Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer Verksamhetsåret 1 januari 31 december

2 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker med stadgarnas målsättning och enligt de riktlinjer som årsmötet och styrelsen beslutar. Styrelsen hade nio protokollförda möten under 2011 och bestod av: Carl-Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid, FC Norr Andreas Stickler, FC Norr Inger Jalakas, FC Väst Stig Hansén, FC Väst Dag Sebastian Ahlander, FC Öst Gudrun Wessnert, FC Öst Lars Magnar Enoksen, FC Syd Leif Jacobsen, FC Syd REVISORER Jan Nyström, auktoriserad revisor; Malin Nilsson, suppleant. Båda kommer från BDO i Stockholm. Medlemsrevisorer: Dan Weissenberg, FC Väst och Kim M. Kimselius, FC Syd. VALNÄMND Inge-Bert Täljedal, FC Norr (sammankallande), Lilian O Montmar, FC Öst, Jan Svärd, FC Syd och Robert Kangas, FC Väst. ÅRSMÖTE Årsmötet genomfördes i Malmö den 16 april. Carl-Axel Gyllenram valdes till ordförande. MEDLEMMAR Vid årsskiftet hade Författarcentrum medlemmar, fördelade så här över regionerna: FC Norr 135, FC Syd 352, FC Väst 260 och FC Öst 681. Medlemsanslutningen sker via regionerna, som var och en bestämmer sin egen årsavgift. EKONOMI Bidraget från Kulturrådet har varit oförändrat under de senaste åren. Större delen av bidraget tilldelas regionerna (Norr, Syd, Väst, Öst) där huvuddelen av verksamheten sker. De extra medel, kr, som Kulturrådet tilldelade Författarcentrum 2011 har till större delen använts till utvecklingen av en ny gemensam webbplats och bokningsdatabas för Författarcentrums fyra regioner. Styrelsen tillsatte, efter beslut i april, en budgetgrupp för att tydliggöra processen när det gäller projekt som läggs på regionerna, exempelvis planering och genomförande av Författarcentrums medverkan under Bok & Bibliotek. STADGAR Styrelsen beslutade att Jan Svärd genomför en utredning kring representantskapet vid Författarcentrum Riks årsmöten och övriga möten för att säkerställa den demokratiska processen. Utredningen kan komma att innebära framtida stadgeändringar. FÖRFATTARFÖRMEDLINGEN Författarcentrum driver sedan snart 45 år tillbaka Sveriges största författarförmedling. Genom förmedlingen bokas författare till uppläsningar, författarbesök i skolan, skrivarverkstäder, debatter, 2

3 föredrag, poesifestivaler, studiedagar med mera. Även skrivuppdrag förmedlas. Förmedlade uppdrag Antalet bokningar gjorda av Författarcentrum 2011 var Därutöver handlades ett antal förmedlingsärenden som resulterade i en överenskommelse direkt mellan uppdragsgivare och författare. Det totala antalet förmedlade uppdrag kan därför uppskattas till Efterfrågan på Författarförmedlingens tjänster har ökat kraftigt de senaste åren, sedan 2005 har antalet förmedlade uppdrag ökat med ca 70 %. Sammanlagt genererade uppdragen som förmedlades 2011 drygt 14 miljoner kr i bruttoinkomster till författarna. Det gav statskassan intäkter på ca sju miljoner kr, varav närmare fyra miljoner kronor i sociala avgifter (arbetsgivaravgift) och drygt tre miljoner kronor i skatt. Under 2011, efter ett grundligt förarbete som inleddes 2010, togs de första konkreta stegen mot en gemensam webbplats för Författarcentrums samlade verksamhet, oberoende av regiontillhörighet. Den nya webbsidan ska vara integrerad med en bokningsapplikation, varpå information och bokning sker från samma adress, nuvarande försvinner alltså i sin nuvarande form. En gemensam informationsplattform bidrar till ett proffsigt och sammanhängande intryck samtidigt som den tillhandahåller heltäckande information om föreningens verksamhet, bidrar till en ökad samverkan mellan Författarcentrums fyra regioner och ger en tydligare avsändare till Författarcentrums målgrupper. Författarcentrum Öst ansvarar för administrationen och projektledningen av den nya webbplatsen för Författarcentrum Riks räkning. En referensgrupp med medlemmar från Författarcentrums fyra regioner har hela tiden varit kopplad till webbsidans utveckling, så även en IT-konsult. Lanseringen av den nya webbplatsen var planerad till hösten 2011 men fick skjutas fram till den 1 mars Kvalitetssäkring av verksamheten Författarförmedlingen har sedan tre år tillbaka ett digitalt utvärderingsverktyg. Dagen efter genomfört författaruppdrag skickas automatiskt ett e-postmeddelande till arrangören med en uppmaning att fylla i ett utvärderingsformulär på internet. Arrangören får på en skala 1 5 dels bedöma Författarförmedlingens service, dels själva författarbesöket. Cirka 800 utvärderingar fylldes i Snittbetyget för författarnas framträdande är 4,75 och för författarbesöket som helhet 4,75. Högsta betygsnittet, 4,80 ger arrangörerna till författarna för hur väl förberedda dessa varit. Författarförmedlingen får mycket höga snittbetyg när det gäller tillgänglighet (4,57), bemötande (4,72) och service (4,64). Förmedlingens hemsida får något lägre betyg (4,19). Resultaten från utvärderingarna kommer att vara vägledande för Författarförmedlingens utvecklingsarbete Arbetsskapande projekt Utöver Författarförmedlingens ordinarie verksamhet bedriver Författarcentrum omfattande projektverksamhet som syftar till att bredda författarnas arbetsmarknad och möjliggöra spridningen av uppdrag. Projekten genomförs i huvudsak med extern finansiering och ofta i samarbete med kommuner och landsting i respektive region. Ungefär en fjärdedel av de förmedlade arbetstillfällena 2011 skapades genom Författarcentrums egna läs- och skrivfrämjande projekt. Som exempel kan nämnas Forum för Poesi och Prosa i Västsverige, Sommarmötet i norra Sverige, 3

4 Läsning Pågår i Stockholm och Linköping, Hässleholmsdagen, evenemang i samband med Världsbokdagen och Världspoesidagen och Författarbesök i skärgården. LEKTÖRSTJÄNST Lektörstjänst är Författarcentrums service till en skrivande allmänhet som mot betalning får ett oberoende utlåtande om insända manuskript. Eftersom förlagen numera endast undantagsvis ger omdömen om insända manus, finns en lucka för oss att fylla. Samtidigt som tjänsten erbjuder bra service till allmänheten, skapar den också arbetstillfällen till de medlemmar som har professionell erfarenhet från skrivarutbildningar och lektörs- och redaktörsarbete. 76 manuskript skickades in för bedömning under 2011, vilket är en ökning med 13,4% jämfört med LÄSAMBASSADÖREN Sveriges första läsambassadör, författaren och illustratören Johan Unenge, presenterades av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på Bok & Bibliotek i Göteborg den 22 september Ambassadörsuppdraget är på två år och i förordnandet ingår att föreläsa, driva debatt och delta i det offentliga samtalet kring vikten av litteratur och läsning bland barn och unga. Projektet är initierat och finansierat av Kulturrådet efter inspiration från USA, Storbritannien och Irland, där motsvarande projekt också finns. Författarcentrum Öst administrerar projektet från sitt kansli åt Författarcentrum Riks. Under hösten 2011 påbörjade Johan Unenge sitt uppdrag som Läsambassadör och deltog vid ett antal arrangemang i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg och presenterade sig för bibliotekspersonal och pedagoger på författardagen i Hässleholm, en heldagskonferens om barn- och ungdomslitteratur. En webbsida finns kopplad till projektet och Läsambassadören fick även en sida på Facebook. Läsambassadören uppmärksammades i media i samband med utnämningen och bidrog med artiklar, t.ex. i DN. BOK & BIBLIOTEK För andra året i rad samarbetade Författarcentrum med Sveriges Författarförbund på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg. Författarcentrum och SFF delade monter och scen och hade ett sjuttiotal medverkande författare och översättare på den gemensamma Litteraturscenen under mässdagarna. I montern presenterades organisationernas verksamhet och informationsmaterial delades ut. VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRIL Den 23 april firades Världsbokdagen, Unescos dag för boken och upphovsrätten, i hela Sverige. Genom arrangemang riktade till allmänheten i samband med Världsbokdagen synliggör vi bokens och läsandets centrala roll för kunskapssamhället och för den kulturella mångfalden. Liksom tidigare år kunde Författarcentrum Riks med ekonomiskt stöd från Kulturrådet bistå arrangörer med kostnaden för halva ordinarie arvodet för ett författarframträdande subventionerades 49 arrangemang i hela landet. Då Världsbokdagen inföll på påskafton fick arrangörer stöd för arrangemang som genomfördes veckan före och efter den 23 april. SKAPANDE SKOLA Regeringens satsning på kultur i skolan, Skapande skola, utökades under 2011 till att även omfatta lågstadiet. Inom Skapande skola engagerades författare för skrivarverkstäder, deckarskolor, kabaréprojekt och annat litterärt skapande och inspirerande över hela landet. Under 2011 gjorde Författarcentrum cirka 300 bokningar inom Skapande skola. Flertalet av dessa var resultatet av centrumbildningarnas gemensamma informationsarbete kring Skapande skola och gjordes inom ramen för projektet. Flera skolor hade tidigare inte känt till Författarcentrum. Eller också hade de 4

5 inte haft råd att boka författare. Uppdragen varierade från enstaka klassbesök till igångsättning av skrivarkurser inom olika genrer under längre perioder. Några av platserna där författarbesök, skrivarkurser och andra arrangemang inom ramen för Skapande skola genomfördes under 2011 var Malmö, Arvika, Stockholm, Söderhamn, Västerås, Olofström, Västervik, Lund, Gnosjö, Hästveda, Halmstad, Vimmerby, Bromölla, Örebro, Nyköping, Linköping, Heby, Upplands-Bro, Åre, Motala, Norrköping, Haninge, Tierp, Nacka, Eskilstuna, Järfälla, Värmdö, Åtvidaberg, Sigtuna, Knivsta, Österåker, Falun, Huddinge, Uppsala, Leksand, Nykvarn. Karlskoga, Vallentuna, Mjölby, Norsjö, Kil, Säffle, Lidköping och Borås. SAMVERKAN Arbetsförmedlingen Kultur Författarcentrum har under 2011 haft en fortsatt dialog med Arbetsförmedlingen Kultur om prognos och prognosarbete inom AF Kultur. Centrumbildningarna Kulturrådet har genomfört en översyn över sin bidragsgivning till Centrumbildningarna. I en rapport ges förslag till nya bidragskriterier som fokuserar tydligare på verksamheternas arbetsförmedlande uppdrag. Författarcentrum kommenterade översynen genom att skicka att skicka in ett remissvar där man framhöll att bidraget till det arbetsförmedlande arbetet och dess basresurser är en förutsättning för Författarcentrums verksamhet. Författarcentrum Öst deltar i centrumbildningarnas samarbete för Författarcentrum Riks räkning. Centrumbildningarna hade en gemensam monter på Skolforum i Älvsjö. I montern förmedlades inspiration och kulturpaket för Skapande skola. Varje dag presenterades minst två olika medlemsaktiviteter och på ämnestorget för praktiska ämnen arrangerades fyra workshops med olika medlemmar. Dessutom arrangerades en föreläsning om varför kultur är viktigt i skolan. En ny informationsfolder utformades med en tydligare kundfokus och baserades delvis på den input man fått från ett referensgruppsmöte med skolpedagoger och representanter från utbildningsförvaltningar. I Skolforums projekt ingick även arbete avseende Mötesplats skola i Göteborg. Dessutom har projektet vid sidan om Skolforum planerat, förberett och medverkat på Stockholms läns kulturnäts nätverksträff den 31/3 och presenterat Centrumbildningarnas verksamhet. Projektet har också samarbetat med Stockholms stads kulturförvaltning som medarrangör vid träff mellan Kultur och Skola den 12/9 samt medverkat i Av egen kraft i Karlstad den 31/10-1/11. Centrumbildningarna gjorde även en gemensam uppvaktning av Kulturrådet och Kulturdepartementet angående Centrumbildningarnas anslag. Förutom satsningen på samarbetet kring Skapande skola har Centrumbildningarna hållit regelbundna möten för att diskutera övriga gemensamma frågor. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbyte och samarbete. Nationella Skolbiblioteksgruppen Författarcentrum ingår i Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, ett nätverk av organisationer som alla har intresse av att skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas. Författarcentrums representant under 2011 var Cecilia Svanberg. NSG delar varje år ut ett pris till Årets skolbibliotek, ett pris som delas ut på Skolforum i Älvsjö

6 års vinnare blev Norra Fäladens skolområde i Lund. Vinsten består av ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nyqvist samt ett författarbesök som administreras av Författarcentrum. NSG har instiftat priset för att uppmärksamma exempel på välfungerande skolbibliotek. 6

7 REGIONAL VERKSAMHET STYRELSE Magnus Ottelid, ordförande Carl-Axel Gyllenram, sekreterare Johan Hammarström, kassör Andreas Stickler Carina Bergström Karin Ferry Grzegorz Flakierski Inge-Bert Täljedal Theres K Agdler (avgick kort efter årsmötet 2011 då hon tillträdde som vikarierande författarförmedlare) Ordinarie årsmöte hölls den 19 mars. PERSONAL Theres K Agdler, författarförmedlare/projektledare på deltid, efterträdde Kerstin Hillström som avled hösten VERKSAMHET Provins Föreningens litterära tidskrift Provins utkom med fyra nummer. Från nummer 1/2011 tog Erik Jonsson över som redaktör. Provins firade 30 år och blev nominerad till årets kulturtidskrift. eprovins Grzegorz Flakierski utsågs till ny redaktör från januari I eprovins publiceras material som kompletterar den tryckta Provins, men också sådant som är nytt och överraskande. Littfest 2011 medverkade Norrländska litteratursällskapet/författarcentrum Norr vid litteraturfestivalen Littfest i Umeå genom att vara medarrangör till flera seminarier och bidra med kronor. Flera medlemmar bidrog aktivt i både genomförande och förberedelser. Norrlands litteraturpris Föreningen har sedan 1973 delat ut Norrlands litteraturpris, ett stipendium som från början var till Arnold Rörlings minne och oftast haft karaktären av uppmuntran och riktats till ett lovande författarskap med norrländsk anknytning. Prissumman är kronor års pris tilldelades Therése Söderlind för romanen Norrlands svårmod: roman om ett försvinnande. Norrlandsporten Under 2011 har föreningens medlemsblad Norrlandsporten fortsatt vara en del av Provins. 7

8 Poesyfestivalen i Härnösand Poesifestivalen i Härnösand fortsätter att vara ett av de större litterära evenemangen i Norrland. Förutom att sköta författarförmedlingen inför festivalen, bidrog föreningen ekonomiskt med kronor. Sommarmöte Norrländska litteratursällskapet/författarcentrum Norr anordnar ett litterärt sommarmöte varje år, ett möte som flyttar mellan de fem norrlandslänen. År 2011 ägde sommarmötet rum på Ulvön. Rapporter om mötet finns publicerade i Provins 3/2011. I samband med sommarmötet utsågs vinnaren i en utlyst novelltävling på temat Öar. Sätt litteraturen på Jämtlandskartan Föreningen var med och startade det litterära projektet Sätt litteraturen på Jämtlandskartan under Under 2011 genomfördes fem offentliga sammankomster som fick stor uppmärksamhet i lokalpressen. MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Norrländska litteratursällskapets medlemmar erbjuds naturastipendier i form av gratis boende under viss tid på nio olika stipendiegårdar: Högbondens fyr, Höga kusten, Janne Vängman-torpet i Risnäs, Jormliens fjällgård i Gäddede, Kiörningsgården i Nordingrå, Marsliden, Medlefors folkhögskola i Skellefteå, Ricklundgården i Saxnäs, Tuggengården i Lycksele och Vindelns folkhögskola. Dessa naturastipendier ger möjlighet till lugn och ro för koncentrerat litterärt arbete och är mycket uppskattade. 8

9 STYRELSE Lars Magnar Enoksen, ordförande Ann Hingström, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Gunilla Bergdahl, sekreterare Angela Garcia Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft, suppleant Magnus Ödmark, suppleant Ordinarie årsmöte hölls den 6 mars. PERSONAL Anna Alsmark, författarförmedlare/koordinator och kanslichef, anställd på heltid; Christer Classon, bistod under 2011 kansliet och var ansvarig för Loftets administration och marknadsföring. VERKSAMHET Hässleholmsdagen Möt författare som skriver för barn och unga. I januari bildades en ny referensgrupp kopplad till den återkommande författardagen i Hässleholm. Förutom Anna Alsmark från Författarcentrum Syd består gruppen av representanter från Kultur Skåne, Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost (Kronoberg och Blekinge), Regionförbundet i Kalmar samt Hässleholms stadsbibliotek. Syfte och målsättningar för författardagen samt en ny logga togs fram av referensgruppen. Den 22 november genomfördes den välbesökta författarpresentationsdagen med inriktning på barnoch ungdomslitteratur i Hässleholm. 280 deltagare, lärare och biblioteksanställda, tillresta från hela södra Sverige, deltog på konferensen. Åtta författare presenterade sina författarskap. Dessutom presenterades LitteraLunds kommande verksamhet. Hässleholmsdagen arrangeras i ett samarbete med Regionbibliotek Skåne/Kultur Skåne samt Länsbibliotek Sydost (Kronoberg och Blekinge), Regionbibliotek Kalmar, Regionbibliotek Jönköping och Regionbibliotek Halland. Kristianstad Bokfestival Den 2 september var Författarcentrum Syd medarrangör av en författarstafett på Kristianstad Bokfestival. Sju författare deltog. Loftet Lokalen Loftet finns i Litteraturens hus/författarcentrum Syds lokaler i Malmö. Lokalen kan hyras av Författarcentrum och dess medlemmar samt av föreningar, företag med mera. Under 2011 höll åtta medlemmar i Författarcentrum Syd sina boksläpp på Loftet. 35 föreningar och företag anordnade sammanlagt 108 arrangemang. Lokalen- Poeten på hörnet Ett nytt samarbete inleddes på hösten med författaren Katarina Mazetti om att gemensamt driva 9

10 verksamhet för lokala författare och deras böcker i en före detta butikslokal som tillhör författaren. Malmö kulturstöd stödjer den nya mötesplatsen. Poesiuppläsningar i samband med invigningen samt en bokmarknad i december hann genomföras under Lokalen hette till en början Lokalen men döptes om till Poeten på hörnet. Lommas längsta bokbord 13 medlemmar fanns på plats vid Författarcentrums bokbord den 28 maj när Lommas längsta bokbord arrangerades av biblioteket och ABF. Samarbeten Författarcentrum Syd var med på planeringen av författarprogrammet på Kulturens utställning Popstad som äger rum hösten 20117våren Ett samarbete inleddes med Kritikfestivalen Malmö/Köpenhamn och ett samarbete startades med Smålands författarsällskap inför kommande skrivarhelger 2012 och Seminarium Den 17 september hölls ett välbesökt seminarium om Hjalmar Gullbergs författarskap på Malmö stadsbibliotek, till minne av Gullbergs födelse. Seminariet var ett samarbete mellan Författarcentrum Syd och Hjalmar Gullbergsällskapet. Skånska Bokmässan i Helsingborg Den 2 november var Författarcentrum Syd medarrangör till ett program på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Temat för Skånska Bokmässan 2011 var staden och de medverkande diskuterade frågor kring Den mångfasetterade staden. Kvällen innehöll också diktläsning av tre av Författarcentrum Syds medlemmar. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Skånes hembygdsförbund, Helsingborgs Museiförening, Studiefrämjandet, Dunkers kulturhus och Helsingborgs stad samt föreningen Poetisk Plattform. MEDLEMSNYTTA OCH AKTIVITETER Under 2011 har Författarcentrum Syd förbättrat användandet av e-postutskick genom att anlita e- postföretaget Beep Send i Malmö. Det fyrsidiga medlemsbladet Flygande posten fick en ny formgivning och gavs ut tre gånger. Den 20 augusti ordnade Författarcentrum Syd en medlemsutflykt till Köpenhamn med temat Litterär sommaruppläsning- tema trädgård. I lokalen Loftet, som Författarcentrum Syd disponerar, ordnades ett flertal medlemsarrangemang under I januari en franskinspirerad afton med Jan Sigurd, i februari en afton om översättning, i april en bokpresentation med Bunny Ragnerstam. Ett medlemsmingel ordnades i september i samband med Kristianstad Bokfestival. I augusti besökte den kubanske författaren Rafael Hernández Författacentrum Syds kansli och pratade om Cuba from inside. A cultural and political and political perspective on the progress of changes i ett samtal med René Vásquez Díaz. Den 8 december hölls en julsammankomst i den nya lokalen (senare döpt till Poeten på hörnet). 10

11 STYRELSE Inger Jalakas, ordförande Stig Hansén, vice ordförande Karin Edvall Kristín Bjarnadóttir Helen Tursten Homeira Tari Carl Forsberg Maria Aminoff, suppleant Stewe Claeson, suppleant Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars. PERSONAL Personalstyrkan består av sex anställda, där samtliga arbetar deltid. Christina Norrman, föreningssekreterare och ekonomiansvarig; Kennet Klemets, författarförmedlare; Pål Börjesson, informatör och projektledare; Hedvig van Berlekom, informatör; Thomas Skuja, projektassistent. Peter Nilsson, informatör och projektledare, är tjänstledig sedan halvårsskiftet och Carl Forsberg avslutade i januari sitt vikariat som projektledare. VERKSAMHET Barnboksnätet BarnBoksNätet fortsätter att växa. Medlemmarna träffas ungefär en gång i månaden. Nätverkets blogg har blivit en viktig röst i debatten om barn- och ungdomskultur och hade 2011 uppskattningsvis70 besökare per dag. Under året har BarnBoksNätet bland annat anordnat en fortbildningshelg i Hunnebostrand för sina medlemmar. Forum för poesi och prosa Forum för poesi och prosa genomförde 30 arrangemang under 2010, åtta av dem var i Göteborg och resten fördelades på åtta orter i regionen: Borås, Kinna, Skövde, Åmål, Ed, Dals Långed, Trollhättan och Vänersborg. Den nordiska profilen på programmet fortsatte under vårsäsongen, trots uteblivet stöd från Nordisk kulturfond. Forum för poesi och prosas ekonomiska situation har varit fortsatt osäker och mycket tid och kraft har lagts ned på kontakt med bidragsgivare, sökande av medel från fonder och stiftelser och på att söka sponsorer. Under året hade Forum för första gången verksamhetsstöd i stället för projektstöd från Göteborgs stad, dock utan någon höjning av stödet. Däremot dubblerades nästan stödet från Kulturrådet inför kommande verksamhetsår. Författardagar Den 18 november arrangerades Författardagen Barn och ungdom där sex författare som framträdde inför ett 60-tal personer på Burgårdens konferenscenter. Författardagen arrangeras i samarbete med Regionbiblioteket Västa Götaland, Skolbibliotekscentralen och Göteborgs stadsbibliotek. 11

12 Den 25 november framträdde tolv aktuella västsvenska författare inför drygt 100 inbjudna bibliotekarier och gymnasielärare. Evenemanget genomförs i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek och Kultur i Väst/Regionbilioteket. Båda författardagarna är gratis för åhörarna. Allmänheten är välkommen i mån av plats. Internationell Författarscen Göteborg Författarcentrum Väst bidrog under 2010 till att starta Internationell författarscen Göteborg. Scenen har sedan dess drivits i samarbete med Världskulturmuseet, Bokmässan, Stadsbiblioteket Göteborg samt Göteborg & Co. Författarcentrum Väst har stått för koordinator och administration genomfördes sex arrangemang på fyra olika scener. Sammanlagt gästade åtta författare scenen, bland dem Nobelpristagaren Mari Vargas Llosa. Klubb Kamel Vänföreningen omvandlades hösten 2011 till en egen förening och har startat verksamheten med att ordna bokcirklar med koppling till Forum för poesi och prosas program. Kulturkalaset i Göteborg Under Kulturkalaset släpptes höstens program för Forum för poesi och prosa. I Storans Kristallsal bjöds publiken förutom ett nytryckt program på en uppläsning av romandebuterande Carolina Fredriksson. I Kristallfoajén anordnades också en programpunkt där Pamela Jaskoviak, Kristofer Folkhammar och magasinet Filters chefredaktör Mattias Göransson medverkade. Kulturnatta i Göteborg Som många år tidigare hade Författarcentrum Väst ett litterärt program på Kulturnatta i sin egen lokal på Prinsgatan. Författarna Elin Grelsson och Staffan Weesterberg framträdde inför närmare 50 personer. Litteraturombuden Genom litteraturombud bestående av lärare och bibliotekarier i västra Sverige sprids information om Författarcentrum Väst i regionen. Lost in Migration Författarcentrum Väst stöttade under 2010 elevprojektet Lost in migration, som genomförs av studenter på projektledarutbildningen Kulturverkstan. Projektet syftade till att synliggöra exilförfattare i Göteborg, bland annat genom upprättandet av en hemsida och utgivande av en antologi med 17 författare. Hösten 2011 utkom antologin och i december avslutades projektet officiellt vid ett releaseparty på Författarcentrum. Samtidigt startade de närvarande författarna ett nätverk för exilförfattare, Lost in Migration. Made in Backa Allmänna arvsfonden har beviljat medel för två års utgivning av kulturtidskriften av och för barn i Backa. För 2011 beviljades även medel till två provnummer i Kärra respektive Tuve, varav det ena, Made in Tuve kom ut hösten Under året har 400 barn i Backa, Kärra och Tuve fått möjligheten att skriva samt träffa olika författare och föreläsare. Dessutom har fler än 40 ungdomar arbetat med tidningen genom olika uppdrag. Inför 2012/13 kommer ytterligare medel att sökas från Allmänna arvsfonden. Om dessa 12

13 beviljas talar mycket för att det blir de sista projektmedlen från arvsfonden till Made in Backa. Under 2011 har därför arbetet med att förankra projektet och att söka finansiering i stadsdelen och kommunen intensifierats. Poesidagen Poesidagen äger rum andra söndagen i november och är liksom Världsbokdagen ett samarrangemang med Göteborgs stadsbibliotek presenterade Kennet Klemets poeterna Aase Berg, Naima Chahboun, Kristofer Flensmarck, Katarina Frostenson, Eric Fylkeson och MonoMono på Hörsalens scen inför ett hundratal åhörare. Röst Röst, Författarcentrum Västs scen för tystade författare, arrangerade två kvällar med stöd av Världskulturmuseet och Västra Götalandsregionens mångkulturkonsulent: "I väntan med poeten Ghayath Almadhoun från Palestina, som varit flykting hela livet, och Att överleva mörkret med konstnären Soudabeh Ardavan och författaren Roozbeh Fatemi, vilka båda har skildrat iranska fängelser i sin konst. Röst avslutade året med ett samarbete med Forum för poesi och prosa kring december månads temavecka. Samarbeten Författarcentrum Väst samarbetar med Kultur&Näringsliv kring tips, idéer och kontakter till sponsorsamarbeten, med Tillt/Skådebanan som hjälper till att föra ut information om verksamheten samt med Kultur i Väst som numera har till uppgift att även lyfta fram litteraturen som konstform. Samarbetet med Västsvenska Författarsällskapet fortskrider genom priset årets författare och skrivartävlingen Unga skrivare. Textival Författarcentrum Väst medverkade för femte året i rad på bokmässan och det litterära arrangemanget Textival. FC Väst hade eget bok- och informationsbord och erbjöd även en lyssningsstation där besökare kunde lyssna på ljudupptagningar från uppläsningar från Forum för poesi och prosa. Världsbokdagen Författarcentrum Västs största enskilda arrangemang äger rum på Världsbokdagen den 23 april. Sju författare framträdde och UKON var presentatör. Cirka 150 personer besökte hörsalen i Göteborgs stadsbibliotek. Fri entré. Årets författare 2011 var fjärde året som Författarcentrum Väst samarbetade med Västsvenska författarsällskapet, VFS, kring Årets författare som sedan 1950-talet delas ut av VFS. Från FC Väst deltog Stig Hansén. Organisationerna bidrog med kr vardera medan Göteborgs kulturnämnd höjde sitt bidrag till kr. Priset gick till Carin Mannheimer. MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER I september lanserades en ny, digital medlemstidning, Dikt an som sedan dess ges ut en gång per månad. Dikt an innehåller bl a medlemsporträtt, nyheter och en månatlig krönika. Plats finns också för 13

14 medlemmarnas egna annonser och debatter. I augusti arrangerades ett seminarium, Egna ord och andras, tillsammans med Översättarcentrum. Runt 25 medlemmar i de båda föreningarna lyssnade på ett samtal mellan författarna tillika översättarna Helena Eriksson, Kennet Klemets och Johan Nilsson under ledning av översättaren och kulturredaktören Jenny Högström. I december hölls en glöggträff där medlemmar och styrelse fick tillfälle att mingla under gemytliga former. 14

15 STYRELSE Dag Sebastian Ahlander, ordförande Gudrun Wessnert, vice ordförande Stefan de Vylder, kassör Brian Ashley Ulf Ulfvarson Susanne Halvardsson, suppleant Madeleine Hjort, suppleant Av personliga skäl lämnade Ulrika Lidbo sin styrelseplats strax efter årsmötet varpå Brian Ashley valdes till ordinarie ledamot. Under året blev Peter Arrhenius adjungerad i styrelsen. Ordinarie årsmöte hölls den 23 mars. PERSONAL Alf Kyhlén, författarförmedlare/projektledare på heltid; Lars Stjernström, ekonomiansvarig på deltid; Cecilia Svanberg, projektledare på heltid och Åsa Nordlinder, föreningssekreterare/projektledare på deltid. Vikarier under tjänstledighet och föräldraledighet: Helena Eitrem redaktör/projektledare, Heléne Jensen, redaktör/projektledare och Nina Östlund författarförmedlare/projektledare. Jenny Lindblad, redaktör, var tjänstledig och Karin Sundequist, författarförmedlare/projektledare, föräldraledig under VERKSAMHET Bokbord Som en del av Stockholms Kulturfestival arrangerades Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm den 21 augusti. Författarcentrum Öst fanns representerat med ett fyrtiotal medlemmar som tagit chansen att sälja sina böcker vid föreningens bord. Andra helgen i advent hade Författarcentrum bokbord på Schysst Jul i ABF-huset. Författardagen Den 28 januari anordnades för 27 året den populära Författardagen i Stockholm. 16 författare framträdde i ABF-huset inför närmare 250 kultursamordnare. Författarbesök i skärgården Under höstterminen 2011 genomfördes det uppskattade projektet Författarbesök i skärgården för åttonde gången. 13 skärgårdsskolor i Haninge, Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner fick gratis författarbesök, besök som de annars skulle haft svårt att finansiera själva. Femton medlemmar i Författarcentrum Öst träffade eleverna inom ramen för projektet, som möjliggjordes genom stöd från Stockholms läns landsting samt Norrtälje, Värmdö och Österåkers kommuner. Kulturnatt Stockholm Lördagen den 9 april anordnades Stockholms kulturnatt för andra året. Författarcentrum Öst deltog med ett program på Bibliotek Plattan i Kulturhuset. Tidigt på kvällen genomfördes en uppläsningsstafett med författarna Martina Haag, Mara Lee, Ola Nilsson och Jan Henrik Swahn. 15

16 Läsning Pågår Läsning Pågår Stockholm, som är ett samarbete mellan Författarcentrum Öst, Stockholms stads kulturförvaltning och Medioteket vid Utbildningsförvaltningen, genomfördes för trettonde året i rad. Det subventionerar författarbesök i skolan under våren i skolår 5 och under hösten i skolår 8. Läsning Pågår Linköping genomfördes för andra gången och i samarbete med Linköpings kommun. Författarcentrum Öst administrerade projektet och anordnade en inspirationsföreläsning för de lärare och skolbibliotekarier som anmält sina klasser. Nätverkande Författarcentrum Öst ingår sedan 2010 i det nystartade nätverket Litterära Uppsala, vars syfte är att utveckla Uppsala som litteraturstad. I nätverket ingår representanter från såväl det fria kulturlivet som kommun och landsting Författarcentrum Öst ska aktivt kommunicera genom KULAN, Stockholm stads webb-baserade mötesplats för kultur och skola, bl.a. genom att marknadsföra Läsning Pågår där. Podium Podium är Författarcentrum Östs print on demand-förlag med utgivning av böcker på de nationella minoritetsspråken, klassiker samt författares egen utgivning (Podium Distribution) gav Podium, inom Författarcentrum Östs projekt Stockholm läser, ut Norrtullsligan av Elin Wägner, som blev en stor succé med goda försäljningssiffror och välbesökta bokcirklar. Utöver det gav förlaget under 2011 ut Samlade dikter av Harriet Löwenhjelm och barnboken Cugo skriven på nordsamiska av John Erling Utsi. Utöver denna utgivning lanserades skrivartävlingen Att vara ung rom idag som kommer att slutföras under av Författarcentrums medlemmar gav ut böcker på egen bekostnad i samarbete med Podium Distribution. Redaktörsstödet för nyskrivna böcker och helhetsgreppet med förlagstjänster är det som skiljer Podium från andra aktörer på marknaden. Stockholm läser Stockholm läser initierades av författaren Helena Sigander som drev projektet under åren Inspirationen kommer från USA där motsvarande lässatsningar finns i flera städer. Från 2010 drivs Stockholm läser av Författarcentrum i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek röstade stockholmarna fram böcker ur olika genrer som utspelas i Stockholm. En jury valde sedan, utifrån stockholmarnas boklista, vilken bok som skulle bli 2011 års Stockholm läser-bok. Valet föll på Elin Wägners Norrtullsligan, som i januari 2011 gavs ut i en ny pocketugåva på Podium. Stockholm läser och Norrtullsligan fick stor uppmärksamhet i media. Inom ramen för Stockholm läser anordnades bl.a. ett flertal bokcirklar, en stadsvandring och filmvisning. Världspoesidagen 21 mars På Världspoesidagen den 21 mars 2011 anordnade Författarcentrum Öst ett poesievenemang med tema: Migrationer. Konstnärlig ledare för kvällen var poeten och litteraturkritikern Athena Farrokhzad, som hade inspirerats av den judisk-mexikanska författaren Gloria Gervitz långdikt Migrationer. Kvällens medverkande poeter var Ghayath Almadhoun, palestinsk poet och journalist bosatt i Stockholm, Naima Chahboun, poet och genusvetare, Ann Hallström, poet och redaktör för Lyrikvännen, Jila Mossaed, poet och översättare, Harryette Mullen, amerikansk poet och litteraturvetare, Khashayar Naderehvandi, Caterina Pascual Söderbaum, författare och översättare, Marie Silkeberg, poet, översättare och professor, samt David Vikgren. Evenemanget ägde rum på Kägelbanan i Stockholm och genomfördes med bidrag från Kulturrådet, Svenska Akademien och Stockholm stads kulturförvaltning och Södertörns högskola. 16

17 MEDLEMSNYTTA OCH -AKTIVITETER Vid sex tillfällen under året arrangerades medlemsträffar: En kväll i november var det författarstafett med nio medverkande författare. Årsmötet i mars avrundades traditionsenligt med fisksoppa och medlemsmingel. Medlemsträffen den 12 september gästades av den irländska läsambassadören Siobhán Parkinson och den 4 oktober fick Författarcentrum Öst besök av Jakob Kihlberg och Isak Reichel från litteraturutredningen. En kväll i november var det författarstafett/uppläsningskväll, vid vilken nio författare medverkade. Årets sista medlemsträff, den 5 december, bjöds det på glögg och lussebullar på kansliet. Därutöver inbjöds Författarcentrums barn- och ungdomsboksförfattare till en nätverksträff med BUS och Svenska Tecknare. Träffen ägde rum i april. Två medlemskurser erbjöds under året: Gör din egen hemsida i Wordpress, som genomfördes vid två tillfällen (januari och mars) och Kurs i presentationsteknik, som tyvärr fick för få anmälningar för att kunna genomföras Medlemmarna erbjöds att beställa visitkort till självkostnadspris. Föreningen utverkade medlemsrabatter i samarbete med Teater Giljotin och 1OTAL. Medlemmarna erbjöds också porträttfotografering till reducerat pris av Ulla Montan. 17

18 30 mars 2012 Carl-Axel Gyllenram, ordförande Magnus Ottelid Andreas Stickler Dag Sebastian Ahlander Gudrun Wessnert Inger Jalakas Stig Hansén Lars Magnar Enoksen Leif Jacobsen 18

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429 Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 1 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Riks Författarcentrum Riks, Roslagsg. 50A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2429 1 Författarcentrums målsättning Författarcentrums målsättning är att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks

Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks Verksamhetsberättelse 2014 Författarcentrum Riks Författarcentrum Riks, Roslagsgatan 50A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2429 1 Författarcentrums målsättning Författarcentrums målsättning är

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst

Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst Verksamhetsberättelse 2013 Författarcentrum Öst Författarcentrum Öst, Roslagsgatan 50 A, 113 54 Stockholm, organisationsnr. 802008-2031 0 Innehåll Författarcentrum Östs uppgift, 2 Författarförmedlingen,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund.

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund. Översättarnytt Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund styrelse@oversattarsektionen.se www.oversa5arsek7onen.se #2 MARS 2017 Massor av inbjudningar Ulf Peter Hallberg diskuterar översä5andets lycka

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012 Protokoll s Årsmöte 2012 Datum: Onsdag 18 april 2012 Tid: 17:00 Plats:, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Närvarande: Se bilaga 1 1 Ordförande öppnar mötet Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Anteckning av

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Författarcentrum Öst Org. nr. 802008-2031 Stenbocksgatan 3 114 30 Stockholm www.forfattarcentrum.se

Författarcentrum Öst Org. nr. 802008-2031 Stenbocksgatan 3 114 30 Stockholm www.forfattarcentrum.se Douglas Foley besöker Dalarö skola, Ida Säll på litterär after work, omslagen till översättningarna av Sms från Soppero, full fart vid bokborden på Författardagen på ABFhuset, Daniel Boyacioglu på världspoesidagsfirandet

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ILLUSTRATÖRCENTRUM 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN Innehåll 1. Illustratörcentrums fokus 2016 2. Ordinarie verksamhet 3. Budget 1. Illustratörcentrums fokus 2016 Vi planerar ett fortsatt arbete med att

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer