CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013), leg. psykolog, klinisk specialist, leg. psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning, handledarkompetens med familjeterapeutisk inriktning. Sedan 1998 privatpraktiserande utbildare, handledare och psykoterapeut på heltid genom HILiT AB Ordförande i SFLK (Svenska föreningen för lösningsfokuserade korttidsterapi) 2011 Utbildningar 1. Socionomutbildning, The Hebrew University of Jerusalem, Israel år. 2. PEG Lunds universitet, år. 3. Psykologexamen Psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning, Lunds universitet år. 5. Kortare kurser i lösningsfokuserad behandling med Steve De Shazer och Insoo Kim Berg i Sverige (Heroinistprojektet BUP, MAS). och på Brief Therapy Center, Milwaukee, Wisconsin 1987, 1988, 1991, Handledarutbildning med familjeterapeutisk inriktning, Lunds universitet år. Anställningar Kurator, Israels försvar år. Kurator, Soroka hospital, Israel år. Familjerådgivare, Tel-Avivs kommun, Israel år. Fältassistent, projekt för socialrehabilitering av utagerande tonårsflickor (ålder 17-20) W.I.Z.O. Tel-Aviv, Israel år. Kurator, ungdomsmottagningen, Tel-Aviv, Israel å r. Behandlingsass. Uppstart av Avenbokens öppenvård, Malmö soc.förvaltning år. Psykolog, MAS, Vuxenpsyk, (bil. nr. 12) Psykolog, Avenbokens öppenvård, Malmö soc. förvaltning Handledare/projektledare/behandlare, Lönnens öppenvård, Kristianstad soc. förvaltning , 2 år. Handledare/projektledare/behandlare, Kriminalvården Malmö regionen år. - Projektledare för ett 2 årigt lösningsfokuserat forskningssprojekt med villkorligt frigivna klienter i Lund och Malmö. Uppdrag (sedan 1989): Handledare Avslutade: Baltzar projekt (dagsverksamhet för missbrukare), Malmö kommun Lunds barnhem Ungdomsgruppen, Växjö soc. förvaltning

2 2 Frivården Malmö center Narkotika rådgivning, Helsingborg. våren Frivården Kristianstad Boendebasen, Kristianstad soc. förvaltningen Frivården: Karlskrona, Växjö, Västra byrån utredningsgr. 1, Malmö soc. förvaltning Rättsenheten, Helsingborg soc. förvaltningen Västra byrån utredningsgrp 1, Malmö soc.förvaltning Skolpsykologerna, Kristianstad Kommun, 1995 samt hö sten Frivården Landskrona, Ystad, Lund Ungdomsrehabiliterings verksamheten Nygatan, Malmö soc. förvaltning Beroendeenheten. St. Maria sjukhus, Helsingborg, Rättsenheten, Filborna, Helsingborg Flykting och invandrare mottagning, Lund Narkomanvårds byrån, Trelleborg Alinea, SDF sö dra innerstaden, Malmö kommun, Öppenvårds projekt för missbrukare, Lomma kommun, Utredningsgruppen sektion nordväst, soc. förv. Lund, Utredningsgruppen centrum, soc.förv. Trelleborg, Omkretskuratorer: Svalöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, vårtermin Familjeenheten, soc.förv. Lund, Rådgivnings gruppen, soc.förv. Hässleholm, Utredningsgruppen, sektion öster, soc.förv. Lund, Utredningsgruppen Fagerängen, soc.förv. Trelleborg, Handledning och avancerad utbildning. Akutteamet, vuxen psykiatriskakliniken, sektion nordväst, Malmö Familjecentrum, soc.förv. SDF södra innerstan, Malmö Elevvårdsteamet, Hörby kommun, Gymnasiekuratorer, Lunds kommun, Familjeforum AB, Lund, Individ och familj sektionen, soc.förv. Sjöbo, Arbetsledare från Lunds barnhem, G-A skolan i Helsingborg, Oxievångsskola i Oxie, Rosengårdsskola i Malmö, Socialsekreterare, Oxie SDS, Ungdom och familj, soc. Förv. Lunds kommun, Ekonomiskt bistånd, soc.förv. Sjöbo kommun, Familjeresursen, soc.förv, Hörby kommun, Socialsekreterare, Höörs kommun, Vuxenehheten, soc.förv. Sjöbo kommun, Backaskolan, Eslövs kommun, Arbetsledare Socialförv. Lund, Familjebehandling, soc. Förv. Hässleholms kommun, Skolpsykologer i Eslöv, Kävlinge och Svedala, HVB Lilla Thumatorp, Lunds barnhem, Socialsekreterare, soc. förv. Eslövs kommun, Avancerad handledning för arbetsledare: 3 grupper (skolrektorer, enhetschefer inom

3 socialtjänsten, föreståndare för HVB hem Familjeenheten, soc. Förv. Lunds Kommun, Barn och familj enheten, socialförvaltningen, Lunds kommun Jobb centrum, Sölvesborgs kommun, Arbete och försörjning Eslövs kommun Ifo Sdf Limhamn-Bunkeflo, Arbetsledare socialförv. i Eslöv, Sölvesborg, Ö. Göinge, Skarven Karlshamn 2005 FAMI. Arbetsmarknadsenheten, Falkenbergs kommun AUC Sdf. Södra innerstad, Malmö Ledningsgruppen LAN V. Bleking Individ och familj. Ifo, Burlövs kommun, Ifo Kävlinge kommun, Ledningsgruppen Socialförv. Sölvesborgs kommun AMA. Arbetsmarknadsenheten Umeå kommun Familjeresursen samt tre B o F utredare, Hörby kommun Vuxen habilitering Lunds kommun Lss Sölvesborg AUC Hyllie, Malmö V o B Syd Överviktsenheten UMAS Vaccinations sjuksköterskor, Barnkliniken UMAS Introduktions gruppen Karlshamns kommun Ref: Lena Blomdahl arbetsledare Brottsoffer stödet och meddlingsverksamheten 2007 Ledningsgruppen Omsorgförvaltningen, Karlshamn kommun Skolkuratorer Trelleborgs kommun Boendepersonalen Karolinaskolan, Fogdaröd. Ifo Bromölla kommun Loftebyskolan, Eslövs kommun, Lss Lunds kommun Enhetschefer Omsorg Sölvesborg Ekonomiskt bistånd Karlshamns kommun Ledningsgruppen Ifo SDF Centrum Malmö Ledningsgruppen Försörjningsenheten Sdf S. Innerstad Malmö Skolkuratorer Älmhultskommun Skolrektorer Uo2 Trelleborgs kommun Arbetsledare Ifo, Burlövs kommun, Ref: Inger Skenhall, Ifo chef. Pollux, Åstorps (familjeenheten) Barn och Familj enheten Eslövs kommun Ref: Eva Hall ifo chef Råd och Stöd Karlskrona kommun Arbetslivsenheten Halmstad kommun Ref Ingrid Nedmark verksamhetschef Socialarbetare för ungdomar Ref: Christian Hagard sektionschef 3

4 4 Enhetschefer Möllevångsskolan Malmö Ref: Karin Rosén rektor Utredningsenheten Ifo SDF Malmö Centrum Ref: Maria Goncalves enhetschef Familjeteamet Eslövs komun Ref: Kikki Lööf verksamhetschef Socialrådgivarna SDF Malmö S. Innerstaden Ref: Maria Beckman enhetschef Skolveckohemmet Hven Ref: Mia Honeth verksamhetschef Skolsjöterskor Staffanstorps kommun Ref: Göran Thulin verksamhetschef Boende för ensammkommande flyktingbarn Malmö kommun Ref: Stefan Berseus enhetschef Försörjningsstöd Rosengård Ref: Charlotte Ssk. Omsorg Sölvesborg Ref: Cecilia Jerlemyr enhetschef Lss Simrishamns kommun Ref: Sofia enhetschef Enhetschefer Omsorg förvaltningen Simrishamns kommun 2009 Ref: Lena Parkhagen verksamhetschef Enhetschefer Ö.Göinge Kommun, Osby kommun, Bromölla kommun 2009 Ref: respektive Ifo chefer Familjeteamet, Osby (öppenvårdsenheten) (våren Ref: Gunilla Kaj-Bevheden Ifo chef. Ekonomiskt bistånd Karlshamns kommun (våren) Ref: Lena Blomdahl enhetschef. Områdeschefer, Socialförvaltningen, Simrishamns kommun (våren) Ref. Lena Parkhagen verksamhetschef, samt Åsa Nejdebring verksamhetschef. Pågående Psykiatrisk öppenvårdsteam, Hässleholm, 2002 Ref. Niklas Benecisc Ifo Karlshamn 2010 Ref: Lavona Johansson, enhetschef Ek. bistånd Lund 2010 Ref: Madeleine Dymling enhetschef Ros Växjö 2010 Ref. Karin Krantz-Sandström enhetschef, samt Ann-Margreth Andersson Familjeteamet, ungdomar Malmö 2010 Öppenvård Gustav Malmö 2010 Ref. Britta Severin

5 5 Novum Hässleholm 2011 Ref: Per Ljungman behandlare Skolpsykologer Eslövs kommun Ref: Ingela Roxenby, skolpsykolog Vuxenhabilitering Malmö Region Skåne Ref: Ingrid Karlström sjukgymnast Center för mottagning och utredning, Hörby kommun 2012 Ref: Lena Hultén Ifo chef. Handläggare för ensamkommande flyktingbarn Malmöstad 2011 Ref. Jeanette Nilsson enhetschef Ungdomsteamet, Landskrona kommun 2012 Ref. Lisa Lindekrantz behandlare. Enebackens barnhem, utredningsenheten, Sociala resursförv. Malmö stad Ref. Johan Bjerin sektionschef. Inom (Sociala tjänster) socionom konsulterna konsultföretag, Stockholm 2012 Ref. Sanaz Rahmati enhetschef. Kliniska uppdrag: Vc Hörby Region Skåne KBT-rehabgaranti samt Multimodal smärtbehandling pågående Karolinaskolan (gymnasieinternat för ungdomar med ADHD diagnos), pågående Ref: Mia Honeth, rektor, Göran Sörensson, enhetschef boendet. Ifo Karlshamns kommun pågående Ref: Elna Thomasson, ifo chef Ansvarig kursledare i lösningsfokuserad samtalsmetodik och metod utveckling (baskurs 3 4 dagar; fortsättningskurs på 2 dagar metod utveckling på 10 till 20 dagar) Malmö soc. Förvaltning baskurs: Individ och familj Östra byrå, 1990 Ekonomisekreterare Centrum byrå, Behandlingssekreterare Västra byrå, Frivården: Malmö söder baskurs, Kristianstad baskurs, Kristianstad soc. Förvaltning baskurs, Frivården Södra regionen baskurs, Utbildning för 4 externa behandlare på Avenbokens öppenvård, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Utbildning för 4 handläggare, Frivården södra regionen avancerad kurs en gång i veckan under två terminer, Skolpsykologerna, Kristianstad kommun, baskurs Vuxenenheten Hässleholm, baskurs Lösningsfokuserat utredningsprojekt, Lund, avancerad kurs varannan vecka i veckan under fyra terminer och Narkomanvårds byrån, Trelleborg, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Familjehemsektionen, Lund, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer 1998 Soc.förv. Trelleborg, baskurs 1998 AMI och AF Södra Skåne, baskurs 1998

6 6 Novum, soc.förv. Hässleholm, avancerad kurs en gång i veckan under två terminer Lilla Thumatorp, avancerad kurs en gång i månaden Gymnasiekuratorer, Lund, avancerad kurs en gång i månaden Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs1999. Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs1999. Social förvaltningen Sjöbo Kommun, baskurs Medverkande (en av fyra kursledare) i en gemensam baskurs i systemteori och lösnings fokuserat synsätt för ca. 120 handläggare inom AF, FK och ekonomiskt bistånd, hösten 1999, våren Helsingborgs kommun. Karolinaskola, Höör baskurs, 4 dagar hösten Utredningsgruppen Fagerängen, Trelleborgs kommun avancerad kurs en gång i månaden, 2000 Social förvaltningen Eslövs kommun, baskurs 3 dagar maj Södra-Re, Citykliniken Malmö fortsättningskurs 2 dagar november 2002 Barn och familj, social förvaltningen, Sjöbo kommun, avancerad kurs en gång i månaden Socialförvaltningen, Eslövskommun, avancerad kurs en gång i månaden 2001 Familjeenheten, Lunds kommun, avancerad kurs en gång i månaden 2001 LAN Örebro 3 dagar baskurs mars Chefsutb. Vård och omsorg Lund 3 dagar baskurs januari 2003 Arbete och försörjning Eslövs kommun 3 dagar baskurs oktober 2003 Chefsutb. Östra Göinge kommun 3 dagars baskurs augusti 2003 med uppföljning 1 dag november 2003 Arbetsmarknadsenheten Varbergs kommun 3 dagar baskurs, september 2004 Chefsutb. LAN Västra Blekinge 4 dagar baskurs oktober 2004 Chefsutb för arbetsledare i Malmö, Burlöv, Sölvesborg 3 dagar baskurs januari 2005, 1 fördjupningsdag september AMA (arbetsmarknads enhet) Umeå kommun baskurs 3 dagar våren 2005, fortsättningskurs 3 dagar hösten.2005 FAMI (arbetsmarknadsenhet) Falkenberg kommun baskurs 3 halvdagar hösten 2005 Baskurs lösningsfokuserat utredningsarbete (3 dagar) SDF Fosie Malmö november 2005 Avancerad utbildning i samtalsmetodik (2 dagar) AUC Södra innerstaden, Ifo Burlöv, Ek. bistånd Sölvesborg hösten 2006 Chefsutb SDF Centrum Malmö 4 dagar baskurs september 2005 Chefsutb Södra innerstad Malmö baskurs 4 dagar våren 2005, fortsättningskurs 2 dagar hösten 2005, 2 dagar våren AF Kultur LAN Region Skåne 3 dagar baskurs samt 2 dagar fortsättningskurs våren 2006 Chefsutb LAN Region Skåne 3 dagar baskurs samt 2 dagar fortsättningskurs våren 2006 Arbetsledareutbildning för enhetschefer inom äldreomsorgen, Sölvesborgs kommun 3 dagar oktober 2007 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Introduktions enheten Landskrona kommun november 2007 Baskurs för personalen på Hven skolveckohem (Hvb), 3 dagar hösten 2007 Klientcentrerat utredningsarbete Omsorg förvaltningen Karlshamnskommun 3 dagar

7 7 våren 2008 Uppföljningsdag för chefer, Af Mellan Skåne maj, oktober 2008, maj, oktober 2009 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Karlshamnskommun 3 dagar våren 2009, Interaktiv Arbetsledarskap öppen 8 dagars utbildning i samarbete med SIKT 2008, 2009, 2011, Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Simrishamns kommun 3 dagar hösten 2009, 3 dagar våren 2010 Uppföljningsdag Omsorgförvaltningen Lunds Kommun en gång om året 2007, 2008, 2009, Fördjupning i lösningsfokuserat samtalsmetodik Omsorg förvaltningen Simrishamns 2 dagar hösten 2010, 2 dagar våren 2011 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik 3 dagar Ensamkommande flyktingbarn Resursförvaltningen Malmö kommun 2009, 2010, 2011, Uppföljning 2 dagar handläggare för Ensamkommande flyktingbarn Lösningsfokuserad utredningsmetodik Enebackens utredningsenhet, Resursförvaltningen Malmö kommun. 6 dagar 2010 Fördjupning i Lösningsfokuserad utredningsmetodik Enebackens utredningsenhet, Resursförvaltningen Malmö kommun. 3 halvdagar per termin 2011 pågående Arbetsledareutbildning rektorer SDF Fosie 5 dagar Dagligverksamhet, Lund 2012 Baskurs Växjö 2012 Baskurs lösningsfokuserat samtalsmetodik 3 dagar boendestödjare Ensamkommande flyktingbarn, Kalmar kommun 2012 Kongressammanfattningar, muntliga presentationer och internationella workshops: Korman H. et al.(1990) Workshop: "Outpatient Treatment of Chemical Dependency The Swedish Model ", Forest Hospital, Chicago, feb 1990 presented by the therapist team of the Heroin project. Suskin-Holmqvist A, (1988) Muntlig presentation: Integrating approaches in a therapeutic community. The second world congress on drugs and alcohol, Ramat-Gan, Israel Suskin-Holmqvist A, (1995) Muntlig presentation och workshop: All that glitters is gold. The fifth national conference of the department for treatment of drug addiction, Jerusalem, Israel. Suskin-Holmqvist A, (1998) Muntlig presentation: Får jag lov att rota i Ditt liv? Lösningsfokuserat utredningsarbete. Nordiska Lösningsfokuserat symposium, Göteborg. Suskin-Holmqvist A och Söderquist M. (1998) Muntlig presentation: May I poke around in your parenting? Solution focused investigative social-work. European Brief Therapy Association conference, Salamnca, Spain. Suskin-Holmqvist A (1996) Workshop: All that glitters is gold. Governemental school of socialwork, Tel-Aviv, Israel Suskin-Holmqvist A, (1996) Workshop: All that glitters is gold. Central school of social-work, Tel-Aviv, Israel

8 8 Suskin-Holmqvist A. (1997) Workshop: All that glitters is gold. Department of health, unit for treatment of drug abuse and addiction, Beer-Sheva, Israel. Suskin-Holmqvist A. (28, 29/2 2000) Workshop: Att sam-tala lösningsfokuserat Litauen (inbjuden via Socialhögskolans Int. enhet, Stockholm) Suskin-Holmqvist A. (13, 14/6 2000) Workshop: Fördjupning, lösningsfokuserad samtalsteknik, Litauen (inbjuden via Socialhögskolans Int. enhet, Stockholm) Suskin-Holmqvist A. (2003) 2 dagars baskurs för handledare och arbetsledare Dept. For Juvenile Delinquency, Israel Central school för social workers Dept. of Social Services Israel. Handledning och utbildning 3 ggr om året 2009, 2010 Psykologprogrammet Lundsuniversitet delkursansvarig Behandling barn, familj, nätverk och grupp 2010, Presentation: The Art of being a Solution focused pessimist på European Brief Therapy Association konferens i Dresden september 2011 Presentation: Behandling som insatts under utredning, en salig blandnig eller? på Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi, i Malmö november 2011 Presentation: Behandling som insatts under utredning, en salig blandnig eller? på Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi, i Stockholm april 2012 Presentation: Solution-Focused Therapy with Parents and Children: Utilizing Strengths in Co-Creating Solutions for Trauma på konferensen: Trauma Through the Life Cycle from a Strength Perspective: An International Dialogue Israel januari 2012 Diverse föreläsningar som inbjuden gästföreläsare. Bland annat inbjuden av Skolförvaltningen Eslövs kommun temadag omlösningsfokuserat arbete i skolan 15/ Vuxnen rehab. Kristanstad föreläsning Att bli med team lösningsfokuserat teamarbete 20/ Trelleborgs lasarett Temadag för kuratorer lösningsfokuserat samtals metodik 15/ CKU föreläsning om lösningsfokuserat utredningsarbete med ungdomar 27 maj 2003 Lösningsfokuserad samverkan IQPC workshops om integration av invandrare i arbete 16 september 2003, motivation av långtidsarbetslösa/sjukskrivna 24 november januari december 2005 BUP Linköping temadag lösningsfokuserat samtals metodik 19 april 2004 Conductive temadag Hur du inspirerar och motiverar elever som tappat lusten och/eller självförtroendet 16 november Workshop om temat motivering av långtidssjukskrivna/arbetslösa 16 mars 2005 samt 21 september 200 Af rehabilitering Rönneby 2 temadagar Lösningsfokuserad samtalsmetodik Våren 2005 S. inner staden tema dag lösningsfokuserad arbetsledarskap 2005 Malmö Högskola temadagar om lösningsfokuserat arbetssätt. 17 november 2005, 4 april 2006

9 9 Utbildnings förvaltningen Malmö kommun temadag lösningsfokuseradarbetsledarskap 28 januari 2006 Lekebergs kommun temadag Lösningsfokuserad samverkan fack och arbetsgivare 12 maj 2006 Vårdcentralen Höör föreläsning: Lösningsfokuserade arbetsrelationer 19 maj 2006 Inspirations dagar Socialförvaltningen, Lunds kommun, 28 maj samt 1 april Utredning med klientperspektiv i centrum 3 temadagar för handläggare i Karlshamns kommun våren 2008 Gästföreläsare på MAH (Socialhögskolan) för elever på termin 5 i lösningsfokuserat samtalsmetodik 2005, 2006, 2007, 2008 BUP Blekinge temadag Konsten att vara lösningsfokuserad pessimist april Alumnidag Psykologprogrammat Lunds universitet Hur lösningsfokuserad kan man vara? april Gästföreläsare på psykologutbildningen, Lunds universitet 1 dag september 2009, Gästföreläsare på MAH (Socialhögskolan) för elever på termin 2 i lösningsfokuserat samtalsmetodik 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Presentation: Behandling som insatts under utredning för Clues, Karlstad, oktober 2012 Publikationer Suskin-Holmqvist A. (1998), På en skala från 0-10, lösningsfokuserade utredningar. Socionomen. vol. 7. Söderquist M., Suskin-Holmqvist A. (red.) Delaktighet barnavårdsutredningen som gemensamt projekt Mareld Suskin-Holmqvist Aviva Konsten att vara lösningsfokuserad pessimist HILiT 2011 סוציאלים לעובדים המרכזי ביה ס 2010 av Även utgiven på hebreiska

CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013-2169), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare

CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013-2169), Utbildningar Anställningar Uppdrag (sedan 1989): Handledare CURRICULUM VITAE Aviva Suskin-Holmqvist (551013-2169), leg. psykolog, klinisk specialist, leg. psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning, handledarkompetens med familjeterapeutisk inriktning. Sedan

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Hur viktig är chefen?

Hur viktig är chefen? Hur viktig är chefen? Dokumentation från utbildning för ansvariga politiker och chefer inom missbruks- och beroendevården i Skåne den 9 december 2008 Den 9 december 2008 genomförde SIKTA och Kunskap till

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden 1 Folktandvårdens strategi Gruppinriktad prevention Barn i riskområde Riktade tandhälsoinsatser Individinriktad prevention Barn med sjukdomsaktivitet

Läs mer

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006 1 Rapport, år och nr: 2006:4 Rapportnamn: Sammanställning av kommunala behandlingsverksamheter för mossbrukare

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

viktig föreningsinformation

viktig föreningsinformation www.sflk.se Sommarnummer med viktig föreningsinformation och antonymer!!! Sommaren är här en tid som kanske innebär att göra något annorlunda jämfört med andra tider på året. Vi hoppas att medlemsbladet

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

10. KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER

10. KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER 10. KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER 10.1 Kommunala resurser BROMÖLLA KOMMUN Organisation/verksamheter IFO i Bromölla är en liten enhet. Det finns ingen särskild enhet/grupp eller verksamhet som riktar

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Hyllie Station/Malmö Arena

Hyllie Station/Malmö Arena Fastpris Person- och transport Fastpris Person- och transport Malmö Hyllie Station/Malmö Arena Arlöv 9 14 Rullande taxa 208 260 Bjärred/Borgeby/Flädie 24 22 460 690 435 544 *Bjärred/Borgeby/Flädie 19 25

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Välkomna! - Allmän info om Plattform Malmö. - Genomgång av del olika verksamheterna på Plattform Malmö. - Paus med kaffe/te. - Avslutande reflektioner

Välkomna! - Allmän info om Plattform Malmö. - Genomgång av del olika verksamheterna på Plattform Malmö. - Paus med kaffe/te. - Avslutande reflektioner PLATTFORM MALMÖ Välkomna! - Allmän info om Plattform Malmö - Genomgång av del olika verksamheterna på Plattform Malmö - Paus med kaffe/te - Avslutande reflektioner Plattform Malmö En ingång till kommungemensamma

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2012 våren 2013 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Kulturmöten och kulturkrockar barnuppfostran i olika

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane.

Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane. Denise Olsson Medicinsk sekreterare, Kirurgiska kliniken SUS, Malmö Samordnare för f r Nätverket N Klassificering och Koder SUS Malmö/Lund 040-332980 denise.olsson@skane.se Bäste före datum 2010-05-20

Läs mer

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan för Stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Upprättad: 2011-11-28 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2012-02-27, 22 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson

Läs mer

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009

Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 Missbruk & Samsjuklighet Inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 september 2009 TALARE FRÅN Beroendecentrum Stockholm Kriminalvården region Stockholm Daniel Uppström Kommunförbundet Norrbotten Marja-Leena

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 BUP Barn och ungdomspsykiatri Kontaktperson: Lena Spak (Studierektor BUP), 343 54 49 / 070-785 00 14, lena.spak@vgregion.se. Utifrån

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer