ICA DE Heslingborg. En del av tidskriften Rum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICA DE Heslingborg. En del av tidskriften Rum"

Transkript

1 En del av tidskriften Rum ICA DE Heslingborg reportaget presenteras i samarbete med: Cargerman & Larsson Projektledning Portsystem 2000 Hörmann Daifuku JAC AB Kadesjös Ingenjörsbyrå LLENTAB NEA-Gruppen Tikkurila Fasad

2 ICAs lager för Sydsverige, utanför Helsingborg, saknar motsvarighet i landet både vad gäller storlek och automation.

3 På kvadratmeter har man skapat en anläggning som lägger ut en ny måttstock för branschen.

4 ICA Fastigheter AB och ICA Sverige AB Logistik har, i samarbete med Anders Cagerman på Cagerman & Larsson Projektledning och Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås projekterat och uppfört en lageranläggning som är unik i sitt slag i landet. ICA har länge haft behov av ett nytt stort och rationellt lager i Sydsverige. Med sin närhet till viktiga vägar, järnväg och hamn föll det sig naturligt att det placerades i Helsingborg, där det ersätter ett antal mindre anläggningar i Skåne och Småland. En rationell hantering handlar naturligtvis om att få ner kostnader men det är också en fråga om miljö och om att kunna öka leveransfrekvensen till butikerna. Täta leveranser innebär, som alla förstår, fräscha varor och minskat behov av lagerhållning ute i butikerna. För att klara detta har ICA Sverige AB Logistik tillsammans med ICA Fastigheter Sverige AB uppfört en lageroch distributionsenhet på nästan kvadratmeter. På ena sidan av den rektangulära byggnaden sker varuleverans och på den andra lastas ICAs egna bilar för transport till butikerna. Däremellan finns ett smidigt och till stor del automatiserat flöde. Fastigheten innehåller ett kvadratmeter helt automatiserat kolonialvarulager kvadratmeter upptas av returhantering kvadratmeter utgör fryslager och kvadratmeter är kyllager. Båda dessa är semiautomatiserade. Därtill kommer kvadratmeter för frukt och grönt. I dess kylda och luftfuktade lokaler sker plockningen manuellt. Utlastning sker sedan i en helt sluten miljö. Byggnaden rymmer också kvadratmeter kontor och teknikutrymmen. Det är svårt att göra anläggningen rättvisa med bara ytmått. Egentligen är det först när man ser plockmaskinerna fara fram och tillbaka och upp och ned i de 28 meter höga hyllsektionerna som man får rätt perspektiv på verksamheten. Huvudprojektet har drivits av ICA Logistik och fastighetsprojektet av ICA Fastigheter som delad entreprenad med ett femtontal entreprenader. Som byggprojektledare anlitade ICA Fastigheter Anders Cargeman på Cargeman & Larsson Projektledning AB. Från ICAs sida beskriver man projektet som att det hela tiden varit en nolla mer än vanligt när det gäller volymer, pengar med mera. Med placeringen vid E4:an har man lagt extra vikt vid exteriören, dess skyltar och detaljer. Även interiört håller man en fräsch stil i enlighet med ICAs koncept. I kontorsdelen går stilen igen från det nya, stora kontoret i Solna, som vi skrivit om i ett tidigare RUM-projekt. Även lagret har ägnats interiör omsorg, bland annat med väggmålningar. Centralt på ICA är man mycket nöjda med resultatet. Man har, i egen regi, fått det man ville inom budget och med önskad kvalitet. Glädjande är också att man i ett arbetsteam på 200 personer inte haft några arbetsplatsolyckor under bygget. Nu befinner man sig mitt i idriftsättning och erfarenhetsåterföring. När allt är igång kommer ungefär 500 personer att arbeta i fastigheten. Samordning, planering och genomförande har, på uppdrag av ICA Logistik och ICA Fastigheter, legat hos Anders Cargeman på Cargeman & Larsson Projektledning. Han har många projekt på sin referenslista. Speciellt framträdande är dock ett antal kunder som är»flergångsbyggare«som IKEA, OK/Q8, Axfast och hamburgerkedjor. Detta arbete har skett i nära samarbete med ICA, vars egna experter hela tiden funnits i projektledningen. Allt material och alla entreprenörer är upphandlade och noga utvalda av ICA. Speciellt för byggprojektledningen har varit att automatiseringen medfört ett system med stora krav på täthet till exempel för mediaförsörjningen. Eftersom verksamheten inte får stå stilla har man längst möjligt säkrat driften med redundanta system. Lagrets stora frihöjd, höga brandsäkerhetskrav och jämn temperatur i en automatiserad miljö är andra detaljer som krävt noggrann planering och stor omsorg. En automatiserad miljö ställer även stora krav på säkerhets- och övervakningsutrustning. Genom ett zonsystem skiljer man på utrymmen för maskiner och för människor. Och byggnadens storlek är i sig en faktor att ta hänsyn till, inte minst i en blåsig stad som Helsingborg. Höglagret rör sig faktiskt upp till nio centimeter i vinden. Anders Cargeman beskriver anläggningen och dess komplexitet som något som kan jämföras med ett hangarfartyg. Rambeskrivningarna för denna jättelika totalentreprenad har upprättats av ICA tillsammans med bl a Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås. Det är här alla ritningar och beskrivande texter har skapats. Kadesjös har ett långvarigt samarbete med ICA, främst vad gäller lagerbyggnader. Det första projektet i detta samarbete var ICAs huvudkontor år För själva byggnaden har skalet kring automationen varit direkt styrande, eftersom helautomatisering ställer speciella krav. Detta i kombination med storleken gjorde att man valde att bygga en byggnad i byggnaden för teknikutrymmen. Här finns all teknik samlad innanför ett ljud- och vibrationsdämpande skal. Hur komplicerat det varit att samordna installationerna kan beskrivas genom att ta en titt på teknikhusets alla funktioner. I botten finns en sprinklerbassäng och pumpar. Över dessa ligger 400 kvadratmeter kylkompressorer och transformatorerna. Går vi upp en våning till hittar vi pumpar, tankar och växlare till kyl- och frysanläggningen. På nästa plan finns undercentral, värme, vatten, tryckluft och befuktning. Och överst har vi kyltornen. En annan detalj som krävt mycket planering i ramarbetet är att separera personalytor från den övriga verksamheten. Detta har man löst genom att lägga kontoret en våning upp. Till detta kommer man genom ett entréhus med en bro som går över de trafikerade gårdarna. Just nu är Kadesjös och flera andra inne i den fas där man fintrimmar driften. Till exempel handlar det om att skapa en jämn temperatur i de 30 meter höga kolonialvarulagren. Skall man sammanfatta projektet har ICA Logistik, en av landets största logistikaktörer, och ICA Fastigheter, ett av landets större fastighetsbolag, gemensamt skapat en unik logistikanläggning.

5

6 Den mäktiga hallbyggnaden är uppförd runt byggnadens processer och har konstruerats av hallspecialisten LLENTAB. Fasaden skyddas mot fukt, frostsprängning och karbonatisering med akrylfärgen FinnGuard 150 från Tikkurila Fasad. Själva hallbyggnaden har konstruerats av LLENTAB, som är en av landets ledande tillverkare av system- och projekthallar. Under det privatägda företagets drygt 30- åriga historia har man monterat och levererat mer än hallar i Sverige och övriga Europa. ICA DE i Helsingborg är LLENTAB:s största projekt hittills och tog ungefär 20 procent av företagets hela produktionskapacitet i anspråk. Totalt arbetade ungefär 40 personer i över ett år med att tillverka, leverera och montera elementen. Som i alla projekt i denna storleksklass var det en utmaning att få en väl fungerande logistik där de olika delarna går från fabriken i bohuslänska Kungshamn till bygget i Helsingborg i precis rätt tid. LLENTAB kom in i processen redan i anbudsstadiet, vilket gjorde att man kunde vara med i planeringen och tidigt ha god kontakt med slutkunden. En bidragande orsak till att ICA valde just LLENTAB som leverantör kan, utöver företagets kapacitet, ha varit den imponerande referenslistan. Här finns till exempel bussdepåer, fotbollshallar, skolor, lager, brandstationer, byggmarknader, verkstäder, golfklubbar, hallar åt Rymdaktiebolaget, verkstäder, terminaler, fabriker och flygplanshangarer. Just nu arbetar man med ett logistikcenter åt Prologics i Jordbro och DFDS Transport i Norrköping. Tillverkningen sker i en toppmodern produktionsanläggning, från vilken leveranser sker till hela landet och till kunder ibland annat Norge, Danmark, Island, Tyskland, Tjeckien, Polen och Ukraina. Den mörkt grå fasaden på cirka kvadratmeter är behandlad med FinnGard 150, som ger skydd mot fukt, frostsprängning och karbonatisering. Denna färg kommer från Tikkurila Fasad, som är ett företag i Alcro- Beckerskoncernen. Arbetet på plats utfördes av Leif Olssons Måleri i Helsingborg. FinnGard 150 är en vattenburen alkalibeständig akrylatfärg, som används som skydd för betong. Den ligger, tekniskt sett, i framkant och är med i ett EUprojekt mot karbonatisering. Dess egenskaper gör att man undviker fukt som kan tränga in när betongens PH-värde sjunker, vilket är en vanlig orsak till att armeringsjärn rostar. Genom Branschgaranti AB kan entreprenörer som använder företagets produkter lämna en tioårig garanti. Samtidigt är det värt att notera att FinnGard, till skillnad från många andra alternativ, är en produkt som inte är klassad som farlig för hälsa och miljö. Tikkurila arbetar aktivt med miljöfrågorna och har blivit en föregångare i sin bransch. Företaget erbjuder även marknadens bredaste utbud av kulörer. Detta skulle visa sig viktigt i Helsingborg. Från början ville ICA att fasaden skulle målas med en silikatfärg. Sådana färger är dock svåra att få jämna på stora ytor, när man använder mörka kulörer. Därför föreslog Tikkurila istället FinnGard 150. På så sätt kunde ICA både få exakt den färgställning man ville ha samtidigt som man fick en bättre produkt, som ger betongen ett mer effektivt skydd. Tikkurila har sin bas i Finland där företaget grundades år Tillverkning av färg sker i ett tiotal länder och totalt har företaget anställda.

7

8

9

10 De 141 nya dockningarna vid ICA:s fryshus i Helsingborg är inte bara den största svenska portinstallationen genom tiderna det är också ett av de mest avancerade portsystem som någonsin installerats.

11 Med 300 lastbilar som lastar och lossar på ICA DE i Helsingborg varje dygn krävdes en nyare och mer avancerad lösning än vad som är brukligt. Jätteordern på 141 dockningsanläggningar gick till Portsystem 2000 i Habo utanför Jönköping. Portsystem 2000 är en av Sveriges ledande lasthus- och portleverantörer, med fokus på kundens behov och en radikal idé- och produktutveckling. Utöver de 141 dockningarna ett av de mest avancerade portsystem som någonsin installerats har Portsystem 2000 även fått förtroendet att leverera övriga portar i fastigheten, till exempel hundratalet snabbportar och kyl/frysportar. Totalt handlar det om drygt 250 installerade portar. Indockning vid lasthus sker vanligtvis med öppen bakdörr på lastbilar och långtradare. Detta påverkar temperaturen på godset. För att i ICA:s fall tillmötesgå kravet på att hålla temperaturen i lasthuset på en konstant nivå (genom s.k. obrutna kylkedjor, men även kravet på tidsbesparing vid in- och utlastning, tillverkade Portsystem 2000 trappstegsformade kajplatåer. Detta i kombination med en uppblåsbar tätningsram som sluter helt tätt mot fordonet utanför skapar en indockningssituation som är helt fri från temperaturväxlingar. De 141 enheterna har en intelligent styrning, som manövreras via en egenutvecklad server som ingick i leveransen. Via trafikövervakning kontrolleras och styrs sedan portarna. Systemet är även kopplat till brandlarmet, för att kunna öppna eller stänga rätt portar vid en eldsvåda eller rökutveckling. Portarna/dockningarna har också ett inbyggt säkerhetssystem som signalerar om något gått sönder och meddelar vad felet består i. Det räknar också ut för varje individuell enhet när det är dags för service. I mindre anläggningar kan detta exempelvis ske via ett enkelt SMS. Genom att systemet är flexibelt och utbyggbart kan en mängd funktioner tillämpas allt efter kundens speciella behov. Systemet erbjuder därför allt en fastighetsägare någonsin kan drömma om.

12

13

14

15 De moduluppbyggda dockningsanläggningar, som specialanpassats till ICA i Helsingborg har tillverkats och levererats av Portsystem Dessa består av lasthus, vädertätning, lastbrygga och port. Takskjutportarna kommer från Hörmann, som i över 40 år byggt upp ett sortiment i särklass av bl.a. takskjutportar för industrin. Själva takskjutportarna i de 141 dockningssystemen som Portsystem 2000 har levererat och monterat, kommer från Hörmann Svenska AB i Örebro. Företaget ingår i den internationella Hörmann-koncernen, med anor från 1886, som har tillverkning i Europa, Kina och USA. Takskjutporten på ICA, SPU 40, har portsektioner som är 500 mm höga. De är i sin tur klädda med 125 mm höga liggande profileringslameller på utsidan. Den kraftiga kraftiga kärnan av 100 procent freonfritt polyuretan skum ger en mycket god isolering. För överlägsen väderbeständighet är metallamellerna varmförzinkade och behandlade med polyester på både in- och utsidan. En extra strukturering ökar portbladets tålighet. SPU 40 finns i 14 standardkulörer, men kan naturligtvis levereras i specialfärger enligt kundens önskemål. Den maximala bredden är åtta meter och höjden sju meter. Vid certifiering har porten fått mycket goda värden vad gäller vindlast, vattentäthet, luftgenomsläpp, ljuddämpning och värmeisolering. Hörmann är även en ledande leverantör av garageportar, ståldörrar och branddörrar. Mycket av framgången kan förklaras med företagets omfattande kvalitetsarbete. Man erbjuder en stor bredd vad gäller tekniska lösningar och beslag. Kunder kan även välja Hörmanns egna styrutrustningar. Lång och problemfri teknisk livslängd är ett viktigt argument, som ger kunden ekonomisk vinst i det långa loppet. Skulle service krävas finns en servicejour som är öppen dygnet runt, året runt. Så väl Hörmann som Portsystem 2000 kan även åta sig servicekontrakt för alla andra sorters portar, lastbryggor, vädertätningar och grindar.

16 Klas Nysäter på Ferax har utarbetat rambeskrivningen för kyl- och frys anläggningen, som sedan har installerats av JAC AB.

17 Kyl- och frysanläggningen har levererats och projekterats av JAC AB. Rambeskrivningen har utförts av Klas Nysäter på Ferax. Ferax var tidigt med i processen att lägga upp systemet, sätta upp kravspecifikationer och i det löpande program- och systemarbetet. Företaget är specialiserat på övergripande projektstyrning, med kyla som specialitet. Här gällde det att designa system som klarar de stora volymerna i en miljö med olika temperaturzoner som har ständiga fordonsrörelser och mycket värmealstrande automation i dygnet runt-drift. I detta arbete skulle det visa sig att JAC AB hade en förmånlig lösning som även tog hänsyn till långsiktiga driftskostnader. Den totallösning som installerades är en platsbygd ammoniakanläggning som är naturvänlig, har hög verkningsgrad och mycket lång livslängd. I kyldelen finns ett system med glykol som kylbärare. De stora volymerna krävde många och stora ventiler, som måste vara lätta att komma åt. Så väl rördimensioner som -hastigheter har haft betydelse för att undvika energiförluster. För att uppnå största energieffektivitet har man använt varvtalsstyrda kompressorer. Överskottsvärmen används till att värma upp kontorslokalerna. I sitt arbete med att utveckla energieffektiva kylanläggningar har JAC AB tagit upp den nygamla transkritiska CO2-tekniken som man räknar med kommer att efterfrågas i nya fryshus och i specialanläggningar för skalfrysning. Dessa ger tekniska och miljömässiga fördelar, låga driftskostnader och ett begränsat behov av underhåll.

18 NEA-Gruppen, en långvarig samarbetspartner med ICA, har utfört anläggningens omfattande installationsarbete. Det omfattande installationsarbetet för kraft, belysning, tele och data samt trådlösa nätverk har utförts av NEA- Gruppen. NEA har varit samarbetspartner till ICA sedan 1968 och bland annat arbetat med alla utbyggnader i Västerås. Bland de senaste projekten i detta samarbete märks lagren Ulirika 1 och 2, fryshuset och den nya köttpacketeringsanläggningen som ICA byggde till Hilton Food Group i Västerås. På ICA DE i Helsingborg användes över en halv miljon meter kabel. Bland annat var man tvungna att ta hänsyn till att vissa utrymmen har en frihöjd på 28 meter. Därför måste man gå ända upp i taket med installationerna. Detta krävde att man tog in två av landets tre största saxliftar. Totalt tar anläggningen in maximalt 13 Mw i el, som hanteras från hög- till mellan- och lågspänning. Belysningen i de olika skeppen styrs av ett EIB-system som även tänder upp vid inbrotts- eller brandlarm. Utöver lagret har NEA även levererat och installerat belysning i kontor och konferens samt all nödbelysning. Logistiken i ett projekt av denna storlek kräver planering och rutin. Rätt material skulle till montörerna i rätt tid och det måste kunna lastas av i väderskydd samtidigt som bygget pågick. Lägg till detta en snäv tidsram. Totalt arbetade ett 70-tal elektriker i projektet, varav som mest 54 personer samtidigt. NEA monterade även Securitas brandlarm, som bygger på samplingsteknik. Genom att hela tiden suga in luft och mäta och analysera förändringar av partiklarna kan man få larm i så god tid att verkningsfulla motåtgärder hinner sättas in.

19

20

21

22

23 Den unika, automatiserade lagerhanteringen kommer från japanska Daifuku kring vars process hela byggnaden är skräddarsydd. Den automatiserade lagerhanteringen kommer från japanska Daifuku, som är världsledande inom automatisk materialhantering. ICAs anläggning är bland de största och mest integrerade, vad gäller delsystem i världen. Efter ingående analys och samråd har man byggt ett system med 42 automatiska kranar, sorterare och packstationer. Kranarna rör sig snabbt i lagrets långa och höga gångar. Här inne skall inga människor behöva vistas och skall inte göra det, av säkerhetsskäl. Operatörsområdena är tydligt utmärkta och omges av säkerhetsstaket med brytare. Anläggningen består av 3 fristående delsystem kolonial, färskvaror och frys. Kolonialdelen består av inkommande pallflöde som lagras i höglagret bestående av 13 kranar med platser. Det huvudsakliga utflödet går via kolliplock och består av automatiska depalletterare, kollibuffertsystem (order release module och 15 miniload kranar). Kollina förs till elva ergonomiskt utformade packstationer via spiraler och sorterverk. Färskvarudelen har inkommande pallflöde som lagras i höglagret med fem kranar för ungefär platser. Utflödet går via två plockrobotar till kollibuffertsystem (order release module), sedan via spiral och sorterare till 4 automatiska packstationer. I frysdelen finns inkommande pallflöde för lagring i höglagret med av nio kranar för platser. Här sker sedan orderplockningen manuellt direkt från pallarna i höglagrets golvnivå. En nyckelkomponent är Daifukus STV (Sortation Transfer Vehicle), vilken användes i alla delsystem, som med hög kapacitet hanterar pall. Ett STV system kan hantera upp till drygt 700 enheter per timma. Allt styrs med Daifukus egen programvara för de olika ingående komponenterna, samt det överordnade WMS (Warehouse Manager System) som har levererats av Consafe Logistics. Hela byggnaden är uppförd kring den automatiserade processen, vilket har ställt stora krav. Bland annat handlar det om att golvet måste vara extraordinärt plant och starkt. Här gäller millimeterpassning för att allt skall flyta smidigt. Systemet har varit under inkörning sedan oktober 2006, men imponerar redan med sin kapacitet. Möjligen tar det ett tag för medarbetarna att verkligen inse vilka volymer som kan hanteras, hur snabbt det går och med vilken tillförlitlighet det sker. Eftersom detta är anläggningens hjärta är naturligtvis servicegraden hög. Man har alltid tillgång till en hotline och experter på plats. Sammantaget är lagerhanteringen av närmast överväldigande proportioner. Titta noga på bilderna, och du kommer att finna detaljer som avslöjar vilken skala det handlar om. ICA DE är ett bra exempel på hur automatisering gör det möjligt att arbeta i en skala och i ett tempo som vida överträffar vad man skulle kunna åstadkomma med manuell hantering.

