INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B"

Transkript

1 I2107-S INSTRUKTIONSBOK ÅSSA SMÖRJPUMP TYP B ASSALUB AB, Prästängsvägen 15, Box 240, SE ÅTVIDABERG, SWEDEN Tel. +46-(0) , Telefax +46-(0) , URL:

2 Tack för att ni valde en smörjpump från Assalub. Smörjpumpen är tillverkad i Sverige och är av hög kvalitet. Varje smörjpump genomgår omfattande prov före leverans. Läs instruktionsboken noggrant så att smörjapparaten används på ett riktigt sätt. Bruksanvisning i original

3 INNEHÅLL 1. Presentation 2. Säkerhetsföreskrifter 3. Teknisk beskrivning 4. Montering och installation 5. Första igångkörning, inställning av utmatning 6. Underhåll och reparation 7. Reservdelar 8. Garantier 9. CE-dokument

4 1. PRESENTATION ÅSSA smörjapparat typ B är avsedd för automatisk oljesmörjning av maskiner samt även för att dosera smörjande vätskor. Då elmotordriven smörjapparat (modell BSM) skall användas i explosiv miljö måste elmotor av rätt typ och säkerhetsklass användas. 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom instruktionsboken före igångkörning Smörjapparaten får endast användas för de medier som den är avsedd för. Alla komponenter som används tillsammans med smörjapparaten måste klara dennas flöden och tryck. Överskrid inte max tillåtet kontinuerligt mottryck Tillse att smörjapparatens drivning är frånkopplad före varje form av demontering eller service. Observera att läckage eller andra fina vätskestrålar under högt tryck kan skära in i huden. Detta är särskilt viktigt att beakta vid oljesystem som arbetar med höga tryck. Kontrollera utrustningen regelbundet med avseende på förslitning, speciellt länksystem vid spärrdrivning. Iaktta försiktighet nära roterande drivaxelkopplingar, handvevar och spärrdrivsystem.

5 3. TEKNISK BESKRIVNING ALLMÄNT Smörjapparaten består av en behållare med lock, som innehåller pumpmekanism och pumpelement. På en av behållarens gavlar är monterat en mekanisk eller elektrisk drivanordning. På den andra gaveln kan en handvev eller en matarpump vara monterad. Extra tillbehör är nivåvakt, flödesvakt eller uppvärmningsanordning. FUNKTION Pumpaxeln 4 ger pumpkolven 7 dels upp- och nedgående rörelser och dels en vridrörelse mellan dessa. Genom spåren 8 och 9 i pumpkolven står cylindern därigenom omväxlande i förbindelse med pumpelementets 5 sug- resp. tryckkanal. Då kolven 7 rör sig uppåt sugs oljan upp genom sugröret 10 till synglashållaren 1 och droppar genom synglaset 2 ner i pumpelementets sugkanal och sugs in i cylindern, då kolven rör sig uppåt. Därefter vrider sig kolven så att förbindelsen med sugkanalen stängs och tryckkanalen öppnas, varefter kolven rör sig nedåt och trycker oljan till smörjpunkten. Den olja, som under tryckslaget ev. läcker förbi pumpkolven sugs genom ursvarvningen 6 i cylindern och returkanalen åter in i cylindern. All olja som passerar synglaset trycks därför ut till smörjpunkten, oberoende av mottrycket. Med ställskruven 3 inställs kolvens slaglängd till önskad utmatning. Varje utlopp har sitt separata pumpelement. Fjädrar och ventiler saknas helt och alla rörelser är tvångsstyrda. TEKNISKA DATA Ljudnivå Ljudnivån understiger 70 db(a) Oljor Smörjapparaten kan pumpa oljor och andra smörjande vätskor med max viskositet av ca. 600 cst/40 C. Högviskösa oljor och vätskor kan behöva förvärmas för att kunna pumpas. Kolvdiameter (mm) Prestanda Ø7 Ø9 (std) Ø10 Max utmatn./pumpslag, cm 3 0,18 0,30 0,37 Max kontinuerligt mottryck, MPa Max intermittent mottryck, MPa Modell Spärrarmsutslag Spärrimpulser Drivaxelvarvtal Motorvarvtal BSP 6-60 max 700/min BSRD ,5-60 rpm --- BSRE rpm --- BSM rpm

