Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer l nr Färdigskuret format 250x350 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm"

Transkript

1 Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä l Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug kik h hu k väds? ScuiyUs ä u fågck kig öjligh d Vio Co Alysis (VCA) i övvkigssys. sid Svsk kofs o sposäkh xpos ill Dk Nä ScuiyUs g kofs o sposäkh i Skhol 20 okob 2009 blv so succé. D so iss vg få y chs. D 17 ovb gs Tspo & Scuiy Cofc på y i sbd d Scch i Köph. sid 16 Nodisk säkh dö io EU Md jusiiiis Bic Ask i sps hölls d uopisk kofs o piv säkh på Bs i Skhol. ScuiyUs v dä. TEMA: säk skol Tygg skolo d kövvkig Fädigsku fo 250x350 Mlö sp ågiljoblopp i ubliv skkos D ls o kooisk kis io koul ubildigssko. Bspig dbb skolpsol, i is lä h f ll lv då kvli på ubildig bli lid. E posiiv sä sp h figö pg liuiköp h läjäs bo v isk skkos. I Mlö h ssig på kövvkig vi succé. På åg å h skkos i å skolo säks d i gosi 76 p d hjälp v övvkigsko. sid Säkh bö jäsälls d psolig igi Cls Wschu, sv sodig v säkhsfågo io bschogisio Svigs Holl h Rsugg (SHR). I ivju d ScuiyUs kl h dlsgs säkhssiuio h kiis slg på y igislg. sid Scuiy Us N1 ugivig v sid 8 9 Tos ä vlå ä llls få kou so på fulls llv bkäp söls v vå skolo. D so v åg klls pojksck ä sg bä h vdlisig iljdblopp. Vi ås sä i kfg o Säg NEJ ill lgd bä i skolo söls i vå skolo, L Pso, ls Swl i bikl o pobl d lgd bä. sid 4 Kopl Foo-ID sys Vi lv kopl sys lokl podukio v Foo-ID ko. Md sys poduc du på kl sä fl fukiosko på i ä iu. PAS Cd AB Tl

2 Igisudig ås lyss på kiik Evis yk h u shös hävd Igisudigs slg på y igislg ä lgd i lpås. D fll ju hl ilig, d k på hu dålig goäk kull lgslg ä. Md k på lyhödh, so pägl udig kig y slg på lg o övvkigsko, v jg hoppfull igisudigs b skull pägls v s öpph få ill lg so ä ill gg shålls bhov v säkh. D v os ll fl oo l i lgslg so Igisudig doviss i höss. D ä, os ll, ilig bsgiv k få bkäf h äk säll ä dogfi ll bssök i ylig h gjo llvlig bo. D ä bsgivs sv vä o vksh, ku h sälld. Igisudigs lgslg svå svsg. D v o bkgu jg kok Abskdsp, dä b d slg pågå. Jg vill sås få bkäf igisudig h gi ill sig kfig kiik so h iks o lgslg, f ll få bsgivhåll. Någo idikio på självkiik ös jg dk i v, ds dl b fosä d ssäll issv. Någo lpås ä i kull. Så is böj D ku h äck d sö h kyl h hög lpis. M vi få fof hopps Abskdsp uf ill fåg så so på Jusiip, ä gäll kövvkigslg. Swl h d ogisios h pål giv ffk so vull åsig v sikio kig kövvkig skull ibä. Ud på Jusiip v lyhöd h og ill sig gu få bsch h yj h äd slg.d kslg so u ligg ä i b bä ä fhågo o klg so säkhsbsch hys i vås, ä äv i åg vs bä ä åd klg..psouppgifslg (PUL) glig v övvkigsko i fi övflys ill kövvkigslg. Vi skos kv på illsåd kövvkig i buik skll v illsådsplikig h säs d äligsplik s ispl il få sps åd läg ä idig, llså å. Må so b d Igisudigs lgslg kså iyck v iss h ss sypuk. I id dä ygghs- h säkhsfågo bli ll vikig g h offlig vksh ä slg lgslg byd h svå osädigh Lå oss slipp. Nyhskl säk ffä ScuiyUs.co ä sbb väx pol säkhsiss io bå piv h offlig sko. So ifoioskl hopps vi ScuiyUs.co sk bli ispiioskäll ll so, vi s kiv säkhsb, vill ygg bsiljö h däd ök si vkshs livskf. I y hi du yhs- h kiv, bossisik, h vikig ogisio. Nyh Hä få du dglig yh so bö g h offlig vksh. Aos Hä hi du dl h budskp få olik yp v säkhslvö. Ivju/ Ko Akull pso ko säkh ll ivjus o säkh. Nyh få säkhsbsch Ny poduk Fög & Affä Lvö Hä h vi sl säkhslvö u spkiv poduk- ll jäsoå. Åk Asso, Od, Säkh Näigsliv & Shäll Mås poduk Psio v poduk so gg säkh på dölig sä. T-ikl Hä fokus vi på viss bsch. Tspo syf ill blys ho vi yhsppoig h ips på hu k säk si fsigh på s sä. Officill di Rdkio: L Alxdi, Åk Asso, Ig Wiklud Aos: Diz Bykl Puio: ScuiyUs.co gs u 4 gg/å. Pis: 220:-/å. Asvig ugiv: L Alxdi ScuiyUs.co poducs h ugs v: AR Mdi Iiol AB Väsbg Allé 32, Hägs l: , fx: Tyck: V-TAB, 2010 Gå i på E poduk få 2 Nyhskl säk ffä

3 Ny Bosch 20-bis Diio 2X h FlxiDo 2X Illig övvkigsko Tydligs bil dg so. Diio 2X h FlxiDo 2X Dy/Nigh få Bosch ihåll vå ioviv Diio 2X Tkologi, vilk lv högs bildkvli ill di övvkigsläggig. Kobiio v vå Diio 2X digil siglpsso d vå pskydd wi dyic g (WDR) CCD sso, lv väls s 20-bis bildbhdlig på CCTV-k. D y v Diio 2X kologi h få ydligs bil, äv u svå ljushåll, dg so. Fö ifoio kok äs Bosch-åsälj ll bsök vå hsid Nyhskl säk ffä Diio2X_Adv_ScuiyUs.idd

4 b Swls ls, L Pso Kou Kou lo c 500 iljo koo på lgd skolbä vj å. ås sä sopp lgd bä L Pso, Tls, Swl Tos ä vlå ä llls få kou so på llv bkäp söls v vå skolo. D so v åg klls pojksck ä sg bä h vdlisig iljdblopp. Vi ås sä i kfg o söls i vå skolo, L Pso, ls Swl i bikl o pobl d lgd bä. Bs på äddigsjäss uppgif bi ålig i cik 500 svsk skolo h vis skolbä ök. Mis hälf v ll skolbä ä lgd. Kou lo c 500 iljo koo på skolbä vj å. D osv c 1000 läjäs! Däill ko säig so säkigsbolg bl u. A i sä i liv kl kisk sus bygg bä ll vid illbud sbb ku uppäck bä vi bdlsys ä i b hå o lv, skolpsol u kså o oss skbl. S sk gäll uligvis yp v söls i vå skolo. D ä cpbl vi i gö skydd skolo. D ä ig vk o k få skkos. Algd bä böj of d skgöls. Dä bö äk so h äv bygg vdlisig so såd. Skhol sp 25 p Skolfsigh i Skhol AB (SISAB) äg h vl fls fsigh dä Skhols skolo, gudskolo h gysiskolo bdiv si vksh. D koul bolg h lycks säk skkos d 25 p ll 2006 ill Fösäkigsbolg h u s id säk si säig ill SISAB få 110 Mk ill 28 Mk! D posiiv uvcklig bo på fl svk fko. Höpl ä dk säkhskik i kobiio d ifoio h ubildig. A ifo h ubild psol s uppähåll sädig dilog o säkh h hög pioi. D bygg b ä dikiv få SISAB-ldig h h skp yck ffkiv sys ppoig v iäff skdo h illbud. Fåg o skbgäsig ä dä llid fs puk på s ö. Nä gäll uppäck bdskyd h SISAB vl isll diioll bd- h uyigsl kopld d kfossso uvädig på bygg. Fö ku bygg bä h vdlisig h Skholsskolo uuss d ibosl h övvkigssys d bl väko so i iifi pso vifi oösk häls. Allså övvkig u ågo so hls isk käkig v igi. Självkl h SISAB kså obsöj sbb h lv ågädsiss säs i v bvkigsbolg, äddigsjäs ll polis ä kik l. Bokyk sp 50 p Bokyk kou v yck hå dbb v lgd bä i skolo h dgh åg å sd. D v l yck koss bä d olsöd skolo h dgh u i. Idg ä siuio hl olud. Kou h i hf åg sö bä sd l å illbks. Elig säkhschf Mcus Qusd ä posiiv ufll sul v dv ssig gjo på bld SBA Sysisk Bdskydds Ab. D ibä psol blivi ubild på s poill bdisk h ågäd. M h i Bokyks skolo kså höj kisk skyd i fo v bä bdl d bld kig uvädig på fs. Ksys d uppkopplig ill lcl h kså islls. Föuo ko isk skgöls k väds vifiig v bä. Ubygg v kisk skyd h kiv b d SBA sk folöp h Mcus Qusd kl kou h isk si skkos d is 50 p ck v ssig på bä kisk bdskydd h SBA. Mlö sp 76 p I Mlö fis lik fh v hu få skgöls i skolo, f ll d hjälp v säkhskik. Elig sudi i å skolo i Mlö isk gosilig skkos få koo i å ill koo i å, f kisllio h gjos. D by gosilig bspig på d 76 p. Hu k vif bo gu i id ä kou h så o o pg. Poliik sov Jg l ylig d Mcus Co, klok på SKL (Svigs Kou h Ldsig) H bä fis iss få SKLs sid s öv pobl d skolbä, sidig i fis ågo sl gpp io ogisio. D fis llså ig so lik pl få SKL s sid, ä gäll väx h yck koss pobl. A Mcus Co fhåll fu på gö ågo ä ig ä sys poliiks bis ggg. Mcus Co välko dk iss få SKL h pobl d skolbä h vdlisig ås gips få vå håll. Fös h fäs juk sid dä shäll bslu o kiv b få ugdo upphö d vdlis h sä ld på skolo. Pllll d bö h håd sid dä vä kisk lösig, f ll uoisk bdl uppäck bä h bgäs skdo, vilk kospo väl d Swls vis TURÅ, dvs Tidig Uppäk Rä Ågäd. Kou k sp pg På Svsk Bdskyddig (SBF) bkäfs skolldig h kousvig h svå så hä ä s pobl. Skkuig Sus Häffl äv skolvk vis iil iss poblik d lgd bä. Psol i skol vill håll på d uvisig, i syssl d bdskydd, kl ho. Tkik sp pg Skhol, Bokyk h Mlö h - ck v goäk kiklösig h ågädsiss - sk ku bgäs skdo h kos ill ljd v lgd bä. Vi på Swl upp dä d kou f ss lys xpl. Ivsig i säkhskik ås llid ss so ödvädig bspigsågäd. D poliisk ovilj o säkhskik, säskil ä gäll buk v övvkigsko, fis uligvis kv på si håll. Vi vill i h övvkigsshäll k hö ibld, i ll välig. Swl vkligh käv ubildig v skolpsol h olik sil iss få shälls sid ä vikig l svsg. M vi bhöv kså väd kik so fis. Tkik k ädd liv h sp fiiiv yck pg få vå hå pöv kou. Sk vi gö skols bsiljö ygg psol h lv? Sk vi skp usäig bä kooi ill gg ubildigsväs? E vlå so bo poliik få båd blk så hä ä vikig fåg. Skols väl h v hdl os ll o vå bs h ugdos öjligh ill b fid. Dä ås vi u säg j ill lgd bä h skgöls v vå skolo. L Pso Tls, Swl 4 Nyhskl säk ffä

5 A w disio i scuiy... Kövvkig d ss ävkskik så, ll h so isllio Vi ps Glxy Disio G3D Glxy G3D ä ibosl so ig psskooll vi öpp gässi, g Glxy G3D övlägs kooi h flxibili. Till sys k ll läs d Wigd - gässi slus. Fö vä h blivi äu kl skö vi y Touch-övpl. Sys ä yck kl isll h uhåll. D y PC-pog g kl hig v ko h häls. Fö ifoio kok: SAFETY LINE SECURITY AB l: ADI-ALARMSYSTEM AB l: Nyhskl säk ffä 5

6 b / säk vig Gäl på ikl i ScuiyUs.co 2/09 Fösäkigsbolg ås si sv Scui L chf kios di, d Alx dig... l k gö lä olys vi Illig d i öpp ä ågos s v ugiv divi Sc 7/09 s bl Häl so po g ii blys Ackd fug kik A i i p J D Md ldig v ikl i ScuiyUs 2/09 h äv l i Dko 7/09 o väskåp so ss vill jg so Psi uopisk bschogisio Euosf h od ss svsk osvigh Swsf ydlig hu vi s på pobl d slbooi dä poduk få hög skyddsklss ä skull få på vg lbooi so väds v EFSG-slu cifiigsog, dä x svsk SBSC s slbooi SSF ä dlsogisio. S 6 vå, vkygsuusig h gö gs visio ll uppå lik ssul. Ovs vilk slbooiu so väs så sk bli s sul. D ä ohö cl slig siös illvk. Fö Euopisk illvks bschogisio Euosf h vi självkl södj EFSG h ss dl. Kv h vi ovs v poduk ss ås bli s sul. Kokus på lik villko. På s id h dk sö l poduk koi u på k, s på lbooi so j ä dl i EFSG, f blv G II. Obsv ig iig ll spcifikio fs illgäglig. D ä kv vid s. Tos blv sul så låg. H iig h spcifikio fuis illgäglig vid s so ä skivi ä i uslu sul blivi äu läg/sä. D ä uligvis yck llvlig h skd siös illvk h bsch so hlh. D ä yck vikig ku bli ifo o hä poblbil h säkigsbsch gg sig i llvlig fåg. So Dko skiv illvk so i lv upp ill kv sk i få gäddfil ill k. Då ifoio ill k ås isifis ä vi cks säkhslg AR Mdi Iiol, vi såväl fckidig Dko so idigs- h äupplg v ScuiyUs h uppäks pobl. D äck dk i. Dä ko vi, vi svsk bschogisio, Swsf, fosä spid ifoio ill ku h d vi vå dlsg så ll fl få upp ögo oösk ls d slb so illäp olik so, vilk l ill olik ufll ä gäll skyddsklssificig h cifiig v G VI, yus Scui Bo Blodhl, Od, Swsf Psi, Euosf yf d vävigsh (x vis väskåp, vlv c) ä sk skydd väål. Ku ås ku li på illvks spcifikio. Dä väds scifik ufäd v obo cifiigsog so bkäf poduks skyddsivå. D ld uopisk slbooi h cifiigsogisio h bild Th Euop Fi d Scuiy Goup (EFSG). Dss dl ECBS, CNPP, VdS, ICIM h svsk SBSC d slbooi SSF h uck kok lig vilk uby sfh, kooll o, kuskpsi- 2/09 S co yus. g lvi k säk sslä, i ös g i i sig ckdi o hu skick op u ö (E l ig 7 h yddsf i EF SG ig f oup), ä ISSN-11 AB öldsk l d Scuiy G vädig- säg ä ll vilk sukio iol sk S ills- Fi o s o s ligh v olik ko v k i N di I, Sv sf, h AR M i GERSTE lig Us og å bvs gäll ku s k p ll ls, vd p, Euo ö kå 6 30 HÄ g bdö ssä hygg s cuiy i si s h 12 o dä d gä d b sk gs. h lé 32 fii sys Swd v vä gsog vädig s, h sk vä Bä ill. D g Al vslöjd idig lvk -slu ci -ckdi g ifii öv kopl sk bli lik so äck hu vkyg ig olik Väsb Aik il 6 80 ko slbb h c ä so iu yck h EFSG d EN isio ssu vilk lboo kså v ls kä k io, so h ss h 6 (0)8 hog SC l ig lig läs yus.co gö igsog Tl: bsc ylig ovs poduk, s ifis ds, s kå ps ko s u, h, VD, SB cifi pob disk )8 19 Scui b h cifi uk uppf cifi d vi lsso c dskydds ls so blys +46 (0 uop s skåp, lig EN-s ll sk vä h öl ov vä x: g S d gä p å o b od F D v p D sl ps oduk di. sk so so sk ig 09) ig kolo. Ig sig d Sv g ä polsk på f i p o dj ifid : ifo ( 2 20 ckdi Söldskydds ss secjbs f ig bdöi cifik -o kä EN-c so SSF f äppl d E-il Js-O v ob EFSG. sv u v ufäd Gs i EN sk bhöv skås 5 blivi s pk ss il h, i povd povs ll u. G g. Ef ssä g v vä so h lig SBSC SSF. g io podukiig d pås d äppl h hå l gi cifiigso ifågs i s i gö säll ö, skåp, kii, 1, kåps, äv I lvk i Fö ob Bäds vis sig EN-cifi oduk h - jä slbb. väl fi vå vä g l G s då s il b d k h p ä iv h yc vä il lb fi Aik g up k p öv. äv sp bsc F (SSF) skick ifikio så päo 3, iy flkig ci so. A ig. D k so väd EN-oio ill skivls i lls lv G 3 issäkigs illik VD vd SS G fiig. 1-klss. upk ig, vd, ylpu kgud h spc ill slbbd sig Få d s hl h sd s å 3, pkiv oduks hä kiv G sf (h skåpsci ädsö Sv- h skåp blys jd ä vik gh i Sv uppf G o kl o B B hö x Eu ik ff d iv uk b ik ls 0:si b vä sp p di k 44 f - Bo Blo vik o pod väd pisk i, bä ig(7 ). På i 5 10sp11 2 pk ud i v h y i k so sk -19 hlå böj G oduk Blodhl, Ps p kig uo gs G SSF, på hf sys0 pobl. i g sl bo o o lp. böd på g su s ffkiv hl. g ull poduk givis. Självkl k ld cifi säkligh Fx: 08 d p p Pis håll hö så i up k 6 80 öj ig h ydd i cik 15 P ov fi i gs og olik på Bo Blod h gjo s bsök Bo d u bg ku G h jus. iss dilog d g h i gs Tl: 08 Fö v vj s so g so hssk 50 p skåpsh c i g så gsskydd. Viss -, säg ScuuigiyU, sch i Svi v f på säksäkigsbol s doku i l G iosillgå so b l bu Sf) slöjd ss! vä i Ro v v h ig bö osådsk s ll v Dä F b d s k gs. f v på u å, kvsäll. ivå i SSF- d f yddskl Asv illvk xdi p. fl i sf, SS igsh ifo si väd lvö s hvk h ä v k s- flkig sk å h dk d övig Euo ä vd säk o, Al bä F-s so isio Euo ku pg L fäs hög säkhs ho. på u kv l i gso k få k säll h djp sä ll Md SS bschog sk cifii hu up bli bsvälig hä ås o Fåg f ib åp ä. U s k Wiklud vi giv, kö- b SG sä k s ä booi o, i v y, ssuo g l sk hlv pis h sfg. Av Ig sl s illvk ä uio. E - bolg säg l ss k yd,vd sko ls på spkiv, koo hdl io i skåp Svig v åg ill EF på povig og so i illvk f si si pu sk B-S i skiv olikh ki ll fid ck Rdk si gs u- s Gd sdvids fl cifi bs blv - kokus uppb ull vä g yg. D h i läg sv s lo T i k sä kä, -O ä o M fi s. l i s ) ås k Då vä h EC ll i x ä h ci dighf s EFSG kl l s, ävillk -1, d i picip iosc kus osk il ll SCä dk SSF. SBSC läg u- iss skos s iss. Vi pp i på så ä sälld dl i ll s k s i ck såd sk iv isk Ko isk si po- sdd so gs EN 1143 lig ä kos v SB di, (R ö, vd, g k uf M fs ps ck d.öv dis k h Alx f.s il l No d gå Bäds säv slbb hä sys vis ill ä s o ko o vi bå L. di böj s, vilk skul- gåg ill d 1997, h sos i s skåp, cifi h läg väskå hsbsch o vi i sk h få ku ud ko igsaik f k d- ök h gå d vl v poduk f lsbb b, d p k d p ok lls äk ill os k välj åd Eu u å hä SSF 200, so s - illvk p o. vä lb sä f is i d s.lx kg ku vs u c i s sv u bi isk d l så i b b g c isk o v s S g p Ös äv il: gs E- dl l h h ll fl illv, so l. M EU-ko ko- övig s kå p h å iku full,oso sbso öjh ECBvå g duk i öd koskoduk so h få ols idig ösuop o så d ä v ol äkobi få i)s f s o s på i l Fö SC d d so gä ll b s o g p v d b hå SB sä. bäd s, (S, Eu ph -slu - l få l ju o p söld- id Euop h. v v o kåsc äff sk yd ds åp cifilhövädb cp k ld ill slb xh, på gud så vä k so i ig s s f, SSF, igh. Wd Owl o s igbi ) EFSG d ik igh ä l k s g ikig ia, hl ll sdd Rchl äk i oväd b Euos kdce go D h skydd yck h. sk gsisiu il s- s sg,(dil h cifiigs likfo ogs sio skäl, bsä, so du ill Sv l o lä bäff ol f bo Acio Sjöb s so og. v h hhl Joy i s d io gs D ä såd ov d di ifi h i dlud ppöv bb so sk vä, säg cifi ldipoökolig kus guppudg bäf- ko kus hd h kvli l kv. Vd hä kigsbolg ollhgj A buloi få ill h cifii uikio sl is H CE ioså g ggs billig uk EN-c ll ck g Ch sk D ps i. iv l h li i b d p sä p ko lig h i å s SG hf bgä ps EF Ag s i k o s ho kll gäll i Euo v k isisäk s kp ific säksg od od ko g s.s,so - igh si o di d s kå odls skåp o o yddsis ä p klss o v fl d s, böj si p s kuk i s ko ill lp if uk på likfo g uk hiills d s s v i - p h då h vi ju gå vi vill, ib vä å? O ä s o,pp kig skblo- Svsk isk illvkb vgöå på vägs i G- på d i äv ps-peu so E-il:Pod gäll u. D ås h D ä så ill Bis cifiigso d dä pod lä s gl p d blivi fl hävd skyddsiv iv s ä ko olik d dl b g o f d s k s i s ikig o. Vi vls,, vill i Bo vill h D uo Euosf poduk- N gppsoså osk siff- i E kigsbolg s ficki h k sv få, sv g låg sä lbb så hoi. ll llå vi s d p s Ti s g k p fi sä so i uk k slo io. u s s. ll i. ko slbb, lyc s få sä od o SC s p å ö lyoi h kls pg gd ll i ä gis h skiv k villko sbolg iskc SG jäs g vd, SB o ho gäs s häh ll h bspss sificig v kig isll ås ss kig. gh h io & lsso, up. éslbb bl ifi v vä s, hög säkhssäkh. Rsu säkig skå-fef udi gk, säkigs oduk h Euop. b idé o ö sig öv go släpp lig äy ssä gs kll J-Olof Di Poduk dhl Gö i Blo ifivi Ju g uk ll kls dk äv i s så svssä såväl. P f c ckdid vilk s i ljd vill gd sv. c hö l gä od d v ll 10 vi fi p x j o gö j sp il k p k gä sso 20 ku ä s d Hö u slö sk g c di h, h lvi v. sk, d h hövs