24 FAKTA: ICA DE, Helsingborg Publicerad av tidskriften Rum Fotograf: Krister Engström Projektledare: Pär Ove Andersson Text: Henrik Alexandersson Form: Peo Nyström Byggherre ICA Sverige AB Logistik ICA Fastigheter Sverige AB Cargerman & Larsson Projektledning Daifuku Hörmann JAC AB Kadesjös Ingenjörsbyrå LLENTAB NEA-Gruppen Portsystem Tikkurila Fasad

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Några saker att tänka på innan du väljer garageport

Några saker att tänka på innan du väljer garageport 8 7 6 5 4 3 Några saker att tänka på innan du väljer garageport 2 1 D en här broschyren vänder sig till dig som ska köpa garageport. Den innehåller en hel del tips och råd om vad som är värt att tänka

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Tre smarta alternativ när du ska byta garageport

Tre smarta alternativ när du ska byta garageport Från Sveriges största expert på garageportar Tre smarta alternativ när du ska byta garageport GPE 200/300/400 takskjutportar www.garageportexperten.se Tre speciellt utvalda och prisvärda garageportar.

Läs mer

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Kompakt lagersystem för effektivt plock till så många detaljer som möjligt samtidigt. Kort avstånd innebär tids- och

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER

LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER WWW.EAB.SE Vi tar idén vidare till verkligheten. En verklighet som håller. Småländsk ingenjörskonst som håller. EAB är ett familjeägt företag som ligger i Smålandsstenar.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik!

Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark. BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Värmeprodukter Plåtbearbetning Trinettekök Företagspark BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik! Ackumulatortankar och beredare för både enkla och avancerade energisystem,

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Design. Varmt och tyst. Kvalité & säkerhet

Design. Varmt och tyst. Kvalité & säkerhet TAKSKJUTPORTAR ENTOR takskjutport Låt dig överraskas av möjligheterna som ENTOR garageport ger. Vi erbjuder takskjutportar i en mängd utföranden för att kunna passa just Dig. Design Med fokus på detaljer

Läs mer

Hissar & rulltrappor för alla miljöer.

Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Hissar & rulltrappor för alla miljöer. Bostäder. Kontor. Butiker. Lager. Industrier. Skolor. Sjukhus. www.alt.se 0472-390 700 Svenskproducerade hissar från Småland Energiklass A på alla våra hissar Tillgänglighetsanpassat

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Industritjänster till rätt grad

Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Inom den industriella sektorn är rätt temperatur viktig. Avvikelser får inte vara för stora. Dessutom har noggrannhet, driftsäkerhet och

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Brandlarmet SecuriFire säkrar SL:s nya bussdepå. Ökad efterfrågan på laddstationer för elbilar. Resmålet 8 klassiker i Berlin

Brandlarmet SecuriFire säkrar SL:s nya bussdepå. Ökad efterfrågan på laddstationer för elbilar. Resmålet 8 klassiker i Berlin 2 2017 Brandlarmet SecuriFire säkrar SL:s nya bussdepå Ökad efterfrågan på laddstationer för elbilar LIDKÖPINGS KOMMUN SPARAR ENERGI MED NY BELYSNING Resmålet 8 klassiker i Berlin 1 Volt 2-2017 Ledare...

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK PLATS FÖR MER VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK VÄGGLUCKOR GÖR RUMMET STÖRRE RÄCKET RAMAR IN TRAPPAN LÅT DIG

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

Sveriges ledande leverantör av områdesskydd & passagelösningar

Sveriges ledande leverantör av områdesskydd & passagelösningar Sveriges ledande leverantör av områdesskydd & passagelösningar Kompletta lösningar för maximal trygghet och säkerhet! Som Sveriges största och ledande leverantör av områdesskydd erbjuder vi marknadens

Läs mer

EAB - Maxipacker. Brett användningsområde Maxipacker kan användas för Filo-, Plock- och Fifo-hantering, se separat

EAB - Maxipacker. Brett användningsområde Maxipacker kan användas för Filo-, Plock- och Fifo-hantering, se separat MAXIPACKER EABs Maxipacker är ett unikt och patenterat lagerhanteringssystem, som möjliggör en rationell och ekonomisk hantering av pallar, där hela lagervolymen utnyttjas. Maxipacker fungerar lika bra

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA

WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA WONDERBOX PLUG AND PLAY LIVING SMARTA, SNYGGA HYRESBOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA KONCEPTET URBANA NOMADER. En allt tydligare trend bland dagens unga vuxna är att man rör sig obehindrat mellan storstadsregioner

Läs mer

Boon Edam har 140 års erfarenhet av att leverera snygga, miljövänliga entrélösningar av hög kvalitet och kan tillgodose i stort sett alla behov inom

Boon Edam har 140 års erfarenhet av att leverera snygga, miljövänliga entrélösningar av hög kvalitet och kan tillgodose i stort sett alla behov inom Karuselldörrar En entré är det som ger besökare tillgång till deras destination, vilket gör den till ett centralt element av byggnaden. Entrén är besökarens första kontaktpunkt i byggnaden byggnadens visitkort

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Mälarvillan för Företag

Mälarvillan för Företag Mälarvillan för Företag Patrick Månsson Säljare på Mälarvillan. Smidig process En smidig process, skräddarsytt utbud, korta leveranstider och leveranssäkerhet gör Mälarvillans nyckelfärdiga hus och stommar

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR www.etgsverige.se 9 av 10 får jobb efter examen ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR Vi utbildar framtidens elektriker SPÄNNANDE, UTVECKLANDE OCH KREATIVT FOTO: PETTER ELNERUD FOTO: PETTER ELNERUD VARFÖR

Läs mer

Trendimport AB Showroom: Ryssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 168 50 Mail: kontakt@investliving.se www.investliving.

Trendimport AB Showroom: Ryssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 168 50 Mail: kontakt@investliving.se www.investliving. Trendimport AB Showroom: yssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 68 50 Mail: kontakt@investliving.se Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

STARKA SKÄL ATT VÄLJA KYL- OCH FRYSRUM FRÅN FINNEBÄCKS

STARKA SKÄL ATT VÄLJA KYL- OCH FRYSRUM FRÅN FINNEBÄCKS 4 STARKA SKÄL ATT VÄLJA KYL- OCH FRYSRUM FRÅN FINNEBÄCKS 1 STARKA SKÄL ATT VÄLJA FINNEBÄCKS DET ÄR INGEN SLUMP att den som söker kvalificerade lösningar för kyl- och frysrum ofta väljer Finnebäcks. Argumenten

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dörrstängare Säkerhet och användarvänlighet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Högkvalitativ dörrstängare Valbar dörrstängarstorlek 2/3/4 Justerbar dörrstängarstorlek 2-4 Justerbar

Läs mer

En pålitlig solskyddspartner

En pålitlig solskyddspartner Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den svenska och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en komplett leverantör av produkter

Läs mer

När behoven kräver snabba lösningar.

