Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december

2 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker med stadgarnas målsättning och enligt de riktlinjer som årsmötet och styrelsen beslutar. Styrelsen hade nio protokollförda möten under 2011 och bestod av: Carl-Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid, FC Norr Andreas Stickler, FC Norr Inger Jalakas, FC Väst Stig Hansén, FC Väst Dag Sebastian Ahlander, FC Öst Gudrun Wessnert, FC Öst Lars Magnar Enoksen, FC Syd Leif Jacobsen, FC Syd REVISORER Jan Nyström, auktoriserad revisor; Malin Nilsson, suppleant. Båda kommer från BDO i Stockholm. Medlemsrevisorer: Dan Weissenberg, FC Väst och Kim M. Kimselius, FC Syd. VALNÄMND Inge-Bert Täljedal, FC Norr (sammankallande), Lilian O Montmar, FC Öst, Jan Svärd, FC Syd och Robert Kangas, FC Väst. ÅRSMÖTE Årsmötet genomfördes i Malmö den 16 april. Carl-Axel Gyllenram valdes till ordförande. MEDLEMMAR Vid årsskiftet hade Författarcentrum medlemmar, fördelade så här över regionerna: FC Norr 135, FC Syd 352, FC Väst 260 och FC Öst 681. Medlemsanslutningen sker via regionerna, som var och en bestämmer sin egen årsavgift. EKONOMI Bidraget från Kulturrådet har varit oförändrat under de senaste åren. Större delen av bidraget tilldelas regionerna (Norr, Syd, Väst, Öst) där huvuddelen av verksamheten sker. De extra medel, kr, som Kulturrådet tilldelade Författarcentrum 2011 har till större delen använts till utvecklingen av en ny gemensam webbplats och bokningsdatabas för Författarcentrums fyra regioner. Styrelsen tillsatte, efter beslut i april, en budgetgrupp för att tydliggöra processen när det gäller projekt som läggs på regionerna, exempelvis planering och genomförande av Författarcentrums medverkan under Bok & Bibliotek. STADGAR Styrelsen beslutade att Jan Svärd genomför en utredning kring representantskapet vid Författarcentrum Riks årsmöten och övriga möten för att säkerställa den demokratiska processen. Utredningen kan komma att innebära framtida stadgeändringar. FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN Författarcentrum driver sedan snart 45 år tillbaka Sveriges största författarförmedling. Genom förmedlingen bokas författare till uppläsningar, författarbesök i skolan, skrivarverkstäder, debatter, 2

3 föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Även skrivuppdrag förmedlas. Förmedlade uppdrag Antalet bokningar gjorda av Författarcentrum 2011 var Därutöver handlades ett antal förmedlingsärenden som resulterade i en överenskommelse direkt mellan uppdragsgivare och författare. Det totala antalet förmedlade uppdrag kan därför uppskattas till Efterfrågan på Författarförmedlingens tjänster har ökat kraftigt de senaste åren, sedan 2005 har antalet förmedlade uppdrag ökat med ca 70 %. Sammanlagt genererade uppdragen som förmedlades 2011 drygt 14 miljoner kr i bruttoinkomster till författarna. Det gav statskassan intäkter på ca sju miljoner kr, varav närmare fyra miljoner kronor i sociala avgifter (arbetsgivaravgift) och drygt tre miljoner kronor i skatt. Under 2011, efter ett grundligt förarbete som inleddes 2010, togs de första konkreta stegen mot en gemensam webbplats för Författarcentrums samlade verksamhet, oberoende av regiontillhörighet. Den nya webbsidan ska vara integrerad med en bokningsapplikation, varpå information och bokning sker från samma adress, nuvarande försvinner alltså i sin nuvarande form. En gemensam informationsplattform bidrar till ett proffsigt och sammanhängande intryck samtidigt som den tillhandahåller heltäckande information om föreningens verksamhet, bidrar till en ökad samverkan mellan Författarcentrums fyra regioner och ger en tydligare avsändare till Författarcentrums målgrupper. Författarcentrum Öst ansvarar för administrationen och projektledningen av den nya webbplatsen för Författarcentrum Riks räkning. En referensgrupp med medlemmar från Författarcentrums fyra regioner har hela tiden varit kopplad till webbsidans utveckling, så även en IT-konsult. Lanseringen av den nya webbplatsen var planerad till hösten 2011 men fick skjutas fram till den 1 mars Kvalitetssäkring av verksamheten Författarförmedlingen har sedan tre år tillbaka ett digitalt utvärderingsverktyg. Dagen efter genomfört författaruppdrag skickas automatiskt ett e-postmeddelande till arrangören med en uppmaning att fylla i ett utvärderingsformulär på internet. Arrangören får på en skala 1 5 dels bedöma Författarförmedlingens service, dels själva författarbesöket. Cirka 800 utvärderingar fylldes i Snittbetyget för författarnas framträdande är 4,75 och för författarbesöket som helhet 4,75. Högsta betygsnittet, 4,80 ger arrangörerna till författarna för hur väl förberedda dessa varit. Författarförmedlingen får mycket höga snittbetyg när det gäller tillgänglighet (4,57), bemötande (4,72) och service (4,64). Förmedlingens hemsida får något lägre betyg (4,19). Resultaten från utvärderingarna kommer att vara vägledande för Författarförmedlingens utvecklingsarbete Arbetsskapande projekt Utöver Författarförmedlingens ordinarie verksamhet bedriver Författarcentrum omfattande projektverksamhet som syftar till att bredda författarnas arbetsmarknad och möjliggöra spridningen av uppdrag. Projekten genomförs i huvudsak med extern finansiering och ofta i samarbete med kommuner och landsting i respektive region. Ungefär en fjärdedel av de förmedlade arbetstillfällena 2011 skapades genom Författarcentrums egna läs- och skrivfrämjande projekt. Som exempel kan nämnas Forum för Poesi och Prosa i Västsverige, Sommarmötet i norra Sverige, 3