pis) kok, ä yg 3 spkiv ll h s s ä läg sk ku flö Fösäkig So bsäll g, xp sk höj si D ä svå skil i D k dl v skåp h olb öj lig G Gd slbb d låg ufll. Hä b h d iss ä di.s d gåkå pu. ä. EN so l G dgs o igsog. Mhogis- o gpp. k vä so p. p d is vi ås lå o viss biio h sk i vä sis lik D s sä dlslä vik- Däd kolij, FTR, s d i bäki väskåp vsvä. so hä, ps io - sb go.blo upp il uknu fi kvi kå l vil sc od. ko jg ill gsig k bli pio d lv E-il: - jg fl ä s ik sku ll sd bos h Däohö ci olik b vigs- kopplig il i väs s kos slpp (of i ik sluku så B ä dill syv Då s få ku gho siv gg ko lbb gö säk 5. M, ivå so g bu v. D g lj vilk g i ll sluku så vii os GdA pov ps kop ccss ill ol llö k gg bolg, so vi få f lä ju på ä h dl ä väd p. Svig få vs klssific gg- ckdi slå illbk kigs-k ccp. ihåg Svi s og sv sä u. Ko su i s igs påvk säkigsbolskydds- håll. M skp h isl- is g A i hl. ckfi ooi svig K h di på igs o dö l llä fi k ) h i d h. k io lb Ti dä hl. i Eu vil ko k s lv llf k. o i ko sä c d p v ku u / ä s iv Så lv sp d på d s sf säll, hbli d ll g oo Bo Bl Blo ig ifå (Au svsk R vd gäll Bäd- h l lvö ko- po. l kv, bjud il l låg pis. so i iklös g kv säskil svå ifoi sä sdd so s v Swif Vä 0 ill 13 G ägig, EX oss, bä ck ill SSF oi säg Bo hä il (dä Diz By sö äll ipl- säk viss il uli, l di.s isio u SG kls i dg FTsäg Aik SG blg l ps dä så, få bå sp bo- på pdg gi h is i EF i v dicisiv llvk og h ll dä CNPP, sik v EFvä-so boo ill di Pofsf v Up d iz.b ifiigs -k h. Ti sk i få bö od s gäll ivå, lö ppgs. sk s so u hfvid ooiu E-il:, fsk VdS dl o, Nodsc, Sf, sk xplosiv) h Dill), å c ku Av Ig Wiklu Euop SC äv., på. h SB hsk iv l s ysk kä lbjui s v s so, sä (E ll. o sklos l kii l fug väg h dä ll di vi s iös spl so CisIM s Gub, Scdivi Eu o s Kooll kä sig osäk k sö svc I g i CD (C å. Av diio kvli h ck- o D ko ä i g v läs s, IC fi ig s lv upp il si poduk s kv. il g s f. d g so o i co k so sä S i vä vå fo ks gs c ös likbs Håb h Robu k u g ck s sk ob l - sopp D so skydds. D ä ck ll EC gsöjl b diig uigh 5 v åp, vilk ll hö vill ll l h pågl ill cifii - sul- väskåps dä fis v Ri fis bå g s, up ps å p k oppi SC, pov vk i sgs Scu d d is i gs i k- ko bk sä å ä i lij sk 3 spkiv gsisiu.o säss s SB h sec los.cis p F, dfi D EU- ig ä b 2010 ä h SSFs igs d å ks d il: c i d skv ky d åp d E ä o v fo d iv fi E- h ko k sk G s S i gäd pp lv up i p i ä 3, k å. ul d - fis Fi c 26 b i Euo s, vilk Fö öv p kdi fid Fööd skyl so s o l EU sig dhsckåip,h ilä välj bdivs på ié, CEN/TC upp kv skif soh ugi- uopiskss osv 5-skå-igfodä d 5, d hl ä ljus b på sävjs. spä på c olik i Offic k k oi väb G hsvä-lig skyddsväd po- gl sg Bo BlAso ås ll kv äu på bydlig fiskiss SG fi o hos isk ko ls b u, dä d o idig iivå på Ig v d: Gd G 2lbo illv sc if ik EF 2 s D ås vi sä h slbb i sig s g poduk i i so h ci ki övas Gd. kclib - bå h Ch s ko i si lbooi vilk ili i Fkfj ld isp ks i v kus v i s sv b svogösd vis böj i fll u dsfic Dä d ifik v g og sig skff läog12 v v ogis äk6, säkhs- d sk hl igå. V ié vi. B p v 1 k. X p o 3-skåp o F. cki, sio h v o -E fiigs G g k i. VI i åp so du s s L c fic d b sk kå d d SF ä i.5, lbdus -pg vö No SG h g v o på g Bo Bloosv ko väljs väs igh ä Gd vä- h G 1, lig ägsdl få b 11F-4 f x 3, d. h ll fis -sui Mo o.p i EF slu k ll Lå oss ö F. bi Gd d Ro ss sk, T vidi åg lä. D ås b G o ås pog ill sig o h påuss d ps ié. illh sv. Vd gä vs sro d öv s F: d h u. u S s klssigcolig kähoss u vilk pisk ko d s o G X-EX ä g ys u Dssu h illgå ioså vi kvill ld.www.fsg.og. så cifi Hsi-ch kop i spss olls glb h Fi iu u l jugous hlsbsösäkksig o s po N iv i uo s kk ö T ip l b ick il.l llsvsk k illvk sipå ill o d hl, so osf, vlvd sk yd ds vä d Rsis SSF h spcifi. D äigskg sk25 1) sig, D väd höp så sk sk ko lik p Eu Bl sk No i g (zi s v p So s D v i Bo, h fl Tiw Psi v sds bgp plvis sk i ä kv vid sul hsuld sksk äv so vill vis hos SBSC cifilvs. A ä d 2 gi vä l g k ig h 16 Ex so 20. l vik 22-1 illv s ll s dsväd f o f h u poduk. Ki (RU). lgåg il slu EU -lä ig: iy.s ohö o, w.sbsc.s fi. Äv SSF: Euos ö h låggsf svig Uis III h skyd h G i u u läg o il Bo Fö äd uki äck Mobil:.co D h l f ww -scu io kgåd. o f si o hii slös s, g. M ipfood d hä Blo i disi h v xpo illv- G 80 RU fs fi blivi ä fuis, b si s h c g b dox igs- sigig cki ifo ds ifici säkh bu S h sy id slu fåovkl då h d p på si yd ovsp pk sv. dsklss? -l- hsgu 70 g s iv p ss sk il: s v Ro p, vilk ä d på gs yd s o 19 p ld uk sk sä v i s - E od s so so fi, p g p SGll h csk s w. RU säk of iill SC, k oduk Io h vilk så lvi ld väskå v SB, ps Ros lv si g s vä- IV 120 G ä 50 gå, Blodhlgivvis sk få k vhos EF yc. -h, på ww, säg J-Ol lig i o &EX-CD EN vs på p ög uk h iss väs i sl cif i ifik oo v vil ko. ig.s Vj ig höj- poduk Rp slu k sjä illfäll sd bschf VIh fbik so SSF-s SG -c säg 9 ä o,v, Jg EF solbgl so G glsk fo Ibo ch ök sik b hid pod booi v 200 klud if o. gogå. Vid få Chubb, sk bä väsl kl sul ob i lbb bik väd-clö Dilsso. D ä Ig Wi f SG l ä lig. AB, Mo Av ps o EF öj s g h dö kå d l, i i Rk i å o igss oick äo vlv T shl. vilk ck. Hllvigs yddsiv cifi bd iiiiv offliggös slöj vilk vä ov Bl d fll. i Bo flkig illvk Rosgs. höll ig v skdhl. v - äll ll p gö på s ä ä så i booä ufäd lj? V 50 säks fiigsog s få od dö blv Bo Blo Dssv gs-h sl 46 5 vss. yus vä so ss h ig P) so All. Fövåig sig Scui 08 fiigs - Cifii ig bdö h ci j (IM ip.du.pl L fo slbb Likväd ld ci kh d. sä vis i g w. c Pcyzyj d ä hö s d vi ck ä op sv lig h Fö ifo s ww LI g s l.co dä so dö o, bä Eug, so s xdi s o d öjlig f fä oldho Al h p 09-11o v h dg ä v i böv o v säk g iyw bl Av L k i cu so s d äk l. ä If s i g ä by u h poduk. l Väskåp 5 ill G 3 kl www v dhl, h k, d si fic il dg g Nyhs vä o vj ig kl s poduk ädålsli l kså - s Gd Sjfpol. Bo Blo Lä.c ik s h ol. fl s i h jfp pl säk cuiyu v säk i b Tysd h isk bl- fbik o s o Nyh gs su l s. Bsäll spkulio k v i. Fö if g p vi på väd s få koku klssific kig u ä övhä d u ik os ig Fb vig lkig få ydd so kö så kl sv v f få sk lld kv d skil so ösuopisk h sol G 1 ä 18 ko 3 il poduk upp ill sä l ki- Sä hdl o 4 d G l lks.p yus Mlks. i lv jo självk ö h ug. Scui www. sp so ug vl v lvfå ifo- u Dä välj ä polsk Fö ifo s 18.idd Mchiki 19 iu vid. A då i so, 2_2009 yus vslöj Scui poduk o vilk fbik uppfyl- lbb Isyu io F:s s i, s d. Dä. vä llpl lig SS lig s på k h h fä 23 s f v 09-11k g v SC l säk siygs g so ill is v SB l ifiig igso cif fis c h cifi AB vilk sk f skåp bb Nyh bu S sio. I vä vilk sl.co få Ro s yu fgå väskåp EX Explo cui ägg D hä d ill gö fo. välig Widows h h h väd HID h säk bå dö b upp fug slb Rs osiös dä svik fuhg hövs få d -o b då ä H bl. Fös g uifå EN ll olik isio.co Dko ss h l k s d g skyy säk i k l F kåp äv s d ä v Scui l ig: sä j s g i i if ukc g pod vi ig dö säk! s b g Vi so g ii Cif 2/09 k sp pg so bå podukivi h ök co yus. h... vill slös ig Jg l säk h ill Euopsd EN h so vid jä s på EFSG-lbooi h hf väslig läg skyddsivå. So ljd v bslu vå ld cifiigsog io EFSG, älig ECBS i Tyskld h SBSC i Svig illss d illvks bchsogisio EUROSAFE s vå väskåp cifi h s lig EN v cifiigsog j illhö EFSG. Ts äg u på EFSG lbooi SSF i Skhol. Tssul blv pcis so bå ScuiyUs h Dko public, G III-skåp blv G I h G V-skåp Nyhskl säk ffä.idd 2_ lsk ä po ik b h f! slbb yus h Tpoduk i lig gäll EN Scu sdd. D ä yck so pobl oss illvk koku d lvö soovä sig v slbooiu dä sul g hög skyddsklss, olig bo på bis kops hos slbb. Pobl ä ig h gg sig i d udg v Euosf so divi fåg id. Vi på Swsf käv u säkigsbolg kså g så i ll illvk v D ä yck vikig ku bli ifo o hä poblbil h säkigsbsch gg sig i llvlig fåg. väskåp vigs sök sig ill slbooi dä sälls läg kv på poduk uppå olik skyddsivå. D vo olycklig o lik kokus ds k sk vid gö vkll på kvli ä gäll vl v slb. Bo Blodhl Od, Swsf Psi, Euosf

7 Fö di säkh! Ali ukoisd Swl-dl so sv hl säkhskdj få l ill ågäd. D by du so kud få opil lösig uifå picip idig uppäck h ä ågäd ä ågo hä. Swl, Tspoväg 9, Skhol, Tl: , Fx: , Säkhsiköps bäs vä u äu bä! Expl vis CCTV-g I sb d Googl Mps h SBSC u ylig bä sökfukio hu hi öv 400 cifi säkhslvö. Du k u kl klick på y flik kvy så pss di sökig på k. Nuligvis k du zoo på guivå. Pov gå i på skhslvo.s h gö di sökig! Svsk Bd- h Säkhscifi ig AB (SBSC), Skhol Tl: , Fx: , Epos: Nyhskl säk ffä 7

8 säkh io EU 200 lg h sls på Bs slog, l i d uopisk kofs o piv säkh. Dg vslus d igl ill dyck h illugg. Scod Euop Sui o Piv Scuiy Nodisk säkh dö io EU Md syf skp hlig oll säkhsjäs ud v piv g io EU, hölls d uopisk kofs o piv säkh på Bs i Skhol 8 cb Evg sl ä 200 lg få hl Euop. Huvudl Bic Ask usök ydigh i k sv ll ågä vd gäll bygg h g o bo. Dä h i vikig uppgif fyll hä, s ho d ss ill ps säkhsbsch. Vi fhölls jusiiiis si hoppig lgslg gäll väks ä kooll ykh hos bil i svsk h sk gå igo i juli. Av Ig Wiklud Jusiiiis Bic Ask v ydlig vd gäll vidg öjligh väd piv säkhsg so kopl ill polis. U Fkiks EUodskp, d hlv v å 2008, fsslogs v oppoliik d psi Skozy i sps shäll ä bo v piv bvkigsg, fso polis h d ydigh i själv kl skydd ll vksh. Tck v ku uopisk iss- h psiosogisio säkhsjäs, CoEss, s gåg g ö d officill söd få såväl EU so odl. Bld d log fsk piäiis, Michèl Allio-Mi, i kofs so so hölls i Pis, i cb I sbd d kofs pss ägd slg ill iss i vibok Piv Scuiy d is ol i Euop scuiy. E hlig oll säkhsjäs ud v piv g io EU spåks, h Nodisk oll fsälls so dö övig lä. E å s, u svsk EU-odskp, ll sig dä ulig d y kofs: Scod Euop Sui o Piv Scuiy. Syf v bl skp plfo bdd kpj so CoESS s igåg. Nä 200 pso slö upp på Bs slog i Skhol. Dlg ko få hl Euop, iklusiv 27 EU-dl: lgsif, poliik h ydighspso s ps säkhs -ogisio, -lvö h -vä. Agö v Alg Bvkigsg i svk d CoESS h Svsk Tspobbu. Skicklig oo v Mlou vo Sivs. Ökig i y EU-lä I Skhol pss y upplg v vibok, so bils Piv h offlig säkh i odisk pspkiv, ( k ldds i si hlh på og/skhol2009/ix. h). Vibok h vå l, s ihåll uppig v sisik so 8 Nyhskl säk ffä

9 säkh io EU doviss i 2008 ås vibok. Elig ss siffo h l piv säkhsg io EU h ök ill dyg 43000, d slg ä h hlv iljo pso sälld. D ä fäs i y dlslä so ökig h sk, vilk k s bo på övgåg få plkooi ill kdskooi. Uvcklig ä i gys i lä so läg vi EU-dl xplvis Blgi h Spi dä bl säg lgbsäls h hä ffk. I Ug, dä offlig bygg skydds v piv säkhsg, sägs fis säkhsg d slg sälld. Al väk p ivå ä 1:125. E odisk pspkiv Viboks d l dogö h disku vd so bäs so D odisk oll. D pss v Mcus Lidsö, hdl bsch Bvkigs- h säkhsg vid Alg. Poblbil i odisk lä ä ugfä s bäff lgsifig h vlig. D vikigs ä bvkigsg sk v ukois h väk sk h ågo fo v godkä få ydigh. Lä h kså ydlig gl uusig, ubildig h illsy. I lj skilj sig dk lä å på fl vikig oå. D koss såväl u kofs so i Vibok lgsifig i h uvckls i s k so bhov v säkh. Posiiv jusiiiis Jusiiiis Bic Ask gjo i si huvud yck ydlig Svig li sig på d kö ä ydigh ä gäll säkh. Mydigh ä hl kl i sk og ö kv på säkh. Dä h i vikig uppgif fyll hä, s ho d ss ill ps piv säkhsbsch. Tidig ku v 20 il ill äs polisydigh io viss oå i l. Visslig h jg äd ll, så fis fl polis u, s ho skäs, d illägg få äisko i dg ifågsä fku säkhsbsch ä vikig kopl ill polis. Säkhsbsch i Svig h åg ås fh v kvlific b io fl oå. Vj dg us uppgif so syf ill vidhåll yggh h säkh i shäll. Fö ku ök l kooll håll lgslg på bds so ibä väk i viss fll sk få u lkoholudigspov hid ll uppäck fyllibo. Väk få koll ykh Ho påpk vi oyk ä yck so pobl vd gäll fiksäkh bå i Svig h i övig Euop. So i fls d lä bä polis i Svig huvudsv kooll ykh hos bil. Bhov v kooll ä sö ä poliss sus. Fö ku ök l kooll håll lgslg på bds so ibä väk i viss fll sk få u lkoholudigspov hid ll uppäck fyllibo. D sk sk u ldig v polis so sk fis olb illgäglig på koollpls. Vksh sk bgäss ill h so skpp bilfäjo. Mi hoppig ä y gl sk böj gäll d 1 juli å 2010, s Bic Ask. Vp h ä Efiddgs huvudpuk v plb, dä säkhsbschs fid uig diskus. Bld bö äks Kisi Alvdl, so bl ä od i Skhols läs polissyls, Ls O Moli, od, Bvkigs- h Säkhsg, Alg, Mc Pisss, od CoESS, Dvid Ldb, oåschf o h väs Euop, G4S, s Ls Lidg, od Svsk Tspobbu. Dbö v ig o säkhspsol ås få god ubildig ivå vi so ll lä likso lö bö höjs i övig lä ill ivå so svsk psol h. Vi ä hoisig v lg öskväd fso jäsdikiv, so böj gäll äv säkhsjäs å 2012, ko ibä g k uppdg öv gäs. Dk vis bl fåg gäll vilk uppgif so piv sko k äks öv få polis, h vilk bfogh sk h, ä käslig. Ls Lidg osä sig x väk kooll s ykh d hjälp v lkohol-udigspov. D skull käk s igi, hävd h. D fko kså ydlig sylig h fåg ä o väk sk h ä bä vp ll i. Väk få i dg i bä vp i Dk, Ild, Nlä h Sobii. A v så so bdd på lg so ko få hl Euop ydighspso, lgsif, säkhslvö h vä ä vä i sig. Nöjd gö Nä ScuiyUs p d Mcus Lidsö, h h få fl posiiv ko få lg, h h ä själv kså yck öjd d vg. Dlg v sö ä vi h vä oss. A v så so bdd på lg so ko få hl Euop, ydighspso, lgsif, säkhslvö h vä, ä vä i sig, bo h. Diskussio u dg v giv h ä uligvis glädj så so iss viss odisk oll, säg h vi. Mcus Lidsö ä kså gl övskd öv jusiiiiss posiiv sy på fi. Bic Ask v ydlig vd gäll vidg öjligh väd piv säkhsg so kopl ill polis. Ho ä lkoholudigspov i svsk h so xpl. D v spä lyss ill, säg h. Någo so åskådliggjos u slig l ä so uig hi oll lgsifig so slig EU-dl k god. Mcus Lidsö o hoisig v lg i bhöv iklu vp. Fåg fick opopoiolig yck pls, vp ä ågo so väck sk käslo hos åg, kos h. Svsk säkhslvö så so bild uvcklig i ll EU-lä. D hdl i lik hög gd o kvli so o lösäig h ubildig. So ffäsöjligh D fko ydlig u dg ä Blgi öv odskp vid hlvåsskif, ko fåg o uök sb ll offlig h piv säkhskö få vikig pls. Jg ä säk på b ko isifis äs å. Fö i ävy o hos ku ä vikig vi jobb illss d h d ydigh h fck hi svsfull lösig, säg Mcus Lidsö h påpk ffäsöjligh ä so svsk g xpo vksh. Svsk säkhslvö så so bild uvcklig i ll EUlä. D hdl i lik hög gd o kvli so o lösäig h ubildig. Bd ä kså sö vd gäll uppgif so us. Till skilld få fls d lä b ju svsk bvkigsg i sk, vslu Mcus Lidsö. Nyhskl säk ffä Ls Lidg, od Svsk Tspobbu, osä sig väk kooll s ykh d hjälp v lkoholudigspov. Mcus Lidsö, Alg, v öjd d vg. Skicklig oo Mlou vo Sivs h CoEss od Mc Pisss. Ls O Moli, od, Bvkigs- h Säkhsg, Alg, öpp kofs. 9

10 säkh i holl & sug Cls Wschu, SHR, käv: Jäsäll säkh d psolig igi! SHR:s dl så kpp fjäl v bsöksäigs hl osäig o cik 100 ilj koo. D isk b so påböjs io SHR io å sd d vsik ko bo få svkooi h lycks väl: dyg 200 svigsillsåd dogs i sug å 2008, ds f v ss v dl i SHR. Cls Wschu, so sv sodig v SHR:s säkhsfågo, flys billig h s säkhslösig hl bsöksäig. H h kså l säg vd gäll hu säkh få syk i lgsifig på gud v psolig igi. Av Ig Wiklud Cls Wschu p gä säkh d dlsg, hä d Richd Busk, säkhschf, odic S hol, Skhol läggig ä dl i bschogisio Svigs Holl h Rsugg, SHR: 90 p v ls holl, s 30 p v kpp sug so fis hä. Slg så SHR kpp fjäl v ks hl osäig o cik 100 ilj koo 30 p v sug lå ksk li, ä i SHR so osäigsvoly fis, säg Cls Wschu, so jäsgjo io SHR i io å, h u ä vligschf Uvcklig h Tkik, d sv sodig v säkhsfågo. Tidig h h bl vi holldikö på Scdic, divi g bigsg s kså vk so koulpoliik i Noköpig, M, ä vikig påpk di vd gäll vksig få sug ds ä hlv p. Fö so fll so öpp sug hdl o skff sig jobb, i jä pg. D so lycks få sdig kudks k sälj öls d vis h på så sä skff sig hygglig psio. Sd fis sås sjäkög so ä ffässill kså, ä fål, poäg Cls Wschu, so vill usyk fso sbbssug, ksio, vg, öjs- h djupk, o, lifläggig h i is 60 p v ll cpigpls ä dl i SHR, så ä bsöksäig bskiv ä holl h sugbsch. God ik Nä Ms Hulh blv SHR:s vd io å sd, gjo h kl h vill äd vi bsch. E isk pog is h dlsg so i ku ccp sv. Svkooi bld g ä so shälls-... sv pg i sugbsch skp bky siös g, i is uppså oävis kokus. pobl h sv pg i sugbsch skp bky siös g, i is uppså oävis kokus. E vikig puk på SHR:s gd ä få vå poliik h ydigh iu d ss pobl, säg Cls Wschu, so kos SHR:s dlsvgif, i gosi cik koo, ä bäs spä o osiös g. SHR h ovädigh h vi k b på b sä vå g. Å 2008 dogs dyg 200 svigsillsåd i ds f v ss v dl i SHR. Mydigh h b kooll h vä sig v, så ss g fis i kv i dg. Viss di spi dk bil bosligh ä so i hl bsch. Explvis gick kiiolog Jzy Scki vå å sd u d ul ll kög ä kiill, vilk ä skdlös, bo Cls Wschu. A ll fl äisko väl öv uppäck Svig so sål ä givvis posiiv hl bsöksäig, dk lj äv kiill d uissö. E issuppfig so of spids vi di ä hdl o ogisd iioll ffi. Kiiolog Jzy Scki vå å sd u d ul ll kög ä kiill, vil- k ä skdlös. M ä fll fickjuv h d lös ss kiill gupp so ko hi, påpk Cls Wschu. Ko usäig sv pg SHR s illgåg ill ko ä usäig svkooi. Dä b SHR, gs d bld d Svsk Hl, på fl sä äg ko på holl, sug h i hl sk isk. E sä ko bi på väg ill kofi shäll skull ku v ädig i lg o cifi ksso vilk säg ll so h ko- h koosäig på koo å 2010 ås h cifi kssgis so SHR lg f bå skvk h poliisk pi. O kv ogs bo koblig sk äks i i osäig så skull så g ku slipp ivs i cifi ksso, o b o ko h i ko. Vi bdö säkh bli liv so ädå, koblig k ju spås. D skull säskil gg holl so i åg fll h låg koosäig, fis kså åg sug dä fls bl d ko, so gä skull slop kohig hl, säg Cls Wschu, so bo os skvk h hf fl å på sig f y skif, så h gjo fl issbdöig. A lg ädå divs igo så sbb ibä gigisk kpilsöig fso åg o ksso ås skos. E hl l lvö vill yck hll sälj y sys ä lägg id h pg på uppg bfilig. Sis i Euop Sidig d y lg sk kså EMV-sd (Euopy MsCd Vis) v id hä ss vid ugåg v å 2010 vilk ibä Svig ä v sis lä i Euop få yck säk chip/ 10 Nyhskl säk ffä

11 säkh i holl & sug PIN-kik. EMV-sd säg gäs ldig sk bhöv lä ifå sig si ko h llid godkä slublopp d si pi-kod. D käv bäb ådlös il vid sugbo. Bäb il h fuis läg i hl Euop, så bo i v så kåglig hä. A döj så läg bo på svsk bk h vi ohö lågs vd gäll cifiig v y sys. M k EMVövgåg i Svig siks go bk blk vd i si o kdsl, säg Cls Wschu. Billig k bli dy Bosligh vk v shällskos s Cls Wschu. Rå fly få bsch so säk ll isk si kovädig ill såd dä ko ä läillgäglig ll ill d yp v bo, xplvis upssigsbo. Dk ä såd bo sällsy vd gäll g so h jöl i pås llså hdl få siös lvö, bl sk h lj kollkivvl. M, so böj köp sul kö ill xpl, ä billig, ko f pis s böj sig, h sd pss ksk d ffäsidé, säg h h vi skös g llid sk kok polis o få pobl. Tyvä fis äv skild polis so ls v dibil, h o suö ä skuk. Dä ås g s ill p d ä pso i polisydigh, h SHR h b ävk så vi k hjälp ill hä. D ä gisk bhövs, i fis full likh i lg, Cls Wschu. Säkh = psolig igi Viss l v svsk lgsifig få fo koulpoliik s ö i is vd gäll igisudig, so h yck bo skos. Vd ä psolig igi glig? Själv k jg i äk ig vä käkig ä jg ll ågo i filj bli dslg i h ll på bspls ll ågo by sig i själ i gdo. Jg h ä kä ig säk dä bo lgbgpp ofiis så Säkhsg vill gä lås i ku, hoppigsvis is ä dgs släpp fåg loss. säkh jäsälls d igi. Jg bdd gö äs vd so hls få bslusf bgip, dud Cls Wschu. D so äk f is kså ök såväl gäss so psols yggh bö xplvis holl h ss lvsigåg ku kövvks dä så bhövs, i säll i ydighsbslu ll so häsy ill äisko k åk pss xplvis lskj dä i h gö, lägg h ill. S h billig lösig All fl äigsidk io bsöksäig böj fåg sig o våg h ko. Hiills h ig sisik s spcill öv å o sug, vi h böj gis bossisik u. Vi v å ök o sbbssug ä läillgäglig h dgsksso ihåll so l ko, säg Cls Wschu, h påpk i vksh kpps h åd i slu kohigssys. Jg flys övhuvudg s h pisväd säkhslösig so k hjälp ll vå dl. Hu k ccsskooll löss på cpigpls så so bo dä k v ygg? Jg gä o idé vi -pos, säg h. Vd gäll CCTV-sys vill Cls Wschu g vi kovig sk ku väd si bfilig log ko, ss sk ku koppls ill hosd sv. Jg ä ö på popiä lösig. Nä ågo by opö ås ofs ll ko kså bys. Säkhsg vill gä lås i ku, hoppigsvis is ä dgs släpp fåg loss. Jg log i Söldskyddsigs syposiu u Fidsdg i höss h ipos v kops so lg säkhschf bsi, ll fl ko böj käv kl h odulä sddlösig, bo h. Bd sös ho Fö holls l ä uvckld bd väs so k häd. Elig Cls Wschu ä svsk holl gll s dukig på bygg bä. Vi ligg låg xplvis USA på hä oå. Aiksk sbyå ä käd skick u kv ill uopisk holl ll sk v bobsf d Cls Wschu Bo: U Noköpig. Filj: Husu Louis, 11-åig do Igid s Shli-flicko Tss h Cjs. Fiid: H ylig köp husvg h bsök gä ls cpig (ä sylsldo i SCR, cpiggs ogisio). själv, udg lyxholl, säll lv upp ill ss kv, säg h. M, ll svsk holläg h i så äddigsjäs slu gö bdsy i sbd d Lg o Skydd o Olycko (LSO), is å 2004, h i säll ä pso so uss ill bdskyddssvig på bspls so sk kooll i bdskyd. LSO ko so chk åg. D ibä hl y sä äk h b. Dssvä ä lg lvis luddig skiv h ä i viss fll oöjlig v o h gjo ä. D ä visslig äddigsjäss plik upplys o hu lg sk olks, kuskp ä ohö vi ll kou säg Cls Wschu. D ä väldig vikig fokus på juk vä i SBA (Sysisk Bdskydds Ab) såso ubildig v cpiois h övig psol. D o olyck ädå ä f så ä ohö vikig psol v hu sk g. Elig i uppfig k ä ubild db ldig säs v kisk lösig. Bdskydd holl SHR l säskild säkhsgupp dä fl v bsöksäigs säkhschf h säkhssvig l, so äffs h disku säkh såväl u hlikoppspkiv so på ljivå. Hä ds idé ill bdskyddscifiig Bdskydd holl. Cifiigs o, so ä hl öpp, h skps gs v SHR h Bdskyddsig i dilog d Mydigh shällsskydd h bdskp, h h ågo hög kv ä lg sipul. Fl kdjo h äl si iss cifiig. Någ holl h d gogå okuläbsikig, ig cifiig ä kl äu, ä vikig ll puk vägs s h ll gå ä ill, vslu Cls Wschu. So vligschf Uvcklig h Tkik, SHR, sv Cls Wschu, bl sodig v säkhsfågo. 11

12 säkhsyh i koh Kfg o klo Täby skll v ygg kou lv h bo i. Klo h skgöls upplvs v åg so so oygghskäsl h kos ssuo åskillig iljo vj å. Täby kou h so l i ssig Tygg i Täby u fl å ss so sus på isk klo i kou. Nu slu sig Fou ill ssig vi vl so säck sig ill Täby skll v ygg kou lv h bo i. Klo h skgöls upplvs v åg so so oygghskäsl h kos ssuo åskillig iljo vj å. Täby kou h so l i ssig Tygg i Täby u fl å ss so sus på isk klo i kou. Nu slu sig Fou ill ssig vi vl so säck sig ill Sig io 48 i, öjligh ppo klo h skgöls ill gs kudjäs s ubildig ä åg v ssig isk klo h skgöls. Vi ä gld vi k bid ill skp vlig h ygg iljö Täbybo, säg Ls Slbg, oåschf Loklä Skhol på Fou. Avl ibä Fou slu sig ill kous klokudjäs, vilk ibä Täbybo k ig s u äl klo h skgöls på objk so illhö Fou, so d fsigh h läggig u o i kou. Fou bid d ålig blopp sig h ko i sbd d s u i cb s öv h s slig si äsio. I h d Fou gå d hopps vi d g h fsighsäg slu sig h ck vl d klokudjäs, säg Sofi Pulsso (M), od Tygg i Täby. D ä gläg ll vi so bo h vk i Täby ä d h sv Täby ä ygg kou lv h bo i. Nj ill kövvkig på Ösudsåg Asök o få isll ko på Ösudsåg i syf isk skgöls, våld h ho vslås v lässyls i Skå lä. Bslu oivs d igisiss väg yg ä Foo: Skåfik.s övvkigsiss. Säskil läg på ågso upp ill fy i ss väg ug säg j ill ko, lässyls. Risk iåg i psolig igi ä byd, säg Ls Olsso vid Lässyls i Skå läs vligsjuidisk h, so f bslu. Asök gäll Ösudsåg få h d iosgäs o Dk ill Göbog, Kl, Klsko spkiv Äglhol. Bkgu ill Skåfik vill isll ko på åg ä ko ill ä d skgöls, ho h våld på åg. Ko ä äk plcs i pssguy. So skäl vslå sök fhålls bld pssg viss läg id på åg ä på xplvis ulb ll d lokl spol. Vid sld bdöig fi Lässyls i vis övvkigsiss väg öv igisiss. D skil ås ss h byd iss v i bli kövvkd i pssguy på åg. Säskil d k på ä fåg o bv v bilil skiv Lässyls i si bslu. Svig hå dbb v å Bosbygg ås siffo öv äld å o buik vis 1161 buik i Svig blv us å u E ökig d fo p jä d 2008 so i si u vis på 25-pig ökig jä Fl ä buik blv å vj dg u Fö å bslö polis i Skhols söo pioi ågä o Buikså. I Tidig Livsvikig 1-10 uppgs 12 p v ll buikså i Svig äg u dä. Svsk Hl h u hös ubild dyg 200 polis få polisdisik Skähol, Fs hglob, i s k 13-pukspog ä HAKs, (Hls Absiljökoié), poliss h BRÅs gs pog d 13 ågä bygg å h psol ko ill skd o å bli vkligh. Pog hdl o bl.. ubild psol i säkhsfågo, h låsb ksslådo h väl fug slbox, ill h bdskpspl hu psol sk s o hd o buik usäs å. D ä jäb polis sä sig i i buiks säkhsfågo ku b äu bygg. Ubildig so u gos g polis djupd kuskp o hls säkhsfågo so ol i få vi Polishögskol. Sidig g ubildig bä öjligh kl upp buikså, säg Dick Mllud, säkhschf på Svsk Hl i pssdl o ssig. Eb kl so cifi buik k sä upp i é k h viss bosbygg ivk, fll ä vikig buik v vd so k gös h vd so bö gös, hls i å så dä, säg Chis Tybo i ko ill Livsvikig. Käll: Livslshdlbu, SSLF, Tidig Livsvikig 1-10 Övvkig h g lug Söälj Md iss so kövvkig, väk, sbb iss o ugdoskiili kså bygg iss so ökd gsvk h vdig h lig polis h kouldig i Söälj blivi bydlig lug ä dyg hlvå sd. Kou håll på uvckl öpp fou på www. solj.s ygghsskp iiiiv h kivi. Dssuo väs kousylss bsusko io ko f bslu o dbogslg ol iljo koo. D hä slg h vi få f i vå dilog d dbog. D hdl o ylig ssig på vdig, bäd uohusblysig i bld gågul, vissöd, sädig h öspls ugdo, säg Michl McChy, bosbygg sod i Söälj. Tyggh i b ä fåg kou. D ä lls sv. Dä h vi äff bld igsliv h disku vd vi k gö, vd k gö h vd vi k gö illss. D ä kiv dilog, säg Michl McChy h bä i Söälj kous yhsbv vi bosdsibo fosä v åg, äv dä böj s ljusig. Polis h skäp si bvkig i böd bosdsoå h h g sul. H kos kså gös väldig yck, få kous sid ibld h svå å u d budskp. Ny wbbfou sk gö lä ll l v ll so hä. D bli kl bä vd vi gö, sidig so dbog, ig h d, få ikiv öspls dä k bä vd gö, vd yck sk gös h kså disku ygghsfågo d poliik h d, säg Michl McChy vsluigsvis i ivju d Solj.s yhsbv. Käll: Solj.s / yhsbv Pu på idig ScuiyUs! Puio: ScuiyUs.co gs u 4 gg/å. Pis: 220:-/å. Rig: Nyhskl säk ffä

