Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Skåne Nordväst Södra projektlista. Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m. 2015-06-10"

Transkript

1 KOM MED Leader Skåne Nordväst Södra projektlista Leader är landsbygdens största möjlighet någonsin! Genomförda projekt t.o.m Projektidén är att erbjuda ett ökat friluftsliv och lustfyllda upplevelser och kunskaper om naturen och vår miljö för människor som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig denna. Kullaleden och Naturum på Kullaberg kommer att fungera som arenor och utvecklingsobjekt för projektet. Projektet innehåller två delprojekt Friluftsliv med rörelsefrihet, Integration Kullabergsmodellen En viktig del i projektidén är att finna vägar för marknadsföring och kommersialisering av leden för rörelsehindrade då målet är att leden i största möjliga utsträckning ska vara självfinansierande. Projektledare: Ros-Mari Paulsson Projektägare: Höganäs kommun Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs kommun och Helsingborg stad. Projektfadder: Johan Bertilsson Projekttid: t.o.m. okt Åtgärd 3 Gör Leader skillnad i Region SYD Ett projekt som med hjälp av SLU studenter ska utvärdera om Leader gjort skillnad för landsbygdsutvecklingen i ett område som tidigare inte haft Leadermedel att arbeta med. Parallellt kommer varje område att utvärdera sitt eget arbete och sammanställa detta i en skrift. Projektledare i Södra: Yvette Bårring Projektägare: Leader MittSkåne, samarbetsavtal med Leader Skåne Nordväst Södra (totalt 11 områden i Region Syd). Total budget i Södra: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Alla i de 11 områdena. Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 5 1

2 Odling och integration i samverkan Ett projekt som sammanför utlandsfödda svenskar med lokala producenter och restauranger som har ett gemensamt intresse. Projektet ser det som värdefullt att skapa möten och tillfällen där man kan lära sig om varandras kulturarv och traditioner inom lantbruk och matkunskaper. Målsättningen är även att ge kunskap om, och ge förutsättning för att starta företag. Projektledare: Carina Johansson, Lena Bjering Projektägare: Folkuniversitetet Landskrona-Helsingborg. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Landskrona stad. Projektfadder: Kjell Christensson Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 1 Kullaleden 2.0 Projektet ska skapa en formaliserad marknads- och försäljningsplattform för Kullaleden som är en delsträcka av Skåneleden SL 5. Projektet ska generera en rekommendation för hållbar ledutveckling generellt i regionen och för organisation av drift och marknadsföring. Kullaleden 2.0 Leading Quality Trail ska ta regionen ytterligare ett steg mot att bli en del av norra Europas mest attraktiva vandringsområde. Projektledare: Britt-Marie Andrén , Ros-Mari Paulsson , Göran Lock Projektägare: Helsingborg stad. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs kommun och Helsingborg stad. Projektfadder: Bedrija Halilovic Projekttid: t.o.m. okt Åtgärd 3 2

3 Green Kidz Kullahalvön Projektet inriktar sig på barnens pedagogiska lärande om odling, de ges en insikt i att skapa hållbara ekologiska system. Från frö till mat Projektet Haver till maver och företaget Årstiderna i Köpenhamn är en förebild och mentor för projektledarna. Projektledare Fredrika Ramsay Nelson , Lars Magnusson och Liselotte Fritz Projektägare: Green Kidz Kullahalvön ideell förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs kommun. Projektfadder: Jarl Spets Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 Skåne Nordväst Din trädgård Projektet vill skapa och utveckla trädgårdsrelaterade evenemang och på sikt etablera Nordvästra Skåne (Skåne) som Sveriges viktigaste destination för trädgårdsturism. Projektledare: Eva Hansson Projektägare: Trädgård & Kultur i nordvästra Skåne ekonomisk förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst. Projektfadder: Annika Rundblad Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 Kreativa idéer i NV Södra, förstudiecheckar Att erbjuda ett mindre startstöd för utveckling av projektidéer. Mindre pilotprojekt kan genomföras i syfte att testa hållbarheten och efterfrågan på projektidén och ta fram ett tillräckligt underlag för ett genomförandeprojekt inom Leader. Syftet är att kunna stödja bra och hållbara projekt inom Leader Skåne Nordväst Södras utvecklingsstrategi genom dokumenterade och underbyggda förstudier samt att stimulera intresset för Leadermetoden. Projektledare Yvette Bårring Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Södra området, liknande projekt i Norra. Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 3 3

