ICA DE Heslingborg. En del av tidskriften Rum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA DE Heslingborg. En del av tidskriften Rum"

Transkript

1 En del av tidskriften Rum ICA DE Heslingborg reportaget presenteras i samarbete med: Cargerman & Larsson Projektledning Portsystem 2000 Hörmann Daifuku JAC AB Kadesjös Ingenjörsbyrå LLENTAB NEA-Gruppen Tikkurila Fasad

2 ICAs lager för Sydsverige, utanför Helsingborg, saknar motsvarighet i landet både vad gäller storlek och automation.

3 På kvadratmeter har man skapat en anläggning som lägger ut en ny måttstock för branschen.

4 ICA Fastigheter AB och ICA Sverige AB Logistik har, i samarbete med Anders Cagerman på Cagerman & Larsson Projektledning och Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås projekterat och uppfört en lageranläggning som är unik i sitt slag i landet. ICA har länge haft behov av ett nytt stort och rationellt lager i Sydsverige. Med sin närhet till viktiga vägar, järnväg och hamn föll det sig naturligt att det placerades i Helsingborg, där det ersätter ett antal mindre anläggningar i Skåne och Småland. En rationell hantering handlar naturligtvis om att få ner kostnader men det är också en fråga om miljö och om att kunna öka leveransfrekvensen till butikerna. Täta leveranser innebär, som alla förstår, fräscha varor och minskat behov av lagerhållning ute i butikerna. För att klara detta har ICA Sverige AB Logistik tillsammans med ICA Fastigheter Sverige AB uppfört en lageroch distributionsenhet på nästan kvadratmeter. På ena sidan av den rektangulära byggnaden sker varuleverans och på den andra lastas ICAs egna bilar för transport till butikerna. Däremellan finns ett smidigt och till stor del automatiserat flöde. Fastigheten innehåller ett kvadratmeter helt automatiserat kolonialvarulager kvadratmeter upptas av returhantering kvadratmeter utgör fryslager och kvadratmeter är kyllager. Båda dessa är semiautomatiserade. Därtill kommer kvadratmeter för frukt och grönt. I dess kylda och luftfuktade lokaler sker plockningen manuellt. Utlastning sker sedan i en helt sluten miljö. Byggnaden rymmer också kvadratmeter kontor och teknikutrymmen. Det är svårt att göra anläggningen rättvisa med bara ytmått. Egentligen är det först när man ser plockmaskinerna fara fram och tillbaka och upp och ned i de 28 meter höga hyllsektionerna som man får rätt perspektiv på verksamheten. Huvudprojektet har drivits av ICA Logistik och fastighetsprojektet av ICA Fastigheter som delad entreprenad med ett femtontal entreprenader. Som byggprojektledare anlitade ICA Fastigheter Anders Cargeman på Cargeman & Larsson Projektledning AB. Från ICAs sida beskriver man projektet som att det hela tiden varit en nolla mer än vanligt när det gäller volymer, pengar med mera. Med placeringen vid E4:an har man lagt extra vikt vid exteriören, dess skyltar och detaljer. Även interiört håller man en fräsch stil i enlighet med ICAs koncept. I kontorsdelen går stilen igen från det nya, stora kontoret i Solna, som vi skrivit om i ett tidigare RUM-projekt. Även lagret har ägnats interiör omsorg, bland annat med väggmålningar. Centralt på ICA är man mycket nöjda med resultatet. Man har, i egen regi, fått det man ville inom budget och med önskad kvalitet. Glädjande är också att man i ett arbetsteam på 200 personer inte haft några arbetsplatsolyckor under bygget. Nu befinner man sig mitt i idriftsättning och erfarenhetsåterföring. När allt är igång kommer ungefär 500 personer att arbeta i fastigheten. Samordning, planering och genomförande har, på uppdrag av ICA Logistik och ICA Fastigheter, legat hos Anders Cargeman på Cargeman & Larsson Projektledning. Han har många projekt på sin referenslista. Speciellt framträdande är dock ett antal kunder som är»flergångsbyggare«som IKEA, OK/Q8, Axfast och hamburgerkedjor. Detta arbete har skett i nära samarbete med ICA, vars egna experter hela tiden funnits i projektledningen. Allt material och alla entreprenörer är upphandlade och noga utvalda av ICA. Speciellt för byggprojektledningen har varit att automatiseringen medfört ett system med stora krav på täthet till exempel för mediaförsörjningen. Eftersom verksamheten inte får stå stilla har man längst möjligt säkrat driften med redundanta system. Lagrets stora frihöjd, höga brandsäkerhetskrav och jämn temperatur i en automatiserad miljö är andra detaljer som krävt noggrann planering och stor omsorg. En automatiserad miljö ställer även stora krav på säkerhets- och övervakningsutrustning. Genom ett zonsystem skiljer man på utrymmen för maskiner och för människor. Och byggnadens storlek är i sig en faktor att ta hänsyn till, inte minst i en blåsig stad som Helsingborg. Höglagret rör sig faktiskt upp till nio centimeter i vinden. Anders Cargeman beskriver anläggningen och dess komplexitet som något som kan jämföras med ett hangarfartyg. Rambeskrivningarna för denna jättelika totalentreprenad har upprättats av ICA tillsammans med bl a Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås. Det är här alla ritningar och beskrivande texter har skapats. Kadesjös har ett långvarigt samarbete med ICA, främst vad gäller lagerbyggnader. Det första projektet i detta samarbete var ICAs huvudkontor år För själva byggnaden har skalet kring automationen varit direkt styrande, eftersom helautomatisering ställer speciella krav. Detta i kombination med storleken gjorde att man valde att bygga en byggnad i byggnaden för teknikutrymmen. Här finns all teknik samlad innanför ett ljud- och vibrationsdämpande skal. Hur komplicerat det varit att samordna installationerna kan beskrivas genom att ta en titt på teknikhusets alla funktioner. I botten finns en sprinklerbassäng och pumpar. Över dessa ligger 400 kvadratmeter kylkompressorer och transformatorerna. Går vi upp en våning till hittar vi pumpar, tankar och växlare till kyl- och frysanläggningen. På nästa plan finns undercentral, värme, vatten, tryckluft och befuktning. Och överst har vi kyltornen. En annan detalj som krävt mycket planering i ramarbetet är att separera personalytor från den övriga verksamheten. Detta har man löst genom att lägga kontoret en våning upp. Till detta kommer man genom ett entréhus med en bro som går över de trafikerade gårdarna. Just nu är Kadesjös och flera andra inne i den fas där man fintrimmar driften. Till exempel handlar det om att skapa en jämn temperatur i de 30 meter höga kolonialvarulagren. Skall man sammanfatta projektet har ICA Logistik, en av landets största logistikaktörer, och ICA Fastigheter, ett av landets större fastighetsbolag, gemensamt skapat en unik logistikanläggning.

5

6 Den mäktiga hallbyggnaden är uppförd runt byggnadens processer och har konstruerats av hallspecialisten LLENTAB. Fasaden skyddas mot fukt, frostsprängning och karbonatisering med akrylfärgen FinnGuard 150 från Tikkurila Fasad. Själva hallbyggnaden har konstruerats av LLENTAB, som är en av landets ledande tillverkare av system- och projekthallar. Under det privatägda företagets drygt 30- åriga historia har man monterat och levererat mer än hallar i Sverige och övriga Europa. ICA DE i Helsingborg är LLENTAB:s största projekt hittills och tog ungefär 20 procent av företagets hela produktionskapacitet i anspråk. Totalt arbetade ungefär 40 personer i över ett år med att tillverka, leverera och montera elementen. Som i alla projekt i denna storleksklass var det en utmaning att få en väl fungerande logistik där de olika delarna går från fabriken i bohuslänska Kungshamn till bygget i Helsingborg i precis rätt tid. LLENTAB kom in i processen redan i anbudsstadiet, vilket gjorde att man kunde vara med i planeringen och tidigt ha god kontakt med slutkunden. En bidragande orsak till att ICA valde just LLENTAB som leverantör kan, utöver företagets kapacitet, ha varit den imponerande referenslistan. Här finns till exempel bussdepåer, fotbollshallar, skolor, lager, brandstationer, byggmarknader, verkstäder, golfklubbar, hallar åt Rymdaktiebolaget, verkstäder, terminaler, fabriker och flygplanshangarer. Just nu arbetar man med ett logistikcenter åt Prologics i Jordbro och DFDS Transport i Norrköping. Tillverkningen sker i en toppmodern produktionsanläggning, från vilken leveranser sker till hela landet och till kunder ibland annat Norge, Danmark, Island, Tyskland, Tjeckien, Polen och Ukraina. Den mörkt grå fasaden på cirka kvadratmeter är behandlad med FinnGard 150, som ger skydd mot fukt, frostsprängning och karbonatisering. Denna färg kommer från Tikkurila Fasad, som är ett företag i Alcro- Beckerskoncernen. Arbetet på plats utfördes av Leif Olssons Måleri i Helsingborg. FinnGard 150 är en vattenburen alkalibeständig akrylatfärg, som används som skydd för betong. Den ligger, tekniskt sett, i framkant och är med i ett EUprojekt mot karbonatisering. Dess egenskaper gör att man undviker fukt som kan tränga in när betongens PH-värde sjunker, vilket är en vanlig orsak till att armeringsjärn rostar. Genom Branschgaranti AB kan entreprenörer som använder företagets produkter lämna en tioårig garanti. Samtidigt är det värt att notera att FinnGard, till skillnad från många andra alternativ, är en produkt som inte är klassad som farlig för hälsa och miljö. Tikkurila arbetar aktivt med miljöfrågorna och har blivit en föregångare i sin bransch. Företaget erbjuder även marknadens bredaste utbud av kulörer. Detta skulle visa sig viktigt i Helsingborg. Från början ville ICA att fasaden skulle målas med en silikatfärg. Sådana färger är dock svåra att få jämna på stora ytor, när man använder mörka kulörer. Därför föreslog Tikkurila istället FinnGard 150. På så sätt kunde ICA både få exakt den färgställning man ville ha samtidigt som man fick en bättre produkt, som ger betongen ett mer effektivt skydd. Tikkurila har sin bas i Finland där företaget grundades år Tillverkning av färg sker i ett tiotal länder och totalt har företaget anställda.

7

8

9

10 De 141 nya dockningarna vid ICA:s fryshus i Helsingborg är inte bara den största svenska portinstallationen genom tiderna det är också ett av de mest avancerade portsystem som någonsin installerats.

11 Med 300 lastbilar som lastar och lossar på ICA DE i Helsingborg varje dygn krävdes en nyare och mer avancerad lösning än vad som är brukligt. Jätteordern på 141 dockningsanläggningar gick till Portsystem 2000 i Habo utanför Jönköping. Portsystem 2000 är en av Sveriges ledande lasthus- och portleverantörer, med fokus på kundens behov och en radikal idé- och produktutveckling. Utöver de 141 dockningarna ett av de mest avancerade portsystem som någonsin installerats har Portsystem 2000 även fått förtroendet att leverera övriga portar i fastigheten, till exempel hundratalet snabbportar och kyl/frysportar. Totalt handlar det om drygt 250 installerade portar. Indockning vid lasthus sker vanligtvis med öppen bakdörr på lastbilar och långtradare. Detta påverkar temperaturen på godset. För att i ICA:s fall tillmötesgå kravet på att hålla temperaturen i lasthuset på en konstant nivå (genom s.k. obrutna kylkedjor, men även kravet på tidsbesparing vid in- och utlastning, tillverkade Portsystem 2000 trappstegsformade kajplatåer. Detta i kombination med en uppblåsbar tätningsram som sluter helt tätt mot fordonet utanför skapar en indockningssituation som är helt fri från temperaturväxlingar. De 141 enheterna har en intelligent styrning, som manövreras via en egenutvecklad server som ingick i leveransen. Via trafikövervakning kontrolleras och styrs sedan portarna. Systemet är även kopplat till brandlarmet, för att kunna öppna eller stänga rätt portar vid en eldsvåda eller rökutveckling. Portarna/dockningarna har också ett inbyggt säkerhetssystem som signalerar om något gått sönder och meddelar vad felet består i. Det räknar också ut för varje individuell enhet när det är dags för service. I mindre anläggningar kan detta exempelvis ske via ett enkelt SMS. Genom att systemet är flexibelt och utbyggbart kan en mängd funktioner tillämpas allt efter kundens speciella behov. Systemet erbjuder därför allt en fastighetsägare någonsin kan drömma om.

12

13

14

15 De moduluppbyggda dockningsanläggningar, som specialanpassats till ICA i Helsingborg har tillverkats och levererats av Portsystem Dessa består av lasthus, vädertätning, lastbrygga och port. Takskjutportarna kommer från Hörmann, som i över 40 år byggt upp ett sortiment i särklass av bl.a. takskjutportar för industrin. Själva takskjutportarna i de 141 dockningssystemen som Portsystem 2000 har levererat och monterat, kommer från Hörmann Svenska AB i Örebro. Företaget ingår i den internationella Hörmann-koncernen, med anor från 1886, som har tillverkning i Europa, Kina och USA. Takskjutporten på ICA, SPU 40, har portsektioner som är 500 mm höga. De är i sin tur klädda med 125 mm höga liggande profileringslameller på utsidan. Den kraftiga kraftiga kärnan av 100 procent freonfritt polyuretan skum ger en mycket god isolering. För överlägsen väderbeständighet är metallamellerna varmförzinkade och behandlade med polyester på både in- och utsidan. En extra strukturering ökar portbladets tålighet. SPU 40 finns i 14 standardkulörer, men kan naturligtvis levereras i specialfärger enligt kundens önskemål. Den maximala bredden är åtta meter och höjden sju meter. Vid certifiering har porten fått mycket goda värden vad gäller vindlast, vattentäthet, luftgenomsläpp, ljuddämpning och värmeisolering. Hörmann är även en ledande leverantör av garageportar, ståldörrar och branddörrar. Mycket av framgången kan förklaras med företagets omfattande kvalitetsarbete. Man erbjuder en stor bredd vad gäller tekniska lösningar och beslag. Kunder kan även välja Hörmanns egna styrutrustningar. Lång och problemfri teknisk livslängd är ett viktigt argument, som ger kunden ekonomisk vinst i det långa loppet. Skulle service krävas finns en servicejour som är öppen dygnet runt, året runt. Så väl Hörmann som Portsystem 2000 kan även åta sig servicekontrakt för alla andra sorters portar, lastbryggor, vädertätningar och grindar.

16 Klas Nysäter på Ferax har utarbetat rambeskrivningen för kyl- och frys anläggningen, som sedan har installerats av JAC AB.

17 Kyl- och frysanläggningen har levererats och projekterats av JAC AB. Rambeskrivningen har utförts av Klas Nysäter på Ferax. Ferax var tidigt med i processen att lägga upp systemet, sätta upp kravspecifikationer och i det löpande program- och systemarbetet. Företaget är specialiserat på övergripande projektstyrning, med kyla som specialitet. Här gällde det att designa system som klarar de stora volymerna i en miljö med olika temperaturzoner som har ständiga fordonsrörelser och mycket värmealstrande automation i dygnet runt-drift. I detta arbete skulle det visa sig att JAC AB hade en förmånlig lösning som även tog hänsyn till långsiktiga driftskostnader. Den totallösning som installerades är en platsbygd ammoniakanläggning som är naturvänlig, har hög verkningsgrad och mycket lång livslängd. I kyldelen finns ett system med glykol som kylbärare. De stora volymerna krävde många och stora ventiler, som måste vara lätta att komma åt. Så väl rördimensioner som -hastigheter har haft betydelse för att undvika energiförluster. För att uppnå största energieffektivitet har man använt varvtalsstyrda kompressorer. Överskottsvärmen används till att värma upp kontorslokalerna. I sitt arbete med att utveckla energieffektiva kylanläggningar har JAC AB tagit upp den nygamla transkritiska CO2-tekniken som man räknar med kommer att efterfrågas i nya fryshus och i specialanläggningar för skalfrysning. Dessa ger tekniska och miljömässiga fördelar, låga driftskostnader och ett begränsat behov av underhåll.

18 NEA-Gruppen, en långvarig samarbetspartner med ICA, har utfört anläggningens omfattande installationsarbete. Det omfattande installationsarbetet för kraft, belysning, tele och data samt trådlösa nätverk har utförts av NEA- Gruppen. NEA har varit samarbetspartner till ICA sedan 1968 och bland annat arbetat med alla utbyggnader i Västerås. Bland de senaste projekten i detta samarbete märks lagren Ulirika 1 och 2, fryshuset och den nya köttpacketeringsanläggningen som ICA byggde till Hilton Food Group i Västerås. På ICA DE i Helsingborg användes över en halv miljon meter kabel. Bland annat var man tvungna att ta hänsyn till att vissa utrymmen har en frihöjd på 28 meter. Därför måste man gå ända upp i taket med installationerna. Detta krävde att man tog in två av landets tre största saxliftar. Totalt tar anläggningen in maximalt 13 Mw i el, som hanteras från hög- till mellan- och lågspänning. Belysningen i de olika skeppen styrs av ett EIB-system som även tänder upp vid inbrotts- eller brandlarm. Utöver lagret har NEA även levererat och installerat belysning i kontor och konferens samt all nödbelysning. Logistiken i ett projekt av denna storlek kräver planering och rutin. Rätt material skulle till montörerna i rätt tid och det måste kunna lastas av i väderskydd samtidigt som bygget pågick. Lägg till detta en snäv tidsram. Totalt arbetade ett 70-tal elektriker i projektet, varav som mest 54 personer samtidigt. NEA monterade även Securitas brandlarm, som bygger på samplingsteknik. Genom att hela tiden suga in luft och mäta och analysera förändringar av partiklarna kan man få larm i så god tid att verkningsfulla motåtgärder hinner sättas in.

19

20

21

22

23 Den unika, automatiserade lagerhanteringen kommer från japanska Daifuku kring vars process hela byggnaden är skräddarsydd. Den automatiserade lagerhanteringen kommer från japanska Daifuku, som är världsledande inom automatisk materialhantering. ICAs anläggning är bland de största och mest integrerade, vad gäller delsystem i världen. Efter ingående analys och samråd har man byggt ett system med 42 automatiska kranar, sorterare och packstationer. Kranarna rör sig snabbt i lagrets långa och höga gångar. Här inne skall inga människor behöva vistas och skall inte göra det, av säkerhetsskäl. Operatörsområdena är tydligt utmärkta och omges av säkerhetsstaket med brytare. Anläggningen består av 3 fristående delsystem kolonial, färskvaror och frys. Kolonialdelen består av inkommande pallflöde som lagras i höglagret bestående av 13 kranar med platser. Det huvudsakliga utflödet går via kolliplock och består av automatiska depalletterare, kollibuffertsystem (order release module och 15 miniload kranar). Kollina förs till elva ergonomiskt utformade packstationer via spiraler och sorterverk. Färskvarudelen har inkommande pallflöde som lagras i höglagret med fem kranar för ungefär platser. Utflödet går via två plockrobotar till kollibuffertsystem (order release module), sedan via spiral och sorterare till 4 automatiska packstationer. I frysdelen finns inkommande pallflöde för lagring i höglagret med av nio kranar för platser. Här sker sedan orderplockningen manuellt direkt från pallarna i höglagrets golvnivå. En nyckelkomponent är Daifukus STV (Sortation Transfer Vehicle), vilken användes i alla delsystem, som med hög kapacitet hanterar pall. Ett STV system kan hantera upp till drygt 700 enheter per timma. Allt styrs med Daifukus egen programvara för de olika ingående komponenterna, samt det överordnade WMS (Warehouse Manager System) som har levererats av Consafe Logistics. Hela byggnaden är uppförd kring den automatiserade processen, vilket har ställt stora krav. Bland annat handlar det om att golvet måste vara extraordinärt plant och starkt. Här gäller millimeterpassning för att allt skall flyta smidigt. Systemet har varit under inkörning sedan oktober 2006, men imponerar redan med sin kapacitet. Möjligen tar det ett tag för medarbetarna att verkligen inse vilka volymer som kan hanteras, hur snabbt det går och med vilken tillförlitlighet det sker. Eftersom detta är anläggningens hjärta är naturligtvis servicegraden hög. Man har alltid tillgång till en hotline och experter på plats. Sammantaget är lagerhanteringen av närmast överväldigande proportioner. Titta noga på bilderna, och du kommer att finna detaljer som avslöjar vilken skala det handlar om. ICA DE är ett bra exempel på hur automatisering gör det möjligt att arbeta i en skala och i ett tempo som vida överträffar vad man skulle kunna åstadkomma med manuell hantering.

24 FAKTA: ICA DE, Helsingborg Publicerad av tidskriften Rum Fotograf: Krister Engström Projektledare: Pär Ove Andersson Text: Henrik Alexandersson Form: Peo Nyström Byggherre ICA Sverige AB Logistik ICA Fastigheter Sverige AB Cargerman & Larsson Projektledning Daifuku Hörmann JAC AB Kadesjös Ingenjörsbyrå LLENTAB NEA-Gruppen Portsystem Tikkurila Fasad

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Några saker att tänka på innan du väljer garageport

Några saker att tänka på innan du väljer garageport 8 7 6 5 4 3 Några saker att tänka på innan du väljer garageport 2 1 D en här broschyren vänder sig till dig som ska köpa garageport. Den innehåller en hel del tips och råd om vad som är värt att tänka

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dörrstängare Säkerhet och användarvänlighet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Högkvalitativ dörrstängare Valbar dörrstängarstorlek 2/3/4 Justerbar dörrstängarstorlek 2-4 Justerbar

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN Över 14 000 artiklar i lager PÅFYLLNADSLAGER Det tar lång tid att leta rätt artiklar, i rätt dimensioner och kvalitet till ett bra pris. Ofta används inte ens hela kvantiteten

Läs mer

Containrar för alla ändamål

Containrar för alla ändamål Containrar för alla ändamål miljö frakt förråd lastväxlare isolerade special kontor kyl www.containerpoolen.se Tel 020-245020 Hög service och stor kunskap Vårt affärsidé är att leverera en produkt med

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik!

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Ackumulatortankar och beredare för både enkla och avancerade energisystem,

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg.

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg. Seibu Giken DST AB har representanter i fler än 40 länder världen över. Seibu Giken DST AB Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39 www.dst-sg.com info@dst-sg.com

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Raynor Innovations Series TM

Raynor Innovations Series TM Raynor Innovations Series TM 10-års GARANTI K V A L I T E T M E D G A R A N T I S T Å L I S O L E R I N G S T Å L DELUXE 3-SKIKTSKONSTRUKTION Raynor Centura Portarnas överlägsna konstruktion gör dem lika

Läs mer

SMARTA TEKNISKA LÖSNINGAR OCH UNIKA PATENT

SMARTA TEKNISKA LÖSNINGAR OCH UNIKA PATENT SMARTA TEKNISKA LÖSNINGAR OCH UNIKA PATENT JÄMFÖR OSS GÄRNA MED ANDRA Vi har fått stor erfarenhet genom åren. Främst eftersom vi tar ett helhetsansvar för processen från utveckling till godkänt slutmontage.

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende.

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. PROJEKT Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. Genom att inreda fönstren kan du lyfta upplevelsen

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE.

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. KONTOR OCH OFFENTLIG SEKTOR Daghem FRITIDSHEM OCH SKOLOR BYGG OCH INDUSTRI VÅRDCENTRALER OCH SERVICEHEM EVENT, MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR ON- OCH OFFSHORE SERVICELOKALER

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

LED IT BE LJ PRODUKTER

LED IT BE LJ PRODUKTER LED IT BE LJ PRODUKTER #2 LJ PRODUKTER EN UPPLYST VÄRLD // LJ PRODUKTER #3 På LJ Produkter utvecklar vi och säljer funktions- och dekorationsbelysning. Våra kunder är allt från butiksinredningsföretag

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng LAGER OCH TERMINAL Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet

Läs mer

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning

Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande. Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Pla$ormar för unikt och effek4vt byggande Thomas Olofsson & Lars Stehn Luleå tekniska universitet Tema Byggprocess och Förvaltning Vad är en plaaorm? Komponenter (byggdelar) Processer (Hllverkningsprocesser)

Läs mer

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader.

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull är lösningen Nu kan du isolera vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Lösningen

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall!

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! LYFTA MED FLEXICRANE Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass

EV VA L åssystem. säkerhet i särklass EV VA L åssystem säkerhet i särklass Varför... Evvasalto Access AB är en ledande aktör inom säkerhet. Genom vårt samarbete med EVVA kan vi erbjuda de bästa lösningarna inom säkerhetssystem. EVVA är ett

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimala lösningar Crawford Superior 42, modell Style i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjärrstyrd kvalitet Marknadens mest prisvärda lösning Med Crawford Superior 42 får

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Öland En växande teknik

Öland En växande teknik Att lagra spannmål i slang är en väldigt kostnadseffektiv lagringmetod. Den möjliggör längre torkningssäsong. Det är flexibelt, säkert, okomplicerat och enkelt. Det finns i dag ett tiotal lantbrukare i

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer