ICA DE Heslingborg. En del av tidskriften Rum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA DE Heslingborg. En del av tidskriften Rum"

Transkript

1 En del av tidskriften Rum ICA DE Heslingborg reportaget presenteras i samarbete med: Cargerman & Larsson Projektledning Portsystem 2000 Hörmann Daifuku JAC AB Kadesjös Ingenjörsbyrå LLENTAB NEA-Gruppen Tikkurila Fasad

2 ICAs lager för Sydsverige, utanför Helsingborg, saknar motsvarighet i landet både vad gäller storlek och automation.

3 På kvadratmeter har man skapat en anläggning som lägger ut en ny måttstock för branschen.

4 ICA Fastigheter AB och ICA Sverige AB Logistik har, i samarbete med Anders Cagerman på Cagerman & Larsson Projektledning och Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås projekterat och uppfört en lageranläggning som är unik i sitt slag i landet. ICA har länge haft behov av ett nytt stort och rationellt lager i Sydsverige. Med sin närhet till viktiga vägar, järnväg och hamn föll det sig naturligt att det placerades i Helsingborg, där det ersätter ett antal mindre anläggningar i Skåne och Småland. En rationell hantering handlar naturligtvis om att få ner kostnader men det är också en fråga om miljö och om att kunna öka leveransfrekvensen till butikerna. Täta leveranser innebär, som alla förstår, fräscha varor och minskat behov av lagerhållning ute i butikerna. För att klara detta har ICA Sverige AB Logistik tillsammans med ICA Fastigheter Sverige AB uppfört en lageroch distributionsenhet på nästan kvadratmeter. På ena sidan av den rektangulära byggnaden sker varuleverans och på den andra lastas ICAs egna bilar för transport till butikerna. Däremellan finns ett smidigt och till stor del automatiserat flöde. Fastigheten innehåller ett kvadratmeter helt automatiserat kolonialvarulager kvadratmeter upptas av returhantering kvadratmeter utgör fryslager och kvadratmeter är kyllager. Båda dessa är semiautomatiserade. Därtill kommer kvadratmeter för frukt och grönt. I dess kylda och luftfuktade lokaler sker plockningen manuellt. Utlastning sker sedan i en helt sluten miljö. Byggnaden rymmer också kvadratmeter kontor och teknikutrymmen. Det är svårt att göra anläggningen rättvisa med bara ytmått. Egentligen är det först när man ser plockmaskinerna fara fram och tillbaka och upp och ned i de 28 meter höga hyllsektionerna som man får rätt perspektiv på verksamheten. Huvudprojektet har drivits av ICA Logistik och fastighetsprojektet av ICA Fastigheter som delad entreprenad med ett femtontal entreprenader. Som byggprojektledare anlitade ICA Fastigheter Anders Cargeman på Cargeman & Larsson Projektledning AB. Från ICAs sida beskriver man projektet som att det hela tiden varit en nolla mer än vanligt när det gäller volymer, pengar med mera. Med placeringen vid E4:an har man lagt extra vikt vid exteriören, dess skyltar och detaljer. Även interiört håller man en fräsch stil i enlighet med ICAs koncept. I kontorsdelen går stilen igen från det nya, stora kontoret i Solna, som vi skrivit om i ett tidigare RUM-projekt. Även lagret har ägnats interiör omsorg, bland annat med väggmålningar. Centralt på ICA är man mycket nöjda med resultatet. Man har, i egen regi, fått det man ville inom budget och med önskad kvalitet. Glädjande är också att man i ett arbetsteam på 200 personer inte haft några arbetsplatsolyckor under bygget. Nu befinner man sig mitt i idriftsättning och erfarenhetsåterföring. När allt är igång kommer ungefär 500 personer att arbeta i fastigheten. Samordning, planering och genomförande har, på uppdrag av ICA Logistik och ICA Fastigheter, legat hos Anders Cargeman på Cargeman & Larsson Projektledning. Han har många projekt på sin referenslista. Speciellt framträdande är dock ett antal kunder som är»flergångsbyggare«som IKEA, OK/Q8, Axfast och hamburgerkedjor. Detta arbete har skett i nära samarbete med ICA, vars egna experter hela tiden funnits i projektledningen. Allt material och alla entreprenörer är upphandlade och noga utvalda av ICA. Speciellt för byggprojektledningen har varit att automatiseringen medfört ett system med stora krav på täthet till exempel för mediaförsörjningen. Eftersom verksamheten inte får stå stilla har man längst möjligt säkrat driften med redundanta system. Lagrets stora frihöjd, höga brandsäkerhetskrav och jämn temperatur i en automatiserad miljö är andra detaljer som krävt noggrann planering och stor omsorg. En automatiserad miljö ställer även stora krav på säkerhets- och övervakningsutrustning. Genom ett zonsystem skiljer man på utrymmen för maskiner och för människor. Och byggnadens storlek är i sig en faktor att ta hänsyn till, inte minst i en blåsig stad som Helsingborg. Höglagret rör sig faktiskt upp till nio centimeter i vinden. Anders Cargeman beskriver anläggningen och dess komplexitet som något som kan jämföras med ett hangarfartyg. Rambeskrivningarna för denna jättelika totalentreprenad har upprättats av ICA tillsammans med bl a Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås. Det är här alla ritningar och beskrivande texter har skapats. Kadesjös har ett långvarigt samarbete med ICA, främst vad gäller lagerbyggnader. Det första projektet i detta samarbete var ICAs huvudkontor år För själva byggnaden har skalet kring automationen varit direkt styrande, eftersom helautomatisering ställer speciella krav. Detta i kombination med storleken gjorde att man valde att bygga en byggnad i byggnaden för teknikutrymmen. Här finns all teknik samlad innanför ett ljud- och vibrationsdämpande skal. Hur komplicerat det varit att samordna installationerna kan beskrivas genom att ta en titt på teknikhusets alla funktioner. I botten finns en sprinklerbassäng och pumpar. Över dessa ligger 400 kvadratmeter kylkompressorer och transformatorerna. Går vi upp en våning till hittar vi pumpar, tankar och växlare till kyl- och frysanläggningen. På nästa plan finns undercentral, värme, vatten, tryckluft och befuktning. Och överst har vi kyltornen. En annan detalj som krävt mycket planering i ramarbetet är att separera personalytor från den övriga verksamheten. Detta har man löst genom att lägga kontoret en våning upp. Till detta kommer man genom ett entréhus med en bro som går över de trafikerade gårdarna. Just nu är Kadesjös och flera andra inne i den fas där man fintrimmar driften. Till exempel handlar det om att skapa en jämn temperatur i de 30 meter höga kolonialvarulagren. Skall man sammanfatta projektet har ICA Logistik, en av landets största logistikaktörer, och ICA Fastigheter, ett av landets större fastighetsbolag, gemensamt skapat en unik logistikanläggning.

5

6 Den mäktiga hallbyggnaden är uppförd runt byggnadens processer och har konstruerats av hallspecialisten LLENTAB. Fasaden skyddas mot fukt, frostsprängning och karbonatisering med akrylfärgen FinnGuard 150 från Tikkurila Fasad. Själva hallbyggnaden har konstruerats av LLENTAB, som är en av landets ledande tillverkare av system- och projekthallar. Under det privatägda företagets drygt 30- åriga historia har man monterat och levererat mer än hallar i Sverige och övriga Europa. ICA DE i Helsingborg är LLENTAB:s största projekt hittills och tog ungefär 20 procent av företagets hela produktionskapacitet i anspråk. Totalt arbetade ungefär 40 personer i över ett år med att tillverka, leverera och montera elementen. Som i alla projekt i denna storleksklass var det en utmaning att få en väl fungerande logistik där de olika delarna går från fabriken i bohuslänska Kungshamn till bygget i Helsingborg i precis rätt tid. LLENTAB kom in i processen redan i anbudsstadiet, vilket gjorde att man kunde vara med i planeringen och tidigt ha god kontakt med slutkunden. En bidragande orsak till att ICA valde just LLENTAB som leverantör kan, utöver företagets kapacitet, ha varit den imponerande referenslistan. Här finns till exempel bussdepåer, fotbollshallar, skolor, lager, brandstationer, byggmarknader, verkstäder, golfklubbar, hallar åt Rymdaktiebolaget, verkstäder, terminaler, fabriker och flygplanshangarer. Just nu arbetar man med ett logistikcenter åt Prologics i Jordbro och DFDS Transport i Norrköping. Tillverkningen sker i en toppmodern produktionsanläggning, från vilken leveranser sker till hela landet och till kunder ibland annat Norge, Danmark, Island, Tyskland, Tjeckien, Polen och Ukraina. Den mörkt grå fasaden på cirka kvadratmeter är behandlad med FinnGard 150, som ger skydd mot fukt, frostsprängning och karbonatisering. Denna färg kommer från Tikkurila Fasad, som är ett företag i Alcro- Beckerskoncernen. Arbetet på plats utfördes av Leif Olssons Måleri i Helsingborg. FinnGard 150 är en vattenburen alkalibeständig akrylatfärg, som används som skydd för betong. Den ligger, tekniskt sett, i framkant och är med i ett EUprojekt mot karbonatisering. Dess egenskaper gör att man undviker fukt som kan tränga in när betongens PH-värde sjunker, vilket är en vanlig orsak till att armeringsjärn rostar. Genom Branschgaranti AB kan entreprenörer som använder företagets produkter lämna en tioårig garanti. Samtidigt är det värt att notera att FinnGard, till skillnad från många andra alternativ, är en produkt som inte är klassad som farlig för hälsa och miljö. Tikkurila arbetar aktivt med miljöfrågorna och har blivit en föregångare i sin bransch. Företaget erbjuder även marknadens bredaste utbud av kulörer. Detta skulle visa sig viktigt i Helsingborg. Från början ville ICA att fasaden skulle målas med en silikatfärg. Sådana färger är dock svåra att få jämna på stora ytor, när man använder mörka kulörer. Därför föreslog Tikkurila istället FinnGard 150. På så sätt kunde ICA både få exakt den färgställning man ville ha samtidigt som man fick en bättre produkt, som ger betongen ett mer effektivt skydd. Tikkurila har sin bas i Finland där företaget grundades år Tillverkning av färg sker i ett tiotal länder och totalt har företaget anställda.

7

8

9

10 De 141 nya dockningarna vid ICA:s fryshus i Helsingborg är inte bara den största svenska portinstallationen genom tiderna det är också ett av de mest avancerade portsystem som någonsin installerats.

11 Med 300 lastbilar som lastar och lossar på ICA DE i Helsingborg varje dygn krävdes en nyare och mer avancerad lösning än vad som är brukligt. Jätteordern på 141 dockningsanläggningar gick till Portsystem 2000 i Habo utanför Jönköping. Portsystem 2000 är en av Sveriges ledande lasthus- och portleverantörer, med fokus på kundens behov och en radikal idé- och produktutveckling. Utöver de 141 dockningarna ett av de mest avancerade portsystem som någonsin installerats har Portsystem 2000 även fått förtroendet att leverera övriga portar i fastigheten, till exempel hundratalet snabbportar och kyl/frysportar. Totalt handlar det om drygt 250 installerade portar. Indockning vid lasthus sker vanligtvis med öppen bakdörr på lastbilar och långtradare. Detta påverkar temperaturen på godset. För att i ICA:s fall tillmötesgå kravet på att hålla temperaturen i lasthuset på en konstant nivå (genom s.k. obrutna kylkedjor, men även kravet på tidsbesparing vid in- och utlastning, tillverkade Portsystem 2000 trappstegsformade kajplatåer. Detta i kombination med en uppblåsbar tätningsram som sluter helt tätt mot fordonet utanför skapar en indockningssituation som är helt fri från temperaturväxlingar. De 141 enheterna har en intelligent styrning, som manövreras via en egenutvecklad server som ingick i leveransen. Via trafikövervakning kontrolleras och styrs sedan portarna. Systemet är även kopplat till brandlarmet, för att kunna öppna eller stänga rätt portar vid en eldsvåda eller rökutveckling. Portarna/dockningarna har också ett inbyggt säkerhetssystem som signalerar om något gått sönder och meddelar vad felet består i. Det räknar också ut för varje individuell enhet när det är dags för service. I mindre anläggningar kan detta exempelvis ske via ett enkelt SMS. Genom att systemet är flexibelt och utbyggbart kan en mängd funktioner tillämpas allt efter kundens speciella behov. Systemet erbjuder därför allt en fastighetsägare någonsin kan drömma om.

12

13

14

15 De moduluppbyggda dockningsanläggningar, som specialanpassats till ICA i Helsingborg har tillverkats och levererats av Portsystem Dessa består av lasthus, vädertätning, lastbrygga och port. Takskjutportarna kommer från Hörmann, som i över 40 år byggt upp ett sortiment i särklass av bl.a. takskjutportar för industrin. Själva takskjutportarna i de 141 dockningssystemen som Portsystem 2000 har levererat och monterat, kommer från Hörmann Svenska AB i Örebro. Företaget ingår i den internationella Hörmann-koncernen, med anor från 1886, som har tillverkning i Europa, Kina och USA. Takskjutporten på ICA, SPU 40, har portsektioner som är 500 mm höga. De är i sin tur klädda med 125 mm höga liggande profileringslameller på utsidan. Den kraftiga kraftiga kärnan av 100 procent freonfritt polyuretan skum ger en mycket god isolering. För överlägsen väderbeständighet är metallamellerna varmförzinkade och behandlade med polyester på både in- och utsidan. En extra strukturering ökar portbladets tålighet. SPU 40 finns i 14 standardkulörer, men kan naturligtvis levereras i specialfärger enligt kundens önskemål. Den maximala bredden är åtta meter och höjden sju meter. Vid certifiering har porten fått mycket goda värden vad gäller vindlast, vattentäthet, luftgenomsläpp, ljuddämpning och värmeisolering. Hörmann är även en ledande leverantör av garageportar, ståldörrar och branddörrar. Mycket av framgången kan förklaras med företagets omfattande kvalitetsarbete. Man erbjuder en stor bredd vad gäller tekniska lösningar och beslag. Kunder kan även välja Hörmanns egna styrutrustningar. Lång och problemfri teknisk livslängd är ett viktigt argument, som ger kunden ekonomisk vinst i det långa loppet. Skulle service krävas finns en servicejour som är öppen dygnet runt, året runt. Så väl Hörmann som Portsystem 2000 kan även åta sig servicekontrakt för alla andra sorters portar, lastbryggor, vädertätningar och grindar.

16 Klas Nysäter på Ferax har utarbetat rambeskrivningen för kyl- och frys anläggningen, som sedan har installerats av JAC AB.

17 Kyl- och frysanläggningen har levererats och projekterats av JAC AB. Rambeskrivningen har utförts av Klas Nysäter på Ferax. Ferax var tidigt med i processen att lägga upp systemet, sätta upp kravspecifikationer och i det löpande program- och systemarbetet. Företaget är specialiserat på övergripande projektstyrning, med kyla som specialitet. Här gällde det att designa system som klarar de stora volymerna i en miljö med olika temperaturzoner som har ständiga fordonsrörelser och mycket värmealstrande automation i dygnet runt-drift. I detta arbete skulle det visa sig att JAC AB hade en förmånlig lösning som även tog hänsyn till långsiktiga driftskostnader. Den totallösning som installerades är en platsbygd ammoniakanläggning som är naturvänlig, har hög verkningsgrad och mycket lång livslängd. I kyldelen finns ett system med glykol som kylbärare. De stora volymerna krävde många och stora ventiler, som måste vara lätta att komma åt. Så väl rördimensioner som -hastigheter har haft betydelse för att undvika energiförluster. För att uppnå största energieffektivitet har man använt varvtalsstyrda kompressorer. Överskottsvärmen används till att värma upp kontorslokalerna. I sitt arbete med att utveckla energieffektiva kylanläggningar har JAC AB tagit upp den nygamla transkritiska CO2-tekniken som man räknar med kommer att efterfrågas i nya fryshus och i specialanläggningar för skalfrysning. Dessa ger tekniska och miljömässiga fördelar, låga driftskostnader och ett begränsat behov av underhåll.

18 NEA-Gruppen, en långvarig samarbetspartner med ICA, har utfört anläggningens omfattande installationsarbete. Det omfattande installationsarbetet för kraft, belysning, tele och data samt trådlösa nätverk har utförts av NEA- Gruppen. NEA har varit samarbetspartner till ICA sedan 1968 och bland annat arbetat med alla utbyggnader i Västerås. Bland de senaste projekten i detta samarbete märks lagren Ulirika 1 och 2, fryshuset och den nya köttpacketeringsanläggningen som ICA byggde till Hilton Food Group i Västerås. På ICA DE i Helsingborg användes över en halv miljon meter kabel. Bland annat var man tvungna att ta hänsyn till att vissa utrymmen har en frihöjd på 28 meter. Därför måste man gå ända upp i taket med installationerna. Detta krävde att man tog in två av landets tre största saxliftar. Totalt tar anläggningen in maximalt 13 Mw i el, som hanteras från hög- till mellan- och lågspänning. Belysningen i de olika skeppen styrs av ett EIB-system som även tänder upp vid inbrotts- eller brandlarm. Utöver lagret har NEA även levererat och installerat belysning i kontor och konferens samt all nödbelysning. Logistiken i ett projekt av denna storlek kräver planering och rutin. Rätt material skulle till montörerna i rätt tid och det måste kunna lastas av i väderskydd samtidigt som bygget pågick. Lägg till detta en snäv tidsram. Totalt arbetade ett 70-tal elektriker i projektet, varav som mest 54 personer samtidigt. NEA monterade även Securitas brandlarm, som bygger på samplingsteknik. Genom att hela tiden suga in luft och mäta och analysera förändringar av partiklarna kan man få larm i så god tid att verkningsfulla motåtgärder hinner sättas in.

19

20

21

22

23 Den unika, automatiserade lagerhanteringen kommer från japanska Daifuku kring vars process hela byggnaden är skräddarsydd. Den automatiserade lagerhanteringen kommer från japanska Daifuku, som är världsledande inom automatisk materialhantering. ICAs anläggning är bland de största och mest integrerade, vad gäller delsystem i världen. Efter ingående analys och samråd har man byggt ett system med 42 automatiska kranar, sorterare och packstationer. Kranarna rör sig snabbt i lagrets långa och höga gångar. Här inne skall inga människor behöva vistas och skall inte göra det, av säkerhetsskäl. Operatörsområdena är tydligt utmärkta och omges av säkerhetsstaket med brytare. Anläggningen består av 3 fristående delsystem kolonial, färskvaror och frys. Kolonialdelen består av inkommande pallflöde som lagras i höglagret bestående av 13 kranar med platser. Det huvudsakliga utflödet går via kolliplock och består av automatiska depalletterare, kollibuffertsystem (order release module och 15 miniload kranar). Kollina förs till elva ergonomiskt utformade packstationer via spiraler och sorterverk. Färskvarudelen har inkommande pallflöde som lagras i höglagret med fem kranar för ungefär platser. Utflödet går via två plockrobotar till kollibuffertsystem (order release module), sedan via spiral och sorterare till 4 automatiska packstationer. I frysdelen finns inkommande pallflöde för lagring i höglagret med av nio kranar för platser. Här sker sedan orderplockningen manuellt direkt från pallarna i höglagrets golvnivå. En nyckelkomponent är Daifukus STV (Sortation Transfer Vehicle), vilken användes i alla delsystem, som med hög kapacitet hanterar pall. Ett STV system kan hantera upp till drygt 700 enheter per timma. Allt styrs med Daifukus egen programvara för de olika ingående komponenterna, samt det överordnade WMS (Warehouse Manager System) som har levererats av Consafe Logistics. Hela byggnaden är uppförd kring den automatiserade processen, vilket har ställt stora krav. Bland annat handlar det om att golvet måste vara extraordinärt plant och starkt. Här gäller millimeterpassning för att allt skall flyta smidigt. Systemet har varit under inkörning sedan oktober 2006, men imponerar redan med sin kapacitet. Möjligen tar det ett tag för medarbetarna att verkligen inse vilka volymer som kan hanteras, hur snabbt det går och med vilken tillförlitlighet det sker. Eftersom detta är anläggningens hjärta är naturligtvis servicegraden hög. Man har alltid tillgång till en hotline och experter på plats. Sammantaget är lagerhanteringen av närmast överväldigande proportioner. Titta noga på bilderna, och du kommer att finna detaljer som avslöjar vilken skala det handlar om. ICA DE är ett bra exempel på hur automatisering gör det möjligt att arbeta i en skala och i ett tempo som vida överträffar vad man skulle kunna åstadkomma med manuell hantering.

24 FAKTA: ICA DE, Helsingborg Publicerad av tidskriften Rum Fotograf: Krister Engström Projektledare: Pär Ove Andersson Text: Henrik Alexandersson Form: Peo Nyström Byggherre ICA Sverige AB Logistik ICA Fastigheter Sverige AB Cargerman & Larsson Projektledning Daifuku Hörmann JAC AB Kadesjös Ingenjörsbyrå LLENTAB NEA-Gruppen Portsystem Tikkurila Fasad