4 Kreativa matidéer i NV Södra, projektcheckar Att erbjuda ett mindre startstöd för utveckling av projektidéer inom primärproduktion och förädling. Mindre pilotprojekt kan genomföras i syfte att testa hållbarheten och efterfrågan på projektidén och ta fram ett tillräckligt underlag för ett genomförandeprojekt inom Leader. Syftet är att kunna stödja bra och hållbara projekt inom Leader Skåne Nordväst Södras utvecklingsstrategi genom dokumenterade och underbyggda förstudier samt att stimulera intresset för Leader-metoden. Projektet samverkar med Lokalproducerat Projektledare Yvette Bårring Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Nordväst Södras område. Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 1 Fri luft och hav Tillgängliggöra landskapet för fler och upplysa om kulturhistoriska förändringar och kulturvärden. Utveckla området från Lill-Olas badplats norr om Borstahusen till Ålabodarna och förädla detta till ett av bygdens viktigaste fritidsområden. GCR (gång-, cykel och ridleder) leder för boende och besökare Projektledare Tom Sörensson Projektägare: Fritids och kulturförvaltningen i Landskrona Stad. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Landskrona. Projektfadder: Berta Ferreira. Projekttid: t.o.m. sept Åtgärd 2 FÖRLÄNGT 4

5 Mer än golf Skåne Nordväst nu inne i fas 2 Golfen kan fungera som effektiv motor för landsbygdsutveckling och ge möjligheter. Projektet ska kartlägga utbudet och potentialen, för att sedan paketera och öka synligheten. Projektledare Fredrik Kocon och Sylvia Larsson Projektägare: Sveriges Golfdestination No.1 Ekonomisk förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Södras område, gemensamt med Norra. Projektfadder: Sara Johnson Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 Leader Skärgård Projektet drivs av 10 Leaderområden tillsammans, alla har skärgård i sina områden. Skåne Nordväst Södra ingår med ön Ven men även med sin kuststräcka. Projektledare Anetté Larm , kontaktperson hos oss Jarl Spets & Yvette Bårring Projektägare: Skärgårdarnas Riksförbund. Projektstöd från SJV: kr Projekttid: t.o.m. mars 2013 Obs! Förlängd projekttid Ven Målpunkt för incentiveutflykter i Öresundsregionen Projektet förstärker lönsamheten för besöksnäringen på Ven och som långsiktigt bidrar till att göra ön till ett attraktivt besöksmål. Genom produktutveckling och nya försäljningskanaler. Mot ny besöksgrupp med hög betalningsförmåga och när det säsongsmässigt är färre besökare på ön. Projektledare Göran Nyström , Projektägare: Fritids och kulturförvaltningen Landskrona kommun. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Ön Ven i Landskrona kommun. Projektfadder: Ros-Mari Paulsson Projekttid: t.o.m. nov Åtgärd 3 5

6 Lokalproducerat Internationellt samverkansprojekt med Leader Argyll and the Islands i Skottland. Projektet är ett transnationellt erfarenhetsutbytesprojekt där vi kommer att arbeta med producenter i vårt område genom nätverk/plattformar, kompetensutveckling, företagsutveckling och erfarenhets- och inspirationsresor till Skottland. Skottarna kommer även att besöka oss ett antal gånger och vi arrangerar intressanta studiebesök. Projektet samvekar med Kreativa matidéer. En aktivitet i projektet är Madarundan som arrangeras en helg på hösten och en på våren. Projektledare är Carina Johansson Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Södras område. Projektfadder Sara Johnson och Anna Eklund. Projekttid: t.o.m. dec Axel 2 Hållbara servicelösningar på landsbygden i NV Skåne Projektet vill tillsammans med Tillväxtverket och Region Skåne mobilisera och höja beredskapen i ett antal mindre byar inom området. Underlätta och visa på möjligheter för de på gräsrotsnivå att ta över och driva service lokalt. Utveckla en modell för att binda kapital, kompetens och skapa arbetstillfällen. Projektledare Anna H. Jensen Projektägare: Folkuniversitetet Syd/Centrum för publikt entreprenörskap. Total budget: kr varav Leader Projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Södras område, gemensamt projekt med Norra. Projektfadder: Göran Lock Projekttid: t.o.m. sept Åtgärd 3 Nya vägar ungdomsprojekt - GPS Ett spännande ungdomsprojekt som riktar sig mot arbetslösa ungdomar på landsbygden. Projektet vill utveckla innovativa metoder för att skapa motivation, glädje och entreprenörskap vilket ska leda till fortsatta studier, eget företag eller en anställning. Projektledare Kimmo Kolehmainen och Stellan Ask Projektägare: Svalövs kommun. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Svalöv. Projektfadder: Lena Bjering. Projekttid: t.o.m. dec Åtgärd 3 AVSLUTAD 6

