AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015"

Transkript

1 AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 Anl./Projekt/ Kund Avfallsslag Projekttyp År KRAB, Kristianstad Hushåll, slakteri, gödsel, bränneri Design, rådgivning 1994 o 2004 Ystad Samrötning slam och slakteri Förstudie och design 1995 Halmstad Samrötning slam och hushållsavfall Förstudie 1997 TRAAB, Vänersborg Källsorterat hushåll Projektering, layout och uppstart Norrköping Samrötning slam och hushållsavfall Förstudie 1999 Optigas, Växjö Hushåll, gödsel och vall Processdesign till förprojektering 2000 STEM Olika typer för utvärdering av biogaspotential, förbehandlingar, substratblandningar mm. Forskning Resioeste, Portugal Hushåll och svingödsel Förprojektering 2002 Amarsul, Portugal Hushåll och restaurang Förprojektering 2002 Sotavento, Portugal Hushåll Förprojektering 2002 Barlavento, Portugal Hushåll och svingödsel Förprojektering 2002 Hammarby Sjöstad Stockholm Tre anaeroba behandlingslinjer för kommunalt avloppsvatten och matavfall Konstruktion, projektledare, tester Älmhult Samrötning källsorterat hushållsavfall och kommunalt slam Design, uppstart 2003 Alcanena, Portugal Avfall från garverier Rötning i pilotskala och fullskaleberäkningar Stadskvarn, Skövde Slakteri och andra livsmedelsavfall Projektering ny biogasanläggning, Utvärdering av tillgängliga substrat, labbstudier, optimering av befintlig anläggning. 2003

2 Rötning av pressvätska från Restavfall från hushåll Examensarbete: Pilot och labtest restavfall, NSR Rokiskiu Suris, Litauen Vassle Kontinuerliga långtidsförsök för felsökning 2005 och optimering Laholm Avloppsslam Kontinuerliga långtidsförsök med övergång 2005 från mesofil till termofil drift NSR, Helsingborg Slakteri, gödsel, matavfall, livsmedelsavfall och slam. Projektering, utvärdering, optimering, pilotoch 2006 labtester Nårab, Klippan Hushållsavfall i kommunal rötkammare, Fullskaleförsök, design förbehandling MAD but better Förbehandling av kommunalt avloppsslam för förbättrad gasproduktion. Ett EU Life projekt Utvärdering av fullskaleförsök Öresundsverket Helsingborg Öresundsverket Helsingborg Samrötning slam/hushållsavfall Pilottester 2006 Tvåstegsrötning av slam för ökad gasproduktion och bättre slamavvattning Kontinuerliga långtidsförsök 2007 Virgin Islands Vatten från romdestilleri Kontinuerliga långtidsförsök i kombination med ozonering för avfärgning Renova/ Göteborgs Energi Hushållsavfall/livsmedelsavfall Design, anbudsframtagning och utvärdering av anbud Henriksdal Ökad gasproduktion med förbehandling, inblandning av matavfall Förstudie EON Malmö Hamn Drank/livsmedelsavfall Design, anbud, utvärdering samt pilotkörning. Utvärdering av tillgängliga substrat, utredning av kväveåtervinning från rejektvatten efter avvattning Rambo Matavfall, livsmedelsavfall, slam Utvärdering av tillgängliga substrat, förstudie, utrötningsförsök Substrathandbok Alla typer av substrat för biogasproduktion Utrötningsförsök, litteraturstudie, sammanställande av Substrathandbok för biogasproduktion

3 Förbehandling av matavfall för biogasproduktion, NSR Källsorterat hushållsavfall Examensarbete utvärdering av en skruvpress, massbalans, utrötningsförsök 2009 Skövde kommun Projektering av ny biogasanläggning 2009 EON Malmö Hamn Drank Satsvisa försök för utvärdering av spårämnestillsats Kemira Blandat avfall Kontinuerliga långtidsförsök med tillsats av spårämnen för optimering E.ON Falkenberg Gödsel, livsmedelsavfall, grödor Utvärdering av tillgängliga substrat, utvärdering av kvävebalans Novozymes Kontinuerliga långtidsförsök med tillsats av enzymer Förbehandling/ Sockerbetor, hushåll, vall, kommunalt slam, alger, slam från Forskningsprojekt som inkluderar 2006 Pågående Elektroporation massaindustri, drank litteraturstudier, utrötningsförsök, kemisk karakterisering, kontinuerliga långtidsförsök samt energiutvärdering. Finansierat av RVF, Växtkraft Västerås, SGC, Vetenskapsrådet Karlskoga Biogas AB Samrötning Förprojektering av biogasanläggning. Sjölunda, VA SYD Malmö Rejektvattenrening Leverans av anläggning för reduktion av ammonium med Anamox processen Hydrolys för ökad Avloppsslam Utvecklingsprojekt med studier i lab och metanutvinning och pilotskala samt modellering av hygienisering av avloppsslam tvåstegsrötning. Finansieras av SGC, Svenskt Vatten Uteckling samt VA branschen 2012 Handbok Analys av metanpotential Alla typer av substrat för biogasproduktion Litteraturstudie, erfarenhetsinsamling, framtagande av standardiserad metod, sammanställande av handbok. Finansieras av SGC, Avfall Sverige samt biogasbranschen 2011

4 Växjö Sundet/Växjö Kommun Rejektvatten Leverans av anläggning för reduktion av ammonium från rejektvatten 2011 E.ON Gas Malmö Förstudie, metod för kväveåtervinning i biogasanläggningar 2012 Nårab Förbehandling av husållsavfall innan rötning Projektering 2011 Lunds Energi Energigröda, gödsel, livsmedelsavfall Projektering av ny biogasanläggning, utredning av tillgängliga substrat, kontinuerliga långtidsförsök Kemira Livsmedelsavfall Kontinuerliga långtidsförsök med tillsats av spårämnen Östra Göinge Avloppsslam Expertuppdrag, förstudie av slamrötning från fem reningsverk Ökad metanproduktion genom outnyttjade substrat och processutveckling Avfall från hushåll, industri och lantbruksrelaterade biomassor Litteraturstudie, erfarenhetsinsamling, utvärdering, rapport. Finansierat av Waste Refinery. Skövde kommun Avloppsslam Förprojektering av biogasanläggning, sedan 2014 som ett projekt finansierat av Energimyndigheten Pronova Biopharma ASA Avloppsvatten Förstudie och pilotförsök för anaerob avloppsvattenbehandling 2012 pågående 2014

5 Domsjö Fabrikerna Avloppsvatten Processoptimering, laboratorieförsök samt pilotskaleförsök för anaerob avloppsvattenbehandling Lunds kommun Avloppsvatten Varma rena staden en förstudie om framtidens reningsverk, inklusive pilotskaleförsök på Källby ARV pågående pågående Många av våra lab och pilotförsök är konfidentiella, men vi utför i snitt ca 30 satsvisa utrötningsförsök årligen och kontinuerliga långtidsförsök (där ett försök definieras som en reaktor i tre månader).