6 4. MONTERING OCH INSTALLATION Kontrollera vid uppackning att alla artiklar finns med i leveransen. Kontrollera före montering att rör och eventuella slangar är rena invändigt. Smörjapparaten ska monteras på plant underlag. Eventuella ojämnheter justeras med underläggsbrickor. Detta är viktigt för att undvika spänningar i behållaren med risk för sprickbildning. Skruva fast behållaren med erforderligt antal skruvar 3/8-16 UNC, som inskruvas max 11 mm i behållarens fästlister. Vid roterande drivning rekommenderas flexibel koppling vid ihopkoppling av drivaxlarna. För att undvika olyckor vid spärr- respektive roterande drivning skall skydd för de rörliga delarna monteras. Anslutning av elmotor får endast utföras av behörig installatör. Observera motorns rotationsriktning enligt pil på motorn. 5. FÖRSTA IGÅNGKÖRNING Fyll behållaren med ren olja av rätt kvalitet enligt maskinfabrikantens rekommendationer. Ställskruvarna 3 (fig. kapitel 3) skruvas ned helt för max utmatning. Driv apparaten tills olja matas ut jämnt och utan luftblåsor genom samtliga utlopp. Anslut smörjledningarna och driv apparaten tills olja kommer fram genom rörmynningarna. Anslut därefter rören till smörjpunktsförskruvningarna. Fyllning av smörjrören kan påskyndas med separat oljepump. Kontrollera efter en tids körning att samtliga anslutningar, rör och slangar är täta. Inställning av utmatning Genom uppskruvning av ställskruven 3 (fig. kapitel 3) minskas utmatningen. Ställskruven har 4 fasta snäpplägen per varv. Om ställskruven skruvas upp mer än ca. 5 varv upphör utmatningen helt. Med hjälp av nedanstående tabell kan utmatningen beräknas och justeras. Ett pumpslag motsvaras av en upp- och nedgående rörelse hos ställskruven med ett varvs rotation hos pumpaxeln 4. Utmatning/pumpslag, Kolvdiameter, mm cm 3 (±10%) Ø7 Ø9 (std) Ø10 Max 0,18 0,30 0,37 Ett varv på ställskruven = 0,03 0,05 0,062 1/4 varv på ställskruven = 0,007 0,012 0,015 Genom att räkna antalet droppar som passerar respektive synglas per tidsenhet kan utmatningen finjusteras. En droppe motsvarar ca. 0,03 cm 3 (30 mm 3 ), nästan oberoende av oljans viskositet.

7 6. UNDERHÅLL OCH REPARATIONER FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Kontrollera regelbundet: Oljenivån i smörjapparatens behållare, denna får ej köras tom. Vid spärrdrivet utförande är spärrmekanismen vid tillverkningen fylld med högstabilt fett. Var 8000:e timme rekommenderas att försiktigt pumpa in ett multipurpose NLGI-2 EP fett med en smörjpistol genom drivspärrhusets smörjnippel. AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL FELSÖKNING Problem Oljedroppningen genom synglasen har minskat eller upphört trots att ställskruvarna rör sig upp och ned. Oljedroppningen genom synglasen har upphört. Ställskruvarna rör sig inte (pumpaxeln roterar ej). Synglas helt eller delvis fyllda med olja. Orsak och åtgärd Otäta synglaspackningar, sprucket synglas och/eller igensatt sugrör. Otät luftskruv. Defekt pumpelement. (pumpaxeln roterar) Lossa synglasanordningens fästskruv B120. Byt vid behov packningarna B1424, B och synglaset B2086/III. Blås rent sugröret B2239-X. Dra luftskruven B2246B tät för hand. Byt pumpelement LB378 (std). Defekt drivanordning eller avbruten strömtillförsel (modell BSM). Demontera och reparera drivanordningen. För högt vakuum i synglasen. Lossa luftskruven B2246B i synglashållaren och driv apparaten tills oljan försvunnit i synglasen. Dra luftskruven tät för hand. REPARATION Tillvägagångssätt vid demontering och montering av smörjapparaten framgår klart av reservdelsritningarna. Iakttag alltid största möjliga renlighet. Pumpelementens kolvar är individuellt inpassade i respektive pumpelements cylinderborrning och måste därför återinsättas i rätt pumpelement. Lyftarna bör återmonteras på ursprunglig plats då ställskruvarna i lyftarna i allmänhet är olika inställda. Håll reda på hur pumpaxeln ursprungligen är monterad. Den får ej ändvändas utan skall vid monteringen sitta på ursprungligt sätt. Spärrkors måste även monteras i ursprungligt läge. Iakttas inte detta fungerar inte apparaten och riskerar att gå sönder vid igångsättning. Reparation och översyn ombesörjes genom våra lokala återförsäljare eller direkt av vår fabrik.