7 EU på landet Unga Entreprenörer samverkansprojekt med NV Norra Ett bra projekt som samverkar både med Leader Skåne Nordväst Norra och med olika organisationer som arbetar med entreprenörskap. Leader är länken till landsbygden och projektet är länken till ungdomarna. Projektets mål är att sänka trösklen till eget företagande och bygga vidare på befintliga nätverk från våra tidigare ungdomsprojekt. Projektledare: Linda Hallberg Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst. Projektfadder: Yvette Bårring Projekttid: t.o.m. okt Åtgärd 3 Sverigekampen i Skåne Nordväst Ett ungdomsprojekt där man möts i en dataspelsturnering och finalen går av stapeln på Vikenlanet. Turneringen utförs på fritidsgårdar med utbildning av personalen som en del av projektet och föreningsutbildning av ungdomarna som en annan del. Aktiva och medvetna ungdomar är målet. Projektledare Thea Arvidsson Projektägare: Good Game ideell förening. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Höganäs och Landskrona. Projektfadder: Stefan Theander. Projekttid: t.o.m. maj Åtgärd 3 Engagerade Ungdomar på landet 2.0 Projektet ska möjliggöra för unga att söka pengar till projekt på ett enkelt och snabbt sätt. Projektledare Linda Hallberg Projektägare: Leader Skåne Nordväst Södra. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst Södra, gemensamt med Norra. Projektfadder Robin Bårring Projekttid: t.o.m. juni Axel 3 Kullamagasinet - Kullaliv Att starta upp och sprida ett lokalt magasin som ska lyfta fram det goda livet på landet och som beskriver spännande naturupplevelser som inspirerar till besök i trakten. Projektledare Liselotte Fritz och Susanne Ravani Projektägare: Kullamagasinet. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr. Berörda kommuner: Höganäs. Projektfadder: Britt-Marie Andrén. Projekttid: t.o.m. december Åtgärd 3 7

8 Bondens egen Marknad, Helsingborg BeM Projektet vill skapa en marknadsplats i Helsingborg som är tänkt att finnas för lång tid framöver. En plats där landsbygdsproducenter kan komma till staden och sälja sina lokalt producerade varor samt marknadsföra sig och sina verksamheter. Målet är att under 2012 genomföra 5 lyckade marknader med mellan producenter på varje marknad. Projektledare Sofia Orre Projektägare: Helsingborg Citysamverkan AB. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Hela Södras område. Projektfadder: Håkan Sturesson Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 1 Kullabygdens Ridled förstudie Syftet med projektet är att skapa goda möjligheter till ridning i skog och mark genom att göra en förstudie över Höganäs kommun. Projektledare Ros-Mari Paulson , Lizette Åkerblom Projektägare: Höganäs kommun. Total budget: kr varav Leader projektstöd kr Berörda kommuner: Höganäs med omnejd. Projektfadder: Britt-Marie Andrén Projekttid: t.o.m. aug Axel 2 Nytt spår i Teckomatorp Kulturzon En förstudie om hur man kan vända den negativa bilden av Teckomatorp till en framtidsort med kulturen som drivkraft. Läs mer på Kontaktperson/er: Kristina Hansson tel , Leif Wennerberg tel och Thomas Arnström tel Projektägare: Företagsalliansen i Svalövs kommun. Total budget: kr Berörda kommuner: Svalöv. Projektfadder: Håkan Sturesson Kullaleden Projektet avser en förstudie för hur man skulle kunna skapa en attraktiv och sammanhängande vandringsled runt Kullabygdens kust. Tanken är att leden skall knytas ihop med andra leder i angränsande kommuner och målsättingen är också att leden skall kunna bli en del av Skåneleden. Kontaktperson/er: Ros-Mari Paulsson tel , Göran Oldén tel och Britt-Marie Andrén tel Projektägare: Höganäs Kommun. Total budget: kr Berörda kommuner: Höganäs. Projektfadder: 8

9 Hamnteater Ett riktigt spännande projekt där man samlar både enskilda och organisationer från fyra olika hamnar i det konkreta och praktiska samarbetet kring ett hamnteaterprojekt och genom detta vill man synliggöra hamnarna som kultur- och naturmiljöer, skapa förutsättningar till framtida samarbeten mellan aktörerna och stimulera lokal kultur- och folkbildningsverksamhet. Aktuella hamnar är Arild, Nyhamnsläger, Farhult och Jonstorp. Föreställningen kallas Gruffet i hamnen (originaltitel Gruffet i Chiozza ) och är en komedi känd för att vanliga, enkla människor i en fiskeby har huvudrollerna. Så se upp du kanske blir en av aktörerna?! Kontaktperson/er: Martha Vestin tel och Hanna Nilsson tel Projektägare: Sommarteater på Krapperup. Total budget: kr Berörda kommuner: Höganäs. Projektfadder: Förstudie Landskrona Saluhall Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en Saluhall. Kontaktperson: Berta Ferreira projektledare Christel Niss-Jacobson Läs mer på Projektägare: Saluhall i Landskrona ideell förening. Total budget: kr Berörda kommuner: Landskrona, Svalöv. Projektfadder: Katinka Christiansen Projekttid: t.o.m. mars Axel 1 Höganäsgruppen Här vill man skapa en grupp bestående av Nordvästra Skånes bästa keramiker och konsthantverkare under en konstnärlig ledning. Tillsammans skall man producera ett brett sortiment av handgjorda serier med högkvalitativa bruks- och inredningsföremål genom att nyttja hantverkarnas egna verkstäder lokalt i området. Kontaktperson/er: Cathrine Djurklou tel och Nils Djurklou tel Projektägare: Höganäsgruppen AB. Total budget: kr Berörda kommuner: Höganäs med omnejd. Projektfadder: Lena Bjering Projekttid: t.o.m. juni Axel 1 Mer än golf Skåne Nordväst Golfen kan fungera som effektiv motor för landsbygdsutveckling och ge möjligheter. Projektet ska kartlägga utbudet och potentialen, för att sedan paketera och öka synligheten. Projektledare Fredrik Kocon och Sylvia Larsson Projektägare: Sveriges Golfdestination No.1 Ek.för. Total budget: kr Berörda kommuner: Hela Skåne Nordväst. Projektfadder: Robin Bårring Projekttid: t.o.m. mars Åtgärd 3 9

10 LAG-ägda projekt som berör alla kommuner i Södra Driftskostnader för verksamheten Avslutad. Driftskostnader för verksamheten Avslutad Driftskostnader för verksamheten Avslutad. Driftskostnader för verksamheten (2015). Engagerade Ungdomar på landet. Samarbetsprojekt med Norra. Ungdomscheckar om max kr/st Engagerade Ungdomar på landet 2.0. Samma i Norra Ungdomscheckar om max kr/st. Avslutad EU på landet Unga Entreprenörer. Samverkansprojekt med Norra Gör Leader Skillnad i Region Syd samarbetsprojekt Skåne, Halland och Blekinge Kreativa idéer i NV Södra, samma i Norra. Förstudiecheckar om max kr/st. Kreativa matidéer i NV Södra. Projektcheckar om max kr/st. Lokalproducerat internationellt samarbetsprojekt med Leader Argyll and the islands, Scotland För mer information om våra projekt finns 2 broschyrer. Se hemsidan Leader Skåne Nordväst Södra ideell förening Yvette Bårring VL, C/o Selmahuset, Viktoriagatan 7A, Landskron 10

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock Skåneleden Nordväst Bild Göran Lock Projektplan Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Projektplanen redovisar övergripande hela projektet Skåneleden Nordväst och

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Leader Linné Småland

Leader Linné Småland Utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland - smart hållbar tillväxt på landsbygden - Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner 2014-2020 Vi vill utveckla landsbygden

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Bondens Skyltfönster

Bondens Skyltfönster Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders 0709-900531 jsnijders@spray.se Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat Närproducerad Ekosund Etnisk Mat av Gunnar Petersson Februari 2014 ISBN 978-91-977299-9-4 2 Förord Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna för att etablera en plats för Närproducerad Etnisk

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer