Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering"

Transkript

1 Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

2 Skåne Nordväst

3 Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden. Gemensamt formulerade vi ska, vi vill, vi eftersträvar och summerar de viktigaste överenskommelserna. Strategin ska vara kortfattad och lättillgänglig samt illustrera önskad utveckling av regionen. Innehåller olika kartor som visar översiktliga principer för markanvändning. Utvecklar nätverk och arbetsformer.

4 Rådslag Fem tematiserade rådslag: Infrastruktur, Grönstruktur, Arbete och verksamheter, Boende och bostadsförsörjning samt Helheten. Politiker och tjänstemän från samtliga elva kommuner deltog. Mellan deltagare. Konkreta övningar kommunvis och i blandade grupper.

5 Projektgrupp Magnus Ydmark, projektledare, Helsingborgs stad Mattias Bjellvi för Perstorps kommun Martin Tång för Klippans kommun Jacob von Post för Höganäs kommun Jarl Gustavsson för Bjuvs kommun Vlasta Sabljak eller Thomas Arnström för Svalövs kommun Karin Stenholm eller Kristina Bell för Båstads kommun Linda Svederberg för Åstorps kommun Kristian Swärd för Örkelljunga kommun Lena Åström för Ängelholms kommun Lisa Lindekranz och Mattias Schriever-Abeln för Landskrona stad

6 Vad har vi åstadkommit hitintills? Våren 2011 Rådslag Infrastruktur Hösten 2011 Rådslag Grönstruktur Våren 2012 Rådslag Arbete och verksamheter Hösten 2012 Rådslag Boende och bostadsförsörjning

7 Vad händer framöver? Kommunfullmäktige - Beslut om att anta materialet som planeringsunderlag Styrelsemöte för SKNV, 29 november - Beslut om att godkänna Strukturplan för Skåne Nordväst Kommundirektörsgruppen 22 augusti - Beslut om externremiss Kommundirektörsgruppen, 31 oktober - Beslut om eventuella revideringar Workshop med styrelsen för SKNV, 11 april - Workshop om Helheten Rådslag, 24 maj - Samtliga deltager som varit med under processen

8 Remiss 29 oktober - Samtliga kommuner i Skåne. - Helsingörs kommune - Laholms kommun - Markaryds kommun - Halmstads kommun - Region Skåne - Länsstyrelsen i Skåne län - Boverket - Trafikverket - Naturvårdsverket - Sveriges kommuner och landsting - Kommunförbundet Skåne - Göteborgsregionens kommunalförbund - Lantbrukarnas riksförbund - Handelskammaren - Öresundsinstitutet - Södra (skogsägarna) - Skåne-Blekinge Jordägarförbund

9 Regionala samband Kopplingar till ett flertal regioner. Ett antal större projekt med regional betydelse.

10 Strukturplan Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Utveckling av regionalt betydelsefulla orter. Infrastruktur. Förutsättningar för varierat näringsliv. Starka kommunikationsstråk. Hamnar och flygplatser. Attraktiva besöksmål.

11 Infrastruktur Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Utbyggnad av cykelvägsnätet. Spårvägsutbyggnad. Söderåstrafiken som modell för kollektivtrafik på landsbygden. Utveckling av våra stationsorter. Stärkt kapacitet och mer robust Skånebana. Höghastighetståg. Samarbete kring digital infrastruktur. Torrhamn. Västkustbanan och dess komplementbana Söderåsbanan. Stärkt vägnät.

12 Grönstruktur Värna, utveckla och tillgängliggöra våra regionala naturområden. Värna värdet i det unikt varierade landskapet. Delta i nätverk och samarbeten. Bevara och utveckla sjöar och våtmarker. Stråk längs våra vattendrag. Vårt gemensamma landskapsrum ska ha fortsatt kontakt med havet. Förbinda städers grönska med omgivande landskap.

13 Arbete och verksamheter Nationella och internationella kopplingar. Utveckling av våra stationsorter och större samhällen. Samhällen med väletablerat näringsliv. Arbetspendling. Förutsättningar för näringslivet. Jordbruk och skogsbruk. Externa handelscentra. Transportintensiva verksamheter. Planberedskap och flexibla byggnader. Turismnäring.

14 Boende Gemensam ingång för våra invånare. Stationssamhällen. Utveckling av väletablerade samhällen. Energisnålt och hälsosamt byggande. Olika boendeformer. Landskapet som boendekvalitet. Gemensam framsynthet och beredskap.

15 Utvärdering av arbetet med Strukturplan för Skåne Nordväst -gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

16 Har du större medvetenhet om våra gemensamma planeringsfrågor efter detta arbete?

17 Har vi bättre kunskap om varandras unika förutsättningar?

18 Är våra ställningstaganden tydliga?

19 Har det här projektet utökat ditt nätverk?

20 Tror du att det blir lättare att samarbeta över kommungränserna efter detta arbete framöver?

21 Tycker du att din kommun har gjort sig hörd?

22 Tack!