Handelskammaren Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelskammaren 2014. Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför"

Transkript

1 Handelskammaren 2014 Vi påverkar Vi stöder Vi sammanför

2 Handelskammaren gör skillnad Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar på uppdrag av ägarna, våra medlemsföretag. Vi påverkar företagens villkor i Sydsverige genom lobbyingarbete med enbart de sydsvenska företagens intresse som prioritet. Vi stöder också affärer genom en omfattande service till våra medlemsföretag. Vår service omfattar såväl rådgivning och utbildning som ett omfattande utbud av nätverk. I fjol besöktes våra arrangemang av mer än deltagare. Handelskammaren har över medlemsföretag, stora som små, och finns i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Hallands län. Vi är Sveriges största Handelskammare och en stark oberoende röst för det sydsvenska näringslivet. Ägarna är våra uppdragsgivare Det är medlemsföretagen som äger Handelskammaren, är våra uppdragsgivare och sätter agendan för verksamheten. Det finns inga partipolitiska bindningar och verksamheten finansieras av företagen genom medlemsavgifter. Denna självständighet skapar styrka. Medlemskap Handelskammaren är öppen för alla företag i Sydsverige. Medlemskapet gäller för företaget och omfattar samtliga anställda. Nästan alla stora företag i regionen är medlemmar. Samtidigt har hälften av våra medlemsföretag färre än 30 medarbetare, en tredjedel har färre än fem medarbetare. Årsavgiften beräknas efter antalet medarbetare i Sydsverige och företag med upp till 30 anställda betalar kr + moms. Hela årsavgiften utom 300 kr är avdragsgill. Handelskammarens vision Det är vår vision att hela Sydsverige globalt skall kunna mäta sig med andra regioner avseende kunskap och kompetens samt kommunikationer och infrastruktur. På så sätt kan vi bli en region med starka förutsättningar för företag att med Sydsverige som bas konkurrera i en global värld. Vi skall tillhöra de mest dynamiska och ekonomiskt starka områdena i Europa. Läs mer om alla de möjligheter ditt företag ges med ett medlemskap; Stephan Müchler, VD, Handelskammaren Handelskammaren gör skillnad Beställ broschyren på eller Hämta vår app Med Handelskammarens app för iphone/ipad och Android får du snabbt och enkelt tillgång till våra event, nyheter och bloggposter. Sök på handelskammaren i App-store eller Google Play så hittar du oss. Följ Handelskammaren twitter.com/handelskammare bloggen.handelskammaren.com/ 2

3 Välkommen som medlem! l Kvalificerad rådgivning Vår expertis inom handelsprocedurfrågor, export, import, affärsjuridik och miljöområdet står till ditt förfogande. En kostnadsfri timme med varje expert ingår i medlemskapet. l Tillgång till runt 200 arrangemang om året Via våra många seminarier, möten och utbildningar får du tillgång till ny kunskap och nya idéer. l Nyhetsbrev Som medlem får du tips och nyheter via de regelbundna nyhetsbreven. l På spaning hos medlemsföretag Vi spanar löpande in hos intressanta medlemsföretag och lyfter fram dem på webben. Vill du att vi ska spana hos dig? l Möjlighet att knyta nya kontakter Genom Handelskammarens aktiviteter träffar du många andra företag i regionen. l Lobbying för att Sydsverige ska bli en bättre plats för företagen Handelskammaren arbetar bland annat för bättre vägar och järnvägar, ett utbildnings system av högsta kvalitet och för integrationen i Öresunds regionen. l Publicera erbjudanden under Member to member Alla medlemsföretag kan gratis publicera information och erbjudanden om till exempel varor och tjänster på hemsidan under Member to member. l Bjud in via Event hos medlemmar Medlemsföretag är välkomna att kostnadsfritt publicera information om olika aktiviteter på Handelskammarens hemsida under Event hos medlemmar. l Kundkreditförsäkring Medlemsföretag har möjlighet att teckna rabatterad försäkring för att minimera risken för kundförluster. l Rabatter på tulldokument Handelskammaren utfärdar dokumenten du behöver vid export, mässor eller för yrkes utrustning. l Möjlighet att vässa din kompetens Våra träffar tar upp aktuella och utvecklande ämnen som är till nytta för dig och för före taget. l Affärskontakter Ta hjälp av Handelskammarens nätverk världen över när du söker nya affärskontakter. l Nätverk med speciella syften Handelskammarens nätverk är efterfrågade forum för kompetensutveckling inom olika områden. l Företagsinkasso Du kan få hjälp med inkassering av inhemska och internationella fordringar. Medlemmar får rabatt på arvodet för inkassouppdraget. l Tidningen Sydsvenskt Näringsliv Fyra nummer om året med aktuell information om Handelskammarens aktiviteter, vår region och medlemsföretagen. l Vipkort till Bella Center Fri entré för två personer till arrangemang på Skandinaviens största mäss- och kongresscentrum. Dessutom får du tillgång till besiktningsmän och skiljeråd. Medlemskapet gäller för företaget och alla anställda. 3

4 Handelskammarens Elprisområden För tre år sedan delades Sverige in i fyra elprisområden och sydsvenska elkonsumenter har fått betala notan lanserade vi en rapport som pekar ut bristerna i reformen bjöd vi in till ett dialogmöte med Svenska Kraftnät. Vi anmälde regeringen till Riksrevisionen och bidrog till att Energiministern tillsatte en utredning för att minska prisskillnaderna. Under 2013 bekräftade Riksrevisionens granskning och regeringens utredare Handelskammarens analys. Vårt arbete fortsätter. Låt lärarna vara lärare Framtidens kompetensförsörjning beror på skolan och skolan beror på lärarna. För att få bra lärare krävs bra lärarjobb. Handelskammaren uppmärksammade lärarlönerna 2009 och krävde kr mer i månaden till bra lärare, ett budskap som nu börjar ge resultat presenterade Handelskammaren en undersökning bland 500 gymnasielärare om deras jobb, karriär och lön. Resultatet visade att lärarna inte får tid att göra sina jobb på grund av all administration. Lärarna måste få vara lärare, något som allt fler nu uppmärksammar. Handelskammaren har även föreslagit ett legitimeringsprov kopplat till lärarlegitimationen för att säkra kvaliteten i skolorna, skapa nya vägar in i läraryrket och höja lärarnas status. Händelsernas centrum Under 2013 har vi haft runt 200 event i vår regi. Tillsammans med engagerande och inspirerande profiler har vi samlats för att nätverka och lära oss mer om alltifrån e-handel och leveransvillkor till hållbarhet och etablering i olika länder. Av de politiker och näringslivsprofiler som besökt oss under året kan nämnas Gustav Fridolin, Carin Jämtin, Generaltulldirektören Therese Mattson, LO:s ordf. Karl-Petter Thorwaldsson, Trelleborgs koncernchef Peter Nilsson och entreprenören Rune Andersson. 4

5 Rapport från Handelskammaren 2013 Produktivitetseffekter på arbetsmarknaden av förbättrade kommunikationer Martin Andersson Professor, CIRCLE, Lunds universitet / BTH arbete ger resultat Skolan företagens viktigaste partner Framtidens kollegor och företagare sitter i skolbänken idag. Det är viktigt för Handelskammarens medlemsföretag att vi motiverar och inspirerar dem. Skoltävlingarna Pythagoras Quest och Språkolympiaden uppmuntrar elever att satsa på matte och moderna språk. Årligen deltar elever i tävlingarna. Genom samverkansformen Trampolinen låter vi företag bli faddrar till skolklasser för att eleverna redan i högstadiet ska få en konkret bild av yrken, yrkesroller och utbildningsalternativ. Vi delar även ut priset Årets Bästa Lärare till en lärare som gör skillnad. Framtiden börjar i skolan! Minuter ger miljoner Nytt pris Årets Tekniker Teknik är det mänskligaste som finns. Utan innovativa tankesätt och modiga människor med nya idéer och produkter är det oerhört svårt att konkurrera på en global marknad. För att visa just detta delade Handelskammaren tillsammans med en rad sponsorer ut priset Årets Tekniker Initiativtagare är Kerstin Lindell, VD på Bona AB och tillika vice ordförande i Handelskammaren. Vinnaren får ett stipendium på kronor samt en CSR-check att dela ut till ett valfritt projekt som främjar ungdomar och utbildning. Handelskammarens arbete med E22 fortsätter. Målet är fyrfältsväg hela vägen från Trelleborg till Norrköping. För att understryka samhällsnyttan av en väl fungerande väg så lät vi forskaren Martin Andersson från BTH och Lunds universitet räkna på en bit av E22. Det är en helt ny metod för att räkna och vi kan nu visa hur mycket produktiviteten påverkas på arbetsmarknaden. Det rör sig om stora summor; En tidsbesparing på två minuter visade sig ge en produktivitetsökning på 400 miljoner kronor. Studien är så intressant att E22 AB nu räknar på hela sträckningen för att ha som underlag i diskussioner med beslutsfattare. Närhet ger jobb 5

6 Vi påverkar företagens villkor Handelskammaren är medlemsföretagens verktyg för att driva och bevaka utvecklingsfrågor. Frågor som är viktiga för det sydsvenska näringslivet men svåra att föra fram för enskilda företag. Genom att driva frågan med Handelskammaren blir påverkan större. Handelskammarens fullmäktige fastställer vilka frågor som skall prioriteras. Målet är att göra Sydsverige till en bättre plats för företagen här. Påverkan bygger på gedigen kunskap, goda argument och effektiv kommunikation. Att göra rätt analys handlar om att samla kunskap och data från olika områden för att belysa viktiga problem och söka konstruktiva lösningar. Idéer och analyser måste även kommuniceras på rätt sätt och till rätt målgrupp för att få någon effekt. Kompetens och infrastruktur Ett konkurrenskraftigt och framtidsorienterat företagsklimat ställer krav på att människor och företag har tillgång till framförallt två saker: förutsättningarna för att bygga och hitta kompetens samt möjligheten att förflytta människor, idéer och varor. I takt med att ekonomin blir allt mer kunskapsintensiv blir det allt viktigare med goda utbildnings- och forskningsmiljöer. Det behövs för att människor ska kunna bygga sin egen kompetens och söka det jobb de drömmer om, men också för att företagen ska kunna hitta och rekrytera den personal de behöver för att fortsätta utvecklas. Kompetens genom skolor, universitet, forskning och yrkesutbildning är grundläggande krav för ett gott företagsklimat. Företagsklimatet beror också på förutsättningarna för resor, transporter och kommunikation. Ju enklare och längre människor kan arbetspendla, desto större möjlighet får de att välja arbetsplats och bostad och desto större blir arbetsmarknaden. Om företag kan transportera varor längre och snabbare växer deras marknader och med det antalet kunder och konkurrenskraften. När man kan dela idéer och åsikter med någon på andra sidan världen i ett ögonblick eller med hela världen lika snabbt, har tillgången till god kommunikation gått från att vara en konkurrensfördel till att vara en förutsättning. Företagsklimatets fortsatta utveckling är helt beroende av modern infrastruktur. Det är vår vision att hela Sydsverige globalt skall kunna mäta sig med andra regioner avseende kunskap/kompetens och kommunikationer/ infrastruktur. 6

7 Nyhet Almebaren Tillsammans med Kvällsposten drog vi under 2013 igång Almebaren. En mötesplats där vi i rappa och resonerande samtal träffar politikerna och makthavarna med koppling till det som just nu är hett i debatten. Vi jobbar till exempel med Tydlig lokal agenda I Handelskammarens sju regionstyrelser har man tagit fram var sin tydlig agenda för att utveckla den egna regionen. Agendan består av en vision och en strategi som baseras på en analys av regionens förutsättningar. Under 2014 fortsätter vi med att konkretisera visionerna. Några exempel: I Blekinge har vi påbörjat arbetet med att konkretisera vår vision om att Dubbla Blekinge. Finns det goda exempel från regioner runt om i världen? Vad måste man göra i Blekinge för att kunna växa? I södra Skåne är järnvägssträckan Ystad prioriterad. Likaså hur vi möter framtidens godshantering genom att på bästa sätt utnyttja våra hamnar. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör drivs av nordvästra Skåne. Dubblerade godsflöden i Skåne de närmaste tio åren kommer också att kräva en utbyggd E6. Nordöstra Skåne har ett fortsatt stort intresse av E22. Men vi vill också ha bättre förbindelser mot Helsingborg. I Kalmar län fortsätter arbetet med att knyta samman länet. Det gäller förbättrade vägar, järnvägar och fortsatta satsningar på kollektivtrafiken. Flyget är även ett prioriterat område. Kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga för företagen i Kronoberg. E4 utanför Ljungby är också högaktuell. I Halland jobbar vi med kompetensförsörjningen. Det måste vara lätt att få tag på rätt personal. Då måste vi ha ett bra samarbete med skolan och högskolan. Men det måste också vara lätt att pendla till och från jobben. Tävlingar belönar och stimulerar elever Handelskammaren startade och driver tävlingarna Pythagoras Quest och Språkolympiaden där elever i hela riket tävlar i matte samt i tyska, franska och spanska. Vi vill visa att matte och språk är viktigt för företagen och vill belöna goda prestationer. och lärare! Lärarnas kvalitet är avgörande för skolans resultat. Därför måste läraryrket ha en sådan status att yrket attraherar talanger. För att uppmärksamma goda prestationer utser Handelskammaren årligen Sveriges bästa lärare. E22 AB när vägen är målet E22 AB har bildats av Handelskammaren och regionerna längs vägen. Målet är att få hela E22 mellan Trelleborg och Norrköping utbyggd till motorväg/fyrfältsstandard. Arbetet har gett resultat. Sedan E22 AB bildades har det investerats närmare 4 miljarder i vägen. Öresundsregionens framtid Handelskammaren har genomfört ett stort forskningsprojekt kring Öresundsregionen som omfattat 20 forskare under tre år. Resultatet sammanfattas i boken Öresundsregionen den dynamiska metropolen (Dialogos förlag). Analysen visar på många styrkor i regionen, men också områden som måste utvecklas för att potentialen skall förverkligas. Därför arbetar Handelskammaren vidare med bland annat att undersöka förnyelse inom högre utbildning och bättre integration på arbetsmarknaden genom regelförenkling. 7

8 Vi stöder affärer genom service leverantören. Leverantören ger även sin kund en tryggare sits utan att riskera sina immateriella rättigheter. Skiljerådet Ta hjälp av Handelskammarens Skiljeråd vid tvister. Framstående advokater och domare utser skiljemän, vars uppgift är att avgöra företagstvister genom skiljedom. Handelskammaren är en källa för kunskap, rådgivning och företagsutveckling. Ta vara på möjligheterna och ditt företag blir bättre rustat att möta nya och befintliga kunder. Anbudsöppning Ta hjälp av Handelskammaren som oberoende tredje part vid anbudsöppning i samband med en offentlig upphandling. Affärskontakter och marknadsinformation Det finns över handelskamrar världen över och vi är en del av detta stora nätverk. Du kan få hjälp med marknadsinformation samt sökningar i olika databaser. Besöksresor och delegationsbesök Vi arrangerar besöksresor för företag som vill utveckla affärerna på olika marknader. Vi tar även emot delegationer som söker kontakter i det sydsvenska näringslivet. Kundkreditförsäkring / Företagsinkasso Försäkringen skyddar mot konsekvenserna av en förlust orsakad av en konkurs eller utebliven betalning hos kunderna. Som medlem kan du teckna en rabatterad försäkring hos Atradius. Till rabatterat pris kan du också få hjälp med att inkassera utestående fordringar både i Sverige och internationellt. Källkodsdeposition Deponera din källkod hos Handelskammaren. Genom att källkoden förvaras hos en oberoende part kan köparen av programvara komma åt källkoden om någonting skulle hända Besiktnings- och värderingsmän Sveriges Handelskamrar utfärdar varje år förordnanden av besiktnings- och värderingsmän. En besiktnings-/ värderingsman kan anlitas av företag och privatpersoner för värdering av vara vid skada och företagsöverlåtelse. En förteckning över besiktnings- och värderingsmän finns på Kvalificerad rådgivning Handelskammaren erbjuder kvalificerad expertis inom många olika områden. Kortare rådgivning är alltid kostnadsfri för medlemmar. På längre uppdrag har vi konkurrens kraftiga priser, speciellt för dig som medlem! Du har alltid möjlighet att få en skräddarsydd genomgång eller utbildning för ditt eget företag inom våra specialistområden. Affärsjuridisk rådgivning I ditt medlemskap ingår en timmes kostnadsfri konsultation per år. Kontakta Gustaf Lorentz, han hjälper dig med frågor som rör svensk och internationell affärsjuridik. Affärsrådgivning hållbar utveckling I ditt medlemskap ingår en timmes kostnadsfri konsultation per år av vår konsult Karl-Erik Grevendahl. Han hjälper dig med frågor som rör hållbar utveckling. Export- och importfrågor; Ursprungsregler Handelskammaren förfogar över unik kompetens på området som snabbt kan ställas till ditt förfogande. Våra medarbetare på regionkontoren i Halmstad, och Växjö har informationen som du behöver. Kontakta Per Anders Lorentzon vid frågor om ursprungsregler i frihandelsavtalen. 8

9 Handelsprocedurfrågor Vänd dig till Handelskammaren när du behöver råd. Vi har kunskap om vilka handlingar och avtal som krävs. Leveransvillkor Alla företag som köper eller säljer varor berörs av leveransvillkor. Genom Handelskammaren har många företag fått hjälp att välja rätt villkor genom åren. Kontakta Per Anders Lorentzon om du vill veta mer. Handelskammaren är en unik plattform för att sammanföra erfarenhet från det befintliga näringslivet med idéer och energi från startups och entreprenörer. Det märks inte minst i arbetet med öppna data och information. Christer Månsson, Media Evolution Affärer i Tyskland Via vår svensktalande representant Magnus Ehrenberg erbjuder vi bland annat konsulttjänster och direktingångar för utveckling av dina affärer med Tyskland. Handel med Östersjömarknaderna Med våra samarbetspartners, bland andra Rima Ingstad i Litauen och Peter Frey i Polen, får du lokal och meriterad assistans för dina affärer på andra sidan Östersjön. Affärer med Asien Vi kan erbjuda kvalificerad rådgivning för affärer i och med Asien med hjälp av Magnus Sjölin och hans nätverk. Vi förmedlar dessutom kontakter, främst inom medlems kretsen, när det gäller rådgivning eller tjänster inom andra områden. Internationella handelsdokument Legalisering av ursprungsintyg och exportdokument Många medlemsföretag behöver internationella exportdokument för sin verksamhet. På regionkontoren i Halmstad, och Växjö legaliserar vi ursprungsintyg och andra exportdokument. Medlemsföretag har minst 30 procents rabatt på legaliseringsavgifterna. ATA-carneter Vid tillfällig export utanför EU, exempelvis för deltagande vid mässor och utställningar, kan vi hjälpa dig med en internationell tullhandling ATA-carneten. Detta dokument kan användas i ett 50-tal länder utanför EU och förenklar tullarbetet, både i Sverige och utomlands. Kontakta något av kontoren i Halmstad, eller Växjö för mer information. CERTIATA Plus För att underlätta arbetet med ursprungsintyg, ATA-carneter och andra typer av exportdokument har vi skapat det internet baserade ansökningssystemet CERTIATA Plus. Som god känd användare kan du skicka i stort sett alla exportdokument elektroniskt till oss för legalisering och du kan även ansöka om ursprungscertifikat och ATA-carnet. Kontakta oss för mer information eller läs mer på https://www.certiata.se Blanketter Vi säljer blanketter för olika slags ursprungsintyg. Som medlem får du alltid rejäl rabatt på dokumenten du behöver. Beställ via hemsidan eller köp dem genom att kontakta kontoret, tel eller Växjökontoret, tel

10 Vi sammanför företag Handelskammaren är ett stort affärsnätverk med 2800 företag. I medlemskapet finns gott om möjligheter allt från att hitta affärskontakter, byta erfarenheter till att skapa nya affärer. Våra aktiviteter ger dig också chans att öka din kunskap, få inspiration, goda råd och idéer som utvecklar dig och ditt företag. Inte konstigt att många medlemmar sätter just nätverket som främsta anledning till sitt medlemskap. Inbjudningar till runt 200 arrangemang Via medlemskapet får du inbjudningar till Handelskammarens många frukost- och lunchmöten, seminarier, utbildningar och andra event under året. Vi tar upp dagsaktuella ämnen och bjuder in till olika platser i Sydsverige. Ofta sker arrangemangen i samarbete med välmeriterade medlemsföretag vilket även medger förmånliga deltagaravgifter. Vässa din kompetens Håll dig uppdaterad via Handelskammaren. Många av våra möten syftar till att sprida kunskap och hjälpa våra medlemsföretag att bibehålla och utveckla sin kompetens. Vi tar upp aktuella ämnen som ska vara till nytta i affärslivet. Som medlem får du och företagets alla medarbetare tillgång till dessa arrangemang. Inspirationsseminarium Våra frukost- och lunchseminarier är mycket uppskattade. Här kikar vi på trender som kommer, tar del av utvecklingen och får nya perspektiv. Nätverksträffar & Afterwork Två av medlemskapets många mötesplatser. En krattad manege för nya kontakter och ett givande föredrag. Alltid kostnadsfria och enbart öppna för medlemmar. Företagsbesök För att stimulera erfarenhetsutbytet och vara en arena för nya kontakter har du via medlemskapet möjlighet att besöka många intressanta företag runt om i Sydsverige. Gratis för medlemmar. 10

11 Vi på Ängelholm Helsingborg Airport ser det som en stor fördel att vara medlem i Handelskammaren där vi erbjuds ett brett utbud av kurser och föreläsningar för att utveckla såväl oss själva som vårt företag. Handelskammaren har ett stort engagemang för utvecklingen av vår region, och är en viktig mötesplats där vi kommer i kontakt med ett stort nätverk av företag. Theresia Lindqvist, Affärsutvecklare, sälj- och marknadskoordinator på Ängelholm Helsingborg Airport Handelskammarens organiserade nätverk Vi erbjuder även organiserade nätverk med olika inriktningar. Dessa är efterfrågade forum för kompetensutveckling inom olika områden. Genom nätverket får du tillgång till djupare information samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter. Läs gärna mer på under Nätverk. Asia Business Club Ett nätverk med informations- och erfarenhetsutbyte för sydsvenska företag med fokus på Kina med Hong Kong, Japan, Taiwan och Korea. Kontakta Ulrika Dieroff, tel Unga ledare Det är viktigt med goda ledare i de sydsvenska företagen. Här möts framtidens ledare för utveckling och inspiration tillsammans med välmeriterade mentorer. Kontakta Ulrika Dieroff, tel HR-nätverk För dig som aktivt arbetar med HR-frågor på företag. Handelskammaren driver två HR-nätverk, ett för Skåne och Halland och ett för Småland och Blekinge. Kontakta Kerstin Bengtsson, tel Inköpsnätverk Under 2013 startade vi ett nätverk för dig som arbetar med inköp. Kontakta Ulrika Dieroff, tel Trade Network Ett nätverk för dig som arbetar med import-, exportoch skeppningsfrågor. Det finns ett nätverk i Småland och Blekinge samt ett i Skåne och Halland. Kontakta Mariette Gunnarsson, tel Baltic Sea Business Network Ett affärsnätverk för sydsvenska företag med fokus på Östersjöregionen. Kontakta Peter Westher, tel Tankesmedja Ett nätverk som fokuserar på näringslivets kommande utmaningar inom hållbarhetsområdet samt hur vi i ett tidigt skede kan förbereda sydsvenskt näringsliv för dessa. Kontakta Karl-Erik Grevendahl, tel Nyfiken på Det finns så mycket att vara nyfiken på. Människor, företag och olika företeelser. Med Nyfiken på-arrangemangen vill vi inspirera, informera och stödja erfarenhetsutbyten. Styrelsearbete För att företagen ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga krävs kompetenta styrelser. Vi erbjuder utbildningar med fokus på olika delar av styrelsearbete. Utbildningar och kurser Vårt utbud av öppna utbildningar inom juridik, internationell handel och tullbestämmelser finns på olika nivåer och får många lovord. De riktar sig både till nybörjare som behöver grundinformation och till personer som vill ha fördjupade kunskaper. Ditt företag kan också få en företagsintern genomgång eller utbildning för hela eller delar av personalen. Detta brukar vara mycket effektivt. Diplomutbildning Vi erbjuder även en diplomutbildning inom import och export. Den ger ett samlat kvalitetsbevis. Juridiska arrangemang En stor och viktig del av våra arrangemang berör juridiska frågor. Under 2013 gjorde vi en storsatsning och genomförde runt 45 seminarier. Stora mötesplatser På Handelskammarens Årsmöte och Höstmöte möter du alltid de mest välkända ansiktena inom sydsvenskt näringsliv. Ta fram kalendern och boka in Årsmötet den 15 maj. 11

12 Louise Östlund, VD Kalmar Science Park De frågor som Handelskammaren driver är mycket viktiga för våra bolag. Framför allt är trendspaningar och framtidperspek tivet viktigt för oss och där är Handelskammaren en bra resurs. Handelskammarens medarbetare Kerstin Bengtsson Personalchef och Projektledare Ulrika Dieroff Avdelningschef Jan Erik Ebbesson Support kontor och Nicole Englund Peter Ferm Key Account Manager Skåne och södra Halland Ulrika Fransson Key Account Manager Kronoberg Karl-Erik Grevendahl Affärsrådgivning Hållbar utveckling Karl-Erik Grevendahl Development AB Mariette Gunnarsson Projektledare Lisa Jedlid Projektledare Analys Johanna Krantz Projektledare Kajsa Larsson Herner Marknadsansvarig Gustaf Lorentz Analyschef Jurist Per Anders Lorentzon Senior Advisor Joakim Lundblad Senioranalytiker Stephan Müchler Verkställande direktör Jörgen Nilsson Ekonomichef Jessica Ulfgren Trainee Linda Rehnström Caroline Rundberg Media & kommunikation Monica Svensson Per Tryding vvd Marie Voss VD-sekreterare Peter Westher Key Account Manager Kalmar och Blekinge 12

13 Hur kan jag marknadsföra mitt företag till andra medlemmar? l Deltag i så många arrangemang som möjligt under året och knyt kontakter. l Publicera dina erbjudanden kostnadsfritt på Handelskammarens hemsida under Member to member. l Under rubriken Event hos medlemmar kan du gratis lägga upp arrangemang som du bjuder in till. l Annonsera i Handelskammarens tidning Sydsvenskt Näringsliv. l Maila pressmeddelanden med bilder till Dessa kan även skickas till Sydsvenskt Näringsliv, Handelskammaren, Kajsa Herner, Skeppsbron 2, l Medlemmar har dessutom möjlighet att köpa adresser till övriga medlemsföretag. l Vi spanar löpande in medlemsföretag och lyfter fram dem via hemsida och nyhetsbrev. Kontakta oss på om du vill att vi ska spana in ditt företag! Läs mer på under Medlem. För oss är Handelskammaren ett bra ställe att nätverka och skaffa nya kontakter på. Vi deltar i seminarier och utbildningar som är intressanta och viktiga för vår verksamhet. Dessutom driver Handelskammaren viktiga lobbyfrågor som berör oss. Erik Johansson, Svensson Wire and Cable Packaging AB, Falkenberg 13

14 Aktiva ledamöter ger bred förankring Ordförande Vice ordförande Ledamöter hela regionen Handels kammarens medlem mar utser direkt de företagsledare som sitter i Fullmäktige. Fullmäktige ledamöterna är det organ som fattar beslut om Handelskam marens agenda och verksamhet. Sydsverige är indelat i sju regioner och i varje region finns en regionstyrelse. På så sätt nås en tydlig regional förankring. Nicolas Hassbjer, Tequity AB, Halmstad Kerstin Lindell, Bona AB, Jörg Himmelmann, Mercedes-Benz Sverige AB, Anders Holm, Aqilles Invest AB, Bo Håkansson, Farstorp Invest AB, Lund Jan Höjman, Tailor Store Sweden AB, Helsingborg Stefan Hörberg, HP Tronic AB, Ljungby Lars Idermark, Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, Växjö Håkan Jeppsson, Inwido AB, Ingrid Jönsson, SEB, Bennie Ohlsson, Gota Media AB, Kalmar Dan Olofsson, Sigma AB, Magnus Paulsson, Danske Bank, Susanne Petersson, Länsförsäkringar Skåne, Helsingborg Anders Pålsson, Lammhults Design Group AB, Lars Renström, Alfa Laval Group, Lund Per Samuelson, Strålfors AB, Max Svensson, Hotel Åhusstrand, Åhus Ledamöter nordvästra Skåne Per Nyström, Flextrus Group AB, Lund Magnus Persson, Fredricsons Trä AB, Arlöv Göran Sigfridsson, SimaCon AB, Lund Leif Olsson, Liljedahl Bare Wire Helsingborg (ordf regionstyrelsen) Stefan Andersson BrA Invest, Åstrorp Monika Christensson, IXX IT-Partner AB, Ängelholm Gunilla Dirnberger, Ashland Industries Sweden AB, Helsingborg Ledamöter södra Halland Henrietta Hansson, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Kristianstad Louisa Jirsell, Quid AB, Kristianstad Charlotte Lorentz Hjort, Krinova Incubator & Science Park, Kristianstad Per Malmberg, MalmbergGruppen AB, Åhus Margareta Malmsten, Malmsten AB, Åhus Ola Persson, Svensk Uppdragsutbildning AB, Hässleholm Per-Olof Nilsson, GN Transport i Halmstad AB, Halmstad (ordf regionstyrelsen) Ledamöter Kronobergs län Nils Ericsson, Alvesta Galvaniseringsverkstad AB, Alvesta (ordf regionstyrelsen) Caroline Blom Nielsen, Svenssons i Lammhult, Lammhult Thomas Carlzon, IKEA AB, Älmhult Rolf Dahlberg, Visma SPCS AB, Växjö Torbjörn Gustafsson, MicroPower, Växjö Håkan Lennartsson, CTC Enertech Group AB, Ljungby Gunilla Saltin, Södra Cell, Växjö Ledamöter Kalmar län 14 Peo Sundelius, Ericsson AB, Karlskrona Magnus Söderberg, Netcomp, Karlshamn Per-Eric Ericsson, Palifo AB, Oskarshamn (ordf regionstyrelsen) Ann-Christin Bayard, Sustainable Sweden Southeast AB, Kalmar Åke Bergh, Oskarshamn Carl-Axel Kullman, Ernst & Young AB, Kalmar Niklas Lundin, Länsförsäkringar Kalmar län AB, Kalmar

15 Mikael Aru, Orkla ASA, Eslöv Jerry Bengtson, AB Tetra Pak, Lund Georg Brunstam, Hexpol AB, Mikael d Aubìgné, Volvo Car Corporation, Göteborg Nils-Erik Danielsson, NE Growth AB, Johan Ellerstedt, Skanska AB, Charlotta Falvin, Fasiro AB, Genarp Arne Frank, Aarhus Karlshamn AB, Stojko Gjurovski, Swedbank, Mari Kadowaki, Saft AB, Oskarshamn Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppen AB, Höganäs Lars Ljungälv, Sparbanken Öresund AB, Martin Lundin, Glumslöv Ljubo Mrnjavac, Rosengård Invest AB, Maja Mutsson, Oyra Rekrytering & Mångfaldsutveckling, Peter Nilsson, Trelleborg AB, Trelleborg Bert Nordberg, Innovativa Solutions Sweden AB, Anders Ohlner, Handelsbanken, Ledamöter södra Skåne Ulla Tuvehjelm, Nordea, Ingrid Wernersson, Sterling Finemballage AB, Sösdala Fredrik Åberg, DNB, (ordf regionstyrelsen) Tommy Halén, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborg Lisa Henningsson, W Communication Agency, Ola Hugoson, Polykemi AB, Ystad Susanne Kallur, Sparbanken Syd, Ystad Uno Levinsson, Kivik Holding AB, Simrishamn Ledamöter nordöstra Skåne Per Engdahl Höganäs Sweden AB, Höganäs Håkan Eriksson, Bjäre Kraft Ek.för., Båstad Kim Olsson, NSR, Helsingborg Mats Orup, RFR Solutions AB, Landskrona Lennart Pihl, Ellpeco AB, Helsingborg Bo Bengtsson, Sparbanken 1826, Kristianstad (ordf regionstyrelsen) Håkan Axelsson, HAKI AB, Sibbhult Lars Dahl, Sibbhultsverken AB, Sibbhult Björn Alvengrip, Halmstad Hamn, Halmstad Mats Elmlund, Svenska Decosteel Försäljnings AB, Hyltebruk Teddy Eriksson, Tomal AB (Vessigebro) Lennart Hagelqvist, Diab Group AB, Laholm Urban Månsson, Heléns Rör AB, Halmstad Kenneth Ohlsson, Stora Enso Hylte AB, Hyltebruk Krister Persson, Tylö AB, Halmstad Annika Werner Bryneus, SEB, Halmstad Ledamöter Blekinge län Ann-Mari Ståhlberg, Växjö Energi AB, Växjö Magnus Jörsmo, Riflex Film AB, Ronneby (ordf regionstyrelsen) Mikael Blomqvist, Michano AB, Karlskrona Lars Elmberg, EC-konsult AB, Karlshamn Peter Enckell, Commersen AB, Karlshamn Anna Lindqvist, AB Sven Jeppsson, Karlshamn Per-Gunnar Persson, AB Karlshamns Expressbyrå, Karlshamn Hedvig Stache, Handelsbanken, Karlskrona Lars-Göran Nilsson, Xylem Water Solutions AB, Emmaboda Carina Rydholm, Vimmerby Sparbank, Vimmerby Bo Waldebjer Be-Ge Industri AB, Oskarshamn Anders Wiman, Saab Baracuda AB, Gamleby Louise Östlund, Kalmar Science Park, Kalmar 15

16 Handelskammarens kontor För att finnas nära medlemsföretagen har vi flera kontor i Sydsverige. Hit kan du även vända dig för att få råd och komma med aktivitetsförslag. På kontoren i, Halmstad och Växjö legaliseras exportdokument och tjänsterna finns alltid tillgängliga via Certiata Plus på internet. Vi tar gärna emot dina synpunkter och förslag. Ju mer du utnyttjar våra tjänster och ju mer aktiv du är, desto större blir din nytta av medlemskapet! MALMÖ Skeppsbron 2, Tel HALMSTAD Trade Center Kristian IV.s väg 3 Box 804, Halmstad Tel HELSINGBORG Rådhustorget 10, Helsingborg Tel KALMAR Stortorget 34, Kalmar Tel VÄXJÖ Norra Järnvägsgatan 8 Box 508, Växjö Tel Representanter Affärsrådgivning Hållbar utveckling Karl-Erik Grevendahl Karl-Erik Grevendahl Development AB Skeppsbron 2, Tel Affärsutveckling i Asien Magnus Sjölin Conosco AB Hedbäcksgatan 7, Tel Affärsutveckling i Tyskland Magnus Ehrenberg EHRENBERG Kommunikation GmbH Lotharstraße 8 D Hamburg Tel. +49 (0) Affärsutveckling i Litauen Rima Ingstad Svedijos Verslo Centras UAB/ Svenska Handelscentrum. En kontakt förmedlas via Mariette Gunnarsson, Tel Affärsutveckling i Polen Peter Frey Connectionpoint for Trade Hoża 29/31, PL Warszawa Tel Läs mer på Tjänster Uppdatera dig genom att besöka vår hemsida. Där publicerar vi alla nyheter och aktiviteter som rör både Handelskammaren och dess medlemmar. Foto: Peter Brinch, Mats Samuelsson, Ronny Johannesson (sidan 7), Jan Erik Ebbesson, Julius Sjögren, Niklas Hebrand, Caroline Rundberg, Lars Lydig, Gustaf Lorentz, Helena Erngård. Omslagsbild: Maria Quick-Swalling copywriter, quintessensen.se, Martina Bengtsson, VD Well Hello Design & Communication, Caroline Blom Nielsen, VD Svenssons i Lammhult