8 7. RESERVDELAR Smörjapparat typ B Vid reservdelsbeställning uppges alltid smörjapparatens typ och tillverkningsnummer enligt skylt. Art.nr. Se Benämning Art.nr. Se Benämning anm. anm. A Spärrarm B Packning A Spärrarm (spec. SWD) B 2239-X 4 Sugrör B1-BS 3 Pumpelementstomme B Synglaskåpa B 10A Filtring B 2246B 4 Luftskruv B 23 2 Lyftare B 2248 Silskydd B 24 3 Pumpkolv C Propp B 25 2 Regleringsskruv F Vev, större böjd B 39 2 Säkringsring F 1533 Pinne B 40 2 Kula J Tätningsring B 41 2 Fjäder LB 363-KAL Spärrdriv, kompl. 1:1 vänster B 42 2 Skruv LB 363-KAR Spärrdriv, kompl. 1:1 höger B 101 Behållare 1,0 lit LB363-KBL Spärrdriv, kompl. 1:1,75 vänster B 102 Behållare 1,5 lit LB 363-KBR Spärrdriv, kompl. 1:1,75 höger B 103 Behållare 2,0 lit LB 376 Lyftare, komplett B 104 Behållare 2,5 lit LB 378 Pumpelement, kompl. std φ 9 mm B 105 Behållare 3,5 lit LB Pumpelement, kompl. φ 10 mm B 106 Behållare 6,5 lit LB Pumpelement, kompl. φ 7 mm B 108A Lager, vänster, std LB 385-KA Synglaskåpa kompl. 1 lit B 109A Lager, höger, std LB 385-KB Synglaskåpa kompl.1,5 lit B 112-XXXX Lock, uppgiv typ och tillv.nr. LB 385-KC Synglaskåpa kompl. 2 lit B 114A Stödlager LB 385-KD Synglaskåpa kompl. 2,5-3,5 lit B 120 Skruv LB 385-KE Synglaskåpa kompl. 6,5 lit B 122A Blindlagersköld LB 5005-KF Utloppsförskr. φ 6, mässing, lödning B Kontraspärrhus LB 5005-KR Utloppsförskr. φ 6, mässing, klämringskoppling B Skruv LB Utloppsförskr. φ 6, rostfri, klämringskoppling B 125/III-B2 Pumpaxel 2 utlopp, Beh. 1,0 lit Ö 1MSG Propp B 125/III-B4 Pumpaxel 4 utlopp, Beh. 1,5 lit Ö4-ALT1 3 Packning B 125/III-B6 Pumpaxel 6 utlopp, Beh. 2,0 lit Ö4-ALT2 Packning B 125/III-B8 Pumpaxel 8 utlopp, Beh. 2,5 + 3,5 lit Ö 6/IMSG Oljesil B 125/III-B12 Pumpaxel 12 utlopp, Beh. 6,5 + 3,5 lit Ö7 Lock B 125/III-B18 Pumpaxel 18 utlopp, Beh. 6,5 lit Ö 8-L=83 Nivåglas 1,0 lit. B Mutter Ö 8-L=93 Nivåglas 2,5/3,5 lit. B Kugghjul, utv. 1:1,75, Z=28 Ö 8-L=98 Nivåglas 1,5 lit. B 135 Skruv Ö 8-L=103 Nivåglas 2,0 lit. B 136 Skruv Ö 8-L=133 Nivåglas 6,5 lit. B 137 Skruv Ö 9 Packning B 139 Bricka Ö 10A/IMSG Propp B Drivspärrhus Ö Smörjnippel B Drivaxel utv. 1:1,75, Z= Spärrulle B Drivaxel utv. 1:1, Z= Slitpropp B Säkringsplåt Spärrkors B Kugghjul, utv. 1:1, Z= Bussning B Vev, mindre, rak Bricka B 1194A 3 Propp Fjäder B 1424 Packning Fjäderring B 1874 Passbricka Packning B 2086/III Synglas Skruv B 2086/III-R Synglas med packningar Anmärkningar anm.1 Ingår i komplett drivanordning: utv. 1:1 LB 363-KAX eller utv. 1.75:1 LB 363-KBX anm.2 Levereras endast ingående i komplett lyftarenhet LB 376 anm.3 Levereras endast ingående i komplett pumpelement LB 378 (std. 9mm kolv) alt. LB (10mm kolv) alt. LB (7mm kolv) anm.4 Levereras endast ingående i komplett synglaskåpa LB 385. Ange behållarstorlek.

