillgå och vem ansvarar för vad? Vad kan skapas på enheten som förebygger och främjar hälsa och balans? Vilka resultat visar hur hälsosam enhetens organisation och kultur är och hur rehabiliteringsärenden hanteras? Chef har förståelse för rehabiliteringsansvaret, rehabiliteringsprocess samt förebyggande arbete. Innebörden av ett rehabiliteringsansvar. En gedig en rehabiliteringsprocess och vad den bör innehålla. De resurser som finns i arbetet kring rehabilitering samt ansvarsfördelning. Hur vi förebygger och främjar hälsa och balans på enheten. Vilka resultat visar hur hälsosam enhetens organisation och kultur är och hur rehabiliteringsärenden hanteras? Särskilt stöd rättslig reglering och praktiskt arbete Grundskola: 6 maj Gymnasieskola: 13 maj Alla chefer inom Juridik och Elevhälsa Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli Ändringarna innebär bl.a. att samma regler så långt som möjligt ska tillämpas för såväl fristående som för offentliga skolor. Nya formella regler kring särskilt stöd gäller för de fristående skolorna. Fler beslut ska t.ex. fattas och kunna överklagas för att höja rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Seminariet tar sin utgångspunkt i dagens regelsystem om särskilt stöd som återfinns i 3 kap. skollagen med tillhörande förordningar. Genomgång kommer att ske av de förändringar som tillkommit den senaste tiden inom såväl lagstiftning som rättstillämpningen. 8 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

9 Skoljuridik 22 maj Alla chefer inom För- och Grundskola samt Gymnasiet. Juridik Den nya skollagen började tillämpas den 1 juli Ändringarna innebär bl.a. att samma regler så långt som möjligt ska tillämpas för såväl fristående som för offentliga skolor. Seminariet tar sin utgångspunkt i dagens regelsystem, med de mest aktuella frågeställningarna för dagens skola. De större förändringarna i den nya skollagen, ansvarsfördelningen på skolans område, tillsynsansvaret för skolan. Frågan om disciplinära åtgärder, elevintegritet, kränkande behandling, särskilt stöd samt avgifter i skolan behandlas särskilt. Elevhälsa 14 maj Alla chefer inom Elevhälsa Elevhälsa ska finnas tillgänglig för eleverna. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Kännedom om hur elevhälsan bör arbeta enligt uppdraget i skollagen och kunskap om hur elevhälsan bör användas i verksamheten, på det sätt som framgår av skollagen. Teori varvas med workshops. Erfarenhetsutbyte kring deltagarnas olika sätt att organisera för elevhälsa på skolan. Kränkning och diskriminering 7 maj 9-16 Alla chefer inom För- och Grund-skola samt Gymnasiet. Juridik och Elevhälsa Vilka krav finns på förskola och skola att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Få svar på frågor kring tolkningar av lagen. Genomgång av god kvalitet i en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Att utreda och åtgärda kränkningar i förskola och skola. Vad är tillräckliga åtgärder? Vad behöver en utredning innehålla? Vilket synsätt ska skolan ha? Få svar på frågor kring tolkningar av lagen. Som rektor har du kunskap om kraven på förskola och skola och arbetet för att främja trygghet och allas lika värde. De krav som finns på förskola och skola att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Svar på frågor kring tolkningar av lagen. Genomgång av god kvalitet i en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor har kunskap om att utreda och åtgärda kränkningar i förskola och skola. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

10 Anmälning till samtliga utbildningar sker till ka vila på vetenskaplig grund och enhet. Men vad betyder det och öra? I den här kunskapsöversikten samlat klassrumsnära rön som tigt på senare år. Tanken är att a inspirera lärare och rektorer i deras ara ett underlag för diskussioner på s huvudmän om hur man kan förankra heternas vardag i vetenskap och arenhet. orskning ISBN Forskning för klassrummet Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 24 april Alla chefer inom Kvalitet och AcadeMedia Academy Utbildningen i förskolan och skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det egentligen och hur kan man göra i den pedagogiska vardagen? Med utgångspunkt i boken Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken, som Skolverket publicerade i höstas, närmar vi oss frågan hur vi kan göra verklighet av skrivningen från skollagens krav på vetenskaplighet i arbetet med barnen och eleverna. Vi kommer under dagen bland annat: Skapa förståelse för vad kraven på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär. Ge verktyg för hur du hittar och använder dig av relevant forskning och empiri i det pedagogiska arbetet, och hur du och din skola kan bidra till att vidga den beprövade erfarenheten på bredare front. Så leder du mot ökad måluppfyllelse 29 april Alla chefer inom Kvalitet och AcadeMedia Academy Som förskolechef, rektor eller enhetschef har du en mycket viktig roll i arbetet med att skapa en skola/verksamhet av god kvalitet för alla, där de nationella målen uppfylls och där alla barn/ elever/deltagare upplever utbildningen som meningsfull, stimulerande och trygg. Men hur gör man detta på bästa sätt? Vilka är utgångspunkterna och vilka verktyg kan man använda sig av för att öka måluppfyllelsen? I den här utbildningen ger vi dig konkreta tips och en stadig grund att stå på. Allt för att du ska kunna driva ett framgångsrikt kvalitetsarbete på din egen enhet. 10 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

11 Mera grönt 13 maj Kökspersonal Fastighet/ Livsmedel Att skapa näringsrik och spännande vegetarisk mat för barn och ungdomar är en utmaning. Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i köket på skola och förskola. Hur kan vi få in mer vegetabilier i den ordinarie maten, och hur kan vi använda andra grödor som matkorn, matvete och quinoa som alternativ till potatis och ris? Vi diskuterar klimatfördelar och behovet. En annan viktig aspekt är den ekonomiska vinsten. För barn och ungdomar är det extra viktigt att maten är både näringsrik och vällagad och den ska dessutom vara vackert presenterad. Här gäller det också att tänka på att rätterna ska kunna lagas för många. HACCP i teorin 15 april Förskolechefer och kökspersonal Fastighet/ Livsmedel HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. Vi fokuserar på matsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter. Kursen vänder sig till alla som är ansvariga för egenkontrollprogrammet eller annan personal som har intresse av HACCP. Kursen fokuserar på hur vi ska underlätta arbetet kring egenkontrollen och vad som är den egna HACCP: ens betydelse. Dagen varvas med teori, diskussioner och grupparbeten. (Ingår i Grundkurs Livsmedelshygien) Grundkurs i livsmedelshygien 15 april 9-16 Förskolechefer och kökspersonal Fastighet/ Livsmedel Kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. Om du känner till vilka faror som finns i livsmedelshanteringen kan du undvika kostsamma misstag och istället arbeta förebyggande. Du kommer att få lära dig vilka hygieniska risker som finns vid hantering av livsmedel, allt från smittämnen, smittkällor, matförgiftning, allergener och andra hälso faror. Vi kommer även att gå igenom kritiska steg när det gäller livsmedelshantering och vad egenkontroll egentligen innebär. Målet är att du förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. Anmälning till samtliga utbildningar sker till UTBILDNINGAR VÅREN

12 Välkommen! I katalogen hittar du alla vårens planerade utbildningar hos AcadeMedia Academy. Anmälning till samtliga utbildningar sker till: Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare uteblir vid utbildningstillfället debiteras enheten 1 000:-. Grafisk form: Extern Partner AB 12 UTBILDNINGAR VÅREN 2014

Vi ser fram emot att ha mer konkreta samtal med Värmdö kommun där vi kan ha fortsatta diskussioner om behov av förskoleplatser och profil på dessa.

Vi ser fram emot att ha mer konkreta samtal med Värmdö kommun där vi kan ha fortsatta diskussioner om behov av förskoleplatser och profil på dessa. 215-3-25 INTRESSEANMÄLAN Pysslingen Förskolor och Skolor AB anmäler härmed sitt intresse att driva förskoleverksamhet i Porslinsstaden enligt Vill du och ditt företag bygga en förskola i Porslinskvarteren,

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Styrgrupper tillsätts men den ordinarie linjestyrningen gäller frågan är i särskilt fokus på nedanstående mötesgrupperingar.

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Rödeby skolområde. för förskoleverksamheten påtallbackens förskola VÅGA VLJA VETA. Vi får alla att lyfta!

Rödeby skolområde. för förskoleverksamheten påtallbackens förskola VÅGA VLJA VETA. Vi får alla att lyfta! Rödeby skolområde Vi får alla att lyfta! för förskoleverksamheten påtallbackens förskola 2016-04-28 VÅGA VLJA VETA INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 1. INLEDNING sid 3 2. LAGAR OCH STYRDOKUMENT

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Huvudman/Ledning för LEKA Barnens Förskola AB och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FÖRSKOLAN KLURINGEN AB Gäller VT 2014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FÖRSKOLAN KLURINGEN AB Gäller VT 2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FÖRSKOLAN KLURINGEN AB Gäller VT 2014 Reviderad: 2014-02-05 Syfte Denna plans ändamål är att motverka kränkande behandling av barn på Förskolan Kluringen

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning

Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning Resultater fra Skolverkets vurdering av metoder mot mobbning Hamar 2011-11-09 Annika Hjelm undervisningsråd Sverige: 89% ej under året (minst 26%) 12% någon gång (max 64%) 1.2% en gång i veckan (max 10%)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016. Välkommen till våra utbildningstillfällen

SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016. Välkommen till våra utbildningstillfällen SVA:s utbildningar/workshops i fodersäkerhet samt HACCP hösten 2015/våren 2016 Välkommen till våra utbildningstillfällen Inbjudan Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA har nöjet att inbjuda dig till

Läs mer

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef och

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT

Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT Rektorsprogrammet MÅLDOKUMENT 2015 2021 Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se www.skolverket.se Beställningsnr:

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

2013- Storumans skolor utbildningsplan

2013- Storumans skolor utbildningsplan 2013- Storumans skolor utbildningsplan 2014 Inledning Storuman kommuns utbildningsplan har sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. I dessa anges inriktning, mål och riktlinjer. Kommunen ansvarar

Läs mer

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011

Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverket 2011 Göteborg 2011-05-13 Annika Hjelm undervisningsråd Utbildningssatsning mot mobbning - Kartläggning - Utbildning ca 1500 delt. - Utvärdering 45 000 000

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi Datum Utbildningsstrategi Antagen av Bildningsnämnden 2016 Antagen av: Bildningsnämnden Dokumentägare: Förvaltningschef Bildningsförvaltning Ersätter dokument: Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 Dokumentnamn:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef

Läs mer

Rutiner vid kränkande behandling i i förskola

Rutiner vid kränkande behandling i i förskola I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om kränkande behandling som innebär att har långtgående föreskriven skyldighet att motverka diskriminering och kränkande behandling. Dessa skyldigheter utgår ifrån

Läs mer

Hela vägen till eleverna en styrkedja för kvalitet i skolan

Hela vägen till eleverna en styrkedja för kvalitet i skolan Hela vägen till eleverna en styrkedja för kvalitet i skolan Från huvudmannen till undervisningen Styrkedjan Ger förutsättningar anpassade för verksamhetens behov Efterfrågar analyserade skolresultat och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Barn- och elevhälsoplan Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2016-03-23, 32 Giltighetstid Tills vidare + årlig översyn Revidering beslutas av skoldirektör. Ansvarig funktion

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Förväntansdokument. 2011-09-01 Lars Björkqvist Sektorschef

Förväntansdokument. 2011-09-01 Lars Björkqvist Sektorschef Förväntansdokument Enligt de nationella styrdokument som styr vår verksamhet är skolans uppdrag att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Vuxenutbildningen Hjo Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vuxenutbildningen Läsår 2016/2017 Fastställd juni 2016 av Skolledning Personal Lagråd Upprättad:

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Förskolan Linden Örebro kommuns trygghetsvision Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Förskolan Linden 2015-2016 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i

Läs mer