När behoven kräver snabba lösningar. När behoven kräver snabba lösningar. Vi på Flexator i Gråbo slår inte av på takten. Tvärtom. Drygt 40 år efter starten händer mer än någonsin innanför fabriksväggarna. Arbetsbodar och modulbyggnader tillverkas

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB GAS I 100 ÅR Strandmöllens produktionsanläggning i Ljungby, invigd 2011. I snart hundra år har Strandmöllen producerat och sålt gas. Främst har vi verkat i Danmark, men

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar ogimat Effektiv lagring och orderplock av smådelar LAGERAUTOMAT LOGIMAT Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plock av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

DAT: FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT

DAT: FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT DAT: 2016-12-08 FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT CONNECTOR ÄR DIN BÄSTA LEVERANTÖR AV SAMVERKANSBALKAR. HAR DU PROJEKTET HAR VI BALKEN. Därför Connectors samverkansbalk: CSB är

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

NYHET. Rullgaller RollMatic. Kompakt konstruktion optimal för affärsportar i trånga utrymmen

NYHET. Rullgaller RollMatic. Kompakt konstruktion optimal för affärsportar i trånga utrymmen NYHET Rullgaller RollMatic Kompakt konstruktion optimal för affärsportar i trånga utrymmen Teknik som övertygar Alla detaljer passar ihop Kompakt konstruktionssätt i två portvarianter Tack vare det kompakta

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Trots kollossala volymer 60 000 kvadratmeter känns Postens nya huvudkontor lätt; via transparans, öppenhet och en djärv form. FOTO: FABIO GALLI Postens nya huvudkontor

Läs mer

Våra kärnvärden din trygghet

Våra kärnvärden din trygghet Våra kärnvärden din trygghet JUPP är en förkortning av våra kärnvärden; Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Dessa värden är viktiga för oss och vi jobbar ständigt med dem, till och med när

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Fönstermarkiser Screenmarkiser Korgmarkiser

Fönstermarkiser Screenmarkiser Korgmarkiser Fönstermarkiser Screenmarkiser Korgmarkiser Fönstermarkiser Tidö är en fönstermarkis med rymlig kassettlåda och frontlock som skyddar markisduken mot väta och smuts när den är inrullad, för maximal livslängd.

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Prologis Örebro DC 1. Bistagatan 8

Prologis Örebro DC 1. Bistagatan 8 Prologis DC 1 Bistagatan 8 Lager- och Fördelar logistikfastighet Fastighet Teknisk specifikation Stora utvändiga ytor Hyra & villkor Utbyggnadsmöjligheter (5 000 m²) Växa in i lokalen (flexibilitet) Fastighetsägare

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

LEDANDE INOM MATERIALHANTERING, TRANSPORT OCH LOGISTIK

LEDANDE INOM MATERIALHANTERING, TRANSPORT OCH LOGISTIK NR 9-2014 LEDANDE INOM MATERIALHANTERING, TRANSPORT OCH LOGISTIK ALEXANDER KRISTOFERSSON HANS TRUCKAR KÖR SJÄLVA Skadorna och tillbuden nästan försvann, personalkostnaderna krympte och överblicken är mycket

Läs mer

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende.

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. PROJEKT Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. Genom att inreda fönstren kan du lyfta upplevelsen

Läs mer

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda!

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda! 40 års erfarenhet Zone Systems har 40 års erfarenhet av kundkommunikation. Genom vårt stora kunnande och flexibla lösningar hjälper vi företag och varumärken att nå ut med sina budskap genom enhetlig,

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimala lösningar. Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimala lösningar Crawford Superior 42, modell Trend i vit kulör (RAL 9016) Crawford Superior 42 - fjärrstyrd kvalitet Marknadens mest prisvärda lösning Med Crawford Superior 42 får

Läs mer

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor.

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Marmoroc är ett typgodkänt, väl beprövat fasadsystem som funnits på marknaden i mer än 40 år. Fasadstenen är sammansatt av vit cement och krossad vit marmor.

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB FÖRRÅDS- och GARAGEINREDNINGAR Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka

Läs mer

Finska Yrkesskicklighet

Finska Yrkesskicklighet Finska Yrkesskicklighet Riikku Rakenteet Oy är en finsk företag som tillverkar balkonginglasningar, räcken och glasfasader. Vår personal består av mer än 90 experter. Vi tillverkar en balkonginglasning

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer