SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SkolFam. Vad är det? FoUiväst GR"

Transkript

1 SkolFam Vad är det?

2 Det började med Bo Vinnerljung

3 Registerstudier Vilka grupper av barn och unga löper överrisk för att senare i livet drabbas av: allvarlig psykisk ohälsa suicid och suicidförsök tonårsföräldraskap missbruk kriminalitet bara grundskola allvarliga försörjningsproblem?

4 Överrisk? Statistisk term Odds Hur stor risk/chans är det för ett visst utfall? Samma för alla? Större/mindre risk för vissa grupper i förhållande till normalpopulationen?

5 Studera kohorter Från 16 års ålder till år Ca personer Varav 7000 barn vuxit upp i familjehem

6 Tre riskgrupper: 1) Familjehemsplacerade barn!!! 2) Barn i familjer långvariga ekonomiska svårigheter!! 3) Nyanlända flyktingbarn!

7 Trots överrisken är viktigt att komma ihåg att två av tre riskbarn trots sina svårigheter klarar sig hyggligt i 30-årsåldern. (Werner & Smith 2003)

8 Betyg åk 9 Stark predikator för alla barn

9 Hur stark? Så stark att inte ens, i andra fall starkt skyddande faktorer (som t.ex. föräldrars utbildningsnivå) förmår att uppväga riskerna!

10 Exempel Samband mellan kvinnors självmordsförsök, betyg och föräldrars utbildningsbakgrund Övrigt Ej facklärd arbetare Facklärd arbetare Tjänsteman låg/mellan Tjänsteman hög Låga betyg Låga/ganska låga betyg Ganska höga betyg Höga betyg

11 Vad gynnar positiv utveckling? Mest framträdande skyddande faktorerna: Framgång i skolan Fortsatt utbildning

12 Hur kan man använda denna kunskap? Hmm? Hmm?

13 SkolFam!

14 Projektet Målgrupp: Syfte: 25 familjehemsplacerade barn i åldern 7-11 år Skapa optimala förutsättningar för skolgång för de familjehemsplacerade barnen samt utveckla ett förebyggande arbetssätt som kunde spridas tillbetydligt fler barn.

15 Organisation Ansvariga nämnder: Skol- och Fritidsnämnden Socialnämnden Projektledning: Styrgrupp Projektgrupp Projektledare Projektteam: Specialpedagog Psykolog Uppföljningsansvarig socialsekreterare Forskarstöd: Bo Vinnerljung Eva Tideman (metod)

16 Metod Kartläggning: av elevens behov av stöd Analys och dokumentation: av behov och insatser Individuell arbetsmodell: utifrån varje enskild elevs behov Utvärdera: Arbetet på individoch gruppnivå

17 Arbetsmodell 1. Presentation 2. Skola och familjehem involveras 3. Kartläggning 1 4. Analys 1 5. Återkoppling 1 6. Utbildningsplan 7. Genomförande 8. Uppföljningsmöten 9. Kartläggning Analys Återkoppling Ny utbildningsplan 13. Fortsatt uppföljning

18 Kartläggningsinstrument Pedagogiska tester: Psykologiska tester: Ingvar Lundbergs läsförståelsetest DLS Läshastighet med förståelse DLS Rättstavning DLS Ordförståelse Christer Jacobssons läskedjor Olof Magnes matematikdiagnoser WISC III Becks Ungdomsskalor SDQ Relation lärare och elev

19 Resultat Förändringar mellan kartläggning 1 och 2: Signifikant högre kognitiv prestationsförmåga Förbättrade medelvärden alla pedagogiska tester Signifikant höjd läshastighet Några barn mår sämre. Ändå förbättrade pedagogiska resultat Områdena matematik och ordförståelse behöver förbättras och utvecklas

20 Hmm igen Lovvärda resultat! Borde spridas till fler! Men, handlar ju bara om 25 ungdomar Hur bra är SkolFam-modellen? Funkar på fler ställen? Någon som vill replikera?

21 Spridning (Första och andra skedet) Allmänna barnhuset SKL SDF Biskopsgården SDF Gunnared FoUiVäst Norrköping Gävle Helsingborg Bo Vinnerljung

22 SkolFam och GR Inbjudan utökat GR-nätverk Första träff utökat GR-nätverk Välkommen till Sätra Bruk Biskopsgården Blir SkolPrev GR Våren 2010 Konferens Helsingborg Juni 2010 GR GR Sept 2010 GR Okt 2010 INBJUDAN GR-nätverk med Gunnared Biskopsgården GR GR Våren 2009 GR GR GR Sept 2009 Träffar på SKL

23 Spridning (tredje skedet) Vi vill vara med!! Vi vill vara med!! SkolFam Helsingborg

24 Spridning (tredje skedet) Helsingborg: Varumärkesskyddar Tar fram en manual Intresserade av replikeringsförsök Konferens Bilda nätverk/stiftelse Kostnad Form för kontakt

25 Spridning GR Kungsbacka Tjörn Stenungsund SDF Frölunda SDF Älvsborg SDF Tynnered Partille Lerum SDF Kärra Rödbo

26 Biskopsgården Gunnared

27 Kontakt FoU i Väst/GR