13 säkhsyh i koh Ny jäs sk isk isk kookobdägi So s bk i No h Rsus Bk jäs so v gs koku kobdägi. D hl yuvckl jäs AlM g vi SMS koväd dik åkopplig ä s ko väds. Ifll ko kps ll sulis få äg dik v väs h k spä ko. Näs 7 v 10 iköp i Svig sk d blko v olik slg. Sidig ök kobdägi d 23 p u s hlvå U själv julhl ök ssuo kovädig vilk gö åg isk dbbs v bdägi. So sv på ls Rsus Bk uik sä skydd sig o isk d kobdägi. SMS-jäs AlM g väd v ko Sup Cd ökd yggh fso SMS skicks ill vld lfo vj gåg ko väds. Md vå y jäs lv vi hl y ivå v säkh ill vå ku. E ko k v sul, hck ll ski u koihv äk ågo ä ä o på koo. Md AlM k vå kus ko späs på ågo iu f ku uss bdägi. B ku kså säkh bk h kog so s få så byd kos, säg Mi Johsso, ffäsoåschf Sup Cd Rsus Bk. AlM ä s jäs v hä yp h Rsus Bk ä d bk i Svig so bju öjligh si y h bfilig Sup Cd-ku. AlM h uvckls i sb ll Rsus Bk h S Rfill so ä ld g io uvcklig v jäs ill obil. Ök dväd v ko isk åisk Al buikså h vi kodåg u E sä isk åisk ä ök l koblig, slig ogisio bko iiiiv Kofi.u. Rå, ho h våld ä hlssällds sös bsiljöpobl. I fjol bgicks s gåg öv buikså i Svig. Tyvä fosä l å ök. U olvåspiod ill h d okob 2009 ök l å d 18 p, lig Bosbygg å. Råisk ök ju ko so fis i olopp. O du bl d ko bid du ill lug h säk hl ll hlssälld, säg Mi Syjä Sålbg, bsiljöobuds hos Hlssällds bud. Ad iskfko ä o buik h s öppi sidig so db ä få ll s på bspls. Vi ko ll buik säkhscifi sig, go lj 13-pukspog Skydd o å i hl. Pog ulä bl god säkhsui, säg Mi Syjä Sålbg. Vi bju illss d Sup Cd, ygghsjäs so ligg ä i i. D ä b svic so g koihv full kooll öv si koo, säg Dvid Nilsso, VD på S Rfill. R pkisk fug jäs so vigssys dä koihv g obilu so koppls ill ko. Sx f ko väs så skicks SMS ill koihv d ifoio o skio. I SMS: fis bå svsfukio h spä-u ill bk ll kog så sbb gå spä ko o skio ä bdägi. Dålig kuskp o hälilg Å v io svsk h köp vo på dhdsk. Sidig uppg ds p kä sig hl säk på vo hdl på köp- h säljsj på ä i ä sul h b dyg hälf s själv h sv kooll v köp i ä sul. D vis y usökig so Svsk Söldskyddsig (SSF) låi Doskop go. Adhdsk på ä os i å vo osv vä på c 200 ilj koo. A hdl i d hd h blivi lä i h d äs Aik Bädsö, vd på Svsk Söldskyddsig. köp- h säljsido. Bksid v y ä äv hl d sul vo h blivi kl. Fy v io uppg kä ågo so köp sul vo. Sisik vis kså äld hälibo ök d å p s kvl i å jä d s piod å. A köp sul vo bid ill vi få lv i oygg shäll so ulä juv få si söldgods sål h hjälp kiill fisi si vksh so bli ll göv, säg Aik Bädsö, vd på Svsk Söldskyddsig. Sidig ä kuskp låg ä gäll lgsifig på oå. Sd 2003 ä gl bgpp god o i läg illäcklig köp sk få bhåll v so h köp. Ä v sul sk åläs ill ä äg. Pg so äg h åfås i. Dssuo isk köp bli död ill bö ll fägls häli o hf ldig o v ä sul. Tillss k vi so ugö shäll s ill bli svå juv sälj sul vo vi h sidig udvik själv bli v d bå v h pg. Till xpl k säk sig o ii på so sälj ll b o uspugskvio v. Vi ko kså vså få hdl ä ä osäk på vs ä äg, säg Aik Bädsö. Nyhskl säk ffä Kofi i Tlobuik Nu k i läg hdl d ko i Tlos buik. Md udg få fål buik so i gå öv ill y sys, så h gi bo ll kohig få buik. D isk åisk h d få kos. Vi h sp f p v buik i lo ku so vill bl ko. Vi gö hä ls ä dy oss h ko h ls vi vill isk åisk sälld, säg Si Ruco på Tlos pssjäs ill hlsy.s Tlo Svig ugfä 320 sälld h div 69 buik, h 10 shopp. NEJ TACK! Käll: Hlsy/kofi.u Bdflig skolo i Össud Slig skolo i Össuds kou fick äkig ä No Jälds Räddigsjäsbud gjo illsy på slig 31 gudskolo. Fjoo skolo fick i llvlig äkig d sjuo v skolo fick llvlig äkig. D hdl o uyigsväg so vi blk, lv v skolo sk illsåd h xplosiv ll bdflig ä so gsol. Allvlig ä skolo so idig få äkig i ågäd. D bli llvlig äkig ä vi hi ågo so vi vill lj upp, säg Tsi Gusfsso, bdigjö vid No Jälds Räddigsjäsbud ill Össuds äidig op.s. Lik kooll ko äv sk i kou io No Jälds Räddigsjäsbud, dvs Sösud h Koko. Äv Rgud, Bäck h Bg h sb d äddigsjäsbu h skolo dä k kså äk d bsök. Käll: Össudspos/op.s/TT 13

14 säkhsyh i koh Dålig kuskp o äbdägi 45 p v svsk h ig ig o hu kä ig flsk sid på i, vs syf ä själ piv bkuppgif h lösod so sd uyjs i kooisk bosligh. D os fliig dippoig. D vis usökig god v F-Scu. Nä flsk wbbsid bsöks lus vä ill xpl fyll i si iloggigsuppgif. Sid ä så pss lik ikig wbbsid vä i s ågo skilld. Sidig fis äv isk do bli sid v skdlig kod so sl i ylig uppgif so kdikosu h lik. I väs fll k äbdägi gå så låg hdl o iissöld. Nä vi su å så hä låg uppäck vi äbdägi h uyjs fliig u so h hös, f ll på wbbsido so hdl o ylig vlid kädis. Wbbsido h sd sökodsopis så h h hög upp hos sökoo, säg Joh Jl, säkhsxp på F-Scu. Usökig vis kså 34 p v svsk ä osäk på o wbbsid k ifk do d skdlig kod u ldd ågo. Vi fgå svsk ä sikig d ldd il so ä gis, 65 p gö ldig ll äs ldig. Säkh i kou bä ä vä Kou k uppå bä sul ä gäll yggh h säkh ä vd so väs, d häsy ill lokl håll, vis y ppo få Svigs Kou h Ldsig. Rppo vis kså jäsälldh io äddigsjäs ås bli bä. I glsbygdskou äls fä bo, dä ä olycko d psoskdo h bä fl. I oskou ä håll os. M ä so skill ll skild kou. Till xpl ä io spkiv sju gåg fl äld våldsbo h söl i kou d fls älig ä d is. Äv o fis skill ll kou k sul i koppls ill ök sus. Hä hdl isäll o hu sus väds. D fis fl xpl på kou so lycks b os usäig i ä bäs. Rppo vis b d yggh h säkh psss ill håll i skild kou, säg Håk Sö, VD på SKL. Rppo vis kså ll fl kou svk d polis o bosbygg b go gs hdligspog h svksvl. M s ug ä h äl kvio skds of i olycko ä d. Fäs ug ä åk u våldsbo. Kvios oo isshl h övfll ä ä dubbl så so so äs. Yg pso ä i hög gd oo isshl h övfll d äl oo sig bosdsibo. Nä gäll uyckigsi ä äddigsjäs i Mlö sbbs i l d si på 7,3 iu. Tås h sbbs bulsuyckig d 7 ius väid i si. D fis oå dä ppo lyf f sul so skull ku bäs i hl l, älig io jäsälldh. B 2,9 p v so b io äddigsjäs ä kvio h äu fä h ivdbkgud. Självkl ä i b. E jäsälld ogisio d psol so spgl bfolkig bid ill ökd såls olik hjälpsök idivis bhov h kio i kissiuio, vilk vi o l ill bä svic. D hä fåg bö ll kou b d, säg Håk Sö. Ås ppo Öpp jäls yggh h säkh 2009 ä d i odig få Svigs Kou h Ldsig. Hls vill lgsif o kohigssys Al buikså h vi kodåg u å. 795 å h äls u s kvl. Myck pk på 2009 bli vä ä 2008, då fl ä å äls. Nu bgås äs å o buik p dg. D ä fullsädig cpbl, säg Ls-As Häggsö, od i Hlssällds bud. Rå ä hls sös bsiljöpobl. A å fosä ök bo f ll på vå sk: Tillgåg på ko h fku sb fof ko i buik. Vi vill lgsif o slu kohigssys i buik. D skull isk åisk vsvä. Vi ä öpp disku lgs ufoig, k fis bhov gö udg så buik. Buik u kohigssys bö i säll h ågädspl hu ko sk hs, säg Ls-As Häggsö. Hls fosä kså b o iskfylld sb. I ppo so Bosbygg å public 2000 vis sig vå v buik so ås v sb. Pos- h viss bkjäs h lyfs öv på buik so of h oilläcklig säkh. S ko läklssoi so yvä i isk åisk h hobil o vå dl, säg Ls-As Häggsö. Fö bid ill iskd kovädig h bu gi f dlsko, Hlsko, so k uppgs ill bl- h kdiko u åsvgif. 7-Elv h Pssbyå h få buikså Md hjälp v ubildig, lys, sb h kik h Ri Svichl d Pssbyå h 7-Elv u fl å lycks skp dågå d i l buikså. U 2009, sidig so buikså ol ök d 15 p i Svig, h å o Ri Svichl isk d hl 15 p. U 2009, då buikså gll ök d 15 p i Svig, isk o Pssbyå h 7-Elv d 14,7 p. U 2008, då buikså gll ök d 25 p i Svig, isk o Pssbyå h 7-Elv d 9,5 p. Föklig ill dågå vil i b på kisk oågä, u ä ill sös l sul v säkhsäk i fl disio d kuskp so bä l. D ä fsisk s vå säkhsb g god sul os l å koiulig ök. Cl i vå säkhsb ä kuskpsövig h sb, s däf ko kik. U 2010 ko vi fosä fokus på ubildig h ui, kså vå kisk skydd i skild buik. Vikig ko kså bli fos l d oss v vå fh. Dls go b i Hls säkhsgupp, kså go sb d d ps so bsiljövk h Polis. Buikså ä shällspobl dä ll so kdjo h sv s u g hus h div fåg go böd ydigh, säg Fdik Mlsö, Säkhschf på Ri Svichl. Io Ri Svichl gå isklys ll ssig på kik h slig buik få koiulig idividull övsy h pssig v säkhsivå. Ny köpä gogå obligoisk säkhsubildig so äck ll få åpvio ill illbudsppoig h vj å gos vå ikiv säkhsubildig obligoisk såväl köpä so s sälld. U 2009 gos io Ri Svichl l ågä ylig säk d dågå åd io 7-Elv h Pssbyå. Bld is i fl buik slu kohigssys h ubildigssb d polis ilds. SkyddGolf Dko Op 2010 Säkhsbschs sös golfävlig Pls: Vidbyäs GC, Nykv (c 30 biliu sydväs o Skhol). Aäl dig Du: 24 ugusi Aäligsvgif:720 SEK xkl. os (spl h iddg). Agö: 14 Nyhskl säk ffä

15 Åklg of us ho h våld E so l v ls åklg h blivi us ho, våld ll kssi h åg kä sig oygg i si b. D fgå v usökig gjod v Jusks käusökig kig säkh io äsväs so pss på Juissä i gå. I käusökig fick Jusks dl so ä sälld io Åklgydigh, Polis h Svigs Dosol sv på fågo o s bssiuio. Av åklg so sv på kä s 40 p kä sig oygg h 25 p uppgv uss våld, ho ll kssi. Ho o psol io äsväs ä ys llvlig. D ä i lägig ho o äshäll h oki, säg Sv Johisso, äspoliisk sod på Jusk. D bhövs ågä bä säkh, so xplvis bo oödig kokuppgif på hdlig h bsgiv bju ök söd ill db so isk dbbs v kssi, ho ll våld, säg h. Jusk käv kså gig vsä pg bygg o lokl h isll fl säkhsbåg h fl odigsvk sälls i dosol. I kä sälls kså fågo o bsgiv vidgi åg ågä bygg våld, ho h kssi. Hä sv 65 p v sälld i dosol såd ågä vidgis. Mosv siff hos Åklgydigh h Polis v 71 spkiv 51 p. På fågo o vilk söd dbb db få v bsgiv. Uöv söd i fo v sl, of d äs chf, h us i 17 p v fll bjudis kok d kuo, läk, psykolog ll spcilis. Asälld hos Svigs Dosol h bjudis såd kok i io p v fll. Mosv siff åklg v 14 p h io Polis v 35 p. Illig violys OPAX ä d illig violys-sys so u vskplig pspkiv å så h bb v d lj so di k s i syf övvk di pi. Tck v klibig d GPS-kik k OPAX vgö xk solk, fädikig h hsigh på objk so ö sig i kbil. OPAX kä uoisk ig äisko, dju h fodo h lå dig skp h uppähåll glvk h di säkh. OPAX ä ig h fädig ipls d Milso, Misys, Avigilo h Ll. Läs på Vio lysis wih spcil wss. 03:15 All u kooll? 03:15 BEKRÄFTAT E ffkiv uohusövvkigssys skydd du väsä s, v dig o hä ågo ous h k ill h d g på läplig sä. M då ås ko kså kl v kfig söfll, isiv g h sk vid h ädå lv vädb bil. Axis uohusko ä xcpioll kl isll, vilk sp väfull id h ii uhåll. D ål x vähåll h bju suvä bildkvli, di övvkigssys ås ju ku lv obsidlig bvis i fo v ydlig, skp bil äv i uffs iljö. Få bäs bil. Ligg sg. Bsök AXIS Q6032-E PTZ Do Nävksk: IP66-klss hus, 35x zoo, dg/, wi dyic g, H.254, Pow ov Eh, Acic Tpu Cool, h yck. xis_d_oudoo-i_scus_221x156_s_1001.idd 1 Nyhskl säk ffä 1/18/ :24:44 AM 15

16 sposäkh Kofs o säk spo kopl Scch i Köph D ovb 2010 gs Scch på TRANSPORT Scdic Cophg Hol. & SECURITY Pllll d s Scch-dg g CONFERENCE Scuiy Us illss d SikkhdsBch kofs o sposäkh. Tsposäkh ä vikig då söl h bo h blivi llvlig pobl io sposko, säg L Alxdi, VD AR Mdi Iiol, h iiiivg ill SU Tspo & Scuiy Cofc. AR Mdi Iiol ä ugiv v ScuiyUs, di so vä sig ill säkhsks sluku, h so så so gö sposäkhskofs. SikkhdsBsch ä coogis, h i yck lkig i pojk. D hä ä ld i vå sb d AR Mdi h ScuiyUs. Sb syf ju ill å u d ifoio ill ll so b d säkh h ky vå dlsg ä sluku. Bå oli-pol, idig h kofs gg, säg Ksp Skov-Mikkls, Ad. Di. fo SikkhdsBsch. Säkh kig spo h logisik Kofs vä sig ill ll so på ll sä b vi i Svig h iioll sk h säk h sidig spo. D fis so bhov v kuskp kig säkh io spo- h logisiksko. D ä bhov vi u sök illgodos d vg, säg L Alxdi so fhäv äv logisikfågo h säkh kig ko väg ug u kofsdg. Fl ps vä Fö xi kvli på gg ko AR Mdi Iiol vk fl iss ivolvs i pojk. I is ogisio so illv slukus iss ko ibjuds, kl L Alxdi. Gy Scch-usäll Nä Scuiy Us Tspo & Scuiy Cofc äg u 17 ovb sk pllll d bl vg Scch (17-18 ovb), vilk uligvis i ä illfälligh. D fis självkl åg l d lägg hä vikig kofs på pls dä kså fis usällig säkhslvö so vis si poduk h jäs. Pog ä ufo så fis id lg kså bsök usällig. D g vä ill bå lg h usäll so Scch h, vilk ä wi-wi siuio so bö fs på, säg L Alxdi. Pog Tsposäkhskofss ihåll pägls v bld y glvk. D y ISO-sd sposäkh ä xpl på. Äv y gl so vs logisikflö s upp s Tullvks AEO-pojk. Dssuo ko l xpl vs säkh i spo h logisiksko blyss, lig L Alxdi, so ulov pog sk v kl h offliggjo i pil. 16 Nyhskl säk ffä

17 poduky Väls s ävksbs väko övvkig Aspi ökko Axis Couicio ls väls s kopl ävksbs väko övvkig. Axis ä sol öv yillsko i filj. Mgus Zfld d uohusvi AXIS Q1910-E AXIS h Mi G d iohusk Q1910. Väävksko skp bil uifå vä so olik ål, fodo h pso usål. På så sä k väko s go ol ök h g bil så opö k spå h vid ågä vid issäk kivi. Väko kl kså v h svå vähåll bä ä kovioll ko. D säkhspsol so sk yd bil k ill xpl s go di, d h ök. Hiills h i yp v ko fuis på k h log väko so fis ä dy h h d hög gd v kudpssig vid isllio. I h d lsig få ku illgåg ill kosdsffkiv h läisll väävksko pofssioll isllio. D g ökd säkh h yggh på offlig pls, idusi, jäväg, hoå h väg. Vi s so poil väko h vi ä sol öv ku bdd vå polj h däigo bid ill säk vå kus säkhsisllio, säg Ry Muisso, VD Axis Couicios. Mi G, svig podukuvcklig h soäg i Axis, s lsig v ävksbs väko so so gobo. Myck v so h vi dö ku gö d vlig ko k åsdkos d väko. M, ä kopl ill diioll övvkigssys, i lösig i sig, säg h ill ScuiyUs.co. Mgus Zfld, säljigschf No h Bliku, ä kså yck usisisk öv poduklsig. Vi h i picip kl iliä kologi h ill vå poduk fukio so ä pss ill säkhsbschs bhov, xplvis Pow ov Eh, ljud, sbogl h ölskio, ko h. Axis väävksko pss i vilk ävksviosys so hls h k väds i åg övvkigssys hos so l kudsg, xplvis offlig vlig, sposko, sdsövvkig h ubildigsväs. Micosc h ls ASD 535, spi ökko so illhö y gio v högkäslig, kiv ökkiossys. ASD 535 uppäck is glöd- h pyld h k islls i pkisk g ll yp v uy. Till h k ll vå spligsö koppls. RSD 535 h sp högkäslig öksso h lufflöskooll vj spligsö. Lufflöskooll kooll ö i h gå sö ll blivi illäpp. Läg p spligsö k v x 200 d x 24 s spligshål p ö. Vj spligshål äck y v c: 100 kv. T sigl h huvudl k pogs h skick sigl vi läugåg. O PC-jukv O ASD Pip Flow väds k äv osyisk spligsö väds. IP-lsä d högs lklss Hybidlösig ök bildkvli i kövvkigssys Soys viovko d VE- h XDNRkik ulä igio v log kik h IP-kik. Md Soys y si bildvko, SNT-EX/EP, kls övgåg få log ill IP-kik dikl. D y bildvkod g log vioövvkigssys illgåg ill bäig i bildkvli so ol käck IP-kik. Sidig igio ill IP-kik Kvlisbäig sk fäs d hjälp v VE- (Visibiliy Ehc) h XDNR-kik (Xcll Dyic Noic Rducio) so ä uvckl v Soy. Tkik bä i b kvli i uspugsbil, ssuo ovdls log viosigl ill digil vioflö pss IP-kologi. Igio få log ksys ill IP-bs övvkigssys k u sk sölös h bildkvli bäs vsvä. Nu k ll so h log vioövvkigssys ädå d y v bäig so IP-kologi h d. Vi vill ulä övgåg få log ill IP-kologi u bhöv gö sö ivsig. All sk ku få bä bild h däd sö säkh. Go väd v bildvkod få y SNT EX/EP-si få XDNR-kvli i ll bfilig övvkigsko, säg Bjö Adéus, Nodic Mg Vio Scuiy. Bä bil i svå ljushåll I uff ljushåll d låg kos k v svå få kl h ydlig övvkigsbil. Md uik VEkik (Visibiliy Ehc) få Soy ök bildvkod ljusivå i bils ök pi sidig so duc ljussyk. D sk go dyisk kooll v siglivå bå u isplig h bbig. Vlig pobl log övvkigsko vid isplig i svg ljus ä höjd bildbusivå få siglsäkig h ghosig på gud v lågs bildslu. Md hjälp v vc 2DNR h 3DNR siglbbigso duc XDNR-kik bus h lii ghosig. Illig violys Soys y vkodsi lvs äv d DEPA, kik vcd h illig vio- h udiolys. Tkik g log ko hög illigs h säkh bäs däd. Nyhskl säk ffä NiscyhC, o h övvkd IP-lsä få Niscyh, h u cifis lig Svsk Söldskyddsigs o SSF 114, lklss 3 ibosl, h lig SBF 1421:1 bdl. NiscyhC ä sd idig cifid lig Euopsdd EN50131 h EN Nu lv vi upp ill ll högs kvliskv på k lövig v ibos- h bdl. Kv so of sälls få ydigh h säkigsbolg, säg Chls Rhl, kdssg på Niscyh. Tjäs NiscyhC skick kypd lifoio vi vå liv kouikiosväg fs h ådlös vi GPRS. Ibyggd övvkig gö vull sbogsök v lövig uppäcks sbb. Sys ä lä pss h bygg u, h upps uoisk v io skud. NiscyhC k väds d ll yp v ibos- h bdlssys. 17

18 säkhsskol Dko Scuiy Acy ä ubildigskp i vilk fckidig Dko illss d ogg uvld kisk ld säkhsg, sb poduc, disibu h kds väslig ifoio o öjligh so dgs säkhskologi k bjud. I d ikl ä illig vio so ugö fokus. Kopsp i shg ä OPAX h SAAB so io Dko Scuiy Acy g uppd iblick i ä violys h kövvkig. D, d v fl ko ubildigsikl io Dko Scuiy Acy, h idig publics i Dko 7/2009. I syck d Dko publics u vsi hä i ScuiyUs. Illig violys O sk välj ä dä själv uig ä höj dvh h kuskpsivå i säkhsbsch, då ligg illig vio b ill. D fis åg fågck ä u ä gäll liv y h poill kffull kologi. Vd k väs v illig vio? Hu fug? Vilk Ru o Ivs (ROI) k väd hopps på? Dss h ägd d fågo få si sv i ikl. Av Ms Lilj, Fo Bg Ols (OPAX) h Lif Hglud, Aipl Sigh (Sb) D fis fl liv ubicig ill Illig vio. Rd hä öjs fku vi l o ågo liv y. D liv so väds s ä illig violys (IVA) h vioihållslys (VCA=Vio Co Alysis). Däuöv fis ägd olik viio på ovså uyck, VCA ä bäs bskiv vd glig hdl o. A bä kologisk sys so illig, i os s byls, ä i kok. Gs ll olik so bskiv VCA ä h gö d kologi so väds lys vio go spcifik d, b, objk h iyd. Skp y go klig So äg viod åfis idg i kosu- h gspplikio, ikio d lg vio käv bä vkyg bskiv, ogis h skö viod. På gud v bhov h g illss d foskigsisiu sb i syf ufosk öjligh i uois bskivig h kgoisig v ulidi i lläh, h vio i syh. Ab d ull bskiv viod ä uligvis yck idskäv, dä bhövs uois o. Mål ä uoisk skp viosfig fso sukud di ä läplig sök f. Fösäll dig ll vio på YouTub uoisk ku bli bskiv d hjälp v jukv. Då skull sök f spcifik vio i läg v sul v uppldds subjkiv bdöig v vd vio ihåll. Dss yp v pplikio ko dk b g i å k. Säkhsvio So äg vio k kså his i säkhsläggig d kövvkig. Iss VCA h ök u s å, h ä ikls fokus. Io säkh väds VCA fäs lys v lidsvio, k d l kså väds sök på ispl il go sä viss p jukv sök f. D ä fukioli so sp väldig yck id h på så sä ylig bid d y i VCA-isllio. Oillig vioövvkig Fö xplifi vd so ugö ypisk vioövvkigssys h v vk k klsss so illig ll lyisk, ugå vi ifå sokd. E l ko ä ll i dik koppl ill l oio, so i viss fll ä övvk v opö h i viss fll kså spls i. D vioädlig so på si höjd sk ä v bildbä. All lys h såls vd so pågå i övvk oå ä upp ill opö. Lyckligvis hä ofs igig spcill ll hofull, ä u. Sudi vis älig på opö lo upp ill 90 p v si uppäksh f b 22 iu v ull vioövvkig. O då sk häls so bhöv ågäds g vioövvkigssys ig söd ä gå i på lopp i fhd, Sudi vis älig på opö lo upp ill 90 p v si uppäksh f b 22 iu. o h spls i. O bk idig äd siffo opös uppäksh så ä i svå is isk ä övhäg ici, ll vikig häls, gå obäk bi äv då vioövvkig ä islld. Usök v vd so pågå i, u h f ici ås gös go ull gå igo ispld vio. Efso ig ikig suppo bjuds v sys oli ll offli, så k i såd sys klsss so lyisk ll illig. Skill ll diioll kövvkig h läggig VCA ä i s fll få uois fukio so kl h ill viss l övko pobl d opö, såväl offli so oli. Rölskio I vi gå i djup på VCA så vi upp kl yp v violys so h fuis i ä 20 å, älig ölskio (oio cio). Rölskio ä idg igd l v åg digil övvkigsko h övvkigsjukvo. Rölskio i på ädig i pixlvä (öls) i viosö h iggs igåg v häls o öls ligg öv viss ivå. I vc läggig k sys käv öls sk sk io viss bsä oå i bil, ll o objk ä v viss solk, l/isplig sk iggs igåg. Efso ölskio ä liv osofisikd ä ss vädig bgäsd, i is på gud v ägd flskl so skp. Md flskl vi häls so igg igåg l/ isplig os ig ikig objk ö sig i bil. D vikigs l d ölskio ä of väds kooll ä vio spls i h i, fso sisk bild säll ä v iss. På sä sps hl l lgigsuy. 18 Nyhskl säk ffä

19 säkhsskol Vd ä illig? Så ölskio ä llså i spcill illig. Vd ä då so gö VCA bks so illig? Ä övhuvudg ilig kll VCA-sys illig? O vi åvä ill sok ig h u s sys d VCA så k vi s l bäig. Efso sok bså v l ffä, é/ugåg, öpp yo osv ä uig kovioll sys håll d på hl glli. I VCA-sys v sys lio ll ko i ävk h ss posiioig i håll ill viss pls i glli. Dssuo k VCA-sys lj äisko h objk go ävk på koskv sä. På sä så k opö få kl bäd övblick v glli. D bli x öjlig fåg VCA-sys v öv koi ifå h ksk äu vikig v h k väg h v k sopp hoo? Ti so ä k uppko bhov v spcilbvk viss oå i glli. I kovioll sys by opö ås v x uppäks på viss oå. D käv h isk si uppäksh på övig oå ll ylig opö illsäs. I VCA-sys k opö själv fii viull säkhsoå d illhö gl igg l. H k llså fosä u si ol plik d VCA-sys s ill h säskild koll på spcill oå. O ici uppså so l ill l gå v vi VCA-sys ko i b opö dls, u äv PTZ-kpbl HDTV k k uoisk zoo i på häls so ulös l h skp högkvlisbil på objk. E VCA-sys k kså igs d bioisk iifikio. D ibä opö själv ås iifi sig i gå i i käslig oå. Skill ll Fus & Fucios Så vd ä då fukio so fkisk k ks? BSIA (Biish Scuiy Idusy Assiio) uyck på lj sä: Toisk s k vilk b so hls, so k ss h pcis bskivs på viobild, bli uoisk iifi h sd l. Allså, b so sk ks ås ku ss. D by o i k s o pso bä vp så k i hll ks d VCA. D ä fkisk vlig isssåd så ä fll. D hös of vi v i vd iliä kl v so skäl ill bäig o violys k u gi. E lldglig xpl ä s k lf i cio. D fu ä ill k poill flig objk, x bob so h läs kv på flygpls ll oå dä åg äisko s. Pobl ä viok i k s vd so ä bko pppskog, ll objk so skys v bipss äisko. D oss ill disikio ll fu h fukio. Md fu ( pcis cpbiliy fu) s sys ä kpbl gö viss sk. Fukio ä koplx sk fso ö hu fu ä ipld h ill vilk gd fkisk fug, dvs vädbh. E vlig vä xpl ä bils åg s. D fu ås fis i ll bil, själv bosfukio ä ipld i fo v pdl, i kpp i hdskfck, fukio sk v vädb. Vi, o vi vä spobil i xpl sälls ylig kv på hu sbb bil ås s, jäs d filjbil. D fis kl skill i fukio. Fus O vi i på ll fus so slig VCA-g ug sig h så få vi vi lis v glsk : Ass Po Loiig Lf I Dcio Tckig Tilgig Illi-Sch Rovd I Dcio Pi Dfc Tdiiol Vio Moio Dcio (VMD) C Obsucio Slip & Fll Dcio Viul Fc Wog Dicio Dcio Suspicious Diciol Mov Uusul Cowd Foio Dcio Popl Couig Iusio Dcio Cowd & Quu Mg Tipwi Dcio Uuhoisd Aciviy Dcio Ruig Dcio Vi få u säll oss fåg vilk b so fkisk k ss, h o i så fll k bskivs på pcis sä. O vi i på lf i cio h vi idig i ikl koi f ill b k ss o objk i skys. Md d od så k objk ss, b ibld. K b bskivs pcis? Hu fii vi kvglö ål? Hu läg ås objk v lä, h hu låg ifå pso ås ål v? O pso lä polj i äh v pso, ä då polj kvglö ål? K b bskivs pcis? J, b ibld. Måg VCA-g hävd s sys k k kvglöd ål, b so ibld k bskivs h ibld ss v k. Lå oss v älig, ä fu d usl fukioli. Vd gäll då övig fus so äs på sid? Vd ä glig uusul cowd foio ov? Hu väl k sys lv upp ill ss ulov fus? Affäsöjligh d VCA D fis åskillig xpl på hu ffäsvksh k jä på väd VCA i si säkhsisllio. Föl d VCAsys k k söld h d oösk b i sokd ä uppb, VCA-sys k kså väds x lj upp buikskpj h s vilk poduk ll vilk klskylplcig so h fls ku. E xpl skull ku v väd violys i bkiljö, dä säkhsfukio bså i bygg söld h bdägi, sidig ku väds opi ffkivi i kö ill kss go VCA k bid d vä vd gäll bå säkh h ffäsy. ifo psol ä folk bhövs i ksslij. Ivsigsvksig (ROI) Nä CCTV-sys köps i i dg hdl diskussio i gl b o säkh, h ksk ä så sk v. D k ko id ä ffäslyik h sisik ä CCTVsc h bgä vksig få säkhsisllio. O ä u, s ll ldig, v vi i ikig. Vd vi v ä hl säkhsidusi bo lä sig pplic s idé h ful vä i vilk CCTV-isllio so hls. Bäk v vksig på ivsig ä kiisk vkyg ills h ä xis i fi kooi. Så hu ä vi vilk vksig ivsig i violys k h i säkhspplikio? So ll d ffässcio så hdl o klkyl kosd jä d ivsig ffk på iäk h kosdsbspig. Typisk pplikio E skol, so ipl violys, k h vsik isk skgöls h kos säkhspsol, ll hl kl sä sopp vbo so ko u skols vlig dif. Ds ivsigsvksig k bäks go usök ol kos skgöls i skol jä d bspig so l d violys skull ku bid d. I dgs o shäll ä of skolo ål ug äiskos skgöls, ågo so llvlig ä på offlig l. L h säkhsisllio v idg sopp säll skgöls, u påkll s uppäksh så säkhspsol k g d ågädsiss. Ofs ö sig o ugdo so håll på d spo h lk på skolgåd, h i ikig ho. Md hjälp v VCA så skull vj ilv l ku fils bo go violys. På så sä sps uyckigskos säkhspsol. A bäk vksig på ivsig A bäk vksig på VCA-ivsig ä vlig gsk kl; ökd säkh l ofs ill isk kos skgöls h söld. M id ä kså pg h idsågåg ä of so ä säkhspsol sk usök yck u h usök osk ill l, os ig skgöls ll söld äg u. O VCA k väds isk l flskl xis kl h uppb vksig på VCAisllio. Nyhskl säk ffä 19

20 säkh i skolo Måg skolo ä kuluskydd iljö. På Sogfiskol, gudskol d cik 420 lv, h ko lcks så lik gl u. Foo: Hic Sjösd Ko ygg Mlöskolo Mll å 2001 h 2006 uppgick kos skgöls h lgd bä på skolo i Mlö ill hl 60 iljo koo. Bå lv h psol kä sig oygg h uvisig sös. Sd ko islls på 16 gudskolo skolgåd h fs h i b yggh ök: kos h isk i gosi d cik 76 p. I å gysiskolo so kövvks iohus h såd so söl, båk, sbog h flskl kfig isks. Vilk ä ill so glädj såväl lv so lä. Av Ig Wiklud Mjukv Sphix ä islld såväl i Mlö sds lcl so hos spkiv skoll, s äv hos vl, Mlö Sdsfsigh. Mll å 2001 h 2006 uppgick kos skgöls h lgd bä på skolo i Mlö ill hl 60 iljo koo. E v sös pobl v koss glsuo, vilk viss ugdo äg sig å so vo spo. Skolo h svå skydd sig få ss kivi h ku i iifi öv. D sös skild skgöls iäff å 2004, då 600 glsuo kosss ill vä v 1,2 k på Rosgådsskol, h på Skulskol kos skgöls lig sisik koo i å. Elv s of igåg bdl på skoj vilk ib sädig uyig. Siuio v ohållb: såväl lv so skolpsol kä sig oygg i skol h åg b h svå k sig på skolb. Dssuo fs i pg kv ill såd so do h uflyk. Fö sävj skgöls så ub Sdsfsigh Mlö sd hlhskp övvkig i sb d TAC Ifoiossys (dåv Ifoiossys) so uvckl jukv Sphix, s kosulg WSP IT Co. So v s kou i l böj Mlö å 2003 isll övvkigsko på fs h skolgåd. Lö ivsig I dg skydds 16 gudskolo v slg 313 ko. Slg sju ko h kså islls på skol h uohusbd. Isplig s uoisk på kväll h vslus på ogo i skolvksh böj. Bil vs i lås h l u i 30 dg, bä Hic Sjösd, säkhssod vid Sdsfsigh, so vl skollokl, h so sv dif h uvcklig v kövvkig. Övvkigssys, iklusiv ko h jukv, kos få cik koo i skol ill h hlv iljo so. Kos ko ls lik ll Sdsfsigh h olik sdsl. D ä visslig yck pg skol, ä kså sylig lö ivsig, bä Hic Sjösd. I si h skgöls isk d hl 76 p på skolo dä ko islls. 32 uohusko vk sd ågo å illbk öv Skulskol h dä h söls isk d så yck so 95 p. Bvkig i lid Skolos ko ä koppl ill Mlö sds lcl i Lih v ls sös h yp v vksh di io v io sdsl ä slu. Lcl h iiibig på lopö, d säkig på hlg. Vksh ä igåg dyg u. Nä k l, ll opö uppäck ågo issäk ls väk. Mlö sd h upphdl väkjäs v G4S, so h ll sju h io ius uyckigsid, bä Hic Sjösd. Lcl ä hjä i vksh, h h blivi ågo v gåg, säg h vi. Sös skss og vksh. All so gös i sys loggs så vä Elv kä sig ygg d ko, i is so ä ädd bli us obbig, fso v gå få uppäls i fhd. 20 Nyhskl säk ffä

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik 213-8-13 213 Ev Oscsso Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ev Oscsso Ev Oscsso och Sco 213 Tycki: [Tycki, ål] Upplg: [Upplg] ISBN: [ISBN] www.sco.s Föod Ugdomsbslösh ä hög i

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN)

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN) Armi Hlilovi: ETRA ÖVNINGAR, S676 Ik-omog sysm Mrismod Sid v 0 ICKE-HOMOGENA DIERENTIALEKVATIONSSYSTEM MED KONSTANTA KOEICIENTER I HOMOGENA DELEN Vi brkr sysm v lijär ik-omog DE v örs ordig md kos koiir

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga D H l U ig öäd f o lv i ä 4K i ig jä y lu- myc! v B d ä i å gågivig S Y T TERBERG g i MA fä AV T H O Uppd ö ä. Och bä d g u ä d viig bild. d ä Hög dymi omfåg, HDR dä m om lö b i hög gd fli d mälig c fi

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

#3 08. Fittjas gårdar rustas UPP sommarjobb för 52 unga Många ViBo-byggen i sommar. Satsning. för en bra fritid

#3 08. Fittjas gårdar rustas UPP sommarjobb för 52 unga Många ViBo-byggen i sommar. Satsning. för en bra fritid #3 08 Fijs gåd uss UPP sommjobb fö 52 ug Måg ViBo-bygg i somm Ssig fö b fiid Rfkio Köik TEXT: Js Sjösöm Öpp ä g fih Ud somm yssd vi i fmij på judböck i mobi. Täk vd pkisk md vi k å vi I, dd på vå do, mobi,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer