Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m. 2015-06-10"

Transkript

1 KOM MED Leader Skåne Nordväst Södra projektlista Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m Projektidén är att erbjuda ett ökat friluftsliv och lustfyllda upplevelser och kunskaper om naturen och vår miljö för människor som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig denna. Kullaleden och Naturum på Kullaberg kommer att fungera som arenor och utvecklingsobjekt för projektet. Projektet innehåller två delprojekt Friluftsliv med rörelsefrihet, Integration Kullabergsmodellen En viktig del i projektidén är att finna vägar för marknadsföring och kommersialisering av leden för rörelsehindrade då målet är att leden i största möjliga utsträckning ska vara självfinansierande. Projektledare: Ros-Mari Paulsson Projektägare: Höganäs kommun Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs kommun och Helsingborg stad. Projektfadder: Johan Bertilsson Projekttid: t.o.m. okt Åtgärd 3 Gör Leader skillnad i Region SYD Ett projekt som med hjälp av SLU studenter ska utvärdera om Leader gjort skillnad för landsbygdsutvecklingen i ett område som tidigare inte haft Leadermedel att arbeta med. Parallellt kommer varje område att utvärdera sitt eget arbete och sammanställa detta i en skrift. Projektledare i Södra: Yvette Bårring Projektägare: Leader MittSkåne, samarbetsavtal med Leader Skåne Nordväst Södra (totalt 11 områden i Region Syd). Total budget i Södra: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Alla i de 11 områdena. Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 5 1

2 Odling och integration i samverkan Ett projekt som sammanför utlandsfödda svenskar med lokala producenter och restauranger som har ett gemensamt intresse. Projektet ser det som värdefullt att skapa möten och tillfällen där man kan lära sig om varandras kulturarv och traditioner inom lantbruk och matkunskaper. Målsättningen är även att ge kunskap om, och ge förutsättning för att starta företag. Projektledare: Carina Johansson, Lena Bjering Projektägare: Folkuniversitetet Landskrona-Helsingborg. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Landskrona stad. Projektfadder: Kjell Christensson Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 1 Kullaleden 2.0 Projektet ska skapa en formaliserad marknads- och försäljningsplattform för Kullaleden som är en delsträcka av Skåneleden SL 5. Projektet ska generera en rekommendation för hållbar ledutveckling generellt i regionen och för organisation av drift och marknadsföring. Kullaleden 2.0 Leading Quality Trail ska ta regionen ytterligare ett steg mot att bli en del av norra Europas mest attraktiva vandringsområde. Projektledare: Britt-Marie Andrén , Ros-Mari Paulsson , Göran Lock Projektägare: Helsingborg stad. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs kommun och Helsingborg stad. Projektfadder: Bedrija Halilovic Projekttid: t.o.m. okt Åtgärd 3 2

3 Green Kidz Kullahalvön Projektet inriktar sig på barnens pedagogiska lärande om odling, de ges en insikt i att skapa hållbara ekologiska system. Från frö till mat Projektet Haver till maver och företaget Årstiderna i Köpenhamn är en förebild och mentor för projektledarna. Projektledare Fredrika Ramsay Nelson , Lars Magnusson och Liselotte Fritz Projektägare: Green Kidz Kullahalvön ideell förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs kommun. Projektfadder: Jarl Spets Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 Skåne Nordväst Din trädgård Projektet vill skapa och utveckla trädgårdsrelaterade evenemang och på sikt etablera Nordvästra Skåne (Skåne) som Sveriges viktigaste destination för trädgårdsturism. Projektledare: Eva Hansson Projektägare: Trädgård & Kultur i nordvästra Skåne ekonomisk förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst. Projektfadder: Annika Rundblad Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 Kreativa idéer i NV Södra, förstudiecheckar Att erbjuda ett mindre startstöd för utveckling av projektidéer. Mindre pilotprojekt kan genomföras i syfte att testa hållbarheten och efterfrågan på projektidén och ta fram ett tillräckligt underlag för ett genomförandeprojekt inom Leader. Syftet är att kunna stödja bra och hållbara projekt inom Leader Skåne Nordväst Södras utvecklingsstrategi genom dokumenterade och underbyggda förstudier samt att stimulera intresset för Leadermetoden. Projektledare Yvette Bårring Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Södra området, liknande projekt i Norra. Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 3 3

4 Kreativa matidéer i NV Södra, projektcheckar Att erbjuda ett mindre startstöd för utveckling av projektidéer inom primärproduktion och förädling. Mindre pilotprojekt kan genomföras i syfte att testa hållbarheten och efterfrågan på projektidén och ta fram ett tillräckligt underlag för ett genomförandeprojekt inom Leader. Syftet är att kunna stödja bra och hållbara projekt inom Leader Skåne Nordväst Södras utvecklingsstrategi genom dokumenterade och underbyggda förstudier samt att stimulera intresset för Leader-metoden. Projektet samverkar med Lokalproducerat Projektledare Yvette Bårring Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Nordväst Södras område. Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 1 Fri luft och hav Tillgängliggöra landskapet för fler och upplysa om kulturhistoriska förändringar och kulturvärden. Utveckla området från Lill-Olas badplats norr om Borstahusen till Ålabodarna och förädla detta till ett av bygdens viktigaste fritidsområden. GCR (gång-, cykel och ridleder) leder för boende och besökare Projektledare Tom Sörensson Projektägare: Fritids och kulturförvaltningen i Landskrona Stad. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Landskrona. Projektfadder: Berta Ferreira. Projekttid: t.o.m. sept Åtgärd 2 FÖRLÄNGT 4

5 Mer än golf Skåne Nordväst nu inne i fas 2 Golfen kan fungera som effektiv motor för landsbygdsutveckling och ge möjligheter. Projektet ska kartlägga utbudet och potentialen, för att sedan paketera och öka synligheten. Projektledare Fredrik Kocon och Sylvia Larsson Projektägare: Sveriges Golfdestination No.1 Ekonomisk förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Södras område, gemensamt med Norra. Projektfadder: Sara Johnson Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 Leader Skärgård Projektet drivs av 10 Leaderområden tillsammans, alla har skärgård i sina områden. Skåne Nordväst Södra ingår med ön Ven men även med sin kuststräcka. Projektledare Anetté Larm , kontaktperson hos oss Jarl Spets & Yvette Bårring Projektägare: Skärgårdarnas Riksförbund. Projektstöd från SJV: kr Projekttid: t.o.m. mars 2013 Obs! Förlängd projekttid Ven Målpunkt för incentiveutflykter i Öresundsregionen Projektet förstärker lönsamheten för besöksnäringen på Ven och som långsiktigt bidrar till att göra ön till ett attraktivt besöksmål. Genom produktutveckling och nya försäljningskanaler. Mot ny besöksgrupp med hög betalningsförmåga och när det säsongsmässigt är färre besökare på ön. Projektledare Göran Nyström , Projektägare: Fritids och kulturförvaltningen Landskrona kommun. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Ön Ven i Landskrona kommun. Projektfadder: Ros-Mari Paulsson Projekttid: t.o.m. nov Åtgärd 3 5

6 Lokalproducerat Internationellt samverkansprojekt med Leader Argyll and the Islands i Skottland. Projektet är ett transnationellt erfarenhetsutbytesprojekt där vi kommer att arbeta med producenter i vårt område genom nätverk/plattformar, kompetensutveckling, företagsutveckling och erfarenhets- och inspirationsresor till Skottland. Skottarna kommer även att besöka oss ett antal gånger och vi arrangerar intressanta studiebesök. Projektet samvekar med Kreativa matidéer. En aktivitet i projektet är Madarundan som arrangeras en helg på hösten och en på våren. Projektledare är Carina Johansson Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Södras område. Projektfadder Sara Johnson och Anna Eklund. Projekttid: t.o.m. dec Axel 2 Hållbara servicelösningar på landsbygden i NV Skåne Projektet vill tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne mobilisera och höja beredskapen i ett antal mindre byar inom området. Underlätta och visa på möjligheter för de på gräsrotsnivå att ta över och driva service lokalt. Utveckla en modell för att binda kapital, kompetens och skapa arbetstillfällen. Projektledare Anna H. Jensen Projektägare: Folkuniversitetet Syd/Centrum för publikt entreprenörskap. Total budget: kr varav Leader Projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Södras område, gemensamt projekt med Norra. Projektfadder: Göran Lock Projekttid: t.o.m. sept Åtgärd 3 Nya vägar ungdomsprojekt - GPS Ett spännande ungdomsprojekt som riktar sig mot arbetslösa ungdomar på landsbygden. Projektet vill utveckla innovativa metoder för att skapa motivation, glädje och entreprenörskap vilket ska leda till fortsatta studier, eget företag eller en anställning. Projektledare Kimmo Kolehmainen och Stellan Ask Projektägare: Svalövs kommun. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Svalöv. Projektfadder: Lena Bjering. Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 AVSLUTAD 6

7 EU på landet Unga Entreprenörer samverkansprojekt med NV Norra Ett bra projekt som samverkar både med Leader Skåne Nordväst Norra och med olika organisationer som arbetar med entreprenörskap. Leader är länken till landsbygden och projektet är länken till ungdomarna. Projektets mål är att sänka trösklen till eget företagande och bygga vidare på befintliga nätverk från våra tidigare ungdomsprojekt. Projektledare: Linda Hallberg Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst. Projektfadder: Yvette Bårring Projekttid: t.o.m. okt Åtgärd 3 Sverigekampen i Skåne Nordväst Ett ungdomsprojekt där man möts i en dataspelsturnering och finalen går av stapeln på Vikenlanet. Turneringen utförs på fritidsgårdar med utbildning av personalen som en del av projektet och föreningsutbildning av ungdomarna som en annan del. Aktiva och medvetna ungdomar är målet. Projektledare Thea Arvidsson Projektägare: Good Game ideell förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Höganäs och Landskrona. Projektfadder: Stefan Theander. Projekttid: t.o.m. maj Åtgärd 3 Engagerade Ungdomar på landet 2.0 Projektet ska möjliggöra för unga att söka pengar till projekt på ett enkelt och snabbt sätt. Projektledare Linda Hallberg Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst Södra, gemensamt med Norra. Projektfadder Robin Bårring Projekttid: t.o.m. juni Axel 3 Kullamagasinet - Kullaliv Att starta upp och sprida ett lokalt magasin som ska lyfta fram det goda livet på landet och som beskriver spännande naturupplevelser som inspirerar till besök i trakten. Projektledare Liselotte Fritz och Susanne Ravani Projektägare: Kullamagasinet. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Höganäs. Projektfadder: Britt-Marie Andrén. Projekttid: t.o.m. december Åtgärd 3 7

8 Bondens egen Marknad, Helsingborg BeM Projektet vill skapa en marknadsplats i Helsingborg som är tänkt att finnas för lång tid framöver. En plats där landsbygdsproducenter kan komma till staden och sälja sina lokalt producerade varor samt marknadsföra sig och sina verksamheter. Målet är att under 2012 genomföra 5 lyckade marknader med mellan producenter på varje marknad. Projektledare Sofia Orre Projektägare: Helsingborg Citysamverkan AB. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Södras område. Projektfadder: Håkan Sturesson Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 1 Kullabygdens Ridled förstudie Syftet med projektet är att skapa goda möjligheter till ridning i skog och mark genom att göra en förstudie över Höganäs kommun. Projektledare Ros-Mari Paulson , Lizette Åkerblom Projektägare: Höganäs kommun. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs med omnejd. Projektfadder: Britt-Marie Andrén Projekttid: t.o.m. aug Axel 2 Nytt spår i Teckomatorp Kulturzon En förstudie om hur man kan vända den negativa bilden av Teckomatorp till en framtidsort med kulturen som drivkraft. Läs mer på Kontaktperson/er: Kristina Hansson tel , Leif Wennerberg tel och Thomas Arnström tel Projektägare: Företagsalliansen i Svalövs kommun. Total budget: kr Berörda kommuner: Svalöv. Projektfadder: Håkan Sturesson Kullaleden Projektet avser en förstudie för hur man skulle kunna skapa en attraktiv och sammanhängande vandringsled runt Kullabygdens kust. Tanken är att leden skall knytas ihop med andra leder i angränsande kommuner och målsättingen är också att leden skall kunna bli en del av Skåneleden. Kontaktperson/er: Ros-Mari Paulsson tel , Göran Oldén tel och Britt-Marie Andrén tel Projektägare: Höganäs Kommun. Total budget: kr Berörda kommuner: Höganäs. Projektfadder: 8

9 Hamnteater Ett riktigt spännande projekt där man samlar både enskilda och organisationer från fyra olika hamnar i det konkreta och praktiska samarbetet kring ett hamnteaterprojekt och genom detta vill man synliggöra hamnarna som kultur- och naturmiljöer, skapa förutsättningar till framtida samarbeten mellan aktörerna och stimulera lokal kultur- och folkbildningsverksamhet. Aktuella hamnar är Arild, Nyhamnsläger, Farhult och Jonstorp. Föreställningen kallas Gruffet i hamnen (originaltitel Gruffet i Chiozza ) och är en komedi känd för att vanliga, enkla människor i en fiskeby har huvudrollerna. Så se upp du kanske blir en av aktörerna?! Kontaktperson/er: Martha Vestin tel och Hanna Nilsson tel Projektägare: Sommarteater på Krapperup. Total budget: kr Berörda kommuner: Höganäs. Projektfadder: Förstudie Landskrona Saluhall Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en Saluhall. Kontaktperson: Berta Ferreira projektledare Christel Niss-Jacobson Läs mer på Projektägare: Saluhall i Landskrona ideell förening. Total budget: kr Berörda kommuner: Landskrona, Svalöv. Projektfadder: Katinka Christiansen Projekttid: t.o.m. mars Axel 1 Höganäsgruppen Här vill man skapa en grupp bestående av Nordvästra Skånes bästa keramiker och konsthantverkare under en konstnärlig ledning. Tillsammans skall man producera ett brett sortiment av handgjorda serier med högkvalitativa bruks- och inredningsföremål genom att nyttja hantverkarnas egna verkstäder lokalt i området. Kontaktperson/er: Cathrine Djurklou tel och Nils Djurklou tel Projektägare: Höganäsgruppen AB. Total budget: kr Berörda kommuner: Höganäs med omnejd. Projektfadder: Lena Bjering Projekttid: t.o.m. juni Axel 1 Mer än golf Skåne Nordväst Golfen kan fungera som effektiv motor för landsbygdsutveckling och ge möjligheter. Projektet ska kartlägga utbudet och potentialen, för att sedan paketera och öka synligheten. Projektledare Fredrik Kocon och Sylvia Larsson Projektägare: Sveriges Golfdestination No.1 Ek.för. Total budget: kr Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst. Projektfadder: Robin Bårring Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 3 9

10 LAG-ägda projekt som berör alla kommuner i Södra Driftskostnader för verksamheten Avslutad. Driftskostnader för verksamheten Avslutad Driftskostnader för verksamheten Avslutad. Driftskostnader för verksamheten (2015). Engagerade Ungdomar på landet. Samarbetsprojekt med Norra. Ungdomscheckar om max kr/st Engagerade Ungdomar på landet 2.0. Samma i Norra Ungdomscheckar om max kr/st. Avslutad EU på landet Unga Entreprenörer. Samverkansprojekt med Norra Gör Leader Skillnad i Region Syd samarbetsprojekt Skåne, Halland och Blekinge Kreativa idéer i NV Södra, samma i Norra. Förstudiecheckar om max kr/st. Kreativa matidéer i NV Södra. Projektcheckar om max kr/st. Lokalproducerat internationellt samarbetsprojekt med Leader Argyll and the islands, Scotland För mer information om våra projekt finns 2 broschyrer. Se hemsidan Leader Skåne Nordväst Södra ideell förening Yvette Bårring VL, C/o Selmahuset, Viktoriagatan 7A, Landskron 10

Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Uppdaterad 2012-10-16

Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Uppdaterad 2012-10-16 Leader Skåne Nordväst Södra projektlista Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Uppdaterad 2012-10-16 Ven målpunkt för incentiveutflykter i Öresundsregionen Projektet förstärker lönsamheten

Läs mer

Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Uppdaterad 2013-05-07

Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Uppdaterad 2013-05-07 Leader Skåne Nordväst Södra projektlista Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Uppdaterad 2013-05-07 Odling och integration i samverkan Ett projekt som sammanför utlandsfödda svenskar med

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Förstudie Kullaleden och Skåneleden Nordväst Kullaleden under tiden mellan projekten har

Läs mer

Leader Skåne Nordväst Norra beviljade projekt t.o.m. 2013

Leader Skåne Nordväst Norra beviljade projekt t.o.m. 2013 Leader Skåne Nordväst Norra beviljade projekt t.o.m. 2013 Listan nedan presenterar kortfattat beviljade projekt från 2009-2013. Projektens budgetfördelning är i regel 49% Leaderfinansiering, 30% privat/ideell

Läs mer

Remissrunda Nordvästra Skåne med Öresund 2014-11-17

Remissrunda Nordvästra Skåne med Öresund 2014-11-17 Remissrunda Nordvästra Skåne med Öresund 2014-11-17 Inbjudan att lämna synpunkter och kommentarer har gått ut till följande organisationer/personer. Saknar du någon på listan som du tror kan ha synpunkter

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg Vege Projekt Vege Höganäs Ängelholm Helsingborg Vision syfte Foto: Anders Malmberg Utveckla området med potentialen för boende, kommunikationer, turism och rekreation i fokus. Beslutsunderlag kring Västkustbanan

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 Lokalt Ledd Utveckling genom Leader Leader står för samverkande åtgärder för att stärka utvecklingen på landsbygden. Underifrånperspektiv där den lokala förankringen

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Leader. landsbygdens största möjlighet

Leader. landsbygdens största möjlighet Leader landsbygdens största möjlighet Genomförda projekt i Leader Skåne Nordväst Södra 2008 2015 Utgiven av Leader Skåne Nordväst Södra Projektledare: Yvette Bårring Texter: Liselotte Fritz, Lars Magnusson,

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt!

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! Leader Söderslätt Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! www.soderslatt.com Vad är LEADER? Leader* är ett EU initiativ och en del av Sveriges Landsbygdsprogram. Målet är att stödja en hållbar

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport A. UPPGIFTER OM STÖDMOTTAGARE B. UPPGIFTER OM KONTAKTPERSONEN C. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET

PROJEKTSTÖD - Slutrapport A. UPPGIFTER OM STÖDMOTTAGARE B. UPPGIFTER OM KONTAKTPERSONEN C. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN

JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN S LUTRAP P O RT LEAD E R P R OJ E KTET JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN Projektägare: Föreningen SELMA c/o Harriet Johansen Södra Möinge 7110 268 74 BILLEBERGA 0708 63 46 20, 0418 43 16 20 stilcoaching@telia.com

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Ett landsbygdsperspektiv på hållbar utveckling Annethe Yng Verksamhetsledare Leader Lundaland

Ett landsbygdsperspektiv på hållbar utveckling Annethe Yng Verksamhetsledare Leader Lundaland Ett landsbygdsperspektiv på hållbar utveckling 2014-02-05 Annethe Yng Verksamhetsledare Leader verksamhetsledaren@lundaland.se 1 visionen Green Challenge Pipe Dream Hantverkslägret Filmen om Borgeby Slott

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Leader cooperation Leader Skånes Ess Kelme Partnerskap LAG 110918 131231

Leader cooperation Leader Skånes Ess Kelme Partnerskap LAG 110918 131231 Leader cooperation Leader Skånes Ess Kelme Partnerskap LAG 110918 131231 Projektägare Leader Skånes Ess Bakgrundsbeskrivning Under tiden 100630-111231 har en förstudie genomförts med avsikten att undersöka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hållbara bygder vår framtid

Hållbara bygder vår framtid Hållbara bygder vår framtid Projektet utgjorde grunden för att ta fram en ny utvecklingsstrategi för bygden. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Projektledare: Jan Forsmark Kommun:

Läs mer

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström Vad säger utvärderingen av Leader 2007-2013? Preliminära resultat Cecilia Waldenström 2015-10-07 Utvärderingen av Leader 2007-2013 1. Frågorna och hur vi jobbat 2. Leadermetoden - tillämpas den? 3. Projektens

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Matturism i Uppland. 42 800 kr

Matturism i Uppland. 42 800 kr Matturism i Uppland Fröslunda Ekogård. Fotograf: Anette Gärdeklint Cylla Projektägare: Bondens mat i Uppland, ekonomisk förening Projektledare: Claudia Dillman Kommuner: Heby, Tierp och Älvkarleby Dnr:

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Hållbar turism för en växande besöksnäring

Hållbar turism för en växande besöksnäring MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Hållbar turism för en växande besöksnäring Britt Bohlin, särskild utredare Hållbar turism för en växande besöksnäring Britt Bohlin, särskild utredare Miljömålsdagarna 2017, Östersund

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer