CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), leg. psykolog, klinisk specialist, leg. psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning, handledarkompetens med familjeterapeutisk inriktning. Sedan 1998 privatpraktiserande utbildare, handledare och psykoterapeut på heltid genom HILiT AB Ordförande i SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserade korttidsterapi) 2011 Utbildningar 1. Socionomutbildning, The Hebrew University of Jerusalem, Israel år. 2. PEG Lunds universitet, år. 3. Psykologexamen Psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning, Lunds universitet år. 5. Kortare kurser i lösningsfokuserad behandling med Steve De Shazer och Insoo Kim Berg i Sverige (Heroinistprojektet BUP, MAS). och på Brief Therapy Center, Milwaukee, Wisconsin 1987, 1988, 1991, Handledarutbildning med familjeterapeutisk inriktning, Lunds universitet år. Anställningar Kurator, Israels försvar år. Kurator, Soroka hospital, Israel år. Familjerådgivare, Tel-Avivs kommun, Israel år. Fältassistent, projekt för socialrehabilitering av utagerande tonårsflickor (ålder 17-20) W.I.Z.O. Tel-Aviv, Israel år. Kurator, ungdomsmottagningen, Tel-Aviv, Israel å r. Behandlingsass. Uppstart av Avenbokens öppenvård, Malmö soc.förvaltning år. Psykolog, MAS, Vuxenpsyk, (bil. nr. 12) Psykolog, Avenbokens öppenvård, Malmö soc. förvaltning Handledare/projektledare/behandlare, Lönnens öppenvård, Kristianstad soc. förvaltning , 2 år. Handledare/projektledare/behandlare, Kriminalvården Malmö regionen år. - Projektledare för ett 2 årigt lösningsfokuserat forskningssprojekt med villkorligt frigivna klienter i Lund och Malmö. Uppdrag (sedan 1989): Handledare Avslutade: Baltzar projekt (dagsverksamhet för missbrukare), Malmö kommun Lunds barnhem Ungdomsgruppen, Växjö soc. förvaltning

2 2 Frivården Malmö center Narkotika rådgivning, Helsingborg. våren Frivården Kristianstad Boendebasen, Kristianstad soc. förvaltningen Frivården: Karlskrona, Växjö, Västra byrån utredningsgr. 1, Malmö soc. förvaltning Rättsenheten, Helsingborg soc. förvaltningen Västra byrån utredningsgrp 1, Malmö soc.förvaltning Skolpsykologerna, Kristianstad Kommun, 1995 samt hö sten Frivården Landskrona, Ystad, Lund Ungdomsrehabiliterings verksamheten Nygatan, Malmö soc. förvaltning Beroendeenheten. St. Maria sjukhus, Helsingborg, Rättsenheten, Filborna, Helsingborg Flykting och invandrare mottagning, Lund Narkomanvårds byrån, Trelleborg Alinea, SDF sö dra innerstaden, Malmö kommun, Öppenvårds projekt för missbrukare, Lomma kommun, Utredningsgruppen sektion nordväst, soc. förv. Lund, Utredningsgruppen centrum, soc.förv. Trelleborg, Omkretskuratorer: Svalöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, vårtermin Familjeenheten, soc.förv. Lund, Rådgivnings gruppen, soc.förv. Hässleholm, Utredningsgruppen, sektion öster, soc.förv. Lund, Utredningsgruppen Fagerängen, soc.förv. Trelleborg, Handledning och avancerad utbildning. Akutteamet, vuxen psykiatriskakliniken, sektion nordväst, Malmö Familjecentrum, soc.förv. SDF södra innerstan, Malmö Elevvårdsteamet, Hörby kommun, Gymnasiekuratorer, Lunds kommun, Familjeforum AB, Lund, Individ och familj sektionen, soc.förv. Sjöbo, Arbetsledare från Lunds barnhem, G-A skolan i Helsingborg, Oxievångsskola i Oxie, Rosengårdsskola i Malmö, Socialsekreterare, Oxie SDS, Ungdom och familj, soc. Förv. Lunds kommun, Ekonomiskt bistånd, soc.förv. Sjöbo kommun, Familjeresursen, soc.förv, Hörby kommun, Socialsekreterare, Höörs kommun, Vuxenehheten, soc.förv. Sjöbo kommun, Backaskolan, Eslövs kommun, Arbetsledare Socialförv. Lund, Familjebehandling, soc. Förv. Hässleholms kommun, Skolpsykologer i Eslöv, Kävlinge och Svedala, HVB Lilla Thumatorp, Lunds barnhem, Socialsekreterare, soc. förv. Eslövs kommun, Avancerad handledning för arbetsledare: 3 grupper (skolrektorer, enhetschefer inom

3 socialtjänsten, föreståndare för HVB hem Familjeenheten, soc. Förv. Lunds Kommun, Barn och familj enheten, socialförvaltningen, Lunds kommun Jobb centrum, Sölvesborgs kommun, Arbete och försörjning Eslövs kommun Ifo Sdf Limhamn-Bunkeflo, Arbetsledare socialförv. i Eslöv, Sölvesborg, Ö. Göinge, Skarven Karlshamn 2005 FAMI. Arbetsmarknadsenheten, Falkenbergs kommun AUC Sdf. Södra innerstad, Malmö Ledningsgruppen LAN V. Bleking Individ och familj. Ifo, Burlövs kommun, Ifo Kävlinge kommun, Ledningsgruppen Socialförv. Sölvesborgs kommun AMA. Arbetsmarknadsenheten Umeå kommun Familjeresursen samt tre B o F utredare, Hörby kommun Vuxen habilitering Lunds kommun Lss Sölvesborg AUC Hyllie, Malmö V o B Syd Överviktsenheten UMAS Vaccinations sjuksköterskor, Barnkliniken UMAS Introduktions gruppen Karlshamns kommun Ref: Lena Blomdahl arbetsledare Brottsoffer stödet och meddlingsverksamheten 2007 Ledningsgruppen Omsorgförvaltningen, Karlshamn kommun Skolkuratorer Trelleborgs kommun Boendepersonalen Karolinaskolan, Fogdaröd. Ifo Bromölla kommun Loftebyskolan, Eslövs kommun, Lss Lunds kommun Enhetschefer Omsorg Sölvesborg Ekonomiskt bistånd Karlshamns kommun Ledningsgruppen Ifo SDF Centrum Malmö Ledningsgruppen Försörjningsenheten Sdf S. Innerstad Malmö Skolkuratorer Älmhultskommun Skolrektorer Uo2 Trelleborgs kommun Arbetsledare Ifo, Burlövs kommun, Ref: Inger Skenhall, Ifo chef. Pollux, Åstorps (familjeenheten) Barn och Familj enheten Eslövs kommun Ref: Eva Hall ifo chef Råd och Stöd Karlskrona kommun Arbetslivsenheten Halmstad kommun Ref Ingrid Nedmark verksamhetschef Socialarbetare för ungdomar Ref: Christian Hagard sektionschef 3

4 4 Enhetschefer Möllevångsskolan Malmö Ref: Karin Rosén rektor Utredningsenheten Ifo SDF Malmö Centrum Ref: Maria Goncalves enhetschef Familjeteamet Eslövs komun Ref: Kikki Lööf verksamhetschef Socialrådgivarna SDF Malmö S. Innerstaden Ref: Maria Beckman enhetschef Skolveckohemmet Hven Ref: Mia Honeth verksamhetschef Skolsjöterskor Staffanstorps kommun Ref: Göran Thulin verksamhetschef Boende för ensammkommande flyktingbarn Malmö kommun Ref: Stefan Berseus enhetschef Försörjningsstöd Rosengård Ref: Charlotte Ssk. Omsorg Sölvesborg Ref: Cecilia Jerlemyr enhetschef Lss Simrishamns kommun Ref: Sofia enhetschef Enhetschefer Omsorg förvaltningen Simrishamns kommun 2009 Ref: Lena Parkhagen verksamhetschef Enhetschefer Ö.Göinge Kommun, Osby kommun, Bromölla kommun 2009 Ref: respektive Ifo chefer Familjeteamet, Osby (öppenvårdsenheten) (våren Ref: Gunilla Kaj-Bevheden Ifo chef. Ekonomiskt bistånd Karlshamns kommun (våren) Ref: Lena Blomdahl enhetschef. Områdeschefer, Socialförvaltningen, Simrishamns kommun (våren) Ref. Lena Parkhagen verksamhetschef, samt Åsa Nejdebring verksamhetschef. Pågående Psykiatrisk öppenvårdsteam, Hässleholm, 2002 Ref. Niklas Benecisc Ifo Karlshamn 2010 Ref: Lavona Johansson, enhetschef Ek. bistånd Lund 2010 Ref: Madeleine Dymling enhetschef Ros Växjö 2010 Ref. Karin Krantz-Sandström enhetschef, samt Ann-Margreth Andersson Familjeteamet, ungdomar Malmö 2010 Öppenvård Gustav Malmö 2010 Ref. Britta Severin

5 5 Novum Hässleholm 2011 Ref: Per Ljungman behandlare Skolpsykologer Eslövs kommun Ref: Ingela Roxenby, skolpsykolog Vuxenhabilitering Malmö Region Skåne Ref: Ingrid Karlström sjukgymnast Center för mottagning och utredning, Hörby kommun 2012 Ref: Lena Hultén Ifo chef. Handläggare för ensamkommande flyktingbarn Malmöstad 2011 Ref. Jeanette Nilsson enhetschef Ungdomsteamet, Landskrona kommun 2012 Ref. Lisa Lindekrantz behandlare. Enebackens barnhem, utredningsenheten, Sociala resursförv. Malmö stad Ref. Johan Bjerin sektionschef. Inom (Sociala tjänster) socionom konsulterna konsultföretag, Stockholm 2012 Ref. Sanaz Rahmati enhetschef. Kliniska uppdrag: Vc Hörby Region Skåne KBT-rehabgaranti samt Multimodal smärtbehandling pågående Karolinaskolan (gymnasieinternat för ungdomar med ADHD diagnos), pågående Ref: Mia Honeth, rektor, Göran Sörensson, enhetschef boendet. Ifo Karlshamns kommun pågående Ref: Elna Thomasson, ifo chef Ansvarig kursledare i lösningsfokuserad samtalsmetodik och metod utveckling (baskurs 3 4 dagar; fortsättningskurs på 2 dagar metod utveckling på 10 till 20 dagar) Malmö soc. Förvaltning baskurs: Individ och familj Östra byrå, 1990 Ekonomisekreterare Centrum byrå, Behandlingssekreterare Västra byrå, Frivården: Malmö söder baskurs, Kristianstad baskurs, Kristianstad soc. Förvaltning baskurs, Frivården Södra regionen baskurs, Utbildning för 4 externa behandlare på Avenbokens öppenvård, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Utbildning för 4 handläggare, Frivården södra regionen avancerad kurs en gång i veckan under två terminer, Skolpsykologerna, Kristianstad kommun, baskurs Vuxenenheten Hässleholm, baskurs Lösningsfokuserat utredningsprojekt, Lund, avancerad kurs varannan vecka i veckan under fyra terminer och Narkomanvårds byrån, Trelleborg, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Familjehemsektionen, Lund, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer 1998 Soc.förv. Trelleborg, baskurs 1998 AMI och AF Södra Skåne, baskurs 1998

6 6 Novum, soc.förv. Hässleholm, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Lilla Thumatorp, avancerad kurs en gång i månaden Gymnasiekuratorer, Lund, avancerad kurs en gång i månaden Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs1999. Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs1999. Social förvaltningen Sjöbo Kommun, baskurs Medverkande (en av fyra kursledare) i en gemensam baskurs i systemteori och lösnings fokuserat synsätt för ca. 120 handläggare inom AF, FK och ekonomiskt bistånd, hösten 1999, våren Helsingborgs kommun. Karolinaskola, Höör baskurs, 4 dagar hösten Utredningsgruppen Fagerängen, Trelleborgs kommun avancerad kurs en gång i månaden, 2000 Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs 3 dagar maj Södra-Re, Citykliniken Malmö fortsättningskurs 2 dagar november 2002 Barn och familj, social förvaltningen, Sjöbo kommun, avancerad kurs en gång i månaden Socialförvaltningen, Eslövskommun, avancerad kurs en gång i månaden 2001 Familjeenheten, Lunds kommun, avancerad kurs en gång i månaden 2001 LAN Örebro 3 dagar baskurs mars Chefsutb. Vård och omsorg Lund 3 dagar baskurs januari 2003 Arbete och försörjning Eslövs kommun 3 dagar baskurs oktober 2003 Chefsutb. Östra Göinge kommun 3 dagars baskurs augusti 2003 med uppföljning 1 dag november 2003 Arbetsmarknadsenheten Varbergs kommun 3 dagar baskurs, september 2004 Chefsutb. LAN Västra Blekinge 4 dagar baskurs oktober 2004 Chefsutb för arbetsledare i Malmö, Burlöv, Sölvesborg 3 dagar baskurs januari 2005, 1 fördjupningsdag september AMA (arbetsmarknads enhet) Umeå kommun baskurs 3 dagar våren 2005, fortsättningskurs 3 dagar hösten.2005 FAMI (arbetsmarknadsenhet) Falkenberg kommun baskurs 3 halvdagar hösten 2005 Baskurs lösningsfokuserat utredningsarbete (3 dagar) SDF Fosie Malmö november 2005 Avancerad utbildning i samtalsmetodik (2 dagar) AUC Södra innerstaden, Ifo Burlöv, Ek. bistånd Sölvesborg hösten 2006 Chefsutb SDF Centrum Malmö 4 dagar baskurs september 2005 Chefsutb Södra innerstad Malmö baskurs 4 dagar våren 2005, fortsättningskurs 2 dagar hösten 2005, 2 dagar våren AF Kultur LAN Region Skåne 3 dagar baskurs samt 2 dagar fortsättningskurs våren 2006 Chefsutb LAN Region Skåne 3 dagar baskurs samt 2 dagar fortsättningskurs våren 2006 Arbetsledareutbildning för enhetschefer inom äldreomsorgen, Sölvesborgs kommun 3 dagar oktober 2007 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Introduktions enheten Landskrona kommun november 2007 Baskurs för personalen på Hven skolveckohem (Hvb), 3 dagar hösten 2007 Klientcentrerat utredningsarbete Omsorg förvaltningen Karlshamnskommun 3 dagar

7 7 våren 2008 Uppföljningsdag för chefer, Af Mellan Skåne maj, oktober 2008, maj, oktober 2009 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Karlshamnskommun 3 dagar våren 2009, Interaktiv Arbetsledarskap öppen 8 dagars utbildning i samarbete med SIKT 2008, 2009, 2011, Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Simrishamns kommun 3 dagar hösten 2009, 3 dagar våren 2010 Uppföljningsdag Omsorgförvaltningen Lunds Kommun en gång om året 2007, 2008, 2009, Fördjupning i lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Simrishamns 2 dagar hösten 2010, 2 dagar våren 2011 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik 3 dagar Ensamkommande flyktingbarn Resursförvaltningen Malmö kommun 2009, 2010, 2011, Uppföljning 2 dagar handläggare för Ensamkommande flyktingbarn Lösningsfokuserad utredningsmetodik Enebackens utredningsenhet, Resursförvaltningen Malmö kommun. 6 dagar 2010 Fördjupning i Lösningsfokuserad utredningsmetodik Enebackens utredningsenhet, Resursförvaltningen Malmö kommun. 3 halvdagar per termin 2011 pågående Arbetsledareutbildning rektorer SDF Fosie 5 dagar Dagligverksamhet, Lund 2012 Baskurs Växjö 2012 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik 3 dagar boendestödjare Ensamkommande flyktingbarn, Kalmar kommun 2012 Kongressammanfattningar, muntliga presentationer och internationella workshops: Korman H. et al.(1990) Workshop: "Outpatient Treatment of Chemical Dependency The Swedish Model ", Forest Hospital, Chicago, feb 1990 presented by the therapist team of the Heroin project. Suskin-Holmqvist A, (1988) Muntlig presentation: Integrating approaches in a therapeutic community. The second world congress on drugs and alcohol, Ramat-Gan, Israel Suskin-Holmqvist A, (1995) Muntlig presentation och workshop: All that glitters is gold. The fifth national conference of the department for treatment of drug addiction, Jerusalem, Israel. Suskin-Holmqvist A, (1998) Muntlig presentation: Får jag lov att rota i Ditt liv? Lösningsfokuserat utredningsarbete. Nordiska Lösningsfokuserat symposium, Göteborg. Suskin-Holmqvist A och Söderquist M. (1998) Muntlig presentation: May I poke around in your parenting? Solution focused investigative social-work. European Brief Therapy Association conference, Salamnca, Spain. Suskin-Holmqvist A (1996) Workshop: All that glitters is gold. Governemental school of socialwork, Tel-Aviv, Israel Suskin-Holmqvist A, (1996) Workshop: All that glitters is gold. Central school of social-work, Tel-Aviv, Israel

8 8 Suskin-Holmqvist A. (1997) Workshop: All that glitters is gold. Department of health, unit for treatment of drug abuse and addiction, Beer-Sheva, Israel. Suskin-Holmqvist A. (28, 29/2 2000) Workshop: Att sam-tala lösningsfokuserat Litauen (inbjuden via Socialhögskolans Int. enhet, Stockholm) Suskin-Holmqvist A. (13, 14/6 2000) Workshop: Fördjupning, lösningsfokuserad samtalsteknik, Litauen (inbjuden via Socialhögskolans Int. enhet, Stockholm) Suskin-Holmqvist A. (2003) 2 dagars baskurs för handledare och arbetsledare Dept. For Juvenile Delinquency, Israel Central school för social workers Dept. of Social Services Israel. Handledning och utbildning 3 ggr om året 2009, 2010 Psykologprogrammet Lundsuniversitet delkursansvarig Behandling barn, familj, nätverk och grupp 2010, Presentation: The Art of being a Solution focused pessimist på European Brief Therapy Association konferens i Dresden september 2011 Presentation: Behandling som insatts under utredning, en salig blandnig eller? på Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi, i Malmö november 2011 Presentation: Behandling som insatts under utredning, en salig blandnig eller? på Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi, i Stockholm april 2012 Presentation: Solution-Focused Therapy with Parents and Children: Utilizing Strengths in Co-Creating Solutions for Trauma på konferensen: Trauma Through the Life Cycle from a Strength Perspective: An International Dialogue Israel januari 2012 Diverse föreläsningar som inbjuden gästföreläsare. Bland annat inbjuden av Skolförvaltningen Eslövs kommun temadag omlösningsfokuserat arbete i skolan 15/ Vuxnen rehab. Kristanstad föreläsning Att bli med team lösningsfokuserat teamarbete 20/ Trelleborgs lasarett Temadag för kuratorer lösningsfokuserat samtals metodik 15/ CKU föreläsning om lösningsfokuserat utredningsarbete med ungdomar 27 maj 2003 Lösningsfokuserad samverkan IQPC workshops om integration av invandrare i arbete 16 september 2003, motivation av långtidsarbetslösa/sjukskrivna 24 november januari december 2005 BUP Linköping temadag lösningsfokuserat samtals metodik 19 april 2004 Conductive temadag Hur du inspirerar och motiverar elever som tappat lusten och/eller självförtroendet 16 november Workshop om temat motivering av långtidssjukskrivna/arbetslösa 16 mars 2005 samt 21 september 200 Af rehabilitering Rönneby 2 temadagar Lösningsfokuserad samtalsmetodik Våren 2005 S. inner staden tema dag lösningsfokuserad arbetsledarskap 2005 Malmö Högskola temadagar om lösningsfokuserat arbetssätt. 17 november 2005, 4 april 2006

9 9 Utbildnings förvaltningen Malmö kommun temadag lösningsfokuseradarbetsledarskap 28 januari 2006 Lekebergs kommun temadag Lösningsfokuserad samverkan fack och arbetsgivare 12 maj 2006 Vårdcentralen Höör föreläsning: Lösningsfokuserade arbetsrelationer 19 maj 2006 Inspirations dagar Socialförvaltningen, Lunds kommun, 28 maj samt 1 april Utredning med klientperspektiv i centrum 3 temadagar för handläggare i Karlshamns kommun våren 2008 Gästföreläsare på MAH (Socialhögskolan) för elever på termin 5 i lösningsfokuserat samtalsmetodik 2005, 2006, 2007, 2008 BUP Blekinge temadag Konsten att vara lösningsfokuserad pessimist april Alumnidag Psykologprogrammat Lunds universitet Hur lösningsfokuserad kan man vara? april Gästföreläsare på psykologutbildningen, Lunds universitet 1 dag september 2009, Gästföreläsare på MAH (Socialhögskolan) för elever på termin 2 i lösningsfokuserat samtalsmetodik 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Presentation: Behandling som insatts under utredning för Clues, Karlstad, oktober 2012 Publikationer Suskin-Holmqvist A. (1998), På en skala från 0-10, lösningsfokuserade utredningar. Socionomen. vol. 7. Söderquist M., Suskin-Holmqvist A. (red.) Delaktighet barnavårdsutredningen som gemensamt projekt Mareld Suskin-Holmqvist Aviva Konsten att vara lösningsfokuserad pessimist HILiT 2011 סוציאלים לעובדים המרכזי ביה ס 2010 av Även utgiven på hebreiska

CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013-2169), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare

CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013-2169), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013-2169), leg. psykolog, klinisk specialist, leg. psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning, handledarkompetens med familjeterapeutisk inriktning. Sedan

Läs mer

CURRICULUM VITAE november 2008

CURRICULUM VITAE november 2008 CURRICULUM VITAE november 2008 Namn: Britta Severin. Auktoriserad socionom med Masters of Science in Social Work - Fortbildning i Socialt Behandlingsarbete. Har arbetat mer än 20 år som frivårdsinspektör

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Använder vi vår arbetstid rätt?

Använder vi vår arbetstid rätt? Använder vi vår arbetstid rätt? Är valet mellan att begära ökade resurser eller använda de resurser vi har på rätt sätt? Genomförda och pågående projekt i kommuner Laxå Sjöbo Växjö Karlskoga Värnamo Norrköping

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)

Platser som beslutats av Polismyndigheten efter särskild prövning enligt 3 lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) POLISREGION SYD 3 LOVförteckning 1 (9) Datum 20151202 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten Rättsavdelningen Förvaltningsrätt 13 Syd FÖRORDNAD ORDNINGSVAKT MED TJÄNSTGÖRING I POLISREGION SYD Platser som

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

OECD Territorial Review Skåne

OECD Territorial Review Skåne OECD Territorial Review Skåne Territorial Review Skåne Bill Tompson Soo-Jin Kim Claire Nauwelaers Emily Farchy Contribution to aggregate national growth (%) Skåne har varit en av de största bidragsgivarna

Läs mer

Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015

Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015 Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015 Rapporten Cervixcancerprevention från RCC Syd sätts samman för att utvärdera arbetet med att förebygga livmoderhalscancer. Det finns mycket att glädjas

Läs mer

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner BESLUT 1 (4) Datum Diarienummer A. 2016-10-10 851 28845-2016 Länets kommuner, e-post: info@bjuv.se; burlovs.kommun@burlov.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; bastads.kommun@bastad.se; kommunstyrelsen@eslov.se;

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2009 Blekinge Dalarna Gävleborg Halland veckor/ Karlshamn 145 4 v 54 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Landstinget Blekinge 130 4 v 60 kr inkl sem ers Avtalsförsäkringar gäller Olofström 107 4 v 57

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING BILD KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet INDIVID OCH FAMILJ År 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET Budgetenhet Individ och Familj (IFO) TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN I budgetenheten Individ och Familj

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Hur viktig är chefen?

Hur viktig är chefen? Hur viktig är chefen? Dokumentation från utbildning för ansvariga politiker och chefer inom missbruks- och beroendevården i Skåne den 9 december 2008 Den 9 december 2008 genomförde SIKTA och Kunskap till

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården

Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården Inspirations och kunskapsseminarium Kontaktsjuksköterskan och teamet i cancervården I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Vem är vi som är här? Kontaktsjuksköterska Sjuksköterska Läkare Kurator

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

CV Eva Bergqvist Boråsgatan 14, 432 45 Varberg Mobil tfn 0707 38 11 23 eva_bergqvist@telia.com. Utbildningar

CV Eva Bergqvist Boråsgatan 14, 432 45 Varberg Mobil tfn 0707 38 11 23 eva_bergqvist@telia.com. Utbildningar CV Eva Bergqvist Boråsgatan 14, 432 45 Varberg Mobil tfn 0707 38 11 23 eva_bergqvist@telia.com Utbildningar Socionomexamen, 1973 1977, Socialhögskolan, Östersund Social metodik, fördjupningskurs, 20 p,

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling Länsstyrelsen 12FS 2005:247 01-10:10 Utkom från trycket den 14 september 2005 Kungörelse om förbud enligt väglagen; utfärdad den 13 september 2005. Med stöd av 47 väglagen

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden 1 Folktandvårdens strategi Gruppinriktad prevention Barn i riskområde Riktade tandhälsoinsatser Individinriktad prevention Barn med sjukdomsaktivitet

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Syfte med mötet Att tillsammans starta upp arbetet med avtalet Ge en gemensam bild av vart vi ska och varför Beskriva vad som händer

Läs mer

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år Tågstrategi 2037 400 Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401 350 Låg 3%/år 300 250 200 Medel 6%/år Hög 9%/år 180 150 100 78 50 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2007 2010 2015

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006 1 Rapport, år och nr: 2006:4 Rapportnamn: Sammanställning av kommunala behandlingsverksamheter för mossbrukare

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Datum Beteckning 2009-02-13 Dnr 09-7-45 Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Delrapport nr 3 för regionalt stöd för standardiserade bedömningsinstrument - ASI ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT NORDVÄSTRA SKÅNE OCH SKATTERNA VÄSTRA SKÅNE: SÅ MYCKET HAR SKATTEN PÅ ARBETE I SKÅNE SÄNKTS, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften för

Läs mer

Samarbete om dricksvatten i Skåne

Samarbete om dricksvatten i Skåne Samarbete om dricksvatten i Skåne Behövs en regional dricksvattenstrategi? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån? Finns vattenskyddsområden där det behövs i din kommun? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån?

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Lösningsinriktat arbetssätt 15 högskolepoäng, Ht 2010 Vt 2011

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Lösningsinriktat arbetssätt 15 högskolepoäng, Ht 2010 Vt 2011 rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Lösningsinriktat arbetssätt 15 högskolepoäng, Ht 2010 Vt 2011 Lösningsinriktat arbetssätt, 15 högskolepoäng Inledning Under de senaste 15-20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Single session. Konferens. Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt. Make the best out of one session

Single session. Konferens. Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt. Make the best out of one session Single session Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt Make the best out of one session Konferens Malmö 4-5 september 2013 Single session Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt

Läs mer

ÅTGÄRDSKALENDER. Misstänkt Miljöbrott

ÅTGÄRDSKALENDER. Misstänkt Miljöbrott POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE 03-2010 Länskriminalavdelningen i Skåne ÅTGÄRDSKALENDER Misstänkt Miljöbrott Allvarliga brott mot Miljöbalken med uppsåt eller oaktsamhet som; 1. orsakar att det i mark, vatten

Läs mer

Samhällsekonomiskt perspektiv på projekt PULS och social verksamhet

Samhällsekonomiskt perspektiv på projekt PULS och social verksamhet Samhällsekonomiskt perspektiv på projekt PULS och social verksamhet Landskrona 2012-12-14 payoff AB, Sven Vikberg Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi Förväntningar funderingar? Vad

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2012 2012-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2012 Den ekonomiska utvecklingen är för nuvarande osäker och svårtolkad. Det ekonomiska läget i Eurozonen utgör ett

Läs mer