9

10 Drivanordning typ BSRE, BSRD och K (handvev) DRIVAXLAR OCH KUGGHJUL Drivsida/Drivaxelläge Rotationsriktning Utväxling A Drivaxel Höger / I IV V Vänster / II III VI Höger / II III VI Vänster / I IV V Anm. Medurs B Kugghjul 45:1 F 1221 B 1107/1 22,5:1 F 1222 B 1107A 4,6:1 F F :1 F 1221/I B 1107/III Moturs 4,6:1 F F 1258/I Medurs 45:1 F 1221/I B 1107/III 45:1 F 1221 B 1107/I Moturs 22,5:1 F 1222 B 1107A Gaveln närmast oljepåfyllningen är definierad som smörjapparatens högra sida. Axelns rotationsriktning ses mot axeländen, a = medurs, b = moturs. Drivaxellägen och tillhörande rotationsriktningar: Art.nr. Benämning Art.nr. Benämning B Lager, vänster B 2073 Drivaxel B Lager, höger B Stoppring B 124 Skruv B 2690 Bricka B 127 Mutter C 134A Lagerställskruv B 129/I Kugghjul C 1044 Oljeplugg B 137 Skruv C 1060 Kil B 1091/I Bussning C 1076AA Lager B Kugghjulsaxel utv. 1,75:1 C Lager B Kugghjulsaxel utv. 1:1 C 1078 Propp B 1106 Bricka C 1399 Tätningsring B 1108 Bussning F 1230 Handvev, större B1109 Kåpa F 1533 Pinne B Lagersköld J 1118 Tätningsring B 1117 Säkringsplåt Spärrulle B 1144 Axel Slitpropp B 1145 Vev, mindre Spärrkors B 2007 Bricka Fjäder B 2012/I Drivspärrhus Packning B 2014 Mutter Skruv B Lagersköld

11

12 Hopkoppling av två smörjapparater samt BSM-växel. Hopkoppling av två smörjapparater Art. nr. Benämning Art. nr. Benämning B Lager, vänster B Kugghjul utv. 1:1 + 1:1,75 1:1,75 + 1:1 B Lager, höger B 1013 Skruv B 1009A Lagersköld, utan kommunikation Packning B Lagersköld, med kommunikation Skruv B Axel Mutter B Kugghjul utv. 1:1,75 + 1,75:1 BSM Växel Pos Art. nr. Benämning Pos. Art. nr. Benämning Spärrulle 18 B 2012/I Spärrhus Slitpropp 19 F 1533 Pinne Spärrkors 20 J 1118 Tätningsring Axel 21 J 435 Packning Fläns Motor 230/400V 1400 rpm 50 Hz Bricka Motor 230/400V 2800 rpm 50 Hz Spärrullfjäder XX Motor specialutf. Uppgiv typ, V, Hz, rpm enl. motorskylten Skruv Växel 1:70, totalt 1: Skruv Växel 1:100, totalt 1: Skruv Växel 1:240, totalt 1: Mutter Växel 1:420, totalt 1: Plattkil Växel 1:720, totalt 1: B 1091/I Spärrbussning Växel 1:1440, totalt 1: B 127 Mutter Växel 1:2160, totalt 1: B 129/I Kugghjul z= Växel 1:2700, totalt 1: B 137 Skruv 17 B 2007 Bricka Spärrkorsplacering: Spärrkorset B1001 måste monteras enl. vidstående bild (sett mot axeländen). Om det felmonteras kommer motorn ej att driva smörjapparaten. Gaveln närmast oljepåfyllningen är definierad som smörjapparatens högra sida. Höger drivsida Vänster drivsida

13

14 8. GARANTIER En korrekt montering och installation enligt instruktionerna garanterar en säker användning och tillförlitlig funktion. Det är viktigt att personal som handhar utrustningen noga läser igenom instruktionerna i detalj. Vi kan inte ställas till svars för fel som uppstått genom att våra instruktioner ej följts. Garantin upphör att gälla om smörjapparaten utan vårt medgivande demonteras av kunden. GARANTISEDEL SMÖRJPUMP TYP B Lev.datum Tillv. nr: Typ: Order nr: LEVERERAD AV: INSTALLERAD AV: KUNDENS NAMN: ADRESS: DATUM: ASSALUB AB lämnar 24 månaders garanti från dag för ibruktagande, dock max 36 mån efter leverans från vår fabrik. Garantiåtagandet avser endast fel som visar sig vid riktig användning av utrustningen och omfattar inte fel förorsakade av yttre åverkan, oriktig montering, bristande underhåll, eller varje annan orsak, ej hänförlig till material eller fabrikationsfel. Från garantiåtagandet undantas komponenter, i vilka köparen låtit inmontera ersättningsdetaljer av främmande fabrikat. ASSALUB AB ansvarar icke i något fall för indirekt skada eller förlust såsom driftavbrott, nedlagda arbetskostnader, förlorade arbetsinkomster, förseningsviten eller liknande. Garantianspråk kan ställas på komponent eller delar där det uppenbarligen föreligger fabrikations- eller materialfel. Felaktig smörjapparat eller komponent skall av köparen returneras till oss eller vår återförsäljare för reparation eller utbyte enligt vårt val. Alla fraktkostnader i samband med garantiärenden betalas av köparen. För felaktighet som kan hänföras till felaktig montering svarar installerande företag enligt ovan.

15 9. CE-dokument EU DECLARATION OF CONFORMITY We, Assalub AB, Prästängsvägen 15, SE Åtvidaberg, Sweden, declare that the: OIL PUMP Type BSP and BSM is designed and manufactured in accordance with EUROPEAN MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EG Åtvidaberg, December 11, 2009 Kim Funck Managing Director Niklas Rehn Responsible for Technical File

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Verktygslåda U HANDBOK -- RESERVDELSLISTA. Modell ; passar nedanstående Hi-boy-sprutor: Rev. A. Montering

Verktygslåda U HANDBOK -- RESERVDELSLISTA. Modell ; passar nedanstående Hi-boy-sprutor: Rev. A. Montering HANDBOK -- RESERVDELSLISTA ANVISNINGAR Handboken innehåller viktig information och säkerhetsföreskrifter. LÄS OCH BEHÅLL SOM REFERENS. Ditt bästa val när kvalitet får avgöra.z 308--817U Rev. A Verktygslåda

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat O.Bodins Maskin AB Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat Reservdelslista och skötselinstruktion gällande B-rundstångsmodell. 2 Innehåll: Kapitel Sida 1. Utförande

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.:

Bruksanvisning. Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: Bruksanvisning Vedklyv 20 T, 6,5 HK bensindriven Art.: 90 36 774 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TRANSPORTSKRUVAR. 3 DRIFTS OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER. WEVIK MASKIN AB

INSTRUKTION FÖR TRANSPORTSKRUVAR. 3 DRIFTS OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER. WEVIK MASKIN AB INSTRUKTION FÖR TRANSPORTSKRUVAR. INNEHÅLL: 1 FUNKTIONSBESKRIVNING. 2 MONTAGEINSTRUKTIONER 3 DRIFTS OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER. 4 SMÖRJNINGSINSTRUKTIONER. 5 RESERVDELSLISTA. 6 EG-FÖRSÄKRAN. PROJEKT NR :

Läs mer

HANDBOK TRANSPORTÖR M400 G. Maj 04. REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. 0046 511 30300 Fax. 0046 511 30301 T0582 1

HANDBOK TRANSPORTÖR M400 G. Maj 04. REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. 0046 511 30300 Fax. 0046 511 30301 T0582 1 Maj 04 HANDBOK TRANSPORTÖR M400 G Art.nr. 361200, 361210 REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. 0046 511 30300 Fax. 0046 511 30301 T0582 1 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN

SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN SÄKERHETSBESTÄMMELSER OCH HANDHAVANDE FÖR KZ312/322-VERKTYGEN Säkerhetsbestämmelser 1. Anslut aldrig verktyget tillluftnätet med spik i magasinet. 2. Rikta aldrig verktyget mot någon, även om du antar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

1.8 DOHC 4G93, B4184SJ, B4184SM. Fig. 1. Det förekommer två huvud orsaker vid montering av kamrem/spännare:

1.8 DOHC 4G93, B4184SJ, B4184SM. Fig. 1. Det förekommer två huvud orsaker vid montering av kamrem/spännare: Spännings inställning Mitsubishi/Volvo 1.8 16V bensin motorer GATES ART. NUMMER: TILLVERKARE: MODELL: MOTOR TYP: MOTOR KOD: 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110 Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110-0809 - Innehållsförteckning FMP 110... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Allmän beskrivning... 5 Mjölkpumpens kapacitet... 5 Styrenhet för mjölkpump... 6 Guide till

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Kugghjulspumpar. Kugghjulspumpar. Serie F. Serie B. Serie WPL. Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min. Serie F. Kapacitet 1-70 l/min.

Kugghjulspumpar. Kugghjulspumpar. Serie F. Serie B. Serie WPL. Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min. Serie F. Kapacitet 1-70 l/min. Kugghjulspumpar Serie F Serie WPL Kapacitet 0,5-15 l/min Serie F Kapacitet 1-70 l/min Serie B Serie B Kapacitet 1-600 l/min Serie WPL Jämn och säker pumpning Trögflytande produkter Självsugande installationer

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86 Sidoförskjutning Modell: S0/S0P Instruktion/reservdelsbok (rev.) ILSBO TOOLS AB +6 (0)650-7 86 Förord Tack för att du valde en produkt från Ilsbo Tools AB! Sidoförskjutningen är en egentillverkad produkt,

Läs mer

HPP13/HPP13 FLEX hydraulisk drivstation

HPP13/HPP13 FLEX hydraulisk drivstation HPP13/HPP13 FLEX hydraulisk drivstation Från serienummer 6109 Reviderad 15.12.2011 Före användning Tack för ert val av en HYCON drivstation. Vi vill uppmärksamma er på att drivstationen levereras utan

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION

CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER L_ AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION TEKNISKA DATA Pumptyp rpm [kw] [A] Vikt DB (A) L _/ T @400V [kg] @ 1m AL AT 32A/4 1500 0.05 0.21 17 28 32 1500 0.08 0.28 17 28

Läs mer

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vedklyv, 9 ton Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vedklyv, 9 ton Art.: 90 16 342 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan installation

Läs mer

Garagedomkraft. Nr. 30-6810 SVERIGE NORGE

Garagedomkraft. Nr. 30-6810 SVERIGE NORGE Garagedomkraft Nr. 30-6810 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval takfläkt PV600

Instruktionsbok DeLaval takfläkt PV600 Instruktionsbok DeLaval takfläkt PV600 5836024531(S1)1205 1 Innehållsförteckning 01. INTRODUKTION... 3 02. LEVERANS...3 03. TEKNISKA SPECIFIKATIONER... 3 04. IHOPSÄTTNING / MONTERING / INSTALLATION...

Läs mer

VESTMEK HÖKANON MK 66

VESTMEK HÖKANON MK 66 VESTMEK HÖKANON MK 66 REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 6 559 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46 (0)511-701 00

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

VESTMEK KASTFLÄKT KK 1600

VESTMEK KASTFLÄKT KK 1600 HANDBOK VESTMEK KASTFLÄKT KK 1600 Art. nr. 74100, 741010-741013, 741020-741023 REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. 0511-303 00 Fax. 0511-303 01 1 T0558 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB,

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning

E-twin. Kompletterande monteringsanvisning. i denna bruksanvisning Kompletterande monteringsanvisning E-twin Läs denna bruksanvisning och den ordinarie bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk. Bruksanvisningen innehåller varningsföreskrifter. Varning. Risk för

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SVEA SVEPERSKRUV 150mm "CARRY IN"

INSTRUKTIONSBOK SVEA SVEPERSKRUV 150mm CARRY IN INSTRUKTIONSBOK SVEA SVEPERSKRUV 150mm "CARRY IN" Bruksanvisning i original Rätt till konstruktionsändringar förbehålles Sveaagri AB Vingåkersvägen 73, SE-641 39 Katrineholm TEL +46(0)150 48 77 00, FAX

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

915 916 918 918I RIDGE TOOL COMPANY

915 916 918 918I RIDGE TOOL COMPANY 915 916 91 91I GB p. 1 DE p. 5 FR p. 11 NL p. 17 IT p. 23 ES p. 2 PT p. 33 SV p. 3 DA p. 42 NO p. 47 FI p. 51 HR p. 56 PL p. 61 RO p. 66 CZ p. 71 HU p. 76 GR p. 1 RU p. 7 Figures p. 93 RIDGE TOOL COMPANY

Läs mer

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion Hydrauliska Spännare GATES ART. NUMMER TILLVERKARE MODELL MOTOR MOTOR TYP Introduktion Hydrauliska Spännare FORD / OPEL / VOLKSWAGEN GROUP MULTIPLE Både kamremssystemet och fläktremssystemet kan ha olika

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Garantihandbok. Förord

Garantihandbok. Förord Garantihandbok Rev 6 Förord Kvalitet och service har fått en allt större betydelse för produkternas goda rykte. Därför är det viktigt att garantiärenden vid varje tillfälle ges en korrekt behandling. I

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

!Före strömmen kopplas på måste

!Före strömmen kopplas på måste 250*) 310 1830 CTC Safir 200, 300 161 501 25-5 2015-11-18 Monterings- och skötselanvisning CTC vattenvärmare typ Safir 200 och Safir 300 är i första hand avsedda för att värma tappvatten i villor. De är

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Hydrauliskt Driven Smörjpump HTL 201 6559h08 810-53096-1 Innehållsförteckning Sida Introduktion Förklaring av de symboler som används... 4 Användarens ansvar... 4 Miljöskydd... 4 Service... 4 Säkerhetsinstruktioner

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING. ULMA AirMove 1500 Vakuumenhet

INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING. ULMA AirMove 1500 Vakuumenhet INSTALLATIONS OCH SKÖTSELANVISNING ULMA AirMove 1500 Vakuumenhet 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Beskrivning 3 2. Uppackning 3 3. Installation 3 4. Service av motorenhet 5 5. Inställningar samt

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat O.Bodins Maskin AB Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat Reservdelslista och skötselinstruktion gällande A-rundstångsmodell. 2 Innehåll: Kapitel Sida 1. Utförande

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK

AVD.4 (41) KOPPLING PERSONVAGNAR VERKSTADS HANDBOK AVD.4 (41) PERSONVAGNAR KOPPLING 164 VERKSTADS HANDBOK .. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Specifi kjtioner Verktyg..... Beskrivning.... Reparationsanvisn i ngar Justering av kopplingspedalens spel... Byte av kopplingsvajer............

Läs mer