4 Läsning Pågår i Stockholm och Linköping, Hässleholmsdagen, evenemang i samband med Världsbokdagen och Världspoesidagen och Författarbesök i skärgården. LEKTÖRSTJÄNST Lektörstjänst är Författarcentrums service till en skrivande allmänhet som mot betalning får ett oberoende utlåtande om insända manuskript. Eftersom förlagen numera endast undantagsvis ger omdömen om insända manus, finns en lucka för oss att fylla. Samtidigt som tjänsten erbjuder bra service till allmänheten, skapar den också arbetstillfällen till de medlemmar som har professionell erfarenhet från skrivarutbildningar och lektörs- och redaktörsarbete. 76 manuskript skickades in för bedömning under 2011, vilket är en ökning med 13,4% jämfört med LÄSAMBASSADÖREN Sveriges första läsambassadör, författaren och illustratören Johan Unenge, presenterades av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bok & Bibliotek i Göteborg den 22 september Ambassadörsuppdraget är på två år och i förordnandet ingår att föreläsa, driva debatt och delta i det offentliga samtalet kring vikten av litteratur och läsning bland barn och unga. Projektet är initierat och finansierat av Kulturrådet efter inspiration från USA, Storbritannien och Irland, där motsvarande projekt också finns. Författarcentrum Öst administrerar projektet från sitt kansli åt Författarcentrum Riks. Under hösten 2011 påbörjade Johan Unenge sitt uppdrag som Läsambassadör och deltog vid ett antal arrangemang i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg och presenterade sig för bibliotekspersonal och pedagoger på författardagen i Hässleholm, en heldagskonferens om barn- och ungdomslitteratur. En webbsida finns kopplad till projektet och Läsambassadören fick även en sida på Facebook. Läsambassadören uppmärksammades i media i samband med utnämningen och bidrog med artiklar, t.ex. i DN. BOK & BIBLIOTEK För andra året i rad samarbetade Författarcentrum med Sveriges Författarförbund på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. Författarcentrum och SFF delade monter och scen och hade ett sjuttiotal medverkande författare och översättare på den gemensamma Litteraturscenen under mässdagarna. I montern presenterades organisationernas verksamhet och informationsmaterial delades ut. VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRIL Den 23 april firades Världsbokdagen, Unescos dag för boken och upphovsrätten, i hela Sverige. Genom arrangemang riktade till allmänheten i samband med Världsbokdagen synliggör vi bokens och läsandets centrala roll för kunskapssamhället och för den kulturella mångfalden. Liksom tidigare år kunde Författarcentrum Riks med ekonomiskt stöd från Kulturrådet bistå arrangörer med kostnaden för halva ordinarie arvodet för ett författarframträdande subventionerades 49 arrangemang i hela landet. Då Världsbokdagen inföll på påskafton fick arrangörer stöd för arrangemang som genomfördes veckan före och efter den 23 april. SKAPANDE SKOLA Regeringens satsning på kultur i skolan, Skapande skola, utökades under 2011 till att även omfatta lågstadiet. Inom Skapande skola engagerades författare för skrivarverkstäder, deckarskolor, kabaréprojekt och annat litterärt skapande och inspirerande över hela landet. Under 2011 gjorde Författarcentrum cirka 300 bokningar inom Skapande skola. Flertalet av dessa var resultatet av centrumbildningarnas gemensamma informationsarbete kring Skapande skola och gjordes inom ramen för projektet. Flera skolor hade tidigare inte känt till Författarcentrum. Eller också hade de 4

5 inte haft råd att boka författare. Uppdragen varierade från enstaka klassbesök till igångsättning av skrivarkurser inom olika genrer under längre perioder. Några av platserna där författarbesök, skrivarkurser och andra arrangemang inom ramen för Skapande skola genomfördes under 2011 var Malmö, Arvika, Stockholm, Söderhamn, Västerås, Olofström, Västervik, Lund, Gnosjö, Hästveda, Halmstad, Vimmerby, Bromölla, Örebro, Nyköping, Linköping, Heby, Upplands-Bro, Åre, Motala, Norrköping, Haninge, Tierp, Nacka, Eskilstuna, Järfälla, Värmdö, Åtvidaberg, Sigtuna, Knivsta, Österåker, Falun, Huddinge, Uppsala, Leksand, Nykvarn. Karlskoga, Vallentuna, Mjölby, Norsjö, Kil, Säffle, Lidköping och Borås. SAMVERKAN Arbetsförmedlingen Kultur Författarcentrum har under 2011 haft en fortsatt dialog med Arbetsförmedlingen Kultur om prognos och prognosarbete inom AF Kultur. Centrumbildningarna Kulturrådet har genomfört en översyn över sin bidragsgivning till Centrumbildningarna. I en rapport ges förslag till nya bidragskriterier som fokuserar tydligare på verksamheternas arbetsförmedlande uppdrag. Författarcentrum kommenterade översynen genom att skicka att skicka in ett remissvar där man framhöll att bidraget till det arbetsförmedlande arbetet och dess basresurser är en förutsättning för Författarcentrums verksamhet. Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas samarbete för Författarcentrum Riks räkning. Centrumbildningarna hade en gemensam monter på Skolforum i Älvsjö. I montern förmedlades inspiration och kulturpaket för Skapande skola. Varje dag presenterades minst två olika medlemsaktiviteter och på ämnestorget för praktiska ämnen arrangerades fyra workshops med olika medlemmar. Dessutom arrangerades en föreläsning om varför kultur är viktigt i skolan. En ny informationsfolder utformades med en tydligare kundfokus och baserades delvis på den input man fått från ett referensgruppsmöte med skolpedagoger och representanter från utbildningsförvaltningar. I Skolforums projekt ingick även arbete avseende Mötesplats skola i Göteborg. Dessutom har projektet vid sidan om Skolforum planerat, förberett och medverkat på Stockholms läns kulturnäts nätverksträff den 31/3 och presenterat Centrumbildningarnas verksamhet. Projektet har också samarbetat med Stockholms stads kulturförvaltning som medarrangör vid träff mellan Kultur och Skola den 12/9 samt medverkat i Av egen kraft i Karlstad den 31/10-1/11. Centrumbildningarna gjorde även en gemensam uppvaktning av Kulturrådet och Kulturdepartementet angående Centrumbildningarnas anslag. Förutom satsningen på samarbetet kring Skapande skola har Centrumbildningarna hållit regelbundna möten för att diskutera övriga gemensamma frågor. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbyte och samarbete. Nationella Skolbiblioteksgruppen Författarcentrum ingår i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, ett nätverk av organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas. Författarcentrums representant under 2011 var Cecilia Svanberg. NSG delar varje år ut ett pris till Årets skolbibliotek, ett pris som delas ut på Skolforum i Älvsjö

6 års vinnare blev Norra Fäladens skolområde i Lund. Vinsten består av ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nyqvist samt ett författarbesök som administreras av Författarcentrum. NSG har instiftat priset för att uppmärksamma exempel på välfungerande skolbibliotek. 6

7 REGIONAL VERKSAMHET STYRELSE Magnus Ottelid, ordförande Carl-Axel Gyllenram, sekreterare Johan Hammarström, kassör Andreas Stickler Carina Bergström Karin Ferry Grzegorz Flakierski Inge-Bert Täljedal Theres K Agdler (avgick kort efter årsmötet 2011 då hon tillträdde som vikarierande författarförmedlare) Ordinarie årsmöte hölls den 19 mars. PERSONAL Theres K Agdler, författarförmedlare/projektledare på deltid, efterträdde Kerstin Hillström som avled hösten VERKSAMHET Provins Föreningens litterära tidskrift Provins utkom med fyra nummer. Från nummer 1/2011 tog Erik Jonsson över som redaktör. Provins firade 30 år och blev nominerad till årets kulturtidskrift. eprovins Grzegorz Flakierski utsågs till ny redaktör från januari I eprovins publiceras material som kompletterar den tryckta Provins, men också sådant som är nytt och överraskande. Littfest 2011 medverkade Norrländska litteratursällskapet/författarcentrum Norr vid litteraturfestivalen Littfest i Umeå genom att vara medarrangör till flera seminarier och bidra med kronor. Flera medlemmar bidrog aktivt i både genomförande och förberedelser. Norrlands litteraturpris Föreningen har sedan 1973 delat ut Norrlands litteraturpris, ett stipendium som från början var till Arnold Rörlings minne och oftast haft karaktären av uppmuntran och riktats till ett lovande författarskap med norrländsk anknytning. Prissumman är kronor års pris tilldelades Therése Söderlind för romanen Norrlands svårmod: roman om ett försvinnande. Norrlandsporten Under 2011 har föreningens medlemsblad Norrlandsporten fortsatt vara en del av Provins. 7

8 Poesyfestivalen i Härnösand Poesifestivalen i Härnösand fortsätter att vara ett av de större litterära evenemangen i Norrland. Förutom att sköta författarförmedlingen inför festivalen, bidrog föreningen ekonomiskt med kronor. Sommarmöte Norrländska litteratursällskapet/författarcentrum Norr anordnar ett litterärt sommarmöte varje år, ett möte som flyttar mellan de fem norrlandslänen. År 2011 ägde sommarmötet rum på Ulvön. Rapporter om mötet finns publicerade i Provins 3/2011. I samband med sommarmötet utsågs vinnaren i en utlyst novelltävling på temat Öar. Sätt litteraturen på Jämtlandskartan Föreningen var med och startade det litterära projektet Sätt litteraturen på Jämtlandskartan under Under 2011 genomfördes fem offentliga sammankomster som fick stor uppmärksamhet i lokalpressen. MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Norrländska litteratursällskapets medlemmar erbjuds naturastipendier i form av gratis boende under viss tid på nio olika stipendiegårdar: Högbondens fyr, Höga kusten, Janne Vängman-torpet i Risnäs, Jormliens fjällgård i Gäddede, Kiörningsgården i Nordingrå, Marsliden, Medlefors folkhögskola i Skellefteå, Ricklundgården i Saxnäs, Tuggengården i Lycksele och Vindelns folkhögskola. Dessa naturastipendier ger möjlighet till lugn och ro för koncentrerat litterärt arbete och är mycket uppskattade. 8

9 STYRELSE Lars Magnar Enoksen, ordförande Ann Hingström, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Gunilla Bergdahl, sekreterare Angela Garcia Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft, suppleant Magnus Ödmark, suppleant Ordinarie årsmöte hölls den 6 mars. PERSONAL Anna Alsmark, författarförmedlare/koordinator och kanslichef, anställd på heltid; Christer Classon, bistod under 2011 kansliet och var ansvarig för Loftets administration och marknadsföring. VERKSAMHET Hässleholmsdagen Möt författare som skriver för barn och unga. I januari bildades en ny referensgrupp kopplad till den återkommande författardagen i Hässleholm. Förutom Anna Alsmark från Författarcentrum Syd består gruppen av representanter från Kultur Skåne, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost (Kronoberg och Blekinge), Regionförbundet i Kalmar samt Hässleholms stadsbibliotek. Syfte och målsättningar för författardagen samt en ny logga togs fram av referensgruppen. Den 22 november genomfördes den välbesökta författarpresentationsdagen med inriktning på barnoch ungdomslitteratur i Hässleholm. 280 deltagare, lärare och biblioteksanställda, tillresta från hela södra Sverige, deltog på konferensen. Åtta författare presenterade sina författarskap. Dessutom presenterades LitteraLunds kommande verksamhet. Hässleholmsdagen arrangeras i ett samarbete med Regionbibliotek Skåne/Kultur Skåne samt Länsbibliotek Sydost (Kronoberg och Blekinge), Regionbibliotek Kalmar, Regionbibliotek Jönköping och Regionbibliotek Halland. Kristianstad Bokfestival Den 2 september var Författarcentrum Syd medarrangör av en författarstafett på Kristianstad Bokfestival. Sju författare deltog. Loftet Lokalen Loftet finns i Litteraturens hus/författarcentrum Syds lokaler i Malmö. Lokalen kan hyras av Författarcentrum och dess medlemmar samt av föreningar, företag med mera. Under 2011 höll åtta medlemmar i Författarcentrum Syd sina boksläpp på Loftet. 35 föreningar och företag anordnade sammanlagt 108 arrangemang. Lokalen- Poeten på hörnet Ett nytt samarbete inleddes på hösten med författaren Katarina Mazetti om att gemensamt driva 9

10 verksamhet för lokala författare och deras böcker i en före detta butikslokal som tillhör författaren. Malmö kulturstöd stödjer den nya mötesplatsen. Poesiuppläsningar i samband med invigningen samt en bokmarknad i december hann genomföras under Lokalen hette till en början Lokalen men döptes om till Poeten på hörnet. Lommas längsta bokbord 13 medlemmar fanns på plats vid Författarcentrums bokbord den 28 maj när Lommas längsta bokbord arrangerades av biblioteket och ABF. Samarbeten Författarcentrum Syd var med på planeringen av författarprogrammet på Kulturens utställning Popstad som äger rum hösten 20117våren Ett samarbete inleddes med Kritikfestivalen Malmö/Köpenhamn och ett samarbete startades med Smålands författarsällskap inför kommande skrivarhelger 2012 och Seminarium Den 17 september hölls ett välbesökt seminarium om Hjalmar Gullbergs författarskap på Malmö stadsbibliotek, till minne av Gullbergs födelse. Seminariet var ett samarbete mellan Författarcentrum Syd och Hjalmar Gullbergsällskapet. Skånska Bokmässan i Helsingborg Den 2 november var Författarcentrum Syd medarrangör till ett program på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Temat för Skånska Bokmässan 2011 var staden och de medverkande diskuterade frågor kring Den mångfasetterade staden. Kvällen innehöll också diktläsning av tre av Författarcentrum Syds medlemmar. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Skånes hembygdsförbund, Helsingborgs Museiförening, Studiefrämjandet, Dunkers kulturhus och Helsingborgs stad samt föreningen Poetisk Plattform. MEDLEMSNYTTA OCH AKTIVITETER Under 2011 har Författarcentrum Syd förbättrat användandet av e-postutskick genom att anlita e- postföretaget Beep Send i Malmö. Det fyrsidiga medlemsbladet Flygande posten fick en ny formgivning och gavs ut tre gånger. Den 20 augusti ordnade Författarcentrum Syd en medlemsutflykt till Köpenhamn med temat Litterär sommaruppläsning- tema trädgård. I lokalen Loftet, som Författarcentrum Syd disponerar, ordnades ett flertal medlemsarrangemang under I januari en franskinspirerad afton med Jan Sigurd, i februari en afton om översättning, i april en bokpresentation med Bunny Ragnerstam. Ett medlemsmingel ordnades i september i samband med Kristianstad Bokfestival. I augusti besökte den kubanske författaren Rafael Hernández Författacentrum Syds kansli och pratade om Cuba from inside. A cultural and political and political perspective on the progress of changes i ett samtal med René Vásquez Díaz. Den 8 december hölls en julsammankomst i den nya lokalen (senare döpt till Poeten på hörnet). 10

11 STYRELSE Inger Jalakas, ordförande Stig Hansén, vice ordförande Karin Edvall Kristín Bjarnadóttir Helen Tursten Homeira Tari Carl Forsberg Maria Aminoff, suppleant Stewe Claeson, suppleant Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars. PERSONAL Personalstyrkan består av sex anställda, där samtliga arbetar deltid. Christina Norrman, föreningssekreterare och ekonomiansvarig; Kennet Klemets, författarförmedlare; Pål Börjesson, informatör och projektledare; Hedvig van Berlekom, informatör; Thomas Skuja, projektassistent. Peter Nilsson, informatör och projektledare, är tjänstledig sedan halvårsskiftet och Carl Forsberg avslutade i januari sitt vikariat som projektledare. VERKSAMHET Barnboksnätet BarnBoksNätet fortsätter att växa. Medlemmarna träffas ungefär en gång i månaden. Nätverkets blogg har blivit en viktig röst i debatten om barn- och ungdomskultur och hade 2011 uppskattningsvis70 besökare per dag. Under året har BarnBoksNätet bland annat anordnat en fortbildningshelg i Hunnebostrand för sina medlemmar. Forum för poesi och prosa Forum för poesi och prosa genomförde 30 arrangemang under 2010, åtta av dem var i Göteborg och resten fördelades på åtta orter i regionen: Borås, Kinna, Skövde, Åmål, Ed, Dals Långed, Trollhättan och Vänersborg. Den nordiska profilen på programmet fortsatte under vårsäsongen, trots uteblivet stöd från Nordisk kulturfond. Forum för poesi och prosas ekonomiska situation har varit fortsatt osäker och mycket tid och kraft har lagts ned på kontakt med bidragsgivare, sökande av medel från fonder och stiftelser och på att söka sponsorer. Under året hade Forum för första gången verksamhetsstöd i stället för projektstöd från Göteborgs stad, dock utan någon höjning av stödet. Däremot dubblerades nästan stödet från Kulturrådet inför kommande verksamhetsår. Författardagar Den 18 november arrangerades Författardagen Barn och ungdom där sex författare som framträdde inför ett 60-tal personer på Burgårdens konferenscenter. Författardagen arrangeras i samarbete med Regionbiblioteket Västa Götaland, Skolbibliotekscentralen och Göteborgs stadsbibliotek. 11

12 Den 25 november framträdde tolv aktuella västsvenska författare inför drygt 100 inbjudna bibliotekarier och gymnasielärare. Evenemanget genomförs i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek och Kultur i Väst/Regionbilioteket. Båda författardagarna är gratis för åhörarna. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Internationell Författarscen Göteborg Författarcentrum Väst bidrog under 2010 till att starta Internationell författarscen Göteborg. Scenen har sedan dess drivits i samarbete med Världskulturmuseet, Bokmässan, Stadsbiblioteket Göteborg samt Göteborg & Co. Författarcentrum Väst har stått för koordinator och administration genomfördes sex arrangemang på fyra olika scener. Sammanlagt gästade åtta författare scenen, bland dem Nobelpristagaren Mari Vargas Llosa. Klubb Kamel Vänföreningen omvandlades hösten 2011 till en egen förening och har startat verksamheten med att ordna bokcirklar med koppling till Forum för poesi och prosas program. Kulturkalaset i Göteborg Under Kulturkalaset släpptes höstens program för Forum för poesi och prosa. I Storans Kristallsal bjöds publiken förutom ett nytryckt program på en uppläsning av romandebuterande Carolina Fredriksson. I Kristallfoajén anordnades också en programpunkt där Pamela Jaskoviak, Kristofer Folkhammar och magasinet Filters chefredaktör Mattias Göransson medverkade. Kulturnatta i Göteborg Som många år tidigare hade Författarcentrum Väst ett litterärt program på Kulturnatta i sin egen lokal på Prinsgatan. Författarna Elin Grelsson och Staffan Weesterberg framträdde inför närmare 50 personer. Litteraturombuden Genom litteraturombud bestående av lärare och bibliotekarier i västra Sverige sprids information om Författarcentrum Väst i regionen. Lost in Migration Författarcentrum Väst stöttade under 2010 elevprojektet Lost in migration, som genomförs av studenter på projektledarutbildningen Kulturverkstan. Projektet syftade till att synliggöra exilförfattare i Göteborg, bland annat genom upprättandet av en hemsida och utgivande av en antologi med 17 författare. Hösten 2011 utkom antologin och i december avslutades projektet officiellt vid ett releaseparty på Författarcentrum. Samtidigt startade de närvarande författarna ett nätverk för exilförfattare, Lost in Migration. Made in Backa Allmänna arvsfonden har beviljat medel för två års utgivning av kulturtidskriften av och för barn i Backa. För 2011 beviljades även medel till två provnummer i Kärra respektive Tuve, varav det ena, Made in Tuve kom ut hösten Under året har 400 barn i Backa, Kärra och Tuve fått möjligheten att skriva samt träffa olika författare och föreläsare. Dessutom har fler än 40 ungdomar arbetat med tidningen genom olika uppdrag. Inför 2012/13 kommer ytterligare medel att sökas från Allmänna arvsfonden. Om dessa 12

13 beviljas talar mycket för att det blir de sista projektmedlen från arvsfonden till Made in Backa. Under 2011 har därför arbetet med att förankra projektet och att söka finansiering i stadsdelen och kommunen intensifierats. Poesidagen Poesidagen äger rum andra söndagen i november och är liksom Världsbokdagen ett samarrangemang med Göteborgs stadsbibliotek presenterade Kennet Klemets poeterna Aase Berg, Naima Chahboun, Kristofer Flensmarck, Katarina Frostenson, Eric Fylkeson och MonoMono på Hörsalens scen inför ett hundratal åhörare. Röst Röst, Författarcentrum Västs scen för tystade författare, arrangerade två kvällar med stöd av Världskulturmuseet och Västra Götalandsregionens mångkulturkonsulent: "I väntan med poeten Ghayath Almadhoun från Palestina, som varit flykting hela livet, och Att överleva mörkret med konstnären Soudabeh Ardavan och författaren Roozbeh Fatemi, vilka båda har skildrat iranska fängelser i sin konst. Röst avslutade året med ett samarbete med Forum för poesi och prosa kring december månads temavecka. Samarbeten Författarcentrum Väst samarbetar med Kultur&Näringsliv kring tips, idéer och kontakter till sponsorsamarbeten, med Tillt/Skådebanan som hjälper till att föra ut information om verksamheten samt med Kultur i Väst som numera har till uppgift att även lyfta fram litteraturen som konstform. Samarbetet med Västsvenska Författarsällskapet fortskrider genom priset årets författare och skrivartävlingen Unga skrivare. Textival Författarcentrum Väst medverkade för femte året i rad på bokmässan och det litterära arrangemanget Textival. FC Väst hade eget bok- och informationsbord och erbjöd även en lyssningsstation där besökare kunde lyssna på ljudupptagningar från uppläsningar från Forum för poesi och prosa. Världsbokdagen Författarcentrum Västs största enskilda arrangemang äger rum på Världsbokdagen den 23 april. Sju författare framträdde och UKON var presentatör. Cirka 150 personer besökte hörsalen i Göteborgs stadsbibliotek. Fri entré. Årets författare 2011 var fjärde året som Författarcentrum Väst samarbetade med Västsvenska författarsällskapet, VFS, kring Årets författare som sedan 1950-talet delas ut av VFS. Från FC Väst deltog Stig Hansén. Organisationerna bidrog med kr vardera medan Göteborgs kulturnämnd höjde sitt bidrag till kr. Priset gick till Carin Mannheimer. MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER I september lanserades en ny, digital medlemstidning, Dikt an som sedan dess ges ut en gång per månad. Dikt an innehåller bl a medlemsporträtt, nyheter och en månatlig krönika. Plats finns också för 13

14 medlemmarnas egna annonser och debatter. I augusti arrangerades ett seminarium, Egna ord och andras, tillsammans med Översättarcentrum. Runt 25 medlemmar i de båda föreningarna lyssnade på ett samtal mellan författarna tillika översättarna Helena Eriksson, Kennet Klemets och Johan Nilsson under ledning av översättaren och kulturredaktören Jenny Högström. I december hölls en glöggträff där medlemmar och styrelse fick tillfälle att mingla under gemytliga former. 14

15 STYRELSE Dag Sebastian Ahlander, ordförande Gudrun Wessnert, vice ordförande Stefan de Vylder, kassör Brian Ashley Ulf Ulfvarson Susanne Halvardsson, suppleant Madeleine Hjort, suppleant Av personliga skäl lämnade Ulrika Lidbo sin styrelseplats strax efter årsmötet varpå Brian Ashley valdes till ordinarie ledamot. Under året blev Peter Arrhenius adjungerad i styrelsen. Ordinarie årsmöte hölls den 23 mars. PERSONAL Alf Kyhlén, författarförmedlare/projektledare på heltid; Lars Stjernström, ekonomiansvarig på deltid; Cecilia Svanberg, projektledare på heltid och Åsa Nordlinder, föreningssekreterare/projektledare på deltid. Vikarier under tjänstledighet och föräldraledighet: Helena Eitrem redaktör/projektledare, Heléne Jensen, redaktör/projektledare och Nina Östlund författarförmedlare/projektledare. Jenny Lindblad, redaktör, var tjänstledig och Karin Sundequist, författarförmedlare/projektledare, föräldraledig under VERKSAMHET Bokbord Som en del av Stockholms Kulturfestival arrangerades Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm den 21 augusti. Författarcentrum Öst fanns representerat med ett fyrtiotal medlemmar som tagit chansen att sälja sina böcker vid föreningens bord. Andra helgen i advent hade Författarcentrum bokbord på Schysst Jul i ABF-huset. Författardagen Den 28 januari anordnades för 27 året den populära Författardagen i Stockholm. 16 författare framträdde i ABF-huset inför närmare 250 kultursamordnare. Författarbesök i skärgården Under höstterminen 2011 genomfördes det uppskattade projektet Författarbesök i skärgården för åttonde gången. 13 skärgårdsskolor i Haninge, Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner fick gratis författarbesök, besök som de annars skulle haft svårt att finansiera själva. Femton medlemmar i Författarcentrum Öst träffade eleverna inom ramen för projektet, som möjliggjordes genom stöd från Stockholms läns landsting samt Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Kulturnatt Stockholm Lördagen den 9 april anordnades Stockholms kulturnatt för andra året. Författarcentrum Öst deltog med ett program på Bibliotek Plattan i Kulturhuset. Tidigt på kvällen genomfördes en uppläsningsstafett med författarna Martina Haag, Mara Lee, Ola Nilsson och Jan Henrik Swahn. 15

16 Läsning Pågår Läsning Pågår Stockholm, som är ett samarbete mellan Författarcentrum Öst, Stockholms stads kulturförvaltning och Medioteket vid Utbildningsförvaltningen, genomfördes för trettonde året i rad. Det subventionerar författarbesök i skolan under våren i skolår 5 och under hösten i skolår 8. Läsning Pågår Linköping genomfördes för andra gången och i samarbete med Linköpings kommun. Författarcentrum Öst administrerade projektet och anordnade en inspirationsföreläsning för de lärare och skolbibliotekarier som anmält sina klasser. Nätverkande Författarcentrum Öst ingår sedan 2010 i det nystartade nätverket Litterära Uppsala, vars syfte är att utveckla Uppsala som litteraturstad. I nätverket ingår representanter från såväl det fria kulturlivet som kommun och landsting Författarcentrum Öst ska aktivt kommunicera genom KULAN, Stockholm stads webb-baserade mötesplats för kultur och skola, bl.a. genom att marknadsföra Läsning Pågår där. Podium Podium är Författarcentrum Östs print on demand-förlag med utgivning av böcker på de nationella minoritetsspråken, klassiker samt författares egen utgivning (Podium Distribution) gav Podium, inom Författarcentrum Östs projekt Stockholm läser, ut Norrtullsligan av Elin Wägner, som blev en stor succé med goda försäljningssiffror och välbesökta bokcirklar. Utöver det gav förlaget under 2011 ut Samlade dikter av Harriet Löwenhjelm och barnboken Cugo skriven på nordsamiska av John Erling Utsi. Utöver denna utgivning lanserades skrivartävlingen Att vara ung rom idag som kommer att slutföras under av Författarcentrums medlemmar gav ut böcker på egen bekostnad i samarbete med Podium Distribution. Redaktörsstödet för nyskrivna böcker och helhetsgreppet med förlagstjänster är det som skiljer Podium från andra aktörer på marknaden. Stockholm läser Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. Från 2010 drivs Stockholm läser av Författarcentrum i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek röstade stockholmarna fram böcker ur olika genrer som utspelas i Stockholm. En jury valde sedan, utifrån stockholmarnas boklista, vilken bok som skulle bli 2011 års Stockholm läser-bok. Valet föll på Elin Wägners Norrtullsligan, som i januari 2011 gavs ut i en ny pocketugåva på Podium. Stockholm läser och Norrtullsligan fick stor uppmärksamhet i media. Inom ramen för Stockholm läser anordnades bl.a. ett flertal bokcirklar, en stadsvandring och filmvisning. Världspoesidagen 21 mars På Världspoesidagen den 21 mars 2011 anordnade Författarcentrum Öst ett poesievenemang med tema: Migrationer. Konstnärlig ledare för kvällen var poeten och litteraturkritikern Athena Farrokhzad, som hade inspirerats av den judisk-mexikanska författaren Gloria Gervitz långdikt Migrationer. Kvällens medverkande poeter var Ghayath Almadhoun, palestinsk poet och journalist bosatt i Stockholm, Naima Chahboun, poet och genusvetare, Ann Hallström, poet och redaktör för Lyrikvännen, Jila Mossaed, poet och översättare, Harryette Mullen, amerikansk poet och litteraturvetare, Khashayar Naderehvandi, Caterina Pascual Söderbaum, författare och översättare, Marie Silkeberg, poet, översättare och professor, samt David Vikgren. Evenemanget ägde rum på Kägelbanan i Stockholm och genomfördes med bidrag från Kulturrådet, Svenska Akademien och Stockholm stads kulturförvaltning och Södertörns högskola. 16

17 MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Vid sex tillfällen under året arrangerades medlemsträffar: En kväll i november var det författarstafett med nio medverkande författare. Årsmötet i mars avrundades traditionsenligt med fisksoppa och medlemsmingel. Medlemsträffen den 12 september gästades av den irländska läsambassadören Siobhán Parkinson och den 4 oktober fick Författarcentrum Öst besök av Jakob Kihlberg och Isak Reichel från litteraturutredningen. En kväll i november var det författarstafett/uppläsningskväll, vid vilken nio författare medverkade. Årets sista medlemsträff, den 5 december, bjöds det på glögg och lussebullar på kansliet. Därutöver inbjöds Författarcentrums barn- och ungdomsboksförfattare till en nätverksträff med BUS och Svenska Tecknare. Träffen ägde rum i april. Två medlemskurser erbjöds under året: Gör din egen hemsida i Wordpress, som genomfördes vid två tillfällen (januari och mars) och Kurs i presentationsteknik, som tyvärr fick för få anmälningar för att kunna genomföras Medlemmarna erbjöds att beställa visitkort till självkostnadspris. Föreningen utverkade medlemsrabatter i samarbete med Teater Giljotin och 1OTAL. Medlemmarna erbjöds också porträttfotografering till reducerat pris av Ulla Montan. 17

18 30 mars 2012 Carl-Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid Andreas Stickler Dag Sebastian Ahlander Gudrun Wessnert Inger Jalakas Stig Hansén Lars Magnar Enoksen Leif Jacobsen 18