CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), leg. psykolog, klinisk specialist, leg. psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning, handledarkompetens med familjeterapeutisk inriktning. Sedan 1998 privatpraktiserande utbildare, handledare och psykoterapeut på heltid genom HILiT AB Ordförande i SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserade korttidsterapi) 2011 Utbildningar 1. Socionomutbildning, The Hebrew University of Jerusalem, Israel år. 2. PEG Lunds universitet, år. 3. Psykologexamen Psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning, Lunds universitet år. 5. Kortare kurser i lösningsfokuserad behandling med Steve De Shazer och Insoo Kim Berg i Sverige (Heroinistprojektet BUP, MAS). och på Brief Therapy Center, Milwaukee, Wisconsin 1987, 1988, 1991, Handledarutbildning med familjeterapeutisk inriktning, Lunds universitet år. Anställningar Kurator, Israels försvar år. Kurator, Soroka hospital, Israel år. Familjerådgivare, Tel-Avivs kommun, Israel år. Fältassistent, projekt för socialrehabilitering av utagerande tonårsflickor (ålder 17-20) W.I.Z.O. Tel-Aviv, Israel år. Kurator, ungdomsmottagningen, Tel-Aviv, Israel å r. Behandlingsass. Uppstart av Avenbokens öppenvård, Malmö soc.förvaltning år. Psykolog, MAS, Vuxenpsyk, (bil. nr. 12) Psykolog, Avenbokens öppenvård, Malmö soc. förvaltning Handledare/projektledare/behandlare, Lönnens öppenvård, Kristianstad soc. förvaltning , 2 år. Handledare/projektledare/behandlare, Kriminalvården Malmö regionen år. - Projektledare för ett 2 årigt lösningsfokuserat forskningssprojekt med villkorligt frigivna klienter i Lund och Malmö. Uppdrag (sedan 1989): Handledare Avslutade: Baltzar projekt (dagsverksamhet för missbrukare), Malmö kommun Lunds barnhem Ungdomsgruppen, Växjö soc. förvaltning

2 2 Frivården Malmö center Narkotika rådgivning, Helsingborg. våren Frivården Kristianstad Boendebasen, Kristianstad soc. förvaltningen Frivården: Karlskrona, Växjö, Västra byrån utredningsgr. 1, Malmö soc. förvaltning Rättsenheten, Helsingborg soc. förvaltningen Västra byrån utredningsgrp 1, Malmö soc.förvaltning Skolpsykologerna, Kristianstad Kommun, 1995 samt hö sten Frivården Landskrona, Ystad, Lund Ungdomsrehabiliterings verksamheten Nygatan, Malmö soc. förvaltning Beroendeenheten. St. Maria sjukhus, Helsingborg, Rättsenheten, Filborna, Helsingborg Flykting och invandrare mottagning, Lund Narkomanvårds byrån, Trelleborg Alinea, SDF sö dra innerstaden, Malmö kommun, Öppenvårds projekt för missbrukare, Lomma kommun, Utredningsgruppen sektion nordväst, soc. förv. Lund, Utredningsgruppen centrum, soc.förv. Trelleborg, Omkretskuratorer: Svalöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, vårtermin Familjeenheten, soc.förv. Lund, Rådgivnings gruppen, soc.förv. Hässleholm, Utredningsgruppen, sektion öster, soc.förv. Lund, Utredningsgruppen Fagerängen, soc.förv. Trelleborg, Handledning och avancerad utbildning. Akutteamet, vuxen psykiatriskakliniken, sektion nordväst, Malmö Familjecentrum, soc.förv. SDF södra innerstan, Malmö Elevvårdsteamet, Hörby kommun, Gymnasiekuratorer, Lunds kommun, Familjeforum AB, Lund, Individ och familj sektionen, soc.förv. Sjöbo, Arbetsledare från Lunds barnhem, G-A skolan i Helsingborg, Oxievångsskola i Oxie, Rosengårdsskola i Malmö, Socialsekreterare, Oxie SDS, Ungdom och familj, soc. Förv. Lunds kommun, Ekonomiskt bistånd, soc.förv. Sjöbo kommun, Familjeresursen, soc.förv, Hörby kommun, Socialsekreterare, Höörs kommun, Vuxenehheten, soc.förv. Sjöbo kommun, Backaskolan, Eslövs kommun, Arbetsledare Socialförv. Lund, Familjebehandling, soc. Förv. Hässleholms kommun, Skolpsykologer i Eslöv, Kävlinge och Svedala, HVB Lilla Thumatorp, Lunds barnhem, Socialsekreterare, soc. förv. Eslövs kommun, Avancerad handledning för arbetsledare: 3 grupper (skolrektorer, enhetschefer inom

3 socialtjänsten, föreståndare för HVB hem Familjeenheten, soc. Förv. Lunds Kommun, Barn och familj enheten, socialförvaltningen, Lunds kommun Jobb centrum, Sölvesborgs kommun, Arbete och försörjning Eslövs kommun Ifo Sdf Limhamn-Bunkeflo, Arbetsledare socialförv. i Eslöv, Sölvesborg, Ö. Göinge, Skarven Karlshamn 2005 FAMI. Arbetsmarknadsenheten, Falkenbergs kommun AUC Sdf. Södra innerstad, Malmö Ledningsgruppen LAN V. Bleking Individ och familj. Ifo, Burlövs kommun, Ifo Kävlinge kommun, Ledningsgruppen Socialförv. Sölvesborgs kommun AMA. Arbetsmarknadsenheten Umeå kommun Familjeresursen samt tre B o F utredare, Hörby kommun Vuxen habilitering Lunds kommun Lss Sölvesborg AUC Hyllie, Malmö V o B Syd Överviktsenheten UMAS Vaccinations sjuksköterskor, Barnkliniken UMAS Introduktions gruppen Karlshamns kommun Ref: Lena Blomdahl arbetsledare Brottsoffer stödet och meddlingsverksamheten 2007 Ledningsgruppen Omsorgförvaltningen, Karlshamn kommun Skolkuratorer Trelleborgs kommun Boendepersonalen Karolinaskolan, Fogdaröd. Ifo Bromölla kommun Loftebyskolan, Eslövs kommun, Lss Lunds kommun Enhetschefer Omsorg Sölvesborg Ekonomiskt bistånd Karlshamns kommun Ledningsgruppen Ifo SDF Centrum Malmö Ledningsgruppen Försörjningsenheten Sdf S. Innerstad Malmö Skolkuratorer Älmhultskommun Skolrektorer Uo2 Trelleborgs kommun Arbetsledare Ifo, Burlövs kommun, Ref: Inger Skenhall, Ifo chef. Pollux, Åstorps (familjeenheten) Barn och Familj enheten Eslövs kommun Ref: Eva Hall ifo chef Råd och Stöd Karlskrona kommun Arbetslivsenheten Halmstad kommun Ref Ingrid Nedmark verksamhetschef Socialarbetare för ungdomar Ref: Christian Hagard sektionschef 3

4 4 Enhetschefer Möllevångsskolan Malmö Ref: Karin Rosén rektor Utredningsenheten Ifo SDF Malmö Centrum Ref: Maria Goncalves enhetschef Familjeteamet Eslövs komun Ref: Kikki Lööf verksamhetschef Socialrådgivarna SDF Malmö S. Innerstaden Ref: Maria Beckman enhetschef Skolveckohemmet Hven Ref: Mia Honeth verksamhetschef Skolsjöterskor Staffanstorps kommun Ref: Göran Thulin verksamhetschef Boende för ensammkommande flyktingbarn Malmö kommun Ref: Stefan Berseus enhetschef Försörjningsstöd Rosengård Ref: Charlotte Ssk. Omsorg Sölvesborg Ref: Cecilia Jerlemyr enhetschef Lss Simrishamns kommun Ref: Sofia enhetschef Enhetschefer Omsorg förvaltningen Simrishamns kommun 2009 Ref: Lena Parkhagen verksamhetschef Enhetschefer Ö.Göinge Kommun, Osby kommun, Bromölla kommun 2009 Ref: respektive Ifo chefer Familjeteamet, Osby (öppenvårdsenheten) (våren Ref: Gunilla Kaj-Bevheden Ifo chef. Ekonomiskt bistånd Karlshamns kommun (våren) Ref: Lena Blomdahl enhetschef. Områdeschefer, Socialförvaltningen, Simrishamns kommun (våren) Ref. Lena Parkhagen verksamhetschef, samt Åsa Nejdebring verksamhetschef. Pågående Psykiatrisk öppenvårdsteam, Hässleholm, 2002 Ref. Niklas Benecisc Ifo Karlshamn 2010 Ref: Lavona Johansson, enhetschef Ek. bistånd Lund 2010 Ref: Madeleine Dymling enhetschef Ros Växjö 2010 Ref. Karin Krantz-Sandström enhetschef, samt Ann-Margreth Andersson Familjeteamet, ungdomar Malmö 2010 Öppenvård Gustav Malmö 2010 Ref. Britta Severin

5 5 Novum Hässleholm 2011 Ref: Per Ljungman behandlare Skolpsykologer Eslövs kommun Ref: Ingela Roxenby, skolpsykolog Vuxenhabilitering Malmö Region Skåne Ref: Ingrid Karlström sjukgymnast Center för mottagning och utredning, Hörby kommun 2012 Ref: Lena Hultén Ifo chef. Handläggare för ensamkommande flyktingbarn Malmöstad 2011 Ref. Jeanette Nilsson enhetschef Ungdomsteamet, Landskrona kommun 2012 Ref. Lisa Lindekrantz behandlare. Enebackens barnhem, utredningsenheten, Sociala resursförv. Malmö stad Ref. Johan Bjerin sektionschef. Inom (Sociala tjänster) socionom konsulterna konsultföretag, Stockholm 2012 Ref. Sanaz Rahmati enhetschef. Kliniska uppdrag: Vc Hörby Region Skåne KBT-rehabgaranti samt Multimodal smärtbehandling pågående Karolinaskolan (gymnasieinternat för ungdomar med ADHD diagnos), pågående Ref: Mia Honeth, rektor, Göran Sörensson, enhetschef boendet. Ifo Karlshamns kommun pågående Ref: Elna Thomasson, ifo chef Ansvarig kursledare i lösningsfokuserad samtalsmetodik och metod utveckling (baskurs 3 4 dagar; fortsättningskurs på 2 dagar metod utveckling på 10 till 20 dagar) Malmö soc. Förvaltning baskurs: Individ och familj Östra byrå, 1990 Ekonomisekreterare Centrum byrå, Behandlingssekreterare Västra byrå, Frivården: Malmö söder baskurs, Kristianstad baskurs, Kristianstad soc. Förvaltning baskurs, Frivården Södra regionen baskurs, Utbildning för 4 externa behandlare på Avenbokens öppenvård, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Utbildning för 4 handläggare, Frivården södra regionen avancerad kurs en gång i veckan under två terminer, Skolpsykologerna, Kristianstad kommun, baskurs Vuxenenheten Hässleholm, baskurs Lösningsfokuserat utredningsprojekt, Lund, avancerad kurs varannan vecka i veckan under fyra terminer och Narkomanvårds byrån, Trelleborg, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Familjehemsektionen, Lund, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer 1998 Soc.förv. Trelleborg, baskurs 1998 AMI och AF Södra Skåne, baskurs 1998

6 6 Novum, soc.förv. Hässleholm, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Lilla Thumatorp, avancerad kurs en gång i månaden Gymnasiekuratorer, Lund, avancerad kurs en gång i månaden Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs1999. Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs1999. Social förvaltningen Sjöbo Kommun, baskurs Medverkande (en av fyra kursledare) i en gemensam baskurs i systemteori och lösnings fokuserat synsätt för ca. 120 handläggare inom AF, FK och ekonomiskt bistånd, hösten 1999, våren Helsingborgs kommun. Karolinaskola, Höör baskurs, 4 dagar hösten Utredningsgruppen Fagerängen, Trelleborgs kommun avancerad kurs en gång i månaden, 2000 Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs 3 dagar maj Södra-Re, Citykliniken Malmö fortsättningskurs 2 dagar november 2002 Barn och familj, social förvaltningen, Sjöbo kommun, avancerad kurs en gång i månaden Socialförvaltningen, Eslövskommun, avancerad kurs en gång i månaden 2001 Familjeenheten, Lunds kommun, avancerad kurs en gång i månaden 2001 LAN Örebro 3 dagar baskurs mars Chefsutb. Vård och omsorg Lund 3 dagar baskurs januari 2003 Arbete och försörjning Eslövs kommun 3 dagar baskurs oktober 2003 Chefsutb. Östra Göinge kommun 3 dagars baskurs augusti 2003 med uppföljning 1 dag november 2003 Arbetsmarknadsenheten Varbergs kommun 3 dagar baskurs, september 2004 Chefsutb. LAN Västra Blekinge 4 dagar baskurs oktober 2004 Chefsutb för arbetsledare i Malmö, Burlöv, Sölvesborg 3 dagar baskurs januari 2005, 1 fördjupningsdag september AMA (arbetsmarknads enhet) Umeå kommun baskurs 3 dagar våren 2005, fortsättningskurs 3 dagar hösten.2005 FAMI (arbetsmarknadsenhet) Falkenberg kommun baskurs 3 halvdagar hösten 2005 Baskurs lösningsfokuserat utredningsarbete (3 dagar) SDF Fosie Malmö november 2005 Avancerad utbildning i samtalsmetodik (2 dagar) AUC Södra innerstaden, Ifo Burlöv, Ek. bistånd Sölvesborg hösten 2006 Chefsutb SDF Centrum Malmö 4 dagar baskurs september 2005 Chefsutb Södra innerstad Malmö baskurs 4 dagar våren 2005, fortsättningskurs 2 dagar hösten 2005, 2 dagar våren AF Kultur LAN Region Skåne 3 dagar baskurs samt 2 dagar fortsättningskurs våren 2006 Chefsutb LAN Region Skåne 3 dagar baskurs samt 2 dagar fortsättningskurs våren 2006 Arbetsledareutbildning för enhetschefer inom äldreomsorgen, Sölvesborgs kommun 3 dagar oktober 2007 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Introduktions enheten Landskrona kommun november 2007 Baskurs för personalen på Hven skolveckohem (Hvb), 3 dagar hösten 2007 Klientcentrerat utredningsarbete Omsorg förvaltningen Karlshamnskommun 3 dagar

7 7 våren 2008 Uppföljningsdag för chefer, Af Mellan Skåne maj, oktober 2008, maj, oktober 2009 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Karlshamnskommun 3 dagar våren 2009, Interaktiv Arbetsledarskap öppen 8 dagars utbildning i samarbete med SIKT 2008, 2009, 2011, Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Simrishamns kommun 3 dagar hösten 2009, 3 dagar våren 2010 Uppföljningsdag Omsorgförvaltningen Lunds Kommun en gång om året 2007, 2008, 2009, Fördjupning i lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Simrishamns 2 dagar hösten 2010, 2 dagar våren 2011 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik 3 dagar Ensamkommande flyktingbarn Resursförvaltningen Malmö kommun 2009, 2010, 2011, Uppföljning 2 dagar handläggare för Ensamkommande flyktingbarn Lösningsfokuserad utredningsmetodik Enebackens utredningsenhet, Resursförvaltningen Malmö kommun. 6 dagar 2010 Fördjupning i Lösningsfokuserad utredningsmetodik Enebackens utredningsenhet, Resursförvaltningen Malmö kommun. 3 halvdagar per termin 2011 pågående Arbetsledareutbildning rektorer SDF Fosie 5 dagar Dagligverksamhet, Lund 2012 Baskurs Växjö 2012 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik 3 dagar boendestödjare Ensamkommande flyktingbarn, Kalmar kommun 2012 Kongressammanfattningar, muntliga presentationer och internationella workshops: Korman H. et al.(1990) Workshop: "Outpatient Treatment of Chemical Dependency The Swedish Model ", Forest Hospital, Chicago, feb 1990 presented by the therapist team of the Heroin project. Suskin-Holmqvist A, (1988) Muntlig presentation: Integrating approaches in a therapeutic community. The second world congress on drugs and alcohol, Ramat-Gan, Israel Suskin-Holmqvist A, (1995) Muntlig presentation och workshop: All that glitters is gold. The fifth national conference of the department for treatment of drug addiction, Jerusalem, Israel. Suskin-Holmqvist A, (1998) Muntlig presentation: Får jag lov att rota i Ditt liv? Lösningsfokuserat utredningsarbete. Nordiska Lösningsfokuserat symposium, Göteborg. Suskin-Holmqvist A och Söderquist M. (1998) Muntlig presentation: May I poke around in your parenting? Solution focused investigative social-work. European Brief Therapy Association conference, Salamnca, Spain. Suskin-Holmqvist A (1996) Workshop: All that glitters is gold. Governemental school of socialwork, Tel-Aviv, Israel Suskin-Holmqvist A, (1996) Workshop: All that glitters is gold. Central school of social-work, Tel-Aviv, Israel

8 8 Suskin-Holmqvist A. (1997) Workshop: All that glitters is gold. Department of health, unit for treatment of drug abuse and addiction, Beer-Sheva, Israel. Suskin-Holmqvist A. (28, 29/2 2000) Workshop: Att sam-tala lösningsfokuserat Litauen (inbjuden via Socialhögskolans Int. enhet, Stockholm) Suskin-Holmqvist A. (13, 14/6 2000) Workshop: Fördjupning, lösningsfokuserad samtalsteknik, Litauen (inbjuden via Socialhögskolans Int. enhet, Stockholm) Suskin-Holmqvist A. (2003) 2 dagars baskurs för handledare och arbetsledare Dept. For Juvenile Delinquency, Israel Central school för social workers Dept. of Social Services Israel. Handledning och utbildning 3 ggr om året 2009, 2010 Psykologprogrammet Lundsuniversitet delkursansvarig Behandling barn, familj, nätverk och grupp 2010, Presentation: The Art of being a Solution focused pessimist på European Brief Therapy Association konferens i Dresden september 2011 Presentation: Behandling som insatts under utredning, en salig blandnig eller? på Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi, i Malmö november 2011 Presentation: Behandling som insatts under utredning, en salig blandnig eller? på Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi, i Stockholm april 2012 Presentation: Solution-Focused Therapy with Parents and Children: Utilizing Strengths in Co-Creating Solutions for Trauma på konferensen: Trauma Through the Life Cycle from a Strength Perspective: An International Dialogue Israel januari 2012 Diverse föreläsningar som inbjuden gästföreläsare. Bland annat inbjuden av Skolförvaltningen Eslövs kommun temadag omlösningsfokuserat arbete i skolan 15/ Vuxnen rehab. Kristanstad föreläsning Att bli med team lösningsfokuserat teamarbete 20/ Trelleborgs lasarett Temadag för kuratorer lösningsfokuserat samtals metodik 15/ CKU föreläsning om lösningsfokuserat utredningsarbete med ungdomar 27 maj 2003 Lösningsfokuserad samverkan IQPC workshops om integration av invandrare i arbete 16 september 2003, motivation av långtidsarbetslösa/sjukskrivna 24 november januari december 2005 BUP Linköping temadag lösningsfokuserat samtals metodik 19 april 2004 Conductive temadag Hur du inspirerar och motiverar elever som tappat lusten och/eller självförtroendet 16 november Workshop om temat motivering av långtidssjukskrivna/arbetslösa 16 mars 2005 samt 21 september 200 Af rehabilitering Rönneby 2 temadagar Lösningsfokuserad samtalsmetodik Våren 2005 S. inner staden tema dag lösningsfokuserad arbetsledarskap 2005 Malmö Högskola temadagar om lösningsfokuserat arbetssätt. 17 november 2005, 4 april 2006

9 9 Utbildnings förvaltningen Malmö kommun temadag lösningsfokuseradarbetsledarskap 28 januari 2006 Lekebergs kommun temadag Lösningsfokuserad samverkan fack och arbetsgivare 12 maj 2006 Vårdcentralen Höör föreläsning: Lösningsfokuserade arbetsrelationer 19 maj 2006 Inspirations dagar Socialförvaltningen, Lunds kommun, 28 maj samt 1 april Utredning med klientperspektiv i centrum 3 temadagar för handläggare i Karlshamns kommun våren 2008 Gästföreläsare på MAH (Socialhögskolan) för elever på termin 5 i lösningsfokuserat samtalsmetodik 2005, 2006, 2007, 2008 BUP Blekinge temadag Konsten att vara lösningsfokuserad pessimist april Alumnidag Psykologprogrammat Lunds universitet Hur lösningsfokuserad kan man vara? april Gästföreläsare på psykologutbildningen, Lunds universitet 1 dag september 2009, Gästföreläsare på MAH (Socialhögskolan) för elever på termin 2 i lösningsfokuserat samtalsmetodik 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Presentation: Behandling som insatts under utredning för Clues, Karlstad, oktober 2012 Publikationer Suskin-Holmqvist A. (1998), På en skala från 0-10, lösningsfokuserade utredningar. Socionomen. vol. 7. Söderquist M., Suskin-Holmqvist A. (red.) Delaktighet barnavårdsutredningen som gemensamt projekt Mareld Suskin-Holmqvist Aviva Konsten att vara lösningsfokuserad pessimist HILiT 2011 סוציאלים לעובדים המרכזי ביה ס 2010 av Även utgiven på hebreiska